Sie sind auf Seite 1von 41

Thng tin cc h s iu chnh

Cng trnh: goi 08


Hng mc: hoa ha
H s vt liu
H s nhn cng
H s my
H s T.tip ph khc
H s chi ph chung
H s thu nhp chu thu
H s ln tri
Gi d thu:

1
1.844
1
2.0%
5.5%
5.5%
2%
6,821,211,813

Bng tnh gi vt liu trong n gi d thu

M s
A24.0008
A24.0008A
A24.0009
A24.0010
A24.0031
A24.0054
A24.0056
A24.0098
A24.0180
A24.0269
A24.0293
A24.0317
A24.0318
A24.0404
A24.0405
A24.0406
A24.0418
A24.0420
A24.0436
A24.0478
A24.0504
A24.0521
A24.0524
A24.05763
A24.0651
A24.0738
A24.0782
A24.0790
A24.0797
B24.0001
B24.0005
B24.0008
B24.0009
B24.0010
C24.0001
C24.0004
C24.0017
C24.0018
C24.0019
C24.0020
C24.0023
C24.0073
C24.0087
C24.0117
C24.0170
C24.0172
C24.0191
C24.0195
A33.0842
A33.1099
A33.120410
A33.0029
A33.0569
A33.0222
B33.0001
B33.0002
C33.0034
A24.07421

Loi vt liu

VT

1x2
m3
Si 1x2
m3
2x4
m3
4x6
m3
hc
m3
inh
kg
inh a
ci
Bt
kg
Ct vng
m3
Ci
kg
Dy thp
kg
Dung mi PUH3519
lt
Dung mi PUV
lt
G np
m3
G , chng
m3
G chng
m3
G vn
m3
G vn ( c np)
m3
Giy du
m2
Mng phn quang
m2
Mc in cao cp
lt
Nha bi tum s 4
kg
N-c
lt
Sn tng hp (sn st thp)
kg
Tn trng km dy 1,2mm
kg
Thp trn D<=10mm
kg
Vi a k thut
m2
Xng
kg
Xi mng PC30
kg
Nhn cng 2,5 /7
cng
Nhn cng 3,0/7
cng
Nhn cng 3,5/7
cng
Nhn cng 3,7/7
cng
Nhn cng 4,0/7
cng
t t 27T
ca
t thng 2,5Tn
ca
t t 7tn
ca
m bn 1Kw
ca
m cc
ca
m di 1,5 KW
ca
m rung t hnh 18T
ca
My o 1,25m3
ca
My m bnh hi t hnh 9T
ca
My ct un ct thp 5KW
ca
My i 108CV
ca
My i 180CV
ca
My trn b tng 250l
ca
My vn thng 0,8T
ca
ng b tng ly tm ti trng B d=800mm
m
ng thp trng km d=100mm
m
Mng sng thp trng km d=100mm ci
ay
kg
Ci
kg
Bi tum
kg
Nhn cng 3,5/7 N2
cng
Nhn cng 4,0/7 N2
cng
Cn trc bnh hi 6T
ca
Thp tm an
kg

Khi l-ng
845.39507
674.575
961.55949
62.1834
1223.28
344.86812
32.2683
1667.2373
1593.789
2764.395
160.65
0.016
0.04
2.35165
1.09156
12.4787
22.41313
4.52586
1533.3178
0.57
0.04
2902.6148
375596.66
0.27675
5.17
175.875
9479.921
0.14514
685627.7
6
5656.6414
2446.7263
1.44
4415.9939
4
0.025
756.03355
115.53713
48.31937
4.15877
3.69106
32.17591
19.81603
3
21.44777
1.42046
182.4513
4.3703
11.165
3.216
0.384
15.3076
3.0184
3.0184
1.392
27.115
0.2772
7361.625

Chi ph
n gi gc
n cng
ca VL
tr-ng
222,727
95,837
163,636
114,456
168,182
93,768
140,909
93,768
104,545
98,115
20,000
68
1,818
1,818
68
54,545
110,641
727
16,500
68
9,091
9,091
3,181,818
45,101
3,181,818
45,101
3,181,818
45,101
3,181,818
45,101
3,181,818
45,101
4,545
217,573
1,081,817
17,936
79
2
29,091
10,422
16,960
68
15,455
19,364
1,327
79
46,968
50,566
54,819
56,520
59,071
3,461,719
523,727
574,826
1,337,187
278,230
123,444
4,040
208,839
125,892
6,060
2,288,362
320,055
3,177,978
500,814
1,226,226
206,096
126,839
8,080
1,684,232
280,048
2,869,710
458,261
184,183
9,695
276,749
18,852
807,546
371,934
54,305
12,360
800
6,211
58,199
62,560
1,622,880
197,792
16,810
68

