Sie sind auf Seite 1von 64

Panasonic

Basic Principles when Baking with .......7 -Basic Features.................................................................7 Baking Programs............................................................. 8 Parts identification........................................................... 9 Control panel-display/functions......................................10 How to use................................................................1116 -To use the timer for baking loaves only with the BAKE mode .....................................................14 -Using the BAKE RAPID mode ......................................14 -Using the DOUGH mode ..............................................15 -Using the BAKE ONLY mode .................................1516 How to clean...................................................................16 Slicing and storing the bread .........................................17 Leakage of bread ingredients from the bread pan......... 17 Specifications................................................................. 17 Display Indications for Abnormal Conditions ................18 Before calling for service .........................................1920

Brot- und Teigprogramme............................................21 - Wahl des Programms.................................................21 - Wahl des Brot-/Teigtyps.............................................21 - Wahl der Brotgre und des Brunungsgrads ..........21 Zubereitungsphasen der Programme inkl. Brot-/Teigtypen............................................................. 22 Schematische Ansicht des Gertes.............................. 23 Bedienfeld..................................................................... 24 Bedienung des Brotbackautomaten....................... 2530 -Brotbacken mit Zeitvorwahl ........................................28 -Der Betrieb "Brot schnell" ........................................... 28 -Der Teigbetrieb ........................................................... 29 -Das Programm "Backen" ...................................... 2930 Reinigung und Pflege .................................................. 30 Lagerung des Brotes.................................................... 31 Austreten von Zutaten aus der Backform.....................31 Technische Daten......................................................... 31 Anzeige bei Funktionsstrungen ..................................32 berprfungstabelle ...............................................3334

Basisprincipes bij het bakken met de ....35 Basiskenmerken ........................................................35 Verloop van het bakproces .........................................36 Onderdelen ................................................................37 Bedieningspaneel-Display/Funkties .............................38 Gebruiksaanwijzing ..............................................39 44 -Gebruiken van de timer .................................................42 -Gebruik van de BAKE RAPID modus .........................42 -Gebruik van de DOUGH modus .................................43 -Gebruik van de BAKE ONLY modus.......................43 44 Het toestel schoonmaken ...........................................44 Snijden en bewaren van het brood ..............................45 De ingredinten lopen over in het bakblik ....................45 Technische gegevens .................................................45 Aanduidingen op het display bij ongewone situaties.....46 Alvorens een beroep te doen op een Service Center (dienst-na-verkoop)..............................................47 48

Principes de base pour la cuisson du pain laide du ................................49 Caractristiques de base ...........................................49 Procdures de cuisson..............................................50 Nomenclature des pices ..........................................51 Fonctions du panneau de commande/Panneau daffichage...52 Mode demploi....................................................5358 -Utilisation du programmateur......................................56 -Utilisation du mode BAKE RAPID .............................56 -Utilisation du mode DOUGH ....................................57 -Utilisation du mode BAKE ONLY ........................... 5758 Nettoyage de lappareil ..............................................58 Dcoupage du pain en tranches et conservation .........59 Fuites au niveau du moule .........................................59 Caractristiques techniques.......................................59 Indications en cas de dfaillance ................................60 Mesures prendre avant dappeler le service technique ..............................................6162

Mode

Basic Bake Basic Bake Sandwich

Whole Wheat Bake Basic Bake Rapid Basic Whole Wheat Whole Wheat Whole Wheat Bake Raisin Bake Sandwich Bake Rapid Bake Raisin Multigrain Bake French Bake Bake Only

Mode

Basic Dough Basic Dough Raisin

Whole Wheat Dough Whole Wheat French Dough Dough Raisin Multigrain Dough Pizza Dough

Bread pan

To remove

Measuring spoon R R Measuring cup R

Display window MENU

SELECT

SIZE

CRUST

TIMER

Indicating light

START/STOP

1 2 3 4 5 6
Easy B l end yeast

7 8 9

10

11 12 13 14

Beep

Beep

Promptly

The bread and the kneading blade will be very hot.

15

8 9 10 11 1 2 3

4 5 6

N N

TEMP TEMP

ALERT

Unleavened or not leavened enough

Normal Brot Programm und Brottyp Ruhen Normal Sandwich Brot 30 60 Min.

