Sie sind auf Seite 1von 1

U-

Bh
f
U- A l
Bh tsta
f
M Al dt S
or tst p
itz ad an
U- str t S da

N45
Bh . pa u
f nd
Br Ra au

N45 N34 N45


un th
sb au
Zi ü s

N34 N30 N34 N34


eg tte Sp
el ler an
Se ho D. da
ec f /R u
kt uh
Se str le
eb . be
u ne
Lu rge rS
to rS
ne
Le r S ./ tr
tr.
ub tr Pä
n . w
O itz es
bs er in
ta W er
Sa llee eg W
nd eg
st
Se r.
m
N49 N49

m
He ell
er änd
s
N33 U-Bhf Altstadt Spandau <> Staaken, Bergstr.

Pi tr. erw
lln 43 eg
it 8
Re zer -44
im W 6
e e
● → ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● → ●

Be rw g
rg eg
st
r.