Sie sind auf Seite 1von 13

PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Prof. Dimitriu Diana


LIMBA GERMANĂ, CLASA A VIII-A, L.2, „Deutsch ist toll”, 2009/2010

Nr. Detaliere de continut(Unitati de O.R. Activităţi de Res. de Resurse Resurse Evaluare


Crt invatare) Învăţare timp sociale materiale
.
1 Leben zwischen Familie und 1.2 -exercitii de identificare, de 4 - munca în - manual - predictivă-test
Freunden 2.1,2.2 ordonare perechi - dictionar iniţial
A. Ich-Familie-Freunde 2.3 -exercitii de completare in - munca - observarea in
B. Jugend 3.1,3.3 tabel individuala clasa
C. Grammatik: 4.2 - brain-storming - tema pentru
-Zusammenfassung des bisher - dialoguri intre colegi(despre acasa
Gelernten familie)
-Pesonalpronomen -exercitii de citire si
-Partizip II/Perfekt ortografie
-Wo/Wohin: Adverbien „hin” - exercitii de corelare
und „her” -exercitii de tip
D. „Tabus aus meinem Land” „adevarat/fals”
- Test I - exercitii de traducere cu
ajutorul dictionarului
1. Recapitulare initiala - exercitii de completare de
2. Organizare tematica: parinti, farti, texte lacunare
prieteni - exercitii de formare de
3. Functii comunicative: sa descrie, propozitii, aranjand cuvintele
sa dea judecati de valoare, sa in ordinea corespunzatoare,
compare; interzicer, sfat, reactii la cu modificarile necesare
acestea; valori morale: statistica
4. Elemente de constructie a - Zuordnungsubungen
comunicarii: - pronume personale - Rasterubungen
- Assoziogramm
- timpul verbal: perfect - Gesprache
- adverbele „aici” si - Ubungen vor dem Lesen:aus
„acolo” eigener Erfahrung zum
Thema berichten lassen
- Herauspicken von
Informationen aus einem
Lesetext
-Ubungen nach dem
Lesen:Rasterubungen
- Ubungen zum
Ubersetzen(mit Hilfe des
Worterbuchs)
- Wiederholung
verschiedener Grammatik-
und Wortschatzregeln
- Satze bilden(verschiedene
grammatikalische Strukturen
verwenden)
2 Schuleralltag 2.3,2.4 - brain-storming 6 - munca în -manual - tema pentru
A. Zeit in deinem Alltag 3.1,3.2 -raspunsuri la intrebari din parteneriat, - dictionar acasa
B. „Pro- und Contra-Diskussion: 3.3 carte, adresate de profesor/de masă - hartie colorata/foi - observarea in
Ist die Sitzordnung in der 4.2 colegi(conversatie) cu suport rotundă, A3 grupul de
Klasse uberhaupt wichtig?” vizual munca in -creioane colorate lucru(dezbatere
C. Grammatik: - descrierea imaginilor perechi, - lipici pro si contra)
-Prapositionen mit G, D, Akk - completare de texte lacunare munca
-Systematisierung - exercitii de completare in individuala
D. Freizeitbeschaftigungen tabel
E. „Informationspunkt” - exercitii de traducere(cu
- Test II ajutorul dictionarului)
- chestionar(intrebari si
1. Organizare tematica:conflicte de arspunsuri)
zi-cu-zi(la scoala, in familie), scoala
si relatiile dintre elevi/elevi si -Assoziogramm
profesori -Bildprasentation; Fragen
2. Functii comunicative: prezentarea beantworten(Gesprache zw.
parerii personale, argumentarea den Sculern)
acesteia; caracterizare , comparare - Rasterubngen
(pareri personale) - Erganzungsubungen
3. Elemente de constructie a - Ubungen zum Ubersetzen
comunicarii: - prepozitii mit Hilfe des Worterbuchs
- sistematizare - Umfragen
3. Was feiern die Deutschen? 1.1 - brain-storming 4 - munca - manual, - Observarea în
A. Sitte oder Brauch?(wichtigste 2.1,2.2 - exercitii de ordonare, de individuala si vederi/poze(imagini grupul/perechea de
Feiertage) 2.4 completare in tabel pe perechi vizuale) lucru
B. Fest- und Feiertage 3.1,3.3 -exercitii de descriere cu - munca in - materiale necesare - tema pt. acasă
C. Grammatik 3.4 suport vizual echipa confectionarii unei
-das Vorgangspassiv 5.1 -exercitii de transpunere a coronite
D. Einen Adventskranz basteln mesajului oral in scris(de
E. Kreatives Schreiben: Brief an redactare)
Weihnachtsmann -exercitii de citire si exersare
- Test III a pronuntie
- exercitii de completare de
1. Organizare tematica: Mancare, texte/propozitii lacunare
bauturi; confectionare/mesterit; - jocuri didactice
gatitul; alegeri; cadouri, sarbatori, - exercitii de alegere a
traditii si obiceiuri variantei corecte
2. Functii comnicative: a solicita si a -exercitii de scriere a unei
oferi informatii, a cere si a da scrisori
sfaturi/indicatii, a pune intrebari, a
descrie - Assoziogramm
3. Elemente de constructie a - Übungen vor dem Lesen:
comunicarii:- diateza pasiva Aus eigener Erfahrungen zum
Thema berichten lassen,
Rasterubungen, Bilder
beschreiben
- Übungen während dem
Lesen: Unbekannte Wörter
durch verschiedene Strategie
erschließen lassen (Kontext,
Wortbildung usw.),
Herauspicken von
Informationen aus dem
Lesetext
- Übungen nach dem Lesen:
Rasterübungen, Fragen zum
Text, Ubungen zur
Aussprache
- die richtige Variante
auswahlen
- didakiache Spiele
- einen Brief an dem
Weihnachtsmann schreiben
lassen
4 Unterwegs in Deutschland 1.3 - brain-storming 4 - munca in - manual - observarea în
A. Berlin/ Kurze Geschichte 2.1,2.2 - alegerea raspunsului corect perechi. - imagini grupul de lucru,
Berlins 2.3,2.4 - exercitii de completare in - munca - internet tema pentru acasă
B. „Berlin ist eine Reise wert” 3.1,3.3 tabel individuala
C. Grammatik 5.1 - exercitii de valorificare a
- Relativpronomen imaginilor
- Test IV - exercitii de citire si
pronuntie
1. Organizare tematica: peisaje, - exercitii de redare a
lucruri demne de vazut/atractii informatiilor din textul
turistice, fapte storice citit(ex „adevarat/fals”)
2. Functii comunicative: a solicita si - exercitii de completare, de
a oferi informatii, a(-si) exprima extragere de informatii, de
bucuria, admiratia texte lacunare
3. Elemente de constructie a - exercitii de alegere a cuv.
comunicarii:- pronumele relativ gresit
- interviu

