Sie sind auf Seite 1von 5

TABELE VERBE TARI SI NEREGULATE Nr. Crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Infinitiv
backen befehlen beginnen beien bergen bersten bewegen biegen bieten binden bitten blasen bleiben bleichen braten brechen brennen bringen denken dreschen dringen dnken drfen empfehlen erlschen erschallen erschrecken essen fahren fallen fangen fechten finden flechten fliegen fliehen flieen fressen frieren gren gebren geben gedeihen gehen gelingen gelten genesen genieen geschehen gewinnen gieen

Pers. a II-a sg. ind. prezent


du bckst befiehlst du beit du birgst du birst

Pers. a III-a sg. ind. prezent


er bckt befiehlt er beit er birgt er birst

Imperfect indicativ (pers. I sg.)


buk / backte befahl begann bi barg barst (borst) bewog bog bot band bat blies blieb blich briet brach brannte brachte dachte drasch (drosch) drang deuchte (dnkte) durfte empfahl erlosch erscholl erschrak a fuhr fiel fing focht fand flocht flog flo fra fror gor gebar gab gedih ging gelang galt genas geno geschah gewann go

Conjuctiv (pers. I sg.)


bke / backte befhle (befhle) begnne (begnne) bisse brge brste (brste) bewge bge bte b bte bliese bliebe bliche briete brche brennte (rar) brchte dchte drsche (drsche) drnge deuchte (dnkte) drfte empfhle (empfhle) (rar) erlsche erschlle (rar) erschrke e fhre fiele finge fchte fnde flchte flge flhe flsse fre frre gre gebre gbe gediehe ginge gelnge glte (glte) (rar) gense gensse geschhe gewnne (gewnne) (rar) gsse

Participiu II (perfect)
gebacken befohlen begonnen gebissen geborgen geborsten bewogen gebogen geboten gebunden gebeten geblasen geblieben geblichen gebraten gebrochen gebrannt gebracht gedacht gedroschen gedrungen gedeucht (gednkt) gedurft (drfen) empfohlen erloschen erschollen erschrocken gegessen gefahren gefallen gefangen gefochten gefunden geflochten geflogen geflohen geflossen gefressen gefroren gegoren geboren gegeben gediehen gegangen gelungen gegolten genesen genossen geschehen gewonnen gegossen

Auxiliar
haben haben haben haben haben sein haben haben, sein haben haben haben haben sein sein haben haben, sein haben haben haben haben haben, sein haben haben haben sein sein sein haben sein sein haben haben haben haben sein, haben sein sein haben haben, sein haben haben haben sein sein sein haben sein haben sein haben haben

Imperativ pers. a II-a sing.


back(e) befehl(e) beginn(e) bei(e) birg birst beweg(e) bieg(e) biet(e) bind(e) bitte blas(e) bleib(e) bleich(e) brat(e) brich brenn(e) bringe(e) dank(e) drisch dring(e)

Traducerea
a coace a porunci a incepe a musca a salva, a ascunde a plesni, a crapa a indupleca, a determina a indoi, a coti a oferi a lega a ruga a sufla a ramane a se decolora a frige, a praji a rupe, a se rupe a arde (intranz.) a duce a se gandi a treiera a insista, a patrunde a (se) parea a avea voie a recomanda a se stinge a rasuna a se speria a manca a merge (cu vehicul), a conduce (un vehicul) a cadea a prinde a face scrima a gasi a impleti a zbura, a pilota a se refugia, a fugi a curge a manca (d. animale) a-I fi frig, a ingheta a fermenta a naste a da a prospera a merge (pe jos) a reusi a fi valabil, a valora a se insanatosi a savura, a consuma a se intampla a castiga a turna, a varsa

du blst

er blst

du brtst du brichst

er brt er bricht

du drischst mich dnkt (deucht) du darfst du empfliehlst du erlischst du erschrickst du isst du fhrst du fllst du fngst du fichtst du flichtst

er drischt

ich, er darf er empfiehlt er erlischt er erschrickt isst er fhrt er fllt er fngt er ficht er flicht

du fliet du frit

er fliet er frit

du gebierst (gebrst) du gibst

sie gebiert (gebrt) er gibt

empfiehl erlist erschall(e) erschrick i fahr(e) fall(e) fange(e) ficht find(e) flicht flieg(e) flieh(e) flie(e) fri frier(e) gr(e) gebier (gebr(e)) gib gedeih(e) geh(e)

du giltst du genest du geniet

er gilt er genest er geniet es geschehieht er giet

genese geneie(e) gewinn(e) gie(e)

du giet

TABELE VERBE TARI SI NEREGULATE Nr. Crt.


