Sie sind auf Seite 1von 231

Partizip Perfekt Geçmiş

Präsens Şimdiki Präteritum Geç.zaman


zaman ''
zaman geniş '' Hikayelerde ''
Konuşmalarda ''
abfahren (tasit) kalkmak, hareket etmek, kalkmak, gitmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fahre ab fuhr ab bin abgefahren
Ben gidiyorum gittim (gidiyordum) gittim

abfragen sorusturmak, sorarak bilgi edinmek, (bir dersi) anlattirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich frage ab fragte ab habe abgefragt
Ben suruşturuyorum soruşturdum soruşturdum

abfahren (tasit) kalkmak, hareket etmek, kalkmak, gitmek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt

ich fahre ab fuhr ab bin abgefahren


Ben gidiyorum gittim (gidiyordum) gittim
du fährst ab fuhrst ab bist abgefahren
er (sie, es) fährt ab fuhr ab ist abgefahren
wir fahren ab fuhren ab sind abgefahren
ihr fahrt ab fuhrt ab seid abgefahren
sie (Sie) fahren ab fuhren ab sind abgefahren
abfragen sorusturmak, sorarak bilgi edinmek, (bir dersi) anlattirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich frage ab fragte ab habe abgefragt

Ben suruşturuyorum soruşturdum soruşturdum

du fragst ab fragtest ab hast abgefragt


er (sie, es) fragt ab fragte ab hat abgefragt
wir fragen ab fragten ab haben abgefragt
ihr fragt ab fragtet ab habt abgefragt
sie (Sie) fragen ab fragten ab haben abgefragt
akzeptieren kabuletmek,onaylamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich akzeptiere akzeptierte habe akzeptiert
du akzeptierst akzeptiertest hast akzeptiert
er (sie, es) akzeptiert akzeptierte hat akzeptiert
wir akzeptieren akzeptierten haben akzeptiert
ihr akzeptiert akzeptiertet habt akzeptiert
sie (Sie) akzeptieren akzeptierten haben akzeptiert

anfangen baslamak, girismek, tesebbüs etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fange an fing an habe angefangen
du fängst an fingst an hast angefangen
er (sie, es) fängt an fing an hat angefangen
wir fangen an fingen an haben angefangen
ihr fängt an fingt an habt angefangen
sie (Sie) fangen an fingen an haben angefangen

anfragen bilgi istemek, başvurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich frage an fragte an habe angefragt
du fragst an fragtest an hast angefragt
er (sie, es) fragt an fragte an hat angefragt
wir fragen an fragten an haben angefragt
ihr fragt an fragtet an habt angefragt
sie (Sie) fragen an fragten an haben angefragt
anführen Yönetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich führe an führte an habe angeführt
du führst an führtest an hast angeführt
er (sie, es) führt an führte an hat angeführt
wir führen an führten an haben angeführt
ihr führt an führtet an habt angeführt
sie (Sie) führen an führten an haben angeführt

angeben yalandan yapmak, söylemek, bildirmek, ihbar etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gebe an gab an habe angegeben
du gibst an gabst an hast angegeben
er (sie, es) gibt an gab an hat angegeben
wir geben an gaben an haben angegeben
ihr gebt an gabt an habt angegeben
sie (Sie) geben an gaben an haben angegeben

ankommen ulasmak, varmak, bagli olmak, yaklasmak, begenilmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme an kam an bin angekommen
du kommst an kamst an bist angekommen
er (sie, es) kommt an kam an ist angekommen
wir kommen an kamen an sind angekommen
ihr kommt an kamt an seid angekommen
sie (Sie) kommen an kamen an sind angekommen

anrufen telefon etmek, seslenmek, çagirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich rufe an rief an habe angerufen
du rufst an riefst an hast angerufen
er (sie, es) ruft an rief an hat angerufen
wir rufen an riefen an haben angerufen
ihr ruft an rieft an habt angerufen
sie (Sie) rufen an riefen an haben angerufen

antworten yorum yapmak, cevap vermek, yanitlamak, karsilik vermek, yanit vermek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich antworte antwortete habe geantwortet
du antwortest antwortetest hast geantwortet
er (sie, es) antwortet antwortete hat geantwortet
wir antworten antworteten haben geantwortet
ihr antwortet antwortetet habt geantwortet
sie (Sie) antworten antworteten haben geantwortet

ilân etmek, duyurmak, ihbar etmek, bildirmek, (gazetede) ilan etmek, beyan
anzeigen
etmek, göstermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zeige an zeigte an habe angezeigt
du zeigst an zeigtest an hast angezeigt
er (sie, es) zeigt an zeigte an hat angezeigt
wir zeigen an zeigten an haben angezeigt
ihr zeigt an zeigtet an habt angezeigt
sie (Sie) zeigen an zeigten an haben angezeigt

anziehen giydirmek, giymek, giyinmek, çekmek, cezp etmek, sikistirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich ziehe an zog an habe angezogen
du ziehst an zogst an hast angezogen
er (sie, es) zieht an zog an hat angezogen
wir ziehen an zogen an haben angezogen
ihr zieht an zogt an habt angezogen
sie (Sie) ziehen an zogten an haben angezogen

anzünden yakmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zünde an zündete an habe angezündet
du zündest an zündetest an hast angezündet
er (sie, es) zündet an zündete an hat angezündet
wir zünden an zündeten an haben angezündet
ihr zündet an zündetet an habt angezündet
sie (Sie) zünden an zündeten an haben angezündet

arbeiten çalismak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich arbeite arbeitete habe gearbeitet
du arbeitest arbeitetest hast gearbeitet
er (sie, es) arbeitet arbeitete hat gearbeitet
wir arbeiten arbeiteten haben gearbeitet
ihr arbeitet arbeitetet habt gearbeitet
sie (Sie) arbeiten arbeiteten haben gearbeitet

ärgern, sich öfkelenmek, kizmak, sinirlenmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich ärgere mich ärgerte mich habe mich geärgert
du ärgerst dich ärgertest dich hast dich geärgert
er (sie, es) ärgert sich ärgerte sich hat sich geärgert
wir ärgern uns ärgerten uns haben uns geärgert
ihr ärgert euch ärgertet euch habt euch geärgert
sie (Sie) ärgern sich ärgerten sich haben sich geärgert

atmen nefes almak, solumak, teneffüs etmek, soluk almak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich atme atmete habe geatmet
du atmest atmetest hast geatmet
er (sie, es) atmet atmete hat geatmet
wir atmen atmeten haben geatmet
ihr atmet atmetet habt geatmet
sie (Sie) atmen atmeten haben geatmet

bitmek, tükenmek, son bulmak, (yagmur) kesilmek, durmak, dinmek, sona


aufhören
ermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich höre auf hörte auf habe aufgehört
du hörst auf hörtest auf hast aufgehört
er (sie, es) hört auf hörte auf hat aufgehört
wir hören auf hörten auf haben aufgehört
ihr hört auf hörtet auf habt aufgehört
sie (Sie) hören auf hörten auf haben aufgehört

aufmachen açmak, çözmek, hazirlamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mache auf machte auf habe aufgemacht
du machst auf machtest auf hast aufgemacht
er (sie, es) macht auf machte auf hat aufgemacht
wir machen auf machten auf haben aufgemacht
ihr macht auf machtet auf habt aufgemacht
sie (Sie) machen auf machten auf haben aufgemacht

aufpassen dikkat etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich passe auf passte auf habe aufgepasst
du passt auf passtest auf hast aufgepasst
er (sie, es) passt auf passte auf hat aufgepasst
wir passen auf passten auf haben aufgepasst
ihr passt auf passtet auf habt aufgepasst
sie (Sie) passen auf passten auf haben aufgepasst
aufräumen düzeltmek, toplamak, çekidüzen vermek, (oda) toparlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich räume auf räumte auf habe aufgeräumt
du räumst auf räumtest auf hast aufgeräumt
er (sie, es) räumt auf räumte auf hat aufgeräumt
wir räumen auf räumten auf haben aufgeräumt
ihr räumt auf räumtet auf habt aufgeräumt
sie (Sie) räumen auf räumten auf haben aufgeräumt

aufstehen kalkmak, (kapi) açik durmak, (kapi) açik olmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stehe auf stand auf bin aufgestanden
du stehst auf standest auf bist aufgestanden
er (sie, es) steht auf stand auf ist aufgestanden
wir stehen auf standenauf sind aufgestanden
ihr steht auf standet auf seid aufgestanden
sie (Sie) stehen auf standen auf sind aufgestanden

aufwachen uyanmak, (uykudan) uyanmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wache auf wachte auf bin aufgewacht
du wachst auf wachtest auf bist aufgewacht
er (sie, es) wacht auf wachte auf ist aufgewacht
wir wachen auf wachten auf sind aufgewacht
ihr wacht auf wachtet auf seid aufgewacht
sie (Sie) wachen auf wachten auf sind aufgewacht
ausdrucken Yazicidan cikarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich drucke aus druckte aus habe ausgedruckt
du druckst aus drucktest aus hast ausgedruckt
er (sie, es) druckt aus druckte aus hat ausgedruckt
wir drucken aus druckten aus haben ausgedruckt
ihr druckt aus drucktet aus habt ausgedruckt
sie (Sie) drucken aus druckten aus haben ausgedruckt
ausdrücken, sich (sich
kendini ifade etmek
äussern)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich drücke mich aus drückte mich aus habe mich ausgedrückt
du drückst dich aus drücktest dich aus hast dich ausgedrückt
er (sie, es) drückt sich aus drückte sich aus hat sich ausgedrückt
wir drücken uns aus drückten uns aus haben uns ausgedrückt
ihr drückt euch aus drücktet euch aus habt euch ausgedrückt
sie (Sie) drücken sich aus drückten sich aus haben sich ausgedrückt
ausdrücken
sikmak, sikistirmak
(auspressen)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich drücke aus drückte aus habe ausgedrückt
du drückst aus drücktest aus hast ausgedrückt
er (sie, es) drückt aus drückte aus hat ausgedrückt
wir drücken aus drückten aus haben ausgedrückt
ihr drückt aus drücktet aus habt ausgedrückt
sie (Sie) drücken aus drückten aus haben ausgedrückt
ausführen ihraç etmek, yerine getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich führe aus führte aus habe ausgeführt
du führst aus führtest aus hast ausgeführt
er (sie, es) führt aus führte aus hat ausgeführt
wir führen aus führten aus haben ausgeführt
ihr führt aus führtet aus habt ausgeführt
sie (Sie) führen aus führten aus haben ausgeführt

ausgeben harcamak, sarf etmek, dagitmak, tevzi etmek, tedavüle çikarmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gebe aus gab aus habe ausgegeben
du gibst aus gabst aus hast ausgegeben
er (sie, es) gibt aus gab aus hat ausgegeben
wir geben aus gaben aus haben ausgegeben
ihr gebt aus gabt aus habt ausgegeben
sie (Sie) geben aus gaben aus haben ausgegeben

aussagen ifade etmek, taniklik etmek, ifade vermek, belirtmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sage aus sagte aus habe ausgesagt
du sagst aus sagtest aus hast ausgesagt
er (sie, es) sagt aus sagte aus hat ausgesagt
wir sagen aus sagten aus haben ausgesagt
ihr sagt aus sagtet aus habt ausgesagt
sie (Sie) sagen aus sagten aus haben ausgesagt

ausschneiden kesip çikarmak, budamak, oymak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schneide aus schnitt aus habe ausgeschnitten
du schneidest aus schnittest aus hast ausgeschnitten
er (sie, es) schneidet aus schnitt aus hat ausgeschnitten
wir schneiden aus schnitten aus haben ausgeschnitten
ihr schneidet aus schnittet aus habt ausgeschnitten
sie (Sie) schneiden aus schnitten aus haben ausgeschnitten

aussehen benzemek, ...gibi görünmek, görünmek görünüs, görünüm


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sehe aus sah aus habe ausgesehen
du siehst aus sahst aus hast ausgesehen
er (sie, es) sieht aus sah aus hat ausgesehen
wir sehen aus sahen aus haben ausgesehen
ihr seht aus saht aus habt ausgesehen
sie (Sie) sehen aus sahen aus haben ausgesehen

aussteigen inmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich steige aus stieg aus bin ausgestiegen
du steigst aus stiegst aus bist ausgestiegen
er (sie, es) steigt aus stieg aus ist ausgestiegen
wir steigen aus stiegen aus sind ausgestiegen
ihr steigt aus stiegt aus seid ausgestiegen
sie (Sie) steigen aus stiegen aus sind ausgestiegen

ausstellen sergilemek, teshir etmek, akimi kesmek, düzenlemek, tanzim etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle aus stellte aus habe ausgestellt
du stellst aus stelltest aus hast ausgestellt
er (sie, es) stellt aus stellte aus hat ausgestellt
wir stellen aus stellten aus haben ausgestellt
ihr stellt aus stelltet aus habt ausgestellt
sie (Sie) stellen aus stellten aus haben ausgestellt

auswandern göçmek, göç etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wandere aus wanderte aus bin ausgewandert
du wanderst aus wandertest aus bist ausgewandert
er (sie, es) wandert aus wanderte aus ist ausgewandert
wir wandern aus wanderten aus sind ausgewandert
ihr wandert aus wandertet aus seid ausgewandert
sie (Sie) wandern aus wanderten aus sind ausgewandert
yol açmak, yol vermek, kaçinmak, kaçamakli sözler söylemek, savulmak,
ausweichen
bahane aramak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich weiche aus wich aus bin ausgewichen
du weichst aus wichst aus bist ausgewichen
er (sie, es) weicht aus wich aus ist ausgewichen
wir weichen aus wichen aus sind ausgewichen
ihr weicht aus wicht aus seid ausgewichen
sie (Sie) weichen aus wichen aus sind ausgewichen

backen pisirmek, kizartmak, pismek, kizarmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich backe backte (buk) habe gebacken
du bäckst (backst) backtest (bukst) hast gebacken
er (sie, es) bäckt (backt) backte (buk) hat gebacken
wir backen backten (buken) haben gebacken
ihr backt backtet (buket) habt gebacken
sie (Sie) backen backten (buken) haben gebacken

baden yikanmak, banyo yapmak, denize girmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bade badete habe gebadet
du badest badetest hast gebadet
er (sie, es) badet badete hat gebadet
wir baden badeten heben gebadet
ihr badet badetet habt gebadet
sie (Sie) baden badeten haben gebadet

bauen insa etmek, yapmak, bina etmek, kurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich baue baute habe gebaut
du baust bautest hast gebaut
er (sie, es) baut baute hat gebaut
wir bauen bauten haben gebaut
ihr baut bautet habt gebaut
sie (Sie) bauen bauten haben gebaut

beabsichtigen kastetmek, niyetinde olmak, amaçlamak, niyet etmek, tasarlamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beabsichtige beabsichtigte habe beabsichtigt
du beabsichtigst beabsichtigtest hast beabsichtigt
er (sie, es) beabsichtigt beabsichtigte hat beabsichtigt
wir beabsichtigen beabsichtigten haben beabsichtigt
ihr beabsichtigt beabsichtigtet habt beabsichtigt
sie (Sie) beabsichtigen beabsichtigten haben beabsichtigt
beantworten yanitlamak, yanit vermek, cevap vermek, cevaplandirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beantworte beantwortete habe beantwort
du beantwortest beantwortetest hast beantwort
er (sie, es) beantwortet beantwortete hat beantwort
wir beantworten beantworteten haben beantwort
ihr beantwortet beantwortetet habt beantwort
sie (Sie) beantworten beantworteten haben beantwort
bedanken, sich tesekkür etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bedanke mich bedankte mich habe mich bedankt
du bedankst dich bedanktest dich hast dich bedankt
er (sie, es) bedankt sich bedankte sich hat sich bedankt
wir bedanken uns bedankten uns haben uns bedankt
ihr bedankt euch bedanktet euch habt euch bedankt
sie (Sie) bedanken sich bedankten sich haben sich bedankt

demek istemek, anlamina gelmek, anlaminda olmak, ifade etmek,


bedeuten
göstermek, önemli olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bedeute bedeutete habe bedeutet
du bedeutest bedeutetest hast bedeutet
er (sie, es) bedeutet bedeutete hat bedeutet
wir bedeuten bedeuteten haben bedeutet
ihr bedeutet bedeutetet habt bedeutet
sie (Sie) bedeuten bedeuteten haben bedeutet

bedienen hizmet etmek, (makine) çalistirmak, kullanmak, servis yapmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bediene bediente habe bedient
du bedienst bedientest hast bedient
er (sie, es) bedient bediente hat bedient
wir bedienen bedienten haben bedient
ihr bedient bedientet habt bedient
sie (Sie) bedienen bedienten haben bedient

beeinflussen etkilemek, etkisi altinda bulundurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beeinflusse beeinflusste habe beeinflusst
du beeinflusst beeinflusstest hast beeinflusst
er (sie, es) beeinflusst beeinflusste hat beeinflusst
wir beeinflussen beeinflussten haben beeinflusst
ihr beeinflusst beeinflusstet habt beeinflusst
sie (Sie) beeinflussen beeinflussten haben beeinflusst
beeinträchtigen zedelemek, halel getirmek, zarar vermek, dokunmak, etkilemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beeinträchtige beeinträchtigte habe beeinträchtigt
du beeinträchtigst beeinträchtigtest hast beeinträchtigt
er (sie, es) beeinträchtigt beeinträchtigte hat beeinträchtigt
wir beeinträchtigen beeinträchtigten haben beeinträchtigt
ihr beeinträchtigt beeinträchtigtet habt beeinträchtigt
sie (Sie) beeinträchtigen beeinträchtigten haben beeinträchtigt
beenden bitirmek, tamamlamak, son vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beende beendete habe beendet
du beendest beendetest hast beendet
er (sie, es) beendet beendete hat beendet
wir beenden beendeten haben beendet
ihr beendet beendetet habt beendet
sie (Sie) beenden beendeten haben beendet

befolgen riayet etmek, itaat etmek, yerine getirmek, örnek almak, uymak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich befolge befolgte habe befolgt
du befolgst befolgtest hast befolgt
er (sie, es) befolgt befolgte hat befolgt
wir befolgen befolgten haben befolgt
ihr befolgt befolgtet habt befolgt
sie (Sie) befolgen befolgten haben befolgt
rastlamak, tesadüf etmek, karsilasmak, basina gelmek, basindan geçmek,
begegnen
ugramak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich begegne begegnete bin begegnet
du begegnest begegnetest bist begegnet
er (sie, es) begegnet begegnete ist begegnet
wir begegnen begegneten sind begegnet
ihr begegnet begegnetet seid begegnet
sie (Sie) begegnen begegneten sind begegnet

beginnen baslamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beginne begann habe begonnen
du beginnst begannst hast begonnen
er (sie, es) beginnt begann hat begonnen
wir beginnen begannen haben begonnen
ihr beginnt begannt habt begonnen
sie (Sie) beginnen begannen haben begonnen

begleiten eslik etmek, refakat etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich begleite begleitete habe begleitet
du begleitest begleitetest hast begleitet
er (sie, es) begleitet begleitete hat begleitet
wir begleiten begleiteten haben begleitet
ihr begleitet begleitetet habt begleitet
sie (Sie) begleiten begleiteten haben begleitet

begrüßen selamlamak, hos geldiniz demek, memnuniyetle karsilamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich begrüße begrüßte habe begrüßt
du begrüßt begrüßtest hast begrüßt
er (sie, es) begrüßt begrüßte hat begrüßt
wir begrüßen begrüßten haben begrüßt
ihr begrüßt begrüßtet habt begrüßt
sie (Sie) begrüßen begrüßten haben begrüßt

almak, elde etmek, edinmek, (çocugu) olmak, (tren) yakalamak, (korkuya)


bekommen
tutulmak, (tokat) yemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bekomme bekam habe bekommen
du bekommst bekamst hast bekommen
er (sie, es) bekommt bekam hat bekommen
wir bekommen bekamen haben bekommen
ihr bekommt bekamt habt bekommen
sie (Sie) bekommen bekamen haben bekommen

belohnen ödüllendirmek, mükâfatlandirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich belohne belohnte habe belohnt
du belohnst belohntest hast belohnt
er (sie, es) belohnt belohnte hat belohnt
wir belohnen belohnten haben belohnt
ihr belohnt belohntet habt belohnt
sie (Sie) belohnen belohnten haben belohnt

farkina varmak, görmek, fark etmek, gözlemek, söylemek, buyurmak, ifade


bemerken
etmek, belirtmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bemerke bemerkte habe bemerkt
du bemerkst bemerktest hast bemerkt
er (sie, es) bemerkt bemerkte hat bemerkt
wir bemerken bemerkten haben bemerkt
ihr bemerkt bemerktet habt bemerkt
sie (Sie) bemerken bemerkten haben bemerkt

gereksinim duymak, ihtiyaci olmak, muhtaç olmak, gerektirmek, icap


benötigen
ettirmek, gereksinmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich benötige benötigte habe benötigt
du benötigst benötigtest hast benötigt
er (sie, es) benötigt benötigte hat benötigt
wir benötigen benötigten haben benötigt
ihr benötigt benötigtet habt benötigt
sie (Sie) benötigen benötigten haben benötigt

beobachten gözlemek, gözetlemek, fark etmek, farkina varmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beobachte beobachtete habe beobachtet
du beobachtest beobachtetest hast beobachtet
er (sie, es) beobachtet beobachtete hat beobachtet
wir beobachten beobachteten haben beobachtet
ihr beobachtet beobachtetet habt beobachtet
sie (Sie) beobachten beobachteten haben beobachtet

beschreiben betimlemek, tanimlamak, tarif etmek, (kâgit) üzerine yazmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beschreibe beschrieb habe beschrieben
du beschreibst beschriebst hast beschrieben
er (sie, es) beschreibt beschrieb hat beschrieben
wir beschreiben beschrieben haben beschrieben
ihr beschreibt beschriebt habt beschrieben
sie (Sie) beschreiben beschrieben haben beschrieben
Beschreibe! Beschreiben Sie den Zweck von ...
beschweren, sich agirlik vermek, mideye oturmak, sikayet etmek, yakinmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beschwere mich beschwerte mich habe mich beschwert
du beschwerst dich beschwertest dich hast dich beschwert
er (sie, es) beschwert sich beschwerte sich hat sich beschwert
wir beschweren uns beschwerten uns haben uns beschwert
ihr beschwert euch beschwertet euch habt euch beschwert
sie (Sie) beschweren sich beschwerten sich haben sich beschwert

görüsmek, tartismak, müzakere etmek, (plaga, banda) almak, kaydetmek,


besprechen
(kitap) elestirmek, üzerinde konusmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bespreche besprach habe besprochen
du besprichst besprachst hast besprochen
er (sie, es) bespricht besprach hat besprochen
wir besprechen besprachen haben besprochen
ihr besprecht bespracht habt besprochen
sie (Sie) besprechen besprachen haben besprochen
Einzelheiten besprechen - to discuss the details Wir besprechen das Budget für nächstes Jahr.
bestätigen dogrulamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bestätige bestätigte habe bestätigt
du bestätigst bestätigtest hast bestätigt
er (sie, es) bestätigt bestätigte hat bestätigt
wir bestätigen bestätigten haben bestätigt
ihr bestätigt bestätigtet habt bestätigt
sie (Sie) bestätigen bestätigten haben bestätigt

ismarlamak, siparis etmek, (selam) söylemek, iletmek, (tarla) ekip biçmek,


bestellen
islemek, (masa, yer) ayirtmak, tutmak, (oda) ayirtmak, ekip biçmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bestelle bestellte habe bestellt
du bestellst bestelltest hast bestellt
er (sie, es) bestellt bestellte hat bestellt
wir bestellen bestellten haben bestellt
ihr bestellt bestelltet habt bestellt
sie (Sie) bestellen bestellten haben bestellt
Wir möchten gern bestellen. - Nós gostaríamos de fazer o pedido.
belirlemek, saptamak, tanimlamak, tarif etmek, emretmek, kandirmak, razi
bestimmen
etmek, kararlastirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bestimme bestimmte habe bestimmt
du bestimmst bestimmtest hast bestimmt
er (sie, es) bestimmt bestimmte hat bestimmt
wir bestimmen bestimmten haben bestimmt
ihr bestimmt bestimmtet habt bestimmt
sie (Sie) bestimmen bestimmten haben bestimmt

bestrafen cezalandirmak, uslandirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bestrafe bestrafte habe bestraft
du bestrafst bestraftest hast bestraft
er (sie, es) bestraft bestrafte hat bestraft
wir bestrafen bestraften haben bestraft
ihr bestraft bestraftet habt bestraft
sie (Sie) bestrafen bestraften haben bestraft
besuchen ziyaret etmek, (okul, kurs, vb.) gitmek, devam etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich besuche besuchte habe besucht
du besuchst besuchtest hast besucht
er (sie, es) besucht besuchte hat besucht
wir besuchen besuchten haben besucht
ihr besucht besuchtet habt besucht
sie (Sie) besuchen besuchten haben besucht

bewerben, sich müracat etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bewerbe mich bewarb mich habe mich beworben
du bewirbst dich bewarbst dich hast dich beworben
er (sie, es) bewirbt sich bewarb sich hat sich beworben
wir bewerben uns bewarben uns haben uns beworben
ihr bewerbt euch bewarbt euch habt mich beworben
sie (Sie) bewerben sich bewarben sich haben sich beworben
bezahlen ödemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bezahle bezahlte habe bezahlt
du bezahlst bezahltest hast bezahlt
er (sie, es) bezahlt bezahlte hat bezahlt
wir bezahlen bezahlten haben bezahlt
ihr bezahlt bezahltet habt bezahlt
sie (Sie) bezahlen bezahlten haben bezahlt

örtmek, kaplamak, üzerine geçirmek, tasinmak, (para)almak, abone olmak,


beziehen
baglamak, iliskili görmek, almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich beziehe bezog habe bezogen
du beziehst bezogst hast bezogen
er (sie, es) bezieht bezog hat bezogen
wir beziehen bezogen haben bezogen
ihr bezieht bezogt habt bezogen
sie (Sie) beziehen bezogen haben bezogen
örtmek, kaplamak, üzerine geçirmek, çarsaf örtmek, tasinmak, (para)
beziehen, sich
almak, abone olmak, baglamak, iliskili görmek, (ev) tasinmak, almak

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich beziehe mich bezog mich habe mich bezogen
du beziehst dich bezogst dich hast dich bezogen
er (sie, es) bezieht sich bezog sich hat sich bezogen
wir beziehen uns bezogen uns haben uns bezogen
ihr bezieht euch bezogt euch habt euch bezogen
sie (Sie) beziehen sich bezogen sich haben sich bezogen

sunmak, önermek, teklif etmek, arz etmek, takdim etmek, (artirmada) pey
bieten
sürmek, deklare etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich biete bot habe geboten
du bietest botest hast geboten
er (sie, es) bietet bot hat geboten
wir bieten boten haben geboten
ihr bietet botet habt geboten
sie (Sie) bieten boten haben geboten

bilden sekillendirmek, biçim vermek, bilgi vermek, egitmek, olusturmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bilde bildete habe gebildet
du bildest bildetest hast gebildet
er (sie, es) bildet bildete hat gebildet
wir bilden bildeten haben gebildet
ihr bildet bildetet habt gebildet
sie (Sie) bilden bildeten haben gebildet

bitten dilemek, rica etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bitte bat habe gebeten
du bittest batest hast gebeten
er (sie, es) bittet bat hat gebeten
wir bitten baten haben gebeten
ihr bittet batet habt gebeten
sie (Sie) bitten baten haben gebeten

bleiben kalmak, durmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bleibe blieb bin geblieben
du bleibst bliebst bist geblieben
er (sie, es) bleibt blieb ist geblieben
wir bleiben blieben sind geblieben
ihr bleibt bliebt seid geblieben
sie (Sie) bleiben blieben sind geblieben

gereksinmek, gereksemek, ihtiyaci olmak, muhtaç olmak, kullanmak,


brauchen
yararlanmak, faydalanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich brauche brauchte habe gebraucht
du brauchst brauchtest hast gebraucht
er (sie, es) braucht brauchte hat gebraucht
wir brauchen brauchten haben gebraucht
ihr braucht brauchtet habt gebraucht
sie (Sie) brauchen brauchten haben gebraucht

yakmak, yanmak, sizlamak, agrimak, acimak, tutusturmak, damitmak,


brennen
imbikten çekmek, kavurmak, daglamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich brenne brannte habe gebrannt
du brennst branntest hast gebrannt
er (sie, es) brennt brannte hat gebrannt
wir brennen brannten haben gebrannt
ihr brennt branntet habt gebrannt
sie (Sie) brennen brannten haben gebrannt

getirmek, götürmek, yayimlamak, nesretmek, (tiyatro, sinema) göstermek,


bringen
(radyo, tv) yayinlamak, basarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bringe brachte habe gebracht
du bringst brachtest hast gebracht
er (sie, es) bringt brachte hat gebracht
wir bringen brachten haben gebracht
ihr bringt brachtet habt gebracht
sie (Sie) bringen brachten haben gebracht

harf harf söylemek, (sözcük) harf harf söylemek, bir sözcügü harf harf
buchstabieren
söylemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich buchstabiere buchstabierte habe buchstabiert
du buchstabierst buchstabiertest hast buchstabiert
er (sie, es) buchstabiert buchstabierte hat buchstabiert
wir buchstabieren buchstabierten haben buchstabiert
ihr buchstabiert buchstabiertet habt buchstabiert
sie (Sie) buchstabieren buchstabierten haben buchstabiert
dauern sürmek, devam etmek, dayanmak, sürmek devam etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich dauere dauerte habe gedauert
du dauerst dauertest hast gedauert
er (sie, es) dauert dauerte hat gedauert
wir dauern dauerten haben gedauert
ihr dauert dauertet habt gedauert
sie (Sie) dauern dauerten haben gedauert

dazwischenkommen araya girmek, karismak, müdahale etmek, ansizin çikmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme dazwischen kam dazwischen bin dazwischengekommen
du kommst dazwischen kamst dazwischen bist dazwischengekommen
er (sie, es) kommt dazwischen kam dazwischen ist dazwischengekommen
wir kommen dazwischen kamen dazwischen sind dazwischengekommen
ihr kommt dazwischen kamt dazwischen seid dazwischengekommen
sie (Sie) kommen dazwischen kamen dazwischen sind dazwischengekommen
denken düsünmek
an-Akk Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich denke dachte habe gedacht
du denkst dachtest hast gedacht
er (sie, es) denkt dachte hat gedacht
wir denken dachten haben gedacht
ihr denkt dachtet habt gedacht
sie (Sie) denken dachten haben gedacht

diskutieren tartismak, görüsmek, müzakere etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich diskutiere diskutierte habe diskutiert
du diskutierst diskutiertest hast diskutiert
er (sie, es) diskutiert diskutierte hat diskutiert
wir diskutieren diskutierten haben diskutiert
ihr diskutiert diskutiertet habt diskutiert
sie (Sie) diskutieren diskutierten haben diskutiert
duplizieren
iki katina çikarmak
(verdoppeln)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich dupliziere duplizierte habe dupliziert
du duplizierst dupliziertest hast dupliziert
er (sie, es) dupliziert duplizierte hat dupliziert
wir duplizieren duplizierten haben dupliziert
ihr dupliziert dupliziertet habt dupliziert
sie (Sie) duplizieren duplizierten haben dupliziert
einsteigen binmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich steige ein stieg ein bin eingestiegen
du steigst ein stiegst ein bist eingestiegen
er (sie, es) steigt ein stieg ein ist eingestiegen
wir steigen ein stiegen ein sind eingestiegen
ihr steigt ein stiegt ein seid eingestiegen
sie (Sie) steigen ein stiegen ein sind eingestiegen
girmek, olmak, vuku bulmak, meydana gelmek, katilmak, ise baslamak,
eintreten
(kapi) tekmeleyerek açmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich trete ein trat ein bin eingetreten
du trittst ein tratest ein bist eingetreten
er (sie, es) tritt ein trat ein ist eingetreten
wir treten ein traten ein sind eingetreten
ihr tretet ein tratet ein seid eingetreten
sie (Sie) treten ein traten ein sind eingetreten
eintreten für sich für seine Rechte einsetzen; für seine Rechte eintreten - to stand up for one"s rights
einverstanden sein
kabul!, tamam!, olur!, kabul, oldu, tamam
(Zustandspassiv)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt

ich bin einverstanden war einverstanden bin einverstanden gewesen

du bist einverstanden warst einverstanden bist einverstanden gewesen

er (sie, es) ist einverstanden war einverstanden ist einverstanden gewesen

wir sind einverstanden waren einverstanden sind einverstanden gewesen

ihr seid einverstanden wart einverstanden seid einverstanden gewesen

sie (Sie) sind einverstanden waren einverstanden sind einverstanden gewesen

nicht einverstanden sein (mit) - to disagree (with) Wer ist einverstanden? - Who is in favour?
einzahlen ödemek, yatirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zahle ein zahlte ein habe eingezahlt
du zahlst ein zahltest ein hast eingezahlt
er (sie, es) zahlt ein zahlten ein hat eingezahlt
wir zahlen ein zahlten ein haben eingezahlt
ihr zahlt ein zahltet ein habt eingezahlt
sie (Sie) zahlen ein zahlten ein haben eingezahlt

empfangen almak, kabul etmek, teslim almak, gebe kalmak, karsilamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich empfange empfing habe empfangen
du empfängst empfingst hast empfangen
er (sie, es) empfängt empfing hat empfangen
wir empfangen empfingen haben empfangen
ihr empfangt empfingt habt empfangen
sie (Sie) empfangen empfingen haben empfangen
empfehlen ögüt vermek, tavsiye etmek, salik vermek, veda etmek, ayrilip gitmek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich empfehle empfahl habe empfohlen
du empfiehlst empfahlst hast empfohlen
er (sie, es) empfiehlt empfahl hat empfohlen
wir empfehlen empfahlen haben empfohlen
ihr empfiehlt empfahlt habt empfohlen
sie (Sie) empfehlen empfahlen haben empfohlen

enthalten içermek, kapsamak, içine almak, ihtiva etmek, kaçinmak, sakinmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich enthalte enthielt habe enthalten
du enthälst enthieltest hast enthalten
er (sie, es) enthält enthielt hat enthalten
wir enthalten enthielten haben enthalten
ihr enthaltet enthieltet habt enthalten
sie (Sie) enthalten enthielten haben enthalten

entscheiden karara baglamak, kararlastirmak, karar vermek, hüküm vermek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich entscheide entschied habe entschieden
du entscheidest entschiedest hast entschieden
er (sie, es) entscheidet entschied hat entschieden
wir entscheiden entschieden haben entschieden
ihr entscheidet entschiedet habt entschieden
sie (Sie) entscheiden entschieden haben entschieden

entscheiden, sich karar vermek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich entscheide mich entschied mich habe mich entschieden
du entscheidest dich entschiedest dich hast dich entschieden
er (sie, es) entscheidet sich entschied sich hat sich entschieden
wir entscheiden uns entschieden uns haben uns entschieden
ihr entscheidet euch entschiedet euch habt euch entschieden
sie (Sie) entscheiden sich entschieden sich haben sich entschieden

entschließen, sich karar vermek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich entschließe mich entschloss mich habe mich entschlossen
du entschließt dich entschlossest dich hast dich entschlossen
er (sie, es) entschließt sich entschloss sich hat sich entschlossen
wir entschließen uns entschlossen uns haben uns entschlossen
ihr entschließt euch entschlosst euch habt euch entschlossen
sie (Sie) entschließen sich entschlossen sich haben sich entschlossen

entschuldigen bagislamak, özür dilemek, affetmek, mazur görmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich entschuldige entschuldigte habe entschuldigt
du entschuldigst entschuldigtest hast entschuldigt
er (sie, es) entschuldigt entschuldigte hat entschuldigt
wir entschuldigen entschuldigten haben entschuldigt
ihr entschuldigt entschuldigtet habt entschuldigt
sie (Sie) entschuldigen entschuldigten haben entschuldigt

entstehen belirmek, ortaya cikarmak, oluşmak, kalkmak

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich entstehe entstand bin entstanden
du entstehst entstandest bist entstanden
er (sie, es) entsteht entstand ist entstanden
wir entstehen entstanden sind entstanden
ihr entsteht entstandet seid entstanden
sie (Sie) entstehen entstanden sind entstanden

entwickeln ortaya çikmak, olusmak, meydana gelmek, dogmak, kaynaklanmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich entwickle entwickelte habe entwickelt
du entwickelst entwickeltest hast entwickelt
er (sie, es) entwickelt entwickelte hat entwickelt
wir entwickeln entwickelten haben entwickelt
ihr entwickelt entwickeltet habt entwickelt
sie (Sie) entwickeln entwickelten haben entwickelt
erfinden icat etmek, uydurmak, atmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erfinde erfand habe erfunden
du erfindest erfandest hast erfunden
er (sie, es) erfindet erfand hat erfunden
wir erfinden erfanden haben erfunden
ihr erfindet erfandet habt erfunden
sie (Sie) erfinden erfanden haben erfunden
erfüllen gerçeklesmek, doldurmak, (rica, vb.) yapmak, yerine getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erfülle erfüllte habe erfüllt
du erfüllst erfülltest hast erfüllt
er (sie, es) erfüllt erfüllte hat erfüllt
wir erfüllen erfüllten haben erfüllt
ihr erfüllt erfülltet habt erfüllt
sie (Sie) erfüllen erfüllten haben erfüllt

ergänzen tamamlamak, bütünlemek, ikmal etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich ergänze ergänzte habe ergänzt
du ergänzt ergänztest hast ergänzt
er (sie, es) ergänzt ergänzte hat ergänzt
wir ergänzen ergänzten haben ergänzt
ihr ergänzt ergänztet habt ergänzt
sie (Sie) ergänzen ergänzten haben ergänzt

erkennen tanimak, anlamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erkenne erkannte habe erkannt
du erkennst erkanntest hast erkannt
er (sie, es) erkennt erkannte hat erkannt
wir erkennen erkannten haben erkannt
ihr erkennt erkanntet habt erkannt
sie (Sie) erkennen erkannten haben erkannt

erklären açıklmak, aydinlatmak, bildirmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erkläre erklärte habe erklärt
du erklärst erklärtest hast erklärt
er (sie, es) erklärt erklärte hat erklärt
wir erklären erklärten haben erklärt
ihr erklärt erklärtet habt erklärt
sie (Sie) erklären erklärten haben erklärt

erlauben izin vermek, müsaade etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erlaube erlaubte habe erlaubt
du erlaubst erlaubtest hast erlaubt
er (sie, es) erlaubt erlaubte hat erlaubt
wir erlauben erlaubten haben erlaubt
ihr erlaubt erlaubtet habt erlaubt
sie (Sie) erlauben erlaubten haben erlaubt

tamamlamak sonuçlandirmak yerine getirmek, tamamlamak, bitirmek,


erledigen sonuçlandirmak, yerine getirmek, yapmak, ifa etmek, (sorun) çözmek,
halletmek, ortadan kaldirmak, öldürmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erledige erledigte habe erledigt
du erledigst erledigtest hast erledigt
er (sie, es) erledigt erledigte hat erledigt
wir erledigen erledigten haben erledigt
ihr erledigt erledigtet habt erledigt
sie (Sie) erledigen erledigten haben erledigt

erscheinen gözükmek, meydana çıkmak

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich erscheine erschien bin erschienen
du erscheinst erschienst bist erschienen
er (sie, es) erscheint erschien ist erschienen
wir erscheinen erschienen sind erschienen
ihr erscheint erschient seid erschienen
sie (Sie) erscheinen erschienen sind erschienen

erstellen yapmak, üretmek, imal etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erstelle erstellte habe erstellt
du erstellst erstelltest hast erstellt
er (sie, es) erstellt erstellte hat erstellt
wir erstellen erstellten haben erstellt
ihr erstellt erstelltet habt erstellt
sie (Sie) erstellen erstellten haben erstellt
erzählen anlatmak, bildirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erzähle erzählte habe erzählt
du erzählst erzähltest hast erzählt
er (sie, es) erzählt erzählte hat erzählt
wir erzählen erzählten haben erzählt
ihr erzählt erzähltet habt erzählt
sie (Sie) erzählen erzählten haben erzählt

essen yemek yemek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich esse aß habe gegessen
du isst aßest hast gegessen
er (sie, es) isst aß hat gegessen
wir essen aßen haben gegessen
ihr esst aßt habt gegessen
sie (Sie) essen aßen haben gegessen

existieren eksis'ti, rinvar olmak, var olmak, mevcut olmak, geçinmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich existiere existierte habe existiert
du existierst existiertest hast existiert
er (sie, es) existiert existierte hat existiert
wir existieren existierten haben existiert
ihr existiert existiertet habt existiert
sie (Sie) existieren existierten haben existiert
vorhanden sein
fahren sürmek, 'fa, rin (bir tasitla) gitmek, (bir tasiti) sürmek, (tasit) gitmek, (tasitla) gitmek, (tasit) kullanmak, (tasitla) götürm
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fahre fuhr bin gefahren
du fährst fuhrst bist gefahren
er (sie, es) fährt fuhr ist gefahren
wir fahren fuhren sind gefahren
ihr fahrt fuhrt seid gefahren
sie (Sie) fahren fuhren sind gefahren

fallen düsmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich falle fiel bin gefallen
du fällst fielst bist gefallen
er (sie, es) fällt fiel ist gefallen
wir fallen fielen sind gefallen
ihr fallt fielt seid gefallen
sie (Sie) fallen fielen sind gefallen

eksik olmak, noksan olmak, hazir bulunmamak, mevcut olmamak,


fehlen
bulunmamak, olmamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fehle fehlte habe gefehlt
du fehlst fehltest hast gefehlt
er (sie, es) fehlt fehlte hat gefehlt
wir fehlen fehlten haben gefehlt
ihr fehlt fehltet habt gefehlt
sie (Sie) fehlen fehlten haben gefehlt

feiern kutlamak, bayram yapmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich feiere feierte habe gefeiert
du feierst feiertest hast gefeiert
er (sie, es) feiert feierte hat gefeiert
wir feiern feierten haben gefeiert
ihr feiert feiertet habt gefeiert
sie (Sie) feiern feierten haben gefeiert

fernsehen televizyon izlemek, televizyon seyretmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sehe fern sah fern habe ferngesehen
du siehst fern sahst fern hast ferngesehen
er (sie, es) sieht fern sah fern hat ferngesehen
wir sehen fern sahen fern haben ferngesehen
ihr seht fern saht fern habt ferngesehen
sie (Sie) sehen fern sahen fern haben ferngesehen

festhalten tutmak, siki tutmak, alikoymak, lafa tutmak, yaziya dökmek, tutunmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich halte fest hielt fest habe festgehalten
du hältst fest hieltest fest hast festgehalten
er (sie, es) hält fest hielt fest hat festgehalten
wir halten fest hielten fest haben festgehalten
ihr haltet fest hieltet fest habt festgehalten
sie (Sie) halten fest hielten fest haben festgehalten

festigen sikilastirmak, güçlendirmek, kuvvetlendirmek, tahkim etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich festige festigte habe gefestigt
du festigst festigtest hast gefestigt
er (sie, es) festigt festigte hat gefestigt
wir festigen festigten haben gefestigt
ihr festigt festigtet habt gefestigt
sie (Sie) festigen festigten haben gefestigt

festlegen kararlastirmak, saptamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lege fest legte fest habe festgelegt
du legst fest legtest fest hast festgelegt
er (sie, es) legt fest legte fest hat festgelegt
wir legen fest legten fest haben festgelegt
ihr legt fest legtet fest habt festgelegt
sie (Sie) legen fest legten fest haben festgelegt
jemanden festlegen Termin festlegen
finden bulmak, bulunmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich finde fand habe gefunden
du findest fandest hast gefunden
er (sie, es) findet fand hat gefunden
wir finden fanden haben gefunden
ihr findet fandet habt gefunden
sie (Sie) finden fanden haben gefunden

fliegen uçmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fliege flog bin geflogen
du fliegst flogst bist geflogen
er (sie, es) fliegt flog ist geflogen
wir fliegen flogen sind geflogen
ihr fliegt flogt seid geflogen
sie (Sie) fliegen flogen sind geflogen
aus dem Job fliegen - to get the push fliegen lassen
fliehen kaçmak, firar etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fliehe floh bin geflohen
du fliehst flohst bist geflohen
er (sie, es) flieht floh ist geflohen
wir fliehen flohen sind geflohen
ihr flieht floht seid geflohen
sie (Sie) fliehen flohen sind geflohen

folgen izlemek, takip etmek, pesi sira gitmek, yerine geçmek, uymak, itaat etmek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich folge folgte bin gefolgt
du folgst folgtest bist gefolgt
er (sie, es) folgt folgte ist gefolgt
wir folgen folgten sind gefolgt
ihr folgt folgtet seid gefolgt
sie (Sie) folgen folgten sind gefolgt
Folge mir! Das kann ernste Folgen haben. - This may have serious consequences.
Ich werde deinem Rat folgen. ... sind wie folgt übereingekommen: -
Ich werde den beiden folgen. ... und folge den Instruktionen auf dem Bildschirm.
fotografieren fotograf cekmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fotografiere fotografierte habe fotografiert
du fotografierst fotografiertest hast fotografiert
er (sie, es) fotografiert fotografierte hat fotografiert
wir fotografieren fotografierten haben fotografiert
ihr fotografiert fotografiertet habt fotografiert
sie (Sie) fotografieren fotografierten haben fotografiert
Aufnahmen machen - to take pictures Ich fotografiere gern - I like to take pictures.
ein Foto schießen John machte im Park eine Aufnahme von seiner Freundin.
Er hat ein Foto gemacht. - He took a photograph.
fragen sormak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich frage fragte habe gefragt
du fragst fragtest hast gefragt
er (sie, es) fragt fragte hat gefragt
wir fragen fragten haben gefragt
ihr fragt fragtet habt gefragt
sie (Sie) fragen fragten haben gefragt
Die Sekretärin lässt fragen, ob ... jemanden um Rat fragen
Fragt mich nicht wie. Warum fragen Sie?
freuen sevindirmek, mutlu etmek, memnun etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich freue freute habe gefreut
du freust freutest hast gefreut
er (sie, es) freut freute hat gefreut
wir freuen freuten haben gefreut
ihr freut freutet habt gefreut
sie (Sie) freuen freuten haben gefreut

freuen, sich sevinmek, mutlu olmak, memnun olmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich freue mich freute mich habe mich gefreut
du freust dich freutest dich hast dich gefreut
er (sie, es) freut sich freute sich hat sich gefreut
wir freuen uns freuten uns haben uns gefreut
ihr freut euch freutet euch habt euch gefreut
sie (Sie) freuen sich freuten sich haben sich gefreut

frühstücken kahvalti yapmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich frühstücke frühstückte habe gefrühstückt
du frühstückst frühstücktest hast gefrühstückt
er (sie, es) frühstückt frühstückte hat gefrühstückt
wir frühstücken frühstückten haben gefrühstückt
ihr frühstückt frühstücktet habt gefrühstückt
sie (Sie) frühstücken frühstückten haben gefrühstückt

fühlen hissetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fühle fühlte habe gefühlt
du fühlst fühltest hast gefühlt
er (sie, es) fühlt fühlte hat gefühlt
wir fühlen fühlten haben gefühlt
ihr fühlt fühltet habt gefühlt
sie (Sie) fühlen fühlten haben gefühlt
Ich fühle mich nicht wohl/gut. Danke, ich fühle mich ganz wohl. - Thank you, I feel quite all right.
Mir ist kalt. Fühle dich wie zu Hause. - Make yourself at home.
Mir ist schwindlig. sich hundeelend fühlen - to feel like nothing on earth
Es tut weh. Wie lange fühlen Sie sich schon so?
Was für Schmerzen haben Sie? Wo haben Sie Schmerzen?
funktionieren işlemek, çalışmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich funktioniere funktionierte habe funktioniert
du funktionierst funktioniertest hast funktioniert
er (sie, es) funktioniert funktionierte hat funktioniert
wir funktionieren funktionierten haben funktioniert
ihr funktioniert funktioniertet habt funktioniert
sie (Sie) funktionieren funktionierten haben funktioniert
Das funktioniert immer! Es funktioniert nicht. - It doesn"t work.
Das Radio funktioniert nicht.
garantieren garanti etmek, güvence vermek, teminat vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich garantiere garantierte habe garantiert
du garantierst garantiertest hast garantiert
er (sie, es) garantiert garantierte hat garantiert
wir garantieren garantierten haben garantiert
ihr garantiert garantiertet habt garantiert
sie (Sie) garantieren garantierten haben garantiert

vermek, bagislamak, bahsetmek, ihsan etmek, hediye etmek, ifade etmek,


geben
anlatmak, sahneye koymak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gebe gab habe gegeben
du gibst gabst hast gegeben
er (sie, es) gibt gab hat gegeben
wir geben gaben haben gegeben
ihr gebt gabt habt gegeben
sie (Sie) geben gaben haben gegeben
aus der Hand geben Gib her! Her damit!
den letzten Schliff geben Gibt es ...?
den Senf dazu geben Ich gebe es ihm.
einen Namen geben in Arbeit geben
Er gibt ein Interview. keinen Laut von sich geben
es gibt - there"s; there is sein Jawort geben
es gibt nur eine Lösung Geben Sie mir ein Buch!
sich die grösste Mühe geben - to try hard; to take pains
gebrauchen kullanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gebrauche gebrauchte habe gebraucht
du gebrauchst gebrauchtest hast gebraucht
er (sie, es) gebraucht gebrauchte hat gebraucht
wir gebrauchen gebrauchten haben gebraucht
ihr gebraucht gebrauchtet habt gebraucht
sie (Sie) gebrauchen gebrauchten haben gebraucht

