You are on page 1of 5

PERDAGANGAN BAB 4:DOKUMEN

PERNIAGAAN ANTRABANGSA.
AHLI KUMPULAN : YUSRINA
:SWETHA
:MASTURAH
JENIS DOKUMEN PERNIAGAAN ANTRABANGSA
INVOIS KONSULAR
MAKSUD CONSULAR:
INVOIS KONSULAR DIPERLUKAN BAGI MEMBAWA MASUK BARANG-BARANG KE DALAM
NEGARA.
PROSES PENGGUNAAN INVOIS KONSULAR
ORANG INVOIS CONSULAR BOLEH DIPEROLEHI DARI PEJABAT KONSUL NEGARA
PENGIMPORT.
PENGEKSPORT PERLU MENGISI BORANG TERSEBUT DENGAN BUTIR BARANG YANG
HENDAK DIEKSPORT.
INVOIS ITU PERLU DISAHKAN OLEH PEJABAT KONSUL NAGARA PENGIMPORT YANG
TERLETAK DI NEGARA PENGEKSPORT.
INVOIS INI KEMUDIANNYA DIHANTAR KEPADA PENGIMPORT.
PENGIMPORT AKAN MENUNJUKKAN INVOIS CONSULAR KEPADA PIHAK KASTAM.
PIHAK KASTAM AKAN MENGENAKAN DUTI IMPORT BERASASKAN INVOIS ITU.
SIJI ASAL USUL
MAKSUD SIJI ASAL USUL:

SIJIL ASAL USUL MENYATAKAN BARANG YANG DIBAWA MASUK KE SESEBUAH NEGARA ITU
BERASAL DARI NEGARA MANA.
PROSES SIJIL ASAL USUL:
SIJIL INI DISEDIAKAN OLEH PENGEKSPORT DAN DI SAH KAN OLEH DEWAN PERNIAGAAN
NEGARA PENGEKSPORT.

KEGUNAAN
DOKUMEN INI DIGUNAKAN OLEH PIHAK BERKUASA KASTAM DALAM MENENTUKAN SAMA ADA
BARANG ITU DIKENAKAN ATAU DIKECUALIKAN DARIPDA DIIMPORT, KUOTA DAN DUTI
KEUTAMAAN