Sie sind auf Seite 1von 10

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Katedra za računarsku tehniku i informatiku


Školska godina: 2020/2021.
Programiranje 1 (19E111P1)
Ocene u januarskom ispitnom roku.
Legenda: DZx – poeni osvojeni na domaćim zadacima, Ix – poeni osvojeni na ispitu
Indeks Prezime i ime DZ1 DZ2 DZ I1 I2 Ukupno Ocena
2011/0443 Maslovarić Maja 17.5 0 17.5 10 18.75 46.25 5
2015/0088 Gerić Stefan 0 0 0 1.25 11.25 12.5 5
2015/0379 Drobnjak Aleksandra 0 0 0 1.25 1.25 5
2015/0450 Maksović Andrea 2.5 0 2.5 13.75 16.25 5
2017/0631 Stanković Dušan 24.17 0 24.17 3.75 7.5 35.42 5
2017/0715 Momčilov Marija 12 0 12 1.25 12.5 25.75 5
2018/0033 Matavulj Milan 0 0 0 17.5 17.5 5
2018/0462 Tadić Nemanja 0 14.82 29.64 13.75 5 48.39 5
2018/0504 Rašić Uroš 15 0 15 2.5 17.5 35 5
2018/0515 Rajić Milica 18.75 13.75 32.5 3.75 6.25 42.5 5
2018/0522 Jovanović Tijana 15 0 15 1.25 17.5 33.75 5
2018/0615 Nedeljković Nikola 15 8.5 23.5 6.25 0 29.75 5
2018/0721 Matić Nikola 15 13.13 28.13 3.75 18.75 50.63 6
2019/0106 Vladisavljević Aleksa 18.33 3.33 21.66 10 11.25 42.91 5
2019/0129 Miletić Aleksa 25 23.75 48.75 13.75 12.5 75 8
2019/0155 Tejić Lazar 25 25 50 13.75 30 93.75 10
2019/0198 Delić Darko 10 0 10 15 11.25 36.25 5
2019/0199 Gojgić Bogdan 0 14.73 29.46 7.5 5 41.96 5
2019/0259 Savić Miloš 0 0 0 7.5 11.25 18.75 5
2019/0266 Ristić Filip 17.5 21.67 43.34 8.75 17.5 70.09 8
2019/0294 Oroz Srđan 0 0 0 1.25 5 6.25 5
2019/0391 Starčević Luka 15 0 15 0 0 15 5
2019/0457 Đapić Nikola 17.5 15 32.5 8.75 6.25 47.5 5
2019/0459 Despotović Bogdan 15 0 15 0 18.75 33.75 5
2019/0466 Đorđević Andreja 20 25 50 15 30 95 10
2019/0489 Stipančić Tijana 17.5 15 32.5 3.75 13.75 50.01 6
2019/0492 Čikarić Marija 21.67 0 21.67 10 18.75 50.42 6
2019/0493 Torres Popović Marko 18.33 0 18.33 6.25 11.25 35.83 5
2019/0507 Vojisavljević Nikola 20 15.42 35.42 12.5 12.5 60.42 7
2019/0549 Jovanović Maša 15 13.48 28.48 8.75 10 47.23 5
2019/0611 Katić Mina 23.33 22.5 45.83 10 7.5 63.33 7
2019/0618 Božović Nemanja 16.25 12.03 28.28 10 13.75 52.03 6
2019/0626 Ziriković Mihajlo 23.34 18 41.34 5 8.75 55.09 6
2019/0632 Tomašević Nenad 15 18.75 37.5 0 18.75 56.25 6
2019/0650 Marković Iva 20.83 25 50 7.5 12.5 70.01 8
2019/0652 Jović Anja 15 0 15 3.75 1.25 20 5
2019/0654 Basarić Katarina 15 15 30 10 25 65 7
2019/0666 Pavlović Marija 20.83 0 20.83 10 17.5 48.33 5
2019/0668 Gavrilović Stefan 19.17 2.5 21.67 8.75 13.75 44.17 5
2019/0673 Dakić Anita 13.75 0 13.75 0 13.75 5
2019/0679 Gavrilović Aleksa 20 19.97 39.97 12.5 10 62.47 7
2019/0681 Stojiljković Luka 15 0 15 6.25 0 21.25 5
2019/0684 Živković Ljubomir 23.75 25 50 10 15 75 8
2019/0686 Velimirović Ivan 13 0 13 0 11.25 24.25 5
2019/0690 Carević Stefan 25 25 50 13.75 23.75 87.5 9
2019/0696 Jovanović Milisav 20 20 40 0 23.75 63.75 7
2019/0700 Jovanović Marko 22.5 22.25 44.75 13.75 15 73.5 8
2019/0710 Balšić Dušan 15 13.75 28.75 15 12.5 56.25 6
2019/0712 Milković Marko 25 20 45 20 15 80.01 9
2019/0722 Ljubičić Ljubica 15 20.33 40.66 8.75 13.75 63.16 7
2020/0001 Jašić Petra 25 0 25 7.5 18.75 51.25 6
2020/0008 Krsmanović Vukašin 20.83 25 50 18.75 28.75 97.5 10
2020/0010 Popović Marija 25 25 50 7.5 30 87.5 9
2020/0011 Avakumović Ana 25 25 50 20 30 100 10
2020/0014 Đorđević Katarina 18.33 13.18 31.51 12.5 6.25 50.26 6
2020/0016 Zeljković Dušan 12.92 2.5 15.42 10 18.75 44.17 5
