You are on page 1of 79

SEKADAR RENUNGAN

FORMAT
PENDIDIKAN ISLAM PMR
2008

USTAZ TENGKU ZAHID


FORMAT PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN ISLAM

KERTAS 1 ( kod 45/1 )

KERTAS 2 ( kod 45/2 )


PENDIDIKAN ISLAM 1
( 45 / 1 )
1. Jenis Instrumen – Subjektif

2. Jenis Item – Respons Terbuka


- Respons Terhad
- Berstruktur

3. Bilangan soalan – Bahagian A – 2


soalan
( Jawab satu soalan
saja)
4. Jumlah markah – 100 markah

5. Tempoh ujian – 2 jam

6. Wajaran konstruk - Pengetahuan:


30%
- Pemahaman :
30%
- Kemahiran :
7. Cakupan konteks – Mencakupi semua
tajuk dalam sukatan tingkatan 1 - 3

8. Aras kesukaran - Pencapaian : 5


- Kepujian :3
- Cemerlang : 2
ITEM RESPONS TERBUKA

( Mengundang pelbagai kemungkinan


jawapan
daripada calon )
CONTOH
1. Senaraikan tiga kesan ke atas individu
yang mengabaikan fardu ain.
[PMR 2006]
ITEM RESPONS TERHAD
( Item jenis ini berkecenderungan
menghadkan bentuk dan respons
pelajar )

CONTOH

1. Apakah maksud kiamat?

2. Senaraikan tiga tanda kecil kiamat?


( PMR 2006 )
ITEM BERSTRUKTUR

* Mengandungi satu siri soalan


yang berkaitan antara satu sama
lain, berdasarkan satu
rangsangan tertentu

* Respons pelajar adalah terpandu


dan terhad
CONTOH ITEM BERSTRUKTUR

Hadis di atas menerangkan antara


amalan-amalan mukmin yang cemerlang
ialah solat.
 
Berdasarkan hadis di atas;

(i)Nyatakan dua amalan mukmin selain solat.

(ii) Jelaskan dua kelebihan solat .

( PMR 2005 )
BAHAGIAN A
( 2 SOALAN: WAJIB JAWAB 1
SAHAJA)
o SOALAN (a) (i) (ii) (iii) – Ayat kefahaman
1: ( 10 markah )
& soalan a (i) versi jawi
o SOALAN jawapan bebas ( jawi / rumi )
2
(b) (i) (ii) - Hadis kefahaman
( 6 markah )
(c) Menjawikan
( 4 markah )
TABURAN SOALAN
Soalan 1:
a. Ayat Kefahaman al-Quran – 10 M
- Soalan a (i) bertulisan jawi, jawapan boleh
tulis rumi atau jawi.
- Beri makna kalimah yang bergaris.
- Soalan berkaitan ayat kefahaman.
b. Kefahaman Hadis. -6M
- Beri maksud frasa tertentu.
c. Tulisan jawi. -4M
- Jawikan perkataan bergaris dalam satu
petikan.
Soalan 2:

a. Ayat kefahaman – 10 markah


- Soalan a(i) jawi, jawapan boleh tulis
jawi atau rumi.
- Memberi maksud frasa yang tertentu dari
ayat
kefahaman.
- Soalan berkaitan ayat kefahaman.
b. Hadis – 6 markah
- Memberi pengertian kalimah yang bergaris.
- Kefahaman Hadis
c. Tulisan jawi – 4 markah
- Menjawikan dalam satu petikan ayat.
BAHAGIAN B
( 4 SOALAN: WAJIB JAWAB
SEMUA)
(a) (i) (ii) – Aqidah ( 5 Markah )
• SOALAN 3 (b) (i) (ii) (iii) - Aqidah ( 9 Markah )
(c) (i) (ii) - Ayat hafazan ( 6 Markah )

(e) (i) (ii) (iii) - Ibadat ( 7 Markah )


