Sie sind auf Seite 1von 12

Ta tema på verb

Fem ord  alla tempus!


Verbsorter, repetition

- Verb indelas i tyskan baserat på mönster i


böjning i presens, imperfekt och perfekt

- svaga verb=regelbundna verb  fast mönster


starka & blandade verb lärs utantill

- standarduppställning: ”att ta tema”


Ta tema – översikt
TA TEMA
INFINITIV PRESENS IMPERFEKT PERFEKT
Svenska: komma (han) kommer kom har kommit
Deutsch: komm en (er) kommt kam ist gekommen

-Enda som krävs för att böja i alla tempus.


Denna genomgång berör endast presens,
imprefekt och perfekt.
SVAGA VERB

Kan tabell
förenklas?

SVAGA VERB
wohnen PRESENS IMPERFEKT PERFEKT
ich ”-e * habe *
du ”-st *-st hast *

JA! er
wir
ihr
wohn- t
”-en
”-t
wohn te
*-n
*-t
hat
haben
habt
gewohn t
*
*
sie/Sie ”- en *-n haben *

" = verbstammen
* = det stom står i i fetmarkerade rutan ("er")
Exempel: jag bodde = ich wohnte
STARKA VERB (utan omljud presens)

Kan tabell
förenklas?
STARKA VERB
komnen PRESENS IMPERFEKT PERFEKT
ich ”-e * bin *
du ”-st *-st bist *
er komm- t [kam] ist gekomm en

JA! wir
ihr
”-en
”-t
*-en
*-t
sind
seid
sind
*
*
sie/Sie ”- en *-en *

" = verbstammen
* = det stom står i i fetmarkerade rutan ("er")
Exempel: du kom = du kamst
STARKA VERB (med omljud presens)

Kan tabell
förenklas?
STARKA VERB
sprech en PRESENS IMPERFEKT PERFEKT
ich sprech e * habe *
du [spr i ch ]st *-st hast *
er [spr i ch ]-t [sprach] hat ge[sproch]en

JA! wir
ihr
sie/Sie
sprech en
sprech t
sprech en
*-en
*-t
*-en
haben
habt
haben
*
*
*

" = verbstammen
* = det stom står i i fetmarkerade rutan ("er")
Exempel: jag talade = ich sprach
BLANDADE VERB

Kan tabell
förenklas?

BLANDADE VERB
denk en PRESENS IMPERFEKT PERFEKT
ich ”-e * habe *
du ”-st *-st hast *

JA! er
wir
ihr
denk- t
”-en
”-t
[dach]te
*-n
*-t
hat
haben
habt
ge[dach]t
*
*
sie/Sie ”- en *-n haben *

" = verbstammen
* = det stom står i i fetmarkerade rutan ("er")
Exempel: ni talade = ihr dachtet
ALLA VERB, PRESENS
PRESENS, SAMMA (nästan)
SVAGA STARKA BLANDADE
wohn en komm en (sprech en) denk en
ich ”-e ”-e "-e ”-e
du ”-st ”-st [spr i ch ]st ”-st
er wohn t komm t [spr i ch ]t denk t
wir ”-en ”-en ”-en ”-en
ihr ”-t ”-t ”-t ”-t
sie/Sie ”- en ”- en ”- en ”- en

" = verbstammen
Exempel: de kommer = sie komm en
ALLA VERB, IMPERFEKT
IMPERFEKT
SVAGA STARKA BLANDADE
wohn en komm en (sprech en) denk en
ich ” * * *
du ”-st *-st *-st *-st
er wohn te [kam] [sprach] [dach]te
wir ”-n *-en *-en *-n
ihr ”-t *-t *-t *-t
sie/Sie ”-n *-en *-en *-n

" = verbstammen
* = det stom står i i fetmarkerade rutan ("er")
Exempel: jag tänkte = ich dachte
ALLA VERB, PERFEKT
PERFEKT
SVAGA STARKA BLANDADE
wohn en komm en (sprech en) denk en
ich habe / bin * * * *
du hast / bist * * * *
er hat / ist gewohn t gekomm en ge[sproch]en ge[dach]t
wir haben / sind * * * *
ihr habt / seid * * * *
sie/Sie haben / sind * * * *

* = det stom står i i fetmarkerade rutan ("er")


Exempel: ni har talat = ihr habt gesprochen
Ta tema på verb, sammanfattning
Ändelse 3:e pers singularis, "er..."
Infinitiv Presens Imperfekt Perfekt
SVAGA -t -te -t
STARKA -t - -en
BLANDADE -t -te -t
Vokalbyte?
Infinitiv Presens Imperfekt Perfekt
SVAGA
STARKA ? JA ?
BLANDADE JA JA
Båda tabeller ovan sammanslagna till en enda tabell …
ändelse "er..." + vokalbyte (färg)
Infinitiv Presens Imperfekt Perfekt
SVAGA -t -te -t
STARKA -t - -en
BLANDADE -t -te -t
Förslag till övningar Gleerups
•   
https://gleerupsportal.se/laromedel/tyska-6-9/ar
ticle/d350de94-55af-450b-8fa9-cd07043e9b5a
  
•    https://gleerupsportal.se/laromedel/tyska-6-
9/article/3c1f8a48-8148-4ce6-b466-
e42f7a0c4137   
•    https://gleerupsportal.se/laromedel/tyska-6-
9/article/e6b8b0ee-e896-45c6-aaf6-
90d311834cb9