You are on page 1of 2

CARTA ALIR PERJALANAN MAPEC

1. AJK Pengurus Peserta MAPEC mengagihkan pelajar mengikut 13. AJK Sijil dan Hadiah bersiap sedia
penyampaian anugerah yang ditetapkan.
14. Sesi Penyampaian Anugerah Pra Sekolah dan Anugerah Tahap 1
2. Pelajar diiring masuk ke dalam dewan hingga ke tempat duduk yang disampaikan oleh YDP PIBG dan diiringi oleh PK HEM.
disediakan bermula dari PRA sekolah hingga pelajar Tahun 6.
15. Semasa penyampaian Anugerah PRA dan Tahap 1 peserta
3. Ketibaan Perasmi ( En. Mojuntin Ebin ) persembahan bersiap sedia.

4. Pengacara mengumumkan ketibaan Perasmi MAPEC agar semua hadirin 16. Persembahan : BORIA
dapat berdiri.
17. Semasa persembahan, AJK Pengurus Peserta MAPEC bersiap
5. Kompang dimainkan sedia mengurus pelajar untuk penerimaan penyampaian Anugerah
Tahap 2 dan Anugerah Terbaik setiap tahun.
6. Perasmi masuk ke dalam dewan dengan diiringi pembawa bunga manggar
dan sirih junjung. 18. Sesi Penyampaian Anugerah Tahap 2 dan Anugerah Terbaik setiap tahun
disampaikan oleh Guru Besar dan diiringi oleh PK Kokum.
7. Hadirin masih berdiri dan sama-sama menyanyikan Lagu Negaraku dan
Sabah Tanahairku
19. Semasa sesi penyampaian Anugerah Tahap 2 dan Anugerah Terbaik
8. Pengacara mengumumkan agar hadirin duduk manakala pembawa bunga setiap tahun, AJK Pengurus Peserta MAPEC bersiap sedia mengurus pelajar
manggar dan sirih junjung kembali ke luar dewan. untuk Penyampaian Anugerah Khas Tahun 2017.
( persediaan untuk Graduasi )
20. Sesi Penyampaian Anugerah Khas Tahun 2017 disampaikan oleh
9. Bacaan doa
PPD Penampang dan diiringi oleh Guru Besar
10. Ucapan dari :
a. Guru Besar
MAJLIS MAPEC SELESAI
b. YDP PIBG
c. PPD Penampang 21. Pengacara memaklum kepada hadirin agar ibu bapa boleh keluar
menggunakan pintu kiri dewan dan pelajar pintu kanan dewan dengan kadar
11. Semasa ucapan Perasmi, Pengurus Peserta MAPEC bersiap sedia
segera
mengurus pelajar untuk penerimaan penyampaian Anugerah Pra
Sekolah.
12. Selepas Perasmi mengumumkan perasmian dan memukul gong, 22. AJK Jamuan Ibu bapa dan murid mengambil tindakan untuk
Kompang dimainkan. mengagihkan makanan
CARTA ALIR PERJALANAN GRADUASI

8.30am/9.00am : AJK Pengurus Peserta Graduasi bersiap sedia Ucapan :


mengagihkan pelajar bermula dari PRA Sekolah dan Tahun 6 a. Guru Besar
b. Perasmi – Datuk Edward
Ibu bapa diiringi AJK Penyambut Tetamu ke tempat duduk yang telah
disediakan. Selepas Perasmi mengumumkan perasmian dan memukul gong,
KOMPANG dimainkan
Perarakan Masuk Graduan
AJK Sijil dan Hadiah bersiap sedia – Penyampaian Cenderahati
Penerima Graduasi diarak oleh pembawa bunga manggar dan sirih
junjung dengan iringan muzik gamelan. Perisytiharaan Pembukaan Majlis Graduasi oleh Guru Besar

AJK Pengurus Peserta Graduasi membantu penerima anugerah duduk AJK Pengurus Peserta Graduasi bersiap sedia mengurus pelajar untuk
di kerusi yang telah disediakan Penyampaian Sijil Graduasi Sesi 1 (Pra Sekolah)

KETIBAAN PERASMI ( DATUK EDWARD ) Penyampaian Sijil Graduasi Sesi 1 (Pra Sekolah) disampaikan oleh
……dan diiringi oleh ………
Pengacara memaklumkan kepada hadirin agar berdiri dan sekaligus
mengumumkan ketibaan Perasmi. Semasa sesi Penyampaian Sijil Graduasi Sesi 1, AJK Persembahan
bersiap sedia.
Paluan Kompang
Persembahan Selingan
Perasmi masuk ke dalam dewan dan diarak oleh pembawa bunga
manggar, sirih junjung dan pembawa COKMAR Semasa sesi Persembahan Selingan, AJK Pengurus Peserta Graduasi
bersiap sedia mengurus pelajar untuk penyampaian Sijil Graduasi Sesi
Hadirin berdiri dan sama-sama menyanyikan Lagu Negaraku dan Lagu 2 (Tahun 6)
Sabah Tanahairku
Penyampaian Sijil Graduasi Sesi 2 (Tahun 6) disampaikan oleh ……
Pembawa sirih junjung akan meletakkan sirih junjung di depan pentas dan diiringi oleh ………
dewan di tempat yang ditetapkan dan terus ke luar dewan.
Perisytiharaan Penangguhan Graduasi oleh Guru Besar
Bacaan Doa
Persembahan Tahun 6