Sie sind auf Seite 1von 74

DAFTAR SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2008/2009 KOTA BANDUNG No Nama Sekolah 13 SDN.

Tunas Harapan 1 14 SDN. Tunas Harapan 2 15 SDN. Perumnas Cijerah 1 16 SDN. Perumnas Cijerah 2 17 SDN. Perumnas Cijerah 3 18 SDN. Bojong 1 19 SDN. Bojong 2 20 SDN. Bojong Indah 21 SDN. Caringin 22 SDN. Cibuntu 1 23 SDN. Cibuntu 2 24 SDN. Cibuntu 3 25 SDN. Cibuntu 4 26 SDN. Cibuntu 5 27 SDN. Warung Muncang 28 SDN. Cigondewah 1 29 SDN. Cigondewah 4 30 SDN. Cigondewah 5 31 SDN. Blok Sawah 32 SDN Holis Utara 33 SDN. Cigondewah Hilir 34 SDN. Gempolsari 35 SDN. Suryani DM 36 SDN. Yay Andir Mukti 37 SDN. Bandung Raya 38 SDN. Attazimi.yah 39 SDS. K. Pelita 40 SDN. Babakan Ciparay 1 41 SDN. Babakan Ciparay 2 42 SDN. Babakan Ciparay 3 43 SDN. Babakan Ciparay 4 44 SDN. Babakan Ciparay 5 45 SDN. Babakan Ciparay 6 46 SDN. Babakan Ciparay 8 47 SDN. Babakan Ciparay 7 48 SDN. Babakan Ciparay 9 49 SDN. Babakan Ciparay 10 50 SDN. Babakan Ciparay 11 51 SDN. Babakan Ciparay 12 52 SDN. Babakan Ciparay 16 53 SDN. Babakan Ciparay 18 54 SDN. Babakan Ciparay 19 55 SDN. Babakan Ciparay 21 56 SDN. Cirangrang 1 57 SDN. Cirangrang 2 58 SDN. Cirangrang 3 59 SDN. Kopo Elok 1

Negeri/Swasta N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Siswa 336 331 235 328 203 247 208 226 750 207 331 265 196 183 302 815 307 291 322 131 343 328 310 206 232 390 106 213 595 257 273 230 228 250 212 241 353 232 200 296 255 259 201 273 215 218 265

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

SDN. Margahayu Utara 1 SDN. Margahayu Utara 2 SDN. Margahayu Utara 3 SDN. Sumbersari Indah 1 SDN. Sumbersari Indah 2 SDN. Sumbersari Indah 3 SDN. Sumbersari Indah 4 SDN. Situgunting 1 SDN. Situgunting 2 SDN. Situgunting 3 SDN. Situgunting 4 SDN. Babakan 1 SDN. Babakan 2 SDN. Babakan 3 SDN. Raya Barat 1 SDN. Raya Barat 2 SDN. Pasundan 2 SDN. Pasundan 3 SDN. Cahaya Pelita 1 SDN. Cahaya Pelita 2 SDS. Al-Barokah SDN. Saluyu SDS. Pangkalan SDN. Cirangrang 4 SDN. Babakan Tarogong 1 SDN. Babakan Tarogong 2 SDN. Babakan Tarogong 3 SDN. Babakan Tarogong 4 SDN. Babakan Tarogong 5 SDN. Babakan Tarogong 6 SDN. Tanjung 1 SDN. Tanjung 2 SDN. Tanjung 3 SDN. Citarip Barat 1 SDN. Citarip Barat 3 SDN. Citarip Barat 5 SDN. Citarip Barat 6 SDN. Jamika SDN. Gentra Masekdas 1 SDN. Gentra Masekdas 2 SDS. Swadaya I SDS. Dwi Amanat SDS. Al-Fatah SDS. Al-Hidayah SDN. Bojongloa 1 SDN. Bojongloa 2 SDN. Bojongloa 3 SDN. Bojongloa 4 SDN. Bojongloa 5 SDN. Bojongloa 6 SDN. Leuwianyar 1 SDN. Leuwianyar 2

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N S N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S N N N N N N N N

373 244 256 271 246 228 249 241 247 251 254 243 240 228 760 734 308 358 233 210 274 294 96 217 230 258 246 257 258 193 229 240 236 261 264 248 259 768 456 375 343 281 277 220 229 248 258 253 251 260 259 271

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

SDN. Leuwipanjang 1 SDN. Leuwipanjang 2 SDN. Cangkuang 3 SDN. Cangkuang XIV SDN. Cibaduyut 1 SDN. Cibaduyut 2 SDN. Cibaduyut 3 SDN. Cibaduyut 4 SDN. Cibaduyut 5 SDS. AL-Basyariah SDN. Budi Sastra SDS. Muhammadiyah 5 SDN. Bandung Kulon 1 SDN. Bandung Kulon 3 SDN. Bandung Kulon 4 SDN. Cibadak 1 SDN. Cibadak 3 SDN. Pagarsih 1 SDN. Pagarsih 2 SDN. Pagarsih 5 SDN. Pagarsih 6 SDN. Pajagalan 47-1 SDN. Pajagalan 47-2 SDN. Pajagalan 47-3 SDN. Pajagalan 47-4/31 SDN. Pajagalan 58 SDN. Pabaki 1 SDN. Pabaki 3 SDN. Pabaki 2 SDN. Pabaki 8 SDN. Kopo 1 SDN. Kopo 2 SDN. Kopo 3 SDN. Kopo 4 SDN. Kopo 5 SDN. Tegalega 2 SDN. Tegalega 4 SDN. Dwikora 1 SDN. Dwikora 3 SDN. Astanaanyar 1 SDN. Astanaanyar 2 SDN. Ganesha SDS. YAMIS. SDS. Pelita Bangsa SDN. Andir SDS. Kemah Indonesia SDN. Ciburuy 1 SDN. Mengger Girang 1 SDN. Babakan Priangan 1 SDN. Babakan Priangan 2 SDN. Babakan Priangan 3 SDN. Babakan Priangan 5

N N N N N N N N N S N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S N S N N N N N N

487 488 319 291 320 466 285 261 343 689 226 260 358 203 161 170 173 276 233 171 238 187 192 212 390 850 670 414 652 402 235 128 224 207 272 280 236 235 267 276 339 152 285 157 250 198 344 258 243 249 242 208

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

SDN. Bhakty Winaya 1 SDN. Bhakty Winaya 2 SDN. Bhakty Winaya 4 SDN. Pasirluyu 1 SDN. Pasirluyu 2 SDN. Pasirluyu 3 SDN. Gang Asmi 1 SDN. Gang Asmi 2 SDN. Ciateul SDN. Pamoyanan SDN. Balonggede 1 SDN. Balonggede 3 SDN. Kotabaru SDN. Lengkong Besar 105/1 SDN. Lengkong Besar 105/5 SDN. Lengkong Besar 105/6 SDN. Lengkong Besar 85/1 SDN. Lengkong Besar 105/2 SDN. Mengger Girang 2 SDN. Mochamad Toha 1 SDN. Mochamad Toha 2 SDN. Mochamad Toha 3 SDN. Mochamad Toha 4 SDN. Dian Kencana SDS. Yay. Dewi Sartika SDS. Nugraha SDS. Rehoboth SDS Al-Fatwa SDS Assalam SDS. Yos Sudarso SDS. Cipaera SDS. Muhammadiyah 1 SDN. Lengkong Kecil SDN. Bhayangkari 2 SDN. Suryalaya 1 SDN. Cijagra 1 SDS. Yayasan Beribu SDS. Budi Istri SDN. Putraco Indah SDN. Turangga 1 SDN. Turangga 2 SDN. Halimun 1 SDN. Cijagra 2 SDS. Bhayangkari 1 SDS. IRK SDN. Turangga 4 SDN. Nilem 1 SDN. Nilem 3 SDS. Kartika X-1 SDS. Kartika X - 2 SDN. Buahbatu Baru SDN. Karangpawulang 1

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S S S N N N N S S N N N N N N S N N N S S N N

180 230 176 198 182 169 534 478 164 537 441 52 197 330 224 157 200 166 236 315 243 284 283 423 81 530 368 166 1201 447 179 98 285 95 270 340 193 104 125 260 226 703 271 96 143 218 446 338 511 432 330 571

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

SDN. Karangpawulang SDN. Karangpawulang SDN. Karangpawulang SDS. Pelita SDS. BPI SDN. Mengger SDN. Parakanwaas SDN. Pasawahan 1 SDN. Pasawahan 3 SDN. Pasawahan 4 SDN. Pasawahan 6 SDN. Batununggal 3 SDN. Sekelimus 1 SDN. Sekelimus 2 SDN. Batununggal 2 SDN. Jakapurwa 1 SDN. Jakapurwa 2 SDN. Buahbatu 1 SDN. Buahbatu 3 SDN. Buahbatu 4 SDN. Buahbatu 5 SDN. Buahbatu 6 SDN. Buahbatu 7 SDN. Buahbatu 9 SDN. Babakan Jati SDN. Cijawura 1 SDN. Cijawura 2 SDN. Cijawura 3 SDN. Cijawura 5 SDN. Cijawura 6 SDN. Pasir Pogor SDN. Rancabolang 1 SDN. Rancabolang 2 SDN. Rancabolang 3 SDN. Rancabolang 4 SDN. Margahayu Raya SDN. Margahayu Raya SDN. Margahayu Raya SDN. Rancasawo 1 SDN. Rancasawo 2 SDN. Rancasawo 3 SDN. Margasari 1 SDN. Margasari 2 SDN. Margahayu Raya SDN. Margahayu Raya SDN. Budi Asih SDS. Asyifa 1 SDN. Margacinta 1 SDN. Margacinta 2 SDN. Tulus Kartika SDN. Sondariah SDN. Rancasagatan

2 3 4

N N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

1 2 3

Blok.I -1 Blok.I -2

314 285 260 776 903 387 126 180 230 228 215 393 336 158 125 357 318 258 258 237 288 245 240 230 782 454 452 267 239 230 940 212 230 243 266 229 140 172 264 273 272 260 213 538 659 136 635 301 258 174 170 214

268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319

SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN.

Cimincrang Cipamokolan 1 Cipamokolan 2 Cipamokolan 3 Derwati Derwati 1 Rancaloa 1 Cisaranten Kidul 4 Cisaranten Kidul 1 Cisaranten Kidul 2 Cisaranten Kidul 3 Cisaranten Kidul 5 Panghegar Cempaka Arum Cibiru 1 Cibiru 3 Cibiru 4 Cibiru 5 Cibiru 7 Cipadung 1 Cipadung 2 Cipadung 3 Pelita 1 Pelita 2 Cikudayasa Taruna Karya 1 Taruna Karya 2 Taruna Karya 3 Taruna Karya 4 Taruna Karya 5 Sukapura 1 Sukapura 2 Sukarela 1 Sukarela 2 Sukarela 3 Sukarela 4 Cilengkrang 1 Cilengkrang 2 Cilengkrang 3 Cigagak 1 Hanura 1 Panyileukan 1 Panyileukan 2 Panyileukan 3 Muhammadiyah 8 Mekargalih Paledang Cisaranten Wetan 1 Cisaranten Wetan 2 Cisaranten Wetan 3 Gedebage Panggungsari 2

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

327 246 221 186 258 251 1656 224 276 250 276 224 405 430 407 711 799 634 314 243 298 538 398 328 459 252 246 213 260 204 341 350 258 240 428 264 302 233 228 538 265 458 488 661 123 328 615 258 201 233 288 340

320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDS. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN. SDN.

Ujungberung 1 Ujungberung 2 Ujungberung 3 Ujungberung 4 Ujungberung 5 Ujungberung 9 Ajitunggal Cijambe 1 Cijambe 2 Cijambe 4 Panggungsari 1 Andir Kidul 1 Andir Kidul 2 Ciporeat 1 Ciporeat 2 Ciporeat 3 Ciporeat 4 Sindanglaya 01 Sindanglaya 02 Sindanglaya 04 Sindanglaya 05 Sindanglaya 06 Sindanglaya 08 Bina Harapan 1 Bina Harapan 2 BinaHarapan 3 Bina Harapan 4 Bina Harapan 5 Cisaranten Kulon 1 Cisaranten Kulon 2 Lokajaya 1 Lokajaya 2 Sukakarya Sukaasih Sukamiskin Arcamanik Mekarjaya Prakarsa 1 Prakarsa 2 Nugraha Arcamanik Endah Guruminda Rancakasumba Al Ghifari Plus Pasir Impun 2 Sindangsari 3 Cicabe Antapani 2 Jatihandap Cikadut 4 Cikadut 2 Tanjakan

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N N N N N N

555 583 532 510 343 289 323 476 482 231 340 645 599 388 295 281 229 267 237 211 211 197 319 254 237 254 214 230 280 396 314 304 477 433 282 294 404 285 270 262 457 482 191 791 190 234 701 359 205 378 240 412

372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423

SDN. Jatihandap 4 SDN. Sindangsari 1 SDN. Antapani 3 SDN. Antapani 5 SDN. Antapani 1 SDN. Pasir Impun 1 SDN. Sindangsari 5 SDN. Griba 32 SDN. Jatihandap 2 SDN. Griba 23 SDN. Griba 5/2 SDN. Jatihandap 3 SDN. Griba 14/3 SDN. Griba 18 SDN. Griba 14/2 SDN. Cikadut 3 SDN. Cikadut 5 SDN. Griba 13/2 SDN. Griba 13/1 SDN. Griba 27/2 SDN. Cikadut 1 SDN. Griba 27/1 SDN. Griba 5/1 SDN. Griba 14/1 SDS Asy-Syifa 2 SDN. Kiaracondong III SDN. Kiaracondong VII SDS. Muhammadiyah 2 SDN. Kiaracondong V SDN. Warung Jambu 1 SDN. Warung Jambu 2 SDN. Sukalaksana 1 SDN. Sukalaksana 2 SDN. Sekejati 1 SDN. Sekejati 2 SDN. Sekejati 3 SDN. Sekejati 4 SDN. Sekejati 6 SDN. Cicaheum 1 SDN. Cicaheum 2 SDN. Babakan Sinyar 1 SDN. Babakan Sinyar 2 SDN. Babakan Sinyar 3 SDN. Babakan Sinyar 4 SDN. Babakan Surabaya 1 SDN. Babakan Surabaya 2 SDN. Babakan Surabaya 3 SDN. Babakan Sentral 1 SDN. Babakan Sentral 2 SDN. Babakan Sentral 3 SDN. Babakan Sentral 4 SDN. Sukapura 1

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

197 254 164 210 337 450 236 298 266 347 251 221 174 435 245 252 231 241 283 178 275 299 292 302 224 271 292 168 376 177 179 558 462 205 201 227 250 182 217 198 215 221 227 216 536 603 348 206 217 210 205 250

424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475

SDN. Sukapura 2 SDN. Sukapura 3 SDN. Sukapura 4 SDN. Sukapura 5 SDN. Pindad 1 SDN. Pindad 2 SDN. Pindad 3 SDN. Babakan Sari 1 SDN. Babakan Sari 2 SDN. Babakan Sari 3 SDN. Babakan Surabaya 5 SDN. Babakan Surabaya 4 SDS. Ing. Slamet Riyadi 2 SDN. Centeh 1 SDN. Centeh 2 SDN. Centeh 3 SDN. Centeh 4 SDN. Centeh 5 SDN. Centeh 6 SDN. Gambir 1 SDN. Kacapiring SDN. Gumuruh 1 SDN. Gumuruh 2 SDN. Gumuruh 6 SDN. Gumuruh 10 SDN. Kebon Gedang 3 SDN. Kridawinaya 1 SDN. Kridawinaya 2 SDN. Kebon Gedang 1 SDN. Kebon Gedang 2 SDN. Kebon Gedang 5 SDN. Kebon Gedang 9 SDN. Kebon Gedang 10 SDN. Kebon Gedang 13 SDN. Binong Jati 1 SDN. Binong Jati 2 SDN. Binong Jati 3 SDN. Binong Jati 4 SDN. Gumuruh 7 SDN. Gumuruh 8 SDN. Gumuruh 9 SDN. Babakan Jati 1 SDN. Babakan Jati 2 SDS. Y P U SDS. Cipta Karya SDS. Tri Karsa SDN. Jembar SDS. Slamet Riyadi SDN. Merdeka5/1 SDN. Merdeka5/2 SDN. Merdeka5/3 SDN. Merdeka5/4

