Sie sind auf Seite 1von 5

P1 – ED 2022

1–
S1 = (B⊕C)’
S2 = (A + D)’
S3 = (B⊕C)’AD
X = S3 + S2

A B C D S1 S2 S3 X
0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1

0 0 0 0 ➔ A’B’C’D’
0 0 1 0 ➔ A’B’CD’
0 1 0 0 ➔ A’BC’D’
0 1 1 0 ➔ A’BCD’
1 0 0 1 ➔ AB’C’D
1 1 1 1 ➔ ABCD

S = A’B’C’D’ + A’B’CD’ + A’BC’D’ + A’BCD’ + AB’C’D + ABCD


2 – NÃO ME LEMBRO DE COMO ERA O CIRCUITO.
3–
X = A’B’C’D’E’ + A’B’C’DE + A’B’CDE + A’BCD’E + A’BCDE’ + A’BC’DE’ + ABC’D’E’ + ABC’DE
+ ABC’DE’ + AB’C’DE

X=00000+00011+00111+01101+01110+01010+11000+11011
+11010+10011

Mapa de Karnaugh.

ABC DE 00 01 11 10
000 1 1
001 1
011 1 1
010 1
110 1 1 1
111
101
100 1

ABC DE 00 01 11 10
000 1 1
001 1
011 1 1
010 1
110 1 1 1
111
101
100 1

➔ A = 0, B = 0, C = 0, D = 0 e E = 0 ➔ A’B’C’D’E’
ABC DE 00 01 11 10
000 1 1
001 1
011 1 1
010 1
110 1 1 1
111
101
100 1

➔ A = 0, B = 0, C = 0/1, D = 1 e E = 1 ➔ A’B’DE

ABC DE 00 01 11 10
000 1 1
001 1
011 1 1
010 1
110 1 1 1
111
101
100 1

➔ A = 0, B = 1, C = 1, D = 0 e E = 1 ➔ A’BCD’E

ABC DE 00 01 11 10
000 1 1
001 1
011 1 1
010 1
110 1 1 1
111
101
100 1
➔ A = 0, B = 1, C = 0/1, D = 1 e E = 0 ➔ A’BDE’

ABC DE 00 01 11 10
000 1 1
001 1
011 1 1
010 1
110 1 1 1
111
101
100 1

➔ A = 1, B = 1, C = 0, D = 0/1 e E = 0 ➔ ABC’E’

ABC DE 00 01 11 10
000 1 1
001 1
011 1 1
010 1
110 1 1 1
111
101
100 1

➔ A = 1, B = 0/1, C = 0, D = 1 e E = 1 ➔ AC’DE

S = A’B’DE + A’BDE’ + AC’DE + ABC’E’ + A’B’C’D’E’ + A’BCD’E


4–
S = [(A’ + B + C + D)’(AB’C’D)’]’
S = (A’ + B + C + D)’’ + (AB’C’D)’’ ➔ (XY)’ = X’ + Y’
S = A’ + B + C + D + AB’C’D
S = A’ + B + C + (D + AB’C’D) ➔ X + XY = X, com X = D e Y = AB’C’
S = A’ + B + C + D

A B C D A’ X
0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 1

Das könnte Ihnen auch gefallen