2020/0017 Stolić Nataša 25 24 49 13.75 30 92.75 10
2020/0018 Stojanović Nikola 25 25 50 18.75 16.25 85 9
2020/0020 Bjekić Filip 22.5 17.47 39.97 8.75 25 73.72 8
2020/0021 Petrov Lazar 25 21.67 46.67 20 25 91.67 10
2020/0022 Tatalović Veljko 25 18.75 43.75 8.75 30 82.5 9
2020/0025 Perlić Nikola 20.83 15.3 36.13 15 7.5 58.63 6
2020/0026 Grujičić Nemanja 25 25 50 20 30 100 10
2020/0027 Aleksić Jelisaveta 22.5 21.67 44.17 13.75 30 87.92 9
2020/0028 Tepavac Nenad 25 24.85 49.85 13.75 18.75 82.35 9
2020/0030 Rakić Anastasija 22.5 25 50 20 28.75 98.75 10
2020/0033 Savanović Luka 25 25 50 20 5 75 8
2020/0034 Popović Miroslav 25 24.95 49.95 20 23.75 93.7 10
2020/0036 Madić Uroš 25 16.12 41.12 20 23.75 84.87 9
2020/0038 Tošić Mateja 20.83 24.14 48.28 20 23.75 92.03 10
2020/0039 Stevanović Filip 25 25 50 20 28.75 98.75 10
2020/0041 Stojanović Tamara 25 25 50 20 28.75 98.75 10
2020/0042 Đulinac Ana 25 20.29 45.29 12.5 3.75 61.54 7
2020/0043 Tokmačić Luka 22.5 25 50 18.75 30 98.75 10
2020/0048 Nenadović Nikola 25 25 50 20 22.5 92.5 10
2020/0051 Brzaković Sofija 20 25 50 2.5 30 82.5 9
2020/0052 Ivković Vojin 24.17 25 50 20 22.5 92.5 10
2020/0057 Smiljanić Pavle 20 25 50 18.75 22.5 91.25 10
2020/0058 Janković Dunja 25 22.5 47.5 20 17.5 85 9
2020/0059 Popović Aleksandar 20 25 50 20 30 100 10
2020/0060 Stefanović Đorđe 25 24.88 49.88 20 30 99.88 10
2020/0061 Pađin Pavle 25 25 50 12.5 30 92.5 10
2020/0062 Damnjanović Milica 20 20 40 20 11.25 71.25 8
2020/0063 Maksimović Maša 25 25 50 12.5 23.75 86.25 9
2020/0065 Šišović Marko 25 25 50 18.75 28.75 97.5 10
2020/0066 Spremić Marko 25 22.5 47.5 20 30 97.5 10
2020/0067 Mandić Marko 25 25 50 20 22.5 92.5 10
2020/0070 Stanarević Lazar 25 24.97 49.97 12.5 28.75 91.22 10
2020/0074 Duljić Kadir 15 14.95 29.95 10 23.75 63.7 7
2020/0075 Radojević Mihajlo 19.75 21.67 43.34 13.75 30 87.09 9
2020/0078 Milanović Nemanja 25 25 50 20 30 100 10
2020/0080 Stojanović Marko 25 25 50 20 30 100 10
2020/0082 Lazarević Marko 20 15.83 35.83 15 23.75 74.58 8
2020/0084 Milovanović Dušan 25 25 50 20 28.75 98.75 10
2020/0086 Đurić Aleksa 21.66 20 41.66 20 30 91.66 10
2020/0087 Grujić Mihajlo 25 11.67 36.67 20 20 76.67 8
2020/0088 Carić Luka 25 25 50 20 30 100 10
2020/0091 Ivanović Petar 25 20.75 45.75 12.5 10 68.25 7
2020/0092 Pavlović Igor 25 24.85 49.85 20 22.5 92.35 10
2020/0093 Vukašinović Milica 22.5 21.67 44.17 13.75 28.75 86.67 9
2020/0094 Novaković Aleksa 0 20 40 20 17.5 77.5 8
2020/0096 Nedeljković Marija 25 25 50 13.75 30 93.75 10
2020/0097 Mesaroš David 25 25 50 20 30 100 10
2020/0098 Savić Aleksandra 23.33 25 50 13.75 23.75 87.5 9
2020/0100 Jovanović Nataša 25 24.88 49.88 20 25 94.88 10
2020/0101 Čkalovski Aleksa 25 25 50 18.75 22.5 91.25 10
2020/0102 Kujučev Petar 23.33 25 50 20 23.75 93.75 10
2020/0104 Obradović Luka 25 25 50 3.75 23.75 77.5 8
2020/0105 Luković Mirko 25 22.5 47.5 18.75 5 71.25 8
2020/0113 Đajić Aleksandar 17.5 25 50 7.5 23.75 81.25 9
2020/0114 Čutura Danica 25 25 50 10 20 80.01 9
2020/0115 Karanović Katarina 17.5 18.33 36.66 6.25 0 42.91 5
2020/0116 Đukić Sanja 25 25 50 20 30 100 10
2020/0117 Ljubenović Aleksandra 25 25 50 20 30 100 10
2020/0118 Kuzmanović Mihajlo 15 0 15 0 16.25 31.25 5
2020/0119 Savić Ivan 23.33 20 43.33 8.75 13.75 65.83 7
2020/0123 Čekerevac Đorđe 20 25 50 15 17.5 82.5 9
2020/0125 Maleš Uroš 22.5 17 39.5 13.75 30 83.25 9
