Sie sind auf Seite 1von 2

“ÜMUMİ VƏ TƏTBİQİ RİYAZİYYAT” KAFEDRASININ

ƏMƏLİYYATLARIN TƏDQİQİ VƏ OYUNLAR NƏZƏRİYYƏSİ


FƏNNİNİN I KOLLOKVİUM TESTLƏRİNİN CAVABLARI

1. A
2. B
3. C
4. A
5. C
6. D
7. A
8. A
9. C
10. A
11. E
12. A
13. E
14. D
15. A
16. E
17. A
18. B
19. C
20. E
21. D
22. A
23. C
24. D
25. A
26. A
27. B
28. C
29. A
30. D
31. D
32. D
33. A
34. B
35. C
36. C
37. B
38. C
39. A
40. A
41. B
42. D
43. C
44. E
45. D
46. D
47. A
1
48. B
49. B
50. C
51. A
52. A
53. C
54. B
55. A
56. B
57. B
58. A
59. B
60. A

Tərtib etdi dos. İslamov M.


Kafedra müdiri prof. Mahmudov M.C.