Sie sind auf Seite 1von 18

PERHIT

Lokasi
hari/Tanggal
Waktu

Bacaan Rambu Sudut V Sudut H


No Titik Tinggi Alat
Ba Bt Bb ◦ ` " ◦ ` "
A 1.282
TB − − − 0 0 0
P1 1.691 1.511 1.331 78 45 50
G1 1.286 1.219 1.152 188 19 20
G2 1.249 1.163 1.077 297 16 10
B 1.651 1.287 0.922 327 8 20
B
A 1.463 − − − 0 0 0
G3 1.588 1.300 1.011 14 26 0
G4 1.200 1.106 1.012 32 29 50
G5 1.282 1.168 1.053 52 4 50
G6 1.413 1.214 1.014 70 41 0
G7 1.523 1.448 1.372 102 0 0
G8 1.887 1.779 1.671 137 12 40
P2 1.781 1.632 1.482 200 34 30
P3 1.738 1.519 1.300 259 22 50
C 1.820 1.473 1.125 81 22 50

C B 1.411 − − − 0 0 0
G9 1.520 1.361 1.201 345 14 10
G10 1.545 1.350 1.155 327 46 50
G11 1.339 1.165 0.990 40 10 50
G12 1.350 1.131 0.911 34 38 40
G13 1.540 1.237 0.933 59 43 50
G14 1.595 1.288 0.980 59 57 40
G15 1.640 1.284 0.928 67 20 20
G16 1.609 1.255 0.900 92 45 30
G17 1.685 1.314 0.942 94 19 0
G18 1.621 1.348 1.075 97 5 40
G19 1.188 0.895 0.601 121 44 40
G20 1.475 1.357 1.239 162 47 10
D 1.761 1.381 1.000 94 37 10

D C 1.358 − − − 0 0 0
G21 1.388 1.365 1.342 294 7 40
G22 1.621 1.385 1.149 277 54 0
E 1.875 1.640 1.405 273 36 30
E D 1.352 − − − 0 0 0
P4 1.327 1.288 1.249 157 58 50
G23 1.421 1.116 0.810 257 5 20
PERHITUNGAN KOORDINAT

Azimuth ∆x ∆y Beda Tinggi


Jarak (m) Jarak Datar
◦ ` " Jarak.sin ἀ Jarak.cos ἀ

78 45 50 36 36 35.310 7.015 -0.229


188 19 20 13.4 13.4 -1.940 -13.259 0.063
297 16 10 17.2 17.2 -15.288 7.881 0.119
327 8 20 72.9 72.9 -39.556 61.235 -0.0045

161 34 20 57.7 57.7 18.239 -54.741 0.164


179 38 10 18.8 18.8 0.119 -18.800 0.357
199 13 10 22.9 22.9 -7.538 -21.624 0.296
217 49 20 39.9 39.9 -24.467 -31.518 0.250
249 8 20 15.1 15.1 -14.110 -5.377 0.016
284 21 0 21.6 21.6 -20.926 5.353 -0.316
347 42 50 29.9 29.9 -6.363 29.215 -0.169
46 31 10 43.8 43.8 31.782 30.139 -0.056
228 31 10 69.5 69.5 -52.068 -46.034 -0.010

213 45 20 31.9 31.9 -17.725 -26.522 0.051


196 18 0 39 39 -10.946 -37.432 0.061
88 42 0 34.9 34.9 34.891 0.792 0.247
83 9 50 43.9 43.9 43.588 5.225 0.281
108 15 0 60.7 60.7 57.647 -19.009 0.175
108 28 50 61.5 61.5 58.329 -19.494 0.124
115 51 30 71.2 71.2 64.071 -31.054 0.127
141 16 40 70.9 70.9 44.351 -55.315 0.157
142 50 10 74.3 74.3 44.884 -59.210 0.098
145 36 50 54.6 54.6 30.836 -45.059 0.063
170 15 50 58.7 58.7 9.927 -57.855 0.517
211 18 20 23.6 23.6 -12.263 -20.164 0.054
143 8 20 76.1 76.1 45.651 -60.887 0.031

257 16 0 4.6 4.6 -4.487 -1.014 -0.007


241 2 20 47.2 47.2 -41.298 -22.855 -0.027
236 44 50 47 47 -39.304 -25.772 -0.282
214 43 40 7.8 7.8 -4.443 -6.411 0.064
313 50 10 61.1 61.1 -44.073 42.318 0.237
Koordinat x Koordinat y Elevasi Keterangan

