Sie sind auf Seite 1von 14

RS.

BUDI MEDIKA -
Laporan Jumlah Pasien / Unit

Tgl. Awal : 01 Jan 2022


Tgl. Akhir : 15 Des 2022
Unit/Poli : KLINIK GIGI

No Tanggal No. Reg Nama No. RM


1 1/5/2022 0122BM00136 VANESSA DESYBEL 00003114
2 1/5/2022 0122BM00141 PRISKILA MATANDE MAKKA 00003255
3 1/6/2022 0122BM00174 FIDI BHAWANA JAYA 00003352
4 1/7/2022 0122BM00245 EMILI VALERY 00003364
5 1/15/2022 0122BM00514 DIAN SERA FAUZELA 00003418
6 1/15/2022 0122BM00515 INDRA SAPUTRA 00003419
7 1/15/2022 0122BM00519 ZEFANYA SUSANTO 00003421
8 1/15/2022 0122BM00524 GARRY RYAN HENDELSON 00002513
9 1/21/2022 0122BM00730 RENNA SUHERMAN 00003455
10 1/21/2022 0122BM00731 ROBERT WIJAYA 00003456
11 1/21/2022 0122BM00732 SRI REZEKI 00003457
12 1/24/2022 0122BM00799 DEWI ATIKA 00003152
13 1/26/2022 0122BM00864 DAVID KANIGARA 00003159
14 1/26/2022 0122BM00868 YAYANG TJIU 00003477
15 1/26/2022 0122BM00871 FANNY LIEM 00003476
16 1/27/2022 0122BM00912 GUNTUR SRI SETIAWAN 00003488
17 1/27/2022 0122BM00914 RENNA SUHERMAN 00003455
18 1/27/2022 0122BM00915 ROBERT WIJAYA 00003456
19 1/29/2022 0122BM00966 INDRA SAPUTRA 00003419
20 1/29/2022 0122BM00967 DIAN SERA FAUZELA 00003418
21 1/29/2022 0122BM00972 ZEFANYA SUSANTO 00003421
22 2/2/2022 0222BM00041 YAYANG TJIU 00003477
23 2/2/2022 0222BM00042 FANNY LIEM pakai RM 3476 00003517
24 2/4/2022 0222BM00168 RENNA SUHERMAN 00003455
25 2/4/2022 0222BM00169 ROBERT WIJAYA 00003456
26 2/4/2022 0222BM00173 ADHARA VLEYCIA CAITHLYN CRUZ 00002589
27 2/12/2022 0222BM00548 MUHYIDIN AM 00003580
28 2/12/2022 0222BM00549 FAHMI FAUZIYAH 00003581
29 2/12/2022 0222BM00557 DIAN SERA FAUZELA 00003418
30 2/12/2022 0222BM00558 INDRA SAPUTRA 00003419
31 2/12/2022 0222BM00560 GARRY RYAN HENDELSON 00002513
32 2/12/2022 0222BM00563 KEVIN VALERI 00002921
33 2/17/2022 0222BM00997 SUPARNO 00003641
34 2/21/2022 0222BM01299 GARRY RYAN HENDELSON 00002513
35 2/24/2022 0222BM01498 VANESSA DESYBEL 00003114
36 2/26/2022 0222BM01594 INDRA SAPUTRA 00003419
37 2/26/2022 0222BM01595 DIAN SERA FAUZELA 00003418
38 3/2/2022 0322BM00119 EMILIA 00003784
39 3/2/2022 0322BM00144 SOE SILVIA LINDA 00003794
40 3/4/2022 0322BM00258 EMILIA 00003784
41 3/4/2022 0322BM00259 LORENNIUS YUSUF TUJERI 00003813
42 3/14/2022 0322BM00709 DAVID KANIGARA 00003159
43 3/15/2022 0322BM00745 EVA FIRDAUS RAGUAN 00003910
44 3/15/2022 0322BM00746 VOBYSCA MELADA SIREGAR 00003911
45 3/19/2022 0322BM00883 RAI PURNAMA SARI 00003062
46 3/19/2022 0322BM00886 INDRA SAPUTRA 00003419
Umur Dokter TINDAKAN
22 Emilia Lydia Kurniawan, drg
30 Emilia Lydia Kurniawan, drg
28 Emilia Lydia Kurniawan, drg
7 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
34 Emilia Lydia Kurniawan, drg
24 Emilia Lydia Kurniawan, drg
25 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
59 Emilia Lydia Kurniawan, drg
30 Emilia Lydia Kurniawan, drg
47 Emilia Lydia Kurniawan, drg
76 Emilia Lydia Kurniawan, drg
71 Emilia Lydia Kurniawan, drg
42 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
34 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
24 Emilia Lydia Kurniawan, drg
76 Emilia Lydia Kurniawan, drg
71 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
7 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
30 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
34 Emilia Lydia Kurniawan, drg
25 Emilia Lydia Kurniawan, drg
22 Emilia Lydia Kurniawan, drg
56 Emilia Lydia Kurniawan, drg
25 Emilia Lydia Kurniawan, drg
22 Emilia Lydia Kurniawan, drg
34 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
31 Emilia Lydia Kurniawan, drg
65 Emilia Lydia Kurniawan, drg
31 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
47 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
