Sie sind auf Seite 1von 461

MARBETE AREA CODIGO CLAVECONTABLE GRUPO CANTIDAD

20530001 08 31 124101 NN 1
20530002 08 31 124101 NN 1
20530003 08 31 124202 NN 1
20530004 08 31 124202 NN 1
20530005 08 31 124202 NN 1
20530006 06 31 124201 NN 1
20530007 06 31 124101 NN 1
20530008 08 31 124101 NN 1
20530009 08 31 124101 NN 1
20530010 08 31 124101 NN 1
20530011 08 31 124101 NN 1
20530013 08 20 124101 NN 1
20530015 08 31 124101 NN 1
20530016 08 31 124101 NN 1
20530017 06 31 124101 NN 1
20530018 76 31 124101 NN 1
20530020 08 31 124101 NN 1
20530021 08 31 124101 NN 1
20530022 08 31 124101 NN 1
20530023 02 31 124201 NN 1
20530024 08 31 124202 NN 1
20530025 08 31 124101 NN 1
20530026 08 31 124201 NN 1
20530027 08 31 124201 NN 1
20530028 08 31 124201 NN 1
20530029 44 31 124101 NN 1
20530030 08 31 124202 NN 1
20530033 06 31 124101 NN 1
20530034 06 31 124101 NN 1
20530035 11 31 124101 NN 1
20530036 08 31 124101 NN 1
20530037 10 31 124101 NN 1
20530038 65 20 124203 NN 1
20530039 09 31 124202 NN 1
20530040 23 31 124101 NN 1
20530041 09 31 124101 NN 1
20530042 01 31 124101 NN 1
20530044 01 31 124101 NN 1
20530045 01 31 124203 NN 1
20530046 01 31 124101 NN 1
20530047 08 31 124202 NN 1
20530049 01 31 124202 NN 1
20530050 01 31 124202 NN 1
20530051 76 20 124202 NN 1
20530052 23 31 124101 NN 1
20530054 06 31 124101 NN 1
20530055 06 31 124202 NN 1
20530056 06 20 124101 NN 1
20530058 44 20 124101 NN 1
20530059 29 20 124101 NN 1
20530060 06 20 124101 NN 1
20530061 76 20 124101 NN 1
20530062 09 20 124101 NN 1
20530063 09 20 124101 NN 1
20530064 08 20 124101 NN 1
20530065 06 20 124202 NN 1
20530066 15 20 124201 NN 1
20530067 67 20 124202 NN 1
20530068 76 20 124101 NN 1
20530069 41 20 124202 NN 1
20530070 09 20 124202 NN 1
20530071 06 20 124202 NN 1
20530072 06 20 124202 NN 1
20530073 06 20 124202 NN 1
20530074 06 20 124202 NN 1
20530075 29 20 124202 NN 1
20530076 06 20 124202 NN 1
20530077 44 31 124101 NN 1
20530078 15 20 124101 NN 1
20530079 76 20 124102 NN 1
20530080 05 20 124101 NN 1
20530081 09 20 124202 NN 1
20530082 21 20 124101 NN 1
20530083 29 20 124202 NN 1
20530084 21 20 124101 NN 1
20530085 05 20 124101 NN 1
20530087 06 20 124201 NN 1
20530088 01 20 124101 NN 1
20530089 04 20 124101 NN 1
20530090 09 20 124101 NN 1
20530093 08 20 124101 NN 1
20530094 43 20 124202 NN 1
20530095 05 20 124101 NN 1
20530096 21 20 124101 NN 1
20530097 23 20 124202 NN 1
20530098 01 31 124202 NN 1
20530100 06 20 124202 NN 1
20530101 29 20 124101 NN 1
20530102 76 20 124101 NN 1
20530103 06 20 124202 NN 1
20530122 10 22 124106 NN 1
20530159 06 22 124106 NN 1
20530172 76 22 124106 NN 1
20530173 06 22 124106 NN 1
20530178 21 22 124106 NN 1
20530180 18 22 124106 NN 1
20530181 25 22 124106 NN 1
20530187 25 22 124106 NN 1
20530188 25 22 124106 NN 1
20530191 10 22 124106 NN 1
20530193 18 22 124106 NN 1
20530195 07 22 124106 NN 1
20530197 18 22 124106 NN 1
20530198 30 22 124106 NN 1
20530199 73 22 124106 NN 1
20530200 24 22 124106 NN 1
20530203 76 22 124202 NN 1
20530205 76 22 124106 NN 1
20530208 76 22 124106 NN 1
20530209 76 22 124106 NN 1
20530210 76 22 124106 NN 1
20530213 76 22 124106 NN 1
20530214 76 22 124106 NN 1
20530215 76 22 124106 NN 1
20530216 76 22 124106 NN 1
20530217 76 22 124106 NN 1
20530218 76 22 124106 NN 1
20530219 76 22 124106 NN 1
20530220 76 22 124106 NN 1
20530222 22 31 124202 NN 1
20530223 76 31 124101 NN 1
20530224 15 31 124101 NN 1
20530226 59 31 124101 NN 1
20530227 22 31 124101 NN 1
20530228 22 31 124101 NN 1
20530229 22 31 124101 NN 1
20530230 22 31 124101 NN 1
20530231 22 31 124101 NN 1
20530232 65 31 124201 NN 1
20530233 22 31 124201 NN 1
20530236 05 31 124201 NN 1
20530237 25 31 124101 NN 1
20530238 25 31 124202 NN 1
20530239 25 31 124202 NN 1
20530240 25 31 124202 NN 1
20530241 25 31 124202 NN 1
20530242 25 31 124202 NN 1
20530244 24 31 124101 NN 1
20530245 24 31 124101 NN 1
20530246 24 31 124202 NN 1
20530247 24 31 124202 NN 1
20530250 24 31 124202 NN 1
20530251 24 31 124202 NN 1
20530252 08 31 124101 NN 1
20530253 08 31 124101 NN 1
20530254 08 31 124101 NN 1
20530255 21 31 124101 NN 1
20530256 65 31 124101 NN 1
20530257 65 31 124101 NN 1
20530258 11 31 124101 NN 1
20530259 11 31 124101 NN 1
20530260 23 31 124101 NN 1
20530261 23 31 124101 NN 1
20530262 23 31 124101 NN 1
20530263 65 31 124101 NN 1
20530264 65 31 124101 NN 1
20530265 23 31 124101 NN 1
20530266 23 31 124101 NN 1
20530267 22 31 124101 NN 1
20530268 22 31 124101 NN 1
20530269 07 31 124204 NN 1
20530270 07 31 124201 NN 1
20530271 22 31 124101 NN 1
20530272 07 31 124101 NN 1
20530273 07 31 124201 NN 47
20530274 76 31 124201 NN 1
20530275 76 31 124201 NN 1
20530276 76 31 124201 NN 1
20530277 76 31 124201 NN 1
20530278 76 31 124201 NN 1
20530279 76 31 124201 NN 1
20530280 76 31 124201 NN 1
20530281 76 31 124201 NN 1
20530282 76 31 124201 NN 1
20530283 76 31 124201 NN 1
20530284 76 31 124201 NN 1
20530285 76 31 124201 NN 1
20530286 76 31 124201 NN 1
20530287 76 31 124201 NN 1
20530288 76 31 124201 NN 1
20530289 10 31 124201 NN 1
20530290 76 31 124201 NN 1
20530292 07 31 124202 NN 1
20530294 10 20 124202 NN 1
20530295 07 31 124201 NN 1
20530296 02 20 124101 NN 1
20530297 06 20 124201 NN 1
20530298 05 20 124101 NN 1
20530299 41 31 124101 NN 1
20530300 07 31 124201 NN 1
20530302 04 20 124101 NN 1
20530303 08 20 124101 NN 1
20530304 25 20 124101 NN 1
20530305 06 20 124101 NN 1
20530306 02 20 124201 NN 1
20530307 16 20 124201 NN 1
20530309 18 31 124201 NN 14
20530310 76 31 124201 NN 1
20530314 26 28 124202 NN 1
20530316 26 28 124202 NN 1
20530317 26 28 124202 NN 1
20530318 26 28 124202 NN 1
20530320 26 28 124202 NN 1
20530321 24 31 124101 NN 1
20530322 07 31 124101 NN 1
20530323 73 30 124201 NN 8
20530325 76 31 124204 NN 35
20530328 76 31 124104 NN 1
20530331 25 31 124202 NN 1
20530332 24 31 124202 NN 1
20530333 24 31 124202 NN 1
20530334 24 31 124202 NN 1
20530335 24 31 124202 NN 1
20530336 24 31 124202 NN 1
20530337 24 31 124202 NN 1
20530339 24 31 124101 NN 1
20530340 23 31 124101 NN 1
20530341 09 31 124101 NN 1
20530342 25 31 124201 NN 1
20530343 24 31 124201 NN 1
20530344 25 31 124201 NN 1
20530345 24 31 124201 NN 1
20530346 24 31 124201 NN 1
20530347 25 31 124201 NN 1
20530348 24 31 124201 NN 1
20530349 24 31 124201 NN 1
20530350 27 55 124202 NN 1
20530351 27 55 124202 NN 1
20530352 22 31 124202 NN 1
20530353 76 31 124202 NN 1
20530354 22 31 124101 NN 1
20530355 76 31 124101 NN 1
20530356 76 55 124201 NN 1
20530357 76 55 124201 NN 1
20530358 73 29 124202 NN 40
20530359 32 54 124401 NN 1
20530360 01 31 124101 NN 1
20530361 76 55 124106 NN 1
20530363 08 31 124103 NN 1
20530368 24 02 124101 NN 1
20530369 16 31 124101 NN 1
20530370 24 33 124202 NN 1
20530371 30 31 124101 NN 1
20530372 10 31 124101 NN 1
20530373 10 31 124101 NN 1
20530374 10 31 124101 NN 1
20530375 10 31 124101 NN 1
20530376 10 31 124101 NN 1
20530377 30 31 124101 NN 1
20530378 10 31 124101 NN 1
20530379 18 31 124101 NN 15
20530380 22 31 124101 NN 1
20530381 22 31 124101 NN 1
20530382 76 31 124204 NN 40
20530384 02 31 124101 NN 1
20530385 65 31 124101 NN 1
20530386 23 31 124101 NN 1
20530387 07 31 124101 NN 1
20530388 07 31 124101 NN 1
20530389 18 31 124101 NN 1
20530390 71 31 124101 NN 1
20530391 23 31 124101 NN 1
20530392 23 31 124101 NN 1
20530393 23 31 124101 NN 1
20530396 41 31 124202 NN 1
20530397 76 31 124101 NN 1
20530398 68 31 124202 NN 1
20530399 01 31 124101 NN 1
20530400 44 31 124101 NN 1
20530405 76 30 124201 NN 1
20530406 28 57 124201 NN 1
20530408 76 30 124201 NN 1
20530413 68 30 124101 NN 1
20530414 39 30 124101 NN 1
20530415 18 30 124101 NN 1
20530416 10 30 124101 NN 1
20530428 76 30 124201 NN 1
20530437 76 30 124201 NN 34
20530440 07 30 124201 NN 6
20530452 18 31 124101 NN 1
20530453 18 31 124101 NN 1
20530454 18 31 124101 NN 1
20530455 18 31 124101 NN 1
20530456 18 31 124101 NN 1
20530457 18 31 124101 NN 1
20530458 18 31 124101 NN 1
20530459 18 31 124101 NN 1
20530460 18 31 124101 NN 1
20530461 18 31 124101 NN 1
20530462 18 31 124101 NN 1
20530463 18 31 124101 NN 1
20530464 18 31 124101 NN 1
20530465 18 31 124101 NN 1
20530466 18 31 124101 NN 1
20530467 06 31 124101 NN 1
20530468 06 31 124101 NN 1
20530469 11 31 124101 NN 1
20530470 65 31 124101 NN 1
20530471 05 31 124101 NN 1
20530472 65 31 124101 NN 1
20530473 08 31 124101 NN 1
20530474 08 31 124101 NN 1
20530476 67 31 124101 NN 1
20530477 65 31 124202 NN 1
20530478 65 31 124202 NN 1
20530479 65 31 124202 NN 1
20530480 65 31 124202 NN 1
20530481 65 31 124202 NN 1
20530482 65 31 124202 NN 1
20530483 65 31 124202 NN 1
20530484 65 31 124202 NN 1
20530485 65 31 124202 NN 1
20530486 65 31 124202 NN 1
20530487 65 31 124202 NN 1
20530488 65 31 124202 NN 1
20530489 65 31 124202 NN 1
20530490 22 31 124202 NN 1
20530491 65 31 124202 NN 1
20530492 65 31 124202 NN 1
20530498 11 22 124106 NN 1
20530500 76 53 124102 NN 1
20530503 26 28 124202 NN 1
20530504 26 28 124202 NN 1
20530505 26 28 124202 NN 1
20530506 26 28 124202 NN 1
20530507 26 28 124202 NN 1
20530508 26 28 124202 NN 1
20530509 26 28 124202 NN 1
20530510 26 28 124202 NN 1
20530511 26 28 124202 NN 1
20530512 26 28 124202 NN 1
20530513 26 28 124202 NN 1
20530514 26 28 124202 NN 1
20530517 26 28 124202 NN 1
20530518 26 28 124202 NN 1
20530519 26 28 124202 NN 1
20530520 26 28 124202 NN 1
20530521 26 28 124202 NN 1
20530522 26 28 124202 NN 1
20530523 26 28 124202 NN 1
20530524 26 28 124202 NN 1
20530525 26 28 124202 NN 1
20530526 26 28 124202 NN 1
20530527 76 28 124202 NN 1
20530528 26 28 124202 NN 1
20530529 26 28 124202 NN 1
20530530 26 28 124202 NN 1
20530531 26 28 124202 NN 1
20530532 26 28 124202 NN 1
20530533 76 28 124202 NN 1
20530534 26 28 124202 NN 1
20530535 26 28 124202 NN 1
20530536 26 28 124202 NN 1
20530537 26 28 124202 NN 1
20530538 26 28 124202 NN 1
20530539 76 28 124202 NN 1
20530540 26 28 124202 NN 1
20530541 26 28 124202 NN 1
20530542 26 28 124202 NN 1
20530543 26 28 124202 NN 1
20530544 26 28 124202 NN 1
20530545 26 28 124202 NN 1
20530546 76 28 124202 NN 1
20530547 26 28 124202 NN 1
20530548 26 28 124202 NN 1
20530549 26 28 124202 NN 1
20530550 26 28 124202 NN 1
20530552 26 28 124202 NN 1
20530553 26 28 124202 NN 1
20530556 26 28 124202 NN 1
20530557 26 28 124202 NN 1
20530558 26 28 124202 NN 1
20530559 76 28 124202 NN 1
20530560 26 28 124202 NN 1
20530561 26 28 124202 NN 1
20530562 26 28 124202 NN 1
20530563 26 28 124202 NN 1
20530564 26 28 124202 NN 1
20530565 26 28 124202 NN 1
20530566 76 55 124202 NN 1
20530567 25 02 124202 NN 1
20530568 25 02 124202 NN 1
20530569 25 02 124202 NN 1
20530570 25 02 124202 NN 1
20530572 25 02 124202 NN 1
20530573 25 02 124202 NN 1
20530574 25 02 124202 NN 1
20530575 25 02 124202 NN 1
20530576 25 02 124202 NN 1
20530577 25 02 124202 NN 1
20530578 25 02 124202 NN 1
20530579 25 02 124202 NN 1
20530580 25 02 124202 NN 1
20530581 25 02 124202 NN 1
20530582 25 02 124202 NN 1
20530583 25 02 124202 NN 1
20530584 25 02 124202 NN 1
20530585 25 02 124202 NN 1
20530586 25 02 124202 NN 1
20530587 25 02 124202 NN 1
20530588 25 02 124202 NN 1
20530589 25 02 124202 NN 1
20530590 25 02 124202 NN 1
20530591 25 17 124202 NN 1
20530592 25 17 124202 NN 1
20530593 25 17 124202 NN 1
20530594 25 17 124202 NN 1
20530595 25 17 124202 NN 1
20530596 25 02 124202 NN 1
20530597 25 02 124202 NN 1
20530598 25 02 124202 NN 1
20530599 25 02 124202 NN 1
20530600 25 02 124202 NN 1
20530601 25 02 124202 NN 1
20530602 25 02 124202 NN 1
20530603 25 02 124202 NN 1
20530604 25 02 124202 NN 1
20530605 25 02 124202 NN 1
20530606 25 02 124202 NN 1
20530607 25 02 124202 NN 1
20530608 25 02 124202 NN 1
20530609 25 02 124202 NN 1
20530610 25 02 124202 NN 1
20530611 25 02 124202 NN 1
20530612 25 02 124202 NN 1
20530613 25 02 124202 NN 1
20530614 25 02 124202 NN 1
20530615 24 02 124202 NN 1
20530616 25 02 124202 NN 1
20530617 25 17 124202 NN 1
20530618 24 17 124202 NN 1
20530619 25 17 124202 NN 1
20530620 25 17 124202 NN 1
20530621 25 17 124202 NN 1
20530622 25 17 124202 NN 1
20530623 25 17 124202 NN 1
20530624 25 17 124202 NN 1
20530625 25 02 124202 NN 1
20530626 25 02 124202 NN 1
20530627 25 02 124202 NN 1
20530628 07 55 124104 NN 1
20530629 25 02 124202 NN 1
20530630 25 02 124202 NN 1
20530631 25 02 124202 NN 1
20530632 25 02 124202 NN 1
20530633 25 02 124202 NN 1
20530634 25 02 124202 NN 1
20530635 25 02 124202 NN 1
20530636 25 02 124202 NN 1
20530637 25 02 124202 NN 1
20530643 25 02 124202 NN 1
20530644 25 02 124202 NN 1
20530645 25 02 124202 NN 1
20530646 25 02 124202 NN 1
20530647 24 02 124202 NN 1
20530648 25 02 124202 NN 1
20530649 25 02 124202 NN 1
20530650 24 02 124202 NN 1
20530651 24 02 124202 NN 1
20530652 24 02 124202 NN 1
20530653 24 02 124202 NN 1
20530654 24 02 124202 NN 1
20530655 44 02 124202 NN 1
20530657 44 17 124202 NN 1
20530658 24 17 124202 NN 1
20530659 44 17 124202 NN 1
20530667 24 17 124202 NN 1
20530668 24 17 124202 NN 1
20530669 24 17 124202 NN 1
20530670 24 17 124202 NN 1
20530671 24 17 124202 NN 1
20530672 24 17 124202 NN 1
20530673 24 17 124202 NN 1
20530674 24 17 124202 NN 1
20530675 24 17 124202 NN 1
20530676 24 17 124202 NN 1
20530677 24 17 124202 NN 1
20530678 24 17 124202 NN 1
20530679 24 17 124202 NN 1
20530680 24 17 124202 NN 1
20530681 24 17 124202 NN 1
20530683 24 17 124202 NN 1
20530684 24 17 124202 NN 1
20530685 24 17 124202 NN 1
20530688 76 17 124202 NN 1
20530689 24 17 124202 NN 1
20530690 24 17 124202 NN 1
20530691 24 17 124202 NN 1
20530692 76 17 124202 NN 1
20530700 10 22 124202 NN 1
20530701 10 22 124202 NN 1
20530702 05 22 124106 NN 1
20530703 10 22 124202 NN 1
20530705 02 31 124202 NN 1
20530706 18 31 124101 NN 1
20530707 73 31 124101 NN 1
20530708 73 31 124101 NN 1
20530709 73 31 124101 NN 1
20530710 10 31 124101 NN 1
20530712 76 30 124201 NN 16
20530714 76 30 124201 NN 16
20530715 68 30 124201 NN 1
20530716 18 04 124202 NN 1
20530725 24 17 124202 NN 1
20530726 24 17 124202 NN 1
20530727 24 17 124202 NN 1
20530728 24 17 124202 NN 1
20530729 24 17 124202 NN 1
20530730 24 17 124202 NN 1
20530731 24 17 124202 NN 1
20530732 24 17 124202 NN 1
20530733 24 17 124202 NN 1
20530734 24 17 124202 NN 1
20530735 24 17 124202 NN 1
20530739 76 17 124202 NN 1
20530750 25 02 124202 NN 1
20530751 25 02 124202 NN 1
20530752 25 02 124202 NN 1
20530753 25 02 124202 NN 1
20530754 25 02 124202 NN 1
20530755 25 02 124202 NN 1
20530756 25 02 124202 NN 1
20530757 25 02 124202 NN 1
20530758 25 02 124202 NN 1
