Sie sind auf Seite 1von 141

®%½×

Y/Widths
318
endstream
316
2272
/Parent
/Resources
/Font
/F0
/F1
/F2
/ProcSet
9876/Contents
10
1015
11
21
930
22
23
920
24
30
975
667
750
278
611
31
41
42
63
64
65
921
556
333
778
400
444
]500
66
112
250
722
658
521
549
600
1000
713
987
494
/FontDescriptor
113
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
212
endobj
>>
/Type
<<
/Subtype
/Name
/BaseFont
/FirstChar
/LastChar
/startxref
5Encoding
0000130424
0000132329
0000133112
0000132540
0000133091
0000132350
0000132520
0000133450
0000133471
0000133757
0000139537
0000135776
0000134251
0000135754
0000134037
0000134230
0000136680
0000213266
0000214398
0000136701
0000137224
0000138440
0000137245
0000138419
0000139336
0000139357
0000139517
0000143928
0000139753
0000140383
0000141766
0000140404
0000141744
0000142670
0000142691
0000143906
0000146371
0000144143
0000146349
0000151615
0000148518
0000146885
0000148496
0000146543
0000146864
0000148856
0000148877
0000149713
0000150495
0000149734
0000150474
0000150871
0000150892
0000151594
0000156215
0000152991
0000152055
0000152970
0000151840
0000152034
0000153367
0000153388
0000156193
0000159705
0000224472
0000156429
0000159683
0000166374
0000159876
0000162754
0000165816
0000162776
0000165794
0000166192
0000166213
0000166354
0000170736
0000166589
0000167408
0000170137
0000167429
0000170115
0000170475
0000170496
0000170715
0000178894
0000178292
0000171141
0000178270
0000170926
0000171120
0000178630
0000178651
0000178873
0000185339
0000179084
0000183007
0000184638
0000183029
0000184616
0000185014
0000185035
0000185318
0000185497
0000185998
0000185587
0000185977
0000197019
0000224590
0000186134
0000186613
0000186634
0000188496
0000188518
0000192143
0000194627
0000192165
0000194605
0000195699
0000195720
0000196997
0000199606
0000197232
0000199584
0000214684
0000223758
0000223803
0000223780
0000223822
0000224676
0000224792
0000224870
/Size
trailer
/Root
/Info
/ID
TÒ¶
%%EOF
225476
000000
00600
86[<a53416466fc88bc51d6021494024a5a0><a53416466fc88bc51d6021494024a5a0>]
10
obj
222
389
667
750
556
611
778
333
278
444
722
500
549
713
603
494
Á658
667
obj
Ödáh
/Page
0<<
/F0
/F1
/F2
/F3
/F4
/F5
/F6
/F7
/F8
/F9
/FontDescriptor
obj
/Font
/F10
13327
Øg\
0³
16416
32
80
136
98
16480
6153
109
16418
34
73
16390
191
R303
222
389
278
778
556
611
905
833
667
333
300
722
444
891
500
549
400
768
494
]600
[1005
0n/TrueType
2RZ»500
667
453
-212
150
417
-300
133
446
-216
149
823
503
-220
225317
/CourierNew
639
/Arial,Bold
/Arial
1007
441
/TimesNewRoman,Bold
977
427
/TimesNewRoman,Italic
965
402
278
/Arial,BoldItalic
479
/Symbol
1046
/CourierNew,Bold
597
250
/WinAnsiEncoding
/TimesNewRoman
971
401
[/Symbol,Bold
1038
600
/EIKKEN+Wingdings
255
R£'ð
¬)à¢ìó
dï²
0<<
905
833
32
891
1005
30
00000
00686
333
778
611
667
556
389
300
444
500
722
741
631
521
600
620
549
713
329
-250
Rî®500
722
-110RXÛ 113
639
278
276
325
376
334
597
333
323
600
332 97R¥Üδ˺í2LÀF
11
22
24
778
31
42
64
611
278
333
722
444
66
500
667
556
549
600
247
411
790
274
\-220
ÌU¦Z[UKÀ—VÓÚ
722
-212
-300
-216
795
n01000
000686
355
555
420
474
600
408
250R987
889
667
778
556
611
1000
350
576
444
500
722
592
603
600
549
790
R667
ß©!
767
1208
1172
1158
556
1255
600
716
500
1165
R333
1246
1030
260
537
220
540
278
444
275
523
280
1000
778
556
333
200
453
889
722
667
500
612
611
494
439
600
167
549
890
786
686
â768
611
556
500
q713
556
600
1000
500

1000
1005
570
833
889
675
778
278
584
556
944
722
1000
250
667
564
444
549
500
611
690
439
576
600
823
713
686
1145
?²3XÁ'ø
778
556
722
500
768
Íf
ÇÚ¥.I¥
1000
889
600
833
500
]]384
667
778
556
333
611
722
444
763
439
521
713
600
500
494
549
"1301
722
667
333
823
667
722
600
778
549
N" i"ôH
¡ä833
{384
:{¦
222
389
747
1000
980
667
737
556
333
278
760
300
611
722
444
500
603
768
411
686
600
753
460
250
278
722
667
1000
980
768
191
214
238
600
180
833
1344
278
222
300
330
333
370
365
556
389
278
276
310
611
444
500
722
645
603
493
600
753
549
713
384
768
500
667
389
àn778
500
389
667
600
333
556
~U

333
894
334
778
394
667
400
389
556
278
480
611
722
444
500
333
795
329
686
600
753
549
603
384
Ì713
667
333
r439
600
333
¬1217
333
222
260
220
570
556
275
667
675
280
584
834
200
564
750
333
722
500
278
631
611
494
600
753
549
603
384
Ïf!al
556
389
944
278
722
713
722
389
1000
944
600
500
889
333
500
334
570
944
394
675
400
444
584
833
389
834
667
556
564
889
778
750
500
278
722
333
480
600
549
1042
384
458
833
333
389
278
778
713
675
584
750
600
564
778
333
°âì)N×Û7ÿ
570
778
750
570
520
747
675
422
389
584
737
834
667
611
564
722
469
541
760
750
333
556
278
500
686
863
549
200
600
1000
494
1084
722
581
389
556
278
444
713
987
444
278
600
250
611
500
250
667
611
750
552
611
556
722
778
444
278
500
549
889
333
576
480
600
494
500
389
778
278
722
713
603
892
722
667
600
333
778
549
333
778
750
³ùý
1132
278
600
250
2501132
600
278
549
278 1171
144101035
1171
660
1156
747
530
313
1000
891
873
892
/FontDescriptor
213
/Type
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
/FontFile2
319
endobj
/Filter
<<
/Length
/Length1
stream
>> 910
849
500
892
458
979
891
1443
1054
1000
/FontDescriptor
obj 4320
162 910
1089
892
313
979
891
899
/FlateDecode
]890
450
-211
110
322 1096
964
1000
[/EIKKEN+Wingdings
1446
899
319
587
892
891
811
0-250
08881090
R893
1343
R01000
793
892
891
811
213
880941
R-211 699
674
458
892
891
1000
776
01060
650
R933
1735
699
674
747
892
891
776
8131000
1000
811946
942
986
892
891
776
747
782
1000
1025
554
942
892
1000
953
891
]776
7471253
782 602
549
929
578
892
458
891
1048
1067
7231253
1000
782 1072
549
1096
1060
892
891
693
1048
1067
782
1000
892
891948
1065
1060
794
482
1048
891
1000
843
892
891
1078
885
794
385
780
891
1048
843
892
1000
891
892
891
635
9391000
1050
892
873843
892
891
896
1000
891
786
891
892
873
1271
1111
892
891
1000
891
892
892747
530
1000
873 891
892
1000
1000
953
891
H ÄUiTTGþªÞF ËÃDÙl7PºQ1*
í UPDC@ AÑ  F#jÜѨÁ5Q Æ ÷$&—x3æd = £ãü qîkGç O}§»êÞºïÖ]«Àt@)$LH
`É!
jn[gÇ5D_!ºwNþ
Î]úMÎÈO+ d-P îß øëâ1#+VDKáÙ
H ý3óÏ? ô‾ÌÐCñfÌÌ+Éþ×Ó¡e¤ð
vìZ}?À» ÎlÎO+. àp9'+-óbyv2à¹
&ËDw &yuNZ~VÕ3gW¢g
ô ^¦ ¹óXóÂS AkÇå Y.ô¡½hwÒ
8¦ô`k!

)²ðD°ÈáQÑ1#FÆ
x¡+¼á
mWÅ«ÄñüÏ
nè è-q£F
 LAuÖ7Þ2Æ%©*b
¾è#zÃþè
ûθñô'E?
.\ºü£òU+«VWn®
"ÁA«(úÃ
_È lLA !C$i¥ÿÝæ`öÙ
#aK 49)éBYÙ3sfÍÎÍË
yÓOÆK&Í: 3—`^áü
½©Q§Q ï ½£ sj .2uÚôw
\Ý:»{xvñêêíӍ{
K -ZüÁ KËV¬ùxíºO
ªo/c
Ñ ÁD,Ì° £0c ±xã0 DLÄB,År| r¬ÂJTa5*± Ò0 
832
>ÆZ¬Ã'X
Óñ.SøQ,dc&r0
eXjlÀFl§Ø
Åø³Kð!õ]
<äcVæ`¢Ø
óPíØùX ¨Á.ìÆgØ
÷P ÷ TX1 ½ØS1ÏQ ý8 8 Ã8 / ¡GQ c8 ø
§ñ5Îà ŗùs8 &4ãZpßá.ã
®â®ã¾Çø7ñ~Æ-ÜÆ/¸C÷À=ÜÇü ¡ pDàá[ æÿ5n¼uÇDÈ`©|) B« 9EÕDÙ3Q^«QÍëÛe¨b2( &ª GRUP¡ ? òd¢ ù«¥ªÐ9
Uã]G5«²ÏP‾ç ¼Ñ¾Mzãu vðz© øº¾2ÊÞ}v dÙs 7ô‾Hs5eö9 T²?°6 @\¦ OzrIº ì=CYúsgQ¬ &7¾ÔnKûi¥$ÓD¸a×¢c
{Öêz §.ü]÷ ðâ¥': 13 cV6 ÙX> Ï _y´ ícµìùr p ÝaÙ Ø_ìxÎeîÉ_ù À x
Ïå
8ÀÔ?4$8(°_ß
,ùf¾
g²ãlªæoÓD
¤ ¬ç§ù-~
>þ~½
ãèÑÁ:mL#FÚk
|låÏÈG'ÁMð
½|Õ =ºwóñîêÕÅÓý³
z! ,L 2á°Ð(Ü
k' Ú(oÎâp1J
 $N'ß ÅVñ7Ê$ É O, r ¤9Ò©RÚAÝ&µÉÎö¨¸É å¹\Þ)×˗å *
DÒö
¦+îM7aT6+
MµÙÅÔ7%cH2û
±Ú`³ $cÚ%c^I²Nj$" T QÕ® j JëÕf£UÕÚìëqöµèo':áëK_¨‾³ª1 jÑâ r*,63é«sr 5Æf9¡ÎÑ
b ô°UÈ2´ã¼åÌ o¤ Y
%] Ët'
X¼ X¼±'"
 &8"
/±É£´îz´pØ
o», (b; 6©Þ¦
Ê¿ { Ö£Xûzè
Õ ¿V
d#X¿¨xcw
>øµÅÄ %õ÷ ]Y çï" ã²tä@ ã òrrRø-°µ`Ùà vÍê &¶+ûEob;@ Z"0¨uC%@îó ]> TÑnh$¢_ èm/ÚíAjeEk j#
Øçù
±L0ïH
ê=º®OK wAtÊaý± H`Wì¨'Ð;Ö
m9
[ÓW1kT¼G=±¶Ø®äbt—â õXkØðöí±ý
PÕ: yK öP:GyèÖÕðQ Bl Ð ÐZQþ&fnâ³ ÿ,"v À A¨RK )´éPV | ß'ù¢4JG)¤!öÚ½
>MnH«
õ1C
᳸LûPÛI
¤H>Ùç
´!! ¬,
*ûm°²
fË4ê{êî|
û>V=~lE
É^"©
å´ÉÒtL8ÊÃdÐÎd>&v
 ç\"—ðÓZo
)»o%¤
@ÍÀdõA®
´ ÚBÈ\ßMUK
 r Ñ&(ªÖbYöcì§i
Ð ÀJ¨äµËÓÚÒì
cêÞÉ
÷Rºoh'Þ¹ó
ü7- ¿¬9NwB¦1ÍúX?È%ZƲßç
j¨ãôÇø æû Ö«õîÕJðô^x
hK >ud¬CÜw`=
ººp¢[»A
C'Z fÆ I :qIÁ 5ùÀ©Eî2N(®`mE,'ØÊ*ô s- µ9 §Ç¡oþÆ ¬ju+Å EnÄ3 eIêøx¹ðS[çªB`Õ¢"¿ »JÌ
Æ? µ?âÏ —ÆBc ¶DwF ê¶É¡ÞZAÆÈ¿ùyèµßÙtäå . oÛHOÛ ¡ 3Ò \ ö©ÆnvÛíw©½ÂÍ1N³ÇîôxJ Î
O¶]µö«ä Ë¥uµrµÍåd
ÏÑ
QSS
ÓØ
‾¿ÍÓ÷
¦Xp¾¶6
ÿú C ÍÍͧ/^|
îHí éQlÑæÇîH»-?{W»ÄLh
1K{H¾ífðñ jB^:¤ýâÍ oÜ8O;-§&ñ´ÄÛ yíy ïjc0hF¬z ?¡Å{>?ÿÖ/ç w£qö*kÔ¡
G1 v÷ä'ñ«#ÎÏêÄã3£8Jç%©úc á
xI
U X|f
å9GFò
¤FÅÔÁË
éÂô9*BEÒç
åD ùD^þ
}ùå-ÞGjj—D
JEj³jf0|»X
yòë/6‾j̪
£Þ@ä f¡ëáÕ
Ìt¹/ïÛ÷1—¹t[]EyÙs
 NH/¤ÿ*¦Ó©ù î±läè[ ÙjGZ´¹9
N ÖÕÖ¬
RQQÔÛXþ
(%| g ú» ! ¾ U#õðüM ´Ó-
L òUF| Ö! + 7L—²ò¿;
?õ7u_
"QÀñ
d ã` ÷
¡~ýA¶
ýª
Dæ4<
d/Aí@}\
±#©ÂÕ3êe¨Ïô<Ð$jæ
ˍÅþ'K×
ùË$w3A±üÉÀfî
¨Ïø6
»÷î;²v
7{
*Ù!kb6KHÂæI¤nwÝ{
ë¶U( Îìæa>Ã
 ¸QÈÒ³:
Ôàÿ] W ]
CqÃ{(nº
éîêTwÏâìI»+¢O+H_fÏ>
Ð@×íHðI
~ÔlE|ôA
9 ¼ EO×g
EÐÅAð[A
öUDA¿sªúçÞ¹IVÜ
Ä ¢8 ñ{tâ ¤ó5
N´‾{z
ôw<}=þóïxz^Çü» Þ ¶ yzS\ÿôô øD°ëéí3ß >+®®ÿÊÓ;âêÆhÄ1
ú¹½¿1}
!Y$'Ê& _ x.m1ý1Ú{i
Ç:1S‾Ë) #é Á—©¶ZFº
óü§ þ$í½´Oôæ%Ç äp&ÿ!CÆÙ¹m
Ñ;¬÷ÒíC Ïl< ò±Ü¿víê ¾¾$¹i! 3xÈ;qhMaF¥<46ïËëI"ï
$3 ©R_‾Â8RòVÈè^—ÎWöxÿýRÙB
!ïéBÛcõÝF &Íhþ|0˵
ê¬ %
ªèàÙ qùÁ z ,º X]{ [sGñ©ÉbS0¢A«Ð%Å'&¿ )—È ¬ < ° =3 &yàÍa‾6<] ÚÊbV :uXÓ6í``n j ½BÂl©P 9 VNýÈ
eª¢p ¹e}=` Ò º
û=BoªQx—jGqB %| <Vì«8qÏ¡9Ñ ºDïÉ0 soù=UÀ`¨È >ªOª( )É{ t ³0©½W< Ë <¨V 0 °YD)¾, ;ENØ~» 8Ô'x ;
97Ô
e J)»È
ßФC,Otx$½g
v £gÍP=D3`Rp£:PM(d°2
 t S5 ÝèZ !ÎÎ<V  \"dB: M$¬´Í #ïÙtÆ6L uൠù I
%?¡¤ºkb
 Q îH9K¿n Ünªù
 '<Yý¨¢ú
Ë£ vU«¤Qlµ7
t2´MN`mhÍ#@å
 r ‾!k /Òu9s®¦¹
¹yÌã_.éNpÓ w¸—
K
ΰJ]ºhÀrä ±Ôa8«©[³ qÔ²Y^ÓÆÚ¤º´q(]ØG
§P d6æV î7vÚØ8ôÂþ¤,óW étÚOë>ÕGJJ[ÁÜ\ Á´FjðìM§ ¢É@dÂ+R¡D"î ï
a ¹Hb-3б V¥x ± KÎ5qU¼è©ÌÝON#
ó²ì\ôA_ üï{ ¬ ¿4Þ\ÇxFÌÙjx©Ñ° ¹°$ ² *È Ae ÐÃì-Pá ¤ëöÜÆï xC\Á ?òï w ¡'a< Åý¬õ7Ywám À‾ä ¹ï<
 Ó¹Eö MýÄM¼ O9?g_k Rê+½ aÙµ}Nnîñ5>oZî ãgÙ FÉïæuMÏeC+»U²ÞI‾|tqp('Bö¦Ísë1sï®÷# ¸wQW Í çi
}t
îR þÖK®«È0ÆÝ\ xªhú j|¢LO , G2ox
î=:#¾ïÖ~G
|~ÎÇlyƤ,S?
× Z¹¡ |Ï{{a{®P
âévS
© s`ìñ>
ÚÿjÌ#®õæ?;
x²®ç^ëmâO
^@¶ÞAù:ó—2
WE®'¤l[Ò±¬ä
çk¾×³çn
-1w—Ù\T)ç
mÍÏKÓ !gtÄç
K«+gÈö&Ìۍ
Ë^Ë;jy®
í³åháFE
& DíMÝ[
ê;LÛ«
ÇÛÕ@6S£¸
6Zmí =C {¹9g^Ñô
¹ú ÝÚwú 0æQÊs sFÎU[ ) }Êß!z>âtwn îî7 óENù{٠Ͻ\¼"øMù×ç;Þü}ªï»ô -«<ºTà NÎ
Fü©ÔÍ©Á
æô>ÍáñWøk|UÕ3,Ñ
¢ãô rà;Cùü÷Óþ'ÚÒ
óù¼ú~ß«×‾úÕ{U=+ñF
;ßò5³û?«;1 ñþ 4i _SÉ+æ Vÿýëeð-û{Ͻ `5XÎëÁF°lÛÁÙ`'8 .»ÁG ç ç Á^ðï
áM¸ø â2¬Âj¬ÁåX +ðf¼oÅÛðv¼ëðN¬Ç»ðn¼PÄJ¸£Ø M¸
—àV
ïÅf\ Æmø:Zø
k°ïÃn¶ÇbøÛ&¾
p-®Ãv\oã;ø.¾ ïãøìÀû1!îÄÅ]8
à øánnÜÀNÜ{qcvc
ã#ø(>
֋< 8)Lc>
p ½ø> °&,Ø( £ *jpð)Ôá¢>Ì @ ³hbóØ Oã3ø,àsø
m/áe¼ Æ ÅÃxWñwü â1,âq
ÿÄ¿Ò"0m à ñ~ âgx?Ç/ð ¸g;.¶Æ3x
# Ï áyü
Á±ã(r¼ê@ÈÍ2aÕ5
¿Â‾ñü¿Ãïñü Âà¢Ïâ®Ûgù~=c
ñ¼ ñ Wü ^ÙåwyPó=.|×)KµF G¶ÚîÍr׸eÚõþ R
|Ç z Õhºì ºQ¡ ù ‾d ð s7+o NÄû»Ìå (-µÙ ý ºÕâ Y e¿éåäDIϼ¦¡SELsòÔ ÒV¦ éFYÑ ,*T¾¼Çã(4]ɳ´‾MO2*
z}.x^DfèWÊæ¬#
W ¨ æ6w#ÇÖNæäãEÒfÌ;Þ¼éU{üFºY£]M ¡ÃE&2ã0 *o8 #{Ïæa‾Ëýô¬Vý´ëX¡iÛÇϳZu( ¬m¡Cv 3±2e ýf ê&h
ÔÏ]ïBÔän'`¿ jCå=¸!ßÑBºÌ 5 K ®]Zã ± öwíô|)T¼0;n |p©BM 'Ͷ t\æu à]ÏèÓ ÑG[kÚ(x®LùéK?‾©ºÊ³5ú
c
-
h¸Oý
Ç5܍á
©±1Â
Qh¸ZÃU
‾¶ù¦C
1
´¼Bò2É
QQ H^
îȦpýª?VHmßNÿ1
ÑpDõ
¨Pºi
2£yúv4ôjÀØ
h$O
ä9
×Lj¸FÃ&
¶Ðp½
<Jò
gIÉkq)!y
NYI,uÃ
$'H
_ÄÆ&V/ö
äa H³$
Î%9Br'ɍ$
)%aJÝ0¥$L)
ÜEr;É<Iy¢¸"»"»±µ
(T IÔlp¿ TÌS:ôI SJÂÙ±Fèf²d
ë ѺÃh¥6ïZ¾Ñr
¥ [Z VÅhq£µ×hí1ZÓFkʸ
Ø 9 ÒÔkyMÞk BÁ3VÙ
]ÎV³ËØ%ìb6ÄV²
µ l9[Æ
G<<
320
endstream
322
8977
321
17000
5[20323
60
109
137
178
259
303
324
325
/Parent
326
/Kids
/Count
/Type
1/MediaBox
endobj
>>
/Creator
eÎndobj
«0/PDF
06¤u0obj
obj[4
[59
[108
[136
[177
[258
[302
[5
[303
obj
[324
/Pages
Y38
6/Text
236
[ÊÚ324
325
326 0[00RÖ0RR60
<FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F00
/ImageB
20 ²0R80
á325
115
146
205
262
]316
ÌÎTqÒ¼eߥ©ÿ
00R0R842
596 27R89
109/ImageC
0]0RRø038
118
155
222
]271 üÿwö
99R/ImageI
137 0280
0Ï0RëRR43
121
162
231 îΩÓ,5>½m‾Ƴ=ù
0102
178
R0]289
0R0R46R0105
124
165
234 0RR299
259 00]RåR³oxÍôøÊeÁ
127
168
249 0]]R ] Üæ5C Ïõ¥° Ê‾ nÖ —ûIäÔúë—Ê©¾ 
7200200064006500200053006F006C006400610020002D0020004D006900630072006F0073006F00
/CreationDate
66007400200057006F00720064>
/Title <FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F0072
(D:20070215164552)
®%½×
Y/Widths
318
endstream
316
2272
/Parent
/Resources
/Font
/F0
/F1
/F2
/ProcSet
9876/Contents
10
1015
11
21
930
22
23
920
24
30
975
667
750
278
611
31
41
42
63
64
65
921
556
333
778
400
444
]500
66
112
250
722
658
521
549
600
1000
713
987
494
/FontDescriptor
113
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
212
endobj
>>
/Type
<<
/Subtype
/Name
/BaseFont
/FirstChar
/LastChar
/startxref
/Author
00200064006500200053006F006C00640061002E005000440046>
3/Producer
0/Pages
xref
0000000000
0000224967
0000223841
0000225425
0000008060
0000223896
0000199753
0000200836
0000201094
0000202183
0000202445
0000203532
0000007596
0000000450
0000007575
0000000019
0000000430
0000007932
0000007952
0000008041
0000010384
0000203786
0000204887
0000205158
0000206254
0000008242
0000010363
0000016511
0000010551
0000011536
0000206524
0000207621
0000015705
0000011556
0000015684
0000016041
0000016061
0000016491
0000018621
0000016706
0000018600
0000207892
0000208958
0000021140
0000018776
0000021119
0000038013
0000021283
0000022219
0000022239
0000034882
0000034904
0000035487
0000037280
0000035507
0000037259
0000037616
0000037636
0000037993
0000044164
0000224005
0000038228
0000039971
0000209216
0000210306
0000210573
0000211664
0000041556
0000039992
0000041535
0000041892
0000041912
0000042491
0000043655
0000042511
0000043635
0000043991
0000044011
0000044145
0000044335
0000049299
0000044432
0000046127
0000048394
0000046148
0000048373
0000048730
0000048750
0000049279
0000056257
0000049495
0000050202
0000054378
0000050222
0000054357
0000054714
0000054734
0000056236
0000056408
0000059847
0000056505
0000059825
0000063512
0000060016
0000063490
0000066762
0000063670
0000066740
0000072232
0000224118
0000066932
0000072210
0000211925
0000212998
0000072347
0000073424
0000072435
0000073403
0000082307
0000073583
0000082285
0000087405
0000082454
0000087383
0000091390
0000087552
0000091368
0000098884
0000091561
0000092329
0000097490
0000092350
0000097468
0000097828
0000097849
0000098863
0000103518
0000224236
0000101731
0000099335
0000101709
0000099097
0000099314
0000102107
0000102128
0000103496
0000111053
0000103720
0000105378
0000110439
0000105400
0000110417
0000110777
0000110798
0000111032
0000115017
0000111267
0000112730
0000112752
0000114475
0000114497
0000114996
0000117398
0000115219
0000117376
0000118024
0000117558
0000118003
0000123957
0000118172
0000119984
0000123046
0000120006
0000123024
0000123422
0000123443
0000123936
0000133778
0000224354
0000126182
0000124735
0000126160
0000124172
0000124714
0000127090
0000129096
0000127605
0000129074
0000127111
0000127584
0000130004
0000131417
0000130445
0000131396
0000130025
0000130424
0000132329
0000133112
0000132540
0000133091
0000132350
0000132520
0000133450
0000133471
0000133757
0000139537
0000135776
0000134251
0000135754
0000134037
0000134230
0000136680
0000213266
0000214398
0000136701
0000137224
0000138440
0000137245
0000138419
0000139336
0000139357
0000139517
0000143928
0000139753
0000140383
0000141766
0000140404
0000141744
0000142670
0000142691
0000143906
0000146371
0000144143
0000146349
0000151615
0000148518
0000146885
0000148496
0000146543
0000146864
0000148856
0000148877
0000149713
0000150495
0000149734
0000150474
0000150871
0000150892
0000151594
0000156215
0000152991
0000152055
0000152970
0000151840
0000152034
0000153367
0000153388
0000156193
0000159705
0000224472
0000156429
0000159683
0000166374
0000159876
0000162754
0000165816
0000162776
0000165794
0000166192
0000166213
0000166354
0000170736
0000166589
0000167408
0000170137
0000167429
0000170115
0000170475
0000170496
0000170715
0000178894
0000178292
0000171141
0000178270
0000170926
0000171120
0000178630
0000178651
0000178873
0000185339
0000179084
0000183007
0000184638
0000183029
0000184616
0000185014
0000185035
0000185318
0000185497
0000185998
0000185587
0000185977
0000197019
0000224590
0000186134
0000186613
0000186634
0000188496
0000188518
0000192143
0000194627
0000192165
0000194605
0000195699
0000195720
0000196997
0000199606
0000197232
0000199584
0000214684
0000223758
0000223803
0000223780
0000223822
0000224676
0000224792
0000224870
/Size
trailer
/Root
/Info
/ID
TÒ¶
%%EOF
225476
Encoding
032700600
86Á[<a53416466fc88bc51d6021494024a5a0><a53416466fc88bc51d6021494024a5a0>]
10
obj
222
389
667
750
556
611
778
333
278
444
722
500
549
713
603
494667
obj
658
Ödáh
/Page
0<<
/F0
/F1
/F2
/F3
/F4
/F5
/F6
/F7
/F8
/F9
/FontDescriptor
obj
/Font
/F10
Øg\
/Catalog
13327
0326
16416
32
80
136
98
16480
6153
109
16418
34
73
16390
191³
R303
222
389
278
778
556
611
905
833
667
333
300
722
444
891
500
549
400
768
494
]600
[1005
0<FEFF004C00750069007A>
2RZ»500
667
453
-212
150
417
-300
133
446
-216
149
823
503
-220
225
/TrueType
317
/CourierNew
639
/Arial,Bold
/Arial
1007
441
/TimesNewRoman,Bold
977
427
/TimesNewRoman,Italic
965
402
278
/Arial,BoldItalic
479
/Symbol
1046
/CourierNew,Bold
597
250
/WinAnsiEncoding
/TimesNewRoman
971
401
[/Symbol,Bold
1038
600
/EIKKEN+Wingdings
255
£'ð
R(Acrobat
¬)à¢ìó
dï²
0<<
905
833
32
891
1005
30
65535
00000
00686
333
778
611
667
556
389
300
444
500
722
741
631
521
600
620
549
713
329
-250
Rî®500
722
-110RXÛ 113
639
278
276
325
376
334
597
333
323
600
332 97R¥Üδ˺í2LÀF
11
22
24
778
31
42
64
611
278
333
722
444
66
500
667
556
549
600
247
411
790
274
\-220
ÌU¦Z[UKÀ—VÓÚ
722
-212
-300
-216
795
0nf1000
00PDFWriter
355
555
420
474
600
408
250R987
889
667
778
556
611
1000
350
576
444
500
722
592
603
600
549
790
0686
R667
ß©!
767
1208
1172
1158
556
1255
600
716
500
1165
R333
1246
1030
260
537
220
540
278
444
275
523
280
1000
778
556
333
200
453
889
722
667
500
612
611
494
439
600
167
549
890
786
686
â768
611
556
500
q713
556
600
1000
500