G tnh
trong gi
DThu
318,564
278,092
261,950
234,677
202,660
20,068
1,818
1,886
165,186
727
16,568
9,091
9,091
3,226,919
3,226,919
3,226,919
3,226,919
3,226,919
4,545
217,573
1,081,817
18,015
2
29,091
10,422
17,028
15,455
19,364
1,406
46,968
50,566
54,819
56,520
59,071
3,985,446
574,826
1,615,417
127,484
208,839
131,952
2,608,417
3,678,792
1,432,322
134,919
1,964,280
3,327,971
193,878
295,601
807,546
371,934
54,305
12,360
800
6,211
58,199
62,560
1,820,672
16,878

M s

Loi vt liu

VT

Khi l-ng

Chi ph
n gi gc
n cng
ca VL
tr-ng

G tnh
trong gi
DThu

biu chi tit gi d thu


gi thu s 8: on t K2+484.01 - K3+190
d n: k ha h, huyn t- ngha, tnh qung ngI
(on t quan thnh n cu hin l-ng)
a im xd:x ngha ha, ngha h - huyn t- ngha - tnh qung ngi
TT
I
1
2
3
4
5
6
7

Cng tc xy lp

VT

K.L-ng

n gi

8
9
10

k ha h t K2+484,01 - K3+190
t o+ vn chuyn + san bi thi
p t + o + vn chuyn
Bc phong ha + vn chuyn + san bi thi
Ri vi a k thut
hc th ri + vn chuyn
Hon thin b tng, 1x2, mc 200 (cn li)
Hon thin b tng, 2x4, mc 200 (chn khay, g
chn bnh v mt )
Vn khun c sn
Vn khun ti ch
Qut nha bitum v dn giy du, 2 lp

11

Si lt 1x2

100m3

6.1325

41,858,460

12

Ct m

100m3

4.3894

25,801,197

13

Lt bt nha

m2

3725.06

7,525

14

Ct thp CT3

tn

7.325

24,329,150

15

Bm n-c thi cng 15CV

ca

147

434,555

16

Ph d nh c xy gch

m3

13.2

173,828

II

Cng tiu D80cm

1
2
3
4
5
6
7
8
III

o mng + vn chuyn + san bi thi


p cht yu cu K=0,90 + o + vn chuyn
Lt bt nha
Qut nha bitum v dn bao ti, 2 lp
Hon thin b tng, 1x2, mc 200
Ct thp
Hon thin ng b tng ly tm D800mm; H30
Hon thin g phai
Bin bo

m3
m3
m2
m2
M3
Tn
100m
m3

1
2

o mng + vn chuyn + san bi thi


p cht yu cu K=0,90 + o + vn chuyn

m3
m3

1.5
0.86

97,394
79,578

3
4

Hon thin ng thp trng km D100mm


Hon thin bin bo phn quang trn R70mm, bt git
cnh 25cm
Bu lng D10
Bu lng D14
Hon thin b tng, 1x2, mc 200
Sn st thp cc loi 3 n-c
Thp L(5x5)cm dy 3mm

100m
ci

0.032
1

54,394,914
496,085

ci
ci
m3
m2
kg

4
2
0.25
1.23
2.36

5,095
6,369
1,336,673
27,456
36,577

5
6
7
8
9

Tng cng:

100m3
100m3
100m3
100m2
m3
m3
m3

44.947
94.929
11.9503
86.181
1019.4
834.15
1058.45

3,165,183
17,732,016
3,206,872
2,319,782
429,639
2,215,564
1,237,199

100m2
100m2
m2

36.7956
28.2994
612.15

3,557,740
7,868,863
194,086

2.25
66,513
42.79
248,727
38.7
7,525
2.16
194,086
7.95
1,428,613
0.175 23,776,931
0.11 150,568,166
0.07
7,646,031

190

ng ngI
ng)

- tnh qung ngi


T.Tin
6,774,153,901 6841686529
142,264,214
1,683,277,227
38,323,082
199,921,365
437,973,997
1,848,112,711
1,309,513,282

67,532,628

130,909,178
222,684,102
118,809,745
256,697,006
113,251,774
28,031,077
178,211,024
63,879,585
2,294,530
44,119,284
149,654
10,643,028
291,218
419,226
11,357,473
4,160,963
16,562,498
535,222
2,938,629
146,091
68,437
1,740,637
496,085
20,380
12,738
334,168
33,771
86,322
6,821,211,813
6,890,503,549
-69,291,736

45807934

1,688,650

3009085

70,456

phn tch n gi d thu


gi thu s 8: on t K2+484.01 - K3+190
d n: k ha h, huyn t- ngha, tnh qung ngI
(on t quan thnh n cu hin l-ng)
a im xd:x ngha ha, ngha h - huyn t- ngha - tnh qung ngi
TT

