Sie sind auf Seite 1von 5

Lokativ / Lokativ

Der Lokativ antwortet auf die Frage (o) komu? / (o) kome? (über wen?) oder (o) čemu?
(worüber?) Der Lokativ wird immer nach Präpositionen verwendet. Lokativ ist auch jener
Kasus, mit dem ein Ort bezeichnet wird. In diesem Fall antwortet er auf die Frage gdje? /
gde? (wo?)

LOKATIV
Maskulinum Femininum Neutrum
Singular
Maskuline Nomen enden auf -u Feminine Nomen enden auf -i Nomen des Neutrums enden auf -u
profesor-u knjiz-i slov-u
vlak-u laž-i mor-u
puž-u
Beim Anfügen der Endung -i
kommt es zu folgendem
Lautwandel:
k, g, h + -i > c, z, s
Plural
Maskuline Nomen bilden den Feminine Nomen bilden den Plural Nomen des Neutrums bilden den
Plural mit der Endung -ima mit der Endung -ama oder -ima Plural mit der Endung -ima
profesor-ima knjig-ama slov-ima
vlak-ov-ima laž-ima mor-ima
puž-ev-ima
Bei femininen Nomen, die auf
einen Konsonanten enden, wird
Endung -ima angehängt.

Pr(ij)edlozi u lokativu / Präpositionen im Lokativ

Der Lokativ steht immer in Kombination mit einer Präposition.

• na / auf – bezeichnet einen Ort auf oberer Seite oder auf einer Oberfläche, aber auch eine
Zeit, Mittel, Attribut und andere:

Kapa je na glavi.
Knjiga je na stolu.
Na kraju dana.
Svirati na tamburici.

• o / über - bezeichnet ein Objekt:

On često priča o njima.

• po / nach, in, auf - bezeichnet die Verbreitung auf einer Oberfläche oder in einem Raum,
aber auch eine Bewegung auf der Oberfläche, eine Zeitdauer, eine Art und andere:

Po selu ima puno sn(ij)ega.


Ona se šeće po gradu.
Po noći spavam, a po danu radim.
© Rončević
• pri / bei - die einzige Präposition, die nur dem Lokativ angehört; bezeichnet einen Ort in der
Nähe, neben etwas:

Oni su pri vrhu zgrade.


Ispit je pri kraju.

• u / in, im - bezeichnete einen Ort im Inneren von etwas, des weiteren eine Zeit usw.:

D(j)eca su u školi.
Knjige su u torbi.
U rujnu/septembru imamo praznike.

© Rončević
Upišite lokativ imenica u jednini:

U… U…
siječanj _______________ januar _______________ Januar
veljača _______________ februar _______________ Februar
ožujak _______________ mart _______________ März
travanj _______________ april _______________ April
svibanj _______________ maj _______________ Mai
lipanj _______________ jun _______________ Juni
srpanj _______________ jul _______________ Juli
kolovoz _______________ avgust _______________ August
rujan _______________ septembar _______________ September
listopad _______________ oktobar _______________ Oktober
studeni _______________ novembar _______________ November
prosinac _______________ decembar _______________ Dezember

Upišite lokativ imenica u jednini (strane sv(ij)eta):

Na…
s(j)ever _______________ Norden
jug _______________ Süden
zapad _______________ Westen
istok _______________ Osten

Upišite lokativ imenica u jednini:

Ja sam u… Ja sam na…


u _________________ (kazalište/pozorište) na _________________ (fakultet/univerzitet)
u _________________ (grad) na _________________ (izlet)
u _________________ (hotel) na _________________ (izložba)
u _________________ (kino) na _________________ (večera)
u _________________ (kuća) na _________________ (koncert)
u _________________ (muzej) na _________________ (posao)
u _________________ (restoran) na _________________ (predavanje)
u _________________ (selo) na _________________ (ručak)
u _________________ (škola) na _________________ (sastanak)

© Rončević
Postavite pitanja:

D(j)eca su u parku. ___________________________________________


___________________________________________
Studenti su na fakultetu/univerzitetu. ___________________________________________
___________________________________________
D(j)evojke su na plaži. ___________________________________________
___________________________________________
Ana je u školi. ___________________________________________
___________________________________________
Zoran je u autobusu. ___________________________________________
___________________________________________
Predstava je u selu. ___________________________________________

Upišite lokativ imenica u jednini:

Sarajevo je u ___________ (Bosna i Hercegovina)


Beč je u ___________ (Austrija) Berlin je u ___________ (N(j)emačka)
Pariz je u ___________ (Francuska) Atena je u ___________ (Grčka)
Oslo je u ___________ (Norveška) Beograd je u ___________ (Srbija)
Zagreb je u ___________ (Hrvatska) London je u ___________ (Engleska)
Bratislava je u ___________ (Slovačka) Ljubljana je u ___________ (Slovenija)
Prag je u ___________ (Češka) Moskva je u ___________ (Rusija)
Varšava je u ___________ (Poljska) Kijev je u ___________ (Ukrajina)
Skoplje je u ___________ (Makedonija) Ankara je u ___________ (Turska)

Dovršite rečenice:

Ja živim u _______________________________________________________
Ja studiram u _______________________________________________________
U siječnju/januraru _______________________________________________________
U kolovozu/avgustu _______________________________________________________
Razmišljam o _______________________________________________________

© Rončević
Postavite pitanja:

Turisti su na otoku. _______________________________________


_______________________________________
Grčka je poznata po Aristotelu. _______________________________________
_______________________________________
Studenti govore o gramatici. _______________________________________
_______________________________________
Maja i Sandra u srpnju/julu leže na plaži. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Prijatelji govore o nogometu/fudbalu. _______________________________________
_______________________________________
Mi se vozimo u vlaku. _______________________________________
_______________________________________
Novinari pišu o politici. _______________________________________
_______________________________________
U veljači/februaru učimo za ispite. _______________________________________
_______________________________________
Vi razgovarate o prijateljima/drugovima. _______________________________________
_______________________________________
Prijatelji/drugovi su u restoranu na večeri. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Austrija je poznata po Mocartu. _______________________________________
_______________________________________
Političari razgovaraju o državi. _______________________________________
_______________________________________
Učenici su u razredu. _______________________________________
_______________________________________
Knjiga je u ruci. _______________________________________
_______________________________________

© Rončević