1000
1005
570
833
889
675
778
278
584
556
944
722
1000
250
667
564
444
549
500
611
690
439
576
600
823
713
686
1145
?²3XÁ'ø
778
556
722
500
768
4.05
Íf
ÇÚ¥.I¥
1000
889
600
833
500
]]384
667
778
556
333
611
722
444
763
439
521
713
600
500
494
549
"1301
722
667
333
823667
722
600
778
549
N" i"ôH
para
¡ä833
{384
:{¦
222
389
747
1000
980
667
737
556
333
278
760
300
611
722
444
500
603
768
411
686
600
753
460
250
278
722
667
1000
980
768
191
214
238
600
180
833
1344
278
Windows
222
300
330
333
370
365
556
389
278
276
310
611
444
500
722
645
603
493
600
753
549
713
384
768
500
667
389
àn778
500
389
667
600
333
556
~U

333
894
334
778
394
667
400
389
556
278
480
611
722
444
500
333
795
329
686
600
753
549
603
384
Ì713
667
333
r439
600
333
¬1217
333
NT)
222
260
220
570
556
275
667
675
280
584
834
200
564
750
333
722
500
278
631
611
494
600
753
549
603
384
Ïf!al
556
389
944
278
722
713
722
389
1000
944
600
500
889
333
500
334
570
944
394
675
400
444
584
833
389
834
667
556
564
889
778
750
500
278
722
333
480
600
549
1042
384
458
833
333
389
278
778
713
675
584
750
600
564
778
333
°âì)N×Û7ÿ
570
778
750
570
520
747
675
422
389
584
737
834
667
611
564
722
469
541
760
750
333
556
278
500
686
863
549
200
600
1000
494
1084
722
581
389
556
278
444
713
987
444
278
600
250
611
500
250
667
611
750
552
611
556
722
778
444
278
500
549
889
333
576
480
600
494
500
389
778
278
722
713
603
892
722
667
600
333
778
549
333
778
750
³ùý
1132
278
600
250
2501132
600
278
549
278 1171
144101035
1171
660
1156
747
530
313
1000
891
873
892
/FontDescriptor
213
/Type
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
/FontFile2
319
endobj
/Filter
<<
/Length
/Length1
stream
>> 910
849
500
892
458
979
8911443
1054
1000
/FontDescriptor
obj 4320
162 910
1089
892
313
979
891
899
/FlateDecode
]890
450
-211
110
322 1096
964
1000
[/EIKKEN+Wingdings
1446
899
319
587
892
891
811
0-250
08881090
R893 1343
R01000793
892
891
811
213
880941
R-211 699
674
458
892
891
1000
776
01060
650R933
1735
699
674
747
892
891
776
8131000
1000
811946
942
986
892
891
776
747
7821000
1025
554
942
892
1000
953
891
]776
7471253
782 602
549
929
578
892
458
891
1048
1067
7231253
1000
782 1072
549
1096
1060
892
891
693
1048
1067
782
1000
892
891
948
1065
1060
794
482
1048
891
1000
843
892
891
1078
885
794
385
780
891
1048
843
892
1000
891
892
891
635
9391000
1050
892
873843
892
891
896
1000
891
786
891
892
873
1271
1111
892
891
1000
891
892
892747
530
1000
873 891
892
1000
1000
953
891
H ÄUiTTGþªÞF ËÃDÙl7PºQ1*
í UPDC@ AÑ  F#jÜѨÁ5Q Æ ÷$&—x3æd = £ãü qîkGç O}§»êÞºïÖ]«Àt@)$LH
`É! jn[gÇ5D_!ºwNþ
Î]úMÎÈO+ d-P îß øë â1#+V DKáÙ
H ý3óÏ? ô‾ÌÐCñfÌÌ+Éþ×Ó¡e¤ð
vìZ}?À» ÎlÎO+. àp9'+-óbyv2à¹
&ËDw &yuNZ~VÕ3gW¢gô ^¦ ¹óXóÂS AkÇå Y.ô¡½hwÒ
8¦ô`k!