20530759 25 02 124202 NN 1
20530760 25 02 124202 NN 1
20530761 25 02 124202 NN 1
20530762 25 02 124202 NN 1
20530763 25 02 124202 NN 1
20530764 76 02 124202 NN 1
20530765 76 02 124202 NN 1
20530766 76 02 124202 NN 1
20530767 76 02 124202 NN 1
20530768 76 02 124202 NN 1
20530769 76 02 124202 NN 1
20530770 76 02 124202 NN 1
20530771 76 02 124202 NN 1
20530772 76 02 124202 NN 1
20530773 76 02 124202 NN 1
20530774 76 02 124202 NN 1
20530775 76 02 124202 NN 1
20530776 76 02 124202 NN 1
20530777 25 02 124202 NN 1
20530778 76 02 124202 NN 1
20530779 76 02 124202 NN 1
20530780 76 02 124202 NN 1
20530781 76 02 124202 NN 1
20530782 76 02 124202 NN 1
20530783 76 02 124202 NN 1
20530784 76 02 124202 NN 1
20530785 76 02 124202 NN 1
20530786 76 02 124202 NN 1
20530787 76 02 124202 NN 1
20530788 76 02 124202 NN 1
20530789 25 02 124202 NN 1
20530790 25 02 124202 NN 1
20530791 25 02 124202 NN 1
20530792 25 02 124202 NN 1
20530793 25 02 124202 NN 1
20530794 25 02 124202 NN 1
20530795 25 02 124202 NN 1
20530796 25 02 124202 NN 1
20530797 25 02 124202 NN 1
20530798 25 02 124202 NN 1
20530799 25 02 124202 NN 1
20530800 25 02 124202 NN 1
20530801 25 02 124202 NN 1
20530802 25 02 124202 NN 1
20530803 25 02 124202 NN 1
20530804 25 02 124202 NN 1
20530805 25 02 124202 NN 1
20530806 76 02 124202 NN 1
20530807 76 02 124202 NN 1
20530809 76 02 124202 NN 1
20530810 25 17 124202 NN 1
20530811 25 02 124202 NN 1
20530812 25 02 124202 NN 1
20530813 25 02 124202 NN 1
20530814 25 02 124202 NN 1
20530815 25 02 124202 NN 1
20530816 25 02 124202 NN 1
20530817 25 02 124202 NN 1
20530818 25 02 124202 NN 1
20530819 25 02 124202 NN 1
20530820 25 02 124202 NN 1
20530821 25 02 124202 NN 1
20530822 25 02 124202 NN 1
20530823 25 02 124202 NN 1
20530824 25 02 124202 NN 1
20530825 25 02 124202 NN 1
20530826 25 02 124202 NN 1
20530827 25 02 124202 NN 1
20530828 25 02 124202 NN 1
20530829 25 02 124202 NN 1
20530830 25 02 124202 NN 1
20530831 25 02 124202 NN 1
20530832 25 02 124202 NN 1
20530833 25 02 124202 NN 1
20530834 25 02 124202 NN 1
20530835 25 02 124202 NN 1
20530836 25 02 124202 NN 1
20530837 25 02 124202 NN 1
20530838 25 02 124202 NN 1
20530839 25 02 124202 NN 1
20530840 25 02 124202 NN 1
20530841 25 02 124202 NN 1
20530842 25 02 124202 NN 1
20530843 25 02 124202 NN 1
20530844 25 02 124202 NN 1
20530845 25 02 124202 NN 1
20530846 25 02 124202 NN 1
20530847 25 02 124202 NN 1
20530848 25 02 124202 NN 1
20530850 25 02 124202 NN 1
20530851 25 02 124202 NN 1
20530853 25 02 124202 NN 1
20530854 25 02 124202 NN 1
20530855 25 02 124202 NN 1
20530856 25 02 124202 NN 1
20530857 25 02 124202 NN 1
20530858 25 02 124202 NN 1
20530859 25 02 124202 NN 1
20530860 25 02 124202 NN 1
20530861 25 02 124202 NN 1
20530862 25 02 124202 NN 1
20530863 25 02 124202 NN 1
20530864 25 02 124202 NN 1
20530865 25 02 124202 NN 1
20530866 25 02 124202 NN 1
20530867 25 02 124202 NN 1
20530868 25 02 124202 NN 1
20530869 25 02 124202 NN 1
20530870 25 02 124202 NN 1
20530871 25 02 124202 NN 1
20530874 25 02 124202 NN 1
20530875 25 02 124202 NN 1
20530876 25 02 124202 NN 1
20530877 25 02 124202 NN 1
20530878 25 02 124202 NN 1
20530880 24 02 124202 NN 1
20530881 24 02 124202 NN 1
20530882 24 02 124202 NN 1
20530883 24 02 124202 NN 1
20530884 24 02 124202 NN 1
20530885 24 02 124202 NN 1
20530886 24 02 124202 NN 1
20530887 24 02 124202 NN 1
20530889 76 02 124202 NN 1
20530890 25 07 124202 NN 1
20530891 22 24 124104 NN 1
20530893 65 24 124104 NN 1
20530894 22 24 124201 NN 1
20530895 22 24 124202 NN 1
20530896 20 04 124202 NN 1
20530897 20 03 124202 NN 1
20530903 23 31 124202 NN 1
20530906 25 53 124202 NN 1
20530923 25 02 124202 NN 1
20530924 25 02 124202 NN 1
20530926 25 02 124202 NN 1
20530927 25 02 124202 NN 1
20530929 25 02 124202 NN 1
20530930 25 02 124202 NN 1
20530931 25 02 124202 NN 1
20530932 25 02 124202 NN 1
20530933 25 02 124202 NN 1
20530934 25 02 124202 NN 1
20530935 25 02 124202 NN 1
20530936 25 02 124202 NN 1
20530937 25 02 124202 NN 1
20530938 25 02 124202 NN 1
20530939 25 02 124202 NN 1
20530941 25 02 124202 NN 1
20530942 25 02 124202 NN 1
20530943 25 02 124202 NN 1
20530944 25 02 124202 NN 1
20530945 25 02 124202 NN 1
20530946 25 02 124202 NN 1
20530947 25 02 124202 NN 1
20530948 25 02 124202 NN 1
20530949 25 02 124202 NN 1
20530950 24 02 124202 NN 1
20530951 24 02 124202 NN 1
20530952 24 02 124202 NN 1
20530953 25 02 124202 NN 1
20530954 25 02 124202 NN 1
20530955 25 02 124202 NN 1
20530956 25 02 124202 NN 1
20530957 25 02 124202 NN 1
20530958 25 02 124202 NN 1
20530959 25 02 124202 NN 1
20530960 25 02 124202 NN 1
20530961 25 02 124202 NN 1
20530962 25 02 124202 NN 1
20530963 25 02 124202 NN 1
20530964 25 02 124202 NN 1
20530965 25 02 124202 NN 1
20530967 25 02 124202 NN 1
20530968 25 02 124202 NN 1
20530969 25 02 124202 NN 1
20530973 25 02 124202 NN 1
20530974 25 02 124202 NN 1
20530975 25 02 124202 NN 1
20530976 25 02 124202 NN 1
20530977 25 02 124202 NN 1
20530978 25 02 124202 NN 1
20530979 25 02 124202 NN 1
20530980 25 02 124202 NN 1
20530981 25 02 124202 NN 1
20530982 25 02 124202 NN 1
20530983 25 02 124202 NN 1
20530984 25 02 124202 NN 1
20530985 25 02 124202 NN 1
20530986 25 02 124202 NN 1
20530987 25 02 124202 NN 1
20530988 25 02 124202 NN 1
20530989 25 02 124202 NN 1
20530990 25 02 124202 NN 1
20530992 25 02 124202 NN 1
20530993 25 02 124202 NN 1
20530994 25 02 124202 NN 1
20530995 25 02 124202 NN 1
20530996 25 02 124202 NN 1
20530997 25 02 124202 NN 1
20530998 25 02 124202 NN 1
20530999 25 02 124202 NN 1
20531000 25 02 124202 NN 1
20531001 25 02 124202 NN 1
20531002 25 02 124202 NN 1
20531003 25 02 124202 NN 1
20531004 25 02 124202 NN 1
20531005 25 02 124202 NN 1
20531006 25 02 124202 NN 1
20531007 25 02 124202 NN 1
20531008 25 02 124202 NN 1
20531009 25 02 124202 NN 1
20531010 25 02 124202 NN 1
20531040 22 24 124103 NN 1
20531041 65 24 124103 NN 1
20531042 65 24 124103 NN 1
20531043 65 24 124202 NN 1
20531044 22 24 124202 NN 1
20531045 22 24 124201 NN 1
20531060 11 04 124201 NN 1
20531061 73 04 124202 NN 1
20531062 24 17 124202 NN 1
20531063 24 17 124202 NN 1
20531065 76 55 124202 NN 1
20531066 76 55 124101 NN 1
20531067 76 55 124202 NN 1
20531068 27 55 124202 NN 1
20531069 27 55 124202 NN 1
20531070 27 55 124202 NN 1
20531071 27 55 124202 NN 1
20531072 27 55 124202 NN 1
20531073 27 55 124202 NN 1
20531074 27 55 124202 NN 1
20531075 27 55 124202 NN 1
20531076 76 55 124202 NN 1
20531077 76 55 124202 NN 1
20531078 27 55 124202 NN 1
20531080 08 04 124201 NN 1
20531086 25 02 124202 NN 1
20531089 25 02 124202 NN 1
20531091 25 18 124202 NN 1
20531092 25 18 124202 NN 1
20531094 76 18 124202 NN 1
20531095 76 18 124202 NN 1
20531101 14 31 124101 NN 1
20531103 07 31 124101 NN 1
20531104 08 31 124101 NN 1
20531105 06 31 124101 NN 1
20531106 06 31 124101 NN 1
20531107 65 31 124101 NN 1
20531108 14 31 124101 NN 1
20531109 76 55 124201 NN 12
20531110 18 31 124101 NN 10
20531116 49 30 124201 NN 1
20531117 49 30 124201 NN 1
20531131 25 02 124202 NN 1
20531132 25 02 124202 NN 1
20531133 25 02 124202 NN 1
20531134 76 02 124202 NN 1
20531135 25 02 124202 NN 1
20531136 25 02 124202 NN 1
20531137 25 02 124202 NN 1
20531140 76 02 124202 NN 1
20531141 76 02 124202 NN 1
20531142 76 02 124202 NN 1
20531143 25 02 124202 NN 1
20531144 25 02 124202 NN 1
20531145 25 02 124202 NN 1
20531146 25 02 124202 NN 1
20531148 25 02 124202 NN 1
20531149 25 02 124202 NN 1
20531152 76 02 124202 NN 1
20531158 25 02 124202 NN 1
20531160 25 02 124202 NN 1
20531161 24 02 124202 NN 1
20531162 25 02 124202 NN 1
20531163 25 02 124202 NN 1
20531164 25 02 124202 NN 1
20531165 25 02 124202 NN 1
20531167 25 02 124202 NN 1
20531168 25 02 124202 NN 1
20531169 25 02 124202 NN 1
20531170 25 02 124202 NN 1
20531171 25 02 124202 NN 1
20531172 25 02 124202 NN 1
20531173 25 02 124202 NN 1
20531174 25 02 124202 NN 1
20531175 24 24 124102 NN 1
20531176 25 02 124202 NN 1
20531177 25 02 124202 NN 1
20531178 25 02 124202 NN 1
20531179 25 02 124202 NN 1
20531180 25 02 124202 NN 1
20531181 25 02 124202 NN 1
20531182 25 02 124202 NN 1
20531183 25 02 124202 NN 1
20531184 25 02 124202 NN 1
20531185 25 02 124202 NN 1
20531186 25 02 124202 NN 1
20531187 25 02 124202 NN 1
20531189 25 02 124202 NN 1
20531190 25 02 124202 NN 1
20531191 25 02 124202 NN 1
20531192 25 02 124202 NN 1
20531193 25 02 124202 NN 1
20531194 76 02 124202 NN 1
20531195 76 02 124202 NN 1
20531196 76 02 124202 NN 1
20531198 25 02 124202 NN 1
20531199 26 28 124202 NN 1
20531200 26 28 124202 NN 1
20531201 26 28 124202 NN 1
20531202 26 28 124202 NN 1
20531203 26 28 124202 NN 1
20531204 26 28 124202 NN 1
20531205 76 55 124202 NN 1
20531206 76 55 124202 NN 1
20531207 76 55 124202 NN 1
20531208 76 55 124202 NN 1
20531209 76 55 124202 NN 1
20531210 76 55 124202 NN 1
20531211 76 55 124202 NN 1
20531212 76 55 124202 NN 1
20531213 76 55 124202 NN 1
20531215 76 55 124202 NN 1
20531216 76 55 124202 NN 1
20531217 76 55 124202 NN 1
20531218 76 55 124202 NN 1
20531219 76 55 124202 NN 1
20531220 76 55 124202 NN 1
20531221 27 55 124202 NN 1
20531222 27 55 124202 NN 1
20531223 76 55 124202 NN 1
20531224 76 55 124202 NN 1
20531225 76 55 124202 NN 1
20531226 76 55 124202 NN 1
20531227 76 55 124202 NN 1
20531228 76 55 124202 NN 1
20531229 27 55 124101 NN 1
20531230 76 55 124202 NN 1
20531231 27 55 124101 NN 1
20531232 76 55 124202 NN 1
20531233 76 55 124202 NN 1
20531234 76 55 124202 NN 1
20531235 76 55 124202 NN 1
20531236 76 55 124202 NN 1
20531237 76 55 124202 NN 1
20531238 76 55 124202 NN 1
20531239 76 55 124202 NN 1
20531240 27 55 124202 NN 1
20531241 27 55 124202 NN 1
20531242 27 55 124202 NN 1
20531243 27 55 124202 NN 1
20531244 27 55 124202 NN 1
20531245 27 55 124202 NN 1
20531246 27 55 124202 NN 1
20531247 27 55 124202 NN 1
20531248 27 55 124202 NN 1
20531249 27 55 124202 NN 1
20531250 27 55 124202 NN 1
20531251 27 55 124202 NN 1
20531252 27 55 124202 NN 1
20531253 27 55 124202 NN 1
20531254 27 55 124202 NN 1
20531255 76 55 124101 NN 1
20531256 76 55 124101 NN 1
20531257 76 55 124101 NN 1
20531258 76 55 124101 NN 1
20531259 76 55 124101 NN 1
20531260 76 55 124101 NN 1
20531261 76 55 124101 NN 1
20531262 76 55 124101 NN 1
20531263 76 55 124101 NN 1
20531264 76 55 124101 NN 1
20531265 27 55 124202 NN 1
20531266 27 55 124202 NN 1
20531267 27 55 124202 NN 1
20531268 27 55 124202 NN 1
20531269 27 55 124202 NN 1
20531270 27 55 124202 NN 1
20531271 07 55 124202 NN 1
20531272 27 55 124202 NN 1
20531273 27 55 124202 NN 1
20531274 27 55 124202 NN 1
20531276 27 55 124202 NN 1
20531277 27 55 124202 NN 1
20531278 27 55 124202 NN 1
20531279 27 55 124202 NN 1
20531280 27 55 124202 NN 1
20531281 27 55 124202 NN 1
20531282 27 55 124202 NN 1
20531283 27 55 124202 NN 1
20531285 27 55 124202 NN 1
20531286 27 55 124202 NN 1
20531288 06 55 124202 NN 1
20531289 29 55 124202 NN 1
20531290 76 55 124202 NN 1
20531291 76 55 124202 NN 1
20531292 76 55 124202 NN 1
20531293 76 55 124101 NN 1
20531294 76 55 124202 NN 1
20531295 06 55 124202 NN 1
20531296 76 55 124202 NN 1
20531297 76 55 124202 NN 1
20531298 76 55 124202 NN 1
20531299 76 55 124202 NN 1
20531300 08 55 124202 NN 1
20531302 76 55 124202 NN 1
20531303 76 18 124202 NN 1
20531306 25 18 124202 NN 1
20531307 25 18 124202 NN 1
20531308 25 18 124202 NN 1
20531309 25 18 124202 NN 1
20531311 22 24 124103 NN 1
20531313 24 17 124202 NN 1
20531314 24 17 124202 NN 1
20531315 24 17 124202 NN 1
20531316 24 17 124202 NN 1
20531317 24 17 124202 NN 1
20531318 24 17 124202 NN 1
20531319 24 17 124202 NN 1
20531320 24 17 124202 NN 1
20531323 24 17 124101 NN 1
20531324 44 17 124202 NN 1
20531325 44 17 124202 NN 1
20531326 24 17 124202 NN 1
20531327 65 24 124103 NN 1
20531330 24 17 124202 NN 1
20531331 24 17 124202 NN 1
20531332 07 31 124101 NN 1
20531333 07 31 124101 NN 1
20531334 07 31 124101 NN 1
20531335 07 31 124101 NN 1
20531336 07 31 124101 NN 1
20531337 07 31 124101 NN 1
20531338 07 31 124101 NN 1
20531339 07 31 124101 NN 1
20531340 07 31 124101 NN 1
20531341 07 31 124101 NN 1
20531342 07 31 124101 NN 1
20531343 07 31 124101 NN 1
20531344 07 31 124101 NN 1
20531345 07 31 124101 NN 1
20531346 10 31 124101 NN 1
20531347 07 31 124101 NN 1
20531348 73 31 124101 NN 1
20531349 10 31 124101 NN 1
20531350 10 31 124101 NN 1
20531351 10 31 124101 NN 1
20531352 10 31 124101 NN 1
20531353 10 31 124101 NN 1
20531354 10 31 124101 NN 1
20531355 10 31 124101 NN 1
20531356 10 31 124101 NN 1
20531357 10 31 124101 NN 1
20531358 10 31 124101 NN 1
20531359 10 31 124101 NN 1
20531360 10 31 124101 NN 1
20531361 10 31 124101 NN 1
20531362 10 31 124101 NN 1
20531363 10 31 124101 NN 1
20531364 10 31 124101 NN 1
20531365 10 31 124101 NN 1
20531366 10 31 124101 NN 1
20531367 10 31 124101 NN 1
20531368 10 31 124101 NN 1
20531369 10 31 124101 NN 1
20531370 01 31 124101 NN 4
20531378 10 22 124106 NN 1
20531380 30 22 124106 NN 1
20531381 06 22 124106 NN 1
20531382 76 22 124106 NN 1
20531383 26 28 124202 NN 1
20531384 26 28 124202 NN 1
20531385 25 18 124202 NN 1
20531386 25 18 124202 NN 1
20531387 25 18 124202 NN 1
20531390 01 01 124202 NN 1
20531392 21 31 124101 NN 1
20531394 65 24 124103 NN 1
20531395 65 24 124103 NN 1
20531396 22 24 124103 NN 1
20531399 21 31 124101 NN 1
20531400 65 31 124101 NN 1
20531401 65 31 124101 NN 1
20531402 65 31 124101 NN 1
20531403 65 31 124101 NN 1
20531404 65 31 124101 NN 1
20531405 65 31 124101 NN 1
20531406 65 31 124101 NN 1
20531407 65 31 124101 NN 1
20531408 73 29 124202 NN 1
20531409 73 29 124202 NN 1
20531410 73 29 124202 NN 1
20531411 73 29 124202 NN 1
20531412 73 29 124202 NN 1
20531413 73 29 124202 NN 1
20531414 73 29 124202 NN 1
20531415 73 29 124202 NN 1
20531416 73 29 124202 NN 1
20531417 73 29 124202 NN 1
20531418 73 29 124202 NN 1
20531419 73 29 124202 NN 1
20531420 73 29 124202 NN 1
20531421 73 29 124202 NN 1
20531422 73 29 124202 NN 1
20531423 73 29 124202 NN 1
20531441 73 29 124202 NN 1
20531445 73 29 124202 NN 1
20531447 73 29 124202 NN 1
20531451 73 29 124202 NN 1
20531461 76 29 124202 NN 1
20531469 76 29 124202 NN 1
20531471 73 31 124106 NN 1
20531473 34 31 124201 NN 1
20531474 34 31 124103 NN 1
20531475 76 31 124106 NN 1
20531476 67 31 124103 NN 1
20531478 36 31 124201 NN 1
20531479 36 31 124201 NN 1
20531480 36 31 124201 NN 1
20531481 36 31 124201 NN 1
20531482 36 31 124201 NN 1
20531483 36 31 124201 NN 1
20531484 36 31 124201 NN 1
20531485 36 31 124201 NN 1
20531486 36 31 124201 NN 1
