Sie sind auf Seite 1von 50

‫اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪2023‬‬
2023
2022 30
8 ....................... 1
9 .................................................................................
12 .................................................................................
12 ...........................................................................

14 .................2023 2
14 ........................................................................................
16 ...............................................................

18 ...... 2023 3
19 ......................... 2023
20.............................. 2023

28 ...........................................2023 4
29 .........................................................
30 ....................................
36 ..............................................
38 ................................................
41.....................................................

42 ..................................................................... 5

44 .............................................................. 6

47 .......................................................................... 7
9 2023
2023 68

2023

2023 171

2023

2023 10
1

36 10 5
130.13

4 2

75
148 147 76
49
130.13 130.13

330.66

11 2023
2023 12
1
15

2
15

3
4 31
31 31

5
1 31

6
20

7
20

9
31 20

30
8
20
22

13 2023
2023

2 1
28,1
3,3
4,6
2022

2,25 69
300
1 250.000 20.344
.2023 6,5
,2022

1,25
10,6 26

+5 100.000
.)2022

4 3

6 10
% 4,5 %4

% 70 300
%2

14 2023 2023 14
3
408,13 1
294,72
13,8+( 15,5+(

155,75
87,75
147,54
74,45
106,03
61,54
87,40
52,08

79,16 48,07
4
69,43 43,18

30,97 32,87
29,07 31,75

34,66
26,58
29,51
17,02

2023 9,65 2023 29,82

2022 8,13 2022 24,27

% 26
% 20,9 % 16,3

% 19,4 % 11,1
% 24,4 % 20,4 % 16,9

% 38,1 % 19,4 % 12,4


% 41,1 % 29,8 % 11,8
% 7,6
% 29,2 % 11,6
% 8,1
4
% 6,5 % 10,1
% 4,7 % 9,5
% 2,3 % 2,4

2022 2022

2023 2023

*
2
20.000*
75 1,044 800 % 2,5

3 1

4 2

15 2020 15
2023
2023

19-

% 34 +
781 583
2022 2021
% 47 +
104 71

2022 %3,2 2023 %2,7


.)2022

%5,9
%5,3 2021
2022
2022

19 2023
2023
2023

9,5 2023
4 2022

.)RSU

2028
224
1200 1746

2023 20
PACTE ESRI
2.023
53.653
20.000

42.864 38
405.221
55.541
216.187

middle management

37

250
2,25 2023 2022
2022 06 2023
79.476

2022 2026

21 2023
3,6
.2023

2022
%36 3500
425

%15 %10

3,8

2,4

26

GISSR

2023 22
.2

2(

69-19

2023 1,25 :

10.000 100.000

100
. 300

300.000 20 10
2030 % 10

23 2023
2027-2020

100 23,66
2027

30

2022 % 78

4,31

1,5
.)

2023 24
: »Green Generation
PMGI
29.246
PAPNEEI 2
25.760

30.000
6.000

% 40

1417
4778 200
129
2023 % 99,92
30

270(
100(
. 200(

25 2023
3

10

287
2022 17,71
61,82 328
. 1,90 111

33,78
% 68 2022

.2023

300

2023 26
.www.eparticipation.ma

2023

27 2023
2023
2023 2022 2023 2022

% 2,9 % 3,4 %4 % 1,5

2023 2022 2023 2022


75 34 % 12,9 %

2023 2022 2023 2022

% 12,8 % % %

2023

29 2023
2023

100 %20

CFC

100 %35

%40
.

.%10 %15

2023 30
2022

% 0,25

%6
4
3.000
1.500

24

20%

20
20

10% 20%

31 2023
%30 %20

30

60

2023 32
%50 %75

50.000

.%30

)OPCI

31 %50
2022

%60

33 2023
10

% 35 20
78.000
25%
30.000 78.000
35.000

168.000 % 70 % 60
.