30 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
34 Emilia Lydia Kurniawan, drg
47 3/19/2022 0322BM00887 DIAN SERA FAUZELA 00003418
48 3/21/2022 0322BM00939 AURELLIA CLARINA TAHARA 00003549
49 3/30/2022 0322BM01210 AURELLIA CLARINA TAHARA 00003549
50 3/31/2022 0322BM01270 AURELLIA CLARINA TAHARA 00003549
51 4/9/2022 0422BM00258 GARRY RYAN HENDELSON 00002513
52 4/9/2022 0422BM00260 RAI PURNAMA SARI 00003062
53 4/11/2022 0422BM00336 RORENCIO RAPHAEL WIJAYA 00004118
54 4/11/2022 0422BM00337 RORENCIA ROSEBELLA WIJAYA 00004119
55 4/11/2022 0422BM00339 MESIANNA MARITO AMBARITA 00004121
56 4/16/2022 0422BM00467 RAI PURNAMA SARI 00003062
57 4/19/2022 0422BM00554 IQBAL NOERDIN 00004177
58 4/19/2022 0422BM00556 KHARISYA AYU EFFENDI 00003242
59 4/21/2022 0422BM00629 KHARISYA AYU EFFENDI 00003242
60 4/25/2022 0422BM00734 MADE ABHI ACHARYATAMA 00004224
61 4/25/2022 0422BM00737 PUTU WIDHYAKTA CHANAKYA 00004225
62 4/26/2022 0422BM00764 HENRY MAHIRDIS HARTIADY 00000139
63 4/28/2022 0422BM00819 YULIANA 00004234
64 4/28/2022 0422BM00839 RICKY TIMOTHY WANSON 00004255
65 5/9/2022 0522BM00188 MARLIANA 00004319
66 5/10/2022 0522BM00244 BAGUS SETIAWAN HISBULLAH 00004336
67 5/11/2022 0522BM00288 VANESSA DESYBEL 00003114
68 5/11/2022 0522BM00307 SOE SILVIA LINDA 00003794
69 5/11/2022 0522BM00308 VINSENSIUS KURNIAWAN 00001195
70 5/12/2022 0522BM00339 KHARISYA AYU EFFENDI 00003242
71 5/13/2022 0522BM00365 E. SIMAMORA 00004373
72 5/21/2022 0522BM00656 RAI PURNAMA SARI 00003062
73 5/21/2022 0522BM00657 FAZIA RAFANDA ADISTI 00004388
74 5/21/2022 0522BM00659 WITA RIANTI 00004463
75 5/21/2022 0522BM00660 QANITA CHAYARA ADISTI 00004464
76 5/23/2022 0522BM00728 KH. NURSALAM ABDUL MUTALIB 00004484
77 5/28/2022 0522BM00893 KHARISYA AYU EFFENDI 00003242
78 6/3/2022 0622BM00121 HERMAN KUSTIAWAN 00004598
79 6/4/2022 0622BM00143 DYAH AYU NINGRUM 00003110
80 6/4/2022 0622BM00144 NAILA AYU FARRAS HANUN 00003987
81 6/4/2022 0622BM00145 FEBBYOLA MONICCA 00004605
82 6/6/2022 0622BM00203 SOPHIE TOVIC 00004627
83 6/20/2022 0622BM00751 DOMINIC JASWANI 00001305
84 6/20/2022 0622BM00752 KEVIN 00004787
85 6/21/2022 0622BM00804 VANESSA DESYBEL 00003114
86 6/21/2022 0622BM00807 IRAWAN EDYSON 00004804
87 6/22/2022 0622BM00861 ADIT PRIYANTO 00004814
88 6/28/2022 0622BM01105 ADIT PRIYANTO 00004814
89 6/28/2022 0622BM01106 ADE ERMA SUDARTO 00004886
90 6/30/2022 0622BM01196 VINSENSIUS KURNIAWAN 00001195
91 6/30/2022 0622BM01201 SULASTRI 00004920
92 7/1/2022 0722BM00017 DORINA YANTI 00002672
93 7/2/2022 0722BM00034 NABHAN ATHAYA ARKANATA 00004941
94 7/2/2022 0722BM00035 ALIT SAIPULLOH 00002940
95 7/2/2022 0722BM00036 LISNA PRATAMA 00004942
96 7/2/2022 0722BM00038 MUHAMMAD ARHAM YUSUF 00004943
97 7/4/2022 0722BM00087 IMELDA YOHANA DEWI 00004960
98 7/4/2022 0722BM00088 SHAFA KAYLA MECCA 00004961
99 7/11/2022 0722BM00364 EVA FIRDAUS RAGUAN 00003910
100 7/14/2022 0722BM00487 DORINA YANTI 00002672
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
18 Emilia Lydia Kurniawan, drg
18 Emilia Lydia Kurniawan, drg
18 Emilia Lydia Kurniawan, drg
25 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
11 Emilia Lydia Kurniawan, drg
7 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
40 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
5 Emilia Lydia Kurniawan, drg
7 Emilia Lydia Kurniawan, drg
72 Emilia Lydia Kurniawan, drg
35 Emilia Lydia Kurniawan, drg
11 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
30 Emilia Lydia Kurniawan, drg
22 Emilia Lydia Kurniawan, drg
65 Emilia Lydia Kurniawan, drg
66 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
59 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
10 Emilia Lydia Kurniawan, drg
40 Emilia Lydia Kurniawan, drg
13 Emilia Lydia Kurniawan, drg