2020/0126 Milovanović Minja 17.5 2.5 20 8.75 30 58.75 6
2020/0127 Mojović Aleksa 25 17.08 42.08 3.75 11.25 57.08 6
2020/0128 Dimić Nikola 19.17 22.5 45 13.75 17.5 76.25 8
2020/0129 Đošić Ljubiša 17.5 25 50 7.5 30 87.5 9
2020/0130 Stamatović Lenka 25 25 50 20 30 100 10
2020/0131 Ćulafić Pavle 20 21.67 43.34 12.5 23.75 80.09 9
2020/0132 Roljić Dušan 18.33 20.2 40.4 20 17.5 77.9 8
2020/0133 Zoroje Luka 22.5 25 50 8.75 17.5 76.25 8
2020/0135 Čotra Ana 17.5 25 50 20 20 90.01 10
2020/0136 Nikolić Dragana 16.25 25 50 10 25 85 9
2020/0137 Trifunović Luka 20 12.5 32.5 20 17.5 70.01 8
2020/0138 Dimitrijević Dunja 22.25 25 50 6.25 23.75 80.01 9
2020/0140 Mitrović Nevena 23.33 19.9 43.23 5 8.75 56.98 6
2020/0141 Simić Mihailo 25 17 42 20 22.5 84.5 9
2020/0143 Radojičić Stefan 20.83 20 40.83 13.75 23.75 78.33 8
2020/0144 Marić Jovana 18.33 19.9 39.8 8.75 13.75 62.3 7
2020/0145 Gavrić Veljko 25 23 48 2.5 25 75.5 8
2020/0146 Grgovski Dušan 13.83 22.45 44.9 6.25 22.5 73.65 8
2020/0147 Petrović Ognjen 22.5 20.83 43.33 15 18.75 77.08 8
2020/0148 Jakovljević Ivan 15 19.85 39.7 18.75 22.5 80.95 9
2020/0149 Mišković Dušan 25 25 50 13.75 17.5 81.25 9
2020/0150 Vasić Anđela 15 18.75 37.5 15 11.25 63.75 7
2020/0151 Pavlović Vera 20 15 35 18.75 30 83.75 9
2020/0152 Ostojić Katarina 18.33 23.85 47.7 10 30 87.7 9
2020/0153 Branković Vladislav 21.67 0 21.67 1.25 11.25 34.17 5
2020/0154 Andrić Hana 23.92 25 50 8.75 22.5 81.25 9
2020/0155 Milošević Andrea 20 15.5 35.5 0 23.75 60.05 7
2020/0156 Ćulibrk Mihajlo 20.83 5 25.83 7.5 11.25 44.58 5
2020/0159 Zuvić Ivan 17.5 13.13 30.63 10 20 60.63 7
2020/0160 Zindović Dušan 25 25 50 13.75 30 93.75 10
2020/0161 Đukić Aleksa 19.5 21.33 42.66 6.25 3.75 52.66 6
2020/0162 Ilić Nikolina 25 25 50 20 28.75 98.75 10
2020/0163 Mako Ana 22.5 25 50 12.5 22.5 85 9
2020/0164 Matijević Marko 20 21.9 43.8 13.75 16.25 73.8 8
2020/0165 Đorđević Jovan 25 16.67 41.67 20 17.5 80.07 9
2020/0166 Mirković Luka 15 19.97 39.94 15 17.5 72.44 8
2020/0169 Jovićević Tamara 25 21.67 46.67 13.75 20 80.42 9
2020/0170 Ilić Filip 18.33 12.5 30.83 0 12.5 43.33 5
2020/0172 Ivković Ivana 25 24.88 49.88 18.75 30 98.63 10
2020/0173 Despotović Stefan 25 25 50 7.5 30 87.5 9
2020/0174 Lukić Nikola 25 22.5 47.5 18.75 23.75 90.01 10
2020/0175 Milićević Luka 23.33 20 43.33 15 23.75 82.08 9
2020/0176 Nicić Andrija 20 20 40 3.75 20 63.75 7
2020/0178 Ranković Anđela 25 22.5 47.5 7.5 23.75 78.75 8
2020/0180 Milivojević Vuk 19.17 19.88 39.76 15 23.75 78.51 8
2020/0181 Čelebić Ana 20 16.67 36.67 8.75 13.75 60.07 7
2020/0182 Pavlović Jelena 25 15 40 10 15 65 7
2020/0183 Šiljegović Simeun 25 20 45 15 23.75 83.75 9
2020/0184 Mijajlović Anita 18.33 20 40 10 10 60.01 7
2020/0185 Piljak Sara 15 20.81 41.62 15 18.75 75.37 8
2020/0186 Petrić Kristina 20 25 50 8.75 30 88.75 9
2020/0187 Gavrilović Jelena 20 21.67 43.34 3.75 20 67.09 7
2020/0190 Žujović Lazar 18.33 18.72 37.44 20 30 87.44 9
2020/0191 Blagojević Ana 25 20 45 20 8.75 73.75 8
2020/0192 Trajković Nemanja 22.5 20 42.5 20 30 92.5 10
2020/0193 Urošević Filip 25 21.33 46.33 7.5 16.25 70.08 8
2020/0194 Krstić Mirko 25 25 50 8.75 23.75 82.5 9
2020/0195 Bogosavljević Nikola 25 25 50 18.75 22.5 91.25 10
2020/0197 Hrustić Nikola 22.5 20 42.5 10 23.75 76.25 8
2020/0200 Brkić Marija 25 25 50 20 28.75 98.75 10
2020/0201 Bošković David 25 24.48 49.48 20 23.75 93.23 10
2020/0202 Paunović Aleksa 25 25 50 20 25 95 10