.2025 2024 2023

2023 34
3
2023

»GAFIMOAN

35 2023
255,24 294,72 2023
.%15,5 2022

2022 230,97 2023 264,90


.%14,7

2023 2022

% 15,8 + 113,30 97,82

% 13,6 + 120,62 106,20

% 25,5 + 14,85 11,83

% 6,7 + 16,13 15,12

% 52,6
% 3,9
% 52,1

% 23,1
% 20,4
% 22,5 % 3,3 % 22,1

2022

2023

2023 36
%3,0
% 4,1
% 10,9 % 55,6

% 14,2
% 46,9
% 26,4
% 31,3 % 4,7 % 2,9

2022

2023

2022 24,27 2023 29,82


.%22,9

2023 2022

% 38,3 + 19,82 14,33

% 0,70 + 10 9,93

37 2023
2023
2022
.%15,9

2022 242,12 2023 271,14


.%12

2023 2022

% 5,6 + 155,75 147,54

% +

% +

%18,6 + 9,65 8,13

2,20 2,20

2022 87,40 2023 106,03


.%21,3

2023 2022

% 21,3 + 106,03 87,40

2023 38
2022 90,21 2023 109,22
.% 21,1

30,97

7,47 29,34
29,07
28,68
16,37
19,33
6,65

70,78 41,81 42,34


47,79

2023 2022 2021 2020

%0,01
. %0,08 8,19

%0,01
. %0,16 10,6

39 2023
%1
24,1
%0,17
%1
39,6
%0,28

72,2%
69,5% 69,8% 68,9%

279,85 259,78
203,78
199,70

723,65 692,27 681,53 632,90

**2023 *2022 2021 2020

2023

2023 40
193,08
.2023

13
30

60

40 41

16,37

69,04 65,39 66,2


47,79

2023 2022 2021 2020

41 2023
.
264 311 2022

%2,5 %1,9 %6,1 %9,8


1

%30,7 %53,4
%50,2 %45,4

%22,4 %30,2

%6,9
%13

%6,8
%12
%8,7

2023

43 2023
‫‪1‬‬

‫التسيرى )بالدرهم(‬
‫‪3‬‬ ‫نفقات‬
‫االستثمار‬
‫نفقات '‬ ‫المعدات‬
‫)بالدرهم(‬ ‫الموظفون‬
‫و النفقات‬ ‫و ‪A‬‬
‫االعوان‬
‫المختلفة‬
‫‪-‬‬ ‫‪517 164 000‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪26 292 000‬‬ ‫جاللة الملك‬
‫‪131 608 000‬‬ ‫‪1 514 183 000‬‬ ‫‪577 257 000‬‬ ‫الملىك‬
‫)‬ ‫البالط‬
‫‪20 000 000‬‬ ‫‪142 860 000‬‬ ‫‪433 410 000‬‬ ‫مجلس النواب‬
‫‪45 000 000‬‬ ‫‪137 180 000‬‬ ‫‪288 440 000‬‬ ‫مجلس المستشارين‬
‫‪700 300 000‬‬ ‫‪744 700 000‬‬ ‫‪176 690 000‬‬ ‫رئيس الحكومة‬
‫‪ 1‬باستثناء نفقات الدين العمومي _ ‪ 2‬القوائم المدنية _ ‪ 3‬مخصصات السيادة‬