- Assoziogram
- die richtige Variante
auswahlen
- Rasterubungen
- Zuordnungsubungen
- Leseubungen/ Ubungen zur
Aussprache
- Herauspicken von
Informationen aus dem
Lesetext
- Übungen nach dem Lesen:
Rasterübungen, Fragen zum
Text, „ja/nein”- Ubungen
- Interview
5. Die Liebe zum Auto 1.1,1.2 - exercitii de valorificare a 6 - munca - manual - observarea în
A. Erfindungen/ Das Leben 1.3 imaginilor individuală - imagini grupul de lucru,
Der Menschen fruher und 2.1,2.2 - brain-storming - munca in - colaje tema pentru acasă
heute 2.3,2.4 - exercitii de conversatie/ de perechi/ in - internet - proiect
B. „Der Alptraum” 3.1,3.2 descriere grup
C. Grammatik 3.3 - exercitii de tip
- Passiv mit Modalverben 4.2 „adevarat/fals”
D. „Aus der Geschichte des - exercitii de citire si de
Autos” reproducere a mesajului
E. „Auto-Worter”(Fahrzeuge) - exercitii de compunere
F. Die lustige Seite - exercitii de extragere de
- Test V informatii speifice dintr-un
text
1. Organizare tematica: Progres si - exercitii de
schimbare: inentii si descoperiri, ordonare/corelare: imagine-
ocupatii si profesii text
2. Functii comunicative: a cere si a da - exercitii de completare de
informatii, a descrie, a raporta texte lacunare
3. Elemente de constructie a - exercitii de „transformare” a
comunicarii:- diateza pasiva cu propoztiilor(din diateza activa
verbele modale in cea pasiva)
- proiect/schita(„Cum o sa
arate masina in urmatorii 20
de ani?”)
- jocuri didactice