0 0 0

35.310 7.015 -0.229


33.370 -6.244 0.063
18.082 1.636 0.119
-21.474 62.872 -0.0045

-21.474 62.872
-3.234 8.130 0.164
-3.115 -10.669 0.357
-10.653 -32.293 0.296
-35.121 -63.811 0.250
-49.231 -69.188 0.016
-70.157 -63.834 -0.316
-76.519 -34.619 -0.169
-44.738 -4.480 -0.056
-96.806 -50.515 -0.010

-96.806 -50.515
-114.531 -77.037 0.051
-125.477 -114.469 0.061
-90.586 -113.677 0.247
-46.998 -108.452 0.281
10.649 -127.461 0.175
68.977 -146.955 0.124
133.048 -178.009 0.127
177.399 -233.324 0.157
222.284 -292.535 0.098
253.120 -337.594 0.063
263.047 -395.448 0.517
250.784 -415.612 0.054
296.435 -476.499 0.031

296.435 -476.499
291.948 -477.513 -0.007
250.651 -500.368 -0.027
211.346 -526.140 -0.282
211.346 -526.140
206.903 -532.550 0.064
162.830 -490.233 0.237
CARA MENCARI AZIMUTH :

A:
1. AB + G3 - 180˚ = 327˚08'20" + 14˚26'00" -180˚ = 161˚34'20"

2. AB + G4 - 180˚ = 327˚08'20" + 32˚29'50" -180˚ = 179˚38'10"

3. AB + G5 - 180˚ = 327˚08'20" + 52˚04'50" -180˚ = 199˚13'10"

4. AB + G6 - 180˚ = 327˚08'20" + 70˚41'00" -180˚ = 217˚49'20"

5. AB + G7 - 180˚ = 327˚08'20" + 102˚00'00" -180˚ = 249˚08'20"

6. AB + G8 - 180˚ = 327˚08'20" + 137˚12'40" -180˚ = 284˚21'00"

7. AB + P2 - 180˚ = 327˚08'20" + 200˚34'30" -180˚ = 347˚42'50"

8. AB + P3 - 180˚ = 327˚08'20" + 259˚22'50" -180˚ = 406˚31'10" - 360˚ = 46˚31'10"

9. AB + C - 180˚ = 327˚08'20" + 81˚22'50" -180˚ = 228˚31'10"

B:
1. BC+ G9 - 180˚ = 228˚31'10" + 345˚14'10" -180˚ = 393˚45'20" - 360˚ = 33˚45'20"

2. BC + G10 - 180˚ = 228˚31'10" + 327˚46'50" -180˚ = 376˚18'00" - 360˚ = 16˚18'00"

3. BC + G11 - 180˚ = 228˚31'10" + 40˚10'50" -180˚ = 88˚42'00"

4. BC + G12 - 180˚ = 228˚31'10" + 34˚38'40" -180˚ = 83˚09'50"

5. BC + G13 - 180˚ = 228˚31'10" + 59˚43'50" -180˚ = 108˚15'50"

6. BC + G14 - 180˚ = 228˚31'10" + 59˚57'40" -180˚ = 108˚28'50"

7. BC + G15 - 180˚ = 228˚31'10" + 67˚20'20" -180˚ = 115˚51'30"

8. BC + G16 - 180˚ = 228˚31'10" + 92˚45'30" -180˚ = 141˚16'40"

9. BC + G17 - 180˚ = 228˚31'10" + 94˚19'00" -180˚ = 142˚50'10"

10. BC + G18 - 180˚ = 228˚31'10" + 97˚05'40" -180˚ = 145˚36'50"

11. BC + G19 - 180˚ = 228˚31'10" + 121˚44'40" -180˚ = 170˚15'50"

12. BC + G20 - 180˚ = 228˚31'10" + 162˚47'10" -180˚ = 211˚18'20"

13. BC + D - 180˚ = 228˚31'10" + 94˚37'10" -180˚ = 143˚08'20"


D:
1. CD + G21 - 180˚ = 143˚08'20" + 294˚07'40" -180˚ = 257˚16'00"