)²ðD°ÈáQÑ1#FÆ
x¡+¼á
mWÅ«ÄñüÏ
nè è-q£F
 LAuÖ7Þ2Æ%©*b
¾è#zÃþè
ûθñô'E?
.\ºü£òU+«VWn®
"ÁA«(úÃ
_È lLA !C$i¥ÿÝæ`öÙ
#aK 49)éBYÙ3sfÍÎÍË
yÓOÆK&Í: 3—`^áü
½©Q§Q ï ½£ sj .2uÚôw
\Ý:»{xvñêêíӍ{
K -ZüÁ KËV¬ùxíºO
ªo/c
Ñ ÁD,Ì° £0c ±xã0 DLÄB,År| r¬ÂJTa5*± Ò0 
832
>ÆZ¬Ã'X
Óñ.SøQ,dc&r0
eXjlÀFl§Ø
Åø³Kð!õ]
<äcVæ`¢Ø
óPíØùX ¨Á.ìÆgØ
÷P ÷ TX1 ½ØS1ÏQ ý8 8 Ã8 / ¡GQ c8 ø
§ñ5Îà ŗùs8 &4ãZpßá.ã
®â®ã¾Çø7ñ~Æ-ÜÆ/¸C÷À=ÜÇü ¡ pDàá[ æÿ5n¼uÇDÈ`©|) B« 9EÕDÙ3Q^«QÍëÛe¨b2( &ª GRUP¡ ? òd¢ ù«¥ªÐ9
Uã]G5«²ÏP‾ç ¼Ñ¾Mzãu vðz© øº¾2ÊÞ}v dÙs 7ô‾Hs5eö9 T²?°6 @\¦ OzrIº ì=CYúsgQ¬ &7¾ÔnKûi¥$ÓD¸a×¢c
{Öêz §.ü]÷ ðâ¥': 13 cV6 ÙX> Ï _y´ ícµìùr p ÝaÙ Ø_ìxÎeîÉ_ù À x
Ïå
8ÀÔ?4$8(°_ß
,ùf¾
g²ãlªæoÓD
¤ ¬ç§ù-~
>þ~½
ãèÑÁ:mL#FÚk
|låÏÈG'ÁMð
½|Õ =ºwóñîêÕÅÓý³
z! ,L 2á°Ð(Ü
k' Ú(oÎâp1J
 $N'ß ÅVñ7Ê$ É O, r ¤9Ò©RÚAÝ&µÉÎö¨¸É å¹\Þ)×˗å *
DÒö
¦+îM7aT6+
MµÙÅÔ7%cH2û
±Ú`³ $cÚ%c^I²Nj$" T QÕ® j JëÕf£UÕÚìëqöµèo':áëK_¨‾³ª1 jÑâ r*,63é«sr 5Æf9¡ÎÑ
b ô°UÈ2´ã¼åÌ o¤ Y
%] Ët'
X¼ X¼±'"
 &8"
/±É£´îz´pØ
o», (b; 6©Þ¦
Ê¿ { Ö£Xûzè
Õ ¿V
d#X¿¨xcw
>øµÅÄ %õ÷ ]Y çï" ã²tä@ ã òrrRø-°µ`Ùà vÍê &¶+ûEob;@ Z"0¨uC%@îó ]> TÑnh$¢_ èm/ÚíAjeEk j#
Øçù
±L0ïH
ê=º®OK wAtÊaý± H`Wì¨'Ð;Ö
m9
[ÓW1kT¼G=±¶Ø®äbt—â õXkØðöí±ý
PÕ: yK öP:GyèÖÕðQ Bl Ð ÐZQþ&fnâ³ ÿ,"v À A¨RK )´éPV | ß'ù¢4JG)¤!öÚ½
>MnH«
õ1C
᳸LûPÛI
¤H>Ùç
´!! ¬,
*ûm°²
fË4ê{êî|
û>V=~lE
É^"©
å´ÉÒtL8ÊÃdÐÎd>&v
 ç\"—ðÓZo
)»o%¤
@ÍÀdõA®
´ ÚBÈ\ßMUK
 r Ñ&(ªÖbYöcì§i
Ð ÀJ¨äµËÓÚÒì
cêÞÉ
÷Rºoh'Þ¹ó
ü7- ¿¬9NwB¦1ÍúX?È%ZƲßç
j¨ãôÇø æû Ö«õîÕJðô^x
hK >ud¬CÜw`=
ººp¢[»A
C'Z fÆ I :qIÁ 5ùÀ©Eî2N(®`mE,'ØÊ*ô s- µ9 §Ç¡oþÆ ¬ju+Å EnÄ3 eIêøx¹ðS[çªB`Õ¢"¿ »JÌ
Æ? µ?âÏ —ÆBc ¶DwF ê¶É¡ÞZAÆÈ¿ùyèµßÙtäå . oÛHOÛ ¡ 3Ò \ ö©ÆnvÛíw©½ÂÍ1N³ÇîôxJ Î
O¶]µö«ä Ë¥uµrµÍåd
ÏÑ
QSS
ÓØ
‾¿ÍÓ÷
¦Xp¾¶6
ÿú C ÍÍͧ/^|
îHí éQlÑæÇîH»-?{W»ÄLh
1K{H¾ífðñ jB^:¤ýâÍ oÜ8O;-§&ñ´ÄÛ yíy ïjc0hF¬z ?¡Å{>?ÿÖ/ç w£qö*kÔ¡
G1 v÷ä'ñ«#ÎÏêÄã3£8Jç%©úc á
xI
U X|f
å9GFò
¤FÅÔÁË
éÂô9*BEÒç
åD ùD^þ
}ùå-ÞGjj—D
JEj³jf0|»X
yòë/6‾j̪
£Þ@ä f¡ëáÕ
Ìt¹/ïÛ÷1—¹t[]EyÙs
 NH/¤ÿ*¦Ó©ù î±läè[ ÙjGZ´¹9
N ÖÕÖ¬
RQQÔÛXþ
(%| g ú» ! ¾ U#õðüM ´Ó-
L òUF| Ö! + 7L—²ò¿;
?õ7u_
"QÀñ
d ã` ÷
¡~ýA¶
ýª
Dæ4<
d/Aí@}\
±#©ÂÕ3êe¨Ïô<Ð$jæ
ˍÅþ'K×
ùË$w3A±üÉÀfî
¨Ïø6
»÷î;²v
7{
*Ù!kb6KHÂæI¤nwÝ{
ë¶U( Îìæa>Ã
 ¸QÈÒ³:
Ôàÿ] W ]
CqÃ{(nº
éîêTwÏâìI»+¢O+H_fÏ>
Ð@×íHðI
~ÔlE|ôA
9 ¼ EO×g
EÐÅAð[A
öUDA¿sªúçÞ¹IVÜ
Ä ¢8 ñ{tâ ¤ó5
N´‾{z
ôw<}=þóïxz^Çü» Þ ¶ yzS\ÿôô øD°ëéí3ß >+®®ÿÊÓ;âêÆhÄ1
ú¹½¿1}
!Y$'Ê& _ x.m1ý1Ú{i
Ç:1S‾Ë) #é Á—©¶ZFº
óü§ þ$í½´Oôæ%Ç äp&ÿ!CÆÙ¹m
Ñ;¬÷ÒíC Ïl< ò±Ü¿víê ¾¾$¹i! 3xÈ;qhMaF¥<46ïËëI"ï
$3 ©R_‾Â8RòVÈè^—ÎWöxÿýRÙB
!ïéBÛcõÝF &Íhþ|0˵
ê¬ %
ªèàÙ qùÁ z ,º X]{ [sGñ©ÉbS0¢A«Ð%Å'&¿ )—È ¬ < ° =3 &yàÍa‾6<] ÚÊbV :uXÓ6í``n j ½BÂl©P 9 VNýÈ
eª¢p ¹e}=` Ò º
û=BoªQx—jGqB %| <Vì«8qÏ¡9Ñ ºDïÉ0 soù=UÀ`¨È >ªOª( )É{ t ³0©½W< Ë <¨V 0 °YD)¾, ;ENØ~» 8Ô'x ;
97Ô
e J)»È
ßФC,Otx$½g
v £gÍP=D3`Rp£:PM(d°2
 t S5 ÝèZ !ÎÎ<V  \"dB: M$¬´Í #ïÙtÆ6L uൠù I
%?¡¤ºkb
 Q îH9K¿n Ünªù
 '<Yý¨¢ú
Ë£ vU«¤Qlµ7
t2´MN`mhÍ#@å
 r ‾!k /Òu9s®¦¹
¹yÌã_.éNpÓ w¸—
K
ΰJ]ºhÀrä ±Ôa8«©[³ qÔ²Y^ÓÆÚ¤º´q(]ØG
§P d6æV î7vÚØ8ôÂþ¤,óW étÚOë>ÕGJJ[ÁÜ\ Á´FjðìM§ ¢É@dÂ+R¡D"î ï
a ¹Hb-3б V¥x ± KÎ5qU¼è©ÌÝON#
ó²ì\ôA_ üï{ ¬ ¿4Þ\ÇxFÌÙjx©Ñ° ¹°$ ² *È Ae ÐÃì-Pá ¤ëöÜÆï xC\Á ?òï w ¡'a< Åý¬õ7Ywám À‾ä ¹ï<
 Ó¹Eö MýÄM¼ O9?g_k Rê+½ aÙµ}Nnîñ5>oZî ãgÙ FÉïæuMÏeC+»U²ÞI‾|tqp('Bö¦Ísë1sï®÷# ¸wQW Í çi
}t
îR þÖK®«È0ÆÝ\ xªhú j|¢LO , G2ox
î=:#¾ïÖ~G
|~ÎÇlyƤ,S?
× Z¹¡ |Ï{{a{®P
âévS
© s`ìñ>
ÚÿjÌ#®õæ?;
x²®ç^ëmâO
^@¶ÞAù:ó—2
WE®'¤l[Ò±¬ä
çk¾×³çn
-1w—Ù\T)ç
mÍÏKÓ !gtÄç
K«+gÈö&Ìۍ
Ë^Ë;jy®
í³åháFE
& DíMÝ[
ê;LÛ«
ÇÛÕ@6S£¸
6Zmí =C {¹9g^Ñô
¹ú ÝÚwú 0æQÊs sFÎU[ ) }Êß!z>âtwn îî7 óENù{٠Ͻ\¼"øMù×ç;Þü}ªï»ô -«<ºTà NÎ
Fü©ÔÍ©Á
æô>ÍáñWøk|UÕ3,Ñ
¢ãô rà;Cùü÷Óþ'ÚÒ
óù¼ú~ß«×‾úÕ{U=+ñF
;ßò5³û?«;1 ñþ 4i _SÉ+æ Vÿýëeð-û{Ͻ `5XÎëÁF°lÛÁÙ`'8 .»ÁG ç ç Á^ðï
áM¸ø â2¬Âj¬ÁåX +ðf¼oÅÛðv¼ëðN¬Ç»ðn¼PÄJ¸£Ø M¸
—àV
ïÅf\ Æmø:Zø
k°ïÃn¶ÇbøÛ&¾
p-®Ãv\oã;ø.¾ ïãøìÀû1!îÄÅ]8
à øánnÜÀNÜ{qcvc
ã#ø(>
֋< 8)Lc>
p ½ø> °&,Ø( £ *jpð)Ôá¢>Ì @ ³hbóØ Oã3ø,àsø
m/áe¼ Æ ÅÃxWñwü â1,âq
ÿÄ¿Ò"0m à ñ~ âgx?Ç/ð ¸g;.¶Æ3x
# Ï áyü
Á±ã(r¼ê@ÈÍ2aÕ5
¿Â‾ñü¿Ãïñü Âà¢Ïâ®Ûgù~=c
ñ¼ ñ Wü ^ÙåwyPó=.|×)KµF G¶ÚîÍr׸eÚõþ R
|Ç z Õhºì ºQ¡ ù ‾d ð s7+o NÄû»Ìå (-µÙ ý ºÕâ Y e¿éåäDIϼ¦¡SELsòÔ ÒV¦ éFYÑ ,*T¾¼Çã(4]ɳ´‾MO2*
z}.x^DfèWÊæ¬#
W ¨ æ6w#ÇÖNæäãEÒfÌ;Þ¼éU{üFºY£]M ¡ÃE&2ã0 *o8 #{Ïæa‾Ëýô¬Vý´ëX¡iÛÇϳZu( ¬m¡Cv 3±2e ýf ê&h
ÔÏ]ïBÔän'`¿ jCå=¸!ßÑBºÌ 5 K ®]Zã ± öwíô|)T¼0;n |p©BM 'Ͷ t\æu à]ÏèÓ ÑG[kÚ(x®LùéK?‾©ºÊ³5ú
c
-
h¸Oý
Ç5܍á
©±1Â
Qh¸ZÃU
‾¶ù¦C
1
´¼Bò2É
QQ H^
îȦpýª?VHmßNÿ1
ÑpDõ
¨Pºi
2£yúv4ôjÀØ
h$O
ä9
×Lj¸FÃ&
¶Ðp½
<Jò
gIÉkq)!y
NYI,uÃ
$'H
_ÄÆ&V/ö
äa H³$
Î%9Br'ɍ$
)%aJÝ0¥$L)
ÜEr;É<Iy¢¸"»"»±µ
(T IÔlp¿ TÌS:ôI SJÂÙ±Fèf²d
ë ѺÃh¥6ïZ¾Ñr
¥ [Z VÅhq£µ×hí1ZÓFkʸ
Ø 9 ÒÔkyMÞk BÁ3VÙ
]ÎV³ËØ%ìb6ÄV²
µ l9[Æ
G<<
320
endstream
322
8977
321
17000
5[20323
60
109
137
178
259
303
324
325
/Parent
326
/Kids
/Count
/Type
1/MediaBox
endobj
>>
/Creator
eÎndobj
«0/PDF
06¤u0obj
obj[4
[59
[108
[136
[177
[258
[302
[5
[303
obj
[324
/Pages
Y38
6/Text
236
[ÊÚ324
325
326 0[00RÖ0RR60
<FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F00
/ImageB
20 ²0R80
á325
115
146
205
262
]316
ÌÎTqÒ¼eߥ©ÿ
00R0R842
596 27R89
109/ImageC
0]0RRø038
118
155
222
]271 üÿwö
99R/ImageI
137 0280
0Ï0RëRR43
121
162
231 îΩÓ,5>½m‾Ƴ=ù
0102
178
R0]289
0R0R46R0105
124
165
234 0RR299
259 00]RåR³oxÍôøÊeÁ
127
168
249 0]]R ] Üæ5C Ïõ¥° Ê‾ nÖ —ûIäÔúë—Ê©¾ 
7200200064006500200053006F006C006400610020002D0020004D006900630072006F0073006F00
/CreationDate
66007400200057006F00720064>
/Title <FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F0072
(D:20070215164552)
®%½×
Y/Widths
318
endstream
316
2272
/Parent
/Resources
/Font
/F0
/F1
/F2
/ProcSet
9876/Contents
10
1015
11
21
930
22
23
920
24
30
975
667
750
278
611
31
41
42
63
64
65
921
556
333
778
400
444
]500
66
112
250
722
658
521
549
600
1000
713
987
494
/FontDescriptor
113
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
212
endobj
>>
/Type
<<
/Subtype
/Name
/BaseFont
/FirstChar
/LastChar
/startxref
/Author
00200064006500200053006F006C00640061002E005000440046>
3/Producer
0/Pages
xref
0000000000
0000224967
0000223841
0000225425
0000008060
0000223896
0000199753
0000200836
0000201094
0000202183
0000202445
0000203532
0000007596
0000000450
0000007575
0000000019
0000000430
0000007932
0000007952
0000008041
0000010384
0000203786
0000204887
0000205158
0000206254
0000008242
0000010363
0000016511
0000010551
0000011536
0000206524
0000207621
0000015705
0000011556
0000015684
0000016041
0000016061
0000016491
0000018621
0000016706
0000018600
0000207892
0000208958
0000021140
0000018776
0000021119
0000038013
0000021283
0000022219
0000022239
0000034882
0000034904
0000035487
0000037280
0000035507
0000037259
0000037616
0000037636
0000037993
0000044164
0000224005
0000038228
0000039971
0000209216
0000210306
0000210573
0000211664
0000041556
0000039992
0000041535
0000041892
0000041912
0000042491
0000043655
0000042511
0000043635
0000043991
0000044011
0000044145
0000044335
0000049299
0000044432
0000046127
0000048394
0000046148
0000048373
0000048730
0000048750
0000049279
0000056257
0000049495
0000050202
0000054378
0000050222
0000054357
0000054714
0000054734
0000056236
0000056408
0000059847
0000056505
0000059825
0000063512
0000060016
0000063490
0000066762
0000063670
0000066740
0000072232
0000224118
0000066932
0000072210
0000211925
0000212998
0000072347
0000073424
0000072435
0000073403
0000082307
0000073583
0000082285
0000087405
0000082454
0000087383
0000091390
0000087552
0000091368
0000098884
0000091561
0000092329
0000097490
0000092350
0000097468
0000097828
0000097849
0000098863
0000103518
0000224236
0000101731
0000099335
0000101709
0000099097
0000099314
0000102107
0000102128
0000103496
0000111053
0000103720
0000105378
0000110439
0000105400
0000110417
0000110777
0000110798
0000111032
0000115017
0000111267
0000112730
0000112752
0000114475
0000114497
0000114996
0000117398
0000115219
0000117376
0000118024
0000117558
0000118003
0000123957
0000118172
0000119984
0000123046
0000120006
0000123024
0000123422
0000123443
0000123936
0000133778
0000224354
0000126182
0000124735
0000126160
0000124172
0000124714
0000127090
0000129096
0000127605
0000129074
0000127111
0000127584
0000130004
0000131417
0000130445
0000131396
0000130025
0000130424
0000132329
0000133112
0000132540
0000133091
0000132350
0000132520
0000133450
0000133471
0000133757
0000139537
0000135776
0000134251
0000135754
0000134037
0000134230
0000136680
0000213266
0000214398
0000136701
0000137224
0000138440
0000137245
0000138419
0000139336
0000139357
0000139517
0000143928
0000139753
0000140383
0000141766
0000140404
0000141744
0000142670
0000142691
0000143906
0000146371
0000144143
0000146349
0000151615
0000148518
0000146885
0000148496
0000146543
0000146864
0000148856
0000148877
0000149713
0000150495
0000149734
0000150474
0000150871
0000150892
0000151594
0000156215
0000152991
0000152055
0000152970
0000151840
0000152034
0000153367
0000153388
0000156193
0000159705
0000224472
0000156429
0000159683
0000166374
0000159876
0000162754
0000165816
0000162776
0000165794
0000166192
0000166213
0000166354
0000170736
0000166589
0000167408
0000170137
0000167429
0000170115
0000170475
0000170496
0000170715
0000178894
0000178292
0000171141
0000178270
0000170926
0000171120
0000178630
0000178651
0000178873
0000185339
0000179084
0000183007
0000184638
0000183029
0000184616
0000185014
0000185035
0000185318
0000185497
0000185998
0000185587
0000185977
0000197019
0000224590
0000186134
0000186613
0000186634
0000188496
0000188518
0000192143
0000194627
0000192165
0000194605
0000195699
0000195720
0000196997
0000199606
0000197232
0000199584
0000214684
0000223758
0000223803
0000223780
0000223822
0000224676
0000224792
0000224870
/Size
trailer
/Root
/Info
/ID
TÒ¶
%%EOF
225476
Encoding
032700600
86Á[<a53416466fc88bc51d6021494024a5a0><a53416466fc88bc51d6021494024a5a0>]
10
obj
222
389
667
750
556
611
778
333
278
444
722
500
549
713
603
494667
obj
658
Ödáh
/Page
0<<
/F0
/F1
/F2
/F3
/F4
/F5
/F6
/F7
/F8
/F9
/FontDescriptor
obj
/Font
/F10
Øg\
/Catalog
13327
0326
16416
32
80
136
98
16480
6153
109
16418
34
73
16390
191³
R303
222
389
278
778
556
611
905
833
667
333
300
722
444
891
500
549
400
768
494
]600
[1005
0<FEFF004C00750069007A>
2RZ»500
667
453
-212
150
417
-300
133
446
-216
149
823
503
-220
225
/TrueType
317
/CourierNew
639
/Arial,Bold
/Arial
1007
441
/TimesNewRoman,Bold
977
427
/TimesNewRoman,Italic
965
402
278
/Arial,BoldItalic
479
/Symbol
1046
/CourierNew,Bold
597
250
/WinAnsiEncoding
/TimesNewRoman
971
401
[/Symbol,Bold
1038
600
/EIKKEN+Wingdings
255
£'ð
R(Acrobat
¬)à¢ìó
dï²
0<<
905
833
32
891
1005
30
65535
00000
00686
333
778
611
667
556
389
300
444
500
722
741
631
521
600
620
549
713
329
-250
Rî®500
722
-110RXÛ 113
639
278
276
325
376
334
597
333
323
600
332 97R¥Üδ˺í2LÀF
11
22
24
778
31
42
64
611
278
333
722
444
66
500
667
556
549
600
247
411
790
274
\-220
ÌU¦Z[UKÀ—VÓÚ
722
-212
-300
-216
795
0nf1000
00PDFWriter
355
555
420
474
600
408
250R987
889
667
778
556
611
1000
350
576
444
500
722
592
603
600
549
790
0686
R667
ß©!
767
1208
1172
1158
556
1255
600
716
500
1165
R333
1246
1030
260
537
220
540
278
444
275
523
280
1000
778
556
333
200
453
889
722
667
500
612
611
494
439
600
167
549
890
786
686
â768
611
556
500
q713
556
600
1000
500

1000
1005
570
833
889
675
778
278
584
556
944
722
1000
250
667
564
444
549
500
611
690
439
576
600
823
713
686
1145
?²3XÁ'ø
778
556
722
500
768
4.05
Íf
ÇÚ¥.I¥
1000
889
600
833
500
]]384
667
778
556
333
611
722
444
763
439
521
713
600
500
494
549
"1301
722
667
333
823667
722
600
778
549
N" i"ôH
para
¡ä833
{384
:{¦
222
389
747
1000
980
667
737
556
333
278
760
300
611
722
444
500
603
768
411
686
600
753
460
250
278
722
667
1000
980
768
191
214
238
600
180
833
1344
278
Windows
222
300
330
333
370
365
556
389
278
276
310
611
444
500
722
645
603
493
600
753
549
713
384
768
500
667
389
àn778
500
389
667
600
333
556
~U

333
894
334
778
394
667
400
389
556
278
480
611
722
444
500
333
795
329
686
600
753
549
603
384
Ì713
667
333
r439
600
333
¬1217
333
NT)
222
260
220
570
556
275
667
675
280
584
834
200
564
750
333
722
500
278
631
611
494
600
753
549
603
384
Ïf!al
556
389
944
278
722
713
722
389
1000
944
600
500
889
333
500
334
570
944
394
675
400
444
584
833
389
834
667
556
564
889
778
750
500
278
722
333
480
600
549
1042
384
458
833
333
389
278
778
713
675
584
750
600
564
778
333
°âì)N×Û7ÿ
570
778
750
570
520
747
675
422
389
584
737
834
667
611
564
722
469
541
760
750
333
556
278
500
686
863
549
200
600
1000
494
1084
722
581
389
556
278
444
713
987
444
278
600
250
611
500
250
667
611
750
552
611
556
722
778
444
278
500
549
889
333
576
480
600
494
500
389
778
278
722
713
603
892
722
667
600
333
778
549
333
778
750
³ùý
1132
278
600
250
2501132
600
278
549
278 1171
144101035
1171
660
1156
747
530
313
1000
891
873
892
/FontDescriptor
213
/Type
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
/FontFile2
319
endobj
/Filter
<<
/Length
/Length1
stream
>> 910
849
500
892
458
979
8911443
1054
1000
/FontDescriptor
obj 4320
162 910
1089
892
313
979
891
899
/FlateDecode
]890
450
-211
110
322 1096
964
1000
[/EIKKEN+Wingdings
1446
899
319
587
892
891
811
0-250
08881090
R893 1343
R01000793
892
891
811
213
880941
R-211 699
674
458
892
891
1000
776
01060
650R933
1735
699
674
747
892
891
776
8131000
1000
811946
942
986
892
891
776
747
7821000
1025
554
942
892
1000
953
891
]776
7471253
782 602
549
929
578
892
458
891
1048
1067
7231253
1000
782 1072
549
1096
1060
892
891
693
1048
1067
782
1000
892
891
948
1065
1060
794
482
1048
891
1000
843
892
891
1078
885
794
385
780
891
1048
843
892
1000
891
892
891
635
9391000
1050
892
873843
892
891
896
1000
891
786
891
892
873
1271
1111
892
891
1000
891
892
892747
530
1000
873 891
892
1000
1000
953
891
H ÄUiTTGþªÞF ËÃDÙl7PºQ1*
í UPDC@ AÑ  F#jÜѨÁ5Q Æ ÷$&—x3æd = £ãü qîkGç O}§»êÞºïÖ]«Àt@)$LH
`É! jn[gÇ5D_!ºwNþ
Î]úMÎÈO+ d-P îß øë â1#+V DKáÙ
H ý3óÏ? ô‾ÌÐCñfÌÌ+Éþ×Ó¡e¤ð
vìZ}?À» ÎlÎO+. àp9'+-óbyv2à¹
&ËDw &yuNZ~VÕ3gW¢gô ^¦ ¹óXóÂS AkÇå Y.ô¡½hwÒ
8¦ô`k!