52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Infinitiv
gleichen gleiten glimmen graben greifen haben halten hngen hauen hauen heben heien helfen kennen klimmen klingen kneifen kommen knnen kriechen laden lassen laufen leiden leihen lesen liegen lgen mahlen meiden melken messen milingen mgen mssen nehmen nennen pfeifen pflegen preisen quellen raten reiben reien reiten rennen riechen ringen rinnen rufen salzen

Pers. a II-a sg. ind. prezent

Pers. a III-a sg. ind. prezent

Imperfect indicativ (pers. I sg.)


glich glitt glomm grub griff hatte hielt hing hieb haute hob hie half kannte klomm klang kniff kam konnte kroch lud lie lief litt lieh las lag log mahlte mied melkte (molkt) ma milang mochte mute nahm nannte pfiff pflog pries quoll riet rieb ri ritt rannte roch rang rann rief salzte

Conjuctiv (pers. I sg.)


gliche glitte glmme grbe griffe htte hielte hinge hiebe haute hbe hiee hlfe (hlfe) (rar) kennte (rar) klmme klnge kniffe kme knnte krche lde liee liefe litte liehe lse lge lge mahlte miede melkte (mlkte) me milnge mchte mt nhme nennte (rar) pfiffe pflge priese qulle riete riebe risse ritte rennte rche rnge rnne (rnne) riefe salzte

Participiu II (perfect)
geglichen geglitten geglommen gegraben gegriffen gehabt gehalten gehangen gehauen gehaut gehoben geheien geholfen gekannt geklommen geklungen gekniffen gekommen gekonnt (knnen) gekrochen geladen gelassen gelaufen gelitten geliehen gelesen gelegen gelogen gemahlt gemieden gemelkt (gemolken) gemessen milungen gemocht (mgen) gemut (mssen) genommen gennant gepfiffen depflogen gepriesen gequellen geraten gerieben gerissen geritten gerannt gerochen gerungen geronnen gerufen gesalzen, gesalzt

Auxiliar
haben sein haben haben haben haben haben haben haben haben haben haben haben haben sein haben haben sein haben sein haben haben sein haben haben haben haben haben haben haben haben haben sein haben haben haben haben haben haben haben sein haben haben haben sein, haben sein haben haben sein haben haben

Imperativ pers. a II-a sing.


gleich(e) gleit(e) glimm(e) grab(e) greiff(e) hab(e) halt(e) hng(e) hau(e) hau(e) heb(e) hei(e) hilf kenn(e) klimm(e) kling(e) kneif(e) komm(e) kriech(e) lad(e) la (lassen) lauf(e) leid(e) leih(e) lies lieg(e) lg(e) mahl(e) meid(e) melk(e) mi

Traducerea
a semana (leit) a luneca a mocni a scapa a apuca a avea a tine a fi atarnat a lovi (cu o arma) a lovi, a bate a ridica a se numi a ajuta a cunoaste a se urca, a se catara a (ra)suna a ciupi a veni a putea a se tari a incarca a lasa a alerga, a fugi a suferi a imprumuta a citi a sta culcat a minti a macina a evita a mulge a masura a nu reusi, a esua a dori, a-I placea, a vrea a trebui (constrangere, necesitate) a lua a numi a fluiera a se odihni (numai in anumte expresii) a slavi, a preamari a izvori a sfatui, a ghici a freca a rupe a merge calare, a calari a alerga, a fugi a mirosi a se lupta a curge, a se scurge a chema a sara

du grbst du hast du hlst

er grbt er hat er hlt

du heit du hilfst

er heit er hilft

du kannst du ldst du lt du lufst

ich, er kann er ldt er lt er luft

du liest

er liest

du melkst (milkst) du mit milang du magst du mut du nimmst

er melkt (milkt) er mit milang ich, er mag ich, er mut er nimmt

du preist du quillst du rtst du reit

er preist er quillt er rt er reit

du salzt

er salzt

nimm nenn (e) pfeif(e) pfleg(e) preis(e) quill rat(e) reib(e) rei(e) reit(e) renn(e) riech(e) ring(e) rinn(e) ruf(e) salz(e)