- Bildpräsentation
- Assoziogramm
- Übungen vor dem Lesen:
Aus eigener Erfahrungen zum
Thema berichten lassen
- Übungen während dem
Lesen: Unbekannte Wörter
durch verschiedene Strategie
erschließen lassen (Kontext,
Wortbildung usw.),
Herauspicken von
Informationen aus einem
Lesetext
- Übungen nach dem Lesen:
Rasterübungen, Fragen zum
Text
- kurzer Aufsatz schreiben
- „ja/nein” Ubungen
- Zuordnungsübungen
- Lückentext ausfüllen
- Satze umwandeln(aus Aktiv
ins Passiv)
- Projektarbeit/Skizze(„Wie
wird das Auto in den
nachsten 20 Jahren
aussehen?”)
- didaktische Spiele
6. Bist du ein Umweltengel 1.1,1.2 - exercitii de descriere cu 6 - munca - manual - tema pt. acasă
A. Mulltonnen 1.3 suport vizal individuala - imagini - Observarea in
B. „Umweltschutzer oder 2.1,2.2, - exercitii de ordonare in tabel - munca in - internet grupul de lucru
Umweltsunder?” 2.3,2.4 - exercitii cu intrebari si grup - colaje - proiect
C. Grammatik 3.1,3.2 raspunsuri - dictionar
- Der Temporalsatz 3.3,3.4 - exercitii de reproducere a
D. „Bist du wetterfuhlig?”(ein 4.2 mesajului extras din textul
Marchen zu Ende schreiben) citit(munca cu dictionarul)
E. „Auto-Worter”(Fahrzeuge) - reformularea unor
F. Projektarbeit: „Wir brauchen constructii gramaticale
Natur” - completare de texte lacunare
- Test VI
- Ubungen zu
1. Organizare tematica: Mediul Beschreiben(mit Hilfe von
inconjurator, distrugerea mediului Bilder)
inconjurator(factori si -Rasterubungen
consecinte)/protectia mediului - Fragen und Antworten
inconjurator(masuri de protectie); - Arbeit mit dem
vremea si dezastrele naturale Worterbuch(Text lesen und
2. Functii comunicative: sa verstehen, Informationen
informeze, sa-si exprime parerea sa ia weitergeben und verwenden)
masuri - Satze umwandeln
3. Elemente de constructie a - Satze erganzen
comunicarii:- gradatia
adjectivului(gradele de comparatie)
- propozitia subordonata
de timp

