Sie sind auf Seite 1von 14

„CONSOLIDARE POD PE DJ106E PESTE RÂUL SEBEȘ, KM 52+150, JUDEȚUL ALBA“

LISTE DE CANTITATI COMASATE


SCENARIUL NR. 1 - RECOMANDAT
Curs euro= 4.7594 ron/eu din data: 25-02-2019 conform BNR
1.1 CATEGORIE LUCRARI: SUPRASTRUCTURA

Nr. ctr. Denumire Cantitate U.M. PRET/U.M. PRET TOTAL PRET TOTAL
(LEI) (EURO)
1 Desfacere manuala parapet metalic existent 56.00 ml 65.00 3,640.00 764.80

2 Desfacerea manuala a trotuarului 16.80 mc 250.00 4,200.00 882.46


(borduri, elemente prefabricate, calea pe trotuar)

3 Frezare mixtura asfaltica pe o grosime de 10 cm 168.00 mp 16.00 2,688.00 564.78

4 Spargerea mecanica a placii de suprabetoanere 30.24 mc 175.00 5,292.00 1,111.90

5 Spargerea manuala a placii de suprabetoanere 8.40 mc 275.00 2,310.00 485.36

6 Perforari in beton pentru realizarea gaurilor 180.00 buc 40.00 7,200.00 1,512.80
de aerisire in grinzile existente
7 400.00 kg 7.00 2,800.00 588.31
Elemente de legatura la partea superioara din otel BST 500 S
8 Reparatii locale cu mortar special la 4.00 mc 1,000.00 4,000.00 840.44
nivelul bulbilor din beton armat transversali
9 Reparatii cu mortar special pe zonele deteriorate ale grinzilor 6.00 mc 1,000.00 6,000.00 1,260.66
existente
10 Cofraje orizontale si verticale pentru realizarea grinzilor de 135.52 mp 120.00 16,262.40 3,416.90
parapet inclusiv sitem de sustinere
11 Armatura BST 500 S in placa de suprabetonare 4096.40 kg 7.00 28,674.80 6,024.88

12 Beton C30/37 in placa de suprabetomare 58.52 mc 420.00 24,578.40 5,164.18

13 Hidroizolatie performanta peste placa de 266.00 mp 75.00 19,950.00 4,191.70


suprabetonare
14 Protectie hidroizolatie pe partea carosabila cu beton 14.11 tone 420.00 5,927.04 1,245.33
asfaltic BA8 3 cm
15 Strat de mixtura asfaltica BAP16 -4cm pe 18.82 tone 470.00 8,843.52 1,858.12
partea carosabila
16 Strat de mixtura asfaltica MAS16 - 4 cm 18.82 tone 510.00 9,596.16 2,016.25

17 Bordura din beton prefabricata (23x45) 56.00 ml 100.00 5,600.00 1,176.62

18 Tuburi PVC pentru Dn110mm pentru utilitati 168.00 ml 15.00 2,520.00 529.48

19 Beton de umplutura C12/15 in trotuar 11.20 mc 320.00 3,584.00 753.04

20 Mixtura asfaltica BA8 4 cm trotuar cu asternere manuala 1.90 tone 450.00 856.80 180.02

21 Parapet metalic pietonal 56.00 ml 380.00 21,280.00 4,471.15

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI= SUPRASTRUCTURA


185,803.12 39,039.19

1.2 CATEGORIE LUCRARI: INFRASTRUCTURA POD


PRET TOTAL PRET TOTAL
Nr. ctr. Denumire Cantitate U.M. PRET/U.M. (LEI) (EURO)
1 Curatarea mecanica a fetelor vazute ale pilei si culeiilor 150.00 mp 50.00 7,500.00 1,575.83

2 Reparatii cu mortar special pe zonele deteriorate 5.00 mc 1,000.00 5,000.00 1,050.55

3 Camasuire armata aplicata prin torcretare h min =5 cm 150.00 mp 135.00 20,250.00 4,254.74

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI= INFRASTRUCTURA POD


32,750.00 6,881.12
1.3 CATEGORIE LUCRARI: AMENAJARE ALBIE
PRET TOTAL PRET TOTAL
Nr. ctr. Denumire Cantitate U.M. PRET/U.M. (LEI) (EURO)
1 Sapatura mecanica in vederea decolmatarii albiei 693.00 mc 33.00 22,869.00 4,805.02