Normal Brot schnell

Vollwert Brot Vollwert Brot Vollwert Franzsisch Normal schnell Rosinen-Brot Brot Rosinen-Brot Vollwert Sandwich Brot Mehrkorn Brot 30 60 Min. 60 90 Min. 15 Min. 60 90 Min. 40 Min. 1 Std. 55 Min. 10 20 Min. 2 Std. 55 Min. 4 Std. 10 Min. 55 Min. 6 Std. max. 13 Std.

Backen

P h Kneten 15 25 Min. 15 20 Min. 15 25 Min. 10 20 Min. 10 20 Min. 10 20 Min. a s 1 Std. 55 Min. 2 Std. 25 Min. ca. 2 Std. 25 Min. Aufgehen 1 Std. 55 Min. ca. 2 Std. 25 Min. 1 Stunde 2 Std. 25 Min. 2 Std. 55 Min. 1 Std. 40 Min. 2 Std. 55 Min. e n
Backen 50 Min. 4 Std. max. 13 Std. 35 Min. 50 Min. 4 Std. 50 Min. 5 Std. max. 13 Std. 45 Min. 3 Std. 50 Min. 5 Std. Gesamtzeit Zeitvorwahl 1 Std. 55Min. -

15 70 Min. 15 70 Min. -

Programm und Teigtyp

Normal Teig Normal Rosinen-Teig 30 50 Min. 15 25 Min. 1 Std. 15 Min. 1 Std. 35 Min. 2 Std. 20 Min. -

Vollwert Teig Vollwert Rosinen-Teig Mehrkorn Teig 55 75 Min. 10 20 Min. 1 Std. 45 Min. 2 Std. 5 Min. 3 Std. 15 Min. -

Franzsisch Teig

Pizza Teig

Ruhen

40 75 Min. 10 20 Min.

10 15 Min.

P h a s e n

Kneten Aufgehen Kneten Aufgehen

1 Std. 45 Min. 10 15 Min. 2 Std. 40 Min. 3 Std. 35 Min. ca. 10 Min. ca. 10 Min. 45 Min. -

Gesamtzeit Zeitvorwahl

5
Deutsch

9 7
Deutsch

10

11
Deutsch

Beep

Beep

12

13 14

15

12
Start

9 6
Stop

Deutsch

8 9 10 11 1 2 3

Deutsch

4 5 6
Deutsch

Temp

Strom

PROBLEME MIT DEN ZUTATEN

BEDIENUNGSFEHLER

Deutsch

Deutsch

Basisprincipes bij het bakken met de


Basiskenmerken
Het soort brood kiezen

Nederlands

De bak modus kiezen

Verloop van het bakproces

Modus

Basic Bake Basic Bake Sandwich

Basic Bake Rapid

Basic Whole Wheat Whole Wheat Whole Wheat Bake Raisin Bake Sandwich Bake Rapid Bake Raisin Multigrain Bake

French Bake

Bake Only

Modus

Basic Dough Basic Dough Raisin

Whole Wheat Dough Whole Wheat French Dough Dough Raisin Multigrain Dough Pizza Dough

Nederlands

Whole Wheat Bake

Onderdelen
Bakblik

Nederlands Houder voor het kneedmes Plaatsen Bedieningspaneel Toestel

Kneedmes Handvat

Deksel

Toebehoren
Maatlepeltje

Maatbeker (ong. 240 ml)

Snoer Stekker

Bedieningspaneel-Display/Funkties
Vergewis u ervan dat u de funktie van elke toets goed begrijpt alvorens de in gebruik te nemen. Opmerking: Het bedieningspaneel van het toestel is bedekt met een beschermende film om krassen of schade tijdens het transport te vermijden. U kunt deze film verwijderen en weggooien.

Display MENU
Nederlands

SELECT (KIEZEN)

TIMER

Verklikker

START/STOP

Gebruiksaanwijzing

1 2 3 4 5 6
Nederlands

Handelingen

Opmerkingen

7 8

Handelingen

Opmerkingen

10

Nederlands

11 12
Nederlands

Handelingen
Beep Beep

Opmerkingen

onmiddellijk

De bakvorm is bijzonder heet. Plaats de bakvorm niet op een plastic oppervlak. Wees voorzichtig bij het hanteren van de bakvorm.

13 14

Het brood en het kneedmes zullen bijzonder heet zijn.