gefallen hosa gitmek, hosuna gitmek> iyilik, lütuf, . hosuna gitmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gefalle gefiel habe gefallen
du gefällst gefielst hast gefallen
er (sie, es) gefällt gefiel hat gefallen
wir gefallen gefielen haben gefallen
ihr gefallt gefielt habt gefallen
sie (Sie) gefallen gefielen haben gefallen
Das im Schaufenster gefällt mir. Nichts gefällt dir.
es gefällt mir - I like it Gefällt es Ihnen hier?
gehen gitmek, yürümek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gehe ging bin gegangen
du gehst gingst bist gegangen
er (sie, es) geht ging ist gegangen
wir gehen gingen sind gegangen
ihr geht gingt seid gegangen
sie (Sie) gehen gingen sind gegangen
an die Arbeit gehen Ich könnte nicht gehen.
Danke, es geht. Ich muss doch hin(gehen).
Das geht aber nicht! Ich werde ins Theater gehen.
Die Uhr geht falsch. Kommen und Gehen
Dieser Artikel geht sehr gut. Leider müssen wir jetzt gehen.
Er ist nach Hause gegangen. Mir geht es sehr gut. - Estou muito bem.
Es geht ihm schlecht. (Gesundheit) sich gehen lassen
Es geht mir gut. vor sich gehen
Es geht mir nicht gut. Wie geht es? Alles klar?
Es geht nicht. Es geht nicht anders.
Es geht mir jetzt schon besser. - I"ve improved a lot. - I feel better now.
gehören ait olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gehöre gehörte habe gehört
du gehörst gehörtest hast gehört
er (sie, es) gehört gehörte hat gehört
wir gehören gehörten haben gehört
ihr gehört gehörtet habt gehört
sie (Sie) gehören gehörten haben gehört
Das gehört nicht zur Sache. - That"s beside the point.
Das gehört zu meiner Aufgabe. - That"s all part of my job.
Das gehört sich nicht! (unanständig) - That"s just not done! It"s bad manners! It is rude! That sort of thing isn"t done!
gelingen basarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gelinge gelang bin gelungen
du gelingst gelangst bist gelungen
er (sie, es) gelingt gelang ist gelungen
wir gelingen gelangen sind gelungen
ihr gelingt gelangt seid gelungen
sie (Sie) gelingen gelangen sind gelungen

genießen hoslanmak. tadını çıkarmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich genieße genoss habe genossen
du genießt genossest hast genossen
er (sie, es) genießt genoss hat genossen
wir genießen genossen haben genossen
ihr genießt genosst habt genossen
sie (Sie) genießen genossen haben genossen
gestatten izin vermek, müsaade etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gestatte gestattete habe gestattet
du gestattest gestattetest hast gestattet
er (sie, es) gestattet gestattete hat gestattet
wir gestatten gestatteten haben gestattet
ihr gestattet gestattetet habt gestattet
sie (Sie) gestatten gestatteten haben gestattet
bis ... dies gestatten - Es ist nicht gestattet …
Der Gebrauch von ... ist nicht gestattet. sich gestatten
Es ist den Dichtern gestattet zu lügen.
gewähren vermek, bagislamak, bahsetmek, yerine getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gewähre gewährte habe gewährt
du gewährst gewährtest hast gewährt
er (sie, es) gewährt gewährte hat gewährt
wir gewähren gewährten haben gewährt
ihr gewährt gewährtet habt gewährt
sie (Sie) gewähren gewährten haben gewährt

gewinnen kazanmak, (maden) çikarmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gewinne gewann habe gewonnen
du gewinnst gewannst hast gewonnen
er (sie, es) gewinnt gewann hat gewonnen
wir gewinnen gewannen haben gewonnen
ihr gewinnt gewannt habt gewonnen
sie (Sie) gewinnen gewannen haben gewonnen
Eine kleine Chance, zu gewinnen. Möge der Bessere gewinnen.
(einen) Gewinn machen Prozess gewinnen
Ich gewinne bestimmt. - I stand to win. Zeit zu gewinnen suchen - to play for time
gießen dökmek, akitmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gieße goss habe gegossen
du gießt gossest hast gegossen
er (sie, es) gießt goss hat gegossen
wir gießen gossen haben gegossen
ihr gießt gosset habt gegossen
sie (Sie) gießen gossen haben gegossen
Es ist Zeit die Pflanzen zu gießen. - It¹s time to water the plants.
Stranggießmaschine zum Gießen von Linien
glauben inanmak, sanmak, güvenmek, itimat etmek, iman etmek, zannetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich glaube glaubte habe geglaubt
du glaubst glaubtest hast geglaubt
er (sie, es) glaubt glaubte hat geglaubt
wir glauben glaubten haben geglaubt
ihr glaubt glaubtet habt geglaubt
sie (Sie) glauben glaubten haben geglaubt
Glauben schenken - credit Glaubst du nicht, dass ...
Ich glaube ihm nicht. Ich nehme es an. Ich glaube schon.
Der Gerechte lebt nämlich durch den Glauben.
gratulieren tebrik etmek, kutlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gratuliere gratulierte habe gratuliert
du gratulierst gratuliertest hast gratuliert
er (sie, es) gratuliert gratulierte hat gratuliert
wir gratulieren gratulierten haben gratuliert
ihr gratuliert gratuliertet habt gratuliert
sie (Sie) gratulieren gratulierten haben gratuliert

haben sahip olmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich habe hatte habe gehabt
du hast hattest hast gehabt
er (sie, es) hat hatte hat gehabt
wir haben hatten haben gehabt
ihr habt hattet habt gehabt
sie (Sie) haben hatten haben gehabt
Alles was ich habe … nichts davon haben
Da haben wir"s! nichts zu sagen haben. -
Du hast recht. Was haben wir davon?
es gut haben Wenn du gelernt hättest.
Ich habe ... Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich es nicht glauben.
Ich hätte gern ... Ich hätte nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen.
Soll und Haben Ich hätte gerne eine Information. - Ich brauche eine Information.
wird haben Es hat ein Buch auf dem Tisch. - There is a book on the table.
werden haben Wenn Sie ... hätten.
elde tutmak, tutmak, durdurmak, dayanmak, durmak, (hayvan) beslemek,
halten
yetistirmek, alikoymak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich halte hielt habe gehalten
du hältst hieltest hast gehalten
er (sie, es) hält hielt hat gehalten
wir halten hielten haben gehalten
ihr haltet hieltet habt gehalten
sie (Sie) halten hielten haben gehalten
Wort (Versprechen) halten eine Rede halten - to deliver a speech
für richtig halten Was halten Sie davon? - What do you make of it? How does it strike you?
Hält der Bus hier? jemandem die Stange halten
heiraten evlenmek, dünya evine girmek,
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich heirate heiratete habe geheiratet
du heiratest heiratetest hast geheiratet
er (sie, es) heiratet heiratete hat geheiratet
wir heiraten heirateten haben geheiratet
ihr heiratet heiratetet habt geheiratet
sie (Sie) heiraten heirateten haben geheiratet

denilmek, ismi olmak, adi olmak, adinda olmak, anlamina gelmek,


heißen
adlandirmak, isim vermek, emretmek, buyurmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich heiße hieß habe geheißen
du heißt hießt hast geheißen
er (sie, es) heißt hieß hat geheißen
wir heißen hießen haben geheißen
ihr heißt hießt habt geheißen
sie (Sie) heißen hießen haben geheißen
Das heißt auf deutsch ... Ich heiße Jürg.
das heißt nicht Was bedeutet das? - Was heißt das?
yardim etmek, yardimci olmak, yardimda bulunmak, arka çikmak, koltuk
helfen çikmak, yarari olmak, faydasi olmak, kâr etmek, kolaylastirmak, iyi gelmek,
sifa vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich helfe half habe geholfen
du hilfst halfst hast geholfen
er (sie, es) hilft half hat geholfen
wir helfen halfen haben geholfen
ihr helft halft habt geholfen
sie (Sie) helfen halfen haben geholfen
Aber nichts hat geholfen. Darf ich Ihnen behilflich sein? - Can I give you a hand?
Kann ich Ihnen helfen? Den Tüchtigen hilft das Glück.
Kann uns jemand helfen? Der Arzt hilft, die Natur heilt.
Können Sie mir helfen? Diese Tabletten halfen mir nicht. - These pills did me no good.
um ihnen zu helfen ... Ihre Angaben helfen uns, die Nachfrage dieser Produkte besser auswerten zu können.
herstellen üretmek, yapmak, olusturmak, vücuda getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle her stellte her habe hergestellt
du stellst her stelltest her hast hergestellt
er (sie, es) stellt her stellte her hat hergestellt
wir stellen her stellten her haben hergestellt
ihr stellt her stelltet her habt hergestellt
sie (Sie) stellen her stellten her haben hergestellt
ein Produkt herstellen - to manufacture a product Gleichgewicht herstellen
eine Verbindung herstellen (Telekommunikation) Nach Auskunft des Herstellers
hinbringen bisey götürmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bringe hin brachte hin habe hingebracht
du bringst hin brachtest hin hast hingebracht
er (sie, es) bringt hin brachte hin hat hingebracht
wir bringen hin brachten hin haben hingebracht
ihr bringt hin brachtet hin habt hingebracht
sie (Sie) bringen hin brachten hin haben hingebracht
hinfallen yere düsmek, düsmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich falle hin fiel hin bin hingefallen
du fällst hin fielst hin bist hingefallen
er (sie, es) fällt hin fiel hin ist hingefallen
wir fallen hin fielen hin sind hingefallen
ihr fallt hin fielt hin seid hingefallen
sie (Sie) fallen hin fielen hin sind hingefallen
hinsehen (bir yere) bakmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sehe hin sah hin habe hingesehen
du siehst hin sahst hin hast hingesehen
er (sie, es) sieht hin sah hin hat hingesehen
wir sehen hin sahen hin haben hingesehen
ihr seht hin saht hin habt hingesehen
sie (Sie) sehen hin sahen hin haben hingesehen
genau hinsehen
hoffen ümit etmek, ummak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich hoffe hoffte habe gehofft
du hoffst hofftest hast gehofft
er (sie, es) hofft hoffte hat gehofft
wir hoffen hofften haben gehofft
ihr hofft hofftet habt gehofft
sie (Sie) hoffen hofften haben gehofft

bulup getirmek, alip getirmek, gidip getirmek, (soluk) almak, (doktor, vb.)
holen
çagirmak, alip gitmek, (doktor) çagirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich hole holte habe geholt
du holst holtest hast geholt
er (sie, es) holt holte hat geholt
wir holen holten haben geholt
ihr holt holtet habt geholt
sie (Sie) holen holten haben geholt
abholen holen lassen Der Teufel soll ihn holen!
hören duymak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich höre hörte habe gehört
du hörst hörtest hast gehört
er (sie, es) hört hörte hat gehört
wir hören hörten haben gehört
ihr hört hörtet habt gehört
sie (Sie) hören hörten haben gehört
Ich hörte einen Lärm. vom Hörensagen
überhören - ignore Er tat so, als ob er mich nicht hören würde.
informieren bilgi vermek, haber vermek, haberdar etmek, bilgi edinmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich informiere informierte habe informiert
du informierst informiertest hast informiert
er (sie, es) informiert informierte hat informiert
wir informieren informierten haben informiert
ihr informiert informiertet habt informiert
sie (Sie) informieren informierten haben informiert

interessieren, sich ilgilendirmek, ilgisini cekmek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich interessiere mich interessierte mich habe mich interessiert
du interessierst dich interessiertest dich hast dich interessiert
er (sie, es) interessiert sich interessierte sich hat sich interessiert
wir interessieren uns interessierten uns haben uns interessiert
ihr interessiert euch interessiertet euch habt euch interessiert
sie (Sie) interessieren sich interessierten sich haben sich interessiert
Interessierst du dich für ... ? Wen interessiert das schon?
Nein, das interessiert mich nicht.
irren, sich yanilmak, aldanmak, yolunu sasirmak, ' yanilmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich irre mich irrte mich habe mich geirrt
du irrst dich irrtest dich hast mich geirrt
er (sie, es) irrt sich irrte sich hat mich geirrt
wir irren uns irrten uns haben mich geirrt
ihr irrt euch irrtet euch habt mich geirrt
sie (Sie) irren sich irrten sich haben mich geirrt
Wenn ich mich nicht irre ... - If I am not mistaken ...
kaufen satin almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kaufe kaufte habe gekauft
du kaufst kauftest hast gekauft
er (sie, es) kauft kaufte hat gekauft
wir kaufen kauften haben gekauft
ihr kauft kauftet habt gekauft
sie (Sie) kaufen kauften haben gekauft
von der Stange kaufen Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Ich werde ein ... kaufen. Ich würde das Haus kaufen, wenn es billiger wäre.
kennen bilmek, tanimak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kenne kannte habe gekannt
du kennst kanntest hast gekannt
er (sie, es) kennt kannte hat gekannt
wir kennen kannten haben gekannt
ihr kennt kanntet habt gekannt
sie (Sie) kennen kannten haben gekannt
Ich kenne ihn gut. kennen lernen
klingeln (zili) çalmak, çingiragi çekmek, zili çalmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich klingle / klingele klingelte habe geklingelt
du klingelst klingeltest hast geklingelt
er (sie, es) klingelt klingelte hat geklingelt
wir klinglen klingelten haben geklingelt
ihr klingelt klingeltet habt geklingelt
sie (Sie) klinglen klingelten haben geklingelt

kochen kaynamak, pisirmek, kaynatmak, pismek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich koche kochte habe gekocht
du kochst kochtest hast gekocht
er (sie, es) kocht kochte hat gekocht
wir kochen kochten haben gekocht
ihr kocht kochtet habt gekocht
sie (Sie) kochen kochten haben gekocht
aufkochen lassen Siedepunkt
backen einkochen; verkochen
Mach schnell! Die Milch kocht über. - Hurry up! The milk is boiling over.
kommen gelmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme kamm bin gekommen
du kommst kammst bist gekommen
er (sie, es) kommt kamm ist gekommen
wir kommen kammen sind gekommen
ihr kommt kammt seid gekommen
sie (Sie) kommen kammen sind gekommen
an den Tag kommen das kommt nicht von ungefähr
aus der Übung kommen Er wird wohl (nicht) kommen.
dahinter kommen Das kommt darauf an! - That depends!
Danke für das Kommen. Das kommt nicht in Frage! - It"s out of the question!
das Kommen und Gehen Er möchte wissen, weshalb du nicht gekommen bist.
es kommt darauf an, ob ... falls/wenn er kommen sollte (Möglichkeit)
Wenn (falls) er kommen sollte ... Es dauert lange, bis der Zug kommt. - The train will be long in coming.
wir warten auf sein Kommen Woher kommt er?
Kommt Zeit, kommt Rat. Woher kommt Paul?
Ob er wohl kommt? zu kurz kommen
Sie kommt aus Brasilien. Kommst du auch?
Woher kommen Sie? zu spät kommen - to be late
konjugieren (fiil) çekmek, fiil çekmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich konjugiere konjugierte habe konjugiert
du konjugierst konjugiertest hast konjugiert
er (sie, es) konjugiert konjugierte hat konjugiert
wir konjugieren konjugierten haben konjugiert
ihr konjugiert konjugiertet habt konjugiert
sie (Sie) konjugieren konjugierten haben konjugiert
können yapabilmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kann konnte habe gekonnt
du kannst konntest hast gekonnt
er (sie, es) kann konnte hat gekonnt
wir können konnten haben gekonnt
ihr könnt konntet habt gekonnt
sie (Sie) können konnten haben gekonnt
Da kann ich nichts machen. Können gemacht werden ...
Das Wetter könnte nicht schöner sein. Können Sie mir helfen?
Du kannst beruhigt sein. Könnten Sie mir bitte sagen, ...
Du kannst mich gerne haben. kann (sein)
eine Sprache können Immer wenn ich kann …
Er käme wenn er könnte. Ja, das kann ich tun.
es kann sein, dass … Kannst du deine Lektion auswendig? Ja ich kann sie.
Ich kann nichts dafür. - I can"t help it. Können wir einen Tisch haben? (im Restaurant)
Ich könnte, aber ich mag nicht. Könnten wir bitte ... haben? (im Restaurant)
Ich konnte mich nicht konzentrieren. Man kann nie wissen. - Nunca se sabe.
kann als Referenzmaterial verwendet werden Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
Kann ich Ihnen helfen? Rette sich wer kann!
Kann nur gemacht werden … Wir haben getan, was wir konnten.
kontrollieren kontrol etmek, denetlemek, teftis etmek, yoklamak, muayene etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kontrolliere kontrollierte habe kontrolliert
du kontrollierst kontrolliertest hast kontrolliert
er (sie, es) kontrolliert kontrollierte hat kontrolliert
wir kontrollieren kontrollierten haben kontrolliert
ihr kontrolliert kontrolliertet habt kontrolliert
sie (Sie) kontrollieren kontrollierten haben kontrolliert

korrigieren düzeltmek, tashih etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich korrigiere korrigierte habe korrigiert
du korrigierst korrigiertest hast korrigiert
er (sie, es) korrigiert korrigierte hat korrigiert
wir korrigieren korrigierten haben korrigiert
ihr korrigiert korrigiertet habt korrigiert
sie (Sie) korrigieren korrigierten haben korrigiert

kosten tatmak, olmak, para etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich koste kostete habe gekostet
du kostest kostetest hast gekostet
er (sie, es) kostet kostete hat gekostet
wir kosten kosteten haben gekostet
ihr kostet kostetet habt gekostet
sie (Sie) kosten kosteten haben gekostet
Der Koch kostet die Suppe.
Es kostet uns nichts, zu helfen.
Überwindung kosten
Was kostet ...? - Wie viel kostet ...? - Wie viel macht es? - How much is it?
kümmern, sich bakmak, ilgilenmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kümmere mich kümmerte mich habe mich gekümmert
du kümmerst dich kümmertest dich hast dich gekümmert
er (sie, es) kümmert sich kümmerte sich hat sich gekümmert
wir kümmern uns kümmerten uns haben uns gekümmert
ihr kümmert euch kümmertet euch habt euch gekümmert
sie (Sie) kümmern sich kümmerten sich haben sich gekümmert

lachen gülmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lache lachte habe gelacht
du lachst lachtest hast gelacht
er (sie, es) lacht lachte hat gelacht
wir lachen lachten haben gelacht
ihr lacht lachtet habt gelacht
sie (Sie) lachen lachten haben gelacht
Bringe mich nicht zum Lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Der lachende Dritte (Wenn zwei sich streiten ...)

lassen -ye izin vermek, birakmak, terk etmek, yaptirmak, -dirmak, -tirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lasse ließ habe gelassen
du lässt ließest hast gelassen
er (sie, es) lässt ließ hat gelassen
wir lassen ließen haben gelassen
ihr lasst ließet habt gelassen
sie (Sie) lassen ließen haben gelassen
abfahren lassen Lasst uns zum Wesentlichen kommen.
allein lassen leben und leben lassen
zugehen lassen Geld springen lassen
aufkochen lassen mit sich handeln lassen
zufrieden lassen Motor einlaufen lassen
ausreden lassen nichts von sich verlauten lassen
fliegen lassen Lass mich in Frieden!
bestimmen lassen sich etwas bieten lassen
bestrahlen lassen sich munden lassen
Lasst mich los! sich nichts vormachen lassen
Lasst uns beten sich operieren lassen
ruhen lassen sich sehen lassen können
gelten lassen unangefochten lassen
hinter sich lassen unbeachtet lassen
hochleben lassen unerwähnt lassen
holen lassen verlautbaren lassen
Lass mich! verschwinden lassen
Lass mich sehen! vom Stapel laufen lassen
sich sehen lassen es ankommen lassen auf
sein Leben lassen es dabei bewenden lassen
sich gehen lassen Es lässt mich kalt. - It leaves me cold.
sich trauen lassen Ich lasse einen Arzt rufen. - I"ll send for the doctor.
merken lassen Das lässt sich nicht leugnen. - There"s no denying.
vom Stapel lassen Lass den Kopf nicht hängen! - Don"t be down in the mouth!
die Hand lassen von Lass dich nicht unterkriegen! - Don"t be down in the mouth! - Keep your tail up!
auf sich warten lassen Ich habe meine Tasche im Zug liegen lassen. - I"ve left my bag in the train.
die Finger davon lassen jemandem Zeit lassen - to give someone time
Das lässt sich vertuschen. jemanden hängen lassen; jemanden im Stich lassen
Lass die Finger davon! sich Zeit lassen; sich Zeit nehmen -to take up time
laufen kosmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich laufe lief bin gelaufen
du läufst liefst bist gelaufen
er (sie, es) läuft lief ist gelaufen
wir laufen liefen sind gelaufen
ihr lauft lieft seid gelaufen
sie (Sie) laufen liefen sind gelaufen
am laufenden Band die Dinge laufen lassen - to let things slide
den Dieb laufen lassen ein Programm laufen lassen (ausführen) - to run
Laufen und Gehen ist gesund. Mein Wagen läuft prima.. - My car is running very nicely.
laufendes Jahr schnell/langsam laufen
leer laufen (Maschine) vom Stapel laufen lassen
yasam, yasamak, hayatta olmak, oturmak, ikamet etmek, beslenmek
leben
yasam, hayat, ömür, yasanti
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lebe lebte habe gelebt
du lebst lebtest hast gelebt
er (sie, es) lebt lebte hat gelebt
wir leben lebten haben gelebt
ihr lebt lebtet habt gelebt
sie (Sie) leben lebten haben gelebt
am Leben bleiben ein neues Leben beginnen - to turn over a new leaf
auf Leben und Tod im Laufe meines Lebens - in the course of my life
außerirdisches Leben in Saus und Braus leben- to live on the fat of the land
Das Possenspiel des Lebens Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft
das tägliche Leben Sie leben von einer kleinen Rente. - They live on a small retirement pensio
Er lebt wie ein König. in gesunder Umgebung lebend
für sich leben Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.
genug zu leben Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir
gut leben Rein im Leben, frei von Verbrechen.
hochleben lassen Seefahrt ist notwendig, Leben nicht.
Ich lebe nicht gerne alleine. leben und leben lassen
in den Tag hinein leben sein Leben lassen
ins Leben gerufenes Projekt unter Einsatz des Lebens
knapp leben intravital (während des Lebens)
Leben Sie wohl! jemandem nach dem Leben trachten

legen koymak, yatirmak, yerlestirmek, sermek, yaymak, dösemek, yumurtlamak

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich lege legte habe gelegt
du legst legtest hast gelegt
er (sie, es) legt legte hat gelegt
wir legen legten haben gelegt
ihr legt legtet habt gelegt
sie (Sie) legen legten haben gelegt
an den Tag legen Hand an sich legen
das Legen sich aufs Ohr legen
Feuer legen zugrunde legen
sich legen Wert legen auf
leihen borç vermek, ödünç vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich leihe lieh habe geliehen
du leihst liehst hast geliehen
er (sie, es) leiht lieh hat geliehen
wir leihen liehen haben geliehen
ihr leiht lieht habt geliehen
sie (Sie) leihen liehen haben geliehen

lernen ögrenmek, okumak, çalismak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lerne lernte habe gelernt
du lernst lerntest hast gelernt
er (sie, es) lernt lernte hat gelernt
wir lernen lernten haben gelernt
ihr lernt lerntet habt gelernt
sie (Sie) lernen lernten haben gelernt
Auch vom Feind lernen ist Recht.
auswendig lernen - to learn by heart
Dank einer Freundin lernte ich Deutsch sprechen.
Durch Lehren lernen wir.
Höre nicht auf zu lernen.
Lernet, gewarnt, rechttun und nicht missachten die Götter!
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. (Nicht fürs Leben lernen wir, sondern für die Schule).
Was man in der Jugend nicht lernt, lernt man im Alter niemals. (Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.)
Wir müssen den Dialog auswendig lernen. - We have to memorize the dialog.
Er ging in die USA und lernte Englisch in 4 Monaten. - He went to the States and picked up English in 4 months.
Ich lerne Englisch nach einer neuen Methode. - I am learning English by a new method.
lesen okumak, (ekin/ürün) toplamak, devsirmek, ders vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lese las habe gelesen
du liest lasest hast gelesen
er (sie, es) liest las hat gelesen
wir lesen lasen haben gelesen
ihr lest laset habt gelesen
sie (Sie) lesen lasen haben gelesen
Ähren lesen Es ist griechisch, man liest es nicht. [Es ist zu schwer]
Ich lese dein Buch. Förderprogramm im Bereich Buch und Lesen
Ich lese immer diese Zeitschrift. Ich lese sehr gern. - I am fond of reading.
Sie kann nicht einmal lesen und schreiben. wieder lesen; erneut lesen - to reread
lieben sevmek, hoslanmak, begenmek, âsik olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich liebe liebte habe geliebt
du liebst liebtest hast geliebt
er (sie, es) liebte liebte hat geliebt
wir lieben liebten haben geliebt
ihr liebt liebtet habt geliebt
sie (Sie) lieben liebten haben geliebt
bis über die Ohren verliebt in Jung stirbt, wen die Götter lieben.
Ich liebe dich. - I love you. Liebe und tu, was du willst!
liefern saglamak, teslim etmek, göndermek, tedarik etmek, (kanit) göstermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich liefere lieferte habe geliefert
du lieferst liefertest hast geliefert
er (sie, es) liefert lieferte hat geliefert
wir liefern lieferten haben geliefert
ihr liefert liefertet habt geliefert
sie (Sie) liefern lieferten haben geliefert
Auslieferung; Lieferung lieferbar; vorrätig - available; in stock
Wenn Waren mit geringerer Güte geliefert werden, ... - If inferior products are tendered for delivery, ...

liegen yatmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich liege lag habe gelegen
du liegst lagst hast gelegen
er (sie, es) liegt lag hat gelegen
wir liegen lagen haben gelegen
ihr liegt lagt habt gelegen
sie (Sie) liegen lagen haben gelegen
das Problem liegt bei … jemandem auf der Tasche liegen
falsch liegen offensichtlich sein; auf der Hand liegen - to be plain to see
Ich liege im Bett. wie die Dinge liegen - as matters stand
im Schlafe liegen Der Hauptsitz liegt in den USA.
Wo liegt/ist der Bahnhof? Die Gabel liegt unter dem Tisch.
zu Tage liegend; oberirdisch Die Schuld liegt bei mir! - I am to blame!
zugrunde liegen Eine Person links liegen lassen.
Da liegt der Hase im Pfeffer! - That"s the snag! Es liegt an ihm. - It"s up to him.
Da liegt der Hund begraben. - There"s the rub.
machen yapmak, etmek, imal etmek, düzeltmek, toplamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mache machte habe gemacht
du machst machtest hast gemacht
er (sie, es) macht machte hat gemacht
wir machen machten haben gemacht
ihr macht machtet habt gemacht
sie (Sie) machen machten haben gemacht
Da kann ich nichts machen. andere schlecht machen - to run down other people
Das kann er mit uns nicht machen. Das habe ich selbst gemacht. - This is of my own making.
Das macht man nicht so. Warum machst du das?
Das macht nichts. - That doesn"t matter. Was machst Du? - What are you doing?
es kurz machen Was macht ihr?- What are they doing?
es macht nichts- it doesn"t matter was sich machen lässt
Ich würde das nie machen. Was soll ich machen? - What am I to do? ; What shall I do?
Kann nur gemacht werden … Wie viel macht es? Wie viel kostet es?- How much is it?
Können gemacht werden ... Macht nichts! - Never mind!
sich auf den Weg machen sich die Arbeit machen (zu)
anlamina gelmek, sanmak, zannetmek, düsünmek, demek, söylemek,
meinen
demek istemek, kastetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich meine meinte habe gemeint
du meinst meintest hast gemeint
er (sie, es) meint meintet hat gemeint
wir meinen meinten haben gemeint
ihr meint meintet habt gemeint
sie (Sie) meinen meinten haben gemeint
Das will ich meinen! Ich meine ...
es gut meinen Was meinen Sie?
merken farkina varmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich merke merkte habe gemerkt
du merkst merktest hast gemerkt
er (sie, es) merkt merkte hat gemerkt
wir merken merkten haben gemerkt
ihr merkt merktet habt gemerkt
sie (Sie) merken merkten haben gemerkt
Ich werde es mir merken. Ich werde mich daran erinnern.
merken lassen
mieten ev kiralamak, kiralamak, (kirayla) tutmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich miete mietete habe gemietet
du mietest mietetest hast gemietet
er (sie, es) mietet mietete hat gemietet
wir mieten mieteten haben gemietet
ihr mietet mietetet habt gemietet
sie (Sie) mieten mieteten haben gemietet
Ich möchte einen Wagen mieten. - I wish to rent a car.
mitbringen yaninda getirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bringe mit brachte mit habe mitgebracht
du bringst mit brachtest mit hast mitgebracht
er (sie, es) bringt mit brachte mit hat mitgebracht
wir bringen mit brachten mit haben mitgebracht
ihr bringt mit brachtet mit habt mitgebracht
sie (Sie) bringen mit brachten mit haben mitgebracht
mit sich bringen Wenn Sie einen Freund oder Kollegen mitbringen möchten, …
Möchtest Du, das ich ein Buch aus der Bibliothek mitbringe? - Shall I get you a book from the library?
beraber gitmek, beraber gelmek, eslik etmek, refakat etmek, yetismek,
mitkommen
takip edebilmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme mit kam mit bin mitgekommen
du kommst mit kamst mit bist mitgekommen
er (sie, es) kommt mit kam mit ist mitgekommen
wir kommen mit kamen mit sind mitgekommen
ihr kommt mit kamt mit seid mitgekommen
sie (Sie) kommen mit kamen mit sind mitgekommen
Ich komme mit. Komm mit uns!
yanina almak, alip götürmek, perisan etmek, hirpalamak, yormak, pestilini
mitnehmen
çikarmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich nehme mit nahm mit habe mitgenommen
du nimmst mit nahmst mit hast mitgenommen
er (sie, es) nimmt mit nahm mit hat mitgenommen
wir nehmen mit nahmen mit haben mitgenommen
ihr nehmt mit nahmt mit habt mitgenommen
sie (Sie) nehmen mit nahmen mit haben mitgenommen
in der Hand tragen Sie haben nichts mitgenommen.
mitteilen iletmek, bildirmek, haber vermek, haber iletmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich teile mit teilte mit habe mitgeteilt
du teilst mit teiltest mit hast mitgeteilt
er (sie, es) teilt mit teilte mit hat mitgeteilt
wir teilen mit teilten mit haben mitgeteilt
ihr teilt mit teiltet mit habt mitgeteilt
sie (Sie) teilen mit teilten mit haben mitgeteilt

möchten (futur
istemek, arzu etmek
"mögen")
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mag mochte habe gemocht
du magst mochtest hast gemocht
er (sie, es) mag mochte hat gemocht
wir mögen mochten haben gemocht
ihr mögt mochtet habt gemocht
sie (Sie) mögen mochten haben gemocht
Danke, ich möchte nicht mehr. Das Getränk, das ich am liebsten mag, ist ..
Ich mag ... - I like ... Ich könnte, aber ich mag nicht.
Ich mag sie/ihn. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
Ich möchte, dass du das tust. Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Ich möchte diesen Film sehen. Ich möchte einen großen/kleinen Wagen mieten.
Ich möchte ein ruhiges Zimmer. - I want a quiet room Ich möchte einen Tisch für 4 Personen reservieren
Ich möchte eine Fahrkarte nach ... Ich möchte etwas mehr. (z. B. essen)
Ich möchte gerne etwas essen/trinken. Ich möchte mein Geld zurück! - I want to get my money back!
Möchten Sie etwas essen? Von wem mag der Brief sein? - Von wem der Brief wohl ist?
Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen. Was auch immer es ist. - Was es auch sein mag.
Ich möchte weder Tee noch Kaffee. Was möchten Sie wissen?
Ich möchte wissen, weshalb … Welches Buch möchtest du?
lieber haben; lieber mögen; lieber wollen/möchten wenn du möchtest
Möchten Sie ...? Wer mag wohl dieser Mann sein?
Möchtest du ein Eis? Wir möchten gern bestellen.
Möchtest du noch ein Bier? Wohin möchtest du fahren?
Sie fragt mich, ob ich ... mag. Sie mag Kinder.
mögen hoslanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mag mochte habe gemocht
du magst mochtest hast gemocht
er (sie, es) mag mochte hat gemocht
wir mögen mochten haben gemocht
ihr mögt mochtet habt gemocht
sie (Sie) mögen mochten haben gemocht
Danke, ich möchte nicht mehr. Wer mag wohl dieser Mann sein?
Ich könnte, aber ich mag nicht. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
Ich mag ... - I like ... Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Wohin möchtest du fahren? Was auch immer es ist. - Was es auch sein mag.
Ich möchte, dass du das tust. Ich möchte einen Tisch für 4 Personen reservieren
Wir möchten gern bestellen. Ich möchte etwas mehr. (z. B. essen)
Möchten Sie etwas essen? Ich möchte gerne etwas essen/trinken.
Ich möchte diesen Film sehen. Ich möchte mein Geld zurück! - I want to get my money back!
Ich möchte ein ruhiges Zimmer. - I want a quiet room Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen.
Ich möchte eine Fahrkarte nach … Ich möchte weder Tee noch Kaffee.
Möchtest du ein Eis? Ich möchte wissen, weshalb …
Möchtest du noch ein Bier? lieber haben; lieber mögen; lieber wollen/möchten
Von wem mag der Brief sein? Was möchten Sie wissen?
müssen zorunda olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich muss musste habe gemusst
du musst musstest hast gemusst
er (sie, es) muss musste hat gemusst
wir müssen mussten haben gemusst
ihr müsst musstet habt gemusst
sie (Sie) müssen mussten haben gemusst
Das muss heute noch fertig werden. Sie musste viel hinunterschlucken. - She had to swallow a lot.
Du wirst ... müssen. Er müsste eigentlich schon da sein.
Ich muss arbeiten. Ich muss darüber nachdenken.
nehmen almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich nehme nahm habe genommen
du nimmst nahmst hast genommen
er (sie, es) nimmt nahm hat genommen
wir nehmen nahmen haben genommen
ihr nehmt nahmt habt genommen
sie (Sie) nehmen nahmen haben genommen
Abstand nehmen von zu sich nehmen
an sich nehmen zur Frau nehmen
auf sich nehmen Platz nehmen
beim Wort nehmen Rache nehmen
(etwas) ernst nehmen Maß nehmen
etwas in Angriff nehmen Wie man`s nimmt!
in Beschlag nehmen zu nehmen verstehen
notieren not etmek, kaydetmek, kote etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich notiere notierte habe notiert
du notierst notiertest hast notiert
er (sie, es) notiert notierte hat notiert
wir notieren notierten haben notiert
ihr notiert notiertet habt notiert
sie (Sie) notieren notierten haben notiert
öffnen açmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich öffne öffnete habe geöffnet
du öffnest öffnetest hast geöffnet
er (sie, es) öffnet öffnete hat geöffnet
wir öffnen öffneten haben geöffnet
ihr öffnet öffnetet habt geöffnet
sie (Sie) öffnen öffneten haben geöffnet
aufdrücken Kontakt (Stromkreis) öffnen Ich öffnete den Brief.
ordnen düzenlemek, tertip etmek, düzeltmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich ordne ordnete habe geordnet
du ordnest ordnetest hast geordnet
er (sie, es) ordnet ordnete hat geordnet
wir ordnen ordneten haben geordnet
ihr ordnet ordnetet habt geordnet
sie (Sie) ordnen ordneten haben geordnet
ein Ganzes bilden
Alphabetisches Ordnen
Bauen Sie Dokumente so auf, dass ... - Organize documents so they ...
Jedem Checkpunkt wurde von der Arbeitsgruppe eine Prioritätsstufe zugeordnet.
Ordnen Sie Beschriftungen explizit ihren Kontrollelementen zu. - Associate labels explicitly with their controls.
paketlemek, ambalajlamak, yakalamak, tutmak, kapmak, basarmak,
packen
becermek, etkilemek, duygulandirmak paket, bohça, çikin
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich packe packte habe gepackt
du packst packtest hast gepackt
er (sie, es) packt packte hat gepackt
wir packen packten haben gepackt
ihr packt packtet habt gepackt
sie (Sie) packen packten haben gepackt
passen uymak, yakismak, isine gelmek, pas geçmek, pas vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich passe passte habe gepasst
du passt passtest hast gepasst
er (sie, es) passt passte hat gepasst
wir passen passten haben gepasst
ihr passt passtet habt gepasst
sie (Sie) passen passten haben gepasst
es passt nicht - it doesn"t fit das passt sich nicht
Welche Bilder passen? Die Farben passen nicht zusammen. - The colours do not match.
auf ein Spiel/eine Runde verzichten (Kartenspiel) Diese Kleidung steht dir gut. - This dress suits you well.
geçmek, asmak, süzmek, olmak, vuku bulmak, basa gelmek, ugramak,
passieren
geçirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich passiere passierte bin passiert
du passierst passiertest bist passiert
er (sie, es) passiert passierte ist passiert
wir passieren passierten sind passiert
ihr passiert passiertet seid passiert
sie (Sie) passieren passierten sind passiert
Das kann passieren.
Das passiert mir immer, wenn…
Es passierte vor acht Tagen. - It happened a week ago.

rauchen sigara içmek, tütmek, duman çikarmak, (sigara) içmek, sigara kullanmak

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich rauche rauchte habe geraucht
du rauchst rauchtest hast geraucht
er (sie, es) raucht rauchte hat geraucht
wir rauchen rauchten haben geraucht
ihr raucht rauchtet habt geraucht
sie (Sie) rauchen rauchten haben geraucht
Das Rauchen ist erst nach dem Start erlaubt. (Flugzeug) Ich verbiete dir das Rauchen.
Rauchen verboten. Rauche nicht! Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
rechnen hesaplamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich rechne rechnete habe gerechnet
du rechnest rechnetest hast gerechnet
er (sie, es) rechnet rechnete hat gerechnet
wir rechnen rechneten haben gerechnet
ihr rechnet rechnetet habt gerechnet
sie (Sie) rechnen rechneten haben gerechnet
ich rechne mit dir; ich zähle auf dich in Rechnung tragen - ter em conta; considerar
mit etwas rechnen; mit jemandem rechnen - contar com alguma coisa; contar com alguém - to expect
reden konusmak, söylemek konusma
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich rede redete habe geredet
du redest redetest hast geredet
er (sie, es) redet redete hat geredet
wir reden redeten haben geredet
ihr redet redetet habt geredet
sie (Sie) reden redeten haben geredet
Die Philosophie lehrt tun, nicht reden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
reinigen aritmak, temizlemek, ayiklamak, firçalamak, (dil) özlestirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich reinige reinigte habe gereinigt
du reinigst reinigtest hast gereinigt
er (sie, es) reinigt reinigte hat gereinigt
wir reinigen reinigten haben gereinigt
ihr reinigt reinigtet habt gereinigt
sie (Sie) reinigen reinigten haben gereinigt

reisen yolculuk etmek, seyahat etmek, gitmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich reise reiste bin gereist
du reist reistest bist gereist
er (sie, es) reist reiste ist gereist
wir reisen reisten sind gereist
ihr reist reistet seid gereist
sie (Sie) reisen reisten sind gereist
Er reist morgen ab. Gute Reise!
reparieren onarmak, tamir etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich repariere reparierte habe repariert
du reparierst repariertest hast repariert
er (sie, es) repariert reparierte hat repariert
wir reparieren reparierten haben repariert
ihr repariert repariertet habt repariert
sie (Sie) reparieren reparierten haben repariert
rufen çagirmak, seslenmek, bagirmak, (kus) ötmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich rufe rief habe gerufen
du rufst riefst hast gerufen
er (sie, es) ruft rief hat gerufen
wir rufen riefen haben gerufen
ihr ruft rieft habt gerufen
sie (Sie) rufen riefen haben gerufen
sagen söylemek, demek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sage sagte habe gesagt
du sagst sagtest hast gesagt
er (sie, es) sagt sagte hat gesagt
wir sagen sagten haben gesagt
ihr sagt sagtet habt gesagt
sie (Sie) sagen sagten haben gesagt
alles was er sagte Was Sie nicht sagen! - You don"t say!; You don"t say so.
damit ist nicht gesagt Wieso sagt mir nie jemand etwas?
Sag mal, ... um es ganz offen zu sagen - to put it pluntly
Sag mir Bescheid! Das ist schwer zu sagen.- That is hard to say.
Was sagt er? Es ist so, wie ich immer sage...
ehrlich/offen gesagt Es lässt sich noch nichts sagen.
Er hat mir gesagt ... Es war nicht das, was ich sagen wollte.
ich sagte - I said Ich habe etwas zu sagen.
ich will sagen - I mean to say Lebewohl sagen - goodbye - to say goodbye
Ich wollte etwas anderes sagen. Das lässt sich (noch) nicht sagen.
Könnten Sie mir bitte sagen, … Das will ich nicht sagen.
Nichts, was er sagte ... Das will viel sagen. - That"s saying a lot.
nichts zu sagen haben Was sagen Sie dazu?
sage und schreibe
schaden hasar, hasar yapmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schade schadete habe geschadet
du schadest schadetest hast geschadet
er (sie, es) schadet schadete hat geschadet
wir schaden schadeten haben geschadet
ihr schadet schadetet habt geschadet
sie (Sie) schaden schadeten haben geschadet
Das schadet nichts. - That won"t hurt. Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
den Schaden haben Schaden nehmen; zu Schaden kommen
Verlust und Schaden

schaffen (vollbringen; eser, çalisma yaratmak, meydana getirmek, çalismak, becermek,


arbeiten) basarmak, getirmek, götürmek, nakletmek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich schaffe schaffte habe geschafft
du schaffst schafftest hast geschafft
er (sie, es) schafft schaffte hat geschafft
wir schaffen schafften haben geschafft
ihr schafft schafftet habt geschafft
sie (Sie) schaffen schafften haben geschafft
Er hat es geschafft.
Ich werde es nie schaffen. - I"ll never make it.
Schaffen
schaffen wir das in zwei Stunden? - Can we make it in two hours?
(schöperisch,
yaratmak
gestaltend
hervorbringen) Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schaffe schuf habe geschaffen
du schaffst schufst hast geschaffen
er (sie, es) schafft schuf hat geschaffen
wir schaffen schufen haben geschaffen
ihr schafft schuft habt geschaffen
sie (Sie) schaffen schufen haben geschaffen
Das Ziel der Bewegung ist eine demokratische Regierung zu schaffen.
Der Versuch ein nationales System zu schaffen.
schauen bakmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schaue schaute habe geschaut
du schaust schautest hast geschaut
er (sie, es) schaut schauten hat geschaut
wir schauen schauten haben geschaut
ihr schaut schautet habt geschaut
sie (Sie) schauen schauten haben geschaut
mal sehen; mal schauen Ich schaue, wer es ist.
schenken armagan etmek, hediye etmek, bagislamak, affetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schenke schenkte habe geschenkt
du schenkst schenktest hast geschenkt
er (sie, es) schenkt schenkte hat geschenkt
wir schenken schenkten haben geschenkt
ihr schenkt schenktet habt geschenkt
sie (Sie) schenken schenkten haben geschenkt

schlafen uyumak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schlafe schlief habe geschlafen
du schläfst schliefst hast geschlafen
er (sie, es) schläft schlief hat geschlafen
wir schlafen schliefen haben geschlafen
ihr schlaft schlieft habt geschlafen
sie (Sie) schlafen schliefen haben geschlafen
ein Schläfchen machen - to take a nap im Schlafe liegen
Ich habe kein Auge zugemacht. - I didn"t get a wink of sleep. Schlafzimmer
kapamak, kapatmak, örtmek, kilitlemek, sürgülemek, bitirmek, son vermek,
schließen
akdetmek, anlam çikarmak, sonuç çikarmak, kapanmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schließe schloss habe geschlossen
du schließt schlossest hast geschlossen
er (sie, es) schließt schloss hat geschlossen
wir schließen schlossen haben geschlossen
ihr schließt schlosset habt geschlossen
sie (Sie) schließen schlossen haben geschlossen
Frieden schließen - to make peace Alle aktiven Fenster schließen - Close all active windows
mit einem Deckel schließen - Computersitzung(programm) schließen (beenden)
mit einem Schlüssel abschließen einen Vertrag schließen - contract
einschließen Stromkreis schließen
Hahn schließen Tür schließen
schmecken tadina bakmak, tadinda olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schmecke schmeckte habe geschmeckt
du schmeckst schmecktest hast geschmeckt
er (sie, es) schmeckt schmeckte hat geschmeckt
wir schmecken schmeckten haben geschmeckt
ihr schmeckt schmecktet habt geschmeckt
sie (Sie) schmecken schmeckten haben geschmeckt
schmecken nach - to flavour of Das Abendessen hat mir geschmeckt. - I enjoyed my supper.
Schmeckt das Essen? Es schmeckt nach Salz. - It tastes of salt.
schneiden kesmek, biçmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schneide schnitt habe geschnitten
du schneidest schnittest hast geschnitten
er (sie, es) schneidet schnitt hat geschnitten
wir schneiden schnitten haben geschnitten
ihr schneidet schnittet habt geschnitten
sie (Sie) schneiden schnitten haben geschnitten
(die) Haare schneiden Gesichter schneiden - to make faces
schreiben yazmak, imzasini atmak yazi, mektup
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schreibe schrieb habe geschrieben
du schreibst schriebst hast geschrieben
er (sie, es) schreibt schrieb hat geschrieben
wir schreiben schrieben haben geschrieben
ihr schreibt schriebt habt geschrieben
sie (Sie) 0 schrieben haben geschrieben
Ich schreibe sehr gerne mit dem Computer. sage und schreibe
mit einer Schreibmaschine schreiben Wie schreibt man das?
Schreib so, dass ich es verstehe. Sie kann nicht einmal lesen und schreiben.
sich hinter die Ohren schreiben können Wie schreibt man das Wort?- How do you spell that word?
schreien bagirmak, haykirmak, (esek) anirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schreie schrie habe geschrien
du schreist schriest hast geschrien
er (sie, es) schreit schrie hat geschrien
wir schreien schrien haben geschrien
ihr schreit schriet habt geschrien
sie (Sie) schreien schrien haben geschrien

schwimmen yüzme, yüzmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schwimme schwamm bin geschwommen
du schwimmst schwammst bist geschwommen
er (sie, es) schwimmt schwamm ist geschwommen
wir schwimmen schwammen sind geschwommen
ihr schwimmt schwammt seid geschwommen
sie (Sie) schwimmen schwammen sind geschwommen
schwimmende Police; laufende Abonnementpolice

sehen görmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sehe sah habe gesehen
du siehst sahst hast gesehen
er (sie, es) sieht sah hat gesehen
wir sehen sahen haben gesehen
ihr seht saht habt gesehen
sie (Sie) sehen sahen haben gesehen
ins Angesicht sehen Wie ihr seht, ...
Lass mich sehen! - Let me see! wirst sehen
mal sehen; mal schauen Ich sehe ihn ...
wie Sie sehen; wie Sie erkennen - as you will see werden wir sehen
nicht die Hand vor den Augen sehen sich sehen lassen
Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich se nicht glauben. Ich sah das noch nie.
sein olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bin war bin gewesen
du bist warst bist gewesen
er (sie, es) ist war ist gewesen
wir sind waren sind gewesen
ihr seid wart seid gewesen
sie (Sie) sind waren sind gewesen
Aber es ist nicht so. wenn dem so ist
Und wer bist du? Wenn ich Sie wäre, ...
Ich bin der, der ich bin. Wer es auch sei.
Ich denke, also bin ich. Was es auch sei, was ...
senden göndermek, yollamak, yayinlamak, yayin yapmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sende sandte / sendete habe gesendet
du sendest sandtest / sendetest hast gesendet
er (sie, es) sendet sandte / sendete hat gesendet
wir senden sandten / sendeten haben gesendet
ihr sendet sandtet / sendetet habt gesendet
sie (Sie) senden sandten / sendeten haben gesendet
Bitte senden Sie die Antwort an ... - Please send your reply to ...
Daten werden übertragen - transferring data
E-mail verschicken/versenden; "emailen" - to e-mail
Ich bekomme es zugesendet (zugeschickt). - I have it sent to me.
Ich werde Dir einen Brief senden. - I"m going to send you a letter.
Bitte senden Sie Kommentare zu diesem Dokument an ... - Please send comments about this document to ...
singen ötmek, sarki söylemek, türkü söylemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich singe sang habe gesungen
du singst sangst hast gesungen
er (sie, es) singt sang hat gesungen
wir singen sangen haben gesungen
ihr singt sangt habt gesungen
sie (Sie) singen sangen haben gesungen
Ich singe gerne.
oturmak, konmak, tünemek, (giysi) hokka gibi oturmak, hapis yatmak,
sitzen
(ressama) modellik etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sitze saß habe gesessen
du sitzt saßest hast gesessen
er (sie, es) sitzt saß hat gesessen
wir sitzen saßen haben gesessen
ihr sitzt saßt habt gesessen
sie (Sie) sitzen saßen haben gesessen
Der Lehrer steht und die Schüler sitzen. in der Tinte sitzen - to be in the soup
Er sitzt. Sie sitzt auf der Bank.
in der Klemme sitzen - to be up a gum tree; to be in the tight corner; to be in a tight squeeze
sollen -mesi gerek, -meli, -mali, -digi söylenmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich soll sollte habe gesollt
du sollst solltest hast gesollt
er (sie, es) soll sollte hat gesollt
wir sollen sollten haben gesollt
ihr sollt solltet habt gesollt
sie (Sie) sollen sollten haben gesollt
Der Teufel soll ihn holen! falls er kommen sollte (Möglichkeit)
Dies sollte in geordneter Form gemacht werden. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Du sollst nicht töten! Soll ich oder soll ich nicht?
Es soll … Er soll um zehn Uhr ankommen. - He"s due to arrive at ten.
Soll ich Sie anrufen? sollte sich Soll und Haben
Was soll ich machen? - What am I to do? (erwägend); What shall I do? (um einen Auftrag bittend)
sorgen bakmak, ilgilenmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sorge sorgte habe gesorgt
du sorgst sorgtest hast gesorgt
er (sie, es) sorgt sorgte hat gesorgt
wir sorgen sorgten haben gesorgt
ihr sorgt sorgtet habt gesorgt
sie (Sie) sorgen sorgten haben gesorgt

sparen biriktirmek, tasarruf etmek, idareli harcamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich spare sparte habe gespart
du sparst spartest hast gespart
er (sie, es) spart sparte hat gespart
wir sparen sparten haben gespart
ihr spart spartet habt gespart
sie (Sie) sparen sparten haben gespart

spazierengehen dolasmak, gezmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gehe spazieren ging spazieren bin spazierengegangen
du gehst spazieren gingst spazieren bist spazierengegangen
er (sie, es) geht spazieren ging spazieren ist spazierengegangen
wir gehen spazieren gingen spazieren sind spazierengegangen
ihr geht spazieren gingt spazieren seid spazierengegangen
sie (Sie) gehen spazieren gingen spazieren sind spazierengegangen

oynamak, canlandirmak, rol oynamak, kumar oynamak, (çalgi) çalmak,


spielen
(renk) çalmak, kaçmak, taslamak, süsü vermek, geçmek, cereyan etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich spiele spielte habe gespielt
du spielst spieltest hast gespielt
er (sie, es) spielt spielte hat gespielt
wir spielen spielten haben gespielt
ihr spielt spieltet habt gespielt
sie (Sie) spielen spielten haben gespielt
Das spielt keine Rolle. Karten spielen - to play at cards
Der spielende Mensch Wir spielen um nichts. - We play for love.
sprechen konusmak, söylemek, görüsmek, hitap etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich spreche sprach habe gesprochen
du sprichst sprachst hast gesprochen
er (sie, es) spricht sprach hat gesprochen
wir sprechen sprachen haben gesprochen
ihr sprecht spracht habt gesprochen
sie (Sie) sprechen sprachen haben gesprochen
Er würde gerne mit mir sprechen. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
leise sprechen Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen.
Man spricht Deutsch. Wer spricht? (Telefon) Wer ist am Apparat? - Who is speaking?
Recht sprechen Wir sprachen über viele Dinge.
spülen çalkalamak, bulaşık yıkamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich spüle spülte habe gespült
du spülst spültest hast gespült
er (sie, es) spült spülte hat gespült
wir spülen spülten haben gespült
ihr spült spültet habt gespült
sie (Sie) spülen spülten haben gespült
den Mund spülen Geschirr spülen
stattfinden vuku bulmak, olup bitmek, yer almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich finde statt fand statt habe stattgefunden
du findest statt fandest statt hast stattgefunden
er (sie, es) findet statt fand statt hat stattgefunden
wir finden statt fanden statt haben stattgefunden
ihr findet statt fandet statt habt stattgefunden
sie (Sie) finden statt fanden statt haben stattgefunden

stecken (etwas in
etwas hineinfügen; sokmak, sokulu olmak (fisi pirpze sokmak gibi)
hineinbringen)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stecke steckte habe gesteckt
du steckst stecktest hast gesteckt
er (sie, es) steckt steckte hat gesteckt
wir stecken steckten haben gesteckt
ihr steckt stecktet habt gesteckt
sie (Sie) stecken steckten haben gesteckt
Den Stecker in die Steckdose stecken.
in Brand stecken - to set on fire
ayakta durmak, bulunmak, olmak, (gazete) yazmak, yazili olmak, (saat)
stehen
durmak, (giysi) yakismak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stehe stand bin gestanden
du stehst standest bist gestanden
er (sie, es) steht stand ist gestanden
wir stehen standen sind gestanden
ihr steht standet seid gestanden
sie (Sie) stehen standen sind gestanden
offen stehen - be open stehen auf
stehe ich zu Ihrer Verfügung stehen für
teuer zu stehen kommen stehender Kessel
jemandem zur Verfügung stehen Steht er?
in der Schlange stehen - to stand in line stehenden Fusses
Nein, da steht nichts von dir drin. (Brief) im Wege stehen
Der Lehrer steht und die Schüler sitzen.
Diese Kleidung steht dir gut. - This dress suits you well.
am Rande eines Krieges stehen - to be on the verge of war
seinen Mann stehen - to stand one"s ground
Das Haus steht zum Verkauf. - This house is for sale.
Wie steht das Spiel? - What"s the score? Der Draht steht unter Strom. - That"s a live wire.

