Sie sind auf Seite 1von 29

BIU DIN CC CNG VIC CA D N BNG TH PERT

CCH TNH THI GIAN BT U SM NHT V THI GIAN KT THC TR NHT

GVHD : Thy Hunh Anh Tun

Thnh vin nhm : 1 - Cao Tn Lc 2 - Nguyn Th Thy Duy 3 - Nguyn Vn Tn 4 - Hunh Thanh Phng 5 - Trn Th Ngc o 6 - Nguyn Th Duyn 7 - NguynThnh Lc 8 - Cao Vit Trng 9 - Trn Nguyn Thanh Trng Duy

Tng quan
K thut c lng v kim tra d n (Project Evaluation and Review Techniques) c coi nh ng ngha vi phng php s mng M hnh Pert a vo trong s mng cc yu t ngu nhin c th nh hng n thi gian thit k, y l nt ni bt ca Pert

Mc ch
Pert dng phn tch cc nhim v lin quan trong mt d n, c bit l thi gian hon thnh mi cng vic v xc nh thi gian ti thiu hon thnh d n PERT c pht trin ch yu l n gin ha vic lp k hoch v lch trnh ca cc d n ln v phc tp

Mt s khi nim
Trong Pert, thi gian cng vic c xem l i lng ngu nhin, mang tnh xc xut. Ngi ta thng c lng thi gian cho mi cng vic theo ba loi thi gian nh sau :

Mt s khi nim
Thi gian thun li l thi gian ngn nht hon thnh cng vic trong cc iu kin thun li nht. Thi gian bnh thng l thi gian thng t c khi cng vic c thc hin nhiu ln. Thi gian bt li l thi gian di nht, v phi thc hin cng vic trong hon cnh kh khn nht

Mt s khi nim
i tng chnh ca m hnh Pert l cc qu trnh iu khin thi cng 1 cng trnh hoc l qu trnh t chc sn xut Mun to s mng thc hin c qu trnh , ta phi tm hiu v phn tch k tt c cc cng vic trong ton b qu trnh, s lin quan v mt t chc v mt trnh t tin hnh ca tng cng vic

Thi gian bt u sm nht


Thi gian bt u sm nht l thi im sm nht cho cng tc bt u. l khong thi gian di nht tnh t s kin u n s kin xut pht ca cng vic

Thi gian kt thc tr nht


L thi im mun nht cng tc kt thc m khng lm nh hng n s hon thnh ca d n trong khong thi gian nh.

MT S T VIT TT

ET TE - TL
Estimate Time (ET) khong thi gian c tnh hon thnh cng vic Time Earliest (TE) l thi im sm nht m cng vic c th hon thnh Time Last (TL) thi im tr nht (c th chp nhn c ) cho cng vic hon thnh

ES LS --- EF - LF
Early Start (ES) Thi gian sm nht m hot ng ng c th bt u Late Start (LS) Thi gian tr nht m hot ng ng c th bt u Early Finish (EF) Thi gian sm nht m hot ng c th kt thc LateFinish (LF) Thi gian tr nht m hot ng c th kt thc

Slack Time
Thi gian tr hon trn mi cng vic trong d n Theo mt ngha khc Slack Time l thi gian s kin c th chm li m khng lm nh hng thi gian hon thnh d n Total Slack = LF EF hoc = LS - ES

Critical Path (CP)


Hay cn gi l ng gng ng gng l tp hp cc cng vic c bn (thnh chui lin tc) t khi u n kt thc d n vi tnh cht l Bt k s ko di thi gian hon thnh ca bt k cng vic no trn ng gng cng ko theo s ko di thi gian hon thnh d n

ngha thc tin CP


1. Thi gian hon thnh ton b d n khng th ngn hn chiu di ng gng. Tc l T gng l thi gian hon thnh sm nht ca d n . 2. Nu mt cng vic gng b chm tr th ton b d n cng s chm tr theo.

ngha thc tin CP


3. i vi nhng cng vic khng gng th c th chm tr t nhiu m khng ko di thi gian hon thnh ton b d n, min l mc chm tr ny khng vt qu d tr chung ca cng vic ang xt. 4. Mun rt ngn thi gian hon thnh ton b d n th phi rt ngn thi gian thc hin cc cng vic gng. Nu ch rt ngn thi gian thc hin cc cng vic khng gng th khng c tc dng g i vi vic rt ngn tng tin m phi chi ph thm vt t nhn lc thit b

V sao dng Pert


Gip ngi iu hnh c th theo vic thi cng hoc sn xut T ngha trn, ngi iu hnh c th t ra phng hng ng n, a ra nhng hiu chnh cn thit trong thi cng nhm rt gn hoc y nhanh tin mang li li ch kinh t ln nht cho ton b cng vic

Biu din cng vic d n bng th Pert


Bc 1 : biu din cc cng vic ta trc ht phn tch v mt k thut, chi ph cung cp,. xc nh lp m hnh Bc 2 : Lp ra bng lit k cc cng vic c phn th t trc sau :

Biu din cng vic d n bng th Pert

Biu din cng vic d n bng th Pert

Biu din cng vic d n bng th Pert

Biu din cng vic d n bng th Pert


Cng thc tnh thi gian kt thc tr nht : LFT = LST + Thi gian thc hin cng vic Thi im kt thc mun nht ca mt hot ng i vo mt nt no l thi im sm nht trong cc thi im bt u mun nht i vi hot ng ri nt

Biu din cng vic d n bng th Pert


Cng thc tnh thi gian bt u sm nht : EST = EFT - Thi gian thc hin cng vic Thi im bt u sm nht ca mt hot ng ri mt nt no l thi im mun nht trong cc thi im kt thc sm nht i vi hot ng i vo nt

Biu din cng vic d n bng th Pert

Biu din cng vic d n bng th Pert

Gii bi tp di dng AON

CU HI

!!! The End !!!