2 Sapatura manuala in vederea finisarii taluzelor 15.00 mc 95.00 1,425.00 299.41

3 Defrisari si curatare de arbusti 100.00 mp 33.00 3,300.00 693.36

4 Strat de balast h=min 10cm 54.40 mc 90.00 4,896.00 1,028.70

5 Pereu din piatra bruta cu beton C25/30 h=min 20 cm 108.87 mc 280.00 30,484.64 6,405.14

6 Protectie cu anrocamente 50.00 mc 140.00 7,000.00 1,470.77

7 Rizberma din piatra bruta 50.00 mc 140.00 7,000.00 1,470.77

8 Pinteni din beton C25/30 (1.20x0.80m) 34.75 mc 380.00 13,205.76 2,774.67

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI= RELOCARI CONDUCTE SITUATE IN AVAL DE POD


120,000.00 25,213.26

TOTAL PROIECT = 573,901.04 120,582.64

Intocmit:

Ing. VILCU GHEORGHE GRIGORE


Proiectant: SC GG TEHNIC PROIECT SRL
Adresa: Stefan cel Mare, nr. 147 Sibiu
CUI: RO 35223897
Deviz pe obiect
conform HG 907 din 29 nov 2016 TVA= 19.00%
al obiectivului de investitii:

„CONSOLIDARE POD PE DJ106E PESTE RÂUL SEBEȘ, KM 52+150, JUDEȚUL ALBA“

Curs euro= 4.7594 ron/euro din data: 25-02-2019 conform BNR

Obiectiv: Consolidare Pod DJ 106E km 52+150 , SCENARIUL NR 1 -RECOMANDAT

Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea pe categorii de Valoarea pe categorii de


TVA
Nr.crt. de cheltuieli lucrări fără TVA lucrări inclusiv TVA
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
Cap 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Construcţii şi instalaţii
Terasamente, sistematizare pe verticală şi
4.1.1 57390.10 12058.26 10904.12 68294.22 14349.33
amenajări exterioare
4.1.2 Rezistenţă 516510.94 108524.38 98137.08 614648.01 129144.01
4.1.3 Arhitectură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcapitol 4.1
573901.04 120582.64 109041.20 682942.24 143493.35
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi
4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
funcţionale
Total II - subcapitol 4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
funcţionale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.4 funcţionale care nu necesită montaj şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total (Total I + Total II + Total III) 573901.04 120582.64 109041.20 682942.24 143493.35

Intocmit:
Ing. VILCU GHEORGHE GRIGORE
Proiectant: SC GG TEHNIC PROIECT SRL
Adresa: Stefan cel Mare, nr. 147 Sibiu
CUI: RO 35223897
Detaliere cap. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
conform HG 907 din 29 nov 2016 19.00%
al obiectivului de investitii:

„CONSOLIDARE POD PE DJ106E PESTE RÂUL SEBEȘ, KM 52+150, JUDEȚUL ALBA“

Consolidare Pod DJ 106E km 52+150 , SCENARIUL NR 1 -RECOMANDAT

Curs euro= 4.7594 din data: 25-02-2019

Valoarea pe Valoarea pe
Denumirea capitolelor si
categorii de lucrări TVA categorii de lucrări
Nr.crt. subcapitolelor de cheltuieli
fără TVA inclusiv TVA

lei lei lei


1 2 3 5 6
Cap 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Construcţii şi instalaţii
Terasamente, sistematizare pe verticală şi
4.1.1 45390.10 8624.12 54014.22
amenajări exterioare
4.1.2 Rezistenţă 408510.94 77617.08 486128.01
4.1.3 Arhitectură 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalaţii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcapitol 4.1
453901.04 86241.20 540142.24
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi
4.2 0.00 0.00 0.00
funcţionale
Total II - subcapitol 4.2 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3 0.00 0.00 0.00
funcţionale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.4 funcţionale care nu necesită montaj şi 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
0.00 0.00 0.00
Total (Total I + Total II + Total III) 453901.04 86241.20 540142.24

Intocmit:
Ing. VILCU GHEORGHE GRIGORE
Proiectant: SC GG TEHNIC PROIECT SRL
Adresa: Stefan cel Mare, nr. 147 Sibiu
CUI: RO 35223897
Detaliere cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asiatenta tehnica
conform HG 907 din 29 nov 2016 19.00%
al obiectivului de investitii