steigen yükselmek, tirmanmak, artmak, çogalmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich steige stieg bin gestiegen
du steigst stiegst bist gestiegen
er (sie, es) steigt stieg ist gestiegen
wir steigen stiegen sind gestiegen
ihr steigt stiegt seid gestiegen
sie (Sie) steigen stiegen sind gestiegen
Die Börse stieg um 2%. Die Preise der Lebensmittel sind gestiegen.
im Preis steigen ins Bad steigen (hineinsteigen)
steigende Temperatur Papierdrachen steigen lassen - to fly a kite
stellen yerlestirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle stellte habe gestellt
du stellst stelltest hast gestellt
er (sie, es) stellt stellte hat gestellt
wir stellen stellten haben gestellt
ihr stellt stelltet habt gestellt
sie (Sie) stellen stellten haben gestellt
die Uhr stellen einstellen; justieren
in Frage stellen in Aussicht stellen
sich quer stellen auf die Probe stellen
hohe Anforderungen stellen jemanden zur Rede stellen
sterben ölmek, vefat etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sterbe starb bin gestorben
du stirbst starbst bist gestorben
er (sie, es) stirbt starb ist gestorben
wir sterben starben sind gestorben
ihr sterbt starbt seid gestorben
sie (Sie) sterben starben sind gestorben
den Heldentod sterben Ich werde nicht sterben.
Denke daran, dass du sterben musst. Jung stirbt, wen die Götter lieben.
Es stirbt und lacht dabei sterben vor Müdigkeit
Süss ist es, fürs Vaterland zu sterben. Warum musste er sterben?

stimmen akort etmek, düzen vermek, oy vermek, rey vermek, dogru olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stimme stimmte habe gestimmt
du stimmst stimmtest hast gestimmt
er (sie, es) stimmt stimmte hat gestimmt
wir stimmen stimmten haben gestimmt
ihr stimmt stimmtet habt gestimmt
sie (Sie) stimmen stimmten haben gestimmt
milder stimmen - apaziguar Ich stimme für … günstig stimmen
stören rahatsiz etmek, üzmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich störe störte habe gestört
du störst störtest hast gestört
er (sie, es) stört störte hat gestört
wir stören störten haben gestört
ihr stört störtet habt gestört
sie (Sie) stören störten haben gestört
Bitte nicht stören!
strafen cezalandirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich strafe strafte habe gestraft
du strafst straftest hast gestraft
er (sie, es) straft strafte hat gestraft
wir strafen straften haben gestraft
ihr straft straftet habt gestraft
sie (Sie) strafen straften haben gestraft
streben amaçlamak, çabalamak, ugrasmak, gayret etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich strebe strebte habe gestrebt
du strebst strebtest hast gestrebt
er (sie, es) strebt strebte hat gestrebt
wir streben strebten haben gestrebt
ihr strebt strebtet habt gestrebt
sie (Sie) streben strebten haben gestrebt

studieren okumak, ögrenim görmek, tahsil etmek, incelemek, arastirmak, etüt etmek

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich studiere studierte habe studiert
du studierst studiertest hast studiert
er (sie, es) studiert studierte hat studiert
wir studieren studierten haben studiert
ihr studiert studiertet habt studiert
sie (Sie) studieren studierten haben studiert
Er studiert (überlegt) zu lange. Wo studiert Karl?
Ich studierte drei Jahre Französisch.
Wir sind hier zum studieren.
suchen aramak, arastirmak, çalismak, ugrasmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich suche suchte habe gesucht
du suchst suchtest hast gesucht
er (sie, es) sucht suchte hat gesucht
wir suchen suchten haben gesucht
ihr sucht suchtet habt gesucht
sie (Sie) suchen suchten haben gesucht
Arbeit suchen - to look for work Was suchst du? Nach was suchst du? - What are you looking for?
auf der Suche nach … Zeit zu gewinnen suchen - to play for time
(Internet)Seiten suchen, die der Seite ähnlich sind. - Find pages similar to the page.
tanzen dans etmek, oynamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich tanze tanzte habe getanzt
du tanzt tanztest hast getanzt
er (sie, es) tanzt tanzte hat getanzt
wir tanzen tanzten haben getanzt
ihr tanzt tanztet habt getanzt
sie (Sie) tanzen tanzten haben getanzt
teilnehmen katilmak, istirak etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich nehme teil nahm teil habe teilgenommen
du nimmst teil nahmst teil hast teilgenommen
er (sie, es) nimmt teil nahm teil hat teilgenommen
wir nehmen teil nahmen teil haben teilgenommen
ihr nehmt teil nahmt teil habt teilgenommen
sie (Sie) nehmen teil nahmen teil haben teilgenommen

telefonieren telefon etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich telefoniere telefonierte habe telefoniert
du telefonierst telefoniertest hast telefoniert
er (sie, es) telefoniert telefonierte hat telefoniert
wir telefonieren telefonierten haben telefoniert
ihr telefoniert telefoniertet habt telefoniert
sie (Sie) telefonieren telefonierten haben telefoniert
Ich warte, bis sie telefoniert. Telefoniere mir. Kann ich hier telefonieren? - Can I phone from here?
Niemand hat telefoniert. Soll ich Sie anrufen?

giymek, tasimak, götürmek, (giysi) giymek, (gözlük vb.) takmak, çekmek,


tragen
tahammül etmek, (hayvan) gebe olmak, yüklü olmak

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich trage trug habe getragen
du trägst trugst hast getragen
er (sie, es) trägt trug hat getragen
wir tragen trugen haben getragen
ihr tragt trugt habt getragen
sie (Sie) tragen trugen haben getragen
das Gewehr schultern Er trägt ihm nichts nach. - He doesn"t hold a grudge against him.
Er trägt einen blauen Overall. Er trug den Sieg davon. - He bore the palm.
Er trägt Krawatte. Ich trage Größe 42. (Kleidung)
Er trug alle Dokumente mit sich. Kosten tragen; Kosten übernehmen - to bear costs
in der Hand tragen Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen.
in Rechnung tragen Zins tragen - to carry interest
zum Tragen kommen
treffen karsilasmak, bulusmak, rastlasmak, randevulasmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich treffe traf habe getroffen
du triffst trafst hast getroffen
er (sie, es) trifft traf hat getroffen
wir treffen trafen haben getroffen
ihr trefft traft habt getroffen
sie (Sie) treffen trafen haben getroffen
Abmachung treffen Vorkehrungen treffen
Am Sonntag habe ich mich mit Anna getroffen. Wahl treffen - to make a choice
Das erste Mal, als ich mich mit Maria traf. Wo treffen wir uns?
sich treffen - to get together Ich traf gestern einen alten Freund. - I ran into an old friend yesterday.
Eines Tages traf ich ihn … ins Schwarze treffen - to hit the mark
Es trifft mich sehr. - It"s hard on me. Jemand trifft nicht den, den er gemeint hat, sondern einen anderen.
seine Wahl treffen - to take one"s choice Maßnahmen treffen; Maßnahmen ergreifen- to take steps
eine Entscheidung treffen; eine Entscheidung fällen - to make a decision; to come to a decision; to make a choice
trinken içmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich trinke trank habe getrunken
du trinkst trankst hast getrunken
er (sie, es) trinkt trank hat getrunken
wir trinken tranken haben getrunken
ihr trinkt trankt habt getrunken
sie (Sie) trinken tranken haben getrunken
bis zur Neige trinken Ich weiss nicht, weshalb ich so viel Bier getrunken habe.
Drum lasst uns trinken! In jener Zeit, wir alle tranken viel.
Ich möchte gerne etwas essen/trinken. Jetzt lasst uns trinken!
Ich trinke keinen Alkohol. Was trinken Sie?
tun yapmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich tue (tu) tat habe getan
du tust tatst (tatest) hast getan
er (sie, es) tut tat hat getan
wir tun taten haben getan
ihr tut tatet habt getan
sie (Sie) tun taten haben getan
alle Hände voll zu tun haben
das tut nichts; das macht nichts
Die Philosophie lehrt tun, nicht reden.
es zu tun haben mit …
Was soll ich tun? - What am I to do? ; What shall I do? (um einen Auftrag bittend)
üben alistirma yapmak, egzersiz yapmak, çalismak, alistirmak, çalistirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich übe übte habe geübt
du übst übtest hast geübt
er (sie, es) übt übte hat geübt
wir üben übten haben geübt
ihr übt übtet habt geübt
sie (Sie) üben übten haben geübt
düsünüp tasinmak, hesaba katmak, oldugunu düsünmek, gözü ile bakmak,
überlegen
göz önünde tutmak, dikkate almak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich überlege überlegte habe überlegt
du überlegst überlegtest hast überlegt
er (sie, es) überlegt überlegte hat überlegt
wir überlegen überlegten haben überlegt
ihr überlegt überlegtet habt überlegt
sie (Sie) überlegen überlegten haben überlegt
Er überlegt/studiert zu lange. Ich habe es mir anders überlegt.
es sich überlegen Ich werde es mir überlegen.- I"ll think it over.
übernehmen devralmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich übernehme übernahm habe übernommen
du übernimmst übernahmst hast übernommen
er (sie, es) übernimmt übernahm hat übernommen
wir übernehmen übernahmen haben übernommen
ihr übernehmt übernahmt habt übernommen
sie (Sie) übernehmen übernahmen haben übernommen

umtauschen degis tokus etmek, mübadele etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich tausche um tauschte um habe umgetauscht
du tauschst um tauschtest um hast umgetauscht
er (sie, es) tauscht um tauschte um hat umgetauscht
wir tauschen um tauschten um haben umgetauscht
ihr tauscht um tauschtet um habt umgetauscht
sie (Sie) tauschen um tauschten um haben umgetauscht

umziehen tasinmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich ziehe um zog um bin umgezogen
du ziehst um zogst um bist umgezogen
er (sie, es) zieht um zog um ist umgezogen
wir ziehen um zogen um sind umgezogen
ihr zieht um zogt um seid umgezogen
sie (Sie) ziehen um zogen um sind umgezogen
sich umziehen - to change one"s clothes
unterbrechen yarida kesmek, ara vermek, sözünü kesmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich unterbreche unterbrach habe unterbrochen
du unterbrichst unterbrachst hast unterbrochen
er (sie, es) unterbricht unterbrach hat unterbrochen
wir unterbrechen unterbrachen haben unterbrochen
ihr unterbrecht unterbracht habt unterbrochen
sie (Sie) unterbrechen unterbrachen haben unterbrochen

bakmak, geçimini saglamak, eglendirmek, güldürmek, sürdürmek,


unterhalten, sich
isletmek, yönetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich unterhalte mich unterhielt mich habe mich unterhalten
du unterhälst dich unterhieltest dich hast dich unterhalten
er (sie, es) unterhält sich unterhielt sich hat sich unterhalten
wir unterhalten uns unterhielten uns haben uns unterhalten
ihr unterhaltet euch unterhieltet euch habt euch unterhalten
sie (Sie) unterhalten sich unterhielten sich haben sich unterhalten

girismek, el atmak, tesebbüs etmek girisim, tesebbüs, kurulus, müessese,


unternehmen
firma
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich unternehme unternahm habe unternommen
du unternimmst unternahmst hast unternommen
er (sie, es) unternimmt unternahm hat unternommen
wir unternehmen unternahmen haben unternommen
ihr unternehmt unternahmt habt unternommen
sie (Sie) unternehmen unternahmen haben unternommen
unterrichten egitmek, ögretmek, ders vermek, haberdar etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich unterrichte unterrichtete habe unterrichtet
du unterrichtest unterrichtetest hast unterrichtet
er (sie, es) unterrichtet unterrichtete hat unterrichtet
wir unterrichten unterrichteten haben unterrichtet
ihr unterrichtet unterrichtetet habt unterrichtet
sie (Sie) unterrichten unterrichteten haben unterrichtet
jemanden unterrichten Unterricht erteilen - to give lessons

verabreden, sich kararlastirmak, randevulaşmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verabrede mich verabredete mich habe mich verabredet
du verabredest dich verabredetest dich hast dich verabredet
er (sie, es) verabredet sich verabredete sich hat sich verabredet
wir verabreden uns verabredeten uns haben uns verabredet
ihr verabredet euch verabredetet euch habt euch verabredet
sie (Sie) verabreden sich verabredeten sich haben sich verabredet

verbessern düzeltmek, iyilestirmek, gelistirmek, islah etmek, rötus yapmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verbessere verbesserte habe verbessert
du verbesserst verbessertest hast verbessert
er (sie, es) verbessert verbesserte hat verbessert
wir verbessern verbesserten haben verbessert
ihr verbessert verbessertet habt verbessert
sie (Sie) verbessern verbesserten haben verbessert
Massnahme mit dem Ziel, ... zu verbessern. Verbesserung des Lebensstandards
zum Zweck der Verbesserung von … Verbesserungs- und Schutzmassnahmen
Verbesserung anbringen verbesserte physiologische Kochsalzlösung mit Zusatz von Natrium
verbieten yasaklamak, haram etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verbiete verbat habe verboten
du verbietest verbatest hast verboten
er (sie, es) verbietet verbat hat verboten
wir verbieten verbaten haben verboten
ihr verbietet verbatet habt verboten
sie (Sie) verbieten verbaten haben verboten

verbinden baglamak, birlestirmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verbinde verband habe verbunden
du verbindest verbandest hast verbunden
er (sie, es) verbindet verband hat verbunden
wir verbinden verbanden haben verbunden
ihr verbindet verbandet habt verbunden
sie (Sie) verbinden verbanden haben verbunden
die Augen verbinden falsch verbunden sein (Telefon)
durch einen Keil verbinden geschäftliche Beziehungen/Verbindungen
durch Holzteile verbinden in Verbindung bleiben - to keep in touch
durch Nieten verbinden in Verbindung stehen (treten) mit
durch Schrauben verbinden Lösung einer Verbindung
eine Verbindung herstellen (Telekommunikation) mit Schwierigkeiten verbunden sein
Zwei Computer mit einem Modem verbinden. Verbinde dich mit anderen Computern!
verbleiben kalmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verbleibe verblieb bin verblieben
du verbleibst verbliebst bist verblieben
er (sie, es) verbleibt verblieb ist verblieben
wir verbleiben verblieben sind verblieben
ihr verbleibt verbliebt seid verblieben
sie (Sie) verbleiben verblieben sind verblieben

verdienen hak etmek, kazanmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verdiene verdiente habe verdient
du verdienst verdientest hast verdient
er (sie, es) verdient verdiente hat verdient
wir verdienen verdienten haben verdient
ihr verdient verdientet habt verdient
sie (Sie) verdienen verdienten haben verdient
sich sein Brot verdienen Wir haben eine Pause verdient.
sich verdient machen um Womit verdient er sein Brot? - What does he do for a living?
Wieviel wirst du verdienen? Er verdient 1000 Dollars pro Monat. - He makes a thousand dollars a month.
vereinbaren kararlastirmak, konusunda anlasmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich vereinbare vereinbarte habe vereinbart
du vereinbarst vereinbartest hast vereinbart
er (sie, es) vereinbart vereinbartet hat vereinbart
wir vereinbaren vereinbarten haben vereinbart
ihr vereinbart vereinbartet habt vereinbart
sie (Sie) vereinbaren vereinbarten haben vereinbart
Die nächste Besprechung ist für Montag vereinbart.
wie vereinbart

verfügen emretmek, buyurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verfüge verfügte habe verfügt
du verfügst verfügtest hast verfügt
er (sie, es) verfügt verfügte hat verfügt
wir verfügen verfügten haben verfügt
ihr verfügt verfügtet habt verfügt
sie (Sie) verfügen verfügten haben verfügt
verfügt über Wir verfügen über ein qualifiziertes Team.
jemandem zur Verfügung stehen Wir verfügen über eine qualitätsorientierte Infrastruktur. - We have a quality-geared structure.
sich verfügen nach ist ebenfalls verfügbar - is also available
vergessen unutmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich vergesse vergaß habe vergessen
du vergisst vergaßest hast vergessen
er (sie, es) vergisst vergaß hat vergessen
wir vergessen vergaßen haben vergessen
ihr vergesst vergaßt habt vergessen
sie (Sie) vergessen vergaßen haben vergessen
Das habe ich vergessen. Ich habe meine Tasche im Zug liegen lassen. - I"ve left my bag in the train.
Ich habe den Namen vergessen. Ich vergesse sonst alles.
sich vergessen Ich werde es nicht vergessen.
vergleichen karsilastirmak, mukayese etmek, kiyaslamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich vergleiche verglich habe verglichen
du vergleichst verglichest hast verglichen
er (sie, es) vergleicht verglich hat verglichen
wir vergleichen verglichen haben verglichen
ihr vergleicht verglichet habt verglichen
sie (Sie) vergleichen verglichen haben verglichen

vergrößern büyütmek, çogaltmak, genisletmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich vergrößere vergrößerte habe vergrößert
du vergrößerst vergrößertest hast vergrößert
er (sie, es) vergrößert vergrößerte hat vergrößert
wir vergrößeren vergrößerten haben vergrößert
ihr vergrößert vergrößertet habt vergrößert
sie (Sie) vergrößeren vergrößerten haben vergrößert
Klicke auf die Illustration (Figur), um sie zu vergrößern.
verkaufen satmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verkaufe verkaufte habe verkauft
du verkaufst verkauftest hast verkauft
er (sie, es) verkauft verkaufte hat verkauft
wir verkaufen verkauften haben verkauft
ihr verkauft verkauftet habt verkauft
sie (Sie) verkaufen verkauften haben verkauft
Zu verkaufen. zum Verkauf
verlassen ayrilmak, terk etmek, birakmak, evden çikmak, yarida birakmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verlasse verließ habe verlassen
du verlässt verließest hast verlassen
er (sie, es) verlässt verließ hat verlassen
wir verlassen verließen haben verlassen
ihr verlässt verließet habt verlassen
sie (Sie) verlassen verließen haben verlassen
Er verlässt das Spital. Ich habe wenig Freunde auf die ich mich verlassen kann. - I have few friends I can depend on.
sich verlassen auf Notfallplan und Verlassen des Gefahrenbereichs
Niemand darf die Stadt verlassen.
verlieren kaybetmek, yitirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verliere verlor habe verloren
du verlierst verlorst hast verloren
er (sie, es) verliert verlor hat verloren
wir verlieren verloren haben verloren
ihr verliert verlort habt verloren
sie (Sie) verlieren verloren haben verloren
Der verlorene Sohn. Ich bin verloren.
die Geduld verlieren - to lose one"s temper einen Sitz verlieren (in der Regierung/im Kongress/in der Kammer)
die Haltung verlieren ich verlor die Hoffnung, dass ... - I lost hope that ...
Die Teilnehemer verloren die Geduld. Verliere keine Zeit! - Don"t waste time, it"s urgent.
einen Prozess verlieren (Rechtswesen) Verliere nicht den Mut! - Don"t lose heart!
Lerne zu verlieren. verloren gehen
Ich habe mein Vermögen verloren. Ich bin ruiniert. - I"ve lost my fortune. I"m ruined.

versprechen söz, söz vermek, vaat etmek söz, vaat


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verspreche versprach habe versprochen
du versprichst versprachst hast versprochen
er (sie, es) verspricht versprach hat versprochen
wir versprechen versprachen haben versprochen
ihr versprecht verspracht habt versprochen
sie (Sie) versprechen versprachen haben versprochen
Er versprach mir Hilfe. Versprechen aufrechterhalten
ich verspreche mir viel von Wort (Versprechen) halten
verstehen anlamak, kavramak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verstehe verstand habe verstanden
du verstehst verstandest hast verstanden
er (sie, es) versteht verstand hat verstanden
wir verstehen verstanden haben verstanden
ihr versteht verstandet habt verstanden
sie (Sie) verstehen verstanden haben verstanden
Ich habe nicht alles verstanden, was du gesagt hast.
Ich verstehe (das) nicht. - Eu não entendo (isto). - I don"t understand.
verteilen dagitmak, paylastirmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verteile verteilte habe verteilt
du verteilst verteiltest hast verteilt
er (sie, es) verteilt verteilte hat verteilt
wir verteilen verteilten haben verteilt
ihr verteilt verteiltet habt verteilt
sie (Sie) verteilen verteilten haben verteilt
die Karten zu verteilen - to deal the cards die Partikeln in einem kontinuierlichen Spektrum verteilen
verweigern reddetmek, kabul etmemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verweigere verweigerte habe verweigert
du verweigerst verweigertest hast verweigert
er (sie, es) verweigert verweigerte hat verweigert
wir verweigern verweigerten haben verweigert
ihr verweigert verweigertet habt verweigert
sie (Sie) verweigern verweigerten haben verweigert
die Aussage verweigern - refuse to give evidence
verwenden uygulamak, kullanmak, harcamak, sarf etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verwende verwendete habe verwendet
du verwendest verwendetest hast verwendet
er (sie, es) verwendet verwendete hat verwendet
wir verwenden verwendeten haben verwendet
ihr verwendet verwendetet habt verwendet
sie (Sie) verwenden verwendeten haben verwendet
nicht verwendet - not used Und wenn Sie Bilder und Imagemaps verwenden ...- And if you use images and image maps ...
jemanden verwenden Verwenden Sie für den Inhalt einer Site die klarste und einfachste Sprache,die angemessen ist.
sich verwenden für Diese Liste kann verwendet werden, um … - This list may be used to ...
sich zunutze machen kann als Referenzmaterial verwendet werden
verzichten vazgeçmek, feragat etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verzichte verzichtete habe verzichtet
du verzichtest verzichtetest hast verzichtet
er (sie, es) verzichtet verzichtete hat verzichtet
wir verzichten verzichteten haben verzichtet
ihr verzichtet verzichtetet habt verzichtet
sie (Sie) verzichten verzichteten haben verzichtet
vorbereiten hazirlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bereite vor bereitete vor habe vorbereitet
du bereitest vor bereitetest vor hast vorbereitet
er (sie, es) bereitet vor bereiteten vor hat vorbereitet
wir bereiten vor bereitetet vor haben vorbereitet
ihr bereitet vor bereitetet vor habt vorbereitet
sie (Sie) bereiten vor bereiteten vor haben vorbereitet
vorhaben niyetinde olmak, tasarlamak, aklindan geçirmek niyet, meram
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich habe vor hatte vor habe vorgehabt
du hast vor hattest vor hast vorgehabt
er (sie, es) hat vor hatte vor hat vorgehabt
wir haben vor hatten vor haben vorgehabt
ihr habt vor hattet vor habt vorgehabt
sie (Sie) haben vor hatten vor haben vorgehabt
Wir haben vor, die Produktion zu steigern. - We intend to speed up production.
öne çikmak, olmak, cereyan etmek, görünmek, öyle gelmek varlik,
vorkommen
mevcudiyet
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme vor kam vor bin vorgekommen
du kommst vor kamst vor bist vorgekommen
er (sie, es) kommt vor kam vor ist vorgekommen
wir kommen vor kamen vor sind vorgekommen
ihr kommt vor kamt vor seid vorgekommen
sie (Sie) kommen vor kamen vor sind vorgekommen
das kommt mir ... vor Manchmal kommt es vor, dass ...
Das kommt vor! Ölvorkommen
Erzvorkommen
vorlegen öne koymak, sunmak, arz etmek, (yemek) servis yapmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lege vor legte vor habe vorgelegt
du legst vor legtest vor hast vorgelegt
er (sie, es) legt vor legte vor hat vorgelegt
wir legen vor legten vor haben vorgelegt
ihr legt vor legtet vor habt vorgelegt
sie (Sie) legen vor legten vor haben vorgelegt

vorliegen var olmak, bulunmak, mevcut olmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich liege vor lag vor habe vorgelegen
du liegst vor lagst vor hast vorgelegen
er (sie, es) liegt vor lag vor hat vorgelegen
wir liegen vor lagen vor haben vorgelegen
ihr liegt vor lagt vor habt vorgelegen
sie (Sie) liegen vor lagen vor haben vorgelegen
Da liegt wohl ein Irrtum vor. fertig vorliegen
vorstellen sunmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle vor stellte vor habe vorgestellt
du stellst vor stelltest vor hast vorgestellt
er (sie, es) stellt vor stellte vor hat vorgestellt
wir stellen vor stellten vor haben vorgestellt
ihr stellt vor stelltet vor habt vorgestellt
sie (Sie) stellen vor stellten vor haben vorgestellt

vorstellen, sich hayalini kurmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle mich vor stellte mich vor habe mich vorgestellt
du stellst dich vor stelltest dich vor hast dich vorgestellt
er (sie, es) stellt sich vor stellte sich vor hat sich vorgestellt
wir stellen uns vor stellten uns vor haben uns vorgestellt
ihr stellt euch vor stelltet euch vor habt euch vorgestellt
sie (Sie) stellen sich vor stellten sich vor haben sich vorgestellt
Das kann ich mir vorstellen. sich vorstellen können
wachsen (größer
büyümek, yetismek, balmumu sürmek
werden)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wachse wuchs bin gewachsen
du wächst wuchsest bist gewachsen
er (sie, es) wächst wuchs ist gewachsen
wir wachsen wuchsen sind gewachsen
ihr wachst wuchst seid gewachsen
sie (Sie) wachsen wuchsen sind gewachsen
den Bart wachsen lassen etwas jemandem über den Kopf wachsen
wachsen (mit Wachs
büyütmek (el ile)
bearbeiten)

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich wachse wachste habe gewachsen
du wachst wachstest hast gewachsen
er (sie, es) wachst wachste hat gewachsen
wir wachsen wachsten haben gewachsen
ihr wachst wachstet habt gewachsen
sie (Sie) wachsen wachsten haben gewachsen

wählen seçmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wähle wählte habe gewählt
du wählst wähltest hast gewählt
er (sie, es) wählt wählte hat gewählt
wir wählen wählten haben gewählt
ihr wählt wähltet habt gewählt
sie (Sie) wählen wählten haben gewählt
Datei wählen - Select File wählen zwischen ...
wandern yürüyüs yapmak, yaya gezmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wandere wanderte bin gewandert
du wanderst wandertest bist gewandert
er (sie, es) wandert wanderte ist gewandert
wir wandern wanderten sind gewandert
ihr wandert wandertet seid gewandert
sie (Sie) wandern wanderten sind gewandert
warten beklemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich warte wartete habe gewartet
du wartest wartetest hast gewartet
er (sie, es) wartet warteten hat gewartet
wir warten warteten haben gewartet
ihr wartet wartetet habt gewartet
sie (Sie) warten warteten haben gewartet
auf sich warten lassen Ich warte auf dich.
Auf was wartest Du? warten auf
ein Gerät warten - maintaining Wir warten lange.
Ich warte seit 15 Minuten. Worauf warten Sie?
waschen yikamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wasche wusch habe gewaschen
du wäscht wuschest hast gewaschen
er (sie, es) wäscht wusch hat gewaschen
wir waschen wuschen haben gewaschen
ihr wascht wuschet habt gewaschen
sie (Sie) waschen wuschen haben gewaschen
Geschirr spülen. Wäsche waschen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. - I wash my hands of it.

wechseln degistirmek, trampa etmek, mübadele etmek, degismek, döviz bozdurmak

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich wechsle wechselte habe gewechselt
du wechselst wechseltest hast gewechselt
er (sie, es) wechselt wechselte hat gewechselt
wir wechseln wechselten haben gewechselt
ihr wechselt wechseltet habt gewechselt
sie (Sie) wechseln wechselten haben gewechselt
Briefe wechseln Können Sie wechseln? (Geld)
die Richtung wechseln Ich möchte Dollars wechseln.
wegfallen ortadan kalkmak, kaldirilmak, çikarilmak, yapilmamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich falle weg fiel weg bin weggefallen
du fällst weg fielst weg bist weggefallen
er (sie, es) fällt weg fiel weg ist weggefallen
wir fallen weg fielen weg sind weggefallen
ihr fallt weg fielt weg seid weggefallen
sie (Sie) fallen weg fielen weg sind weggefallen
weggehen ayrilmak, gitmek, uzaklasmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gehe weg ging weg bin weggegangen
du gehst weg gingst weg bist weggegangen
er (sie, es) geht weg ging weg ist weggegangen
wir gehen weg gingen weg sind weggegangen
ihr geht weg gingt weg seid weggegangen
sie (Sie) gehen weg gingen weg sind weggegangen
beim Weggehen fortbegeben
weinen aglamak, gözyasi dökmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich weine weinte habe geweint
du weinst weintest hast geweint
er (sie, es) weint weinte hat geweint
wir weinen weinten haben geweint
ihr weint weintet habt geweint
sie (Sie) weinen weinten haben geweint
Ich weinte, als ob ... hätte. weinen vor Freude/Glück
werden olmak, -cek, -cak, -ilmak, -ilmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich werde wurde bin geworden
du wirst wurdest bist geworden
er (sie, es) wird wurde ist geworden
wir werden wurden sind geworden
ihr werdet wurdet seid geworden
sie (Sie) werden wurden sind geworden
Abend werden Diese Liste kann verwendet werden, um … - This list may be used to ...
wirst sehen Geschwindigkeit, mit welcher die Arbeit gemacht wird
besser werden Gesetz werden; zum Gesetz werden; in Kraft treten
Das muss heute noch fertig werden. Ich würde das nicht tun, wenn ich dich wäre.
Das wird nicht gehen. Ich würde dich besuchen, wenn ich könnte.
Daten werden übertragen Ich würde gehen, wenn ich könnte.
Der Motor wird zu heiß. Ich würde gerne verreisen, wenn es möglich wäre.
Du wirst ... müssen. Mönch oder Soldat wird man aus Verzweiflung.
wird zahlen Sie werden das nicht tun.
wird es geben vertraut werden mit; sich vertraut machen mit
wird haben Er wird wohl (nicht) kommen.
wird kosten Es werden ... vorausgesagt.
wird offerieren Es wurde untersucht, ob ...
wird vorzugsweise ... fällig werden (z. B. Zahlung) - to fall due
geboren werden Wie viel wirst du verdienen?
grösser werden Wir werden es schaffen!
gewahr werden wird einige Aspekte zu diesem Thema behandeln
ihr werdet erkennen, dass … Er wird gleich gehen.
Kann nur gemacht werden ... ... können transferiert werden zu ...
können genutzt werden Glaubst du ich würde so etwas tun?
Sie werden es tun Mode werden - to come into fashion
Sie wird mit mir sprechen. Wirst du kommen? - Will you come? - Thanks, I would rather not.
Tag werden bemerkbar werden; sich bemerkbar machen
ungeduldig werden werden haben
untreu werden werden herausbringen
werden erhalten werden wir sehen
werten deger biçmek, paha biçmek, degerlendirmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich werte wertete habe gewertet
du wertest wertetest hast gewertet
er (sie, es) wertet wertetet hat gewertet
wir werten werteten haben gewertet
ihr wertet wertetet habt gewertet
sie (Sie) werten werteten haben gewertet

wiederholen yinelemek, tekrarlamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wiederhole wiederholte habe wiederholt
du wiederholst wiederholtest hast wiederholt
er (sie, es) wiederholt wiederholte hat wiederholt
wir wiederholen wiederholten haben wiederholt
ihr wiederholt wiederholtet habt wiederholt
sie (Sie) wiederholen wiederholten haben wiederholt

wiederkommen
geri gelmek, tekrar gelmek
(zurückkommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme wieder kam wieder bin wiedergekommen
du kommst wieder kamst wieder bist wiedergekommen
er (sie, es) kommt wieder kam wieder ist wiedergekommen
wir kommen wieder kamen wieder sind wiedergekommen
ihr kommt wieder kamt wieder seid wiedergekommen
sie (Sie) kommen wieder kamen wieder sind wiedergekommen

wissen bilmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich weiß wusste habe gewusst
du weißt wusstest hast gewusst
er (sie, es) weiß wusste hat gewusst
wir wissen wussten haben gewusst
ihr wisst wusstet habt gewusst
sie (Sie) wissen wussten haben gewusst
meines Wissens Wussten Sie das nicht?
nichts wissen von sich keinen Rat mehr wissen
ohne mein Wissen wider besseres Wissen
Weißt du, wer ich bin? Was möchten Sie wissen?
Wissen und Macht fallen zusammen Ich würde gerne wissen ...
soviel ich weiß - as far as I know; to my knowledge; for aught I know
wohl fühlen, sich iyi hissetmek, rahat hissetmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fühle mich wohl fühlte mich wohl habe mich wohlgefühlt
du fühlst dich wohl fühltest dich wohl hast dich wohlgefühlt
er (sie, es) fühlt sich wohl fühlte sich wohl hat sich wohlgefühlt
wir fühlen uns wohl fühlten uns wohl haben uns wohlgefühlt
ihr fühlt euch wohl fühltet euch wohl habt euch wohlgefühlt
sie (Sie) fühlen sich wohl fühlten sich wohl haben sich wohlgefühlt
Ich fühle mich nicht wohl/gut. Danke, ich fühle mich ganz wohl. - Thank you, I feel quite all right.
wohnen barinmak, ikamet etmek, oturmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wohne wohnte habe gewohnt
du wohnst wohntest hast gewohnt
er (sie, es) wohnt wohnte hat gewohnt
wir wohnen wohnten haben gewohnt
ihr wohnt wohntet habt gewohnt
sie (Sie) wohnen wohnten haben gewohnt
Ich wohne alleine hier. Er wohnt im Zentrum von New York. - He lives in the centre of New York.
Ich wohne in der Schweiz. Wo wohnst du? - Where do you live?
Ich wohne in einem alten Haus. Wohnen Sie in München?
in dieser Strasse wohnen Ich wohne seit zwei Jahren in Brasilien.
wollen istemek, yünlü, yün
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich will wollte habe gewollt
du willst wolltest hast gewollt
er (sie, es) will wollte hat gewollt
wir wollen wollten haben gewollt
ihr wollt wolltet habt gewollt
sie (Sie) wollen wollten haben gewollt
Wie Sie wollen!
Worauf wollen Sie hinaus? - What are you driving at?
Liebe und tu, was du willst!
So Gott will!
Dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen, das erst ist wahre Freundschaft.
wundern, sich sasirtmak, hayrete düsürmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wundere mich wunderte mich habe mich gewundert
du wunderst dich wundertest dich hast dich gewundert
er (sie, es) wundert sich wunderte sich hat sich gewundert
wir wundern uns wunderten uns haben uns gewundert
ihr wundert euch wundertet euch habt euch gewundert
sie (Sie) wundern sich wunderten sich haben sich gewundert

wünschen arzu etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wünsche wünschte habe gewünscht
du wünschst wünschtest hast gewünscht
er (sie, es) wünscht wünschte hat gewünscht
wir wünschen wünschten haben gewünscht
ihr wünscht wünschtet habt gewünscht
sie (Sie) wünschen wünschten haben gewünscht
Das läßt zu wünschen übrig. Wünsche wohl zu speisen!
zahlen ödemek, para vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zahle zahlte habe gezahlt
du zahlst zahltest hast gezahlt
er (sie, es) zahlt zahlte hat gezahlt
wir zahlen zahlten haben gezahlt
ihr zahlt zahltet habt gezahlt
sie (Sie) zahlen zahlten haben gezahlt
Strafe zahlen müssen wird zahlen
Was habe ich zu zahlen? Zahlen, bitte!
zeichnen resim çizmek, çizmek, resim yapmak, isaretlemek, imzalamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zeichne zeichnete habe gezeichnet
du zeichnest zeichnetest hast gezeichnet
er (sie, es) zeichnet zeichnete hat gezeichnet
wir zeichnen zeichneten haben gezeichnet
ihr zeichnet zeichnetet habt gezeichnet
sie (Sie) zeichnen zeichneten haben gezeichnet

göstermek, kanitlamak, isaret etmek, teshir etmek, ispatlamak, ibraz etmek,


zeigen
arz etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zeige zeigte habe gezeigt
du zeigst zeigtest hast gezeigt
er (sie, es) zeigt zeigten hat gezeigt
wir zeigen zeigten haben gezeigt
ihr zeigt zeigtet habt gezeigt
sie (Sie) zeigen zeigten haben gezeigt
Haltung zeigen vorführen (Theater, Kino etc.)
Ich werde es dir zeigen. Zeig was du wirklich kannst!
Das Symbol ... zeigt ein obligatorisches Feld an..
zubereiten hazirlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bereite zu bereitete zu habe zubereitet
du bereitest zu bereitetest zu hast zubereitet
er (sie, es) bereitet zu bereitete zu hat zubereitet
wir bereiten zu bereiteten zu haben zubereitet
ihr bereitet zu bereitetet zu habt zubereitet
sie (Sie) bereiten zu bereiteten zu haben zubereitet

zuhören dinlemek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich höre zu hörte zu habe zugehört
du hörst zu hörtest zu hast zugehört
er (sie, es) hört zu hörte zu hat zugehört
wir hören zu hörten zu haben zugehört
ihr hört zu hörtet zu habt zugehört
sie (Sie) hören zu hörten zu haben zugehört
Hören Sie gut zu! Ich möchte, dass mir alle zuhören.
kapatmak, kapamak, örtmek, (giysi) dügmelemek, kopçalamak, acele
zumachen
etmek, çabuk olmak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mache zu machte zu habe zugemacht
du machst zu machtest zu hast zugemacht
er (sie, es) macht zu machte zu hat zugemacht
wir machen zu machten zu haben zugemacht
ihr macht zu machtet zu habt zugemacht
sie (Sie) machen zu machten zu haben zugemacht
Mach bitte die Tür zu! - Shut the door please!
zunehmen artmak, çogalmak, kilo almak, sismanlamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich nehme zu nahm zu habe zugenommen
du nimmst zu nahmst zu hast zugenommen
er (sie, es) nimmt zu nahm zu hat zugenommen
wir nehmen zu nahmen zu haben zugenommen
ihr nehmt zu nahmt zu habt zugenommen
sie (Sie) nehmen zu nahmen zu haben zugenommen
größer werden Sie hat 5 Kilo zugenommen.
zurückgeben geri vermek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gebe zurück gab zurück habe zurückgegeben
du gibst zurück gabst zurück hast zurückgegeben
er (sie, es) gibt zurück gab zurück hat zurückgegeben
wir geben zurück gaben zurück haben zurückgegeben
ihr gebt zurück gabt zurück habt zurückgegeben
sie (Sie) geben zurück gaben zurück haben zurückgegeben

zurückschicken geri göndermek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schicke zurück schickte zurück habe zurückgeschickt
du schickst zurück schicktest zurück hast zurückgeschickt
er (sie, es) schickt zurück schickte zurück hat zurückgeschickt
wir schicken zurück schickten zurück haben zurückgeschickt
ihr schickt zurück schicktet zurück habt zurückgeschickt
sie (Sie) schicken zurück schickten zurück haben zurückgeschickt

zusagen söz vermek, vaat etmek, icabet etmek


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sage zu sagte zu habe zugesagt
du sagst zu sagtest zu hast zugesagt
er (sie, es) sagt zu sagte zu hat zugesagt
wir sagen zu sagten zu haben zugesagt
ihr sagt zu sagtet zu habt zugesagt
sie (Sie) sagen zu sagten zu haben zugesagt

zusammenfassen özetlemek, bir araya getirmek, toplamak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fasse zusammen fasste zusammen habe zusammengefasst
du fasst zusammen fasstest zusammen hast zusammengefasst
er (sie, es) fasst zusammen fasste zusammen hat zusammengefasst
wir fassen zusammen fassten zusammen haben zusammengefasst
ihr fasst zusammen fasstet zusammen habt zusammengefasst
sie (Sie) fassen zusammen fassten zusammen haben zusammengefasst
Er hat den Bericht zusammengefasst.
zustimmen onaylamak, uygun görmek, razi olmak, muvafakat etmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stimme zu stimmte zu habe zugestimmt
du stimmst zu stimmtest zu hast zugestimmt
er (sie, es) stimmt zu stimmte zu hat zugestimmt
wir stimmen zu stimmten zu haben zugestimmt
ihr stimmt zu stimmtet zu habt zugestimmt
sie (Sie) stimmen zu stimmten zu haben zugestimmt
ich kann nicht zustimmen - I cannot agree
jemandem zustimmen
Plusquam Perfekt Neim:
Futur I Gelecek Futur II
Geçmiş zaman Bismilahir Rahmanir Rahim.
zaman I Gelecek zaman II
'' Mişli '' ( Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla.)

