Sie sind auf Seite 1von 12

Freiwilligendienste

• Anderen Menschen zu helfen kann unheimlich bereichernd sein.


Wer zwischen Schule und Studium eine humanitäre Aufgabe
sucht, oder wer eine neue Farbe in seine Alltagswelt bringen
möchte, kann sich in den Freiwilligendiensten des DRK
engagieren.
• Es gibt viele gute Gründe, weshalb man sich für andere Menschen
engagieren möchte. Manche suchen eine menschliche Balance zu
ihrem durchgetakteten, fordernden Arbeitsleben. Andere möchten
nach der Schule nicht gleich ins Studium eintauchen, sondern der
Theorie erst einmal die Praxis vorziehen. Und es gibt Menschen, die
eine neue Aufgabe, eine neue Inspiration für den weiteren
Lebensweg suchen. Sie alle sind herzlich dazu eingeladen, sich bei
einem der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuzes zu
engagieren.
• Chancen und Möglichkeiten eines FreiwilligendienstesEs gibt viele gute Gründe,
einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Denn dort können Freiwillige ...
• erleben, was sie durch ihr Engagement bewirken.
• Verantwortung für andere Menschen übernehmen
• praktische Einblicke in unterschiedliche Einsatzbereiche gewinnen.
• neue Kompetenzen erwerben oder vorhandene ausbauen
• ihre Chancen auf einen Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz erhöhen.
• Freiwillige lernen in dem Dienst Dinge, die sie persönlich fördern und bereichern.
Im Austausch mit Kollegen und bei der Arbeit im Team schulen sie ihre
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Die Praxis vertiefen sie mit
zusätzlichem Wissen in Seminaren, und neue Sichtweisen und Kenntnisse
erproben sie direkt im Einsatz. Das stärkt das Selbstbewusstsein, erweitert den
Horizont und gibt den Freiwilligen aller Altersgruppen wichtige Impulse für einen
vielseitigen Lebensweg. Und wer den Weg über die Landesgrenzen wagt, lernt
während eines Internationalen Freiwilligendienstes andere Kulturen kennen und
schließt Freundschaften mit Menschen aus aller Welt.
Freiwilligenarbeit am Roten
Kreuz
Što je Crveni Križ
• Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa
koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju
Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja
humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi.
Djeluje kao neprofitna pravna osoba u rješavanju
humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih
programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u
masovnim nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju u
smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i
katastrofa.
U sustavu Hrvatskog Crvenog križa djeluje 131 županijsko,
gradsko i općinsko društvo Crvenoga križa.
Moja priča
• Sve je počelo natjecanjem iz prve pomoći
• Natjecanja mladih HCK održavaju se od 1996. i na
njima je do sada sudjelovalo više od 120 tisuća
učenika osnovnih i srednjih škola. Najveći broj
volontera pridružuje se Hrvatskom Crvenom križu
upravo nakon natjecanja mladih.
• Natjecanje se odvija na tri razine i to
gradskoj, međužupanijskoj i državnoj, a
provjerava se teorijsko znanje o Pokretu
Crvenog križa, poznavanju ljudskih prava i
prava djeteta te prve pomoći.
Sada već i predajem
• Cilj programa je podići razinu svijesti mladih sugrađana o
važnostima poznavanja postupaka prve pomoći kako bi se
smanjile trajne posljedice u nesrećama i nezgodama. Želja
nam je ohrabriti mlade ljude na učenje i vježbanje praktičnih
vještina prve pomoći.
• Obuka učenika se provodi kroz dva stupnja. Prvi, temelji
stupanj obuke provode profesori-mentori ekipa prve pomoći u
trajanju 10 nastavnih sati sastoji se većinom od teorijskog
predavanja i provodi se u školama, dok se napredni stupanj
provode volonteri i djelatnici Crvenog križa u trajanju 20
nastavnih sati provodi kroz vježbe i radionice koje sadrže
praktične zadatke, a provodi se u odmaralištu za mlade
GDCK Zagreb u Novom Vinodolskom.
A nakon toga i sudim
• Dobrovoljno darivanje krvi
• Hrvatski Crveni križ, koji je utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj: promiče dobrovoljno davanje krvi te organizira i provodi akcije davanja krvi; okuplja
davatelje i vodi evidenciju davatelja, te izdaje potvrde i dodjeljuje priznanja davateljima.
• Socijalni dućan
• Socijalni dućan je projekt Gradskog društva Crvenog križa Zagreb kojem je cilj pružanje pomoći u naravi i higijenskim potrepštinama socijalno ugroženim sugrađanima.
• Prva pomoć
• Prva pomoć je jedna od osnovnih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Zagreb. Kontinuiranom edukacijom nameće se kao stalno prisutna u društvu i podiže svijest
o spašavanju i pomaganju unesrećenim i nemoćnim kao glavnom idejom, iz koje je nastao i sam Crveni križ.
• Socijalni i humanitarni programi i projekti
• Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb pokreće, organizira provodi i sudjeluje u redovnim humanitarnim aktivnostima solidarnosti za pomoć osobama u potrebi.
• Zdravstveni programi
• GDCK Zagreb bavi se podizanjem i unapređenjem zdravstvene kulture pučanstva te sudjeluje u unapređenju zaštite zdravlja.
• Socijalna skrb
• Socijalna skrb je jedna od temeljnih aktivnosti kojom se bavi GDCK Zagreb. Saznajte više o nama.
• Odmaralište Novi Vinodolski
• Dom Crvenog križa Grada Zagreba „Villa rustica“ smjestio se u Novom Vinodolskom, najstarijem gradu crikveničko-vinodolske rivijere.
• Odmaralište Sljeme
• U srcu Parka prirode Medvednica, na visini od 955m nadmorske visine, na hrptu Malo Sljeme smjestio se Dom Crvenog križa Grada Zagreba. Danas se možemo pohavliti
gotovo stoljetnom tradicijom rada Doma.
• Klub mladih
• Mladi Gradskog društva Crvenog križa Zagreb jedna su od najbrojnijih organizacija mladih volontera okupljenih sa istim ciljem na području Grada Zagreba.
• Priprema i odgovor na katastrofe
• Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na
katastrofe.
• Služba traženja
• U punoj je funkciji u vrijeme oružanog sukoba kada radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama sukoba.
• Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
• Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je pravna osoba sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu Gradskog društva
Crvenog križa Zagreb.
• Prihvat i podjela odjeće i obuće
• Podjela odjeće i obuće odvija se za korisnike iz sustava socijalne skrbi sa područja Pešćenice, Trnja, Gornjeg grada – Medvešćaka, Črnomerca, Trešnjevke, Susedgrada i
Novog Zagreba.
Pomažemo svim ugroženim skupinama
• Kao član Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,
Hrvatski Crveni križ naglašava važnost osiguravanju pristupa i pružanju
humanitarne pomoći svim ranjivim skupinama migranata, bez obzira na
njihov status, poštujući njihovo dostojanstvo i pravo na različitost, te potičući
njihovo socijalno uključivanje i integraciju u društvo.

• Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom


svih faza krize - od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u
oporavku po završetku krize.
• Humanitarni programi Hrvatskog Crvenog križa usmjereni su na prikupljanje i
podjelu materijalnih i financijskih dobara namijenjenih socijalno osjetljivim
skupinama, s ciljem zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba.
• Osim toga, različitim socijalnim programima Hrvatski Crveni križ nastoji
pružiti pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim
osobnim ili obiteljskim okolnostima. Na taj način ostvaruje se podrška
pojedincu i njegovoj obitelji što dovodi do promjena sa svrhom unapređenja
kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju
osnovnih životnih potreba kao i njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
• Prevencija trgovanja ljudima
• Crveni križ Zagreba uključio se u Program prevencije trgovanja ljudima koji
se provodi u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja, a odobren je od
Agencije za odgoj i obrazovanje.
• Cilj radionice je upoznati djecu i mlade s pojmom i procesom trgovanja
ljudima, načinima borbe protiv trgovanja ljudima, ustanovama i
organizacijama kojima se mogu obratiti u slučaju sumnje na moguće
trgovanje ljudima te ih osvijestiti o pojmu trgovanja ljudima i učestalosti ove
pojave. Edukacijom se nastoji upozoriti djecu i mlade na opasnost trgovanja
ljudima, ponajprije njih samih kao potencijalnih žrtava te smanjiti broj
(potencijalnih) žrtava trgovanja ljudima.
Program se provodi u obliku radionica u trajanju 45 minuta. Radionice su
osmišljene za djecu starijeg vrtićkog uzrasta, učenike drugih i sedmih
razreda osnovne škole te za učenike trećih razreda srednje škole. Za
njezinu provedbu koriste se publikacije, knjige i članci vezani za trgovanje
ljudima, audio-vizualna sredstva (filmovi, spotovi, prezentacije), dramske
radionice uživljavanja u uloge, a za najmlađe društvena igra, slikovnica i
bojanka s likom Mišice Milice.
Veselimo se
Bitno je darovati krv
• Dva su načina na koja dobrovoljni davatelji krvi mogu dati krv: klasično davanje i davanje
posredstvom staničnog separatora. Klasični način davanja krvi podrazumijeva davanje
jedne doze krvi od 450 mililitara. Davanje krvi pomoću staničnog separatora podrazumijeva
uzimanje jednog ili više krvnih sastojaka. Klasični način davanja krvi traje od osam do 12
minuta, a davanje posredstvom staničnog separatora, ovisno o krvnom sastojku koji osoba
daruje, traje od 30 do 90 minuta.Može li osoba davanjem krvi oboljeti od AIDS-a?
• Davanjem krvi ne može se oboljeti od AIDS-a ni od bilo koje druge bolesti. Pribor koji se
koristi prilikom uzimanja krvi je zapakiran, sterilan i namijenjen za jednokratnu
uporabu.Može li davanje krvi biti štetno za ljudsko zdravlje?
• Zdravi organizam uvijek raspolaže dovoljnom količinom krvi (oko 5 litara) i davanje ne
može biti štetno za ljudsko zdravlje. Dobrovoljnim davanjem krvi ujedno kontroliramo naše
zdravlje. Prilikom svakog davanja krvi, davatelj prolazi liječnički pregled tijekom kojega se
kontrolira razina željeza u krvi, krv se testira na AIDS, hepatitis B, C te sifilis. Također,
određuje se i pripadnost krvnoj grupi (A, B, AB, O, svaka može biti Rh + ili Rh -).Treba li
jesti prije davanja krvi?
• Nije poželjno biti natašte. Preporuča se lagani obrok nekoliko sati prije davanja krvi. Zbog
bolesnika koji će primiti darovanu krv ne preporuča se jesti izrazito masnu hranu ili piti
alkohol osam sati prije davanja krvi.Treba li se nakon davanja krvi nešto pojesti i
popiti?
• Uobičajeno je nakon davanja krvi osvježiti se laganim obrokom i bezalkoholnim pićem.
Tijekom tog vremena davatelj krvi je pod nadzorom djelatnika ili volonterima Crvenog križa.