Sie sind auf Seite 1von 250

hinter

unter in

auf vor ueber neben


an der Wand
die, -en : truyền thống thăm nhà hát

stattfinden : tổ chức

e, Messe, n: chợ

seit ..: từ..


hđ quá khứ vẫn
tiếp tới hiện tại

beruehmt: nổi tiếng


Nhứng ng yêu thích sách

tới hội chợ triển lãm sách

nhà ga chính

tp công nghiệp

tủng tâm tp

hấp dẫn

produzieren : sản xuất


e Produckt, e ; sản phẩm
das Schild, e : biển báo die Stadtkarte ; n : bản đồ thành phố
das Fahrrad , "er : xe đạp der Zaun , e ; hàng rào
das Auto, -s das Strommasten, - : cột điện
der Bus, -se die Werbung, en : quảng cáo
Entschuldidung, wo kann ich das Sekretariat finden

Wo ist die Garderobe

Wo liegen die Toiletten / Wo kann ich die Toiletten finden

Wo kann ich den Ausgang hier finden

Wo kann ich die Verwaltung finden

Wo kann ich das Buero von Frau Mueller finden


................................... Website - Webseite

sản xuất
.........................
............. .............. thú vị
........ ..................... ............. ..........
...... ......... .................
Chef sếp .............. .........................................................
Chefkoch: đầu bếp ..... ............................ ..................
.........................................
Meeting
...........................................................
............. .............

die Aktivität, -en : hoạt động


Besprechung organisieren

Telefonate fuehren Faxe senden Partner/ Gaeste begruessen


..............................................

: nghề kỹ sư ô tô HA
.................................

-Name
Name -Beruf
-
Beruf/ Stelle - Information von
........... .......: cá nhân
Telefonnummer
.
Firmenname -
Adresse -
Webseite -
E-Mail
sich vor-stellen : tự giới thiệu bản thân
:trao đổi
.................

trao đổi

.............................

Auf Bild 1 : Auf Bild 2


.............:bắt đầu

: kiếm tiền
................................ :lái xe tới nhiều đất nước khác
: cùng làm việc
.........................
: làm việc một mình
bei,,,melden đăng ký tại (.) punkt
(-):minus
e Agentur : văn phòng
einige nạn thất nghiệp toàn cầu vấn đề
=wenig: một ít .......................
..........
...................
............. ................

.............
.......................
..........
? Was muessen die Arbeitslose machen , wenn sie keine Arbeit haben ?
Sie muessen bei der Arbeitsagentur arbeitlos melden.
?Was koennen sie bekommen?
Sie koennen einige Monate Geld von der Arbeitsagentur bekommen ?
?Wie kann die Agentur helfen ?
die Agentur kann bei der Suche nach Arbeit helfen.
? Wo koennen Arbeitslose uber Berufe finden ?->Sie koennen ueber Beruf unter www.arbeitsagentur.de,....
Verneinung Possessivartikel
.......................................................................

huấn luyện viên leiten ; quản lý, hướng dẫn


Kursleiter :
......... Leiter : Quản lý, trưởng phòng
.............. r, Mitglieder,- : thành viên
tổ chức

zufrieden sein : hài lòng

yêu thích ......

ghét
......
........
Wie viele Prozent in ..... + Verb + O?
Wie viele Prozent in Istarael hassen ihren Job ?
15 von 100 Berufstaetigen hassen ihren Job . ihre Arbeit
-> Prozent + von + 100 + Berufstaetigen +Land + Verb + ihren Job/ sagen : " Es ist nur ein Job"
nghề nghiệp mơ ước

kann
.... : vì
muss
.dụng cụ thể thao
muss .....
kann
................; dc nghỉ
muss koennen
koennen

, denn S + Verb : ... vì ....

Ja, ich muss am Samstag


arbeiten.

Ja, wir am Telefon sein.


muessen

................
Nein, sie kann nicht kochen.

Ja, ich muss um 6.30 Uhr aufstehen.

Nein, wir muessen telefonieren.


viel

Sie kann mit Kindern arbeiten.


Sie kann nicht viel Geld verdienen.

Sie muss gern spielen und singen.


Sie kann viel draussen sein.
Sie muss nicht am Wochenende arbeiten.
..............................................
moegen: thích .........
Job=Beruf
.......
Team : nhóm . .......
aufraeumen
..................
......................

.........................................................
thời gian làm việc
unsere .... ihre
.............
meine seine
......
seine ...
ihre
danh lam thắng cảnh .......................
hỏi về đường, miêu tả
kể về chuyến du lịch viết bưu thiếp

jede- + Nomen : mỗi..../ Jeder Student


bringt ein Heft zur Uni.
aus...nach : xuất phát...đến....
s Programm : chương trình / r
e
chuyến dã ngoại Programmierer : người lập trình

.......... s Spasiergang : cuộc đi dạo


e truyền............
thống
.............
...............
....................... ............ ..............
........................... .......................
(s)
.... ...... ......
;..........................
..................... ....... >< teuer
................
.................. besichtigen = besuchen : tham quan
=Foto machen
von...bis; từ đâu tới đâu
: người quản lý chuyến dã ngoại
e Stadt-rund-fahrt: chuyến đi vòng thành phố

voll><leer : đông đủ/đầy >< vắng vẻ/ trống trải


beliebt : được yêu thích
Erzaehlen Sie von einer Exkursion, die Sie gemacht haben.
Kể lại 1 chuyến đi dã ngoại mà các bạn đã tham gia.
.
.....................

......................
............ ...........
?Wohin gehst du am WE ? Wohin ? - Giới từ + AKK
Ich gehe in die Bibliothek. / in das (ins) Museum
Bewegung : hành động thay đổi vị trí
Wohin + V + S + ....?

........... ........ : ngoại lệ

Ich gehe zur/in die Schule : đi tới trường / đi học

Das könnte Ihnen auch gefallen