)²ðD°ÈáQÑ1#FÆ
x¡+¼á
mWÅ«ÄñüÏ
nè è-q£F
 LAuÖ7Þ2Æ%©*b
¾è#zÃþè
ûθñô'E?
.\ºü£òU+«VWn®
"ÁA«(úÃ
_È lLA !C$i¥ÿÝæ`öÙ
#aK 49)éBYÙ3sfÍÎÍË
yÓOÆK&Í: 3—`^áü
½©Q§Q ï ½£ sj .2uÚôw
\Ý:»{xvñêêíӍ{
K -ZüÁ KËV¬ùxíºO
ªo/c
Ñ ÁD,Ì° £0c ±xã0 DLÄB,År| r¬ÂJTa5*± Ò0 
832
>ÆZ¬Ã'X
Óñ.SøQ,dc&r0
eXjlÀFl§Ø
Åø³Kð!õ]
<äcVæ`¢Ø
óPíØùX ¨Á.ìÆgØ
÷P ÷ TX1 ½ØS1ÏQ ý8 8 Ã8 / ¡GQ c8 ø
§ñ5Îà ŗùs8 &4ãZpßá.ã
®â®ã¾Çø7ñ~Æ-ÜÆ/¸C÷À=ÜÇü ¡ pDàá[ æÿ5n¼uÇDÈ`©|) B« 9EÕDÙ3Q^«QÍëÛe¨b2( &ª GRUP¡ ? òd¢ ù«¥ªÐ9
Uã]G5«²ÏP‾ç ¼Ñ¾Mzãu vðz© øº¾2ÊÞ}v dÙs 7ô‾Hs5eö9 T²?°6 @\¦ OzrIº ì=CYúsgQ¬ &7¾ÔnKûi¥$ÓD¸a×¢c
{Öêz §.ü]÷ ðâ¥': 13 cV6 ÙX> Ï _y´ ícµìùr p ÝaÙ Ø_ìxÎeîÉ_ù À x
Ïå
8ÀÔ?4$8(°_ß
,ùf¾
g²ãlªæoÓD
¤ ¬ç§ù-~
>þ~½
ãèÑÁ:mL#FÚk
|låÏÈG'ÁMð
½|Õ =ºwóñîêÕÅÓý³
z! ,L 2á°Ð(Ü
k' Ú(oÎâp1J
 $N'ß ÅVñ7Ê$ É O, r ¤9Ò©RÚAÝ&µÉÎö¨¸É å¹\Þ)×˗å *
DÒö
¦+îM7aT6+
MµÙÅÔ7%cH2û
±Ú`³ $cÚ%c^I²Nj$" T QÕ® j JëÕf£UÕÚìëqöµèo':áëK_¨‾³ª1 jÑâ r*,63é«sr 5Æf9¡ÎÑ
b ô°UÈ2´ã¼åÌ o¤ Y
%] Ët'
X¼ X¼±'"
 &8"
/±É£´îz´pØ
o», (b; 6©Þ¦
Ê¿ { Ö£Xûzè
Õ ¿V
d#X¿¨xcw
>øµÅÄ %õ÷ ]Y çï" ã²tä@ ã òrrRø-°µ`Ùà vÍê &¶+ûEob;@ Z"0¨uC%@îó ]> TÑnh$¢_ èm/ÚíAjeEk j#
Øçù
±L0ïH
ê=º®OK wAtÊaý± H`Wì¨'Ð;Ö
m9
[ÓW1kT¼G=±¶Ø®äbt—â õXkØðöí±ý
PÕ: yK öP:GyèÖÕðQ Bl Ð ÐZQþ&fnâ³ ÿ,"v À A¨RK )´éPV | ß'ù¢4JG)¤!öÚ½
>MnH«
õ1C
᳸LûPÛI
¤H>Ùç
´!! ¬,
*ûm°²
fË4ê{êî|
û>V=~lE
É^"©
å´ÉÒtL8ÊÃdÐÎd>&v
 ç\"—ðÓZo
)»o%¤
@ÍÀdõA®
´ ÚBÈ\ßMUK
 r Ñ&(ªÖbYöcì§i
Ð ÀJ¨äµËÓÚÒì
cêÞÉ
÷Rºoh'Þ¹ó
ü7- ¿¬9NwB¦1ÍúX?È%ZƲßç
j¨ãôÇø æû Ö«õîÕJðô^x
hK >ud¬CÜw`=
ººp¢[»A
C'Z fÆ I :qIÁ 5ùÀ©Eî2N(®`mE,'ØÊ*ô s- µ9 §Ç¡oþÆ ¬ju+Å EnÄ3 eIêøx¹ðS[çªB`Õ¢"¿ »JÌ
Æ? µ?âÏ —ÆBc ¶DwF ê¶É¡ÞZAÆÈ¿ùyèµßÙtäå . oÛHOÛ ¡ 3Ò \ ö©ÆnvÛíw©½ÂÍ1N³ÇîôxJ Î
O¶]µö«ä Ë¥uµrµÍåd
ÏÑ
QSS
ÓØ
‾¿ÍÓ÷
¦Xp¾¶6
ÿú C ÍÍͧ/^|
îHí éQlÑæÇîH»-?{W»ÄLh
1K{H¾ífðñ jB^:¤ýâÍ oÜ8O;-§&ñ´ÄÛ yíy ïjc0hF¬z ?¡Å{>?ÿÖ/ç w£qö*kÔ¡
G1 v÷ä'ñ«#ÎÏêÄã3£8Jç%©úc á
xI
U X|f
å9GFò
¤FÅÔÁË
éÂô9*BEÒç
åD ùD^þ
}ùå-ÞGjj—D
JEj³jf0|»X
yòë/6‾j̪
£Þ@ä f¡ëáÕ
Ìt¹/ïÛ÷1—¹t[]EyÙs
 NH/¤ÿ*¦Ó©ù î±läè[ ÙjGZ´¹9
N ÖÕÖ¬
RQQÔÛXþ
(%| g ú» ! ¾ U#õðüM ´Ó-
L òUF| Ö! + 7L—²ò¿;
?õ7u_
"QÀñ
d ã` ÷
¡~ýA¶
ýª
Dæ4<
d/Aí@}\
±#©ÂÕ3êe¨Ïô<Ð$jæ
ˍÅþ'K×
ùË$w3A±üÉÀfî
¨Ïø6
»÷î;²v
7{
*Ù!kb6KHÂæI¤nwÝ{
ë¶U( Îìæa>Ã
 ¸QÈÒ³:
Ôàÿ] W ]
CqÃ{(nº
éîêTwÏâìI»+¢O+H_fÏ>
Ð@×íHðI
~ÔlE|ôA
9 ¼ EO×g
EÐÅAð[A
öUDA¿sªúçÞ¹IVÜ
Ä ¢8 ñ{tâ ¤ó5
N´‾{z
ôw<}=þóïxz^Çü» Þ ¶ yzS\ÿôô øD°ëéí3ß >+®®ÿÊÓ;âêÆhÄ1
ú¹½¿1}
!Y$'Ê& _ x.m1ý1Ú{i
Ç:1S‾Ë) #é Á—©¶ZFº
óü§ þ$í½´Oôæ%Ç äp&ÿ!CÆÙ¹m
Ñ;¬÷ÒíC Ïl< ò±Ü¿víê ¾¾$¹i! 3xÈ;qhMaF¥<46ïËëI"ï
$3 ©R_‾Â8RòVÈè^—ÎWöxÿýRÙB
!ïéBÛcõÝF &Íhþ|0˵
ê¬ %
ªèàÙ qùÁ z ,º X]{ [sGñ©ÉbS0¢A«Ð%Å'&¿ )—È ¬ < ° =3 &yàÍa‾6<] ÚÊbV :uXÓ6í``n j ½BÂl©P 9 VNýÈ
eª¢p ¹e}=` Ò º
û=BoªQx—jGqB %| <Vì«8qÏ¡9Ñ ºDïÉ0 soù=UÀ`¨È >ªOª( )É{ t ³0©½W< Ë <¨V 0 °YD)¾, ;ENØ~» 8Ô'x ;
97Ô
e J)»È
ßФC,Otx$½g
v £gÍP=D3`Rp£:PM(d°2
 t S5 ÝèZ !ÎÎ<V  \"dB: M$¬´Í #ïÙtÆ6L uൠù I
%?¡¤ºkb
 Q îH9K¿n Ünªù
 '<Yý¨¢ú
Ë£ vU«¤Qlµ7
t2´MN`mhÍ#@å
 r ‾!k /Òu9s®¦¹
¹yÌã_.éNpÓ w¸—
K
ΰJ]ºhÀrä ±Ôa8«©[³ qÔ²Y^ÓÆÚ¤º´q(]ØG
§P d6æV î7vÚØ8ôÂþ¤,óW étÚOë>ÕGJJ[ÁÜ\ Á´FjðìM§ ¢É@dÂ+R¡D"î ï
a ¹Hb-3б V¥x ± KÎ5qU¼è©ÌÝON#
ó²ì\ôA_ üï{ ¬ ¿4Þ\ÇxFÌÙjx©Ñ° ¹°$ ² *È Ae ÐÃì-Pá ¤ëöÜÆï xC\Á ?òï w ¡'a< Åý¬õ7Ywám À‾ä ¹ï<
 Ó¹Eö MýÄM¼ O9?g_k Rê+½ aÙµ}Nnîñ5>oZî ãgÙ FÉïæuMÏeC+»U²ÞI‾|tqp('Bö¦Ísë1sï®÷# ¸wQW Í çi
}t
îR þÖK®«È0ÆÝ\ xªhú j|¢LO , G2ox
î=:#¾ïÖ~G
|~ÎÇlyƤ,S?
× Z¹¡ |Ï{{a{®P
âévS
© s`ìñ>
ÚÿjÌ#®õæ?;
x²®ç^ëmâO
^@¶ÞAù:ó—2
WE®'¤l[Ò±¬ä
çk¾×³çn
-1w—Ù\T)ç
mÍÏKÓ !gtÄç
K«+gÈö&Ìۍ
Ë^Ë;jy®
í³åháFE
& DíMÝ[
ê;LÛ«
ÇÛÕ@6S£¸
6Zmí =C {¹9g^Ñô
¹ú ÝÚwú 0æQÊs sFÎU[ ) }Êß!z>âtwn îî7 óENù{٠Ͻ\¼"øMù×ç;Þü}ªï»ô -«<ºTà NÎ
Fü©ÔÍ©Á
æô>ÍáñWøk|UÕ3,Ñ
¢ãô rà;Cùü÷Óþ'ÚÒ
óù¼ú~ß«×‾úÕ{U=+ñF
;ßò5³û?«;1 ñþ 4i _SÉ+æ Vÿýëeð-û{Ͻ `5XÎëÁF°lÛÁÙ`'8 .»ÁG ç ç Á^ðï
áM¸ø â2¬Âj¬ÁåX +ðf¼oÅÛðv¼ëðN¬Ç»ðn¼PÄJ¸£Ø M¸
—àV
ïÅf\ Æmø:Zø
k°ïÃn¶ÇbøÛ&¾
p-®Ãv\oã;ø.¾ ïãøìÀû1!îÄÅ]8
à øánnÜÀNÜ{qcvc
ã#ø(>
֋< 8)Lc>
p ½ø> °&,Ø( £ *jpð)Ôá¢>Ì @ ³hbóØ Oã3ø,àsø
m/áe¼ Æ ÅÃxWñwü â1,âq
ÿÄ¿Ò"0m à ñ~ âgx?Ç/ð ¸g;.¶Æ3x
# Ï áyü
Á±ã(r¼ê@ÈÍ2aÕ5
¿Â‾ñü¿Ãïñü Âà¢Ïâ®Ûgù~=c
ñ¼ ñ Wü ^ÙåwyPó=.|×)KµF G¶ÚîÍr׸eÚõþ R
|Ç z Õhºì ºQ¡ ù ‾d ð s7+o NÄû»Ìå (-µÙ ý ºÕâ Y e¿éåäDIϼ¦¡SELsòÔ ÒV¦ éFYÑ ,*T¾¼Çã(4]ɳ´‾MO2*
z}.x^DfèWÊæ¬#
W ¨ æ6w#ÇÖNæäãEÒfÌ;Þ¼éU{üFºY£]M ¡ÃE&2ã0 *o8 #{Ïæa‾Ëýô¬Vý´ëX¡iÛÇϳZu( ¬m¡Cv 3±2e ýf ê&h
ÔÏ]ïBÔän'`¿ jCå=¸!ßÑBºÌ 5 K ®]Zã ± öwíô|)T¼0;n |p©BM 'Ͷ t\æu à]ÏèÓ ÑG[kÚ(x®LùéK?‾©ºÊ³5ú
c
-
h¸Oý
Ç5܍á
©±1Â
Qh¸ZÃU
‾¶ù¦C
1
´¼Bò2É
QQ H^
îȦpýª?VHmßNÿ1
ÑpDõ
¨Pºi
2£yúv4ôjÀØ
h$O
ä9
×Lj¸FÃ&
¶Ðp½
<Jò
gIÉkq)!y
NYI,uÃ
$'H
_ÄÆ&V/ö
äa H³$
Î%9Br'ɍ$
)%aJÝ0¥$L)
ÜEr;É<Iy¢¸"»"»±µ
(T IÔlp¿ TÌS:ôI SJÂÙ±Fèf²d
ë ѺÃh¥6ïZ¾Ñr
¥ [Z VÅhq£µ×hí1ZÓFkʸ
Ø 9 ÒÔkyMÞk BÁ3VÙ
]ÎV³ËØ%ìb6ÄV²
µ l9[Æ
G<<
320
endstream
322
8977
321
17000
5[20323
60
109
137
178
259
303
324
325
/Parent
326
/Kids
/Count
/Type
1/MediaBox
endobj
>>
/Creator
eÎndobj
«0/PDF
06¤u0obj
obj[4
[59
[108
[136
[177
[258
[302
[5
[303
obj
[324
/Pages
Y38
6/Text
236
[ÊÚ324
325
326 0[00RÖ0RR60
<FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F00
/ImageB
20 ²0R80
á325
115
146
205
262
]316
ÌÎTqÒ¼eߥ©ÿ
00R0R842
596 27R89
109/ImageC
0]0RRø038
118
155
222
]271 üÿwö
99R/ImageI
137 0280
0Ï0RëRR43
121
162
231 îΩÓ,5>½m‾Ƴ=ù
0102
178
R0]289
0R0R46R0105
124
165
234 0RR299
259 00]RåR³oxÍôøÊeÁ
127
168
249 0]]R ] Üæ5C Ïõ¥° Ê‾ nÖ —ûIäÔúë—Ê©¾ 
7200200064006500200053006F006C006400610020002D0020004D006900630072006F0073006F00
/CreationDate
66007400200057006F00720064>
/Title <FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F0072
(D:20070215164552)
®%½×
Y/Widths
318
endstream
316
2272
/Parent
/Resources
/Font
/F0
/F1
/F2
/ProcSet
9876/Contents
10
1015
11
21
930
22
23
920
24
30
975
667
750
278
611
31
41
42
63
64
65
921
556
333
778
400
444
]500
66
112
250
722
658
521
549
600
1000
713
987
494
/FontDescriptor
113
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
212
endobj
>>
/Type
<<
/Subtype
/Name
/BaseFont
/FirstChar
/LastChar
/startxref
/Author
00200064006500200053006F006C00640061002E005000440046>
3/Producer
0/Pages
xref
0000000000
0000224967
0000223841
0000225425
0000008060
0000223896
0000199753
0000200836
0000201094
0000202183
0000202445
0000203532
0000007596
0000000450
0000007575
0000000019
0000000430
0000007932
0000007952
0000008041
0000010384
0000203786
0000204887
0000205158
0000206254
0000008242
0000010363
0000016511
0000010551
0000011536
0000206524
0000207621
0000015705
0000011556
0000015684
0000016041
0000016061
0000016491
0000018621
0000016706
0000018600
0000207892
0000208958
0000021140
0000018776
0000021119
0000038013
0000021283
0000022219
0000022239
0000034882
0000034904
0000035487
0000037280
0000035507
0000037259
0000037616
0000037636
0000037993
0000044164
0000224005
0000038228
0000039971
0000209216
0000210306
0000210573
0000211664
0000041556
0000039992
0000041535
0000041892
0000041912
0000042491
0000043655
0000042511
0000043635
0000043991
0000044011
0000044145
0000044335
0000049299
0000044432
0000046127
0000048394
0000046148
0000048373
0000048730
0000048750
0000049279
0000056257
0000049495
0000050202
0000054378
0000050222
0000054357
0000054714
0000054734
0000056236
0000056408
0000059847
0000056505
0000059825
0000063512
0000060016
0000063490
0000066762
0000063670
0000066740
0000072232
0000224118
0000066932
0000072210
0000211925
0000212998
0000072347
0000073424
0000072435
0000073403
0000082307
0000073583
0000082285
0000087405
0000082454
0000087383
0000091390
0000087552
0000091368
0000098884
0000091561
0000092329
0000097490
0000092350
0000097468
0000097828
0000097849
0000098863
0000103518
0000224236
0000101731
0000099335
0000101709
0000099097
0000099314
0000102107
0000102128
0000103496
0000111053
0000103720
0000105378
0000110439
0000105400
0000110417
0000110777
0000110798
0000111032
0000115017
0000111267
0000112730
0000112752
0000114475
0000114497
0000114996
0000117398
0000115219
0000117376
0000118024
0000117558
0000118003
0000123957
0000118172
0000119984
0000123046
0000120006
0000123024
0000123422
0000123443
0000123936
0000133778
0000224354
0000126182
0000124735
0000126160
0000124172
0000124714
0000127090
0000129096
0000127605
0000129074
0000127111
0000127584
0000130004
0000131417
0000130445
0000131396
0000130025
0000130424
0000132329
0000133112
0000132540
0000133091
0000132350
0000132520
0000133450
0000133471
0000133757
0000139537
0000135776
0000134251
0000135754
0000134037
0000134230
0000136680
0000213266
0000214398
0000136701
0000137224
0000138440
0000137245
0000138419
0000139336
0000139357
0000139517
0000143928
0000139753
0000140383
0000141766
0000140404
0000141744
0000142670
0000142691
0000143906
0000146371
0000144143
0000146349
0000151615
0000148518
0000146885
0000148496
0000146543
0000146864
0000148856
0000148877
0000149713
0000150495
0000149734
0000150474
0000150871
0000150892
0000151594
0000156215
0000152991
0000152055
0000152970
0000151840
0000152034
0000153367
0000153388
0000156193
0000159705
0000224472
0000156429
0000159683
0000166374
0000159876
0000162754
0000165816
0000162776
0000165794
0000166192
0000166213
0000166354
0000170736
0000166589
0000167408
0000170137
0000167429
0000170115
0000170475
0000170496
0000170715
0000178894
0000178292
0000171141
0000178270
0000170926
0000171120
0000178630
0000178651
0000178873
0000185339
0000179084
0000183007
0000184638
0000183029
0000184616
0000185014
0000185035
0000185318
0000185497
0000185998
0000185587
0000185977
0000197019
0000224590
0000186134
0000186613
0000186634
0000188496
0000188518
0000192143
0000194627
0000192165
0000194605
0000195699
0000195720
0000196997
0000199606
0000197232
0000199584
0000214684
0000223758
0000223803
0000223780
0000223822
0000224676
0000224792
0000224870
/Size
trailer
/Root
/Info
/ID
TÒ¶
%%EOF
225476
Encoding
032700600
86Á[<a53416466fc88bc51d6021494024a5a0><a53416466fc88bc51d6021494024a5a0>]
10
obj
222
389
667
750
556
611
778
333
278
444
722
500
549
713
603
494667
obj
658
Ödáh
/Page
0<<
/F0
/F1
/F2
/F3
/F4
/F5
/F6
/F7
/F8
/F9
/FontDescriptor
obj
/Font
/F10
Øg\
/Catalog
13327
0326
16416
32
80
136
98
16480
6153
109
16418
34
73
16390
191³
R303
222
389
278
778
556
611
905
833
667
333
300
722
444
891
500
549
400
768
494
]600
[1005
0<FEFF004C00750069007A>
2RZ»500
667
453
-212
150
417
-300
133
446
-216
149
823
503
-220
225
/TrueType
317
/CourierNew
639
/Arial,Bold
/Arial
1007
441
/TimesNewRoman,Bold
977
427
/TimesNewRoman,Italic
965
402
278
/Arial,BoldItalic
479
/Symbol
1046
/CourierNew,Bold
597
250
/WinAnsiEncoding
/TimesNewRoman
971
401
[/Symbol,Bold
1038
600
/EIKKEN+Wingdings
255
£'ð
R(Acrobat
¬)à¢ìó
dï²
0<<
905
833
32
891
1005
30
65535
00000
00686
333
778
611
667
556
389
300
444
500
722
741
631
521
600
620
549
713
329
-250
Rî®500
722
-110RXÛ 113
639
278
276
325
376
334
597
333
323
600
332 97R¥Üδ˺í2LÀF
11
22
24
778
31
42
64
611
278
333
722
444
66
500
667
556
549
600
247
411
790
274
\-220
ÌU¦Z[UKÀ—VÓÚ
722
-212
-300
-216
795
0nf1000
00PDFWriter
355
555
420
474
600
408
250R987
889
667
778
556
611
1000
350
576
444
500
722
592
603
600
549
790
0686
R667
ß©!
767
1208
1172
1158
556
1255
600
716
500
1165
R333
1246
1030
260
537
220
540
278
444
275
523
280
1000
778
556
333
200
453
889
722
667
500
612
611
494
439
600
167
549
890
786
686
â768
611
556
500
q713
556
600
1000
500

1000
1005
570
833
889
675
778
278
584
556
944
722
1000
250
667
564
444
549
500
611
690
439
576
600
823
713
686
1145
?²3XÁ'ø
778
556
722
500
768
4.05
Íf
ÇÚ¥.I¥
1000
889
600
833
500
]]384
667
778
556
333
611
722
444
763
439
521
713
600
500
494
549
"1301
722
667
333
823667
722
600
778
549
N" i"ôH
para
¡ä833
{384
:{¦
222
389
747
1000
980
667
737
556
333
278
760
300
611
722
444
500
603
768
411
686
600
753
460
250
278
722
667
1000
980
768
191
214
238
600
180
833
1344
278
Windows
222
300
330
333
370
365
556
389
278
276
310
611
444
500
722
645
603
493
600
753
549
713
384
768
500
667
389
àn778
500
389
667
600
333
556
~U

333
894
334
778
394
667
400
389
556
278
480
611
722
444
500
333
795
329
686
600
753
549
603
384
Ì713
667
333
r439
600
333
¬1217
333
NT)
222
260
220
570
556
275
667
675
280
584
834
200
564
750
333
722
500
278
631
611
494
600
753
549
603
384
Ïf!al
556
389
944
278
722
713
722
389
1000
944
600
500
889
333
500
334
570
944
394
675
400
444
584
833
389
834
667
556
564
889
778
750
500
278
722
333
480
600
549
1042
384
458
833
333
389
278
778
713
675
584
750
600
564
778
333
°âì)N×Û7ÿ
570
778
750
570
520
747
675
422
389
584
737
834
667
611
564
722
469
541
760
750
333
556
278
500
686
863
549
200
600
1000
494
1084
722
581
389
556
278
444
713
987
444
278
600
250
611
500
250
667
611
750
552
611
556
722
778
444
278
500
549
889
333
576
480
600
494
500
389
778
278
722
713
603
892
722
667
600
333
778
549
333
778
750
³ùý
1132
278
600
250
2501132
600
278
549
278 1171
144101035
1171
660
1156
747
530
313
1000
891
873
892
/FontDescriptor
213
/Type
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
/FontFile2
319
endobj
/Filter
<<
/Length
/Length1
stream
>> 910
849
500
892
458
979
8911443
1054
1000
/FontDescriptor
obj 4320
162 910
1089
892
313
979
891
899
/FlateDecode
]890
450
-211
110
322 1096
964
1000
[/EIKKEN+Wingdings
1446
899
319
587
892
891
811
0-250
08881090
R893 1343
R01000793
892
891
811
213
880941
R-211 699
674
458
892
891
1000
776
01060
650R933
1735
699
674
747
892
891
776
8131000
1000
811946
942
986
892
891
776
747
7821000
1025
554
942
892
1000
953
891
]776
7471253
782 602
549
929
578
892
458
891
1048
1067
7231253
1000
782 1072
549
1096
1060
892
891
693
1048
1067
782
1000
892
891
948
1065
1060
794
482
1048
891
1000
843
892
891
1078
885
794
385
780
891
1048
843
892
1000
891
892
891
635
9391000
1050
892
873843
892
891
896
1000
891
786
891
892
873
1271
1111
892
891
1000
891
892
892747
530
1000
873 891
892
1000
1000
953
891
H ÄUiTTGþªÞF ËÃDÙl7PºQ1*
í UPDC@ AÑ  F#jÜѨÁ5Q Æ ÷$&—x3æd = £ãü qîkGç O}§»êÞºïÖ]«Àt@)$LH
`É! jn[gÇ5D_!ºwNþ
Î]úMÎÈO+ d-P îß øë â1#+V DKáÙ
H ý3óÏ? ô‾ÌÐCñfÌÌ+Éþ×Ó¡e¤ð
vìZ}?À» ÎlÎO+. àp9'+-óbyv2à¹
&ËDw &yuNZ~VÕ3gW¢gô ^¦ ¹óXóÂS AkÇå Y.ô¡½hwÒ
8¦ô`k!

