Sie sind auf Seite 1von 11

~ ~: :~ ~

1
~ . ~ft<lea, ~
~itd)eeet bee mfonben Httb
~i- , 9)?antte~recbt(er ~
~
~ ~; :~ ~

"
mr. 89
maffenv~~fif bee S)etltgen
een 3. ~an&~ritbmfelrl
c" .
,
,3nf,alt :' ~l((,9~l11tille ffiajfenpbt)or bet: .pcifigm, c:IDefen ber
.peiligfeit, .porl11oni~ &tuifcI)et1 .:1ntcUcft uno ,.:Jntuition, bie
blontle arior,croifd)c maffe 0111 Die ~cj(igc malTe, Die " l'lbet~
~cj{ige" mcbiterrcne, bie ttl1l)ciligc l11ongofifcf)c m,,{fe, mQffcn~
vbrenofogie ber .pcHigen, barl ~tlftllt'lUerr bet .peifi5Jet1, bie
.pcifigCtt olrl bie tlOUfOIlUl1tllCIl ~CI1fcl)cl1, bct clIropdifd)e 2u~
fml1lucllbrud) unb bas Stufturcrbc ~er .pcj( igcll, ofp~abetifd)c5
Q1ct'3eicf)nis nen 365 bebeutenben .pcifi51cll mit ra~cnpr)~fif~)en
<;Denl1Cl'fcn, .pcl'fut'lft unb 2lupcrcrl bctrcffmb, ubctl'afd)enbe
raITcnvht)~f(f)c ~rgcbnjffe: bie ronbren uno grofien j)cili,gm fl111
bUfevt'Ucgu miobcfOifd), aDcfig unb febon unb "Ill &"r)lt'dd,~nen
&ut: Q)filtc\cit bet ariof)ett)ifd)cll ma{fc lcbcnb.
~ ~; -I~I~

l~ Q1cl'fag bet "OnoroN, ~)1oDfinw~13icl1, 1917 ~
2luulicfmtt19 filt ben Q.)ud)f)(IIlDC( i)1I1'(~' IT
~ ~l'icj)l'id) ~ch,(Ilf in SIDicn. ~
~~ '~'i
~lt ,~Oitntn" (gcgtiinbd 1905 nltb l,erOltloenefJcn bon ~. 2nu&:2itbeltfcl~ in 9JZabUuo=®le .. ) erfdjchd tn 6cUiiuftg lttounflidJclt ~llirtiillbeu. 3ebd .\)eft cmU,iiU elue fiir fief) Rb: gcfd,foficlle ~lbl)nnblnn!J. tleftcUunnclt uhnlnt jebc 58atl'fJ:

IJnllblunn, obet ble l!elitmg bet ",oftnrn", IDloblll1g:~ien (often. qJoftfvnd.:ftonto 9lr. -:6057) ,,,tgege n,

~te ,,£)ttata" Hi bie erfte unb eilt~tgt iUttllrierte

arifd)~ariftofratifd)e 6d)riftcnfaml11Iuttg,

ble In mort IInb tUffb ben "QrT,lueti trfJriunt, boff be, (;fohbe lJdbijlflt 9Rrnfd) bel' fcfJone. fittlilfJe, nbdtoe. IbenllftlfdJc, omlole unb rdlOliift 9.JlcllfdJ. ber ed,a",cr tlnb €frlJnlter nfier !IDifitlthf,nft. stunft IIl1b ftllltllr unb ber ~OIl1'ttrjjger bel' (gottfJelt 1ft. ~lQe3 ~iifflidJe unb tBilie itnllllllt bell btr tllnfjenlJermlfd)IIIIO l)er, ber bn' !IDe!6 nnd "Ot'fio.ootfdJth 6Jrilllbrll mdjr crOdlc" tuar ttnb 1ft ali bel' 9)101111. ~fe "Of'o1"ll" ift bo{,tr In eiller Sdk, bie bd ~elblrdJt nllb "lrberraflioe ,orgfnln "fltot unb bit blontle ~elbifCIJe 9JltnfdJellnrt riiifild,t8loi ntl8rottd, bel' ~am"ld,,"nft oller "or. ndJUlen ed)onljeit. 1mnlJrOdt, ~ebenj3'''td unb 6Jott ,Ildjcnben ~benllftttl

oeloorbe u,

\ulil)er trfdJlclttnt nllb nod, boniitloe .f)efte:

ss, 9I1lfi't u lib Molcrtl. I bnd1t8611d, fn~ ,.,lfi'tllbe unb hiller·

87. mofie uub lnnere ~nlltlf. IldJe ?lftlod)ri,tell. ~. ~ell.

88. ~el1l"Ic:lfens!BrttJfer, tin !In. 89. 9Iaffell"f",Pf bel' ~eIUoen.

1 .f>eft: 40 {;. == 35 ~f. 12 ~efte 1111 m60lltltment K. 4'50 = rolf. 4.~ltftrlln9 nue oeoen iDordllitllbll1ltl tle8 SUdt'nne8 (Illld) In stlrleflllndclI). 6lrCltf8.~ro1itljefte ,uerbtaa Ill~t nltoeoefJtll!

8nfdJriftcn, bie licnlttluortd lucrbclI foncll, ift 91iirfvorto fJeijulcnclt. ilJIRltlljfrivte l,uflld,ft nbncld)ltt! ~eflld)e foulIcn lmt nnd, tJorfJcrincr fd,riitlid,er ~htlnclbllnn fJllvfnnnen lUCf: belt. ~nUleltbefltd't, ,ueuu Rauf, in .~encnbtRleltl1nR' nrnnb:

fii'IUd, nbneldJnt!

~o" 6)r&ut't8IjauB tmo3ClrtB in t1cr <!ldrdbc!lnffe in 6a1a{mrg folI baa Ollfet mobcrnet ~lllltiI3erltoruI10·:'Il)ut Iv~rbelt. SDie llcriil)mte Q.lerQlln~fiillrlfcrilt f. r. Srammcrfiinj1crin 2 i I (i ~ t ~ lit n 1111, btl! ~)Qlt~t!ltiinbrrin be6 \Snl,11JJ1r!Jcr .. \lllll' anrtclIIlt"". ~Ilt l:laI)cr al1!lccrgt, bo~ nIh! !dlone .\:)nlt~ fnt bn6 "Rllo,lortrultl: 3" ,,' rrltlcrbcn. !!Bir bitten boIler anc 113l'\,r£lrtr !l11lW1rt6 ultb g:rcltllbe niter f:lcuttrl)ct Etiibtdllltllf L>tingclltlit IIlIb £)Cf3Iirllil. burel, e"rubell Nc ~krluirllil1:lIml' birjc3.; .• : fdJuntll \prone·) 311 crll1og!id)cl1. (Sefblt bit .flcillltclI I.Epcnbcn lucrbrn nll!'leJIotttllten . 1mb fin() cil1.~llicnbcl1, nn g:rnn Stllnlmrrfnl10erin 2 i Il i 1.! e ~ III nil n, Wruncliloib. • 1 ~Il·rlin •. \>nllnlill'Ili;,' ~O.

Ir;.,.?,~~.,~.!:.; .~,'.'!i..tll ... "~;:,.rl:~:~:.;::~.dirif.a~.~.:gI~ .. 1 .... ". ~ .. .t.'.'." ~:r~;~;.:; '.' '~.' ;j( ..... (!~. ;;p.~·.,~(:,.~rJ. ~4! V ~~~~~~.;.'.~.}.: .. i.~ ... ~:.~:ij.

".;.,;', •. 1.\/ -. •• ":"4""'t·~'·-···"'{'·'~·~·1/1t· 4;' •• ·f~ 'r. ~'f -. , _ •• , ''''1 'J ..• ~"J"'.\ .. ~ ·j'r"1

~~/S;\ .... ~. -I . ~~~.~, . ·!1·1·~'~ <>. •• , - ~ '-: •• ~:·'!.1~j,'

;-:~;W"'(:~~S~~~. .',' .. <;f>t, ".1:,.' . SSSSSaa}!'f;:;:~;:;

... , • :'.JJ o' !' . ' ." I·.~'" t': ; •. ~ ... '~ , ~ ... ~. i . . :. t, ' .. ~4 ~.i·~·;"

.:I~;~\i '2CUgtmr'inr 9tdffrn~~'ftt: bt~;:;.oriii9tnJt·~) ': ":>. " ,',..." ;,:':' ';~::~.C::~~; I

....... '. . • '. '.-. ". ,.. '.. . ~ :.t-&.:.;( ;\'l'o-.Z·

r¥.;:{;-:~':.\ Sluei "olate ~ft)dfi{d)e' Rtiifte' bel)errfd)en' bal: GJei;teBleben be~ (iinael~' f·!t~ l~>'.,:" me.~fdJ(!n c~~ilfo mie. ber (Mc{amtmenfd)~eit:. ~nt~lit!on unb ~nt('U~ft. ::::';.:'{ h~, ,:. ~af.Jrenb bie mongohfd}e muffe tin ~~trent ben rem intelleltuellen im .. ~: :"~

~,:, .. :,," fIi!f~en un~erIi:gt, unte~Iiegt bie. mebiterrane. ~aJfe m~I)r be~ 'rein . .in'" t,. '.' ;, It,":.' : tUtttbe~ ijl1tfl~nen: mel b~n m~gern unh ~rtmt~bcn. ft~b beibe .Shaf~e<:/·, l'r ~,\. unentroidelt, [ie ftnb unintelligent unb . nut- ·tnfhnfhb. ~rucm bte·,~· o' k' ....... blonbe ario~eroifd}e maHe ift nerrnfige ibrer mo{fen~~t){is imUnnbe.,' . 0 ,~ "_', ~ntcIIert unb ~ntuHion in fJarmonifdJen' ~inrrang au bringen unb bn .. ·

$, ,burd) (\llc~ geiftigc '~cben oU ~ebcn unb forb ern. .Bic! unb &vccf beg'

f, '0 SDo1eins iebes ~inaelmenJdJen, aIs aud} ber ie~t Iebcnben IDlcnfd)en .. " 0 •

~, ' ronen bet ~rbe ift eben ber ~armonild}e l'illugglei<I, bieier bet ben .

~: . tJolaren Shafte. ~aB m\efen bet .tieiHgfcit, ricf}tig aufgefnfit, ift bie

.~; , ~rnftifdJC Sl)ur<f)fiirJrung ber groaen Wufoaoe bcr mcrgottung bee \~ .. ', ID2en.fd)f)cit. ster mleg born ID2~nfd}e~t.um. 3um &otte~tum ilt nicf)t, bas

~;: &eme (fd}Ied)troeg), [onbern bie .tiel It gfett. '.,

r '. Efs beltcl)t baIler ein enucr. unIosIid)cr BufammenI)ong 3roifdten ber

.I ' blcnben nrio()eroHdJcn mane einerfeit~'; anbctcrfeiiS oroHd)cn .\)cilig.

':: feit, .tieIbentum unb @enie. SCenn bns tool)r!! @cnic unb ~cIbentull1

J,'. mus, mcnn es l'd}t [ein foll, ba! geiftig !lloIIfomlllene nidit nut tI)corciHd} unteriudjen, [onbcrn aud) ~rdftild) burd) ein fittIid)cs ~c£JCIt in 5tat urnfl'~el1. ~er roaI)re ~eIb, bas roa~re (31cnic barf nie ein unjiltlidjer r. [onbern muu aud} ein ~eiIigmQniger. minbeltens ein [rammer ID2cnfd, [ein. : .

· SOie @eld}id}te bet @jenies unb ~elbenberocift hieg audJ Qufs fd}lngcnbfte. ' UlIIgcfl'I)rt aflcr [inb, role fitfJ' aus bern lRnd}ftcf)cnben flnr ergeben

· roirb, nlle gro&en· ~emgcn aud, 4)cIbcn unb Qknics gcroclcn. ~ic un- • 30I)lioclI 6d)ol'en ber ID2arit)rcr, bie cflenlo ooI)lreid)en <Sd)aren ber er- . Icud)tcten groben ~e~rer unb ~enfcr ber ID2cnfd)t)cit, bie in ~cn ~cilioC11liftclt Her)cn, er:1'DcHen bicg 10 QugcnfiiIIig, bnB ein w('itcret IDe-

Itlci!3 iibcrfliiHig ift. sti!! 4)ei[igcn - im rid)tigen, nid)t 1m fonfeHioncIIen <Sinn oufgcfnut - finb..,.bie ~lUte ber !menfd){)cit, fie finb jene ID2enjct)clt, ~: ,bie ~ntd{eft unh ~ntuitioll tit I)ormonjfd)cn ijinflClng geornd)t unb

J. • • CS IJcrftonbcn' [)aflen, ein Il>eifc~, fit tIld)e~, fiinftlcrHd) jtHbolIes ~cbcn

3U cig('nclII unb ber ganGen, IDlcn{d)[)eit ~ciI au fii()ren. eic linb 'bie

· IUnI,rf)n ft l1oTUo11lIl1cnen, fid) ber QlottIJcit nnI)crnbcn ID2cnjd)cn, roe~· lUencn fie ilie 9RlJftifer oud) ,,@ottcsfrcunbc", ,,~otte5finbcr". ia 10· . gar fd}Icd}hucg ,,~ngeI" unh ,,@oticr" nennen.

~cmofcit,@enic. unb' .\1cIbpuium finb besttlcgen '0 untrcnnoar mildn· nnbcr berbunbcll, rodl fie bemjclben ~oben cnth)ricucn, Ilantlid} ber ariof)rroifd)l'1t !J1offe ber ~Hollbcn. S{)enn biel!? mofic oUcin l)at rid), aIs bie ~()lJ{ifd) lIub vjl)d)ijd] bollfontmcnftc mafic, ber @ottI)cit nm ntei{tclt

gcniil,ll'tt. ~C~lUI'OCII 1ft lie Clud, bie I}eIbild}c, bie geninle, Ht lie bor oITelll /

bil' rclillil.1jl', bie ()ciline mane t1111l roir bcrltc1)cn nun bie alten Ed)rift-

. flcIler, bil' bengermnnjfd)l'n ~orben, bie UrI)eilIInt ber blon~cn bcroifC£)('II 9loffe, bn~ .. ~nnb ber frOIl1I11l'1l ~IH'crboriirr" nCnlll'lI, tllt'lIlt ~'~l~)ft ~i~I'l'Ollt h. 0r. bie blonbcn, ()clbcnfd)onclI &ngl'ln ben "angcU", .. " ... ben ~n"cln, D~rlllcid)t.

': ,

j

"

.....

.' ,

,-'

"-

)'. '

.. i 0

.

, .. \ ,;,

., •• :. ~ •• .. .... • .... 11· .. ·.-., ~,' It''I.ti> .1 .,.· ,...1 "'~" .... ;~·-,'tZ~ l!_I.:,-"Tti:~~"t-'." ., -", .: ':', .~ .... I~ ~~~. -~':'::-J ;~'''1 : a.,;: <. ',"~ j .. :.:.\:.~"" 'f'~~i:;

• . - ... ,~. - -,.It' '.;" • - •• ~ ,~,-"",.,·-.t",!,,'(t;.E~."!=:'-·i~·':"·-·'·;··: .; ·~·J~,-·l::.,-~; ~ ... ··.~,..,:~~·;.., .. ,·._t·._·,::'I.,:"V-·f .. _·.".,\:'J~, ~r.'l:I'::~. ~1~~·.I·:·f.·· .' ,.: ft .. ~ •. I.'~~· ,I;.'" f ' •• ~r." .. )I,. .... III..: :~ :~.:;,·:l.'.:.: ::I~~~'~"· .'.~ I ",',t-

',' .... ';'. ~t.~ ". - ... :~,("~~"".:",,.~,",,,,:: ·,(·'~'··~i';/'~l\,".::( .... ·:·-.' ... ·.4 .r.> .. ~ .. ~.,.~:'l:. ..... ".k.", ..... .: ," ~.,.A~,··t."I·~~tt' .. ~:··~ .·~ .. -·h'·:;···>:.~·.\.~",/,~~-i:'·;.· ~ .: - ''',I.;,~. . ... , 0" '., .. ; ..... /.~ .. '~". ~_ :., .;",~,:, .. ,;.f

,~ or; tJ~1 . '~~'~.,;,~".~.~,",,~.;,' •• ,'~::~~~~~ ~.-.~" ··~··-~ ,,·,],,·~ •.. ·3:,'·~.~- ~~~~~~~: .. '~"~.i1.~.:~~'~,~.',

~~a~~~ .. ' .. ;~", ,.'i.:-'.. . aaa~~~'t',.~.JJ:! '~.'. - ~I=I~~~~~... . ~===>o~~~~-=a ., -.'

