You are on page 1of 22

Vesna Janko, prof.

Arapi

POVIJEST 6

ARAPI

Arapi

POVIJEST 6

Arapski poluotok prua vrlo malo prirodno zemljopisnih uvjeta


za sjedilaki nain ivota. Zato se na veem prostoru
stanovnitvo nuno bavilo nomadskim stoarenjem.
2

Arapi

POVIJEST 6

U potrazi za vodom i panjacima


esto je dolazilo do sukoba
meu arapskim plemenima.
Nerijetko su mete napada
pljakaa bile trgovake
karavane.

Arapi

POVIJEST 6

Do 7. st. Arapi su vjerovali u razliite bogove, no zajedniko


im je bilo tovanje svetog kamena - meteorita (aba) u Meki. I
danas je to glavno islamsko svetite koje svaki vjernik mora
posjetiti barem jednom u ivotu (had).
4

Arapi

POVIJEST 6

Muhamed (o. 570. 632.) trgovac iz


Meke, poinje propovijedati novu
vjeru, vjeru u jednog boga Alaha.
Muhamed se ugledao u vjere naroda
s knjigom, u idove i krane.
Nova se vjera naziva islam, a vjernici
muslimani. Musliman je duan moliti
pet puta dnevno, postiti u mjesecu
Ramazanu, ii na hodoae u sveto
mjesto te dijeliti milostinju.

Arapi

POVIJEST 6

Tko je zaetnik islama?


Ibrahim
Siddarta
Muhamed
Sulejman
6

Arapi

POVIJEST 6
Muhamedovo uenje sadrano je u svetoj knjizi - Kuran.

Zbog ljepote pisma i svetosti teksta,


citati iz Kurana esto su se rabili i kao
ukras na zgradama.
7

Arapi

POVIJEST 6

622. Godine Muhamed je pobjegao iz Meke u Medinu. To se


naziva hidra i od tada muslimani raunaju godine.

Hidra je bila prekretnica


za islam. Muhamed stjee
nove sljedbenike i islam
se brzo iri Arapskim
poluotokom. Muhamed je
ujedinio arapska plemena
i stvorio dravu.

Arapi

POVIJEST 6

622.
ISLAMSKA ERA

Koja je sada godina po hidri?


Na primjer:

2005. 622. = 1383.


9

Arapi

POVIJEST 6

Koje godine poinje islamska era?


622.
623.
624.
625.
10

Arapi

POVIJEST 6

Muhamedovi nasljednici irili su islam osvajanjem. U 7. i 8.


stoljeu zauzeli su sjevernu Afriku, panjolsku, Bliski i Srednji
istok do rijeke Ind.
11

Arapi

POVIJEST 6

Pobjeda Karla Martela


kod Poitiersa 732.
godine.

Pobjede Bizanta 718.godine i Franake 732. godine zaustavile


su arapska osvajanja u Europi.
12

Arapi

POVIJEST 6

Arapskom dravom (kalifat) vladao je kalif Muhamedov


nasljednik. Damask je bio prijestolnica, a Meka vjersko sredite.
U pokorenim zemljama narodi su
prelazili na islam. No, pokoreni su
narodi mogli zadrati svoju vjeru pa
se Arape moemo smatrati razmjerno
tolerantnima.
Muslimanski hram naziva se
damija. Pokraj damije nalazi se
toranj minaret s kojeg muslimanski
sveenik poziva vjernike.
13

Arapi

POVIJEST 6

Kako se naziva vladar arapske drave poslije


632. godine?
musliman
Muhamed
Kuran
kalif
14

Arapi

POVIJEST 6

Arapska kultura
Arapi su zaduili ovjeanstvo
svojom kulturom, ali su vani i
kao
prenositelji
kulturnih
vrijednosti antike. Od Indijaca
su preuzeli brojeve i razvili
decimalni sustav. Tim se
brojevima i mi sluimo i
nazivamo
ih
arapskim
brojevima.
15

Arapi

POVIJEST 6

Preko Arapa u
Europu je stigla i
igra ah, a iz Kine
su prenijeli izradu
papira, kompas i
proizvodnja baruta.

16

Arapi

POVIJEST 6

Medicina je toliko bila napredna da su


na kranske dvorove pozivali arapske
lijenike.

Islam je doputao seciranje


rezanje mrtvog tijela kako bi ga se
moglo prouiti.
17

Arapi

POVIJEST 6
U astronomiji su dokazali
da jedna Suneva godina
ima 365 i dana i
izraunali su putanju
Sunca, Mjeseca i planeta.

astrolab

Usavrili su astrolab,
spravu pomou koje se
izraunava geografska
irina nekog mjesta i doba
dana. Taj je izum
unaprijedio pomorstvo.
18

Arapi

POVIJEST 6
Arapsko graditeljstvo prepoznatljivo je po svojoj raskoi i
ljepoti.

19

Arapi

POVIJEST 6

20

Arapi

POVIJEST 6

Osim znanou isticali su se i


umjetnou.
Bajke iz 1001 noi inspiracija su i
suvremenim autorima sa Zapada.

21

Arapi

POVIJEST 6

22