67 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
41 Emilia Lydia Kurniawan, drg
47 Emilia Lydia Kurniawan, drg
16 Emilia Lydia Kurniawan, drg
24 Emilia Lydia Kurniawan, drg
7 Emilia Lydia Kurniawan, drg
2 Emilia Lydia Kurniawan, drg
29 Emilia Lydia Kurniawan, drg
22 Emilia Lydia Kurniawan, drg
54 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
33 Emilia Lydia Kurniawan, drg
66 Emilia Lydia Kurniawan, drg
47 Emilia Lydia Kurniawan, drg
40 Emilia Lydia Kurniawan, drg
8 Emilia Lydia Kurniawan, drg
38 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
5 Emilia Lydia Kurniawan, drg
33 Emilia Lydia Kurniawan, drg
6 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
40 Emilia Lydia Kurniawan, drg
101 7/16/2022 0722BM00548 YENNY AGUSTIANA 00004967
102 7/16/2022 0722BM00551 A. NISRINA 00002417
103 7/16/2022 0722BM00552 RADHITA NOVIA KUSUMA 00005094
104 7/16/2022 0722BM00553 DONNY KUSUMAJAYA RAHMAT 00005095
105 7/18/2022 0722BM00630 DINDA AFIFA 00005124
106 7/28/2022 0722BM01069 M. QOMARODIN 00005262
107 8/1/2022 0822BM00040 AMBROSIUS DEHON SANCTUS WIJA 00005092
108 8/3/2022 0822BM00186 HARYADI PUTRA 00005359
109 8/6/2022 0822BM00345 FARISKA PUJIYANTI 00005316
110 8/6/2022 0822BM00346 NASMAIDI 00005413
111 8/10/2022 0822BM00536 EMILIA 00003784
112 8/10/2022 0822BM00539 ZEFANYA SUSANTO 00003421
113 8/16/2022 0822BM00813 RIO PRASETYO 00005548
114 8/16/2022 0822BM00830 BUDI MULIANWAN 00004521
115 8/19/2022 0822BM00961 BUDI MULIANWAN 00004521
116 8/22/2022 0822BM01069 AYU ELENA WIJAYA 00005569
117 8/25/2022 0822BM01218 ZEFANYA SUSANTO 00003421
118 8/29/2022 0822BM01376 RATIH YULIA PRATIWI 00005727
119 8/30/2022 0822BM01427 M NOVALDO ADRI C SUPENO 00005742
120 8/30/2022 0822BM01428 RAHMAT KURNIAWAN, SH, MH 00005743
121 9/6/2022 0922BM00269 TRIA EFFENDY 00005835
122 9/12/2022 0922BM00557 SUZANNA 00005667
123 9/13/2022 0922BM00613 KIAMI 00005946
124 9/14/2022 0922BM00677 VANESSA DESYBEL 00003114
125 9/14/2022 0922BM00683 SUZANNA 00005667
126 9/16/2022 0922BM00802 NORMAN TRI HANDONO, ST 00006012
127 9/16/2022 0922BM00803 HANDINI SETYANINGSIH,ST 00006013
128 9/24/2022 0922BM01154 ZULVRI KARIM 00000079
129 9/26/2022 0922BM01247 TRY YUDA YASMAN 00006205
130 10/5/2022 1022BM00251 SUZANNA 00005667
131 10/5/2022 1022BM00257 EMILIA 00006376
132 10/11/2022 1022BM00565 TJOA BIE KIM 00003145
133 10/12/2022 1022BM00637 DEDY AHMAD FAHRUDIN 00006500
134 10/12/2022 1022BM00638 KAHF ARSHYARADJASVA AL KAUTS 00006501
135 10/12/2022 1022BM00639 INNAURA KENZIE AL KHAYSA 00006502
136 10/15/2022 1022BM00852 SUSILAWATI, S.SOS. 00004149
137 10/19/2022 1022BM01083 IR ZULFERIYENNI M.T.A 00006437
138 10/20/2022 1022BM01153 HERWEN 00006665
139 10/20/2022 1022BM01174 RUDY 00002340
140 10/22/2022 1022BM01322 KAYLEE VIOLETTA HUANG 00005096
141 10/27/2022 1022BM01649 SUZANNA 00005667
142 10/29/2022 1022BM01754 RADHITA NOVIA KUSUMA 00005094
143 10/29/2022 1022BM01755 CHRISTIAN L,SH 00006866
144 11/2/2022 1122BM00126 VINSENSIUS KURNIAWAN 00001195
145 11/3/2022 1122BM00198 REAGAN EMANUEL SULAIMAN 00002992
146 11/5/2022 1122BM00342 ALI IMRAN 00007023
147 11/5/2022 1122BM00349 HENRY MAHIRDIS HARTIADY 00000139
148 11/9/2022 1122BM00621 PUTU WIDHYAKTA CHANAKYA 00004225
149 11/9/2022 1122BM00625 DEWA AYU EKAWATI 00007104
150 11/12/2022 1122BM00789 CECILIA EHRI 00001870
151 11/14/2022 1122BM00897 ZULVRI KARIM 00000079
152 11/16/2022 1122BM01053 HENRY MAHIRDIS HARTIADY 00000139
153 11/16/2022 1122BM01058 ARIE PRIMA FATRIA 00007251
154 11/17/2022 1122BM01134 ZULVRI KARIM 00000079
22 Emilia Lydia Kurniawan, drg
21 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
26 Emilia Lydia Kurniawan, drg
51 Emilia Lydia Kurniawan, drg
5 Emilia Lydia Kurniawan, drg
