Sie sind auf Seite 1von 29

Danh sách khách hàng mua villa1

No Ho Ten N

1 Dinh Phuong Nga ###

2 Nguyen Viet Hai ###

3 Mai Phuong Thuy ###

4 Chu Quang Duy 1


5 Trinh Quang Rung ###

6 Nguyen Duc Vui ###

7 Do Thi Tham ###


8 Doan Duc Thang ###

9 Duong Mai Thuy ###

10 Do Thi Thu Thuy ###

11 Le Quynh Lam

12 Nguyen Dang Son ###


13 Tran Luong Thuan ###

14 Trinh Phuong Nhung ###


15 Doan Tien Vinh ###

16 Vo Thanh Ha ###
17 Le My Linh ###
18 Phan Thi Thu Thuy ###
19 Pham Thi Mo ###
20 Nguyen Ngoc Anh

21 Tran Thi Thuy ###


22 Le Minh Hien ###
23 Phung Thi Hai Yen ###
24 Nguyen Hoang Oanh ###

25 Le Hoang Nam Thang ###


26 Tran Cong Than ###
27 Tran Thi Tuyet Mai
28 Vu My Lan ###
29 Le Thi Bich Lien ###
30 Vu Thanh Nga ###
31 Do Ngoc Mai Linh ###

32 Bui Minh Dat ###

33 Trinh Van Chung ###


34 Do Nhu Quang ###
35 Ngo Thuy Duong ###
36 Ho Duc Thang ###
37 Le Van Sang ###
38 Nguyen Hong Thanh ###
39 Tran Thuy Trang
40 Bui Dieu Thuong ###
41 Nguyen Thi Hai Yen
42 Ha Thi Diem Huong ###
43 Ha Thi Thien Huong ###
44 Nguyen Van Nam ###
45 Phan Tien Phuong ###
46 Nguyen Thi Thuc Linh ###
47 Cung Thi Huong Thao ###
48 Le Thu Ha ###
49 Le Thu Hang ###
50 Le Mai Trang ###
51 Khuat Thi Phuong Thao ###
52 Pham Thi Diep ###
53 Nguyen Thi Kim Dung ###
54 Le Thi Phuong Thao ###
55 Nguyen Hong Thai ###
56 Luu Thi Minh Xuan ###
57 Do Thanh Van ###
58 Ngo Thi Hong ###
59 Nguyen Vu Thanh ###
60 Tran Thi Mai Huong ###
61 Nguyen Thi Hoa ###
62 Nguyen Thi Phuong Van
63 Nguyen Nhu Trang
64 Tran Ha Hoa
65 Nguyen Duy Noi
66 Nguyen Thi Kim Le
67 Hoang Van Van
68 Hoang Thi Lien
69 Le Anh Dung
70 Nguyen Hoang Binh
71 Vu Thi Thu Hien
72 Nguyen Hong Thanh
73 Do Thi Han
74 Vu Hoang Hiep
75 Nguyen Tien Hung
76 Nguyen Tuan Vu
77 Hoang Manh Tien
78 Nguyen Thi Thu Ha
79 Ngo Thanh Thanh
80 Nguyen Duc Thang
81 Pham Minh Ha
82 Do Thanh Hai
83 Nguyen Thi Nguyet Nga
84 Nguyen Dang Son ###
85 Nguyen Van Lan ###
86 Nguyen Dinh Khang ###
87 Ta Dang Trinh ###
88 Tran Thi Cam ###
89 Vu Ngoc Anh ###
90 Le Van Bang ###
91 Du Van Hiep ###
92 Nguyen Thi Binh ###
93 Nguyen Van Hung ###
94 Nguyen Thi Mai Hoa ###
95 Ngo Quang Lien ###
96 Le Thi Thanh Thuy ###
97 Nguyen Dang Hung ###
98 Le Dung ###
99 Cu Thi Minh Hien ###
100 Nguyen Thi Thang ###
101 Nguyen Ngan Hoa ###
102 Nguyen Thi Van ###
103 Nguyen Thi Kim Hoat ###
mua villa1
Di Động