MH

mavt

I
1

Din Gii

n v nh Mc

n gi

k ha h t K2+484,01 - K3+190
*

1.1 AB.11341

B24.0005

1.2 AB.25121

B24.0005
C24.0073

1.3 AB.41421

C24.0017

t o+ vn chuyn + san bi thi

100m3

o mng bng, rng <=3 m, su >3


m, t cp I
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
o mng cng trnh, chiu rng
mng <=6 m, bng my o <=1,25
m3, t cp I
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
- My o 1,25m3
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Vn chuyn t bng t t ,
phm vi <=1000m, t 7T, t cp I

m3

c) My thi cng:
- t t 7tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%

cng

0.76

50,566

4.75

50,566

100m3

cng
ca

0.237 3,678,792

100m3

ca

0.852 1,615,417

TT

MH

mavt

2
*
2.1 AB.65130

B24.0010
C24.0019

2.2 AB.63112

B24.0005
C24.0087
C24.0170

2.3 AB.63111

B24.0005
C24.0087
C24.0170

Din Gii

k) n gi sau thu: i+j


l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
p t + o + vn chuyn
p t cng trnh bng m cc,
cht yu cu K=0,95
b) Nhn cng:
- Nhn cng 4,0/7
c) My thi cng:
- m cc
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
p p, knh m-ng bng my
m 9 tn, dung trng <=1,75
tn/m3
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
- My m bnh hi t hnh 9T
- My i 108CV
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
p p, knh m-ng bng my
m 9 tn, dung trng <=1,65
tn/m3
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
- My m bnh hi t hnh 9T
- My i 108CV
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1

n v nh Mc

n gi

100m3
100m3

cng

10.18

59,071

ca

5.09

208,839

1.48

50,566

100m3

cng
ca
ca

0.293 1,432,322
0.147 1,964,280

100m3

cng
ca
ca

1.48

50,566

0.21 1,432,322
0.104 1,964,280

TT

MH

mavt

Din Gii

m) n gi d thu
o xc t bng my o <=1,25
m3 v my i <=110 CV, t cp III

2.4 AB.24133

B24.0005
C24.0073
C24.0170

2.5 AB.41423

C24.0017

2.6 AB.42323

C24.0017

2.7 AB.42423

C24.0017

n v nh Mc

100m3

b) Nhn cng:
cng
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
ca
- My o 1,25m3
ca
- My i 108CV
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
100m3
Vn chuyn t bng t t ,
phm vi <=1000m, t 7T, t cp III
c) My thi cng:
- t t 7tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Vn chuyn t tip c ly <=7 km
bng t t 7T, t cp III
c) My thi cng:
- t t 7tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Vn chuyn t tip c ly >7 km
bng t t 7T, t cp III
c) My thi cng:
- t t 7tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs

n gi

ca

0.81

50,566

0.229 3,678,792
0.045 1,964,280

1.2 1,615,417

100m3

ca

0.4 1,615,417

100m3

ca

0.25 1,615,417

TT

MH

mavt

3.1 AB.22251

C24.0170

3.2 AB.41421

C24.0017

4
4.1

*
AL.16122

A24.0782
A999
B24.0008

Din Gii

g) Gi thnh xy dng: e+f


h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Bc phong ha + vn chuyn + san
bi thi
o san t phm vi <=100 m bng
my i <=110 CV, t cp I
c) My thi cng:
- My i 108CV
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Vn chuyn t bng t t ,
phm vi <=1000m, t 7T, t cp I

n v nh Mc

n gi

100m3
100m3

ca

0.581 1,964,280

100m3

c) My thi cng:
ca
- t t 7tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
100m2
Ri vi a k thut
Ri vi a k thut lm mng cng 100m2
trnh
a) Vt liu :
m2
- Vi a k thut
%
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
cng
- Nhn cng 3,5/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1

0.852 1,615,417

110
0.2

15,455

1.08

54,819

TT

MH

4.2

AL.16121

mavt

A24.0782
A999
B24.0008

AE.12120
A24.0031
A24.0010
B24.0008

6
6.1

AF.11313

A24.0797
A24.0180
A24.0008
A24.0524
A999
B24.0005
C24.0191
C24.0018

Din Gii

n v nh Mc

m) n gi d thu
Ri vi a k thut lm nn -ng, 100m2
mi , p
a) Vt liu :
m2
- Vi a k thut
%
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
cng
- Nhn cng 3,5/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
m3
hc th ri + vn chuyn
a) Vt liu :
m3
- hc
m3
- 4x6
b) Nhn cng:
cng
- Nhn cng 3,5/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
m3
Hon thin b tng, 1x2, mc 200
(cn li)
m3
B tng sn xut bng my trn -
bng th cng, b tng kha mi,
1x2, mc 200
a) Vt liu :
kg
- Xi mng PC30
m3
- Ct vng
m3
- 1x2
lt
- N-c
%
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
cng
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
ca
- My trn b tng 250l
ca
- m bn 1Kw
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs

n gi

110
0.2

15,455

1.18

54,819

1.05
0.061

202,660
234,677

1.09

54,819

352.26
0.48307
0.90434
190.55
1

1,406
165,186
318,564
2

1.58

50,566

0.095
0.089

193,878
127,484

TT

6.2

MH

mavt

AF.12613

A24.0797
A24.0180
A24.0008
A24.0524
A999
B24.0008
C24.0191
C24.0020
C24.0195

6.3 AG.11413

A24.0797
A24.0180
A24.0008
A24.0524
A999
B24.0005
C24.0191

Din Gii

i) n gi tr-c thu: g+h


j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
B tng sn xut bng my trn -
bng th cng, b tng bc cp,
1x2, mc 200
a) Vt liu :
- Xi mng PC30
- Ct vng
- 1x2
- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,5/7
c) My thi cng:
- My trn b tng 250l
- m di 1,5 KW
- My vn thng 0,8T
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Sn xut cu kin b tng c sn,
b tng tm an, mi ht, lanh t,
1x2, mc 200
a) Vt liu :
- Xi mng PC30
- Ct vng
- 1x2
- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
- My trn b tng 250l
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu

n v nh Mc

n gi

m3

kg
m3
m3
lt
%

350.55
0.48073
0.89995
189.625
1

1,406
165,186
318,564
2

2.9

54,819

0.095
0.089
0.11

193,878
131,952
295,601

347.13
0.47604
0.89117
187.775
0.5

1,406
165,186
318,564
2

cng

2.57

50,566

ca

0.095

193,878

cng
ca
ca
ca

m3

kg
m3
m3
lt
%

TT

MH

mavt

6.4 AG.42121

A24.0797
A24.0180
A24.0524
A999
B24.0010

6.5

AF.11313

A24.0797
A24.0180
A24.0008
A24.0524
A999
B24.0005
C24.0191
C24.0018

7.1

AF.11323

A24.0797
A24.0180
A24.0009

Din Gii

Lp dng cu kin b tng c


sn, lp cc loi cu kin b tng
c sn bng th cng, trng l-ng
<= 100 kg
a) Vt liu :
- Xi mng PC30
- Ct vng
- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 4,0/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
B tng sn xut bng my trn -
bng th cng, b tng sau,
1x2, mc 200
a) Vt liu :
- Xi mng PC30
- Ct vng
- 1x2
- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
- My trn b tng 250l
- m bn 1Kw
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Hon thin b tng, 2x4, mc 200
(chn khay, g chn bnh v mt
)
B tng M200, 2x4 cc loi (chn
khay, mt v g chn bnh)
a) Vt liu :
- Xi mng PC30
- Ct vng
- 2x4

n v nh Mc

n gi

ci

kg
m3
lt
%

1.9252
0.00545
1.3
10

1,406
165,186
2

0.25

59,071

352.26
0.48307
0.90434
190.55
1

1,406
165,186
318,564
2

cng

1.58

50,566

ca
ca

0.095
0.089

193,878
127,484

332.69
0.48513
0.90846

1,406
165,186
261,950

cng

m3

kg
m3
m3
lt
%

m3

m3

kg
m3
m3

TT

MH

mavt

Din Gii

A24.0524
A999

- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
- My trn b tng 250l
- m bn 1Kw
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Vn khun c sn
a) Vt liu :
- G vn ( c np)
- inh
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Vn khun ti ch
Vn khun cho b tng ti ch, vn
khun g, bc cp
a) Vt liu :
- G vn
- G , chng
- inh
- inh a
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 4,0/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu

B24.0005
C24.0191
C24.0018

AG.31311
A24.0420
A24.0054
A999
B24.0005

9
9.1

AF.81161

A24.0418
A24.0405
A24.0054
A24.0056
A999
B24.0010

n v nh Mc

lt
%

n gi

180.25
1

cng

1.58

50,566

ca
ca

0.095
0.089

193,878
127,484

100m2
m3
kg
%
cng

0.123 3,226,919
0.16
20,068
1
25.62

50,566

100m2
100m2

m3
m3
kg
ci
%
cng

0.792 3,226,919
0.981 3,226,919
11.45
20,068
29
1,818
1
45.76

59,071

TT

MH

9.2

AF.81111

10

11

AK.94231

AK.96131

mavt

Din Gii

Vn khun cho b tng ti ch, vn


khun g, vn khun mng di, b
my
a) Vt liu :
A24.0418
- G vn
A24.0404
- G np
A24.0406
- G chng
A24.0054
- inh
A999
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
B24.0008
- Nhn cng 3,5/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Qut nha bitum v dn giy du, 2
lp
a) Vt liu :
A24.0521
- Nha bi tum s 4
A24.0436
- Giy du
A24.0098
- Bt
A24.0269
- Ci
b) Nhn cng:
B24.0008
- Nhn cng 3,5/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Si lt 1x2
a) Vt liu :
A24.0008A
-Si 1x2
b) Nhn cng:
B24.0005
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
C24.0172
- My i 180CV
C24.0023
- m rung t hnh 18T
C999
- My khc
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h

