Sie sind auf Seite 1von 41

MINI-LINK TRAFFIC NODE (TN4 i TN5)

Mostar, 2016-02-25

MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja 1


Osnovni dijelovi
Outdoor - Neovisan o
kapacitetu
Indoor - Neovisan o
Terminal
frekvenciji (1+0) (2 + 0) ili (1+1)
A
N
T
RAU E Outdoor
N (RAU) Outdoor
A (RAU)
NPU RF kabel MMU

Indoor (AMM) Indoor


(AMM)
7 GHz; 8 GHz; 13 GHz; 15 GHz; 18 GHz; 23 GHz, 26 GHz;
28 GHz, 32 GHz, 38 GHz
C-QPSK; 16 QAM; 64 QAM; 128 QAM; 256 QAM;
PDH; SDH; Ethernet
2
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Hardware-ske komponente (Access Module Magazine - AMM)

AMM 2p

AMM 20p
AMM 6p

Razliite veliine (broj slot-ova), ovisno o potrebama lokacije


Vri prespajanje prometa, napajanja i kontrolnih signala
preko backplane-a
Dozvoljeno je miksanje Ethernet i PDH prometa
Napajanje +24 V DC i/ili -48 V DC
3
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Hardware-ske komponente (AMM 6p)

Visina magazina: 150 mm (3U)


Smjetaj za half width module za napajanje i fan jedinicu
Jedan full width slot namijenjen za node processor (NPU)
Smjetaj za 5 full width i 2 half width plug-in jedinica (max. 5
radio terminala)
Mandatory konfiguracija ukljuuje AMM 6p magazin, NPU,
PFU and FAU
Redundantno DC-napajanje (+24 i/ili -48 V DC)
Sve jedinice su dizajnirane za hot swap
Half Width

Planirani AMM u JPAKL Mostar

Full Width Module

4
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Plug-in moduli (Power Filter Unit, PFU1,
PFU2 i PFU3)
Prikljuenje napajanja na AMM
DC/DC converter
Funkcije Filter-a
Zatita od kratkog spoja i under voltage
zatita
Barem jedna jedinica po node-u (AMM-u)
Obino se ubacuje u slotove 00 i 01
PFU1; PFU2; PFU3; PFU3 B

PFU3 B za AMM 6p C i 6p D (slotovi 00


i 01)
+24 ili -48VDC
Dva modula za redudanciju

5
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Plug-in moduli (Fan Unit, FAU1 i FAU2)

Air
out

FAU 1 Air In

FAU 1 je mandatory za hlaenje AMM 20p B (postavlja


se iznad AMM-a)
Posjeduje 3 ventilatora (redudancija) i 2 DC konektora
(redudancija)
Alarm interface se spaja na PFU1

FAU2 je mandatory plug-in jedinica za AMM 6p C i D


Zahtjeva se barem 30 cm slobodnog prostora iza magazina
(protok zraka)
6
MINI-LINK se
Napajanje Traffic
moe Node TN4sa
dovesti i TN5: Davor
2 PFU aravanja
(redudancija)
Plug-in moduli (Node Processor Unit,
NPU)
Mandatory plug-in jedinica (mozak unutar AMM-a)
Pohranjuje konfiguraciju i licence za node
10/100 BASE-T Ethernet suelje za upravljanje i
promet
Centralni node procesor sa DCN routerom, SNMP
Master Agent
4xE1 ili 8x2 Mb/s (NPU1) suelje za promet (75 ili 120
E1 Bus in back-plane of AMM.

; G.703)
4A
USB NPU2 i
suelje za lokalno odravanje
4B 3
NPU1;
4C NPU2; NPU3; NPU3 B; NPU3 C; NPU3 D
E1: 4A4D
4D

7
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Tipovi NPU jedinica

(8x2 Mb/s)

(8x2 Mb/s)

(4x2 Mb/s) (4x2 Mb/s)

NPU2 (2x2 ili 4x2


Mb/s)
NPU3 C (4x2 Mb/s)
NPU3 D (4x2 Mb/s)
8
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Plug-in moduli (Modem Unit, MMU)

Suelje prema radiju (outdoor dijelu)


Jedan MMU po radiju
Software-ska konfiguracija kapaciteta
Integrirani protection switch (1+1)
Plug-in je za AMM 2p, AMM 6p i AMM 20p
Modulira digitalni promet u analognu radio-modulaciju (C-
QPSK, QAM)
Definira ukupan kapacitet i irinu frekvencijskog opsega
kanala

Ne sadri suelje za promet (promet se preusmjerava preko

backplane-a
prema drugim plug-in jedinicama) 9
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Modem Unit, protok signala za MMU 2 (2x2;
8, 2x8)

MMU2 2x2
1 BB1
BB2
E1 Bus in back-plane of AMM.