• SOALAN 4 (f) (i) (ii) (iii) - Ibadat ( 9 Markah)
(g) (i) (ii) (iii) (iv) - Ibadat ( 4 Markah )
(Hukum)
(c)(i) (ii) – Sirah ( 6 Markah )
• SOALAN 5 (d)(i) (ii) – Sirah ( 6 Markah )
(e)(i) (ii) – Sirah ( 8 Markah )

(g)(i) (ii) – Akhlak ( 6 Markah )


• SOALAN 6 (h)(i) (ii) – Akhlak ( 8 Markah )
(i) (i) (ii) – Akhlak ( 6 Markah )
S0ALAN 3 : AQIDAH
• TING.1

i. Konsep Aqidah
ii. Asas-asas aqidah Islamiah
iii. Aqidah berteraskan Rukun Iman
iv. Konsep Muslim dan Mukmin
v. Dalil aqli tentang kewujudan Allah

• TING. 2

i. Asmaul Husna
ii. Beriman dengan kitab dan Malaikat
• TING. 3

i. Beriman kepada Rasul


ii. Beriman kepada Hari Akhirat
iii.Beriman kepada Qada dan Qadar
SOALAN 4 : IBADAT
Soalan (a) & (b) - 16 markah
Soalan (c) Nyatakan hukum bagi situasi tertentu –
4 markah
- Jawapan Sah ATAU Tidak sah

• TING. 1
i. Konsep Fardu Ain dan Kifayah
ii. Bersuci
iii. Solat / Solat Jumaat

• TING. 2
i. Rukhsah Solat / Solat Jamak dan Qasar
ii. Puasa
iii.Zakat Fitrah
• TING. 3

i. Solat ketika sakit


ii. Solat Idil Fitri dan Idil Adha
iii. Solat Hajat
iv. Solat Tahajjud
v. Pengurusan Jenazah
vi. Zakat Harta
SOALAN 5 : SIRAH
• TING. 1

i. Masyarakat Arab Jahiliah


ii. Kelahiran Rasulullah
iii. Dakwah dan Hijrah Rasulullah S.A.W
iv. TOKOH
- Abu Bakar As-Siddiq
- Saidatina Khadijah
- Sumaiyah
- Bilal b. Rabah
• TING. 2

i. Kepimpinan Rasulullah S.A.W di


Madinah
ii. Pembinaan masjid
iii. Pengorbanan Muhajirin dan Ansar
iv. TOKOH
- Saidina Umar Al-Khattab
- Saidina Uthman b Affan
- Saidina Ali b. Abi Talib
- Abu Hurairah
- Hamzah b. Abd Mutalib
- Abd.Rahman b. Auf
• TING. 3

i. Piagam Madinah
ii. Perjanjian Hudaibiyah
iii. Fathul Makkah
iv. TOKOH
- Saidatina Aisyah
- Fatimah Az-Zahra’
- Khalid b. al-Walid
SOALAN 6 : ADAB DAN
AKHLAK
• TING. 1

i. Adab menjaga fitrah


ii. Adab dengan rakan
iii. Adab dengan ibu bapa/keluarga
iv. Adab dengan guru
v. Adab menuntut ilmu
vi. Adab membaca al-Quran
• TING. 2

i. Nikmat dan musibah


ii. Adab berjiran
iii. Menjaga diri dan maruah
iv. Menjaga keharmonian hidup
v. Adab dalam masjid dan surau
vi. Adab berdoa
vii. Adab terhadap al-Quran
• TING. 3

i. Adab terhadap Muslim dan bukan


Muslim
ii. Adab menerima dan melayan
tetamu
ii. Adab menjalankan tugas
iii. Adab bercakap dalam majlis
KITA TENGOK
CONTOH OK TU, MANTAP SEKALI
SOALAN PMR

