Sie sind auf Seite 1von 15

” Venea în mijlocul nostru cu naivitatea sa

de copil, care cîștigase inima tuturora... ”

TITU MAIORESCU
” Poetul cîntă sentimentul etern omenesc
al iubirii ”

Mihail
Sadoveanu
” Își caută refugiul într-o lume mai potrivită, în
lumea cugetării... ”

Titu Maiorescu
” A conceput lumea ca o clipă suspendată între
trecut și viitor... ”

Tudor Vianu
” Eminescu trăiește în viața poporului său,
îmbrățișează și reprezintă un simțămînt
național ”

TITU MAIORESCU
” Iubirea de glorie nu a fost în nici
un grad obiectul preocupării sale... ”

Titu Maiorescu
” Geniul Eminescu este o copie a
Demiurgului ”

Pompiliu Constantinescu
” Eminescu este mustrarea de
conștiință a oricărui intelectual ”

Constantin Noica
” Eminescu este abisul ontologic. Marea noastră
regăsire ontologică tot Eminescu ne-o face
posibilă. ”

Mihai Cimpoi
” Moartea era pentru Eminescu stingerea
eternă... ”

Iacob Negruzzi
” Ape vor seca în albie, și peste locul îngropării
sale va răsări pădure sau cetate, și cîte o stea va
vesteji pe cer în depărtări. ”

George Călinescu
” Ziua lui de naștere tinde să devină
sărbătoare a poezii... ”

Nichita Stănescu
” Ideea eternității stăpînește mintea sa... ”

Tudor Vianu
” Deprins cu cercetarea adevărului,
sincer... ”

Titu Maiorescu
” Eminescu a trăit ignorînd durerile vieții și
setos de dulceața pe care o dau visul și
uitarea... ”

Ion Negoițescu