N N N N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S N S N N N N

253 217 223 232 210 260 260 298 305 356 297 916 374 243 254 227 196 187 248 511 560 316 362 221 251 142 182 244 328 388 407 374 202 233 250 248 246 210 314 239 432 227 237 229 222 124 136 411 253 237 236 204

476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527

SDN. Merdeka5/5 SDN. Merdeka5/6 SDN Banjarsari 1 SDN. Banjarsari 2 SDN. Banjarsari 3 SDN. Banjarsari 4 SDN. Soka 34/1 SDN. Soka 34/2 SDN. Soka 34/3 SDN. Soka 34/4 SDN. Soka 34/5 SDN. Soka 34/6 SDN. Patrakomala 1 SDN. Embong SDS. Pardomuan SDS. Paulus III SDS. Advent Naripan SDS. Pasundan 1 SDN. Garuda 1 SDN. Garuda 2 SDN. Dadali 1 SDN. Ciroyom SDN. Durman 1 SDN. Karang Taruna 1 SDN. Karang Taruna 2 SDN. KarangSari SDN. Karang Mulya 1 SDN. Karang Mulya 2 SDN. Karang Mulya 3 SDN. Cibeureum 1 SDN. Cibeureum 2 SDN. Cibeureum 3 SDN. Cibeureum 4 SDN. Cibeureum 6 SDN. Cibeureum 8 SDN. Cibeureum 9 SDN. Cibeureum 11 SDN. Rajawali SDN. Maleber Selatan SDN. Maleber Barat SDN. Maleber Utara SDS. LPPN SDS. Prasistha SDS. BPMD Taruna SDS. Bala Keselamatan SDS. Windu Putra SDS. Mutiara SDS. Dharma Bhakti SDS. Advent Cimindi SDS. YWKA I SDS. YWKA II SDS. YWKA III

N N N N N N N N N N N N N N S S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S S S S S S

225 262 424 554 571 291 267 240 228 243 229 212 498 411 231 246 65 79 561 721 264 243 478 272 296 180 237 179 104 269 304 270 242 256 277 251 409 109 226 208 201 424 213 191 75 111 270 22 279 243 256 198

528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579

SDS. YWKA IV SDN. Jatayu 1 SDN. Jatayu 2 SDN. Jatayu 3 SDN. Jatayu 4 SDN. Jatayu 5 SDN. Sukaraja SDN. Ayudia SDN. Kresna SDN. Citepus 1 SDN. Citepus 2 SDN. Citepus 3 SDN. Citepus 4 SDN. Citepus 5 SDN. Lanuma Husen 1 SDN. Lanuma Husen 2 SDN. Lanuma Husen 3 SDN. Pajajaran SDN. Dr. Cipto SDN. Pasirkaliki 96/1 SDN. Pasirkaliki 96/2 SDN. Pasirkaliki 96/3 SDN. Pasirkaliki 139/1 SDN. Pasirkaliki 139/2 SDN. Pasirkaliki 02 SDN. Pasirkaliki 04 SDN. Pasirkaliki 07 SDN. Gunungrahayu 2 SDN. Gunungrahayu 4 SDN. Dian SDN. Komarabudi SDS. Al-Fatah-Alhasan SDS. Pelita jasa SDS. Industri SDS. YPI SDS. Angkasa I SDS. Angkasa 2 SDS. Angkasa 3 SDS. Paulus 1 SDS. Paulus 2 SDS. Pandu SDK BPPK SDN. Ciujung 1 SDN. Ciujung 2 SDN. Ciujung 3 SDN. Ciujung 4 SDS. St. Agustinus SDS. Yakeswa SDS. YKPPK SDS. Pertiwi SDS. Linggawastu SDS. Mathla'ul Khoeriyah

S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S S S S S S N N N N S S S S S S

254 228 226 218 211 213 196 415 659 256 251 273 293 257 202 203 182 405 428 188 176 186 146 156 391 240 444 287 259 390 428 157 192 163 112 420 292 555 101 110 438 175 249 254 257 252 377 353 256 405 252 300

580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631

SDS. K. Baptis SDN.PN Sabang SDS. Priangan SDS. K. Yahya SDN. Cicadas 2 SDN. Cimuncang 1 SDN. Cimuncang 2 SDN. Cimuncang 3 SDN. Cimuncang 4 SDN. Cimuncang 5 SDN. Cimuncang 6 SDN. Cimuncang 7 SDN. Jalan Anyar SDS. Muhammadiyah. 3 SDN. Cicadas 1 SDN. Cicadas 5 SDN. Cicadas 6 SDN. Sukasenang 1 SDN. Gatot Subroto 1 SDN. Gatot Subroto 2 SDN. Cicadas 4 SDN. Cicadas 8 SDN. Cicadas 21 SDN. Cicadas 22 SDN. Awi Gombong 1 SDN. Awi Gombong 2 SDN. Awi Gombong 3 SDN. Awi Gombong 4 SDS. Pelita SDN. Bojongkoneng 1 SDN. Bojongkoneng 2 SDN. Bojongkoneng 4 SDN. Cibeunying 4 SDN. Saluyu 1 SDN. Saluyu 2 SDN. Saluyu 3 SDS. Atikan Sunda. 2 SDN. Padasuka 1 SDN. Padasuka 2 SDN. Padasuka 3 SDN. Padasuka 4 SDN. Padasuka 5 SDN. Padasuka 6 SDN. Padasuka 7 SDS. Santo Yusup SDN. Muararajeun 1 SDN. Muararajeun 2 SDN. Cihaurgeulis 1 SDN. Cihaurgeulis 2 SDN. Cigadung 1 SDN. Cigadung 2 SDN. Cikutra 1

S N S S N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N S N N N N N N N S N N N N N N N S N N N N N N N

228 1238 628 509 261 255 275 213 211 229 246 322 239 318 507 273 336 384 542 420 239 241 251 245 224 223 225 230 147 245 224 239 216 206 233 215 162 238 237 221 197 239 219 228 588 254 269 350 431 365 453 263

632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683

SDN. Cikutra 2 SDN. Cikutra 3 SDN. Cikutra 4 SDN. Cikutra 5 SDN. Cikutra 6 SDN. Sukaluyu 1 SDN. Sukaluyu 2 SDN. Sukaluyu 3 SDN. Sukaluyu 4 SDS. Sejati SDS. ST. Melania SDN. Cipaganti 2 SDN. Cipaganti 4 SDN. Cihampelas 1 SDN. Cihampelas 3 SDN. Pelesiran SDN. Cisitu 1 SDN. Cisitu 2 SDN. Coblong 1 SDN. Coblong 2 SDN. Coblong 3 SDN. Coblong 4 SDN. Coblong 5 SDN. Coblong 6 SDN. Tikukur 1 SDN. Tikukur 2 SDN. Tikukur 3 SDN. Tikukur 4 SDN. Tikukur 5 SDN. Tilil 1 SDN. Tilil 2 SDN. Tilil 3 SDN. Tilil 4 SDN. Langensari 1 SDN. Langensari 5 SDN. Sekeloa 1 SDN. Sekeloa 2 SDN. Haurpancuh 1 SDN. Haurpancuh 2 SDN. Haurpancuh 3 SDN. Haurpancuh 4 SDN. NeglaSari 1 SDN. NeglaSari 2 SDN. NeglaSari 3 SDN. NeglaSari 4 SDN. NeglaSari 5 SDN. Senanggalih SDS. Al-Amin SDS. Al-Falah SDS. Darul Hikam SDN. Sejahtera 1 SDN. Sejahtera 4

N N N N N N N N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S N N

276 279 242 239 244 249 276 239 247 143 293 224 235 319 290 460 474 529 255 266 271 251 214 245 224 232 232 237 224 244 220 225 216 162 196 226 228 236 230 206 195 267 284 244 254 286 170 143 85 726 579 856

684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735

SDN. Sukajadi 1 SDN. Sirnamanah SDN. Sukajadi 3 SDN. Sukagalih 7 SDN. Sukajadi 8 SDN. Sukajadi 9 SDN. Luginasari 1 SDN. Luginasari 2 SDN. Sukawarna 1 SDN. Sukawarna 2 SDN. Sukawarna 3 SDN. Sukawarna 5 SDN. Sukasari 3 SDN. Sarijadi Selatan 1 SDN. Sarijadi Selatan 2 SDN. Cibogo SDN. Caringin 1 SDN. Caringin 2 SDN. Caringin 3 SDN. SukaSari 1 SDN. Sukagalih 1 SDN. Sukagalih 2 SDN. Sukagalih 3 SDN. Sukagalih 4 SDN. Sukagalih 5 SDN. Sukagalih 6 SDN. Sukagalih 8 SDN. Sukagalih 9 SDS. Uchuwatul Islam SDS. Muhammadiyah 4 SDS. Al-Ikhlas SDS. Citrawinaya SDS. Cemara SDS. Giki Karangsari SDS. KBI Anugerah SDN. Cirateun Kulon 1 SDS. Ibnu Taimiyah SDN.PN Setiabudhi SDN. Isola 1 SDN. Isola 2 SDN. Geger Kalong G 1 SDN. Geger Kalong G 2 SDN.S Mifthahul Iman SDN. Sukarasa 1 SDN. Sukarasa 3 SDN. Sukarasa 4 SDN. Harapan 1 SDN. Harapan 2 SDN. Geger Kalong KPAD 1 SDN. Geger Kalong KPAD 2 SDN. Cipedes 1 SDN. Cipedes 2

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S S S S N S N N N N N N N N N N N N N N N

332 415 300 322 291 274 311 238 157 180 170 218 124 277 267 303 206 216 157 306 300 242 243 122 224 333 223 231 135 288 334 155 196 209 27 325 156 576 249 326 284 281 158 284 563 316 254 252 321 317 282 224

736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 Jumlah

SDN. Cipedes 5 SDN. Cijerokaso 1 SDN. Cijerokaso 2 SDN. Cilandak SDN. Sarijadi 3 SDN. Sarijadi 4 SDN. Sarijadi 5 SDN. Sarijadi 7 SDS Al-Azzhar 30 SDN. Ciumbuleuit 3 SDN. Panorama 1 SDN. Panorama 2 SDN. Panorama 3 SDN.S Suruur SDN.S Al Husainiyah SDN. Ciumbuleuit 1 SDN. Ciumbuleuit 4 SDN. Bandung Baru 1 SDN. Bandung Baru 2 SDS. Muhammadiyah 6 SDS. Al Hidayah SDS. Hidup Baru SDN. Cirateun SDN. Cidadap 1 SDN. Cidadap 2 SDS. IT Luqmanul Hakim SDS. Muhammadiyah 7 SDS. Tunas Unggul SDS. Plus Baiturrahman SDS Islam Az Zakiyah

N N N N N N N N S N N N N N N N N N N S S S N N N S S S S S 97

668

213 224 232 196 180 314 196 286 171 425 259 243 234 242 299 520 225 244 274 211 189 92 448 175 311 210 826 237 167 188 225,615

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nama Sekolah MIS Al Inayah MIS. Ar -Rohmah MIS Nurul Huda MIS Muhammadiyah 3 MI. Baiturrahim MIS Al Mukhlis MIS. Al Hidyah MI Muhamadiyah 2 MI. Nurul Amal MIS Al Hasan MI. Cikapayang MI Al Mursyid MI Al Hikmah MI. Darul Hidayah Mis An-Nisaa MI. Muhammadiyah 1 MI Al Ishlah MI Miftahussalam

Negeri/Swasta S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Siswa 178 51 93 88 175 167 70 76 177 109 132 160 56 59 52 190 284 243

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Jumlah

MI Salafiyah III MI. Persis 29 MI Al Hikmah MI Bahrul Ihsan MI Qoshrul Muttaqin MI Thoriqul Huda MIS Baabussalam MIS Nurul Huda MI Al Gozali MI Ad Dimyati MI Al Huda MI Arroja MIS Al Barokah MI. Ar Rohmah MIS. Al Furqon I Al Furqon II MIS. Darul Qalam MI Darussalam MI Att-Taufiq MI Ikhlasul Jamaah MI Al Munawar MI YPPI MI Assuada MI. Al Futuhat MIS Al Ikhlas MI Muslimin MIS Al Muawanah MI Al Warisah MI Darusalam MI. Al Hikmah MI Miftahul Huda MI At-taqwa MIN Cicendo MI Al Mishbah MI Nurul Huda Mathlaul Athfal MIS. Miftahul Falah 1 MIS. Miftahul Falah 2 MIN Margasari MI An Najiyah MI Manbaul Huda MI Yapispa I MI Yapispa II MI An Nur

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S N S S S S S N S S S S S 60

2 Nama Sekolah

239 311 98 74 148 138 130 165 169 267 135 42 220 216 354 237 410 208 177 110 273 245 159 228 207 150 200 185 217 80 239 305 393 313 129 51 215 91 359 67 73 124 141 40 10,692 Siswa 72 72

No 1 NURUL FALAH Jumlah

Negeri/Swasta 1

001. Gagasceria Innovative Education 002. Madrasah Ibtidaiyah Al Munawarah 003. Madrasah Ibtidaiyah Baiturohim 004. Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah 2 005. Madrasah Ibtidaiyah Salafiah 006. Madrasah Ibtidayah Iii Salafiah 007. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 008. Rumah Belajar Semi Palar 009. Sd Advent 010. Sd Advent 2 11. Sd Al Azhar 12. Sd Al Barokah 13. Sd Al Islah 14. Sd Al-ikhl 15. Sd Angkasa 1 16. Sd Angkasa 2 17. Sd Angkasa 3 18. Sd Angkasa 4 19. Sd Assalam 1 20. Sd Assalam 2 21. Sd Asysyifa 1 22. Sd Asysyifa 2 23. Sd Babakan Ciparay Tengah 24. Sd Babakan Priangan 2 25. Sd Banjarsari 1 26. Sd Batununggali 27. Sd Bhakti Winaya 28. Sd Bianglala 29. Sd Bina Bakti Iii 30. Sd Binong Jati 1 31. Sd Binong Jati 4 32. Sd Bintang Mulia 33. Sd Bpi 34. Sd Bpk Penabur 35. Sd Bpmd Taruna 36. Sd Budi Asih 37. Sd Cbe Hosana 38. Sd Cibeureum 4 39. Sd Cibeureum 5 40. Sd Cibeureum 7 41. Sd Cigondewah 1 42. Sd Cigondewah 2 43. Sd Cihaurgeulis 44. Sd Cipedes 5 45. Sd Cirangrang 46. Sd Cisitu 1 47. Sd Cisitu 2 48. Sd Cisitu 3 49. Sd Cisitu 4 50. Sd Coblong 4 5 51. Sd Dahlan 52. Sd Darul Hikam 53. Sd Dewi Sartika 54. Sd Dwikora 55. Sd Dwisakti