„CONSOLIDARE POD PE DJ106E PESTE RÂUL SEBEȘ, KM 52+150, JUDEȚUL ALBA“

Consolidare Pod DJ 106E km 52+150 , SCENARIUL NR 1 -RECOMANDAT

Curs euro= 4.7594 din data: 25-02-2019


Valoarea pe
Valoarea pe
categorii de
categorii de TVA
Nr. Crt Denumire lucrări inclusiv
lucrări fără TVA
lei lei TVA
lei
3.1. Studii
1 Studii Topo 650.00 123.50 773.50
2 Studii Geo 1300.00 247.00 1547.00
3 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
4 Alte studii 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 3.1 1950.00 370.50 2320.50
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Obtinerea/prelungirea valabilitatii
a 0.00 0.00 0.00
certificatului de urbanism
obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei
b 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
obţinerea avizelor şi acordurilor pentru
racorduri şi branşamente la reţele publice de
c alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 0.00 0.00 0.00
gaze, alimentare cu agent termic, energie
electrică, telefonie;
obtinerea certificatului de nomenclatura
d 0.00 0.00 0.00
stradala si adresa
intocmirea documentatiei , obtinerea
e numarului cadastral provizoriu si 0.00 0.00 0.00
inregistrarea terenului in cartea funciara

obţinerea actului administrativ al autorităţii


f 1000.00 190.00 1190.00
competente pentru protecţia mediului

g obţinerea avizului de protecţie civilă 0.00 0.00 0.00


avizul de specialitate în cazul obiectivelor de
h 0.00 0.00 0.00
patrimoniu
i alte avize, acorduri şi autorizaţii 3000.00 570.00 3570.00
Total subcapitol 3.2 4000.00 760.00 4760.00
3.3 Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice,
inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu
prevederile art. 14 alin.(2)
Expertizare tehnică a construcţiilor
existente, a structurilor şi/sau, după caz, a
proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de
1 11050.00 2099.50 13149.50
către expertul tehnic a raportului de
expertiză tehnică, în conformitate cu
prevederile art. 14 alin. (2)
Total subcapitol 3.3 11050.00 2099.50 13149.50
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
Certificarea performanţei energetice şi
1 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al clădirilor
Total subcapitol 3.4. 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare
3.5.1 tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
studiu de fezabilitate/documentaţie de
3.5.3 avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 20000.00 3800.00 23800.00
general;
documentaţiile tehnice necesare în vederea
3.5.4 4000.00 760.00 4760.00
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

verificarea tehnică de calitate a proiectului


3.5.5 4000.00 760.00 4760.00
tehnic şi a detaliilor de execuţie

3.5.6 proiect tehnic şi detalii de execuţie 35000.00 6650.00 41650.00


proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.5.6.2 20000.00 3800.00 23800.00
consolidare pod
proiect tehnic şi detalii de execuţie relocare
3.5.6.2 15000.00 2850.00 17850.00
conducte de utilitati

Total subcapitol 3.5 63000.00 11970.00 74970.00


3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei


a de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv 0.00 0.00 0.00
cele cumpărate de ofertanţi);

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea


b şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile 0.00 0.00 0.00
de evaluare

Anunţuri de intenţie, de participare şi de


atribuire a contractelor, corespondenţă prin
c 0.00 0.00 0.00
poştă, fax, poştă electronică în legătură cu
procedurile de achiziţie publică

Cheltuieli aferente organizării şi derulării


d 0.00 0.00 0.00
procedurilor de achiziţii publice
Total subcapitol 3.6 0.000 0.000 0.000
3.7 Cosultanta
Managementul de proiect pentru obiectivul
3.7.1 0.00 0.00 0.00
de investiţii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 3.7 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului

a Pe perioada de execuţie a lucrărilor 5000.00 950.00 5950.00


Pentru participarea proiectantului la fazele
incluse în programul de control al lucrărilor
b 5000.00 950.00 5950.00
de execuţie, avizat de către Inspectoratul de
Stat în Construcţii
Total subcap 3.8.1 10000.00 1900.00 11900.00
Dirigenţie de şantier, asigurată de personal
3.8.2 15000.00 2850.00 17850.00
tehnic de specialitate, autorizat
Total subcapitol 3.8 25000.00 4750.00 29750.00
Total capitol 3 105000.00 19950.00 124950.00

Intocmit:
Ing. VILCU GHEORGHE GRIGORE
Proiectant: SC GG TEHNIC PROIECT SRL
Adresa: Stefan cel Mare, nr. 147 Sibiu
CUI: RO 35223897
Detaliere cap. 5 Alte cheltuieli
conform HG 907 din 29 nov 2016 19.00%
al obiectivului de investitii:

„CONSOLIDARE POD PE DJ106E PESTE RÂUL SEBEȘ, KM 52+150, JUDEȚUL ALBA“

Consolidare Pod DJ 106E km 52+150 , SCENARIUL NR 1 -RECOMANDAT

Curs euro= 4.7594 din data: 25-02-2019


Valoarea pe
Valoarea pe
Denumirea capitolelor si subcapitolelor categorii de
categorii de TVA
Nr. crt. de cheltuieli lucrări fără TVA
lucrări inclusiv
TVA
lei lei lei
1 2 3 5 6
Cap 5 - Alte Cheltuieli
5.1 Organizare de santier (2.50%)
Lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1 11347.53 2156.03 13503.56
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
Total subcapitol 5.1. 11347.53 2156.03 13503.56

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului


Comisioanele şi dobânzile aferente creditului
5.2.1 0.00 0.00 0.00
băncii finanţatoare
Cota aferentă Inspectoratului de Stat în
Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii
5.2.2 2926.24 0.00 2926.24
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,
republicată (0,5%)

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în


Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii
5.2.3 nr. 50/1991 privind autorizarea executării 585.25 0.00 585.25
lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare(0,1%)

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -


CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr.
5.2.4 2926.24 0.00 2926.24
215/1997 privind Casa Socială a
Constructorilor(0.05%)
taxe pentru acorduri, avize conforme şi
5.2.5 0.00 0.00 0.00
autorizaţia de construire/desfiinţare
Total 5.2. 6437.73 0.00 6437.73
5.3 Diverse si neprevazute(10.00%) 45390.10 8624.12 54014.22
Total 5.3. 45390.10 8624.12 54014.22

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

Total subcapitol 5.4. 0.00 0.00 0.00


Total capitol 5 63175.36 10780.15 73955.51

Intocmit:
Ing. VILCU GHEORGHE GRIGORE
Proiectant: SC GG TEHNIC PROIECT SRL
Adresa: Stefan cel Mare, nr. 147 Sibiu
CUI: RO 35223897
DEVIZ GENERAL
conform HG 907 din 29 nov 2016 19.00%
al obiectivului de investitii:

„CONSOLIDARE POD PE DJ106E PESTE RÂUL SEBEȘ, KM 52+150, JUDEȚUL ALBA“

Consolidare Pod DJ 106E km 52+150 , SCENARIUL NR 1 -RECOMANDAT

Curs euro= 4.7594 din data: 25-02-2019

Valoare (exclusiv
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoare (inclusiv TVA)
TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 5 6
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajării pentru protecţia mediului şi aducerea
1.3 0.00 0.00 0.00
terenului la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor inclusiv
1.4 120000.00 22800.00 142800.00
realizarea de studii de coexistenta
Total cap. 1 120,000.00 22,800.00 142,800.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Alimentare apa, Canalizare, Energie electrica, etc 0.00 0.00 0.00
Total cap. 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren 1950.00 370.50 2320.50
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
Studii de stabilitate locală si generală
3.1.3 Se vor realiza in faza PT datorita specificului 0.00 0.00 0.00
Proiectului
Total subcap.3.1 1,950.00 370.50 2,320.50
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 4,000.00 760.00 4,760.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 11,050.00 2,099.50 13,149.50
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
3.5.3 20000.00 3800.00 23800.00
lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 4000.00 760.00 4760.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
3.5.5 4000.00 760.00 4760.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 35000.00 6650.00 41650.00
Total subcap.3.5 63,000.00 11,970.00 74,970.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3.7.1 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
Total subcap.3.7 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 5000.00 950.00 5950.00
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 programul de control al lucrarilor de executie, avizat 5000.00 950.00 5950.00
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
Total subcap.3.8.1 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.2 Dirigenție de șantier 15000.00 2850.00 17850.00
Total subcap.3.8 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Total cap.3 105,000.00 19,950.00 124,950.00
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Constructii si instalatii 453901.04 86241.20 540142.24

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00


Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
4.3 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.4 0.00 0.00 0.00
nu necestita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00


