Sie sind auf Seite 1von 20

Controlul microbiologic al aerului interior

 Se adresează spaţiilor de lucru şi depozitare ale produselor destinate consumului


uman.

 Există două mijloace principale de monitorizare a microaeroflorei:


 monitorizarea pasivă
 monitorizarea activă.

 Ambele sunt la fel de importante, au devenit un instrument esențial de


monitorizare a mediului, atât în sectorul alimentar (spaţii de lucru, depozite,
etc.), cât şi în laboratoarele de încercări.
Controlul microbiologic al aerului interior

Termeni şi definiţii

 Microorganism – entitate de mărime microscopică reprezentată de bacterii, fungi,


protozooare şi virusuri.

 În cazul de faţă noţiunea de microorganism se referă la bacterii, drojdii şi


mucegaiuri capabile să formeze colonii în condiţiile specificate.
Controlul microbiologic al aerului interior

Documente de referinţă

 SR EN ISO 4833-1/2009. Microbiologia lanţului alimentar. Metodă orizontală


pentru enumerarea microorganismelor. Partea 1. Tehnica de numărare a
coloniilor la 30° C, prin tehnica turnării în plăci;

 SR ISO 21527-2:2009. Microbiologia alimentelor şi furajelor: Metodă orizontală


pentru numărarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 2: Tehnica de numărare a
coloniilor în produse cu activitatea apei mai mică sau egală cu 0,95.
Controlul microbiologic al aerului interior

Echipamente de diagnostic şi materiale consumabile


 Etuvă;
 Incubator (25 ± 1° C);
 Incubator (30 ± 1° C sau 37 ± 1° C);
 Baie de apă (45 ± 1° C);
 Cabinet de protecţie cu flux laminar;
 Echipament de numărare a coloniilor;
 pH – metru cu acurateţea de 0,1 unităţi de pH la 25° C;
 microscop;
 arzător cu gaz;
 plăci Petri cu diametrul de 90 – 100 mm, de unică folosinţă;
 Aparat pentru prelevarea probelor de aer;
Controlul microbiologic al aerului interior

Monitorizarea pasivă
 Se folosesc plăci Petri standard, conţinând medii de cultură potrivite (de obicei
neselective), care se deschid şi se expun un timp dat, apoi se incubează pentru a
permite dezvoltarea de colonii vizibile ce pot fi numărate.
 Dezavantaje:
 Aplicabilitatea plăcuţelor este limitată, ele pot monitoriza doar particule biologice viabile care
sedimentează din aer şi se depun pe o suprafaţă într-un anumit timp de expunere;
 Aceste metode nu pot detecta particulele mici suspendate în aer;
 nu pot eşantiona volume specifice de aer, din aceste motive rezultatele cantitative nu sunt foarte
exacte;
 Sunt influenţate de interferenţa şi contaminarea altor surse iar agarul din plăcuţe se poate deteriora
în cazul unei expuneri prea îndelungate;
 Plăcuţele pot deveni foarte încărcate în medii puternic contaminate şi interpretarea datelor devine
dificilă;
 Se folosesc mai mult pentru analiza calitativă a microaeroflorei, datele furnizate pot detecta
tendinţele şi pot oferi o avertizare timpurie a problemelor.
Controlul microbiologic al aerului interior

Metoda sedimentării

 Adecvată pentru a detecta particulele microbiene care se depun pasiv, datorită


forţei gravitaţionale.

 Principiu
 expunerea plăcilor Petri cu mediu solid de cultură în încăperile în care se face
determinarea, în scopul colectării particulelor care se sedimentează prin forţa
gravitaţională;
 după incubarea plăcilor la temperaturi diferite, în funcţie de organismul ţintă (NTG sau
DM), se determină încărcătura microbiologică a aerului prin estimarea numărului de
microorganisme exprimat ca UFC/m3.
Controlul microbiologic al aerului interior
Controlul microbiologic al aerului interior
Controlul microbiologic al aerului interior