, -. ·:1....~ . -: . ~.' - .... . .: . \, '. .' '., .. ~~~ It- ~:; .;~~f' .. ~~::' . . . . . . .. ' ~ ',. ..; r: .. ~~f:~.·:·! . ~ . .: ./ .. , .. ~;

91ncf) unjerer ~nfd)Qullng 1ft bi?forl1e~IidJe 'irrdJein~ng'bn~ Spiegei":',~t?'£ .;~>';';'" !l>ogegeit finb ~ei ber ~etoifd~en BlaHe tpcnig enttoicfclt: 1 @jcfa,fcd}t~. .:.)

bilb bet 6eele. ~ft nun, roie mir batgelegt ~abrn, ba~, filler!!n ber ~cilig. ,~h~~' ';., :;~;.' finn; 5 ~atnl1ffinn, 6 .8erfti:irung!finn, 10 91a(Jrungsfinn, 7 mer~eim. . feit feelifd)e ~armonie, fo mUD fid) bann folgerici)tig biefe .l>ft)C£)Hd}c'·:;;W:, ~'I '>::'~~ IidJungsfinn, 8 ~rroerMfinn; 11 il)rgeia, 12 IDorfid)t, 21 91acf)agmung~. ed}onl)eit bei ben ~eiIigen in p[mfifd>c E5cf)on~eit umfe~en.· SDns trifft \~'i:: f'.~", finn. @5erabe biefe "anne'" fin'b cber bei ben nieberen maffen auf'

nun, mie mir int 91adtfofgellben nod} im einaelnen nndJtDeifen ~rben,'L~ :., ~often her cnberen @Sinne au ftarf ausgebilbd. eie neiqcn ba[)er mer)r

in ber 2:at in berb'Iiiffenbl!r 2Beife au. 58l!i ben @eni('~, fowol)I· ben 1:~J:~:i ber -niebcrgeiftigen unb rein intelleftuellen (5l>I.!ore au. mei ben

wiffenfdJaftIid)en GIs fiinftrerifd)en, fommen maHenlltifcf)lln(J~n unb f'~~('.\ IDlebiterranen ftnb bie. Intuitrren @Sinne unb lJefonbed 33; bet ~ebe.

maffentrlibungen roeit after bot aIs bei ben ~eiligen. 1)ie groBen :~;,\ .. ': ~ . . finn, einfeitig entmidelt, ®i-e [inb ~aI)er 6d)wormer, bigotte ~lJantaften ,

~emgen rooren nicf)t nur immer (;Bcnie5, [onbem aulf) IDlenfdien reiner (:.'!' \ unb G5cIronrebnet. ,

~eroifd)er mane unb in ,bie;er miebcr mertret~r bes nbeliqen unb : 7"; '. mJenben toiT ba~ raffenl1I.!renoIogifd)e ~ema auf bie ~ciligen an,

fd}onften ZtH)u5. ~~ tutU lJl!fagen, baD auf bern @cbiete be~ rein ': ~ \ I ,fa fe~'en 'roir bBIIig fIat, ban clle. ble ~ljaraftcreigellfd)aften, ble ber

intelleftuellen (~eni£tuJ1l~ aut 910t ClJId't 9J2ifcf)raHige nertretcn [ein fonnen, , .~, I blonben [)eroUcf)en mane im ollqemeinen aufommen, bei ben .t\eHigen

bas intelleftuell-intuifibe, bas icf)ot:lfetifd>-fittHcf)e @enietum bet ~eiligell i.' t" ~ in ergBI)tem IDlafie borl)anbell [inb. IDl i t e i n e III mJ 0 r t e: i ft b i e

abet ausfti)liefiIicf) bet rein en blonben r)eroif\f}en Ulaffe aufonimt. ~rgenb ':':,: " : fJ e r 0 j f ti) e ~ a f f e an fief) b i e g e i ft i 9 "u n b f ij t 11 e r I i d)

einc bie forperIid,e ~nrmonie ftBrenbe fl1eaififtil't! ~usbHbung bet .,:;' ~:'.: .' " b 0 I (f 0 111 men ft e m a ff e bon a If en 9l a Hen, r 0 ift bet

- <Scf)iibeI. ober £eioesgeftaIt fann gemHfe interreftuelle ~rn[agen aUIlI . < !~:;,' ~ e i Fi g e .m i eb e tin net g a If be r g e r 0 if dJ e n m a ff e bet

~irt.uofentu111 [tcigcm unb f~eaififC£)e @~nil's .. craeugen, bi~' in eilll',lit. <.' \ .:;.., .. , b 0 I I e n bet ft e .!t t) p u~. ~r ~e1Iige ift eine eJteigerung unb mer., <3cfmte unqeheuer @Srones' Ieiiten. ~ber II)tt~ aunere (hfdtemullg lUelft . '~.~ I:: ,', 'boITfommung ber I)OMten 'maffe unb cine ®tufe noger aur @ottgeit.

bonn ebenio mic ir)r 2ebensrocrf geluiHe ID1onftrofUoten Quf.Sl)er , .. ~~, \ " ~em raffenlJ~renofooifti}(!n 6cf)ema 'roIgenb, mlinen roir feftfterren:,

~ fleine, gnomenf)ofte, grofifo.l>fige 9n d) arb ml a 9 n e r unb ber ,:;' I ,', ~ie ~eiIigen [inb finherIiebenb, fie finb bie 2eI)ret unb ~r3ieI)CT ber

~ril'litil> ()ai;IiC£lC 91 i e tl f cf) e h>i:iren lBeiH)iefc. memgegeniiber' ift ber '\' i . fIeinen unb gronen' mnbet, bie gronen S,j3abagogen C.SHrd)enbaler",

h)ofltC tlltb' groj)e .t\eilige ars ber St'iinbcr, !'.troger, ~rl>oftC{ unb ~cI~ . i. i.; . ~ "Sl'irdlcnIe[)rer") ber· IDlenfcf)[)eit, unfer gnn5es l110berncs (fr3iegungs"

lles Bricbelts tlltb ber mene fdron in feinem for-lJerIid}en ~tuflerell ber .':;:'. I: . meren, infotoeit es toertuoU ift, ge£)t auf bie bon ben ~eHigen ge·

mbglana ber inncren fedifdJcn ~armollie. 6eIbft biejenigen ~emgen, -::/' I ti, griinbeten @5d}urorben' 31ltiicf. Sd}on bie Drben an fia, finb bas ge-

bie bon motur aus fein i1l1 gewognHC£}cn Siunc fcf)oncs ~ntIifJ bcfafien, ~.~: j tooUigrte (fr3i~gungSl'ped ber IDlcnfd)I)citsfuItur. SDie 1geiIigcn finb

• frfnlllE'li eben burd) if)re ~eiligfcit iene [)ol)ere geiftige 6C£)on()cit, bie ... l' bie QStiinber bet eingefd}Icd)tlid)en Manner- unb Brauenberb1inbe, bon

fie fd)oll [)ier auf ~rl:)C1t berWirtc. 6ic 11Xl1lbeIten oIeid}fnm ·in ciner . oJ :' benen nlIerorten ~nb au allen .seitcn mogre Sfu,Itur ausgegangen

IirbHd)cn, Iid)tcn ~o(fe (~eilioenfd)ein I) ber ~rcube, be6 3ricbeltil, ber . :!,' ' ift. ~11t meiften aber [)Il'bett' fie bie IDlcnfcI}l)eit itid}t burd) Mones

~icbe, @i.itc unl> 6d)Onf)cit burd) blefes 2rben, lInb teilten ballon aUen . "j mrebigen, !Bor[efen unb ~iid]erfd)reiflrn, fonbetn burd', bas meifl>ie[

111it, bie HC£) iI)ttl'n niif)criel1. 9leinrnffioe I)croifd)c IDlenfd}ell l'd)trn ir)res eigcnelt ,2ebcns erGogen. SOie too[)ren .t\ciIigen bCliten ~inl)eits.

~fbl'r~ bl'fil3en iiorigens OCl1au hicfc[bell ~iocllfd)nftcn, l'Oeil cflcll bie, finn, irJr ganaes S!eben ift auf ein .8iel geritP,tet,· bern fie mit arret

reine I)crojfd)l' mafic an fief) ber ~{usbru!f fedifd)en QSleid)gcluiti)tes 1ft. ',' ~raft auftreflcn. ~n iljtem @Streben untcrftii~t fie tf)re 3eftigfeit, bie

W1it ~i!fe ber 9lnHclwl)relloIonic fi.iltnen luir bide stntjod)e nod) flow' .." bor ~ob uni> IDlaTiern unb grontcn :Dl>fern nicfjt &uriididJredt, fic finb

ergriinbcn unl> bclcud)ten. 'lJ)urd) bie ccfigrunbe, I)o()e unb lange bie luaI)ren Dpfer~rieftet unb IDlartt)rer ber ShUut ullb Q:lcfittung, if)r

EdJiibcIform werben namlid) bie intuitinen "Ginlle" 111it ben interrer· ";' mcd)ts· unb 6efbftgefiH)1 betoa~rt fie bor iebem ~!trem, oIS ~iener unb

tueITen ,,@3innen" in ridHigc S:;ar1l1onic gl."uraC£}t. SittIid)feit ift ebell m1of}Itiiter i£)rer IDlitrttcnfd),en toerben fic nie bie H-ncd}tc if)rer Um.

bas ~tgeonis ber S)armonie aroiid)en ~ntuition unb ~l1tcncft, mil' geDung, aufrecf)t unb roiirbebOrr, gel)cn fie if)rcn m1eg unb treten. ben

intuitibcll ,,8inne" finb bie tm QScI)irnc 1111Vaorig unb fagWnI (bon oorlll' . ')' IDlllcIjtigclI ber (frbe als 2:9amcr unb alB &nID1iIte ber Unterbriidten

nod, riicfltJiirt~) angeori>neiell Sinlle: 2 ".mnbcrficfle", 3 (Zin[)citiHillll" I elltgegen.1lenll als too{)re Z5iinger bes ~ei[anl>cs,' 015 bie bIutl'dJieftcn

10 eclbrtgrfiib( un" me(M~o('fiir)[, 15 geftiofeit, 14 m~rcf)t1ml1 un~ I' stin~cr bc('l ~rtiCrootte9 finb iure ~ou~td)oroftercioellfd)often: melt·

9?elioioiiliit, 13 Qjiitr, 3·1 mcroleid)~l'l'r1l1liocn, 30 ~lltfncr)l'nfhtl1, . '.' ::. oiofitiit Ulll> (Jliitc, b. i. S:!icbe au !Alott, S!iebe au bell l~i111ntIifd)cn,'

22 @cgwfhlltMfinn. ~icfc ulI~arigcn intuitil>clt "einne" luerbl'lt bnrd) "':~ s:!il'[)c au ben IDlcnfd)en, au ben Zieren, au ben mfIanacn' unb 311 ber

bie inforoe ber l'crigrunbcl~ e<T)libcIform bcfoll~ers, rnt.ll)icfc~ien r"~ ~ ':'. Icblol Cit £nntur. $Der fromme ~infiebe[ als \ffiolJltnter' ber m1cnfd)cn, oIs

~(lorigen i!licHl'flul'nen Ginne tC1l1~1l'ril'rt unb fontflllItcrt. (!s fmb bl,~~: , .. /:';~ : ~: ,. s,oUl'oer lInb S:;cocr hcr berfoloten ~iere, ag arcuni> ber 9luU' unh 1\

4 Sinll fiir S!h:be, 16 Q}cIDiffenI)llftiOfcit, 17 ~offnllngsfinn, 18 e1l1l1., <~.:~; '. .8icr~)fIan3Cn, als 6d}iiuer brr bon berfianbnig[ofen IDlenfcf)m bet-

fiit ID2t)ftif, 19 Ginn fiir ~~l'nli~"l11s, 9 IDnu· 11n1l nunftfinn, 23 ~c. _:': '.~i~::· ~"'" fd)nnbetcn ~anbfd)Qft lInb 9?-ntllr, ift er nirlJt cine in lien ~l'ifigcn·

flnlt~iillll, .~'1 (_'}r liiil'n Ii 1111, ~:I yh'li~ilt&finll,. ?O ~llr[ll'nfinn, 27 :Orl~11I1n, <,,:, ~< ~.,' , 1l'l1l'11bl'n llorbiIblhf, gCluorbene ~iour? 1)ie S!icuc Aut ijinfolll[eit unh

~s 3ll1)lclIl1l1t1, 29 ()rbllungl$ftnn, 3~ Wluh[fmn. '. • : . ~:'_:~'htit'~ ',. 91atur 1ft bem ~ctoifd)en unb [)eiIigen IDlenfd)cn in gfcid)cr mlcife

I •.•.•

/{i'?l ~< '~~:',:,I~:~:;T;-;:::,;~;~·';~~,Xf{B'~Jftl.'i "";:::"'~"'" ';';' '.,' :r/:,:,: .. "_; 'i!:::?';}"::,~~~~r'..i,

';,i~~tf: :~e,5,ee~,}5" :~setS~ss<a~{~~l,~l~~

~ .. -, .. :·~r~~; .' . ", '.:', .. ' .. ,.,"'. . ~ ·::I·~. ': :::.

:":',',:': ' geIJod aud) $t~lIfdJfJeit unb' etxuaI.()fonomie. '~ie Wnfi~.,[ung Iinber«: ;'~'::'r:' ~; .',:., 'tcid)er mrofetariet aUein.beI)ebt nid)t ba! 1\beI unb bie cntfebIid)en ":' ,~!:~ , '.'. 'roirifd)oftHd)en, fittlid)en, (iftbttifd)en unb ~oIitH<f)cn goIgctoirfungen ",".; ber itberbi.ilferung,.fonbern. ergalt fie ()eftenfnlIs nut {mOil. <;Die IDlen{d). ~, ' i

.. be it ~at fid), ben @:infrufterungen t{d}anbalifci}er ~rot>geten [olgmb, farnifc[~aft, finn. unb ~irnlos foriget>f[anat unb ben tatIofcnffint· gebcrn b[cibt jcbt ni<f)t! anberes iibrig, als hie micIaubieIen in ,)IDirt.' fd)(lft~friegen" nieberaufartntfd)en unb GIs ~nbuftriet>roletarier not-. biirftig roeiter3ufiittern. Ouoniambefecit fanctus!

!nie ~eiIigenftifteten igre Dr-ben aud} als bie [reien 2I[t)Ie ber CMeiftes. crbeiter, bet fd)<lffenben @eIeI)rten unb: RiinfUer, bie m,a t e r i e (I u it a 0 ~ ii n gig .un b .b e n .g: U r ft e n ,).1 0 I i ti f ~ u n b tv i r t~ . f a, aft I i d) 9 lei dt 9 eft e I l t [ein JolIten. aBiffcnfd)aft unb nllnft folIten nia}t berftaatIid)t [ein, lueU [onlt 1. bie €r~aItung bieier orbncnben, Ieine mnteriellen ~crte fdjaffcnben @Stanoe bie 2IUgemcin-' ~eit 3U [ehr belaiten roiirbe. 2. ~ciI eine ~iHenfd}aft unb fl'unft, hie bon ,,~ngcrtelltcn", ble urn grau, Slinber unb2IUetsbetforgung aiUern, nil' [rei, [onbcm nur in btiicfenbfter ~OI)angigfeit bon ben 9tegierenben unb jilt g)ienfte bcrjelben oertel)cn faA'n. ~e CMeifte~arbeiter fotIten baf)er nut' in ~ribattDor)Itiitigfeit~inftituten, <lIfo non ben Uberfd)Uffcn bet ~robumon, 'er~oltcn' rocrben, 2IUerbings rnujfen fie eine manioc (flBfterlid)oe, "regularc") unb 30lioatar-e X!eoenslUeife fiiI)rcn, rocil eben bieie bte roirtfd)QftHd) fparfamfte X!cbensmci;c 1ft, bet ,- ber hie '(fr{JnItung ber firauen unb mnller ber &eiftesorbeiter ·tocg· [iel, BUI11 e-.alUU'C brB C5Hftungsfo,).1italcs munte bas ,).1cr{onIid}c !Bererbungsrea)t ber Drbensmitglieber nufgel)obcn roerben. itbrigens ift ber ~iftl'sarbcitcr meift otncI)in minber Bellgungstiid)tig. 9)clIlgcgcniif>er ift bie niobeme IDlenfd)[)eit bas D.).'lfer bcs felbftgeBiid}teten, ~ungernben ~ntcIIigenot>roIctnriot5 unb bes <lofd}eulid)rten, mrcHe, X!itcrotur unb !fiiffcn[d)Qften berfd)iinbcnbcn, feilen, friegs{)ctlcrifa)-en ~ntcIIigen3b('fticnhllll~ gcroorben. Ouonial1l befecit fanctus!