‫‪85 000 000‬‬ ‫‪95 000 000‬‬ ‫‪372 640 000‬‬ ‫المحاكم المالية‬
‫‪230 550 000‬‬ ‫‪333 949 000‬‬ ‫‪3 189 941 000‬‬ ‫وزارة العدل‬
‫االفريقي والمغاربة‬‫وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ‪L‬‬
‫‪305 000 000‬‬ ‫‪1 396 600 000 2 613 081 000‬‬ ‫)‪R‬‬
‫المقيمںى بالخارج‬
‫‪4 062 092 000‬‬ ‫‪4 480 657 000 31 221 521 000‬‬ ‫وزارة الداخلية‬
‫‪1 853 080 000‬‬ ‫‪4 416 081 000 8 795 874 000‬‬ ‫العاىل والبحث العلمي واالبتكار‬
‫وزارة التعليم )‬
‫‪8 966 871 000‬‬ ‫‪21 202 187 000 40 856 209 000‬‬ ‫وىل والرياضة‬ ‫‪Y‬‬ ‫[‬
‫وزارة الرىبية الوطنية والتعليم اال )‬
‫‪8 000 000 000‬‬ ‫‪6 675 000 000 13 455 252 000‬‬ ‫وزارة الصحة والحماية االجتماعية‬
‫‪136 493 000‬‬ ‫‪584 278 000‬‬ ‫‪3 199 876 000‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬
‫‪33 861 000 000‬‬ ‫‪38 674 400 000‬‬ ‫[‬
‫المشرىكة‪-‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية ‪ -‬التكاليف‬
‫وزارة االقتصاد والمالية ‪ -‬التسديدات والتخفيضات‬
‫‪-‬‬ ‫‪9 648 013 000‬‬ ‫االرجاعات ‪R‬‬
‫الرصيبية ‪-‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪2023‬‬
‫وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد‬
‫‪841 977 000‬‬ ‫‪228 476 000‬‬ ‫‪297 131 000‬‬ ‫‪R‬‬
‫والتضامىى‬
‫)‬ ‫االجتماعي‬
‫‪10 353 000‬‬ ‫‪27 541 000‬‬ ‫‪95 709 000‬‬ ‫االمانة العامة للحكومة‬ ‫‪Y‬‬
‫‪13 530 816 000‬‬ ‫‪608 997 000‬‬ ‫‪1 064 128 000‬‬ ‫التجهرى والماء‬ ‫)‪R‬‬ ‫وزارة‬
‫‪1 831 620 000‬‬ ‫‪102 770 000‬‬ ‫‪184 064 000‬‬ ‫وزارة النقل واللوجيستيك‬
‫وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية‬
‫‪14 352 407 000‬‬ ‫‪3 389 046 000‬‬ ‫‪963 850 000‬‬
‫والمياه والغابات‬
‫‪1 037 239 000‬‬ ‫‪3 591 943 000 1 079 540 000‬‬ ‫االسالمية‬ ‫‪Y‬‬
‫وزارة االوقاف والشؤون ‪L‬‬
‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة‬
‫‪3 369 213 000‬‬ ‫‪122 565 000‬‬ ‫‪16 535 000‬‬
‫باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية‬
‫‪186 827 000‬‬ ‫‪322 572 000‬‬ ‫‪240 099 000‬‬ ‫الطاىڡ والتنمية المستدامة‬ ‫وزارة االنتقال [‬
‫)‬
‫‪1 338 594 000‬‬ ‫‪288 188 000‬‬ ‫‪256 376 000‬‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة‬
‫‪2 196 751 000‬‬ ‫‪2 066 496 000‬‬ ‫‪836 102 000‬‬ ‫وزارة الشباب والثقافة والتواصل‬
‫االدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى‬ ‫وزارة ‪L‬‬
‫‪912 260 000‬‬ ‫‪1 161 482 000‬‬ ‫‪362 377 000‬‬
‫والتشغيل والكفاءات‬
‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة‬
‫‪24 460 000‬‬ ‫‪45 811 000‬‬ ‫‪41 815 000‬‬
‫الرىلمان‬ ‫بالعالقات مع ‪v‬‬
‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة‬
‫‪1 249 225 000‬‬ ‫‪187 297 000‬‬ ‫‪71 842 000‬‬
‫االدارة‬
‫باالنتقال الرقمي وإصالح ‪L‬‬
‫‪5 146 690 000‬‬ ‫‪7 530 010 000 39 480 914 000‬‬ ‫الوطىى‬ ‫‪R‬‬ ‫إدارة الدفاع‬
‫)‬
‫المقاومںى وأعضاء جيش‬‫‪R‬‬ ‫)‬ ‫المندوبية السامية لقدماء‬
‫‪6 664 000‬‬ ‫‪75 912 000‬‬ ‫‪74 655 000‬‬
‫التحرير‬
‫‪2 200 000 000‬‬ ‫النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية‬
‫‪20 319 000‬‬ ‫‪173 459 000‬‬ ‫‪349 666 000‬‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬
‫واالسكان‬
‫) ‪L‬‬ ‫والتعمرى‬ ‫‪R‬‬
‫الوطىى‬ ‫الرىاب‬ ‫وزارة إعداد [‬
‫‪940 495 000‬‬ ‫‪759 970 000‬‬ ‫‪385 622 000‬‬ ‫)‬
‫وسياسة المدينة‬
‫‪225 000 000‬‬ ‫‪580 000 000‬‬ ‫‪79 379 000‬‬ ‫‪Y‬‬
‫واالدماج االجتماعي واالرسة‬ ‫وزارة التضامن ‪L‬‬
‫‪160 700 000‬‬ ‫‪966 433 000‬‬ ‫‪1 829 701 000‬‬ ‫االدماج‬
‫‪L‬‬ ‫وإعادة‬ ‫السجون‬ ‫دارة‬ ‫ال‬
‫المندوبية العامة ‪L‬‬
‫‪11 500 000‬‬ ‫‪50 980 000‬‬ ‫‪71 985 000‬‬ ‫‪Y‬‬
‫والبيىى‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي ‪L‬‬ ‫المجلس ‪L‬‬
‫)‬
‫‪224 200 000‬‬ ‫‪263 080 000‬‬ ‫‪2 670 963 000‬‬ ‫المجلس االعىل للسلطة القضائية‬ ‫‪Y‬‬
‫‪13 000 000‬‬ ‫‪84 000 000‬‬ ‫‪91 360 000‬‬ ‫االنسان‬‫الوطىى لحقوق ‪L‬‬ ‫‪R‬‬ ‫المجلس‬
‫)‬
‫للتذكرة‬ ‫للتذكرة‬ ‫للتذكرة‬ ‫الهيئة الوطنية للرىاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬

‫‪2023‬‬ ‫‪46‬‬
2023 48
49 2023
2023 50
05 37.67.75.01 08 05 37.67.75.26

Das könnte Ihnen auch gefallen