)²ðD°ÈáQÑ1#FÆ
x¡+¼á
mWÅ«ÄñüÏ
nè è-q£F
 LAuÖ7Þ2Æ%©*b
¾è#zÃþè
ûθñô'E?
.\ºü£òU+«VWn®
"ÁA«(úÃ
_È lLA !C$i¥ÿÝæ`öÙ
#aK 49)éBYÙ3sfÍÎÍË
yÓOÆK&Í: 3—`^áü
½©Q§Q ï ½£ sj .2uÚôw
\Ý:»{xvñêêíӍ{
K -ZüÁ KËV¬ùxíºO
ªo/c
Ñ ÁD,Ì° £0c ±xã0 DLÄB,År| r¬ÂJTa5*± Ò0 
832
>ÆZ¬Ã'X
Óñ.SøQ,dc&r0
eXjlÀFl§Ø
Åø³Kð!õ]
<äcVæ`¢Ø
óPíØùX ¨Á.ìÆgØ
÷P ÷ TX1 ½ØS1ÏQ ý8 8 Ã8 / ¡GQ c8 ø
§ñ5Îà ŗùs8 &4ãZpßá.ã
®â®ã¾Çø7ñ~Æ-ÜÆ/¸C÷À=ÜÇü ¡ pDàá[ æÿ5n¼uÇDÈ`©|) B« 9EÕDÙ3Q^«QÍëÛe¨b2( &ª GRUP¡ ? òd¢ ù«¥ªÐ9
Uã]G5«²ÏP‾ç ¼Ñ¾Mzãu vðz© øº¾2ÊÞ}v dÙs 7ô‾Hs5eö9 T²?°6 @\¦ OzrIº ì=CYúsgQ¬ &7¾ÔnKûi¥$ÓD¸a×¢c
{Öêz §.ü]÷ ðâ¥': 13 cV6 ÙX> Ï _y´ ícµìùr p ÝaÙ Ø_ìxÎeîÉ_ù À x
Ïå
8ÀÔ?4$8(°_ß
,ùf¾
g²ãlªæoÓD
¤ ¬ç§ù-~
>þ~½
ãèÑÁ:mL#FÚk
|låÏÈG'ÁMð
½|Õ =ºwóñîêÕÅÓý³
z! ,L 2á°Ð(Ü
k' Ú(oÎâp1J
 $N'ß ÅVñ7Ê$ É O, r ¤9Ò©RÚAÝ&µÉÎö¨¸É å¹\Þ)×˗å *
DÒö
¦+îM7aT6+
MµÙÅÔ7%cH2û
±Ú`³ $cÚ%c^I²Nj$" T QÕ® j JëÕf£UÕÚìëqöµèo':áëK_¨‾³ª1 jÑâ r*,63é«sr 5Æf9¡ÎÑ
b ô°UÈ2´ã¼åÌ o¤ Y
%] Ët'
X¼ X¼±'"
 &8"
/±É£´îz´pØ
o», (b; 6©Þ¦
Ê¿ { Ö£Xûzè
Õ ¿V
d#X¿¨xcw
>øµÅÄ %õ÷ ]Y çï" ã²tä@ ã òrrRø-°µ`Ùà vÍê &¶+ûEob;@ Z"0¨uC%@îó ]> TÑnh$¢_ èm/ÚíAjeEk j#
Øçù
±L0ïH
ê=º®OK wAtÊaý± H`Wì¨'Ð;Ö
m9
[ÓW1kT¼G=±¶Ø®äbt—â õXkØðöí±ý
PÕ: yK öP:GyèÖÕðQ Bl Ð ÐZQþ&fnâ³ ÿ,"v À A¨RK )´éPV | ß'ù¢4JG)¤!öÚ½
>MnH«
õ1C
᳸LûPÛI
¤H>Ùç
´!! ¬,
*ûm°²
fË4ê{êî|
û>V=~lE
É^"©
å´ÉÒtL8ÊÃdÐÎd>&v
 ç\"—ðÓZo
)»o%¤
@ÍÀdõA®
´ ÚBÈ\ßMUK
 r Ñ&(ªÖbYöcì§i
Ð ÀJ¨äµËÓÚÒì
cêÞÉ
÷Rºoh'Þ¹ó
ü7- ¿¬9NwB¦1ÍúX?È%ZƲßç
j¨ãôÇø æû Ö«õîÕJðô^x
hK >ud¬CÜw`=
ººp¢[»A
C'Z fÆ I :qIÁ 5ùÀ©Eî2N(®`mE,'ØÊ*ô s- µ9 §Ç¡oþÆ ¬ju+Å EnÄ3 eIêøx¹ðS[çªB`Õ¢"¿ »JÌ
Æ? µ?âÏ —ÆBc ¶DwF ê¶É¡ÞZAÆÈ¿ùyèµßÙtäå . oÛHOÛ ¡ 3Ò \ ö©ÆnvÛíw©½ÂÍ1N³ÇîôxJ Î
O¶]µö«ä Ë¥uµrµÍåd
ÏÑ
QSS
ÓØ
‾¿ÍÓ÷
¦Xp¾¶6
ÿú C ÍÍͧ/^|
îHí éQlÑæÇîH»-?{W»ÄLh
1K{H¾ífðñ jB^:¤ýâÍ oÜ8O;-§&ñ´ÄÛ yíy ïjc0hF¬z ?¡Å{>?ÿÖ/ç w£qö*kÔ¡
G1 v÷ä'ñ«#ÎÏêÄã3£8Jç%©úc á
xI
U X|f
å9GFò
¤FÅÔÁË
éÂô9*BEÒç
åD ùD^þ
}ùå-ÞGjj—D
JEj³jf0|»X
yòë/6‾j̪
£Þ@ä f¡ëáÕ
Ìt¹/ïÛ÷1—¹t[]EyÙs
 NH/¤ÿ*¦Ó©ù î±läè[ ÙjGZ´¹9
N ÖÕÖ¬
RQQÔÛXþ
(%| g ú» ! ¾ U#õðüM ´Ó-
L òUF| Ö! + 7L—²ò¿;
?õ7u_
"QÀñ
d ã` ÷
¡~ýA¶
ýª
Dæ4<
d/Aí@}\
±#©ÂÕ3êe¨Ïô<Ð$jæ
ˍÅþ'K×
ùË$w3A±üÉÀfî
¨Ïø6
»÷î;²v
7{
*Ù!kb6KHÂæI¤nwÝ{
ë¶U( Îìæa>Ã
 ¸QÈÒ³:
Ôàÿ] W ]
CqÃ{(nº
éîêTwÏâìI»+¢O+H_fÏ>
Ð@×íHðI
~ÔlE|ôA
9 ¼ EO×g
EÐÅAð[A
öUDA¿sªúçÞ¹IVÜ
Ä ¢8 ñ{tâ ¤ó5
N´‾{z
ôw<}=þóïxz^Çü» Þ ¶ yzS\ÿôô øD°ëéí3ß >+®®ÿÊÓ;âêÆhÄ1
ú¹½¿1}
!Y$'Ê& _ x.m1ý1Ú{i
Ç:1S‾Ë) #é Á—©¶ZFº
óü§ þ$í½´Oôæ%Ç äp&ÿ!CÆÙ¹m
Ñ;¬÷ÒíC Ïl< ò±Ü¿víê ¾¾$¹i! 3xÈ;qhMaF¥<46ïËëI"ï
$3 ©R_‾Â8RòVÈè^—ÎWöxÿýRÙB
!ïéBÛcõÝF &Íhþ|0˵
ê¬ %
ªèàÙ qùÁ z ,º X]{ [sGñ©ÉbS0¢A«Ð%Å'&¿ )—È ¬ < ° =3 &yàÍa‾6<] ÚÊbV :uXÓ6í``n j ½BÂl©P 9 VNýÈ
eª¢p ¹e}=` Ò º
û=BoªQx—jGqB %| <Vì«8qÏ¡9Ñ ºDïÉ0 soù=UÀ`¨È >ªOª( )É{ t ³0©½W< Ë <¨V 0 °YD)¾, ;ENØ~» 8Ô'x ;
97Ô
e J)»È
ßФC,Otx$½g
v £gÍP=D3`Rp£:PM(d°2
 t S5 ÝèZ !ÎÎ<V  \"dB: M$¬´Í #ïÙtÆ6L uൠù I
%?¡¤ºkb
 Q îH9K¿n Ünªù
 '<Yý¨¢ú
Ë£ vU«¤Qlµ7
t2´MN`mhÍ#@å
 r ‾!k /Òu9s®¦¹
¹yÌã_.éNpÓ w¸—
K
ΰJ]ºhÀrä ±Ôa8«©[³ qÔ²Y^ÓÆÚ¤º´q(]ØG
§P d6æV î7vÚØ8ôÂþ¤,óW étÚOë>ÕGJJ[ÁÜ\ Á´FjðìM§ ¢É@dÂ+R¡D"î ï
a ¹Hb-3б V¥x ± KÎ5qU¼è©ÌÝON#
ó²ì\ôA_ üï{ ¬ ¿4Þ\ÇxFÌÙjx©Ñ° ¹°$ ² *È Ae ÐÃì-Pá ¤ëöÜÆï xC\Á ?òï w ¡'a< Åý¬õ7Ywám À‾ä ¹ï<
 Ó¹Eö MýÄM¼ O9?g_k Rê+½ aÙµ}Nnîñ5>oZî ãgÙ FÉïæuMÏeC+»U²ÞI‾|tqp('Bö¦Ísë1sï®÷# ¸wQW Í çi
}t
îR þÖK®«È0ÆÝ\ xªhú j|¢LO , G2ox
î=:#¾ïÖ~G
|~ÎÇlyƤ,S?
× Z¹¡ |Ï{{a{®P
âévS
© s`ìñ>
ÚÿjÌ#®õæ?;
x²®ç^ëmâO
^@¶ÞAù:ó—2
WE®'¤l[Ò±¬ä
çk¾×³çn
-1w—Ù\T)ç
mÍÏKÓ !gtÄç
K«+gÈö&Ìۍ
Ë^Ë;jy®
í³åháFE
& DíMÝ[
ê;LÛ«
ÇÛÕ@6S£¸
6Zmí =C {¹9g^Ñô
¹ú ÝÚwú 0æQÊs sFÎU[ ) }Êß!z>âtwn îî7 óENù{٠Ͻ\¼"øMù×ç;Þü}ªï»ô -«<ºTà NÎ
Fü©ÔÍ©Á
æô>ÍáñWøk|UÕ3,Ñ
¢ãô rà;Cùü÷Óþ'ÚÒ
óù¼ú~ß«×‾úÕ{U=+ñF
;ßò5³û?«;1 ñþ 4i _SÉ+æ Vÿýëeð-û{Ͻ `5XÎëÁF°lÛÁÙ`'8 .»ÁG ç ç Á^ðï
áM¸ø â2¬Âj¬ÁåX +ðf¼oÅÛðv¼ëðN¬Ç»ðn¼PÄJ¸£Ø M¸
—àV
ïÅf\ Æmø:Zø
k°ïÃn¶ÇbøÛ&¾
p-®Ãv\oã;ø.¾ ïãøìÀû1!îÄÅ]8
à øánnÜÀNÜ{qcvc
ã#ø(>
֋< 8)Lc>
p ½ø> °&,Ø( £ *jpð)Ôá¢>Ì @ ³hbóØ Oã3ø,àsø
m/áe¼ Æ ÅÃxWñwü â1,âq
ÿÄ¿Ò"0m à ñ~ âgx?Ç/ð ¸g;.¶Æ3x
# Ï áyü
Á±ã(r¼ê@ÈÍ2aÕ5
¿Â‾ñü¿Ãïñü Âà¢Ïâ®Ûgù~=c
ñ¼ ñ Wü ^ÙåwyPó=.|×)KµF G¶ÚîÍr׸eÚõþ R
|Ç z Õhºì ºQ¡ ù ‾d ð s7+o NÄû»Ìå (-µÙ ý ºÕâ Y e¿éåäDIϼ¦¡SELsòÔ ÒV¦ éFYÑ ,*T¾¼Çã(4]ɳ´‾MO2*
z}.x^DfèWÊæ¬#
W ¨ æ6w#ÇÖNæäãEÒfÌ;Þ¼éU{üFºY£]M ¡ÃE&2ã0 *o8 #{Ïæa‾Ëýô¬Vý´ëX¡iÛÇϳZu( ¬m¡Cv 3±2e ýf ê&h
ÔÏ]ïBÔän'`¿ jCå=¸!ßÑBºÌ 5 K ®]Zã ± öwíô|)T¼0;n |p©BM 'Ͷ t\æu à]ÏèÓ ÑG[kÚ(x®LùéK?‾©ºÊ³5ú
c
-
h¸Oý
Ç5܍á
©±1Â
Qh¸ZÃU
‾¶ù¦C
1
´¼Bò2É
QQ H^
îȦpýª?VHmßNÿ1
ÑpDõ
¨Pºi
2£yúv4ôjÀØ
h$O
ä9
×Lj¸FÃ&
¶Ðp½
<Jò
gIÉkq)!y
NYI,uÃ
$'H
_ÄÆ&V/ö
äa H³$
Î%9Br'ɍ$
)%aJÝ0¥$L)
ÜEr;É<Iy¢¸"»"»±µ
(T IÔlp¿ TÌS:ôI SJÂÙ±Fèf²d
ë ѺÃh¥6ïZ¾Ñr
¥ [Z VÅhq£µ×hí1ZÓFkʸ
Ø 9 ÒÔkyMÞk BÁ3VÙ
]ÎV³ËØ%ìb6ÄV²
µ l9[Æ
G<<
320
endstream
322
8977
321
17000
5[20323
60
109
137
178
259
303
324
325
/Parent
326
/Kids
/Count
/Type
1/MediaBox
endobj
>>
/Creator
eÎndobj
«0/PDF
06¤u0obj
obj[4
[59
[108
[136
[177
[258
[302
[5
[303
obj
[324
/Pages
Y38
6/Text
236
[ÊÚ324
325
326 0[00RÖ0RR60
<FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F00
/ImageB
20 ²0R80
á325
115
146
205
262
]316
ÌÎTqÒ¼eߥ©ÿ
00R0R842
596 27R89
109/ImageC
0]0RRø038
118
155
222
]271 üÿwö
99R/ImageI
137 0280
0Ï0RëRR43
121
162
231 îΩÓ,5>½m‾Ƴ=ù
0102
178
R0]289
0R0R46R0105
124
165
234 0RR299
259 00]RåR³oxÍôøÊeÁ
127
168
249 0]]R ] Üæ5C Ïõ¥° Ê‾ nÖ —ûIäÔúë—Ê©¾ 
7200200064006500200053006F006C006400610020002D0020004D006900630072006F0073006F00
/CreationDate
66007400200057006F00720064>
/Title <FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F0072
(D:20070215164552)
®%½×
Y/Widths
318
endstream
316
2272
/Parent
/Resources
/Font
/F0
/F1
/F2
/ProcSet
9876/Contents
10
1015
11
21
930
22
23
920
24
30
975
667
750
278
611
31
41
42
63
64
65
921
556
333
778
400
444
]500
66
112
250
722
658
521
549
600
1000
713
987
494
/FontDescriptor
113
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
212
endobj
>>
/Type
<<
/Subtype
/Name
/BaseFont
/FirstChar
/LastChar
/startxref
/Author
00200064006500200053006F006C00640061002E005000440046>
3/Producer
0/Pages
xref
0000000000
0000224967
0000223841
0000225425
0000008060
0000223896
0000199753
0000200836
0000201094
0000202183
0000202445
0000203532
0000007596
0000000450
0000007575
0000000019
0000000430
0000007932
0000007952
0000008041
0000010384
0000203786
0000204887
0000205158
0000206254
0000008242
0000010363
0000016511
0000010551
0000011536
0000206524
0000207621
0000015705
0000011556
0000015684
0000016041
0000016061
0000016491
0000018621
0000016706
0000018600
0000207892
0000208958
0000021140
0000018776
0000021119
0000038013
0000021283
0000022219
0000022239
0000034882
0000034904
0000035487
0000037280
0000035507
0000037259
0000037616
0000037636
0000037993
0000044164
0000224005
0000038228
0000039971
0000209216
0000210306
0000210573
0000211664
0000041556
0000039992
0000041535
0000041892
0000041912
0000042491
0000043655
0000042511
0000043635
0000043991
0000044011
0000044145
0000044335
0000049299
0000044432
0000046127
0000048394
0000046148
0000048373
0000048730
0000048750
0000049279
0000056257
0000049495
0000050202
0000054378
0000050222
0000054357
0000054714
0000054734
0000056236
0000056408
0000059847
0000056505
0000059825
0000063512
0000060016
0000063490
0000066762
0000063670
0000066740
0000072232
0000224118
0000066932
0000072210
0000211925
0000212998
0000072347
0000073424
0000072435
0000073403
0000082307
0000073583
0000082285
0000087405
0000082454
0000087383
0000091390
0000087552
0000091368
0000098884
0000091561
0000092329
0000097490
0000092350
0000097468
0000097828
0000097849
0000098863
0000103518
0000224236
0000101731
0000099335
0000101709
0000099097
0000099314
0000102107
0000102128
0000103496
0000111053
0000103720
0000105378
0000110439
0000105400
0000110417
0000110777
0000110798
0000111032
0000115017
0000111267
0000112730
0000112752
0000114475
0000114497
0000114996
0000117398
0000115219
0000117376
0000118024
0000117558
0000118003
0000123957
0000118172
0000119984
0000123046
0000120006
0000123024
0000123422
0000123443
0000123936
0000133778
0000224354
0000126182
0000124735
0000126160
0000124172
0000124714
0000127090
0000129096
0000127605
0000129074
0000127111
0000127584
0000130004
0000131417
0000130445
0000131396
0000130025
0000130424
0000132329
0000133112
0000132540
0000133091
0000132350
0000132520
0000133450
0000133471
0000133757
0000139537
0000135776
0000134251
0000135754
0000134037
0000134230
0000136680
0000213266
0000214398
0000136701
0000137224
0000138440
0000137245
0000138419
0000139336
0000139357
0000139517
0000143928
0000139753
0000140383
0000141766
0000140404
0000141744
0000142670
0000142691
0000143906
0000146371
0000144143
0000146349
0000151615
0000148518
0000146885
0000148496
0000146543
0000146864
0000148856
0000148877
0000149713
0000150495
0000149734
0000150474
0000150871
0000150892
0000151594
0000156215
0000152991
0000152055
0000152970
0000151840
0000152034
0000153367
0000153388
0000156193
0000159705
0000224472
0000156429
0000159683
0000166374
0000159876
0000162754
0000165816
0000162776
0000165794
0000166192
0000166213
0000166354
0000170736
0000166589
0000167408
0000170137
0000167429
0000170115
0000170475
0000170496
0000170715
0000178894
0000178292
0000171141
0000178270
0000170926
0000171120
0000178630
0000178651
0000178873
0000185339
0000179084
0000183007
0000184638
0000183029
0000184616
0000185014
0000185035
0000185318
0000185497
0000185998
0000185587
0000185977
0000197019
0000224590
0000186134
0000186613
0000186634
0000188496
0000188518
0000192143
0000194627
0000192165
0000194605
0000195699
0000195720
0000196997
0000199606
0000197232
0000199584
0000214684
0000223758
0000223803
0000223780
0000223822
0000224676
0000224792
0000224870
/Size
trailer
/Root
/Info
/ID
TÒ¶
%%EOF
225476
Encoding
032700600
86Á[<a53416466fc88bc51d6021494024a5a0><a53416466fc88bc51d6021494024a5a0>]
10
obj
222
389
667
750
556
611
778
333
278
444
722
500
549
713
603
494667
obj
658
Ödáh
/Page
0<<
/F0
/F1
/F2
/F3
/F4
/F5
/F6
/F7
/F8
/F9
/FontDescriptor
obj
/Font
/F10
Øg\
/Catalog
13327
0326
16416
32
80
136
98
16480
6153
109
16418
34
73
16390
191³
R303
222
389
278
778
556
611
905
833
667
333
300
722
444
891
500
549
400
768
494
]600
[1005
0<FEFF004C00750069007A>
2RZ»500
667
453
-212
150
417
-300
133
446
-216
149
823
503
-220
225
/TrueType
317
/CourierNew
639
/Arial,Bold
/Arial
1007
441
/TimesNewRoman,Bold
977
427
/TimesNewRoman,Italic
965
402
278
/Arial,BoldItalic
479
/Symbol
1046
/CourierNew,Bold
597
250
/WinAnsiEncoding
/TimesNewRoman
971
401
[/Symbol,Bold
1038
600
/EIKKEN+Wingdings
255
£'ð
R(Acrobat
¬)à¢ìó
dï²
0<<
905
833
32
891
1005
30
65535
00000
00686
333
778
611
667
556
389
300
444
500
722
741
631
521
600
620
549
713
329
-250
Rî®500
722
-110RXÛ 113
639
278
276
325
376
334
597
333
323
600
332 97R¥Üδ˺í2LÀF
11
22
24
778
31
42
64
611
278
333
722
444
66
500
667
556
549
600
247
411
790
274
\-220
ÌU¦Z[UKÀ—VÓÚ
722
-212
-300
-216
795
0nf1000
00PDFWriter
355
555
420
474
600
408
250R987
889
667
778
556
611
1000
350
576
444
500
722
592
603
600
549
790
0686
R667
ß©!
767
1208
1172
1158
556
1255
600
716
500
1165
R333
1246
1030
260
537
220
540
278
444
275
523
280
1000
778
556
333
200
453
889
722
667
500
612
611
494
439
600
167
549
890
786
686
â768
611
556
500
q713
556
600
1000
500