2020/0203 Marković Petar 20 25 50 20 30 100 10
2020/0205 Gojković Jovana 15 20 40 3.75 20 63.75 7
2020/0206 Stamenković Lana 10 17.47 34.94 13.75 23.75 72.44 8
2020/0208 Tasić Dušan 19.17 19.48 38.96 8.75 11.25 58.96 6
2020/0209 Babić Sara 20.83 19.42 40.25 7.5 17.5 65.25 7
2020/0210 Tošković Nastasija 25 21.67 46.67 12.5 22.5 81.67 9
2020/0211 Lazarević Nikola 19.75 11.67 31.42 0 20 51.42 6
2020/0212 Zlatanović Nikola 22.5 14.72 37.22 15 17.5 70.02 8
2020/0214 Milivojević Isidora 19.17 18.7 37.87 20 17.5 75.37 8
2020/0215 Jeremić Marija 0 0 0 0 12.5 12.5 5
2020/0216 Gorašević Anđela 15 21.67 43.34 13.75 23.75 80.84 9
2020/0218 Lović Milanka 25 25 50 7.5 17.5 75 8
2020/0219 Kovačević Goran 11.67 25 50 10 3.75 63.75 7
2020/0220 Božić Sava 0 20 40 0 12.5 52.5 6
2020/0221 Janićijević Petar 25 25 50 20 23.75 93.75 10
2020/0222 Rakonjac Marija 20 17.5 37.5 13.75 25 76.25 8
2020/0223 Labudović Milica 25 25 50 18.75 28.75 97.5 10
2020/0224 Cvetković Dositej 22.5 24.48 48.96 20 23.75 92.71 10
2020/0225 Antonijević Igor 22.5 25 50 20 18.75 88.75 9
2020/0227 Arnautović Aleksa 20.83 21.67 43.34 6.25 22.5 72.09 8
2020/0228 Bojović Marija 25 22.38 47.38 12.5 17.5 77.38 8
2020/0229 Kovačević Maša 17.5 23.75 47.5 13.75 11.25 72.5 8
2020/0230 Čolović Ilija 17.5 20 40 10 13.75 63.75 7
2020/0233 Petrović Katarina 20.83 18.33 39.16 12.5 17.5 70.06 8
2020/0237 Jovanović Đorđe 20 25 50 20 30 100 10
2020/0240 Ivković Tadija 25 25 50 8.75 23.75 82.5 9
2020/0241 Stoimenov Aleksa 25 25 50 13.75 23.75 87.5 9
2020/0242 Bogdanović Đorđe 20 19.15 39.15 10 25 74.15 8
2020/0245 Tomić Jasna 22.5 15 37.5 1.25 11.25 50.01 6
2020/0247 Lukić Aleksandar 25 20 45 13.75 17.5 76.25 8
2020/0249 Prodanović Pavle 25 25 50 20 30 100 10
2020/0254 Đorđević Jelena 5 1.35 6.35 13.75 23.75 43.85 5
2020/0255 Srebro Nikola 20.83 18.75 39.58 7.5 17.5 64.58 7
2020/0257 Petrović Andrej 11.5 18.75 37.5 5 2.5 45 5
2020/0259 Mandić Tamara 22.5 14.17 36.67 20 30 86.67 9
2020/0260 Đumić Branislav 25 24.88 49.88 7.5 30 87.38 9
2020/0266 Nikolić Isidora 25 19.17 44.17 0 23.75 67.92 7
2020/0275 Vojnović Nemanja 20 20.29 40.58 20 10 70.58 8
2020/0277 Vuletić Aleksa 15 15 30 6.25 12.5 48.75 5
2020/0285 Slavić Darko 22.5 15 37.5 13.75 22.5 73.75 8
2020/0286 Cvetić Stefan 0 0 0 6.25 3.75 10 5
2020/0289 Stamenković Ognjen 18 21.33 42.66 7.5 22.5 72.66 8
2020/0290 Galik Filip 25 25 50 10 18.75 78.75 8
2020/0291 Stojčić Nikola 25 25 50 10 30 90.01 10
2020/0293 Mrdaković Emilija 17.5 15 32.5 8.75 13.75 55 6
2020/0296 Ilić Kosta 25 22.5 47.5 13.75 23.75 85 9
2020/0299 Zafiroski Anđela 18.75 15 33.75 2.5 12.5 48.75 5
2020/0300 Ristić Luka 19.17 17.3 36.47 3.75 6.25 46.47 5
2020/0301 Đerić Miloš 25 20.83 45.83 20 22.5 88.33 9
2020/0303 Dedić Andrej 20 20 40 18.75 30 88.75 9
2020/0304 Erić Aleksa 22.5 25 50 12.5 30 92.5 10
2020/0308 Mladenović Katarina 12.67 17.35 34.7 10 8.75 53.45 6
2020/0309 Petrović Isidora 20 25 50 13.75 17.5 81.25 9
2020/0310 Urošević Đorđe 15.83 18.75 37.5 13.75 23.75 75 8
2020/0311 Dimitrijević Petar 23.33 20 43.33 13.75 30 87.08 9
2020/0312 Petković Teodora 20 12.5 32.5 1.25 6.25 40 5
2020/0313 Božanić Julija 20.83 20.08 40.91 8.75 25 74.66 8
2020/0314 Aleksić Marko 21.67 20.83 42.5 10 18.75 71.25 8
2020/0316 Dumanović Aleksandar 15 19.85 39.7 8.75 13.75 62.2 7
2020/0322 Janković Katarina 25 25 50 15 13.75 78.75 8