More than one ten;} are


defined
 TEKNIK MENJAWAB
SOALAN
1.TIDAK MENGETAHUI TEKNIK
MENJAWAB SOALAN DENGAN BETUL
2.KESILAPAN YANG KERAP DILAKUKAN
3.PETUA MENJAWAB SOALAN
4.BENTUK-BENTUK SOALAN
TIDAK MENGETAHUI
TEKNIK MENJAWAB
SOALAN YANG BETUL
AKIBATNYA

• TIDAK DAPAT MENGUASAI


KEMAHIRAN MENJAWAB SOALAN
YANG BERKESAN

• TIDAK DAPAT MENJAWAB


MENEPATI SKEMA PEMARKAHAN
PMR
BAGAIMANA

PASTIKAN JAWAPAN
MENARIK !!!
TULISAN JELAS DAN KEMAS.
JAWAPAN RINGKAS, PADAT DAN
TEPAT
TULIS NOMBOR SOALAN
TULIS PEMBAYANG / TAJUK SOALAN.
TULIS SEMUA JAWAPAN DALAM
BENTUK POINT / ISI.
 MULAKAN SETIAP JAWAPAN
SELANG BEBERAPA BARIS DARI
JAWAPAN SEBELUMNYA

 MULAKAN SETIAP JAWAPAN


MENGIKUT NOMBOR DI MUKA SURAT
YANG BARU
 SUSUN KERTAS JAWAPAN
MENGIKUT TERTIB

 JIKA ADA SOALAN TERTINGGAL

TULIS NOTA : SOALAN 2C (1)

DI MUKA SURAT AKHIR


PANDUAN TAMBAHAN

 ISI JAWAPAN PERLU LEBIH DARIPADA


YANG DIMINTA
 JANGAN DIPADAMKAN JAWAPAN YANG
RAGU-RAGU .
 GUNAKAN PEN YANG BERDAKWAT

TERANG
KESILAPAN YANG
KERAP
DILAKUKAN
TIDAK MENULIS NOMBOR SOALAN/
BERTUKAR NO. SOALAN

IKAT KERTAS TIDAK MENGIKUT


SUSUNAN
TULIS JAWAPAN MELEBIHI GARISAN
YANG
DIBENARKAN (KIRI DAN KANAN)
MERAYU KEPADA PEMERIKSA.
CTH : Tolonglah saya tuan pemeriksa,
ayah saya baru meninggal, fikiran saya
buntu dan saya tak dapat membaca buku
dengan betul.
JAWAPAN DALAM BENTUK ESEI / TULIS
BEBERAPA JAWAPAN DALAM SATU AYAT/
PERENGGAN

MENULIS JAWAPAN YANG SAMA


MAKSUD
KURANG CERMAT MEMBACA SOALAN
CTH: Senaraikan empat perbuatan menderhaka
kepada ibu bapa. PMR 2007
(Jawapan : *tak bau syurga *belajar tidak
berkat)

MENJAWAB KURANG DARI LIMA SOALAN

MINTA DUA JAWAB DUA SAHAJA


PETUA
MENJAWAB
SOALAN………
1. MEMBACA ARAHAN

• PASTIKAN
•Ia adalah kertas soalan yang
betul

•Lihat bilangan dan bahagian


yang perlu dijawab

•Masa yang diberi untuk


menjawab
2. MERANCANG MASA
• Anggarkan masa yang perlu
diluangkan untuk menjawab setiap
soalan

• Anda boleh berlatih


memperuntukkan masa dengan
cara banyak membuat latihan

• Berhenti 10 minit sebelum masa


tamat untuk menyemak soalan
Contoh Merancang Masa
 Kertas 1 Pendidikan Islam ( 2 jam)
– Calon Wajib jawab 5 soalan