1000
1005
570
833
889
675
778
278
584
556
944
722
1000
250
667
564
444
549
500
611
690
439
576
600
823
713
686
1145
?²3XÁ'ø
778
556
722
500
768
4.05
Íf
ÇÚ¥.I¥
1000
889
600
833
500
]]384
667
778
556
333
611
722
444
763
439
521
713
600
500
494
549
"1301
722
667
333
823667
722
600
778
549
N" i"ôH
para
¡ä833
{384
:{¦
222
389
747
1000
980
667
737
556
333
278
760
300
611
722
444
500
603
768
411
686
600
753
460
250
278
722
667
1000
980
768
191
214
238
600
180
833
1344
278
Windows
222
300
330
333
370
365
556
389
278
276
310
611
444
500
722
645
603
493
600
753
549
713
384
768
500
667
389
àn778
500
389
667
600
333
556
~U

333
894
334
778
394
667
400
389
556
278
480
611
722
444
500
333
795
329
686
600
753
549
603
384
Ì713
667
333
r439
600
333
¬1217
333
NT)
222
260
220
570
556
275
667
675
280
584
834
200
564
750
333
722
500
278
631
611
494
600
753
549
603
384
Ïf!al
556
389
944
278
722
713
722
389
1000
944
600
500
889
333
500
334
570
944
394
675
400
444
584
833
389
834
667
556
564
889
778
750
500
278
722
333
480
600
549
1042
384
458
833
333
389
278
778
713
675
584
750
600
564
778
333
°âì)N×Û7ÿ
570
778
750
570
520
747
675
422
389
584
737
834
667
611
564
722
469
541
760
750
333
556
278
500
686
863
549
200
600
1000
494
1084
722
581
389
556
278
444
713
987
444
278
600
250
611
500
250
667
611
750
552
611
556
722
778
444
278
500
549
889
333
576
480
600
494
500
389
778
278
722
713
603
892
722
667
600
333
778
549
333
778
750
³ùý
1132
278
600
250
2501132
600
278
549
278 1171
144101035
1171
660
1156
747
530
313
1000
891
873
892
/FontDescriptor
213
/Type
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
/FontFile2
319
endobj
/Filter
<<
/Length
/Length1
stream
>> 910
849
500
892
458
979
8911443
1054
1000
/FontDescriptor
obj 4320
162 910
1089
892
313
979
891
899
/FlateDecode
]890
450
-211
110
322 1096
964
1000
[/EIKKEN+Wingdings
1446
899
319
587
892
891
811
0-250
08881090
R893 1343
R01000793
892
891
811
213
880941
R-211 699
674
458
892
891
1000
776
01060
650R933
1735
699
674
747
892
891
776
8131000
1000
811946
942
986
892
891
776
747
7821000
1025
554
942
892
1000
953
891
]776
7471253
782 602
549
929
578
892
458
891
1048
1067
7231253
1000
782 1072
549
1096
1060
892
891
693
1048
1067
782
1000
892
891
948
1065
1060
794
482
1048
891
1000
843
892
891
1078
885
794
385
780
891
1048
843
892
1000
891
892
891
635
9391000
1050
892
873843
892
891
896
1000
891
786
891
892
873
1271
1111
892
891
1000
891
892
892747
530
1000
873 891
892
1000
1000
953
891
H ÄUiTTGþªÞF ËÃDÙl7PºQ1*
í UPDC@ AÑ  F#jÜѨÁ5Q Æ ÷$&—x3æd = £ãü qîkGç O}§»êÞºïÖ]«Àt@)$LH
`É! jn[gÇ5D_!ºwNþ
Î]úMÎÈO+ d-P îß øë â1#+V DKáÙ
H ý3óÏ? ô‾ÌÐCñfÌÌ+Éþ×Ó¡e¤ð
vìZ}?À» ÎlÎO+. àp9'+-óbyv2à¹
&ËDw &yuNZ~VÕ3gW¢gô ^¦ ¹óXóÂS AkÇå Y.ô¡½hwÒ
8¦ô`k!

)²ðD°ÈáQÑ1#FÆ
x¡+¼á
mWÅ«ÄñüÏ
nè è-q£F
 LAuÖ7Þ2Æ%©*b
¾è#zÃþè
ûθñô'E?
.\ºü£òU+«VWn®
"ÁA«(úÃ
_È lLA !C$i¥ÿÝæ`öÙ
#aK 49)éBYÙ3sfÍÎÍË
yÓOÆK&Í: 3—`^áü
½©Q§Q ï ½£ sj .2uÚôw
\Ý:»{xvñêêíӍ{
K -ZüÁ KËV¬ùxíºO
ªo/c
Ñ ÁD,Ì° £0c ±xã0 DLÄB,År| r¬ÂJTa5*± Ò0 
832
>ÆZ¬Ã'X
Óñ.SøQ,dc&r0
eXjlÀFl§Ø
Åø³Kð!õ]
<äcVæ`¢Ø
óPíØùX ¨Á.ìÆgØ
÷P ÷ TX1 ½ØS1ÏQ ý8 8 Ã8 / ¡GQ c8 ø
§ñ5Îà ŗùs8 &4ãZpßá.ã
®â®ã¾Çø7ñ~Æ-ÜÆ/¸C÷À=ÜÇü ¡ pDàá[ æÿ5n¼uÇDÈ`©|) B« 9EÕDÙ3Q^«QÍëÛe¨b2( &ª GRUP¡ ? òd¢ ù«¥ªÐ9
Uã]G5«²ÏP‾ç ¼Ñ¾Mzãu vðz© øº¾2ÊÞ}v dÙs 7ô‾Hs5eö9 T²?°6 @\¦ OzrIº ì=CYúsgQ¬ &7¾ÔnKûi¥$ÓD¸a×¢c
{Öêz §.ü]÷ ðâ¥': 13 cV6 ÙX> Ï _y´ ícµìùr p ÝaÙ Ø_ìxÎeîÉ_ù À x
Ïå
8ÀÔ?4$8(°_ß
,ùf¾
g²ãlªæoÓD
¤ ¬ç§ù-~
>þ~½
ãèÑÁ:mL#FÚk
|låÏÈG'ÁMð
½|Õ =ºwóñîêÕÅÓý³
z! ,L 2á°Ð(Ü
k' Ú(oÎâp1J
 $N'ß ÅVñ7Ê$ É O, r ¤9Ò©RÚAÝ&µÉÎö¨¸É å¹\Þ)×˗å *
DÒö
¦+îM7aT6+
MµÙÅÔ7%cH2û
±Ú`³ $cÚ%c^I²Nj$" T QÕ® j JëÕf£UÕÚìëqöµèo':áëK_¨‾³ª1 jÑâ r*,63é«sr 5Æf9¡ÎÑ
b ô°UÈ2´ã¼åÌ o¤ Y
%] Ët'
X¼ X¼±'"
 &8"
/±É£´îz´pØ
o», (b; 6©Þ¦
Ê¿ { Ö£Xûzè
Õ ¿V
d#X¿¨xcw
>øµÅÄ %õ÷ ]Y çï" ã²tä@ ã òrrRø-°µ`Ùà vÍê &¶+ûEob;@ Z"0¨uC%@îó ]> TÑnh$¢_ èm/ÚíAjeEk j#
Øçù
±L0ïH
ê=º®OK wAtÊaý± H`Wì¨'Ð;Ö
m9
[ÓW1kT¼G=±¶Ø®äbt—â õXkØðöí±ý
PÕ: yK öP:GyèÖÕðQ Bl Ð ÐZQþ&fnâ³ ÿ,"v À A¨RK )´éPV | ß'ù¢4JG)¤!öÚ½
>MnH«
õ1C
᳸LûPÛI
¤H>Ùç
´!! ¬,
*ûm°²
fË4ê{êî|
û>V=~lE
É^"©
å´ÉÒtL8ÊÃdÐÎd>&v
 ç\"—ðÓZo
)»o%¤
@ÍÀdõA®
´ ÚBÈ\ßMUK
 r Ñ&(ªÖbYöcì§i
Ð ÀJ¨äµËÓÚÒì
cêÞÉ
÷Rºoh'Þ¹ó
ü7- ¿¬9NwB¦1ÍúX?È%ZƲßç
j¨ãôÇø æû Ö«õîÕJðô^x
hK >ud¬CÜw`=
ººp¢[»A
C'Z fÆ I :qIÁ 5ùÀ©Eî2N(®`mE,'ØÊ*ô s- µ9 §Ç¡oþÆ ¬ju+Å EnÄ3 eIêøx¹ðS[çªB`Õ¢"¿ »JÌ
Æ? µ?âÏ —ÆBc ¶DwF ê¶É¡ÞZAÆÈ¿ùyèµßÙtäå . oÛHOÛ ¡ 3Ò \ ö©ÆnvÛíw©½ÂÍ1N³ÇîôxJ Î
O¶]µö«ä Ë¥uµrµÍåd
ÏÑ
QSS
ÓØ
‾¿ÍÓ÷
¦Xp¾¶6
ÿú C ÍÍͧ/^|
îHí éQlÑæÇîH»-?{W»ÄLh
1K{H¾ífðñ jB^:¤ýâÍ oÜ8O;-§&ñ´ÄÛ yíy ïjc0hF¬z ?¡Å{>?ÿÖ/ç w£qö*kÔ¡
G1 v÷ä'ñ«#ÎÏêÄã3£8Jç%©úc á
xI
U X|f
å9GFò
¤FÅÔÁË
éÂô9*BEÒç
åD ùD^þ
}ùå-ÞGjj—D
JEj³jf0|»X
yòë/6‾j̪
£Þ@ä f¡ëáÕ
Ìt¹/ïÛ÷1—¹t[]EyÙs
 NH/¤ÿ*¦Ó©ù î±läè[ ÙjGZ´¹9
N ÖÕÖ¬
RQQÔÛXþ
(%| g ú» ! ¾ U#õðüM ´Ó-
L òUF| Ö! + 7L—²ò¿;
?õ7u_
"QÀñ
d ã` ÷
¡~ýA¶
ýª
Dæ4<
d/Aí@}\
±#©ÂÕ3êe¨Ïô<Ð$jæ
ˍÅþ'K×
ùË$w3A±üÉÀfî
¨Ïø6
»÷î;²v
7{
*Ù!kb6KHÂæI¤nwÝ{
ë¶U( Îìæa>Ã
 ¸QÈÒ³:
Ôàÿ] W ]
CqÃ{(nº
éîêTwÏâìI»+¢O+H_fÏ>
Ð@×íHðI
~ÔlE|ôA
9 ¼ EO×g
EÐÅAð[A
öUDA¿sªúçÞ¹IVÜ
Ä ¢8 ñ{tâ ¤ó5
N´‾{z
ôw<}=þóïxz^Çü» Þ ¶ yzS\ÿôô øD°ëéí3ß >+®®ÿÊÓ;âêÆhÄ1
ú¹½¿1}
!Y$'Ê& _ x.m1ý1Ú{i
Ç:1S‾Ë) #é Á—©¶ZFº
óü§ þ$í½´Oôæ%Ç äp&ÿ!CÆÙ¹m
Ñ;¬÷ÒíC Ïl< ò±Ü¿víê ¾¾$¹i! 3xÈ;qhMaF¥<46ïËëI"ï
$3 ©R_‾Â8RòVÈè^—ÎWöxÿýRÙB
!ïéBÛcõÝF &Íhþ|0˵
ê¬ %
ªèàÙ qùÁ z ,º X]{ [sGñ©ÉbS0¢A«Ð%Å'&¿ )—È ¬ < ° =3 &yàÍa‾6<] ÚÊbV :uXÓ6í``n j ½BÂl©P 9 VNýÈ
eª¢p ¹e}=` Ò º
û=BoªQx—jGqB %| <Vì«8qÏ¡9Ñ ºDïÉ0 soù=UÀ`¨È >ªOª( )É{ t ³0©½W< Ë <¨V 0 °YD)¾, ;ENØ~» 8Ô'x ;
97Ô
e J)»È
ßФC,Otx$½g
v £gÍP=D3`Rp£:PM(d°2
 t S5 ÝèZ !ÎÎ<V  \"dB: M$¬´Í #ïÙtÆ6L uൠù I
%?¡¤ºkb
 Q îH9K¿n Ünªù
 '<Yý¨¢ú
Ë£ vU«¤Qlµ7
t2´MN`mhÍ#@å
 r ‾!k /Òu9s®¦¹
¹yÌã_.éNpÓ w¸—
K
ΰJ]ºhÀrä ±Ôa8«©[³ qÔ²Y^ÓÆÚ¤º´q(]ØG
§P d6æV î7vÚØ8ôÂþ¤,óW étÚOë>ÕGJJ[ÁÜ\ Á´FjðìM§ ¢É@dÂ+R¡D"î ï
a ¹Hb-3б V¥x ± KÎ5qU¼è©ÌÝON#
ó²ì\ôA_ üï{ ¬ ¿4Þ\ÇxFÌÙjx©Ñ° ¹°$ ² *È Ae ÐÃì-Pá ¤ëöÜÆï xC\Á ?òï w ¡'a< Åý¬õ7Ywám À‾ä ¹ï<
 Ó¹Eö MýÄM¼ O9?g_k Rê+½ aÙµ}Nnîñ5>oZî ãgÙ FÉïæuMÏeC+»U²ÞI‾|tqp('Bö¦Ísë1sï®÷# ¸wQW Í çi
}t
îR þÖK®«È0ÆÝ\ xªhú j|¢LO , G2ox
î=:#¾ïÖ~G
|~ÎÇlyƤ,S?
× Z¹¡ |Ï{{a{®P
âévS
© s`ìñ>
ÚÿjÌ#®õæ?;
x²®ç^ëmâO
^@¶ÞAù:ó—2
WE®'¤l[Ò±¬ä
çk¾×³çn
-1w—Ù\T)ç
mÍÏKÓ !gtÄç
K«+gÈö&Ìۍ
Ë^Ë;jy®
í³åháFE
& DíMÝ[
ê;LÛ«
ÇÛÕ@6S£¸
6Zmí =C {¹9g^Ñô
¹ú ÝÚwú 0æQÊs sFÎU[ ) }Êß!z>âtwn îî7 óENù{٠Ͻ\¼"øMù×ç;Þü}ªï»ô -«<ºTà NÎ
Fü©ÔÍ©Á
æô>ÍáñWøk|UÕ3,Ñ
¢ãô rà;Cùü÷Óþ'ÚÒ
óù¼ú~ß«×‾úÕ{U=+ñF
;ßò5³û?«;1 ñþ 4i _SÉ+æ Vÿýëeð-û{Ͻ `5XÎëÁF°lÛÁÙ`'8 .»ÁG ç ç Á^ðï
áM¸ø â2¬Âj¬ÁåX +ðf¼oÅÛðv¼ëðN¬Ç»ðn¼PÄJ¸£Ø M¸
—àV
ïÅf\ Æmø:Zø
k°ïÃn¶ÇbøÛ&¾
p-®Ãv\oã;ø.¾ ïãøìÀû1!îÄÅ]8
à øánnÜÀNÜ{qcvc
ã#ø(>
֋< 8)Lc>
p ½ø> °&,Ø( £ *jpð)Ôá¢>Ì @ ³hbóØ Oã3ø,àsø
m/áe¼ Æ ÅÃxWñwü â1,âq
ÿÄ¿Ò"0m à ñ~ âgx?Ç/ð ¸g;.¶Æ3x
# Ï áyü
Á±ã(r¼ê@ÈÍ2aÕ5
¿Â‾ñü¿Ãïñü Âà¢Ïâ®Ûgù~=c
ñ¼ ñ Wü ^ÙåwyPó=.|×)KµF G¶ÚîÍr׸eÚõþ R
|Ç z Õhºì ºQ¡ ù ‾d ð s7+o NÄû»Ìå (-µÙ ý ºÕâ Y e¿éåäDIϼ¦¡SELsòÔ ÒV¦ éFYÑ ,*T¾¼Çã(4]ɳ´‾MO2*
z}.x^DfèWÊæ¬#
W ¨ æ6w#ÇÖNæäãEÒfÌ;Þ¼éU{üFºY£]M ¡ÃE&2ã0 *o8 #{Ïæa‾Ëýô¬Vý´ëX¡iÛÇϳZu( ¬m¡Cv 3±2e ýf ê&h
ÔÏ]ïBÔän'`¿ jCå=¸!ßÑBºÌ 5 K ®]Zã ± öwíô|)T¼0;n |p©BM 'Ͷ t\æu à]ÏèÓ ÑG[kÚ(x®LùéK?‾©ºÊ³5ú
c
-
h¸Oý
Ç5܍á
©±1Â
Qh¸ZÃU
‾¶ù¦C
1
´¼Bò2É
QQ H^
îȦpýª?VHmßNÿ1
ÑpDõ
¨Pºi
2£yúv4ôjÀØ
h$O
ä9
×Lj¸FÃ&
¶Ðp½
<Jò
gIÉkq)!y
NYI,uÃ
$'H
_ÄÆ&V/ö
äa H³$
Î%9Br'ɍ$
)%aJÝ0¥$L)
ÜEr;É<Iy¢¸"»"»±µ
(T IÔlp¿ TÌS:ôI SJÂÙ±Fèf²d
ë ѺÃh¥6ïZ¾Ñr
¥ [Z VÅhq£µ×hí1ZÓFkʸ
Ø 9 ÒÔkyMÞk BÁ3VÙ
]ÎV³ËØ%ìb6ÄV²
µ l9[Æ
G<<
320
endstream
322
8977
321
17000
5[20323
60
109
137
178
259
303
324
325
/Parent
326
/Kids
/Count
/Type
1/MediaBox
endobj
>>
/Creator
eÎndobj
«0/PDF
06¤u0obj
obj[4
[59
[108
[136
[177
[258
[302
[5
[303
obj
[324
/Pages
Y38
6/Text
236
[ÊÚ324
325
326 0[00RÖ0RR60
<FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F00
/ImageB
20 ²0R80
á325
115
146
205
262
]316
ÌÎTqÒ¼eߥ©ÿ
00R0R842
596 27R89
109/ImageC
0]0RRø038
118
155
222
]271 üÿwö
99R/ImageI
137 0280
0Ï0RëRR43
121
162
231 îΩÓ,5>½m‾Ƴ=ù
0102
178
R0]289
0R0R46R0105
124
165
234 0RR299
259 00]RåR³oxÍôøÊeÁ
127
168
249 0]]R ] Üæ5C Ïõ¥° Ê‾ nÖ —ûIäÔúë—Ê©¾ 
7200200064006500200053006F006C006400610020002D0020004D006900630072006F0073006F00
/CreationDate
66007400200057006F00720064>
/Title <FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F0072
(D:20070215164552)
®%½×
Y/Widths
318
endstream
316
2272
/Parent
/Resources
/Font
/F0
/F1
/F2
/ProcSet
9876/Contents
10
1015
11
21
930
22
23
920
24
30
975
667
750
278
611
31
41
42
63
64
65
921
556
333
778
400
444
]500
66
112
250
722
658
521
549
600
1000
713
987
494
/FontDescriptor
113
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
212
endobj
>>
/Type
<<
/Subtype
/Name
/BaseFont
/FirstChar
/LastChar
/startxref
/Author
00200064006500200053006F006C00640061002E005000440046>
3/Producer
0/Pages
xref
0000000000
0000224967
0000223841
0000225425
0000008060
0000223896
0000199753
0000200836
0000201094
0000202183
0000202445
0000203532
0000007596
0000000450
0000007575
0000000019
0000000430
0000007932
0000007952
0000008041
0000010384
0000203786
0000204887
0000205158
0000206254
0000008242
0000010363
0000016511
0000010551
0000011536
0000206524
0000207621
0000015705
0000011556
0000015684
0000016041
0000016061
0000016491
0000018621
0000016706
0000018600
0000207892
0000208958
0000021140
0000018776
0000021119
0000038013
0000021283
0000022219
0000022239
0000034882
0000034904
0000035487
0000037280
0000035507
0000037259
0000037616
0000037636
0000037993
0000044164
0000224005
0000038228
0000039971
0000209216
0000210306
0000210573
0000211664
0000041556
0000039992
0000041535
0000041892
0000041912
0000042491
0000043655
0000042511
0000043635
0000043991
0000044011
0000044145
0000044335
0000049299
0000044432
0000046127
0000048394
0000046148
0000048373
0000048730
0000048750
0000049279
0000056257
0000049495
0000050202
0000054378
0000050222
0000054357
0000054714
0000054734
0000056236
0000056408
0000059847
0000056505
0000059825
0000063512
0000060016
0000063490
0000066762
0000063670
0000066740
0000072232
0000224118
0000066932
0000072210
0000211925
0000212998
0000072347
0000073424
0000072435
0000073403
0000082307
0000073583
0000082285
0000087405
0000082454
0000087383
0000091390
0000087552
0000091368
0000098884
0000091561
0000092329
0000097490
0000092350
0000097468
0000097828
0000097849
0000098863
0000103518
0000224236
0000101731
0000099335
0000101709
0000099097
0000099314
0000102107
0000102128
0000103496
0000111053
0000103720
0000105378
0000110439
0000105400
0000110417
0000110777
0000110798
0000111032
0000115017
0000111267
0000112730
0000112752
0000114475
0000114497
0000114996
0000117398
0000115219
0000117376
0000118024
0000117558
0000118003
0000123957
0000118172
0000119984
0000123046
0000120006
0000123024
0000123422
0000123443
0000123936
0000133778
0000224354
0000126182
0000124735
0000126160
0000124172
0000124714
0000127090
0000129096
0000127605
0000129074
0000127111
0000127584
0000130004
0000131417
0000130445
0000131396
0000130025
0000130424
0000132329
0000133112
0000132540
0000133091
0000132350
0000132520
0000133450
0000133471
0000133757
0000139537
0000135776
0000134251
0000135754
0000134037
0000134230
0000136680
0000213266
0000214398
0000136701
0000137224
0000138440
0000137245
0000138419
0000139336
0000139357
0000139517
0000143928
0000139753
0000140383
0000141766
0000140404
0000141744
0000142670
0000142691
0000143906
0000146371
0000144143
0000146349
0000151615
0000148518
0000146885
0000148496
0000146543
0000146864
0000148856
0000148877
0000149713
0000150495
0000149734
0000150474
0000150871
0000150892
0000151594
0000156215
0000152991
0000152055
0000152970
0000151840
0000152034
0000153367
0000153388
0000156193
0000159705
0000224472
0000156429
0000159683
0000166374
0000159876
0000162754
0000165816
0000162776
0000165794
0000166192
0000166213
0000166354
0000170736
0000166589
0000167408
0000170137
0000167429
0000170115
0000170475
0000170496
0000170715
0000178894
0000178292
0000171141
0000178270
0000170926
0000171120
0000178630
0000178651
0000178873
0000185339
0000179084
0000183007
0000184638
0000183029
0000184616
0000185014
0000185035
0000185318
0000185497
0000185998
0000185587
0000185977
0000197019
0000224590
0000186134
0000186613
0000186634
0000188496
0000188518
0000192143
0000194627
0000192165
0000194605
0000195699
0000195720
0000196997
0000199606
0000197232
0000199584
0000214684
0000223758
0000223803
0000223780
0000223822
0000224676
0000224792
0000224870
/Size
trailer
/Root
/Info
/ID
TÒ¶
%%EOF
225476
Encoding
032700600
86Á[<a53416466fc88bc51d6021494024a5a0><a53416466fc88bc51d6021494024a5a0>]
10
obj
222
389
667
750
556
611
778
333
278
444
722
500
549
713
603
494667
obj
658
Ödáh
/Page
0<<
/F0
/F1
/F2
/F3
/F4
/F5
/F6
/F7
/F8
/F9
/FontDescriptor
obj
/Font
/F10
Øg\
/Catalog
13327
0326
16416
32
80
136
98
16480
6153
109
16418
34
73
16390
191³
R303
222
389
278
778
556
611
905
833
667
333
300
722
444
891
500
549
400
768
494
]600
[1005
0<FEFF004C00750069007A>
2RZ»500
667
453
-212
150
417
-300
133
446
-216
149
823
503
-220
225
/TrueType
317
/CourierNew
639
/Arial,Bold
/Arial
1007
441
/TimesNewRoman,Bold
977
427
/TimesNewRoman,Italic
965
402
278
/Arial,BoldItalic
479
/Symbol
1046
/CourierNew,Bold
597
250
/WinAnsiEncoding
/TimesNewRoman
971
401
[/Symbol,Bold
1038
600
/EIKKEN+Wingdings
255
£'ð
R(Acrobat
¬)à¢ìó
dï²
0<<
905
833
32
891
1005
30
65535
00000
00686
333
778
611
667
556
389
300
444
500
722
741
631
521
600
620
549
713
329
-250
Rî®500
722
-110RXÛ 113
639
278
276
325
376
334
597
333
323
600
332 97R¥Üδ˺í2LÀF
11
22
24
778
31
42
64
611
278
333
722
444
66
500
667
556
549
600
247
411
790
274
\-220
ÌU¦Z[UKÀ—VÓÚ
722
-212
-300
-216
795
0nf1000
00PDFWriter
355
555
420
474
600
408
250R987
889
667
778
556
611
1000
350
576
444
500
722
592
603
600
549
790
0686
R667
ß©!
767
1208
1172
1158
556
1255
600
716
500
1165
R333
1246
1030
260
537
220
540
278
444
275
523
280
1000
778
556
333
200
453
889
722
667
500
612
611
494
439
600
167
549
890
786
686
â768
611
556
500
q713
556
600
1000
500