20531487 36 31 124201 NN 1
20531488 36 31 124201 NN 1
20531489 36 31 124201 NN 1
20531490 36 31 124201 NN 1
20531491 36 31 124201 NN 1
20531492 36 31 124201 NN 1
20531493 36 31 124201 NN 1
20531494 36 31 124201 NN 1
20531495 36 31 124201 NN 1
20531496 36 31 124201 NN 1
20531497 36 31 124201 NN 1
20531512 34 31 124103 NN 1
20531513 05 19 124105 NN 1
20531514 08 20 124106 NN 1
20531515 76 20 124101 NN 1
20531516 02 20 124103 NN 1
20531517 51 30 124201 NN 50
20531519 76 22 124101 NN 1
20531520 76 17 124202 NN 1
20531521 76 17 124202 NN 2
20531523 48 30 124201 NN 50
20531524 76 19 124105 NN 1
20531525 08 51 124106 NN 1
20531526 76 51 124106 NN 1
20531527 26 28 124202 NN 1
20531528 10 22 124106 NN 1
20531530 07 31 124101 NN 1
20531531 26 31 124101 NN 1
20531532 76 31 124101 NN 1
20531533 76 31 124101 NN 1
20531534 76 31 124101 NN 1
20531535 06 31 124101 NN 1
20531536 76 31 124101 NN 1
20531538 12 30 124201 NN 37
20531539 72 30 124201 NN 37
20531540 71 30 124201 NN 55
20531541 61 30 124201 NN 21
20531543 35 30 124201 NN 1
20531544 36 30 124201 NN 1
20531545 25 30 124201 NN 1
20531546 67 31 124101 NN 1
20531547 01 31 124101 NN 1
20531548 73 31 124101 NN 1
20531549 08 31 124101 NN 1
20531550 08 31 124101 NN 1
20531551 08 31 124101 NN 1
20531552 25 18 124202 NN 5
20531553 25 18 124202 NN 1
20531559 18 31 124101 NN 49
20531561 06 53 124102 NN 1
20531562 24 30 124204 NN 39
20531563 24 30 124204 NN 1
20531564 76 22 124106 NN 1
20531565 76 22 124106 NN 1
20531566 76 22 124106 NN 1
20531567 76 22 124106 NN 1
20531568 76 22 124106 NN 1
20531569 76 22 124106 NN 1
20531570 73 22 124106 NN 1
20531571 76 22 124106 NN 1
20531572 76 22 124106 NN 1
20531573 76 22 124106 NN 1
20531574 76 22 124106 NN 1
20531575 76 22 124106 NN 1
20531576 76 22 124106 NN 1
20531577 76 22 124106 NN 1
20531578 76 22 124106 NN 1
20531579 18 22 124106 NN 1
20531582 18 22 124106 NN 1
20531583 76 22 124106 NN 1
20531584 10 22 124106 NN 1
20531585 76 22 124106 NN 1
20531586 76 22 124106 NN 1
20531587 76 22 124106 NN 1
20531588 76 22 124106 NN 1
20531590 76 24 124103 NN 1
20531591 76 24 124103 NN 1
20531592 39 31 124101 NN 45
20531594 67 48 124106 NN 16
20531595 08 48 124106 NN 4
20531596 06 48 124106 NN 2
20531597 34 48 124106 NN 1
20531598 30 48 124106 NN 1
20531599 20 48 124106 NN 1
20531600 20 30 124106 NN 1
20531601 76 22 124106 NN 1
20531602 76 22 124106 NN 1
20531603 41 22 124106 NN 1
20531604 20 31 124201 NN 45
20531605 20 31 124201 NN 40
20531606 11 31 124101 NN 1
20531607 76 31 124101 NN 4
20531608 76 31 124101 NN 2
20531609 30 31 124101 NN 2
20531611 25 31 124101 NN 3
20531612 26 31 124101 NN 1
20531613 25 31 124101 NN 8
20531614 21 31 124101 NN 2
20531615 24 31 124101 NN 3
20531616 76 31 124101 NN 1
20531617 16 31 124101 NN 1
20531618 08 31 124101 NN 2
20531619 15 31 124101 NN 1
20531620 05 31 124101 NN 1
20531621 10 31 124101 NN 1
20531622 41 22 124106 NN 1
20531623 28 32 124204 NN 30
20531624 76 29 124106 NN 1
20531625 76 29 124106 NN 1
20531626 07 29 124106 NN 1
20531627 06 22 124106 NN 1
20531628 76 29 124106 NN 1
20531631 01 31 124101 NN 1
20531632 01 31 124101 NN 1
20531633 01 31 124101 NN 1
20531634 01 31 124101 NN 1
20531635 01 31 124101 NN 1
20531636 01 31 124101 NN 1
20531638 65 19 124105 NN 1
20531639 76 19 124105 NN 1
20531640 15 31 124106 NN 1
20531641 76 31 124106 NN 1
20531642 76 31 124106 NN 1
20531643 30 22 124106 NN 1
20531644 08 22 124106 NN 1
20531645 02 31 124101 NN 1
20531649 76 31 124106 NN 1
20531650 76 48 124106 NN 1
20531651 08 22 124106 NN 1
20531652 73 22 124106 NN 1
20531653 76 22 124106 NN 1
20531654 73 22 124106 NN 1
20531655 30 22 124106 NN 1
20531656 76 22 124106 NN 1
20531657 73 22 124106 NN 1
20531658 76 22 124106 NN 1
20531659 20 31 124201 NN 1
20531660 22 31 124103 NN 1
20531661 22 31 124103 NN 1
20531662 24 17 124202 NN 1
20531663 11 31 124106 NN 1
20531664 06 31 124101 NN 1
20531665 02 31 124101 NN 1
20531666 61 30 124201 NN 10
20531667 06 31 124104 NN 1
20531668 34 31 124101 NN 12
20531669 36 31 124101 NN 20
20531670 36 31 124101 NN 40
20531671 76 20 124101 NN 1
20531672 28 31 124201 NN 20
20531673 26 31 124201 NN 50
20531674 39 31 124201 NN 30
20531675 34 30 124201 NN 30
20531676 12 30 124201 NN 30
20531677 42 30 124201 NN 28
20531678 44 31 124201 NN 1
20531679 44 31 124201 NN 1
20531685 45 30 124201 NN 23
20531687 65 30 124201 NN 30
20531688 07 30 124201 NN 1
20531689 67 30 124201 NN 1
20531692 76 28 124202 NN 1
20531696 30 30 124201 NN 1
20531697 06 30 124201 NN 1
20531698 39 30 124201 NN 1
20531699 30 30 124201 NN 1
20531700 30 30 124201 NN 1
20531701 30 30 124201 NN 1
20531702 30 30 124201 NN 1
20531703 30 30 124201 NN 1
20531704 30 30 124201 NN 1
20531705 30 30 124201 NN 1
20531706 30 30 124201 NN 1
20531707 30 30 124201 NN 1
20531708 30 30 124201 NN 1
20531709 39 30 124201 NN 1
20531710 05 30 124201 NN 1
20531711 15 30 124201 NN 1
20531712 08 30 124201 NN 1
20531713 10 30 124201 NN 1
20531714 39 30 124201 NN 1
20531715 39 30 124201 NN 1
20531716 39 30 124201 NN 1
20531718 76 20 124103 NN 1
20531719 76 20 124103 NN 1
20531720 18 20 124106 NN 1
20531721 41 20 124106 NN 1
20531722 30 20 124106 NN 17
20531723 73 30 124201 NN 1
20531724 18 30 124201 NN 1
20531725 26 28 124202 NN 1
20531726 26 28 124202 NN 1
20531727 22 28 124202 NN 1
20531728 26 28 124202 NN 1
20531731 76 22 124106 NN 1
20531732 76 22 124106 NN 1
20531733 76 22 124106 NN 1
20531734 76 22 124106 NN 1
20531735 76 22 124106 NN 1
20531736 76 22 124106 NN 1
20531737 76 22 124106 NN 1
20531738 76 22 124106 NN 1
20531739 76 22 124106 NN 1
20531740 76 22 124106 NN 1
20531744 65 20 124101 NN 1
20531825 12 30 124201 NN 40
20531905 42 28 124202 NN 1
20531906 26 28 124202 NN 1
20531907 48 30 124201 NN 1
20531908 25 17 124202 NN 1
20531909 25 18 124202 NN 1
20531910 25 18 124202 NN 1
20531911 25 18 124202 NN 1
20531912 76 22 124106 NN 1
20531915 76 22 124106 NN 1
20531917 76 22 124106 NN 1
20531918 24 17 124202 NN 1
20531919 24 17 124202 NN 1
20531920 24 17 124202 NN 1
20531921 24 17 124202 NN 1
20531922 24 17 124202 NN 1
20531923 24 17 124202 NN 1
20531924 24 17 124202 NN 1
20531925 24 17 124202 NN 1
20531926 24 17 124202 NN 1
20531927 76 17 124202 NN 1
20531928 24 17 124202 NN 1
20531929 24 17 124202 NN 1
20531930 24 17 124202 NN 1
20531931 24 17 124202 NN 1
20531932 25 30 124202 NN 1
20531934 76 22 124106 NN 1
20531935 76 22 124106 NN 1
20531936 76 22 124106 NN 1
20531937 76 22 124106 NN 1
20531938 76 22 124106 NN 1
20531939 76 22 124106 NN 1
20531940 76 22 124106 NN 1
20531941 08 22 124106 NN 1
20531942 73 22 124106 NN 1
20531943 07 22 124106 NN 1
20531944 76 22 124106 NN 1
20531945 76 22 124106 NN 1
20531946 76 22 124106 NN 1
20531947 76 22 124106 NN 1
20531948 76 22 124106 NN 1
20531949 76 22 124106 NN 1
20531950 76 22 124106 NN 1
20531951 76 22 124106 NN 1
20531952 76 22 124106 NN 1
20531953 29 22 124106 NN 1
20531954 73 22 124106 NN 1
20531955 10 22 124106 NN 1
20531956 76 22 124106 NN 1
20531958 15 22 124106 NN 1
20531978 67 22 124106 NN 1
20531980 10 22 124106 NN 1
20531981 09 22 124106 NN 1
20531982 05 22 124106 NN 1
20531983 04 22 124106 NN 1
20531985 51 30 124201 NN 1
20531986 42 28 124202 NN 1
20531987 20 57 124202 NN 1
20531988 04 04 124106 NN 1
20531989 08 51 124106 NN 1
20531990 55 30 124201 NN 1
20531991 56 30 124201 NN 1
20531992 57 30 124201 NN 1
20531993 08 31 124101 NN 1
20531994 04 31 124101 NN 1
20531995 06 31 124101 NN 1
20531997 25 30 124201 NN 40
20531998 28 30 124201 NN 40
20531999 06 51 124106 NN 1
20532000 08 01 124101 NN 1
20532001 06 01 124101 NN 1
20532002 08 20 124101 NN 1
20532003 08 51 124101 NN 1
20532004 08 20 124101 NN 1
20532005 73 48 124106 NN 1
20532006 06 53 124102 NN 1
20532007 06 53 124102 NN 1
20532008 21 53 124102 NN 1
20532009 58 30 124201 NN 1
20532010 59 30 124201 NN 1
20532011 72 30 124201 NN 1
20532012 62 30 124201 NN 1
20532013 35 30 124201 NN 1
20532014 73 24 124106 NN 1
20532015 73 01 124101 NN 1
20532016 08 51 124106 NN 1
20532017 05 51 124106 NN 1
20532018 67 51 124106 NN 1
20532019 15 31 124101 NN 1
20532020 04 31 124101 NN 1
20532021 65 31 124101 NN 1
20532022 06 31 124101 NN 1
20532023 06 31 124101 NN 1
20532024 06 31 124101 NN 1
20532025 09 31 124101 NN 1
20532026 08 31 124101 NN 1
20532027 23 01 124101 NN 1
20532028 23 01 124101 NN 1
20532030 08 22 124106 NN 1
20532031 23 01 124101 NN 1
20532131 55 30 124201 NN 30
20532132 56 30 124201 NN 6
20532133 57 30 124201 NN 26
20532134 58 30 124201 NN 32
20532135 59 30 124201 NN 32
20532136 45 30 124201 NN 35
20532137 48 30 124201 NN 1
20532138 49 30 124201 NN 1
20532139 50 30 124201 NN 1
20532140 51 30 124201 NN 1
20532141 52 30 124201 NN 1
20532142 53 30 124201 NN 1
20532143 54 30 124201 NN 1
20532144 55 30 124201 NN 1
20532145 56 30 124201 NN 1
20532146 57 30 124201 NN 1
20532147 58 30 124201 NN 1
20532148 59 30 124201 NN 1
20532149 44 30 124201 NN 1
20532150 61 30 124201 NN 1
20532151 62 30 124201 NN 1
20532152 34 30 124201 NN 1
20532153 35 30 124201 NN 1
20532154 36 30 124201 NN 1
20532155 39 30 124201 NN 1
20532156 45 30 124201 NN 1
20532157 46 30 124201 NN 1
20532158 47 30 124201 NN 1
20532159 12 30 124201 NN 1
20532160 49 30 124201 NN 1
20532161 50 30 124201 NN 1
20532162 51 30 124201 NN 1
20532163 52 30 124201 NN 1
20532164 53 30 124201 NN 1
20532165 55 30 124201 NN 1
20532166 56 30 124201 NN 1
20532167 57 30 124201 NN 1
20532168 12 30 124201 NN 1
20532169 54 30 124201 NN 1
20532170 12 30 124201 NN 1
20532171 09 22 124106 NN 1
20532172 04 22 124106 NN 1
20532173 10 48 124106 NN 1
20532174 05 48 124106 NN 1
20532175 10 48 124106 NN 1
20532176 76 51 124104 NN 1
20532177 25 02 124202 NN 1
20532178 25 02 124202 NN 1
20532179 25 02 124202 NN 1
20532180 25 02 124202 NN 1
20532181 25 02 124202 NN 1
20532182 25 02 124202 NN 1
20532183 25 02 124202 NN 1
20532184 25 02 124202 NN 1
20532185 25 02 124202 NN 1
20532186 25 02 124202 NN 1
20532187 25 02 124202 NN 1
20532188 24 02 124202 NN 1
20532189 24 02 124202 NN 1
20532190 25 02 124202 NN 1
20532191 25 02 124202 NN 1
20532192 25 02 124202 NN 1
20532193 25 02 124202 NN 1
20532194 25 02 124202 NN 1
20532195 25 02 124202 NN 1
20532196 25 02 124202 NN 1
20532197 25 02 124202 NN 1
20532198 25 02 124202 NN 1
20532199 25 02 124202 NN 1
20532200 25 02 124202 NN 1
20532201 25 02 124202 NN 1
20532202 25 02 124202 NN 1
20532203 25 02 124202 NN 1
20532204 25 02 124202 NN 1
20532205 25 02 124202 NN 1
20532206 25 02 124202 NN 1
20532207 25 02 124202 NN 1
20532208 11 27 124202 NN 1
20532209 11 27 124202 NN 1
20532210 64 58 124106 NN 1
20532211 64 58 124106 NN 1
20532212 64 58 124106 NN 1
20532213 64 58 124106 NN 1
20532214 76 58 124106 NN 1
20532215 64 58 124106 NN 1
20532216 64 58 124106 NN 1
20532217 64 58 124106 NN 1
20532218 64 58 124106 NN 1
20532219 64 58 124106 NN 1
20532220 64 58 124106 NN 1
20532221 64 58 124106 NN 1
20532222 64 58 124106 NN 1
20532223 64 58 124106 NN 1
20532224 64 58 124106 NN 1
20532225 64 58 124106 NN 1
20532226 64 58 124106 NN 1
20532227 64 58 124106 NN 1
20532228 64 58 124106 NN 1
20532229 64 58 124106 NN 1
20532230 64 58 124106 NN 1
20532231 64 58 124106 NN 1
20532232 64 58 124106 NN 1
20532233 64 58 124106 NN 1
20532234 64 58 124106 NN 1
20532235 64 58 124106 NN 1
20532236 64 58 124106 NN 1
20532237 64 58 124106 NN 1
20532238 64 58 124106 NN 1
20532239 64 58 124106 NN 1
20532240 64 58 124106 NN 1
20532241 64 58 124106 NN 1
20532242 64 58 124106 NN 1
20532243 64 58 124106 NN 1
20532244 64 58 124106 NN 1
20532245 64 58 124106 NN 1
20532246 64 58 124106 NN 1
20532247 64 58 124106 NN 1
20532248 64 58 124106 NN 1
20532249 64 58 124106 NN 1
20532250 64 58 124106 NN 1
20532251 64 58 124106 NN 1
20532252 64 58 124106 NN 1
20532253 64 58 124106 NN 1
20532254 64 58 124106 NN 1
20532255 64 58 124106 NN 1
20532256 64 58 124106 NN 1
20532257 64 58 124106 NN 1
20532258 64 58 124106 NN 10
20532259 64 58 124106 NN 10
20532260 18 58 124106 NN 1
20532261 18 58 124106 NN 1
20532262 64 58 124106 NN 1
20532263 41 58 124106 NN 1
20532264 64 58 124106 NN 1
20532265 64 58 124106 NN 1
20532266 64 58 124106 NN 1
20532267 64 58 124106 NN 1
20532268 64 58 124106 NN 1
20532269 73 58 124106 NN 1
20532270 73 58 124106 NN 1
20532271 64 58 124106 NN 1
20532272 64 58 124106 NN 1
20532273 64 58 124106 NN 1
20532274 64 58 124106 NN 1
20532275 64 58 124106 NN 1
20532276 18 58 124106 NN 1
20532277 73 58 124106 NN 1
20532278 64 58 124106 NN 1
20532279 64 58 124106 NN 1
20532280 05 31 124101 NN 1
20532281 16 20 124101 NN 1
20532282 08 48 124106 NN 1
20532283 67 24 124103 NN 1
20532284 08 48 124106 NN 1
20532285 64 58 124101 NN 1
20532286 64 58 124101 NN 1
20532287 64 58 124101 NN 1
20532288 64 58 124101 NN 1
20532289 64 58 124101 NN 1
20532290 64 58 124101 NN 1
20532291 64 58 124101 NN 1
20532292 64 58 124101 NN 1
20532293 64 58 124101 NN 1
20532294 64 58 124101 NN 1
20532295 64 58 124101 NN 1
20532296 64 58 124101 NN 1
20532297 64 58 124101 NN 1
20532298 64 58 124101 NN 1
20532299 64 58 124101 NN 1
20532300 64 58 124101 NN 1
20532301 64 58 124101 NN 1
20532302 64 58 124101 NN 1
20532303 64 58 124101 NN 1
20532304 64 58 124101 NN 1
20532305 64 58 124101 NN 1
20532306 64 58 124101 NN 1
20532307 64 58 124101 NN 1
20532308 64 58 124101 NN 1
20532309 64 58 124101 NN 1
20532310 64 58 124101 NN 1
20532311 64 58 124101 NN 1
20532312 64 58 124101 NN 1
20532313 64 58 124101 NN 1
20532314 64 58 124101 NN 1
20532315 64 58 124101 NN 1
20532316 64 58 124101 NN 1
20532317 64 58 124101 NN 1
20532318 64 58 124101 NN 1
20532319 64 58 124101 NN 1
20532320 64 58 124101 NN 1
20532321 64 58 124101 NN 1
20532322 64 58 124101 NN 1
20532323 64 58 124101 NN 1
20532324 64 58 124101 NN 1
20532325 64 58 124101 NN 1
20532326 64 58 124101 NN 1
20532327 64 58 124106 NN 1
20532328 64 58 124106 NN 1
20532329 64 58 124106 NN 1
20532330 64 01 124101 NN 1
20532331 08 48 124106 NN 1
20532332 25 02 124202 NN 1
20532333 25 02 124202 NN 1
20532334 25 02 124202 NN 1
20532335 10 24 124103 NN 1
20532336 04 24 124103 NN 1
20532337 10 24 124103 NN 1
20532338 67 24 124103 NN 1
20532339 67 24 124103 NN 1
20532340 24 08 124202 NN 1
20532341 24 08 124202 NN 1
20532342 24 17 124202 NN 1
20532343 24 17 124202 NN 1
20532344 42 28 124202 NN 1
20532345 18 22 124106 NN 1
20532346 18 22 124106 NN 1
20532347 18 22 124106 NN 1
20532348 18 22 124106 NN 1
20532349 18 22 124106 NN 1
20532350 18 22 124106 NN 1
20532351 18 22 124106 NN 1