56. Sd Gambir 57. Sd Gentra Masekdas 1 58. Sd Giki 59. Sd Griya Bumi Antapani Xiv 1 60. Sd Griya Bumi Antapani Xiv 2 61. Sd Griya Bumi Antapani Xiv 3 62. Sd Hikmah Teladan 63. Sd Ibnu Sina 64. Sd Islam Al Azhar 65. Sd Istiqamah 66. Sd Kalam Kudus 67. Sd Kemala Bhayangkari 68. Sd Komplek Sukaluyu 69. Sd Kpad Gegerkalong Bd 70. Sd Kresna 71. Sd Kristen Bpk 5 Penabur 72. Sd Kristen Bpk Penabur 73. Sd Kristen Bpk Penabur 1 74. Sd Kristen Bpk Penabur 2 75. Sd Kristen Hidup Baru 76. Sd Kristen Kalam Kudus 77. Sd Kristen Paulus 1 78. Sd Kristen Paulus 3 79. Sd Kristen Santa Maria Santo Yusuf 80. Sd Kristen Trimulya 81. Sd Kristen Yahya 82. Sd Lanuma Husein Sastranegara 83. Sd Lengkong Kecil 84. Sd Margahayu Bihbul 85. Sd Maria Bintang Laut 86. Sd Mathlaul Khoeriyah 87. Sd Mekar Rahayu 88. Sd Muararajeun 2 89. Sd Muhammadiyah 2 90. Sd Muhammadiyah 4 91. Sd Muhammadiyah 5 92. Sd Muhammadiyah 7 93. Sd Mutiara 9 94. Sd Nafiri Zion 95. Sd Negeri 105 96. Sd Negeri 139 97. Sd Negeri 31 98. Sd Negeri 96 99. Sd Negeri Asmi 1 100. Sd Negeri Asmi 2 101. Sd Negeri Asmi 3 102. Sd Negeri Asmi 4 103. Sd Negeri Asmi 5 104. Sd Negeri Ayudia 105. Sd Negeri Babakan Sari 106. Sd Negeri Babakan Sinyar 107. Sd Negeri Babakan Surabaya Slt 108. Sd Negeri Balong Gede 109. Sd Negeri Banjarsari 1-6 110. Sd Negeri Binaharapan

111. Sd Negeri Bojong 112. Sd Negeri Buah Batu 113. Sd Negeri Ciateul 114. Sd Negeri Cibeureum 11 115. Sd Negeri Cibeureum 2 116. Sd Negeri Cibogo 117. Sd Negeri Cibuntu 1 118. Sd Negeri Cidadap 1 119. Sd Negeri Cidadap 2 120. Sd Negeri Cijagra 1 121. Sd Negeri Cijagra 2 122. Sd Negeri Cijerah 3 123. Sd Negeri Cijerah 4 124. Sd Negeri Cikutra 3 125. Sd Negeri Cimindi 2 126. Sd Negeri Cimindi 4 127. Sd Negeri Cimindi 5 128. Sd Negeri Cipaganti 129. Sd Negeri Cirateun Kulon 1-2 130. Sd Negeri Citarip Barat 131. Sd Negeri Citepus Iii 132. Sd Negeri Ciujung 4 133. Sd Negeri Coblong 134. Sd Negeri Dadali Garuda 3 135. Sd Negeri Dr Cipto 136. Sd Negeri Gegerkalong 1 Kpad 137. Sd Negeri Griya Bumi Antapani 138. Sd Negeri Griya Bumi Antapani 13 139. Sd Negeri Guruminda 140. Sd Negeri Halimun 1 141. Sd Negeri Harapan 2 142. Sd Negeri Haur Pancuh 143. Sd Negeri Iii Melong 144. Sd Negeri Inpres Babakan Priangan 145. Sd Negeri Isola I 146. Sd Negeri Jakapurwa 1 147. Sd Negeri Jakapurwa 2 148. Sd Negeri Jalan Anyar 149. Sd Negeri Jatayu 150. Sd Negeri Kacapiring 151. Sd Negeri Karang Mulya 152. Sd Negeri Karang Pawulang 1 153. Sd Negeri Karang Pawulang 2 154. Sd Negeri Karang Pawulang 3 155. Sd Negeri Karang Pawulang 4 156. Sd Negeri Karangsari 157. Sd Negeri Karya Bakti 158. Sd Negeri Kebon Gedang 6 159. Sd Negeri Kiaracondong 5 160. Sd Negeri Kodya Bandung 161. Sd Negeri Kopo 2 162. Sd Negeri Kopo Elok 163. Sd Negeri Kopo Permai 164. Sd Negeri Kridawinaya 2 165. Sd Negeri Lanud Husen

166. Sd Negeri Leuwi Bandung 2 167. Sd Negeri Leuwi Bandung 3 168. Sd Negeri Margahayu 7 169. Sd Negeri Margahayu Raya Brt 170. Sd Negeri Margahayu Utr 123 171. Sd Negeri Melong 2 172. Sd Negeri Melong Asih 3 173. Sd Negeri Mengger 174. Sd Negeri Merdeka 5 175. Sd Negeri Moh Toha 176. Sd Negeri Nata Endah 1 177. Sd Negeri Nata Endah 2 178. Sd Negeri Neglasari 5 179. Sd Negeri Nilem 180. Sd Negeri Pabaki 1-10 181. Sd Negeri Padasuka 182. Sd Negeri Pagarsih 183. Sd Negeri Pasawahan 184. Sd Negeri Pasir Pogor 185. Sd Negeri Patrakomala 1 186. Sd Negeri Pelita 187. Sd Negeri Percobaan 58 188. Sd Negeri Perumnas Cijerah 1 189. Sd Negeri Perumnas Cijerah 2 190. Sd Negeri Pindad 191. Sd Negeri Puteraco Indah 192. Sd Negeri Rancabolang 193. Sd Negeri Raya Barat 1 194. Sd Negeri Sarijadi 9 195. Sd Negeri Sayuran 1 196. Sd Negeri Sayuran 4 197. Sd Negeri Sayuran 5 198. Sd Negeri Sekeloa 1 199. Sd Negeri Senanggalih 2 200. Sd Negeri Setiabudi 201. Sd Negeri Soka 202. Sd Negeri Sukagalih Barat 203. Sd Negeri Sukalaksana 204. Sd Negeri Sukapura 205. Sd Negeri Sukarasa 1 206. Sd Negeri Sukarasa 3 207. Sd Negeri Sukarasa 4 208. Sd Negeri Sukarasa 5 209. Sd Negeri Sukasari 1 210. Sd Negeri Sukasari 2 211. Sd Negeri Tanjung 212. Sd Negeri Tanjung 1 213. Sd Negeri Tanjung 2 214. Sd Negeri Tikukur 215. Sd Negeri Tilil 1 216. Sd Negeri Tilil 2 217. Sd Negeri Tilil 3 218. Sd Negeri Tunas Harapan 1 219. Sd Negeri Tunas Harapan 2 220. Sd Negeri Turangga 1

221. Sd Negeri Turangga 2 222. Sd Negeri Turangga 4 223. Sd Pandu 224. Sd Pasirkaliki 7 225. Sd Pasirkaliki 8 226. Sd Percobaan Sabang 227. Sd Permata Balita 228. Sd Priangan 229. Sd Pribadi 230. Sd Prof Dr Moestopo 230. Sd Prof Dr Moestopo 230. Sd Prof Dr Moestopo 231. Sd Rahayu 2 231. Sd Rahayu 2 231. Sd Rahayu 2 232. Sd Salman Al Farisi 232. Sd Salman Al Farisi 232. Sd Salman Al Farisi 233. Sd Santa Angela 233. Sd Santa Angela 233. Sd Santa Angela 234. Sd Santo Yusuf 1 234. Sd Santo Yusuf 1 234. Sd Santo Yusuf 1 235. Sd Santo Yusuf 2 235. Sd Santo Yusuf 2 235. Sd Santo Yusuf 2 236. Sd Sejahtera 1-7 236. Sd Sejahtera 1-7 236. Sd Sejahtera 1-7 237. Sd Slamet Riyadi 237. Sd Slamet Riyadi 237. Sd Slamet Riyadi 238. Sd St Melania 238. Sd St Melania 238. Sd St Melania 239. Sd Sukamiskin 239. Sd Sukamiskin 239. Sd Sukamiskin 240. Sd Swadaya 1 240. Sd Swadaya 1 240. Sd Swadaya 1 241. Sd Taruna 241. Sd Taruna 242. Sd Taruna Bakti 242. Sd Taruna Bakti 243. Sd Terang 1 243. Sd Terang 1 244. Sd Terang 2 244. Sd Terang 2 245. Sd Yayasan Pendidikan Gracia 245. Sd Yayasan Pendidikan Gracia 246. Sd Yayasan Wanita Kereta Api 246. Sd Yayasan Wanita Kereta Api 247. Sekolah Talenta

247. Sekolah Talenta

Kantor: Jl Malabar 80-82 BANDUNG Kantor: Jl Padasuka 7 BANDUNG Kantor: Jl Ciroyom IV RT 008/07 BANDUNG Kantor: Gg Cibunut 30/34-A BANDUNG Kantor: Jl Sindangpalay 26 BANDUNG Kantor: Jl Kopo 322 RT 01/07 BANDUNG Kantor: Jl Antapani 78 BANDUNG Kantor: Jl Sukamulya 77-79 BANDUNG Kantor: Jl Naripan 91 BANDUNG Kantor: Jl Dr Setiabudi 1 BANDUNG Kantor: Jl Purnawarman 7 BANDUNG Kantor: Jl Aki Padma 24 RT 002/05 BANDUNG Kantor: Jl Kopo Gg H Musa 224 198-A RT 003/03 BANDUNG Kantor: Jl Karang Tineung Dlm Cipedes 84 BANDUNG Kantor: Jl Pajajaran 150 BANDUNG Kantor: Jl Pajajaran 150 BANDUNG Kantor: Jl Suparmin Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Suparmin Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Sasakgantung 1-3 BANDUNG Kantor: Jl Sasakgantung 1-3 BANDUNG Kantor: Jl Saturnus Tmr Bl R/94 Kompl Margahayu Raya Indah BANDUNG Kantor: Jl Randusari V RT 003/15 BANDUNG Kantor: Jl Caringin 106 RT 02/04 BANDUNG Kantor: Jl Babakan Priangan BANDUNG Kantor: Jl Merdeka 22 BANDUNG Kantor: Jl Arhanudri 12-B BANDUNG Kantor: Jl Pasir Jaya VI 2 BANDUNG Kantor: Jl Gegerkalong Hilir 152 RT 001/08 BANDUNG Kantor: Jl Bima 9 BANDUNG Kantor: Jl Binong Jati BANDUNG Kantor: Jl Binong Jati BANDUNG Kantor: Kompl Kopo Permai I Bl A/2 BANDUNG Kantor: Jl Halimun 40 BANDUNG Kantor: Jl Tmn Holis Indah A BANDUNG Kantor: Jl Halteu Slt Bl A/64/76 BANDUNG Kantor: Jl Cipagalo Girang RT 001/03 BANDUNG Kantor: Kompl Taman Kopo Indah I Bl A/62 BANDUNG Kantor: Jl Asrama Kipal BANDUNG Kantor: Jl Cibeureum Raya Gg Sekolah BANDUNG Kantor: Jl Cibeureum Raya Gg Sekolah BANDUNG Kantor: Jl Cigondah Kaler 14 RT 002/03 BANDUNG Kantor: Jl Cigondah Kaler 14 RT 002/03 BANDUNG Kantor: Jl Surapati 155 BANDUNG Kantor: Jl Geger Kalong Hilir 79 BANDUNG Kantor: Jl Kopo Cirangrang 7 RT 001/04 BANDUNG Kantor: Jl Sangkuriang 87 BANDUNG Kantor: Jl Sangkuriang 87 BANDUNG Kantor: Jl Sangkuriang 87 BANDUNG Kantor: Jl Sangkuriang 87 BANDUNG Kantor: Jl Ir H Juanda 338 BANDUNG Kantor: Psr Baru Bl A-2/17 Lt L-1 BANDUNG Kantor: Jl Ir H Juanda 285 BANDUNG Kantor: Jl Kautamaan Istri 12 BANDUNG Kantor: Jl Inhoftank 16 BANDUNG Kantor: Jl Nurtanio 58 BANDUNG

Kantor: Jl Gambir 25 BANDUNG Kantor: Jl Sukamulya 29 BANDUNG Kantor: Jl Karangsari 29 BANDUNG Kantor: Jl Cicalengka Raya 1 BANDUNG Kantor: Jl Cicalengka Raya 1 BANDUNG Kantor: Jl Cicalengka Raya 1 BANDUNG Kantor: Jl Cimindi Blk Bl 177 BANDUNG Kantor: Jl Lembah Asri 2 Perum Bumi Asri Padasuka BANDUNG Kantor: Jl RA Kartini 10 BANDUNG Kantor: Jl Tmn Citarum 1 BANDUNG Kantor: Jl Ciateul 108 BANDUNG Kantor: Jl Palasari 46 BANDUNG Kantor: Jl Rereng Adu Manis 2-A BANDUNG Kantor: Jl Manunggal Kompl KPAD BANDUNG Kantor: Jl Kresna 47 BANDUNG Kantor: Jl Guntur 34 BANDUNG Kantor: Kompl Taman Holis Indah Bl A BANDUNG Kantor: Jl Jend Sudirman 246 BANDUNG Kantor: Jl Jend Sudirman 246 BANDUNG Kantor: Jl Ciumbuleuit 160 BANDUNG Kantor: Jl Ciateul 108 BANDUNG Kantor: Jl Dr Rajiman 11 BANDUNG Kantor: Jl Lombok 7 BANDUNG Kantor: Jl Bengawan 2 BANDUNG Kantor: Jl Kb Jati 145 BANDUNG Kantor: Jl Banda 34 BANDUNG Kantor: Jl Sukawarna 41 BANDUNG Kantor: Jl Lengkong Kecil 55 BANDUNG Kantor: Jl Terusan Kopo 34 BANDUNG Kantor: Jl Kb Jati 209 BANDUNG Kantor: Jl Tmn Sari Bawah 60 BANDUNG Kantor: Jl Mekar Rahayu II RT 003/06 BANDUNG Kantor: Jl Muararajeun 26 BANDUNG Kantor: Jl Kb Jayanti Pensiun 125 RT 005/05 BANDUNG Kantor: Jl H Gojali 134 BANDUNG Kantor: Jl Andalas 12 BANDUNG, Jl Leuwipanjang 24 RT 010/07 BANDUNG Kantor: Jl Kadipaten Raya 4-6 BANDUNG Kantor: Jl Situ Aksan Permai 43 Kompl Taman Hijau BANDUNG Kantor: Jl Soekarno Hatta 391 BANDUNG Kantor: Jl Lengkong Besar 139 BANDUNG Kantor: Jl Pasir Kaliki Blk 179 BANDUNG Kantor: Jl Pajagalan 43 BANDUNG Kantor: Jl Pasir Kaliki 110 BANDUNG Kantor: Jl Asmi 2 BANDUNG Kantor: Jl Asmi 2 BANDUNG Kantor: Jl Asmi 2 BANDUNG Kantor: Jl Asmi 2 BANDUNG Kantor: Jl Asmi 2 BANDUNG Kantor: Jl Ayudia 25, Arjuna, Cicendo BANDUNG Kantor: Jl Babakan Sari I 173, Babakansari, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Sukapura 71, Sukapura, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Kiaracondong 159, Babakan Surabaya, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Balong Gede 49, Balong Gede, Regol BANDUNG Kantor: Jl Merdeka 22, Babakan Ciamis, Sumurbandung BANDUNG Kantor: Jl Cibaligo 6, Kebonlega, Bojongloa Kidul BANDUNG