Sbie ~I'Higcn fJaben feU ieger in fiorm ber auf freitoilIiger ~o~Witig· fcit (oHo auf ~robuftion5iiberfd)ub) funhierten DIhen unb mofter bit' milger., ~(rI)eiter·, ~hanfen-, @cfnIlcnen., ~od1nl'rinnen-, ~inber., ~rrlJlct1· Hllb {Ikfongenenfiirfotge org:mificrt. 5Dic moiter 'tonrcn im '@runbe !Bl'rfidlcrungs-, ~anbeIs· unb !BerfelirsinfHtute. ~n bel' .. stat ~abcn fin) aud) hie 0tabte imUler ~11l KUoHer enimicfclt I :Die ~ciIigcn l\)OtClt, oIs fOllbeTOnl', ben 1Jiirften gIeid)ocficfite ~(btc ullb mHd)ofe, bic fliirfftclt @SHiuelt bcs1meUfriebclls. aBas, ift benn i)Os ~l)IHtcntull1 an· bC\,('Q 016 bil' tnirt[dlnftHd)c, ~oIitifd}c, l\liHtnrd~ftlid)c, riinft(crHd)c lIub filtlidjc .. 'DrOI1n\fntlon" - 11111 blcfc6 m'obcrnrte !fiort au ge.

l~~· I ornud)rt1 - bt-t ~lrier, Ulll ben n:rieben unb bie (friUcn~ biefcr ~JlQ;ie

.. Ol'llcniiocr bell Hets onord)ifd)cn unb tnttOCriid,clt 5tid)onbalcn au fid)ern

",~; unb 311 fothem. <.:Co~ 2IufElCircrhllll unb \'Clioionsiole, d)ri{tusfclnblia)c

1 ~tfJ meine baruntrr nidJt aRein bie .rat~olirnlen", . ' .. : 1" ., ~ntclIigcl13IertulIl nocr {)at bie ~(rier im XX. ~ar)rI)unbcrt in bas ~Hut-

• 6rtJilItr 1I11b IDloaat't Itmrbett bon tfdJanbalHd)en Wuf!(ilurn in Iaffinltrtet: './::.. meer eille~ l1iilferr~C£)tsrofen, tJolitjfcf)clI unb Ivirt{n)(lftlid)C'1l (£lJno~ ,

!!9rife btTlliftd. lIub bit i?dcf)rn ,II1IJf1rrilifl't' !IDl'ife 111;!1llmi,III1t':, 1IIn bie <Spurtn ;'.:'\~:t:. i fll'fdJl~lIlh'rt. ~t\nrulll'( 01l.oni01l\ llcfccit t.mduiSl

.1Ic~ '!,ll'l'bl'l',\"'I1\1 dlllJ\'rIulfli)cn. ~'Ill. \'l~lIU'll'bt, ,,~ll1'~r 1M) I I "I, ':;,':', ; I~

. 'f aIm XI, 2. . - '~.:·":~.!,~t y. ~et ~eilige in ber ~rebiger unb ~clb bet X!icoe, ffie'lvilfenr,aftinfeit unb

./I .' -. ! ,- ,"',', ._: ;--; ·I;~~-:V/\l~"':·!'t:~~··-·' ' .. ::';~ :;,.'i;"~~}r-(".' .

E:>:e=>S$)SS~~ ',4" ~~~'ca~ss~;~:J.t·.

• ' , ,·t 'r::}~:'

eigentiimIid), ~uf bem~er~e ber ~eil.igen rul)t unenblid)tr~ nie "d1ry>in~ :~1~~i: benber @Sottc~'egen, roell, ftc aIle! mit betounbern!tDetiem IDcrgleld)j- ";:J' ;' 'bermogen, ~tfad)en. unb 'Megenftanbsfinn crfaffen unb burd)fUI)ren. '~':f()

, ~ie £cgenhe ber Drbensftiftet unb bie @efd}idite bet non ignen ge- ,:~':~f ~ griinbeten met'oiinbe oemeift bies fd)Iagenb. StJi.e{e eeiIigen ~ren bie ~.':;1)f gro~n ~a{)dQufenbe borousfd)auenben @)oa!oIogen, n~lont'otoren, :.";'~ ~ £eoens., moben. unb €5iUenreformer. ~as bie IDlenfd)~elt f)eute an "·,!f,:,,

,.fi'ulturtoeden befibt, [tnmmt bon ihnen. ®'ooft bie IDlen{d)en ba~ . \.,' ~erf unb ba~ ~roe bieler ~eiligenl au~ ,Unoetftanb cber mo~fJeit" '.:- .• bcrt>ronten ober aerfiorten, 10m aIS ~ .sud)trute IDirtfd)oftnd}e unb r.. fittlid}t 910t iiber fie, aus bet fie fid) nut baburd) retten fonnten, inbem' fie bie ulten 5fficge bet ~eiIigen toiebet einfd)Iugen. ~ie ~cHigen rmrert Breunbe unb megriinber ber $1Iunft, fie rocren mau- unb IDlufifgenies, fie rooren BelblJerren unb 6toat5rriCinner, fie roaren ~djter, m~HoIO.).'ll)cn unb '@elcl)rte, rie rocren bie ~fIeger unb megriinber bon mJiffenfd)aft, st'unft unb QSef\ttung, Cloer fie rocrcn nit b[o~e Xgeoretifcr, "mein·~nteIIigenaler" roil' ha~ mobeme mrofeiforentul11, [onbem mtaf-

titer unb oIs foIdje hie eiiemben mefiimt>fer alIe~ s:!u~u~ unb bet ~tterfuItur bes "fulmfods", bee strinferci unb IDoIlerei oIs bet groBten roirtfd}aftIid}en 6d)CibIinge. g)estoegen tonren fie SbiCitetifer, megetatiancr, mrebiget bet 91adt., ~id)t. unb aBaHerbiat, ber nuturgemoncn ~rnCiI)rungs., 2e()ens. unb ,c;}eHl11eti)obc unb ber reincn, {ittHd)cn, [tilncllen 5l'unft. ~e{)c bcm .seitoUer, mc{)e bern molt lvc'f)e

bern 6toat, bie ihre $eiIigen nia)t ehren unb ndjten, bie ihre ~ro,).1[)cten

unb mricfier bernditen, unb - mie (!:l)ri[tum, bell ~eiHgftc1t ber ~emgen unb bas morf>ilb aUes arifd)cn IDlnrit)rer- unb ~elj)cntums

- ltcu310en unb umotingenl ober - 'Die in ber" mobemen .seit - ncrhungcrn lancn. ~ot cill molf, cin Bcitoner [cine ~cilioen, (cine

, . / martt)rfro~en mriefter unb feine {eHiftiid)eren @ciftesfiibrer mel)r, bnnn, in bann fdJidt (Mott iilicr fie bie tcuflHd)cn motten ber unlJciliocn 5t{d}l.lttbnIcn, bonn {olllmen bie 9hlbcI ber rcin-intcUcftueIlen @cl)irnbe{tten unb fdjIeubern bie ID1enfd)I)eit unb aile ftuItur in ben orotlcn~aften ~ogrunb' eines ~eItftie"es. 8etfnirid)t Icrnt bonn bte ge· qulirte IDlcnfdJ{)eit bcten: .. (!=rrettc tins, 0 ~crr unb 2Iriergott, lIeltn bie ~l'iligcn finb bon uns getnid)en unb mit il)nen 511inf)rI)eit unl> m3ci;I)cit bom ID?,cnid)engcfd):fed)t."s (,,6aIbulIl me fne ~oll1ine, QUo n i n III be fee it fan c t u 5,' qU~l\iam biminutae {unt beritaies a fiHis

~omium".) .

m-ud} bet @Sefa)[ea)tsgelluf; im it6crll1an ift ein i!U!lI~, llcr bie menfd,.

. Hd)c 0kfeUfdJOft 3u ftarl belnftet. SDC~l\ll'OCn ()nben bie 4?cHiocn ftctB oIB l'i1t3iOC5 nttlicf)ct\ IItoltl)ufinnirn)cB ~littcl hie stcufdt[)eit etlll>foI)telt,

~ic foaiolcn 23t'rbnnbc, bit' tuirfliif) lvirtfd)aftlid)c IDlcI)tlt>crte {alaffen, moUen. miiifen 3iHi bat iit' fcin . .sur mobcnrcform unb Slo{onHotion

.1

,-

,

....

'"

" ",

-.- . .' . '~~>~:6'!r ~;:/'~:~i~~:'~~~1"J:~'~;""~';"':"'~,~~f~i . ··~.~,.~ .: ~.~·.:.,.J,X.~t:~~~:::;:~.1:.':.'.:. ~,'?~.\.·'.~.~~'.'~'::~~S:~':':'::.~r·~{:.:·,_:::~.·.;-,l.?:

. 1=>)5»5)~}::)5)~: 6'~. :~;: ~ s~~~ss~'nR~t~ .~~?,!;:,:~;.~.~~-===-.c= .~. '. ' .: :::. '.;:-"'c',:; .~-=>. .. -=~~~,=,~ .,: :." .::;;

• .tioffnung~frellbe •. ~r ~emge' 1ft .··immer Wll)ftifer',:':: ID'leta"ggmtt>nJ~?'~ . t!:}~·: :'lid) gro&en eeiligen "'berf~inben'::~ nl1b [iir unlere roHen4>[Jl){ifd}en' .... : :f' eeber, !Uifionaf, mto"be~, g:nebi~m, Wlagneti1eut unb . mebetrf~'T·\!~'~:': :.:/', ~ 30Igerungen . nicf}t. nut betoeifcnb;:·:fcmbern ami) cine, iibcraeugenbe. v . ::.: mdaVl}tJfifcf7er straHl'. I!r tft ~beaItrt unb Iebt md)t nut auf bet ~be .. :~· -. ~~\ i . . .,~f~· ffiegcnln'obe ftnb..·: .... . "': . . -: t[enbern aud} im .\7immel, mbem er in ummterbrodjenern ~l'tfl'~te mit :~~:tA · ';' .~' .. 9nano)c mitMaltetlid)e ~eilige met-ben in ben gelliufigen @efd}id)tgbat. f)Bgeren IDliid)ten ftel)t. (;!r ift bet S!eben~fiinftler, bet fm'oone unb ::p;:~ .~ .. '.. [icUullgen Qbfid)t(jd) ungerecf}t bel}anbelt. 'Ilie mobemen ~uffHirer aftgetifd}e IDlenfd) im eigentlittnten @Sinne. ~~m fommt Slunftfinn, <Me- .:::":'~''''-i '.::>.' unb Zfcf)onboIell, in beren ' ~a1tb. hcute 2iteratur unb mrene Iiegen, .,', [tult-, @rosen-, ~efid}t5" ~arben., .ods., .Ba~(en., ..otbnung~. tmb ;~{;::,. .' '.' . boben nus moreingenommtn~eit befonbets bie QSefd}id)te be~ IDlittel- .. IDluft[finn au. ~e mciiten !OeiIioen l)aben auf biefem QSebieti ~CT~ ' .. ': :'~.~~. . .J \': .. alters rcttungslo5 im ~iberQr-tfd)QnboIiid)en ~eift berfalfd)t. 9nan fann

norrcuenbes, roenn ~id)t ~rft~unlid)es, geIeiUet .. · . .' ' .. :.}~:;,: .: . f}.; nUrrbingg non einem "QufgefIiirien", ftaotIid), angeltenten, ba~er cb-

~Ile raHen.,I)rcnologttmen "etnne" unb Q:i)arafteretgenfd)aften aber,· '.:.: ,.: ;.' ~angioen Uni·t>l'rfitat54>rofeffor (lU~ bern ~aI)re 1917 .beg !Oei(e~ nin}t

bie ben n ieberen ffinHen fJefonber§ eigentiimlid) finb, fe~Ien ben roahren " ...... ; ;';:_:.; Detlongen, baB er einem freiritiHig bic ~reig('itsred)te beg !!l(ut. unb

~eiligen: ~[)r @cfcf}Ied)t~finn ift gebiinwft, cber, mirb burd) errootbcne .. ' .. ',; ~ I , . QSeiftcSobl'I~ nertretenben l)cillgen . $l'ird},enfilnten beg ID1iUclaIter5

~nergic (.,~gf('fe") niebergehnlten, ~[)re einaige '~ffe Ht bie9Jlill>e L\ gegeniibl'r gewiUen[ofen; berlctterten welUid)en ~iirften !J1ed}t galle ...

unb ~utc, fie hnben Ieincn fullll\:)f· unb .Berftorungsfinn, berm U)t. .' ::. ober elnen tjiirftcll, ber RIiifter unb Stirdjen . grtinbete, abet Icine

2cbenswcrf ift ~il'be unb ~ufbaucn. maI)rungs. unb ~rtucrMnnn [inb . I ~Orcran3cbmc I}erau~gQb, nI~ ~eiIigen getten Hetle. . . "

fd)road) entroidelt. Sic Ieben einfad}, i~r 2cbcnsmerf 1ft. nidlt ba5 . '. 9100) cinen ~illtuurf will id) ertoognen. 50ie ~eiIigenlcgenbenentI)alt~n

91e(Jmtn, [onbern bas QSeben.' ®ie gab en Ieinen !Uer~eimHd)ungg-, . • . niel Ungiftorijd}e5. '!'as malf)t fiir uniere Unterfucf)ungen nid)t~ au~.

mQd)a~mungsfinn, fie fenncn nid)t (H)tgeia unb IDer{tI}Iageni)eit. Cffen, . . ~d) l)abl' in baG ~eiIigenberacid}llig aud) bie oweifcH)aftcll' ~eiligen

ja mit riner gewiHcn 0orgIojigfeit unb 9Hidficf).tslofigfett treten fie fut .(lufgcnommcn, benn aua, biele @eftaIten 'trogen bie Siloe bet ed)ten

bas QSute ein unb fiimmern fid) nia)t um bas, "tong alle m3elt mndit", ~eiligen, aud) bide ~emgcn finb bon bcm mo[f cd)i ariogeToHdJ geboo)t

~ie ~eiligcn rooren nid)t [elten bie mefiimt>fer unmiirbiger ~opfte, unb .': : tuorben.~il)nIicI)I!5 gift bon ben mcilt unf)i{torijcI)cn .pl'i[igenbil~ern.

immer bie !J1eformatori!1l ber ~irdlen3Ud)t. ~in [eber ,,()tben" wat '~.! )'Die ~emOcn roerben feit ic!)er immer blonb,l)elliiugig, mit aria.

eigentIid, eine ·fiird)en • .,!J1dormation"l ell' .lieben bie IDlenfd)en, abet .•. .: '.:' i I)e.roitdrer mIaftif unb immer fdjon bargejteUt. ~rft hie neuere Seit

~affen bie ,,~eIt", gegcn beren fd}mubigcn <5trom fie immcr fdtlDim.men. .' :·.:.L !1:' :. ftem rroliftifcI] unb roillfiitIid) and) mcbltcrrnne," rnonnoloibe unb

~t!t ti(ijtigc ariofo~r)ifd)c ~eiIigenrult, mie U)n bC\~ Qtiod)tiftHd)e . ~; ,: ;~ ! nrimitiuo ibe ~(!iligcntt)tJen bar. <1)ie r a ff e n m e tI) a p ~ t) H f d) e unb

IDlittclaUer (ni<£1t ba~ f~iitere IDlittrlaltcr unb bie 9leu6eit) t>fIcote, . L." r a l i e n- unb -nt lJ t IJ e 11 9 e f dr i If) t lid} e mei:leutung cincr beioubcren

1ft bager ('benio' beqriinbct, roic bcr mobcrne Q.Senic· unb ~ntemgcn~· \ i 1 ~ciliocnoru!)ve luin it£, in a'nei gefonberten ~OIJcml>lungen unier.

fult ber 2fuffIiirer unbegriinbet uni> irrcfiil)reni:l ift. mid)t lIie IDe-. I ',:.!. fud)cn unb l'rIiiutcrn, unb bleibt bagerin biefer ~bf)anMung unbcriicf.

bcutung unb @rone ber witflin) groBen arijn)en ~eiIigen, tool,l ober bie 1 \ ;. fid)iigt.

iflen{d)cn ~aben tid) im merloufe b~r 8cit geonbcrt unb ~nmit bet ','. i

.~eiligenfult. :!lie stfd)anbolen ~oben fo roie oIles Qud, b~n ~ciligcnfult ," .": l'

I.lerfd)iinbd. (!s fiint un~ I}ier ntn)t ein, onen in bell (rneift H:riitcren, .. ; :!lit' s;,riligenlcgclli:lcn ent~QIten ein unoe[)cures big[)~r nod) gar nid)t

IIcu3eitli(ijcn) s:!c(Jcnben (lUfgc3cid~l1ctcl1 llnfinn, bie fpiitcren mebi· br(lcl)lctc~ rafienlJI)l)fHn)Cs IDlaterioI, an beffell ,$cbnng eine oan3c

1~rtnncn ~ugwiicIlte bes i\perl)ciligcntum!!, bie e<l)JIlUU' unb mettler- .; @CIll'roti(l11 ~{rlJcit [)aben witb. t;;i)ie nod}foIgcnbe ~Hte b~r borncl}lltften .

l)dIigen, bie iibrigcns meHt nieberraj{iger unb fiil>cur04>i:iild]ef .tier- ~ciIiocn ber oocnb· unb morgenli:inbjfd}cn mrd}e fonn nuf bcm Heinen

r nnf.t finb, au \Jcrteibigen. 1)ie iiber1)eiHocn 9Jlebitcrranen I}abcnim ',: 9lauIll unmoglicI) ein in (:finaeI~l'iten gd)enbes !8ilb oeben. ~tber hic;\!