• Kiraan
– 1 soalan - 20 minit
• Jadual Masa
– 8.00 – 8.10 pagi - Merangka jawapan
– 8.10 – 8.30 pagi - jawab soalan pertama
– 8.30 – 8.50 pagi - jawab soalan kedua
– 8.50 – 9.10 pagi - jawab soalan ketiga
– 9.10 – 9.30 pagi - jawab soalan keempat
– 9.30 - 9.50 pagi – jawab soalan kelima
– 9.50 – 10.00 pagi – Menyemak jawapan.
3. MEMILIH SOALAN
• Baca sepintas lalu semua soalan

• Tetapkan soalan pilihan anda

• Senaraikan fakta-fakta penting pada


bahagian tepi soalan supaya
jawapan tidak terpesong
DAN
GARISKAN KEHENDAK
SOALAN
TERSEBUT
• Contoh:
i. Senaraikan dua sebab remaja
suka merosakkan kemudahan

awam
ii. Senaraikan tiga syarat
rukhsah
5. JAWAB SOALAN YANG
SENANG DAHULU DAN
JANGAN MEMBUANG MASA
MEMIKIRKAN SOALAN YANG
SUSAH
6. GUNAKAN SEHELAI
KERTAS JAWAPAN BAGI SATU
SOALAN.
7. JAWAB SEMUA SOALAN
YANG DIMINTA. SEBELUM
MENGHANTAR KERTAS
JAWAPAN, PASTIKAN SEMUA
JAWAPAN SUDAH DIJAWAB
BENTUK-BENTUK
SOALAN
?
TAKRIF/MAKSUD/ DEFINISI/
MAKSUD PERKATAAN/ISTILAH
• Jawapan lengkap & ikut buku teks
• Mempunyai 2 atau 4 point / isi
• Pemarkahan: 1 isi 1 markah penuh
jika memenuhi isi yang dikehendaki
• Biasanya menggunakan kata kunci

‘apakah’/ ‘nyatakan’
CONTOH:
1. APAKAH MAKSUD PADANG MAHSYAR?(2M)
2. NYATAKAN PENGERTIAN HARI QIAMAT?(2M)
PERBEZAAN /PERBANDINGAN
• JAWAPAN MESTI ADA BEZA
• PERBEZAN MESTI DALAM NILAI YANG SAMA
• HENDAKLAH DI BUAT TABLE/COLUMN UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSA

PERKAR SOLAT JUMAAT SOLAT


A/ NILAI HARIRAYA
HUKUM WAJIB SUNAT

KHUTBAH SEBELUM SOLAT SELEPAS SOLAT

MASA WAKTU ZOHOR SELEPAS NAIK


MATAHARI SEKADAR
SEGALAH
SOALAN RINGKAS
JAWAPAN
PERLU PENJELASAN
Contoh
• Terangkan tiga syarat wajib solat.
Tiga syarat wajib solat ialah;
4. Islam – Tidak wajib bagi orang kafir
5. Berakal – Tidak wajib bagi orang
gila, mabuk atau pitam
6. Baligh – Tidak wajib bagi kanak-
kanak yang belum baligh.
Soalan Ayat Hafazan
Menyusun semula potongan ayat
al-Quran mengikut tertib

- Dua soalan ayat hafazan


- Mana-mana susunan yang betul -

dikira markah (6 makah)


- Buat 2 pilihan jawapan dikira
salah
Contoh soalan
Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut
tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis
potongan ayat sahaja.
Jawapan

• 4 , 3, 1, 2
atau
• 4
3
1
2
JAWAPAN YANG
BOLEH
DISELARASKAN
SIFAT PERIBADI
[TOKOH]
Al Quran -Hafaz al Quran
Ilmu -Rajin menuntut ilmu
-Sanggup merantau
-Menghormati guru/ ilmu
-Berguru dengan ramai guru
-Menguasai berbagai bidang
ilmu.
Sifat -Tabah/ berani/ berhemah
-Dermawan
-Tawadhuk
-Bijak berhujah
Ibadah -Kuat ibadah
SEBAB/FAKTOR /
PUNCA/ BERLAKU/
MELAKUKAN
INDIVIDU
Iman: Lemah iman/kuat/Tidak
yakin dgn
Islam/Tiada matlamat hidup /