20532352 18 22 124106 NN 1
20532353 18 22 124106 NN 1
20532354 18 22 124106 NN 1
20532355 18 22 124106 NN 1
20532356 18 22 124106 NN 1
20532357 18 22 124106 NN 1
20532358 18 22 124106 NN 1
20532359 18 22 124106 NN 1
20532360 18 22 124106 NN 1
20532361 18 22 124106 NN 1
20532362 18 22 124106 NN 1
20532363 18 22 124106 NN 1
20532364 18 22 124106 NN 1
20532365 18 22 124106 NN 1
20532367 18 22 124106 NN 1
20532370 18 22 124106 NN 1
20532371 18 22 124106 NN 1
20532372 18 22 124106 NN 1
20532373 18 22 124106 NN 1
20532375 42 28 124202 NN 1
20532376 42 28 124202 NN 1
20532377 42 28 124202 NN 1
20532378 26 28 124202 NN 1
20532379 42 28 124202 NN 1
20532380 42 28 124202 NN 1
20532381 26 28 124202 NN 1
20532382 42 28 124202 NN 1
20532383 42 28 124202 NN 1
20532384 42 28 124202 NN 1
20532385 42 28 124202 NN 1
20532386 42 28 124202 NN 1
20532387 42 28 124202 NN 1
20532388 42 28 124202 NN 1
20532389 42 28 124202 NN 1
20532390 42 28 124202 NN 1
20532391 42 28 124202 NN 1
20532392 42 28 124202 NN 1
20532393 42 28 124202 NN 1
20532394 42 28 124202 NN 1
20532395 42 28 124202 NN 1
20532396 42 28 124202 NN 1
20532397 42 28 124202 NN 1
20532398 42 28 124202 NN 1
20532399 42 28 124202 NN 1
20532400 42 28 124202 NN 1
20532401 42 28 124202 NN 1
20532402 42 28 124202 NN 1
20532403 42 28 124202 NN 1
20532404 42 28 124202 NN 1
20532405 42 28 124202 NN 1
20532406 42 28 124202 NN 1
20532407 42 28 124202 NN 1
20532408 42 28 124202 NN 1
20532409 42 28 124202 NN 1
20532410 42 28 124202 NN 1
20532411 42 28 124202 NN 1
20532412 42 28 124202 NN 1
20532413 42 28 124202 NN 1
20532414 42 28 124202 NN 1
20532415 42 28 124202 NN 1
20532416 42 28 124202 NN 1
20532417 42 28 124202 NN 1
20532418 42 28 124202 NN 1
20532419 42 28 124202 NN 1
20532420 42 28 124202 NN 1
20532421 42 28 124202 NN 1
20532422 42 28 124202 NN 1
20532423 42 28 124202 NN 1
20532424 42 28 124202 NN 1
20532425 42 28 124202 NN 1
20532426 42 28 124202 NN 1
20532427 42 28 124202 NN 1
20532428 42 28 124202 NN 1
20532429 42 28 124202 NN 1
20532430 42 28 124202 NN 1
20532431 42 28 124202 NN 1
20532432 42 28 124202 NN 1
20532433 42 28 124202 NN 1
20532434 42 28 124202 NN 1
20532435 42 28 124202 NN 1
20532436 42 28 124202 NN 1
20532437 42 28 124202 NN 1
20532438 26 28 124202 NN 1
20532439 42 28 124202 NN 1
20532440 42 28 124202 NN 1
20532441 42 28 124202 NN 1
20532442 26 28 124202 NN 1
20532443 42 28 124202 NN 1
20532444 26 28 124202 NN 1
20532445 42 28 124202 NN 4
20532446 42 28 124202 NN 1
20532447 42 28 124202 NN 1
20532448 42 28 124202 NN 1
20532449 42 28 124202 NN 1
20532450 42 28 124202 NN 1
20532451 42 28 124202 NN 1
20532452 42 28 124202 NN 1
20532453 42 28 124202 NN 1
20532454 42 28 124202 NN 1
20532455 42 28 124202 NN 1
20532456 42 28 124202 NN 1
20532457 42 28 124202 NN 1
20532458 42 28 124202 NN 13
20532459 42 28 124202 NN 1
20532460 42 28 124202 NN 1
20532461 42 28 124202 NN 1
20532462 42 28 124202 NN 1
20532463 42 28 124202 NN 1
20532464 42 28 124202 NN 1
20532465 42 28 124202 NN 1
20532466 42 28 124202 NN 1
20532467 42 28 124202 NN 1
20532468 42 28 124202 NN 1
20532469 42 28 124202 NN 1
20532470 26 28 124202 NN 1
20532471 01 31 124101 NN 1
20532472 22 24 124103 NN 1
20532473 08 31 124101 NN 1
20532474 08 31 124101 NN 1
20532475 42 28 124202 NN 1
20532476 42 28 124202 NN 1
20532477 06 22 124106 NN 1
20532478 18 20 124101 NN 1
20532479 73 20 124101 NN 1
20532480 64 20 124101 NN 1
20532481 08 20 124101 NN 1
20532482 06 31 124101 NN 1
20532483 65 31 124101 NN 1
20532484 61 30 124201 NN 36
20532485 44 30 124201 NN 23
20532486 09 24 124103 NN 1
20532488 73 24 124103 NN 1
20532489 18 24 124103 NN 1
20532490 22 24 124103 NN 1
20532491 18 48 124106 NN 1
20532492 18 48 124106 NN 1
20532493 18 48 124106 NN 1
20532494 18 48 124106 NN 1
20532495 08 48 124106 NN 1
20532496 07 31 124201 NN 1
20532497 07 31 124201 NN 1
20532498 07 31 124201 NN 1
20532499 07 31 124201 NN 1
20532500 07 31 124201 NN 1
20532501 07 31 124201 NN 1
20532502 07 31 124201 NN 1
20532503 07 31 124201 NN 1
20532504 07 31 124201 NN 1
20532505 07 31 124201 NN 1
20532506 07 31 124201 NN 1
20532507 07 31 124201 NN 1
20532508 07 31 124201 NN 1
20532509 07 31 124201 NN 1
20532510 07 31 124201 NN 1
20532511 07 31 124201 NN 1
20532512 07 31 124201 NN 1
20532513 07 31 124201 NN 1
20532514 07 31 124201 NN 1
20532515 07 31 124201 NN 1
20532516 39 30 124201 NN 1
20532517 39 30 124201 NN 1
20532518 39 30 124201 NN 1
20532519 39 30 124201 NN 1
20532520 39 30 124201 NN 1
20532521 39 30 124201 NN 1
20532522 39 30 124201 NN 1
20532523 39 30 124201 NN 1
20532524 39 30 124201 NN 1
20532525 39 30 124201 NN 1
20532526 39 30 124201 NN 1
20532527 39 30 124201 NN 1
20532528 39 30 124201 NN 1
20532529 39 30 124201 NN 1
20532530 39 30 124201 NN 1
20532531 39 30 124201 NN 1
20532532 39 30 124201 NN 1
20532533 39 30 124201 NN 1
20532534 39 30 124201 NN 1
20532535 39 30 124201 NN 1
20532536 45 30 124201 NN 1
20532537 47 30 124201 NN 1
20532538 42 30 124201 NN 1
20532539 42 30 124201 NN 1
20532540 07 31 124201 NN 1
20532541 07 31 124201 NN 1
20532542 07 31 124201 NN 1
20532543 07 31 124201 NN 1
20532544 48 30 124201 NN 1
20532545 46 30 124201 NN 1
20532546 46 30 124201 NN 1
20532547 46 30 124201 NN 1
20532548 46 30 124201 NN 1
20532549 46 30 124201 NN 1
20532550 46 30 124201 NN 1
20532551 46 30 124201 NN 1
20532552 46 30 124201 NN 1
20532553 46 30 124201 NN 1
20532554 46 30 124201 NN 1
20532555 46 30 124201 NN 1
20532556 46 30 124201 NN 1
20532557 46 30 124201 NN 1
20532558 46 30 124201 NN 1
20532559 46 30 124201 NN 1
20532560 46 30 124201 NN 1
20532561 46 30 124201 NN 1
20532562 46 30 124201 NN 1
20532563 46 30 124201 NN 1
20532564 46 30 124201 NN 1
20532565 46 30 124201 NN 1
20532566 46 30 124201 NN 1
20532567 46 30 124201 NN 1
20532568 46 30 124201 NN 1
20532569 46 30 124201 NN 1
20532570 46 30 124201 NN 1
20532571 46 30 124201 NN 1
20532572 46 30 124201 NN 1
20532573 46 30 124201 NN 1
20532574 46 30 124201 NN 1
20532575 46 30 124201 NN 1
20532576 46 30 124201 NN 1
20532577 46 30 124201 NN 1
20532578 46 30 124201 NN 1
20532579 46 30 124201 NN 1
20532580 46 30 124201 NN 1
20532581 46 30 124201 NN 1
20532582 46 30 124201 NN 1
20532583 46 30 124201 NN 1
20532584 47 30 124201 NN 1
20532585 47 30 124201 NN 1
20532586 47 30 124201 NN 1
20532587 47 30 124201 NN 1
20532588 47 30 124201 NN 1
20532589 47 30 124201 NN 1
20532590 47 30 124201 NN 1
20532591 47 30 124201 NN 1
20532592 47 30 124201 NN 1
20532593 47 30 124201 NN 1
20532594 47 30 124201 NN 1
20532595 47 30 124201 NN 1
20532596 47 30 124201 NN 1
20532597 47 30 124201 NN 1
20532598 47 30 124201 NN 1
20532599 47 30 124201 NN 1
20532600 47 30 124201 NN 1
20532601 47 30 124201 NN 1
20532602 47 30 124201 NN 1
20532603 47 30 124201 NN 1
20532604 47 30 124201 NN 1
20532605 47 30 124201 NN 1
20532606 47 30 124201 NN 1
20532607 47 30 124201 NN 1
20532608 47 30 124201 NN 1
20532609 47 30 124201 NN 1
20532610 47 30 124201 NN 1
20532611 47 30 124201 NN 1
20532612 47 30 124201 NN 1
20532613 47 30 124201 NN 1
20532614 47 30 124201 NN 1
20532615 47 30 124201 NN 1
20532616 47 30 124201 NN 1
20532617 47 30 124201 NN 1
20532618 47 30 124201 NN 1
20532619 47 30 124201 NN 1
20532620 47 30 124201 NN 1
20532621 47 30 124201 NN 1
20532622 47 30 124201 NN 1
20532623 47 30 124201 NN 1
20532624 56 30 124201 NN 1
20532625 56 30 124201 NN 1
20532626 56 30 124201 NN 1
20532627 56 30 124201 NN 1
20532628 56 30 124201 NN 1
20532629 56 30 124201 NN 1
20532630 56 30 124201 NN 1
20532631 56 30 124201 NN 1
20532632 56 30 124201 NN 1
20532633 56 30 124201 NN 1
20532634 56 30 124201 NN 1
20532635 56 30 124201 NN 1
20532636 56 30 124201 NN 1
20532637 56 30 124201 NN 1
20532638 56 30 124201 NN 1
20532639 56 30 124201 NN 1
20532640 56 30 124201 NN 1
20532641 56 30 124201 NN 1
20532642 56 30 124201 NN 1
20532643 56 30 124201 NN 1
20532644 30 20 124106 NN 1
20532645 09 31 124201 NN 1
20532646 09 31 124201 NN 1
20532647 06 31 124201 NN 1
20532648 06 31 124201 NN 1
20532649 08 31 124201 NN 1
20532650 04 55 124202 NN 1
20532651 10 20 124106 NN 1
20532654 04 31 124101 NN 1
20532655 61 30 124201 NN 3
20532656 49 30 124201 NN 33
20532657 50 30 124201 NN 33
20532658 53 30 124201 NN 50
20532659 54 30 124201 NN 50
20532660 12 30 124201 NN 40
20532661 49 30 124201 NN 1
20532662 50 30 124201 NN 1
20532663 52 30 124201 NN 1
20532664 53 30 124201 NN 1
20532665 54 30 124201 NN 1
20532666 01 31 124101 NN 2
20532667 22 55 124201 NN 30
20532668 22 31 124101 NN 44
20532669 05 31 124101 NN 1
20532670 06 31 124101 NN 1
20532671 15 31 124101 NN 1
20532672 11 31 124101 NN 1
20532673 09 31 124101 NN 1
20532674 67 31 124101 NN 1
20532675 41 31 124101 NN 1
20532676 08 22 124106 NN 1
20532677 25 17 124202 NN 1
20532678 42 48 124202 NN 1
20532679 42 48 124202 NN 1
20532680 42 48 124202 NN 1
20532681 42 48 124202 NN 1
20532682 42 48 124202 NN 1
20532683 42 48 124202 NN 1
20532684 25 02 124202 NN 1
20532685 67 24 124103 NN 1
20532686 42 28 124202 NN 1
20532687 42 28 124202 NN 1
20532688 26 28 124202 NN 1
20532689 26 28 124202 NN 1
20532690 42 28 124202 NN 1
20532691 26 28 124202 NN 1
20532692 42 28 124202 NN 1
20532693 42 28 124202 NN 1
20532694 42 28 124202 NN 1
20532695 26 28 124202 NN 1
20532696 26 28 124202 NN 1
20532697 26 28 124202 NN 1
20532698 26 28 124202 NN 1
20532699 26 28 124202 NN 1
20532700 05 22 124106 NN 1
20532701 08 22 124106 NN 1
20532702 06 22 124106 NN 1
20532703 15 22 124106 NN 1
20532704 52 30 124201 NN 45
20532705 35 30 124201 NN 30
20532706 08 20 124101 NN 1
20532707 76 30 124201 NN 8
20532708 09 20 124106 NN 1
20532709 10 20 124106 NN 1
20532710 09 01 124201 NN 1
20532711 42 30 124201 NN 1
20532712 76 30 124201 NN 1
20532713 25 17 124202 NN 1
20532714 25 17 124202 NN 1
20532715 25 17 124202 NN 1
20532716 25 17 124202 NN 1
20532717 25 17 124202 NN 1
20532718 24 17 124202 NN 1
20532719 24 17 124202 NN 1
20532720 24 17 124202 NN 1
20532721 24 17 124202 NN 1
20532722 24 17 124202 NN 1
20532723 11 39 124202 NN 1
20532724 07 22 124106 NN 1
20532725 23 22 124106 NN 1
20532726 07 22 124106 NN 1
20532727 23 22 124106 NN 1
20532728 23 22 124106 NN 1
20532729 15 22 124106 NN 1
20532730 23 22 124106 NN 1
20532731 23 22 124106 NN 1
20532732 23 22 124106 NN 1
20532733 11 20 124202 NN 1
20532734 11 20 124202 NN 1
20532735 62 30 124201 NN 30
20532736 61 31 124201 NN 1
20532737 76 31 124201 NN 1
20532738 76 31 124201 NN 1
20532739 76 31 124201 NN 1
20532740 76 31 124201 NN 1
20532741 76 31 124201 NN 1
20532742 71 31 124201 NN 1
20532743 46 31 124201 NN 1
20532744 72 31 124201 NN 1
20532745 12 31 124201 NN 1
20532746 48 31 124201 NN 1
20532747 58 31 124201 NN 1
20532748 71 31 124201 NN 1
20532749 62 31 124201 NN 1
20532750 61 31 124201 NN 1
20532751 35 31 124201 NN 1
20532752 36 31 124201 NN 1
20532753 45 31 124201 NN 1
20532754 46 31 124201 NN 1
20532755 47 31 124201 NN 1
20532756 08 20 124101 NN 1
20532757 06 20 124101 NN 1
20532759 12 31 124101 NN 8
20532760 10 53 124102 NN 1
20532761 10 53 124102 NN 1
20532762 10 53 124102 NN 1
20532763 10 53 124102 NN 1
20532764 10 53 124102 NN 2
20532765 10 53 124102 NN 1
20532766 30 22 124106 NN 1
20532767 76 51 124106 NN 1
20532768 01 51 124106 NN 1
20532769 26 28 124202 NN 1
20532770 25 17 124202 NN 1
20532771 25 17 124202 NN 1
20532772 25 17 124202 NN 1
20532773 25 17 124202 NN 1
20532774 25 17 124202 NN 1
20532775 24 17 124202 NN 1
20532776 24 17 124202 NN 1
20532777 24 17 124202 NN 1
20532778 24 17 124202 NN 1
20532779 24 02 124202 NN 1
20532780 24 02 124202 NN 1
20532781 24 02 124202 NN 1
20532782 24 02 124202 NN 1
20532783 24 02 124202 NN 1
20532784 24 02 124202 NN 1
20532785 24 02 124202 NN 1
20532786 24 02 124202 NN 1
20532787 24 02 124202 NN 1
20532788 24 02 124202 NN 1
20532789 24 02 124202 NN 1
20532790 24 02 124202 NN 1
20532791 24 02 124202 NN 1
20532792 24 02 124202 NN 1
20532793 24 02 124202 NN 1
20532794 42 28 124202 NN 1
20532795 42 28 124202 NN 1
20532796 42 28 124202 NN 1
20532797 42 28 124202 NN 1
20532798 42 28 124202 NN 1
20532799 42 28 124202 NN 1
20532800 42 28 124202 NN 1
20532801 42 28 124202 NN 1
20532802 42 28 124202 NN 1
20532803 42 28 124202 NN 1
20532804 42 28 124202 NN 1
20532805 42 28 124202 NN 1
20532806 42 28 124202 NN 1
20532807 42 28 124202 NN 1
20532808 42 28 124202 NN 1
20532809 42 28 124202 NN 1
20532810 11 22 124106 NN 1
20532811 05 22 124106 NN 1
20532812 05 22 124106 NN 1
20532813 06 22 124106 NN 1
20532814 22 53 124102 NN 1
20532815 10 48 124201 NN 1
20532816 08 22 124106 NN 1
20532817 05 51 124106 NN 1
20532818 06 51 124106 NN 1
20532819 15 51 124106 NN 1
20532820 08 51 124106 NN 1
20532821 42 28 124202 NN 1
20532822 42 28 124202 NN 1
20532823 10 24 124103 NN 1
20532824 25 02 124202 NN 1
20532825 25 02 124202 NN 1
20532826 10 24 124103 NN 1
20532827 10 24 124103 NN 1
20532828 10 24 124103 NN 1
20532829 10 24 124103 NN 1
20532830 10 24 124103 NN 1
20532831 10 24 124103 NN 1
20532832 10 24 124103 NN 1
20532833 25 34 124202 NN 1
20532834 25 34 124202 MN 1
20532835 25 34 124202 MN 1
20532836 25 34 124202 MN 1
20532837 25 34 124202 MN 1
20532838 25 34 124202 MN 1
20532839 05 22 124106 MN 1
20532840 11 34 124202 MN 0
DESCRIPCION
LIBRERO DE 2 ENTREPAÑOS C/ PTS DE VIDRIO DE 1.20X.38X1.05CMS
CAJA FUERTE CEMEX, MOD 4. MEDIDAS DE .50 X .47
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR C/ RODAJAS, MED. .60 X .45 X .60 CMS.
MESA PARA ESCRIBIR C/ RODAJAS DE .60 X .45X .60 CMS
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR CON RODAJAS. .60X.45X.60 CMS.
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON RODAJAS.
ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, T/OFICIO. 1.40 X .75 X .45 CMS
ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MADERA, I GAVETA, 1.50X.70X.75 C/ ESQUINERO DE .85X.50X.70 CMS.
LIBRERO DE 2 ENTREPAÑOS CON PUERTAS DE CRISTAL CDORREDISAS, Y MEDIDAS DE 1.20 X .38 X 1.05 CMS.
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS EN MADERA PLASTICA DE .47 X .60 X .70 CMS.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ VINIL
PROTECTORA DE CHEQUES MARCA PAYMASTER, MOD. 9012-13, SERIE 7076 B13
ESCRITORIO METALICO C/5 GAVETAS, COLOR ARENA Y MED. DE 1.50 X .75 X .75 CMS.
VITRINA VERTICAL DE ESTRUCTURA METALICA, C/ PTS DE VIDRIO Y MED. DE .90 X .40 X 1.75 CMS.
ESCRITORIO
ESCRITORIO AUXILIAR METALICA,
SECRETARIAL 1 PEDESTAL,
DE UN PEDESTAL 2 GAVETAS,CON
CONSTRUIDO CONLAMINA
MED. DE 1.20 X .70 X .75 CMS.