1.1 MMU2 8
1.2
(E2:1) BB1
1.3
1.4

1.1 MMU2 2x8


1.2
(E2:1) BB1
1.3
1.4
2.1
2.2
(E2:2) BB2
2.3
2.4

10
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Traffic Routing
Plug-in Plug-in Plug-in
Unit Unit Unit
nxE1 nxE1 nxE1
Cross connection na razini 2Mbit/s
Kapacitet sabirnice: 840 Mbit/s TDM Bus 400xE1
Software-ski kontrolirano Backpla
ne
nxE1 nxE1 nxE1
Plug-in Plug-in Plug-in
Unit Unit Unit

Kreiranje Routinga (Prikaz Kreiranje Routinga (Prikaz nakon


na LCT-u) zavrenog kreiranja)
11
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Pravila popunjavanja AMM magazina
AMM 6p C

Rezervirani slotovi:
00 i 01: PFU3 B
MMU2 B/C/D : 1+1 Radio zatita FAU: FAU2
MMU2 E/F: 1+1 Radio zatita, 1+1 07: NPU3; NPU3 B
EEP, 1+1 ELP
Dvostruka polarizacija sa XPIC odnosi se
na Pravila konfiguriranja:
AMM 6p D Bilo koja 1+1
MMU2 F 128 QAM modulacija (i druge,
kasnije MMU2 X) konfiguracija koja
poinje u slotovima 2 i 4
DC napajanje +24V ili
-48V DC

12
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Radio moduli (ODU)
RAU1
Samo C-QPSK modulacija

RAU1 N
Razliite modulacije C-QPSK, 16-, 64-, 128-QAM

RAU2
Samo C-QPSK modulacija RAU1
Dimenzije HxWxD:
411x326x144mm
RAU2 N Teina: 7kg
Razliite modulacije C-QPSK, 16-, 64-, 128-QAM

RAU2 X (Nova konfiguracija u JPAKL Mostar)


Modulacije kao i RAU2 N (C-QPSK, 16-, 64-, 128-QAM)
Vea izlazna snaga
Frekvencijski opsezi: 6L, 6U, 10, 11, 13, 15, 18 i 23 GHz

RAU2 Xu RAU1
Dimenzije HxWxD:
Kao i RAU2 X ali samo za C-QPSK
321x260x97mm
Teina: 4,5kg 13
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Suelja na RAU modulima

Mjesto za uzemljenje RAU-


a

RAU1

Konektor za RF Mjerna toka za AGC (0.5


kabel,
2,5 V DC)
prema MMU, 50 (N-
Type) (Testni ulaz za
usmjeravanje antene)
RAU2

Zelena LED
Napajanje RAU-a
Crvena LED Alarm
na RAU
14
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Frekvencijski podopsezi RAU modula

Sub-band
parovi
Upper
Sub band A Low Sub band C Low Sub band A High Sub band C High band end

Lower Sub band B Low Sub band D Low Sub band B High Sub band D High
band end

15
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Frekvencijski podopsezi RAU modula

TX 21952.00 MHz RX

23/12 23/14
RX 23002.00 MHz TX

Lowband Highband
21.2 23.6 GHz
23/12 23/14
GHz
Duplex: 1050
MHz

Za 13 GHz (u JPAKL Mostar):


Lowband = 02
Highband = 06
16
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
MW Antena
Dobitak (Gain) MW antene:
30 dBi < G < 50 dBi

G < 30 dBi Antena loih


= 0.2m performansi

m
G > 50 dBi Nemogue umjeriti
0.3
vezu (preuzak snop)
=
Dobici antena, za razliite promjere i frekvencije [d

7/8 13 15 18 23 26 28 38
m

0.2 m 31.8 34.6 36.6


0.6

0.3 m 32.1 34.4 36.2 37.3 38.3 40.2


=

0.6 m 31.0 36.0 36.6


39.2 40.0 41.5 42.4 44.3

1.2 m 37.0 41.8 42.7 44.6 46.0 47.1 48.0

1.8 m 40.0 45.3 46.4 48.5 49.5

2.4 m 42.9

3.0 m 44.8

3.7 m 47.3

17
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Antena - polarizacija

V (Default)

Vertikalna pol. Horizontalna pol.