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war abgefahren werde abfahren werde abgefahren sein
gitmiştim gideceğim gitmiş olacağım

satır: 1271
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte abgefragt werde abfragen werde abgefragt haben
soruşturmuştum soruşturacağım soruşturmuş olacağım

Plusquam Perfekt Futur I Futur II

war abgefahren werde abfahren werde abgefahren sein


gitmiştim gideceğim gitmiş olacağım
warst abgefahren wirst abfahren wirst abgefahren sein
war abgefahren wird abfahren wird abgefahren sein
waren abgefahren werden abfahren werden abgefahren sein
wart abgefahren werdet abfahren werdet abgefahren sein
waren abgefahren werden abfahren werden abgefahren sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte abgefragt werde abfragen werde abgefragt haben

soruşturmuştum soruşturacağım soruşturmuş olacağım

hattest abgefragt wirst abfragen wirst abgefragt haben


hatte abgefragt wird abfragen wird abgefragt haben
hatten abgefragt werden abfragen werden abgefragt haben
hattet abgefragt werdet abfragen werdet abgefragt haben
hatten abgefragt werden abfragen werden abgefragt haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde akzeptieren werde ............. haben
hattest .............. wirst akzeptieren wirst ............. haben
hatte .............. wird akzeptieren wird ............. haben
hatten .............. werden akzeptieren werden ............. haben
hattet .............. werdet akzeptieren werdet ............. haben
hatten .............. werden akzeptieren werden ............. haben

mit+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde anfangen werde ............. haben
hattest .............. wirst anfangen wirst ............. haben
hatte .............. wird anfangen wird ............. haben
hatten .............. werden anfangen werden ............. haben
hattet .............. werdet anfangen werdet ............. haben
hatten .............. werden anfangen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde anfragen werde ............. haben
hattest .............. wirst anfragen wirst ............. haben
hatte .............. wird anfragen wird ............. haben
hatten .............. werden anfragen werden ............. haben
hattet .............. werdet anfragen werdet ............. haben
hatten .............. werden anfragen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde anführen werde ............. haben
hattest .............. wirst anführen wirst ............. haben
hatte .............. wird anführen wird ............. haben
hatten .............. werden anführen werden ............. haben
hattet .............. werdet anführen werdet ............. haben
hatten .............. werden anführen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde angeben werde ............. haben
hattest .............. wirst angeben wirst ............. haben
hatte .............. wird angeben wird ............. haben
hatten .............. werden angeben werden ............. haben
hattet .............. werdet angeben werdet ............. haben
hatten .............. werden angeben werden ............. haben

auf-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
war .............. werde ankommen werde ............. sein
warst .............. wirst ankommen wirst ............. sein
war .............. wird ankommen wird ............. sein
waren .............. werden ankommen werden ............. sein
wart .............. werdet ankommen werdet ............. sein
waren .............. werden ankommen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde anrufen werde ............. haben
hattest .............. wirst anrufen wirst ............. haben
hatte .............. wird anrufen wird ............. haben
hatten .............. werden anrufen werden ............. haben
hattet .............. werdet anrufen werdet ............. haben
hatten .............. werden anrufen werden ............. haben

auf-Ak

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde antworten werde ............. haben
hattest .............. wirst antworten wirst ............. haben
hatte .............. wird antworten wird ............. haben
hatten .............. werden antworten werden ............. haben
hattet .............. werdet antworten werdet ............. haben
hatten .............. werden antworten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde anzeigen werde ............. haben
hattest .............. wirst anzeigen wirst ............. haben
hatte .............. wird anzeigen wird ............. haben
hatten .............. werden anzeigen werden ............. haben
hattet .............. werdet anzeigen werdet ............. haben
hatten .............. werden anzeigen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde anziehen werde ............. haben
hattest .............. wirst anziehen wirst ............. haben
hatte .............. wird anziehen wird ............. haben
hatten .............. werden anziehen werden ............. haben
hattet .............. werdet anziehen werdet ............. haben
hatten .............. werden anziehen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde anzünden werde ............. haben
hattest .............. wirst anzünden wirst ............. haben
hatte .............. wird anzünden wird ............. haben
hatten .............. werden anzünden werden ............. haben
hattet .............. werdet anzünden werdet ............. haben
hatten .............. werden anzünden werden ............. haben

an-Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde arbeiten werde ............. haben
hattest .............. wirst arbeiten wirst ............. haben
hatte .............. wird arbeiten wird ............. haben
hatten .............. werden arbeiten werden ............. haben
hattet .............. werdet arbeiten werdet ............. haben
hatten .............. werden arbeiten werden ............. haben

über+A
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde mich ärgern werde ............. haben
hattest .............. wirst dich ärgern wirst ............. haben
hatte .............. wird sich ärgern wird ............. haben
hatten .............. werden uns ärgern werden ............. haben
hattet .............. werdet euch ärgern werdet ............. haben
hatten .............. werden sich ärgern werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde atmen werde ............. haben
hattest .............. wirst atmen wirst ............. haben
hatte .............. wird atmen wird ............. haben
hatten .............. werden atmen werden ............. haben
hattet .............. werdet atmen werdet ............. haben
hatten .............. werden atmen werden ............. haben

mit+ Dat

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde aufhören werde ............. haben
hattest .............. wirst aufhören wirst ............. haben
hatte .............. wird aufhören wird ............. haben
hatten .............. werden aufhören werden ............. haben
hattet .............. werdet aufhören werdet ............. haben
hatten .............. werden aufhören werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde aufmachen werde ............. haben
hattest .............. wirst aufmachen wirst ............. haben
hatte .............. wird aufmachen wird ............. haben
hatten .............. werden aufmachen werden ............. haben
hattet .............. werdet aufmachen werdet ............. haben
hatten .............. werden aufmachen werden ............. haben

auf-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde aufpassen werde ............. haben
hattest .............. wirst aufpassen wirst ............. haben
hatte .............. wird aufpassen wird ............. haben
hatten .............. werden aufpassen werden ............. haben
hattet .............. werdet aufpassen werdet ............. haben
hatten .............. werden aufpassen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde aufräumen werde ............. haben
hattest .............. wirst aufräumen wirst ............. haben
hatte .............. wird aufräumen wird ............. haben
hatten .............. werden aufräumen werden ............. haben
hattet .............. werdet aufräumen werdet ............. haben
hatten .............. werden aufräumen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde aufstehen werde ............. sein
warst .............. wirst aufstehen wirst ............. sein
war .............. wird aufstehen wird ............. sein
waren .............. werden aufstehen werden ............. sein
wart .............. werdet aufstehen werdet ............. sein
waren .............. werden aufstehen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde aufwachen werde ............. sein
warst .............. wirst aufwachen wirst ............. sein
war .............. wird aufwachen wird ............. sein
waren .............. werden aufwachen werden ............. sein
wart .............. werdet aufwachen werdet ............. sein
waren .............. werden aufwachen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde ausdrucken werde ............. haben
hattest .............. wirst ausdrucken wirst ............. haben
hatte .............. wird ausdrucken wird ............. haben
hatten .............. werden ausdrucken werden ............. haben
hattet .............. werdet ausdrucken werdet ............. haben
hatten .............. werden ausdrucken werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte mich .............. werde mich ausdrücken werde ............. haben
hattest mich .............. wirst dich ausdrücken wirst ............. haben
hatte mich .............. wird sich ausdrücken wird ............. haben
hatten mich .............. werden uns ausdrücken werden ............. haben
hattet mich .............. werdet euch ausdrücken werdet ............. haben
hatten mich .............. werden sich ausdrücken werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde ausdrücken werde ............. haben
hattest .............. wirst ausdrücken wirst ............. haben
hatte .............. wird ausdrücken wird ............. haben
hatten .............. werden ausdrücken werden ............. haben
hattet .............. werdet ausdrücken werdet ............. haben
hatten .............. werden ausdrücken werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde ausführen werde ............. haben
hattest .............. wirst ausführen wirst ............. haben
hatte .............. wird ausführen wird ............. haben
hatten .............. werden ausführen werden ............. haben
hattet .............. werdet ausführen werdet ............. haben
hatten .............. werden ausführen werden ............. haben

für+Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde ausgeben werde ............. haben
hattest .............. wirst ausgeben wirst ............. haben
hatte .............. wird ausgeben wird ............. haben
hatten .............. werden ausgeben werden ............. haben
hattet .............. werdet ausgeben werdet ............. haben
hatten .............. werden ausgeben werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde aussagen werde ............. haben
hattest .............. wirst aussagen wirst ............. haben
hatte .............. wird aussagen wird ............. haben
hatten .............. werden aussagen werden ............. haben
hattet .............. werdet aussagen werdet ............. haben
hatten .............. werden aussagen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde ausschneiden werde ............. haben
hattest .............. wirst ausschneiden wirst ............. haben
hatte .............. wird ausschneiden wird ............. haben
hatten .............. werden ausschneiden werden ............. haben
hattet .............. werdet ausschneiden werdet ............. haben
hatten .............. werden ausschneiden werden ............. haben

nach+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde aussehen werde ............. haben
hattest .............. wirst aussehen wirst ............. haben
hatte .............. wird aussehen wird ............. haben
hatten .............. werden aussehen werden ............. haben
hattet .............. werdet aussehen werdet ............. haben
hatten .............. werden aussehen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde aussteigen werde ............. sein
warst .............. wirst aussteigen wirst ............. sein
war .............. wird aussteigen wird ............. sein
waren .............. werden aussteigen werden ............. sein
wart .............. werdet aussteigen werdet ............. sein
waren .............. werden aussteigen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde ausstellen werde ............. haben
hattest .............. wirst ausstellen wirst ............. haben
hatte .............. wird ausstellen wird ............. haben
hatten .............. werden ausstellen werden ............. haben
hattet .............. werdet ausstellen werdet ............. haben
hatten .............. werden ausstellen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde auswandern werde ............. sein
warst .............. wirst auswandern wirst ............. sein
war .............. wird auswandern wird ............. sein
waren .............. werden auswandern werden ............. sein
wart .............. werdet auswandern werdet ............. sein
waren .............. werden auswandern werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde ausweichen werde ............. sein
warst .............. wirst ausweichen wirst ............. sein
war .............. wird ausweichen wird ............. sein
waren .............. werden ausweichen werden ............. sein
wart .............. werdet ausweichen werdet ............. sein
waren .............. werden ausweichen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde backen werde ............. haben
hattest .............. wirst backen wirst ............. haben
hatte .............. wird backen wird ............. haben
hatten .............. werden backen werden ............. haben
hattet .............. werdet backen werdet ............. haben
hatten .............. werden backen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde baden werde ............. haben
hattest .............. wirst baden wirst ............. haben
hatte .............. wird baden wird ............. haben
hatten .............. werden baden werden ............. haben
hattet .............. werdet baden werdet ............. haben
hatten .............. werden baden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bauen werde ............. haben
hattest .............. wirst bauen wirst ............. haben
hatte .............. wird bauen wird ............. haben
hatten .............. werden bauen werden ............. haben
hattet .............. werdet bauen werdet ............. haben
hatten .............. werden bauen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde beabsichtigen werde ............. haben
hattest .............. wirst beabsichtigen wirst ............. haben
hatte .............. wird beabsichtigen wird ............. haben
hatten .............. werden beabsichtigen werden ............. haben
hattet .............. werdet beabsichtigen werdet ............. haben
hatten .............. werden beabsichtigen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde beantworten werde ............. haben
hattest .............. wirst beantworten wirst ............. haben
hatte .............. wird beantworten wird ............. haben
hatten .............. werden beantworten werden ............. haben
hattet .............. werdet beantworten werdet ............. haben
hatten .............. werden beantworten werden ............. haben
bei-Dat , für-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte mich.............. werde mich bedanken werde ............. haben
hattest dich .............. wirst dich bedanken wirst ............. haben
hatte sich .............. wird sich bedanken wird ............. haben
hatten uns .............. werden uns bedanken werden ............. haben
hattet euch .............. werdet sich bedanken werdet ............. haben
hatten uns .............. werden sich bedanken werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bedeuten werde ............. haben
hattest .............. wirst bedeuten wirst ............. haben
hatte .............. wird bedeuten wird ............. haben
hatten .............. werden bedeuten werden ............. haben
hattet .............. werdet bedeuten werdet ............. haben
hatten .............. werden bedeuten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bedienen werde ............. haben
hattest .............. wirst bedienen wirst ............. haben
hatte .............. wird bedienen wird ............. haben
hatten .............. werden bedienen werden ............. haben
hattet .............. werdet bedienen werdet ............. haben
hatten .............. werden bedienen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde beeinflussen werde ............. haben
hattest .............. wirst beeinflussen wirst ............. haben
hatte .............. wird beeinflussen wird ............. haben
hatten .............. werden beeinflussen werden ............. haben
hattet .............. werdet beeinflussen werdet ............. haben
hatten .............. werden beeinflussen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde beeinträchtigen werde ............. haben
hattest .............. wirst beeinträchtigen wirst ............. haben
hatte .............. wird beeinträchtigen wird ............. haben
hatten .............. werden beeinträchtigen werden ............. haben
hattet .............. werdet beeinträchtigen werdet ............. haben
hatten .............. werden beeinträchtigen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde beenden werde ............. haben
hattest .............. wirst beenden wirst ............. haben
hatte .............. wird beenden wird ............. haben
hatten .............. werden beenden werden ............. haben
hattet .............. werdet beenden werdet ............. haben
hatten .............. werden beenden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde befolgen werde ............. haben
hattest .............. wirst befolgen wirst ............. haben
hatte .............. wird befolgen wird ............. haben
hatten .............. werden befolgen werden ............. haben
hattet .............. werdet befolgen werdet ............. haben
hatten .............. werden befolgen werden ............. haben
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
war .............. werde begegnen werde ............. sein
warst .............. wirst begegnen wirst ............. sein
war .............. wird begegnen wird ............. sein
waren .............. werden begegnen werden ............. sein
wart .............. werdet begegnen werdet ............. sein
waren .............. werden begegnen werden ............. sein

mit+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde beginnen werde ............. haben
hattest .............. wirst beginnen wirst ............. haben
hatte .............. wird beginnen wird ............. haben
hatten .............. werden beginnen werden ............. haben
hattet .............. werdet beginnen werdet ............. haben
hatten .............. werden beginnen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde begleiten werde ............. haben
hattest .............. wirst begleiten wirst ............. haben
hatte .............. wird begleiten wird ............. haben
hatten .............. werden begleiten werden ............. haben
hattet .............. werdet begleiten werdet ............. haben
hatten .............. werden begleiten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde begrüßen werde ............. haben
hattest .............. wirst begrüßen wirst ............. haben
hatte .............. wird begrüßen wird ............. haben
hatten .............. werden begrüßen werden ............. haben
hattet .............. werdet begrüßen werdet ............. haben
hatten .............. werden begrüßen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bekommen werde ............. haben
hattest .............. wirst bekommen wirst ............. haben
hatte .............. wird bekommen wird ............. haben
hatten .............. werden bekommen werden ............. haben
hattet .............. werdet bekommen werdet ............. haben
hatten .............. werden bekommen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde belohnen werde ............. haben
hattest .............. wirst belohnen wirst ............. haben
hatte .............. wird belohnen wird ............. haben
hatten .............. werden belohnen werden ............. haben
hattet .............. werdet belohnen werdet ............. haben
hatten .............. werden belohnen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bemerken werde ............. haben
hattest .............. wirst bemerken wirst ............. haben
hatte .............. wird bemerken wird ............. haben
hatten .............. werden bemerken werden ............. haben
hattet .............. werdet bemerken werdet ............. haben
hatten .............. werden bemerken werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde benötigen werde ............. haben
hattest .............. wirst benötigen wirst ............. haben
hatte .............. wird benötigen wird ............. haben
hatten .............. werden benötigen werden ............. haben
hattet .............. werdet benötigen werdet ............. haben
hatten .............. werden benötigen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde beobachten werde ............. haben
hattest .............. wirst beobachten wirst ............. haben
hatte .............. wird beobachten wird ............. haben
hatten .............. werden beobachten werden ............. haben
hattet .............. werdet beobachten werdet ............. haben
hatten .............. werden beobachten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde beschreiben werde ............. haben
hattest .............. wirst beschreiben wirst ............. haben
hatte .............. wird beschreiben wird ............. haben
hatten .............. werden beschreiben werden ............. haben
hattet .............. werdet beschreiben werdet ............. haben
hatten .............. werden beschreiben werden ............. haben
e den Zweck von ...
bei+D , über-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde mich beschweren werde ............. haben
hattest .............. wirst dich beschweren wirst ............. haben
hatte .............. wird sich beschweren wird ............. haben
hatten .............. werden uns beschweren werden ............. haben
hattet .............. werdet euch beschweren werdet ............. haben
hatten .............. werden sich beschweren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde besprechen werde ............. haben
hattest .............. wirst besprechen wirst ............. haben
hatte .............. wird besprechen wird ............. haben
hatten .............. werden besprechen werden ............. haben
hattet .............. werdet besprechen werdet ............. haben
hatten .............. werden besprechen werden ............. haben
n das Budget für nächstes Jahr.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bestätigen werde ............. haben
hattest .............. wirst bestätigen wirst ............. haben
hatte .............. wird bestätigen wird ............. haben
hatten .............. werden bestätigen werden ............. haben
hattet .............. werdet bestätigen werdet ............. haben
hatten .............. werden bestätigen werden ............. haben
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde bestellen werde ............. haben
hattest .............. wirst bestellen wirst ............. haben
hatte .............. wird bestellen wird ............. haben
hatten .............. werden bestellen werden ............. haben
hattet .............. werdet bestellen werdet ............. haben
hatten .............. werden bestellen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bestimmen werde ............. haben
hattest .............. wirst bestimmen wirst ............. haben
hatte .............. wird bestimmen wird ............. haben
hatten .............. werden bestimmen werden ............. haben
hattet .............. werdet bestimmen werdet ............. haben
hatten .............. werden bestimmen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bestrafen werde ............. haben
hattest .............. wirst bestrafen wirst ............. haben
hatte .............. wird bestrafen wird ............. haben
hatten .............. werden bestrafen werden ............. haben
hattet .............. werdet bestrafen werdet ............. haben
hatten .............. werden bestrafen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde besuchen werde ............. haben
hattest .............. wirst besuchen wirst ............. haben
hatte .............. wird besuchen wird ............. haben
hatten .............. werden besuchen werden ............. haben
hattet .............. werdet besuchen werdet ............. haben
hatten .............. werden besuchen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich bewerben werde ............. haben
hattest .............. wirst dich bewerben wirst ............. haben
hatte .............. wird sich bewerben wird ............. haben
hatten .............. werden uns bewerben werden ............. haben
hattet .............. werdet euch bewerben werdet ............. haben
hatten .............. werden sich bewerben werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bezahlen werde ............. haben
hattest .............. wirst bezahlen wirst ............. haben
hatte .............. wird bezahlen wird ............. haben
hatten .............. werden bezahlen werden ............. haben
hattet .............. werdet bezahlen werdet ............. haben
hatten .............. werden bezahlen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde beziehen werde ............. haben
hattest .............. wirst beziehen wirst ............. haben
hatte .............. wird beziehen wird ............. haben
hatten .............. werden beziehen werden ............. haben
hattet .............. werdet beziehen werdet ............. haben
hatten .............. werden beziehen werden ............. haben
auf-Akk

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich beziehen werde ............. haben
hattest .............. wirst dich beziehen wirst ............. haben
hatte .............. wird sich beziehen wird ............. haben
hatten .............. werden uns beziehen werden ............. haben
hattet .............. werdet euch beziehen werdet ............. haben
hatten .............. werden sich beziehen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bieten werde ............. haben
hattest .............. wirst bieten wirst ............. haben
hatte .............. wird bieten wird ............. haben
hatten .............. werden bieten werden ............. haben
hattet .............. werdet bieten werdet ............. haben
hatten .............. werden bieten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bilden werde ............. haben
hattest .............. wirst bilden wirst ............. haben
hatte .............. wird bilden wird ............. haben
hatten .............. werden bilden werden ............. haben
hattet .............. werdet bilden werdet ............. haben
hatten .............. werden bilden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bitten werde ............. haben
hattest .............. wirst bitten wirst ............. haben
hatte .............. wird bitten wird ............. haben
hatten .............. werden bitten werden ............. haben
hattet .............. werdet bitten werdet ............. haben
hatten .............. werden bitten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde bleiben werde ............. sein
warst .............. wirst bleiben wirst ............. sein
war .............. wird bleiben wird ............. sein
waren .............. werden bleiben werden ............. sein
wart .............. werdet bleiben werdet ............. sein
waren .............. werden bleiben werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde brauchen werde ............. haben
hattest .............. wirst brauchen wirst ............. haben
hatte .............. wird brauchen wird ............. haben
hatten .............. werden brauchen werden ............. haben
hattet .............. werdet brauchen werdet ............. haben
hatten .............. werden brauchen werden ............. haben
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde brennen werde ............. haben
hattest .............. wirst brennen wirst ............. haben
hatte .............. wird brennen wird ............. haben
hatten .............. werden brennen werden ............. haben
hattet .............. werdet brennen werdet ............. haben
hatten .............. werden brennen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde bringen werde ............. haben
hattest .............. wirst bringen wirst ............. haben
hatte .............. wird bringen wird ............. haben
hatten .............. werden bringen werden ............. haben
hattet .............. werdet bringen werdet ............. haben
hatten .............. werden bringen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde buchstabieren werde ............. haben
hattest .............. wirst buchstabieren wirst ............. haben
hatte .............. wird buchstabieren wird ............. haben
hatten .............. werden buchstabieren werden ............. haben
hattet .............. werdet buchstabieren werdet ............. haben
hatten .............. werden buchstabieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde dauern werde ............. haben
hattest .............. wirst dauern wirst ............. haben
hatte .............. wird dauern wird ............. haben
hatten .............. werden dauern werden ............. haben
hattet .............. werdet dauern werdet ............. haben
hatten .............. werden dauern werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde dazwischenkommen werde ............. sein
warst .............. wirst dazwischenkommen wirst ............. sein
war .............. wird dazwischenkommen wird ............. sein
waren .............. werden dazwischenkommen werden ............. sein
wart .............. werdet dazwischenkommen werdet ............. sein
waren .............. werden dazwischenkommen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde denken werde ............. haben
hattest .............. wirst denken wirst ............. haben
hatte .............. wird denken wird ............. haben
hatten .............. werden denken werden ............. haben
hattet .............. werdet denken werdet ............. haben
hatten .............. werden denken werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde diskutieren werde ............. haben
hattest .............. wirst diskutieren wirst ............. haben
hatte .............. wird diskutieren wird ............. haben
hatten .............. werden diskutieren werden ............. haben
hattet .............. werdet diskutieren werdet ............. haben
hatten .............. werden diskutieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde duplizieren werde ............. haben
hattest .............. wirst duplizieren wirst ............. haben
hatte .............. wird duplizieren wird ............. haben
hatten .............. werden duplizieren werden ............. haben
hattet .............. werdet duplizieren werdet ............. haben
hatten .............. werden duplizieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde einsteigen werde ............. sein
warst .............. wirst einsteigen wirst ............. sein
war .............. wird einsteigen wird ............. sein
waren .............. werden einsteigen werden ............. sein
wart .............. werdet einsteigen werdet ............. sein
waren .............. werden einsteigen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde eintreten werde ............. sein
warst .............. wirst eintreten wirst ............. sein
war .............. wird eintreten wird ............. sein
waren .............. werden eintreten werden ............. sein
wart .............. werdet eintreten werdet ............. sein
waren .............. werden eintreten werden ............. sein
Rechte eintreten - to stand up for one"s rights

Plusquam Perfekt Futur I Futur II

war .............. werde einverstanden sein werde ............. sein

warst .............. wirst einverstanden sein wirst ............. sein

war .............. wird einverstanden sein wird ............. sein

waren .............. werden einverstanden sein werden ............. sein

wart .............. werdet einverstanden sein werdet ............. sein

waren .............. werden einverstanden sein werden ............. sein

anden? - Who is in favour?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde einzahlen werde ............. haben
hattest .............. wirst einzahlen wirst ............. haben
hatte .............. wird einzahlen wird ............. haben
hatten .............. werden einzahlen werden ............. haben
hattet .............. werdet einzahlen werdet ............. haben
hatten .............. werden einzahlen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde empfangen werde ............. haben
hattest .............. wirst empfangen wirst ............. haben
hatte .............. wird empfangen wird ............. haben
hatten .............. werden empfangen werden ............. haben
hattet .............. werdet empfangen werdet ............. haben
hatten .............. werden empfangen werden ............. haben
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde empfehlen werde ............. haben
hattest .............. wirst empfehlen wirst ............. haben
hatte .............. wird empfehlen wird ............. haben
hatten .............. werden empfehlen werden ............. haben
hattet .............. werdet empfehlen werdet ............. haben
hatten .............. werden empfehlen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde enthalten werde ............. haben
hattest .............. wirst enthalten wirst ............. haben
hatte .............. wird enthalten wird ............. haben
hatten .............. werden enthalten werden ............. haben
hattet .............. werdet enthalten werdet ............. haben
hatten .............. werden enthalten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde entscheiden werde ............. haben
hattest .............. wirst entscheiden wirst ............. haben
hatte .............. wird entscheiden wird ............. haben
hatten .............. werden entscheiden werden ............. haben
hattet .............. werdet entscheiden werdet ............. haben
hatten .............. werden entscheiden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich entscheiden werde ............. haben
hattest .............. wirst dich entscheiden wirst ............. haben
hatte .............. wird sich entscheiden wird ............. haben
hatten .............. werden uns entscheiden werden ............. haben
hattet .............. werdet euch entscheiden werdet ............. haben
hatten .............. werden sich entscheiden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich entschließen werde ............. haben
hattest .............. wirst dich entschließen wirst ............. haben
hatte .............. wird sich entschließen wird ............. haben
hatten .............. werden uns entschließen werden ............. haben
hattet .............. werdet euch entschließen werdet ............. haben
hatten .............. werden sich entschließen werden ............. haben

bei-D , für+Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde entschuldigen werde ............. haben
hattest .............. wirst entschuldigen wirst ............. haben
hatte .............. wird entschuldigen wird ............. haben
hatten .............. werden entschuldigen werden ............. haben
hattet .............. werdet entschuldigen werdet ............. haben
hatten .............. werden entschuldigen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde entstehen werde ............. sein
warst .............. wirst entstehen wirst ............. sein
war .............. wird entstehen wird ............. sein
waren .............. werden entstehen werden ............. sein
wart .............. werdet entstehen werdet ............. sein
waren .............. werden entstehen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde entwickeln werde ............. haben
hattest .............. wirst entwickeln wirst ............. haben
hatte .............. wird entwickeln wird ............. haben
hatten .............. werden entwickeln werden ............. haben
hattet .............. werdet entwickeln werdet ............. haben
hatten .............. werden entwickeln werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde erfinden werde ............. haben
hattest .............. wirst erfinden wirst ............. haben
hatte .............. wird erfinden wird ............. haben
hatten .............. werden erfinden werden ............. haben
hattet .............. werdet erfinden werdet ............. haben
hatten .............. werden erfinden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde erfüllen werde ............. haben
hattest .............. wirst erfüllen wirst ............. haben
hatte .............. wird erfüllen wird ............. haben
hatten .............. werden erfüllen werden ............. haben
hattet .............. werdet erfüllen werdet ............. haben
hatten .............. werden erfüllen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde ergänzen werde ............. haben
hattest .............. wirst ergänzen wirst ............. haben
hatte .............. wird ergänzen wird ............. haben
hatten .............. werden ergänzen werden ............. haben
hattet .............. werdet ergänzen werdet ............. haben
hatten .............. werden ergänzen werden ............. haben

an-Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde erkennen werde ............. haben
hattest .............. wirst erkennen wirst ............. haben
hatte .............. wird erkennen wird ............. haben
hatten .............. werden erkennen werden ............. haben
hattet .............. werdet erkennen werdet ............. haben
hatten .............. werden erkennen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde erklären werde ............. haben
hattest .............. wirst erklären wirst ............. haben
hatte .............. wird erklären wird ............. haben
hatten .............. werden erklären werden ............. haben
hattet .............. werdet erklären werdet ............. haben
hatten .............. werden erklären werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde erlauben werde ............. haben
hattest .............. wirst erlauben wirst ............. haben
hatte .............. wird erlauben wird ............. haben
hatten .............. werden erlauben werden ............. haben
hattet .............. werdet erlauben werdet ............. haben
hatten .............. werden erlauben werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde erledigen werde ............. haben
hattest .............. wirst erledigen wirst ............. haben
hatte .............. wird erledigen wird ............. haben
hatten .............. werden erledigen werden ............. haben
hattet .............. werdet erledigen werdet ............. haben
hatten .............. werden erledigen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde erscheinen werde ............. sein
warst .............. wirst erscheinen wirst ............. sein
war .............. wird erscheinen wird ............. sein
waren .............. werden erscheinen werden ............. sein
wart .............. werdet erscheinen werdet ............. sein
waren .............. werden erscheinen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde erstellen werde ............. haben
hattest .............. wirst erstellen wirst ............. haben
hatte .............. wird erstellen wird ............. haben
hatten .............. werden erstellen werden ............. haben
hattet .............. werdet erstellen werdet ............. haben
hatten .............. werden erstellen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde erzählen werde ............. haben
hattest .............. wirst erzählen wirst ............. haben
hatte .............. wird erzählen wird ............. haben
hatten .............. werden erzählen werden ............. haben
hattet .............. werdet erzählen werdet ............. haben
hatten .............. werden erzählen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II Konjunktiv II


hatte .............. werde essen werde ............. haben äße
hattest .............. wirst essen wirst ............. haben äßest
hatte .............. wird essen wird ............. haben äße
hatten .............. werden essen werden ............. haben äßen
hattet .............. werdet essen werdet ............. haben äßet
hatten .............. werden essen werden ............. haben äßen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde existieren werde ............. haben
hattest .............. wirst existieren wirst ............. haben
hatte .............. wird existieren wird ............. haben
hatten .............. werden existieren werden ............. haben
hattet .............. werdet existieren werdet ............. haben
hatten .............. werden existieren werden ............. haben
itmek, (tasitla) gitmek, (tasit) kullanmak, (tasitla) götürmek, (gemi) seyretmek
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
war .............. werde fahren werde ............. sein
warst .............. wirst fahren wirst ............. sein
war .............. wird fahren wird ............. sein
waren .............. werden fahren werden ............. sein
wart .............. werdet fahren werdet ............. sein
waren .............. werden fahren werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde fallen werde ............. sein
warst .............. wirst fallen wirst ............. sein
war .............. wird fallen wird ............. sein
waren .............. werden fallen werden ............. sein
wart .............. werdet fallen werdet ............. sein
waren .............. werden fallen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde fehlen werde ............. haben
hattest .............. wirst fehlen wirst ............. haben
hatte .............. wird fehlen wird ............. haben
hatten .............. werden fehlen werden ............. haben
hattet .............. werdet fehlen werdet ............. haben
hatten .............. werden fehlen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde feiern werde ............. haben
hattest .............. wirst feiern wirst ............. haben
hatte .............. wird feiern wird ............. haben
hatten .............. werden feiern werden ............. haben
hattet .............. werdet feiern werdet ............. haben
hatten .............. werden feiern werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde fernsehen werde ............. haben
hattest .............. wirst fernsehen wirst ............. haben
hatte .............. wird fernsehen wird ............. haben
hatten .............. werden fernsehen werden ............. haben
hattet .............. werdet fernsehen werdet ............. haben
hatten .............. werden fernsehen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde festhalten werde ............. haben
hattest .............. wirst festhalten wirst ............. haben
hatte .............. wird festhalten wird ............. haben
hatten .............. werden festhalten werden ............. haben
hattet .............. werdet festhalten werdet ............. haben
hatten .............. werden festhalten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde festigen werde ............. haben
hattest .............. wirst festigen wirst ............. haben
hatte .............. wird festigen wird ............. haben
hatten .............. werden festigen werden ............. haben
hattet .............. werdet festigen werdet ............. haben
hatten .............. werden festigen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde festlegen werde ............. haben
hattest .............. wirst festlegen wirst ............. haben
hatte .............. wird festlegen wird ............. haben
hatten .............. werden festlegen werden ............. haben
hattet .............. werdet festlegen werdet ............. haben
hatten .............. werden festlegen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde finden werde ............. haben
hattest .............. wirst finden wirst ............. haben
hatte .............. wird finden wird ............. haben
hatten .............. werden finden werden ............. haben
hattet .............. werdet finden werdet ............. haben
hatten .............. werden finden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde fliegen werde ............. sein
warst .............. wirst fliegen wirst ............. sein
war .............. wird fliegen wird ............. sein
waren .............. werden fliegen werden ............. sein
wart .............. werdet fliegen werdet ............. sein
waren .............. werden fliegen werden ............. sein
in die Luft fliegen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde fliehen werde ............. sein
warst .............. wirst fliehen wirst ............. sein
war .............. wird fliehen wird ............. sein
waren .............. werden fliehen werden ............. sein
wart .............. werdet fliehen werdet ............. sein
waren .............. werden fliehen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde folgen werde ............. sein
warst .............. wirst folgen wirst ............. sein
war .............. wird folgen wird ............. sein
waren .............. werden folgen werden ............. sein
wart .............. werdet folgen werdet ............. sein
waren .............. werden folgen werden ............. sein
e Folgen haben. - This may have serious consequences.
übereingekommen: -
n Instruktionen auf dem Bildschirm.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde fotografieren werde ............. haben
hattest .............. wirst fotografieren wirst ............. haben
hatte .............. wird fotografieren wird ............. haben
hatten .............. werden fotografieren werden ............. haben
hattet .............. werdet fotografieren werdet ............. haben
hatten .............. werden fotografieren werden ............. haben
gern - I like to take pictures.
m Park eine Aufnahme von seiner Freundin.

nach+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde fragen werde ............. haben
hattest .............. wirst fragen wirst ............. haben
hatte .............. wird fragen wird ............. haben
hatten .............. werden fragen werden ............. haben
hattet .............. werdet fragen werdet ............. haben
hatten .............. werden fragen werden ............. haben
Was morgen sein wird, frage nicht.

auf-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde freuen werde ............. haben
hattest .............. wirst freuen wirst ............. haben
hatte .............. wird freuen wird ............. haben
hatten .............. werden freuen werden ............. haben
hattet .............. werdet freuen werdet ............. haben
hatten .............. werden freuen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte mich .............. werde mich freuen werde ............. haben
hattest dich .............. wirst dich freuen wirst ............. haben
hatte sich .............. wird sich freuen wird ............. haben
hatten uns .............. werden uns freuen werden ............. haben
hattet euch .............. werdet euch freuen werdet ............. haben
hatten sich .............. werden sich freuen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde frühstücken werde ............. haben
hattest .............. wirst frühstücken wirst ............. haben
hatte .............. wird frühstücken wird ............. haben
hatten .............. werden frühstücken werden ............. haben
hattet .............. werdet frühstücken werdet ............. haben
hatten .............. werden frühstücken werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde fühlen werde ............. haben
hattest .............. wirst fühlen wirst ............. haben
hatte .............. wird fühlen wird ............. haben
hatten .............. werden fühlen werden ............. haben
hattet .............. werdet fühlen werdet ............. haben
hatten .............. werden fühlen werden ............. haben
e mich ganz wohl. - Thank you, I feel quite all right.
zu Hause. - Make yourself at home.
d fühlen - to feel like nothing on earth
n Sie sich schon so?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde funktionieren werde ............. haben
hattest .............. wirst funktionieren wirst ............. haben
hatte .............. wird funktionieren wird ............. haben
hatten .............. werden funktionieren werden ............. haben
hattet .............. werdet funktionieren werdet ............. haben
hatten .............. werden funktionieren werden ............. haben
nicht. - It doesn"t work.
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde garantieren werde ............. haben
hattest .............. wirst garantieren wirst ............. haben
hatte .............. wird garantieren wird ............. haben
hatten .............. werden garantieren werden ............. haben
hattet .............. werdet garantieren werdet ............. haben
hatten .............. werden garantieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde geben werde ............. haben
hattest .............. wirst geben wirst ............. haben
hatte .............. wird geben wird ............. haben
hatten .............. werden geben werden ............. haben
hattet .............. werdet geben werdet ............. haben
hatten .............. werden geben werden ............. haben
Doppelt gibt, wer gleich gibt.
Trinkgeld geben
Was gibt es Neues? - What"s the news?
Was können wir ihr geben?
wird es geben
Sie gibt uns ein Buch.
Signal geben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde gebrauchen werde ............. haben
hattest .............. wirst gebrauchen wirst ............. haben
hatte .............. wird gebrauchen wird ............. haben
hatten .............. werden gebrauchen werden ............. haben
hattet .............. werdet gebrauchen werdet ............. haben
hatten .............. werden gebrauchen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde gefallen werde ............. haben
hattest .............. wirst gefallen wirst ............. haben
hatte .............. wird gefallen wird ............. haben
hatten .............. werden gefallen werden ............. haben
hattet .............. werdet gefallen werdet ............. haben
hatten .............. werden gefallen werden ............. haben
Ja, mir gefällt es sehr gut.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde gehen werde ............. sein
warst .............. wirst gehen wirst ............. sein
war .............. wird gehen wird ............. sein
waren .............. werden gehen werden ............. sein
wart .............. werdet gehen werdet ............. sein
waren .............. werden gehen werden ............. sein
Wie geht es dir?
Wie geht es Ihnen?
Wohin gehst du?
zu weit gehen
es geht nichts über
es geht um; es geht darum
gehen weiter
Geht das? -
Ich gehe jetzt. - I"m off.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde gehören werde ............. haben
hattest .............. wirst gehören wirst ............. haben
hatte .............. wird gehören wird ............. haben
hatten .............. werden gehören werden ............. haben
hattet .............. werdet gehören werdet ............. haben
hatten .............. werden gehören werden ............. haben
Dieses Buch gehört Hans.
Dieses Buch gehört mir.
sort of thing isn"t done!

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde gelingen werde ............. sein
warst .............. wirst gelingen wirst ............. sein
war .............. wird gelingen wird ............. sein
waren .............. werden gelingen werden ............. sein
wart .............. werdet gelingen werdet ............. sein
waren .............. werden gelingen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde genießen werde ............. haben
hattest .............. wirst genießen wirst ............. haben
hatte .............. wird genießen wird ............. haben
hatten .............. werden genießen werden ............. haben
hattet .............. werdet genießen werdet ............. haben
hatten .............. werden genießen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde gestatten werde ............. haben
hattest .............. wirst gestatten wirst ............. haben
hatte .............. wird gestatten wird ............. haben
hatten .............. werden gestatten werden ............. haben
hattet .............. werdet gestatten werdet ............. haben
hatten .............. werden gestatten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde gewähren werde ............. haben
hattest .............. wirst gewähren wirst ............. haben
hatte .............. wird gewähren wird ............. haben
hatten .............. werden gewähren werden ............. haben
hattet .............. werdet gewähren werdet ............. haben
hatten .............. werden gewähren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde gewinnen werde ............. haben
hattest .............. wirst gewinnen wirst ............. haben
hatte .............. wird gewinnen wird ............. haben
hatten .............. werden gewinnen werden ............. haben
hattet .............. werdet gewinnen werdet ............. haben
hatten .............. werden gewinnen werden ............. haben
en suchen - to play for time

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde gießen werde ............. haben
hattest .............. wirst gießen wirst ............. haben
hatte .............. wird gießen wird ............. haben
hatten .............. werden gießen werden ............. haben
hattet .............. werdet gießen werdet ............. haben
hatten .............. werden gießen werden ............. haben
in Formen gießen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde glauben werde ............. haben
hattest .............. wirst glauben wirst ............. haben
hatte .............. wird glauben wird ............. haben
hatten .............. werden glauben werden ............. haben
hattet .............. werdet glauben werdet ............. haben
hatten .............. werden glauben werden ............. haben
Ich glaube nicht.
Sie glaubt an Gott.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde gratulieren werde ............. haben
hattest .............. wirst gratulieren wirst ............. haben
hatte .............. wird gratulieren wird ............. haben
hatten .............. werden gratulieren werden ............. haben
hattet .............. werdet gratulieren werdet ............. haben
hatten .............. werden gratulieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde haben werde ............. haben
hattest .............. wirst haben wirst ............. haben
hatte .............. wird haben wird ............. haben
hatten .............. werden haben werden ............. haben
hattet .............. werdet haben werdet ............. haben
hatten .............. werden haben werden ............. haben
Ich hätte gerne diesen Film gesehen.
Wenn ich Geld hätte, kaufte ich ein Flugzeug.
Wir hätten gerne eine Information.

ch es nicht glauben.

uche eine Information.


a book on the table.

für+Akk

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde halten werde ............. haben
hattest .............. wirst halten wirst ............. haben
hatte .............. wird halten wird ............. haben
hatten .............. werden halten werden ............. haben
hattet .............. werdet halten werdet ............. haben
hatten .............. werden halten werden ............. haben
en - to deliver a speech
davon? - What do you make of it? How does it strike you?
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde heiraten werde ............. haben
hattest .............. wirst heiraten wirst ............. haben
hatte .............. wird heiraten wird ............. haben
hatten .............. werden heiraten werden ............. haben
hattet .............. werdet heiraten werdet ............. haben
hatten .............. werden heiraten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde heißen werde ............. haben
hattest .............. wirst heißen wirst ............. haben
hatte .............. wird heißen wird ............. haben
hatten .............. werden heißen werden ............. haben
hattet .............. werdet heißen werdet ............. haben
hatten .............. werden heißen werden ............. haben
Wie heißt das auf portugiesisch?
Wie heißt ... auf deutsch?

bei-Dat

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde helfen werde ............. haben
hattest .............. wirst helfen wirst ............. haben
hatte .............. wird helfen wird ............. haben
hatten .............. werden helfen werden ............. haben
hattet .............. werdet helfen werdet ............. haben
hatten .............. werden helfen werden ............. haben

pills did me no good.


dieser Produkte besser auswerten zu können.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde herstellen werde ............. haben
hattest .............. wirst herstellen wirst ............. haben
hatte .............. wird herstellen wird ............. haben
hatten .............. werden herstellen werden ............. haben
hattet .............. werdet herstellen werdet ............. haben
hatten .............. werden herstellen werden ............. haben

des Herstellers

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde hinbringen werde ............. haben
hattest .............. wirst hinbringen wirst ............. haben
hatte .............. wird hinbringen wird ............. haben
hatten .............. werden hinbringen werden ............. haben
hattet .............. werdet hinbringen werdet ............. haben
hatten .............. werden hinbringen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde hinfallen werde ............. sein
warst .............. wirst hinfallen wirst ............. sein
war .............. wird hinfallen wird ............. sein
waren .............. werden hinfallen werden ............. sein
wart .............. werdet hinfallen werdet ............. sein
waren .............. werden hinfallen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde hinsehen werde ............. haben
hattest .............. wirst hinsehen wirst ............. haben
hatte .............. wird hinsehen wird ............. haben
hatten .............. werden hinsehen werden ............. haben
hattet .............. werdet hinsehen werdet ............. haben
hatten .............. werden hinsehen werden ............. haben

auf-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde hoffen werde ............. haben
hattest .............. wirst hoffen wirst ............. haben
hatte .............. wird hoffen wird ............. haben
hatten .............. werden hoffen werden ............. haben
hattet .............. werdet hoffen werdet ............. haben
hatten .............. werden hoffen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde holen werde ............. haben
hattest .............. wirst holen wirst ............. haben
hatte .............. wird holen wird ............. haben
hatten .............. werden holen werden ............. haben
hattet .............. werdet holen werdet ............. haben
hatten .............. werden holen werden ............. haben
sich bei jemandem Rat holen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde hören werde ............. haben
hattest .............. wirst hören wirst ............. haben
hatte .............. wird hören wird ............. haben
hatten .............. werden hören werden ............. haben
hattet .............. werdet hören werdet ............. haben
hatten .............. werden hören werden ............. haben
Hören Sie auf meinen Rat! - Take my advice!
Ich hörte es zufällig. - I chanced to hear it.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde informieren werde ............. haben
hattest .............. wirst informieren wirst ............. haben
hatte .............. wird informieren wird ............. haben
hatten .............. werden informieren werden ............. haben
hattet .............. werdet informieren werdet ............. haben
hatten .............. werden informieren werden ............. haben

für+Akk

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich interessieren werde ............. haben
hattest .............. wirst dich interessieren wirst ............. haben
hatte .............. wird sich interessieren wird ............. haben
hatten .............. werden uns interessieren werden ............. haben
hattet .............. werdet euch interessieren werdet ............. haben
hatten .............. werden sich interessieren werden ............. haben
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde mich irren werde ............. haben
hattest .............. wirst dich irren wirst ............. haben
hatte .............. wird sich irren wird ............. haben
hatten .............. werden uns irren werden ............. haben
hattet .............. werdet euch irren werdet ............. haben
hatten .............. werden sich irren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde kaufen werde ............. haben
hattest .............. wirst kaufen wirst ............. haben
hatte .............. wird kaufen wird ............. haben
hatten .............. werden kaufen werden ............. haben
hattet .............. werdet kaufen werdet ............. haben
hatten .............. werden kaufen werden ............. haben
e Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Haus kaufen, wenn es billiger wäre.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde kennen werde ............. haben
hattest .............. wirst kennen wirst ............. haben
hatte .............. wird kennen wird ............. haben
hatten .............. werden kennen werden ............. haben
hattet .............. werdet kennen werdet ............. haben
hatten .............. werden kennen werden ............. haben
Lerne kennen!

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde klinglen werde ............. haben
hattest .............. wirst klinglen wirst ............. haben
hatte .............. wird klinglen wird ............. haben
hatten .............. werden klinglen werden ............. haben
hattet .............. werdet klinglen werdet ............. haben
hatten .............. werden klinglen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde kochen werde ............. haben
hattest .............. wirst kochen wirst ............. haben
hatte .............. wird kochen wird ............. haben
hatten .............. werden kochen werden ............. haben
hattet .............. werdet kochen werdet ............. haben
hatten .............. werden kochen werden ............. haben
Tee/Kaffee kochen
Das Wasser kocht/brodelt/siedet.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde kommen werde ............. sein
warst .............. wirst kommen wirst ............. sein
war .............. wird kommen wird ............. sein
waren .............. werden kommen werden ............. sein
wart .............. werdet kommen werdet ............. sein
waren .............. werden kommen werden ............. sein
ht von ungefähr

auf an! - That depends!


ht in Frage! - It"s out of the question!
en, weshalb du nicht gekommen bist.
ommen sollte (Möglichkeit)
e, bis der Zug kommt. - The train will be long in coming.
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde konjugieren werde ............. haben
hattest .............. wirst konjugieren wirst ............. haben
hatte .............. wird konjugieren wird ............. haben
hatten .............. werden konjugieren werden ............. haben
hattet .............. werdet konjugieren werdet ............. haben
hatten .............. werden konjugieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde können werde ............. haben
hattest .............. wirst können wirst ............. haben
hatte .............. wird können wird ............. haben
hatten .............. werden können werden ............. haben
hattet .............. werdet können werdet ............. haben
hatten .............. werden können werden ............. haben

r bitte sagen, ...

e Lektion auswendig? Ja ich kann sie.


en Tisch haben? (im Restaurant)
e ... haben? (im Restaurant)
wissen. - Nunca se sabe.
Ihrer Gesundheit schaden.

n, was wir konnten.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde kontrollieren werde ............. haben
hattest .............. wirst kontrollieren wirst ............. haben
hatte .............. wird kontrollieren wird ............. haben
hatten .............. werden kontrollieren werden ............. haben
hattet .............. werdet kontrollieren werdet ............. haben
hatten .............. werden kontrollieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde korrigieren werde ............. haben
hattest .............. wirst korrigieren wirst ............. haben
hatte .............. wird korrigieren wird ............. haben
hatten .............. werden korrigieren werden ............. haben
hattet .............. werdet korrigieren werdet ............. haben
hatten .............. werden korrigieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde kosten werde ............. haben
hattest .............. wirst kosten wirst ............. haben
hatte .............. wird kosten wird ............. haben
hatten .............. werden kosten werden ............. haben
hattet .............. werdet kosten werdet ............. haben
hatten .............. werden kosten werden ............. haben
Wie viel kostet das?
Wie viel kostet das Zimmer pro Tag?
wird kosten
Wie viel kosten diese Bücher?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich kümmern werde ............. haben
hattest .............. wirst dich kümmern wirst ............. haben
hatte .............. wird sich kümmern wird ............. haben
hatten .............. werden uns kümmern werden ............. haben
hattet .............. werdet euch kümmern werdet ............. haben
hatten .............. werden sich kümmern werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde lachen werde ............. haben
hattest .............. wirst lachen wirst ............. haben
hatte .............. wird lachen wird ............. haben
hatten .............. werden lachen werden ............. haben
hattet .............. werdet lachen werdet ............. haben
hatten .............. werden lachen werden ............. haben
ht, lacht am besten.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde lassen werde ............. haben
hattest .............. wirst lassen wirst ............. haben
hatte .............. wird lassen wird ............. haben
hatten .............. werden lassen werden ............. haben
hattet .............. werdet lassen werdet ............. haben
hatten .............. werden lassen werden ............. haben
Lass uns Frieden schliessen.
Lassen Sie sich nicht betrügen!
lassen von - desistir de; renunciar a
jemanden über die Klinge springen lassen
jemanden über die Klinge springen lassen
jemanden warten lassen
Das lässt sich (noch) nicht sagen.
Das lässt sich trinken. Das ist trinkbar.
beiseite lassen; außer acht lassen
ausfallen lassen; nicht stattfinden
Wie lässt sich das erklären?
ich habe dich rufen lassen
ich habe ihn wissen lassen
jemandem etwas zufliessen lassen (fig)
jemandem Recht widerfahren lassen
in Ruhe lassen - to leave alone
jemanden (hoch)leben lassen
jemanden im Unklaren lassen
Die Sekretärin lässt fragen, ob ...
durch den Kopf gehen lassen.
Eine Person links liegen lassen.

own in the mouth!


own in the mouth! - Keep your tail up!
sen. - I"ve left my bag in the train.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde laufen werde ............. sein
warst .............. wirst laufen wirst ............. sein
war .............. wird laufen wird ............. sein
waren .............. werden laufen werden ............. sein
wart .............. werdet laufen werdet ............. sein
waren .............. werden laufen werden ............. sein
n lassen - to let things slide
aufen lassen (ausführen) - to run
uft prima.. - My car is running very nicely.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde leben werde ............. haben
hattest .............. wirst leben wirst ............. haben
hatte .............. wird leben wird ............. haben
hatten .............. werden leben werden ............. haben
hattet .............. werdet leben werdet ............. haben
hatten .............. werden leben werden ............. haben
n beginnen - to turn over a new leaf
s Lebens - in the course of my life
aus leben- to live on the fat of the land
eiten in der Informationsgesellschaft
iner kleinen Rente. - They live on a small retirement pension.
mgebung lebend
n sind wir vom Tod umfangen.
hule, sondern für das Leben lernen wir
frei von Verbrechen.
wendig, Leben nicht.

end des Lebens)


h dem Leben trachten

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde legen werde ............. haben
hattest .............. wirst legen wirst ............. haben
hatte .............. wird legen wird ............. haben
hatten .............. werden legen werden ............. haben
hattet .............. werdet legen werdet ............. haben
hatten .............. werden legen werden ............. haben
sich ins Zeug legen; sich ins Zeug werfen
zu Bett gehen; sich ins Bett legen
auf die hohe Kante legen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde leihen werde ............. haben
hattest .............. wirst leihen wirst ............. haben
hatte .............. wird leihen wird ............. haben
hatten .............. werden leihen werden ............. haben
hattet .............. werdet leihen werdet ............. haben
hatten .............. werden leihen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde lernen werde ............. haben
hattest .............. wirst lernen wirst ............. haben
hatte .............. wird lernen wird ............. haben
hatten .............. werden lernen werden ............. haben
hattet .............. werdet lernen werdet ............. haben
hatten .............. werden lernen werden ............. haben
Wir sind hier um zu lernen/studieren.
Wo hast du das gelernt?
Lerne kennen!
Lerne zu verlieren.
kennen lernen
etwas lernen - to learn about s.th.

für die Schule).


nt Hans nimmermehr.)

nglish in 4 months.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde lesen werde ............. haben
hattest .............. wirst lesen wirst ............. haben
hatte .............. wird lesen wird ............. haben
hatten .............. werden lesen werden ............. haben
hattet .............. werdet lesen werdet ............. haben
hatten .............. werden lesen werden ............. haben
h, man liest es nicht. [Es ist zu schwer]
m im Bereich Buch und Lesen
ern. - I am fond of reading.
rneut lesen - to reread

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde lieben werde ............. haben
hattest .............. wirst lieben wirst ............. haben
hatte .............. wird lieben wird ............. haben
hatten .............. werden lieben werden ............. haben
hattet .............. werdet lieben werdet ............. haben
hatten .............. werden lieben werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde liefern werde ............. haben
hattest .............. wirst liefern wirst ............. haben
hatte .............. wird liefern wird ............. haben
hatten .............. werden liefern werden ............. haben
hattet .............. werdet liefern werdet ............. haben
hatten .............. werden liefern werden ............. haben
ig - available; in stock

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde liegen werde ............. haben
hattest .............. wirst liegen wirst ............. haben
hatte .............. wird liegen wird ............. haben
hatten .............. werden liegen werden ............. haben
hattet .............. werdet liegen werdet ............. haben
hatten .............. werden liegen werden ............. haben
der Tasche liegen
ein; auf der Hand liegen - to be plain to see
egen - as matters stand
egt in den USA.
unter dem Tisch.
t bei mir! - I am to blame!
ks liegen lassen.
- It"s up to him.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde machen werde ............. haben
hattest .............. wirst machen wirst ............. haben
hatte .............. wird machen wird ............. haben
hatten .............. werden machen werden ............. haben
hattet .............. werdet machen werdet ............. haben
hatten .............. werden machen werden ............. haben
t machen - to run down other people
elbst gemacht. - This is of my own making.

u? - What are you doing?


- What are they doing?

achen? - What am I to do? ; What shall I do?


es? Wie viel kostet es?- How much is it?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde meinen werde ............. haben
hattest .............. wirst meinen wirst ............. haben
hatte .............. wird meinen wird ............. haben
hatten .............. werden meinen werden ............. haben
hattet .............. werdet meinen werdet ............. haben
hatten .............. werden meinen werden ............. haben
Meinst du nicht? - Don"t you think so?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde merken werde ............. haben
hattest .............. wirst merken wirst ............. haben
hatte .............. wird merken wird ............. haben
hatten .............. werden merken werden ............. haben
hattet .............. werdet merken werdet ............. haben
hatten .............. werden merken werden ............. haben
sich etwas merken
sich nichts merken lassen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mieten werde ............. haben
hattest .............. wirst mieten wirst ............. haben
hatte .............. wird mieten wird ............. haben
hatten .............. werden mieten werden ............. haben
hattet .............. werdet mieten werdet ............. haben
hatten .............. werden mieten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mitbringen werde ............. haben
hattest .............. wirst mitbringen wirst ............. haben
hatte .............. wird mitbringen wird ............. haben
hatten .............. werden mitbringen werden ............. haben
hattet .............. werdet mitbringen werdet ............. haben
hatten .............. werden mitbringen werden ............. haben
n Freund oder Kollegen mitbringen möchten, …

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde mitkommen werde ............. sein
warst .............. wirst mitkommen wirst ............. sein
war .............. wird mitkommen wird ............. sein
waren .............. werden mitkommen werden ............. sein
wart .............. werdet mitkommen werdet ............. sein
waren .............. werden mitkommen werden ............. sein
Komm mit mir!- Come along with me!