2020/0323 Marković Bogdan 20 25 50 15 12.5 77.5 8
2020/0325 Vujčić Milena 20 18.75 38.75 20 30 88.75 9
2020/0326 Đukić Stevan 20.83 15 35.83 8.75 11.25 55.83 6
2020/0331 Ristić Luka 20 8.75 28.75 2.5 11.25 42.5 5
2020/0332 Stojković Miloš 22.5 24.88 49.76 10 11.25 71.01 8
2020/0334 Gavrilović Marko 20 21.22 42.44 12.5 22.5 77.44 8
2020/0335 Ondrik Mateja 22.5 23.75 47.5 8.75 18.75 75 8
2020/0340 Tepavčević Marko 17 2.5 19.5 18.75 22.5 60.75 7
2020/0341 Popović Nevena 20 16.67 36.67 13.75 18.75 70.07 8
2020/0342 Ćurčić Sanja 0 12 24 5 12.5 41.5 5
2020/0346 Bajčetić Sofija 15 13.75 28.75 0 17.5 46.25 5
2020/0347 Trifunović Andrija 13 18.75 37.5 20 28.75 86.25 9
2020/0351 Jeremić Stefan 17.5 7 24.5 0 13.75 38.25 5
2020/0353 Spasojević Vukašin 17.5 8.33 25.83 20 23.75 70.08 8
2020/0356 Đurić Jelena 14.33 21.81 43.62 20 23.75 87.37 9
2020/0358 Kostadinov Maksim 15 20 40 15 12.5 67.5 7
2020/0364 Stanisavljević Đorđe 25 10.71 35.71 6.25 0 41.96 5
2020/0365 Gajić Lazar 25 23.75 48.75 12.5 22.5 83.75 9
2020/0366 Krunić Mihajlo 25 25 50 20 18.75 88.75 9
2020/0375 Đorđević Ivona 15 15 30 0 7.5 37.5 5
2020/0376 Vuković Jovana 15 14.48 29.48 20 17.5 66.98 7
2020/0377 Marković Branko 25 20.42 45.42 8.75 11.25 65.42 7
2020/0379 Rosandić Veljko 15.33 15 30.33 7.5 17.5 55.33 6
2020/0381 Trišović Stefan 15 23.75 47.5 18.75 11.25 77.5 8
2020/0382 Ognjenović Ana Marija 0 10 20 0 11.25 31.25 5
2020/0383 Brković Tijana 20.83 20 40.83 15 20 75.83 8
2020/0384 Savić Luka 0 13.75 27.5 15 8.75 51.25 6
2020/0385 Hadžić Luka 15 23.75 47.5 2.5 13.75 63.75 7
2020/0387 Igić Milorad 22.5 0 22.5 0 10 32.5 5
2020/0388 Mijailović Andrija 25 19.05 44.05 3.75 20 67.8 7
2020/0390 Bogdanović Nikola 12 11.37 23.37 3.75 25 52.12 6
2020/0391 Branković Mihajlo 25 25 50 18.75 28.75 97.5 10
2020/0392 Milojević Aleksa 15 15.42 30.84 10 13.75 54.59 6
2020/0393 Čotra Bogdan 15 13.23 28.23 5 7.5 40.73 5
2020/0394 Lazić Miloš 0 12.5 25 8.75 20 53.75 6
2020/0395 Vasović Anastasija 17.5 25 50 7.5 30 87.5 9
2020/0396 Maksimović Miloš 19.17 11.88 31.05 8.75 12.5 52.3 6
2020/0397 Simić Natalija 22.5 18.33 40.83 10 13.75 64.58 7
2020/0398 Arsović Mitar 18.33 0 18.33 2.5 25 45.83 5
2020/0399 Savić Nevena 15 20 40 10 25 75 8
2020/0400 Radojević Filip 20.83 16.67 37.5 15 25 77.5 8
2020/0401 Trifuljesko Petar 15 20 40 15 23.75 78.75 8
2020/0402 Bjelić Radoš 23.33 12.78 36.11 2.5 12.5 51.11 6
2020/0403 Stevanović Hristina 18.33 7.5 25.83 2.5 17.5 45.83 5
2020/0404 Marković Marko 15 5.15 20.15 0 23.75 43.9 5
2020/0405 Kukanjac Milica 17.5 16.67 34.17 0 12.5 46.67 5
2020/0406 Matić Predrag 20.83 18.75 39.58 3.75 13.75 57.08 6
2020/0407 Mitrović Strahinja 21.66 19.7 41.36 8.75 18.75 68.86 7
2020/0408 Pijović Marko 10 15.42 30.84 15 13.75 60.09 7
2020/0409 Jovančić Luka 25 21.67 46.67 10 18.75 75.42 8
2020/0410 Vagner Aleksandar 25 25 50 20 17.5 87.5 9
2020/0411 Svilar Marina 22.5 21.67 44.17 15 17.5 76.67 8
2020/0412 Stanković Marija 21.67 20.2 41.87 15 20 76.87 8
2020/0415 Čeman Stanislav 21.67 20 41.67 20 11.25 72.92 8
2020/0416 Mladenović Milica 15 19.91 39.82 13.75 18.75 72.32 8
2020/0417 Tiosavljević Matija 17.5 20.08 40.16 15 22.5 77.66 8
2020/0418 Mirković Nikola 20 22.5 45 0 23.75 68.75 7
2020/0419 Marinkov Đorđe 21.67 20 41.67 8.75 18.75 70.07 8
2020/0421 Stambolija Julija 20 23.75 47.5 18.75 25 91.25 10
2020/0422 Popović Kristina 15 15 30 2.5 18.75 51.25 6