n v nh Mc

n gi

100m2

m3
m3
m3
kg
%
cng

0.792 3,226,919
0.0865 3,226,919
0.459 3,226,919
12
20,068
1
13.61

54,819

kg
m2
kg
kg

4.725
2.496
2.714
4.5

18,015
4,545
1,886
727

cng

0.47

54,819

m3

110

278,092

cng

8.6

50,566

m2

100m3

ca
ca
%

0.135 3,327,971
0.38 2,608,417
2

TT

12

13

14

15

MH

AK.96110

TT

AG.13221

TT

mavt

Din Gii

j) Thu gi tr gia tng: i x 10%


k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Ct m
a) Vt liu :
A24.0180
- Ct vng
b) Nhn cng:
B24.0005
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
C24.0172
- My i 180CV
C24.0023
- m rung t hnh 18T
C999
- My khc
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Lt bt nha
ATT
a) Vt liu:
BTT
b) Nhn cng:
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Ct thp CT3
a) Vt liu :
A24.07421
- Thp tm an
A24.0293
- Dy thp
b) Nhn cng:
B24.0008
- Nhn cng 3,5/7
c) My thi cng:
C24.0117
- My ct un ct thp 5KW
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Bm n-c thi cng 15CV
CTT
c) My thi cng:

n v nh Mc

n gi

100m3
m3

110

165,186

cng

8.6

50,566

ca
ca
%

0.135 3,327,971
0.31 2,608,417
2

m2
1
1

5,000
492

kg
kg

1005
21.42

16,878
16,568

cng

17.1

54,819

ca

0.4

134,919

341,151

tn

ca

TT

16

MH

mavt

AA.21111
B24.0008

II

AB.11311

B24.0005

2
2.1 AB.13112

B24.0005

Din Gii

d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:


e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Ph d nh c xy gch
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,5/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Cng tiu D80cm
o mng + vn chuyn + san bi
thi
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
p cht yu cu K=0,90 + o
+ vn chuyn
p t nn mng cng trnh,
cht yu cu K=0,90
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu

n v nh Mc

n gi

m3
cng

1.35

54,819

0.56

50,566

0.67

50,566

m3

cng

m3
m3

cng

TT

MH

mavt

2.2 AB.24133

Din Gii

o xc t bng my o <=1,25
m3 v my i <=110 CV, t cp III

B24.0005
C24.0073
C24.0170

2.3 AB.41423

C24.0017

2.4 AB.42323

C24.0017

2.5 AB.42423

C24.0017

n v nh Mc

100m3

b) Nhn cng:
cng
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
ca
- My o 1,25m3
ca
- My i 108CV
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
100m3
Vn chuyn t bng t t ,
phm vi <=1000m, t 7T, t cp III
c) My thi cng:
- t t 7tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Vn chuyn t tip c ly <=7 km
bng t t 7T, t cp III
c) My thi cng:
- t t 7tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Vn chuyn t tip c ly >7 km
bng t t 7T, t cp III
c) My thi cng:
- t t 7tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f

n gi

ca

0.81

50,566

0.229 3,678,792
0.045 1,964,280

1.2 1,615,417

100m3

ca

0.4 1,615,417

100m3

ca

0.25 1,615,417

TT

MH

mavt

TT
ATT
BTT

AK.94231

A24.0521
A24.0436
A24.0098
A24.0269
B24.0008

5.1

AF.11313

A24.0797
A24.0180
A24.0008
A24.0524
A999
B24.0005
C24.0191
C24.0018

Din Gii

h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs


i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Lt bt nha
a) Vt liu:
b) Nhn cng:
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Qut nha bitum v dn bao ti, 2 lp
a) Vt liu :
- Nha bi tum s 4
- Giy du
- Bt
- Ci
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,5/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Hon thin b tng, 1x2, mc 200
B tng sn xut bng my trn -
bng th cng, b tng nn, 1x2,
mc 200
a) Vt liu :
- Xi mng PC30
- Ct vng
- 1x2
- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
- My trn b tng 250l
- m bn 1Kw
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:

n v nh Mc

n gi

m2
1
1

5,000
492

kg
m2
kg
kg

4.725
2.496
2.714
4.5

18,015
4,545
1,886
727

cng

0.47

54,819

352.26
0.48307
0.90434
190.55
1

1,406
165,186
318,564
2

cng

1.58

50,566

ca
ca

0.095
0.089

193,878
127,484

m2

m3
m3

kg
m3
m3
lt
%

TT

5.2

MH

mavt

e) n gi trc tip: a+b+c+d


f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
B tng sn xut bng my trn -
bng th cng, b tng mi b knh
m-ng, dy <=20cm, 1x2, mc 200

AF.15313

A24.0797
A24.0180
A24.0008
A24.0524
A999
B24.0010
C24.0191
C24.0020

AF.61110
A24.0738
A24.0293
B24.0008
C24.0117

BB.11406

Din Gii

a) Vt liu :
- Xi mng PC30
- Ct vng
- 1x2
- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 4,0/7
c) My thi cng:
- My trn b tng 250l
- m di 1,5 KW
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Ct thp
a) Vt liu :
- Thp trn D<=10mm
- Dy thp
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,5/7
c) My thi cng:
- My ct un ct thp 5KW
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Hon thin ng b tng ly tm
D800mm; H30
a) Vt liu :

n v nh Mc

n gi

m3

kg
m3
m3
lt
%

350.55
0.48073
0.89995
189.625
1

1,406
165,186
318,564
2

2.8

59,071

0.095
0.18

193,878
131,952

kg
kg

1005
21.42

17,028
16,568

cng

11.32

54,819

0.4

134,919

cng
ca
ca

Tn

ca

100m

TT

MH

mavt

A33.0842
A33.0029
A33.0222
A33.0569
A24.0797
A24.0180
A24.0524
A999
B33.0002
C33.0034
C999

TT
ATT
BTT

Din Gii

- ng b tng ly tm ti trng B
d=800mm
- ay
- Bi tum
- Ci
- Xi mng PC30
- Ct vng
- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 4,0/7 N2
c) My thi cng:
- Cn trc bnh hi 6T
- My khc
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Hon thin g phai
a) Vt liu:
b) Nhn cng:
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu

III

Bin bo

AB.11312

o mng + vn chuyn + san bi


thi
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
p cht yu cu K=0,90 + o
+ vn chuyn
b) Nhn cng:

B24.0005

AB.13112

n v nh Mc

n gi

101.5

807,546

kg
kg
kg
kg
m3
lt
%

139.16
27.44
27.44
558.308
1.5805
377
0.03

12,360
6,211
800
1,406
165,186
2

246.5

62,560

cng
ca
%

2.52 1,820,672
5

m3
1 5,818,182
1
100,000

m3

cng

m3

0.82

50,566

TT

MH

mavt

B24.0005

BB.14308

A33.1099
A33.120410
A999
B33.0001

AD.32421

A24.0478
A24.0504
A24.0317
A24.0318
A24.0651
A999
B24.0009
C24.0004

TT
ATT

Din Gii

- Nhn cng 3,0/7


d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Hon thin ng thp trng km
D100mm
a) Vt liu :
- ng thp trng km d=100mm
- Mng sng thp trng km d=100mm
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,5/7 N2
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Hon thin bin bo phn quang
trn R70mm, bt git cnh 25cm
a) Vt liu :
- Mng phn quang
- Mc in cao cp
- Dung mi PUH3519
- Dung mi PUV
- Tn trng km dy 1,2mm
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,7/7
c) My thi cng:
- t thng 2,5Tn
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Bu lng D10
a) Vt liu:

n v nh Mc

cng

n gi

0.67

50,566

m
ci

100.5
12

371,934
54,305

0.01

cng

43.5

100m

58,199

ci

m2
lt
lt
lt
kg
%

0.57
217,573
0.04 1,081,817
0.016
9,091
0.04
9,091
5.17
10,422
1.5

cng

1.44

56,520

ca

0.025

574,826

4,000

ci

TT

MH

mavt

TT
ATT

AF.11313

A24.0797
A24.0180
A24.0008
A24.0524
A999
B24.0005
C24.0191
C24.0018

AK.83422

Din Gii

d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:


e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Bu lng D14
a) Vt liu:
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Hon thin b tng, 1x2, mc 200
a) Vt liu :
- Xi mng PC30
- Ct vng
- 1x2
- N-c
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
- Nhn cng 3,0/7
c) My thi cng:
- My trn b tng 250l
- m bn 1Kw
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Sn st thp cc loi 3 n-c

a) Vt liu :
A24.05763
- Sn tng hp (sn st thp)
A24.0790
- Xng
A999
- Vt liu khc
b) Nhn cng:
B24.0008
- Nhn cng 3,5/7
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs

n v nh Mc

n gi

ci
1

5,000

352.26
0.48307
0.90434
190.55
1

1,406
165,186
318,564
2

cng

1.58

50,566

ca
ca

0.095
0.089

193,878
127,484

kg
kg
%

0.225
0.118
1

29,091
19,364

cng

0.125

54,819

m3

kg
m3
m3
lt
%

m2

TT

MH

mavt

Din Gii

g) Gi thnh xy dng: e+f


h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu
Thp L(5x5)cm dy 3mm

TT
ATT
BTT

a) Vt liu:
b) Nhn cng:
d) Trc tip ph khc: (a+b+c)xHs:
e) n gi trc tip: a+b+c+d
f) Chi ph chung: e x Hs
g) Gi thnh xy dng: e+f
h) Thu nhp chu thu TT: g x Hs
i) n gi tr-c thu: g+h
j) Thu gi tr gia tng: i x 10%
k) n gi sau thu: i+j
l) Chi ph nh tm: i x Hs x 1,1
m) n gi d thu

n v nh Mc

n gi

kg
1
1

17,651
6,000

190

ng ngI
ng)

- tnh qung ngi


H s

Thnh Tin

3,165,183
90,268
1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%
5.5%
10%

70,865
38,430
1,417
72,283
3,976
76,258
4,194
80,452
8,045
88,498
1,770
90,268
1,674,757

442,909
240,189
871,874
871,874
26,296
1,341,078
73,759
1,414,838
77,816
1,492,654
149,265
1,641,919
32,838
1,674,757
1,753,163