1 potcren ID1iUcloIter unb in ber 91eu3cit ben ~eiIigcnfuIt burd) i~re 2jfte wirt> boUHanbiO geniigen, urn Ulifere ro.Hentll)t)ftfd)cn ~oIgerungen

!llJertrl'ibung ebcnfo aur Rnrifotur tJcr3crrt, tuie fie l'~ mit ber 5hInft . iibcr3cugC!lll au bcoriinben, fie jinb bern 2cfer fin berlCi\3Iid)cr unb be.

Id,b ~iffenfd)Oft octan [)<lbcn .. ~{bcr bie unl)ciIioen IDlol!goIoiben unb QIll'lIICr 91acI)jd)logctic[)clf unb bem ~orfd}l'r cinroimol1ltllcncT ~cO·

.~ ld~nbalen ber ncueften Beit bcrfielrn - loie in olIcn -onbcren me- tueiier fiiT luciicte e.tubien. .8n Mctent 3wed'e t}<lfle ie!} hie s:!i{tc

1tmgcll - loiellcr in bo~ cntOl'oellgctebtc (htrelll, inbcm fie bie ~eHio· . .", ol~IIJabctifd) al10eorbl\c~ 5lurawcHig 3um s:!efcn ift bie 2i{t!! nid)t,

It C\[~ ICid)etIicI, unb iibel'fliilfig bcrloorfen unb bie reine, omoraHfd)e .'. ' . o(1cr trob il)rcr gcbriingten Rilrae ouf ia~r3l'l)ntclangcr, miil)feIigcr

.rtft umnornrija)C' ~lItCUigC1l3 ()cHig fprad)cn. ':Die lllobernelt ;,~ci- .':' . (Sall1l11dorbcit fuf3enb. eTfc~t fie hos 8iui:liullt banbcrcid)cr 5:!cgeni:lcn

. it'll", bie fiir jebcn ,,~cbili:>den" tabU fein miinen, finb ,bie "l1nHcn' . ~., '., . 1In1'l l'1It[JOIt bos TO!fenvI)l){ifd)e IDlatcrioi in fom).lcnbiofcfter 3orm. 9~od,

\ ftlid)en ~(utoritiitcn", .,~ntcneftucnen·', feU ~crbft -1916 nud)';; .. ~tt1; ",:. iiber3clIgenbcT l'l>iirbe cine raffenol1t{)ropoIog;fdJe UntcrtudlUll(J ber

.toble" genllnnt. lll\ir f)obrn. in bl'lIt nod)foIo('nbcn .\)ciliGclttlCr3eid). ',' ~,".: ffieliqllil'lI (8.fcIcttl') bet I) i ft 0 r if cI) (' n .\:ldliOl'1\ leill. '1)il' f,'Il)olildH~

Ilnd) \'ini\1l' II l'113l'itli\{}l' lth'~ih'rn",oib~ iHll't.~~ilhll! IlllfOl'l1ll1l1t11CII,:: JJ~~; { ':. $iir~~}1! bL'jillt 111 bh'{l'r ~illfid)t cill unocl)CUre9, bi6!)er nod, gor Ilid)t ~u erlucjfcn, bab fie an . .BoIJI unb 18ci:>cutung geocnubcr ben witt-. ~~~~~ti~· \ . ~. " berul)rtc5 ToflcllPI)\)IHtf)c~ IDlaterial. ~dneIiqui(,'nflllt I10t tlntrT tli"r"m

'. . .,~.. \:.' . > :~,~. ,;:. r~;" i..':';t~::;:01~-':~?\ ·<·~·:r;\sg}g;.t' • ~~'E3'SJ'SJ'EJ'JE)~ -. 8 ;:~~sas~as~·;~:~i~·:;·

.... . . '. . • '.'; 'I.i.J.\ ..

. .. . .. :' '~ .. ; . ..1.~:~,

Q.Scrid)t~-lJunft eine gana"" QufJerorbentIia,e . 1Bebeu~ng •. : .: it ;'. orrli ~~. <.;r;·r

Ioquuntur 11 ., .' ,;'.' -: 'P'!\Y

Um IDlihberftanbniffen borgubeugen, [el nocf) elne 1Bemerfung borau~.' t: ~~~ ... gefa}icft. ~m nndiJoIgenbcn [inb nut Me ."fatr)oIifd)en" '~eiIigen au]- :. ;:~.:gca1i[)It. ~ntit roill iei) nia,t enoo bie 2'Cnfid)t bertrcten, ban e~ nut unter . 1':( ben Stat~olifen ~eiIigc gcge[)en [)a[)e" oiler aUt ~emgfeit bie .,at>ft· .: ;.J. lid)e ~rnerfellnutlg nohnenhiq [ei, it be r a II unba u Q II e n .seiten, '.';.\ too unb munn e~ reine atioIJetoifcf)e ID1enfd}en gegcflen ()CIt, bot es

.. '

l}eHigmanige W'lanner gegeben, int nlten, bord}riftIid}en nrifd)en ~erroiJ t,.

unb ~)l01l1 ebcn]o, roil' im mobemen ptoteftnntifcf)en 9lotben. ~Ue Me .

nielen IDliIIionen tcpjerer atHdiet 60lbatelt, bie in ber m\eItfticgs •. fataftrOl'[)c 1914-1917 bon ber Wlliancc canbalique in beftiali[d}er fIDdfe I)lngefdrloa)tct murbcn, [inb fie nidjtnud) ~eilige unb mlut3ellgen.

bes (ff)riften. unb 2lriet1unl5 ~ 2l[)er ba! fatbofifd)e ~eiIige1tlexifoll

irt ein bequemcr unb 0 fortiori roirfenber lBeh>eis&e~eIf, tueil es ellen

aIle !Bolfpr unb nlle 9laffen umfant unb trobbem mit aller ®<£Jarfe bie rafjen.pI)t)fifa}e ~nHaei)e errocilt, ban bie roa()tcn unb gtoncn~eiligen

nur in ocr l)ero\fd}en !noffe borfommen, tDaI)renb hie ~ti",iHbcn, 9lcget

unb . IDlongoluibcn bie unbeiliaen, bie !Inebifcrtanen bie iibetl)eiligen; ,

oigotien mnnen [inb. ~iirbe id) nlle botdJriftliaJcn unb l'ltoteftantifdJcu l)ciligmCifiigell IDliinner unb 3mue" onfjiI)ren, [o milrben nur nod)

mehr blonbe ~rio~etoiben boaufommen. 2'Cu~ a I len Beiten, nu6 aUen

molfem unb .sungen, abet nut aus e in e t, bet -l)elbifcf)en, !Jloffe ; ...

fonnncn hie .veiligen @ottl's.

2'C b a I b e r t (&ra[). b. mrag, IDla.,· 2l1'1ofteI ber. mteuBen, [JBI)mifd)C5: .. ;', @rnfengefrfJlcd)t 6[nwnif), blenbeube 6d)onI)eit, VV7·· ~ b e lou nbc . :~ (WIJtiHin, Hiilner @egenb, fonigL @cJdtIcdlt), (;80. 2{ bel [) e i b (QScmaI). Iin Slaifer Dtto I., !B.l" •• fionig !Jlubolf II. b. !8utgunb, 9R.**** ~crtI)o, ,\5er30gin b. 6dJt'oo'Oen) "fcI)t fd)l)n", 999. ~(b cIt i d, (~knebiftinct b.

'~infiebcIlt, m. mUrd)!lrb ,s5eta. b. Sd)'loobclt, IDt 9tegulinbe, @fin. b. ~eUenburg) 973. ~(e Ire b (<rift.·2lbt b. 9lcbcS~I), cngIifdHd10ttifdleq

~Ibel) 11GG. ~(f i 0 ?* * *. * (!Inn. b. ~I 1I0~(11Iro, rol .• \)i£nrin, !BcnuSt,lticftc.

tin aus ITt)t>crn), fcl)r fdJolt, 304. '2l gat I) a '? <fi3i1ianjfdlet ~(bel), l)er.

borrogenb fd)on, 251. 2'C e g i b ius? (aud) St. @liTO, 6t. &irlc!3, ~{bt,

~W)ener) Xicrl)riligct, 721.· 2( 0 n e s~ (!Ino. al>cligc ffiolllcrin) fd)r

. fdJon, 303. ~ I b e r t b. OJ r 0 fJ e, (2ouinocn, @If. b. moUUiibt), S!)o 111 i· nifanet, einer hct grllXl!tioiten C;Cenfct bC5 IDlcnf{!)engc;d)lcd)tcs, 1280, WI h.c r t, bc[ ,\l'nnnclit (fi3i1ionifd)l'r ~(lll'1) IJOG. ~ 1 e ~ i 11 !I (rlillljfC£)l! ®enatorenfollliIie) feI)r fd)on, 417. ~r If reb b. @rone, SNinig b. (tng-

. Ionb, 901. ~(r f e [ ius, ~(ot (eMento, ans hrm 1011000. ~ii[ftrllrJ!1I1B beT \Pl1p~locllrbLlnl'II), 1 OGO. ~{I f 0 It ~ b. 2 i 011 0 r i, ~Uild)L1f (%'IWd.

tl. ofterrcidlija)ct ~auptlllann, IDt <rnboITieti) IDlcbitcrronoib, 1787:.

~r Io i f i 11 S tl. ~ 0 II a 00 0, ~cfllit (m. @011300(1 ID~orQ1Il'fe' b. (Ioftig. :

lione, Wi. 8ontcno b. ITI)Ctl), ~iel1lollt), 311rtc IIIcbiterran·aroibc ~r· ~:;

, 2!ud! bie OJe6einc ~aflelt i~re .6~lrad")e I . : " .. :~ , ~';:

• = ~l1iirtllrer .•• ~Il()r~~.\t\h( 3ri!1t illlllltr sr 0 ~ t ~ blltuln Rn. ... = aIRier.·, .. ';i ,', .~ . .... = ~Illltt~r .••••• { ~'ci)~utct, ban ~ic brtrrffCllbc ~ciTi!ltufiout ml)t~o{Olli[di' ~':.'.'.;:~" .'. raffellgejdjidjtlidje unb Iucllillcr ~i!torifdjc l8ebcutllno ~at. . ' . ·.?;i/1ti} ~: ..

,_. ~,._~ •••. _,-' • I' ,--'" ~, ••• "" •• ' ••••. ,._.,-':' ••••.• :'- .;,,'; :-," •• ,·:.;·,·,.,:·;~·.;:;·\' .. :,-,\-r-n::..Ifi~':;=-~~;.,!;

::~·iii(i~~~{:~·~;~::.Hi:;?t··~~r~1~~i1!:~i~1~~t.~,ij ~:~ ',: ~\ :: ~.~ ;-'. ';. ~:\-'\ . .'. ~'.·:'~;";~jf;,.'''' ;~~~. /,.j:;~ ~'~r~i:ii'~

·!~~}·~~~~~~;;~=~~~\~·,g .. ··~~s~a~~~·:1~;~:7~

::- ;Li~}l.". .' . ',,: '.' ;: r . 'i' '. " . •. ,;': ~:.~ ~":~; ':, :~:~~~( fd,einuno, ·1:W1: ~nt m a it n,' f8ifd) •. b. \lloffau (roertf(iIifd)es @5rafen. :)';--'" ':',:i'(. gcfd}red]t b. iffiittin' U]),.. fRefotmatot bet ~rd)enaud}t, 1091. u( Ito, .:":!:::~ ';.'.:'!"::, ~enebiftinet,' f8at)etnopoftel (fa)ottifcf)er 'Wbel) 740V. \[ man b, !8ifa,.,· ~;."'. i. "'. b. !Inafiriti)t ([)urgunbi{d)et Wbel) 684. ~ mat u~, f8ifd). b. 6itten'

• ".- (reidje ~ItCtll) G90. W m br 0 l i u~, 'frabifd,. b. IDloilantl (!trier, !B. . ..... ., tomifd)er <Stntt~oIter) mtd)enlef)ret, grone~ WhIfifgenie, 397. 2l m e- -

~ .' .: b e u!, mjfd). b. 2aufanne (mit !toifer Stontab ocrroonbt I) 1158. 2l mot?, !8cnebiftiner, Stifter bon 2{motf>adJ, 6d)ul· unb ~oben·

!.': . relormotcr, 767. W no ft a Ii a, IDla. (romijd)cr '~bel) 305. 2l n a ft a·

f ius, !Ina. (pctfUd) "IDlolJunbnt", eor," eines perfifd)en mrtcftets) 628 ... 2l n b r e o sV, 2(.pofteI (au~ !8ctI)faibn in @SaIiIan, !BtU bet bes \13cttu5), 62. 2l n b tea 5 ~otfirii, mifd}. (flotentinifd)et 2!bl'I), 1371. 2l nb teo ~ 2!bellinus (eigcntI. ,,£!ancelot", 91eapolitanet), .. fd)Ionfe QScftalt, 'licD. t reiaenbes feines @}l'ftd)t, gtone, [eurige 2lugl'n" I 1608. 2l n gel a.. IDletici, &tiinberin ber "Utfulinttinnen" (cnefenaono a. @atbafee),·"feItcn fd)one blonbe ~olfen", 1540. 2l n n a ?, ID1utt~r bet bI. ID1ntia ("aus fonig. lid}em &l'fd}[ea)t"). & n n 0, ~ta[)ifd1. b. Sl'i:iln (aberig, 6dJI1Xl[)e) 1075 .. ~ n f e 1m, ~rabifcf). b. cranterburt) (Worta; piemonte], ~{bcI, )8. (\}nn· bur.,r), !In. (ftmengarb), groner, geiftr'eid)er Sl-irdJcnleIJret unb s,nl)ilo.

fopI); 1109. ~r n ~ 9 n r, ita[). b. !Btemen (flanbtifaJcr ~(bel) her ,,~[pllfte{ lies 91orbens", 865. 2'C n t 0 11 i u s~ ~tcmita~ (2igl)lJten, cbclig), &riinber bes d)tifU: IDl'ondjtullls), 356. 2l n to n ius b. mabua'?,

grnn3isfaner (2iffa[)on, berrocnb! mit QSottftieb b. !Bouillon), 1231. 2£ p o [10 It i a~, IDln. (2llexanbria, obeliq), 249. 2l-lJ 0 I Ion ius ~ !Ina. (6enotor), ·'186: ~ i mel I a, (3ranaofin, arme (Wern) 5Dicnftmogb, 1G71. W r fen i u 6, ~infiebler (romjfn)l't ~[bel) 4/19. ~{t [) 0 n 0 f i 11 S, (~(fe.!onbria), stitd}cnIcI)rer, groner ~i feter. 373. ~(11 9 u ft a, IDla., (m. IDlottucius, ~etaog b. griaul,. Sh-iegsgenoffe Dbonfl'rs), ,,[)Ub. rdli;n", 478. ~(11 0 II ft i nuB, mifa,:, (Zooaftc, 9~1Imihien, I,l3nltiaiet. Ocfd)lcd}t): grorlet mrcf)im[eI)tcr unb I.l.H)ilofopl), 430.