V V H Promjena
polarizacije
(okretanje feedera
H

za 90)

Vertikalna - Otpornija na kiu (default)


Horizontalna - Smanjenje uticaja ometajuih signala
Dvostruka - Mogunost dupliranja prometa po
frekvencijskom kanalu 18
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Antena Vrste montae za 1+1
konfiguraciju

Odvojena montaa Integrirana montaa


Integrirani Power Splitter

Power Splitter Kombinira dva radija na jednu antenu


Simetrini PS Guenje 3 dB za oba radija (Pogodniji za Working
standby)
Asimetrini PS Guenje 1 i 6 dB za RAU1 i RAU 2; (bolji za 1+1 Hot
Standby (bez SD-a))
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
19
Radio terminal, 1+1 zatita

Hot standby:
Kanal A
PS PS

Working standby:
Kanali A + B

Hot Standby: Working


Jedan radio kanal Standby:
Jedan aktivni Dva radio kanala
predajnik Dva aktivna
Dva prijemnika predajnika
Jedan prijemnik Dva prijemnika
izabran Jedan prijemnik
kao aktivan izabran kao
aktivan PS = Power splitter
Frekvencijski
diversity 20
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Hot Standby (JPAKL Mostar, nova
konfiguracija)

Kanal A

Kanal A

Hot Standby:
Jedna frekvencija
Jedan aktivni predajnik
Dva prijemnika
Jedan prijemnik izabran
kao aktivan
Sa dvije prijemne
antene:
TX Space diversity RX

21
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Hot Standby - nastavak

Alarm Alarm
Kanal A

Kanal A

Tx switching: Rx switching:
HW < 200 ms HW < 10 ms
Fading = hitless
TX RX

22
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Working Standby

Kanal A (f1)

Kanal B (f2)

Working
Standby:
Dva radio kanala
Dva aktivna
predajnika
Dva prijemnika
TX Jedan prijemnik RX
izabran
kao aktivan
Frekvencijski
diversity 23
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Working Standby

Kanal A (f1)
Alarm

Kanal B (f2)

Tx switching: Rx switching:
No switching Hw < 10 ms
Fading = hitless
TX RX

24
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Zatitne konfiguracije Zahtjevi

HW potrebe po jednoj lokaciji:

2 x MMU2 (B, C, D, F, G, H, K)
2 x RAU modul
2 antene ili
1 antena + splitter + 2 valovoda (opcionalno)

Zatita se temelji na alarmima (par MMU-ova i radija sa najmanje


kritinim
alarmima e sluiti za prijenos prometa)

Dva MMU MORAJU biti umetnuta u susjedne slotove (da bi postojala


interkonekcija
sa BPI sabirnicom). AMM2p B (slotovi 2-3); AMM 6p C i D (slotovi 2-3 i 4-5)

Potrebno je naruiti SW feature: Licenca za 1+1 MW Radio protection


(1 licenca po radio
terminalu)

25
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Podeavanje antena po horizontali i po
vertikali
Podeavanje po horizontali (klju 16
mm)
AA
a) Popustiti vijke A i B
b) Pomjerati antenu lijevo-desno dok se ne
dobije maksimalno oitanje (glavna latica)
c) Za fino podeavanjem koristiti vijak B
d) Privrstiti vijke A i B (s obe strane)

Podeavanje po vertikali (klju 16


mm)
B
1. Popustiti vijke C i D
2. Pomjerati antenu gore-dole dok se C
ne dobije maksimalno oitanje
3. Za fino podeavanje koristiti vijak E

Jo jednom (finije) ponoviti korake od a)


do d) i
od 1. do 3. kako bi se dobilo projektirano
polje. E
Po zavretku, dobro privrstiti sve vijke.
D
26
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Podeavanje veze
Dobro podeene antene pouzdana i stabilna MW
veza toka-toka
Mjerenje AGC napona/prijemnog polja (dobiti projektiranu vrijednost
3 dB) Safety first
(Mjere opreza pri radu
Najjai signal = centar glavnog snopa (latice)
Main beam side beam = (25-30) dB na visini)

Proraun kvalitete veze


27
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
AGC krivulja (Dobijeni AGC napon vs
Prijemno polje)

OBVEZNO Uporediti
dobijeno
prijemno polje sa
28
proraunatim
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Pogreke pri umjeravanju MW veze

P: Nije se dobilo projektrano polje

U1: Sa RF petljom provjeriti oba ureaja u


lokalu
U2: Jedna od antena je na bonoj latici
U3: Postoji fizika prepreka na trasi (drvo,
zgrada,...)
U4: Opala je izlazna snaga predajnika
(pregorilo izlazno pojaalo)
U5: Prisutnost vode u antensko/kabelskom
sustavu
U6: RF kabeli (na anteni i radio modulu) nisu
dobro
privreni
U7: Neki od modula je neispravan
P - Problem
U - Mogui
uzrok

29
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) LED diode i zamjena
modula

Zelena LED - Napajanje (modul ispravan)


Crvena LED - Neispravan modul
uta LED - Modul spreman za
izvlaenje iz AMM-a

Svi Plug-in moduli imaju


Board Removal Switch (BRS)
za kontrolirano izvlaenje

BR prekida - Pritisnuti (zahtjev za stavljanje modula u stanje


Out of service)
(Kada je BR LED upaljena, plug-in modul se moe
izvui iz leita)

Plug-in moduli se mogu izvlaiti/ubacivati dok je ureaj u radu


Nakon zamjene
MINI-LINK jedinice,
Traffic Nodenovi
TN4modul automatski
i TN5: prima konfiguraciju30
Davor aravanja
Odravanje (O&M) SW za nadzor

Spajanje preko USB kabela (suelja) ili Ethernet kabela


(suelja) nadzor
Centralni na NPU(preko
jedinici
SNMP protokola)

Fault Management (Nadzor greaka, alarmiranje, izvjeivanje,...)


