Sie sind auf Seite 1von 17

Präpositionen

mit
Akkusativ
und
Dativ
Hem Akkusativ (-i hali) hem de Dativ
(-e hali) ile kullanılan edatlardır.

• Kelimelerin Akkusativ ya da Dativ


olacağını belirleyen iki soru sözcüğü
vardır.
1- Wohin? (Nereye) Akkusativ

2- Wo? (Nerede) Dativ


Cümlenin fiiline yöneltilecek bu sorular
ilgili sözcüğün Akkusativ mi yoksa
Dativ mi olacağını belirler.
Ör: Der Schüler geht in die Schule.
(Wohin?) (Akk.)

Çocuk okula gidiyor cümlesi “nereye”


sorusuna karşılık geldiği için, edattan
(Praposition) sonra gelen okul (die Schule)
sözcüğünün artikeli die (Akkusativ) olmuştur.
İsmin Dativ (-e hali) ile kullanılacağını
belirlemek için ise:

Cümlenin fiiline Wo? sorusu sorulur !


- Der Schüler ist in der Schule. (Wo?)
(Wo?) (Dativ)

Öğrenci okuldadır. Cümlesine öğrenci


“nerede” sorusu karşılık gelmektedir.
Öyleyse okul (die Schule) sözcüğünün
artikeli dativ (-e hali) olacaktır.
Unutmayın !!!
Wohin = Akkusativ

Wo = Dativ
AN
- Bitişik halde “yanına” (akk.) veya
“yanında” (dat.) anlamına gelir.

- Dativ dem artikeli ile birleşip


“am” (an dem) şeklinde de kullanılabilir.
Beispiel (Örnek):
• Wir setzen uns an den Tisch. (Wohin?)
• Wir sitzen an dem (am) Tisch. (Wo?)

• Er schiebt den Schrank an die Wand. (Wohin?)


• Der Schrank steht an der Wand. (Wo?)

• Am (an dem) Abend ist das Treffen.


• Am (an dem) nächsten Tag ist er gekommen.
• Sie ist am 31.12.1990 geboren.
NEBEN
• Ayrı durumda “yanına” (akk.) “yanında”
(dat.) anlamına gelir.

• Sie stellt die Lampe neben den Schrank. (Wohin?)


Akk.
• Die Lampe steht neben dem Schrank. (Wo?)
Dat.
AUF
• Üzerine (Akk.), üzerinde (Dat.)
anlamına gelir.
• Ich stelle die Vase auf den Tisch.
• Die Vase steht auf dem Tisch.
ÜBER
• (Ayrı) üzerine (akk.), üzerinde (dat.)

• Ich hange die Lampe über den Tisch


• Die Lampe ist über dem Tisch
• “hakkında” anlamına da gelir.
• Wir sprechen über Türkei
IN
• İçine (akk.), içinde (dat.) anlamına gelir

• Der Mann geht in das (ins) Auto


• Der Mann ist in dem (im) Auto
• Der Schüler geht in die Klasse
• Der Schüler ist in der Klasse
VOR
• “önüne” (akk.), “önünde” (dat.)
anlamına gelir.

• Das Taxi fährt vor den Hoteleingang.


• Das Taxi steht vor dem Hoteleingang.
• Das Kind lauft vor die Tür.
• Das Kind steht vor der Tür.
VOR
• “önce” anlamında da kullanılır.

• Vor 1935 war Kassel ein Dorf.


• Er war hier vor einer Woche .
UNTER
• “altına” (akk.), “altında” (dat.)
anlamlarına gelir.

• Sie legt den Teppich unter den Tisch.


• Der Teppich liegt unter dem Tisch.

• “İçimizde, aramızda” anlamında da kullanılabilir.


• Beispiel (Örnek): Er geht unter die Zuschauer
HINTER
• “arkasına” (akk.), “arkasında” (dat.)
anlamına gelir.

• Er fährt sein Auto hinter das Haus


• Das Auto befindet sich hinter dem Haus
• Der Lehrer geht hinter die Schule
• Der Lehrer steht hinter der Schule
ZWISCHEN
• “arasına” (akk.), “arasında” (dat.) anlamlarına
gelir.

• Sie stellt den Tisch zwischen den Schrank und


das Bett.
• Das Bett ist zwischen dem Schrank und dem
Bett.
Vorbereitet von:
OSMAN SABRİ GÖKNUR
Mersin Cemile-Hamdi Ongun
Lisesi Almanca öğretmeni
osgoknur@hotmail.com
www.yabancidil.info

Das könnte Ihnen auch gefallen