1000
1005
570
833
889
675
778
278
584
556
944
722
1000
250
667
564
444
549
500
611
690
439
576
600
823
713
686
1145
?²3XÁ'ø
778
556
722
500
768
4.05
Íf
ÇÚ¥.I¥
1000
889
600
833
500
]]384
667
778
556
333
611
722
444
763
439
521
713
600
500
494
549
"1301
722
667
333
823667
722
600
778
549
N" i"ôH
para
¡ä833
{384
:{¦
222
389
747
1000
980
667
737
556
333
278
760
300
611
722
444
500
603
768
411
686
600
753
460
250
278
722
667
1000
980
768
191
214
238
600
180
833
1344
278
Windows
222
300
330
333
370
365
556
389
278
276
310
611
444
500
722
645
603
493
600
753
549
713
384
768
500
667
389
àn778
500
389
667
600
333
556
~U

333
894
334
778
394
667
400
389
556
278
480
611
722
444
500
333
795
329
686
600
753
549
603
384
Ì713
667
333
r439
600
333
¬1217
333
NT)
222
260
220
570
556
275
667
675
280
584
834
200
564
750
333
722
500
278
631
611
494
600
753
549
603
384
Ïf!al
556
389
944
278
722
713
722
389
1000
944
600
500
889
333
500
334
570
944
394
675
400
444
584
833
389
834
667
556
564
889
778
750
500
278
722
333
480
600
549
1042
384
458
833
333
389
278
778
713
675
584
750
600
564
778
333
°âì)N×Û7ÿ
570
778
750
570
520
747
675
422
389
584
737
834
667
611
564
722
469
541
760
750
333
556
278
500
686
863
549
200
600
1000
494
1084
722
581
389
556
278
444
713
987
444
278
600
250
611
500
250
667
611
750
552
611
556
722
778
444
278
500
549
889
333
576
480
600
494
500
389
778
278
722
713
603
892
722
667
600
333
778
549
333
778
750
³ùý
1132
278
600
250
2501132
600
278
549
278 1171
144101035
1171
660
1156
747
530
313
1000
891
873
892
/FontDescriptor
213
/Type
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
/FontFile2
319
endobj
/Filter
<<
/Length
/Length1
stream
>> 910
849
500
892
458
979
8911443
1054
1000
/FontDescriptor
obj 4320
162 910
1089
892
313
979
891
899
/FlateDecode
]890
450
-211
110
322 1096
964
1000
[/EIKKEN+Wingdings
1446
899
319
587
892
891
811
0-250
08881090
R893 1343
R01000793
892
891
811
213
880941
R-211 699
674
458
892
891
1000
776
01060
650R933
1735
699
674
747
892
891
776
8131000
1000
811946
942
986
892
891
776
747
7821000
1025
554
942
892
1000
953
891
]776
7471253
782 602
549
929
578
892
458
891
1048
1067
7231253
1000
782 1072
549
1096
1060
892
891
693
1048
1067
782
1000
892
891
948
1065
1060
794
482
1048
891
1000
843
892
891
1078
885
794
385
780
891
1048
843
892
1000
891
892
891
635
9391000
1050
892
873843
892
891
896
1000
891
786
891
892
873
1271
1111
892
891
1000
891
892
892747
530
1000
873 891
892
1000
1000
953
891
H ÄUiTTGþªÞF ËÃDÙl7PºQ1*
í UPDC@ AÑ  F#jÜѨÁ5Q Æ ÷$&—x3æd = £ãü qîkGç O}§»êÞºïÖ]«Àt@)$LH
`É! jn[gÇ5D_!ºwNþ
Î]úMÎÈO+ d-P îß øë â1#+V DKáÙ
H ý3óÏ? ô‾ÌÐCñfÌÌ+Éþ×Ó¡e¤ð
vìZ}?À» ÎlÎO+. àp9'+-óbyv2à¹
&ËDw &yuNZ~VÕ3gW¢gô ^¦ ¹óXóÂS AkÇå Y.ô¡½hwÒ
8¦ô`k!

)²ðD°ÈáQÑ1#FÆ
x¡+¼á
mWÅ«ÄñüÏ
nè è-q£F
 LAuÖ7Þ2Æ%©*b
¾è#zÃþè
ûθñô'E?
.\ºü£òU+«VWn®
"ÁA«(úÃ
_È lLA !C$i¥ÿÝæ`öÙ
#aK 49)éBYÙ3sfÍÎÍË
yÓOÆK&Í: 3—`^áü
½©Q§Q ï ½£ sj .2uÚôw
\Ý:»{xvñêêíӍ{
K -ZüÁ KËV¬ùxíºO
ªo/c
Ñ ÁD,Ì° £0c ±xã0 DLÄB,År| r¬ÂJTa5*± Ò0 
832
>ÆZ¬Ã'X
Óñ.SøQ,dc&r0
eXjlÀFl§Ø
Åø³Kð!õ]
<äcVæ`¢Ø
óPíØùX ¨Á.ìÆgØ
÷P ÷ TX1 ½ØS1ÏQ ý8 8 Ã8 / ¡GQ c8 ø
§ñ5Îà ŗùs8 &4ãZpßá.ã
®â®ã¾Çø7ñ~Æ-ÜÆ/¸C÷À=ÜÇü ¡ pDàá[ æÿ5n¼uÇDÈ`©|) B« 9EÕDÙ3Q^«QÍëÛe¨b2( &ª GRUP¡ ? òd¢ ù«¥ªÐ9
Uã]G5«²ÏP‾ç ¼Ñ¾Mzãu vðz© øº¾2ÊÞ}v dÙs 7ô‾Hs5eö9 T²?°6 @\¦ OzrIº ì=CYúsgQ¬ &7¾ÔnKûi¥$ÓD¸a×¢c
{Öêz §.ü]÷ ðâ¥': 13 cV6 ÙX> Ï _y´ ícµìùr p ÝaÙ Ø_ìxÎeîÉ_ù À x
Ïå
8ÀÔ?4$8(°_ß
,ùf¾
g²ãlªæoÓD
¤ ¬ç§ù-~
>þ~½
ãèÑÁ:mL#FÚk
|låÏÈG'ÁMð
½|Õ =ºwóñîêÕÅÓý³
z! ,L 2á°Ð(Ü
k' Ú(oÎâp1J
 $N'ß ÅVñ7Ê$ É O, r ¤9Ò©RÚAÝ&µÉÎö¨¸É å¹\Þ)×˗å *
DÒö
¦+îM7aT6+
MµÙÅÔ7%cH2û
±Ú`³ $cÚ%c^I²Nj$" T QÕ® j JëÕf£UÕÚìëqöµèo':áëK_¨‾³ª1 jÑâ r*,63é«sr 5Æf9¡ÎÑ
b ô°UÈ2´ã¼åÌ o¤ Y
%] Ët'
X¼ X¼±'"
 &8"
/±É£´îz´pØ
o», (b; 6©Þ¦
Ê¿ { Ö£Xûzè
Õ ¿V
d#X¿¨xcw
>øµÅÄ %õ÷ ]Y çï" ã²tä@ ã òrrRø-°µ`Ùà vÍê &¶+ûEob;@ Z"0¨uC%@îó ]> TÑnh$¢_ èm/ÚíAjeEk j#
Øçù
±L0ïH
ê=º®OK wAtÊaý± H`Wì¨'Ð;Ö
m9
[ÓW1kT¼G=±¶Ø®äbt—â õXkØðöí±ý
PÕ: yK öP:GyèÖÕðQ Bl Ð ÐZQþ&fnâ³ ÿ,"v À A¨RK )´éPV | ß'ù¢4JG)¤!öÚ½
>MnH«
õ1C
᳸LûPÛI
¤H>Ùç
´!! ¬,
*ûm°²
fË4ê{êî|
û>V=~lE
É^"©
å´ÉÒtL8ÊÃdÐÎd>&v
 ç\"—ðÓZo
)»o%¤
@ÍÀdõA®
´ ÚBÈ\ßMUK
 r Ñ&(ªÖbYöcì§i
Ð ÀJ¨äµËÓÚÒì
cêÞÉ
÷Rºoh'Þ¹ó
ü7- ¿¬9NwB¦1ÍúX?È%ZƲßç
j¨ãôÇø æû Ö«õîÕJðô^x
hK >ud¬CÜw`=
ººp¢[»A
C'Z fÆ I :qIÁ 5ùÀ©Eî2N(®`mE,'ØÊ*ô s- µ9 §Ç¡oþÆ ¬ju+Å EnÄ3 eIêøx¹ðS[çªB`Õ¢"¿ »JÌ
Æ? µ?âÏ —ÆBc ¶DwF ê¶É¡ÞZAÆÈ¿ùyèµßÙtäå . oÛHOÛ ¡ 3Ò \ ö©ÆnvÛíw©½ÂÍ1N³ÇîôxJ Î
O¶]µö«ä Ë¥uµrµÍåd
ÏÑ
QSS
ÓØ
‾¿ÍÓ÷
¦Xp¾¶6
ÿú C ÍÍͧ/^|
îHí éQlÑæÇîH»-?{W»ÄLh
1K{H¾ífðñ jB^:¤ýâÍ oÜ8O;-§&ñ´ÄÛ yíy ïjc0hF¬z ?¡Å{>?ÿÖ/ç w£qö*kÔ¡
G1 v÷ä'ñ«#ÎÏêÄã3£8Jç%©úc á
xI
U X|f
å9GFò
¤FÅÔÁË
éÂô9*BEÒç
åD ùD^þ
}ùå-ÞGjj—D
JEj³jf0|»X
yòë/6‾j̪
£Þ@ä f¡ëáÕ
Ìt¹/ïÛ÷1—¹t[]EyÙs
 NH/¤ÿ*¦Ó©ù î±läè[ ÙjGZ´¹9
N ÖÕÖ¬
RQQÔÛXþ
(%| g ú» ! ¾ U#õðüM ´Ó-
L òUF| Ö! + 7L—²ò¿;
?õ7u_
"QÀñ
d ã` ÷
¡~ýA¶
ýª
Dæ4<
d/Aí@}\
±#©ÂÕ3êe¨Ïô<Ð$jæ
ˍÅþ'K×
ùË$w3A±üÉÀfî
¨Ïø6
»÷î;²v
7{
*Ù!kb6KHÂæI¤nwÝ{
ë¶U( Îìæa>Ã
 ¸QÈÒ³:
Ôàÿ] W ]
CqÃ{(nº
éîêTwÏâìI»+¢O+H_fÏ>
Ð@×íHðI
~ÔlE|ôA
9 ¼ EO×g
EÐÅAð[A
öUDA¿sªúçÞ¹IVÜ
Ä ¢8 ñ{tâ ¤ó5
N´‾{z
ôw<}=þóïxz^Çü» Þ ¶ yzS\ÿôô øD°ëéí3ß >+®®ÿÊÓ;âêÆhÄ1
ú¹½¿1}
!Y$'Ê& _ x.m1ý1Ú{i
Ç:1S‾Ë) #é Á—©¶ZFº
óü§ þ$í½´Oôæ%Ç äp&ÿ!CÆÙ¹m
Ñ;¬÷ÒíC Ïl< ò±Ü¿víê ¾¾$¹i! 3xÈ;qhMaF¥<46ïËëI"ï
$3 ©R_‾Â8RòVÈè^—ÎWöxÿýRÙB
!ïéBÛcõÝF &Íhþ|0˵
ê¬ %
ªèàÙ qùÁ z ,º X]{ [sGñ©ÉbS0¢A«Ð%Å'&¿ )—È ¬ < ° =3 &yàÍa‾6<] ÚÊbV :uXÓ6í``n j ½BÂl©P 9 VNýÈ
eª¢p ¹e}=` Ò º
û=BoªQx—jGqB %| <Vì«8qÏ¡9Ñ ºDïÉ0 soù=UÀ`¨È >ªOª( )É{ t ³0©½W< Ë <¨V 0 °YD)¾, ;ENØ~» 8Ô'x ;
97Ô
e J)»È
ßФC,Otx$½g
v £gÍP=D3`Rp£:PM(d°2
 t S5 ÝèZ !ÎÎ<V  \"dB: M$¬´Í #ïÙtÆ6L uൠù I
%?¡¤ºkb
 Q îH9K¿n Ünªù
 '<Yý¨¢ú
Ë£ vU«¤Qlµ7
t2´MN`mhÍ#@å
 r ‾!k /Òu9s®¦¹
¹yÌã_.éNpÓ w¸—
K
ΰJ]ºhÀrä ±Ôa8«©[³ qÔ²Y^ÓÆÚ¤º´q(]ØG
§P d6æV î7vÚØ8ôÂþ¤,óW étÚOë>ÕGJJ[ÁÜ\ Á´FjðìM§ ¢É@dÂ+R¡D"î ï
a ¹Hb-3б V¥x ± KÎ5qU¼è©ÌÝON#
ó²ì\ôA_ üï{ ¬ ¿4Þ\ÇxFÌÙjx©Ñ° ¹°$ ² *È Ae ÐÃì-Pá ¤ëöÜÆï xC\Á ?òï w ¡'a< Åý¬õ7Ywám À‾ä ¹ï<
 Ó¹Eö MýÄM¼ O9?g_k Rê+½ aÙµ}Nnîñ5>oZî ãgÙ FÉïæuMÏeC+»U²ÞI‾|tqp('Bö¦Ísë1sï®÷# ¸wQW Í çi
}t
îR þÖK®«È0ÆÝ\ xªhú j|¢LO , G2ox
î=:#¾ïÖ~G
|~ÎÇlyƤ,S?
× Z¹¡ |Ï{{a{®P
âévS
© s`ìñ>
ÚÿjÌ#®õæ?;
x²®ç^ëmâO
^@¶ÞAù:ó—2
WE®'¤l[Ò±¬ä
çk¾×³çn
-1w—Ù\T)ç
mÍÏKÓ !gtÄç
K«+gÈö&Ìۍ
Ë^Ë;jy®
í³åháFE
& DíMÝ[
ê;LÛ«
ÇÛÕ@6S£¸
6Zmí =C {¹9g^Ñô
¹ú ÝÚwú 0æQÊs sFÎU[ ) }Êß!z>âtwn îî7 óENù{٠Ͻ\¼"øMù×ç;Þü}ªï»ô -«<ºTà NÎ
Fü©ÔÍ©Á
æô>ÍáñWøk|UÕ3,Ñ
¢ãô rà;Cùü÷Óþ'ÚÒ
óù¼ú~ß«×‾úÕ{U=+ñF
;ßò5³û?«;1 ñþ 4i _SÉ+æ Vÿýëeð-û{Ͻ `5XÎëÁF°lÛÁÙ`'8 .»ÁG ç ç Á^ðï
áM¸ø â2¬Âj¬ÁåX +ðf¼oÅÛðv¼ëðN¬Ç»ðn¼PÄJ¸£Ø M¸
—àV
ïÅf\ Æmø:Zø
k°ïÃn¶ÇbøÛ&¾
p-®Ãv\oã;ø.¾ ïãøìÀû1!îÄÅ]8
à øánnÜÀNÜ{qcvc
ã#ø(>
֋< 8)Lc>
p ½ø> °&,Ø( £ *jpð)Ôá¢>Ì @ ³hbóØ Oã3ø,àsø
m/áe¼ Æ ÅÃxWñwü â1,âq
ÿÄ¿Ò"0m à ñ~ âgx?Ç/ð ¸g;.¶Æ3x
# Ï áyü
Á±ã(r¼ê@ÈÍ2aÕ5
¿Â‾ñü¿Ãïñü Âà¢Ïâ®Ûgù~=c
ñ¼ ñ Wü ^ÙåwyPó=.|×)KµF G¶ÚîÍr׸eÚõþ R
|Ç z Õhºì ºQ¡ ù ‾d ð s7+o NÄû»Ìå (-µÙ ý ºÕâ Y e¿éåäDIϼ¦¡SELsòÔ ÒV¦ éFYÑ ,*T¾¼Çã(4]ɳ´‾MO2*
z}.x^DfèWÊæ¬#
W ¨ æ6w#ÇÖNæäãEÒfÌ;Þ¼éU{üFºY£]M ¡ÃE&2ã0 *o8 #{Ïæa‾Ëýô¬Vý´ëX¡iÛÇϳZu( ¬m¡Cv 3±2e ýf ê&h
ÔÏ]ïBÔän'`¿ jCå=¸!ßÑBºÌ 5 K ®]Zã ± öwíô|)T¼0;n |p©BM 'Ͷ t\æu à]ÏèÓ ÑG[kÚ(x®LùéK?‾©ºÊ³5ú
c
-
h¸Oý
Ç5܍á
©±1Â
Qh¸ZÃU
‾¶ù¦C
1
´¼Bò2É
QQ H^
îȦpýª?VHmßNÿ1
ÑpDõ
¨Pºi
2£yúv4ôjÀØ
h$O
ä9
×Lj¸FÃ&
¶Ðp½
<Jò
gIÉkq)!y
NYI,uÃ
$'H
_ÄÆ&V/ö
äa H³$
Î%9Br'ɍ$
)%aJÝ0¥$L)
ÜEr;É<Iy¢¸"»"»±µ
(T IÔlp¿ TÌS:ôI SJÂÙ±Fèf²d
ë ѺÃh¥6ïZ¾Ñr
¥ [Z VÅhq£µ×hí1ZÓFkʸ
Ø 9 ÒÔkyMÞk BÁ3VÙ
]ÎV³ËØ%ìb6ÄV²
µ l9[Æ
G<<
320
endstream
322
8977
321
17000
5[20323
60
109
137
178
259
303
324
325
/Parent
326
/Kids
/Count
/Type
1/MediaBox
endobj
>>
/Creator
eÎndobj
«0/PDF
06¤u0obj
obj[4
[59
[108
[136
[177
[258
[302
[5
[303
obj
[324
/Pages
Y38
6/Text
236
[ÊÚ324
325
326 0[00RÖ0RR60
<FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F00
/ImageB
20 ²0R80
á325
115
146
205
262
]316
ÌÎTqÒ¼eߥ©ÿ
00R0R842
596 27R89
109/ImageC
0]0RRø038
118
155
222
]271 üÿwö
99R/ImageI
137 0280
0Ï0RëRR43
121
162
231 îΩÓ,5>½m‾Ƴ=ù
0102
178
R0]289
0R0R46R0105
124
165
234 0RR299
259 00]RåR³oxÍôøÊeÁ
127
168
249 0]]R ] Üæ5C Ïõ¥° Ê‾ nÖ —ûIäÔúë—Ê©¾ 
7200200064006500200053006F006C006400610020002D0020004D006900630072006F0073006F00
/CreationDate
66007400200057006F00720064>
/Title <FEFF0054005400200043007500720073006F00200049006E0073007000650074006F0072
(D:20070215164552)
®%½×
Y/Widths
318
endstream
316
2272
/Parent
/Resources
/Font
/F0
/F1
/F2
/ProcSet
9876/Contents
10
1015
11
21
930
22
23
920
24
30
975
667
750
278
611
31
41
42
63
64
65
921
556
333
778
400
444
]500
66
112
250
722
658
521
549
600
1000
713
987
494
/FontDescriptor
113
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
212
endobj
>>
/Type
<<
/Subtype
/Name
/BaseFont
/FirstChar
/LastChar
/startxref
/Author
00200064006500200053006F006C00640061002E005000440046>
3/Producer
0/Pages
xref
0000000000
0000224967
0000223841
0000225425
0000008060
0000223896
0000199753
0000200836
0000201094
0000202183
0000202445
0000203532
0000007596
0000000450
0000007575
0000000019
0000000430
0000007932
0000007952
0000008041
0000010384
0000203786
0000204887
0000205158
0000206254
0000008242
0000010363
0000016511
0000010551
0000011536
0000206524
0000207621
0000015705
0000011556
0000015684
0000016041
0000016061
0000016491
0000018621
0000016706
0000018600
0000207892
0000208958
0000021140
0000018776
0000021119
0000038013
0000021283
0000022219
0000022239
0000034882
0000034904
0000035487
0000037280
0000035507
0000037259
0000037616
0000037636
0000037993
0000044164
0000224005
0000038228
0000039971
0000209216
0000210306
0000210573
0000211664
0000041556
0000039992
0000041535
0000041892
0000041912
0000042491
0000043655
0000042511
0000043635
0000043991
0000044011
0000044145
0000044335
0000049299
0000044432
0000046127
0000048394
0000046148
0000048373
0000048730
0000048750
0000049279
0000056257
0000049495
0000050202
0000054378
0000050222
0000054357
0000054714
0000054734
0000056236
0000056408
0000059847
0000056505
0000059825
0000063512
0000060016
0000063490
0000066762
0000063670
0000066740
0000072232
0000224118
0000066932
0000072210
0000211925
0000212998
0000072347
0000073424
0000072435
0000073403
0000082307
0000073583
0000082285
0000087405
0000082454
0000087383
0000091390
0000087552
0000091368
0000098884
0000091561
0000092329
0000097490
0000092350
0000097468
0000097828
0000097849
0000098863
0000103518
0000224236
0000101731
0000099335
0000101709
0000099097
0000099314
0000102107
0000102128
0000103496
0000111053
0000103720
0000105378
0000110439
0000105400
0000110417
0000110777
0000110798
0000111032
0000115017
0000111267
0000112730
0000112752
0000114475
0000114497
0000114996
0000117398
0000115219
0000117376
0000118024
0000117558
0000118003
0000123957
0000118172
0000119984
0000123046
0000120006
0000123024
0000123422
0000123443
0000123936
0000133778
0000224354
0000126182
0000124735
0000126160
0000124172
0000124714
0000127090
0000129096
0000127605
0000129074
0000127111
0000127584
0000130004
0000131417
0000130445
0000131396
0000130025
0000130424
0000132329
0000133112
0000132540
0000133091
0000132350
0000132520
0000133450
0000133471
0000133757
0000139537
0000135776
0000134251
0000135754
0000134037
0000134230
0000136680
0000213266
0000214398
0000136701
0000137224
0000138440
0000137245
0000138419
0000139336
0000139357
0000139517
0000143928
0000139753
0000140383
0000141766
0000140404
0000141744
0000142670
0000142691
0000143906
0000146371
0000144143
0000146349
0000151615
0000148518
0000146885
0000148496
0000146543
0000146864
0000148856
0000148877
0000149713
0000150495
0000149734
0000150474
0000150871
0000150892
0000151594
0000156215
0000152991
0000152055
0000152970
0000151840
0000152034
0000153367
0000153388
0000156193
0000159705
0000224472
0000156429
0000159683
0000166374
0000159876
0000162754
0000165816
0000162776
0000165794
0000166192
0000166213
0000166354
0000170736
0000166589
0000167408
0000170137
0000167429
0000170115
0000170475
0000170496
0000170715
0000178894
0000178292
0000171141
0000178270
0000170926
0000171120
0000178630
0000178651
0000178873
0000185339
0000179084
0000183007
0000184638
0000183029
0000184616
0000185014
0000185035
0000185318
0000185497
0000185998
0000185587
0000185977
0000197019
0000224590
0000186134
0000186613
0000186634
0000188496
0000188518
0000192143
0000194627
0000192165
0000194605
0000195699
0000195720
0000196997
0000199606
0000197232
0000199584
0000214684
0000223758
0000223803
0000223780
0000223822
0000224676
0000224792
0000224870
/Size
trailer
/Root
/Info
/ID
TÒ¶
%%EOF
225476
Encoding
032700600
86Á[<a53416466fc88bc51d6021494024a5a0><a53416466fc88bc51d6021494024a5a0>]
10
obj
222
389
667
750
556
611
778
333
278
444
722
500
549
713
603
494667
obj
658
Ödáh
/Page
0<<
/F0
/F1
/F2
/F3
/F4
/F5
/F6
/F7
/F8
/F9
/FontDescriptor
obj
/Font
/F10
Øg\
/Catalog
13327
0326
16416
32
80
136
98
16480
6153
109
16418
34
73
16390
191³
R303
222
389
278
778
556
611
905
833
667
333
300
722
444
891
500
549
400
768
494
]600
[1005
0<FEFF004C00750069007A>
2RZ»500
667
453
-212
150
417
-300
133
446
-216
149
823
503
-220
225
/TrueType
317
/CourierNew
639
/Arial,Bold
/Arial
1007
441
/TimesNewRoman,Bold
977
427
/TimesNewRoman,Italic
965
402
278
/Arial,BoldItalic
479
/Symbol
1046
/CourierNew,Bold
597
250
/WinAnsiEncoding
/TimesNewRoman
971
401
[/Symbol,Bold
1038
600
/EIKKEN+Wingdings
255
£'ð
R(Acrobat
¬)à¢ìó
dï²
0<<
905
833
32
891
1005
30
65535
00000
00686
333
778
611
667
556
389
300
444
500
722
741
631
521
600
620
549
713
329
-250
Rî®500
722
-110RXÛ 113
639
278
276
325
376
334
597
333
323
600
332 97R¥Üδ˺í2LÀF
11
22
24
778
31
42
64
611
278
333
722
444
66
500
667
556
549
600
247
411
790
274
\-220
ÌU¦Z[UKÀ—VÓÚ
722
-212
-300
-216
795
0nf1000
00PDFWriter
355
555
420
474
600
408
250R987
889
667
778
556
611
1000
350
576
444
500
722
592
603
600
549
790
0686
R667
ß©!
767
1208
1172
1158
556
1255
600
716
500
1165
R333
1246
1030
260
537
220
540
278
444
275
523
280
1000
778
556
333
200
453
889
722
667
500
612
611
494
439
600
167
549
890
786
686
â768
611
556
500
q713
556
600
1000
500

