Sie sind auf Seite 1von 68

ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR

LUGAR: SALIDA A AREQUIPA


DIA: MIERCOLES
RESPONSABLE: MAXIMO CALLA CHOQUE
FECHA: 06-10-16
HORA

SENTIDO

Camioneta
-PICKUP

Auto

Microbus o
Combi rural

Buseta
micro

DIAGRAMA
0 a.m
1 hrs
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs

1a.m.
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs
24 hrs

TOTAL

23
70
74
70
50
45
39
70
23
28
60
29

40
45
40
30
29
39
30
43
41
39
41
38

60
70
70
65
50
69
65
65
62
65
65
60

12
19
30
6
5
18
7
18
13
7
8
9

581

455

766

152

BUS
B2

B3

SEMI TRAYLER
C3

C2

S
C4

T2-S1

4
10
7
2
4
12
2
11
5
11
15
10

4
3
6
3
6
3
3
4
6
4
3
6

3
26
15
4
6
25
4
3
3
5
6
3

2
30
20
12
15
30
13
2
2
14
15
13

0
22
2
3
3
21
3
0
0
15
3
0

1
30
5
3
4
30
3
1
1
30
4
30

93

51

103

168

72

142

SEMI TRAYLER
T2-S3
T3-S1

T2-S2

TRAYLER
T3-S2

T3-S3

C2-R2

3
1
7
4
3
1
3
3
3
7
5
1

1
4
8
2
1
4
4
2
1
4
7
6

3
3
4
3
4
2
3
4
3
3
8
5

2
8
10
6
8
8
5
3
3
10
3
8

2
1
15
2
1
1
1
6
4
15
8
14

5
2
3
3
2
2
1
5
6
3
1
1

41

44

45

74

70

34

TRAYLER
C2-R3
C3-R2

TOTAL

C3-R3

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

0
2
2
4
2
2
1
0
1
1
2
0

0
1
1
5
1
1
1
1
0
1
1
0

16

17

13

0
0
0
0
0
0
0
166
349
320
228
195
315
189
242
178
263
257
235
0
0
0
0
0
0
2937

ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR


LUGAR: SALIDA A AREQUIPA
DIA: JUEVES
RESPONSABLE: DAVID JAVAR ESPIRILLA
FECHA: 06-10-16
HORA

SENTIDO

Camioneta
-PICKUP

Auto

Microbus o
Combi rural

Buseta
micro

DIAGRAMA
0 a.m
1 hrs
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs

1a.m.
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs
24 hrs

TOTAL

66
69
73
61
66
87
77

44
0
41
31
32
47
35

74
0
77
101
82
83
72

26
42
24
29
25
28
31

499

230

489

205

BUS
B2

B3

SEMI TRAYLER
C3

C2

C4

T2-S1

5
2
4
9
11
11
4

3
##
1
##
1
##
11
##
3
##
7
##
3

7
10
16
7
20
16
10

26
12
1
18
22
31
22

1
2
0
2
1
2
1

4
1
2
1
2
3
3

46

##
29

86

132

16

SEMI TRAYLER
T2-S3
T3-S1

T2-S2

TRAYLER
T3-S2

T3-S3

C2-R2

2
3
2
4
1
5
3

4
3
1
1
0
4
3

2
1
0
0
3
1
2

2
3
1
3
4
2
2

21
22
17
26
17
17
26

1
3
1
2
2
1
2

20

16

17

146

12

TRAYLER
C2-R3
C3-R2

TOTAL

C3-R3

0
0
0

2
4
0
1
2
5
2

16

2
1
1
0
1
2I
1

0
1
0
3
2

292
190
268
317
311
368
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2056

ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR


LUGAR: SALIDA A AREQUIPA
DIA: VIERNES
RESPONSABLE: MADELEY INFANTES LLANOS
FECHA: 07-10-16
HORA

SENTIDO

Camioneta
-PICKUP

Auto

Microbus o
Combi rural

Buseta
micro

DIAGRAMA
0 a.m
1 hrs
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs

1a.m.
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs
24 hrs

TOTAL

75
78
82
67
73
74
72

54
51
54
43
42
42
17

88
78
69
76
73
77
65

18
25
27
13
22
34
6

80

61

72

32

601

364

598

177

BUS
B2

B3

SEMI TRAYLER
C3

C2

S
C4

T2-S1

7
8
21
5
13
7
2

5
6
12
3
4
6
3

7
32
43
3
26
13
6

22
28
47
20
30
26
13

3
9
17
1
2
2
3

4
13
16
2
4
5
3

17

14

48

43

13

23

80

53

178

229

50

70

SEMI TRAYLER
T2-S3
T3-S1

T2-S2

TRAYLER
T3-S2

T3-S3

C2-R2

2
11
13
1
3
7
4

6
9
12
3
2
8
2

7
8
7
2
1
4
3

3
17
23
1
4
11
4

2
27
32
9
3
23
2

0
2
4
1
9
3
6

18

22

26

19

28

59

64

58

82

126

27

TRAYLER
C2-R3
C3-R2

TOTAL

C3-R3

0
3
5
0
1
1
2

0
2
0
0
2
2
2

0
0
1
2
2
1
0

15

0
0
0
0
303
407
485
252
316
346
215
0
0
0
0
0
0
0
0
525
0
0
0
0
0
2849

ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR


LUGAR: SALIDA A AREQUIPA
DIA: SABADO
RESPONSABLE: WILDER POL LEQQUE GARCIA
FECHA: 08-10-16
HORA

SENTIDO

Camioneta
-PICKUP

Auto

Microbus o
Combi rural

Buseta
micro

DIAGRAMA
0 a.m
1 hrs
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs

1a.m.
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs
24 hrs

TOTAL

26
40
41
42
64
56
58
55
41
12
9
13

12
30
35
38
39
22
25
28
28
28
31
33

23
40
36
49
87
32
36
37
52
50
58
45

2
15
17
19
20
12
10
14
17
15
18
13

457

349

545

172

BUS
B2

B3

SEMI TRAYLER
C3

C2

S
C4

T2-S1

1
3
2
4
3
2
3
1
3
4
3
2

0
2
3
4
3
1
1
2
3
3
2
5

3
10
12
3
21
10
12
10
10
12
12
14

0
5
7
3
5
2
1
3
1
10
12
6

0
1
1
2
1
1
0
2
2
2
3
3

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0

31

29

129

55

18

SEMI TRAYLER
T2-S3
T3-S1

T2-S2

TRAYLER
T3-S2

T3-S3

C2-R2

0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
1

0
0
2
0
0
0
1
2
0
0
1
1

1
2
1
2
2
2
1
3
4
2
3
1

6
15
15
20
26
10
12
14
8
12
15
18

0
0
1
1
0
0
2
1
3
0
0
1

24

171

TRAYLER
C2-R3
C3-R2

TOTAL

C3-R3

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
75
166
180
191
273
151
164
173
172
150
171
160
0
0
0
0
0
0
2026

ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR


LUGAR: SALIDA A AREQUIPA
DIA: DOMINGO
RESPONSABLE: SERGIO SUCASACA CALSIN
FECHA: 09-10-16
HORA

SENTIDO

Camioneta
-PICKUP

Auto

Microbus o
Combi rural

Buseta
micro

DIAGRAMA
0 a.m
1 hrs
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs

1a.m.
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs
24 hrs

TOTAL

30
70
74
60
65
47
39
72
30
31
61
39

42
46
38
50
29
40
29
65
41
41
43
72

60
70
70
65
45
69
65
66
62
44
60
11

13
22
31
7
8
21
25
18
19
7
9
8

618

536

687

188

BUS
B2

B3

SEMI TRAYLER
C3

C2

S
C4

T2-S1

4
10
6
3
4
11
2
10
5
11
15
6

4
3
6
3
7
3
3
4
6
5
2
3

3
26
15
4
6
26
6
2
3
4
6
4

2
30
20
12
15
29
13
3
2
14
15
5

0
22
2
4
5
22
3
0
0
10
3
15

1
30
5
3
4
30
3
1
2
20
3
1

87

49

105

160

86

103

SEMI TRAYLER
T2-S3
T3-S1

T2-S2

3
2

TRAYLER
T3-S2

T3-S3

C2-R2

4
3
1
3
3
4
7
6
6

1
4
8
2
1
4
4
2
2
3
9
5

3
2
4
3
5
2
2
4
2
3
2
7

4
9
10
6
9
8
5
3
3
10
8
12

2
1
14
2
2
1
1
6
4
15
1
1

5
2
3
4
2
3
1
5
7
4
2
1

42

45

39

87

50

39

TRAYLER
C2-R3
C3-R2

TOTAL

C3-R3

1
2
1
1
2
3
1
1
0
0
1
1

0
2
2
4
2
2
1
0
1
1
0
1

0
1
1
5
1
1
1
0
2
0
0
1

14

16

13

0
0
0
0
0
0
0
178
354
310
242
215
323
207
265
195
230
246
199
0
0
0
0
0
2964

ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR


LUGAR: SALIDA A AREQUIPA
DIA: SABADO
RESPONSABLE: WILDER POL LEQQUE GARCIA
FECHA: 10-10-16
HORA

SENTIDO

Camioneta
-PICKUP

Auto

Microbus o
Combi rural

Buseta
micro

DIAGRAMA
0 a.m
1 hrs
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs

1a.m.
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs
24 hrs

TOTAL

18
22
29
43
66
49
50
53
76
63
50
63

15
25
30
40
52
20
6
46
41
10
66
60

18
7
20
76
85
41
26
61
60
10
26
83

4
2
4
32
27
8
10
17
18
8
15
17

582

411

513

162

BUS
B2

B3

SEMI TRAYLER
C3

C2

S
C4

T2-S1

1
2
4
6
0
2
6
0
2
1
6
4

0
8
4
6
2
0
4
1
1
1
4
3

4
7
10
15
17
9
8
16
14
4
4
21

0
0
2
10
6
2
5
2
2
3
10
10

0
0
0
4
2
0
4
0
0
1
0
5

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

34

34

129

52

16

SEMI TRAYLER
T2-S3
T3-S1

T2-S2

TRAYLER
T3-S2

T3-S3

C2-R2

0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0

0
2
0
3
2
0
1
0
0
1
0
0

1
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
1

2
1
1
3
2
1
4
2
2
2
1
3

7
16
10
35
17
14
14
15
13
14
14
19

0
1
0
2
0
0
0
3
3
0
0
1

24

188

10

TRAYLER
C2-R3
C3-R2

TOTAL

C3-R3

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2

1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
72
93
114
280
286
146
141
217 k
233
118
196
294
0
0
0
0
0
0
0
2190

ESTUDIO DE CLASIFICACION VEHICULAR


LUGAR: SALIDA A AREQUIPA
DIA: SABADO
RESPONSABLE: WILDER POL LEQQUE GARCIA
FECHA: 08-10-16
HORA

SENTIDO

Camioneta
-PICKUP

Auto

Microbus o
Combi rural

Buseta
micro

DIAGRAMA
0 a.m
1 hrs
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs

1a.m.
2 hrs
3 hrs
4 hrs
5 hrs
6 hrs
7 hrs
8 hrs
9 hrs
10 hrs
11 hrs
12 hrs
13 hrs
14 hrs
15 hrs
16 hrs
17 hrs
18 hrs
19 hrs
20 hrs
21 hrs
22 hrs
23 hrs
24 hrs

TOTAL

5
5
20
30
30
65
100
80
120
84
20
15

2
3
15
18
33
33
60
60
46
40
17
10

5
7
30
50
70
55
60
40
120
121
10
5

1
2
5
5
40
32
40
50
22
20
5
1

574

337

573

223

BUS
B2

B3

SEMI TRAYLER
C3

C2

S
C4

T2-S1

1
1
2
3
8
2
15
16
4
4
2
1

0
0
5
3
7
5
3
2
5
3
1
0

1
1
6
5
7
8
20
10
16
16
3
5

0
0
3
5
10
14
7
8
4
8
3
2

0
1
0
0
0
1
0
2
0
3
0
0

0
1
0
0
3
2
0
0
0
0
2
1

59

34

98

64

SEMI TRAYLER
T2-S3
T3-S1

T2-S2

TRAYLER
T3-S2

T3-S3

C2-R2

0
2
0
1
4
6
0
2
0
0
0
0

1
0
3
1
0
2
0
0
4
0
2
1

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
1

1
4
2
0
3
0
3
0
2
1
3
1

6
5
4
3
11
15
4
0
29
20
8
10

1
0
3
0
0
2
4
0
0
3
2
1

15

14

20

115

16

TRAYLER
C2-R3
C3-R2

TOTAL

C3-R3

0
2
0
0
0
1
4
0
0
2
1
0

0
0
0
0
2
1
0
1
0
3
0
1

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

10

0
0
0
0
0
0
0
24
34
98
124
229
244
320
273
373
329
81
55
0
0
0
0
0
0
2184

CUADRO VOLUMEN DE AFORO VEHICULAR


VEHICULO
AUTO
CAMIONETA
PICK UP
MICROBUS
BUSETA MICRO
B2
B3
C2
C3
C4
T2 - S1
T2 - S2
T2 - S3
T3 - S1
T3 - S2
T3 - S3
C2 -R2
C2 - R3
C3 - R2
C3 - R3
TOTAL