15

Gebruiken van de timer (alleen BAKE (BAKKEN) functie)


Voer dezelfde stappen uit als op bladzijden 40 tot en met 41, behalve stap 9. Vanaf stap 9 volgt u de onderstaande instructies. Handelingen Opmerkingen

12
9:00 uur s avonds begintijd

9 6

3
( 9 uur en 30 minuten)

6:30 s morgens eindtijd

Nederlands

8
Nederlands

Handelingen

Opmerkingen

9 10 11 1 2 3
Handelingen Opmerkingen

Het toestel schoonmaken


Alvorens het toestel te reinigen, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het afkoelen. Toestel en deksel

Temperatuursensor

Maatbeker en maatlepeltje

Nederlands

4 5 6

Handelingen

Opmerkingen

Snijden en bewaren van het brood


Snijden van zelfgebakken brood Bewaren van zelfgebakken brood

Nederlands -

De ingredinten lopen over in het bakblik

Technische gegevens

Aanduidingen op het display bij ongewone situaties


Situatie
TEMP TEMP

Reden/Oorzaak

Oplossing/Herstarten

ALERT

Ja

Nee

Nederlands

Alvorens een beroep te doen op een Service Center


BAKRESULTATEN:

Kijk het volgende na:

PROBLEMEN MET DE INGREDIENTEN

WERKINGSFOUTEN

Nederlands

(dienst-na-verkoop)
Geen gist of niet genoeg gist

Nederlands

, Principes de base pour la cuisson du pain l aide du Caractristiques de base


Choix de pains

Modes de cuisson
Franais

Procdures de cuisson

Mode

Basic Bake Basic Bake Sandwich

Whole Wheat Bake Basic Bake Rapid Basic Whole Wheat Whole Wheat Whole Wheat Bake Raisin Bake Sandwich Bake Rapid Bake Raisin Multigrain Bake French Bake Bake Only

Mode

Basic Dough Basic Dough Raisin

Whole Wheat Dough Whole Wheat French Dough Dough Raisin Multigrain Dough Pizza Dough

Franais

Nomenclature des pices


Moule pain

Bras du malaxeur Poigne

Franais Couvercle Moule Axe de fixation du malaxeur Tableau de commande Coffret

Accessoires
Cuiller de mesure

Rcipient gradu ( 240 ml)

Cble , d alimentation Prise

, Fonctions du panneau de commande/Panneau d affichage


Avant dutiliser le touche de commande. , tudiez attentivement la fonction de chaque
, REMARQUE: Le panneau de commande est recouvert d un film plastique qui le protge de toute rayure et de tout dommage durant le transport. , Vous pouvez enlever et jeter ce film avant l utilisation.

Franais

, Mode d emploi

1 2 3 4 5 6
Franais

tapes

Commentaires

l evure

7 8

tapes

Commentaires

10
-

Franais

11 12
Franais

tapes
Beep Beep

Commentaires

promptement

Le moule tant brlant, ne le posez pas sur une surface plastifie ou sensible la chaleur. Manipulez le moule avec prcaution.

13 14

Le pain et le bras du malaxeur sont brlants.

15

Utilisation du programmateur (le mode BAKE seulement)


, , Suivre les tapes dcrites aux pages 5354, l exception de l tape 9. A partir de ltape 9, respectez les instructions ci-dessous. tapes Commentaires

12
dbut 21h00,

9 6

3
(9 heures 30 minutes)

fin 6h30,

Franais

8 9

tapes

Commentaires

Franais

10 11 1 2 3
tapes Commentaires

4 5 6

tapes

Commentaires

, Nettoyage de l appareil
Coffret et couvercle

Capteur de temprature

Rcipient gradu et cuiller de mesure.

Franais

Dcoupage du pain en tranches et conservation


Dcoupage du pain en tranches Conservation du pain

Fuites au niveau du moule


Franais

Caractristiques techniques

Indications en cas de dfaillance


Condition
TEMP

Cause

Solution
TEMP

ALERT

Oui

Non

Franais

, Mesures prendre avant d appeler le service technique


RSULTATS DE CUISSON :

Procdez aux vrifications suivantes : ERREURS DE MANIPULATION PROBLEMES AU NIVEAU DES INGREDIENTS

Franais

Pas lev ou pas assez lev.

Franais