Performance Management (Raspoloivost,...)
Configuration Management (Kreiranje ruta u mrei, dodavanje E1, DCN
konfiguracija, ...)
Inventory Management (Inventura modula, SN,...)
Remote SW Upgrade (Daljinska promjena SW-a bez prekidanja
prometa,...)
Security Management
System Administration

Lokalni nadzor (Embeded Element Manager, LCT)

Pristup preko standardnog web browsera


Instalacija i konfiguracija (putanje u rad)
Lokacija greaka (Fault Management)
Performance management
Upgrade SW-a
31
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) Local Terminal Craft
(LCT)
Spajanje preko USB kabela (suelja) ili Ethernet kabela
(suelja) na NPU jedinici

Defaultne
postavke
32
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) MMU2 B (ili C)
konfiguracija

MMU2 B/C konfiguracija

Radio konfiguracija

33
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) Radio konfiguracija

Radio konfiguracija

34
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) LCT terminal window

35
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) Performnce
management
Performance management
Mjerenje prema ITU G.826 (ES; SES; UAS)
15 minutni i 24 h interval mjerenja

36
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) Radio Link alarm &
status

37
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) Petlje

IF Loop RF Loop Rx Loop

MMU RAU RAU MMU

Near-end Far-end
3 tipa petlji na radio terminalu:
IF loop Promet se ne alje prema radiju (provjerava se MMU jedinica)
RF loop Promet se vraa nazad radija prema MMU. Provjeravaju se MMU i
RAU
RX loop Cijeli promet se vraa sa MMU-a na drugoj strani veze. Testiraju
se
BERT oba terminala osim interfejsne kartice i kabela na udaljenom
kraju.(jedan BERT,E1, po Plug-in modulu)
BERT se moe pokrenuti na bilo kojoj interfejsnoj kartici u
AMM-u, onda se
signal alje izvan AMM, ne prema backplane-u
38
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) Savjeti, Tip & Tricks

a) Verificiranje Radio Link Configuration Parametara


Verificirati da su hop setup parametri odgovaraju poetnim
vrijednostima kao to su:
RSL (Received Signal Level), Tx power, Switching mode, Frequency
setting, itd.
b) Provjera za RF Interferenciju
Ako ML prikazuje neoekivano loe BER performanse a RF input level
je normalan,
prijemnik moe biti ometan od strane eksternih izvora RF signala.
Provjeriti RF interferenciju koristei Far-end Tx-off proceduru.
c) Koristiti petlje na modulu koji ima problema, da bi se trace-irala
greka
(npr.: RF Loop, IF Loop, itd).
d) Koristiti ugraeni BERT (Bit Error Ratio Tester) ili eksterni BER
testere da bi se
verificirala ili trace-irala greka
e) Restartati NE

U nekim sluajevima, ako se zahtjeva, moe se uraditi Warm or Cold


Restart NE-a. 39
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Odravanje (O&M) Savjeti, Tip & Tricks
(nastavak)
Nisko prijemno polje (RFIN LVL) ili BER >10-6 u jednoj od
lokacija
a) Uspostaviti RF Loop u toj stanici
Ukoliko se polje vratilo u normalu, vjerojatni je problem na
drugoj strani veze.
Ukoliko problem ostaje, vjerojatni uzrok je RAU, MMU ili RF kabel.
b) Uspostaviti IF loop na MMU u toj stanici
Ukoliko problem ostaje, vjerojatni uzrok je navedena MMU
jedinica. Zamijeniti je.
Ukoliko je problem nestao, problem je na drugoj strani veze (u
drugoj stanici)
c) Provjeriti RF kabel u navedenoj stanici
d) Provjeriti izlaznu snagu predajnika u stanici na drugom
kraju veze
Nisko prijemno polje (RFIN LVL) ili BER >10-6 u obje lokacije
a) Jedan od uzroka moe biti razdeenost antena. Provjeriti da li su
vijci na antenama
dobro privreni (vjetar)
b) Postoji prepreka na trasi (u meuvremenu je napravljena nova
zgrada, izrasla uma, 40
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja
Hvala na panji!!!

Pitanja???

41
MINI-LINK Traffic Node TN4 i TN5: Davor aravanja

Das könnte Ihnen auch gefallen