J8 0 I il 0 III e r ?, (iTranaofc), 6drIonct, 5tied)ciligcr, 6GO~ m nIb u i n (itolicnifd)cr ~(bcl), 1140. !U 0 roo t (l '?, !Ino. (9lif 0 111 cbien, !B. ;Dios·· furos, obelig), feI)t fd)Bn, 237. !U n t b 0, ~r3b. b. !Inoina '~~etterauer When, 1051. !8 at n a [) a ~ ?, 2!t,loftcr (ITt)pctn, borner)1llc~ltern), wirb - loo{)rfcf)cinlid) tucgen feinc5 ~uficten - ,,~ut,liter genannt" (~ct. XIV, 11), G2. !8 n ttl} 0 10m Q u s~, 2llJofteI (Stano .in QSaliI ii a, IJicH 91ntIlQIIQcI), 71. ~ a f iIi II S, ~tab. b. IToefnrcn (ITnt,lt,lIlb-orien, nbl'lio). H7ll. !l..l ~ ncb i f t b. 9lutfin, l!ranbt (tolllifdlcr 2lbcl), ber groul' Stifter bc~ ~enebiftiner·Dtbens llnb !Batet' hc6 obenblanbi[d)cll ID"londrlul'fens, 5!13. men e b i f t b. mI)iIabcH,I)ia, 3ron3iSfnner.Qnien· (n·ubl't enl'ocrl), 1589. men n 0, ,mifd). b. IDlciffen OR (1lf. b. mu!ten-

berg), ~{poftr{ ber Srabcn, 1106. !8 c'r n arb i n b. Gieno (Gienenfet ~rbcl), "bc;onbcr6 fdJon", lool)rfd}cinI. lI1ebitcrrnn.T)eroib, 14-14. !8 ern· I} 11 r b b. ~lelltr)OI1 (fabOI)ifd)er ~£bcl) 1008. !U c r n IJ a t b ~11Jt b. (5[ait· bou!; (!B. 5tcffeIin 05f. b. gontnines, ~ 2([etjbis, mit ben ,ticraogen b. IDurounb tJcrlDClnbt), bIenbcnb {dlonc bcroi{dJc ~rid)cinung, ber gtOutc

,

,.

t 3ft bet djriftianifierte ,,~ann~iiu[et·. - .

.... , .' .,',... . ., '. " '.' " ;~~.:'~;:;';;::'~~¥'~' ': ... ' ~: ,:.: :\~~r"~'~ I c~~~:'i!;;¥1t~'iy'~\e:~'~~':;?~~"~~~~,ff~~'ii-::i i'.';I~.:;~\·::· .. ~:.:<'/ ./:";'; :\(:)' '-?;;:r·.~~:~)'·:r·~T~1

" S~~~}!:):i9~!.:.~, Q /~a=:~ts~~t!5iCeI<Selaet ,~,~~.tr·, ·'~~:~:~~'~~~el!9E3~~~1.1.1'·i .~ca:~SSSSel:_'~tS~~

, .. '; -. '., . . \~.' •. :! ll~ ri I ,:,~.~!.,~ . .' _"." 'I ',. '. .': ::",.:'. ,. • .-_~ ,,),~':

IDlann be! IDlittelaIter!,· g(eic£) gror,;'ail .Ritdren(e~ter,·: StQQtgmQnni·~·~f..~' ; ,:,t:::~t;.:.;.· ton.f8erff~ite, ftaufmQnnBfo~'n»1242~ ij b U Q t b bet ~lkt~nner, nonig /,('. f'~.:' ed)riftfteUer unb ebler (t~arofter, bie 2eud)te be!' 8ifteraienfet. unb "; ;'.{t~: l: . .;.':.:~;'" b. ~n'gIanb (!l,l.fionig itI)elttb n:,' IDl. (fmma ~craogtn her mOt •. :/: ber @Stifter be!!~eml'IetorbenB, 1153. f8 e r n ~ 0 r h' b. SlHciro, airter- .';,·:r~l' ,':~/t~<, mnnbie), 1066. ~ Ii 9 i u! ?, f8iftf). b. ~ot)on (norl)franaofifd)cr ~{~cl,>,. "

aicnfer b .. ~0l>[et,3 (foraaenifd)er ~rina, friil}er ,,!l(ijmeb"), 1180. ~ e r n.l.';':':.~. ,<>':;. 659. ~ l i f Q fl e t~, 2anbgriifin »,'.5ttiitingen .(!n. ~nbrea~ II. !l-(lnlll "

~ 0 r b 9Rarfgf. b. ~beni 1453. ~ ern \1) a r b, '8ifd,. b., 4;iIbd~eim .' !:~,~ i: .: , n: Ilngcrn, IDt @Sriitin ·~ertruhi!J n, IDleran), "feIJr fd)on", 1231.

(fad}fiflf)1:r ~bcJ), grobcr S?unftfarbeter, 1021. mer t I) a? OOrinacliin,~ ; ,_.... ;': ' (! l i fa & c t £J .(t'iinigin b. ~ottugaI on. ~onig meter III. b. 2Crrogonien),

b. ~ot~ringcn), ,,&iIbfdyCn", ca. SOO. f8 e r t ~ a V, SHfterin. ll. fBiburg ~:" '; f··~:>. "fe~r fd)On", 1336. ~I a edt (~nb .9:> e! ",.1} i no) (au§ bem prooen- .

(QSrafin b. 4)i~t,JoItftein, ~fter b. IJI. ~berl)orb), ·1127. ~ e r t l) i 110,' : .. ,',' : .~: .~ . 3<lIifd)en QSrafengef<fJIt'tf)t, . ,,!n. &rtano), J323, 1369. i rnm a?' . ~iot. b. <If)eUes (l3oifjott, abeItg), 692. f8 e t l} 0 ?, hie ,,@ute" (@5d}lDlibin, ." .'.' • i.:: .... , (QSriifin b. !l3eiIfiein, IDl. mit 5't'aif~r ~einrid) II. nerrocnbt), (stifterin .. :'

eigent!. <iIjfaoctr) 2fd,Icr), 1420. m i fl ian a (romifcf)er 2!bef), fc~r fd)on, :' ,;; '. . bon ~urf, 1045. ~ m.m e r Q n, $hfter bon Blegensburg (aug ~odou) •

. 363. mil ~ i I b is?, 2i:f>t. n. IDlaina, (!n: friinfifd}er @SroO, VII, ~oIJr. ';.', ':> ~ n (J e [& e T i, ~a&. b. mIn (m. QSf. b. f8etg, IDl. @rCifin b. @elbern),

~unSert. f8 In fi u !!~, !Bild)ofb.· @Seflalte (@Sried)e?), 316. mona.,·', . r " . ,,,groB, ebenmiifJig,· ehIe!J '@Sefid)t, l)crtlid,e fufd)einung", 1225 .

. ben t u r a, g:ranaisfaner (Q::o~fanefe), . ,illon ungeroo~nJid]er @5d1jjn. ~" ~.. ~ t,J I) r ii m @St)ru!J (9HfibiB, urme (fUern), ,,~eiBb[iitig", 379. ~ u- r:

h,eit", grob,' 1274. !8 rig itt Q (U~QJQ. aug bem fcf}lnebifd)en Ronig~. 1: ..... .:-' l' l) r 0 fin (!n. ~rntigonui mit ful1fer ~~cobolius 1. nerrocnbt), 410.

gefcf}Iecf)t), "fl'l)r fd)on", ,,It>o~IncfroItet'', 1373. m tun 0, feifdr. ll. m.\iira- .: .: '. , ... ~ u feb i u 5, feifd}. b. mercelIi (farbinifc£,er 2rbeI), 370. ~ u ft ad) i u 5 ~.

burg on. gtonrab II. ~craog n, nomten), 1045.4 !8 run 0, @Stifter be!J. . ~~ :.' . .' "Wot~cIfcr", fomif~r :Offlaier, 118. .' . " ..

fiQrt~i:iufetorbeng moIn, aug ber ~;'eI!JfamiIie bet "D. 4)ertefeft"),' ;;:' :-,.' )} eli r., IDla. (aus bet "tl)ebai{dyen 2eQion"), ~08. iY eli ~ ~. 0:antoIiaio " .

9:>idyter, ~~eologc, m~iIQfot,Jb, <StaotBmonn, [cin Drben nil' rejormc- ': ':::' Ulircf)cnftaat, crme ~1tern), !fu~Uatner,. b87. Izy'e r b 1.~ a n ~ III.

tionsoebihftig, 1101. 18 u r cf bar h, '!BifdJ. b. m.\iiraburg (englifd,er i(, Sl'onig b. 0:aftiIien, tlld}tiger BeIb~err,.12.'2. 3 i bel t 9 b. elgmatl~gen,

~rbel), 752. " 1-. IDla. .1l'at,Juaincr, (eigentIicl} I IDl'arcus 9lat}), 1622. B= [ 0 r en t 1 U 5,.

(1 ii e iIi 0 ?, Wla. (ri:imifd)er 2!bel), ~erborrngert:b fcf)on, 230. (i a e far c. ;-- :" .... !lHfdr. b. Stranburg (iriftf)cr ~[beI), 693. g lot ian ~ (8eiie~mnu~: .

b. !Bus (<raboiJ[on, franaofifdJer ~beI) <Stifter bC5 ..o~bcn~ ber "mCiter ,'. 9't.O.), romifdJer SolOOt, fd)onet ~iinglin", 230. Bra nob. ~Hhh .

ber d,dftlicf)en S3ef)re". II a i eta n b. Q::~iena (micenao, abeIig), \Stifter •• (aus bet bermogenberi Bamilie ber !8etnatboni), 6tifter ber Bran3ig•

ber5tI)eatiner, 1547. a; ami 1 ( u 5 be S3em~ (91calJolitaner, !l3. @Solbot), • .:. '. . Inner fdjiine mebiterrcnoibe ~rln}'l!inung, 1226. Bra n a be ·.l.OauIn

6tiftcr bcr st'omiUinncr, 1641. II f) rift ina, ID1a. (Zosfll'ncfin, m. " .. .;., (6ubitaliener, au~, bern IDlitteIftpnb),. eitHcr . ber "ID'linimen",· me,~i-

!triegs06crft), 300. a; [) r i rt 0 ~ ~ 0 r U ~ t (ous $nlafHna), fagen. '. :: \. :;'. , tcrranoib, 1508; B= ran a In'bcr, ~cfU1t (flJamfdJcr 1)(bd), fefJr id}on, .

. l)ofter ~cilioer miele, 250 (?). ~ lent en!J I., m<1pft (teils (ll~ mOlller,· ',:. lr)[)2. Bra nab. ~orgin, ~efllit mX1IlHd)rr ~oaJ(\bef, !l3. ~oI){\nrt b.

tcils ols ID1Ll~l'bol1il'r, teils alB ~lIbc gcnonnt), 100. ~ lob 0 0 I b '. morgio, ~eraog ll. Q\onbio, IDt ~oI)anna b. mrragontCn), 157.2: Bra n a

(= @St. (Houb,' nus franfHd)em !tonigsgejcf)Icdjt), 570. (f 0 n r n b, 0(" unrraciolo (-at. IDlaria. in ben 2!bruaoen, borneI)me ~alm(te), 1608 .

.8ifter~ienfet b. (t(atrbau!' (~t ~eraog ~cinrid, b. E'd)'lOOrae b.!Bot)ern), ,;: . :.: ' 3 ran 3 b. 6<111'5, mild). b. <Mcnf (m .. <Mf. b. Sales), et~fter h. ,,6ale.

ca. 1180. <r 0 t 6 i n ian, lBifd,. u. <Stifter bOil B=rdfing·IDliind)Cn (mts "jiancr", fcI)r fa)one mrieftetcrfd)cinuno, 1622. Bra not S f a b. mom

I£I)artrcg, !8urgunb), 730. G: lJ r i I .p in? (romjfcl}cr ~bcl), ~ntron ber .... (bofncI)llIe rornijd}e g:amiIic), 'bti fterin ber ,,:Oblaten", 1440.

ed,u[)tnnaJer, 287. G: u nib e r t, ~rao.· b .. ~oJJl (3ronfe, m. G:rolIo), toor , ". Bra n a is f n, maronin b. 0:f)antol (~iion, !n. !Ben-tgnus ll. Bren.liot.

in bet ~ugcnb (tbeIfnnbe am ~ofe Ranig ~goocrt!J, VII. ~o~t~unbcrt... \l3riifihent bes ourgunbi!d)en ~onbt(\ges. !lTl. !Ulnrgorete b. metfn\\J).

(£ t) '" ria n (~ntiod}ien, In. @obenptiefier, obeIig),. 304. <:r \J '" ria n "birhfdJon", etiftcrin ber.· ,,!l3ifitationtftinncn". B= rib 0 r in b.

(<:I:artl)ogo, @?crnatorcnfamilie), 258. ~ t) til I, unb . IDl c t IJ 0 b 8'iicfinOl'1I (fdrottijd}tr ~bel), 540. g r i I' b rial, fBifcb. b. Utr en) t, IDla.

(~:J)cffalonid)e, ®l'natorl'llfamiIie), bie gronen 9Iabcn.2It,JoftcI, 878.885. . ,; «(!nfcl !nnbbobS, bes n-anig~ bcr Briefen), "fc~r fdjon", 838. B r i e b·

~ ion l) f i U 5 '? (@S t. t]) en i s),IDla. (2.rtl)cnct, borneI)me!J @cfdJloo1t), t i dr, ~(bt ll. S5irlnu (fd}tt)obifdj'Cr 21beI), 1070. B r i e b r i dJ, 21M \>.

~(tJoftel QSaJIietl~, ca. 100. S!) 0 1ll i n i c u 5 (beriiI)mtcr Hmnila)l'r ~rbeI, 9Rarienonrtcn (botncI)tne fricfifdJc Bamilic), 1175.·

m. 3e[j~ QSuamnn, 9R. ~oIJ<lnna b.~rrfa), etifter bes !J3rcbigcrorllcn!J, @a [[ 11 B, ~(bt u. tStift.er b. et. <MaUen (irifd1er. mbeI), 646. ~ am e [-

1221. IJ> 0 rot ~ I' 0 (I!.ocfnrcn in (Iol>4Jabocicn, 6enotorcnfamilic), ", .{ . be r t (!Ba\Jl'r, !l3. reid)cr (Mutsbcfiuer),. ca. 800. QS' e boa r b, !Bif~. b.

"geiftboUc Gd)onf)cit", 304. (Ionftnna OB. Ha30 . ~f. ll. ®tJannberg), 996. Q} e b I) arb, €rab. b.

~ b e r I) 0 r b, ~rbt b. <nnficbcln (ous frLinfild)cm <Mrafengt'fd)[en)t, nero ;.'~:.! :~. 6nlalJllrg (aus ·bem fdj\t)objfd}cll qsrafc'10e{dJl. b. .velffcnrtein), 1088.

toIlnbt mit 4jl'r30g 4jcrmonn b. ed)tooben), 958. ~ b c r {J n r b, ~r~&. "; .. , 1~ '. ~ en 0 b e f O?l (fran30f~fdje ~eiHoc), fel}r fd1an, m~ftbeiIige, 512. b. e<lI30urg .(91~rnoerg, @f. n. ~il't,JoItftcin), mHbe, borneI)lIIe mricrtrr- --. ';':'\'1';\" . (lj e 0 i 9 ~ «(Iol'l'aboater, abcIig), .\tril'ger, ,,91otOl'lfer", 303. ill c r I)'a r b

uT,b ~1(lcl5ctld)ctnllng, 1164,. @bm u n b, @rafl. b. ~ontl'rbur\J (~lbl11g· ::~~~ If. ~ (mrmtinnl't), WIn., mUm. unb IDliHioniir in ltnonrn, 10·16. (3J l'r In o·

--- - . r~·.1.,~:J· .;~ n 11 6 ?, !!.lilli). b. ~Iu~crre (fmn30Iild)rr ~[bcl), 4,tR ill cr lit a It 11 0 ?,

: ~1;rt~:6~~iCbl;i bem ~ecfeneinftura Auf Ed}lob tperfen6ellg. : . ::";{~:l:fi~,i; :i::·.· ... · mil~. b. mari!! (flUrgunbHd,er ~brl), 576. & e r man u 15, 2Cbt, !Ula.