LUNES

MARTES MIRCOLES JUEVES

VIERNES

582

574

581

499

601

411

337

455

230

364

513

573

766

489

598

162

223

152

205

177

34
34
129
52
16
2
4
9
7
24
188
10
3
3
7
2190

59
34
98
64
7
9
15
14
6
20
115
16
10
8
2
2184

93
51
103
168
72
142
41
44
45
74
70
34
16
17
13
2937

46
29
86
132
9
16
20
16
9
17
146
12
16
8
7
1992

80
53
178
229
50
70
59
64
58
82
126
27
15
9
9
2849

1. CALCULAR EL VOLUMEN DE TRANSITO SEMANAL


TS =

17142 Veh. Mixt/sem.

2. CALCULO DE TRANSITO PROMEDIO DIARIO SEMANAL (TPDS)


TPDS =

2448.86 Veh.Mist/dia

3. DETERMINAR EL DIA DE LA MAXIMA DEMANDA


Respuesta =

2964 Veh. Mixtos que corresponde al dia Miercoles

4. GRAFICO DEL VEHICULO DIARIO

GRAFICO DE VOLUMEN DIARIO


3500
3000

2937

2849

2964

GRAFICO DE VOLUMEN DIARIO


3500
2937

3000
2500

2190

2184

2026

1992

2000

2964

2849

1500
1000
500

Vehiculo del Dia Lunes

LUNES

MARTES

MIRCOLES

JUEVES
DIAS

VIERNES

SBADO

GRAFICO VEHICULO - LUNES

700
600
500
400
300
200
100
0

LUNES

DOMINGO

Vehiculo del Dia Martes

GRAFICO VEHICULO - MARTES

700
600
500
400
300
200
100
0

Vehiculo d el Dia M iercoles

MARTES

GRAFICO VEHICULO - MIERCOLES

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

MIERCOLES

200
100
0

Vehiculo del Dia Jueves

MIERCOLES

GRAFICO VEHICULO - JUEVES

600
500
400
300
200
100
0

Vehiculo del Dia Viernes

JUEVES

700
600
500
400
300
200
100

GRAFICO VEHICULO - VIERNES

400
300
200
100
0

Vehiculo del Dia Sabado

VIERNES

GRAFICO VEHICULO - SABADO

600
500
400
300
200
100
0

Vehiculo d el Dia Dom ing o

SABADO

800
700
600
500
400

GRAFICO VEHICULO - DOMINGO

Vehiculo

800
700
600
500
400
300
200
100
0

PORCENTAJES %

DOMINGO

RESUMEN SEMANAL

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

5. CALCULO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ANUAL


FCA =
n=

31.37 %
20 aos

r=

0.045

6. DETERMINAR DEL IMDA


6.1. CALCULO DE DESVIACION ESTANDAR MUESTRAL (S)
S=

445.06 Veh. Mixto/ dia

6.2. CALCULO DE LA DESVIACION ESTANDAR POBLACIONAL


=

166.82

6.3. CALCULO DE IMDA


K = coeficiente de confiabilidad

IMDA = (+)
IMDA = (-)

90% =
95% =

1.64
1.96

2775.83 Veh. Mix./dia


2121.88 Veh. Mix./dia

7. CALCULO DE EJE EQUIVALENTE


IMDA =
FS =
FC =

2775.83 Veh. Mix./dia


0.5
0.5

FVC (Flexibles): De la Tabla


FP =
N=
FCA=

VEHICULO
AUTO
CEMIONETA
PICK UP
MICROBUS
BUSETA MICRO
B2
B3
B4

2.17
365
31.37

IMD
FS
633.48

FC
0.5

FVC
FP
0.5
0.0008

2.17

434.30

0.5

0.5

0.0122

2.17

675.42

0.5

0.5

0.022

2.17

207.11

0.5

0.5

2.17

69.63
45.18
#REF!

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

4.5
2.631
3.897

2.17
2.17
2.17

C2
C3
C4
T2 - S1
T2 - S2
T2 - S3
T3 - S1
T3 - S2
T3 - S3
C2 -R2
C2 - R3
C3 - R2
C3 - R3
TOTAL

134.08
139.26
41.78
55.87
29.96
32.55
27.69
53.11
140.23
23.80
12.47
10.53
9.39
#REF!

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

4.504
3.285
2.774
7.742
6.523
6.21
6.523
5.304
4.991
10.98
9.761
9.761
8.542

2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17

SBADO DOMINGO

TOTAL

457

618

3912

22.82

349

536

2682

15.65

545

687

4171

24.33

172

188

1279

7.46

31
29
129
55
18
3
4
9
7
24
171
9
3
4
7
2026

87
49
105
160
86
103
42
45
39
87
50
39
14
16
13
2964

430
279
828
860
258
345
185
201
171
328
866
147
77
65
58
17142

2.51
1.63
4.83
5.02
1.51
2.01
1.08
1.17
1.00
1.91
5.05
0.86
0.45
0.38
0.34
100.00

DIARIO
2964

DIARIO
2964

2026

SBADO

LUNES

DOMINGO

MARTES

ERCOLES

UEVES

VIERNES

ABADO

OMINGO

AL

FCA

EE

365

31.37

3147.95

365

31.37

32912.23

365

31.37

92299.97

365

31.37

1286498.32

365
365
365

31.37
31.37
31.37

1946344.22
738352.47
#REF!

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
31.37
N Resp. E

3751175.63
2841662.56
719887.85
2686649.06
1213829.78
1255527.81
1121972.39
1749911.31
4347545.56
1623522.66
756003.35
638184.64
498340.57
#REF!

582
411
513
162
34
34
129
52
16
2
4
9
7
24
188
10

3
3
7

2190