SILLON FIJO P/ VISITANTE, ESTRUCTURA CUADRADA CROMADA Y FORRO EN VINIL NEGRO.


SILLON FIJO P/ VISITANTE , ESTRUCTURA CUADRADA CROMADAY FORRO EN VINIL NEGRO
ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS Y MEDIDAS DE 2.00 X .90 X .76 CMS.
MESA C/ CUBIERTA DE MADERA Y ESTRUCTURA METALICA DE 1.20 X .75 CMS
GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 1.70 X .90 X .50 CMS, 2 PTS. COLOR GRIS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO COLOR GRIS CON 2 PUERTAS
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON RODAJAS.
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON RODAJAS.
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON RODAJAS.
SILLON EJECUTIVO GIRATORIO DE .90 X .50 X .55 CMS., METALICO CROMADO Y FORO VINIL NEGRO.
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR C/ RODAJAS, MEDIDAS DE .60 X .45 X .60 CMS.
ARCHIVERO METALICO, C/4 GAVETAS, COLOR ARENA, MED. 1.30 X .50 X .70 CMS.
ARCHIVERO METALICO C/ 4 GAVETAS T/OFICIO, MED. 1.40 X .75 X .45 CMS.
ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL C/ CUBIERTA DE 2 NIVELES P/ MECANOGRAFIA DE 1.14 X .75 X .75 CMS.
ESCRITORIO DE MADERA CON 2 GAVETAS, MEDIDAS DE 1.52 X .74 X .75 CMS.
ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA, 5 GAVETAS. MEDIDAS DE 1.80 X .80 X .75 CMS.
FOTOCOPIADORA MCA GESTETNER, MOD. 2613Z, SERIE 2695030209.
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR DE .60 X .45 X .60 CMS, CON RODAJAS.
SILLON DE 3 PIEZAS, EN VINIL COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA.
ESCRITORIO METALICO C/5 GAVETAS, COLOR ARENA Y MED. DE 1.80 X .75 X .80 CMS.
CREDENZA C/2 GAVETAS DE ARCHIVERO, CON PUERTAS CORREDIZAS, TAMAÑO CARTA. MED. DE 2.08 X .45 X .75 CMS.
MESA TUBULAR CROMADA, MED. DE 1.00 X 1.80 X .75CMS.
VITRINA P/BANDERA EN MADERA Y VIDRIO. MED. DE 2.35 X .80
VITRINA DE 2 ENTREPAÑOS C/ ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE MADERA , PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS. MED 1.20 X .38 X 1.05 CMS.
SILLON C/ ESTRUCTURA CROMADA, TAPIZADO EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLON C/ ESTRUCTURA CROMADA, TAPIZADO EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLON C/ ESTRUCTURA CROMADA, TAPIZADO EN VELLOUR COLOR NEGRO.
FAX COLOR BLANCO. MCA. CANON, MOD. 11 SERIE UWN59476.
SILLON C/3 ASIENTOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA Y TAPIZADO EN VELLOUR.(MIGUEL ALEMAN)
ARCHIVERO METALICO, COLOR ALMENDRA
GRABADORA SONY, MOD. CFS-W430
ARCHIVERO METALICO, COLOR ARENA C/ 4 GAVETAS MED. DE 1.32 X .68 X .36 CMS.
ARCHIVERO METALICO, COLOR ARENA C/ 4 GAVETAS, MED. DE 1.32 X .68 X .36
ARCHIVERO METALICO, COLOR ARENA C/ 4 GAVETAS. MED. DE 1.32 X .68 X .36 CMS.
ESCRITORIO AUXILIAR METALICO DE 1 PEDESTAL C/ 2 GAVETAS. MED. DE 1.20 X .75 X .70 CMS.
ESCRITORIO AUXILIAR METALICO DE 1 PEDESTAL C/ 2 GAVETAS. MED. DE 1.20 X.75 X .70 CMS.
SILLON FIJO EN VELLOUR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA.
SILLON FIJO EN VELLOUR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA.
SILLON FIJO VISITABNTE EN VELLOUR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, VERTICAL, 2 PUERTAS. MED. DE 1.70 X .90 .50 CMS.
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON RODAJAS
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR DE .60 X .45 X .60 CMS., CON RODAJAS
CALENTADOR-ENFRIADOR DE AGUA MCA. PURESA MOD. MC 100 SERIE 32191530.
SILLA APILABLE TUBO CROMADO, TAPIZADO EN VINIL NEGRO.
SILLA TUBO CROMADO, TAPIZADO EN VELLOUR NEGRO.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, VERTICAL, 2 PUERTAS. MED. DE 1.70 X .50 X .90 CMS
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR DE .60X .45 X .60. C/ RODAJAS
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR DE .60 X .45 X .60 CMS. CON RODAJAS.
SILLA APILABLE TUBULAR CUADRADO CROMADO, TAPIZADA EN VINIL NEGRO.
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR DE .60 X .45 X .60 CMS. CON RODAJAS
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR DE .60 X .45 X .60 CMS. CON RODAJAS
GABINETE UNIVERSAL METALICO, VERTICAL C/ 2 PUERTAS. MED. 1.70 X .90 X .50 CMS.
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 GAVETAS, MED DE 1.82 X .85 X .74 CMS.
EQUIPO DE SONIDO MCA. TOA MEETING AMP, MOD. WV-20, SERIE 91FSO70032.
ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA COLOR NOGAL DE 1.5 X .75 X .75 CMS. C/ 3 GAVETAS LATERALES.
SILLA TUBO CROMADO, TAPIZADO EN VELLOUR NEGRO.
ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.
MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR DE .60 X .45X .60 CMS. CON RODAJAS
ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR ARENA (MIGUEL ALEMAN)
VITRINA-ESTANTE DE 1.90 X .85 CMS. C/ENTREPAÑOSY PUERTAS CORREDIZAS.
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON RODAJAS
ESCRITORIO SECRETARIAL. MED. DE 1.55 X .75 X .70 CMS.
ARCHIVERO METALICO C/ 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO.
ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS MODELOS, TAMAÑO OFICIO.
ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CAFE, 4 GAVETAS. MED. DE 1.50 X .75 X .75 CMS.
SOFA DE 2 PLAZAS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN VINIL COLOR HUESO, CON BRAZO DE CAOBA
ESCRITORIO DE MADERA CON 2 GAVETAS. MED. DE 1.14 X .75 X .76 CMS.
ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA, 2 GAVETAS. MED. DE 1.20 X .70 X .75 CMS.
SILLON
MESA DE FIJO CON CON
METAL ESTRUCTURA CROMADA,
BASE DE MADERA DETAPIZADO EN VINIL
1.20x0.90x0.60 COLOR HUESO.
MTS.

MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR DE .40 X .60 X .60 CMS. TUBULAR CROMADA


ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA, 2 GAVETAS. MED. 1.20 X .70 X .75 CMS.
ESCRITORIO DE ESCTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA, 2 GAVETAS. MED. DE 1.14 X .75 .75 CMS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO CON MEDIDAS DE 1.70 X .90 X .50 CMS.
COMPUTADORA IBM NETVISTA CPU 78PBGD8; MON 24VWTK9; TEC 0059509; MOU 23-003497
COMPUTADORA HP VECTRA CPU MX70050415; MONITOR MX65087355; TECLADO S/N; MOUSE S/N
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-2170 NUM DE SERIE 2NGY066089
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-2170 NUM DE SERIE 2NGY074229
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47433
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47435
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47453
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47440
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47431
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-46970
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47442
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-46954
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-46969
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47413
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47644
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC MICROSR INET 480 N/S E 99-K-47466
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01543047
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 500 N/S F02628083
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 500 N/S F02622483
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01539407
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01539726
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01539293
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01539446
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01539303
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01529405
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01539292
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01539675
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01538703
NO BREAK TRIPP LITE POWER PROTECTION OMNI PRO 450 N/S F01479473
GAVETA METALICA DE 5 NIVELES, 2 PUERTAS, MED. DE 1.70 X .90 X .50 CMS. MCA. IMMSA
ENGARGOLADORA MOD. TPB21, MCA. TAHGSIN, SERIE 8313629
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VILIL, COLOR NEGRO.
MESA PARA MAESTRO
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA
SILLA APILABLE,
APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, EN
TUBULAR, TAPIZADA TAPIZADA EN VELLOUR
VINIL COLOR NEGRO.COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, TUBULAR, TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, TUBULAR, TAPIZADA EN VINIL COLOR NEGRO.
GABINETE DE , 2 PTS., COLOR ARENA. MED. DE 1.80 X .45 X .90 CMS.
ESTANTE-VITRINA, COLOR METALICO,SIN VIDRIOS MED. DE 1.90 X .86 X .45 CMS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, MCA T:245, MOD. GAB-UNI, MED. 1.70 X .90 X .80 CMS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, MCA T:245, MOD. GAB-UNI, MED. 1.70 X .90 X .80 CMS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, MCA T:245, MOD. GAB-UNI, MED. 1.70 X .90 X .80 CMS.
SILLON FIJO C/ ESTRUCTURA CROMADA, TAPIZADO EN VINIL COLOR HUESO.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, 2 PUERTAS, COLOR VERDE. MED. DE 2.20 X .90 X .30 CMS.

GABINETE
GABINETE UNIVERSAL
UNIVERSAL METALICO, 2 PUERTAS.
METALICO, MCA. T:245, MOD. GAB-UNI. MED. DE 1.70 X .90 X .50 CMS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, MCA. T:245, MOD. GAB-UNI. MED DE 1.70 X .90 X .50 CMS., COLOR ARENA.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, MCA. T:245, MOD. GAB-UNI. MED DE 1.70 X .90 X .50 CMS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, MCA. T:245, MOD. GAB-UNI. MED DE 1.70 X .90 X .50 CMS.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA C/ ESTRUCTURA CUADRADA, DELGADA, CROMADA Y TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA TUBULAR FORRADA CON VINIL NEGRO.
SILLA TUBULAR FORRADA CON VINIL NEGRO.

BANCO TIPO DIBUJANTE DE MADERA.


SILLA ESTRUCTURA TUBULAR, CROMADA, TAPIZADA EN VINIL COLOR NARANJA.
VITRINA C/4 ENTREPAÑOS,COLOR ARENA, C/ PTS DE VIDRIO. MED. DE 1.80 X.40 X 1.20 CMS.
CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS. MCA. SUGESTOSA, MOD. FAB. ESPECIAL. MED. 1.45 X .50 X 1.48 CMS.
SILLA
MESATUBULAR
TUBULARCON ASIENTO DE
C/ CUBIERTA Y RESPALDO DEMED.
FORMAICA. MADERA
DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.
MESA TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.

MOSTRADOR DE MADERA
GABINETE UNIVERSAL P/ OFICINA.
METALICO, MCA.MED. 3.30
T:245, X .50
MOD. X .98 CMS.
GAB-UNI. MED DE 1.70 X .90 X .50 CMS.

GABINETE P/ PROYECCIONES METALICO, CON ENTREPAÑOS, 3 NIVELES, 2 PTS., MED. DE 2.20 X .60 X .90 CMS.
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 GAVETAS. MED. DE 1.20 X .75 X .75 CMS.
MESA METALICA C/ CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 1.20 X .60 X .75 CMS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, 2 PUERTAS, MED DE 1.80 X .90 X .50 CMS.
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 GAVETAS. MED. DE 1.20 X .70 X .75 CMS.
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON RODAJAS.
SILLA GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO, ESTRUCTURA NEGRA.
SILLA GIRATORIA, CON RODAJAS, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO, ESTRUCTURA NEGRA.
ESCRITORIO SECRETARIAL, C/ 2 GAVETAS. MED. DE 1.20 X .61 X .75 CMS.
ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO, OD. A-412, COLOR ARENA.
MESA P/ MAESTRO, MCA. RIVIERA, MOD. 322, LINEA MONACO. MED. 1.20 X .60 X .75 CMS.
MESA P/ MAESTRO, MED. 1.20 X .60 X .70 CMS.