1,376,335
1,376,335
27,527
1,403,862
77,212
1,481,074
81,459
1,562,533
156,253

H s

2%

1.844
1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

1,718,787
34,376
1,753,163
17,732,016
2,766,506
1,108,879
601,344
1,062,991
1,062,991
43,437
2,215,307
121,842
2,337,149
128,543
2,465,692
246,569
2,712,261
54,245
2,766,506
1,078,162

138,001
74,838
708,420
419,670
288,749
16,928
863,349
47,484
910,833
50,096
960,929
96,093
1,057,022
21,140
1,078,162
819,141

138,001
74,838
505,073
300,788
204,285
12,861
655,935
36,076
692,012
38,061
730,072
73,007
803,080
16,062

1.0832

H s

Thnh Tin

819,141
1,281,896

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%

75,528
40,959
930,836
842,443
88,393
20,127
1,026,491
56,457
1,082,948
59,562
1,142,510
114,251
1,256,761
25,135
1,281,896
2,469,243

1,938,500
1,938,500
38,770
1,977,270
108,750
2,086,020
114,731
2,200,751
220,075
2,420,827
48,417
2,469,243
823,081
646,167
646,167
12,923
659,090
36,250
695,340
38,244
733,584
73,358
806,942
16,139
823,081
514,426
403,854
403,854
8,077
411,931
22,656

H s

5.5%
10%
2%

Thnh Tin

434,588
23,902
458,490
45,849
504,339
10,087
514,426
3,206,872
1,453,709

1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1,141,247
1,141,247
22,825
1,164,072
64,024
1,228,096
67,545
1,295,641
129,564
1,425,205
28,504
1,453,709
1,753,163

1,376,335
1,376,335
27,527
1,403,862
77,212
1,481,074
81,459
1,562,533
156,253
1,718,787
34,376
1,753,163
2,319,782
2,308,838
1,703,401
1,700,001
3,400
109,172
59,204
36,251
1,848,824
101,685
1,950,510
107,278
2,057,788
205,779
2,263,567
45,271

H s

Thnh Tin

2,308,838
2,321,714
1

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1,703,401
1,700,001
3,400
119,281
64,686
36,454
1,859,135
102,252
1,961,388
107,876
2,069,264
206,926
2,276,190
45,524
2,321,714
429,639
227,109
212,793
14,315
110,183
59,752
6,746
344,038
18,922
362,960
19,963
382,923
38,292
421,215
8,424
429,639
2,215,564
1,336,673

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%

872,277
495,373
79,797
288,090
381
8,636
147,325
79,895
29,764
18,418
11,346
20,987
1,070,354
58,869
1,129,224
62,107

H s

10%
2%

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

1,191,331
119,133
1,310,464
26,209
1,336,673
1,558,954

868,043
492,968
79,410
286,692
379
8,594
293,148
158,974
62,678
18,418
11,744
32,516
24,477
1,248,347
68,659
1,317,006
72,435
1,389,442
138,944
1,528,386
30,568
1,558,954
1,418,206

855,319
488,159
78,635
283,895
376
4,255
239,637
129,955
18,418
18,418
22,267
1,135,642
62,460
1,198,103
65,896
1,263,998
126,400
1,390,398
27,808
1,418,206

H s

Thnh Tin

39,746

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

3,971
2,707
900
3
361
27,232
14,768
624
31,827
1,750
33,578
1,847
35,424
3,542
38,967
779
39,746
1,336,673

872,277
495,373
79,797
288,090
381
8,636
147,325
79,895
29,764
18,418
11,346
20,987
1,070,354
58,869
1,129,224
62,107
1,191,331
119,133
1,310,464
26,209
1,336,673
1,237,199

1,237,199

794,184
467,852
80,137
237,971

H s

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

361
7,863
147,325
79,895
29,764
18,418
11,346
19,425
990,699
54,488
1,045,188
57,485
1,102,673
110,267
1,212,940
24,259
1,237,199
3,557,740
404,123
396,911
3,211
4,001
2,388,911
1,295,505
55,861
2,848,895
156,689
3,005,584
165,307
3,170,891
317,089
3,487,980
69,760
3,557,740
7,868,863
14,073,320
6,063,872
2,555,720
3,165,608
229,779
52,727
60,038
4,984,509
2,703,096
220,968
11,269,348
619,814
11,889,162
653,904
12,543,066
1,254,307
13,797,373
275,947
14,073,320

H s

Thnh Tin

7,614,927

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%

4,602,389
2,555,720
279,129
1,481,156
240,816
45,568
1,375,775
746,082
119,563
6,097,727
335,375
6,433,102
353,821
6,786,922
678,692
7,465,615
149,312
7,614,927
194,086
104,859
85,123
11,345
5,119
3,272
47,510
25,765
3,047
155,416
8,548
163,964
9,018
172,982
17,298
190,280
3,806
194,086
41,858,460
30,590,160
30,590,160
801,898
434,869
1,469,284
449,276
991,198
28,809
657,227
33,518,569
1,843,521
35,362,090
1,944,915
37,307,005