0983.912.029

0912.246.781

0988.550.586

0977.686.539
0979.638.989

0903.268.913

0914.316.875
0904.287.448

0975.616.642

0936.022.440

0923.938.888

0982.244.304
0983.606.461

0982.018.874
0988.773.073

0912.266.846
0904.100.103
0904.779.866
0905.993.639
0904.120.586

0912.642.978
0988.474.609
0988.301.054
0983.066.688

0913.551.314
0934.341.818
0904.198.108
0902.616.868
0906.295.555
0985.386.742
0904.727.766

0915.199.608

0984.823.023
0988.626.262
0913.586.060
0988.016.065
0989.193.078
0983.604.426

0983.286.404
0903.246.126
0983.184.648
0903.405.583
0913.201.922
0988.796.688
0953.353.669
0906.268.837
0913.034.666
0913.513.813
0902.252.691
0934.288.339
0915.868.656
0912.032.257
0972.869.466
0913.349.900
0948.485.868
0974.689.988
0904.062.066
0903.426.869
0906.060.502
0915.868.656
0904.250.660
0903.250.879
0914.381.922
0903.246.627
0912.040.636
0915.383.686 /0166.4239.348
0912.585.202
0904.152.951
0982.418.686
0915.116.197

0913.327.339
0983.123.358
0946.561.987
0947.172.737
0938.868.066

0123.5656.6689
0984.797.479
0936.685.737
0903.419.324
43.8214143
0982.244.304
0913.513.855
43.3518978
43.3822369
043.382.601
43.3826013

0913.288.845
0985.883.239
936.729195
0912.101.319
0913.592.139
0904.189.751
4.33828511
0904.129.553
4.33504535
0989.751.517
0913.513.855
0982.416.983
Địa chỉ thường trú

144, To 63, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi

63, To 26, cum 9, Tan Xuan, Xuan Dinh, Tu Liem, Ha No

So 32/46, Phuong Mai, Dong Da, Ha Noi

Tan Hong, Tu Son, Bac Ninh


So102, Nguyen Hoang Ton, Tay Ho, Ha Noi

Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi

So 1, Khu tap the cong ty vat tu, duong Le Hong Pho


2Angõ 210, ngách 3, Hoàng Văn Thái, HN

Phuong Cach, Quoc Oai, Ha Tay

Xom 2, Van Khe, Ngia Huong, Quoc Oai

So 1, ngo 99, To 39, Dich Vong Hau, Ha Noi

26B, Pho Xa La, Phuong Phuc La, Ha Dong


33/8 Hung Vuong, P.6, Q.6, TP Ho Chi Minh

So 21, ngo 720, La Thanh, Ha Noi


Chan Mong, Doan Hung, Phu Tho

So 25, ngo 1, Nguyen Tri Phuong, Ba Dinh, Ha Noi


36/161 Thai Ha, Dong Da, HN
69, Huynh Thuc Khang, Yet Kieu, Ha Dong, HN
Thon Trung, Xuan Dinh, Tu Liem
111, Ba Trieu, Hai Ba Trung, HN

P.1202, So 15, ngo 107, Nguyen Chi Thanh, Dong Da,


So 10, ngach 73/1, ngo 135 Doi Can, Ba Dinh, HN
Van Ha, Dong Anh, HN
P. 305, C4, Trung Tu, Dong Da, HN

62, D3, Vuon Dao, Phu Thuong, Tay Ho, HN


11, Ngo Gia Tu, Quang Trung, Ha Dong, HN
34, To 16, Nghia Do, Cau Giay, HN
To 16, cum Tay Ho, Quang An, Tay Ho, HN
12A T7, Ciputra, Tay Ho, HN
Bao Thanh, Phu Ninh, Phu Tho
44 ngo Van Minh,khu van cong Mai Dich,Cau Giay, HN