SILLA
MESADE MADERA.
TUBULAR C/ CUBIERTA DE FORMAICA. MED. DE 1.10 X .70 X .70 CMS.

MESA P/GASTRONOMIA.
MESAP/ GASTRONOMI. MED.
MED.DE
DE 1.00
1.00xx1.81
1.81xx.76
.76 CMS
CMS.
MESA P/ GASTRONOMIA. MED. DE 1.00 x 1.81 x .76 CMS.
MESA P/ GASTRONOMIA. MED. DE 1.00 x 1.81 x .76 CMS.
MESA P/ GASTRONOMIA. MED. DE 1.00 x 1.81 x .76 CMS.
GABINETE UNIVERSAL METALICO, MCA. T:245 MOD. GAB-UNI DE 170x90x50 CMS.

ESCRITORIO C/ PEDESTAL CORTO C/ 2 GAVETAS DE 1.20 X .60. FABRICADO EN PLASTICO LAMINADO COLOR NOGAL
BANCO DE MADERA TIPO DIBUJANTE.
BANCO TIPO DIBUJANTE.
FOTOCOPIADORA MCA SHARP, MOD SF-7370, SERIE 36616835
MESA DE TRABAJO, BASE METALICA C/ CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 2.00 X .85 CMS.
MESA DE TRABAJO, BASE METALICA C/ CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 2.00 X .85 CMS.
MESA DE TRABAJO, BASE METALICA C/ CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 2.00 X .85 CMS.
MESA DE TRABAJO, BASE METALICA C/ CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 2.00 X .85 CMS.
MESA DE TRABAJO, BASE METALICA C/ CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 2.00 X .85 CMS.
MESA DE TRABAJO, BASE METALICA C/ CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 2.00 X .85 CMS.
MESA DE TRABAJO, BASE METALICA C/ CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 2.00 X .85 CMS.
MESA PARA MAESTRO. GEBESA/GAMA
SILLON GIRATORIO EJECUTIVO, ESTRUCTURA CROMADO, TAPIZADO EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLON
MESA DEGIRATORIO
TRABAJO.EJECUTIVO, ESTRUCTURA
MED. DE 2.02x0.82 CROMADA, TAPIZADO EN VELLOUR NEGRO.
x1.0 MTS.

MESA DE TRABAJO. MED. DE 2.02x0.82 x1.0 MTS.


MESA DE TRABAJO. MED. DE 2.02x0.82 x1.0 MTS.
MESA DE TRABAJO. MED. DE 2.02x0.82 x1.0 MTS.
MESA DE TRABAJO. MED. DE 2.02x0.82 x1.0 MTS.
MESA DE TRABAJO. MED. DE 2.02x0.82 x1.0 MTS.
MESA DE TRABAJO. MED. DE 2.02x0.82 x1.0 MTS.
MESA
MESA DE
DE TRABAJO. MED.CUBIERTA
TRABAJO CON DE 2.02x0.82 x1.0 MTS.
DE AGLOMERADO Y LAMINADO PLASTICO B.P. MOD. M211415SE 1.14 x 0.75 MTS
MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO Y LAMINADO PLASTICO B.P. MOD. M211415SE 1.14x0.75 MTS
SILLON FIJO CON ESTRUCTURA CROMADA, TAPIZADO EN VINIL COLOR HUESO, MOD. 5013
SILLON FIJO CON ESTRUCTURA CROMADA, TAPIZADO EN VINIL COLOR HUESO, MOD. 5013
ESCRITORIO AUXILIAR METALICO 1 PEDESTAL 2 GAVETAS. MED. DE 1.20 X .70 X .75 CMS.
ARCHIVERO SENCILLO MCA. GEBESA, MOD. GAMMA
SILLA SECRETARIAL MCA. SIMEX, MOD. S6 13004
SILLA SECRETARIAL MCA. SIMEX, MOD. S6 13004.
SILLA APILABLE TUBO CUADRADO CROMADO CON DOBLE REFUERZO, TAPIZADO EN VINIL NEGRO.

CAMIONETA RAM-1500, PICK-UP, MOD. 95, 6 CILINDROS.


ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA. MCA. GLASTAL. MOD SAM-20
TELEVISION
TELEVISION ZENITH 27" C/INTERFACE
MCA.SONY, MOD. 27T529,P/COMPUTADORA
S/8008605.
GABINETE METALICO 2 PUERTAS VERDE 220x 90x30 CMS
RELOJ MARCADOR ESPECIAL 5300 PARA CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONA.

MESA DE TRABAJO BASE METALICA, CUBIERTA DE MADERA. MED. DE 2.00 X .85 CMS.
SILLA P/LABORATORIO DE COMPUTO, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR GRIS.
SILLA P/LABORATORIO DE COMPUTO, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR GRIS.
SILLA P/LABORATORIO DE COMPUTO, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR GRIS.
SILLA P/LABORATORIO DE COMPUTO, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR GRIS.
SILLA P/LABORATORIO DE COMPUTO, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR GRIS.
SILLA P/LABORATORIO DE COMPUTO, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR GRIS.
SILLA P/LABORATORIO DE COMPUTO, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR GRIS.
SILLA P/LABORATORIO DE COMPUTO, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR GRIS.
SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMADA, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
BANCO TIPO DIBUJANTE
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA, TAPIZADO EN VELLOUR, COLOR NEGRO.
SILLA APILABLE EN VELLOUR NEGRO, ESTRUCTURA NEGRA.
SILLA APILABLE EN VELLOUR NEGRO, ESTRUCTURA NEGRA.
SILLA APILABLE
GABINETE EN VELLOUR
UNIVERSAL NEGRO,
METALICO, ESTRUCTURA
MCA.T:245 NEGRA.
ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL CON CUBIERTA DEMOD. GAB-UNI, DE 1.70x0.90x0.50 MTS.
2 NIVELES
MED. DE 1.14 X .75 X .75 CMS.
LOCKER METALICO DE COLOR GRIS DE 176x39x39 CMS,
CASILLERO METALICO 2 COMPARTIMIENTOS CON CHAPA, COLOR ARENA.

LOCKER METALICO DE COLOR ARENA, C/ 2 COMPARTIMENTOS.


MESA ARMABLE PARA MAESTRO CUBIERTA C-7 PLANO MMT-4 AMARILLA A-3 MEDIDAS 1.20 X .60 X .70
MESA ARMABLE PARA MAESTRO CUBIERTA C-7 PLANO MMT-4 AMARILLA A-3 MEDIDAS 1.20 X .60 X .70
MESA ARMABLE PARA MAESTRO CUBIERTA C-7 PLANO MMT-4 AMARILLA A-3 MEDIDAS 1.20 X .60 X .70 CMS.
MESA PARA MAESTRO MARCA GEBESA/GAMA
MESA PARA MAESTRO MARCA GEBESA/GAMA
MESA PARA MAESTRO MARCA GEBESA-GAMA
MESA PARA MAESTRO MARCA GEBESA/GAMA
PINTARRON DE 1.20 X 2.40 MTS.
SILLAS CON PALETA
SILLA DE PALETA CON ESTRUCTURA DE FIERRO, ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPALAY
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON 4 REPISAS PARA MONITOR, TECLADO, CPU, E IMPRESORA; MARCA PROJECTA
MESAS MULTIPLES P/LABORATORIO DE INFORMATICA FORMAN UN MODULO DE 5 MESAS
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
MESA PARA COMPUTADORA, 2 REPISAS MOD.GENOVA 2100 COLOR BLANCO
REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC N/S E99L07048
EQUIPO
CARRITOTELEFONICO.- 1 MULTILINEAS
PASTELERO MOD. ERICCSSON,
DOM CON TRES 8 TELEF. CRAFORD CP-800, 2 TELEF. EJECUTIVOS ERICSSON S/N
ENTREPAÑOS
MESA CUADRADA 1 x 1, INOX. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS
MESA CUADRADA 1 x 1, INOX. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS
MESA CUADRADA 1 x 1, INOX. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS
MESA CUADRADA 1 x 1, INOX. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS
MESA CUADRADA 1 x 1, INOX. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS
MESA CUADRADA 1 x 1, INOX. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS
CARRO PARA DEPOSITO DE AZUCAR 63 X 63 X 70 CMS.
DEPOSITO PARA HIELO DE 125x66x76 CMS. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS
FREGADERO P/LAVADO DE OLLAS DIM. 3.00 X .70 X .90 MTS DE ALTO C/2 TARJAS DE .60X.50 X .30 MTS. ACERO INOXIDABLE.
MESA FREGADERO PARA CARNES MCA. CORA DE 70 X 200 X 93 CMS.,
C/ TARJA
MESA DE 50X45X24
FREGADERO PARA CARNES MCA. CORA DE 70 X 200 X 93 CMS.
C/TARJA DE 50X45X24
ALACENA ALTA C/COPERO DE 6.10x0.40x0.30 MTS. DE ALTO, FAB. EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE
REPISA TIPO CANTILIVER DE 2.40x0.30 FA- BRICADO EN LAMINA INOXIDABLE
REPISA TIPO CANTILIVER DE 2.40x0.30 FA- BRICADO EN LAMINA INOXIDABLE
REPISA TIPO CANTILIVER DE 2.40x0.30 FA- BRICADO EN LAMINA INOXIDABLE
REPISA TIPO CANTILIVER DE 2.40x0.30 FA- BRICADO EN LAMINA INOXIDABLE
REPISA TIPO CANTILIVER DE 2.40x0.30 FA- BRICADO EN LAMINA INOXIDABLE
ANAQUEL PARA ALIMENTOS DE 2.98x0.40x1.80MTS. DE ALTO, FAB. C/5 ENTREPAÑOS
GABINETE CONTRA BARRA CON NICHO DE 2.75x0.70x0.76 MTS DE ALTO EN LAMINA DE ACERO INOX Y REFRIGERADOR 2 PUERTAS
ALACENA ALTA P/VINOS DE 4.60 X 0.40 X 0.30 MTS. DE ALTO FAB. EN LAMINA DE - ACERO INOXIDABLE.
BATIDORA CON CAPACIDAD DE 20 LTS. MCA. CENTURY MOD. CP-20, S/CP2E9170 CON BASE
LICUADORA INDUSTRIAL MCA. PIGORE MOD. 12-100 C/CAPACIDAD PARA 12 LTS. N/S . 489066. EN ACERO INOX.
FREGADERO SENCILLO P/CRISTALERIA DE 150x66x76 CMS.EQUIPADA CON/TARJA DE 30x40x 20 CMS.ACERO INOX.MCA.MUEBLES ENSAMBLADO
MAQUINA LAVADORA DE VAJILLAS MCA. FERCO-BLAKESLEE, MOD. D-8, S/8809453
CONGELADOR PARA HELADOS MCA. AMERICA, MOD. CL-80
ESTUFON MOD. 2.5, MCA. SAN-SON
ESTUFA MAESTRA CON HORNO L.M. MOD.EMHV S/375, MCA. SAN-SON
BALANZA DE BARRAS MCA. ER-VA S/N
BATIDORA DE TRES VELOCIDADES CON VASO, MCA. KITCHENAID,MOD. K-4555
HORNO DE PANADERIA MCA.SIMET, S/8901398
CAFETERA EXPRESS MCA. INTERNACIONAL MOD. 1-C .
BATIDORA C/CAPACIDAD DE 20 LTS. TASON DE ACERO INOX. MOTORR DE 1/2 HP. MCA. CENTURY. MOD. F-20 S/C P2E9170. S/CP2090240
BASCULA DE 200 KGS.0051, MCA. RIMO S/MOD., CLAVE MP00015
FILTRO DE AGUA MCA. FIMEX, MOD.MF-3
ANAQUEL PARA LOZA LIMPIA, MCA. EUROMATIC MOD. NO ESPECIFICADO
HORNO DE PRUEBAS DE COCION DE HOGAR ROTARIO PARA PRUEBAS DE PAN,MOD.ELECTRIC YACD-33" DE DIAM.DE ESPACIO DE PISO 52"x45"
PELADOR DE PAPAS MOD.MF-50B, MCA. FERCO S/9311348
ESTUFA CON HORNO, MCA. SAN SON, MOD. ESTUFA MAESTRA.
MESA DE APOYO DE 80x70x90 CMS, CUBIERTA LAMINA ACERO INOX.CAL.16,PISO LAMINA ACERO INOX,TIPO 304,CAL.18,TUBULAR CR DE 2"
MESA DE APOYO DE 80x70x90 CMS, CUBIERTA LAMINA ACERO INOX.CAL.16,PISO LAMINA ACERO INOX,TIPO 304,CAL.18,TUBULAR CR DE 2"
BASCULA PARA COCINA CAP. 12.5 KGS. CON CHAROLA PARA USO DOMESTICO MCA. JUSTA
ALACENA DE 80x30x60 CMS. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS S.A.
ALACENA DE 80x30x60 CMS. MCA. MUEBLES ENSAMBLADOS S.A.
BARRA DE AUTOSERVICIO C/TRES CHAROLAS MCA. EUROMATIC, DE 3.60x0.60x1.05 MTS.
ESTUFA MAESTRA C/HORNO, MCA. SAN-SONG, MOD. VEMHL, S/06
ARAÑA PARA BAR MCA. ESPIRI WUNDER BAR S/N SERIE
BOTIQUIN METALICO CON CHAPA Y LLAVE DE CORZO BLANCO CON CRUZ DE CORZO ROJO MEDIDAS 60x45x15 CMS

PELADOR
ESTUFON DE PAPAS
CHICO, MCA.
MOD. ABAMASTER
GU130R, S/118,MOD.
MCA. 2030 S/028
SAN-SONG
ESTUFON CHICO, MOD. GU130R, S/118, MCA. SAN-SONG
BASCULA DOBLE 110 KGS. DE PLATAFORMA, MCA. TORINO, MOD. X2
REPISA DE CENTRO DE 2.40X.30 TIPO CANTILIVER MUEBLES ENSAMBLADOS, ACERO INOXIDABLE CAL.16

REPISA DE CENTRO
MESA, TAJOS PARA DE 3 X 50 CMDE
CARNICERO TIPO CANTILIVER DE
0.70x0.70X.90 MUEBLES ENSAMBLADOS, ACERO INOXIDABLE CAL.16
ALTO MTS.
ANAQUEL P/ALM. DE 1.75x0.40x1.80 MTS. DE ALTO, FAB. DE ACERO INOXIDABLE
ANAQUEL P/ALM. DE 1.75x0.40x1.80 MTS. DE ALTO, FAB. DE ACERO INOXIDABLE
ANAQUEL P/ALM. DE 1.75x0.40x1.80 MTS. DE ALTO, FAB. DE ACERO INOXIDABLE
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49, SERIE 208845
FRECUENCIOMETRO, MOD. 800, MCA. NISA
GALVANOMETRO, MOD. 1650, MCA. NISA
GALVANOMETRO, MOD. 1650, MCA. NISA
GALVANOMETRO, MOD. 1650, MCA. NISA
RESISTENCIA STD, PUNTO FIJO DE 10 OHMS MCA. YEW, MOD. 2792-06, S/51FS6093
RESISTENCIA STD, PUNTO FIJO DE 10 OHMS MCA. YEW, MOD. 2792-06, S/51FS6082
RESISTENCIA STD PUNTO FIJO DE 1 KOM, MCA. YEW, MOD. 2792-07, S/51FS7080
RESISTENCIA STANDAR TIPO FIJO 1 OHMS MCA. YEW MOD. 2792-05 SERIE-51FS4119
RESISTENCIA STANDARD, MCA. YOKOGAWA,MOD. 2792 05, S/51FS4122
RESISTOR STANDARD, MCA. YOKOGAWA, MOD. 2792 05, S/51FS5074
RESISTOR
PUNTA DESTANDARD,
PRUEBA DE MCA.
PULSOSYOKOGAWA, MOD.SYSTEL,
LOGICOS, MCA. 2792 05, S/51FS5083
MOD. 2850