TABELE VERBE TARI SI NEREGULATE Nr. Crt. Pers. a II-a sg. ind. prezent
du sufst

Infinitiv

Pers. a III-a sg. ind. prezent


er suft

Imperfect indicativ (pers. I sg.)


soff sog (saugte)

Conjuctiv (pers. I sg.)


sffe sge (saugte)

Participiu II (perfect)
gesoffen gesogen (gesaugt)

Auxiliar
haben haben

Imperativ pers. a II-a sing.


sauf(e) saug(e) a bea (d. animale) a suge

Traducerea

103 saufen 104 saugen

TABELE VERBE TARI SI NEREGULATE Nr. Crt.


105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Infinitiv
schaffen schallen scheiden scheinen schelten scheren schieben schieen schinden schlafen schlagen schleichen schleifen schleien schlieen schligen schmeien schmelzen schnauben schneiden schreiben schreien schreiten schweigen schwellen schwimmen schwinden schwingen schwren sehen sein senden sieden singen sinken sinnen sitzen sollen spalten speien

Pers. a II-a sg. ind. prezent

Pers. a III-a sg. ind. prezent

Imperfect indicativ (pers. I sg.)


schuf scholl scheid schien schalt schor schob scho schund schlief schlug schilch schliff schli schlo schlang schmoltz schnaubte (schnob) schnitt schrieb schrie schritt schwieg schwoll schwamm schwand schwang schwor (schwur) (rar) sah war sandte (sendete) sott (siedete) sang sank sann sa sollte spaltete spie

Conjuctiv (pers. I sg.)


schfe schlle scheide schiene schlte schre schbe schsse schnde schliefe schlge schliche schliffe schlisse schlsse schlnge schmisse schmlze schnaubte (schnbe) schnitte schriebe schriee schritte schwiege schwlle schwmme schwnde schwnge schwre she wre sendete (rar) stte (siedete) snge snke snne se sollte spaltete spiee

Participiu II (perfect)
geschaffen geschallt (geschollen) geschieden geschienen gescholten geschoren geschoben geschossen geschunden geschlafen geschlagen geschlichen geschliffen geschlissen geschlossen geschlungen geschmissen geschmolzen geschnaubt (geschnobem) geschnitten geschrieben geschrie(e)n geschritten geschwiegen geschwollen geschwommen geschwunden geschwungen geschworen gesehen gewesen gesandt (gesendet) gesotten (gesiedet) gesungen gesunken gesonnen gesessen gesollt (sollen) gespalten (gespaltet) gespie(e)n

Auxiliar
haben haben haben haben haben haben haben haben haben haben haben sein haben haben haben haben haben haben haben haben haben haben sein haben sein haben sein haben haben haben sein haben haben haben sein haben haben haben haben haben

Imperativ pers. a II-a sing.


schaff(e) schall(e) scheide schein(e) schilt scher (e) (schier) schieb(e) schie(e) schind(e) schalf(e) schlag(e) schleich(e) schleif(e) schlei(e) schlie(e) schling(e) schmei(e) schmilz schnaube(e) schneid(e) schreib(e) schrei(e) schreit(e) schwieg(e) schwill schwimm(e) schwind(e) schwing(e) schwr(e) sieh(e) sei send(e) sied(e) sing(e) sink(e) sinn(e) sitz(e) spalt(e) spei(e)

Traducerea
a crea a rasuna a separa, a desparti, a se desparti a straluci, a parea a certa, a dojeni a tunde a impinge a trage (cu arma), a impusca a jupui a dormi a bate, a lovi a se furisa, a merge tiptil a ascuti, a slefui a rupe, a despica a inchide a lega, ai ncolaci, a inghiti a runca a topi, a se topi a sufla a taia a scrie a tipa a pasi a tacea a se umfla a inota a disparea a vibra, a oscila a jura a vedea a fi a trimite a fierbe a canta (din gura) a se scufunda a reflecta a sedea a trebui a despica, a scinda a scuipa

du schiltst du scherst (schierst) du schiet du schflfst du schlgst

er schilt er schert (schiert) er schiet er schlft er schlgt

du schleit du schliet du schmeit du schmilzt

er schleit er schliet er schmeit er schmilzt

du schwillst

er schwillt

du siehst du bist

er sieht er sind

du sitzt du sollst

er sitzt ich, er soll

TABELE VERBE TARI SI NEREGULATE Nr. Crt.