Kantor: Jl Kawat 1, Caringin, Bandung Kulon BANDUNG Kantor: Jl Terusan Kiaracondong 107, Margasari, Margacinta BANDUNG Kantor: Jl Ciateul 159, Ciateul, Regol BANDUNG Kantor: Asrama Kipal 56 RT 005/04, Campaka, Andir BANDUNG Kantor: Asrama Kipal 56, Campaka, Andir BANDUNG Kantor: Jl Cibogo 78 RT 002/04, Sukawarna, Sukajadi BANDUNG Kantor: Jl Holis 31 RT 002/01, Warungmuncang, Bandung Kulon BANDUNG Kantor: Jl Dr Setiabudi 234, Isola, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Cipaku Indah II 13 RT 004/02, Ledeng, Cidadap BANDUNG Kantor: Jl Situ Lembang 1, Cijagra, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Situ Lembang 1, Cijagra, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Cijerah 116, Cijerah, Bandung Kulon BANDUNG Kantor: Jl Cijerah 116, Ciateul, Regol BANDUNG Kantor: Jl Cikutra 326, Neglasari, Cibeunying Kaler BANDUNG Kantor: Jl Cibaligo 6, Kebonlega, Bojongloa Kidul BANDUNG Kantor: Jl Cibaligo 6, Kebonlega, Bojongloa Kidul BANDUNG Kantor: Jl Cibaligo 6, Kebonlega, Bojongloa Kidul BANDUNG Kantor: Jl Sastra 11, Cipaganti, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Dr Setiabudi Km 10,7 RT 001/01, Pasteur, Sukajadi BANDUNG Kantor: Jl Kopo Madesa 24 RT 001/12 BANDUNG Kantor: Jl Citepus RT 002/06, Cibadak, Astanaanyar BANDUNG Kantor: Jl Lap Supratman 7, Cihapit, Bandung Wetan BANDUNG Kantor: Jl Ir H Juanda 304, Dago, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Dadali 5, Campaka, Andir BANDUNG Kantor: Jl Dr Cipto 4, Pasir Kaliki, Cicendo BANDUNG Kantor: Jl Manunggal Kompl KPAD, Geger Kalong, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Cibatu VI 1, Antapani Kaler, Cicadas BANDUNG Kantor: Jl Kadipaten XIV 2, Antapani Kaler, Cicadas BANDUNG Kantor: Jl Indrajaya I 7 BANDUNG Kantor: Jl Halimun 46, Lingkar Selatan, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Pak Gatot VI, Geger Kalong, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Haur Pancuh 253, Sadang Serang, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Melong 70, Melong, Cimahi Selatan BANDUNG Kantor: Jl Sriwijaya 1-A RT 006/01, Wates, Regol BANDUNG Kantor: Jl Gegerkalong Girang 12, Geger Kalong, Sukasari BANDUNG Kantor: Kompl Jaka Purwa 40, Kujangsari, Margacinta BANDUNG Kantor: Kompl Jaka Purwa 40, Kujangsari, Margacinta BANDUNG Kantor: Jl Padasuka Bl 209-C/99, Pasirlayung, Cimenyan BANDUNG Kantor: Jl Kom U Supadio 39-A, Husein Sastranegara, Cicendo BANDUNG Kantor: Jl Sukabumi Dlm 3, Kacapiring, Batununggal BANDUNG Kantor: Jl Rajawali Sakti 226, Dunguscariang, Andir BANDUNG Kantor: Jl Karawitan 81, Turangga, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Karawitan 81, Turangga, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Karawitan 84 BANDUNG Kantor: Jl Karawitan 81, Turangga, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Halteu Utr 149 RT 005/01, Dunguscariang, Andir BANDUNG Kantor: Jl Hercules 2 BANDUNG Kantor: Jl Kb Gedang 82, Kebon Gedang, Batununggal BANDUNG Kantor: Jl Warung Jambu 28, Kebon Jayanti, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Aceh 12, Babakan Ciamis, Sumurbandung BANDUNG Kantor: Jl Pasirkoja 37, Nyengseret, Astanaanyar BANDUNG Kantor: Jl Buana 8 Kompl Kopo Elok BANDUNG Kantor: Kompl Kopo Permai Bl M, Cirangrang, Babakan Ciparay BANDUNG Kantor: Jl Gumuruh Blk 37 RT 007/05, Binong, Batununggal BANDUNG Kantor: Jl Sukawarna 3 RT 001/02, Pajajaran, Cicendo BANDUNG

Kantor: Jl Leuwibandung 28 RT 007/03, Citeureup, Dayeuhkolot BANDUNG Kantor: Jl Leuwibandung 28 RT 007/03, Citeureup, Dayeuhkolot BANDUNG Kantor: Jl Manglid 65 RT 006/10 BANDUNG Kantor: Jl Yupiter XII 92-A BANDUNG Kantor: Jl Cibolerang 185, Margahayu Utara, Babakan Ciparay BANDUNG Kantor: Jl Melong 70 BANDUNG Kantor: Jl Melong Asih 196 20 BANDUNG Kantor: Jl Sukaati 25 BANDUNG Kantor: Jl Merdeka 9, Braga, Sumur Bandung BANDUNG Kantor: Jl Moh Toha 22, Ciateul, Regol BANDUNG Kantor: Kompl Nata Endah Bl A/34, Sayati, Margahayu BANDUNG Kantor: Kompl Nata Endah Bl A/34, Sayati, Margahayu BANDUNG Kantor: Jl Sadang Serang BANDUNG Kantor: Jl Nilem 10, Cijagra, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Pabaki 33, Nyengseret, Astanaanyar BANDUNG Kantor: Jl Padasuka 90 RT RT 004/08, Pasirlayung, Cimenyan BANDUNG Kantor: Jl Pagarsih 77 RT 003/09, Jamika, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Moh Toha 383, Cigereleng, Regol BANDUNG Kantor: Jl Pasir Suci 8, Kujangsari, Margacinta BANDUNG Kantor: Jl Patrakomala 63, Merdeka, Sumur Bandung BANDUNG Kantor: Jl Rajamantri Kidul 4, Turangga, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Pajagalan 58, Cibadak, Astanaanyar BANDUNG Kantor: Jl Cijerah Brt 4 BANDUNG Kantor: Jl Cijerah 232, Cijerah, Bandung Kulon BANDUNG Kantor: Jl Papanggungan 1 Kompl Pindad, Kebon Jayanti, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Rajamantri Kaler 25, Turangga, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Rancabolang Indah 1 RT 005/09, Margasari, Margacinta BANDUNG Kantor: Jl Jend Sudirman 587, Sukahaji, Babakan Ciparay BANDUNG Kantor: Jl Sarijadi Bl 17 RT 001/02, Sarijadi, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Sayuran 74 RT 007/07, Cibaduyut Kidul, Bojongloa Kidul BANDUNG Kantor: Jl Sayuran 74 RT 007/07, Cibaduyut Kidul, Bojongloa Kidul BANDUNG Kantor: Jl Sayuran 74 RT 007/07, Cibaduyut Kidul, Bojongloa Kidul BANDUNG Kantor: Jl Sekeloa Utr 30-A BANDUNG Kantor: Jl Pasir Kaliki Brt BANDUNG Kantor: Jl Dr Setiabudi 229, Isola, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Soka 34, Merdeka, Sumur Bandung BANDUNG Kantor: Jl Sukagalih 108, Cipedes, Sukajadi BANDUNG Kantor: Jl Sukakarya Blk 109 RT 006/12, Cicaheum, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Terusan PSM 1 RT 005/01, Sukapura, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Gegerkalong Hilir 82, Geger Kalong, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Pak Gatot V, Geger Kalong, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Pak Gatot V, Geger Kalong, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Pak Gatot V, Geger Kalong, Sukasari BANDUNG Kantor: Jl Sukakarya 19, Cicaheum, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Sukakarya 19 BANDUNG Kantor: Jl Babakan Tarogong 193, Kopo, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Babakan Tarogong 193, Kopo, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Babakan Tarogong 193, Kopo, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Titimplik 1, Sadang Serang, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Puyuh 2, Sadang Serang, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Puyuh 2, Sadang Serang, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Puyuh 2, Sadang Serang, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Cijerah 116, Cijerah, Bandung Kulon BANDUNG Kantor: Jl Cijerah 116, Cijerah, Bandung Kulon BANDUNG Kantor: Jl Turangga 27, Lingkar Selatan, Lengkong BANDUNG

Kantor: Jl Salak 3, Lingkar Selatan, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Salak 3, Lingkar Selatan, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Pandu 6, Pajajaran, Cicendo BANDUNG Kantor: Jl Babakan Cianjur 81, Pasir Kaliki, Cicendo BANDUNG Kantor: Jl Babakan Cianjur 81, Pasir Kaliki, Cicendo BANDUNG Kantor: Jl Sabang 2, Cihapit, Bandung Wetan BANDUNG Kantor: Kompl Taman Kopo Indah II Bl A-4/1-2, Margahayu Selatan, Margahayu BANDUNG Kantor: Jl Baros 1, Cihapit, Bandung Wetan BANDUNG Kantor: Jl Ranggamalela I 1-A, Tamansari, Bandung Wetan BANDUNG Kantor: Jl Tubagus Ismail III 3, Sekeloa, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Tubagus Ismail III 3, Sekeloa, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Tubagus Ismail III 3, Sekeloa, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Pangkalan RT 003/07, Mekarrahayu, Margaasih BANDUNG Kantor: Jl Pangkalan RT 003/07, Mekarrahayu, Margaasih BANDUNG Kantor: Jl Pangkalan RT 003/07, Mekarrahayu, Margaasih BANDUNG Kantor: Jl Tubagus Ismail VIII, Sekeloa, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Tubagus Ismail VIII, Sekeloa, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Tubagus Ismail VIII, Sekeloa, Coblong BANDUNG Kantor: Jl Merdeka 24, Babakan Ciamis, Sumurbandung BANDUNG Kantor: Jl Merdeka 24, Babakan Ciamis, Sumurbandung BANDUNG Kantor: Jl Merdeka 24, Babakan Ciamis, Sumurbandung BANDUNG Kantor: Jl Sukajadi 223 BANDUNG Kantor: Jl Sukajadi 223 BANDUNG Kantor: Jl Sukajadi 223 BANDUNG Kantor: Jl Jawa 2, Babakan Ciamis, Sumurbandung BANDUNG Kantor: Jl Jawa 2, Babakan Ciamis, Sumurbandung BANDUNG Kantor: Jl Jawa 2, Babakan Ciamis, Sumurbandung BANDUNG Kantor: Jl Sejahtera 12, Pasteur, Sukajadi BANDUNG Kantor: Jl Sejahtera 12, Pasteur, Sukajadi BANDUNG Kantor: Jl Sejahtera 12, Pasteur, Sukajadi BANDUNG Kantor: Jl Kb Kangkung 10, Kebon Jayanti, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Kb Kangkung 10, Kebon Jayanti, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Kb Kangkung 10, Kebon Jayanti, Kiaracondong BANDUNG Kantor: Jl Melania 1-3, Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler BANDUNG Kantor: Jl Melania 1-3, Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler BANDUNG Kantor: Jl Melania 1-3, Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler BANDUNG Kantor: Jl Pesantren Sukamiskin 86 RT 005/11 BANDUNG Kantor: Jl Pesantren Sukamiskin 86 RT 005/11 BANDUNG Kantor: Jl Pesantren Sukamiskin 86 RT 005/11 BANDUNG Kantor: Jl Pagarsih 181-E, Jamika, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Pagarsih 181-E, Jamika, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Pagarsih 181-E, Jamika, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Halteu Utr RT 005/01 BANDUNG Kantor: Jl Halteu Utr RT 005/01 BANDUNG Kantor: Jl Laks L RE Martadinata 52, Citarum, Bandung Wetan BANDUNG Kantor: Jl Laks L RE Martadinata 52, Citarum, Bandung Wetan BANDUNG Kantor: Jl Jend Gatot Subroto 160, Lingkar Selatan, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Jend Gatot Subroto 160, Lingkar Selatan, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Jend Gatot Subroto 160, Lingkar Selatan, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Jend Gatot Subroto 160, Lingkar Selatan, Lengkong BANDUNG Kantor: Jl Pagarsih 256, Jamika, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Pagarsih 256, Jamika, Bojongloa Kaler BANDUNG Kantor: Jl Rajawali I 5, Dunguscariang, Andir BANDUNG Kantor: Jl Rajawali I 5, Dunguscariang, Andir BANDUNG Kantor: Taman Kopo Indah III F-1 BANDUNG

Kantor: Taman Kopo Indah III F-1 BANDUNG

No. 1 2 3 4 5 49 50 51 55 59 71 85 89 90 117 142 145 155 161 178 195 237 241 259 270 274 286 288 289 311 312 328 354 355 375 378 386 389 411 416 417 420 431

Nama SD SD AJITUNGGAL SD ANDIR KIDUL 1 SD ANDIR KIDUL 2 SD ARCAMANIK SD ARCAMANIK ENDAH SD BBK SARI 1 SD BBK SARI 2 SD BBK SARI 3 SD BBK SENTRAL 4 SD BBK SINYAR 4 SD BBK SURABAYA 9 SD BINAHARAPAN 5 SD BINONG JATI 4 SD BLOK SAWAH SD CENTEH 6 SD CICAHEUM 2 SD CIGADUNG 4 SD CIHAURGEULIS 4 SD CIJAMBE 4 SD CIKUTRA 6 SD CIPOREAT 4 SD GUMURUH 9 SD HALIMUN 3 SD KARANGPAWULANG 4 SD KEBON GEDANG 9 SD KIARACONDONG VII SD LENGKONG BESAR 105/6 SD LENGKONG BESAR 85/1 SD LENGKONG KECIL SD MARGASARI 2 SD MEKAR GALIH SD NILEM 4 SD PANGGUNGSARI 2 SD PANGHEGAR SD PINDAD 3 SD PUTRACO INDAH SD RANCASAGATAN SD RANCASAWO 3 SD SINDANGLAYA 08 SD SONDARIAH SD SUKAASIH SD SUKAKARYA 3 SD SUKALUYU 4

Alamat Jl. Sukupbaru Jl. Raya Ujungberung Barat 38A Jl. Raya Ujungberung Barat 38A Jl. Mekarsari Sukamiskin Jl. Olah Raga No. 5 Jl. Ters. Kebaktian Jl. Ters. Kebaktian Jl. Ters. Kebaktian Jl. Trs. PSM No. 2 Jl. Trs. Sukapura Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Golf. Selatan I No. 26 Jl. Binongjati Kp. Blok Sawah Jl. Centeh No. 5 Jl. Antapani No. 44 Jl. Rancakendal No. 99 Jl. Surapati Jl. Sukupbaru Jl. Cikutra No. 326 Jl. Raya Timur No.29 Uber Jl Gumuruh 139 Jl. Halimun No. 46 Jl.Karawitan No.82 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kiaracondong No. 277 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Kecil No. 55 Jl. Manjahlega Blok PINDAD Jl. Sekemala Ujungberung Jl. Nilem No. 10 Jl. Cikoang Ujungberung Jl. Pamekaar Barat V Jl. Papanggungan Jl. Rajamantri Kaler Jl. Rancasagatan Jl. Manjahlega No. Jl. Arcamanik No. Jl. Rancanumpang Jl. Kom. Sukaasih Atas Jl. Rusbandi Jl. Rereng Adumanis No. 2 A
59 97 69 42 85 54 54 48 30 33 33 30 40 33 28 33 33 39 42 36 84 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

432 439 447 448 449 474 475 476 478 479 484 497 498 529 532 536 539 542 554 556 559 560 561 562 563 564 566 570 579 582 586 595 608 618 625 630 634 640 660 667 668 693 698 699

SD SUKAMISKIN SD SUKAPURA 5 SD SUMBERSARI INDAH 4 SD SURYALAYA 1 SD SWADAYA 1 SD UJUNGBERUNG 9 SD WARUNG JAMBU 1 SD WARUNG JAMBU 2 SD. CIGONDEWAH 3 SD. TUNAS HARAPAN 1 SDN ANTAPANI 7 SDN CIKADUT 5 SDN CILANDAK SDN HARAPAN 2 SDN JATIHANDAP SDN JATIHANDAP 4 SDN Panorama 3 SDN PASIR IMPUN 2 SDN SEKEJATI 6 SDN SINDANG SARI 3 SDN SINDANGSARI 5 SDN SUKARASA 1 SDN SUKARASA 3 SDN SUKARASA 4 SDN SUKARASA 5 SDN TANJAKAN SDN. Andir 2 SDN. Awi Gombong 4 SDN. BANJARSARI 6 SDN. Bojongkoneng 4 SDN. Cibeunying 4 SDN. Cibogo SDN. Cicadas 9 SDN. Cimuncang 8 SDN. Cisitu 4 SDN. Citepus 5 SDN. Ciujung 4 SDN. Coblong 6 SDN. Gatot Subroto 6 SDN. Haurpancuh 4 SDN. Jalan Anyar SDN. MERDEKA5/6 SDN. Neglasari 5 SDN. Padasuka 7