2. CD + G22 - 180˚ = 143˚08'20" + 277˚54'00" -180˚ = 241˚02'20"

3. CD + E - 180˚ = 143˚08'20" + 273˚36'30" -180˚ = 236˚44'50"

E:
1. DE + P4 - 180˚ = 236˚44'50" + 157˚58'50" -180˚ = 214˚43'40"

2. DE + G23 - 180˚ = 236˚44'50" + 257˚05'20" -180˚ = 313˚50'10"

CARA MENGHITUNG ∆X : CARA MENGHITUNG ∆Y :

A: A:
1. Jarak x Sin =ꭤ 36 x sin 78˚45'50" = 35,310 1. Jarak x Cos ꭤ = 36 x sin 7

2. Jarak x Sin ꭤ = 13,4 x sin 188˚19'20" = -1,940 2. Jarak x Cos ꭤ = 13,4 x sin

3. Jarak x Sin ꭤ = 17,2 x sin 297˚08'20" = -15,288 3. Jarak x Cos ꭤ = 17,2 x sin

4. Jarak x Sin ꭤ = 72,9 x sin 297˚16'10" = -39,556 4. Jarak x Cos ꭤ = 72,9 x sin

B: B:
1. Jarak x Sin ꭤ = 57,7 x sin 161˚34'20" = 18,239 1. Jarak x Cos ꭤ = 57,7 x Co

2. Jarak x Sin ꭤ = 18,8 x sin 179˚38'10" = 0,119 2. Jarak x Cos ꭤ = 18,8 x Co

3. Jarak x Sin ꭤ = 22,9 x sin 199˚13'10" = -7,538 3. Jarak x Cos ꭤ = 22,9 x Co

4. Jarak x Sin ꭤ = 39,9 x sin 217˚49'20" = -24,467 4. Jarak x Cos ꭤ = 39,9 x Co

5. Jarak x Sin ꭤ = 15,1 x sin 249˚08'20" = -14,110 5. Jarak x Cos ꭤ = 15,1 x Co

6. Jarak x Sin ꭤ = 21,6 x sin 284˚21'00" = -20,926 6. Jarak x Cos ꭤ = 21,6 x Co

7. Jarak x Sin ꭤ = 29,9 x sin 347˚42'50" = -6,363 7. Jarak x Cos ꭤ = 29,9 x Co

8. Jarak x Sin ꭤ = 43,8 x sin 46˚31'10" = -31,782 8. Jarak x Cos ꭤ = 43,8 x Co


9. Jarak x Sin ꭤ = 69,5 x sin 228˚31'10" = -52,068 9. Jarak x Cos ꭤ = 69,5 x Co

C: C:
1. Jarak x Sin ꭤ = 31,9 x sin 213˚45'20" = -17,725 1. Jarak x Cos ꭤ = 31,9 x Co

2. Jarak x Sin ꭤ = 39 x sin 196˚18'00" = -10,946 2. Jarak x Cos ꭤ = 39 x Cos 1

3. Jarak x Sin ꭤ = 34,9 x sin 88˚42'00" = 34,891 3. Jarak x Cos ꭤ = 34,9 x Co

4. Jarak x Sin ꭤ = 43,9 x sin 83˚09'50" = 43,588 4. Jarak x Cos ꭤ = 43,9 x Co

5. Jarak x Sin ꭤ = 60,7 x sin 108˚15'00" = 57,647 5. Jarak x Cos ꭤ = 60,7 x Co

6. Jarak x Sin ꭤ = 61,5 x sin 108˚28'50" = 58,392 6. Jarak x Cos ꭤ = 61,5 x Co

7. Jarak x Sin ꭤ = 71,2 x sin 115˚51'30" = 64,071 7. Jarak x Cos ꭤ = 71,2 x Co

8. Jarak x Sin ꭤ = 70,9 x sin 141˚16'40" = 44,351 8. Jarak x Cos ꭤ = 70,9 x Co

9. Jarak x Sin ꭤ = 74,3 x sin 142˚50'10" = 44,884 9. Jarak x Cos ꭤ = 74,3 x Co

10. Jarak x Sin ꭤ = 54,6 x sin 145˚36'50" = 30,836 10. Jarak x Cos ꭤ = 54,6 x C

11. Jarak x Sin ꭤ = 58,7 x sin 170˚15'50" = 9,927 11. Jarak x Cos ꭤ = 58,7 x C

12. Jarak x Sin ꭤ = 23,6 x sin 211˚18'20" = -12,263 12. Jarak x Cos ꭤ = 23,6 x C

13. Jarak x Sin ꭤ = 76,1 x sin 143˚08'20" = 45,651 13. Jarak x Cos ꭤ = 76,1 x C

D: D:
1. Jarak x Sin ꭤ = 4,6 x sin 257˚16'00" = -4,487 1. Jarak x Cos ꭤ = 4,6 x Cos

