You are on page 1of 27

ZAHAJUJEME BEZPLATN TELEVIZN VYSLN

Pro a 60% domcnost bhem pechodu na DVB-T2


MARTIN GEBAUER | GENERLN EDITEL A MSTOPEDSEDA PEDSTAVENSTVA

20. DUBNA 2017 | OSTRAVA

ESK RADIOKOMUNIKACE 2
MTY A REALITA TELEVIZNHO VYSLN (1/2)
Jak doba sledovn, tak vyuvn pozemnho TV vysln dlouhodob rostou

Pozemn vysln je
Sledovn TV bude Vznam pozemnho zastaral a DVB-T2 bude
MTUS propadat vlivem rstu vyslan bude postupn mt hor pokryt ve
Internetu klesat mstech a na horch

Doba sledovn TV: Vyuvn pozemnho DTT je vysoce inovativn


REALITA 1/2017 4:20 / den TV vyslan platformou v R i EU.
1/2016 4:17 / den dlouhodob roste Pokryt DVB-T2 bude
1/2012 4:02 / den stejn jako dnen DVB-
RST O 18 MINUT T vynikajc
Zdroj: ATO/Nielsen 2017, ATS, 15+

ESK RADIOKOMUNIKACE 3
MTY A REALITA TELEVIZNHO VYSLN (2/2)
DTT je vysoce inovativn platforma s plnou kapacitou st v R

Finann podpora je rozporu


Zvolen een je pro s nrodnmi i evropskmi
spotebitele nejdra prvnmi pedpisy.
MTUS mon. Oban Nedovolen sttn podpora Sta DVB-T, na DVB-T2
zbyten utrat 5 miliard. ve panlsku. nen nutn pechzet

REALITA Cena DTT STB ~6x ni Kompenzace pouze eln Destrukce bezplatn
v porovnn se SAT. vynaloench nklad platformy, kompletn
Nejni SAT nabdka* souvisejcch s uvolnnm zpoplatnn TV pjmu
1 198 K/rok, druh TV 700 MHz po schvlen EK.
1 188 K/rok. DTT divci by Naprosto odlin situace ve a zven cen Pay TV
tak zaplatili vce jak 3 mld K panlsku, navc podpora
ron za servisn poplatky. nebyla notifikovna EK.
* Zdroj: www.skylink.cz/cenik; www.skylink.cz/karta-next-se-sluzbou-druha-karta

ESK RADIOKOMUNIKACE 4
POZEMN TV VYSLN JE PREFEROVNO ZE STRANY DOMCNOST
Penetrace distribunch platforem na vech TV pijmach v domcnostech R

80% DTT Platforma


70%
58% Celoplon pokryt
60%
DTT Jedin bezplatn
50% platforma
40% SAT
Inovativn sluby
30%
27%
Cab
or Krizov
20%
24% IPTV komunikace
10%
ATV
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere

ESK RADIOKOMUNIKACE 5
OHROEN DOMCNOSTI
Pechod na DVB-T2 je vynucenou nutnost, jinak by o TV pjem pilo a 60% eskch domcnost

MUX 1 MUX 2 (CRA)


(T/CRA)

Ohroeno 43.1% obyvatel Ohroeno 52.3% obyvatel

Ohroeno 76.4% obyvatel Ohroeno 5.7% obyvatel

MUX 3 (CRA) MUX 4


(DB)

oblasti pokrvan signlem v psmu 700 MHz

ESK RADIOKOMUNIKACE 6
EU UVOLN TV PSMO 700 MHZ PRO ROZVOJ 5G V ROCE 2020
Pechodov DVB-T2 je podmnkou pro uvolnn psma 700 MHz pro 5G a zachovn TV vysln

ESK RADIOKOMUNIKACE 7
EU UVOLN TV PSMO 700 MHZ PRO ROZVOJ 5G V ROCE 2020
Pechodov DVB-T2 je podmnkou pro uvolnn psma 700 MHz pro 5G a zachovn TV vysln

ESK RADIOKOMUNIKACE 8
VTINA EVROPSKCH STT JI E UVOLNN PSMA 700 MHz

Potvrzen uvolnn psma 700 MHz do Existujc nrodn pln uvolnn psma
2020 700 MHz

Zdroj: l'Agence nationale des frquences,


4/2017

ESK RADIOKOMUNIKACE 9
HARMONOGRAM PECHODU
Pechodov st zajist dostupnost TV pjmu v dob vypnut stvajcch st

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030

Pokryt celoplonch
DVB-T st
pechodovch st na rovni
Vstavba DVB-T2 st
pechodov Pechodov st DVB- dnench DVB-T st
ch st DVB- T2
T2 Reln doba soubhu ~2 roky
Dnes
Technologie DVB-T2/HEVC
TV psmo 470 790 MHz TV psmo 470 694 MHz

Soubnho vysln DVB-T st a novch pechodovch st DVB-T2 m sociln


charakter:
Divci budou moci pirozen obmovat TV pijmae a tm vrazn snit finann dopad na
sv domcnosti v dob vypnut DVB-T st

ESK RADIOKOMUNIKACE 10
TI PILE PECHODU
CRA jsou ldrem pechodu na novou generaci TV vysln

1. Pechod na DVB-T2 sttu umon:


Rozvoj digitln ekonomiky a novch mobilnch st 5G
Pinese vznamn prostedky do sttnho rozpotu