Jl. Ters,. Pesantren Jl. Ters. PSM No. 1 Jl. Sumber Makmur No. Jl. Surya Indah No. 81 Jl. Pagarsih No. 181 E Jl. Cigending No. Jl. Warungjambu No. 28 Jl. Warungjambu No. 28 Kp. Cigondewah Kaler No. Jl. Cijerah No. 116 Jl. Antapani No.1 Kp. Jamaras No. 4 Komp. Sarijadi Blok 1 Jl. Pak Gatot V Jl. Jatihandap No. Jl. Jatihandap No. 50 jl. Hegarmanah 152 Kp. Pasir Impun No. Jl. Cidurian Utara No. 22 Parakansaat No. Parakansaat No. Jl. Gegerkalong Hilir No. 82 Jl. Pak Gatot V Jl. Pak Gatot V Jl. Pak Gatot V Jl. Jatihandap/Kp. Tanjakan Jl. Kelenteng No. 15 Jl. Asep Berlian No.33 Jl. Merdeka No.22 Jl.Bojongkoneng RT.05/12 Jl.Bojongkoneng No.38 Jl. Cibogo Jl. Cikutra No. 15 Jl. Bbk. H. Tamim Jl. Sangkuriang 87 Jl, Astana Eyang Jl. Lap. Supratman No. 7 Jl. Ir.H.Juanda No. 304 Jl. Yudawastu Pramuka IV Jl. Trs. Teuku Umar 87 Jl.Padasuka No.99/209c Jl. Merdeka No.9 Jl. Raya sadangserang Jl. Padasuka No.90

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 44 40 33 33 33 33 33 33

706 708 720 726 736 737 741 742 743 744 745 746 765 766 775 779 780 781

SDN. Padasuka 6 SDN. Pajajaran 2 SDN. PATRAKOMALA 4 SDN. Saluyu 3 SDN. Sekeloa 1 SDN. Sekeloa 2 SDN. SOKA 34/1 SDN. SOKA 34/2 SDN. SOKA 34/3 SDN. SOKA 34/4 SDN. SOKA 34/5 SDN. SOKA 34/6 SDN. Sukasari 3 SDN. Sukasenang 1 SDN. Tikukur 5 SDN. Tilil 4 SDPN Sabang SDPN SETIABUDHI

Jl. Padasuka No.90 Jl. Pajajaran No. 58 Jl. Patrakomala no.83 Jl.Cimuncang dalam Jl. Sekeloa Utara 304 Jl. Sekeloa Utara 304 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Dr. Junjunan No. 179 Jl. PHH Mustopa Jl. Titimplik 1 Jl. Puyuh NO. 2 JI Bengawan no.2 Jl. Senjaya Guru UPI

33 33 33 33 33 33 33 28=6 27=3 33 33 33 28=1 27= 33 33 33 33 33 33 33 33

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Nama SD SD AJITUNGGAL SD ANDIR KIDUL 1 SD ANDIR KIDUL 2 SD ARCAMANIK SD ARCAMANIK ENDAH SD ASTANAANYAR 1 SD ASTANAANYAR 2 SD BABAKAN 1 SD BABAKAN 2 SD BABAKAN 3 SD BABAKAN JATI 1 SD BABAKAN JATI 2 SD BALONGGEDE 1 SD BALONGGEDE 3 SD BALONGGEDE 5 SD BANDUNG KULON 1 SD BANDUNG KULON 3 SD BANDUNG KULON 4 SD BANDUNG KULON 6 SD BATUNUNGGAL 1 SD BATUNUNGGAL 2 SD BATUNUNGGAL 2 SD BATUNUNGGAL 3 SD BBK CIPARAY 1 SD BBK CIPARAY 10 SD BBK CIPARAY 11 SD BBK CIPARAY 12 SD BBK CIPARAY 15 SD BBK CIPARAY 16 SD BBK CIPARAY 18 SD BBK CIPARAY 19 SD BBK CIPARAY 2 SD BBK CIPARAY 20 SD BBK CIPARAY 21 SD BBK CIPARAY 3 SD BBK CIPARAY 4 SD BBK CIPARAY 5 SD BBK CIPARAY 6 SD BBK CIPARAY 7 SD BBK CIPARAY 8 SD BBK CIPARAY 9 SD BBK JATI 3 SD BBK JATI 5

Alamat Jl. Sukupbaru Jl. Raya Ujungberung Barat 38A Jl. Raya Ujungberung Barat 38A Jl. Mekarsari Sukamiskin Jl. Olah Raga No. 5 Jl. Liogenteng Jl. Liogenteng Jl. Aki Padma No. 1 Jl. Aki Padma No. 1 Jl. Aki Padma No. 1 Jl. H. Basuki No. 159 Jl. H. Basuki No. 159 Jl. Balonggede No. 49 Jl. Balonggede No. 49 Jl. Balonggede No. 49 Jl. Cibadak/Gg. Ibu Aisah No. 116/9A Jl. Cibadak/Gg. Ibu Aisah No. 116/9A Jl. Cibadak/Gg. Ibu Aisah No. 116/9A Jl. Cibadak/Gg. Ibu Aisah No. 116/9A Jl.Ters.Buahbatu Jl.Ters.Buahbatu Jl.Ters.Buahbatu Jl.Arhanudri Jl. Caringin No. 150 Jl. Caringin Gg. Lumbung III No. Jl. Caringin No. 106 Jl. Caringin/Gg. Porib III No Jl. Caringin/Cikungkurak No. Jl. Caringin No. 106 Jl. Kopo No. 440 Jl. Caringin No. 150 Jl. Caringin/Cikungkurak No. Jl. Caringin No. 106 Jl. Kopo No. 440 Jl. Kopo No. 440 Jl. Caringin No. 106 Jl. Caringin/Gg. Porib III No Jl. Kopo No. 440 Jl. Caringin/Gg. Porib III No Jl. Caringin No. 150 Jl. Caringin No. 106 Jl. Cijawura Girang V No Jl. Cijawura Girang V No

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

SD BBK JATI 6 SD BBK PRIANGAN 1 SD BBK PRIANGAN 2 SD BBK PRIANGAN 3 SD BBK PRIANGAN 5 SD BBK SARI 1 SD BBK SARI 2 SD BBK SARI 3 SD BBK SENTRAL 1 SD BBK SENTRAL 2 SD BBK SENTRAL 3 SD BBK SENTRAL 4 SD BBK SINYAR 1 SD BBK SINYAR 2 SD BBK SINYAR 3 SD BBK SINYAR 4 SD BBK SURABAYA 1 SD BBK SURABAYA 10 SD BBK SURABAYA 12 SD BBK SURABAYA 14 SD BBK SURABAYA 2 SD BBK SURABAYA 3 SD BBK SURABAYA 4 SD BBK SURABAYA 5 SD BBK SURABAYA 6 SD BBK SURABAYA 7 SD BBK SURABAYA 8 SD BBK SURABAYA 9 SD BBK TAROGONG 1 SD BBK TAROGONG 2 SD BBK TAROGONG 3 SD BBK TAROGONG 4 SD BBK TAROGONG 5 SD BBK TAROGONG 6 SD BHAKTY WINAYA 1 SD BHAKTY WINAYA 2 SD BHAKTY WINAYA 4 SD BINAHARAPAN 1 SD BINAHARAPAN 2 SD BINAHARAPAN 3 SD BINAHARAPAN 4 SD BINAHARAPAN 5 SD BINONG JATI 1 SD BINONG JATI 2

Jl. Cijawura Girang V No Jl. Bbk. Priangan Jl. Bbk. Priangan Jl. Sriwijaya Jl. Sriwijaya Jl. Ters. Kebaktian Jl. Ters. Kebaktian Jl. Ters. Kebaktian Jl. Trs. PSM No. 2 Jl. Trs. PSM No. 2 Jl. Trs. PSM No. 2 Jl. Trs. PSM No. 2 Jl. Trs. Sukapura Jl. Trs. Sukapura Jl. Trs. Sukapura Jl. Trs. Sukapura Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Kiaracondong Blk. No. 159 Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Kiaracondong Blk. No. 159 Jl. Ters. Kebaktian Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Kiaracondong Blk. No. 159 Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Kiaracondong Blk. No. 147 Jl. Kopo No. 256 Jl. Kopo No. 256 Jl. Kopo No. 256 Jl. Kopo No. 256 Jl. Kopo No. 256 Jl. Kopo No. 256 Jl. Pasirjaya VI No. Jl. Pasirjaya VI No. Jl. Pasirjaya VI No. Jl. Golf. Selatan I No. 26 Jl. Golf. Selatan I No. 26 Jl. Golf. Selatan I No. 26 Jl. Golf. Selatan I No. 26 Jl. Golf. Selatan I No. 26 Jl. Binongjati Jl. Binongjati

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

SD BINONG JATI 3 SD BINONG JATI 4 SD BLOK SAWAH SD BOJONG 1 SD BOJONG 2 SD BOJONG INDAH SD BOJONGLOA 1 SD BOJONGLOA 2 SD BOJONGLOA 3 SD BOJONGLOA 4 SD BOJONGLOA 5 SD BOJONGLOA 6 SD BUAHBATU 1 SD BUAHBATU 3 SD BUAHBATU 4 SD BUAHBATU 5 SD BUAHBATU 6 SD BUAHBATU 7 SD BUAHBATU 9 SD BUAHBATU BARU SD CANGKUANG III SD CANGKUANG XIV SD CARINGIN SD CEMPAKAARUM SD CENTEH 1 SD CENTEH 2 SD CENTEH 3 SD CENTEH 4 SD CENTEH 5 SD CENTEH 6 SD CIATEUL SD CIBADAK 1 SD CIBADAK 3 SD CIBADUYUT 1 SD CIBADUYUT 2 SD CIBADUYUT 3 SD CIBADUYUT 4 SD CIBADUYUT 5 SD CIBADUYUT 6 SD CIBAR 3 SD CIBAR 5 SD CIBAR 6 SD CIBIRU 1 SD CIBIRU 3

Jl. Binongjati Jl. Binongjati Kp. Blok Sawah Jl. Kawat No. 1 Jl. Kawat No. 1 Jl. Kawat No. 1 Jl. Cibaduyut No. 142/199 C Jl. Cibaduyut No. 142/199 C Jl. Cibaduyut No. 142/199 C Jl. Cibaduyut No. 142/199 C Jl. Cibaduyut No. 142/199 C Jl. Cibaduyut No. 142/199 C Jl. Ters. Kiaracondong No. Jl. Ters. Kiaracondong No. Jl. Ters. Kiaracondong No. Jl. Ters. Kiaracondong No. Jl. Ters. Kiaracondong No. Jl. Ters. Kiaracondong No. Jl. Ters. Kiaracondong No. Jl.Buahbatu 273 Jl. Cibaduyut/Gg. TVRI Jl. Cibaduyut/Gg. TVRI Jl. Holis No. Jl. Rancanumpang Jl. Centeh No. 5 Jl. Centeh No. 5 Jl. Centeh No. 5 Jl. Centeh No. 5 Jl. Centeh No. 5 Jl. Centeh No. 5 Jl Ciateul No. 159 Jl. Cibadak No. 193 Jl. Cibadak No. 193 Gg. Maja Gg. Maja Gg. Maja Jl. Prambanan Jl. Cibaduyut No. 9 Gg. Maja Jl. Madesa No. Jl. Madesa No. Jl. Madesa No. Jl. Raya Cibiru Km.14,5 Jl. Raya Cibiru Km.14,5

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

SD CIBIRU 4 SD CIBIRU 5 SD CIBIRU 7 SD CIBUNTU 1 SD CIBUNTU 2 SD CIBUNTU 3 SD CIBUNTU 4 SD CIBUNTU 5 SD CIBURUY 1 SD CICAHEUM 1 SD CICAHEUM 2 SD CIGADUNG 1 SD CIGADUNG 2 SD CIGADUNG 4 SD CIGAGAK 1 SD CIGAGAK 2 SD CIGONDEWAH 1 SD CIGONDEWAH 2 SD CIGONDEWAH 4 SD CIGONDEWAH HILIR SD CIHAURGEULIS 1 SD CIHAURGEULIS 2 SD CIHAURGEULIS 3 SD CIHAURGEULIS 4 SD CIJAGRA 1 SD CIJAGRA 2 SD CIJAMBE 1 SD CIJAMBE 2 SD CIJAMBE 3 SD CIJAMBE 4 SD CIJAWURA 1http://www.sdn-cijawura.sch.id SD CIJAWURA 2http://www.sdn-cijawura.sch.id SD CIJERAH 1 SD CIJERAH 2 SD CIJERAH 3 SD CIJERAH 4 SD CIJERAH 5 SD CIJERAH 6 SD CIJERAH INDAH SD CIKUDAYASA 1 SD CIKUDAYASA 3 SD CIKUTRA 1 SD CIKUTRA 2 SD CIKUTRA 3

Jl. Raya Cibiru Km.14,5 Jl. Raya Cibiru Km.14,5 Jl. Raya Cibiru Km.14,5 Jl. Holis No. 31 Jl. Nana Rohana No Jl. Kawat No. 1 Jl. Holis No. 31 Jl. Holis No. 31 Gg. Empang No Jl. Antapani No. 44 Jl. Antapani No. 44 Jl. Rancakendal No. 99 Jl. Rancakendal No. 99 Jl. Rancakendal No. 99 Jl. Cilengkrang I /Kp.Cigagak No. Jl. Cilengkrang I /Kp.Cigagak No. Kp. Cigondewah Kaler No. Kp. Cigondewah Kaler No. Kp. Blok Jambangan Kp. Cigondewah Rt.02/05 Jl. Surapati Jl. Surapati Jl. Surapati Jl. Surapati Jl. Situlembang No. 1 Jl. Situlembang No. 1 Jl. Sukupbaru Jl. Sukupbaru Utara Jl. Sukupbaru Jl. Sukupbaru Jl. Ciwastra Kec. Rancasari Kota Bandung Telp.: 022-7503953 Jl. Raya Ciwastra No. Telp.: 022-7503953 Fax: : - kudirukadi@ Jl. Cijerah No. 122 Jl. Cijerah No. 122 Jl. Cijerah No. 116 Jl. Cijerah No. 116 Jl. Cijerah Barat No. 4 Jl. Mekarhurip No. 18 Jl. Mekarhurip No. 18 Kp. Cikudayasa No. Kp. Cikudayasa No. Jl. Cikutra No. 326 Jl. Cikutra No. 326 Jl. Cikutra No. 326

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

SD CIKUTRA 4 SD CIKUTRA 5 SD CIKUTRA 6 SD CILENGKRANG 1 SD CILENGKRANG 2 SD CILENGKRANG 3 SD CIMINCRANG SD CIPADUNG 1 SD CIPADUNG 2 SD CIPADUNG 3 SD CIPADUNG 4 SD CIPAERA SD CIPAHEUT SD CIPAMOKOLAN 1 SD CIPAMOKOLAN 2 SD CIPAMOKOLAN 3 SD CIPOREAT 1 SD CIPOREAT 2 SD CIPOREAT 3 SD CIPOREAT 4 SD CIRANGRANG 1 SD CIRANGRANG 2 SD CIRANGRANG 3 SD CIRANGRANG 4 SD CISARANTEN KULON 1 SD CISARANTEN KULON 2 SD CISARANTEN KULON 3 SD CISARANTEN KULON 4 SD CISARANTEN WETAN 1 SD CISARANTEN WETAN 2 SD CISARANTEN WETAN 3 SD CISKID 1 SD CISKID 2 SD CISKID 3 SD CISKID 4 SD CISKID 5 SD CITARIP BARAT 1 SD DERWATI SD DERWATI 1 SD DWIKORA 1 SD DWIKORA 3 SD GAMBIR 1 SD GAMBIR 2 SD GANG ASMI 1