2. Jarak x Sin ꭤ = 47,2 x sin 241˚02'20" = -41,298 2. Jarak x Cos ꭤ = 47,2 x Co

3. Jarak x Sin ꭤ = 47 x sin 236˚44'50" = -39,304 3. Jarak x Cos ꭤ = 47 x Cos 2

E: E:
1. Jarak x Sin ꭤ = 7,8 x sin 214˚43'40" = -4,443 1. Jarak x Cos ꭤ = 7,8 x Cos

2. Jarak x Sin ꭤ = 61,1 x sin 313˚50'10" = -44,073 2. Jarak x Cos ꭤ = 61,1 x Co

CARA MENCARI BEDA TINGGI : CARA MENCARI KOORDINA

A: A:
1. TA - BT = 1,282 -151,1 = -0,229 1. Jarak ∆X + 0 = 35,310 + 0
2. TA - BT = 1,282 - 1,219 = 0,063 2. Jarak ∆X + 35,310 = -1,9

3. TA - BT = 1,282 - 1,163 = 0,119 3. Jarak ∆X + 33,370 = -15,

4. TA - BT = 1,282 - 1,287 = -0,045 4. Jarak ∆X + 18,082 = -39

B: B :
1. TA - BT = 1,463 - 1,300 = 0,164 1. Jarak ∆X + (-21,474) = 18

2. TA - BT = 1,463 - 1,106 = 0,357 2. Jarak ∆X + -3,234 = 0,11

3. TA - BT = 1,463 - 1,168 = 0,296 3. Jarak ∆X + -3,115 = -7,53

4. TA - BT = 1,463 - 1,214 = 0,250 4. Jarak ∆X + -10,653 = -24

5. TA -BT = 1,463 - 1,448 = 0,016 5. Jarak ∆X + -35,121 = -14,

6. TA - BT = 1,463 - 1,779 = -0,316 6. Jarak ∆X + -49,231 = -20

7. TA - BT = 1,463 - 1,632 = -0,169 7. Jarak ∆X + -70,157 = -6,3

8. TA - BT = 1,463 - 1,519 = -0,056 8. Jarak ∆X + -76,519 = 31,

9. TA - BT = 1,463 - 1,473 = -0,010 9. Jarak ∆X + -44,738 = -52

C: C:
1. TA - BT = 1,411 - 1,361 = 0,051 1. Jarak ∆X + -98,806 = -17

2. TA - BT = 1,411 - 1,350 = 0,061 2. Jarak ∆X + -114,531 = -1

3. TA - BT = 1,411 - 1,165 = 0,247 3. Jarak ∆X + -125,477 = 34

4. TA - BT = 1,411 - 1,131 = 0,281 4. Jarak ∆X + -90,586 = 43,

5. TA - BT = 1,411 - 1,237 = 0,175 5. Jarak ∆X + -46,998 = 57,

6. TA - BT = 1,411 - 1,288 = 0,124 6. Jarak ∆X + 10,649 = 58,3

7. TA - BT = 1,411 - 1,284 = 0,127 7. Jarak ∆X + 68,977 = 64,0

8. TA - BT = 1,411 - 1,255 = 0,157 8. Jarak ∆X +133,048 = 44,

9. TA - BT = 1,411 - 1.314 = 0,098 9. Jarak ∆X + 177,399 = 44

10. TA - BT = 1,411 - 1,348 = 0,063 10. Jarak ∆X + 222,284 = 3

11. TA - BT = 1,411 - 0,895 = 0,517 11. Jarak ∆X + 253,120 = 9


12. TA - BT = 1,411 - 1,357 = 0,054 12. Jarak ∆X + 263,047 = -1

13. TA -BT = 1,411 - 1,381 = 0,031 13. Jarak ∆X + 250,784 = 4

D: D:
1. TA - BT = 1,358 - 1,365 = -0,007 1. Jarak ∆X + 296,435 = -4,

2. TA - BT = 1,358 - 1,385 = -0,027 2. Jarak ∆X + 291,948 = -41

3. TA - BT = 1,358 - 1,540 = -0,282 3. Jarak ∆X + 250,651 = -39

E: E:
1. TA - BT = 1,352 - 1,288 = 0,064 1. Jarak ∆X + 211,346 = -4,

2. TA - BT = 1,352 - 1,100 = 0,237 2. Jarak ∆X + 206,903 = -44

CARA MENCARI KOORDINAT Y : ELEVASI :

