Sie sind auf Seite 1von 16

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE


Programul de studii: Tehnologii Avansate în Industria Alimentară

PROCESE DE MEMBRANĂ PENTRU


CONCENTRAREA LICHIDELOR ALIMENTARE
ŞI A COLORANŢILOR NATURALI

Prof. Coordonator:
Anicuţa STOICA

Masterand:
Nistor Alexandra
 Sucurile de fructe și coloranţii naturali au
câștigat importanță în industria alimentară,
întrucât acestea conțin componente benefice
necesare sănătăţii umane.

CONCENTRAREA COSTURI

Transport Ambalare
Depozitare
 De obicei, sucurile de fructe sunt concentrate prin
evaporarea sub vid în trepte, însă acest proces
duce la pierderea aromelor sucului natural, la
degradarea culorii şi la aprecierea gustului de
„procesat”, datorat efectelor termice, de aceea
s-au dezvoltat noi tehnici de reţinere a
caracteristicilor în concentrat:

Îngheţare

Concentrare
Sublimare Ultrafiltrare

Nanofiltrare
Membrană
Osmoza inversă
Concentrarea prin evaporare

 apa este înlăturată prin vaporizare din soluţie


 trebuie utilizate echipamente adecvate, iar asta depinde
de mai mulţi factori: proprietăţile materiilor prime,
calitatea produselor, condiţiile de funcţionare şi factori
economici
 evaporatoarele cu plăci - pentru lichide cu vâscozitate
redusă
schimbarea de fază = extrem de consumatoare de
energie
Concentrarea prin îngheţare

 înghețarea parțială a produsului și îndepărtarea


cristalelor de gheață formate, lăsând astfel toate
elementele constitutive neapoase în faza concentrată

Formarea cristalelor de gheaţă

Separarea gheţii din concentrat


• centrifugare
 se poate concentra sucul de fructe
fără o pierdere apreciabilă de aromă, culoare,
sau valoare nutritivă
 concentrația maximă atinsă DEZAVANTAJ

Tehnica nu este adecvată pentru lichidele alimentare cu conţinut


mare de pulpă, iar necesarul de energie pentru formarea
cristalelor de gheață în timpul concentrării este ridicat !
Procese de membrană

 concentrarea și separarea micro si macromoleculelor,


bazată pe forma şi dimensiunea moleculară
 funcționează normal, la temperatura ambiantă,
reducând astfel deteriorarile termice ale produsului și
reținerea culorii, gustului, aromei și componentelor
nutritive ale produsului.
•Consum de energie redus

•Posibilitatea operării continue

•Condiţii de operare simplu de asigurat

• Randament mai mare

• Posibilitatea de cuplare a acestor tehnici


cu alte procedee clasice de separare

• Costuri de investiţie şi de operare scăzute


poate separa particule cu greutăți moleculare
mai mari de 200 kDa
Microfiltare dimensiunile porilor sunt în intervalul de 0.05-
10 µm, iar porozitatea membranei este de
aproximativ 70%
presiunea aplicată este în intervalul 0.1-2 bar
procesul se aplică mai degrabă pentru separarea
lichid-solid.

concentrarea, clarificarea și purificarea


sucurilor de fructe, coloranţilor naturali
membrane din polisulfonă, fluorură de
Ultrafiltrare
viniliden și acetat de celuloză
dimensiunea porilor = 1-100 nm
presiunea aplicată este în intervalul 1-10 bar.
 presiunea aplicată = 5 - 25 bar
dimensiunea porilor membranei = 0.5 - 2 nm
 reţine substanțele cu mase molare mai mari de
≈300 g / mol și sunt reţinuti parţial ionii polivalenți
Nanofiltrare folosită pentru a elimina pesticidele și materia
organică
domeniul de tratare a apei reziduale, biotehnologii,
textile, industria alimentară

aplicarea unei presiuni peste presiunea osmotică (10-


100 bari) a soluției, astfel încât să permită curgerea apei
(sau solventului) prin membrană
membrane dense, cu dimensiunea porilor de ≈1-10 Å
(<2 nm) Osmoza
porozitatea membranei = ≈50% inversa
membrane realizate din triacetat de celuloză, uree
polieter, sau poliamidă
aplicare pe scară largă în concentrarea sucurilor de
fructe, lapte, etc.
Procedee membranare mai noi au potențialul de a concentra
alimente lichide / coloranţi naturali la temperatura ambiantă și presiune,
fără deteriorarea produsului.

Distilarea membranară prin osmoza


Proces de separare în care o membrană
microporoasă hidrofobă separă cele două soluții
apoase de concentraţii diferite

Apa se evaporă din soluția cu presiune mai mare de


vapori, vaporii trec prin porii membranei și
condensează în soluția cu presiunea de vapori mai
mica

Procesul poate fi folosit pentru a obţine o


concentraţie maximă de pana la 70° Brix, fără
deteriorări ale produsului
MEMBRANELE:
 polimeri sintetici hidrofobi (politetrafluoretilenă (PTFE),
polipropilenă (PP) sau poliviniliden difluorură);
 foarte poroase( 60-80%) şi cât mai subţiri (0,1-1 µm),
fluxul fiind proporţional cu porozitatea;
 dimensiunile porilor – 0,2-0,8 mm.

Agent osmotic: săruri cu o


solubilitate mare în apă şi
greutate echivalentă
scăzută: NaCl, CaCl2,
MgCl2, MgSO4, K2HPO4,
KH2PO4
PROCESUL DE OSMOZĂ

Concept similar cu cel folosit de agricultorii din Europa de


Est pentru concentrarea sucurilor de fructe

Transferul apei are loc din soluţia cu o concentraţie mai mică în


soluţia cu o concentraţie mai mare, până când presiunea
osmotică a sistemului este la echilibru

Avantaj în ceea ce priveşte consumul energetic şi retenţia


componentei termolabile pe parcursul procesului de
concentrare, atingându-se o concentraţie de 45-60 °Brix
MEMBRANELE
 Utilizează membrană densă hidrofilă semipermeabilă, care
separă cele două soluţii apoase, având presiuni osmotice
diferite
 greutate moleculară de aprox. 100Da
 cele mai potrivite sunt acetatul de celuloză, celuloză
diacetat, triacetat de celuloză, poliamidă și
membrane polisulfonice

Agentul osmotic: foarte solubil în apă, higroscopic, non-toxic, inert la aroma,


culoarea si mirosul produsului alimentar şi să nu treacă prin membrană; cele
mai utilizate: clorură de sodiu, zaharoză, glicerol, melasă, sirop de porumb.
BIBLIOGRAFIE

1. Bowser, J.J., 2001. Osmotic Distillation Process. US


Patent No. 6,299,777
2. Beaudry, E.G., Lampi, K.A., 1990. Membrane
technology for direct osmosis concentration of fruit
juices. Food Technology 44(6), 121
3. El-Bourawi, M.S., Ding, Z., Maa, R., Khayet, M., 2006.
A framework for better understanding membrane
distillation separation process. Journal of Membrane
Science 285, 4e29.
4. Babu, B.R., 2003. Osmotic Membrane Distillation for
the Processing of Liquid Foods and Natural Colors
(M.Tech thesis). Visveswaraiah Technological
University, Belgaum, India.
VA MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIA ACORDATĂ !