2. Pechod na DVB-T2 nutn k zajitn:


Npravy zsahu do trnho prosted vynucenm odebrnm 700
MHz znevhodujc pozemn vysln oproti jinm platformm
(SAT, CATV, IPTV)
Bezplatnho TV pjmu pro 60% domcnost bhem pechodu na
DVB-T2
3. Pro pechod na DVB-T2 je nutn: Rozvoje televiznho vysln po roce 2020
Souinnost T, MPO a dalch sttnch a zkonodrnch
instituc
Souinnost opertor st
ESK RADIOKOMUNIKACE 11
DNES ZAHAJUJEME
Vysln pechodov DVB-T2 st CRA v Ostrav a Brn
MARCEL PROCHZKA | EDITEL REGULACE A STRATEGIE

@MarcelProchazka
20. DUBNA 2017 | PRAHA

ESK RADIOKOMUNIKACE 12
VHODY PECHODOV ST
Pechodov s DVB-T2 bude zajiovat TV pjem v dob vypnn DVB-T st

Nejmodernj technologick standardy ve prospch divk Vyslac Kompriman kodek


Ochrana investice divk do novch televiznch pijma technologie

Omezen nutnch zmn na stran divk pro jejich komfort


Pouit stejnch vyslacch lokalit ze kterch vyslaj dnen DVB-T st

Pirozen obmna vtiny televiznch pijma v domcnostech


Soubn vysln novch DVB-T2 st s DVB-T
Certifikace DVB-T2 pijma
Informan kampa

ESK RADIOKOMUNIKACE 13
SOUASN POKRYT PECHODOV DVB-T2 ST CRA

1. bezen 2017
Pokryt obyvatel: 25.9%

Vyslae:
Praha ikov + Cukrk (31 k)

Model pokryt 1812-3

ESK RADIOKOMUNIKACE 14
DNES SPOUTME DO PROVOZU VYSLAE V OSTRAV A BRN

20. duben 2017


Pokryt obyvatel: 43.2%

Vyslae:
Praha ikov + Cukrk (31 k)
Ostrava Holkovice + Hladnov (28 k)
Brno Hdy + Barviova (28 k)

Model pokryt 1812-3

ESK RADIOKOMUNIKACE 15
POKRYT OSTRAVY A OKOL

Model pokryt 1812-3

ESK RADIOKOMUNIKACE 16
POKRYT BRNA A OKOL

Model pokryt 1812-3

ESK RADIOKOMUNIKACE 17
DAL FZE VSTAVBY PECHODOV DVB-T2 ST CRA
V kvtnu pokryjeme DVB-T2 signlem 50% domcnost v R

Praha: ikov Ostrava: Hol. + Jihlava: Javoice Plze: Kraov


Praha: Cukrk Hladnov Votice: Mezivrata Liberec: Jetd
Brno: Hdy +
Barviova

Pokryt: 25.9% Pokryt: 43.2% Pokryt: 51% Pokryt: 69%

beze duben kvte erve


2017 n n n

31 k. 28 k. 28 k. 31 k.

P L N O V N
O

ESK RADIOKOMUNIKACE 18
PRIMRN S VYSLA BEZ DOKRVA
Divkm zajistme celoplonou dostupnost televiznho signlu pomoc DVB-T2

1. tvrtlet 2018
Pokryt obyvatel:
~98%

Model pokryt 1812-3. Vpoet proveden na zklad pedbnch informac o technickch parametrech st. Zmny
vyhrazeny.
ESK RADIOKOMUNIKACE 19
SLUBY PECHODOV ST
Pechodov s poskytne kompletn portfolio slueb EPG, teletext, HbbTV

Linern vysln
prostednictvm DVB-T2

EPG, Teletext, HbbTV

Interaktivn funkce
prostednictvm internetu

Pechodov s DVB-T2 je primrn urena pro zkaznky CRA


Vysln v tto sti je pro nae zkaznky bezplatn

ESK RADIOKOMUNIKACE 20
K 11 TV PROGRAMM DNES PIDVME DAL 3 PROGRAMY
Poet televiznch program v pechodov st se bude postupn zvyovat

ESK RADIOKOMUNIKACE 21
JAK NALADIT PECHODOVOU S DVB-T2
Do 2020 budou v provozu stvajc DVB-T st a divci nemus nic mnit

1. Ovit dostupnost DVB-T2 signlu na www.dvbt2overeno.cz nebo webu T dtv.ctu.cz

2. Mt televizn pijma s podporou DVB-T2


i.
ii.
Na trhu vce ne 800 certifikovanch model
Seznam pijma na www.dvbt2overeno.cz
+ + D-Book
+ =
3. Pout stvajc pijmac antnu
i. Individuln pjem prostednictvm stvajc TV antny na TV pijmai sta aktivovat automatick ladn
ii. Kanlov antnn systmy a spolen televizn antny nutn zsah odbornka

4. Televizn stanice vyslan prostednictvm DVB-T2 maj v EPG vedle nzvu stanice pznak | T2

ESK RADIOKOMUNIKACE 22
CRA JSOU LDREM PECHODU NA NOVOU GENERACI TV VYSLN
Odejmut 700 MHz a pechod na DVB-T2 je vynucenm zsahem do fungujcho trhu TV vysln

CRA investuj do zajitn pechodu na DVB-T2 pro omezen socilnch dopad


na domcnosti

Pechodov DVB-T2 s pro zajitn celoplon dostupnosti televiznho signlu bhem vypnn souasnch st

Certifikace televizor a set-top-box pro zabezpeen dostupnosti kompatibilnch pijma

Webov portl pro zajitn informovanosti domcnost a odborn veejnosti

ESK RADIOKOMUNIKACE 23
DKUJEME ZA POZORNOST!
SPUTN
VYSLN V NOVM STANDARDU

DVB-T2
ESK RADIOKOMUNIKACE 25
ESK RADIOKOMUNIKACE 26
ESK RADIOKOMUNIKACE 27