A: A:
1. Jarak ∆Y + 0 = 7,015 + 0 = 7,015 1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0

2. Jarak ∆Y + 7,015 = -13,259 + 7,015 = -6,244 2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

3. Jarak ∆Y + -6,244 = 7,881 + -6,244 = 1,636 3. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

4. Jarak ∆Y + 1,636 = 61, 235 + 1,636 = 62,872 4. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0

B: B:
1. Jarak ∆Y + 62,872 = -54,741 + 62,872 = 8,130 1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

2. Jarak ∆Y + 8,130 = -18,800 + 8,130 = -10,669 2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

3. Jarak ∆Y + -10,669 = -21,624 + -10,669 = -32,293 3. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

4. Jarak ∆Y + -32,293 = -31,518 + -32,293 = 63,811 4. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

5. Jarak ∆Y + -63,811 = -5,377 + -63,811 = -69,188 5. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

6. Jarak ∆Y + -69,188 = 5,353 + -69,188 = -63,834 6. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0

7. Jarak ∆Y + -63,834 = 29,215 + -63,834 = -34,619 7. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0

8. Jarak ∆Y + -34,619 = 30,139 + -34,619 = -4,480 8. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0

9. Jarak ∆Y + -4,480 = -46,034 + -4,480 = -50,515 9. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0


C: C:
1. Jarak ∆Y + -50,515 = -26,522 + -50,515 = -77,037 1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

2. Jarak ∆Y + -77,037 = -37,432 + -77,037 = -114,469 2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

3. Jarak ∆Y + -114,469 = 0,792 + -114,469 = -113,677 3. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

4. Jarak ∆Y + -113,677 = 5,225 + -113,677 = -108,452 4. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

5. Jarak ∆Y + -108,452 = -19,009 + -108,452 = -127,461 5. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

6. Jarak ∆Y + -127,461 = -19,494 + -127,461 = -146,955 6. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

7. Jarak ∆Y + -146,955 = -31,054 + -146,955 = -178,009 7. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

8. Jarak ∆Y + -178,009 = -55,315 + -178,009 = -233,324 8. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

9. Jarak ∆Y + -233,324 = -59,210 + -233,324 = -292,535 9. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,

10. Jarak ∆Y + -292,535 = -45,059 + -292,535 = -337,594 10. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0

11. Jarak ∆Y + -337,594 = -57,855 + -337,594 = -395,448 11. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0

12. Jarak ∆Y + -395,448 = -20,164 + -395,448 = -415,612 12. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0

13. Jarak ∆Y + -415,612 = -60,887 + -415,612 = -476,499 13. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0

D: D:
1. Jarak ∆Y + -476,499 = -1,014 + -476,499 = -477,513 1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0

2. Jarak ∆Y + -477,513 = -22,855 + -477,513 = -500,368 2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0

3. Jarak ∆Y + -500,368 = -25,772 + -500,368 = -526,140 3. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0

E: E:
1. Jarak ∆Y + -526,140 = -6,411 + -526,140 = -532,550
1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,
2. Jarak ∆Y + -532,550 = 42,318 + -532,550 = -490,233
2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,
CARA MENCARI JARAK :
A:
1. BA-BB x 100 = 1,691-1,331 x100 = 36