Membelakangkan al-Quran
Masa: Peluang tiada/ada
Kesihatan:Sihat/ceria/sakit
Ekonomi: Kaya/miskin/maju/mundur
Kawalan: Jagaan/Disiplin
Ilmu: Cetek pengetahuan
agama
Nafsu: Ikut hawa nafsu
Ingin kaya cepat
Ingin mencuba
Amalan: Kurang amalan
Tekanan: Desakan hidup
Pengaruh:Budaya/Persekitaran
KELUARGA
Pendidikan: Pendidikan agama
tidak sempurna.
Perhatian: Kurang perhatian
Kurang kasih sayang
Kawalan terlalu ketat
Tidak ada kawalan
MASYARAKAT/ NEGARA

• Tiada penguatkuasaan
undang-
undang/hukuman
• Kurang Memberi
kesedaran/ maklumat
CARA
MENGATASI/
MENGELAK/
MENJAUHI
1. INDIVIDU
Iman: -Tingkatkan iman.
-Melakukan suruhan
-Meninggalkan larangan
Amalan: -Melakukan perkara sunat
-Membaca al Quran/ berzikir
-Solat hajat/ doa/ solat sunat.
Ilmu: -Tambahkan ilmu
-Menghadiri majlis ilmu
-Mendampingi ulamak
Akhlak: -Mengamalkan sifat
mahmudah
KELUARGA
 Beri didikan yang sempurna.
• Mengawasi kegiatan anak-
anak
• Memberi kasih sayang/
perhatian secukupnya.
• Menunjukkan contoh
tauladan
MASYARAKAT/ NEGARA

• Menguatkuasakan
undang-
undang/hukuman
• Memberi kesedaran/
maklumat
• Memberi nasihat
AKIBAT/ KESAN
BURUK/
SEBAB DILARANG
INDIVIDU
Iman - rosak iman/ akidah
- dimurkai Allah
- mendapat dosa/ siksa
Fizikal - merosakkan kesihatan
Fikiran - Hilang akal/ tidak waras
Maruah - Jatuh maruah/ dipandang
KELUARGA

• Porak peranda
• Keruntuhan rumahtangga/
perceraian
• Berlaku perbalahan
MASYARAKAT/ NEGARA
Ekonomi - Lemah/ mundur/
- Kadar inflasi tinggi.
- Ekonomi dimonopoli glgn
tertentu
Politik - Tidak setabil
- Pentadbiran tidak berjalan lancar
Sosial - Pergaduhan/ dendam/
perpecahan
- Merenggang hubungan
silaturrahim
- Tidak wujud kerjasama
- Disisih oleh masyarakat
HIKMAT
KEBAIKAN/
SEBAB DISURUH
INDIVIDU
Iman - meningkatkan keimanan
- dikasihi oleh Allah
- mendekatkan diri kepada Allah
- menimbulkan rasa hina diri
- mengakui keagungan & kebesaran
Allah
Ilmu - meningkatkan ilmu/ kefahaman
Maruah - menjaga maruah
- dihormati oleh masyarakat/ kawan
Fizikal - menjaga kesihatan
Akal - menjaga kewarasan akal
KELUARGA

- Merapatkan hubungan
- Menjaga keharmonian
rumahtangga
Masyarakat / negara
Sosial - Negara aman/ harmoni
- Lahir kerjasama
- Saling hormat menghormati
Ekonomi - Ekonomi stabil
- Negara maju/ membangun
- Tidak berlaku monopoli/
penindasan.
Politik - politik stabil/ dihormati/
SEKADAR RENUNGAN

 MASIH ADA YANG SAYANG


 PETUA KEJAYAAN
Semoga berjaya