You are on page 1of 6

Junoslavenske zemlje

od 16. do kraja 18. vijeka

Hrvatska u sastavu Habsburke monarhije


Nakon to su Osmanlije zauzele Srpsku despotovinu 1459. i
Bosansko kraljevstvo 1463., upadi uUgarsku i Hrvatsku su
bili sve ei.
1493. Krbavska bitka, stradalo oko 13 000 Hrvata.
1526. Osmanlije su porazile ugarsku na Mohakom polju i
zauzele znatan dio Ugarske, a samim tim se i dio Hrvatske
naao pod Osmanskom vlau.
1527. sabor u Cetinu i Hrvati biraju Ferdinada Habsburkog
za svog kralja.
Ferdinand, da bi sprijeio este upade Osmanlija, poveava
broj vojnika du granice sa Bosnom. Na taj nain nastaje
vojna krajina, koju e naseljavati pravoslavci iz Bosne.
Vojnom krajinom je upravljao Beki dvor a Hrvati su
zahtijevali da se Krajina potini banu.
Ovi sukobi e potrajati do 19.vijeka kada je krajina ukinuta.

Dubrovaka republika
U periodu, koji obaujemo, jedina junoslavenska
drava koja je bila bar djelimino samostalna.
U tom je vremenu Dubrovnik bio trea pomorska
sila svijeta.
1667. Dubrovnik je pogodio straan zemljotres i
od tad Dubrovnik propada.
Ni nakon obnove u 18. vijeku Dubrovnik nije
uspio vratiti staru slavu i mo.
1806. Napoleon je zauzeo Dubrovnik a dvije
godine kasnije i ukinuio Dubrovaku republiku.

Dalmacija i Mletaka republika

Mleani su vladali Dalmacijom od 1420 1797.


Vladali su uskim priobalnim pojasom.
Providur je bio mletaki upravnik za Dalmaciju.
Dalmacija nazaduje u vrijeme mletake
uprave, jer su Mleani zabranili osnivanje
manufaktura, dalmatinski trgovci su robu mogli
kupovati i nabavljati iskljuivo preko Venecije,
morali su plaati visoke poreze i carine, nisu
graene kole niti putevi, ...

Srbija pod Osmanskom vlau


Srbija je bila podjeljena na sandake.
Najvaniji je bio Smederevski sandak,
zbog daljenjeg osvajanja.
Osmanlije su organizovali Srbe kao
vojnuke, konjanike, uvare prolaza i
skela, ...
1557. obnovljen je rad Peke patrijarije,
ali patrijarija okuplja Srbe i predvodi
borbu protiv Osmanlija koji joj zabranjuju
rad 1766.

Crna Gora pod Osmanskom vlau


1499. je osvojena C. Gora i pripojena
skadarskom sandaku, ali zbog stanja
formiran je zaseban sandak.
Crnogorci su morali plaati porez,
firuliju, ali su bili slobodni.
Crnogorski vladika je bio vjerski
poglavar i voa otpora crnogorskih
plemena protiv Osmanlija.