You are on page 1of 4

AKTA-AKTA YANG BERKAITAN DENGAN

PELAKSANAAN BAHASA MELAYU

AKTA HASUTAN 1948 (PINDAAN 1970)


1.Akta ini merupakan suatu akta undang-undang di Malaysia diluluskan
pada tahun 1948 untuk menghalang perbincangan yang dikatakan
sebagai menghasut.

2.Akta ini menjadikan ucapan yang Mempunyai Kecenderungan


Menghasut sebagai suatu kesalahan jenayah.

3.Perisitiwa 13 Mei 1969 menyebabkan Parlimen meminda Perkara 10


Perlembagaan Persekutuan dengan menjadikan isu bahasa sebagai
satu isu sensitive yang tertakluk kepada akta hasutan 1948.
4.Akta ini telah dipinda pada tahun 1970.

5.Isu bahasa tidak boleh dipersoalkan melainkan tentang


pelaksanaannya.
6.Rakyat dilarang daripada menabur fitnah dan mengungkitkan isu-isu
sensitif, iaitu kedudukan istimewa orang melayu, bahasa, kuasa raja,
dan kewarganegaraan.

7.Sesiapa sahaja yang mempersoalkan kedudukan mana-mana bahasa


akan dianggap melakukan kesalahan menghasut.
8.Akta ini menjamin kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa
Kebangsaan dan Bahasa Rasmi sehingga kedudukan Bahasa Melayu
tidak boleh digugat lagi.
9.Akta Hasutan 1948 bagi mengelak konflik dan pertelingkahan antara
pelbagai kaum dan kumpulan agama di negara kita.
10.Akta Hasutan 1948 mampu menjamin keamanan negara dan
perpaduan antara kaum di Malaysia.