Jl. Cikutra No. 326 Jl. Cikutra No. 326 Jl. Cikutra No. 326 Jl. Cilengkrang I No. 134 Jl. Cilengkrang I No. 134 Jl. Cilengkrang I No. 134 Jl. Cilameta Jl. Raya Cipadung Km.13,5 Jl. Raya Cipadung Km.13,5 Jl. Embah Jaksa No. 145 B Jl. Embah Jaksa No. 145 B Jl. Cipaera Selatan No. 145/33 Jl. Rancakendal No. 99 Jl. Cipamokolan No Jl. Cipamokolan No Jl. Cipamokolan No Jl. Raya Ujungberung Timur 29 Jl. Raya Ujungberung Timur 29 Jl. Raya Ujungberung Timur 29 Jl. Raya Timur No.29 Uber Jl. Kopo Km 5,5 Jl. Kopo Km 5,5 Jl. Kopo Km 5,5 Jl. Kopo Km 5,5 Jl. Cisaranten Kulon No. Jl. Cisaranten Kulon No. Jl. Cisaranten Kulon No. Jl. Cisaranten Kulon No. Jl. Gedebage No. Jl. Gedebage No. Jl. Gedebage No. Komp. Riung Bandung Komp. Riung Bandung Komp. Riung Bandung Komp. Riung Bandung Komp. Riung Bandung Jl. Madesa No. Jl. Derwati No. 40 Jl. Derwati No. 40 Jl. Inhoftank No. 16 Jl. Inhoftank No. 16 Jl. Gambir No. 25 Jl. Gambir No. 25 Jl. Asmi No. 2

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

SD GANG ASMI 2 SD GANG ASMI 3 SD GANG ASMI 4 SD GANG ASMI 5 SD GANG ASMI 7 SD GEDEBAGE SD GEMPOLSARI SD GENTRA M 1 SD GENTRA M 2 SD GUMURUH 1 SD GUMURUH 10 SD GUMURUH 12 SD GUMURUH 2 SD GUMURUH 3 SD GUMURUH 6 SD GUMURUH 7 SD GUMURUH 8 SD GUMURUH 9 SD GURUMINDA SD HALIMUN 1 SD HALIMUN 2 SD HALIMUN 3 SD HANURA SD HOLIS 1 SD HOLIS 2 SD HOLIS UTARA SD JAKAPURWA 1 SD JAKAPURWA 2 SD JAMIKA 1 SD JAMIKA 2 SD JAMIKA 3 SD JEMBAR SD K.WINAYA 1 SD K.WINAYA 2 SD KACIPIRING 4 SD KACIPIRING 1 SD KARANGPAWULANG 1 SD KARANGPAWULANG 2 SD KARANGPAWULANG 3 SD KARANGPAWULANG 4 SD KEBON GEDANG 1 SD KEBON GEDANG 10 SD KEBON GEDANG 11 SD KEBON GEDANG 12

Jl. Asmi No. 2 Jl. Asmi No. 2 Jl. Asmi No. 2 Jl. Asmi No. 2 Jl. Asmi No. 2 Jl. Gedebage 17 Kompl. Bumi Asri Blok F Jl. Sukaasih No. Jl. Sukaasih No. Jl. Cibangkong No. 13 Jl. Cibangkong No. 13 Jl. Cibangkong No. 13 Jl. Cibangkong No. 13 Jl. Cibangkong No. 13 Jl. Cibangkong No. 13 Jl Gumuruh 139 Jl Taurus No. 60 Jl Gumuruh 139 Jl. Indrajaya No. 7 Jl. Halimun No. 46 Jl. Halimun No. 46 Jl. Halimun No. 46 Kp. Ciwaru No. Jl. Holis No. Jl. Holis No. Jl. Holis No. 31 Jl.Jakapurwa Jl.Jakapurwa Jl. Pagarsih/Gg. Paak Oyon No. Jl. Pagarsih/Gg. Paak Oyon No. Jl. Pagarsih/Gg. Paak Oyon No. Jl. Jatinegara No. Jl. Gumuruh Blk. 37 Jl. Gumuruh Blk. 37 Jl. Sukabumi dalam No. 3 Jl. Sukabumi dalam No. 3 Jl.Karawitan No.82 Jl.Karawitan No.82 Jl.Karawitan No.82 Jl.Karawitan No.82 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kebongedang No. 82

264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307

SD KEBON GEDANG 13 SD KEBON GEDANG 2 SD KEBON GEDANG 3 SD KEBON GEDANG 5 SD KEBON GEDANG 6 SD KEBON GEDANG 8 SD KEBON GEDANG 9 SD KIARACONDONG III SD KIARACONDONG V SD KIARACONDONG VI SD KIARACONDONG VII SD KOPO 1 SD KOPO 2 SD KOPO 3 SD KOPO 4 SD KOPO 5 SD KOPO ELOK 1 SD KOTABARU SD LENGKONG BESAR 105/1 SD LENGKONG BESAR 105/2 SD LENGKONG BESAR 105/4 SD LENGKONG BESAR 105/5 SD LENGKONG BESAR 105/6 SD LENGKONG BESAR 85/1 SD LENGKONG BESAR 85/1 SD LENGKONG KECIL SD LEUWIANYAR 1 SD LEUWIANYAR 2 SD LEUWIPANJANG 1 SD LEUWIPANJANG 2 SD LEUWIPANJANG 3 SD LEUWIPANJANG 5 SD LEUWIPANJANG 6 SD LOKAJAYA 1 SD LOKAJAYA 2 SD MAR.RAYA 1 SD MAR.RAYA 2 SD MAR.RAYA 3 SD MARG.BLOK.I -1 SD MARG.BLOK.I -1 SD MARG.BLOK.I -2 SD MARGACINTA 1 SD MARGACINTA 2 SD MARGAHAYU UTARA 1

Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Gumuruh Blk. 37 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kebongedang No. 82 Jl. Kiaracondong No. 277 Jl. Warungjambu No. 28 Jl. Warungjambu No. 28 Jl. Kiaracondong No. 277 Jl. Pasirkoja No. 37 Jl. Pasirkoja No. 37 Jl. Pasirkoja No. 37 Jl. Pasirkoja No. 37 Jl. Ciateul No. 74/21 Jl. Buana No. 8 Jl. Kota Baru III No. 13 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Besar No. 139 Jl. Lengkong Kecil No. 55 Jl. Leuwianyar No Jl. Leuwianyar No Jl. Muarasari No. 1 Jl. Muarasari No. 1 Jl. Muarasari No. 1 Jl. Muarasari No. 1 Jl. Muarasari No. 1 Jl. Raya Sindanglaya Km.7 No. 9 Jl. Raya Sindanglaya Km.7 No. 9 Jl.Pluto Utara Blok G No. 73 Jl.Pluto Utara Blok G No. 73 Jl.Pluto Utara Blok G No. 73 Jl. Yupiter No. 15 Jl. Yupiter No. 15 Jl. Yupiter No. 15 Jl. Marga Indah I No. Jl. Marga Indah I No. Jl. Cibolerang No.

308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

SD MARGAHAYU UTARA 2 SD MARGAHAYU UTARA 3 SD MARGASARI 1 SD MARGASARI 2 SD MEKAR GALIH SD MEKARJAYA SD MENGGER SD MENGGER GIRANG 1 SD MENGGER GIRANG 2 SD MOCH TOHA 1 SD MOCH TOHA 2 SD MOCH TOHA 3 SD MOCH TOHA 4 SD MOCH TOHA 4 SD MOH.TOHA 5 SD MUARARAJEUN 1 SD MUARARAJEUN 2 SD NILEM 1 SD NILEM 2 SD NILEM 3 SD NILEM 4 SD NUGRAHA SD PABAKI 1 SD PABAKI 10 SD PABAKI 2 SD PABAKI 3 SD PABAKI 4 SD PABAKI 5 SD PABAKI 6 SD PABAKI 7 SD PABAKI 8 SD PABAKI 9 SD PAGARSIH 1 SD PAGARSIH 2 SD PAGARSIH 5 SD PAGARSIH 6 SD PAGARSIH 6 SD PAJAGALAN 47-1 SD PAJAGALAN 47-2 SD PAJAGALAN 47-3 SD PAJAGALAN 47-4/31 SD PAJAGALAN 58 SD PALEDANG 1 SD PALEDANG 2

Jl. Cibolerang No. Jl. Cibolerang No. Jl. Manjahlega Blok PINDAD Jl. Manjahlega Blok PINDAD Jl. Sekemala Ujungberung Jl. Cisaranten Kulon No. Jl.Sukaati Jl. Mengger Girang Jl. Mengger Girang 3 No 4 Jl. Moch. Toha No. 22 Jl. Moch. Toha No. 22 Jl. Moch. Toha No. 22 Jl. Moch. Toha No. 22 Jl. Moch. Toha No. 22 Jl. Moch. Toha Blk. No. 325 Jl. Muararajeun No. Jl. Muararajeun No. Jl. Nilem No. 10 Jl. Nilem No. 10 Jl. Nilem No. 10 Jl. Nilem No. 10 Jl. Parakansaat No. 8 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Pabaki No. 33 Jl. Paagarsih No. 77 Jl. Pagarsih No. 77 Jl. Pagarsih No. 77 Jl. Pagarsih No. 77 Jl. Pagarsih No. 77 Jl. Pajagalan No. 67 Jl. Pajagalan No. 67 Jl. Pajagalan No. 67 Jl. Pajagalan No. 67 Jl. Pajagalan No. 58 Jl. Nagrog III No. Jl. Nagrog III No.

352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395

SD PAMOYANAN SD PANGGUNGSARI 1 SD PANGGUNGSARI 2 SD PANGHEGAR SD PANYILEUKAN 1 SD PANYILEUKAN 2 SD PANYILEUKAN 3 SD PARAKAN WAAS SD PASAWAHAN 1 SD PASAWAHAN 3 SD PASAWAHAN 4 SD PASAWAHAN 6 SD PASIR POGOR SD PASIRLUYU 1 SD PASIRLUYU 2 SD PASIRLUYU 3 SD PELITA 1 SD PELITA 2 SD PERUMNAS CIJERAH 1 SD PERUMNAS CIJERAH 2 SD PERUMNAS CIJERAH 3 SD PINDAD 1 SD PINDAD 2 SD PINDAD 3 SD PRAKARSA 1 SD PRAKARSA 2 SD PUTRACO INDAH SD RANCABOLANG 1 SD RANCABOLANG 2 SD RANCABOLANG 3 SD RANCABOLANG 4 SD RANCALOA 1 SD RANCALOA 2 SD RANCALOA 3 SD RANCASAGATAN SD RANCASAWO 1 SD RANCASAWO 2 SD RANCASAWO 3 SD RAYA BARAT 1 SD RAYA BARAT 2 SD RAYA BARAT 3 SD RAYA BARAT 3 SD RAYA BARAT 4 SD RAYA BARAT 5

Jl. Moch. Toha Blk. No. 325 Jl. Cikoang No. Jl. Cikoang Ujungberung Jl. Pamekaar Barat V Komp.Bumi Panyileukan Blk.F I No. Komp.Bumi Panyileukan Blk.F I No. Komp.Bumi Panyileukan Blk.H No. Jl.Waas Jl.Moch.Toha Jl.Moch.Toha Jl.Moch.Toha Jl.Moch.Toha Jl. Pasir Suci No. 8 Jl. Asirluhur No. 164/205 A Jl. Pasirluhur No. 164/205 A Jl. Pasirluhur No. 164/205 A Jl. Desa Cipadung No. Jl. Desa Cipadung No. Jl. Cijerah Barat No. 4 Jl. Cijerah No. 232 Jl. Cijerah Barat No. 4 Jl. Papanggungan Jl. Papanggungan Jl. Papanggungan Jl. Parakansaat No. 8 Jl. Parakansaat No. 8 Jl. Rajamantri Kaler Jl. Rancabolang Indah Jl. Rancabolang Indah Jl. Rancabolang Indah Jl. Rancabolang Indah Jl. Cipamokolan No Jl. Cipamokolan No Jl. Cipamokolan No Jl. Rancasagatan Jl. Manjahlega No. Jl. Manjahlega No. Jl. Manjahlega No. Jl. Jend. Sudirman No. 587 Jl. Jend. Sudirman No. 587 Jl. Jend. Sudirman No. 587 Jl. Jend. Sudirman No. 587 Jl. Jend. Sudirman No. 587 Jl. Jend. Sudirman No. 587

396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439

SD RAYA BARAT 6 SD S. Santo Yusup SD SAYURAN 1 SD SAYURAN 2 SD SAYURAN 3 SD SAYURAN 4 SD SAYURAN 5 SD SEKELIMUS 1 SD SEKELIMUS 2 SD SINDANGLAYA 01 SD SINDANGLAYA 02 SD SINDANGLAYA 03 SD SINDANGLAYA 04 SD SINDANGLAYA 05 SD SINDANGLAYA 06 SD SINDANGLAYA 08 SD SITUGUNTING 1 SD SITUGUNTING 2 SD SITUGUNTING 3 SD SITUGUNTING 4 SD SONDARIAH SD SUKAASIH SD SUKAKARYA 1 SD SUKAKARYA 3 SD SUKAKARYA 3 SD SUKALAKSANA 1 SD SUKALAKSANA 2 SD SUKALAKSANA 4 SD SUKALAKSANA 5 SD SUKALAKSANA 6 SD SUKALAKSANA 7 SD SUKALAKSANA 8 SD SUKALUYU 1 SD SUKALUYU 2 SD SUKALUYU 3 SD SUKALUYU 4 SD SUKAMISKIN SD SUKAPURA 1 SD SUKAPURA 1 SD SUKAPURA 2 SD SUKAPURA 2 SD SUKAPURA 3 SD SUKAPURA 4 SD SUKAPURA 5

Jl. Jend. Sudirman No. 587 Jl. Cikutra 5 Kp. Sayuran No. 54 RT. 03/07 Kp. Sayuran No. 54 RT. 03/07 Kp. Sayuran No. 54 RT. 03/07 Kp. Sayuran No. 54 RT. 03/07 Kp. Sayuran No. 54 RT. 03/07 Jl.Ters.Buahbatu Jl.Ters.Buahbatu Jl. Arcamanik No. Jl Sindanglaya No. 15 Jl Sindanglaya No. 15 Jl Sindanglaya No. 15 Jl Sindanglaya No. 15 Jl Sindanglaya No. 15 Jl. Arcamanik No. Jl. H. Zakaria No. 22 Jl. H. Zakaria No. 22 Jl. H. Zakaria No. 22 Jl. H. Zakaria No. 22 Jl. Rancanumpang Jl. Kom. Sukaasih Atas Jl. Rusbandi Jl. Rusbandi Jl. Rusbandi Kp. Sukakarya Rt.06/12 Kp. Sukakarya Rt.06/12 Kp. Sukakarya Rt.06/12 Kp. Sukakarya Rt.06/12 Kp. Sukakarya Rt.06/12 Kp. Sukakarya Rt.06/12 Kp. Sukakarya Rt.06/12 Jl. Rereng Adumanis No. 2 A Jl. Rereng Adumanis No. 2 A Jl. Rereng Adumanis No. 2 A Jl. Rereng Adumanis No. 2 A Jl. Ters,. Pesantren Jl. Manglayang I No. 1 Jl. Ters. PSM No. 1 Jl. Manglayang I No. 1 Jl. Ters. PSM No. 1 Jl. Ters. PSM No. 1 Jl. Ters. PSM No. 1 Jl. Ters. PSM No. 1

440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483

SD SUKARELA 1 SD SUKARELA 2 SD SUKARELA 3 SD SUKARELA 4 SD SUMBERSARI INDAH 1 SD SUMBERSARI INDAH 2 SD SUMBERSARI INDAH 3 SD SUMBERSARI INDAH 4 SD SURYALAYA 1 SD SWADAYA 1 SD TANJUNG 1 SD TANJUNG 2 SD TANJUNG 3 SD TARUNA KARYA 1 SD TARUNA KARYA 2 SD TARUNA KARYA 3 SD TARUNA KARYA 4 SD TARUNA KARYA 5 SD TEGALEGA 2 SD TEGALEGA 4 SD TUNAS HARAPAN 2 SD TURANGGA 1 SD TURANGGA 2 SD TURANGGA 4 SD UJUNGBERUNG 1 SD UJUNGBERUNG 10 SD UJUNGBERUNG 2 SD UJUNGBERUNG 3 SD UJUNGBERUNG 4 SD UJUNGBERUNG 5 SD UJUNGBERUNG 5 SD UJUNGBERUNG 6 SD UJUNGBERUNG 7 SD UJUNGBERUNG 8 SD UJUNGBERUNG 9 SD WARUNG JAMBU 1 SD WARUNG JAMBU 2 SD WARUNG MUNCANG SD. CIGONDEWAH 3 SD. TUNAS HARAPAN 1 SDN ANTAPANI 1 SDN ANTAPANI 2 SDN ANTAPANI 3 SDN ANTAPANI 5

Jl. Mekar Mulya No. 40 Jl. Mekar Mulya No. 40 Jl. Panyawangan No. 7 Jl. Panyawangan No. 7 Jl. Sumber Makmur No. Jl. Sumber Makmur No. Jl. Sumber Makmur No. Jl. Sumber Makmur No. Jl. Surya Indah No. 81 Jl. Pagarsih No. 181 E Jl. Bbk. Tarogong No. 193 Jl. Bbk. Tarogong No. 193 Jl. Bbk. Tarogong No. 193 Jl. Cilengkrang II No. 80 Kp. Galumpit No. Kp. Galumpit No. Jl. Cilengkrang II No. 80 Kp. Galumpit No. Jl. Pelindunghewan No. 43 Jl. Pelindunghewan No. 43 Jl. Cijerah No. 116 Jl. Turangga No. 27 Jl. Salak No. 3 Jl. Salak No. 3 Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Cigending No. Jl. Warungjambu No. 28 Jl. Warungjambu No. 28 Jl. Nana Rohana Kp. Cigondewah Kaler No. Jl. Cijerah No. 116 Jl. Sindangsari No. Jl. Antapani No.1 Jl. Antapani No.1 Jl. Sindangsari No.