34 Emilia Lydia Kurniawan, drg
40 Emilia Lydia Kurniawan, drg
42 Emilia Lydia Kurniawan, drg
31 Emilia Lydia Kurniawan, drg
24 Emilia Lydia Kurniawan, drg
20 Emilia Lydia Kurniawan, drg
45 Emilia Lydia Kurniawan, drg
45 Emilia Lydia Kurniawan, drg
32 Emilia Lydia Kurniawan, drg
24 Emilia Lydia Kurniawan, drg
29 Emilia Lydia Kurniawan, drg
25 Emilia Lydia Kurniawan, drg
35 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
54 Emilia Lydia Kurniawan, drg
22 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
44 Emilia Lydia Kurniawan, drg
44 Emilia Lydia Kurniawan, drg
42 Emilia Lydia Kurniawan, drg
28 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
41 Emilia Lydia Kurniawan, drg
66 Emilia Lydia Kurniawan, drg
40 Emilia Lydia Kurniawan, drg
6 Emilia Lydia Kurniawan, drg
9 Emilia Lydia Kurniawan, drg
49 Emilia Lydia Kurniawan, drg
60 Emilia Lydia Kurniawan, drg
40 Emilia Lydia Kurniawan, drg
43 Emilia Lydia Kurniawan, drg
6 Emilia Lydia Kurniawan, drg
37 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
38 Emilia Lydia Kurniawan, drg
66 Emilia Lydia Kurniawan, drg
6 Emilia Lydia Kurniawan, drg
25 Emilia Lydia Kurniawan, drg
72 Emilia Lydia Kurniawan, drg
7 Emilia Lydia Kurniawan, drg
57 Emilia Lydia Kurniawan, drg
55 Emilia Lydia Kurniawan, drg
42 Emilia Lydia Kurniawan, drg
72 Emilia Lydia Kurniawan, drg
33 Emilia Lydia Kurniawan, drg
42 Emilia Lydia Kurniawan, drg
155 11/19/2022 1122BM01293 RUDY 00002340
156 11/21/2022 1122BM01393 WINDA KUSUMADEWI,SPD 00007051
157 11/21/2022 1122BM01400 VANESSA DESYBEL 00003114
158 12/6/2022 1222BM00317 FRISTYA FADHILA UTAMI 00003769
159 12/13/2022 1222BM00845 EMILIA 00003784
160 12/14/2022 1222BM00886 LAYALIA DZIKRIA NIRZAL 00007803
161 12/14/2022 1222BM00887 YUDHA FAJAR ROSYADI 00007804
162 12/14/2022 1222BM00890 UJANG SUNGKAWA 00007805
163 12/14/2022 1222BM00923 THALITA ARSY MEDINAH 00007817
164 1/3/2022 0122BM00058 FLORENCIA FREDERINE 00002480
165 1/6/2022 0122BM00182 MAULANA YUSUP IBRAHIM 00003355
166 1/19/2022 0122BM00656 DRA. ASEPTINA 00003441
167 1/19/2022 0122BM00657 KHAIRANI ANANG 00003442
168 1/27/2022 0122BM00921 EMILIA LYDIA KURNIAWAN 00003491
169 1/28/2022 0122BM00957 LIE SAI KHIM 00003147
170 3/1/2022 0322BM00066 DEVAN ADIGUNA 00003774
171 3/24/2022 0322BM01056 NAILA AYU FARRAS HANUN 00003987
172 3/25/2022 0322BM01079 HENNY MASITHA 00002069
173 3/25/2022 0322BM01080 FAKHIRA SHAQILA ARINI 00002071
174 3/25/2022 0322BM01083 RICHI HERRY SAPUTRA 00002068
175 4/1/2022 0422BM00015 NAILA AYU FARRAS HANUN 00003987
176 4/8/2022 0422BM00224 POH, LILY MEFANNY 00004099
177 4/13/2022 0422BM00405 NAILA AYU FARRAS HANUN 00003987
178 4/23/2022 0422BM00679 JULIA CLARISA 00001317
179 4/23/2022 0422BM00680 UTAMI DEVI 00000877
180 4/26/2022 0422BM00766 NAILA AYU FARRAS HANUN 00003987
181 4/27/2022 0422BM00794 CECILIA EHRI 00001870
182 5/18/2022 0522BM00525 DESSY KURNIAWATI SE 00004415
183 5/19/2022 0522BM00573 ISKANDAR ZULKARNAEN,ST 00004432
184 5/19/2022 0522BM00590 BRILLIANT VIDYA 00004437
185 5/27/2022 0522BM00871 EFFENDY UNTUNG 00004511
186 5/28/2022 0522BM00901 BRILLIANT VIDYA 00004437
187 6/2/2022 0622BM00058 JUWITA PERMATA HATI 00004573
188 6/2/2022 0622BM00065 ISKANDAR ZULKARNAEN,ST 00004432
189 6/3/2022 0622BM00101 EFFENDY UNTUNG 00004511
190 6/3/2022 0622BM00104 ROBI RAHMAT DANI 00004593
191 6/10/2022 0622BM00382 ANDI 00004175
192 6/11/2022 0622BM00427 MELVINA 00004694
193 6/11/2022 0622BM00429 ROBI RAHMAT DANI 00004593
194 6/11/2022 0622BM00430 M RAIHAN FERDIANSYAH 00004695
195 6/11/2022 0622BM00432 EVI ROSA 00002488
196 6/15/2022 0622BM00564 ISKANDAR ZULKARNAEN,ST 00004432
197 6/18/2022 0622BM00701 MELVINA 00004694
198 6/18/2022 0622BM00702 ROBI RAHMAT DANI 00004593
