You are on page 1of 7

ROZVOJ DIGITÁLNÍHO ROZHLASU

V DIGITALIZACI ROZHLASU VEDE TECHNOLOGIE DAB+

MARCEL PROCHÁZKA | ŘEDITEL REGULACE

5. ČERVNA 2019 | PRAHA


VE VĚTŠINĚ
V řadě EVROPSKÝCH
států stojí ZEMÍ
proti sobě JE veřejnoprávní
stojí JIŽ DAB ROZŠÍŘEN NEBO
a komerční SE PLÁNUJE
provozovatelé
rozhlasového vysílání

Rozvinuté trhy

Zkušení vysílání

Zájem o DAB

Zdroj: WorldDAB

3
DAB ADOPCEFMBUDE
Substitutem může TRVAT NĚKOLIK
být DAB, LET online a Apps jsou využívány pro jiné
internetový
typy služeb

Zdroj: Ofcom

4
DAB SIGNÁL Č RO POKRÝVÁ ~60% POPULACE
Do konce roku se pokrytí zvýší na ~80% , pokryta bude i většina dálnic

Stávající pokrytí (~60%)


Nové pokrytí v 2019 (~80%)
Překryv stávajícího a nového pokrytí

Model pokrytí I TU-R P. 1812-


1D
5
CO CHYBÍ PRO ÚSPĚŠNÝ ROZVOJ DI GI TÁLNÍ HO ROZHLASU

Národní strategie
 Pr i or i t y st át u
1  Provozovatelé vysílání
 Operátoři sítí
 Maloobchod

Rozhlasové přijímače v Legislativa


domácnostech a autech
 Li ber al i z ac e t r hu
 DAB při j ímače v obchodec h Spokoj ený
5 2  Frekvenční spektrum


a aut omobi l ech
DAB jako nový standard
pos l uc hač  Vysílací licence
 Financování souběhu
 I nformační kampaň

Kvalitní pokrytí signálem Obsah a služby


 HT/HP sí t ě  Nové r ozhl asov é st ani ce
4  Frekvenční koordinace 3  Nové služby
 Moderní služby  Dopravní informace

6
DĚKUJEME ZA POZORNOST