484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527

SDN ANTAPANI 7 SDN Bandung Baru 1 SDN Bandung Baru 2 SDN CICABE 1 SDN CICABE 2 SDN Cidadap 1 SDN Cidadap 2 SDN CIJEROKASO 1 SDN CIJEROKASO 2 SDN CIKADUT 1 SDN CIKADUT 2 SDN CIKADUT 3 SDN CIKADUT 4 SDN CIKADUT 5 SDN CILANDAK SDN CIPEDES 1 SDN CIPEDES 2 SDN CIPEDES 4 SDN CIPEDES 5 SDN Cirateun SDN CIRATEUN KULON 1 SDN CIRATEUN KULON 2 SDN Ciumbuleuit 1 SDN Ciumbuleuit 2 SDN Ciumbuleuit 3 SDN Ciumbuleuit 4 SDN GEGER KALONG G 1 SDN GEGER KALONG G 2 SDN GGR KALONG KPAD 1 SDN GGR KALONG KPAD 2 SDN GRIBA 13/1 SDN GRIBA 13/2 SDN GRIBA 13/2 SDN GRIBA 14/1 SDN GRIBA 14/2 SDN GRIBA 14/3 SDN GRIBA 18/1 SDN GRIBA 18/2 SDN GRIBA 23 SDN GRIBA 27/1 SDN GRIBA 27/2 SDN GRIBA 32 SDN GRIBA 5/1 SDN GRIBA 5/2

Jl. Antapani No.1 Jl. Bukit Raya Atas Ciumbuleit Jl. Bukit Raya Atas Ciumbuleit Jl. H. Abdul Hamid No. 66 Jl. H. Abdul Hamid No. 66 Jl. Setiabudhi 234 Jl. Cipaku Indah II No. 12 Jl. Sarijadi No. 73 Jl. Sarijadi No. 73 Jl. Jend. A. Yani Km. 7 Kp. Jamaras No. 4 Kp. Jamaras No. 4 Kp. Jamaras No. 4 Kp. Jamaras No. 4 Komp. Sarijadi Blok 1 Jl. Setrasari Tengah Jl. Setrasari Tengah Jl. Setrasari Tengah Jl. Setrasari Tengah Jl. Setiabudhi KM 10 Jl. Setiabudhi KM 107 Jl. Setiabudhi KM 107 Jl. Bukit Raya Ciumbuleit Jl. Bukit Raya Ciumbuleit Jl. Setiabudhi No. 234 Jl. Bukit Raya Atas Ciumbuleit Jl. Geger Arum Jl. Geger Arum Jl. Manunggal KPAD Jl. Manunggal KPAD Jl. Kadipaten No. 14 Jl. Kadipaten No. 14 Jl. Kadipaten No. 14 Jl. Cicalengka Raya No. 1 Jl. Cicalengka Raya No. 1 Jl. Cicalengka Raya No. 1 Jl. Pelered No, 9 Jl. Pelered No, 9 Jl. Banjarsari Jl. Cibatu VI No. 1 Jl. Cibatu VI No. 1 Jl. Tanjungsari Vi No. 40 Jl. Subang V No. 5 Jl. Subang V No. 5

528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571

SDN HARAPAN 1 SDN HARAPAN 2 SDN ISOLA 1 SDN ISOLA 2 SDN JATIHANDAP SDN JATIHANDAP 1 SDN JATIHANDAP 2 SDN JATIHANDAP 3 SDN JATIHANDAP 4 SDN Panorama 1 SDN Panorama 2 SDN Panorama 3 SDN PASIR IMPUN 1 SDN PASIR IMPUN 2 SDN PASIR IMPUN 2 SDN SARIJADI 11 SDN SARIJADI 3 SDN SARIJADI 4 SDN SARIJADI 5 SDN SARIJADI 6 SDN SARIJADI 7 SDN SARIJADI 9 SDN SEKEJATI 1 SDN SEKEJATI 2 SDN SEKEJATI 3 SDN SEKEJATI 4 SDN SEKEJATI 6 SDN Setiabudi SDN SINDANG SARI 3 SDN SINDANGSARI 1 SDN SINDANGSARI 2 SDN SINDANGSARI 5 SDN SUKARASA 1 SDN SUKARASA 3 SDN SUKARASA 4 SDN SUKARASA 5 SDN TANJAKAN SDN. Andir 1 SDN. Andir 2 SDN. Awi Gombong 1 SDN. Awi Gombong 2 SDN. Awi Gombong 3 SDN. Awi Gombong 4 SDN. Ayudia 1

Jl. Pak Gatot V Jl. Pak Gatot V Jl. Gegerkalong Girang No. 12 Jl. Gegerkalong Girang No. 12 Jl. Jatihandap No. Jl. H. Abdul Hamid No. 66 Jl. Jatihandap No. 50 Jl. Jatihandap No. 50 Jl. Jatihandap No. 50 jl. Hegarmanah 152 jl. Hegarmanah 152 jl. Hegarmanah 152 Kp. Pasir Impun No. Kp. Pasir Impun No. Kp. Pasir Impun No. Komp. Sarijadi Blok VIII Komp. Sarijadi Blok XVII Komp. Sarijadi Blok XVII Komp. Sarijadi Blok IV Komp. Sarijadi Blok IV Komp. Sarijadi Blok VIII Komp. Sarijadi Blok XVII Jl. Cidurian Utara No. 16 Jl. Cidurian Utara No. 16 Jl. Cidurian Utara No. 22 Jl. Cidurian Utara No. 22 Jl. Cidurian Utara No. 22 Jl. Setiabudhi KM 10 Parakansaat No. Jl. Sindangsari No. Jl. Sindangsari No. Parakansaat No. Jl. Gegerkalong Hilir No. 82 Jl. Pak Gatot V Jl. Pak Gatot V Jl. Pak Gatot V Jl. Jatihandap/Kp. Tanjakan Jl. Kelenteng No. 15 Jl. Kelenteng No. 15 Jl. Asep Berlian No.33 Jl. Asep Berlian No.33 Jl. Asep Berlian No.33 Jl. Asep Berlian No.33 Jl.Ayudia no.25

572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

SDN. Ayudia 2 SDN. Ayudia 3 SDN. BANJARSARI 1 SDN. BANJARSARI 2 SDN. BANJARSARI 3 SDN. BANJARSARI 4 SDN. BANJARSARI 5 SDN. BANJARSARI 6 SDN. Bojongkoneng 1 SDN. Bojongkoneng 2 SDN. Bojongkoneng 4 SDN. Caringin 1 SDN. Caringin 2 SDN. Caringin 3 SDN. Cibeunying 4 SDN. Cibeureum 1 SDN. Cibeureum 11 SDN. Cibeureum 2 SDN. Cibeureum 3 SDN. Cibeureum 4 SDN. Cibeureum 6 SDN. Cibeureum 8 SDN. Cibeureum 9 SDN. Cibogo SDN. Cicadas 1 SDN. Cicadas 10 SDN. Cicadas 11 SDN. Cicadas 16 SDN. Cicadas 2 SDN. Cicadas 21 SDN. Cicadas 22 SDN. Cicadas 3 SDN. Cicadas 4 SDN. Cicadas 5 SDN. Cicadas 6 SDN. Cicadas 8 SDN. Cicadas 9 SDN. Cihampelas 1 SDN. Cihampelas 3 SDN. Cimuncang 1 SDN. Cimuncang 2 SDN. Cimuncang 3 SDN. Cimuncang 4 SDN. Cimuncang 5

Jl.Ayudia no.25 Jl.Ayudia no.25 Jl. Merdeka No.22 Jl. Merdeka No.22 Jl. Merdeka No.22 Jl. Merdeka No.22 Jl. Merdeka No.22 Jl. Merdeka No.22 Jl.Bojongkoneng RT.05/12 Jl.Bojongkoneng RT.05/12 Jl.Bojongkoneng RT.05/12 Jl. Sukamulya No. 46 Jl. Sukamulya No. 46 Jl. Sukamulya No. 46 Jl.Bojongkoneng No.38 Jl. Asrama Kipal Jl. Asrama Kipal Jl. Asrama Kipal Jl. Asrama Kipal Jl. Asrama Kipal Jl. Asrama Kipal Jl. Asrama Kipal Jl. Asrama Kipal Jl. Cibogo Jl. Cikutra No. 15 Jl. Cikutra No. 15 Jl. Cikutra No. 15 Jl. Cikutra No. 15 Jl. Cikutra No. 58 Jl. Asep Berlian No.33 Jl. Asep Berlian No.33 Jl. Cikutra No. 58 Jl. Asep Berlian No.33 Jl. Cikutra No. 15 Jl. Cikutra No. 15 Jl. Asep Berlian No.33 Jl. Cikutra No. 15 Jl. Cihampelas 280 Jl. Cihampelas 280 Jl. Bbk. H. Tamim Jl. Bbk. H. Tamim Jl. Bbk. H. Tamim Jl. Bbk. H. Tamim Jl. Bbk. H. Tamim

616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659

SDN. Cimuncang 6 SDN. Cimuncang 7 SDN. Cimuncang 8 SDN. Cipaganti 2 SDN. Cipaganti 4 SDN. Ciroyom SDN. Cisitu 1 SDN. Cisitu 2 SDN. Cisitu 3 SDN. Cisitu 4 SDN. Citepus 1 SDN. Citepus 2 SDN. Citepus 3 SDN. Citepus 4 SDN. Citepus 5 SDN. Ciujung 1 SDN. Ciujung 2 SDN. Ciujung 3 SDN. Ciujung 4 SDN. Coblong 1 SDN. Coblong 2 SDN. Coblong 3 SDN. Coblong 4 SDN. Coblong 5 SDN. Coblong 6 SDN. Dadali 1 SDN. Dadali 2 SDN. Dian 1 SDN. Dian 2 SDN. Dr.Cipto SDN. Durman 1 SDN. Durman 3 SDN. Durman 4 SDN. EMBONG 1 SDN. EMBONG 2 SDN. Garuda 1 SDN. Garuda 2 SDN. Garuda 3 SDN. Garuda 4 SDN. Garuda 5 SDN. Gatot Subroto 1 SDN. Gatot Subroto 2 SDN. Gatot Subroto 3 SDN. Gatot Subroto 4

Jl. Bbk. H. Tamim Jl. Bbk. H. Tamim Jl. Bbk. H. Tamim Jl. Sastra No. 11 Jl. Sastra No. 11 Jl. Taruna No. 33/26 Jl. Sangkuriang 87 Jl. Sangkuriang 87 Jl. Sangkuriang 87 Jl. Sangkuriang 87 Jl, Astana Eyang Jl, Astana Eyang Jl, Astana Eyang Jl, Astana Eyang Jl, Astana Eyang Jl. Lap. Supratman No. 7 Jl. Lap. Supratman No. 7 Jl. Lap. Supratman No. 7 Jl. Lap. Supratman No. 7 Jl. Ir.H.Juanda No. 304 Jl. Ir.H.Juanda No. 304 Jl. Ir.H.Juanda No. 304 Jl. Ir.H.Juanda No. 304 Jl. Ir.H.Juanda No. 304 Jl. Ir.H.Juanda No. 304 Jl. Dadali No. 5 Jl. Dadali No. 5 Jl. Budi No. 26 Jl. Budi No. 26 Jl. Dr. Cipto No. 4 JL. Durman 30 JL. Durman 30 JL. Durman 30 Jl. Embong no.6 Jl. Embong no.6 Jl. Dadali No. 5 Jl. Dadali No. 5 Jl. Dadali No. 5 Jl. Dadali No. 5 Jl. Dadali No. 5 Jl. Yudawastu Pramuka IV Jl. Yudawastu Pramuka IV Jl. Yudawastu Pramuka IV Jl. Yudawastu Pramuka IV

660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703

SDN. Gatot Subroto 6 SDN. Gunungrahayu 2 SDN. Gunungrahayu 4 SDN. Haurpancuh 1 SDN. Haurpancuh 2 SDN. Haurpancuh 3 SDN. Haurpancuh 3 SDN. Haurpancuh 4 SDN. Jalan Anyar SDN. Jatayu 1 SDN. Jatayu 2 SDN. Jatayu 3 SDN. Jatayu 4 SDN. Jatayu 5 SDN. Karang Mulya 1 SDN. Karang Mulya 2 SDN. Karang Mulya 3 SDN. Karang Taruna 1 SDN. Karang Taruna 2 SDN. Karangsari SDN. Kresna 1 SDN. Langensari 1 SDN. Langensari 5 SDN. Lanuma Husen 1 SDN. Lanuma Husen 2 SDN. Lanuma Husen 3 SDN. Luginasari 1 SDN. Luginasari 2 SDN. MERDEKA5/1 SDN. MERDEKA5/2 SDN. MERDEKA5/3 SDN. MERDEKA5/4 SDN. MERDEKA5/5 SDN. MERDEKA5/6 SDN. Neglasari 1 SDN. Neglasari 2 SDN. Neglasari 3 SDN. Neglasari 4 SDN. Neglasari 5 SDN. Padasuka 7 SDN. Padasuka 1 SDN. Padasuka 1 SDN. Padasuka 2 SDN. Padasuka 3

Jl. Yudawastu Pramuka IV Jl. Mentor No. 67 Jl. Mentor No. 67 Jl. Trs. Teuku Umar 87 Jl. Trs. Teuku Umar 87 Jl. Trs. Teuku Umar 87 Jl. Trs. Teuku Umar 87 Jl. Trs. Teuku Umar 87 Jl.Padasuka No.99/209c Jl.Komud Supadio no.39 A Jl.Komud Supadio no.39 A Jl.Komud Supadio no.39 A Jl.Komud Supadio no.39 A Jl.Komud Supadio no.39 A Jl. Rajawali Sakti Jl. Rajawali Sakti Jl. Rajawali Sakti Jl. Halteu Utara Jl. Halteu Utara Jl. Halteu Utara Jl. Kresna .47 Jl. Pasirkaliki Barat Jl. Pasirkaliki Barat Jl. LMU Suparmin No. 1 Jl. LMU Suparmin No. 1 Jl. LMU Suparmin No. 1 Jl. Sukagalih Komp. POLRI Jl. Sukagalih Komp. POLRI Jl. Merdeka No.9 Jl. Merdeka No.9 Jl. Merdeka No.9 Jl. Merdeka No.9 Jl. Merdeka No.9 Jl. Merdeka No.9 Jl. Raya sadangserang Jl. Raya sadangserang Jl. Raya sadangserang Jl. Raya sadangserang Jl. Raya sadangserang Jl. Padasuka No.90 Jl. Padasuka No.90 Jl. Padasuka No.90 Jl. Padasuka No.90 Jl. Padasuka No.90