• ", I" .. ,. ,",-- ..... - •. ---. ••• '."f" -. ~ .. -~ . ; . .-".'-. '.-;'. - ·L~··~ "-r ···,.'·,"-·.;J.····l:'!Ir. __ ¥f..,.,.~,. ...... ~

, . ". . . ::,' : .: ... ~. .. '; :~_i.~:.:·:~r~ .. ~.;~I~;.~_..~ ... J::'·.' /': .1:~·· ?l!~~{(:~.~ . ·.,,,~~~)"·,\,·;-~·'~'{.·A~~··\r It·'\"'~-·'"i~r. ... ,~.S~lil't~ll~~: .. IC.:1 ~ iJ~·;.~· ... -, ~~ .'-,", ,..... , ~~,. .. -='. ""~ .. ~. _.~~:; ~d .. ~ .t;:~; ~',I ,: ,.#:.~ .. :~.":,.,,

. . ~ 1 n ~., . "~i' ... ~.r.t' .1~),:;'1-';;I;. :.:/:"".:;' :,(~:'·;;r:~~!,'~,.,.· ~~. ., ',.;--:,. : .·of:·,' r···I·~~::V·:~:(

E>E)E:>~~ss:::s>P"~ " -. ~seassss·;',;~~iA~·',.~\ry.~~<.·esss~~¢""",...... }.13 ~saaaae:ra\t-i:··':~·::

. On. ..oU}mar, obefig, !8iirgerin~irter'· hi 5trier), 666.· ~:@S er 0 [b' (aUI·.\~~· :-~~AiL' 9Il>OfteI(QSaHlaer)l~\~~'{«~riftul··. ii~nnd)'," 62. .~ 0 C 0 ~ u B b., .8er~ :··htr

be," oberr~einifd)'en @Jefd}letf)t lIb. ~oI)enfadJfen·mJetbenberg"),· 978.' .,.~:-:'.. , ·i:;i.~;\:·: fd)nittene, ID2a. (~cr(ifd)et mhel), it29 .. ~ a n u a r i u B, i\jfd). n. mene- !.. .. :.; .. :. ... :,

@J e r 0 I b (aheIig), nOlnCT ~eiIiger unb IDla., 1250. 'QS e t t rub i 9, ~b-;.· i~~ ·'i·::.~: .. bent ~Rea~eI, auB b.~atri3iergefd}I. b. ,,~anuarier), 305. ~ 0 ~ ann e B .: ;·;:r;

. tiffin (aus bern fiid)fifcfjen »IbeI!3gefcfjI. lIb. ~acfebornH, Scr,roe[ier ber ~I. . ;', ~i '.: '.:':;:' . ma~tifta? (!Uriefter~ unb VlheH~gefd).Iecf)t),: ~ 0 ~ ann Ii B (f'oangelifta, .;::.:;:;

IDled)t[JiIbis), berii~mte ee~erin (~Vll'bium), menebiftinerin, 1334. ~ 0 c r :\' ,'" &VOfteI (m. 8ebebiiuB auB QSamaa, ID2. Salom'e mit IDCaria bemxmbt), ".: '

(aus ~quitanien), "groh, faron, ebel", 575. @J 0 b 0 I e b a, IDla. (frank.' .... ::, '.. 101. ~ 0 l) ann e B @;~r~foftomuB (2£ntio<i1ia, abelig), 407. ~ 0 ~ a n n e~ .•

Whel), "anmutig, [elten fd,on", 1070. QS 0 tt fr i e b, mud). (norbjr. »Cl>el), - -:;~ .! ;, ~aIl)bita (m. faif. @eneraI in 5t'onftantino~eI), mausner unb' m~tUer, "

1118. QS 0 tt f r i e h, @Sf. b. ~~lJen~crg (roeftfalifd)er Wbd), mramon- .. ,'. '; 450. ~ 0 l) ann e! bet €tiIIfdnueigenbe (armenifd}er 2rl>cI), 558.

Itrotenjer, 1126. @ 0 tt l} arb, mifd}. b. ~iIbesl}eim (aus g?iebemrtaicfJ . ':~< ,'~ 0 l) ann e 9 mamascenu! OB. @5roatsrat, nomebm), 780. ;So ..

. in !Bot)ern), 1039.@Jrego r 5t~aumaturgo9, ~ifdJ. b. meocatfa,rca ,,:.: l} ann e s QSuaIlJertus (B-Iorcntiner 2£beI), Stifter bet "ma'lIum{)Cofq·

(reidie, uornebme (iJtern), 270. @ reg 0 r b. maaiana, ~atr. bon 5l'ol1' ,',' ncr", 1073. ~ 0 ~ ann e!! (!oIumoinus (fienenfifc{)er ~od)abeI), 1367.

[tnntinopel (crCllJ~aLlocien, nornebme 30lIliIie), 389. QS reg 0 r b. @Jrobe, ,. ~ 0 ~ CI nne s b. 9lel'omun (aus ber i}nllliIie ,,~o(fI"), 1393 .. ~ o- ...

~Q~ft (aus bern romjfd)en 2lbeIsgefd)lcd)t ber "Wnicier"), ~ird)cn- : l} Q n ne IS cra~'iftrClnuB (~eapcI, m. beutfn)cr ober frnn30iifn}Ct ~bcI·

.Iehrer, ID1ufifrejormator, 1304. <M u i b 0 (aus mmoant, erme ~(tcrn), mnnn), \f3rcbioer unb 3'eIb~err, 1456. ~ 0 1J ann e 5 nantiu5 (aus ber

1012. Q} ii It t I) e r (l)od)obelig, mit $t'aifcr ~einrid) II. bcrlucmbt), mil- " . ~olniid}en BmniIie ,,!l3acengo"), 1473. ~ 0 ~ a nn e 13 b~ ~ocunbo O.pa.

[icbler in mOI)lIIell, 1045. . r . nifdJcr 2(beI), 1479. ~ 0 I) ann esbon (Mott (~ortugicfc, orrnc !iUern), ~

~ a t ~ u mar, mifd,. b. ~aber~orn (fOd}flfti)er 2lhel), 822. ~ e b tu i g, . Stiftcr ber ,,!Barml)eraigen !8riiber", 1550. "'~ 0 l} ann e ~ nom .firclla

~cr30gin b. €d)lcficn unb !l3oIen on. <Mf. !Bern)tolb tl. m:nbed)MJRcfCln, (611anicr, !ll. S!einclUCber' "IDevea"), 1591. ~ 0 I) ann e s <Mronbc (f\Ja.

IDt @Stilt. b. Vlocf}HU), 1244. !}Iaiier ~ e in rid) If., 1024. ~ e i 11 r i d) I'. '. l1jfd,c Sl'oufmollnsfamilie), 1600. ~ 0 ~ ann e s 3 ran a VlCllis, ~e-

6ufo (olJcrrl)eini{d)cs mittcrgefd)Ied)t b. !8erg), 5Dominifaner, ID1~)ftifer, fuit (fiibfran30fiid}e WbeIsfamilie ,,<1)nrciB"), 1640. zs 0 ~ ann e ~ lie

1365. ~ e len a, gried,jfd)c Sl'aiicrin «(IU~ ~itI)t}nien, oiirgerIid», be- • !Britto, 9.1~o. (~lortllgiefifd)er ~odjabeI), ~llcIfnobe, "feines @efidJt",

rligmte <Sd)onIJcit, 328. ~ e r i l) crt, ~r3~. b. Stoln (au!3 m!orm~), 1022. . f 1693. ~ 0 f e ~ ~ V, ber mii~rbater ~l)rifti (fonigIidie~ ®ddi[edjt). ~ o·

~ e r III c neg i ( b, Shinio bcr ~eftgoten, IDlo. om. ~r){'ob(lfill, €5cf)tol'fter f e lJ 1) b. ~alfan30 (@S~anier), @5tifter . ber "G:aIofontincr" unb .. &r-

be~ 1)1. £eanllcr unb ~filloT), 58G. ~ i e r 0 It t) lit U s (Stribon, \Ull11no- bciterfiirforo~", 1648. ~ 0 f e tJ I) b. (f.utJcrtino (<ralobrcfe, anne (tUrrn,

nicn, m. Cfufclliu5, norncbme i}omilie, @Jote'?), einer bcr grofjtellllnb eiocnU. rrrli! :rdn), 1603. ~ 0 f l' ~ [) lBmcbift i!llrlrc mrall30fc, biiT.

tiefftcn st;I)co(oorn, I.PIlifLlfLl~II)cn lInb ~r)iIoroocn, 419. ,~i e ron t) III \I 6 . . " Ol'rricl~), ~lcttrcrr)ej(jocr, 1783. ~ II h n 5 )tf)nhbou!3'? ~nl. (m. ,q>[co~1I)n5,

&clIIilitlllus (\ll'nctiqnifd)c~ ~ll)eI!Sgcld)led)t), "bon obeliger 6d)oIlI)eit", lUrlll>er beg IJI. ~ok~I), baI,er foniglid)es @cfdJlcd)t).· ~ u I i a It 0, IDln.

@riinber bcr ,,@5omasfer", 1537. ~ i I a r ius, !BUnr. tl. ~~oitiets (gam- ~t . (9lifol11ebia,.bornclJme i}ainHie), .. fegr fd)on", 304. ~ uri a n a (gMti.

" fd)er &beI), 3G6, $) i I a 'r ion (nus ZabotI)a bci @Saan), 371. ~ i ( b e· . . • ne!3 [lei S!iittid), ahelia), 1258. ~ u ft in u 5, 9.110. (60mnria), urd}'rift·

g Q r ~,~illtiHilt OUodcH)eim in ber ~fala, oi)elig), grone 6cI)crill (IDle· lid)ct Srird)CltbClter, 167. .

bium), 1179. ~ i I beg un b, <1ifter3ienferin b. 1Bd).onnu (abclig), fi a rIb. Q\ro~e?, fiaifer, 814. nor I !BorromCius?, ijr3D. b. ID'lai·

j j 88. .~ i I b u I P I), mHeft. b. 5trier (!lJal)cr, ~3rllbcr be9 nr. ~r()arb), Tanb, (m. ~Jf. . o}iI~ert IDorromau~ b. Wr~nn, ~. ~orgnrctQ

707. ~ 0 111 ob 0 nus (eioentL v,Zucinge", Rouflllilnn!lfo[}n aus ~re· ~ < . b.' IDlcbici), \l3efU}eiIiger, 1584. n a f i III i r, \Gri1l3 b. mo[m

mona), 11f17 .• ~ u go, lBijdJ. b. QhenobIe (frnn30fijd)er ~(bel), i):orbercr . " (m. Stafil1lir III. b. moTen, Wl. !iUlobeH) b, Cfterrcin»), 1184.

I ber Biftrr3ienfcr Hl1b St'ort{Jiiufcr, 11:12 .. p~} 0 c i 11 t T) (~I}t. ll. Dbro\ooi3, Jl'(l t I) 0 r i 11 a '?, rom. (WJc~onbria, m .. Honio (?) 51'onf!o5), I)Crbor'

1.00Ic), 9)olltinifal1cr, ~{~oftl'l ber I.Oreuncn unb ~oIcn, 1257. ~ 1) a- roocnlle e:d)iinl)cit. 307. n a tI) a r.i nab. eiicna (borncI~11le 58iirger •.

, c in t [) Q ID'lariscoHi (OJfin. b. !l3ignonelIo), 1640. ' fOllJilic), fcI)r fef)on, 1380. Rat I) a r ina tJ. E5n)\DCbcn (!U. ur~lrJO, flJf.

~ h n (frnnfifcfJl'~ (\~mft'1I0dnJled)t, lIIit .~tnr( b. @r. bCl1Utlnbt),· 813. b. e.([~lX'bl'tl, ~Ul. I)L mrioitta), "on11lIltio, Iicfmi3cltb", 1:181. !r a t r) a·

~ b b a b. 5toogcnl>uro, (ID. (I}f. ~artlllonn II. b. Stirdrbero bei Ullll). . r i It a b.@enllo 013. BiefdJi, mi3cfOnig b. ~ealJcI), 1510. nat I) n·

"fer)t fdJon", 1230. ~ 0 n Q t i 11 I b. 1! 0 t) 0 r a. (norbfp<Y.llifrlier ~[bcI), '. , r i It 0 b. 9licct mrorentilttt ~(bC[), 1589. nil i a It, !8ild,. b, ~iira-

erfte ber C'o I 'te ~'rill1ititl lllebiicrrnllberllib 1rmO ~ 1 b I! f 01\ 8" burn (~rliillbl'r), mm. S~ \ 11 (1 (1, .~l'ral'llill b. Jl'rl'lrau On. !\,i\llig m"Ia IV .

.... 1 r ,,)C 111 fl,' ,. '''fd ~ t ' ~._. ~r' ' . b. 111100rll), "fc(Jr {d,'lll", 1292. At a r a (9{fft'f,', m. ~ct'aff, obelt'g),

Urah. U. stolcbo (fPanifd}er ~beI), (jG7. ~ 1111 0 C I! 1\ a, ill ,. (,II.,or olin. .' ~ I ,u J{ - ;() ';;;.J

Itt ~igurien, abcfig), 353. ~ r e n Cl e 11~, !Bifd,. tl, i!t)on, ID'la. (6mt)rnn), .~ Etifierin ber "mariHinnen", 1253. fi lot I) i 1 b e ro. !tonio b. milt·

tlr~cl1tenbrr Z()roiooc, ~o~t ~ fib 0 r, lrr31>. b. 6cbilIo (f~lllllildJrr ~~d), ",j;:' 01l1lh), "ml~ndll1l~l1~ fdJi.in", 5:15. n nut, miniO b. ~illlcl1larf, 1035.

tJlJG. ~ f i h o\n (~tlbrib), mauer, 1180. ~ b 0 !(~ret.onifd1Cr &beO, .:~ .>.;~~. ~... !P 0 I 0 til n 11 n V, Wia. (fd}ottHd)er mrina, m. ID2aladjias, ID2. 9J'2ora,

t303.. . :.~ • ,',j '.)'" ~od)trr br~ fionig5 !Brian), j 012. ~ 0 n r a h, !Blfd). b. Sl'onfton3 '(~eIfe,

toe 0 b 11 6 b. ~i1h'n'V, ~vortrl (0116 metl)fnibll in Q!LlliTiio, IDl. 6olollle. 'ri~:~~~. t'

mit IDlllthl ber IDlutter ~cfu ber)uonbt), 44 .. ~ (l (0 b III b. ~iiI10;te1,. '·~.Lt~t~, ' ,~ ... , • ~Iadj ~Ollati1l3. t, ." I

..' . v, • " '_ '.' ,,: '. H';,~~ I '. :~:{~~r~~~y;:-:~ ':: ~ ":':.~.::': ,.'.'} .~':~ \~: .:?:/:.,,:- :':::~f::~' ~)~ .. :>.:.:~;~.;,(~. >:>. ~-: .. ? ~;~:';:~~;_:~;~'~,;~~.~~

- E)E>:E>I9sel:9s~_'A 4 ·cs:::r~c::ae<=e:!:etea~ea·::l:j{:~' !. ':':;."~~~:'>,lE>, . s.sS>a~sa~;:: .t5·:·~sssss~';.~,~~

• • '_. • ."'. ",' •• \.:., I, ".' . ) . ~ ~ •• ~,<

\ . ," .. ~ ,, __ , I . ~.~'~~; -. .;: ." :.... . • :; ~ }It::,.~.j.~.

'JB. @f. ~einrid} lb. ~mborf, IDl. ~crt~n n . .tSo~enloortIJ.!Dogen), 976. : i:: ". !.'/,~:'.'. 1356. 9Jl 0 n i e a (5tagafte,: 91umibicn,IDlutter. be~ ~I. ~ugurtin),' "fe~In:';:~ $t' un i gun b e, finUcrin (gel). @Sfin. b. 2u1;cmburg), 1010. . - '. ,;;,:'~! i'::'<. fdJon", 387. . '.. . ..'. !·t:r)·~ ~a m fJ e r t, mifd}. t:I. !lnoftrid}t (g:ranfe?), 708. 2 a u r en t i u in'," ; I >.':' 9l i f 0'1 a u ~?, IDjfdJ. b. IDlt)ta (2t)cict, nomebme . ~Itern), 350 (~).·n:)~

ID2a. (Sl1aniet), 258. 20 u r e n t i u § ~ufHninni, ~(l.tr. b. mCllcbi" .' ". . ..... m i f 0 [a u § b. Xolentino (mrdjenftaat, arme ~[tetn), 1308. 9l i f o· '.;::\::

(f)ocf)Obelig), 1455. £! en n be r, ~3b. 11. @5eDtrra (~. ·tlcraog b. (Iar. . I a u ~ b. b. 31iie (®d)ruetaer, [Jien .. 2oroenbrugget", l1>o[)UJal)enbe·.: :'.'~'~

tI)agcna, mit ~Qeoborid) b. (MtOnen bcnocnbt, !Btuber bl'~ fJI. ~fibor. ':. i . !BauernfollliIie), aud} 3c[bfJl'rr im "st£)utgaucr fitieg", 1487. 910 r ", <:;i::

unb 3ufgentius), 597. £ e 0 b. QSr., ~Ql.lft (stosfanefe), 4G1. s:! e 0 lX., :' .. .": £> e r t, (fra!). D. ID2agbeburg (lanten, au~ bent nieberrbeinildien ~bl'r~ «: '.: -.