2020/0423 Srbuljević Miljana 17.5 15 32.5 10 17.5 60.01 7
2020/0425 Novaković Miloš 23.33 21.33 44.66 15 25 84.66 9
2020/0427 Matović Tijana 24.17 18.75 42.92 3.75 17.5 64.17 7
2020/0428 Kovačević Petar 25 19.88 44.88 7.5 17.5 70.08 8
2020/0430 Nešić Mihajlo 20 17.5 37.5 0 7.5 45 5
2020/0431 Bisenić Mihajlo 14.5 18.33 36.66 5 11.25 52.91 6
2020/0432 Krečković Matija 20 25 50 13.75 63.75 7
2020/0433 Obradović Pavle 25 21.67 46.67 8.75 17.5 72.92 8
2020/0434 Miljković Mina 25 25 50 18.75 23.75 92.5 10
2020/0436 Ristić Teodora 23.33 19.88 43.21 8.75 17.5 70.06 8
2020/0437 Gojak Željana 15 12.92 27.92 10 12.5 50.42 6
2020/0438 Đorđević Mihajlo 17.5 22.5 45 10 25 80.01 9
2020/0439 Ivković Ana 12.5 11.88 24.38 10 7.5 41.88 5
2020/0440 Milošević Lazar 22.5 20 42.5 13.75 25 81.25 9
2020/0441 Ahmić Matija 20.83 24.48 48.96 13.75 17.5 80.21 9
2020/0442 Kalinović Saša 25 19.17 44.17 13.75 10 67.92 7
2020/0443 Nenadović Luka 22.5 20 42.5 7.5 11.25 61.25 7
2020/0444 Ivković Milica 21.67 8.75 30.42 15 22.5 67.92 7
2020/0445 Baković Damjan 17.5 18.75 37.5 10 18.75 66.25 7
2020/0446 Nešić Danko 15 13 28 0 10 38 5
2020/0447 Predojević Teodora 21.67 0 21.67 7.5 17.5 46.67 5
2020/0449 Đerić Nina 15 22.33 44.66 20 17.5 82.16 9
2020/0451 Mrđa Irina 24.17 17.08 41.25 15 18.75 75 8
2020/0452 Laban Olga 19.17 14.37 33.54 10 25 68.54 7
2020/0455 Purić Biljana 23.33 20 43.33 12.5 30 85.83 9
2020/0457 Popović Elena 25 23.33 48.33 15 30 93.33 10
2020/0460 Vlahović Ana 15 0 15 6.25 7.5 28.75 5
2020/0461 Popović Teodora 15 18.33 36.66 15 25 76.66 8
2020/0462 Malezić Aleksa 20 20 40 15 6.25 61.25 7
2020/0463 Vučinić Jovana 23.33 20 43.33 8.75 7.5 60.08 7
2020/0464 Papić Srđan 15 23.23 46.46 0 28.75 75.21 8
2020/0465 Tanjević Željko 20.83 23.33 46.66 13.75 17.5 77.91 8
2020/0466 Panić Anica 19.15 25 50 2.5 18.75 71.25 8
2020/0467 Živić Jovana 15 10 25 3.75 20 48.75 5
2020/0468 Katić Aleksandar 17.5 8.75 26.25 6.25 16.25 48.75 5
2020/0470 Janović Stefan 15 17.5 35 12.5 12.5 60.01 7
2020/0471 Stojić Dragana 5 13.75 27.5 6.25 5 38.75 5
2020/0472 Pijetlović Ivana 19.17 15 34.17 3.75 8.75 46.67 5
2020/0473 Paunović Mladen 20.83 0 20.83 13.75 11.25 45.83 5
2020/0474 Jovanović Borisav 25 16.67 41.67 3.75 10 55.42 6
2020/0475 Ivošević Vuk 11.5 8.75 20.25 10 25 55.25 6
2020/0476 Luković Jovan 0 0 0 15 15 5
2020/0478 Ranković Veljko 20 15 35 1.25 23.75 60.01 7
2020/0479 Plašić Nemanja 21.67 20.42 42.09 8.75 15 65.84 7
2020/0482 Ponjavić Svetlana 15 4.5 19.5 8.75 0 28.25 5
2020/0485 Srdić Simonida 25 22.5 47.5 20 30 97.5 10
2020/0488 Samardžija Aleksa 15 21.67 43.34 13.75 17.5 74.59 8
2020/0489 Beljić Lazar 17.5 21.33 42.66 5 17.5 65.16 7
2020/0491 Tasić Igor 15 21.67 43.34 7.5 1.25 52.09 6
2020/0492 Milutinović Darko 18.33 15 33.33 2.5 5 40.83 5
2020/0493 Jarić Uroš 25 23.75 48.75 10 58.75 6
2020/0494 Popović Pavle 15 21.67 43.34 12.5 22.5 78.34 8
2020/0495 Ristanović Aleksandar 23.33 10.88 34.21 3.75 25 62.96 7
2020/0496 Papić Dušan 20 10 30 13.75 23.75 67.5 7
2020/0498 Kuštrimović Maksim 0 5.42 10.84 8.75 25 44.59 5
2020/0499 Lupšić Vasilije 20 9.72 29.72 12.5 30 72.22 8
2020/0500 Karadžić Miljan 18.34 0 18.34 15 23.75 57.09 6
2020/0501 Vujčić Vladimir 12 12.5 25 0 23.75 48.75 5
2020/0504 Stojković Marko 25 15 40 8.75 16.25 65 7
2020/0505 Latković Mihailo 23.33 18.9 42.23 5 20 67.23 7
