You are on page 1of 5

LAPISAN ATMOSFERA

Lapisan udara yang menyelubungi bumi.


Lapisan ini mengandungi
pelbagai jenis gas, debu, habuk, asap dan
wap air.
TUGASAN 1:

- Kumpulan anda telah menerima rajah atmosfera pada


kertas A3
- Sampul mengandungi maklumat tentang atmosfera
- Secara Share n Turns, ambil satu maklumat, tunjukkan
kepada ahli kumpulan dan tampalkan pada rajah
disediakan.

Dapatkah anda nyatakan ciri


setiap lapisan atmosfera?
EKSOSFERA

SATELIT

GELOMBANG
AURORA

METEOR HANCUR

LAPISAN OZON

AWAN
ANGIN
TUGASAN 2:

Dapatkah kumpulan anda reka satu


kaedah mengingat lapisan atmosfera
dan cirinya

Anda boleh mencipta lagu, sajak, ayat akronim dan


sebagainya.

Seperti:
TAK SUKA MAKAN TAK ENAK
(Tropos, Stratos, Mesos, Termos, Eksos)