Sie sind auf Seite 1von 2

5/9/2019 Gmail - Terminanfrage bei Laibach

Demir Sijamhodžić <demir.1921@gmail.com>

Terminanfrage bei Laibach


noreply@diplo.de <noreply@diplo.de> 22. travnja 2019. u 00:50
Prima: demir.1921@gmail.com

---Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts---

Betr.: Termin in Laibach

Sehr geehrte(r) Demir Sijamhodzic,

Sie haben einen Termin in Laibach am 13.05.2019 zwischen 11:00 und 11:20 gebucht

Bitte kommen Sie persönlich und pünktlich zu dem Termin und bringen Sie einen Ausdruck dieser Mail mit. Ohne den
Ausdruck können Sie den Termin nicht wahrnehmen.

Sind Sie für eine erfolgreiche Beantragung gut vorbereitet?

Sie müssen Ihren Antrag beim Termin vollständig einreichen. Bringen Sie das Antragsformular mit Passfotos, Ihren
Reisepass, geeignete Unterlagen und die Gebühr mit. Details

Was erwartet Sie bei Ihrem Termin?

Zum Termin werden wir die von Ihnen zusammengestellten Antragsunterlagen und die Antragsgebühr annehmen,
Ihnen Fragen zur geplanten Reise stellen und ggf. biometrische Daten (Foto, Fingerabdrücke) erfassen. Mehr
Informationen finden Sie hier

Falls Sie aus dringenden und nicht vorhersehbaren Gründen einen Termin nicht wahrnehmen können, informieren
Sie bitte die Botschaft per E-Mail

Unvollständige Anträge können nicht angenommen werden: der Antrag wird in diesem Fall gebührenfrei
zurückgewiesen und es ist ein neuer Termin zu vereinbaren !

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Botschaft Laibach

- Visastelle -

--- Spletni sistem za dodeljevanje terminov nemškega zunanjega ministrstva ---

Zadeva: Termin v Laibach

Spoštovana gospa/Spoštovani gospod Demir Sijamhodzic,

rezervirali ste termin v Laibach dne 13.05.2019 od 11:00do 11:20 ure.

Prosimo, da se dogovorjenega termina udeležite osebno in pravočasno ter s seboj prinesete natisnjen izvod tega
elektronskega dopisa. Brez natisnjenega izvoda tega dopisa se termina ne boste mogli udeležiti.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f09ab8517e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1631465790808881866&simpl=msg-f%3A1631465… 1/2
5/9/2019 Gmail - Terminanfrage bei Laibach

Ali ste dobro pripravljeni na uspešno oddajo vloge?

Vloga, ki jo boste oddali ob obisku pri nas, mora biti izpolnjena v celoti. S seboj prinesite obrazec vloge s fotografijo,
potni list, ustrezno dokumentacijo in zahtevano pristojbino. Podrobnosti

Kaj vas čaka ob obisku pri nas?

Ob vašem obisku bomo sprejeli za oddajo vloge potrebno dokumentacijo, ki jo boste pridobili predhodno, ter
pristojbino, ki jo je treba plačati ob oddaji vloge. Zastavili vam bomo nekaj vprašanj v zvezi z načrtovanim potovanjem
ter po potrebi zbrali vaše biometrične podatke (fotografija, prstni odtisi). Več informacij najdete tukaj.

Če se termina zaradi nujnih in nepredvidljiv razlogov ne morete udeležiti, prosimo, da o tem po elektronski pošti
obvestite veleposlaništvo.

Nepopolnih vlog ne moremo sprejeti: vloga bo v tem primeru zavrnjena brez plačila pristojbine in dogovoriti
se boste morali za nov termin obiska!

S prijaznimi pozdravi

Nemško veleposlaništvo v Ljubljani

- Oddelek za vizume -

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f09ab8517e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1631465790808881866&simpl=msg-f%3A1631465… 2/2