199 6/18/2022 0622BM00703 YUDHISTIRA, SPT 00003233
200 6/18/2022 0622BM00704 RIKO YANUAR 00000153
201 6/20/2022 0622BM00755 MELVINA 00004694
202 6/20/2022 0622BM00761 EVI ROSA 00002488
203 6/23/2022 0622BM00930 ISKANDAR ZULKARNAEN,ST 00004432
204 6/25/2022 0622BM00996 ADE FAJAR MARTHA 00004855
205 6/25/2022 0622BM01002 LIVIA DIVA 00004857
206 6/25/2022 0622BM01007 RIKO YANUAR 00000153
207 6/30/2022 0622BM01212 EVI ROSA 00002488
208 7/2/2022 0722BM00046 RIKO YANUAR 00000153
43 Emilia Lydia Kurniawan, drg
36 Emilia Lydia Kurniawan, drg
22 Emilia Lydia Kurniawan, drg
25 Emilia Lydia Kurniawan, drg
31 Emilia Lydia Kurniawan, drg
25 Emilia Lydia Kurniawan, drg
41 Emilia Lydia Kurniawan, drg
40 Emilia Lydia Kurniawan, drg
5 Emilia Lydia Kurniawan, drg
18 Florentia Khosyahri, drg
16 Florentia Khosyahri, drg
65 Florentia Khosyahri, drg
66 Florentia Khosyahri, drg
35 Florentia Khosyahri, drg
64 Florentia Khosyahri, drg
7 Florentia Khosyahri, drg
16 Florentia Khosyahri, drg
42 Florentia Khosyahri, drg
10 Florentia Khosyahri, drg
41 Florentia Khosyahri, drg
16 Florentia Khosyahri, drg
69 Florentia Khosyahri, drg
16 Florentia Khosyahri, drg
21 Florentia Khosyahri, drg
54 Florentia Khosyahri, drg
16 Florentia Khosyahri, drg
55 Florentia Khosyahri, drg
44 Florentia Khosyahri, drg
46 Florentia Khosyahri, drg
6 Florentia Khosyahri, drg
86 Florentia Khosyahri, drg
6 Florentia Khosyahri, drg
35 Florentia Khosyahri, drg
46 Florentia Khosyahri, drg
86 Florentia Khosyahri, drg
23 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
26 Florentia Khosyahri, drg
23 Florentia Khosyahri, drg
22 Florentia Khosyahri, drg
47 Florentia Khosyahri, drg
46 Florentia Khosyahri, drg
26 Florentia Khosyahri, drg
23 Florentia Khosyahri, drg
42 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
26 Florentia Khosyahri, drg
47 Florentia Khosyahri, drg
46 Florentia Khosyahri, drg
37 Florentia Khosyahri, drg
22 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
47 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
209 7/8/2022 0722BM00286 UMAIR FALAH AHMAD 00005012
210 7/15/2022 0722BM00519 AGUS LATEST 00005084
211 7/16/2022 0722BM00557 KAYLEE VIOLETTA HUANG 00005096
212 7/16/2022 0722BM00558 WENNY KARTIKASARI 00005097
213 7/21/2022 0722BM00791 MEYLIANA 00005179
214 7/23/2022 0722BM00856 M ASYRAFI SUGIHARTO 00005193
215 7/28/2022 0722BM01092 ZAHARA SYILIA 00000864
216 8/3/2022 0822BM00186 HARYADI PUTRA 00005359
217 8/4/2022 0822BM00252 MUHAMMAD ROFIQ 00005377
218 8/4/2022 0822BM00253 MUHAMMAD GHALIB WIRAYUDHA 00002520
219 8/5/2022 0822BM00314 RAI PURNAMA SARI 00003062
220 8/6/2022 0822BM00361 ALEXSANDER BUDI WIBOWO 00005093
221 8/11/2022 0822BM00602 MUHAMMAD GHALIB WIRAYUDHA 00002520
222 8/12/2022 0822BM00647 HARYADI PUTRA 00005359
223 8/12/2022 0822BM00649 KATARINA NIKEN TERTIAYOSKY 00005495
224 8/12/2022 0822BM00651 FAJRI RAJAB AMRAN 00005496
225 8/18/2022 0822BM00909 GUNAWAN 00005571
226 8/19/2022 0822BM00947 MARGARETA DEVIA PRAMESTI 00004897
227 8/20/2022 0822BM01000 RAI PURNAMA SARI 00003062
228 8/20/2022 0822BM01003 GUNAWAN 00005571
229 8/24/2022 0822BM01176 SINDU PURNOMO 00003435
230 8/27/2022 0822BM01311 RAI PURNAMA SARI 00003062
231 8/27/2022 0822BM01319 GUNAWAN 00005571
232 8/27/2022 0822BM01320 HARYADI PUTRA 00005359
233 9/10/2022 0922BM00474 RAI PURNAMA SARI 00003062
234 9/10/2022 0922BM00475 RICO PAHLAWAN 00004198
235 9/10/2022 0922BM00477 HENNY MASITHA 00002069
236 9/10/2022 0922BM00478 RICHI HERRY SAPUTRA 00002068
237 9/10/2022 0922BM00479 FAKHIRA SHAQILA ARINI 00002071
238 9/15/2022 0922BM00714 MURNI 00005982
239 9/16/2022 0922BM00784 NINING PUSPA NURJANAH 00003214
240 9/16/2022 0922BM00795 IMAM NURROHIMIN 00004500