4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total cap.4 453,901.04 86,241.20 540,142.24
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
Lucrării de construcţii si instalatii aferente organizarii
5.1.1 11347.53 2156.03 13503.56
de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00
Total subcap.5.1 11,347.53 2,156.03 13,503.56
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
5.2.1 0.00 0.00 0.00
finanţatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor
5.2.2 2926.24 0.00 2926.24
de construcţii
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru
5.2.3 585.25 0.00 585.25
autorizarea lucrărilor de construcţii
Cota aferentă Casei Sociale
5.2.4 2926.24 0.00 2926.24
a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia
5.2.5 0.00 0.00 0.00
de construire/ desfiinţare
Total subcap.5.2 6,437.73 0.00 6,437.73
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 45390.10 8624.12 54014.22
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00
Total cap.5 63,175.36 10,780.15 73,955.51
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.000 0.00 0.00
Total cap. 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 742,076.40 139,771.35 881,847.75
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 585,248.56 111,197.23 696,445.79

Intocmit:
Ing. VILCU GHEORGHE GRIGORE
„CONSOLIDARE POD PE DJ106E PESTE RÂUL SEBEȘ, KM 52+150, JUDEȚUL ALBA“
Consolidare Pod DJ 106E km 52+150 , SCENARIUL NR 1 -RECOMANDAT

GRAFIC DE EXECUTIE CU VALORI


Durata
Nr.crt Denumire activitate
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8
1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor inclusiv realizarea de studii de coexistenta 60000.00 60000.00
1 Studii de teren 1,950.00 0.00
2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 4000.00
3 Expertizare tehnica 11050.00
4 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 10000.00 10000.00
5 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4000.00
6 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4000.00
7 Proiect tehnic si detalii de executie 35000.00
8 Asistenta tehnica 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
9 Dirigenție de șantier 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00
10 Organizare de şantier 11347.53
11 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,218.87 3,218.87
12 Constructii si instalatii 113475.26 113475.26 113475.26 113475.26
13 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 45390.10

Total/luna= 13000.00 14000.00 14000.00 42218.87 194291.65 179725.26 119725.26 165115.36


TOTAL PROIECT 742076.40

Intocmit: Ing. Gheorghe Grigore Vilcu


„CONSOLIDARE POD PE DJ106E PESTE RÂUL SEBEȘ, KM 52+150, JUDEȚUL ALBA“

LISTE DE CANTITATI COMASATE


SCENARIUL NR. 1 -RECOMANDAT
Curs euro= 4.7594 ron/eu din data: 25-02-2019 conform BNR
1.1 CATEGORIE LUCRARI: SUPRASTRUCTURA

Nr. ctr. Denumire Cantitate U.M. PRET/U.M. PRET TOTAL PRET TOTAL
(LEI) (EURO)

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI= SUPRASTRUCTURA


186,083.12 39,098.02

1.2 CATEGORIE LUCRARI: INFRASTRUCTURA POD


PRET TOTAL PRET TOTAL
Nr. ctr. Denumire Cantitate U.M. PRET/U.M.
(LEI) (EURO)

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI= INFRASTRUCTURA POD


32,750.00 6,881.12
1.3 CATEGORIE LUCRARI: AMENAJARE ALBIE
PRET TOTAL PRET TOTAL
Nr. ctr. Denumire Cantitate U.M. PRET/U.M. (LEI) (EURO)

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI= AMENAJARE ALBIE


91,094.16 19,139.84

1.4 CATEGORIE LUCRARI: APARARI DE MAL (ARIPI SI PEREU)

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI= APARARI DE MAL (ARIPI SI PEREU)


116,982.96 24,579.35

1.5 CATEGORIE LUCRARI: RAMPE DE ACCES PE POD


PRET TOTAL PRET TOTAL
Nr. ctr. Denumire Cantitate U.M. PRET/U.M. (LEI) (EURO)

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI= RAMPE DE ACCES PE POD


14,860.80 3,122.41
1.6 CATEGORIE LUCRARI: LUCRARI CONEXE SI SEMNALIZARE RUTIERA

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI (1.1+....1.6)= LUCRARI CONEXE SI SEMNALIZARE RUTIERA


13,630.00 2,863.81

TOTAL CONSTRUCTII SI INSTALATII = 455,401.04 95,684.55

1.7 CATEGORIE LUCRARI: RELOCARI CONDUCTE SITUATE IN AVAL DE POD

TOTAL CATEGORIE DE LUCRARI(1.1+---1.7)= RELOCARI CONDUCTE SITUATE IN AVAL DE POD


118,500.00 24,898.10

TOTAL PROIECT = 573,901.04 120,582.64

Intocmit:

Ing. VILCU GHEORGHE GRIGORE