704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747

SDN. Padasuka 4 SDN. Padasuka 5 SDN. Padasuka 6 SDN. Pajajaran 1 SDN. Pajajaran 2 SDN. Paskal 02 SDN. Paskal 04 SDN. Paskal 07 SDN. Paskal 08 SDN. Paskal 09 SDN. Paskal 139/1 SDN. Paskal 139/2 SDN. Paskal 96/1 SDN. Paskal 96/2 SDN. Paskal 96/3 SDN. PATRAKOMALA 1 SDN. PATRAKOMALA 4 SDN. Pelesiran 2 SDN. Pelesiran 5 SDN. Rajawali SDN. Saluyu 1 SDN. Saluyu 2 SDN. Saluyu 3 SDN. Sarijadi Selatan 1 SDN. Sarijadi Selatan 2 SDN. Sejahtera 1 SDN. Sejahtera 2 SDN. Sejahtera 3 SDN. Sejahtera 4 SDN. Sejahtera 5 SDN. Sejahtera 6 SDN. Sejahtera 7 SDN. Sekeloa 1 SDN. Sekeloa 2 SDN. Senanggalih SDN. Sirnamanah 1 SDN. Sirnamanah 2 SDN. SOKA 34/1 SDN. SOKA 34/2 SDN. SOKA 34/3 SDN. SOKA 34/4 SDN. SOKA 34/5 SDN. SOKA 34/6 SDN. Sukagalih 1

Jl. Padasuka No.90 Jl. Padasuka No.90 Jl. Padasuka No.90 Jl. Pajajaran No. 58 Jl. Pajajaran No. 58 Jl. Karya I No. 18 Jl. Gunung Batu No. 30 Jl. Babakan Cianjur No. 81 Jl. Babakan Cianjur No. 81 Jl. Karya I No. 18 Jl. Pasirkaliki Blk. No. 179 Jl. Pasirkaliki Blk. No. 179 Jl. Pasirkaliki No. 110 Jl. Pasirkaliki No. 110 Jl. Pasirkaliki No. 110 Jl. Patrakomala no.83 Jl. Patrakomala no.83 Jl. Pelesiran 36 Jl. Pelesiran 36 Jl. Andir No. 117A/78 Jl.Cimuncang dalam Jl.Cimuncang dalam Jl.Cimuncang dalam Jl. Sarijadi Bawah Selatan Blok 26 Jl. Sarijadi Bawah Selatan Blok 26 Jl. Sejahtera No. 12 Jl. Sejahtera No. 12 Jl. Sejahtera No. 12 Jl. Sejahtera No. 12 Jl. Sejahtera No. 12 Jl. Sejahtera No. 12 Jl. Sejahtera No. 12 Jl. Sekeloa Utara 304 Jl. Sekeloa Utara 304 Jl. Pasirkaliki Barat Jl. Sirna manah No. 4 Jl. Sirna manah No. 4 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Patrakomala no.63 Jl. Sukagalih No. 69

748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791

SDN. Sukagalih 2 SDN. Sukagalih 3 SDN. Sukagalih 4 SDN. Sukagalih 5 SDN. Sukagalih 6 SDN. Sukagalih 7 SDN. Sukagalih 8 SDN. Sukagalih 9 SDN. Sukajadi 1 SDN. Sukajadi 2 SDN. Sukajadi 3 SDN. Sukajadi 3 SDN. Sukajadi 8 SDN. Sukajadi 9 SDN. Sukajaraja SDN. Sukasari 1 SDN. Sukasari 2 SDN. Sukasari 3 SDN. Sukasenang 1 SDN. Sukawarna 1 SDN. Sukawarna 2 SDN. Sukawarna 3 SDN. Sukawarna 5 SDN. Tikukur 1 SDN. Tikukur 2 SDN. Tikukur 3 SDN. Tikukur 4 SDN. Tikukur 5 SDN. Tilil 1 SDN. Tilil 2 SDN. Tilil 3 SDN. Tilil 4 SDPN Sabang SDPN SETIABUDHI SDS BHAYANGKARI 1 SDS BPK PENABUR SDS BUDI ISTRI SDS BUDI ISTRI SDS CIPTA KARYA SDS KARTIKA X-1 SDS Muhammadiyah SDS Al Husainiyah SDS Angkasa 2 SDS Angkasa 3

Jl. Sukagalih No. 69 Jl. Sukagalih No. 108 Jl. Sukagalih No. 108 Jl. Sukagalih No. 108 Jl. Sukagalih No. 108 Jl. Sukagalih Komp POLRI Jl. Sukagalih No. 108 Jl. Sukagalih Komp. POLRI Jl. Sirna manah No. 4 Jl. Sirna manah No. 4 Jl. Sukajadi No. 138 Jl. Sukajadi No. 138 Jl. Karangtineung 5A Jl. Karangtineung 5A Jl.Trs.Pasteur Jl. Sukamulya No. 19 Jl. Sukamulya No. 19 Jl. Dr. Junjunan No. 179 Jl. PHH Mustopa Jl. Sariwangi No. 1 Jl. Sariwangi No. 1 Jl. Sariwangi No. 1 Jl. Sariwangi No. 1 Jl. Titimplik 1 Jl. Titimplik 1 Jl. Titimplik 1 Jl. Titimplik 1 Jl. Titimplik 1 Jl. Puyuh NO. 2 Jl. Puyuh NO. 2 Jl. Puyuh NO. 2 Jl. Puyuh NO. 2 JI Bengawan no.2 Jl. Senjaya Guru UPI Jl. Palasari No. 44 Jl.Guntur No. 34 Jl. Sancang No. 4 Jl. Sancang No. 4 Jl. Cibanglong No. 34 Jl. Gatotsubroto No. 160 Jl. Ir.H.Juanda Jl. Bukit Jarian No. 29 JI.Pajajaran 150 JI.Juhri Cik Deri

792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835

SDS Angkasa I SDS ASY-SYIFA 2 SDS Bina Bakti 1 SDS Bina Bakti 2 SDS BPPK SDS MIFTAHUL IMAN SDS MUHAMMADIYAH 7 SDS MUSTOPO SDS Pandu SDS Paulus 1 SDS Paulus 2 SDS Paulus 2 SDS PENABUR SDS Suruur SDS TRI KARSA SDS Y P U SDS. AL GHIFARI PLUS SDS. Al Hidayah SDS. AL-BAROKAH SDS. AL-BAROKAH SDS. AL-BASYARIAH SDS. AL-FATAH SDS. AL-HIDAYAH SDS. ASSALAM 1 SDS. ASSALAM 2 SDS. ASYIFA SDS. ATTA'ZHIMIYAH SDS. BAYANGKARI 2 SDS. BPI SDS. BPMD Taruna SDS. BUDI ASIH SDS. BUDI SASTRA SDS. Cahaya Bangsa SDS. CAHAYA PELITA 1 SDS. CAHAYA PELITA 2 SDS. DIAN EMAS SDS. DIAN KENCANA SDS. DWI AMANAT SDS. GANESA SDS. GRACIA 1 SDS. GRACIA 2 SDS. Hidup Baru SDS. IRK SDS. Istiqomah

JI.Pajajaran 150 Jl. Randusari V No. JI.Bima No. 9 JI.Bima Na. 9 JI.Pajajaran No,91 Jl. Setiabudhi Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Jl. Tubagus Ismail J1.Pandu 6 J1.Dr.Rajiman 11 JI. Dr. Rajiman 11 JI. Dr. Rajiman 11 Komp.Tmn Holis Indah Blok A Jl. Setiabudhi KM 10 Gg. Samsi No. 123/125 A Jl. Cukangjati No. 5 Jl. Cisranten No. 140 Jl. Ranca bentang Ranca Bulan Jl. Aki Padma No. 8 Jl. Aki Padma No. 8 Jl. Cibaduyut No. 9 Jl. Kopo/Gg. Sukaleueur Rt.07/07 Jl. Bbk. Ciparay No. 147/194 B Jl. Sasak Gantung No.1-3 Jl. Sasak Gantung No.1-3 Komp. Margahayu Raya Blok R Jl. Cigondewah Rt.01/04 Jl. Palasari No. 44 Jl.Halimun No.40 Jl. Halteu Selatan 644/76 Jl Cipagalo Girang Jl. Warnacinta Rt. 01/04 Jl. Taman Citarum Jl. Babakan Ciparay No. 112/194 A Jl. Babakan Ciparay No. 112/194 A Jl. Muara Barat No.2 Jl. BKR No.167 Jl. Pagarsih No.205 Jl. Moch. Toha No. 84 Jl. Panjunan No. 35 A Jl. Pagarsih No. 256 Jl. Ciumbuleit 160 Jl. Karapitan I No. 2 JI Citarurn no.19

836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879

SDS. KALAM KUDUS SDS. KARTIKA X-2 SDS. KEMAH INDONESIA SDS. Maleber Selatan SDS. MUHAMMADIYAH SDS. MUHAMMADIYAH SDS. NUGRAHA SDS. PANGKALAN SDS. PASUNDAN 2 SDS. PASUNDAN 3 SDS. PELITA SDS. Priangan SDS. Pribadi SDS. RANCAKASUMBA SDS. REHOBOTH SDS. Salman Al-Farisi SDS. SALUYU SDS. SEJATI SDS. SLAMET RIYADI SDS. SLAMET RIYADI SDS. St. Maria SDS. St. Yusuf 1 TR SDS. St. Yusuf B SDS. Taruna Bakti SDS. TULUS KARTIKA SDS. Yahya SDS. YAMI SDS. YAY DEWI SARTIKA SDS. YAY.BERIBU SDS. YOS SUDARSO SDS. 9 MUTIARA SDS. 9 MUTIARA SDS. ADVENT SDS. Advent 2 SDS. Advent 2 SDS. Al FATWA SDS. Al-Amin SDS. Al-Fatah-Alhasan SDS. Al-Ikhlas SDS. Atikan Sunda SDS. Bala Keselamatan SDS. BANDUNG RAYA SDS. Baptis SDS. BINA TALENTA

Jl. Ibu Inggit Garnasih No.108 Jl. Gatotsubroto No. 160 Jl. Pagarsih /Gg. Onong No. 183/89 Jl. Rajawali Gg. Latifah Jl. Banteng Dalam No. 6 Jl. Kebon Jayanti Jl. PLN Dalam No. 4 Jl. Cibolerang No. 2 Jl. Babakan Ciparay No. 112/194 A Jl. Babakan Ciparay No. 112/194 A Jl.Rajamantri Kidul No 4 JI Ranggemalela no.t-1.A JI Trunojoyo no.3 Jl. Sumbersari No. Jl. Rd. Dewisartika No.36-38 Jl. Tubagus Ismail 2 Jl. Babakan Ciparay No. 309/194 A Jl. Sukasari II No. Jl. Kebonkangkung No. 10 Jl. Gatotsubroto No. 221 JI Baros no.1 JI Progo no 2 JI Bengawan no.2 JI Taman Ciiarum Jl. Rancabolang No. 140 JL RE Martadinata no.52 Jl. Karasak Baru No. 16 Jl. Kautaamaan Istri No. 12 Jl. BKR No. 1 Jl. Moch. Toha No.19

Jl. Naripan no.91 Jl. Cisitu Baru No. 39 Jl. Setiabudi Jl. PLN Cigereleng No. 21 Jl. Bangbayang 15/157 Jl. Gunung Batu No. 31 Jl. Karangtineung Dlm No. 84/181 Jl. PHH Mustopa Jl. Gardujati No. 89 Jl. Cijerah No. 5 Jl. Wastukencana 40 Jl.Kembar Baru Utara No.4 Bandung 40253 Telp.: (022) 52081

880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923

SDS. BINTANG MULYA SDS. BINTANG MULYA SDS. Cambrige Int SDS. Cemara SDS. Cemara SDS. Citra Winaya SDS. Darul Hikam SDS. Dharma Bhakti SDS. Dwisakti SDS. Gagas Ceria SDS. GAMALIEL SDS. Giki Karangsari SDS. GRACIA 3 SDS. Industri SDS. KARTIKA SILIWANGIN 1 SDS. KBI Anugrah SDS. Komarabudi SDS. Linggawastu SDS. LPPN SDS. LUKMANUL HAKIM SDS. Maleber Barat SDS. Maleber Utara SDS. Maria B. Laut SDS. Mathla'ul Khoeriyah SDS. MUHAMMADIYAH SDS. Muhammadiyah SDS. Muhammadiyah 4 SDS. Mutiara SDS. MUTIARA BUNDA SDS. PARDOMUAN SDS. PASUNDAN SDS. PAULUS SDS. PELITA SDS. Pelita SDS. Pelita Bangsa SDS. Pelita jasa SDS. Pertiwi 1 SDS. PLUS BAITURAHMAN SDS. Prasistha SDS. SANTA ANGELA SDS. SANTO YUSUF SDS. SANTO YUSUP SDS. St. Agustinus SDS. ST. MELANIA

Jl. Warnacinta Jl. Warnacinta Jl. Sultan Tirtayasa Jl. Cemara Selatan No. 358/181 Jl. Cemara Selatan No. 358/181 Jl. Cipedes Tengah No. 8 Jl. Ir. H. Juanda No. 285 Jl. Kelenteng 14/23A Jl. Laks.Mud. Nurtanio 58 Jl. Cibadak No. 171/173 Jl. Karangsari Jl. Cibadak Gg. Sereh No 26 Jl. Industri Dalam No. 2 Jl. Cipaganti 139 Jl. Gunung Batu No. 31 Jl. Tmn. Linggawastu Jl. Rajawali Timur 76 Jl. Kmo. Pemda Jl. Maleber Barat No. 7 Jl. Maleber Utara No. 5 Jl. Kebon Jati No.209 Jl. Taman Sari Bawah 60 Jl. Leuwipanjang Jl. PHH Mustopa No. 90 Jl. Sukagalih Gg H.Gojali 134 Jl. Maleber Utara No. 37 Jl. Arcamanik Endah Jl. Lombok no.7 Jl. Sumatra no.41 Jl. Lombok no.7 Jl. Holis No. 300 Jl.Alamana no.43 Jl. Soekarno Hatta No. 391 Jl. Kom. Ud.Supadio Gg.Hanura Jl. Kbn Bibit 16 Jl. Andir gg Winata Jl. Embong no.6 Jl. Embong no.6 Jl. Sukajadi 223 Jl. A.Yani No. 3 Jl. Melania No. 1-3

924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937

SDS. SURYANI DM SDS. Tunas Harapan SDS. Uchuwatul Islam SDS. Windu Putra SDS. Yakeswa SDS. YAY ANDIR MUKTI SDS. YKPPK SDS. YPI SDS. YWKA I SDS. YWKA II SDS. YWKA III SDS. YWKA IV SDS.AL AZHAR SDS.CENDIKIA

Jl. Suryani No. 16 A/191 C Jl. At Taqwa No. 15 Pasir Impun Jl. Pasirkaliki Gg H.Ento Jl. Bbk. Cibeuruem Jl. Moch. Hatta No. 51/29 Jl. Jend. Sudirman Blk. No. 801 Jl. Cihampelas No. 14 Jl. Muhammad No. 17 Jl. Rajawali I No.5 Jl. Rajawali I No.5 Jl. Rajawali I No.5 Jl. Rajawali I No.5

ta Bandung Telp.: 022-7503953 Fax: : - admin@sdn-cijawura.sch.id 22-7503953 Fax: : - kudirukadi@sdn-cijawura.sch.id

45 44 49 44 54 50 40 40

ndung 40253 Telp.: (022) 5208123 Fax: : (022)5211665 info@sd-binatalenta.com