241 9/20/2022 0922BM00951 ATAYA SHAKA ANNAHIZA 00006073
242 9/23/2022 0922BM01126 NINING PUSPA NURJANAH 00003214
243 9/24/2022 0922BM01164 EVI ROSA 00002488
244 9/24/2022 0922BM01165 MUHAMAD HARIS VIRGIOVANNI RIY 00006177
245 9/24/2022 0922BM01166 HARYADI PUTRA 00005359
246 9/29/2022 0922BM01446 MURNI 00005982
247 9/30/2022 0922BM01489 NANDA ARIS K 00003309
248 9/30/2022 0922BM01496 ALDY ALVARO 00006008
249 9/30/2022 0922BM01497 LIE SAI KHIM 00003147
250 9/30/2022 0922BM01501 CHRISTINE YUNITA SUHERMAN 00006296
251 9/30/2022 0922BM01504 ELSHANUM HASNA AZQIARA 00006297
252 10/1/2022 1022BM00014 HASNIATI 00006308
253 10/1/2022 1022BM00016 VANNY SUSANTO 00006309
254 10/1/2022 1022BM00017 WINNY SUSANTO 00006310
255 10/6/2022 1022BM00325 MURNI 00005982
256 10/6/2022 1022BM00332 GUNAWAN 00005571
257 10/7/2022 1022BM00375 MUHAMAD HARIS VIRGIOVANNI RIY 00006177
258 10/13/2022 1022BM00748 MURNI 00005982
259 10/13/2022 1022BM00753 ANDRI YANO 00002534
260 10/13/2022 1022BM00754 ANITA DWIJAYANTI 00003613
261 10/13/2022 1022BM00760 GUNAWAN 00005571
262 10/14/2022 1022BM00801 SITI ADHIYAH 00005007
5 Florentia Khosyahri, drg
50 Florentia Khosyahri, drg
6 Florentia Khosyahri, drg
29 Florentia Khosyahri, drg
27 Florentia Khosyahri, drg
22 Florentia Khosyahri, drg
33 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
20 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
40 Florentia Khosyahri, drg
20 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
7 Florentia Khosyahri, drg
22 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
10 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
29 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
33 Florentia Khosyahri, drg
42 Florentia Khosyahri, drg
41 Florentia Khosyahri, drg
10 Florentia Khosyahri, drg
66 Florentia Khosyahri, drg
31 Florentia Khosyahri, drg
45 Florentia Khosyahri, drg
5 Florentia Khosyahri, drg
31 Florentia Khosyahri, drg
47 Florentia Khosyahri, drg
28 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
66 Florentia Khosyahri, drg
29 Florentia Khosyahri, drg
12 Florentia Khosyahri, drg
64 Florentia Khosyahri, drg
31 Florentia Khosyahri, drg
6 Florentia Khosyahri, drg
53 Florentia Khosyahri, drg
28 Florentia Khosyahri, drg
23 Florentia Khosyahri, drg
66 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
28 Florentia Khosyahri, drg
66 Florentia Khosyahri, drg
29 Florentia Khosyahri, drg
30 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
28 Florentia Khosyahri, drg
263 10/14/2022 1022BM00802 SAMUDRA YULI ARYO 00005868
264 10/15/2022 1022BM00859 BIRGITTA NARA 00003524
265 10/15/2022 1022BM00861 RIKO YANUAR 00000153
266 10/27/2022 1022BM01679 GUNAWAN 00005571
267 10/29/2022 1022BM01761 EVI ROSA 00002488
268 10/29/2022 1022BM01764 YUDHISTIRA, SPT 00003233
269 11/3/2022 1122BM00225 GUNAWAN 00005571
270 11/3/2022 1122BM00236 HENDRY BURHALIM 00006989
271 11/5/2022 1122BM00363 WINNY SUSANTO 00006310
272 11/10/2022 1122BM00713 HENDRY BURHALIM 00006989
273 11/17/2022 1122BM01179 TARAKA VIKKANTA 00007282
274 11/23/2022 1122BM01555 HENRY MAHIRDIS HARTIADY 00000139
275 11/24/2022 1122BM01620 ELISA 00000005
276 11/24/2022 1122BM01624 PUTU WIDHYAKTA CHANAKYA 00004225
277 11/24/2022 1122BM01647 TARAKA VIKKANTA 00007282
278 12/1/2022 1222BM00050 YOHANA 00007538
279 12/8/2022 1222BM00534 RHENDI PRAMANA 00007703
280 12/8/2022 1222BM00535 HENDRY YULIANTO 00007704
281 12/13/2022 1222BM00864 YOHANA 00007538
282 1/5/2022 0122BM00140 SARAH HOKTUNISA 00003343
283 1/12/2022 0122BM00418 MAULANA YUSUP IBRAHIM 00003355
284 1/12/2022 0122BM00430 ENNI AHMAD 00003003
285 1/12/2022 0122BM00432 JESSICA MUSTOPO PRATAMA 00001075
286 1/15/2022 0122BM00509 JESSICA MUSTOPO PRATAMA 00001075