Cum 4, Vong Xuyen, Phuc Tho, Ha Noi

mail
101, ngo12, Chinh Kinh, Nhan Chinh, HN
P. 510, K1, Thanh Cong, Ba Đinh, HN
2,ngo115, Huynh Thuc Khang, Yen Hoa, Cau Giay, HN
P.301, F1, Thanh Cong, Ha Noi
25, ngo Trung Yen, Hoan Kiem, HN
6B ngo 4, Kim Ma, Ba Đinh, HN
C605, the manor- My Đinh Song Đa, HN
E901, Thap E, The Manor, My Đinh, HN
3,cum 4, to 30, Phu Thuong Tay Ho, HN
27, ngo 107, Hong Mai, Hai Ba Trung, HN
82B Kim Lien, Dong Da, HN
353 Truong Chinh, Thanh Xuan, HN
B11, lo 3, Khu đo thi moi Đinh cong, Hoang Mai, HN
To 2, Đinh Cong, Hoang Mai, HN
54, ngo 12, Đao Tan, Ba Đinh, HN

C803- The manor- Me Tri- Tu Liem- HN


E5- Ciputra

Đai Tu, Hoang Mai, HN


Lô G15 Khu đau gia Kien Hung Ha Cau - Ha Đong- HN
6/139/ Hoa Lam, Viet Hung, Long Bien, HN
Chief of Hacau Police
Chief of Hacau Police
11 E5- Tap the Song Nhue- Nguyen Trai-Ha Đong-HN
272, Le Loi, Thi Tran Van Dien, Ung Hoa, HN
356, Quang Trung, Ha Dong, HN

mai xuong du an 10h sang

So 102, thanh binh, mo lao, hdong


k lien lac dc

ngay mo ban goi dt bao truoc


Địa chỉ tạm trú

144, To 63, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi

63, To 26, cum 9, Tan Xuan, Xuan Dinh, Tu Lie

P.101, D3, Ngo 28D, Luong Dinh Cua, Phuong

So 102, Nguyen Hoang Ton, Tay Ho, Ha Noi

Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi

Si 1, Khu tap the cong ty vat tu tong hop Ha No


2A, ngo 210, ngach3, Hoang Van Thai

101, ngo Chinh Kinh, Nhan Chinh, Thanh Xuan,

194, Hoang Ngan, Trung Hoa, Nhan Chinh, Ha

So 1, ngo 99, To 39, Dich Vong Hau, Ha Noi

194, Hoang Ngan, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi


33/8 Hung Vuong, P.6, Q.6, TP Ho Chi Minh

So 21, Ngo 720, La Thanh, Ha Noi


Chan Mong, Doan Hung, Phu Tho

So 25, ngo 1, Nguyen Tri Phuong, Ba Dinh, Ha


36/161 Thai Ha, Dong Da, HN
69, Huynh Thuc Khang, Yet Kieu, Ha Dong, HN
Thon Trung, Xuan Dinh, Tu Liem
111, Ba Trieu, Hai Ba Trung, HN

P.1202, So 15, ngo 107, Nguyen Chi Thanh, Do


So 10, ngach 73/1, ngo 135 Doi Can, Ba Dinh,
Van Ha, Dong Anh, HN
12A06, 101, Lang Ha, Ba Dinh, HN

62, D3, Vuon Dao, Phu Thuong, Tay Ho, HN


11, Ngo Gia Tu, Quang Trung, Ha Dong, HN
34, To 16, Nghia Do, Cau Giay, HN
C/O Aon VN,unit1406,Floor14,Vietcombank,19
12A T7, Ciputra, Tay Ho, HN
Bao Thanh, Phu Ninh, Phu Tho
P 234 C8, Quang Trung, TP Vinh, Nghe An

