You are on page 1of 18

Ovovn kompatibility TV

pijma pro DVB-T2 vysln


Tiskov konference

6. 9. 2016

Marcel Prochzka
editel regulace a strategie

~60% domcnost sleduje TV vysln prostednictvm


digitlnch terestrickch st (DTT)
Vyuit distribunch platforem pro televizn pjem
DTT*
(DVB-T)

58.0%

Celoplon
pokryt
Jedin bezplatn
platforma

SAT 27.9%

ATV

CATV*
& IPTV

23.1%

Programov
nabdka

Krizov
komunikace
Penetrace distribunch platforem na vech TV pijmach v domcnostech R
Zdroj: ATO/Mediaresearch Kontinuln vzkum 2015
* Znna metodiky v oblasti analogovho vysln

Pro budeme certifikovat?


Celosvtov ztrta televiznho psma 700 MHz (30% vech TV kmitot)

eenm je vynucen pechod na spektrln efektivnj systm DVB-T2 s HEVC


Vtina dnench pijma nen kompatibiln se standardem DVB-T2 s HEVC (High Efficiency Video Coding, tak H.265)

Urit st televiznch pijma s DVB-T2 vbec nepodporuje kodek HEVC,


nebo m problm se zpracovnm signlu
4

Vlda schvlila Strategii rozvoje zemskho TV vysln


Stvajc celoplon DVB-T st zstvaj v provozu do 2020 2021
Zahjen provozu pechodovch st DVB-T2 pravdpodobn zatkem roku 2017
pln pechod na DVB-T2 k 1.2.2021; Vlda bude o termnu finln rozhodovat ve 2020
Garance zbvajcch TV kmitot pro zemsk vysln nejmn do roku 2030
Pedpokldan pln pechodu
2017

2018

2019

DVB-T vysln
(tyi stvajc st)
Vstavba
pechod.
st T2

2020

2021

Pelaovn

Pechodov st DVB-T2
(2 + 1 nov st) Pelaovn

DVB-T2 vysln
(5 6 finlnch st)

Dvody pro certifikaci televiznch pijma


DVB-T2 / HEVC nov technologie
Nkter DVB-T2 / HEVC pijmae maj problm se pracovnm signlu
TV pijma vbec nezpracuje signl
Zamrzn obrazu
patn kvalita obrazu

Ochrana divka pi nkupu TV pijmae (TV) nebo Set-Top-Boxu (STB)


Zjednoduit divkovi vbr TV nebo STB
Ochrana vrobc a prodejc TV a STB
Certifikace ve Strategii rozvoje zemskho televiznho vysln

Co se bude testovat
Oven shody s platnm D-bookem, kter vydv esk telekomunikan ad
Kompatibilita s novm kodekem HEVC
HbbTV kompatibilita
esk lokalizace

Petr Malk
Produktov manaer

Proces certifikace
Soulad s aktulnm D-Bookem

Test Soulad s testovacm streamem


vrobce

Prohlen vrobce o kompatibilit

dost o Seznam shodnch zazen


certifikt

Odesln Zazen je dorueno do Ra k testm


zazen

Otestovn parametr
Vystaven certifiktu
Test Ra Publikovn vsledk na webu www.dvbt2overeno.cz

Nebo opakovn test

Vrcen Odesln zazen zpt vrobci


zazen

Harmonogram certifikace
Zahjen spoluprce
s vrobci a prodejci

20
1

Oznmen zatku
certifikace

30
.

8.
2

01
6

Prvn vlna
certifikovanch
zazen

2.
po
lo

vi
na

Prbn
certifikace

20
1
z

20

16
10

V ppad spnho testu nle vrobku certifikt OVENO

11

Co logo certifikace k?
Zazen je otestovno nezvislou expertn firmou
V dob testu zazen splovalo parametry
Odpovdnost za budouc funknost m prodejce
Zkaznick reklamace e prodejce

Seznam ovench pijma bude zveejnn na www.dvbt2overeno.cz

Clem je zjednoduit divkovi vbr TV nebo STB.

12

Michal Bure
Supervizor engeneeringu

Metodika testovn (1)


Kontrola softwarovho vybaven pijma a jejich chovn
Test zdrojovho kdovn obrazu
Test zdrojovho kdovn zvuku
Jazykov lokalizace
Test EPG
Teletext
DVB podtitulky
Interaktivita

Kontrola hardwarovho vybaven pijma


Radiov kmitoty a ka psma
Modulan formty DVB-T2 a jejich autodetekce
Test PLP md
Audio / video rozhran
Ptomnost CI+ slotu

video - HEVC
audio - AAC / DD

14

Metodika testovn (2)


Upesnn rozsahu test:
Kompatibilita HbbTV postauje s verz 1.5
U standardu DVB-T2 je jedin testovan rastrovac metoda progresivn (Progressive scanning method)
U set-top-box nen kontrolovna ptomnost CI+ slotu a jeho funknost

15

Certifikace divkm zjednodu vbr TV pijmae


Do roku 2020 divk nemus eit vmnu TV nebo set-top-boxu
Pokud si divk chce koupit nov televizor ji nyn, ml by vybrat DVB-T2 / HEVC
Ovovn TV pijma provd tm specialist Ra
Otestovan TV pijmae budou oznaeny logem OVENO a budou uvedeny
v databzi ovench pijma na www.dvbt2overeno.cz

D-Book

Pozemn TV vysln se stv nejmodernj distribun platformou


16

Otzky a odpovdi

17

Dkujeme za pozornost