1000
1005
570
833
889
675
778
278
584
556
944
722
1000
250
667
564
444
549
500
611
690
439
576
600
823
713
686
1145
?²3XÁ'ø
778
556
722
500
768
4.05
Íf
ÇÚ¥.I¥
1000
889
600
833
500
]]384
667
778
556
333
611
722
444
763
439
521
713
600
500
494
549
"1301
722
667
333
823667
722
600
778
549
N" i"ôH
para
¡ä833
{384
:{¦
222
389
747
1000
980
667
737
556
333
278
760
300
611
722
444
500
603
768
411
686
600
753
460
250
278
722
667
1000
980
768
191
214
238
600
180
833
1344
278
Windows
222
300
330
333
370
365
556
389
278
276
310
611
444
500
722
645
603
493
600
753
549
713
384
768
500
667
389
àn778
500
389
667
600
333
556
~U

333
894
334
778
394
667
400
389
556
278
480
611
722
444
500
333
795
329
686
600
753
549
603
384
Ì713
667
333
r439
600
333
¬1217
333
NT)
222
260
220
570
556
275
667
675
280
584
834
200
564
750
333
722
500
278
631
611
494
600
753
549
603
384
Ïf!al
556
389
944
278
722
713
722
389
1000
944
600
500
889
333
500
334
570
944
394
675
400
444
584
833
389
834
667
556
564
889
778
750
500
278
722
333
480
600
549
1042
384
458
833
333
389
278
778
713
675
584
750
600
564
778
333
°âì)N×Û7ÿ
570
778
750
570
520
747
675
422
389
584
737
834
667
611
564
722
469
541
760
750
333
556
278
500
686
863
549
200
600
1000
494
1084
722
581
389
556
278
444
713
987
444
278
600
250
611
500
250
667
611
750
552
611
556
722
778
444
278
500
549
889
333
576
480
600
494
500
389
778
278
722
713
603
892
722
667
600
333
778
549
333
778
750
³ùý
1132
278
600
250
2501132
600
278
549
278 1171
144101035
1171
660
1156
747
530
313
1000
891
873
892
/FontDescriptor
213
/Type
/FontName
/Flags
/FontBBox
/MissingWidth
/StemV
/StemH
/ItalicAngle
/CapHeight
/XHeight
/Ascent
/Descent
/Leading
/MaxWidth
/AvgWidth
/FontFile2
319
endobj
/Filter
<<
/Length
/Length1
stream
>> 910
849
500
892
458
979
8911443
1054
1000
/FontDescriptor
obj 4320
162 910
1089
892
313
979
891
899
/FlateDecode
]890
450
-211
110
322 1096
964
1000
[/EIKKEN+Wingdings
1446
899
319
587
892
891
811
0-250
08881090
R893 1343
R01000793
892
891
811
213
880941
R-211 699
674
458
892
891
1000
776
01060
650R933
1735
699
674
747
892
891
776
8131000
1000
811946
942
986
892
891
776
747
7821000
1025
554
942
892
1000
953
891
]776
7471253
782 602
549
929
578
892
458
891
1048
1067
7231253
1000
782 1072
549
1096
1060
892
891
693
1048
1067
782
1000
892
891
948
1065
1060
794
482
1048
891
1000
843
892
891
1078
885
794
385
780
891
1048
843
892
1000
891
892
891
635
9391000
1050
892
873843
892
891
896
1000
891
786
891
892
873
1271
1111
892
891
1000
891
892
892747
530
1000
873 891
892
1000
1000
953
891
H ÄUiTTGþªÞF ËÃDÙl7PºQ1*
í UPDC@ AÑ  F#jÜѨÁ5Q Æ ÷$&—x3æd = £ãü qîkGç O}§»êÞºïÖ]«Àt@)$LH
`É! jn[gÇ5D_!ºwNþ
Î]úMÎÈO+ d-P îß øë â1#+V DKáÙ
H ý3óÏ? ô‾ÌÐCñfÌÌ+Éþ×Ó¡e¤ð
vìZ}?À» ÎlÎO+. àp9'+-óbyv2à¹
&ËDw &yuNZ~VÕ3gW¢gô ^¦ ¹óXóÂS AkÇå Y.ô¡½hwÒ
8¦ô`k!

)²ðD°ÈáQÑ1#FÆ
x¡+¼á
mWÅ«ÄñüÏ
nè è-q£F
 LAuÖ7Þ2Æ%©*b
¾è#zÃþè
ûθñô'E?
.\ºü£òU+«VWn®
"ÁA«(úÃ
_È lLA !C$i¥ÿÝæ`öÙ
#aK 49)éBYÙ3sfÍÎÍË
yÓOÆK&Í: 3—`^áü
½©Q§Q ï ½£ sj .2uÚôw
\Ý:»{xvñêêíӍ{
K -ZüÁ KËV¬ùxíºO
ªo/c
Ñ ÁD,Ì° £0c ±xã0 DLÄB,År| r¬ÂJTa5*± Ò0 
832
>ÆZ¬Ã'X
Óñ.SøQ,dc&r0
eXjlÀFl§Ø
Åø³Kð!õ]
<äcVæ`¢Ø
óPíØùX ¨Á.ìÆgØ
÷P ÷ TX1 ½ØS1ÏQ ý8 8 Ã8 / ¡GQ c8 ø
§ñ5Îà ŗùs8 &4ãZpßá.ã
®â®ã¾Çø7ñ~Æ-ÜÆ/¸C÷À=ÜÇü ¡ pDàá[ æÿ5n¼uÇDÈ`©|) B« 9EÕDÙ3Q^«QÍëÛe¨b2( &ª GRUP¡ ? òd¢ ù«¥ªÐ9
Uã]G5«²ÏP‾ç ¼Ñ¾Mzãu vðz© øº¾2ÊÞ}v dÙs 7ô‾Hs5eö9 T²?°6 @\¦ OzrIº ì=CYúsgQ¬ &7¾ÔnKûi¥$ÓD¸a×¢c
{Öêz §.ü]÷ ðâ¥': 13 cV6 ÙX> Ï _y´ ícµìùr p ÝaÙ Ø_ìxÎeîÉ_ù À x
Ïå
8ÀÔ?4$8(°_ß
,ùf¾
g²ãlªæoÓD
¤ ¬ç§ù-~
>þ~½
ãèÑÁ:mL#FÚk
|låÏÈG'ÁMð
½|Õ =ºwóñîêÕÅÓý³
z! ,L 2á°Ð(Ü
k' Ú(oÎâp1J
 $N'ß ÅVñ7Ê$ É O, r ¤9Ò©RÚAÝ&µÉÎö¨¸É å¹\Þ)×˗å *
DÒö
¦+îM7aT6+
MµÙÅÔ7%cH2û
±Ú`³ $cÚ%c^I²Nj$" T QÕ® j JëÕf£UÕÚìëqöµèo':áëK_¨‾³ª1 jÑâ r*,63é«sr 5Æf9¡ÎÑ
b ô°UÈ2´ã¼åÌ o¤ Y
%] Ët'
X¼ X¼±'"
 &8"
/±É£´îz´pØ
o», (b; 6©Þ¦
Ê¿ { Ö£Xûzè
Õ ¿V
d#X¿¨xcw
>øµÅÄ %õ÷ ]Y çï" ã²tä@ ã òrrRø-°µ`Ùà vÍê &¶+ûEob;@ Z"0¨uC%@îó ]> TÑnh$¢_ èm/ÚíAjeEk j#
Øçù
±L0ïH
ê=º®OK wAtÊaý± H`Wì¨'Ð;Ö
m9
[ÓW1kT¼G=±¶Ø®äbt—â õXkØðöí±ý
PÕ: yK öP:GyèÖÕðQ Bl Ð ÐZQþ&fnâ³ ÿ,"v À A¨RK )´éPV | ß'ù¢4JG)¤!öÚ½
>MnH«
õ1C
᳸LûPÛI
¤H>Ùç
´!! ¬,
*ûm°²
fË4ê{êî|
û>V=~lE
É^"©
å´ÉÒtL8ÊÃdÐÎd>&v
 ç\"—ðÓZo
)»o%¤
@ÍÀdõA®
´ ÚBÈ\ßMUK
 r Ñ&(ªÖbYöcì§i
Ð ÀJ¨äµËÓÚÒì
cêÞÉ
÷Rºoh'Þ¹ó
ü7- ¿¬9NwB¦1ÍúX?È%ZƲßç
j¨ãôÇø æû Ö«õîÕJðô^x
hK >ud¬CÜw`=
ººp¢[»A
C'Z fÆ I :qIÁ 5ùÀ©Eî2N(®`mE,'ØÊ*ô s- µ9 §Ç¡oþÆ ¬ju+Å EnÄ3 eIêøx¹ðS[çªB`Õ¢"¿ »JÌ
Æ? µ?âÏ —ÆBc ¶DwF ê¶É¡ÞZAÆÈ¿ùyèµßÙtäå . oÛHOÛ ¡ 3Ò \ ö©ÆnvÛíw©½ÂÍ1N³ÇîôxJ Î
O¶]µö«ä Ë¥uµrµÍåd
ÏÑ
QSS
ÓØ
‾¿ÍÓ÷
¦Xp¾¶6
ÿú C ÍÍͧ/^|
îHí éQlÑæÇîH»-?{W»ÄLh
1K{H¾ífðñ jB^:¤ýâÍ oÜ8O;-§&ñ´ÄÛ yíy ïjc0hF¬z ?¡Å{>?ÿÖ/ç w£qö*kÔ¡
G1 v÷ä'ñ«#ÎÏêÄã3£8Jç%©úc á
xI
U X|f
å9GFò
¤FÅÔÁË
éÂô9*BEÒç
åD ùD^þ
}ùå-ÞGjj—D
JEj³jf0|»X
yòë/6‾j̪
£Þ@ä f¡ëáÕ
Ìt¹/ïÛ÷1—¹t[]EyÙs
 NH/¤ÿ*¦Ó©ù î±läè[ ÙjGZ´¹9
N ÖÕÖ¬
RQQÔÛXþ
(%| g ú» ! ¾ U#õðüM ´Ó-
L òUF| Ö! + 7L—²ò¿;
?õ7u_
"QÀñ
d ã` ÷
¡~ýA¶
ýª
Dæ4<
d/Aí@}\
±#©ÂÕ3êe¨Ïô<Ð$jæ
ˍÅþ'K×
ùË$w3A±üÉÀfî
¨Ïø6
»÷î;²v
7{
*Ù!kb6KHÂæI¤nwÝ{
ë¶U( Îìæa>Ã
 ¸QÈÒ³:
Ôàÿ] W ]
CqÃ{(nº
éîêTwÏâìI»+¢O+H_fÏ>
Ð@×íHðI
~ÔlE|ôA
9 ¼ EO×g
EÐÅAð[A
öUDA¿sªúçÞ¹IVÜ
Ä ¢8 ñ{tâ ¤ó5
N´‾{z
ôw<}=þóïxz^Çü» Þ ¶ yzS\ÿôô øD°ëéí3ß >+®®ÿÊÓ;âêÆhÄ1
ú¹½¿1}
!Y$'Ê& _ x.m1ý1Ú{i
Ç:1S‾Ë) #é Á—©¶ZFº
óü§ þ$í½´Oôæ%Ç äp&ÿ!CÆÙ¹m
Ñ;¬÷ÒíC Ïl< ò±Ü¿víê ¾¾$¹i! 3xÈ;qhMaF¥<46ïËëI"ï