2020/0506 Milovanović Nemanja 25 19.17 44.17 15 23.75 82.92 9
2020/0508 Matić Ana 22.5 17.35 39.85 3.75 28.75 72.35 8
2020/0509 Murgaški Dušan 20 1.67 21.67 15 13.75 50.42 6
2020/0510 Rankić Momčilo 15 16.25 32.5 13.75 8.75 55 6
2020/0511 Babić Filip 20 16.04 36.04 15 18.75 70.09 8
2020/0515 Garović Igor 8 7.5 15.5 10 16.25 41.75 5
2020/0516 Đokić Ognjen 18.33 3.13 21.46 10 31.46 5
2020/0517 Petrović Aleksa 15 8.91 23.91 2.5 8.75 35.16 5
2020/0518 Lalković Emilija 17.5 17.5 35 7.5 18.75 61.25 7
2020/0519 Pećinar Andrija 25 25 50 18.75 22.5 91.25 10
2020/0520 Štulić Dunja 20 19.17 39.17 0 15 54.17 6
2020/0521 Marković Nikola 25 23.75 48.75 6.25 16.25 71.25 8
2020/0523 Lepojević Marko 20 21.67 43.34 8.75 23.75 75.84 8
2020/0524 Živkić Bobana 17.5 8.78 26.28 0 25 51.28 6
2020/0525 Zivlak Nikola 0 23.75 47.5 20 25 92.5 10
2020/0526 Cvetković Marija 15 0 15 10 13.75 38.75 5
2020/0527 Živojinović Petra 20 18.33 38.33 10 17.5 65.83 7
2020/0528 Šišić Nikola 13.75 14.75 29.5 0 6.25 35.75 5
2020/0533 Slavić Milan 20 23.75 47.5 10 15 72.5 8
2020/0534 Arnautović Miloje 23.33 23 46.33 15 12.5 73.83 8
2020/0536 Pavlović Sava 22.5 25 50 13.75 30 93.75 10
2020/0539 Radosavljević Đorđe 19.17 20 40 10 15 65 7
2020/0542 Đorđević Filip 0 0 0 0 0 5
2020/0544 Petričić Luka 0 18.34 36.68 8.75 30 75.43 8
2020/0547 Adamović Mateja 22.5 20.42 42.92 8.75 0 51.67 6
2020/0551 Vukadinović Minja 25 18.75 43.75 20 18.75 82.5 9
2020/0554 Kazimirović Matija 20 25 50 10 10 70.01 8
2020/0555 Milivojević Stefan 17.75 20 40 15 23.75 78.75 8
2020/0556 Maljan Mirko 22.5 0 22.5 0 17.5 40 5
2020/0557 Petrović Pavle 15 15 30 10 0 40 5
2020/0559 Jankelin Jakov 15 5 20 10 17.5 47.5 5
2020/0560 Petrović Vladimir 22.5 14.54 37.04 2.5 10 50.04 6
2020/0561 Mladenović Stefan 25 25 50 8.75 17.5 76.25 8
2020/0563 Milićević Dušan 22.5 20 42.5 15 28.75 86.25 9
2020/0565 Đorđević Mihajlo 0 5.07 10.14 3.75 5 18.89 5
2020/0568 Marković Filip 15 0 15 6.25 0 21.25 5
2020/0569 Milenković Marko 20.83 15.42 36.25 6.25 5 47.5 5
2020/0570 Tošić Emilija 18.33 12.5 30.83 10 17.5 58.33 6
2020/0571 Popov Jelena 15 18.33 36.66 10 13.75 60.41 7
2020/0575 Paunović Rastko 15 6.25 21.25 7.5 3.75 32.5 5
2020/0578 Krekić Nebojša 25 22.5 47.5 20 23.75 91.25 10
2020/0580 Nedović Aleksa 6 14.88 29.76 0 17.5 47.26 5
2020/0583 Vidić Novak 15 13.75 28.75 5 11.25 45 5
2020/0584 Bošković Ivan 25 23.13 48.13 18.75 17.5 84.38 9
2020/0586 Rečević Veljko 10 14.95 29.9 0 18.75 48.65 5
2020/0591 Radulović Andrija 20 18.33 38.33 10 11.25 60.08 7
2020/0593 Burgić Mihajlo 1.67 10.75 21.5 8.75 6.25 36.5 5
2020/0594 Popović Mladen 15 12.5 27.5 12.5 3.75 43.75 5
2020/0596 Ivković Marko 15 14.88 29.88 3.75 23.75 57.38 6
2020/0597 Grubor Ena 5 17.5 35 5 18.75 58.75 6
2020/0599 Aleksijević Vuk 21.67 18.75 40.42 15 6.25 61.67 7
2020/0600 Živojinović Milica 20 15 35 5 18.75 58.75 6
2020/0601 Perišić Mladen 20.83 22 44 3.75 20 67.75 7
2020/0604 Ristić Dušan 0 5.1 10.2 12.5 11.25 33.95 5
2020/0605 Vidosavljević Marko 22.5 16.67 39.17 8.75 11.25 60.07 7
2020/0606 Šujdović Milica 15 0 15 12.5 3.75 31.25 5
2020/0607 Radovanović Milica 12.5 0 12.5 0 11.25 23.75 5
2020/0608 Janković Biljana 15 17.81 35.62 10 13.75 60.07 7
2020/0609 Jovanov Uroš 25 23.75 48.75 13.75 18.75 81.25 9
2020/0610 Vidojević Nađa 15 2.5 17.5 2.5 12.5 32.5 5
2020/0611 Marković Luka 0 25 50 10 30 90.01 10
2020/0612 Mirčić Jelena 19.17 0 19.17 10 12.5 41.67 5