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mitnehmen werde ............. haben
hattest .............. wirst mitnehmen wirst ............. haben
hatte .............. wird mitnehmen wird ............. haben
hatten .............. werden mitnehmen werden ............. haben
hattet .............. werdet mitnehmen werdet ............. haben
hatten .............. werden mitnehmen werden ............. haben
s mitgenommen.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mitteilen werde ............. haben
hattest .............. wirst mitteilen wirst ............. haben
hatte .............. wird mitteilen wird ............. haben
hatten .............. werden mitteilen werden ............. haben
hattet .............. werdet mitteilen werdet ............. haben
hatten .............. werden mitteilen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mögen werde ............. haben
hattest .............. wirst mögen wirst ............. haben
hatte .............. wird mögen wird ............. haben
hatten .............. werden mögen werden ............. haben
hattet .............. werdet mögen werdet ............. haben
hatten .............. werden mögen werden ............. haben
as ich am liebsten mag, ist ..
r ich mag nicht.
Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
e Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
en großen/kleinen Wagen mieten.
en Tisch für 4 Personen reservieren
as mehr. (z. B. essen)
n Geld zurück! - I want to get my money back!
der Brief sein? - Von wem der Brief wohl ist?
er es ist. - Was es auch sein mag.

dieser Mann sein?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mögen werde ............. haben
hattest .............. wirst mögen wirst ............. haben
hatte .............. wird mögen wird ............. haben
hatten .............. werden mögen werden ............. haben
hattet .............. werdet mögen werdet ............. haben
hatten .............. werden mögen werden ............. haben
dieser Mann sein?
Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
e Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
er es ist. - Was es auch sein mag.
en Tisch für 4 Personen reservieren
as mehr. (z. B. essen)
ne etwas essen/trinken.
n Geld zurück! - I want to get my money back!
) Herrn Baum sprechen.
der Tee noch Kaffee.
sen, weshalb …
eber mögen; lieber wollen/möchten

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde müssen werde ............. haben
hattest .............. wirst müssen wirst ............. haben
hatte .............. wird müssen wird ............. haben
hatten .............. werden müssen werden ............. haben
hattet .............. werdet müssen werdet ............. haben
hatten .............. werden müssen werden ............. haben
hinunterschlucken. - She had to swallow a lot.
ntlich schon da sein.
er nachdenken.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde nehmen werde ............. haben
hattest .............. wirst nehmen wirst ............. haben
hatte .............. wird nehmen wird ............. haben
hatten .............. werden nehmen werden ............. haben
hattet .............. werdet nehmen werdet ............. haben
hatten .............. werden nehmen werden ............. haben
kein Blatt vor den Mund nehmen
Nehmen Sie bitte Platz. - Sit down, please.
Nehmen Sie doch noch etwas Fleisch!
Schaden nehmen; zu Schaden kommen
in acht nehmen - to take care of
auf die leichte Schulter nehmen
ein Taxi nehmen - take a taxi

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde notieren werde ............. haben
hattest .............. wirst notieren wirst ............. haben
hatte .............. wird notieren wird ............. haben
hatten .............. werden notieren werden ............. haben
hattet .............. werdet notieren werdet ............. haben
hatten .............. werden notieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde öffnen werde ............. haben
hattest .............. wirst öffnen wirst ............. haben
hatte .............. wird öffnen wird ............. haben
hatten .............. werden öffnen werden ............. haben
hattet .............. werdet öffnen werdet ............. haben
hatten .............. werden öffnen werden ............. haben
Befehl "ÖFFNEN" - OPEN command
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde ordnen werde ............. haben
hattest .............. wirst ordnen wirst ............. haben
hatte .............. wird ordnen wird ............. haben
hatten .............. werden ordnen werden ............. haben
hattet .............. werdet ordnen werdet ............. haben
hatten .............. werden ordnen werden ............. haben
(Alles) in Ordnung? - It is all right?
Friede ist die Ruhe der Ordnung
in Grade einteilen
in Stufen einteilen
th their controls.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde packen werde ............. haben
hattest .............. wirst packen wirst ............. haben
hatte .............. wird packen wird ............. haben
hatten .............. werden packen werden ............. haben
hattet .............. werdet packen werdet ............. haben
hatten .............. werden packen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde passen werde ............. haben
hattest .............. wirst passen wirst ............. haben
hatte .............. wird passen wird ............. haben
hatten .............. werden passen werden ............. haben
hattet .............. werdet passen werdet ............. haben
hatten .............. werden passen werden ............. haben

sen nicht zusammen. - The colours do not match.


steht dir gut. - This dress suits you well.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde passieren werde ............. sein
warst .............. wirst passieren wirst ............. sein
war .............. wird passieren wird ............. sein
waren .............. werden passieren werden ............. sein
wart .............. werdet passieren werdet ............. sein
waren .............. werden passieren werden ............. sein
Was ist mit ihm/ihr passiert?
Was ist passiert? - How it happened?
Wie passieren solche Sachen?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde rauchen werde ............. haben
hattest .............. wirst rauchen wirst ............. haben
hatte .............. wird rauchen wird ............. haben
hatten .............. werden rauchen werden ............. haben
hattet .............. werdet rauchen werdet ............. haben
hatten .............. werden rauchen werden ............. haben

Ihrer Gesundheit schaden.


mit+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde rechnen werde ............. haben
hattest .............. wirst rechnen wirst ............. haben
hatte .............. wird rechnen wird ............. haben
hatten .............. werden rechnen werden ............. haben
hattet .............. werdet rechnen werdet ............. haben
hatten .............. werden rechnen werden ............. haben
agen - ter em conta; considerar

mit+Dat , über+Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde reden werde ............. haben
hattest .............. wirst reden wirst ............. haben
hatte .............. wird reden wird ............. haben
hatten .............. werden reden werden ............. haben
hattet .............. werdet reden werdet ............. haben
hatten .............. werden reden werden ............. haben
r, Schweigen ist Gold.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde reinigen werde ............. haben
hattest .............. wirst reinigen wirst ............. haben
hatte .............. wird reinigen wird ............. haben
hatten .............. werden reinigen werden ............. haben
hattet .............. werdet reinigen werdet ............. haben
hatten .............. werden reinigen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde reisen werde ............. sein
warst .............. wirst reisen wirst ............. sein
war .............. wird reisen wird ............. sein
waren .............. werden reisen werden ............. sein
wart .............. werdet reisen werdet ............. sein
waren .............. werden reisen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde reparieren werde ............. haben
hattest .............. wirst reparieren wirst ............. haben
hatte .............. wird reparieren wird ............. haben
hatten .............. werden reparieren werden ............. haben
hattet .............. werdet reparieren werdet ............. haben
hatten .............. werden reparieren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde rufen werde ............. haben
hattest .............. wirst rufen wirst ............. haben
hatte .............. wird rufen wird ............. haben
hatten .............. werden rufen werden ............. haben
hattet .............. werdet rufen werdet ............. haben
hatten .............. werden rufen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde sagen werde ............. haben
hattest .............. wirst sagen wirst ............. haben
hatte .............. wird sagen wird ............. haben
hatten .............. werden sagen werden ............. haben
hattet .............. werdet sagen werdet ............. haben
hatten .............. werden sagen werden ............. haben
agen! - You don"t say!; You don"t say so.
nie jemand etwas?
en zu sagen - to put it pluntly
zu sagen.- That is hard to say.
h immer sage...
ch nichts sagen.
s, was ich sagen wollte.
n - goodbye - to say goodbye
noch) nicht sagen.

gen. - That"s saying a lot.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde schaden werde ............. haben
hattest .............. wirst schaden wirst ............. haben
hatte .............. wird schaden wird ............. haben
hatten .............. werden schaden werden ............. haben
hattet .............. werdet schaden werdet ............. haben
hatten .............. werden schaden werden ............. haben
Ihrer Gesundheit schaden.
en; zu Schaden kommen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde schaffen werde ............. haben
hattest .............. wirst schaffen wirst ............. haben
hatte .............. wird schaffen wird ............. haben
hatten .............. werden schaffen werden ............. haben
hattet .............. werdet schaffen werdet ............. haben
hatten .............. werden schaffen werden ............. haben
sich vom Halse schaffen
Wir werden es schaffen!
zur Stelle schaffen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde schaffen werde ............. haben
hattest .............. wirst schaffen wirst ............. haben
hatte .............. wird schaffen wird ............. haben
hatten .............. werden schaffen werden ............. haben
hattet .............. werdet schaffen werdet ............. haben
hatten .............. werden schaffen werden ............. haben
Ich muss Platz schaffen.
Abhilfe schaffen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde schauen werde ............. haben
hattest .............. wirst schauen wirst ............. haben
hatte .............. wird schauen wird ............. haben
hatten .............. werden schauen werden ............. haben
hattet .............. werdet schauen werdet ............. haben
hatten .............. werden schauen werden ............. haben
Ich schaue lieber in die Zukunft.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde schenken werde ............. haben
hattest .............. wirst schenken wirst ............. haben
hatte .............. wird schenken wird ............. haben
hatten .............. werden schenken werden ............. haben
hattet .............. werdet schenken werdet ............. haben
hatten .............. werden schenken werden ............. haben
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde schlafen werde ............. haben
hattest .............. wirst schlafen wirst ............. haben
hatte .............. wird schlafen wird ............. haben
hatten .............. werden schlafen werden ............. haben
hattet .............. werdet schlafen werdet ............. haben
hatten .............. werden schlafen werden ............. haben
fester Schlaf
zu Bett gehen; sich ins Bett legen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde schließen werde ............. haben
hattest .............. wirst schließen wirst ............. haben
hatte .............. wird schließen wird ............. haben
hatten .............. werden schließen werden ............. haben
hattet .............. werdet schließen werdet ............. haben
hatten .............. werden schließen werden ............. haben
nster schließen - Close all active windows
ng(programm) schließen (beenden)
chließen - contract

nach+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde schmecken werde ............. haben
hattest .............. wirst schmecken wirst ............. haben
hatte .............. wird schmecken wird ............. haben
hatten .............. werden schmecken werden ............. haben
hattet .............. werdet schmecken werdet ............. haben
hatten .............. werden schmecken werden ............. haben
en hat mir geschmeckt. - I enjoyed my supper.
ach Salz. - It tastes of salt.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde schneiden werde ............. haben
hattest .............. wirst schneiden wirst ............. haben
hatte .............. wird schneiden wird ............. haben
hatten .............. werden schneiden werden ............. haben
hattet .............. werdet schneiden werdet ............. haben
hatten .............. werden schneiden werden ............. haben
eiden - to make faces
an-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde schreiben werde ............. haben
hattest .............. wirst schreiben wirst ............. haben
hatte .............. wird schreiben wird ............. haben
hatten .............. werden schreiben werden ............. haben
hattet .............. werdet schreiben werdet ............. haben
hatten .............. werden schreiben werden ............. haben

einmal lesen und schreiben.


an das Wort?- How do you spell that word?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde schreien werde ............. haben
hattest .............. wirst schreien wirst ............. haben
hatte .............. wird schreien wird ............. haben
hatten .............. werden schreien werden ............. haben
hattet .............. werdet schreien werdet ............. haben
hatten .............. werden schreien werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde schwimmen werde ............. sein
warst .............. wirst schwimmen wirst ............. sein
war .............. wird schwimmen wird ............. sein
waren .............. werden schwimmen werden ............. sein
wart .............. werdet schwimmen werdet ............. sein
waren .............. werden schwimmen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde sehen werde ............. haben
hattest .............. wirst sehen wirst ............. haben
hatte .............. wird sehen wird ............. haben
hatten .............. werden sehen werden ............. haben
hattet .............. werdet sehen werdet ............. haben
hatten .............. werden sehen werden ............. haben
Niemand sah mich.
schwarz sehen
sich gezwungen sehen zu …
sich sehen lassen können
Sie sahen Sie (Sr.)

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde sein werde ............. sein
warst .............. wirst sein wirst ............. sein
war .............. wird sein wird ............. sein
waren .............. werden sein werden ............. sein
wart .............. werdet sein werdet ............. sein
waren .............. werden sein werden ............. sein
Ich bin Amerikaner/in. - I am American.
Sei offen zu mir! - Be frank with me!
Was ist los? - What"s the pitch?

an-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde senden werde ............. haben
hattest .............. wirst senden wirst ............. haben
hatte .............. wird senden wird ............. haben
hatten .............. werden senden werden ............. haben
hattet .............. werdet senden werdet ............. haben
hatten .............. werden senden werden ............. haben
Senden Sie uns ...
Ich sende Ihnen ein Exemplar ...
Ich sendete (schickte) Briefe an diese Firma.
Ich sendete (schickte) Briefe an jene Firma.
Senden Sie Ihre Vorschläge an ...
s document to ...

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde singen werde ............. haben
hattest .............. wirst singen wirst ............. haben
hatte .............. wird singen wird ............. haben
hatten .............. werden singen werden ............. haben
hattet .............. werdet singen werdet ............. haben
hatten .............. werden singen werden ............. haben
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde sitzen werde ............. haben
hattest .............. wirst sitzen wirst ............. haben
hatte .............. wird sitzen wird ............. haben
hatten .............. werden sitzen werden ............. haben
hattet .............. werdet sitzen werdet ............. haben
hatten .............. werden sitzen werden ............. haben
en - to be in the soup

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde sollen werde ............. haben
hattest .............. wirst sollen wirst ............. haben
hatte .............. wird sollen wird ............. haben
hatten .............. werden sollen werden ............. haben
hattet .............. werdet sollen werdet ............. haben
hatten .............. werden sollen werden ............. haben
n sollte (Möglichkeit)
ag nicht vor dem Abend loben.

Uhr ankommen. - He"s due to arrive at ten.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde sorgen werde ............. haben
hattest .............. wirst sorgen wirst ............. haben
hatte .............. wird sorgen wird ............. haben
hatten .............. werden sorgen werden ............. haben
hattet .............. werdet sorgen werdet ............. haben
hatten .............. werden sorgen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde sparen werde ............. haben
hattest .............. wirst sparen wirst ............. haben
hatte .............. wird sparen wird ............. haben
hatten .............. werden sparen werden ............. haben
hattet .............. werdet sparen werdet ............. haben
hatten .............. werden sparen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde spazierengehen werde ............. sein
warst .............. wirst spazierengehen wirst ............. sein
war .............. wird spazierengehen wird ............. sein
waren .............. werden spazierengehen werden ............. sein
wart .............. werdet spazierengehen werdet ............. sein
waren .............. werden spazierengehen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde spielen werde ............. haben
hattest .............. wirst spielen wirst ............. haben
hatte .............. wird spielen wird ............. haben
hatten .............. werden spielen werden ............. haben
hattet .............. werdet spielen werdet ............. haben
hatten .............. werden spielen werden ............. haben
- to play at cards
nichts. - We play for love.
mit+Dat , über+Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde sprechen werde ............. haben
hattest .............. wirst sprechen wirst ............. haben
hatte .............. wird sprechen wird ............. haben
hatten .............. werden sprechen werden ............. haben
hattet .............. werdet sprechen werdet ............. haben
hatten .............. werden sprechen werden ............. haben
Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
) Herrn Baum sprechen.
elefon) Wer ist am Apparat? - Who is speaking?
ber viele Dinge.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde spülen werde ............. haben
hattest .............. wirst spülen wirst ............. haben
hatte .............. wird spülen wird ............. haben
hatten .............. werden spülen werden ............. haben
hattet .............. werdet spülen werdet ............. haben
hatten .............. werden spülen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde stattfinden werde ............. haben
hattest .............. wirst stattfinden wirst ............. haben
hatte .............. wird stattfinden wird ............. haben
hatten .............. werden stattfinden werden ............. haben
hattet .............. werdet stattfinden werdet ............. haben
hatten .............. werden stattfinden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde stecken werde ............. haben
hattest .............. wirst stecken wirst ............. haben
hatte .............. wird stecken wird ............. haben
hatten .............. werden stecken werden ............. haben
hattet .............. werdet stecken werdet ............. haben
hatten .............. werden stecken werden ............. haben
in die Scheide stecken (Schwert)
jemanden in die Tasche stecken

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde stehen werde ............. sein
warst .............. wirst stehen wirst ............. sein
war .............. wird stehen wird ............. sein
waren .............. werden stehen werden ............. sein
wart .............. werdet stehen werdet ............. sein
waren .............. werden stehen werden ............. sein
Der Stuhl steht beim Sofa.
auf dem Programm stehen
auf dem Spiel stehen
auf eigenen Füßen stehen
in Aussicht stehen
sich den Bart stehen lassen
Steh auf die Bremse!
in Verkehr stehen mit
jemandem zur Seite stehen
zum Stehen bringen
zur Verfügung stehen
unter Strom. - That"s a live wire.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde steigen werde ............. sein
warst .............. wirst steigen wirst ............. sein
war .............. wird steigen wird ............. sein
waren .............. werden steigen werden ............. sein
wart .............. werdet steigen werdet ............. sein
waren .............. werden steigen werden ............. sein
Lebensmittel sind gestiegen.
(hineinsteigen)
steigen lassen - to fly a kite

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde stellen werde ............. haben
hattest .............. wirst stellen wirst ............. haben
hatte .............. wird stellen wird ............. haben
hatten .............. werden stellen werden ............. haben
hattet .............. werdet stellen werdet ............. haben
hatten .............. werden stellen werden ............. haben
auf den Kopf stellen
stellt sich zur Verfügung
Wir stellen Ihnen zudem zur Verfügung:
Dem ... zur Verfügung stellen.
an-Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
war .............. werde sterben werde ............. sein
warst .............. wirst sterben wirst ............. sein
war .............. wird sterben wird ............. sein
waren .............. werden sterben werden ............. sein
wart .............. werdet sterben werdet ............. sein
waren .............. werden sterben werden ............. sein

n die Götter lieben.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde stimmen werde ............. haben
hattest .............. wirst stimmen wirst ............. haben
hatte .............. wird stimmen wird ............. haben
hatten .............. werden stimmen werden ............. haben
hattet .............. werdet stimmen werdet ............. haben
hatten .............. werden stimmen werden ............. haben
Stimmt!

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde stören werde ............. haben
hattest .............. wirst stören wirst ............. haben
hatte .............. wird stören wird ............. haben
hatten .............. werden stören werden ............. haben
hattet .............. werdet stören werdet ............. haben
hatten .............. werden stören werden ............. haben
Stör mich nicht!

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde strafen werde ............. haben
hattest .............. wirst strafen wirst ............. haben
hatte .............. wird strafen wird ............. haben
hatten .............. werden strafen werden ............. haben
hattet .............. werdet strafen werdet ............. haben
hatten .............. werden strafen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde streben werde ............. haben
hattest .............. wirst streben wirst ............. haben
hatte .............. wird streben wird ............. haben
hatten .............. werden streben werden ............. haben
hattet .............. werdet streben werdet ............. haben
hatten .............. werden streben werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde studieren werde ............. haben
hattest .............. wirst studieren wirst ............. haben
hatte .............. wird studieren wird ............. haben
hatten .............. werden studieren werden ............. haben
hattet .............. werdet studieren werdet ............. haben
hatten .............. werden studieren werden ............. haben
Ein voller Bauch studiert nicht gern.
Ein voller Bauch studiert nicht gern
Er studiert an einer Universität.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde suchen werde ............. haben
hattest .............. wirst suchen wirst ............. haben
hatte .............. wird suchen wird ............. haben
hatten .............. werden suchen werden ............. haben
hattet .............. werdet suchen werdet ............. haben
hatten .............. werden suchen werden ............. haben
? Nach was suchst du? - What are you looking for?
en suchen - to play for time

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde tanzen werde ............. haben
hattest .............. wirst tanzen wirst ............. haben
hatte .............. wird tanzen wird ............. haben
hatten .............. werden tanzen werden ............. haben
hattet .............. werdet tanzen werdet ............. haben
hatten .............. werden tanzen werden ............. haben
an-Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde teilnehmen werde ............. haben
hattest .............. wirst teilnehmen wirst ............. haben
hatte .............. wird teilnehmen wird ............. haben
hatten .............. werden teilnehmen werden ............. haben
hattet .............. werdet teilnehmen werdet ............. haben
hatten .............. werden teilnehmen werden ............. haben

mit+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde telefonieren werde ............. haben
hattest .............. wirst telefonieren wirst ............. haben
hatte .............. wird telefonieren wird ............. haben
hatten .............. werden telefonieren werden ............. haben
hattet .............. werdet telefonieren werdet ............. haben
hatten .............. werden telefonieren werden ............. haben
elefonieren? - Can I phone from here?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde tragen werde ............. haben
hattest .............. wirst tragen wirst ............. haben
hatte .............. wird tragen wird ............. haben
hatten .............. werden tragen werden ............. haben
hattet .............. werdet tragen werdet ............. haben
hatten .............. werden tragen werden ............. haben
hts nach. - He doesn"t hold a grudge against him.
g davon. - He bore the palm.
e 42. (Kleidung)
Kosten übernehmen - to bear costs
auf Dauer eine Maske tragen.

mit+Dat , zu+D
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde treffen werde ............. haben
hattest .............. wirst treffen wirst ............. haben
hatte .............. wird treffen wird ............. haben
hatten .............. werden treffen werden ............. haben
hattet .............. werdet treffen werdet ............. haben
hatten .............. werden treffen werden ............. haben

o make a choice

einen alten Freund. - I ran into an old friend yesterday.


effen - to hit the mark
cht den, den er gemeint hat, sondern einen anderen.
effen; Maßnahmen ergreifen- to take steps
on; to make a choice

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde trinken werde ............. haben
hattest .............. wirst trinken wirst ............. haben
hatte .............. wird trinken wird ............. haben
hatten .............. werden trinken werden ............. haben
hattet .............. werdet trinken werdet ............. haben
hatten .............. werden trinken werden ............. haben
weshalb ich so viel Bier getrunken habe.
r alle tranken viel.

Ich trinke nichts.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde tun werde ............. haben
hattest .............. wirst tun wirst ............. haben
hatte .............. wird tun wird ............. haben
hatten .............. werden tun werden ............. haben
hattet .............. werdet tun werdet ............. haben
hatten .............. werden tun werden ............. haben
Ja, das kann ich tun.
Sie werden das nicht tun.
So tun als ob …
Zu spät! Ich habe es schon getan.
Ich tat das für sie.
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde üben werde ............. haben
hattest .............. wirst üben wirst ............. haben
hatte .............. wird üben wird ............. haben
hatten .............. werden üben werden ............. haben
hattet .............. werdet üben werdet ............. haben
hatten .............. werden üben werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde überlegen werde ............. haben
hattest .............. wirst überlegen wirst ............. haben
hatte .............. wird überlegen wird ............. haben
hatten .............. werden überlegen werden ............. haben
hattet .............. werdet überlegen werdet ............. haben
hatten .............. werden überlegen werden ............. haben
anders überlegt.
ir überlegen.- I"ll think it over.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde übernehmen werde ............. haben
hattest .............. wirst übernehmen wirst ............. haben
hatte .............. wird übernehmen wird ............. haben
hatten .............. werden übernehmen werden ............. haben
hattet .............. werdet übernehmen werdet ............. haben
hatten .............. werden übernehmen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde umtauschen werde ............. haben
hattest .............. wirst umtauschen wirst ............. haben
hatte .............. wird umtauschen wird ............. haben
hatten .............. werden umtauschen werden ............. haben
hattet .............. werdet umtauschen werdet ............. haben
hatten .............. werden umtauschen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde umziehen werde ............. sein
warst .............. wirst umziehen wirst ............. sein
war .............. wird umziehen wird ............. sein
waren .............. werden umziehen werden ............. sein
wart .............. werdet umziehen werdet ............. sein
waren .............. werden umziehen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde unterbrechen werde ............. haben
hattest .............. wirst unterbrechen wirst ............. haben
hatte .............. wird unterbrechen wird ............. haben
hatten .............. werden unterbrechen werden ............. haben
hattet .............. werdet unterbrechen werdet ............. haben
hatten .............. werden unterbrechen werden ............. haben

mit+Dat , über+Akk

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich unterhalten werde ............. haben
hattest .............. wirst dich unterhalten wirst ............. haben
hatte .............. wird sich unterhalten wird ............. haben
hatten .............. werden uns unterhalten werden ............. haben
hattet .............. werdet euch unterhalten werdet ............. haben
hatten .............. werden sich unterhalten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde unternehmen werde ............. haben
hattest .............. wirst unternehmen wirst ............. haben
hatte .............. wird unternehmen wird ............. haben
hatten .............. werden unternehmen werden ............. haben
hattet .............. werdet unternehmen werdet ............. haben
hatten .............. werden unternehmen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde unterrichten werde ............. haben
hattest .............. wirst unterrichten wirst ............. haben
hatte .............. wird unterrichten wird ............. haben
hatten .............. werden unterrichten werden ............. haben
hattet .............. werdet unterrichten werdet ............. haben
hatten .............. werden unterrichten werden ............. haben
en - to give lessons

mit+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde mich verabreden werde ............. haben
hattest .............. wirst dich verabreden wirst ............. haben
hatte .............. wird sich verabreden wird ............. haben
hatten .............. werden uns verabreden werden ............. haben
hattet .............. werdet euch verabreden werdet ............. haben
hatten .............. werden sich verabreden werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verbessern werde ............. haben
hattest .............. wirst verbessern wirst ............. haben
hatte .............. wird verbessern wird ............. haben
hatten .............. werden verbessern werden ............. haben
hattet .............. werdet verbessern werdet ............. haben
hatten .............. werden verbessern werden ............. haben
des Lebensstandards
- und Schutzmassnahmen
ysiologische Kochsalzlösung mit Zusatz von Natrium

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verbieten werde ............. haben
hattest .............. wirst verbieten wirst ............. haben
hatte .............. wird verbieten wird ............. haben
hatten .............. werden verbieten werden ............. haben
hattet .............. werdet verbieten werdet ............. haben
hatten .............. werden verbieten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verbinden werde ............. haben
hattest .............. wirst verbinden wirst ............. haben
hatte .............. wird verbinden wird ............. haben
hatten .............. werden verbinden werden ............. haben
hattet .............. werdet verbinden werdet ............. haben
hatten .............. werden verbinden werden ............. haben
en sein (Telefon)
eziehungen/Verbindungen
bleiben - to keep in touch
tehen (treten) mit

eiten verbunden sein


mit anderen Computern!

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde verbleiben werde ............. sein
warst .............. wirst verbleiben wirst ............. sein
war .............. wird verbleiben wird ............. sein
waren .............. werden verbleiben werden ............. sein
wart .............. werdet verbleiben werdet ............. sein
waren .............. werden verbleiben werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verdienen werde ............. haben
hattest .............. wirst verdienen wirst ............. haben
hatte .............. wird verdienen wird ............. haben
hatten .............. werden verdienen werden ............. haben
hattet .............. werdet verdienen werdet ............. haben
hatten .............. werden verdienen werden ............. haben

he do for a living?
makes a thousand dollars a month.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde vereinbaren werde ............. haben
hattest .............. wirst vereinbaren wirst ............. haben
hatte .............. wird vereinbaren wird ............. haben
hatten .............. werden vereinbaren werden ............. haben
hattet .............. werdet vereinbaren werdet ............. haben
hatten .............. werden vereinbaren werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verfügen werde ............. haben
hattest .............. wirst verfügen wirst ............. haben
hatte .............. wird verfügen wird ............. haben
hatten .............. werden verfügen werden ............. haben
hattet .............. werdet verfügen werdet ............. haben
hatten .............. werden verfügen werden ............. haben

e Infrastruktur. - We have a quality-geared structure.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde vergessen werde ............. haben
hattest .............. wirst vergessen wirst ............. haben
hatte .............. wird vergessen wird ............. haben
hatten .............. werden vergessen werden ............. haben
hattet .............. werdet vergessen werdet ............. haben
hatten .............. werden vergessen werden ............. haben
Tasche im Zug liegen lassen. - I"ve left my bag in the train.

mit+Dat
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde vergleichen werde ............. haben
hattest .............. wirst vergleichen wirst ............. haben
hatte .............. wird vergleichen wird ............. haben
hatten .............. werden vergleichen werden ............. haben
hattet .............. werdet vergleichen werdet ............. haben
hatten .............. werden vergleichen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde vergrößern werde ............. haben
hattest .............. wirst vergrößern wirst ............. haben
hatte .............. wird vergrößern wird ............. haben
hatten .............. werden vergrößern werden ............. haben
hattet .............. werdet vergrößern werdet ............. haben
hatten .............. werden vergrößern werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verkaufen werde ............. haben
hattest .............. wirst verkaufen wirst ............. haben
hatte .............. wird verkaufen wird ............. haben
hatten .............. werden verkaufen werden ............. haben
hattet .............. werdet verkaufen werdet ............. haben
hatten .............. werden verkaufen werden ............. haben

auf-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde verlassen werde ............. haben
hattest .............. wirst verlassen wirst ............. haben
hatte .............. wird verlassen wird ............. haben
hatten .............. werden verlassen werden ............. haben
hattet .............. werdet verlassen werdet ............. haben
hatten .............. werden verlassen werden ............. haben
verlassen kann. - I have few friends I can depend on.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verlieren werde ............. haben
hattest .............. wirst verlieren wirst ............. haben
hatte .............. wird verlieren wird ............. haben
hatten .............. werden verlieren werden ............. haben
hattet .............. werdet verlieren werdet ............. haben
hatten .............. werden verlieren werden ............. haben

eren (in der Regierung/im Kongress/in der Kammer)


offnung, dass ... - I lost hope that ...
Zeit! - Don"t waste time, it"s urgent.
en Mut! - Don"t lose heart!

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde versprechen werde ............. haben
hattest .............. wirst versprechen wirst ............. haben
hatte .............. wird versprechen wird ............. haben
hatten .............. werden versprechen werden ............. haben
hattet .............. werdet versprechen werdet ............. haben
hatten .............. werden versprechen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verstehen werde ............. haben
hattest .............. wirst verstehen wirst ............. haben
hatte .............. wird verstehen wird ............. haben
hatten .............. werden verstehen werden ............. haben
hattet .............. werdet verstehen werdet ............. haben
hatten .............. werden verstehen werden ............. haben
Es tut mir leid, ich verstehe nicht.
zu nehmen verstehen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verteilen werde ............. haben
hattest .............. wirst verteilen wirst ............. haben
hatte .............. wird verteilen wird ............. haben
hatten .............. werden verteilen werden ............. haben
hattet .............. werdet verteilen werdet ............. haben
hatten .............. werden verteilen werden ............. haben
einem kontinuierlichen Spektrum verteilen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verweigern werde ............. haben
hattest .............. wirst verweigern wirst ............. haben
hatte .............. wird verweigern wird ............. haben
hatten .............. werden verweigern werden ............. haben
hattet .............. werdet verweigern werdet ............. haben
hatten .............. werden verweigern werden ............. haben
jemandem das Recht verweigern

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde verwenden werde ............. haben
hattest .............. wirst verwenden wirst ............. haben
hatte .............. wird verwenden wird ............. haben
hatten .............. werden verwenden werden ............. haben
hattet .............. werdet verwenden werdet ............. haben
hatten .............. werden verwenden werden ............. haben
wenden ...- And if you use images and image maps ...
ie klarste und einfachste Sprache,die angemessen ist.
… - This list may be used to ...

auf-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde verzichten werde ............. haben
hattest .............. wirst verzichten wirst ............. haben
hatte .............. wird verzichten wird ............. haben
hatten .............. werden verzichten werden ............. haben
hattet .............. werdet verzichten werdet ............. haben
hatten .............. werden verzichten werden ............. haben
auf-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde vorbereiten werde ............. haben
hattest .............. wirst vorbereiten wirst ............. haben
hatte .............. wird vorbereiten wird ............. haben
hatten .............. werden vorbereiten werden ............. haben
hattet .............. werdet vorbereiten werdet ............. haben
hatten .............. werden vorbereiten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde vorhaben werde ............. haben
hattest .............. wirst vorhaben wirst ............. haben
hatte .............. wird vorhaben wird ............. haben
hatten .............. werden vorhaben werden ............. haben
hattet .............. werdet vorhaben werdet ............. haben
hatten .............. werden vorhaben werden ............. haben
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
war .............. werde vorkommen werde ............. sein
warst .............. wirst vorkommen wirst ............. sein
war .............. wird vorkommen wird ............. sein
waren .............. werden vorkommen werden ............. sein
wart .............. werdet vorkommen werdet ............. sein
waren .............. werden vorkommen werden ............. sein
sich vorkommen wie
sich zutragen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde vorlegen werde ............. haben
hattest .............. wirst vorlegen wirst ............. haben
hatte .............. wird vorlegen wird ............. haben
hatten .............. werden vorlegen werden ............. haben
hattet .............. werdet vorlegen werdet ............. haben
hatten .............. werden vorlegen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde vorliegen werde ............. haben
hattest .............. wirst vorliegen wirst ............. haben
hatte .............. wird vorliegen wird ............. haben
hatten .............. werden vorliegen werden ............. haben
hattet .............. werdet vorliegen werdet ............. haben
hatten .............. werden vorliegen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde vorstellen werde ............. haben
hattest .............. wirst vorstellen wirst ............. haben
hatte .............. wird vorstellen wird ............. haben
hatten .............. werden vorstellen werden ............. haben
hattet .............. werdet vorstellen werdet ............. haben
hatten .............. werden vorstellen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich vorstellen werde ............. haben
hattest .............. wirst dich vorstellen wirst ............. haben
hatte .............. wird sich vorstellen wird ............. haben
hatten .............. werden uns vorstellen werden ............. haben
hattet .............. werdet euch vorstellen werdet ............. haben
hatten .............. werden sich vorstellen werden ............. haben
Ich habe mich dem Personalchef vorgestellt.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde wachsen werde ............. sein
warst .............. wirst wachsen wirst ............. sein
war .............. wird wachsen wird ............. sein
waren .............. werden wachsen werden ............. sein
wart .............. werdet wachsen werdet ............. sein
waren .............. werden wachsen werden ............. sein
m über den Kopf wachsen
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde wachsen werde ............. haben
hattest .............. wirst wachsen wirst ............. haben
hatte .............. wird wachsen wird ............. haben
hatten .............. werden wachsen werden ............. haben
hattet .............. werdet wachsen werdet ............. haben
hatten .............. werden wachsen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde wählen werde ............. haben
hattest .............. wirst wählen wirst ............. haben
hatte .............. wird wählen wird ............. haben
hatten .............. werden wählen werden ............. haben
hattet .............. werdet wählen werdet ............. haben
hatten .............. werden wählen werden ............. haben
Telefonnummer wählen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde wandern werde ............. sein
warst .............. wirst wandern wirst ............. sein
war .............. wird wandern wird ............. sein
waren .............. werden wandern werden ............. sein
wart .............. werdet wandern werdet ............. sein
waren .............. werden wandern werden ............. sein
auf-Akk
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde warten werde ............. haben
hattest .............. wirst warten wirst ............. haben
hatte .............. wird warten wird ............. haben
hatten .............. werden warten werden ............. haben
hattet .............. werdet warten werdet ............. haben
hatten .............. werden warten werden ............. haben
jemanden warten lassen - to keep waiting
Warte, bis du dran bist! - Wait your turn!
Warten Sie auf jemanden?
wir warten auf sein Kommen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde waschen werde ............. haben
hattest .............. wirst waschen wirst ............. haben
hatte .............. wird waschen wird ............. haben
hatten .............. werden waschen werden ............. haben
hattet .............. werdet waschen werdet ............. haben
hatten .............. werden waschen werden ............. haben
ne Hände in Unschuld. - I wash my hands of it.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde wechseln werde ............. haben
hattest .............. wirst wechseln wirst ............. haben
hatte .............. wird wechseln wird ............. haben
hatten .............. werden wechseln werden ............. haben
hattet .............. werdet wechseln werdet ............. haben
hatten .............. werden wechseln werden ............. haben
Geld wechseln
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
war .............. werde wegfallen werde ............. sein
warst .............. wirst wegfallen wirst ............. sein
war .............. wird wegfallen wird ............. sein
waren .............. werden wegfallen werden ............. sein
wart .............. werdet wegfallen werdet ............. sein
waren .............. werden wegfallen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde weggehen werde ............. sein
warst .............. wirst weggehen wirst ............. sein
war .............. wird weggehen wird ............. sein
waren .............. werden weggehen werden ............. sein
wart .............. werdet weggehen werdet ............. sein
waren .............. werden weggehen werden ............. sein
für immer weggehen - to leave for good

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde weinen werde ............. haben
hattest .............. wirst weinen wirst ............. haben
hatte .............. wird weinen wird ............. haben
hatten .............. werden weinen werden ............. haben
hattet .............. werdet weinen werdet ............. haben
hatten .............. werden weinen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde werden werde ............. sein
warst .............. wirst werden wirst ............. sein
war .............. wird werden wird ............. sein
waren .............. werden werden werden ............. sein
wart .............. werdet werden werdet ............. sein
waren .............. werden werden werden ............. sein
n verwendet werden, um … - This list may be used to ...
it, mit welcher die Arbeit gemacht wird
; zum Gesetz werden; in Kraft treten
nicht tun, wenn ich dich wäre.
besuchen, wenn ich könnte.
n, wenn ich könnte.
e verreisen, wenn es möglich wäre.
ldat wird man aus Verzweiflung.

n mit; sich vertraut machen mit

. B. Zahlung) - to fall due

ekte zu diesem Thema behandeln

feriert werden zu ...


würde so etwas tun?
to come into fashion
en? - Will you come? - Thanks, I would rather not.
den; sich bemerkbar machen

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde werten werde ............. haben
hattest .............. wirst werten wirst ............. haben
hatte .............. wird werten wird ............. haben
hatten .............. werden werten werden ............. haben
hattet .............. werdet werten werdet ............. haben
hatten .............. werden werten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde wiederholen werde ............. haben
hattest .............. wirst wiederholen wirst ............. haben
hatte .............. wird wiederholen wird ............. haben
hatten .............. werden wiederholen werden ............. haben
hattet .............. werdet wiederholen werdet ............. haben
hatten .............. werden wiederholen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


war .............. werde wiederkommen werde ............. sein
warst .............. wirst wiederkommen wirst ............. sein
war .............. wird wiederkommen wird ............. sein
waren .............. werden wiederkommen werden ............. sein
wart .............. werdet wiederkommen werdet ............. sein
waren .............. werden wiederkommen werden ............. sein

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde wissen werde ............. haben
hattest .............. wirst wissen wirst ............. haben
hatte .............. wird wissen wird ............. haben
hatten .............. werden wissen werden ............. haben
hattet .............. werdet wissen werdet ............. haben
hatten .............. werden wissen werden ............. haben
auswendig wissen; auswendig können.
Er möchte wissen, weshalb ...
Es ist unmöglich, alles zu wissen.
Ich weiß (es) nicht! - I don"t know!
Ich weiß, was ich will. - I know my own mind.
Man kann nie wissen. - You never can tell.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich wohl fühlen werde ............. haben
hattest .............. wirst dich wohl fühlen wirst ............. haben
hatte .............. wird sich wohl fühlen wird ............. haben
hatten .............. werden uns wohl fühlen werden ............. haben
hattet .............. werdet euch wohl fühlen werdet ............. haben
hatten .............. werden sich wohl fühlen werden ............. haben
e mich ganz wohl. - Thank you, I feel quite all right.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde wohnen werde ............. haben
hattest .............. wirst wohnen wirst ............. haben
hatte .............. wird wohnen wird ............. haben
hatten .............. werden wohnen werden ............. haben
hattet .............. werdet wohnen werdet ............. haben
hatten .............. werden wohnen werden ............. haben
ntrum von New York. - He lives in the centre of New York.
- Where do you live?

zwei Jahren in Brasilien.


Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde wollen werde ............. haben
hattest .............. wirst wollen wirst ............. haben
hatte .............. wird wollen wird ............. haben
hatten .............. werden wollen werden ............. haben
hattet .............. werdet wollen werdet ............. haben
hatten .............. werden wollen werden ............. haben
Wann Sie wollen!; Wann du willst!
Was wollen Sie wissen?
Was wünschst/möchtest/willst du?
Wir wollen dir helfen.
Ganz wie du willst. - Just as you like.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde mich wundern werde ............. haben
hattest .............. wirst dich wundern wirst ............. haben
hatte .............. wird sich wundern wird ............. haben
hatten .............. werden uns wundern werden ............. haben
hattet .............. werdet euch wundern werdet ............. haben
hatten .............. werden sich wundern werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde wünschen werde ............. haben
hattest .............. wirst wünschen wirst ............. haben
hatte .............. wird wünschen wird ............. haben
hatten .............. werden wünschen werden ............. haben
hattet .............. werdet wünschen werdet ............. haben
hatten .............. werden wünschen werden ............. haben
Was wünschst/möchtest/willst du?

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zahlen werde ............. haben
hattest .............. wirst zahlen wirst ............. haben
hatte .............. wird zahlen wird ............. haben
hatten .............. werden zahlen werden ............. haben
hattet .............. werdet zahlen werdet ............. haben
hatten .............. werden zahlen werden ............. haben
Schadenersatz zahlen - to pay damages

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zeichnen werde ............. haben
hattest .............. wirst zeichnen wirst ............. haben
hatte .............. wird zeichnen wird ............. haben
hatten .............. werden zeichnen werden ............. haben
hattet .............. werdet zeichnen werdet ............. haben
hatten .............. werden zeichnen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zeigen werde ............. haben
hattest .............. wirst zeigen wirst ............. haben
hatte .............. wird zeigen wird ............. haben
hatten .............. werden zeigen werden ............. haben
hattet .............. werdet zeigen werdet ............. haben
hatten .............. werden zeigen werden ............. haben
Die Statistiken zeigen …
um kritische Punkte sichtbar zu machen
Plusquam Perfekt Futur I Futur II
hatte .............. werde zubereiten werde ............. haben
hattest .............. wirst zubereiten wirst ............. haben
hatte .............. wird zubereiten wird ............. haben
hatten .............. werden zubereiten werden ............. haben
hattet .............. werdet zubereiten werdet ............. haben
hatten .............. werden zubereiten werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zuhören werde ............. haben
hattest .............. wirst zuhören wirst ............. haben
hatte .............. wird zuhören wird ............. haben
hatten .............. werden zuhören werden ............. haben
hattet .............. werdet zuhören werdet ............. haben
hatten .............. werden zuhören werden ............. haben
ss mir alle zuhören.

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zumachen werde ............. haben
hattest .............. wirst zumachen wirst ............. haben
hatte .............. wird zumachen wird ............. haben
hatten .............. werden zumachen werden ............. haben
hattet .............. werdet zumachen werdet ............. haben
hatten .............. werden zumachen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zunehmen werde ............. haben
hattest .............. wirst zunehmen wirst ............. haben
hatte .............. wird zunehmen wird ............. haben
hatten .............. werden zunehmen werden ............. haben
hattet .............. werdet zunehmen werdet ............. haben
hatten .............. werden zunehmen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zurückgeben werde ............. haben
hattest .............. wirst zurückgeben wirst ............. haben
hatte .............. wird zurückgeben wird ............. haben
hatten .............. werden zurückgeben werden ............. haben
hattet .............. werdet zurückgeben werdet ............. haben
hatten .............. werden zurückgeben werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zurückschicken werde ............. haben
hattest .............. wirst zurückschicken wirst ............. haben
hatte .............. wird zurückschicken wird ............. haben
hatten .............. werden zurückschicken werden ............. haben
hattet .............. werdet zurückschicken werdet ............. haben
hatten .............. werden zurückschicken werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zusagen werde ............. haben
hattest .............. wirst zusagen wirst ............. haben
hatte .............. wird zusagen wird ............. haben
hatten .............. werden zusagen werden ............. haben
hattet .............. werdet zusagen werdet ............. haben
hatten .............. werden zusagen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zusammenfassen werde ............. haben
hattest .............. wirst zusammenfassen wirst ............. haben
hatte .............. wird zusammenfassen wird ............. haben
hatten .............. werden zusammenfassen werden ............. haben
hattet .............. werdet zusammenfassen werdet ............. haben
hatten .............. werden zusammenfassen werden ............. haben

Plusquam Perfekt Futur I Futur II


hatte .............. werde zustimmen werde ............. haben
hattest .............. wirst zustimmen wirst ............. haben
hatte .............. wird zustimmen wird ............. haben
hatten .............. werden zustimmen werden ............. haben
hattet .............. werdet zustimmen werdet ............. haben
hatten .............. werden zustimmen werden ............. haben
nicht zustimmen
Wer schweigt, scheint zuzustimmen.
Rahmanir Rahim.
him olan ALLAH'ın adıyla.)
Partizip Perfekt Geçmiş Plusquam Perfekt
Präsens Präteritum Geç.zaman
zaman '' Geçmiş zaman
Şimdiki zaman geniş '' Hikayelerde ''
Konuşmalarda '' '' Mişli ''
abfahren (tasit) kalkmak, hareket etmek, kalkmak, gitmek
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich fahre ab fuhr ab bin abgefahren war abgefahren
Ben gidiyorum gittim (gidiyordum) gittim gitmiştim
du fährst ab fuhrst ab bist abgefahren warst abgefahren
er (sie, es) fährt ab fuhr ab ist abgefahren war abgefahren
wir fahren ab fuhren ab sind abgefahren waren abgefahren
ihr fahrt ab fuhrt ab seid abgefahren wart abgefahren
sie (Sie) fahren ab fuhren ab sind abgefahren waren abgefahren

abfragen sorusturmak, sorarak bilgi edinmek, (bir dersi) anlattirmak


Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich frage ab fragte ab habe abgefragt hatte abgefragt

Ben suruşturuyorum soruşturdum soruşturdum soruşturmuştum

du fragst ab fragtest ab hast abgefragt hattest abgefragt


er (sie, es) fragt ab fragte ab hat abgefragt hatte abgefragt
wir fragen ab fragten ab haben abgefragt hatten abgefragt
ihr fragt ab fragtet ab habt abgefragt hattet abgefragt
sie (Sie) fragen ab fragten ab haben abgefragt hatten abgefragt

abholen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich hole ab holte ab habe abgeholt hatte ..............
du holst ab holtest ab hast abgeholt hattest ..............
er (sie, es) holt ab holte ab hat abgeholt hatte ..............
wir holen ab holten ab haben abgeholt hatten ..............
ihr holt ab holtet ab habt abgeholt hattet ..............
sie (Sie) holen ab holten ab haben abgeholt hatten ..............

ablehnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich lehne ab lehnte ab habe abgelehnt hatte ..............
du lehnst ab lehntest ab hast abgelehnt hattest ..............
er (sie, es) lehnt ab lehnte ab hat abgelehnt hatte ..............
wir lehnen ab lehnten ab haben abgelehnt hatten ..............
ihr lehnt ab lehntet ab habt abgelehnt hattet ..............
sie (Sie) lehnen ab lehnten ab haben abgelehnt hatten ..............

akzeptieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich akzeptiere akzeptierte habe akzeptiert hatte ..............
du akzeptierst akzeptiertest hast akzeptiert hattest ..............
er (sie, es) akzeptiert akzeptierte hat akzeptiert hatte ..............
wir akzeptieren akzeptierten haben akzeptiert hatten ..............
ihr akzeptiert akzeptiertet habt akzeptiert hattet ..............
sie (Sie) akzeptieren akzeptierten haben akzeptiert hatten ..............

anfangen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich fange an fing an habe angefangen hatte ..............
du fängst an fingst an hast angefangen hattest ..............
er (sie, es) fängt an fing an hat angefangen hatte ..............
wir fangen an fingen an haben angefangen hatten ..............
ihr fängt an fingt an habt angefangen hattet ..............
sie (Sie) fangen an fingen an haben angefangen hatten ..............

anfragen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich frage an fragte an habe angefragt hatte ..............
du fragst an fragtest an hast angefragt hattest ..............
er (sie, es) fragt an fragte an hat angefragt hatte ..............
wir fragen an fragten an haben angefragt hatten ..............
ihr fragt an fragtet an habt angefragt hattet ..............
sie (Sie) fragen an fragten an haben angefragt hatten ..............

anführen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich führe an führte an habe angeführt hatte ..............
du führst an führtest an hast angeführt hattest ..............
er (sie, es) führt an führte an hat angeführt hatte ..............
wir führen an führten an haben angeführt hatten ..............
ihr führt an führtet an habt angeführt hattet ..............
sie (Sie) führen an führten an haben angeführt hatten ..............

angeben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gebe an gab an habe angegeben hatte ..............
du gibst an gabst an hast angegeben hattest ..............
er (sie, es) gibt an gab an hat angegeben hatte ..............
wir geben an gaben an haben angegeben hatten ..............
ihr gebt an gabt an habt angegeben hattet ..............
sie (Sie) geben an gaben an haben angegeben hatten ..............

ankommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich komme an kam an bin angekommen war ..............
du kommst an kamst an bist angekommen warst ..............
er (sie, es) kommt an kam an ist angekommen war ..............
wir kommen an kamen an sind angekommen waren ..............
ihr kommt an kamt an seid angekommen wart ..............
sie (Sie) kommen an kamen an sind angekommen waren ..............

anrufen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich rufe an rief an habe angerufen hatte ..............
du rufst an riefst an hast angerufen hattest ..............
er (sie, es) ruft an rief an hat angerufen hatte ..............
wir rufen an riefen an haben angerufen hatten ..............
ihr ruft an rieft an habt angerufen hattet ..............
sie (Sie) rufen an riefen an haben angerufen hatten ..............

antworten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich antworte antwortete habe geantwortet hatte ..............
du antwortest antwortetest hast geantwortet hattest ..............
er (sie, es) antwortet antwortete hat geantwortet hatte ..............
wir antworten antworteten haben geantwortet hatten ..............
ihr antwortet antwortetet habt geantwortet hattet ..............
sie (Sie) antworten antworteten haben geantwortet hatten ..............

anzeigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich zeige an zeigte an habe angezeigt hatte ..............
du zeigst an zeigtest an hast angezeigt hattest ..............
er (sie, es) zeigt an zeigte an hat angezeigt hatte ..............
wir zeigen an zeigten an haben angezeigt hatten ..............
ihr zeigt an zeigtet an habt angezeigt hattet ..............
sie (Sie) zeigen an zeigten an haben angezeigt hatten ..............

anziehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich ziehe an zog an habe angezogen hatte ..............
du ziehst an zogst an hast angezogen hattest ..............
er (sie, es) zieht an zog an hat angezogen hatte ..............
wir ziehen an zogen an haben angezogen hatten ..............
ihr zieht an zogt an habt angezogen hattet ..............
sie (Sie) ziehen an zogten an haben angezogen hatten ..............

gidip getirmek, almaya gelmek, gidip almak, alip getirmek, alip götürmek,
anzünden
(istasyon vb.'de) karsilamak
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich zünde an zündete an habe angezündet hatte ..............
du zündest an zündetest an hast angezündet hattest ..............
er (sie, es) zündet an zündete an hat angezündet hatte ..............
wir zünden an zündeten an haben angezündet hatten ..............
ihr zündet an zündetet an habt angezündet hattet ..............
sie (Sie) zünden an zündeten an haben angezündet hatten ..............

arbeiten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich arbeite arbeitete habe gearbeitet hatte ..............
du arbeitest arbeitetest hast gearbeitet hattest ..............
er (sie, es) arbeitet arbeitete hat gearbeitet hatte ..............
wir arbeiten arbeiteten haben gearbeitet hatten ..............
ihr arbeitet arbeitetet habt gearbeitet hattet ..............
sie (Sie) arbeiten arbeiteten haben gearbeitet hatten ..............