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

Infinitiv
spinnen sprechen sprieen springen stechen stecken stehen stehlen steigen sterben stinken stoen streichen streiten tragen treffen treiben treten triefen trinken trgen tun verderben verdrieen vergessen verlieren waschsen wgen waschen weben welchen weisen wenden werben werden werfen wiegen winden wissen wollen wringen zeihen ziehen zwingen

Pers. a II-a sg. ind. prezent


du sprichst du spriet du stichst

Pers. a III-a sg. ind. prezent


er spchrit er spriet er sticht

Imperfect indicativ (pers. I sg.)


spann spracht spro sprang stach stekte (stak) stand stahl stieg starb stank stie strich stritt trug traf trieb trat triefte (troff) trank trog tat verdarb berdro verga verlor wuchs wog wusch wob (webte) wich wies wandte (wendete) warb wurde wurde wog wand wute wollte wrang zieh zog zwang

Conjuctiv (pers. I sg.)


spnne (spnne) (rar) sprche sprsse sprnge stche stekte (stke) stnde (stnde) sthle (sthle) stiege strgbe stnke stiee striche stritte trge trfe triebe trte triefte (trffe) trnke trge tte verdrbe verdrsse verge verlre wchse wge wsche wbe (webte) wiche wiese wendete (rar) wrbe wrde wrde wge wnde wte wollte wrnge ziehe zge zwnge

Participiu II (perfect)
gesponnen gesprochen gesprossen gesprungen gestochen gesteckt gestanden gestohlen gestiegen gestorben gestunken gestoen gestrichen gestritten getragen getroffen getrieben gerteten getrieft (getroffen) getrunken getrogen getan verdorben verdrossen vergessen verloren gewachsen gewogen gewaschen gewoben (gewebt) gewichen gewissen gewandt (gewendet) geworben geworden gevorfen gewogen gewunden gewut gewollt (wollen) gewrungen geziehen gezogen gezwungen

Auxiliar
haben haben sein sein haben haben haben haben sein sein haben haben haben haben haben haben haben haben, sein haben haben haben haben haben, sein haben haben haben sein haben haben haben sein haben haben haben sein haben haben haben haben haben haben haben haben, sein haben

Imperativ pers. a II-a sing.


spinn(e) sprich sprie(e) spring(e) stich steck(e) steh(e) stiehl steig(e) stirb stink(e) sto(e) streich(e) streit(e) trag(e) triff treib(e) tritt trief(e) trink(e) trg(e) tu(e) a strica, a se strica verdri vergi verlier(e) wachs(e) wge(e) wasch(e) web(e) weich(e) weis(e) wende wirb werd(e) wirf wieg(e) wind(e) wisse wring(e) zeih(e) zieh(e) zwing(e)

Traducerea
a toarce a vorbi incolti, a rasari a sari intepa a fi bagat in, a fi pus in a sta (vertical) a fura a (se) urca s muri a mirosi urat a impinge a freca, a vopsi, a trece (peste) a se certa a purta a intalni, a nimeri a mana,a apractica a calca, a pasi a picura a bea a insela a face a supara, a necaji a uita a pierde a creste a cantari a spala a tese a ceda a arata a intoarce a recruta, a face reclama a deveni, a se face a arunca a cantari a impleti, a infasura a sti a vrea a stoarce (rufe) a invinovati a trage, a pleca a sili

du stiehlst du stribst du stt

er stiehlt er stribt er stt

du trgst du triffst du trittst

er trgt er trifft er tritt

du verdirbst du verdriet du vergit du wchst du wschst

er verdirbt er verdriet er vergit er wchst er wscht

du weist du wirbst du wirst du wirfst

er weist er wirbt er wird er wird

du weit du willst

ich, er wei ich, er will