2020/0613 Pavlović Nikola 15 13.75 28.75 6.25 10 45 5
2020/0614 Ralić Dušan 15 19.17 38.34 15 7.5 60.84 7
2020/0615 Obradović Aleksa 15 0 15 18.75 10 43.75 5
2020/0616 Tovladić Vladimir 15 22.25 44.5 3.75 16.25 64.5 7
2020/0624 Tomašević Todor 20 10 30 0 13.75 43.75 5
2020/0628 Popović Isidora 10 19.88 39.76 20 12.5 72.26 8
2020/0629 Kostić Vladimir 0 5.07 10.14 0 0 10.14 5
2020/0634 Stanković Luka 21.67 20.83 42.5 8.75 2.5 53.75 6
2020/0639 Stijepović Vuk 23.33 18.13 41.46 8.75 6.25 56.46 6
2020/0642 Šibul Sara 15 12.45 27.45 10 8.75 46.2 5
2020/0643 Radovanović Vukašin 14 5.83 19.83 6.25 0 26.08 5
2020/0645 Tofilović Anica 3 0 3 6.25 0 9.25 5
2020/0647 Milošević Stefan 22.5 13 35.5 12.5 16.25 64.25 7
2020/0648 Pušica Teodora 20.83 15 35.83 10 25 70.83 8
2020/0649 Straka Filip 25 0 25 18.75 6.25 50.01 6
2020/0655 Tomić Veljko 20.83 17.5 38.33 8.75 1.25 48.33 5
2020/0657 Srećković Teodora 25 23.33 48.33 20 30 98.33 10
2020/0658 Brkić Đorđe 25 22.5 47.5 7.5 6.25 61.25 7
2020/0660 Obradović Željko 25 24.88 49.88 18.75 16.25 84.88 9
2020/0661 Dobrosavljević Jelena 13.75 6.5 20.25 0 15 35.25 5
2020/0662 Bajić Jovan 15 18.75 37.5 15 18.75 71.25 8
2020/0664 Dimitrijević Marko 20 23.75 47.5 18.75 15 81.25 9
2020/0665 Vujošević Radoje 5 8.83 17.66 8.75 23.75 50.16 6
2020/0666 Genić Natalija 15 12.5 27.5 10 7.5 45 5
2020/0669 Dević Marko 25 10 35 3.75 20 58.75 6
2020/0670 Ćurguz Anđela 20 0 20 10 25 55 6
2020/0671 Krivošić Anđela 15 15 30 1.25 18.75 50.01 6
2020/0672 Savić Marko 19.17 23.33 46.66 3.75 23.75 74.16 8
2020/0673 Kovač Daniel 15 22.5 45 3.75 10 58.75 6
2020/0674 Knežević Janko 9.17 12.5 25 5 17.5 47.5 5
2020/0675 Pejić Aleksa 15 3.75 18.75 0 0 18.75 5
2020/0676 Petrušić Aleksa 17.5 4.38 21.88 10 0 31.88 5
2020/0677 Perenčević Bojan 22.5 14.17 36.67 7.5 17.5 61.67 7
2020/0679 Radulović Luka 15 13.75 28.75 10 25 63.75 7
2020/0681 Jovanović Ognjen 25 22.33 47.33 10 1.25 58.58 6
2020/0682 Milivojević Dušan 25 25 50 20 17.5 87.5 9
2020/0686 Mijailović Matija 20.83 16.38 37.21 3.75 5 45.96 5
2020/0689 Begović Jelena 17.5 21.33 42.66 10 13.75 66.41 7
2020/0690 Takić Milan 15 21.67 43.34 10 15 68.34 7
2020/0692 Stanković Marko 25 24.85 49.85 8.75 5 63.6 7
2020/0693 Bašić Danilo 22.5 20 42.5 10 11.25 63.75 7
2020/0697 Živković Matija 17.5 21.73 43.46 7.5 23.75 74.71 8
2020/0698 Čobeljić Filip 25 15.5 40.5 10 11.25 61.75 7
2020/0699 Ristić Damjan 24.17 6.5 30.67 15 6.25 51.92 6
2020/0700 Šebek Đuro 17.5 12.38 29.88 3.75 11.25 44.88 5
2020/0701 Šaćirović Ahmed 0 0 0 0 0 0 5
2020/0703 Nedeljković Kosta 20.83 17.5 38.33 12.5 3.75 54.58 6
2020/0704 Vujović Žarko 22.5 0 22.5 10 11.25 43.75 5
2020/0705 Fejza Denis 20.83 24 48 8.75 25 81.75 9
2020/0707 Pajović Nikola 15 13 28 13.75 11.25 53 6
2020/0708 Stančević Marko 23.33 24.85 49.7 13.75 18.75 82.2 9
2020/0709 Rakonjac Aleksa 20 11.25 31.25 10 13.75 55 6
2020/0711 Bogdanović Lana 15 12.5 27.5 3.75 13.75 45 5
2020/0712 Dobrić Lazar 21.67 16.88 38.55 20 17.5 76.05 8
2020/0713 Radosavljević Natalija 15 13.75 28.75 10 12.5 51.25 6
Nađa
2020/0714 Vukadinović Vojin 18 0 18 5 18.75 41.75 5
2020/0716 Slavić Luka 15 12.38 27.38 0 3.75 31.13 5
2020/0717 Hrkalo Avram 10.42 0 10.42 13.75 7.5 31.67 5
2020/0719 Vasilijević Andreja 12.5 13.75 27.5 3.75 6.25 37.5 5
2020/0720 Bojanić Tamara 20 12.75 32.75 0 7.5 40.25 5

Das könnte Ihnen auch gefallen