2. BA-BB x 100 = 1,286-1,152 x100 = 13,4

3. BA-BB x 100 = 1,249-1,077 x100 = 17,2

4. BA-BB x 100 = 1,651-0, 922 x100 = 72,9

B:
1. BA-BB x 100 = 1,588-1,011 x100 = 57,7

2. BA-BB x 100 = 1,200-1,012 x100 = 18,8

3. BA-BB x 100 = 1,282-1,053 x100 = 22,9

4. BA-BB x 100 = 1,413-1,014 x100 = 39,9

5. BA-BB x 100 = 1,523-1,372 x100 = 15,1

6. BA-BB x 100 = 1,887-1,671 x100 = 21,6

7. BA-BB x 100 = 1,781-1,482 x100 = 29,9

8. BA-BB x 100 = 1,738-1,300 x100 = 43,8

9. BA-BB x 100 = 1,820-1,125 x100 = 69,5

C:
1. BA-BB x 100 = 1,520 -1,201 x100 = 31,9

2. BA-BB x 100 = 1,545 -1,155 x100 = 39

3. BA-BB x 100 = 1,339 - 0,990 x100 = 34,9

4. BA-BB x 100 = 1,350 - 0,911 x100 = 43,9

5. BA-BB x 100 = 1,540 - 0,930 x100 = 60,7

6. BA-BB x 100 = 1,595 - 0,980 x100 = 61,5

7. BA-BB x 100 = 1,640 - 0,928 x100 = 71,2

8. BA-BB x 100 = 1,609 - 0,900 x100 = 70,9

9. BA-BB x 100 = 1,685 - 0,942 x100 = 74,3


10. BA-BB x 100 = 1,621 - 1,075 x100 = 54,6

12. BA-BB x 100 = 1,188 - 0,600 x100 = 58,7

13. BA-BB x 100 = 1,475 - 1,239 x100 = 23,6

14. BA-BB x 100 = 1,761 - 1,000 x100 = 76,1

D:
1. BA-BB x 100 = 1,388 - 1,342 x100 = 4,6

2. BA-BB x 100 = 1,621 - 1,149 x100 = 47,2

3. BA-BB x 100 = 1,875 - 1,405 x100 = 47

E:
1. BA-BB x 100 = 1,327 - 1,249 x100 = 7,8

2. BA-BB x 100 = 1,421 - 0,810 x100 = 61,1

CARA MENGHITUNG ∆Y :

1. Jarak x Cos ꭤ = 36 x sin 78˚45'50" = 7,015

2. Jarak x Cos ꭤ = 13,4 x sin 188˚19'20" = -13,259

3. Jarak x Cos ꭤ = 17,2 x sin 297˚08'20" = 7,881

4. Jarak x Cos ꭤ = 72,9 x sin 297˚16'10" = 61,235

1. Jarak x Cos ꭤ = 57,7 x Cos 161˚34'20" = -54,741

2. Jarak x Cos ꭤ = 18,8 x Cos 179˚38'10" = -18,800

3. Jarak x Cos ꭤ = 22,9 x Cos 199˚13'10" = -21,624

4. Jarak x Cos ꭤ = 39,9 x Cos 217˚49'20" = -31,518

5. Jarak x Cos ꭤ = 15,1 x Cos 249˚08'20" = -5,377

6. Jarak x Cos ꭤ = 21,6 x Cos 284˚21'00" = 5,353

7. Jarak x Cos ꭤ = 29,9 x Cos 347˚42'50" = 29,215

8. Jarak x Cos ꭤ = 43,8 x Cos 46˚31'10" = 30,139


9. Jarak x Cos ꭤ = 69,5 x Cos 228˚31'10" = -46,034

1. Jarak x Cos ꭤ = 31,9 x Cos 213˚45'20" = -26,522

2. Jarak x Cos ꭤ = 39 x Cos 196˚18'00" = -37,432

3. Jarak x Cos ꭤ = 34,9 x Cos 88˚42'00" = 0,792

4. Jarak x Cos ꭤ = 43,9 x Cos 83˚09'50" = 5,225

5. Jarak x Cos ꭤ = 60,7 x Cos 108˚15'00" = -19,009

6. Jarak x Cos ꭤ = 61,5 x Cos 108˚28'50" = -19,494

7. Jarak x Cos ꭤ = 71,2 x Cos 115˚51'30" = -31,054

8. Jarak x Cos ꭤ = 70,9 x Cos 141˚16'40" = -55,315

9. Jarak x Cos ꭤ = 74,3 x Cos 142˚50'10" = -59,210

10. Jarak x Cos ꭤ = 54,6 x Cos 145˚36'50" = -45,059

11. Jarak x Cos ꭤ = 58,7 x Cos 170˚15'50" = -57,855

12. Jarak x Cos ꭤ = 23,6 x Cos 211˚18'20" = -20,164

13. Jarak x Cos ꭤ = 76,1 x Cos 143˚08'20" = -60,887

1. Jarak x Cos ꭤ = 4,6 x Cos 257˚16'00" = -1,014

2. Jarak x Cos ꭤ = 47,2 x Cos 241˚02'20" = -22,855

3. Jarak x Cos ꭤ = 47 x Cos 236˚44'50" = -25,772

1. Jarak x Cos ꭤ = 7,8 x Cos 214˚43'40" = -6,411

2. Jarak x Cos ꭤ = 61,1 x Cos 313˚50'10" = -42,318

CARA MENCARI KOORDINAT X :