~al1ft (GBf. 1>. )tod)sburg, Wil'ber.(fCfnU, mit ben naifcrn bcnunnbt), ' ;: ..... ', grfcf}[ed)t ber .. D. @encpV"); 6ttfter bes mromonftratenfer·"crbens, '. :'~'::'.~

"fdJon unb geiftrcid)", 1054. 2 e ~ n l} arb (s:!ienl)atb)?, friinfifcf]Ct ~bd· ' .: .. 1}crDortogl'ltb fd)on, geiftboIT", .1134. 91 ot f:I u r 9 o? (~iro[erin, !OOI)I·:: .. ;".,':;':

mann unter Grf)lobtvig I.), .. lJerborragenb fd,on", stier· unb !Damrn. l}a!)cllbc miirgerfamiIic), SDienftbofcn • .\jcilige, 1313. 91 0 tf e r 18a[bu. ',' :.~. ~

heiliqer, 559. £! eon lJ n r b b. ~orto ID1outiaio (@enuefe, m. st'OJI1ini. Ius, mencbiftiner b. €it. @aUen (ofJcrrfJeinUdjcs @rofengeld)Ied}t, bater" ~~ >",

[US (1olanot:la), 1751. i! cop 0 I b, ID1arfgf. b. Oftcrteidr (mabenberller, . Iid}erfeits mit bennarolingern, miltterIidJerfeits mit hem fi:idJfiid)en .. J~\"

!In. ~tta, stodjtet ~aifer ~einrid)~ II!.), @5tifter bon mofierncuburg RaifedJaus nerrconbt), .. bas &ugc, bas ifJn fal), rocr intaiidt", fJeriif.Jm.->:·:·

unb ~cili{lenfreU3, 1136. £ i b 0 r ius, mifcf). b. ~aberborn (frnnaofi· ter @clef)rtet unb ~i<f,ter, 912. . . :,"-_;,

fdjer ~bel). 2 i b tD ina (®llbI)oUanb, nbclig), "ebcnmoBig, nmnutin. {) b i [ i a ~, 2J:btiffin on. ~craoo @tI)ico Y. b. @Ifan, ffi1 • .!8l!reSl1>int~,. .:'.

milbe Wugen" I 1433. 2 u e a g ?, ~bongen rt (&ntlodtia in Stjricn), R6. . mid)te bes [)L 2eobegoI, mit b. franfiidjen Sti.inigsfjaus uerronnbt), ~d. ~_":,::-

S3 u c i 0, ID1a. (fiailianifdier ~rbel), 30,1. 2 u b 9 e I, !Bircf,. b. ID1iinfter·1 [erin ber mlinb-en, I1>ciI blinb geboren, 720. Dr a f, ~i.inlg 1). 91ot· .. ~ .. /

(friciifd)er ~odj(lbcI), &l'oftcI bet 6ad)'fen, 809. 2 u bm i 9 IX., Ronin '. luegen, 1030. :0 I tJ Itt 11 i a (bl}3antiIlJfd}cr ~{bel), II fegt fdjon", 410 •. '-.".

b. 3ranfrcim, 1270. £ u b I'D i g, mild,. b. stouloufe (m. nanig nad II. :0 ~ l> 0 t tun a (aus ber ~ormanbie, fonigIid}(,s @Seicf}lcd]t), "fdJon. -: ..

b. 9leal1ef, ffi1. ~Dloria, 5tocf}ter 6tclJ£Jans V., 51oniO b. Ungarn), 12\)7. gcftaltet, coenmof3ig, Hebteiaenb", 770. :0 t IJ mar, 2!bt b. et. @Sallen '." .. , .

. 2 u t 9 Q r b i s (~raoanterin). .8iftcraienferin, 1246. : (m. fcf,rouoijd}ct @taf), 759. {) t t 0, [\i;d). 1). !Bamberg (lB. @f. b. ~nl)··::"

(ID1 a ria) IDl a 9 bar e n n. ~ (nu~ bornehmcm jiibjfcf)cn &efd)led)t), [clrr t!(lO [€d}tDClven]), ~~oftclbon ~ommern, .. bilbfdjon", 1139. : .

fd}lln. (Wl Q r i n) 9R a 9 b 01 e nob. ~~o33i (3[otclttiner &bcf, mit .' m a dJ 0 m ius, 2ffit (ogtjlJtifd}·romifcfJCf &bel), !IniindjlJatriard), 348 ..

IDlebici benncnbt), <:rarmelitin, "lieoIid)cr 20cfenfoi'f", 1607.' !In 0 O· . man fro t i 11 ~ ~ ("f)rt)ojfcf,.tomifdjer &bel), "icf,oner ~iingHng", 304.

nus ~, 2lbt b. 3ilnen (2lIemanne), Gfltl. ID2 a I a cf) i '0. S, (frab. b. '. '.. ~ a n t a I.e 0 11 ~ (91ifomebier, 9R. lifb.clfrau), "fdJoner ~iinoling/', 305. . .~ :~

~rrlllngb (itifd,er 2lbeI), groBer' @5e[Jer, 11·18. ~ arc us'?, ~bange[ift m n r d) n lis lBnt)lon, 3ranaisfoner (2Irmoonien, mnuernfnmHie), 1592., :.,

(~ube), 68. IDl a r gar eta ~ (2l'ntiod}io in S,f,Hfibirll, m .. bomelnuer .~~ a t r i Ct, mHcfr. b. ~rfnnb (r'omjfayer ~(b('I bon !&ufoglle fur mer), .! ....

Gli:i~cnpricrter). 275. ID1 a r 0 are t a, Sloninin b. ed)ottlanb (m. Ronin 493. !l3 auf u s ~, W'Vortd (aus bern Stamme menjnmin, au Zarfut in .

cr:buarb b. mefenner D. ~nolanb), "mail'ftCitifdJe m,\oI)rgeftoU", 10n3. :. '.: (Widen oeooren, [JieB fril~er ,,60i.tlus", IOOr "ZclJlJid)".mkber, h. i.' .:'

. IDl 0 r gaT et n IDloria ~[(acoque (murl1unberin), !Bifioniirin, 1690. '.'. .8iid)fer unh '~i:inbIcr bon ®ObOIll!JllXltP), im ~(uneren gIidj er bem· .. ~.

IDl a ria ~, ID1utter bes .~errn (aus foniCllicf}em (!lSefcf)[ed)t) •. ID1 a ria Wll'TCUriu5, tunr af!o lJtt'biicrrnn, 68. m a u Ius be G:rucc (Dbcrita[iener, :. ,".

srororofa (!Bra&anterin), "jd)on, anmutig", 1290. IDl a ria "be inca rna· . ~; cirtfod)c lDiirgerfomiIie), 1775. m a u I i It u~, !Bifd}. b. Zrier (utqul' ,,' .

tione" (~Qris, abeIig), 1618. ID2 a ria (Irl'scentia b. St-auff:leurrn tnnic'n), 3(J0. m a u lin us, mild). I). Woln (morbcau~, m. @3'cnator unh.· .. :

(Sd]luiibin, m ... .pon", arm), 1744. ID2 n r tilt?, !Bifcf7. b. Zours (SteinolII' . gnIUfd)cr Stattr)alter), 431. I.l3 e fag in (W'ntiod}ia in 6t)rien), (lefcicrte'.

ongcr, m. Tomifd)cr [gotifd}er?l 5hiegsobcrft), 397. 9R a ttl) a us?, . 1JlolIl:!e (2'rf)onI)eit, 457. ~ e I a 9 ~ u 5, ID2'o. (flJonifdjer 2rbl'i) , Defonbl'rs

~{poftcr (OSalilncr, m.· ~[~IIJeus), 69. IDl n t f) i I b e, beuffd}e s-tonigill .~ fd)lin, !J2G. mer lJ c t u a, ID1a. (G:artr)OOo, ~bcIfrau), fdjon, 10il

(m. ~ietrid), @f. b. !ffieftfalcn, ID2. 91emf}ilbis, ~rin~eHin t:I. SDiincl11orf, met r 11 i!o, ~{port('f (aus lBctr)jai.ba in <MaIiIaa, eigcnUicf) @5imon, @5oI)TI

roor bie !IJluttcr {)ttos J. unb bcs hI. ~rtlno b. Shillt), "feI)r {cf)i.in", he.:, ~OIlO~, ~3rubcr bes I)L ~Tnbrco~l), 67. I.U e t r it s 5tolllioni ORn\)CItnn,

968. ID1 au r i t ius? (effiaier bet trJcoaifd)en ~el1ion), 287. IDl ° U· . .~ 0I1Itl' (Wern), J 072. met r usb. ~nogni (e-a[crno, fiirftlidicg @c'

rug, 2(01 (romtrd}cs 6cnatorcngcJcf}ll'd)t, m. (fquitiuil), 540. ID1 a ~ i· : ~, :1 '. fcf)lcdh), J105. IU e t r u!J QSonaale~, «;;Dominifoncr (f~lanifrf)er .\jocI)Obe[),

m i [ i (\ n, lBifcf). b. Qord}, IDla. «(lilli, abelia), 288. ~m ° ; i 111 i n, mM,. . ,. . 12,1G. met T u S 9'lolot\f1ls (aus einem VHttergefdt[ed)te ber 2nnoueboc),

b. Zricr (fraufiia)er ~rl'lel). IDl c d} t I) i I big (fodjfifd)er &bcI. (.\~fin.· _. .'. '. U (lJriillher hl'~ -Drbens aur n3eftehmg her QSrfnngenen, "bilhfd)on", 1256. . i

b. ~ac:feborn, mit naifer Briebrid) II. berloonbt), 1280. IDl e b n r b 11 ~~, .": :':\ ".~~ . ~ c t r U 5, (£orb.·mHd,. b. SJ'leu on. (Bf. n. 2u.J;emourg·2ignt), ID1. @fin: f'

~ifdl. b. Wot)on (l1icorbH<iJcr ~Ibc[ bet ~crtcn b. 6a[enct), 545. IDl e In· .:,.':' ~i~·.. \). E5nint 5.J300, 1387. ~ e tr 11 ~ b. ~{[contarn, 3mnaif,foncr (3'l.lonicr, .. ' .;

r a b '? (@Sf. b. SoIlern), .797. !Ill c in u I p T) (roeftfaIifcf)ct 9Ibl'I),·. ',.}/~ .. ! }, : .'. ~. llIIp()ons @orobito, ffi1. ahclill), lG62. met r u ~ <ronifius, ~cruit .' .•. ~.

IX. ~a~r~. IDl c i n roc rf,!Djfcf). b. ~abcroorn (niebcrrI)cini\cf}r5 .. ~.:.,;~ .;: ··e··' (9Hcberliinbcr, clgentIid,- .,be ~onbt"), 1597. met r u!l ~ouricr ([otb· .. ~ ,:. @5rafengcfd}I.,m. ~lItmeb, . ID2. 2lb-efa), 1036. ID1 era n i e (romifd)er .', \:';~:T: ".i..:' ." . rinoi\cf)e WnucrnfomiIie), 1640 .. III e f r u 5 <rlnoer, ~cruit (ilJonjfdjcr ~":~ .. ~beI), ,439. IDl i cf) e -Ii n Q b. ~efaro' (Stirdtcnftaat, nbeH.g), "fe~r. r~on':~'~~':~'?f{:: ~:;:::: . .\)od)obel), 1654. ~ ~ iii l''' u !H, 2ll1oftd (QSalilacr), 81. m I.Ji Ii 1111 u ~ .,_:' {.,t'o~

" •. . . , '. ;." \'\" ~'.J' , , '..... . " . . ," . I' .:. ," '.

0: ,... " .. ,' ~t :'~

,

. . , .. ,,-.': ... 01'·'.'.>." ..• '· "'i'.':1'1':~··~';"'!'~"?·'(~~~~·~:~'~Jfti1'1~,~i-c;.·1~~,&·il~~i.!

" " " I·: - ~'16 ~_.:." .. ,;~,\II'.,' I ,,:< .',., • I "r,. f~ ' ....

<" 2S5)E>=>SS)S=>~.;.,f. ~i;·~elcse:tsasc=(f~:':' ~~:

.... \\. '. ,.~.~ .. ",-:, .. ' .. '". '.. -';f • ''''''. t..r,: " ... .1 ~~., ,

';'. ' :.;. , (.:. j.~(.';, '~~';~ ",;:~ ~".' , v , M:':" .• :;.~ " " .. l" ".;.Y~ti).;i!t; 1 • ,

-: ' ~eni~i (florcntini{d)ct'" ~beO~"': fd)Onei~·~iingling,!.~:.1285~'~ ~ l) \l i ~ ~ "';~lff' ~

' . .- b. 91cri (fforentinjfa)cr tIbe,O, ~tifter b,~r ,,()ratorianer"! 159? l.n ~ i I o·'{tl*~· , men Q (Zoa}ter. cincB gt~Cd)lfd)cn autftcn). 30~ r • ~ It rn.'.n?.' ~&t. '6'7ii~' _ 18ifd). (~HiHfer), 754. s.n 1 u g V., S,llatlft, 9)onnntfaner, (ttahemfd)c. 'r ,J.J'I.~. ~bcI!farniIie ~I)isleri"·). ~ 1 Q ci bug, IDla .• 18enebiftiner On. stet- ·ll;l~'i.' '. tuIIu~ auS be~ TomHd)en ~bel5nefd}Ied),t ber ,!Q(nidu"!), 539. ,~o I t)~ ):!~~':' \

, far tl, mHd). n, 6rnl)rno, aI~ <Sffabe bon Stalh{to .gefauft, .~tenall~ be.;·::~"~~.i.', fa)rei!>t . [cine grone e-d)on'fJci~, 166. mot"" 'fJ 1) r t U.i, • ~lhfd). b •. QSa,aa ';;_:;',~~~" t (~be[slnmilie aus ~geno[omd)e), 421. . m u I If) e rl. a. (!8lJaanhnmn,,: ~~.~

• ~. Sfllile-r ~rcabiu5, IDl.fia*Tin ~ubolia), 453." ".,.,;', .. .:: :.;i:: ': . 9i b a b a'n u ~ ffi,ouru5, (itab. b. 9naina (abeIig.~, .856~'. mob e g ~. n be? i. }::-' franfiid)e Stonigin on. $eraog ~cd~ar b. XI}urmgen), lelJr td)on, 587 •. ' .. ; .... , m aim u n b b. 3itcro, ~ift. (~rraaonier), etHter bC5 CrbenB b. . '_',', ..

'litalotrabo 1163. Vt aim u nb 91onnatu5, ~rbtnaI, (ftlanifd~r ~bc[), .

1240. me' m b e r t, ~3b. b. !Bremen, ebIl'~ ~hlbere5, 888 .. me III i 9 ius,' .. ~:',. ~t3b. b. 91£)cims (f)od;abcIig), 532. mob e r t, ~(bt 'b. (l:tfteta (bu,ronn. . .;. '_

bHdJet »ebeI), 1100. mod) u 5 '? (iiibfron30fifd)et ~~el); s,uejtI}ClliRer, ' .•

1327. mom an u 5, &bt (burgunbifdjcr &bcl), 460. 91 0 In U a I b. ~(bt ..

un. S.crgius, ~cr30g bon ~oncfti 3u 91abcnna), (Stifter ber ~alllnlbu· ''': '

Ienier 1027. m 0 ~ a '? b. 2ima ($eruanerin, crme ~Itern), fer)t Id)i;n, "

1627. ' m u "" red) t, t!rab. b. 6alaburg (franfi{d}C5 fi-onil1s0cfd)Icdlt),628. '.

6 a b a g8?, IDla. (@ote), 372. e a bin Q, (to.~i\~cr $Xbel), Jd)on, 12?: ... (

S e b Q [t ian tt 5 ~ IDla. (aug !narbonne), ~ratonan-et, -.288. Sen e r 10' " ~

n 11 5 (romjfa}cr ~rbl'1'?), ,,('b1eB ~illf3('rc", ~r~10{tcI, bon 910rifunt,482. :,~, .

" 'e i g i S I1t un b, Ronig b. 18urgunb, ill1a., 524. 6 t m ° n, ~poitc_I (ou~ . ':, ,

~ana, @ejd}lca)t 5!;aoiM), l06. 6lJ i rib ion, mHdJ. b. ~t)"ern (~t)~crn, . ~.,'

@;ltcm arm), 350. 9 t n II i ~ 1 a u s, ~Hd). b. SlIrofott, IDm. (l'oilll\d)cr ' .