Mod de calcul - conform standardului polonez PN 89/Z-04008/08

UFC/m3 aer = a · 10.000 / p · t · 0.2

unde :
 a = numărul de colonii de pe plăcuţa Petri
 p = suprafaţa plăcuţei Petri în cm2 (pentru un diametru de 9 cm, S = 3.14 x R2 =
63.5 cm2)
 t = timpul de expunere a plăcuţei Petri
Controlul microbiologic al aerului interior

Mod de calcul - conform formulei Omelianski

UFC/m3 aer = N x 10.000 / S x K

unde:
 N = numărul de colonii de pe plăcuţa Petri
 S = suprafaţa plăcuţei Petri în cm2 (pentru un diametru de 9 cm, S = 3.14 x R2 =
63.5 cm2)
 K = coeficientul timpului de expunere (factor) (5 min = 1; 10 min = 2; 15 min =
3)
Controlul microbiologic al aerului interior

Mod de calcul - conform metodei Bărzoi

UFC/m3 aer = n x 50

unde:
 n = media numărului de colonii de pe cele 2 plăcuţe Petri
 Pentru această metodă se folosesc 2 plăcuţe Petri cu diametru de 10 cm, care se
expun timp de 10 minute.
Controlul microbiologic al aerului interior

Valori

 Număr total de germeni (NTG) - 600/m3

 Numărul total de drojdii şi mucegaiuri - 300/ m3


Controlul microbiologic al aerului interior

Metoda Exemplificare
Standardul Polonez 1 x 10.000/63,5 x 15 x 0,2 = 472,5
Formula Omelianski 1 x 10.000/63,5 x 3 = 472,5
Metoda Bărzoi 1 x 50 = 50
Formula propusă de 1 x 10.000/63,5 x 3 x 0,6 = 283,5
noi
Controlul microbiologic al aerului interior

Monitorizarea activă

 Principiu - o cantitate definită de aer este trecută printr-un dispozitiv de


prelevare, particulele din aer fiind colectate fie direct pe un mediu de cultură
solid, fie pe un filtru.

 Este o metodă activă, volumetrică (oferă informaţii asupra volumului de aer din
care se colectează particulele) şi deci permite determinarea cantitativă exactă.

 Pentru fiecare probă se analizează în paralel două volume diferite de aer (ex. 1
m3 şi 2 m3), fiind astfel necesare 4 plăcuţe Petri pentru o probă.
Controlul microbiologic al aerului interior

Monitorizarea activă

 Pentru metoda prin impact - plăcuţele cu agar pe care s-a aspirat un volum
cunoscut de aer se incubează direct.

 Există două tipuri de dispozitive de prelevare disponibile comercial:


 cu fantă - aerul este tras printr-o fantă îngustă şi particulele sunt depuse pe o plăcuţă
cu agar aflată în rotaţie;
 cu sită - aerul este tras printr-o placă perforată (sită) cu găuri, cu diametru cunoscut şi
particulele sunt depuse pe o plăcuţă cu agar fixată dedesubt.
Controlul microbiologic al aerului interior
Controlul microbiologic al aerului interior
Controlul microbiologic al aerului interior
Controlul microbiologic al aerului interior

Calcul

 Concentraţia, exprimată ca UFC/m3 de aer, se calculează prin formula:

CI = nufc / VI

 unde:
 nufc = numărul total de colonii de pe plăcuţele Petri
 VI = volumul total al probei, în metri cubi.
Controlul microbiologic al aerului interior

Monitorizarea activă
Exemplu: pe mediul DG18, o probă este analizată pentru două volume de aer
diferite (100 litri şi 200 litri), analizate în paralel.
 La numărare s-au obţinut următoarele rezultate:
 Volumul probei Numărul de colonii
 100 litri (0,1 m3) 15 colonii - plăcuţa 1
23 colonii - plăcuţa 2
 200 litri (0,2 m3) 29 colonii - plăcuţa 3
35 colonii - plăcuţa 4

 nufc = 15+23+29+35 = 102


 VI = 0,1+0,1+0,2+0,2 = 0,6
 CI = nufc / VI = 102/0,6 = 170 = 1,7 x 102