1. Jarak ∆X + 0 = 35,310 + 0 = 35,310


2. Jarak ∆X + 35,310 = -1,940 + 35,310 = 33,370

3. Jarak ∆X + 33,370 = -15,288 + 33,370 = 18,082

4. Jarak ∆X + 18,082 = -39,556 + 18,082 = -21,474

1. Jarak ∆X + (-21,474) = 18,239 + (-21,474) = -3,234

2. Jarak ∆X + -3,234 = 0,119 + -3,234 = -3,115

3. Jarak ∆X + -3,115 = -7,538 + -3,115 = -10,653

4. Jarak ∆X + -10,653 = -24,467 + -10,653 = -35,121

5. Jarak ∆X + -35,121 = -14,110 + -35,121 = -49,231

6. Jarak ∆X + -49,231 = -20,926 + 49,231 = -70,157

7. Jarak ∆X + -70,157 = -6,363 + -70,157 = -76,519

8. Jarak ∆X + -76,519 = 31,782 + -76,519 = -44,738

9. Jarak ∆X + -44,738 = -52,068 + 44,738 = -96,806

1. Jarak ∆X + -98,806 = -17,725 + -96,806 = -114,531

2. Jarak ∆X + -114,531 = -10,946 + -114,531 = -125,477

3. Jarak ∆X + -125,477 = 34,891 + -125,477 = -90,586

4. Jarak ∆X + -90,586 = 43,588 + -90,586 = -46,998

5. Jarak ∆X + -46,998 = 57,647 + -46,998 = 10,649

6. Jarak ∆X + 10,649 = 58,329 + 10,649 = 68,977

7. Jarak ∆X + 68,977 = 64,071 + 68,977 = 133,048

8. Jarak ∆X +133,048 = 44,351 + 133,048 = 177,399

9. Jarak ∆X + 177,399 = 44,884 + 177,399 = 222,284

10. Jarak ∆X + 222,284 = 30,836 + 222,284 = 253,120

11. Jarak ∆X + 253,120 = 9,927 + 253,120 = 263,047


12. Jarak ∆X + 263,047 = -12,263 + 263,047 = 250,784

13. Jarak ∆X + 250,784 = 45,651 + 250,784 = 296,435

1. Jarak ∆X + 296,435 = -4,487 + 296,435 = 291,948

2. Jarak ∆X + 291,948 = -41,298 + 291,948 = 250,651

3. Jarak ∆X + 250,651 = -39,304 + 250,651 = 211,346

1. Jarak ∆X + 211,346 = -4,443 + 211,346 = 206,903

2. Jarak ∆X + 206,903 = -44,073 + 206,903 = 162,830

1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,229 =-0,229

2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,063 = 0,063

3. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,119 = 0,119

4. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,0045 = -0,0045

1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,164 =0,164

2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,357 = 0,357

3. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,296 = 0,296

4. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,250 =0,250

5. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,016 = 0,016

6. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,316 = -0,316

7. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,169 =-0,169

8. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,056 = -0,056

9. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,010 =0,010


1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,051 = 0,051

2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,061 = 0,061

3. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,247 = 0,247

4. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,281 = 0,281

5. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,175 = 0,175

6. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,124 =0,124

7. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,127 = 0,127

8. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,157 = 0,157

9. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,098 =0,098

10. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,063 = 0,063

11. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,517 = 0,517

12. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,054 = 0,054

13. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,031 = 0,031

1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,007 = -0,007

2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,27 = -0,027

3. 0 + BEDA TINGGI = 0 + -0,282 = 0,282

1. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,064 =0,064

2. 0 + BEDA TINGGI = 0 + 0,237 = 0,237

Das könnte Ihnen auch gefallen