Phu My, My Đinh, Tu Liem

Xuân Giai, Vinh Tien, Vinh Loc, Thanh Hoa


101, ngo12, Chinh Kinh, Nhan Chinh, HN
P. 510, K1, Thanh Cong, Ba Đinh, HN
2,ngo115, Huynh Thuc Khang, Yen Hoa, Cau G
P.301, F1, Thanh Cong, Ha Noi
25, ngo Trung Yen, Hoan Kiem, HN
6B ngo 4, Kim Ma, Ba Đinh, HN
C605, the manor- My Đinh Song Đa, HN
E901, Thap E, The Manor, My Đinh, HN
3,cum 4, to 30, Phu Thuong Tay Ho, HN
27, ngo 107, Hong Mai, Hai Ba Trung, HN
P.808, 27 Huynh Thuc Khang
353 Truong Chinh, Thanh Xuan, HN
B11, lo 3, Khu đo thi moi Đinh cong, Hoang Mai, HN
82, Nguyen Chi Thanh, Dong Da, HN
54, ngo 12, Đao Tan, Ba Đinh, HN
E-mail Người Nhận Chuyển Nhượng

phuongnga2986@yahoo.com

ng.viet.hai@unitedpharma.com.vn

phuongthuy0502@yahoo.com

husf_lady@yahoo.com Le Thu Hang


trung072@yahoo.com

vuinguyenduc@yahoo.com.vn

N/a Le Mai Trang


Khuat Thi Phuong Thao

maithuypc@yahoo.com

khoangsanhanoi@gmail.com

L58, TT4, My Dinh, Tu Liem Pham Thi Diep

y, Ha Noi
tranluongthuan@yahoo.com Pham Thi Diep

Nguyen Thi Kim Dung


vinhtiendoan@yahoo.com.vn Pham Thi Diep

vothanhhacdc@gmail.com Le Thi Phuong Thao


Doan Tien Vinh
phanthuthuy64@yahoo.co.uk
mopt83@gmail.com
ngocanh_a11@yahoo.com Nguyen Hong Thai

chuyển Post
Sai Số
Tắt máy
oanh_ihs@yahoo.com

thangfdi@gmail.com Luu Thi Minh Xua


thanhhadong1818@gmail.com Do Thanh Van
chuyển Post Ngo Thi Hong
ductuanthanhxuan@gmail.com

vuthanhnga20@gmail.com Nguyen Vu Thanh


dongocmailing@yahoo.com.vn

chuyển Post

chungvantrinh@yahoo.com Tran Thi Mai Huong


quangmonaco@yaho.com
chitchiu_1603@yahoo.com
thang.hd@hsc.com.vn

chocolate21480@yahoo.com Le Van Sang


Pham Thi Diep
vukhactruong@yahoo.com
dnguyetnga@yahoo.com -
not available Nguyen Thi Hoa
minhdd2010@yahoo.com;
hathienhuong@gmail.com

oang Mai, HN

Pham Thi Diep

số fax: 04 3 557 4102

huongtm73@gmail.com
Not available
npvan@yahoo.com
Not available

noi.nd@transimexsaigon.com

Not Available
Not Available
sales to call
Sales to call
Van phong nha dat so 2 Ngo Thi Nham, phuong Quang Trung, Ha Dong

No email
Not Available

No email
tienhm@cengroup.vn

No email
bocuki@yahoo.com
phamminhha82@yahoo.com
thanhhaivtv@gmail.com
ko co dia chi email
ko co dia chi email
nguyenvanlan_63@yahoo.com.vn
k co dia chi email

dvhiep@gov.vn
k co dia chi email

maihoa0214@yahoo.com
k co dia chi mail
k lien lac dc
cu_minhhien@yahoo.com ( co thong tin ngay mo ban bao ngay de chi con bao voi ca

hoaythy@gmail.com

ngon_gio2000@yahoo.com
Tel E - mail

0913.513.813 thuhang0312@gmail.com

0902.252.691 lemaitrang_1986@yahoo.com
0934.288.339 thaocpn@yahoo.com

0915.868.856

0915.868.856

0912.032.257
0915.868.856

0972.869.466
0988.773.073
0913.349.900

0948.485.868
0974.689.988
0904.062.066

0903.426.869

0906.060.502

0989.193.078
0915.868.656

0913.215.986
0915.868.656
, Ha Dong
gay de chi con bao voi cac ban cua chi den mua)