287 1/15/2022 0122BM00510 MAULANA YUSUP IBRAHIM 00003355
288 1/19/2022 0122BM00654 CORINA 00002649
289 1/22/2022 0122BM00743 MAULANA YUSUP IBRAHIM 00003355
290 1/26/2022 0122BM00872 CORINA 00002649
291 1/26/2022 0122BM00873 JESSICA MUSTOPO PRATAMA 00001075
292 1/26/2022 0122BM00876 KIMIKO IZY MAHARIYU 00003482
293 2/2/2022 0222BM00047 DR. ADENMART SALMEN PURBA 00003518
294 2/5/2022 0222BM00195 GUNTUR SRI SETIAWAN 00003488
295 2/5/2022 0222BM00203 GARRY RYAN HENDELSON 00002513
296 2/5/2022 0222BM00205 RAI PURNAMA SARI 00003062
297 2/12/2022 0222BM00536 GUNTUR SRI SETIAWAN 00003488
298 3/9/2022 0322BM00538 ALEENA CHAYRA AMOURROFA 00003867
299 3/26/2022 0322BM01087 RAHMADYAN PUTRA DITO 00003993
300 4/6/2022 0422BM00161 IKA AYU LARASATI 00003862
301 4/9/2022 0422BM00255 POH, LILY MEFANNY 00004099
302 5/11/2022 0522BM00300 MAULANA YUSUP IBRAHIM 00003355
303 5/14/2022 0522BM00401 DOMINICUS MAVERICK SETIADI 00000879
304 5/18/2022 0522BM00500 MAULANA YUSUP IBRAHIM 00003355
305 5/18/2022 0522BM00524 ADHARA VLEYCIA CAITHLYN CRUZ 00002589
306 5/25/2022 0522BM00801 IMAM NURROHIMIN 00004500
307 5/25/2022 0522BM00810 KH. NURSALAM ABDUL MUTALIB 00004484
308 6/4/2022 0622BM00127 ERIKA RESTI PRAHASTIKA 00004603
309 6/4/2022 0622BM00138 HERMAN KUSTIAWAN 00004598
310 6/4/2022 0622BM00139 KH. NURSALAM ABDUL MUTALIB 00004484
311 6/11/2022 0622BM00418 CORINA 00002649
312 6/18/2022 0622BM00693 M RAIHAN FERDIANSYAH 00004695
313 6/25/2022 0622BM00982 M RAIHAN FERDIANSYAH 00004695
314 7/16/2022 0722BM00541 ADE ERMA SUDARTO 00004886
315 7/16/2022 0722BM00546 ALEXSANDER BUDI WIBOWO 00005093
316 7/20/2022 0722BM00739 AYESHA MALIKA QURRATU'AINA 00005161
30 Florentia Khosyahri, drg
5 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
47 Florentia Khosyahri, drg
42 Florentia Khosyahri, drg
34 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
23 Florentia Khosyahri, drg
32 Florentia Khosyahri, drg
8 Florentia Khosyahri, drg
72 Florentia Khosyahri, drg
67 Florentia Khosyahri, drg
7 Florentia Khosyahri, drg
8 Florentia Khosyahri, drg
73 Florentia Khosyahri, drg
27 Florentia Khosyahri, drg
25 Florentia Khosyahri, drg
73 Florentia Khosyahri, drg
23 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
16 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
54 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
33 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
33 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
16 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
50 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
16 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
50 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
33 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
8 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
47 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
42 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
25 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
32 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
42 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
2 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
26 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
31 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
69 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
16 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
9 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
16 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
7 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
45 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
67 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
27 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