7 Wiederholung 1.1,1.2 - ex. de tip adevărat/fals, ex. 4 - munca in - manual - observarea în


- Ubungen zu Wiederholung und 1.3,1.4 de alegere duală perechi. - fise de activitate grupul de lucru
Benotung 2.1,2.2 - exercitii de inlocuire -munca tema pentru acasă
- Recapitulare, teste evaluative, 3.1,3.2 - intrebari si raspuns individuala - teste evaluative
diferite jocuri didactice - jocuri didactice
- ex. de conversatie
8. Freizeitangebote 1.1,1.2 - exercitii de valorificare a 8 - munca - manual -obeservarea in
A. Hobbys 1.3 imaginilor individuala - fise de lucru(la grupul de lucru
B.„Jugendliche und ihre Freizeit” 2.1,2.2 - exercitii de completare in gramatica) - tema pentru
C. Grammatik 2.3,2.4 tabel acasă
- Graduierung des Adjektivs 3.1,3.2 -intrebari si raspunsuri
- Die Deklination des attributiven 3.3,3.4 -exercitii de alegere a
Adjektivs 4.2 raspunsului corect
- Test VII -exercitii de citire si exersare
a pronuntie
1. Organizare tematica: Hobby-uri, - exercitii de completare de
modalitati de petrecere a timpului texte lacunare
liber; timpul; lucruri extraordinare - exercitii de conversatie, de
2. Functii comunicative: sa formulare de intrebari si
informeze, sa descrie, sa argumenteze raspunsuri
3. Elemente de constructie a - jocuri didactice
comunicarii:- gradele de comparatie
ale adjectivului - Zuordnungsubungen Bild-
- declinarea adjectivului Text
atributiv - Bilder beschreiben
- Rasterubungen
- Fragen und Antworten
- Richtige Variante
auswahlen
- Lese- und
Ausspracheubungen
- Luckentexte ausfullen
- Fragen und
Antworten(Gesprache)
- didaktische Spiele
9. Tag fur Tag gesund leben 1.1,1.2 - exercitii de valorificare a 8 - munca pe - manual -obeservarea in
A. Ein gesundes Lebensstil 1.3 imaginilor grupe mici - poze/colaje, grupul de lucru
B. „Dick oder dunn?” 2.1,2.2 - exercitii cu alegere multipla - munca desene(pentru - tema pentru
C. Grammatik: 2.3,2.4 - exercitii de individuala proiect) acasă
- Reflexivpronomen 3.1,3.2 convingere(dialog) - Proiect pe
- Reflexivverben 3.3,3.4 - exercitii de grupe(„Un regim
D. Sprache der Jugend 4.3 ordonare/corelare:imagine- alimenar sanatos”)
E. Ein gesundes text
Ernahrungstagebuch(Gruppenarbeit) - exercitii de reformulare a
- Test VIII anumitor structuri
gramaticale
1. Organizare tematica: universul - exercitii de completare de
pesonal: jcouri si activitati sportive; texte/propozitii lacunare
viata sanatoasa; dieta - exercitii de conversatie
2. Functii comunicative: sa ceara si
sa ofere informatii, sa-si prezinte - Zuordnungsubungen Bild-
propriile pareri, sa convinga, sa Text
invite, sa explice - Bilder beschreiben
3. Elemente de constructie a - richtige Variante auswahlen
comunicarii:- pronumele reflexiv - Ubungen zum
- verbele reflexive Uberzeugen(Gesprache)
- Zuordnungsubungen Bild-
Text
- Satze mit Hilfe
grammatikalischer Strukturen
umformulieren
- Satze erganzen
- Ubungen zur Aussprache
10. Jugendliteratur ohne Grenzen 1.1,1.2 - brain-storming 8 - munca - manual, - obs. Sistematică
A. Bucher 2.1,2.2 - exercitii de valorificare a individuala - imagini - obeservarea in
B. „Momo” von Michael 2.3,2.4 imaginilor - munca in - internet grupul de lucru
Ende (die Teile eines 3.1,3.2 - exercitii de echipa - carti din literatura - tema pentru
Buches) 3.3,3.4 ordonare/corelare universala acasă
C. Konjunktionen 4.2 - exercitii de citire si de - dictionar - proiect(„Cartea
D. Pro- und Contra- reproducere a mesajului mea preferata”)
Diskussion:”Wozu -exercitii de tip
brauchen wir Bucher zu „adevarat/fals”
lesen?” - alegerea raspunsului corect
E. Projektarbeit: „Mein - exercitii de vocabular:
Lieblingsbuch” traducere cu ajutorul
- Test IX dictionarului
- proiect
1. Organizare tematica: Incursiuni in - jocuri didactice
lumea artei: parti ale unei carti,
personaje principale - Assoziogramm
2. Functii comunicative: sa - Zuordnungsubungen
interpreteze texte, sa exprime pareri - Bildpräsentation
personale, sa povesteasca, sa - Übungen vor dem Lesen:
caracterizeze personajele principale Aus eigener Erfahrungen zum
3. Elemente de constructie a Thema berichten lassen
comunicarii:- conjunctiile - Übungen während dem
Lesen: Unbekannte Wörter
durch verschiedene Strategie
erschließen lassen (Kontext,
Wortbildung usw.),
Herauspicken von
Informationen aus einem
Lesetext
- Übungen nach dem Lesen:
Rasterübungen, Fragen zum
Text
- „ja/nein” Ubungen
- die richtige Variante
auswahlen
- Wortschatzubungen:
Ubersetzen mit dem
WorterbuchI
- Projektarbeit
- didaktische Spiele
11. Was Ferien anbieten 1.2 - exercitii de descriere a 8 - munca - manual Obs. în grupul de
A. Ferien und Ferienplane 2.1,2.2 imaginilor individuală şi - imagini lucru, tema pt.
B. „Bericht der deutschen 2.3,2.4 - exercitii de identificare, de de parteneriat acasă
Schuler aus einer Reise nach Italien” 3.1,3.3 ordonare
C. Grammatik: 4.2 - lectură dirijată
- Pronominaladverbien - răspunsuri la întrebări;
- Test X - exercitii de completare in
tabel
1. Organizare tematica: oameni si - exercitii de formare de
locuri: obiective turistice si culturale, propozitii cu ajutorul
calatorii; relatii intre tineri: anumitor structuri
corespondenta, schimburi scolare, sc gramaticale
2. Functii comunicative: sa - scrierea unei scrisori
organizeze, sa informeze, sa descrie, adresata altui elev din alta
sa isi exprime sentimentele si tara
pareriile personale, sa arate si sa - jocuri didactice
exprime interes, sa scrie scrisori
3. Elemete de constructie a - Bildprasentation
comunicarii: - adverbe pronominale - Ubungen vor dem Lesen:aus
eigener Erfahrung zum
Thema berichten lassen
- Zuordnungsubungen(Bilder-
Text)
- Übungen nach dem Lesen:
Rasterübungen, Fragen zum
Text
- eigene Meinung vorstellen
- Satze bilden mit Hilfe
verschiedener
grammatikalischen Strukture
- einen Brief an einem
Schuler aus einem anderen
Land schreiben
12. Wiederholung I 1.1,1.2 - ex. de tip adevărat/fals, ex. 4 - munca în - manual - tema pt.
Wiederholung II 2.3,2.4 de alegere duală grup şi în - imagini acasă
4.3 - exercitii de inlocuire parteneriat - fise de lucru - teste
- intrebari si raspuns - teste evaluative
Recapitulare, teste evaluative, divese - exercitii cu alegere multipla
jocuri - exercitii de completare in
tabel
- reformularea unor
constructii gramaticale
- exercitii de ascultare si de
redare a mesajului
- exercitii de compunere/ de
descriere(scris si oral)