H s

10%
2%

1
1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

3,730,701
41,037,706
820,754
41,858,460
25,801,197
18,170,510
18,170,510
801,898
434,869
1,283,043
449,276
808,609
25,158
405,109
20,660,560
1,136,331
21,796,891
1,198,829
22,995,720
2,299,572
25,295,292
505,906
25,801,197
7,525
5,000
907
118
6,025
331
6,357
350
6,706
671
7,377
148
7,525
24,329,150
17,317,277
16,962,390
354,887
1,728,564
937,399
53,968
53,968
381,996
19,481,804
1,071,499
20,553,303
1,130,432
21,683,735
2,168,373
23,852,108
477,042
24,329,150
434,555
341,151

H s

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

6,823
347,974
19,139
367,113
20,191
387,304
38,730
426,034
8,521
434,555
173,828
136,466
74,005
2,729
139,195
7,656
146,851
8,077
154,927
15,493
170,420
3,408
173,828
66,513

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

52,217
28,317
1,044
53,261
2,929
56,190
3,090
59,281
5,928
65,209
1,304
66,513
248,727
79,578

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

62,473
33,879
1,249
63,723
3,505
67,228
3,698
70,925
7,093
78,018
1,560
79,578

H s

Thnh Tin

1,281,896

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%

75,528
40,959
930,836
842,443
88,393
20,127
1,026,491
56,457
1,082,948
59,562
1,142,510
114,251
1,256,761
25,135
1,281,896
2,469,243

1,938,500
1,938,500
38,770
1,977,270
108,750
2,086,020
114,731
2,200,751
220,075
2,420,827
48,417
2,469,243
823,081
646,167
646,167
12,923
659,090
36,250
695,340
38,244
733,584
73,358
806,942
16,139
823,081
514,426
403,854
403,854
8,077
411,931
22,656
434,588

H s

5.5%
10%
2%

1
1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

23,902
458,490
45,849
504,339
10,087
514,426
7,525
5,000
907
118
6,025
331
6,357
350
6,706
671
7,377
148
7,525
194,086
104,859
85,123
11,345
5,119
3,272
47,510
25,765
3,047
155,416
8,548
163,964
9,018
172,982
17,298
190,280
3,806
194,086
1,428,613
1,336,673

1.844
1

2.0%

872,277
495,373
79,797
288,090
381
8,636
147,325
79,895
29,764
18,418
11,346
20,987

H s

5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

1,070,354
58,869
1,129,224
62,107
1,191,331
119,133
1,310,464
26,209
1,336,673
1,547,922

868,043
492,968
79,410
286,692
379
8,594
304,996
165,399
42,170
18,418
23,751
24,304
1,239,514
68,173
1,307,687
71,923
1,379,610
137,961
1,517,571
30,351
1,547,922
23,776,931
17,468,027
17,113,140
354,887
1,144,289
620,547
53,968
53,968
373,326
19,039,609
1,047,178
20,086,787
1,104,773
21,191,560
2,119,156
23,310,717
466,214
23,776,931
150,568,166
84,950,759

H s

Thnh Tin

81,965,919

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1,720,018
170,430
21,952
785,132
261,077
754
25,478
28,436,570
15,421,134
4,817,498
4,588,093
229,405
2,364,097
120,568,924
6,631,291
127,200,215
6,996,012
134,196,227
13,419,623
147,615,849
2,952,317
150,568,166
7,646,031
5,818,182
184,400
120,052
6,122,634
336,745
6,459,378
355,266
6,814,644
681,464
7,496,109
149,922
7,646,031

97,394
1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844

76,460
41,464
1,529
77,989
4,289
82,279
4,525
86,804
8,680
95,484
1,910
97,394
79,578
62,473

H s

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

33,879
1,249
63,723
3,505
67,228
3,698
70,925
7,093
78,018
1,560
79,578
54,394,914
38,034,830
37,379,367
651,660
3,803
4,668,363
2,531,650
854,064
43,557,257
2,395,649
45,952,906
2,527,410
48,480,315
4,848,032
53,328,347
1,066,567
54,394,914
496,085
225,005
124,017
43,273
145
364
53,882
3,325
150,080
81,388
14,371
14,371
7,789
397,245
21,848
419,094
23,050
442,144
44,214
486,358
9,727
496,085
5,095
4,000

H s

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
1

2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

1.844
2.0%
5.5%

Thnh Tin

80
4,080
224
4,304
237
4,541
454
4,995
100
5,095
6,369
5,000
100
5,100
281
5,381
296
5,676
568
6,244
125
6,369
1,336,673
872,277
495,373
79,797
288,090
381
8,636
147,325
79,895
29,764
18,418
11,346
20,987
1,070,354
58,869
1,129,224
62,107
1,191,331
119,133
1,310,464
26,209
1,336,673
27,456
8,919
6,545
2,285
88
12,636
6,852
431
21,985
1,209

H s

5.5%
10%
2%

1
1.844
2.0%
5.5%
5.5%
10%
2%

Thnh Tin

23,195
1,276
24,470
2,447
26,917
538
27,456
36,577
17,651
11,064
574
29,289
1,611
30,900
1,700
32,600
3,260
35,860
717
36,577