ärgern, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich ärgere mich ärgerte mich habe mich geärgert hatte ..............
du ärgerst dich ärgertest dich hast dich geärgert hattest ..............
er (sie, es) ärgert sich ärgerte sich hat sich geärgert hatte ..............
wir ärgern uns ärgerten uns haben uns geärgert hatten ..............
ihr ärgert euch ärgertet euch habt euch geärgert hattet ..............
sie (Sie) ärgern sich ärgerten sich haben sich geärgert hatten ..............

atmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich atme atmete habe geatmet hatte ..............
du atmest atmetest hast geatmet hattest ..............
er (sie, es) atmet atmete hat geatmet hatte ..............
wir atmen atmeten haben geatmet hatten ..............
ihr atmet atmetet habt geatmet hattet ..............
sie (Sie) atmen atmeten haben geatmet hatten ..............

aufhören
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich höre auf hörte auf habe aufgehört hatte ..............
du hörst auf hörtest auf hast aufgehört hattest ..............
er (sie, es) hört auf hörte auf hat aufgehört hatte ..............
wir hören auf hörten auf haben aufgehört hatten ..............
ihr hört auf hörtet auf habt aufgehört hattet ..............
sie (Sie) hören auf hörten auf haben aufgehört hatten ..............

aufmachen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich mache auf machte auf habe aufgemacht hatte ..............
du machst auf machtest auf hast aufgemacht hattest ..............
er (sie, es) macht auf machte auf hat aufgemacht hatte ..............
wir machen auf machten auf haben aufgemacht hatten ..............
ihr macht auf machtet auf habt aufgemacht hattet ..............
sie (Sie) machen auf machten auf haben aufgemacht hatten ..............

aufpassen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich passe auf passte auf habe aufgepasst hatte ..............
du passt auf passtest auf hast aufgepasst hattest ..............
er (sie, es) passt auf passte auf hat aufgepasst hatte ..............
wir passen auf passten auf haben aufgepasst hatten ..............
ihr passt auf passtet auf habt aufgepasst hattet ..............
sie (Sie) passen auf passten auf haben aufgepasst hatten ..............

aufräumen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich räume auf räumte auf habe aufgeräumt hatte ..............
du räumst auf räumtest auf hast aufgeräumt hattest ..............
er (sie, es) räumt auf räumte auf hat aufgeräumt hatte ..............
wir räumen auf räumten auf haben aufgeräumt hatten ..............
ihr räumt auf räumtet auf habt aufgeräumt hattet ..............
sie (Sie) räumen auf räumten auf haben aufgeräumt hatten ..............

aufstehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich stehe auf stand auf bin aufgestanden war ..............
du stehst auf standest auf bist aufgestanden warst ..............
er (sie, es) steht auf stand auf ist aufgestanden war ..............
wir stehen auf standenauf sind aufgestanden waren ..............
ihr steht auf standet auf seid aufgestanden wart ..............
sie (Sie) stehen auf standen auf sind aufgestanden waren ..............

aufwachen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich wache auf wachte auf bin aufgewacht war ..............
du wachst auf wachtest auf bist aufgewacht warst ..............
er (sie, es) wacht auf wachte auf ist aufgewacht war ..............
wir wachen auf wachten auf sind aufgewacht waren ..............
ihr wacht auf wachtet auf seid aufgewacht wart ..............
sie (Sie) wachen auf wachten auf sind aufgewacht waren ..............

ausdrucken
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich drucke aus druckte aus habe ausgedruckt hatte ..............
du druckst aus drucktest aus hast ausgedruckt hattest ..............
er (sie, es) druckt aus druckte aus hat ausgedruckt hatte ..............
wir drucken aus druckten aus haben ausgedruckt hatten ..............
ihr druckt aus drucktet aus habt ausgedruckt hattet ..............
sie (Sie) drucken aus druckten aus haben ausgedruckt hatten ..............

ausdrücken, sich
(sich äussern)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich drücke mich aus drückte mich aus habe mich ausgedrückt hatte ..............
du drückst dich aus drücktest dich aus hast dich ausgedrückt hattest ..............
er (sie, es) drückt sich aus drückte sich aus hat sich ausgedrückt hatte ..............
wir drücken uns aus drückten uns aus haben uns ausgedrückt hatten ..............
ihr drückt euch aus drücktet euch aus habt euch ausgedrückt hattet ..............
sie (Sie) drücken sich aus drückten sich aus haben sich ausgedrückt hatten ..............

ausdrücken
(auspressen)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich drücke aus drückte aus habe ausgedrückt hatte ..............
du drückst aus drücktest aus hast ausgedrückt hattest ..............
er (sie, es) drückt aus drückte aus hat ausgedrückt hatte ..............
wir drücken aus drückten aus haben ausgedrückt hatten ..............
ihr drückt aus drücktet aus habt ausgedrückt hattet ..............
sie (Sie) drücken aus drückten aus haben ausgedrückt hatten ..............

ausführen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich führe aus führte aus habe ausgeführt hatte ..............
du führst aus führtest aus hast ausgeführt hattest ..............
er (sie, es) führt aus führte aus hat ausgeführt hatte ..............
wir führen aus führten aus haben ausgeführt hatten ..............
ihr führt aus führtet aus habt ausgeführt hattet ..............
sie (Sie) führen aus führten aus haben ausgeführt hatten ..............

ausgeben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gebe aus gab aus habe ausgegeben hatte ..............
du gibst aus gabst aus hast ausgegeben hattest ..............
er (sie, es) gibt aus gab aus hat ausgegeben hatte ..............
wir geben aus gaben aus haben ausgegeben hatten ..............
ihr gebt aus gabt aus habt ausgegeben hattet ..............
sie (Sie) geben aus gaben aus haben ausgegeben hatten ..............

aussagen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich sage aus sagte aus habe ausgesagt hatte ..............
du sagst aus sagtest aus hast ausgesagt hattest ..............
er (sie, es) sagt aus sagte aus hat ausgesagt hatte ..............
wir sagen aus sagten aus haben ausgesagt hatten ..............
ihr sagt aus sagtet aus habt ausgesagt hattet ..............
sie (Sie) sagen aus sagten aus haben ausgesagt hatten ..............

ausschneiden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich schneide schnitt habe ausgeschnitten hatte ..............
du schneidest schnittest hast ausgeschnitten hattest ..............
er (sie, es) schneidet schnitt hat ausgeschnitten hatte ..............
wir schneiden schnitten haben ausgeschnitten hatten ..............
ihr schneidet schnittet habt ausgeschnitten hattet ..............
sie (Sie) schneiden schnitten haben ausgeschnitten hatten ..............

aussehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich sehe aus sah aus habe ausgesehen hatte ..............
du siehst aus sahst aus hast ausgesehen hattest ..............
er (sie, es) sieht aus sah aus hat ausgesehen hatte ..............
wir sehen aus sahen aus haben ausgesehen hatten ..............
ihr seht aus saht aus habt ausgesehen hattet ..............
sie (Sie) sehen aus sahen aus haben ausgesehen hatten ..............

aussteigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich steige aus stieg aus bin ausgestiegen war ..............
du steigst aus stiegst aus bist ausgestiegen warst ..............
er (sie, es) steigt aus stieg aus ist ausgestiegen war ..............
wir steigen aus stiegen aus sind ausgestiegen waren ..............
ihr steigt aus stiegt aus seid ausgestiegen wart ..............
sie (Sie) steigen aus stiegen aus sind ausgestiegen waren ..............

ausstellen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich stelle aus stellte aus habe ausgestellt hatte ..............
du stellst aus stelltest aus hast ausgestellt hattest ..............
er (sie, es) stellt aus stellte aus hat ausgestellt hatte ..............
wir stellen aus stellten aus haben ausgestellt hatten ..............
ihr stellt aus stelltet aus habt ausgestellt hattet ..............
sie (Sie) stellen aus stellten aus haben ausgestellt hatten ..............

auswandern
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich wandere aus wanderte aus bin ausgewandert war ..............
du wanderst aus wandertest aus bist ausgewandert warst ..............
er (sie, es) wandert aus wanderte aus ist ausgewandert war ..............
wir wandern aus wanderten aus sind ausgewandert waren ..............
ihr wandert aus wandertet aus seid ausgewandert wart ..............
sie (Sie) wandern aus wanderten aus sind ausgewandert waren ..............

ausweichen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich weiche aus wich aus bin ausgewichen war ..............
du weichst aus wichst aus bist ausgewichen warst ..............
er (sie, es) weicht aus wich aus ist ausgewichen war ..............
wir weichen aus wichen aus sind ausgewichen waren ..............
ihr weicht aus wicht aus seid ausgewichen wart ..............
sie (Sie) weichen aus wichen aus sind ausgewichen waren ..............

backen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich backe backte (buk) habe gebacken hatte ..............
du bäckst (backst) backtest (bukst) hast gebacken hattest ..............
er (sie, es) bäckt (backt) backte (buk) hat gebacken hatte ..............
wir backen backten (buken) haben gebacken hatten ..............
ihr backt backtet (buket) habt gebacken hattet ..............
sie (Sie) backen backten (buken) haben gebacken hatten ..............

baden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bade badete bin war ..............
du badest badetest bist warst ..............
er (sie, es) badet badete ist war ..............
wir baden badeten sind waren ..............
ihr badet badetet seid wart ..............
sie (Sie) baden badeten sind waren ..............

bauen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich baue baute habe gebaut hatte ..............
du baust bautest hast gebaut hattest ..............
er (sie, es) baut baute hat gebaut hatte ..............
wir bauen bauten haben gebaut hatten ..............
ihr baut bautet habt gebaut hattet ..............
sie (Sie) bauen bauten haben gebaut hatten ..............

beabsichtigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beabsichtige beabsichtigte habe beabsichtigt hatte ..............
du beabsichtigst beabsichtigtest hast beabsichtigt hattest ..............
er (sie, es) beabsichtigt beabsichtigte hat beabsichtigt hatte ..............
wir beabsichtigen beabsichtigten haben beabsichtigt hatten ..............
ihr beabsichtigt beabsichtigtet habt beabsichtigt hattet ..............
sie (Sie) beabsichtigen beabsichtigten haben beabsichtigt hatten ..............

beantworten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beantworte beantwortete habe beantwort hatte ..............
du beantwortest beantwortetest hast beantwort hattest ..............
er (sie, es) beantwortet beantwortete hat beantwort hatte ..............
wir beantworten beantworteten haben beantwort hatten ..............
ihr beantwortet beantwortetet habt beantwort hattet ..............
sie (Sie) beantworten beantworteten haben beantwort hatten ..............

bedanken, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bedanke mich bedankte mich habe mich bedankt hatte mich..............
du bedankst dich bedanktest dich hast dich bedankt hattest dich ..............
er (sie, es) bedankt sich bedankte sich hat sich bedankt hatte sich ..............
wir bedanken uns bedankten uns haben uns bedankt hatten uns ..............
ihr bedankt euch bedanktet euch habt euch bedankt hattet euch ..............
sie (Sie) bedanken sich bedankten sich haben sich bedankt hatten uns ..............

bedeuten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bedeute bedeutete habe bedeutet hatte ..............
du bedeutest bedeutetest hast bedeutet hattest ..............
er (sie, es) bedeutet bedeutete hat bedeutet hatte ..............
wir bedeuten bedeuteten haben bedeutet hatten ..............
ihr bedeutet bedeutetet habt bedeutet hattet ..............
sie (Sie) bedeuten bedeuteten haben bedeutet hatten ..............

bedienen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bediene bediente habe bedient hatte ..............
du bedienst bedientest hast bedient hattest ..............
er (sie, es) bedient bediente hat bedient hatte ..............
wir bedienen bedienten haben bedient hatten ..............
ihr bedient bedientet habt bedient hattet ..............
sie (Sie) bedienen bedienten haben bedient hatten ..............

beeinflussen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beeinflusse beeinflusste habe beeinflusst hatte ..............
du beeinflusst beeinflusstest hast beeinflusst hattest ..............
er (sie, es) beeinflusst beeinflusste hat beeinflusst hatte ..............
wir beeinflussen beeinflussten haben beeinflusst hatten ..............
ihr beeinflusst beeinflusstet habt beeinflusst hattet ..............
sie (Sie) beeinflussen beeinflussten haben beeinflusst hatten ..............

beeinträchtigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beeinträchtige beeinträchtigte habe beeinträchtigt hatte ..............
du beeinträchtigst beeinträchtigtest hast beeinträchtigt hattest ..............
er (sie, es) beeinträchtigt beeinträchtigte hat beeinträchtigt hatte ..............
wir beeinträchtigen beeinträchtigten haben beeinträchtigt hatten ..............
ihr beeinträchtigt beeinträchtigtet habt beeinträchtigt hattet ..............
sie (Sie) beeinträchtigen beeinträchtigten haben beeinträchtigt hatten ..............

beenden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beende beendete habe beendet hatte ..............
du beendest beendetest hast beendet hattest ..............
er (sie, es) beendet beendete hat beendet hatte ..............
wir beenden beendeten haben beendet hatten ..............
ihr beendet beendetet habt beendet hattet ..............
sie (Sie) beenden beendeten haben beendet hatten ..............

befolgen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich befolge befolgte habe befolgt hatte ..............
du befolgst befolgtest hast befolgt hattest ..............
er (sie, es) befolgt befolgte hat befolgt hatte ..............
wir befolgen befolgten haben befolgt hatten ..............
ihr befolgt befolgtet habt befolgt hattet ..............
sie (Sie) befolgen befolgten haben befolgt hatten ..............

begegnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich begegne begegnete bin begegnet war ..............
du begegnest begegnetest bist begegnet warst ..............
er (sie, es) begegnet begegnete ist begegnet war ..............
wir begegnen begegneten sind begegnet waren ..............
ihr begegnet begegnetet seid begegnet wart ..............
sie (Sie) begegnen begegneten sind begegnet waren ..............

beginnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beginne begann habe begonnen hatte ..............
du beginnst begannst hast begonnen hattest ..............
er (sie, es) beginnt begann hat begonnen hatte ..............
wir beginnen begannen haben begonnen hatten ..............
ihr beginnt begannt habt begonnen hattet ..............
sie (Sie) beginnen begannen haben begonnen hatten ..............

begleiten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich begleite begleitete habe begleitet hatte ..............
du begleitest begleitetest hast begleitet hattest ..............
er (sie, es) begleitet begleitete hat begleitet hatte ..............
wir begleiten begleiteten haben begleitet hatten ..............
ihr begleitet begleitetet habt begleitet hattet ..............
sie (Sie) begleiten begleiteten haben begleitet hatten ..............

begrüßen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich begrüße begrüßte habe begrüßt hatte ..............
du begrüßt begrüßtest hast begrüßt hattest ..............
er (sie, es) begrüßt begrüßte hat begrüßt hatte ..............
wir begrüßen begrüßten haben begrüßt hatten ..............
ihr begrüßt begrüßtet habt begrüßt hattet ..............
sie (Sie) begrüßen begrüßten haben begrüßt hatten ..............

bekommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bekomme bekam habe bekommen hatte ..............
du bekommst bekamst hast bekommen hattest ..............
er (sie, es) bekommt bekam hat bekommen hatte ..............
wir bekommen bekamen haben bekommen hatten ..............
ihr bekommt bekamt habt bekommen hattet ..............
sie (Sie) bekommen bekamen haben bekommen hatten ..............

belohnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich belohne belohnte habe belohnt hatte ..............
du belohnst belohntest hast belohnt hattest ..............
er (sie, es) belohnt belohnte hat belohnt hatte ..............
wir belohnen belohnten haben belohnt hatten ..............
ihr belohnt belohntet habt belohnt hattet ..............
sie (Sie) belohnen belohnten haben belohnt hatten ..............

bemerken
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bemerke bemerkte habe bemerkt hatte ..............
du bemerkst bemerktest hast bemerkt hattest ..............
er (sie, es) bemerkt bemerkte hat bemerkt hatte ..............
wir bemerken bemerkten haben bemerkt hatten ..............
ihr bemerkt bemerktet habt bemerkt hattet ..............
sie (Sie) bemerken bemerkten haben bemerkt hatten ..............

benötigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich benötige benötigte habe benötigt hatte ..............
du benötigst benötigtest hast benötigt hattest ..............
er (sie, es) benötigt benötigte hat benötigt hatte ..............
wir benötigen benötigten haben benötigt hatten ..............
ihr benötigt benötigtet habt benötigt hattet ..............
sie (Sie) benötigen benötigten haben benötigt hatten ..............

beobachten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beobachte beobachtete habe beobachtet hatte ..............
du beobachtest beobachtetest hast beobachtet hattest ..............
er (sie, es) beobachtet beobachtete hat beobachtet hatte ..............
wir beobachten beobachteten haben beobachtet hatten ..............
ihr beobachtet beobachtetet habt beobachtet hattet ..............
sie (Sie) beobachten beobachteten haben beobachtet hatten ..............

beschreiben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beschreibe beschrieb habe beschrieben hatte ..............
du beschreibst beschriebst hast beschrieben hattest ..............
er (sie, es) beschreibt beschrieb hat beschrieben hatte ..............
wir beschreiben beschrieben haben beschrieben hatten ..............
ihr beschreibt beschriebt habt beschrieben hattet ..............
sie (Sie) beschreiben beschrieben haben beschrieben hatten ..............
Beschreibe! Beschreiben Sie den Zweck von ...
beschweren, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beschwere mich beschwerte mich habe mich beschwert hatte ..............
du beschwerst dich beschwertest dich hast dich beschwert hattest ..............
er (sie, es) beschwert sich beschwerte sich hat sich beschwert hatte ..............
wir beschweren uns beschwerten uns haben uns beschwert hatten ..............
ihr beschwert euch beschwertet euch habt euch beschwert hattet ..............
sie (Sie) beschweren sich beschwerten sich haben sich beschwert hatten ..............

besprechen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bespreche besprach habe besprochen hatte ..............
du besprichst besprachst hast besprochen hattest ..............
er (sie, es) bespricht besprach hat besprochen hatte ..............
wir besprechen besprachen haben besprochen hatten ..............
ihr besprecht bespracht habt besprochen hattet ..............
sie (Sie) besprechen besprachen haben besprochen hatten ..............
Einzelheiten besprechen - to discuss the details Wir besprechen das Budget für nächstes Jahr.
bestätigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bestätige bestätigte habe bestätigt hatte ..............
du bestätigst bestätigtest hast bestätigt hattest ..............
er (sie, es) bestätigt bestätigte hat bestätigt hatte ..............
wir bestätigen bestätigten haben bestätigt hatten ..............
ihr bestätigt bestätigtet habt bestätigt hattet ..............
sie (Sie) bestätigen bestätigten haben bestätigt hatten ..............

bestellen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bestelle bestellte habe bestellt hatte ..............
du bestellst bestelltest hast bestellt hattest ..............
er (sie, es) bestellt bestellte hat bestellt hatte ..............
wir bestellen bestellten haben bestellt hatten ..............
ihr bestellt bestelltet habt bestellt hattet ..............
sie (Sie) bestellen bestellten haben bestellt hatten ..............
Wir möchten gern bestellen. - Nós gostaríamos de fazer o pedido.
bestimmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bestimme bestimmte habe bestimmt hatte ..............
du bestimmst bestimmtest hast bestimmt hattest ..............
er (sie, es) bestimmt bestimmte hat bestimmt hatte ..............
wir bestimmen bestimmten haben bestimmt hatten ..............
ihr bestimmt bestimmtet habt bestimmt hattet ..............
sie (Sie) bestimmen bestimmten haben bestimmt hatten ..............

bestrafen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bestrafe bestrafte habe bestraft hatte ..............
du bestrafst bestraftest hast bestraft hattest ..............
er (sie, es) bestraft bestrafte hat bestraft hatte ..............
wir bestrafen bestraften haben bestraft hatten ..............
ihr bestraft bestraftet habt bestraft hattet ..............
sie (Sie) bestrafen bestraften haben bestraft hatten ..............

besuchen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich besuche besuchte habe besucht hatte ..............
du besuchst besuchtest hast besucht hattest ..............
er (sie, es) besucht besuchte hat besucht hatte ..............
wir besuchen besuchten haben besucht hatten ..............
ihr besucht besuchtet habt besucht hattet ..............
sie (Sie) besuchen besuchten haben besucht hatten ..............

bewerben, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bewerbe mich bewarb mich habe mich beworben hatte ..............
du bewirbst dich bewarbst dich hast dich beworben hattest ..............
er (sie, es) bewirbt sich bewarb sich hat sich beworben hatte ..............
wir bewerben uns bewarben uns haben uns beworben hatten ..............
ihr bewerbt euch bewarbt euch habt mich beworben hattet ..............
sie (Sie) bewerben sich bewarben sich haben sich beworben hatten ..............

bezahlen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bezahle bezahlte habe bezahlt hatte ..............
du bezahlst bezahltest hast bezahlt hattest ..............
er (sie, es) bezahlt bezahlte hat bezahlt hatte ..............
wir bezahlen bezahlten haben bezahlt hatten ..............
ihr bezahlt bezahltet habt bezahlt hattet ..............
sie (Sie) bezahlen bezahlten haben bezahlt hatten ..............

beziehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beziehe bezog habe bezogen hatte ..............
du beziehst bezogst hast bezogen hattest ..............
er (sie, es) bezieht bezog hat bezogen hatte ..............
wir beziehen bezogen haben bezogen hatten ..............
ihr bezieht bezogt habt bezogen hattet ..............
sie (Sie) beziehen bezogen haben bezogen hatten ..............

beziehen, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich beziehe mich bezog mich habe mich bezogen hatte ..............
du beziehst dich bezogst dich hast dich bezogen hattest ..............
er (sie, es) bezieht sich bezog sich hat sich bezogen hatte ..............
wir beziehen uns bezogen uns haben uns bezogen hatten ..............
ihr bezieht euch bezogt euch habt euch bezogen hattet ..............
sie (Sie) beziehen sich bezogen sich haben sich bezogen hatten ..............

bieten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich biete bot habe geboten hatte ..............
du bietest botest hast geboten hattest ..............
er (sie, es) bietet bot hat geboten hatte ..............
wir bieten boten haben geboten hatten ..............
ihr bietet botet habt geboten hattet ..............
sie (Sie) bieten boten haben geboten hatten ..............

bilden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bilde bildete habe gebildet hatte ..............
du bildest bildetest hast gebildet hattest ..............
er (sie, es) bildet bildete hat gebildet hatte ..............
wir bilden bildeten haben gebildet hatten ..............
ihr bildet bildetet habt gebildet hattet ..............
sie (Sie) bilden bildeten haben gebildet hatten ..............

bitten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bitte bat habe gebeten hatte ..............
du bittest batest hast gebeten hattest ..............
er (sie, es) bittet bat hat gebeten hatte ..............
wir bitten baten haben gebeten hatten ..............
ihr bittet batet habt gebeten hattet ..............
sie (Sie) bitten baten haben gebeten hatten ..............

bleiben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bleibe blieb bin geblieben war ..............
du bleibst bliebst bist geblieben warst ..............
er (sie, es) bleibt blieb ist geblieben war ..............
wir bleiben blieben sind geblieben waren ..............
ihr bleibt bliebt seid geblieben wart ..............
sie (Sie) bleiben blieben sind geblieben waren ..............

brauchen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich brauche brauchte habe gebraucht hatte ..............
du brauchst brauchtest hast gebraucht hattest ..............
er (sie, es) braucht brauchte hat gebraucht hatte ..............
wir brauchen brauchten haben gebraucht hatten ..............
ihr braucht brauchtet habt gebraucht hattet ..............
sie (Sie) brauchen brauchten haben gebraucht hatten ..............

brennen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich brenne brannte habe gebrannt hatte ..............
du brennst branntest hast gebrannt hattest ..............
er (sie, es) brennt brannte hat gebrannt hatte ..............
wir brennen brannten haben gebrannt hatten ..............
ihr brennt branntet habt gebrannt hattet ..............
sie (Sie) brennen brannten haben gebrannt hatten ..............

bringen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich bringe brachte habe gebracht hatte ..............
du bringst brachtest hast gebracht hattest ..............
er (sie, es) bringt brachte hat gebracht hatte ..............
wir bringen brachten haben gebracht hatten ..............
ihr bringt brachtet habt gebracht hattet ..............
sie (Sie) bringen brachten haben gebracht hatten ..............

buchstabieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich buchstabiere buchstabierte habe buchstabiert hatte ..............
du buchstabierst buchstabiertest hast buchstabiert hattest ..............
er (sie, es) buchstabiert buchstabierte hat buchstabiert hatte ..............
wir buchstabieren buchstabierten haben buchstabiert hatten ..............
ihr buchstabiert buchstabiertet habt buchstabiert hattet ..............
sie (Sie) buchstabieren buchstabierten haben buchstabiert hatten ..............

dauern
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich dauere dauerte habe gedauert hatte ..............
du dauerst dauertest hast gedauert hattest ..............
er (sie, es) dauert dauerte hat gedauert hatte ..............
wir dauern dauerten haben gedauert hatten ..............
ihr dauert dauertet habt gedauert hattet ..............
sie (Sie) dauern dauerten haben gedauert hatten ..............

dazwischenkommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt

ich komme dazwischen kam dazwischen bin dazwischengekommen war ..............

du kommst dazwischen kamst dazwischen bist dazwischengekommen warst ..............

er (sie, es) kommt dazwischen kam dazwischen ist dazwischengekommen war ..............

wir kommen dazwischen kamen dazwischen sind dazwischengekommen waren ..............

ihr kommt dazwischen kamt dazwischen seid dazwischengekommen wart ..............

sie (Sie) kommen dazwischen kamen dazwischen sind dazwischengekommen waren ..............

denken
an-Akk Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich denke dachte habe gedacht hatte ..............
du denkst dachtest hast gedacht hattest ..............
er (sie, es) denkt dachte hat gedacht hatte ..............
wir denken dachten haben gedacht hatten ..............
ihr denkt dachtet habt gedacht hattet ..............
sie (Sie) denken dachten haben gedacht hatten ..............

diskutieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich diskutiere diskutierte habe diskutiert hatte ..............
du diskutierst diskutiertest hast diskutiert hattest ..............
er (sie, es) diskutiert diskutierte hat diskutiert hatte ..............
wir diskutieren diskutierten haben diskutiert hatten ..............
ihr diskutiert diskutiertet habt diskutiert hattet ..............
sie (Sie) diskutieren diskutierten haben diskutiert hatten ..............

duplizieren
(verdoppeln)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich dupliziere duplizierte habe dupliziert hatte ..............
du duplizierst dupliziertest hast dupliziert hattest ..............
er (sie, es) dupliziert duplizierte hat dupliziert hatte ..............
wir duplizieren duplizierten haben dupliziert hatten ..............
ihr dupliziert dupliziertet habt dupliziert hattet ..............
sie (Sie) duplizieren duplizierten haben dupliziert hatten ..............
einsteigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich steige ein stieg ein bin eingestiegen war ..............
du steigst ein stiegst ein bist eingestiegen warst ..............
er (sie, es) steigt ein stieg ein ist eingestiegen war ..............
wir steigen ein stiegen ein sind eingestiegen waren ..............
ihr steigt ein stiegt ein seid eingestiegen wart ..............
sie (Sie) steigen ein stiegen ein sind eingestiegen waren ..............
eintreten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich trete ein trat ein bin eingetreten war ..............
du trittst ein tratest ein bist eingetreten warst ..............
er (sie, es) tritt ein trat ein ist eingetreten war ..............
wir treten ein traten ein sind eingetreten waren ..............
ihr tretet ein tratet ein seid eingetreten wart ..............
sie (Sie) treten ein traten ein sind eingetreten waren ..............
eintreten für sich für seine Rechte einsetzen; für seine Rechte eintreten - to stand up for one"s rights

einverstanden sein
(Zustandspassiv)

Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt

ich bin einverstanden war einverstanden bin einverstanden gewesen war ..............

du bist einverstanden warst einverstanden bist einverstanden gewesen warst ..............

er (sie, es) ist einverstanden war einverstanden ist einverstanden gewesen war ..............

wir sind einverstanden waren einverstanden sind einverstanden gewesen waren ..............

ihr seid einverstanden wart einverstanden seid einverstanden gewesen wart ..............

sie (Sie) sind einverstanden waren einverstanden sind einverstanden gewesen waren ..............

nicht einverstanden sein (mit) - to disagree (with) Wer ist einverstanden? - Who is in favour?
einzahlen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich zahle ein zahlte ein habe eingezahlt hatte ..............
du zahlst ein zahltest ein hast eingezahlt hattest ..............
er (sie, es) zahlt ein zahlten ein hat eingezahlt hatte ..............
wir zahlen ein zahlten ein haben eingezahlt hatten ..............
ihr zahlt ein zahltet ein habt eingezahlt hattet ..............
sie (Sie) zahlen ein zahlten ein haben eingezahlt hatten ..............

empfangen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich empfange empfing habe empfangen hatte ..............
du empfängst empfingst hast empfangen hattest ..............
er (sie, es) empfängt empfing hat empfangen hatte ..............
wir empfangen empfingen haben empfangen hatten ..............
ihr empfangt empfingt habt empfangen hattet ..............
sie (Sie) empfangen empfingen haben empfangen hatten ..............

empfehlen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich empfehle empfahl habe empfohlen hatte ..............
du empfiehlst empfahlst hast empfohlen hattest ..............
er (sie, es) empfiehlt empfahl hat empfohlen hatte ..............
wir empfehlen empfahlen haben empfohlen hatten ..............
ihr empfiehlt empfahlt habt empfohlen hattet ..............
sie (Sie) empfehlen empfahlen haben empfohlen hatten ..............

enthalten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich enthalte enthielt habe enthalten hatte ..............
du enthälst enthieltest hast enthalten hattest ..............
er (sie, es) enthält enthielt hat enthalten hatte ..............
wir enthalten enthielten haben enthalten hatten ..............
ihr enthaltet enthieltet habt enthalten hattet ..............
sie (Sie) enthalten enthielten haben enthalten hatten ..............

entscheiden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich entscheide entschied habe entschieden hatte ..............
du entscheidest entschiedest hast entschieden hattest ..............
er (sie, es) entscheidet entschied hat entschieden hatte ..............
wir entscheiden entschieden haben entschieden hatten ..............
ihr entscheidet entschiedet habt entschieden hattet ..............
sie (Sie) entscheiden entschieden haben entschieden hatten ..............

entscheiden, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich entscheide mich entschied mich habe mich entschieden hatte ..............
du entscheidest dich entschiedest dich hast dich entschieden hattest ..............
er (sie, es) entscheidet sich entschied sich hat sich entschieden hatte ..............
wir entscheiden uns entschieden uns haben uns entschieden hatten ..............
ihr entscheidet euch entschiedet euch habt euch entschieden hattet ..............
sie (Sie) entscheiden sich entschieden sich haben sich entschieden hatten ..............

entschließen, sich

Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt


ich entschließe mich entschloss mich habe mich entschlossen hatte ..............
du entschließt dich entschlossest dich hast dich entschlossen hattest ..............
er (sie, es) entschließt sich entschloss sich hat sich entschlossen hatte ..............
wir entschließen uns entschlossen uns haben uns entschlossen hatten ..............
ihr entschließt euch entschlosst euch habt euch entschlossen hattet ..............
sie (Sie) entschließen sich entschlossen sich haben sich entschlossen hatten ..............

entschuldigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich entschuldige entschuldigte habe entschuldigt hatte ..............
du entschuldigst entschuldigtest hast entschuldigt hattest ..............
er (sie, es) entschuldigt entschuldigte hat entschuldigt hatte ..............
wir entschuldigen entschuldigten haben entschuldigt hatten ..............
ihr entschuldigt entschuldigtet habt entschuldigt hattet ..............
sie (Sie) entschuldigen entschuldigten haben entschuldigt hatten ..............

entstehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich entstehe entstand bin entstanden war ..............
du entstehst entstandest bist entstanden warst ..............
er (sie, es) entsteht entstand ist entstanden war ..............
wir entstehen entstanden sind entstanden waren ..............
ihr entsteht entstandet seid entstanden wart ..............
sie (Sie) entstehen entstanden sind entstanden waren ..............

entwickeln
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich entwickle entwickelte habe entwickelt hatte ..............
du entwickelst entwickeltest hast entwickelt hattest ..............
er (sie, es) entwickelt entwickelte hat entwickelt hatte ..............
wir entwickeln entwickelten haben entwickelt hatten ..............
ihr entwickelt entwickeltet habt entwickelt hattet ..............
sie (Sie) entwickeln entwickelten haben entwickelt hatten ..............

erfinden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich erfinde erfand habe erfunden hatte ..............
du erfindest erfandest hast erfunden hattest ..............
er (sie, es) erfindet erfand hat erfunden hatte ..............
wir erfinden erfanden haben erfunden hatten ..............
ihr erfindet erfandet habt erfunden hattet ..............
sie (Sie) erfinden erfanden haben erfunden hatten ..............

erfüllen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich erfülle erfüllte habe erfüllt hatte ..............
du erfüllst erfülltest hast erfüllt hattest ..............
er (sie, es) erfüllt erfüllte hat erfüllt hatte ..............
wir erfüllen erfüllten haben erfüllt hatten ..............
ihr erfüllt erfülltet habt erfüllt hattet ..............
sie (Sie) erfüllen erfüllten haben erfüllt hatten ..............

ergänzen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich ergänze ergänzte habe ergänzt hatte ..............
du ergänzt ergänztest hast ergänzt hattest ..............
er (sie, es) ergänzt ergänzte hat ergänzt hatte ..............
wir ergänzen ergänzten haben ergänzt hatten ..............
ihr ergänzt ergänztet habt ergänzt hattet ..............
sie (Sie) ergänzen ergänzten haben ergänzt hatten ..............

erkennen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich erkenne erkannte habe erkannt hatte ..............
du erkennst erkanntest hast erkannt hattest ..............
er (sie, es) erkennt erkannte hat erkannt hatte ..............
wir erkennen erkannten haben erkannt hatten ..............
ihr erkennt erkanntet habt erkannt hattet ..............
sie (Sie) erkennen erkannten haben erkannt hatten ..............

erklären
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich erkläre erklärte habe erklärt hatte ..............
du erklärst erklärtest hast erklärt hattest ..............
er (sie, es) erklärt erklärte hat erklärt hatte ..............
wir erklären erklärten haben erklärt hatten ..............
ihr erklärt erklärtet habt erklärt hattet ..............
sie (Sie) erklären erklärten haben erklärt hatten ..............

erlauben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich erlaube erlaubte habe erlaubt hatte ..............
du erlaubst erlaubtest hast erlaubt hattest ..............
er (sie, es) erlaubt erlaubte hat erlaubt hatte ..............
wir erlauben erlaubten haben erlaubt hatten ..............
ihr erlaubt erlaubtet habt erlaubt hattet ..............
sie (Sie) erlauben erlaubten haben erlaubt hatten ..............

erledigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich erledige erledigte habe erledigt hatte ..............
du erledigst erledigtest hast erledigt hattest ..............
er (sie, es) erledigt erledigte hat erledigt hatte ..............
wir erledigen erledigten haben erledigt hatten ..............
ihr erledigt erledigtet habt erledigt hattet ..............
sie (Sie) erledigen erledigten haben erledigt hatten ..............

erscheinen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich erscheine erschien bin erschienen war ..............
du erscheinst erschienst bist erschienen warst ..............
er (sie, es) erscheint erschien ist erschienen war ..............
wir erscheinen erschienen sind erschienen waren ..............
ihr erscheint erschient seid erschienen wart ..............
sie (Sie) erscheinen erschienen sind erschienen waren ..............

erstellen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich erstelle erstellte habe erstellt hatte ..............
du erstellst erstelltest hast erstellt hattest ..............
er (sie, es) erstellt erstellte hat erstellt hatte ..............
wir erstellen erstellten haben erstellt hatten ..............
ihr erstellt erstelltet habt erstellt hattet ..............
sie (Sie) erstellen erstellten haben erstellt hatten ..............

erzählen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich erzähle erzählte habe erzählt
du erzählst erzähltest hast erzählt
er (sie, es) erzählt erzählte hat erzählt
wir erzählen erzählten haben erzählt
ihr erzählt erzähltet habt erzählt
sie (Sie) erzählen erzählten haben erzählt

essen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Konjunktiv II
ich esse aß habe gegessen äße
du isst aßest hast gegessen äßest
er (sie, es) isst aß hat gegessen äße
wir essen aßen haben gegessen äßen
ihr esst aßt habt gegessen äßet
sie (Sie) essen aßen haben gegessen äßen
existieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich existiere existierte habe existiert hatte ..............
du existierst existiertest hast existiert hattest ..............
er (sie, es) existiert existierte hat existiert hatte ..............
wir existieren existierten haben existiert hatten ..............
ihr existiert existiertet habt existiert hattet ..............
sie (Sie) existieren existierten haben existiert hatten ..............
vorhanden sein
fahren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich fahre fuhr bin gefahren war ..............
du fährst fuhrst bist gefahren warst ..............
er (sie, es) fährt fuhr ist gefahren war ..............
wir fahren fuhren sind gefahren waren ..............
ihr fahrt fuhrt seid gefahren wart ..............
sie (Sie) fahren fuhren sind gefahren waren ..............

fallen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich falle fiel bin gefallen war ..............
du fällst fielst bist gefallen warst ..............
er (sie, es) fällt fiel ist gefallen war ..............
wir fallen fielen sind gefallen waren ..............
ihr fallt fielt seid gefallen wart ..............
sie (Sie) fallen fielen sind gefallen waren ..............

fehlen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich fehle fehlte habe gefehlt hatte ..............
du fehlst fehltest hast gefehlt hattest ..............
er (sie, es) fehlt fehlte hat gefehlt hatte ..............
wir fehlen fehlten haben gefehlt hatten ..............
ihr fehlt fehltet habt gefehlt hattet ..............
sie (Sie) fehlen fehlten haben gefehlt hatten ..............

feiern
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich feiere feierte habe gefeiert hatte ..............
du feierst feiertest hast gefeiert hattest ..............
er (sie, es) feiert feierte hat gefeiert hatte ..............
wir feiern feierten haben gefeiert hatten ..............
ihr feiert feiertet habt gefeiert hattet ..............
sie (Sie) feiern feierten haben gefeiert hatten ..............

fernsehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich sehe fern sah fern habe ferngesehen hatte ..............
du siehst fern sahst fern hast ferngesehen hattest ..............
er (sie, es) sieht fern sah fern hat ferngesehen hatte ..............
wir sehen fern sahen fern haben ferngesehen hatten ..............
ihr seht fern saht fern habt ferngesehen hattet ..............
sie (Sie) sehen fern sahen fern haben ferngesehen hatten ..............

festhalten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich halte fest hielt fest habe festgehalten hatte ..............
du hältst fest hieltest fest hast festgehalten hattest ..............
er (sie, es) hält fest hielt fest hat festgehalten hatte ..............
wir halten fest hielten fest haben festgehalten hatten ..............
ihr haltet fest hieltet fest habt festgehalten hattet ..............
sie (Sie) halten fest hielten fest haben festgehalten hatten ..............

festigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich festige festigte habe gefestigt hatte ..............
du festigst festigtest hast gefestigt hattest ..............
er (sie, es) festigt festigte hat gefestigt hatte ..............
wir festigen festigten haben gefestigt hatten ..............
ihr festigt festigtet habt gefestigt hattet ..............
sie (Sie) festigen festigten haben gefestigt hatten ..............

festlegen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich lege fest legte fest habe festgelegt hatte ..............
du legst fest legtest fest hast festgelegt hattest ..............
er (sie, es) legt fest legte fest hat festgelegt hatte ..............
wir legen fest legten fest haben festgelegt hatten ..............
ihr legt fest legtet fest habt festgelegt hattet ..............
sie (Sie) legen fest legten fest haben festgelegt hatten ..............
jemanden festlegen Termin festlegen
finden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich finde fand habe gefunden hatte ..............
du findest fandest hast gefunden hattest ..............
er (sie, es) findet fand hat gefunden hatte ..............
wir finden fanden haben gefunden hatten ..............
ihr findet fandet habt gefunden hattet ..............
sie (Sie) finden fanden haben gefunden hatten ..............
fliegen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich fliege flog bin geflogen war ..............
du fliegst flogst bist geflogen warst ..............
er (sie, es) fliegt flog ist geflogen war ..............
wir fliegen flogen sind geflogen waren ..............
ihr fliegt flogt seid geflogen wart ..............
sie (Sie) fliegen flogen sind geflogen waren ..............
aus dem Job fliegen - to get the push fliegen lassen
fliehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich fliehe floh bin geflohen war ..............
du fliehst flohst bist geflohen warst ..............
er (sie, es) flieht floh ist geflohen war ..............
wir fliehen flohen sind geflohen waren ..............
ihr flieht floht seid geflohen wart ..............
sie (Sie) fliehen flohen sind geflohen waren ..............

folgen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich folge folgte bin gefolgt war ..............
du folgst folgtest bist gefolgt warst ..............
er (sie, es) folgt folgte ist gefolgt war ..............
wir folgen folgten sind gefolgt waren ..............
ihr folgt folgtet seid gefolgt wart ..............
sie (Sie) folgen folgten sind gefolgt waren ..............
Folge mir! Das kann ernste Folgen haben. - This may have serious consequences.
Ich werde deinem Rat folgen. ... sind wie folgt übereingekommen: -
Ich werde den beiden folgen. ... und folge den Instruktionen auf dem Bildschirm.
fotografieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich fotografiere fotografierte habe fotografiert hatte ..............
du fotografierst fotografiertest hast fotografiert hattest ..............
er (sie, es) fotografiert fotografierte hat fotografiert hatte ..............
wir fotografieren fotografierten haben fotografiert hatten ..............
ihr fotografiert fotografiertet habt fotografiert hattet ..............
sie (Sie) fotografieren fotografierten haben fotografiert hatten ..............
Aufnahmen machen - to take pictures Ich fotografiere gern - I like to take pictures.
ein Foto schießen John machte im Park eine Aufnahme von seiner Freundin.
Er hat ein Foto gemacht. - He took a photograph.

fragen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich frage fragte habe gefragt hatte ..............
du fragst fragtest hast gefragt hattest ..............
er (sie, es) fragt fragte hat gefragt hatte ..............
wir fragen fragten haben gefragt hatten ..............
ihr fragt fragtet habt gefragt hattet ..............
sie (Sie) fragen fragten haben gefragt hatten ..............
Die Sekretärin lässt fragen, ob ... jemanden um Rat fragen
Fragt mich nicht wie. Warum fragen Sie?
freuen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich freue freute habe gefreut hatte ..............
du freust freutest hast gefreut hattest ..............
er (sie, es) freut freute hat gefreut hatte ..............
wir freuen freuten haben gefreut hatten ..............
ihr freut freutet habt gefreut hattet ..............
sie (Sie) freuen freuten haben gefreut hatten ..............

freuen, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich freue mich freute mich habe mich gefreut hatte ..............
du freust dich freutest dich hast dich gefreut hattest ..............
er (sie, es) freut sich freute sich hat sich gefreut hatte ..............
wir freuen uns freuten uns haben uns gefreut hatten ..............
ihr freut euch freutet euch habt euch gefreut hattet ..............
sie (Sie) freuen sich freuten sich haben sich gefreut hatten ..............

frühstücken
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich frühstücke frühstückte habe gefrühstückt hatte ..............
du frühstückst frühstücktest hast gefrühstückt hattest ..............
er (sie, es) frühstückt frühstückte hat gefrühstückt hatte ..............
wir frühstücken frühstückten haben gefrühstückt hatten ..............
ihr frühstückt frühstücktet habt gefrühstückt hattet ..............
sie (Sie) frühstücken frühstückten haben gefrühstückt hatten ..............

fühlen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich fühle fühlte habe gefühlt hatte ..............
du fühlst fühltest hast gefühlt hattest ..............
er (sie, es) fühlt fühlte hat gefühlt hatte ..............
wir fühlen fühlten haben gefühlt hatten ..............
ihr fühlt fühltet habt gefühlt hattet ..............
sie (Sie) fühlen fühlten haben gefühlt hatten ..............
Ich fühle mich nicht wohl/gut. Danke, ich fühle mich ganz wohl. - Thank you, I feel quite all right.
Mir ist kalt. Fühle dich wie zu Hause. - Make yourself at home.
Mir ist schwindlig. sich hundeelend fühlen - to feel like nothing on earth
Es tut weh. Wie lange fühlen Sie sich schon so?
Was für Schmerzen haben Sie? Wo haben Sie Schmerzen?
funktionieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich funktioniere funktionierte habe funktioniert hatte ..............
du funktionierst funktioniertest hast funktioniert hattest ..............
er (sie, es) funktioniert funktionierte hat funktioniert hatte ..............
wir funktionieren funktionierten haben funktioniert hatten ..............
ihr funktioniert funktioniertet habt funktioniert hattet ..............
sie (Sie) funktionieren funktionierten haben funktioniert hatten ..............
Das funktioniert immer! Es funktioniert nicht. - It doesn"t work.
Das Radio funktioniert nicht.
garantieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich garantiere garantierte habe garantiert hatte ..............
du garantierst garantiertest hast garantiert hattest ..............
er (sie, es) garantiert garantierte hat garantiert hatte ..............
wir garantieren garantierten haben garantiert hatten ..............
ihr garantiert garantiertet habt garantiert hattet ..............
sie (Sie) garantieren garantierten haben garantiert hatten ..............

geben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gebe gab habe gegeben hatte ..............
du gibst gabst hast gegeben hattest ..............
er (sie, es) gibt gab hat gegeben hatte ..............
wir geben gaben haben gegeben hatten ..............
ihr gebt gabt habt gegeben hattet ..............
sie (Sie) geben gaben haben gegeben hatten ..............
aus der Hand geben Gib her! Her damit!
den letzten Schliff geben Gibt es ...?
den Senf dazu geben Ich gebe es ihm.
einen Namen geben in Arbeit geben
Er gibt ein Interview. keinen Laut von sich geben
es gibt - there"s; there is sein Jawort geben
es gibt nur eine Lösung Geben Sie mir ein Buch!
sich die grösste Mühe geben - to try hard; to take pains
gebrauchen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gebrauche gebrauchte habe gebraucht hatte ..............
du gebrauchst gebrauchtest hast gebraucht hattest ..............
er (sie, es) gebraucht gebrauchte hat gebraucht hatte ..............
wir gebrauchen gebrauchten haben gebraucht hatten ..............
ihr gebraucht gebrauchtet habt gebraucht hattet ..............
sie (Sie) gebrauchen gebrauchten haben gebraucht hatten ..............

