You are on page 1of 7

Fake news en clickbait

Stijn Grymonorez
&
Jeffrey Nuyts
Vragen die besproken worden:

 krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws?

 Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je

filmkeuze in Netflix wat bedoel ik daar dan mee?

 Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten?

 We hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te

aanvaarden als waarheid, is dat nog steeds een goed idee?


krijg je als gewone mens nog neutraal
nieuws?

 Mediabedrijven zijn commerciële instellingen. Omwille van hun


bedrijfsmodellen (zeker van de hedendaagse mediagiganten) streven zij in
de eerste plaats winst na en niet zozeer het objectief verstrekken van
informatie. Mediabedrijven zullen daardoor eerder aandacht schenken
aan zaken die winst opbrengen omdat ze veel gelezen, beluisterd of
bekeken worden dan over zaken die soms complex zijn en moeilijk te
begrijpen door een breed publiek. Nieuws is bijgevolg niet altijd
‘interessant’ voor een mediabedrijf omdat het nuttige informatie biedt
maar wel omdat het controversieel, spannend of schokkend is.
krijg je als gewone mens nog neutraal
nieuws?

 Journalisten en redactieleden staan immers op geen enkele manier los van


de maatschappelijke omwentelingen. Zij zijn, net zoals ieder van ons,
doordrongen van een bepaalde kijk op de mens en de samenleving – een
kijk die ze ook geregeld reproduceren en mee in stand houden. Dat wordt
nog eens versterkt door het feit dat het doelpubliek van de meeste
mediakanalen tot de dominante groep behoort. Onze media gebruiken
daarom vooral bewoordingen en beelden die binnen het denkkader
passen van die dominante groep.
Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in
Google beperkt worden zoals je filmkeuze in
Netflix wat bedoel ik daar dan mee?
 Als je veel dezelfde dingen opzoekt op google, zal google na een tijdje
zoekresultaten filteren afgestemd op jou voorkeuren.
Wat is deepfake en waarom moet het je
verontrusten?

 Deepfakes zijn vernoemd naar een gelijknamige Reddit-gebruiker. De


gebruiker ontwikkelde eind vorig jaar een algoritme dat angstaanjagend
goed gezichten in video’s kan vervangen voor willekeurige gezichten. Zelfs
zó goed, dat je vrijwel onmogelijk echt van nep kan onderscheiden. De
nieuwe techniek werd vervolgens door een andere Reddit-gebruiker
overgenomen en geïmplementeerd in een app, die door iedereen
gebruikt kan worden: FakeApp.
We hebben de natuurlijke reflex om tekst
kritisch te bekijken en beelden te
aanvaarden als waarheid, is dat nog steeds
een goed idee?
 We gaan er doorgaans van uit dat alles wat in het nieuws verschijnt door
journalisten gecontroleerd en geschreven is, maar in de praktijk hebben
ook bronnen en adverteerders vaak een belangrijke impact op de inhoud
van het nieuws. Maar tegenwoordig kunnen beelden ook heel makkelijk
gemanipuleerd worden. Het is dus belangrijk dat je deze ook heel kritisch
beoordeeld.