Sie sind auf Seite 1von 29

CITIZENSHIP

ADVANCEMENT
TRAINING
(C.A.T)
Ano nga ba ang Citizenship Advancement
Training? (C.A.T)

 Ang Citizenship Advancement Training o C.A.T ay


isang organisasyon/programa sa paaralan na
naglalayong mapahusay at madisiplina ang bawat mag-
aaral.
 Ito ay isang pagsasanay na nangangailangang
pagtuunan ng panahon, pawis, lakas, at dedikasyon.
 Ito ay binubuo ng mga officers o mga pinuno, mga
trainees o plebo, at isang C.A.T Adviser.
 Ang mga plebo ay nararapat sundin ang anumang
sasabihin o ituturo ng mga officers.
DepEd Order No. 35 s. 2003
Implementation of the Citizenship Advancement
Training (CAT) at the Fourth Year High School Level

In accordance with the Revised Implementing Rules and


Regulations of the National Service Program issued by the
Department of National Defense, this Department shall
implement starting SY 2003-2004 the Citizenship
Advancement Training (CAT), a restructuring of the
Citizens Army Training at Secondary level.
Ano nga ba ang layunin ng C.A.T?

 Mapahusay ang pagiging isang mamamayang


Pilipino ng bawat mag-aaral
 Maging responsable, hindi lamang sa paaralan
kundi narin sa kanilang komunidad
 Magkaroon ng disiplina sa sarili, paaralan,
komunidad, at sa ating bansa
 Mapahusay ang pagiging isang lider, kayang
gawin ang anumang responsibilidad na iatas sa
kaniya
12 General Orders
1. To take charge of this post and all government
property in view.
2. To walk my post in a military manner, keeping
always on the alert, and observing everything
that takes place within sight or hearing.
3. To report all violations of orders I am instructed
to enforce.
4. To repeat all calls from posts more distant from
the guardhouse than my own.
5. To quit my post only when properly relieved.
6. To receive, obey, and pass on to the sentry who
relieves me all orders from the commanding
officer, officer of the day, officers and
noncommissioned officers of the guard only.
7. To talk to no one except in the line of duty.
8. To give the alarm in case of fire or disorder.
9. To call the corporal of the guard in any case not covered
by instructions.
10. To salute all colors, all officers and standards not
cased.
11. To be especially watchful at night and during the time
for challenging, to challenge all persons on or near my
post, and to allow no one to pass without proper
authority.
C.A.T MOTTO

Study first before C.A.T,


C.A.T first before others,
I am still and NEVER QUIT
Cadet Honor Code

A cadet shall not


lie, cheat, steal,
or tolerate
those who do.
Military Secrecy

What you see,


what you hear,
what you feel,
when you leave,
leave it here.
TUNGKULIN NG BAWAT RANGGO

 Corporal Commander – Pinakamataas na tungkulin.


Maituturing na pangulo ng samahan.
 Corporal Executive Officer – Pangalawa sa may
pinakamataas na tungkulin. Maituturing na pangalawang
pangulo ng samahan.
 S1 Adjutant – Pangunahing kumander ng mga pinuno.
 S1 Admin – Tagapamahala ng lahat ng isasagawang mga
programa, gawain at aktibidad ng samahan.
 S1 Adjucadet – Pangunahing kumander ng mga kadete.
TUNGKULIN NG BAWAT RANGGO

 S2 Intelligence Officer – Tagapamahala sa mga


gawaing pang-akademiko at pang-intelektwal ng
samahan.
 S3 Training Officer – Pangunahing kumander ng
mga plebo / trainee.
 S4 Logistics Officer – Tagapamahala ng talaan ng
mga hanay at pagpupulong.
 S5 Records Officer – Tagapamahala ng mga
kasulatan at pagdalo ng bawat miyembro ng
samahan.
TUNGKULIN NG BAWAT RANGGO

 S6 Finance Officer – Nagsisilbing ingat-yaman ng


samahan.
 S7 Civil Military Operations Officer –
Tagapamahala ng mga programang isasagawa sa
labas ng paaralan.
 Platoon Leader – Pinuno ng mga pulutong sa
kadete.
 Company Commander – Kumander ng mga
pulutong sa kadete.
TUNGKULIN NG BAWAT RANGGO

 Liaison Officer – Tagapamahala ng ugnayan


ng samahan sa iba pang mga samahan.

 Provost Officer – Tagapamahala ng mga


armas at kagamitan ng samahan.

 Medical Officer – Tagapamahala sa kaligtasan


ng bawat miyembro ng samahan.
BASIC COMMANDS

 Attention (Eyes Front, Man of Stone)


 Proper Facing (Harap sa kaliwa, kanan, likod,
‘rap)
 Tikas (Sabayang tikas, Isahang tikas)
(Paluwag, Pulutong, Manda)
(Isahang bilang)
 Sabayang upo
 Tungtong kanan (Na, Da, Rap)
 Square platoon (Daharap)
 Compress
BASIC COMMANDS

 Pugay kamay/Baba kamay (na)


 Bagsak
 Punan “Bok punan”
 Adjust “Bok Adjust”
 Count off
 Dismiss
 Pull out
 Lumansag
 Tiwalag
 Panumbalik
VOICING COMMANDS