gefallen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gefalle gefiel habe gefallen hatte ..............
du gefällst gefielst hast gefallen hattest ..............
er (sie, es) gefällt gefiel hat gefallen hatte ..............
wir gefallen gefielen haben gefallen hatten ..............
ihr gefallt gefielt habt gefallen hattet ..............
sie (Sie) gefallen gefielen haben gefallen hatten ..............
Das im Schaufenster gefällt mir. Nichts gefällt dir.
es gefällt mir - I like it Gefällt es Ihnen hier?
gehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gehe ging bin gegangen war ..............
du gehst gingst bist gegangen warst ..............
er (sie, es) geht ging ist gegangen war ..............
wir gehen gingen sind gegangen waren ..............
ihr geht gingt seid gegangen wart ..............
sie (Sie) gehen gingen sind gegangen waren ..............
an die Arbeit gehen Ich könnte nicht gehen.
Danke, es geht. Ich muss doch hin(gehen).
Das geht aber nicht! Ich werde ins Theater gehen.
Die Uhr geht falsch. Kommen und Gehen
Dieser Artikel geht sehr gut. Leider müssen wir jetzt gehen.
Er ist nach Hause gegangen. Mir geht es sehr gut. - Estou muito bem.
Es geht ihm schlecht. (Gesundheit) sich gehen lassen
Es geht mir gut. vor sich gehen
Es geht mir nicht gut. Wie geht es? Alles klar?
Es geht nicht. Es geht nicht anders.
Es geht mir jetzt schon besser. - I"ve improved a lot. - I feel better now.
gehören
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gehöre gehörte habe gehört hatte ..............
du gehörst gehörtest hast gehört hattest ..............
er (sie, es) gehört gehörte hat gehört hatte ..............
wir gehören gehörten haben gehört hatten ..............
ihr gehört gehörtet habt gehört hattet ..............
sie (Sie) gehören gehörten haben gehört hatten ..............
Das gehört nicht zur Sache. - That"s beside the point.
Das gehört zu meiner Aufgabe. - That"s all part of my job.
Das gehört sich nicht! (unanständig) - That"s just not done! It"s bad manners! It is rude! That sort of thing isn"t done!
gelingen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gelinge gelang bin gelungen war ..............
du gelingst gelangst bist gelungen warst ..............
er (sie, es) gelingt gelang ist gelungen war ..............
wir gelingen gelangen sind gelungen waren ..............
ihr gelingt gelangt seid gelungen wart ..............
sie (Sie) gelingen gelangen sind gelungen waren ..............

genießen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich genieße genoss habe genossen hatte ..............
du genießt genossest hast genossen hattest ..............
er (sie, es) genießt genoss hat genossen hatte ..............
wir genießen genossen haben genossen hatten ..............
ihr genießt genosst habt genossen hattet ..............
sie (Sie) genießen genossen haben genossen hatten ..............

gestatten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gestatte gestattete habe gestattet hatte ..............
du gestattest gestattetest hast gestattet hattest ..............
er (sie, es) gestattet gestattete hat gestattet hatte ..............
wir gestatten gestatteten haben gestattet hatten ..............
ihr gestattet gestattetet habt gestattet hattet ..............
sie (Sie) gestatten gestatteten haben gestattet hatten ..............
bis ... dies gestatten - Es ist nicht gestattet …
Der Gebrauch von ... ist nicht gestattet. sich gestatten
Es ist den Dichtern gestattet zu lügen.
gewähren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gewähre gewährte habe gewährt hatte ..............
du gewährst gewährtest hast gewährt hattest ..............
er (sie, es) gewährt gewährte hat gewährt hatte ..............
wir gewähren gewährten haben gewährt hatten ..............
ihr gewährt gewährtet habt gewährt hattet ..............
sie (Sie) gewähren gewährten haben gewährt hatten ..............

gewinnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt Plusquam Perfekt
ich gewinne gewann habe gewonnen hatte ..............
du gewinnst gewannst hast gewonnen hattest ..............
er (sie, es) gewinnt gewann hat gewonnen hatte ..............
wir gewinnen gewannen haben gewonnen hatten ..............
ihr gewinnt gewannt habt gewonnen hattet ..............
sie (Sie) gewinnen gewannen haben gewonnen hatten ..............
Eine kleine Chance, zu gewinnen. Möge der Bessere gewinnen.
(einen) Gewinn machen Prozess gewinnen
Ich gewinne bestimmt. - I stand to win. Zeit zu gewinnen suchen - to play for time
gießen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gieße goss habe gegossen
du gießt gossest hast gegossen
er (sie, es) gießt goss hat gegossen
wir gießen gossen haben gegossen
ihr gießt gosset habt gegossen
sie (Sie) gießen gossen haben gegossen
Es ist Zeit die Pflanzen zu gießen. - It¹s time to water the plants.
Stranggießmaschine zum Gießen von Linien
glauben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich glaube glaubte habe geglaubt
du glaubst glaubtest hast geglaubt
er (sie, es) glaubt glaubte hat geglaubt
wir glauben glaubten haben geglaubt
ihr glaubt glaubtet habt geglaubt
sie (Sie) glauben glaubten haben geglaubt
Glauben schenken - credit Glaubst du nicht, dass ...
Ich glaube ihm nicht. Ich nehme es an. Ich glaube schon.
Der Gerechte lebt nämlich durch den Glauben.
gratulieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gratuliere gratulierte habe gratuliert
du gratulierst gratuliertest hast gratuliert
er (sie, es) gratuliert gratulierte hat gratuliert
wir gratulieren gratulierten haben gratuliert
ihr gratuliert gratuliertet habt gratuliert
sie (Sie) gratulieren gratulierten haben gratuliert

haben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich habe hatte habe gehabt
du hast hattest hast gehabt
er (sie, es) hat hatte hat gehabt
wir haben hatten haben gehabt
ihr habt hattet habt gehabt
sie (Sie) haben hatten haben gehabt
Alles was ich habe … nichts davon haben
Da haben wir"s! nichts zu sagen haben. -
Du hast recht. Was haben wir davon?
es gut haben Wenn du gelernt hättest.
Ich habe ... Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich es nicht glauben.
Ich hätte gern ... Ich hätte nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen.
Soll und Haben Ich hätte gerne eine Information. - Ich brauche eine Information.
wird haben Es hat ein Buch auf dem Tisch. - There is a book on the table.
werden haben Wenn Sie ... hätten.
halten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich halte hielt habe gehalten
du hältst hieltest hast gehalten
er (sie, es) hält hielt hat gehalten
wir halten hielten haben gehalten
ihr haltet hieltet habt gehalten
sie (Sie) halten hielten haben gehalten
Wort (Versprechen) halten eine Rede halten - to deliver a speech
für richtig halten Was halten Sie davon? - What do you make of it? How does it strike you?
Hält der Bus hier? jemandem die Stange halten
heiraten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich heirate heiratete habe geheiratet
du heiratest heiratetest hast geheiratet
er (sie, es) heiratet heiratete hat geheiratet
wir heiraten heirateten haben geheiratet
ihr heiratet heiratetet habt geheiratet
sie (Sie) heiraten heirateten haben geheiratet

heißen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich heiße hieß habe geheißen
du heißt hießt hast geheißen
er (sie, es) heißt hieß hat geheißen
wir heißen hießen haben geheißen
ihr heißt hießt habt geheißen
sie (Sie) heißen hießen haben geheißen
Das heißt auf deutsch ... Ich heiße Jürg.
das heißt nicht Was bedeutet das? - Was heißt das?
helfen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich helfe half habe geholfen
du hilfst halfst hast geholfen
er (sie, es) hilft half hat geholfen
wir helfen halfen haben geholfen
ihr helft halft habt geholfen
sie (Sie) helfen halfen haben geholfen
Aber nichts hat geholfen. Darf ich Ihnen behilflich sein? - Can I give you a hand?
Kann ich Ihnen helfen? Den Tüchtigen hilft das Glück.
Kann uns jemand helfen? Der Arzt hilft, die Natur heilt.
Können Sie mir helfen? Diese Tabletten halfen mir nicht. - These pills did me no good.
um ihnen zu helfen ... Ihre Angaben helfen uns, die Nachfrage dieser Produkte besser auswerten zu können.
herstellen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle her stellte her habe hergestellt
du stellst her stelltest her hast hergestellt
er (sie, es) stellt her stellte her hat hergestellt
wir stellen her stellten her haben hergestellt
ihr stellt her stelltet her habt hergestellt
sie (Sie) stellen her stellten her haben hergestellt
ein Produkt herstellen - to manufacture a product Gleichgewicht herstellen
eine Verbindung herstellen (Telekommunikation) Nach Auskunft des Herstellers
hinbringen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bringe hin brachte hin habe hingebracht
du bringst hin brachtest hin hast hingebracht
er (sie, es) bringt hin brachte hin hat hingebracht
wir bringen hin brachten hin haben hingebracht
ihr bringt hin brachtet hin habt hingebracht
sie (Sie) bringen hin brachten hin haben hingebracht

hinfallen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich falle hin fiel hin bin hingefallen
du fällst hin fielst hin bist hingefallen
er (sie, es) fällt hin fiel hin ist hingefallen
wir fallen hin fielen hin sind hingefallen
ihr fallt hin fielt hin seid hingefallen
sie (Sie) fallen hin fielen hin sind hingefallen

hinsehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sehe hin sah hin habe hingesehen
du siehst hin sahst hin hast hingesehen
er (sie, es) sieht hin sah hin hat hingesehen
wir sehen hin sahen hin haben hingesehen
ihr seht hin saht hin habt hingesehen
sie (Sie) sehen hin sahen hin haben hingesehen
genau hinsehen
hoffen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich hoffe hoffte habe gehofft
du hoffst hofftest hast gehofft
er (sie, es) hofft hoffte hat gehofft
wir hoffen hofften haben gehofft
ihr hofft hofftet habt gehofft
sie (Sie) hoffen hofften haben gehofft

holen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich hole holte habe geholt
du holst holtest hast geholt
er (sie, es) holt holte hat geholt
wir holen holten haben geholt
ihr holt holtet habt geholt
sie (Sie) holen holten haben geholt
abholen holen lassen Der Teufel soll ihn holen!
hören
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich höre hörte habe gehört
du hörst hörtest hast gehört
er (sie, es) hört hörte hat gehört
wir hören hörten haben gehört
ihr hört hörtet habt gehört
sie (Sie) hören hörten haben gehört
Ich hörte einen Lärm. vom Hörensagen
überhören - ignore Er tat so, als ob er mich nicht hören würde.
informieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich informiere informierte habe informiert
du informierst informiertest hast informiert
er (sie, es) informiert informierte hat informiert
wir informieren informierten haben informiert
ihr informiert informiertet habt informiert
sie (Sie) informieren informierten haben informiert

interessieren, sich

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich interessiere mich interessierte mich habe mich interessiert
du interessierst dich interessiertest dich hast dich interessiert
er (sie, es) interessiert sich interessierte sich hat sich interessiert
wir interessieren uns interessierten uns haben uns interessiert
ihr interessiert euch interessiertet euch habt euch interessiert
sie (Sie) interessieren sich interessierten sich haben sich interessiert
Interessierst du dich für ... ? Wen interessiert das schon?
Nein, das interessiert mich nicht.

irren, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich irre mich irrte mich habe mich geirrt
du irrst dich irrtest dich hast mich geirrt
er (sie, es) irrt sich irrte sich hat mich geirrt
wir irren uns irrten uns haben mich geirrt
ihr irrt euch irrtet euch habt mich geirrt
sie (Sie) irren sich irrten sich haben mich geirrt
Wenn ich mich nicht irre ... - If I am not mistaken ...
kaufen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kaufe kaufte habe gekauft
du kaufst kauftest hast gekauft
er (sie, es) kauft kaufte hat gekauft
wir kaufen kauften haben gekauft
ihr kauft kauftet habt gekauft
sie (Sie) kaufen kauften haben gekauft
von der Stange kaufen Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Ich werde ein ... kaufen. Ich würde das Haus kaufen, wenn es billiger wäre.
kennen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kenne kannte habe gekannt
du kennst kanntest hast gekannt
er (sie, es) kennt kannte hat gekannt
wir kennen kannten haben gekannt
ihr kennt kanntet habt gekannt
sie (Sie) kennen kannten haben gekannt
Ich kenne ihn gut. kennen lernen
klingeln
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich klingle / klingele klingelte habe geklingelt
du klingelst klingeltest hast geklingelt
er (sie, es) klingelt klingelte hat geklingelt
wir klinglen klingelten haben geklingelt
ihr klingelt klingeltet habt geklingelt
sie (Sie) klinglen klingelten haben geklingelt

kochen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich koche kochte habe gekocht
du kochst kochtest hast gekocht
er (sie, es) kocht kochte hat gekocht
wir kochen kochten haben gekocht
ihr kocht kochtet habt gekocht
sie (Sie) kochen kochten haben gekocht
aufkochen lassen Siedepunkt
backen einkochen; verkochen
Mach schnell! Die Milch kocht über. - Hurry up! The milk is boiling over.
kommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme kamm bin gekommen
du kommst kammst bist gekommen
er (sie, es) kommt kamm ist gekommen
wir kommen kammen sind gekommen
ihr kommt kammt seid gekommen
sie (Sie) kommen kammen sind gekommen
an den Tag kommen das kommt nicht von ungefähr
aus der Übung kommen Er wird wohl (nicht) kommen.
dahinter kommen Das kommt darauf an! - That depends!
Danke für das Kommen. Das kommt nicht in Frage! - It"s out of the question!
das Kommen und Gehen Er möchte wissen, weshalb du nicht gekommen bist.
es kommt darauf an, ob ... falls/wenn er kommen sollte (Möglichkeit)
Wenn (falls) er kommen sollte ... Es dauert lange, bis der Zug kommt. - The train will be long in coming.
wir warten auf sein Kommen Woher kommt er?
Kommt Zeit, kommt Rat. Woher kommt Paul?
Ob er wohl kommt? zu kurz kommen
Sie kommt aus Brasilien. Kommst du auch?
Woher kommen Sie? zu spät kommen - to be late
konjugieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich konjugiere konjugierte habe konjugiert
du konjugierst konjugiertest hast konjugiert
er (sie, es) konjugiert konjugierte hat konjugiert
wir konjugieren konjugierten haben konjugiert
ihr konjugiert konjugiertet habt konjugiert
sie (Sie) konjugieren konjugierten haben konjugiert
können
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kann konnte habe gekonnt
du kannst konntest hast gekonnt
er (sie, es) kann konnte hat gekonnt
wir können konnten haben gekonnt
ihr könnt konntet habt gekonnt
sie (Sie) können konnten haben gekonnt
Da kann ich nichts machen. Können gemacht werden ...
Das Wetter könnte nicht schöner sein. Können Sie mir helfen?
Du kannst beruhigt sein. Könnten Sie mir bitte sagen, ...
Du kannst mich gerne haben. kann (sein)
eine Sprache können Immer wenn ich kann …
Er käme wenn er könnte. Ja, das kann ich tun.
es kann sein, dass … Kannst du deine Lektion auswendig? Ja ich kann sie.
Ich kann nichts dafür. - I can"t help it. Können wir einen Tisch haben? (im Restaurant)
Ich könnte, aber ich mag nicht. Könnten wir bitte ... haben? (im Restaurant)
Ich konnte mich nicht konzentrieren. Man kann nie wissen. - Nunca se sabe.
kann als Referenzmaterial verwendet werden Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
Kann ich Ihnen helfen? Rette sich wer kann!
Kann nur gemacht werden … Wir haben getan, was wir konnten.
kontrollieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kontrolliere kontrollierte habe kontrolliert
du kontrollierst kontrolliertest hast kontrolliert
er (sie, es) kontrolliert kontrollierte hat kontrolliert
wir kontrollieren kontrollierten haben kontrolliert
ihr kontrolliert kontrolliertet habt kontrolliert
sie (Sie) kontrollieren kontrollierten haben kontrolliert

korrigieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich korrigiere korrigierte habe korrigiert
du korrigierst korrigiertest hast korrigiert
er (sie, es) korrigiert korrigierte hat korrigiert
wir korrigieren korrigierten haben korrigiert
ihr korrigiert korrigiertet habt korrigiert
sie (Sie) korrigieren korrigierten haben korrigiert

kosten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich koste kostete habe gekostet
du kostest kostetest hast gekostet
er (sie, es) kostet kostete hat gekostet
wir kosten kosteten haben gekostet
ihr kostet kostetet habt gekostet
sie (Sie) kosten kosteten haben gekostet
Der Koch kostet die Suppe.
Es kostet uns nichts, zu helfen.
Überwindung kosten
Was kostet ...? - Wie viel kostet ...? - Wie viel macht es? - How much is it?
kümmern, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich kümmere mich kümmerte mich habe mich gekümmert
du kümmerst dich kümmertest dich hast dich gekümmert
er (sie, es) kümmert sich kümmerte sich hat sich gekümmert
wir kümmern uns kümmerten uns haben uns gekümmert
ihr kümmert euch kümmertet euch habt euch gekümmert
sie (Sie) kümmern sich kümmerten sich haben sich gekümmert

lachen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lache lachte habe gelacht
du lachst lachtest hast gelacht
er (sie, es) lacht lachte hat gelacht
wir lachen lachten haben gelacht
ihr lacht lachtet habt gelacht
sie (Sie) lachen lachten haben gelacht
Bringe mich nicht zum Lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Der lachende Dritte (Wenn zwei sich streiten ...)

lassen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lasse ließ habe gelassen
du lässt ließest hast gelassen
er (sie, es) lässt ließ hat gelassen
wir lassen ließen haben gelassen
ihr lasst ließet habt gelassen
sie (Sie) lassen ließen haben gelassen
abfahren lassen Lasst uns zum Wesentlichen kommen.
allein lassen leben und leben lassen
zugehen lassen Geld springen lassen
aufkochen lassen mit sich handeln lassen
zufrieden lassen Motor einlaufen lassen
ausreden lassen nichts von sich verlauten lassen
fliegen lassen Lass mich in Frieden!
bestimmen lassen sich etwas bieten lassen
bestrahlen lassen sich munden lassen
Lasst mich los! sich nichts vormachen lassen
Lasst uns beten sich operieren lassen
ruhen lassen sich sehen lassen können
gelten lassen unangefochten lassen
hinter sich lassen unbeachtet lassen
hochleben lassen unerwähnt lassen
holen lassen verlautbaren lassen
Lass mich! verschwinden lassen
Lass mich sehen! vom Stapel laufen lassen
sich sehen lassen es ankommen lassen auf
sein Leben lassen es dabei bewenden lassen
sich gehen lassen Es lässt mich kalt. - It leaves me cold.
sich trauen lassen Ich lasse einen Arzt rufen. - I"ll send for the doctor.
merken lassen Das lässt sich nicht leugnen. - There"s no denying.
vom Stapel lassen Lass den Kopf nicht hängen! - Don"t be down in the mouth!
die Hand lassen von Lass dich nicht unterkriegen! - Don"t be down in the mouth! - Keep your tail up!
auf sich warten lassen Ich habe meine Tasche im Zug liegen lassen. - I"ve left my bag in the train.
die Finger davon lassen jemandem Zeit lassen - to give someone time
Das lässt sich vertuschen. jemanden hängen lassen; jemanden im Stich lassen
Lass die Finger davon! sich Zeit lassen; sich Zeit nehmen -to take up time
laufen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich laufe lief bin gelaufen
du läufst liefst bist gelaufen
er (sie, es) läuft lief ist gelaufen
wir laufen liefen sind gelaufen
ihr lauft lieft seid gelaufen
sie (Sie) laufen liefen sind gelaufen
am laufenden Band die Dinge laufen lassen - to let things slide
den Dieb laufen lassen ein Programm laufen lassen (ausführen) - to run
Laufen und Gehen ist gesund. Mein Wagen läuft prima.. - My car is running very nicely.
laufendes Jahr schnell/langsam laufen
leer laufen (Maschine) vom Stapel laufen lassen
leben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lebe lebte habe gelebt
du lebst lebtest hast gelebt
er (sie, es) lebt lebte hat gelebt
wir leben lebten haben gelebt
ihr lebt lebtet habt gelebt
sie (Sie) leben lebten haben gelebt
am Leben bleiben ein neues Leben beginnen - to turn over a new leaf
auf Leben und Tod im Laufe meines Lebens - in the course of my life
außerirdisches Leben in Saus und Braus leben- to live on the fat of the land
Das Possenspiel des Lebens Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft
das tägliche Leben Sie leben von einer kleinen Rente. - They live on a small retirement pension.
Er lebt wie ein König. in gesunder Umgebung lebend
für sich leben Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.
genug zu leben Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir
gut leben Rein im Leben, frei von Verbrechen.
hochleben lassen Seefahrt ist notwendig, Leben nicht.
Ich lebe nicht gerne alleine. leben und leben lassen
in den Tag hinein leben sein Leben lassen
ins Leben gerufenes Projekt unter Einsatz des Lebens
knapp leben intravital (während des Lebens)
Leben Sie wohl! jemandem nach dem Leben trachten

legen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lege legte habe gelegt
du legst legtest hast gelegt
er (sie, es) legt legte hat gelegt
wir legen legten haben gelegt
ihr legt legtet habt gelegt
sie (Sie) legen legten haben gelegt
an den Tag legen Hand an sich legen
das Legen sich aufs Ohr legen
Feuer legen zugrunde legen
sich legen Wert legen auf
leihen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich leihe lieh habe geliehen
du leihst liehst hast geliehen
er (sie, es) leiht lieh hat geliehen
wir leihen liehen haben geliehen
ihr leiht lieht habt geliehen
sie (Sie) leihen liehen haben geliehen

lernen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lerne lernte habe gelernt
du lernst lerntest hast gelernt
er (sie, es) lernt lernte hat gelernt
wir lernen lernten haben gelernt
ihr lernt lerntet habt gelernt
sie (Sie) lernen lernten haben gelernt
Auch vom Feind lernen ist Recht.
auswendig lernen - to learn by heart
Dank einer Freundin lernte ich Deutsch sprechen.
Durch Lehren lernen wir.
Höre nicht auf zu lernen.
Lernet, gewarnt, rechttun und nicht missachten die Götter!
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. (Nicht fürs Leben lernen wir, sondern für die Schule).
Was man in der Jugend nicht lernt, lernt man im Alter niemals. (Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.)
Wir müssen den Dialog auswendig lernen. - We have to memorize the dialog.
Er ging in die USA und lernte Englisch in 4 Monaten. - He went to the States and picked up English in 4 months.
Ich lerne Englisch nach einer neuen Methode. - I am learning English by a new method.
lesen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lese las habe gelesen
du liest lasest hast gelesen
er (sie, es) liest las hat gelesen
wir lesen lasen haben gelesen
ihr lest laset habt gelesen
sie (Sie) lesen lasen haben gelesen
Ähren lesen Es ist griechisch, man liest es nicht. [Es ist zu schwer]
Ich lese dein Buch. Förderprogramm im Bereich Buch und Lesen
Ich lese immer diese Zeitschrift. Ich lese sehr gern. - I am fond of reading.
Sie kann nicht einmal lesen und schreiben. wieder lesen; erneut lesen - to reread
lieben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich liebe liebte habe geliebt
du liebst liebtest hast geliebt
er (sie, es) liebte liebte hat geliebt
wir lieben liebten haben geliebt
ihr liebt liebtet habt geliebt
sie (Sie) lieben liebten haben geliebt
bis über die Ohren verliebt in Jung stirbt, wen die Götter lieben.
Ich liebe dich. - I love you. Liebe und tu, was du willst!
liefern
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich liefere lieferte habe geliefert
du lieferst liefertest hast geliefert
er (sie, es) liefert lieferte hat geliefert
wir liefern lieferten haben geliefert
ihr liefert liefertet habt geliefert
sie (Sie) liefern lieferten haben geliefert
Auslieferung; Lieferung lieferbar; vorrätig - available; in stock
Wenn Waren mit geringerer Güte geliefert werden, ... - If inferior products are tendered for delivery, ...

liegen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich liege lag habe gelegen
du liegst lagst hast gelegen
er (sie, es) liegt lag hat gelegen
wir liegen lagen haben gelegen
ihr liegt lagt habt gelegen
sie (Sie) liegen lagen haben gelegen
das Problem liegt bei … jemandem auf der Tasche liegen
falsch liegen offensichtlich sein; auf der Hand liegen - to be plain to see
Ich liege im Bett. wie die Dinge liegen - as matters stand
im Schlafe liegen Der Hauptsitz liegt in den USA.
Wo liegt/ist der Bahnhof? Die Gabel liegt unter dem Tisch.
zu Tage liegend; oberirdisch Die Schuld liegt bei mir! - I am to blame!
zugrunde liegen Eine Person links liegen lassen.
Da liegt der Hase im Pfeffer! - That"s the snag! Es liegt an ihm. - It"s up to him.
Da liegt der Hund begraben. - There"s the rub.
machen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mache machte habe gemacht
du machst machtest hast gemacht
er (sie, es) macht machte hat gemacht
wir machen machten haben gemacht
ihr macht machtet habt gemacht
sie (Sie) machen machten haben gemacht
Da kann ich nichts machen. andere schlecht machen - to run down other people
Das kann er mit uns nicht machen. Das habe ich selbst gemacht. - This is of my own making.
Das macht man nicht so. Warum machst du das?
Das macht nichts. - That doesn"t matter. Was machst Du? - What are you doing?
es kurz machen Was macht ihr?- What are they doing?
es macht nichts- it doesn"t matter was sich machen lässt
Ich würde das nie machen. Was soll ich machen? - What am I to do? ; What shall I do?
Kann nur gemacht werden … Wie viel macht es? Wie viel kostet es?- How much is it?
Können gemacht werden ... Macht nichts! - Never mind!
sich auf den Weg machen sich die Arbeit machen (zu)
meinen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich meine meinte habe gemeint
du meinst meintest hast gemeint
er (sie, es) meint meintet hat gemeint
wir meinen meinten haben gemeint
ihr meint meintet habt gemeint
sie (Sie) meinen meinten haben gemeint
Das will ich meinen! Ich meine ...
es gut meinen Was meinen Sie?
merken
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich merke merkte habe gemerkt
du merkst merktest hast gemerkt
er (sie, es) merkt merkte hat gemerkt
wir merken merkten haben gemerkt
ihr merkt merktet habt gemerkt
sie (Sie) merken merkten haben gemerkt
Ich werde es mir merken. Ich werde mich daran erinnern.
merken lassen
mieten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich miete mietete habe gemietet
du mietest mietetest hast gemietet
er (sie, es) mietet mietete hat gemietet
wir mieten mieteten haben gemietet
ihr mietet mietetet habt gemietet
sie (Sie) mieten mieteten haben gemietet
Ich möchte einen Wagen mieten. - I wish to rent a car.
mitbringen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bringe mit brachte mit habe mitgebracht
du bringst mit brachtest mit hast mitgebracht
er (sie, es) bringt mit brachte mit hat mitgebracht
wir bringen mit brachten mit haben mitgebracht
ihr bringt mit brachtet mit habt mitgebracht
sie (Sie) bringen mit brachten mit haben mitgebracht
mit sich bringen Wenn Sie einen Freund oder Kollegen mitbringen möchten, …
Möchtest Du, das ich ein Buch aus der Bibliothek mitbringe? - Shall I get you a book from the library?
mitkommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme mit kam mit bin mitgekommen
du kommst mit kamst mit bist mitgekommen
er (sie, es) kommt mit kam mit ist mitgekommen
wir kommen mit kamen mit sind mitgekommen
ihr kommt mit kamt mit seid mitgekommen
sie (Sie) kommen mit kamen mit sind mitgekommen
Ich komme mit. Komm mit uns!
mitnehmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich nehme mit nahm mit habe mitgenommen
du nimmst mit nahmst mit hast mitgenommen
er (sie, es) nimmt mit nahm mit hat mitgenommen
wir nehmen mit nahmen mit haben mitgenommen
ihr nehmt mit nahmt mit habt mitgenommen
sie (Sie) nehmen mit nahmen mit haben mitgenommen
in der Hand tragen Sie haben nichts mitgenommen.
mitteilen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich teile mit teilte mit habe mitgeteilt
du teilst mit teiltest mit hast mitgeteilt
er (sie, es) teilt mit teilte mit hat mitgeteilt
wir teilen mit teilten mit haben mitgeteilt
ihr teilt mit teiltet mit habt mitgeteilt
sie (Sie) teilen mit teilten mit haben mitgeteilt

möchten (futur
"mögen")
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mag mochte habe gemocht
du magst mochtest hast gemocht
er (sie, es) mag mochte hat gemocht
wir mögen mochten haben gemocht
ihr mögt mochtet habt gemocht
sie (Sie) mögen mochten haben gemocht
Danke, ich möchte nicht mehr. Das Getränk, das ich am liebsten mag, ist ..
Ich mag ... - I like ... Ich könnte, aber ich mag nicht.
Ich mag sie/ihn. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
Ich möchte, dass du das tust. Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Ich möchte diesen Film sehen. Ich möchte einen großen/kleinen Wagen mieten.
Ich möchte ein ruhiges Zimmer. - I want a quiet room Ich möchte einen Tisch für 4 Personen reservieren
Ich möchte eine Fahrkarte nach ... Ich möchte etwas mehr. (z. B. essen)
Ich möchte gerne etwas essen/trinken. Ich möchte mein Geld zurück! - I want to get my money back!
Möchten Sie etwas essen? Von wem mag der Brief sein? - Von wem der Brief wohl ist?
Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen. Was auch immer es ist. - Was es auch sein mag.
Ich möchte weder Tee noch Kaffee. Was möchten Sie wissen?
Ich möchte wissen, weshalb … Welches Buch möchtest du?
lieber haben; lieber mögen; lieber wollen/möchten wenn du möchtest
Möchten Sie ...? Wer mag wohl dieser Mann sein?
Möchtest du ein Eis? Wir möchten gern bestellen.
Möchtest du noch ein Bier? Wohin möchtest du fahren?
Sie fragt mich, ob ich ... mag. Sie mag Kinder.
mögen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mag mochte habe gemocht
du magst mochtest hast gemocht
er (sie, es) mag mochte hat gemocht
wir mögen mochten haben gemocht
ihr mögt mochtet habt gemocht
sie (Sie) mögen mochten haben gemocht
Danke, ich möchte nicht mehr. Wer mag wohl dieser Mann sein?
Ich könnte, aber ich mag nicht. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
Ich mag ... - I like ... Ich möchte eine Kamera kaufen. - I want to buy a camera.
Wohin möchtest du fahren? Was auch immer es ist. - Was es auch sein mag.
Ich möchte, dass du das tust. Ich möchte einen Tisch für 4 Personen reservieren
Wir möchten gern bestellen. Ich möchte etwas mehr. (z. B. essen)
Möchten Sie etwas essen? Ich möchte gerne etwas essen/trinken.
Ich möchte diesen Film sehen. Ich möchte mein Geld zurück! - I want to get my money back!
Ich möchte ein ruhiges Zimmer. - I want a quiet room Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen.
Ich möchte eine Fahrkarte nach … Ich möchte weder Tee noch Kaffee.
Möchtest du ein Eis? Ich möchte wissen, weshalb …
Möchtest du noch ein Bier? lieber haben; lieber mögen; lieber wollen/möchten
Von wem mag der Brief sein? Was möchten Sie wissen?
müssen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich muss musste habe gemusst
du musst musstest hast gemusst
er (sie, es) muss musste hat gemusst
wir müssen mussten haben gemusst
ihr müsst musstet habt gemusst
sie (Sie) müssen mussten haben gemusst
Das muss heute noch fertig werden. Sie musste viel hinunterschlucken. - She had to swallow a lot.
Du wirst ... müssen. Er müsste eigentlich schon da sein.
Ich muss arbeiten. Ich muss darüber nachdenken.
nehmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich nehme nahm habe genommen
du nimmst nahmst hast genommen
er (sie, es) nimmt nahm hat genommen
wir nehmen nahmen haben genommen
ihr nehmt nahmt habt genommen
sie (Sie) nehmen nahmen haben genommen
Abstand nehmen von zu sich nehmen
an sich nehmen zur Frau nehmen
auf sich nehmen Platz nehmen
beim Wort nehmen Rache nehmen
(etwas) ernst nehmen Maß nehmen
etwas in Angriff nehmen Wie man`s nimmt!
in Beschlag nehmen zu nehmen verstehen
notieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich notiere notierte habe notiert
du notierst notiertest hast notiert
er (sie, es) notiert notierte hat notiert
wir notieren notierten haben notiert
ihr notiert notiertet habt notiert
sie (Sie) notieren notierten haben notiert

öffnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich öffne öffnete habe geöffnet
du öffnest öffnetest hast geöffnet
er (sie, es) öffnet öffnete hat geöffnet
wir öffnen öffneten haben geöffnet
ihr öffnet öffnetet habt geöffnet
sie (Sie) öffnen öffneten haben geöffnet
aufdrücken Kontakt (Stromkreis) öffnen Ich öffnete den Brief.
ordnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich ordne ordnete habe geordnet
du ordnest ordnetest hast geordnet
er (sie, es) ordnet ordnete hat geordnet
wir ordnen ordneten haben geordnet
ihr ordnet ordnetet habt geordnet
sie (Sie) ordnen ordneten haben geordnet
ein Ganzes bilden
Alphabetisches Ordnen
Bauen Sie Dokumente so auf, dass ... - Organize documents so they ...
Jedem Checkpunkt wurde von der Arbeitsgruppe eine Prioritätsstufe zugeordnet.
Ordnen Sie Beschriftungen explizit ihren Kontrollelementen zu. - Associate labels explicitly with their controls.
packen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich packe packte habe gepackt
du packst packtest hast gepackt
er (sie, es) packt packte hat gepackt
wir packen packten haben gepackt
ihr packt packtet habt gepackt
sie (Sie) packen packten haben gepackt

passen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich passe passte habe gepasst
du passt passtest hast gepasst
er (sie, es) passt passte hat gepasst
wir passen passten haben gepasst
ihr passt passtet habt gepasst
sie (Sie) passen passten haben gepasst
es passt nicht - it doesn"t fit das passt sich nicht
Welche Bilder passen? Die Farben passen nicht zusammen. - The colours do not match.
auf ein Spiel/eine Runde verzichten (Kartenspiel) Diese Kleidung steht dir gut. - This dress suits you well.
passieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich passiere passierte bin passiert
du passierst passiertest bist passiert
er (sie, es) passiert passierte ist passiert
wir passieren passierten sind passiert
ihr passiert passiertet seid passiert
sie (Sie) passieren passierten sind passiert
Das kann passieren.
Das passiert mir immer, wenn…
Es passierte vor acht Tagen. - It happened a week ago.
rauchen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich rauche rauchte habe geraucht
du rauchst rauchtest hast geraucht
er (sie, es) raucht rauchte hat geraucht
wir rauchen rauchten haben geraucht
ihr raucht rauchtet habt geraucht
sie (Sie) rauchen rauchten haben geraucht
Das Rauchen ist erst nach dem Start erlaubt. (Flugzeug) Ich verbiete dir das Rauchen.
Rauchen verboten. Rauche nicht! Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
rechnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich rechne rechnete habe gerechnet
du rechnest rechnetest hast gerechnet
er (sie, es) rechnet rechnete hat gerechnet
wir rechnen rechneten haben gerechnet
ihr rechnet rechnetet habt gerechnet
sie (Sie) rechnen rechneten haben gerechnet
ich rechne mit dir; ich zähle auf dich in Rechnung tragen - ter em conta; considerar
mit etwas rechnen; mit jemandem rechnen - contar com alguma coisa; contar com alguém - to expect
reden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich rede redete habe geredet
du redest redetest hast geredet
er (sie, es) redet redete hat geredet
wir reden redeten haben geredet
ihr redet redetet habt geredet
sie (Sie) reden redeten haben geredet
Die Philosophie lehrt tun, nicht reden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
reinigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich reinige reinigte habe gereinigt
du reinigst reinigtest hast gereinigt
er (sie, es) reinigt reinigte hat gereinigt
wir reinigen reinigten haben gereinigt
ihr reinigt reinigtet habt gereinigt
sie (Sie) reinigen reinigten haben gereinigt
reisen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich reise reiste bin gereist
du reist reistest bist gereist
er (sie, es) reist reiste ist gereist
wir reisen reisten sind gereist
ihr reist reistet seid gereist
sie (Sie) reisen reisten sind gereist
Er reist morgen ab. Gute Reise!
reparieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich repariere reparierte habe repariert
du reparierst repariertest hast repariert
er (sie, es) repariert reparierte hat repariert
wir reparieren reparierten haben repariert
ihr repariert repariertet habt repariert
sie (Sie) reparieren reparierten haben repariert

rufen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich rufe rief habe gerufen
du rufst riefst hast gerufen
er (sie, es) ruft rief hat gerufen
wir rufen riefen haben gerufen
ihr ruft rieft habt gerufen
sie (Sie) rufen riefen haben gerufen
sagen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sage sagte habe gesagt
du sagst sagtest hast gesagt
er (sie, es) sagt sagte hat gesagt
wir sagen sagten haben gesagt
ihr sagt sagtet habt gesagt
sie (Sie) sagen sagten haben gesagt
alles was er sagte Was Sie nicht sagen! - You don"t say!; You don"t say so.
damit ist nicht gesagt Wieso sagt mir nie jemand etwas?
Sag mal, ... um es ganz offen zu sagen - to put it pluntly
Sag mir Bescheid! Das ist schwer zu sagen.- That is hard to say.
Was sagt er? Es ist so, wie ich immer sage...
ehrlich/offen gesagt Es lässt sich noch nichts sagen.
Er hat mir gesagt ... Es war nicht das, was ich sagen wollte.
ich sagte - I said Ich habe etwas zu sagen.
ich will sagen - I mean to say Lebewohl sagen - goodbye - to say goodbye
Ich wollte etwas anderes sagen. Das lässt sich (noch) nicht sagen.
Könnten Sie mir bitte sagen, … Das will ich nicht sagen.
Nichts, was er sagte ... Das will viel sagen. - That"s saying a lot.
nichts zu sagen haben Was sagen Sie dazu?
sage und schreibe
schaden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schade schadete habe geschadet
du schadest schadetest hast geschadet
er (sie, es) schadet schadete hat geschadet
wir schaden schadeten haben geschadet
ihr schadet schadetet habt geschadet
sie (Sie) schaden schadeten haben geschadet
Das schadet nichts. - That won"t hurt. Rauchen kann Ihrer Gesundheit schaden.
den Schaden haben Schaden nehmen; zu Schaden kommen
Verlust und Schaden
schaffen
(vollbringen;
arbeiten)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schaffe schaffte habe geschafft
du schaffst schafftest hast geschafft
er (sie, es) schafft schaffte hat geschafft
wir schaffen schafften haben geschafft
ihr schafft schafftet habt geschafft
sie (Sie) schaffen schafften haben geschafft
Er hat es geschafft.
Ich werde es nie schaffen. - I"ll never make it.
Schaffen wir das in zwei Stunden? - Can we make it in two hours?
schaffen
(schöperisch,
gestaltend
hervorbringen)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schaffe schuf habe geschaffen
du schaffst schufst hast geschaffen
er (sie, es) schafft schuf hat geschaffen
wir schaffen schufen haben geschaffen
ihr schafft schuft habt geschaffen
sie (Sie) schaffen schufen haben geschaffen
Das Ziel der Bewegung ist eine demokratische Regierung zu schaffen.
Der Versuch ein nationales System zu schaffen.
schauen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schaue schaute habe geschaut
du schaust schautest hast geschaut
er (sie, es) schaut schauten hat geschaut
wir schauen schauten haben geschaut
ihr schaut schautet habt geschaut
sie (Sie) schauen schauten haben geschaut
mal sehen; mal schauen Ich schaue, wer es ist.
schenken
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schenke schenkte habe geschenkt
du schenkst schenktest hast geschenkt
er (sie, es) schenkt schenkte hat geschenkt
wir schenken schenkten haben geschenkt
ihr schenkt schenktet habt geschenkt
sie (Sie) schenken schenkten haben geschenkt

schlafen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schlafe schlief habe geschlafen
du schläfst schliefst hast geschlafen
er (sie, es) schläft schlief hat geschlafen
wir schlafen schliefen haben geschlafen
ihr schlaft schlieft habt geschlafen
sie (Sie) schlafen schliefen haben geschlafen
ein Schläfchen machen - to take a nap im Schlafe liegen
Ich habe kein Auge zugemacht. - I didn"t get a wink of sleep. Schlafzimmer
schließen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schließe schloss habe geschlossen
du schließt schlossest hast geschlossen
er (sie, es) schließt schloss hat geschlossen
wir schließen schlossen haben geschlossen
ihr schließt schlosset habt geschlossen
sie (Sie) schließen schlossen haben geschlossen
Frieden schließen - to make peace Alle aktiven Fenster schließen - Close all active windows
mit einem Deckel schließen - Computersitzung(programm) schließen (beenden)
mit einem Schlüssel abschließen einen Vertrag schließen - contract
einschließen Stromkreis schließen
Hahn schließen Tür schließen
schmecken
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schmecke schmeckte habe geschmeckt
du schmeckst schmecktest hast geschmeckt
er (sie, es) schmeckt schmeckte hat geschmeckt
wir schmecken schmeckten haben geschmeckt
ihr schmeckt schmecktet habt geschmeckt
sie (Sie) schmecken schmeckten haben geschmeckt
schmecken nach - to flavour of Das Abendessen hat mir geschmeckt. - I enjoyed my supper.
Schmeckt das Essen? Es schmeckt nach Salz. - It tastes of salt.
schneiden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schneide schnitt habe geschnitten
du schneidest schnittest hast geschnitten
er (sie, es) schneidet schnitt hat geschnitten
wir schneiden schnitten haben geschnitten
ihr schneidet schnittet habt geschnitten
sie (Sie) schneiden schnitten haben geschnitten
(die) Haare schneiden Gesichter schneiden - to make faces
schreiben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schreibe schrieb habe geschrieben
du schreibst schriebst hast geschrieben
er (sie, es) schreibt schrieb hat geschrieben
wir schreiben schrieben haben geschrieben
ihr schreibt schriebt habt geschrieben
sie (Sie) schreiben schrieben haben geschrieben
Ich schreibe sehr gerne mit dem Computer. sage und schreibe
mit einer Schreibmaschine schreiben Wie schreibt man das?
Schreib so, dass ich es verstehe. Sie kann nicht einmal lesen und schreiben.
sich hinter die Ohren schreiben können Wie schreibt man das Wort?- How do you spell that word?
schreien
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schreie schrie habe geschrien
du schreist schriest hast geschrien
er (sie, es) schreit schrie hat geschrien
wir schreien schrien haben geschrien
ihr schreit schriet habt geschrien
sie (Sie) schreien schrien haben geschrien

schwimmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schwimme schwamm bin geschwommen
du schwimmst schwammst bist geschwommen
er (sie, es) schwimmt schwamm ist geschwommen
wir schwimmen schwammen sind geschwommen
ihr schwimmt schwammt seid geschwommen
sie (Sie) schwimmen schwammen sind geschwommen
schwimmende Police; laufende Abonnementpolice

sehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sehe sah habe gesehen
du siehst sahst hast gesehen
er (sie, es) sieht sah hat gesehen
wir sehen sahen haben gesehen
ihr seht saht habt gesehen
sie (Sie) sehen sahen haben gesehen
ins Angesicht sehen Wie ihr seht, ...
Lass mich sehen! - Let me see! wirst sehen
mal sehen; mal schauen Ich sehe ihn ...
wie Sie sehen; wie Sie erkennen - as you will see werden wir sehen
nicht die Hand vor den Augen sehen sich sehen lassen
Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich se nicht glauben. Ich sah das noch nie.
sein
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bin war bin gewesen
du bist warst bist gewesen
er (sie, es) ist war ist gewesen
wir sind waren sind gewesen
ihr seid wart seid gewesen
sie (Sie) sind waren sind gewesen
Aber es ist nicht so. wenn dem so ist
Und wer bist du? Wenn ich Sie wäre, ...
Ich bin der, der ich bin. Wer es auch sei.
Ich denke, also bin ich. Was es auch sei, was ...
senden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sende sandte / sendete habe gesendet
du sendest sandtest / sendetest hast gesendet
er (sie, es) sendet sandte / sendete hat gesendet
wir senden sandten / sendeten haben gesendet
ihr sendet sandtet / sendetet habt gesendet
sie (Sie) senden sandten / sendeten haben gesendet
Bitte senden Sie die Antwort an ... - Please send your reply to ...
Daten werden übertragen - transferring data
E-mail verschicken/versenden; "emailen" - to e-mail
Ich bekomme es zugesendet (zugeschickt). - I have it sent to me.
Ich werde Dir einen Brief senden. - I"m going to send you a letter.
Bitte senden Sie Kommentare zu diesem Dokument an ... - Please send comments about this document to ...
singen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich singe sang habe gesungen
du singst sangst hast gesungen
er (sie, es) singt sang hat gesungen
wir singen sangen haben gesungen
ihr singt sangt habt gesungen
sie (Sie) singen sangen haben gesungen
Ich singe gerne.
sitzen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sitze saß habe gesessen
du sitzt saßest hast gesessen
er (sie, es) sitzt saß hat gesessen
wir sitzen saßen haben gesessen
ihr sitzt saßt habt gesessen
sie (Sie) sitzen saßen haben gesessen
Der Lehrer steht und die Schüler sitzen. in der Tinte sitzen - to be in the soup
Er sitzt. Sie sitzt auf der Bank.
in der Klemme sitzen - to be up a gum tree; to be in the tight corner; to be in a tight squeeze
sollen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich soll sollte habe gesollt
du sollst solltest hast gesollt
er (sie, es) soll sollte hat gesollt
wir sollen sollten haben gesollt
ihr sollt solltet habt gesollt
sie (Sie) sollen sollten haben gesollt
Der Teufel soll ihn holen! falls er kommen sollte (Möglichkeit)
Dies sollte in geordneter Form gemacht werden. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Du sollst nicht töten! Soll ich oder soll ich nicht?
Es soll … Er soll um zehn Uhr ankommen. - He"s due to arrive at ten.
Soll ich Sie anrufen? sollte sich Soll und Haben
Was soll ich machen? - What am I to do? (erwägend); What shall I do? (um einen Auftrag bittend)
sorgen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sorge sorgte habe gesorgt
du sorgst sorgtest hast gesorgt
er (sie, es) sorgt sorgte hat gesorgt
wir sorgen sorgten haben gesorgt
ihr sorgt sorgtet habt gesorgt
sie (Sie) sorgen sorgten haben gesorgt

sparen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich spare sparte habe gespart
du sparst spartest hast gespart
er (sie, es) spart sparte hat gespart
wir sparen sparten haben gespart
ihr spart spartet habt gespart
sie (Sie) sparen sparten haben gespart

spazierengehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gehe spazieren ging spazieren bin spazierengegangen
du gehst spazieren gingst spazieren bist spazierengegangen
er (sie, es) geht spazieren ging spazieren ist spazierengegangen
wir gehen spazieren gingen spazieren sind spazierengegangen
ihr geht spazieren gingt spazieren seid spazierengegangen
sie (Sie) gehen spazieren gingen spazieren sind spazierengegangen

spielen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich spiele spielte habe gespielt
du spielst spieltest hast gespielt
er (sie, es) spielt spielte hat gespielt
wir spielen spielten haben gespielt
ihr spielt spieltet habt gespielt
sie (Sie) spielen spielten haben gespielt
Das spielt keine Rolle. Karten spielen - to play at cards
Der spielende Mensch Wir spielen um nichts. - We play for love.
sprechen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich spreche sprach habe gesprochen
du sprichst sprachst hast gesprochen
er (sie, es) spricht sprach hat gesprochen
wir sprechen sprachen haben gesprochen
ihr sprecht spracht habt gesprochen
sie (Sie) sprechen sprachen haben gesprochen
Er würde gerne mit mir sprechen. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. - I want to see the manager.
leise sprechen Ich möchte (mit) Herrn Baum sprechen.
Man spricht Deutsch. Wer spricht? (Telefon) Wer ist am Apparat? - Who is speaking?
Recht sprechen Wir sprachen über viele Dinge.
spülen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich spüle spülte habe gespült
du spülst spültest hast gespült
er (sie, es) spült spülte hat gespült
wir spülen spülten haben gespült
ihr spült spültet habt gespült
sie (Sie) spülen spülten haben gespült
den Mund spülen Geschirr spülen
stattfinden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich finde statt fand statt habe stattgefunden
du findest statt fandest statt hast stattgefunden
er (sie, es) findet statt fand statt hat stattgefunden
wir finden statt fanden statt haben stattgefunden
ihr findet statt fandet statt habt stattgefunden
sie (Sie) finden statt fanden statt haben stattgefunden

stecken (etwas in
etwas hineinfügen;
hineinbringen)

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich stecke steckte habe gesteckt
du steckst stecktest hast gesteckt
er (sie, es) steckt steckte hat gesteckt
wir stecken steckten haben gesteckt
ihr steckt stecktet habt gesteckt
sie (Sie) stecken steckten haben gesteckt
Den Stecker in die Steckdose stecken.
in Brand stecken - to set on fire
stehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stehe stand bin gestanden
du stehst standest bist gestanden
er (sie, es) steht stand ist gestanden
wir stehen standen sind gestanden
ihr steht standet seid gestanden
sie (Sie) stehen standen sind gestanden
offen stehen - be open stehen auf
stehe ich zu Ihrer Verfügung stehen für
teuer zu stehen kommen stehender Kessel
jemandem zur Verfügung stehen Steht er?
in der Schlange stehen - to stand in line stehenden Fusses
Nein, da steht nichts von dir drin. (Brief) im Wege stehen
Der Lehrer steht und die Schüler sitzen.
Diese Kleidung steht dir gut. - This dress suits you well.
am Rande eines Krieges stehen - to be on the verge of war
seinen Mann stehen - to stand one"s ground
Das Haus steht zum Verkauf. - This house is for sale.
Wie steht das Spiel? - What"s the score? Der Draht steht unter Strom. - That"s a live wire.

steigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich steige stieg bin gestiegen
du steigst stiegst bist gestiegen
er (sie, es) steigt stieg ist gestiegen
wir steigen stiegen sind gestiegen
ihr steigt stiegt seid gestiegen
sie (Sie) steigen stiegen sind gestiegen
Die Börse stieg um 2%. Die Preise der Lebensmittel sind gestiegen.
im Preis steigen ins Bad steigen (hineinsteigen)
steigende Temperatur Papierdrachen steigen lassen - to fly a kite
stellen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle stellte habe gestellt
du stellst stelltest hast gestellt
er (sie, es) stellt stellte hat gestellt
wir stellen stellten haben gestellt
ihr stellt stelltet habt gestellt
sie (Sie) stellen stellten haben gestellt
die Uhr stellen einstellen; justieren
in Frage stellen in Aussicht stellen
sich quer stellen auf die Probe stellen
hohe Anforderungen stellen jemanden zur Rede stellen
sterben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sterbe starb bin gestorben
du stirbst starbst bist gestorben
er (sie, es) stirbt starb ist gestorben
wir sterben starben sind gestorben
ihr sterbt starbt seid gestorben
sie (Sie) sterben starben sind gestorben
den Heldentod sterben Ich werde nicht sterben.
Denke daran, dass du sterben musst. Jung stirbt, wen die Götter lieben.
Es stirbt und lacht dabei sterben vor Müdigkeit
Süss ist es, fürs Vaterland zu sterben. Warum musste er sterben?

stimmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stimme stimmte habe gestimmt
du stimmst stimmtest hast gestimmt
er (sie, es) stimmt stimmte hat gestimmt
wir stimmen stimmten haben gestimmt
ihr stimmt stimmtet habt gestimmt
sie (Sie) stimmen stimmten haben gestimmt
milder stimmen - apaziguar Ich stimme für … günstig stimmen
stören
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich störe störte habe gestört
du störst störtest hast gestört
er (sie, es) stört störte hat gestört
wir stören störten haben gestört
ihr stört störtet habt gestört
sie (Sie) stören störten haben gestört
Bitte nicht stören!
strafen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich strafe strafte habe gestraft
du strafst straftest hast gestraft
er (sie, es) straft strafte hat gestraft
wir strafen straften haben gestraft
ihr straft straftet habt gestraft
sie (Sie) strafen straften haben gestraft

streben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich strebe strebte habe gestrebt
du strebst strebtest hast gestrebt
er (sie, es) strebt strebte hat gestrebt
wir streben strebten haben gestrebt
ihr strebt strebtet habt gestrebt
sie (Sie) streben strebten haben gestrebt

studieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich studiere studierte habe studiert
du studierst studiertest hast studiert
er (sie, es) studiert studierte hat studiert
wir studieren studierten haben studiert
ihr studiert studiertet habt studiert
sie (Sie) studieren studierten haben studiert
Er studiert (überlegt) zu lange. Wo studiert Karl?
Ich studierte drei Jahre Französisch.
Wir sind hier zum studieren.
suchen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich suche suchte habe gesucht
du suchst suchtest hast gesucht
er (sie, es) sucht suchte hat gesucht
wir suchen suchten haben gesucht
ihr sucht suchtet habt gesucht
sie (Sie) suchen suchten haben gesucht
Arbeit suchen - to look for work Was suchst du? Nach was suchst du? - What are you looking for?
auf der Suche nach … Zeit zu gewinnen suchen - to play for time
(Internet)Seiten suchen, die der Seite ähnlich sind. - Find pages similar to the page.
tanzen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich tanze tanzte habe getanzt
du tanzt tanztest hast getanzt
er (sie, es) tanzt tanzte hat getanzt
wir tanzen tanzten haben getanzt
ihr tanzt tanztet habt getanzt
sie (Sie) tanzen tanzten haben getanzt

teilnehmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich nehme teil nahm teil habe teilgenommen
du nimmst teil nahmst teil hast teilgenommen
er (sie, es) nimmt teil nahm teil hat teilgenommen
wir nehmen teil nahmen teil haben teilgenommen
ihr nehmt teil nahmt teil habt teilgenommen
sie (Sie) nehmen teil nahmen teil haben teilgenommen

telefonieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich telefoniere telefonierte habe telefoniert
du telefonierst telefoniertest hast telefoniert
er (sie, es) telefoniert telefonierte hat telefoniert
wir telefonieren telefonierten haben telefoniert
ihr telefoniert telefoniertet habt telefoniert
sie (Sie) telefonieren telefonierten haben telefoniert
Ich warte, bis sie telefoniert. Telefoniere mir. Kann ich hier telefonieren? - Can I phone from here?
Niemand hat telefoniert. Soll ich Sie anrufen?
tragen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich trage trug habe getragen
du trägst trugst hast getragen
er (sie, es) trägt trug hat getragen
wir tragen trugen haben getragen
ihr tragt trugt habt getragen
sie (Sie) tragen trugen haben getragen
das Gewehr schultern Er trägt ihm nichts nach. - He doesn"t hold a grudge against him.
Er trägt einen blauen Overall. Er trug den Sieg davon. - He bore the palm.
Er trägt Krawatte. Ich trage Größe 42. (Kleidung)
Er trug alle Dokumente mit sich. Kosten tragen; Kosten übernehmen - to bear costs
in der Hand tragen Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen.
in Rechnung tragen Zins tragen - to carry interest
zum Tragen kommen
treffen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich treffe traf habe getroffen
du triffst trafst hast getroffen
er (sie, es) trifft traf hat getroffen
wir treffen trafen haben getroffen
ihr trefft traft habt getroffen
sie (Sie) treffen trafen haben getroffen
Abmachung treffen Vorkehrungen treffen
Am Sonntag habe ich mich mit Anna getroffen. Wahl treffen - to make a choice
Das erste Mal, als ich mich mit Maria traf. Wo treffen wir uns?
sich treffen - to get together Ich traf gestern einen alten Freund. - I ran into an old friend yesterday.
Eines Tages traf ich ihn … ins Schwarze treffen - to hit the mark
Es trifft mich sehr. - It"s hard on me. Jemand trifft nicht den, den er gemeint hat, sondern einen anderen.
seine Wahl treffen - to take one"s choice Maßnahmen treffen; Maßnahmen ergreifen- to take steps
eine Entscheidung treffen; eine Entscheidung fällen - to make a decision; to come to a decision; to make a choice
trinken
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich trinke trank habe getrunken
du trinkst trankst hast getrunken
er (sie, es) trinkt trank hat getrunken
wir trinken tranken haben getrunken
ihr trinkt trankt habt getrunken
sie (Sie) trinken tranken haben getrunken
bis zur Neige trinken Ich weiss nicht, weshalb ich so viel Bier getrunken habe.
Drum lasst uns trinken! In jener Zeit, wir alle tranken viel.
Ich möchte gerne etwas essen/trinken. Jetzt lasst uns trinken!
Ich trinke keinen Alkohol. Was trinken Sie?
tun
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich tue (tu) tat habe getan
du tust tatst (tatest) hast getan
er (sie, es) tut tat hat getan
wir tun taten haben getan
ihr tut tatet habt getan
sie (Sie) tun taten haben getan
alle Hände voll zu tun haben
das tut nichts; das macht nichts
Die Philosophie lehrt tun, nicht reden.
es zu tun haben mit …
Was soll ich tun? - What am I to do? ; What shall I do? (um einen Auftrag bittend)
üben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich übe übte habe geübt
du übst übtest hast geübt
er (sie, es) übt übte hat geübt
wir üben übten haben geübt
ihr übt übtet habt geübt
sie (Sie) üben übten haben geübt
überlegen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich überlege überlegte habe überlegt
du überlegst überlegtest hast überlegt
er (sie, es) überlegt überlegte hat überlegt
wir überlegen überlegten haben überlegt
ihr überlegt überlegtet habt überlegt
sie (Sie) überlegen überlegten haben überlegt
Er überlegt/studiert zu lange. Ich habe es mir anders überlegt.
es sich überlegen Ich werde es mir überlegen.- I"ll think it over.
übernehmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich übernehme übernahm habe übernommen
du übernimmst übernahmst hast übernommen
er (sie, es) übernimmt übernahm hat übernommen
wir übernehmen übernahmen haben übernommen
ihr übernehmt übernahmt habt übernommen
sie (Sie) übernehmen übernahmen haben übernommen

umtauschen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich tausche um tauschte um habe umgetauscht
du tauschst um tauschtest um hast umgetauscht
er (sie, es) tauscht um tauschte um hat umgetauscht
wir tauschen um tauschten um haben umgetauscht
ihr tauscht um tauschtet um habt umgetauscht
sie (Sie) tauschen um tauschten um haben umgetauscht

umziehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich ziehe um zog um bin umgezogen
du ziehst um zogst um bist umgezogen
er (sie, es) zieht um zog um ist umgezogen
wir ziehen um zogen um sind umgezogen
ihr zieht um zogt um seid umgezogen
sie (Sie) ziehen um zogen um sind umgezogen
sich umziehen - to change one"s clothes
unterbrechen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich unterbreche unterbrach habe unterbrochen
du unterbrichst unterbrachst hast unterbrochen
er (sie, es) unterbricht unterbrach hat unterbrochen
wir unterbrechen unterbrachen haben unterbrochen
ihr unterbrecht unterbracht habt unterbrochen
sie (Sie) unterbrechen unterbrachen haben unterbrochen

unterhalten, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich unterhalte mich unterhielt mich habe mich unterhalten
du unterhälst dich unterhieltest dich hast dich unterhalten
er (sie, es) unterhält sich unterhielt sich hat sich unterhalten
wir unterhalten uns unterhielten uns haben uns unterhalten
ihr unterhaltet euch unterhieltet euch habt euch unterhalten
sie (Sie) unterhalten sich unterhielten sich haben sich unterhalten

unternehmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich unternehme unternahm habe unternommen
du unternimmst unternahmst hast unternommen
er (sie, es) unternimmt unternahm hat unternommen
wir unternehmen unternahmen haben unternommen
ihr unternehmt unternahmt habt unternommen
sie (Sie) unternehmen unternahmen haben unternommen

unterrichten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich unterrichte unterrichtete habe unterrichtet
du unterrichtest unterrichtetest hast unterrichtet
er (sie, es) unterrichtet unterrichtete hat unterrichtet
wir unterrichten unterrichteten haben unterrichtet
ihr unterrichtet unterrichtetet habt unterrichtet
sie (Sie) unterrichten unterrichteten haben unterrichtet
jemanden unterrichten Unterricht erteilen - to give lessons

verabreden, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verabrede mich verabredete mich habe mich verabredet
du verabredest dich verabredetest dich hast dich verabredet
er (sie, es) verabredet sich verabredete sich hat sich verabredet
wir verabreden uns verabredeten uns haben uns verabredet
ihr verabredet euch verabredetet euch habt euch verabredet
sie (Sie) verabreden sich verabredeten sich haben sich verabredet

verbessern
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verbessere verbesserte habe verbessert
du verbesserst verbessertest hast verbessert
er (sie, es) verbessert verbesserte hat verbessert
wir verbessern verbesserten haben verbessert
ihr verbessert verbessertet habt verbessert
sie (Sie) verbessern verbesserten haben verbessert
Massnahme mit dem Ziel, ... zu verbessern. Verbesserung des Lebensstandards
zum Zweck der Verbesserung von … Verbesserungs- und Schutzmassnahmen
Verbesserung anbringen verbesserte physiologische Kochsalzlösung mit Zusatz von Natrium
verbieten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verbiete verbat habe verboten
du verbietest verbatest hast verboten
er (sie, es) verbietet verbat hat verboten
wir verbieten verbaten haben verboten
ihr verbietet verbatet habt verboten
sie (Sie) verbieten verbaten haben verboten

verbinden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verbinde verband habe verbunden
du verbindest verbandest hast verbunden
er (sie, es) verbindet verband hat verbunden
wir verbinden verbanden haben verbunden
ihr verbindet verbandet habt verbunden
sie (Sie) verbinden verbanden haben verbunden
die Augen verbinden falsch verbunden sein (Telefon)
durch einen Keil verbinden geschäftliche Beziehungen/Verbindungen
durch Holzteile verbinden in Verbindung bleiben - to keep in touch
durch Nieten verbinden in Verbindung stehen (treten) mit
durch Schrauben verbinden Lösung einer Verbindung
eine Verbindung herstellen (Telekommunikation) mit Schwierigkeiten verbunden sein
Zwei Computer mit einem Modem verbinden. Verbinde dich mit anderen Computern!
verbleiben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verbleibe verblieb bin verblieben
du verbleibst verbliebst bist verblieben
er (sie, es) verbleibt verblieb ist verblieben
wir verbleiben verblieben sind verblieben
ihr verbleibt verbliebt seid verblieben
sie (Sie) verbleiben verblieben sind verblieben

verdienen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verdiene verdiente habe verdient
du verdienst verdientest hast verdient
er (sie, es) verdient verdiente hat verdient
wir verdienen verdienten haben verdient
ihr verdient verdientet habt verdient
sie (Sie) verdienen verdienten haben verdient
sich sein Brot verdienen Wir haben eine Pause verdient.
sich verdient machen um Womit verdient er sein Brot? - What does he do for a living?
Wieviel wirst du verdienen? Er verdient 1000 Dollars pro Monat. - He makes a thousand dollars a month.
vereinbaren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich vereinbare vereinbarte habe vereinbart
du vereinbarst vereinbartest hast vereinbart
er (sie, es) vereinbart vereinbartet hat vereinbart
wir vereinbaren vereinbarten haben vereinbart
ihr vereinbart vereinbartet habt vereinbart
sie (Sie) vereinbaren vereinbarten haben vereinbart
Die nächste Besprechung ist für Montag vereinbart.
wie vereinbart

verfügen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verfüge verfügte habe verfügt
du verfügst verfügtest hast verfügt
er (sie, es) verfügt verfügte hat verfügt
wir verfügen verfügten haben verfügt
ihr verfügt verfügtet habt verfügt
sie (Sie) verfügen verfügten haben verfügt
verfügt über Wir verfügen über ein qualifiziertes Team.
jemandem zur Verfügung stehen Wir verfügen über eine qualitätsorientierte Infrastruktur. - We have a quality-geared structure.
sich verfügen nach ist ebenfalls verfügbar - is also available
vergessen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich vergesse vergaß habe vergessen
du vergisst vergaßest hast vergessen
er (sie, es) vergisst vergaß hat vergessen
wir vergessen vergaßen haben vergessen
ihr vergesst vergaßt habt vergessen
sie (Sie) vergessen vergaßen haben vergessen
Das habe ich vergessen. Ich habe meine Tasche im Zug liegen lassen. - I"ve left my bag in the train.
Ich habe den Namen vergessen. Ich vergesse sonst alles.
sich vergessen Ich werde es nicht vergessen.
vergleichen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich vergleiche verglich habe verglichen
du vergleichst verglichest hast verglichen
er (sie, es) vergleicht verglich hat verglichen
wir vergleichen verglichen haben verglichen
ihr vergleicht verglichet habt verglichen
sie (Sie) vergleichen verglichen haben verglichen

vergrößern
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich vergrößere vergrößerte habe vergrößert
du vergrößerst vergrößertest hast vergrößert
er (sie, es) vergrößert vergrößerte hat vergrößert
wir vergrößeren vergrößerten haben vergrößert
ihr vergrößert vergrößertet habt vergrößert
sie (Sie) vergrößeren vergrößerten haben vergrößert
Klicke auf die Illustration (Figur), um sie zu vergrößern.
verkaufen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verkaufe verkaufte habe verkauft
du verkaufst verkauftest hast verkauft
er (sie, es) verkauft verkaufte hat verkauft
wir verkaufen verkauften haben verkauft
ihr verkauft verkauftet habt verkauft
sie (Sie) verkaufen verkauften haben verkauft
Zu verkaufen. zum Verkauf
verlassen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verlasse verließ habe verlassen
du verlässt verließest hast verlassen
er (sie, es) verlässt verließ hat verlassen
wir verlassen verließen haben verlassen
ihr verlässt verließet habt verlassen
sie (Sie) verlassen verließen haben verlassen
Er verlässt das Spital. Ich habe wenig Freunde auf die ich mich verlassen kann. - I have few friends I can depend on.
sich verlassen auf Notfallplan und Verlassen des Gefahrenbereichs
Niemand darf die Stadt verlassen.
verlieren
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verliere verlor habe verloren
du verlierst verlorst hast verloren
er (sie, es) verliert verlor hat verloren
wir verlieren verloren haben verloren
ihr verliert verlort habt verloren
sie (Sie) verlieren verloren haben verloren
Der verlorene Sohn. Ich bin verloren.
die Geduld verlieren - to lose one"s temper einen Sitz verlieren (in der Regierung/im Kongress/in der Kammer)
die Haltung verlieren ich verlor die Hoffnung, dass ... - I lost hope that ...
Die Teilnehemer verloren die Geduld. Verliere keine Zeit! - Don"t waste time, it"s urgent.
einen Prozess verlieren (Rechtswesen) Verliere nicht den Mut! - Don"t lose heart!
Lerne zu verlieren. verloren gehen
Ich habe mein Vermögen verloren. Ich bin ruiniert. - I"ve lost my fortune. I"m ruined.

versprechen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verspreche versprach habe versprochen
du versprichst versprachst hast versprochen
er (sie, es) verspricht versprach hat versprochen
wir versprechen versprachen haben versprochen
ihr versprecht verspracht habt versprochen
sie (Sie) versprechen versprachen haben versprochen
Er versprach mir Hilfe. Versprechen aufrechterhalten
ich verspreche mir viel von Wort (Versprechen) halten
verstehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verstehe verstand habe verstanden
du verstehst verstandest hast verstanden
er (sie, es) versteht verstand hat verstanden
wir verstehen verstanden haben verstanden
ihr versteht verstandet habt verstanden
sie (Sie) verstehen verstanden haben verstanden
Ich habe nicht alles verstanden, was du gesagt hast.
Ich verstehe (das) nicht. - Eu não entendo (isto). - I don"t understand.
verteilen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verteile verteilte habe verteilt
du verteilst verteiltest hast verteilt
er (sie, es) verteilt verteilte hat verteilt
wir verteilen verteilten haben verteilt
ihr verteilt verteiltet habt verteilt
sie (Sie) verteilen verteilten haben verteilt
die Karten zu verteilen - to deal the cards die Partikeln in einem kontinuierlichen Spektrum verteilen
verweigern
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verweigere verweigerte habe verweigert
du verweigerst verweigertest hast verweigert
er (sie, es) verweigert verweigerte hat verweigert
wir verweigern verweigerten haben verweigert
ihr verweigert verweigertet habt verweigert
sie (Sie) verweigern verweigerten haben verweigert
die Aussage verweigern - refuse to give evidence
verwenden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verwende verwendete habe verwendet
du verwendest verwendetest hast verwendet
er (sie, es) verwendet verwendete hat verwendet
wir verwenden verwendeten haben verwendet
ihr verwendet verwendetet habt verwendet
sie (Sie) verwenden verwendeten haben verwendet
nicht verwendet - not used Und wenn Sie Bilder und Imagemaps verwenden ...- And if you use images and image maps ...
jemanden verwenden Verwenden Sie für den Inhalt einer Site die klarste und einfachste Sprache,die angemessen ist.
sich verwenden für Diese Liste kann verwendet werden, um … - This list may be used to ...
sich zunutze machen kann als Referenzmaterial verwendet werden
verzichten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich verzichte verzichtete habe verzichtet
du verzichtest verzichtetest hast verzichtet
er (sie, es) verzichtet verzichtete hat verzichtet
wir verzichten verzichteten haben verzichtet
ihr verzichtet verzichtetet habt verzichtet
sie (Sie) verzichten verzichteten haben verzichtet

vorbereiten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bereite vor bereitete vor habe vorbereitet
du bereitest vor bereitetest vor hast vorbereitet
er (sie, es) bereitet vor bereiteten vor hat vorbereitet
wir bereiten vor bereitetet vor haben vorbereitet
ihr bereitet vor bereitetet vor habt vorbereitet
sie (Sie) bereiten vor bereiteten vor haben vorbereitet

vorhaben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich habe vor hatte vor habe vorgehabt
du hast vor hattest vor hast vorgehabt
er (sie, es) hat vor hatte vor hat vorgehabt
wir haben vor hatten vor haben vorgehabt
ihr habt vor hattet vor habt vorgehabt
sie (Sie) haben vor hatten vor haben vorgehabt
Wir haben vor, die Produktion zu steigern. - We intend to speed up production.
vorkommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme vor kam vor bin vorgekommen
du kommst vor kamst vor bist vorgekommen
er (sie, es) kommt vor kam vor ist vorgekommen
wir kommen vor kamen vor sind vorgekommen
ihr kommt vor kamt vor seid vorgekommen
sie (Sie) kommen vor kamen vor sind vorgekommen
das kommt mir ... vor Manchmal kommt es vor, dass ...
Das kommt vor! Ölvorkommen
Erzvorkommen
vorlegen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich lege vor legte vor habe vorgelegt
du legst vor legtest vor hast vorgelegt
er (sie, es) legt vor legte vor hat vorgelegt
wir legen vor legten vor haben vorgelegt
ihr legt vor legtet vor habt vorgelegt
sie (Sie) legen vor legten vor haben vorgelegt

vorliegen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich - - -
du - - -
er (sie, es) liegt vor lag vor hat vorgelegen
wir - - -
ihr - - -
sie (Sie) liegen vor lagen vor haben vorgelegen
Da liegt wohl ein Irrtum vor. fertig vorliegen
vorstellen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle vor stellte vor habe vorgestellt
du stellst vor stelltest vor hast vorgestellt
er (sie, es) stellt vor stellte vor hat vorgestellt
wir stellen vor stellten vor haben vorgestellt
ihr stellt vor stelltet vor habt vorgestellt
sie (Sie) stellen vor stellten vor haben vorgestellt

vorstellen, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stelle mich vor stellte mich vor habe mich vorgestellt
du stellst dich vor stelltest dich vor hast dich vorgestellt
er (sie, es) stellt sich vor stellte sich vor hat sich vorgestellt
wir stellen uns vor stellten uns vor haben uns vorgestellt
ihr stellt euch vor stelltet euch vor habt euch vorgestellt
sie (Sie) stellen sich vor stellten sich vor haben sich vorgestellt
Das kann ich mir vorstellen. sich vorstellen können
wachsen (größer
werden)
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wachse wuchs bin gewachsen
du wächst wuchsest bist gewachsen
er (sie, es) wächst wuchs ist gewachsen
wir wachsen wuchsen sind gewachsen
ihr wachst wuchst seid gewachsen
sie (Sie) wachsen wuchsen sind gewachsen
den Bart wachsen lassen etwas jemandem über den Kopf wachsen

wachsen (mit Wachs


bearbeiten)

Präsens Präteritum Partizip Perfekt


ich wachse wachste habe gewachsen
du wachst wachstest hast gewachsen
er (sie, es) wachst wachste hat gewachsen
wir wachsen wachsten haben gewachsen
ihr wachst wachstet habt gewachsen
sie (Sie) wachsen wachsten haben gewachsen

wählen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wähle wählte habe gewählt
du wählst wähltest hast gewählt
er (sie, es) wählt wählte hat gewählt
wir wählen wählten haben gewählt
ihr wählt wähltet habt gewählt
sie (Sie) wählen wählten haben gewählt
Datei wählen - Select File wählen zwischen ...
wandern
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wandere wanderte bin gewandert
du wanderst wandertest bist gewandert
er (sie, es) wandert wanderte ist gewandert
wir wandern wanderten sind gewandert
ihr wandert wandertet seid gewandert
sie (Sie) wandern wanderten sind gewandert

warten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich warte wartete habe gewartet
du wartest wartetest hast gewartet
er (sie, es) wartet warteten hat gewartet
wir warten warteten haben gewartet
ihr wartet wartetet habt gewartet
sie (Sie) warten warteten haben gewartet
auf sich warten lassen Ich warte auf dich.
Auf was wartest Du? warten auf
ein Gerät warten - maintaining Wir warten lange.
Ich warte seit 15 Minuten. Worauf warten Sie?
waschen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wasche wusch habe gewaschen
du wäscht wuschest hast gewaschen
er (sie, es) wäscht wusch hat gewaschen
wir waschen wuschen haben gewaschen
ihr wascht wuschet habt gewaschen
sie (Sie) waschen wuschen haben gewaschen
Geschirr spülen. Wäsche waschen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. - I wash my hands of it.
wechseln
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wechsle wechselte habe gewechselt
du wechselst wechseltest hast gewechselt
er (sie, es) wechselt wechselte hat gewechselt
wir wechseln wechselten haben gewechselt
ihr wechselt wechseltet habt gewechselt
sie (Sie) wechseln wechselten haben gewechselt
Briefe wechseln Können Sie wechseln? (Geld)
die Richtung wechseln Ich möchte Dollars wechseln.
wegfallen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich falle weg fiel weg bin weggefallen
du fällst weg fielst weg bist weggefallen
er (sie, es) fällt weg fiel weg ist weggefallen
wir fallen weg fielen weg sind weggefallen
ihr fallt weg fielt weg seid weggefallen
sie (Sie) fallen weg fielen weg sind weggefallen

weggehen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gehe weg ging weg bin weggegangen
du gehst weg gingst weg bist weggegangen
er (sie, es) geht weg ging weg ist weggegangen
wir gehen weg gingen weg sind weggegangen
ihr geht weg gingt weg seid weggegangen
sie (Sie) gehen weg gingen weg sind weggegangen
beim Weggehen fortbegeben
weinen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich weine weinte habe geweint
du weinst weintest hast geweint
er (sie, es) weint weinte hat geweint
wir weinen weinten haben geweint
ihr weint weintet habt geweint
sie (Sie) weinen weinten haben geweint
Ich weinte, als ob ... hätte. weinen vor Freude/Glück
werden
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich werde wurde bin geworden
du wirst wurdest bist geworden
er (sie, es) wird wurde ist geworden
wir werden wurden sind geworden
ihr werdet wurdet seid geworden
sie (Sie) werden wurden sind geworden
Abend werden Diese Liste kann verwendet werden, um … - This list may be used to ...
wirst sehen Geschwindigkeit, mit welcher die Arbeit gemacht wird
besser werden Gesetz werden; zum Gesetz werden; in Kraft treten
Das muss heute noch fertig werden. Ich würde das nicht tun, wenn ich dich wäre.
Das wird nicht gehen. Ich würde dich besuchen, wenn ich könnte.
Daten werden übertragen Ich würde gehen, wenn ich könnte.
Der Motor wird zu heiß. Ich würde gerne verreisen, wenn es möglich wäre.
Du wirst ... müssen. Mönch oder Soldat wird man aus Verzweiflung.
wird zahlen Sie werden das nicht tun.
wird es geben vertraut werden mit; sich vertraut machen mit
wird haben Er wird wohl (nicht) kommen.
wird kosten Es werden ... vorausgesagt.
wird offerieren Es wurde untersucht, ob ...
wird vorzugsweise ... fällig werden (z. B. Zahlung) - to fall due
geboren werden Wie viel wirst du verdienen?
grösser werden Wir werden es schaffen!
gewahr werden wird einige Aspekte zu diesem Thema behandeln
ihr werdet erkennen, dass … Er wird gleich gehen.
Kann nur gemacht werden ... ... können transferiert werden zu ...
können genutzt werden Glaubst du ich würde so etwas tun?
Sie werden es tun Mode werden - to come into fashion
Sie wird mit mir sprechen. Wirst du kommen? - Will you come? - Thanks, I would rather not.
Tag werden bemerkbar werden; sich bemerkbar machen
ungeduldig werden werden haben
untreu werden werden herausbringen
werden erhalten werden wir sehen
werten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich werte wertete habe gewertet
du wertest wertetest hast gewertet
er (sie, es) wertet wertetet hat gewertet
wir werten werteten haben gewertet
ihr wertet wertetet habt gewertet
sie (Sie) werten werteten haben gewertet

wiederholen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wiederhole wiederholte habe wiederholt
du wiederholst wiederholtest hast wiederholt
er (sie, es) wiederholt wiederholte hat wiederholt
wir wiederholen wiederholten haben wiederholt
ihr wiederholt wiederholtet habt wiederholt
sie (Sie) wiederholen wiederholten haben wiederholt

wiederkommen
(zurückkommen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich komme wieder kam wieder bin wiedergekommen
du kommst wieder kamst wieder bist wiedergekommen
er (sie, es) kommt wieder kam wieder ist wiedergekommen
wir kommen wieder kamen wieder sind wiedergekommen
ihr kommt wieder kamt wieder seid wiedergekommen
sie (Sie) kommen wieder kamen wieder sind wiedergekommen

wissen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich weiß wusste habe gewusst
du weißt wusstest hast gewusst
er (sie, es) weiß wusste hat gewusst
wir wissen wussten haben gewusst
ihr wisst wusstet habt gewusst
sie (Sie) wissen wussten haben gewusst
meines Wissens Wussten Sie das nicht?
nichts wissen von sich keinen Rat mehr wissen
ohne mein Wissen wider besseres Wissen
Weißt du, wer ich bin? Was möchten Sie wissen?
Wissen und Macht fallen zusammen Ich würde gerne wissen ...
soviel ich weiß - as far as I know; to my knowledge; for aught I know
wohl fühlen, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fühle mich wohl fühlte mich wohl habe mich wohlgefühlt
du fühlst dich wohl fühltest dich wohl hast dich wohlgefühlt
er (sie, es) fühlt sich wohl fühlte sich wohl hat sich wohlgefühlt
wir fühlen uns wohl fühlten uns wohl haben uns wohlgefühlt
ihr fühlt euch wohl fühltet euch wohl habt euch wohlgefühlt
sie (Sie) fühlen sich wohl fühlten sich wohl haben sich wohlgefühlt
Ich fühle mich nicht wohl/gut. Danke, ich fühle mich ganz wohl. - Thank you, I feel quite all right.
wohnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wohne wohnte habe gewohnt
du wohnst wohntest hast gewohnt
er (sie, es) wohnt wohnte hat gewohnt
wir wohnen wohnten haben gewohnt
ihr wohnt wohntet habt gewohnt
sie (Sie) wohnen wohnten haben gewohnt
Ich wohne alleine hier. Er wohnt im Zentrum von New York. - He lives in the centre of New York.
Ich wohne in der Schweiz. Wo wohnst du? - Where do you live?
Ich wohne in einem alten Haus. Wohnen Sie in München?
in dieser Strasse wohnen Ich wohne seit zwei Jahren in Brasilien.
wollen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich will wollte habe gewollt
du willst wolltest hast gewollt
er (sie, es) will wollte hat gewollt
wir wollen wollten haben gewollt
ihr wollt wolltet habt gewollt
sie (Sie) wollen wollten haben gewollt
Wie Sie wollen!
Worauf wollen Sie hinaus? - What are you driving at?
Liebe und tu, was du willst!
So Gott will!
Dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen, das erst ist wahre Freundschaft.
wundern, sich
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wundere mich wunderte mich habe mich gewundert
du wunderst dich wundertest dich hast dich gewundert
er (sie, es) wundert sich wunderte sich hat sich gewundert
wir wundern uns wunderten uns haben uns gewundert
ihr wundert euch wundertet euch habt euch gewundert
sie (Sie) wundern sich wunderten sich haben sich gewundert

wünschen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich wünsche wünschte habe gewünscht
du wünschst wünschtest hast gewünscht
er (sie, es) wünscht wünschte hat gewünscht
wir wünschen wünschten haben gewünscht
ihr wünscht wünschtet habt gewünscht
sie (Sie) wünschen wünschten haben gewünscht
Das läßt zu wünschen übrig. Wünsche wohl zu speisen!
zahlen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zahle zahlte habe gezahlt
du zahlst zahltest hast gezahlt
er (sie, es) zahlt zahlte hat gezahlt
wir zahlen zahlten haben gezahlt
ihr zahlt zahltet habt gezahlt
sie (Sie) zahlen zahlten haben gezahlt
Strafe zahlen müssen wird zahlen
Was habe ich zu zahlen? Zahlen, bitte!
zeichnen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zeichne zeichnete habe gezeichnet
du zeichnest zeichnetest hast gezeichnet
er (sie, es) zeichnet zeichnete hat gezeichnet
wir zeichnen zeichneten haben gezeichnet
ihr zeichnet zeichnetet habt gezeichnet
sie (Sie) zeichnen zeichneten haben gezeichnet

zeigen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich zeige zeigte habe gezeigt
du zeigst zeigtest hast gezeigt
er (sie, es) zeigt zeigten hat gezeigt
wir zeigen zeigten haben gezeigt
ihr zeigt zeigtet habt gezeigt
sie (Sie) zeigen zeigten haben gezeigt
Haltung zeigen vorführen (Theater, Kino etc.)
Ich werde es dir zeigen. Zeig was du wirklich kannst!
Das Symbol ... zeigt ein obligatorisches Feld an..
zubereiten
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich bereite zu bereitete zu habe zubereitet
du bereitest zu bereitetest zu hast zubereitet
er (sie, es) bereitet zu bereitete zu hat zubereitet
wir bereiten zu bereiteten zu haben zubereitet
ihr bereitet zu bereitetet zu habt zubereitet
sie (Sie) bereiten zu bereiteten zu haben zubereitet

zuhören
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich höre zu hörte zu habe zugehört
du hörst zu hörtest zu hast zugehört
er (sie, es) hört zu hörte zu hat zugehört
wir hören zu hörten zu haben zugehört
ihr hört zu hörtet zu habt zugehört
sie (Sie) hören zu hörten zu haben zugehört
Hören Sie gut zu! Ich möchte, dass mir alle zuhören.
zumachen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich mache zu machte zu habe zugemacht
du machst zu machtest zu hast zugemacht
er (sie, es) macht zu machte zu hat zugemacht
wir machen zu machten zu haben zugemacht
ihr macht zu machtet zu habt zugemacht
sie (Sie) machen zu machten zu haben zugemacht
Mach bitte die Tür zu! - Shut the door please!
zunehmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich nehme zu nahm zu habe zugenommen
du nimmst zu nahmst zu hast zugenommen
er (sie, es) nimmt zu nahm zu hat zugenommen
wir nehmen zu nahmen zu haben zugenommen
ihr nehmt zu nahmt zu habt zugenommen
sie (Sie) nehmen zu nahmen zu haben zugenommen
größer werden Sie hat 5 Kilo zugenommen.
zurückgeben
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich gebe zurück gab zurück habe zurückgegeben
du gibst zurück gabst zurück hast zurückgegeben
er (sie, es) gibt zurück gab zurück hat zurückgegeben
wir geben zurück gaben zurück haben zurückgegeben
ihr gebt zurück gabt zurück habt zurückgegeben
sie (Sie) geben zurück gaben zurück haben zurückgegeben

zurückschicken
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich schicke zurück schickte zurück habe zurückgeschickt
du schickst zurück schicktest zurück hast zurückgeschickt
er (sie, es) schickt zurück schickte zurück hat zurückgeschickt
wir schicken zurück schickten zurück haben zurückgeschickt
ihr schickt zurück schicktet zurück habt zurückgeschickt
sie (Sie) schicken zurück schickten zurück haben zurückgeschickt

zusagen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich sage zu sagte zu habe zugesagt
du sagst zu sagtest zu hast zugesagt
er (sie, es) sagt zu sagte zu hat zugesagt
wir sagen zu sagten zu haben zugesagt
ihr sagt zu sagtet zu habt zugesagt
sie (Sie) sagen zu sagten zu haben zugesagt

zusammenfassen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich fasse zusammen fasste zusammen habe zusammengefasst
du fasst zusammen fasstest zusammen hast zusammengefasst
er (sie, es) fasst zusammen fasste zusammen hat zusammengefasst
wir fassen zusammen fassten zusammen haben zusammengefasst
ihr fasst zusammen fasstet zusammen habt zusammengefasst
sie (Sie) fassen zusammen fassten zusammen haben zusammengefasst
Er hat den Bericht zusammengefasst.
zustimmen
Präsens Präteritum Partizip Perfekt
ich stimme zu stimmte zu habe zugestimmt
du stimmst zu stimmtest zu hast zugestimmt
er (sie, es) stimmt zu stimmte zu hat zugestimmt
wir stimmen zu stimmten zu haben zugestimmt
ihr stimmt zu stimmtet zu habt zugestimmt
sie (Sie) stimmen zu stimmten zu haben zugestimmt
ich kann nicht zustimmen - I cannot agree
jemandem zustimmen
Neim:
Futur I Gelecek Futur II Bismilahir Rahmanir Rahim.
zaman I Gelecek zaman II
( Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın
adıyla.)

Futur I Futur II
werde abfahren werde abgefahren sein
gideceğim gitmiş olacağım
wirst abfahren wirst abgefahren sein
wird abfahren wird abgefahren sein
werden abfahren werden abgefahren sein
werdet abfahren werdet abgefahren sein
werden abfahren werden abgefahren sein

Futur I Futur II
werde abfragen werde abgefragt haben

soruşturacağım soruşturmuş olacağım

wirst abfragen wirst abgefragt haben


wird abfragen wird abgefragt haben
werden abfragen werden abgefragt haben
werdet abfragen werdet abgefragt haben
werden abfragen werden abgefragt haben

Futur I Futur II
werde abholen werde ............. haben
wirst abholen wirst ............. haben
wird abholen wird ............. haben
werden abholen werden ............. haben
werdet abholen werdet ............. haben
werden abholen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde ablehnen werde ............. haben
wirst ablehnen wirst ............. haben
wird ablehnen wird ............. haben
werden ablehnen werden ............. haben
werdet ablehnen werdet ............. haben
werden ablehnen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde akzeptieren werde ............. haben
wirst akzeptieren wirst ............. haben
wird akzeptieren wird ............. haben
werden akzeptieren werden ............. haben
werdet akzeptieren werdet ............. haben
werden akzeptieren werden ............. haben

mit+Dat
Futur I Futur II
werde anfangen werde ............. haben
wirst anfangen wirst ............. haben
wird anfangen wird ............. haben
werden anfangen werden ............. haben
werdet anfangen werdet ............. haben
werden anfangen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde anfragen werde ............. haben
wirst anfragen wirst ............. haben
wird anfragen wird ............. haben
werden anfragen werden ............. haben
werdet anfragen werdet ............. haben
werden anfragen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde anführen werde ............. haben
wirst anführen wirst ............. haben
wird anführen wird ............. haben
werden anführen werden ............. haben
werdet anführen werdet ............. haben
werden anführen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde angeben werde ............. haben
wirst angeben wirst ............. haben
wird angeben wird ............. haben
werden angeben werden ............. haben
werdet angeben werdet ............. haben
werden angeben werden ............. haben

auf-Akk
Futur I Futur II
werde ankommen werde ............. haben
wirst ankommen wirst ............. haben
wird ankommen wird ............. haben
werden ankommen werden ............. haben
werdet ankommen werdet ............. haben
werden ankommen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde anrufen werde ............. haben
wirst anrufen wirst ............. haben
wird anrufen wird ............. haben
werden anrufen werden ............. haben
werdet anrufen werdet ............. haben
werden anrufen werden ............. haben

auf-Ak
Futur I Futur II
werde antworten werde ............. haben
wirst antworten wirst ............. haben
wird antworten wird ............. haben
werden antworten werden ............. haben
werdet antworten werdet ............. haben
werden antworten werden ............. haben

Futur I Futur II
werde anzeigen werde ............. haben
wirst anzeigen wirst ............. haben
wird anzeigen wird ............. haben
werden anzeigen werden ............. haben
werdet anzeigen werdet ............. haben
werden anzeigen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde anziehen werde ............. haben
wirst anziehen wirst ............. haben
wird anziehen wird ............. haben
werden anziehen werden ............. haben
werdet anziehen werdet ............. haben
werden anziehen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde anzünden werde ............. haben
wirst anzünden wirst ............. haben
wird anzünden wird ............. haben
werden anzünden werden ............. haben
werdet anzünden werdet ............. haben
werden anzünden werden ............. haben

an-Dat
Futur I Futur II
werde arbeiten werde ............. haben
wirst arbeiten wirst ............. haben
wird arbeiten wird ............. haben
werden arbeiten werden ............. haben
werdet arbeiten werdet ............. haben
werden arbeiten werden ............. haben

über+A
Futur I Futur II
werde mich ärgern werde ............. haben
wirst dich ärgern wirst ............. haben
wird sich ärgern wird ............. haben
werden uns ärgern werden ............. haben
werdet euch ärgern werdet ............. haben
werden sich ärgern werden ............. haben

Futur I Futur II
werde atmen werde ............. haben
wirst atmen wirst ............. haben
wird atmen wird ............. haben
werden atmen werden ............. haben
werdet atmen werdet ............. haben
werden atmen werden ............. haben

mit+ Dat
Futur I Futur II
werde aufhören werde ............. haben
wirst aufhören wirst ............. haben
wird aufhören wird ............. haben
werden aufhören werden ............. haben
werdet aufhören werdet ............. haben
werden aufhören werden ............. haben

Futur I Futur II
werde aufmachen werde ............. haben
wirst aufmachen wirst ............. haben
wird aufmachen wird ............. haben
werden aufmachen werden ............. haben
werdet aufmachen werdet ............. haben
werden aufmachen werden ............. haben

auf-Akk
Futur I Futur II
werde aufpassen werde ............. haben
wirst aufpassen wirst ............. haben
wird aufpassen wird ............. haben
werden aufpassen werden ............. haben
werdet aufpassen werdet ............. haben
werden aufpassen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde aufräumen werde ............. haben
wirst aufräumen wirst ............. haben
wird aufräumen wird ............. haben
werden aufräumen werden ............. haben
werdet aufräumen werdet ............. haben
werden aufräumen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde aufstehen werde ............. haben
wirst aufstehen wirst ............. haben
wird aufstehen wird ............. haben
werden aufstehen werden ............. haben
werdet aufstehen werdet ............. haben
werden aufstehen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde aufwachen werde ............. haben
wirst aufwachen wirst ............. haben
wird aufwachen wird ............. haben
werden aufwachen werden ............. haben
werdet aufwachen werdet ............. haben
werden aufwachen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde ausdrucken werde ............. haben
wirst ausdrucken wirst ............. haben
wird ausdrucken wird ............. haben
werden ausdrucken werden ............. haben
werdet ausdrucken werdet ............. haben
werden ausdrucken werden ............. haben

Futur I Futur II
werde mich ausdrücken werde ............. haben
wirst dich ausdrücken wirst ............. haben
wird sich ausdrücken wird ............. haben
werden uns ausdrücken werden ............. haben
werdet euch ausdrücken werdet ............. haben
werden sich ausdrücken werden ............. haben

Futur I Futur II
werde ausdrücken werde ............. haben
wirst ausdrücken wirst ............. haben
wird ausdrücken wird ............. haben
werden ausdrücken werden ............. haben
werdet ausdrücken werdet ............. haben
werden ausdrücken werden ............. haben

Futur I Futur II
werde ausführen werde ............. haben
wirst ausführen wirst ............. haben
wird ausführen wird ............. haben
werden ausführen werden ............. haben
werdet ausführen werdet ............. haben
werden ausführen werden ............. haben

für+Akk
Futur I Futur II
werde ausgeben werde ............. haben
wirst ausgeben wirst ............. haben
wird ausgeben wird ............. haben
werden ausgeben werden ............. haben
werdet ausgeben werdet ............. haben
werden ausgeben werden ............. haben

Futur I Futur II
werde aussagen werde ............. haben
wirst aussagen wirst ............. haben
wird aussagen wird ............. haben
werden aussagen werden ............. haben
werdet aussagen werdet ............. haben
werden aussagen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde ausschneiden werde ............. haben
wirst ausschneiden wirst ............. haben
wird ausschneiden wird ............. haben
werden ausschneiden werden ............. haben
werdet ausschneiden werdet ............. haben
werden ausschneiden werden ............. haben

nach+Dat
Futur I Futur II
werde aussehen werde ............. haben
wirst aussehen wirst ............. haben
wird aussehen wird ............. haben
werden aussehen werden ............. haben
werdet aussehen werdet ............. haben
werden aussehen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde aussteigen werde ............. haben
wirst aussteigen wirst ............. haben
wird aussteigen wird ............. haben
werden aussteigen werden ............. haben
werdet aussteigen werdet ............. haben
werden aussteigen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde ausstellen werde ............. haben
wirst ausstellen wirst ............. haben
wird ausstellen wird ............. haben
werden ausstellen werden ............. haben
werdet ausstellen werdet ............. haben
werden ausstellen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde auswandern werde ............. haben
wirst auswandern wirst ............. haben
wird auswandern wird ............. haben
werden auswandern werden ............. haben
werdet auswandern werdet ............. haben
werden auswandern werden ............. haben

Futur I Futur II
werde ausweichen werde ............. haben
wirst ausweichen wirst ............. haben
wird ausweichen wird ............. haben
werden ausweichen werden ............. haben
werdet ausweichen werdet ............. haben
werden ausweichen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde backen werde ............. haben
wirst backen wirst ............. haben
wird backen wird ............. haben
werden backen werden ............. haben
werdet backen werdet ............. haben
werden backen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde baden werde ............. haben
wirst baden wirst ............. haben
wird baden wird ............. haben
werden baden werden ............. haben
werdet baden werdet ............. haben
werden baden werden ............. haben

Futur I Futur II
werde bauen werde ............. haben
wirst bauen wirst ............. haben
wird bauen wird ............. haben
werden bauen werden ............. haben
werdet bauen werdet ............. haben
werden bauen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde beabsichtigen werde ............. haben
wirst beabsichtigen wirst ............. haben
wird beabsichtigen wird ............. haben
werden beabsichtigen werden ............. haben
werdet beabsichtigen werdet ............. haben
werden beabsichtigen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde beantworten werde ............. haben
wirst beantworten wirst ............. haben
wird beantworten wird ............. haben
werden beantworten werden ............. haben
werdet beantworten werdet ............. haben
werden beantworten werden ............. haben

bei-Dat , für-Akk
Futur I Futur II
werde mich bedanken werde ............. haben
wirst dich bedanken wirst ............. haben
wird sich bedanken wird ............. haben
werden uns bedanken werden ............. haben
werdet sich bedanken werdet ............. haben
werden sich bedanken werden ............. haben

Futur I Futur II
werde bedeuten werde ............. haben
wirst bedeuten wirst ............. haben
wird bedeuten wird ............. haben
werden bedeuten werden ............. haben
werdet bedeuten werdet ............. haben
werden bedeuten werden ............. haben

Futur I Futur II
werde bedienen werde ............. haben
wirst bedienen wirst ............. haben
wird bedienen wird ............. haben
werden bedienen werden ............. haben
werdet bedienen werdet ............. haben
werden bedienen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde beeinflussen werde ............. haben
wirst beeinflussen wirst ............. haben
wird beeinflussen wird ............. haben
werden beeinflussen werden ............. haben
werdet beeinflussen werdet ............. haben
werden beeinflussen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde beeinträchtigen werde ............. haben
wirst beeinträchtigen wirst ............. haben
wird beeinträchtigen wird ............. haben
werden beeinträchtigen werden ............. haben
werdet beeinträchtigen werdet ............. haben
werden beeinträchtigen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde beenden werde ............. haben
wirst beenden wirst ............. haben
wird beenden wird ............. haben
werden beenden werden ............. haben
werdet beenden werdet ............. haben
werden beenden werden ............. haben

Futur I Futur II
werde befolgen werde ............. haben
wirst befolgen wirst ............. haben
wird befolgen wird ............. haben
werden befolgen werden ............. haben
werdet befolgen werdet ............. haben
werden befolgen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde begegnen werde ............. haben
wirst begegnen wirst ............. haben
wird begegnen wird ............. haben
werden begegnen werden ............. haben
werdet begegnen werdet ............. haben
werden begegnen werden ............. haben

mit+Dat
Futur I Futur II
werde beginnen werde ............. haben
wirst beginnen wirst ............. haben
wird beginnen wird ............. haben
werden beginnen werden ............. haben
werdet beginnen werdet ............. haben
werden beginnen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde begleiten werde ............. haben
wirst begleiten wirst ............. haben
wird begleiten wird ............. haben
werden begleiten werden ............. haben
werdet begleiten werdet ............. haben
werden begleiten werden ............. haben

Futur I Futur II
werde begrüßen werde ............. haben
wirst begrüßen wirst ............. haben
wird begrüßen wird ............. haben
werden begrüßen werden ............. haben
werdet begrüßen werdet ............. haben
werden begrüßen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde werde ............. haben
wirst wirst ............. haben
wird wird ............. haben
werden werden ............. haben
werdet werdet ............. haben
werden werden ............. haben

Futur I Futur II
werde belohnen werde ............. haben
wirst belohnen wirst ............. haben
wird belohnen wird ............. haben
werden belohnen werden ............. haben
werdet belohnen werdet ............. haben
werden belohnen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde bemerken werde ............. haben
wirst bemerken wirst ............. haben
wird bemerken wird ............. haben
werden bemerken werden ............. haben
werdet bemerken werdet ............. haben
werden bemerken werden ............. haben

Futur I Futur II
werde benötigen werde ............. haben
wirst benötigen wirst ............. haben
wird benötigen wird ............. haben
werden benötigen werden ............. haben
werdet benötigen werdet ............. haben
werden benötigen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde beobachten werde ............. haben
wirst beobachten wirst ............. haben
wird beobachten wird ............. haben
werden beobachten werden ............. haben
werdet beobachten werdet ............. haben
werden beobachten werden ............. haben

Futur I Futur II
werde beschreiben werde ............. haben
wirst beschreiben wirst ............. haben
wird beschreiben wird ............. haben
werden beschreiben werden ............. haben
werdet beschreiben werdet ............. haben
werden beschreiben werden ............. haben

bei+D , über-Akk
Futur I Futur II
werde mich beschweren werde ............. haben
wirst dich beschweren wirst ............. haben
wird sich beschweren wird ............. haben
werden uns beschweren werden ............. haben
werdet euch beschweren werdet ............. haben
werden sich beschweren werden ............. haben

Futur I Futur II
werde besprechen werde ............. haben
wirst besprechen wirst ............. haben
wird besprechen wird ............. haben
werden besprechen werden ............. haben
werdet besprechen werdet ............. haben
werden besprechen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde bestätigen werde ............. haben
wirst bestätigen wirst ............. haben
wird bestätigen wird ............. haben
werden bestätigen werden ............. haben
werdet bestätigen werdet ............. haben
werden bestätigen werden ............. haben

Futur I Futur II
werde bestellen werde ............. haben
wirst bestellen wirst ............. haben
wird bestellen wird ............. haben
werden bestellen werden ............. haben
werdet bestellen werdet ............. haben
werden bestellen