41 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
67 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
50 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
22 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
22 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
33 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
40 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
7 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
317 7/20/2022 0722BM00740 SITI FITRIYAH HAMID 00005162
318 7/23/2022 0722BM00849 SITI FITRIYAH HAMID 00005162
319 7/23/2022 0722BM00855 ADE ERMA SUDARTO 00004886
320 7/27/2022 0722BM01024 SITI FITRIYAH HAMID 00005162
321 7/27/2022 0722BM01026 MUHAMMAD GHALIB WIRAYUDHA 00002520
322 7/27/2022 0722BM01030 ALEXSANDER BUDI WIBOWO 00005093
323 8/3/2022 0822BM00188 SITI FITRIYAH HAMID 00005162
324 8/6/2022 0822BM00333 YULIANA 00004234
325 8/13/2022 0822BM00681 YULIANA 00004234
326 9/14/2022 0922BM00695 LIE BIE KHIONG 00000992
327 9/21/2022 0922BM01026 LILIYATY 00006113
328 10/12/2022 1022BM00680 YUDHISTIRA, SPT 00003233
329 10/15/2022 1022BM00847 MEGA SILVIA 00006574
330 10/19/2022 1022BM01104 HASNIATI 00006504
331 10/22/2022 1022BM01307 MEGA SILVIA 00006574
332 10/22/2022 1022BM01314 HOVEN GEBRIANSON 00006569
333 10/26/2022 1022BM01569 HASNIATI 00006504
334 10/29/2022 1022BM01752 MARIYAH 00006865
335 11/5/2022 1122BM00337 HIKMA TUSYIFA DWI PUTRI 00007021
336 11/5/2022 1122BM00340 MARIYAH 00006865
337 11/9/2022 1122BM00638 TJOA BU KIOW 00007110
338 11/12/2022 1122BM00784 HIKMA TUSYIFA DWI PUTRI 00007021
339 11/16/2022 1122BM01044 DHIPYASA ADIRINARSO 00007248
340 11/19/2022 1122BM01287 HIKMA TUSYIFA DWI PUTRI 00007021
341 11/26/2022 1122BM01733 ELISA 00000005
342 11/30/2022 1122BM01997 DHIPYASA ADIRINARSO 00007248
343 12/3/2022 1222BM00133 HERMAN KUSTIAWAN 00004598
344 12/7/2022 1222BM00433 VITO KHOSASI 00007683
345 12/10/2022 1222BM00641 RINA SUHERAWATI 00007545
346 12/14/2022 1222BM00930 BENEDICTUS JODIE 00000307
40 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
40 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
33 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
40 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
20 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
40 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
40 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
35 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
35 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
55 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
51 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
42 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
30 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
53 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
30 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
5 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
53 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
36 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
23 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
36 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
66 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
23 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
21 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
23 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
67 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
21 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
41 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
29 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
52 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM
44 Surya Atmajaya, drg. M.Ked. Klin,Sp.BM

Das könnte Ihnen auch gefallen