 Buddies form
 Tikas (Isahang tikas, Sabayang tikas)
(Isahang bilang)
 Count off
 Tanghal ta
MARCHING COMMANDS

 Patakda
 Pulutong Hinto
 Pabalik
 Pasulong
 Pasulong Pabalik
 Panig (Kaliwang, kanang)
 L march, L squared, L cubed, Square march
RIFLE COMMANDS
 Attention + Humanda sa pagsasanay sa paghawak
ng sandata
 Agap ‘ta
 Kanang balikat/ Kaliwang balikat ‘ta
 Baba ‘ta
 Siyasat ‘ta
 Tanghal ‘ta
 Baba sandata/ Pulot sandata
 Tikas (Paluwag, Pulutong , Manda)
 Palit Sandata (Exhibition Number 1)
 Exhibition Number 2
Agimat

 Bilog na styro, 5 inches na diameter, 1cm


ang kapal ng styro. Kulay blue and white
yung lace, white sa kanan, blue sa kaliwa.
Nakaplastic cover yung agimat
 Possitive Trait + Sea Creature
Ex: Pursigido Dugong, Maparaan Pating, Listo
Butanding, Matikas Buwaya
Tickler

 Pinakamaliit na size
 Color: Black, lalagyan ng plastic cover, may
nakatahing yarn sa gilid, red sa lalaki, blue sa
babae.
 Kailangang naglalaman ito ng 12 General
Orders, CAT Motto, Cadet Honor Code,
Military Secrecy, Officers at kanilang mga
ranggo(Surname, First Name, Middle Initial)
(Ranggo)
Proper Grooming

 During line-ups
1. Agimat
2. Pigtails(blue and white ribbon)(white sa kanan
and blue sa kaliwa)
3. Tickler
4. Puting panyo
5. Black ballpen
6. C.O.L.T.
7. Neat haircut (Army or Crew cut) , shaved beard,
sideburns and moustache (For boys)
8. Garrison Belt
Proper Grooming
 During class hours (Boys)
1. Agimat
2. Close neck (Polo)
 During class hours (Girls)
1. Ribbon
2. Pigtails
3. Agimat
(NOTE: KAPAG SI MAAM ABOLENCIA ANG TEACHER
NYO ITAGO NIYO YUNG MGA AGIMAT AT RIBBON
NYO, NANGUNGUHA NG AGIMAT AT RIBBON SI
MAAM)
Mentor-Apprentice
 Bawat trainee ay mayroong nakaassign na officer
sa kanila.
 Nangangailangang sundin ng plebo ang mga
iuutos sakanila ng kanilang mentor.
 Ang mentor ang magsisilbing magulang ng
trainee/s na nakaassign sakanila
 Ang trainee ay maaaring magtanong o magpaturo
sa kanilang mentor kapag wala sa hanay lamang.
 Sa likod ng agimat ng trainee ay nakasulat ang
agimat ng kanilang mentor.
Mga dapat gawin ng isang trainee

 Maging responsable
 Maging disiplinado
 Sumunod sa mga iuutos ng guro, time
management. Gawin ang mga responsiblidad
bilang mag-aaral, at responsibilidad sa pagiging
plebo.
 Sumaludo sa lahat ng officers at sa C.A.T Adviser.
(Bawal sumaludo kapag may teacher na
nakakakita or malapit sainyo)
 Tutulungan ang sinumang teacher na buhatin ang
kanilang bitbitin
Mga dapat gawin ng isang trainee

 Papasok ng maaga
-May attendance kayo, yung attendance nyo sa long
bond paper ilalagay, pagka magfifill kayo ng pangalan
nyo sa attendance yung pangalan nyo dapat laging
may DG sa una, for example DG Imperio, Ayesha and
yung time naman is military time, walang colon for
example 6:00 ka dumating magiging 0600.
 Hihilera sa may gate at babatiin ng goodmorning ang
lahat ng papasok na estudyante at teachers iaassign
kayo ng s3’s nyo kung anong day kayo magbabantay
sa gate(tulungan nyo yung mga teachers at any
time)(kung sasaludo man kayong nagbabantay ng
gate kailangan may isang maiiwan para bumati
humabol nalang yung naiwan.)
Punishments

 Drops (Push-ups, Pumping)


 Stationary Jogging
 Push-up and Pumping position
 Wall sit
 Pinya at Ubas
 Mountain Climbing
 Pahinga
 Streching
Makakatanggap ka ng kaukulang parusa
kapag

 Hindi pagsunod sa proper grooming


 Kulang ang mga kailangang dalhin sa hanay
 Pagtutok ng rifle sa kahit sinumang tao
 Pagbagsak sa rifle, o pagtunog nito habang
hawak mo
 Pagiging tamad sa hanay, hindi paghanay ng
hindi nagpapaalam, at kapag may hindi
ginawang maganda sa hanay
MGA HINDI DAPAT GAWIN SA MGA
TRAINEE

 Pagbibigay ng parusa na walang paalam sa


pinakamataas na pinuno.
 Pisikal na pananakit.
 Labis o hindi naaayong pananakit.
 Paggamit ng kapangyarihan bilang pinuno sa
labas ng paaralan.
GOOD LUCK
TRAINEES!