You are on page 1of 12

1.

VJEŽBA
• kako jednu te istu boju učiniti različitom
• na posebnom slajdu izraditi sljedeću shemu:
A A

B B

A. OBOJATI ISTOM BOJOM


B. OBOJATI RAZLIČITIM BOJAMA
2. VJEŽBA:
• kako da dvije različite boje djeluju slično
• na posebnom slajdu izraditi sljedeću shemu:
A A

B B

A. i B. OBOJATI RAZLIČITIM
BOJAMA
3. VJEŽBA
• kako raspoznati svjetliju od tamnije boje
• na posebnom slajdu a) preklopiti dva romba istih boja različite
svjetline (razlika u svjetlini mora biti minimalna) b) preklopiti
dva romba različite boje i svjetline