2lbeI). ; 1079. @5 tan i ~ I au 5 R'oftfu (tJolnHa}cr mbcI, m. ~Or)al1l1. ~., (Senator, ID2. IDlargarcio Shi~fo, (5cfjWcftcr b. !ffioill>ob~n I). ~la~OIJICn),

\ lGG8. 6 t c "" [) a II us?, <.tinfoil u. \\3rotoll1orh)r (@neaJc), 34:. ~ t Co y £) an IDlinor, ana. (f8iaantiner, abelig), 760 .. 6 t e., ~ a~, Romo n. Ungarn 1088. etc p b 0 11 ~oTbino, ~Ibt ll. ,81ftcra (cnohld)cr ~rbcl), 1134. 6 til r lit illS ~lbt b.3uUlll (lJlu)rildJcr ~lbcl), 779. e u it· be tt, ~ifa). b. ~ri~fcn (~rc'?), 731. e t} [b c {t c r?, s.J3'O~ft (91olllrr), 335. e 1) III 0 e r t, ~Hld}. b. ~[1I0tiOllro (!n. ,\'>craOI1 lllmbcrt b. ~otb·'

Tilloen, Wl. e1)III~fJoril1l1n mit ~llltI 1\1. bCrllltlllbt), IX. ~11I)rI). ",

~ ~ e f r Q (~conium, abcHo), 100. Z 1) e 0 b a I b (fronaofijd)cs @rnfcn. ,

or\a}fccf}t), 1050. Z 1) c 0 i> 0 t, 9J?a. «('Mer 6l)rcr), 30G. ~ IJ e ° b 0 rid,,' ,:~~ ~ 21M b. ~r Ubt'lJ (beIoi{d)l'~ 91ittcrorfd)lcd)t), 1087. X [) ere fi n a. ~CI~I, "; ~ '" .

Sl'ormelitin (jpanjfd)er ~ber, Rl. t>Hl;l[)OIlS e<lna)c3 b. trctleba, IDl. !8cntn~ ..

2rhutneto), orobe ~ifionoril1, 1M2. X r, i (l b i (b i!l, 9fbt b. ~rrrr~.II' ,

I,ol'{t ({iiti){Hd)t'S 9liUrrnefd}led,t, 9lid)tc be~ 1)1. ~betl11oi», tl'[)t fd)l1n. '. ' :

~ 1) 0 nt a B '?, ~f""oftel «(ljalilacr), 68. st I) ° til a 5, (!rab. b. <fnntcrbUft), '.'. (rnnlifcf)er ~r~cr, !R @i1(lcrt mrcfct, lll. IDlaU}ifbc, !oa,tcr rillC~ {Mn- \'., ;~;'~~ arllHrlJ~1l [",if!~), 1170. :t~Onto.j:j b.·2fQuin (longobarbiId~r 2{bcl, l3. >i"~~:~

" ~'; ~ ~. "t

... '. ' .. - .... \ ~

• '~ ..... ok-. • "

~ .?"', '. ~' ... ,; ':' .. :~':~'/.: ~tt~~·~f~1,

" . j,

• = mHdfJet I ' = Yfnoe(nl

• ellbllJjl1~1, .

1 '

. \ . ~ ". " .. _

, ..

: _" t.',: '0",\'

... '

seeee}5)S~ 17 ~aaa'~~c-::,,:,!."".· QSf.,'£!anb~rl'~. b •• Quin, IDt <Mtin. Xt,('obora 1I. ~Hl'1110. l'rrll'l1l1M mit ~al{cr gmbrtd) 11.), grobet 5t1)eologc unb '-Ul)itoto"t), 12i-l. 1. b I) 111 a 1$ b. l3iIInnoba, ijrab. b. malencin (f~Qni{d)e miifncttamilir) 1:,.,.",.) 't It urib i tl!J, ~rab. b. ~hnn O.,anifd)er &bel), 1600. st u t'l I 0 ~cl\\'~if. tiner b. €St. @}aUen (fiirfmd)e~ @efd)Ird)t),· "ein ~iittt an Q.\riine ~dlijn. {}eit, @eift unb erra, eiu 3iirft beg falutd, bet ~il\cn~dlntt ~tnb bcr .nunft", 912.

u I rid,?, mifd). b. ~ug5burg (au~ bern fcf)miibHdjen 0lrafenge~d}{ed)t b. lli)burg.SD-iIIingen), 973. 11 I rid}, . 'menebiftiner (ob~ng), 1093. U (t i al, lBifcf). b. ~anau (~iroIcr, @.Sf. b. ~i:ifft), 1121. U r f u I a? IDla. (!n. Siollig~ionaf b. lrorllroaIIi~), 382,

!ll Q r e It tin '?, IDla. (tomifdjet UlbeI), 272. mit t o r i 0, IDta. (romHd)et ~(bcI), 253. !ll ina ella ~crrerius (IDofencia, GUS rejdier HJanijd}er \)nmille), ~ominifnner, ,,{eIten fd}on", 1419. ID ina en 3 b. mou£, (fran. 3Crifdjct 2fbeI, ID. ID.\iI~crl1l b. maul, ~. mCth:c1I1~a b. gnora~), 1(300. !ll i r 0 i r ius?, mUd). b. SaI3Durg (iri{d)('r Wbel), 784. ID it U 5

(meit)~, IDla. (@;iaiIi-aner, @5enotorenfamiHc), 303.

5ffi a I (1 11 roo? o.n. ~illlig ~ia}nrli 1.:1. ~1I0Ioltli, 9R. m!lInn, 8'dm>cHer tiCS I)l. lBollifn3), 779. ~ Cit li eli n.?, mbt (m. Sflinig 3rodJnrb b. @5;{Jott. 1(1111>, !In. ~beline), ~ierrJcirig('r, 10J5. }ID c II 3 e I, ~l'r300 IJ. mOI)I1Il'Il, illIa., !)36. m\ i 0 b e r t (~lIo1iinbcr, <Mcllonc ~C5 Ilf. ~lOllif(13), 747. lill i If r i e b (~ltgfiiltber), VIJ. ~aI)rr). ~ if I) Crill, ~('r5o!l u, ~qui. tnnlen. (stiftrr bcr ,,5ffiiI~el1litcll", 1157. ~ i Ill' C) n ~, ~iid}, u, l1.~r('Illen (~nolal1hcr), ~tloHcI bet @5nd)fcn, 800. W i r I i 0 11 I (I, ~1ijc(). u, [ielj' ftiiM (!n. Sti.inio ffiid}arb b. [nglnllb), mUlbrr her hI. QlloHlIIrgi~ unb ~l'~ I}I. ~lInibalh, 787. 1m i {I i l) r 0 r b. mild}. n, lUrrd)t (lill{lliinbl'r), 738. !ffi i r Ii 11 i s, @:rafi. b. Wlnina (OllS ~ellllitobt, ~rnllnh{)It>cio), 1011. !illi It f ric b (faonifoa), (;frao. n, ~mnin3, Mo, (<!II11lollbrr. \:Siirft~I1!Jl" fd}fcn)t), biirftc lu('gcn feims liifcrertunt6 IIlcbitcn01Il'11 mllld)loll "t" hoM hllbclI. 7!>5., Wo r f 11 1111 0, mijd]. b. 9lcl1l'II~UlII'n {ed)lllllOl', !tl. tl}f, . b. I-UfuIliIl!Jrll, IDt ~~fin. b. ~cril1(l(,II),. UU1. ~ 1111 i [In [b, ~Iht ll. ,~cirt('rljl'illl (m • .fi'iinig !Ricf)orl> b. (IIlOloilh), 'i(it.

Hit 0, (nll~ S!uccn, anile !:£'ltl'tll), [)cilige ~iclltlllIlllJ~, 1272.

mnlTrnpl)yflfd)r (!r9t~ni1it.

~iL' llOl'!fl'l)l'UlIl' 5!jftc l)OIl 3n!i lIl'I' [ll'rnlllltl'[h'l! ,\)I'ilhil'lI \vrirht "inc fiil' bil" !J!nllcllpl,ll)fjf lliiUiO hl'lItiicf)c e~lrorl)I'.

1. 9~I1fI) b(,1II Dr t ber ,~rl'rllllft II II It'rj II ffJI , !ill~ bllli hl'n S5I'j(illl'lI: ll(j 'JJ['ntjd)l', H ijlloliinbrr lIuh ertll1biIlIHl!CI', ~m al'llIl,\O{l'II (~rnllrl'll 11111> lBurounbrt ringcrcdJnrt), 77 ZStlllielll'r 'ullb e~llll1icr, i:G (Brirrl}rll 1I11~ Vliimer, 12 ~rell tlIIlI €d)llttCII, :IH ,Drirllloll'lI, Ii elOlWII, 2 \111' (lorn, I 8nmJ(,IIl', 1 9lrllrr 111111 12' Illlbdllllllll'l' ,\)nflllljl. "tIlt) 151"111'[1, nis if[ fiir dlll'n 9MlclIIIIICIIlIhinril lliilfin iiberrnjtl)l't1h IIIlh lll'llIl'ifi, 1I11h htl~ uil'Hll'lllllllllcrie fntl,oljftl)l' Slin!)l'Jlnl'~iillhr ntlll~ nllf nrilllJl'l'l1iicfWI' mnnl'lInnlll~lnoc ClmII)t. ':tie ~Iirel)c hnt ill ~il"l'r 'lJl'.lil'lJlIIIIl n't!) I , 11011 l'i1ll'1II ,.ilbrrt1l'r~icllft" brr ,~riliOI'1I 1I11~ dlll'lII l1(11l ~idl'11 1lItIlI'I)iilllh'lI "udflhll'll (\IIIIl~clljd,a~" aulvm!JclI. ~~IIIl, Iva£! bir l'OlllilelJc M ird)e 011

gutel1 ~erfcn f>cfiut, fhul1mt eben bon bell 98 $l)cutfd)l'n, 14 ~ngHinbctlt, 12 .ReIten unb bern arioI)eroifd)cn 9l-affcltteiI bcr 77 ~tQIil'lIer, Eit'lonier unb 56 9Wmcr unb ruril'd)cn. ~cnell {lcgcniibcr aiiI}(clt bie £',riclltn[clI, e(ollCII, 1I1100rll, 60rn;\l'nen unb 9lcocr oar nidjt, 9)ic mcilten ,pcWnen [tuuuucu 0115 bCII (lJl'bil'tCIt bcr rcinen blonben nriol)crojfd)rtt 9Ioffl'.

2. lUnd} bcr H cit her ,~l'l'rllllft 1II1tcrflld)t, merben bicfe Boh[ell non) Ilnrcr. ~It i:ll'll ~nr}l'CIl 0-300 Iebten .13 $ciliAc, nllo fUt ciu ~n{lr· hunbert nur :12.3 .$ciIige. ~n ben ~nI)ren 300-1200, 1\10 lind) ber mlilfl'rlt'l{lIl~l'1'lIno blonber oriogcrlllolljfd)cr ShieoBobel ble ~IJl'[Jidl' bctl nltcu ri.illlijd)l'n 9IricI)l's ~oIitifd~, roirtfcf)oftIid} unb gciffiO beI)crrfd:tr, lebtcn 221 $rilioc, nHo 22.r; [iir ein ;';nI)rl)unbcrtl ~It her goIO('acit, 1200·:...1 ROO, lin oui'J bielen Wcbictcll ~nB bloube nrioI)crojfd)c moUell' elemeut oHlllo[)Iicf, attriicfocbriinot mirb, finft bil' ~l'iliocn3nI)L ~1l biejem .8citmulll Iebtcn nur 98 ~rilinc, aHo 16 nu] ein ~(lI}rhllll~crt. eo mic in OICCII mdtlllOCII, [o [tellt £JdonbcrB ber .uCitl'OlIlIt 1)l111 900-1100 nud) in bet (lScjd)id)tc bcr ,pciligclt einc [riiher nub HInter nia)t md)r errciditc 5l3liitcal'it bur. ~ie ,,®ricd}clI", .. !Holllcr" ~rt [liilfl'l" 1l~l1l1bl'ruI10~3dt, hie "Bl'll1l30frn", ,,~ttllirJIl\r" unb "elltlllicr" t'll'r Beit flOO--1200 uxrrcn, insbclonoere menu lie ol:ll'IiIl )norell, meT}r obcr IUl" nincr (\krIllCllIl'II, nllo ~(rioI)l'roibel1. :l:llIl1it 1]{,lllilllll'1I bie obeu 11II0l" fiihrtcn 3nIJlcII cine uodj (J1'i.iflCrc ~\l'bcllhlll~l.

3. 91nd) belli e; t a II b bcr 4)erfunft uuterjudit, oeftnItct fiell bns roffcn· Nmfifdlc IJ'rl1e[lIIis [ilr hie nrioI)('l'ojfcf)c m(lffc lion, nicl oiinftiqcr. $Drllll non ben 3G5 $ciliocu nub 2i!J, b. 1. lIIer,l' nli$ %, nbcliner ,.\)erfllll[t, ~cr Wbcl bet Wlittchl1crr·~anbcr mar nbcr im 9JlittclnItcl" 110d} find beroib oufnclll\idJt, ~rllcf) Ionn 3. ~l rill !li.1nin ~1l'fml 11. 11111101'11 Ollt: bC1I1 ~nllfc ~Tr~lnb lIid,t eluent 1lI0bCl'IICII mouuoloibeu WlnbjnrclI nleid)· gcfeut rocrbcn, role bell II tier ulloorjfd)c \~Od)llbrf nod) I)l'IIIl' flnl1J hernorrnnenbe !l.ll'l'trl'll'l' bl'l' rcinru (l[ol1hl'lI I)l'roifrI}l'11 mllfft' hilt.

4. 9~nd) 11) rc II I ~t 11 tel' e n fVl'3ieII untcriudrt, finb no ~)l'ilinl', olfo cin B'cd)ftC£ nls .. fdli.in" gcfd)i1bl'rt. e-d)on[)l'it ift nbcr innncr 1l1lS Hrlln' 3ricf}ctl cincr mcrfbnrcn orillf)crojfcf)l'1I mnffl'lIbl'illlifrlJlIlln. t~kmbl' lion niclcn orirdJjfl{)CII unb riilllifcf)rn 4)ci linen bcr ~ll{)l'e 0-300 unb rOIlII" njfcf)l'1l ,~l'ili!lrn bcr ~<1[)l"l' 1200-1800 Inil'~ ollfft1rrl'II~W erf)i.inf)dt [IC' riditct.

5. 9?nd) ihrcr ~, e b l' II t II II n IIl1b 0 e i it i 11 l'1I OS r i.i n C uutctiudit, cr{liM fil{) mit \Iiillitwr ~I[l1rhl'it, bllfi,:I) bic (1l'hl'lIh'lll1fh'lI ,,"'Il'iIi\ll'lI ll~l" liOl'l" IIIlll Ill'l'ntllllihf)cr ,\)l'rrllnft nlltl, h) bnfl [ic uulcr lie!' l\h'II~I~I~ ber "fd)oltrn" &1riliOl'1I brioltbcl's [tur] ncrtrctcu filth unb r-) 0111 ~nlJll'l'i(lirh'tI ill ('Il'l' ,:!_\Iiih',wil biT tnin[ll'l'lljfdll'1t 9! 11 Hl' ill hem Hl'ill'llllltll' 11011 :IflO lliil J~IJO IWIt'll! hobeu, ll1iilJrl'lIl1 lH'1' (Iln)fjtl'il bl'[ u- :100 Cilllll't'l'ihtl'!t ,\3ciligen cillClltlid) JIll!' IIIt)thiicitl' unb nlll'gol'jfrl,c (lkftolt(,11 fillb. ~Il" ;wirf)IIl'lth iii. l'Illfl nllc ~1I'l1fld Oll~ (\\Illilihl [tunuutcn. ullo eluent 5.!1l 11 b· ftrid), n-o .lrOi~'I' lIrlll'lli.iltl'l"lIl1lJ motrntc ullb 311 !.!_ll'Oillll bl'r d)rjfllio)l'1l ~jiftl Ilrrltlolliid'l' s:!l'(1iollrn nnruilouicr! Il1tHCII.

- . .

U'iOl'lItiillll'r Ullb ~ernui!gcllcr: ~,. 1!QlIn·l!icbfl\fel~. ~.1ll1l1lilln, 7;:11 0 .• 1. !Jlldjbtulfrnt. u,II'Tlop~AtlrDr~n", till,.