PUNTA DE PRUEBA DE PULSOS LOGICOS, MCA. SYSTEL, MOD. 2850

MARCO
MARCO DE
DE EPSTEIN,
EPSTEIN, MCA. YEW,MOD.3265,
MCA.YEW, MOD.3265 S/51LF0020
MARCO DE EPSTEIN, MCA. YEW, MOD. 3265, S/51LF0024
AMPERIMETRO A BOBINA MOVIL DE C.A., MCA.CEW/CHUNILL, MOD. 10343, S/730071
AMPERIMETRO A BOBINA MOVIL DE C.A., MCA.CEW/CHUNILL, MOD. 10343, S/812137
AMPERIMETRO A BOBINA MOVIL DE C.A.A, MCA. CEW/CHUNILL, MOD.10343, S/816186
AMPERIMETRO A BOBINA MOVIL DE C.A.,MCA. CEW/CHUNILL, MOD. 10343, S/816161
DERIVADOR STANDARD, MCA. NISA, MOD.-D10A-50MV
DERIVADOR STANDARD, MCA. NISA, MOD.-D10A-50MV
DERIVADOR STANDARD, MCA. NISA, MOD.-D10A-50MV
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE DE 2 KVA, MCASUPERIOR ELECT. MOD. 217 CT
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE DE 2 KVA, MCASUPERIOR ELECT. MOD. 217 CT
TABLERO
TABLERO DE
DE INSTALACIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS
ELECTRICAS MCA.MAZAL,
MCA.MAZAL, MOD.
MOD. HM-2000-TIC,
HM-2000-TIC, S/ 0351
S/0813

TABLERO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MCA. MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/0405


GRAFICADOR X-Y, MCA. YEW, MOD. 3036-21 SERIE 49PD0022
PROBADOR DE TRANSISTOR PORTATIL, MOD.510MCA.BA & K. SERIE. 48-38541.
PROBADOR DE TRANSISTOR PORTATIL, MOD.510MCA. BA & K . SERIE. 48-38634
PROBADOR DE TRANSISTOR PORTATIL, MOD.510MCA. BA & K . SERIE. 48-38543.
PROBADOR DE TRANSISTOR PORTATIL, MOD.510MCA. BA & K . SERIE. 48-38538.
PROBADOR DE TRANSISTOR PORTATIL, MOD.510MCA. BA & K . SERIE. 48-38609.
FLUXOMETRO ELECTRICO MCA. YEW, MOD. 3254123, S/50KR0116
FLUXOMETRO ELECTRICO, MCA. YEW, MOD. 3254123, S/50KR0055
TERMOMETRO DIGITAL, MCA. BARNANT 100 MOD. 600-2820, SERIE - 620193. ( NO LLEGARON PUNTAS DE PRUEBAS ).
TERMOMETRO DIGITAL, MCA. BARNANT 100 MOD. 600-2820, SERIE. - 620216. ( NO LLEGARON PUNTAS DE PRUEBA ).
TERMOMETRO DIGITAL, MCA. BARNANT 100 MOD. 600-2820, SERIE. - 620158. ( NO LLEGARON PUNTAS DE PRUEBA ).
TERMOMETRO DIGITAL, MCA. BARNANT 100 MOD. 600-2820, SERIE. 620173. ( NO LLEGARON PUNTAS DE PRUEBA ) .
TERMOMETRO DIGITAL, MCA. BARNANT 100, MOD. 600-2820, SERIE-620197 (NO LLEGARONPUNTAS DE PRUEBA)
PUENTE UNIVERSAL LCR, MCA. HUNG CHANG, MOD. HZ-216, SERIE 8904E-0185
PUENTE UNIVERSAL LCR, MCA. HUNG CHANG, MOD. HZ-216, SERIE 8904E-0290
PUENTE UNIVERSAL LCR, MCA. HUNG CHANG MOD. HZ-216, SERIE 8904E-0274
PUENTE UNIVERSAL LCR, MCA. HUNG CHANG, MOD. HZ-216, SERIE 8904E-0156
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE MONOFASICO, MCA. INTELECSA MOD.MG-126 SERIE M/TR- 3-10
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE MONOFASICO, MCA. INTELECSA MOD.MG-126 SERIE M/TR- 3-10
MEDIDOR DE RESISTENCIA A TIERRA MCA. YEW MOD. 3235, S/56MC0051
MEDIDOR DE RESISTENCIA A TIERRA MCA. YEW MOD.3235, S/56MC2933
CAMBIADOR DE FASES TRIFASICO, MCA. CEDARBERG, MOD. 1300-A, SERIE.1220.
CAMBIADOR DE FASES TRIFASICO, MCA. CEDARBERG, MOD. 1300-A, SERIE.1853.
CAMBIADOR DE FASES TRIFASICO, MCA. CEDARBERG, MOD. 1300-A, SERIE.1214.
CAMBIADOR DE FASES TRIFASICO, MCA. CEDARBERG, MOD. 1300-A, SERIE.1865.
CAMBIADOR DE FASES TRIFASICO, MCA. CEDARBERG, MOD. 1300-A, SERIE.1846.
CAMBIADOR DE FASES TRIFASICO, MCA. CEDARBERG, MOD. 1300-A, SERIE.1195.
CAMBIADOR DE FASES TRIFASICO, MCA. CEDARBERG, MOD. 1300-A, SERIE.1250.
CAMBIADOR DE FASES TRIFASICO, MCA. CEDARBERG, MOD. 1300-A, SERIE.1222.
PUENTE DE WHEATSTONE,MCA. YEW,MOD. 2755-97, S/58EV0860
PUENTE DE WHEATSTONE, MCA YEW,MOD. 2755-97,S/59EV0096
PUENTE DE WHEATSTONE,MCA. YEW, MOD.2755-97, S/59EV0059

COPIADORA CANON MODELO


PUENTE DE WHEATSTONE, 6030 MOD.2755-97, S/59EV0012
MCA.YEW,
PUENTE DE WHEATSTONE, MCA.YEW, MOD.2755-97, S/59EV0067
PUENTE DE WHEATSTONE, MCA.YEW, MOD.2755-97, S/58EV0897
PUENTE DE WHEATSTONE, MCA.YEW, MOD.2755-97, S/58EV0935
PUENTE DE WHEATSTONE, MCA.YEW, MOD.2755-97, S/58EV0952
PUENTE DE WHEATSTONE, MCA.YEW, MOD.2755-97, S/59EV0075
OSCILOGRAFO ELECTROMAGNETICO, MCA. YEW MOD. 2931:00 2D 291601, SERIE 59MA0087
OSCILOGRAFO ELECTROMAGNETICO, MCA. YEW MOD. 293100 2D 291601, SERIE 59MA0063
OSCILOGRAFO ELECTROMAGNETICO,
TABLERO ENTRENADOR MCA. YEW,
EN FUNDAMENTOS MOD.
DE FM, MCA.293100 2D 291601,
LAB-VOLT, SERIE, 59MA0072
MOD. MV-18179-42

TABLERO ENTRENADOR EN FUNDAMENTOS DE FM,MCA. LAB-VOLT, MOD. MV-18179-42


TABLERO ENTRENADOR EN FUNDAMENTOS DE FM,MCA. LAB-VOLT, MOD. MV-18179-42
MEGOMETRO PORTATIL, MCA.YEW, MOD. 2404- 16, SERIE 01502B
MEGOMETRO PORTATIL, MCA. YEW, MOD.2404- 16, SERIE 01448B
MEGOMETRO PORTATIL MCA. YOKOGAWA MOD. 2404-13, S/01903-B
RESISTENCIA DESLIZABLE 170 OHMS, MCA. DINCEL, MOD. 13A010 SIN NUMERO DE SERIE
MEGOMETRO PORTATIL MCA. YOKOGAWA MOD. 2404-13, S/01903-B

RESISTENCIA DESLIZABLE 170 OHMS, MCA. DINCEL, MOD. 13A010 SIN NUMERO DE SERIE
RESISTENCIA DESLIZABLE 170 OHMS, MCA. DINCEL, MOD. 13A010 SIN NUMERO DE SERIE
RESISTENCIA DESLIZABLE 170 OHMS, MCA. DINCEL, MOD. 13A010 SIN NUMERO DE SERIE
RESISTENCIA DESLIZABLE 170 OHMS, MCA. DINCEL, MOD. 13A010 SIN NUMERO DE SERIE

SOLDADORA DE ARCO
ESMERIL 3/4 HP MARCACORRIENTE
ELEPHANTALTERNA, MARCA
CON PEDESTAL THUNDERBOLT
MOD. 225-CA
GE-200 NUM. NUM0293
DE SERIE: DE SERIE: 1150001
SIERRA CIRCULAR MCA. SKIL MOD. 559 SIN NUMERO DE SERIE

LIJADORA ORBITAL
ESMERIL DE 3/4 H.P.MARCA SKILL MODELO
CON PEDESTAL 559ELEPHANT
MCA. SIN NUMERO DE GE-200
MOD. SERIE SERIE 0116
INDUCTOR MUTUO MCA. LLOYD, MOD. M-10, S/181
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10 S/159
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10 S/193
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10 S/160
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10, S/224
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10 S/146
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10 S/108
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10, S/136
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10 S/148
INDUCTOR MUTUO, MCA. LLOYD, MOD. M-10, S/114
GROWLER EXTERNO TIPO PORTATIL, ENTRADA 110/220 VOLTS, MCA. GB/GRAY, MOD. GB/2000, S/286
PROBADOR DE ARMADURAS MCA. MOTOPLAT, MOD. CV.2038, S/142320
PROBADOR DE ARMADURAS MCA. MOTOPLAT, MOD. CV2038, S/142318
PROBADOR DE ARMADURAS, MCA. MOTOPLAT, MOD. CV2038, S/142325
CONTROLES ESTATICOS LOGICOS, MCA. LAB-VOLT, MOD. AC-631A/19056, S/1224
CONTROLES ESTATICOS LOGICOS, MCA. LAB-VOLT, MOD. AC-631A/19056,S/1255
CONTROLES ESTATICOS LOGICOS, MCA. LAB-VOLT, MOD. AC-631A/19056,S/1211
TABLERO DE ENTRENAMIENTO CONTROLADORES PROGRAMABLES ( PLC) MARCA SIEMENS
TABLERO DE ENTRENAMIENTO CONTROLADORES PROGRAMABLES (PLC) MARCA SIEMENS
TABLERO DE ENTRENAMIENTO CONTROLADORES PROGRAMABLES (PLC) MARCA SIEMENS
TABLERO DE ENTRENAMIENTO CONTROLADORES PROGRAMABLES (PLC) MARCA SIEMENS
TABLERO DE ENTRENAMIENTO CONTROLADORES PROGRAMABLES (PLC) MARCA SIEMENS

REGULADOR DE VOLTAJE REVIVA III N/S 11006612


REGULADOR DE VOLTAJE REVIVA III N/S 1105012
REGULADOR DE VOLTAJE TDE RX-1000 N/S 9057
REGULADOR DE VOLTAJE TDE RX-1000 N/S 68093
MESA PARA COMPUTADORA COLOR ARENA DE 1.21 X .75 X .69
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
MESA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA MARCA GEBESA-ESCOLAR
LOCKER METALICO DE COLOR ARENA, C/ 2 COMPARTIMENTOS.
SILLA DE PALETA DE TRIPLAY DE 12 CMS. MARCA ROCEN MOD. NS-1
SILLA METALICA CUBIERTA DE MADERA CON PALETA
MESA DE MADERA DE 0.70 X 1.10 MTS. CON TUBULAR
EXTINGUIDOR DE GASCOMPAC
TACOMETRO MARCA HALON 1211
MODELO CT6 NUMERO DE SERIE 710500
TACOMETRO MARCA COMPAC MODELO CT6 NUMERO DE SERIE 710508
TACOMETRO MARCA COMPAC MODELO CT6 NUMERO DE SERIE 710467
WATTMETRO ELECTRODINAMICO TRIFASICO MARCA NISA MODELO 1720 NUMERO DE SERIE SIN NUMERO
WATTMETRO ELECTRODINAMICO TRIFASICO MARCA NISA MODELO 1720 NUMERO DE SERIE SIN NUMERO
OSCILOSCOPIO B Y K PRECIS. MOD. 1405 SERIE 066461
OSCILOSCOPIO BY K PRECIS. MOD. 1405 SERIE 06580
OSCILOSCOPIO B Y K PREC MOD. 1405 SERIE 06633
OSCILOSCOPIO B Y K PRECIS. MOD. 1405 SERIE 06567
OSCILOSCOPIO B Y K PRECISION. MOD. 1405 SERIE 06539
OSCILOSCOPIO B Y K PRECIS. MOD. 1405 SERIE 06694
VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO MCA. ELENCO MODELO ST-1010 SIN NUMERO DE SERIE
PUENTE DE MAXWELL, MCA.SAMAR,MOD. CODE 1151 PM-D/1, S/KR57
S/885449
PUENTE DE MAXWELL, MCA.SAMAR,MOD CODE 1151 PM-D/1, S/KR30
S/885446
PUENTE DE SAUTY, MCA. SAMAR, MOD. CODE 1151PDS-D/1, S/KQ84
PUENTE DE SAUTY, MCA. SAMAR, MOD. CODE 1151PDS-D/1, S/KQ97
PUENTE DE SAUTY, MCA.SAMAR, MOD. CODE 1151 PDS-D/1, S/KQ82
PUENTE DE SAUTY, MCA.SAMAR, MOD. CODE 1151 PDS-D/1, S/KQ81
PUENTE DE KELVIN, MCA.SAMAR, MOD.K-D/1 S/KQ15 S/866225
PUENTE DE KELVIN, MCA. SAMAR, MOD.K-D/1,S/KP53 S/885279
PUENTE DE KELVIN, MCA.SAMAR, MOD. K-D/1,S/KP57 S/885348
PUENTE DE KELVIN, MCA. SAMAR,MOD. K-D/1,S/KQ25 S/885374
PUENTE DE KELVIN, MCA.SAMAR, MOD. K-D/1,S/KP54 S/885342
PUENTE DE KELVIN, MCA.SAMAR, MOD. K-D/1,S/KQ41 S/885341
PUENTE DE KELVIN, MCA.SAMAR,MOD. K-D/1, S/KP94 S/885280
PUENTE DE KELVIN, MCA.SAMAR, MOD. K-D/1,S/KP79 S/885274
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI MOD. V-212 MPOO/33 SERIE.9021339.
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI, MOD. V-212 MPOO/33 SERIE. 9021334.
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI, MOD. V-212 MPOO/33. SERIE. 9021286.
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI, MOD. V-212 MPOO/33, SERIE. 9021217.
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI, MOD. V-212 MPOO/33, SERIE. 9021021.
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI, MOD. V-212 MPOO/33, SERIE. 9021206.
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI, MOD. V-212 MPOO/33, SERIE. 9021000.
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI, MOD. V-212 MPOO/33, SERIE. 9021215.
OSCILOSCOPIO MCA. HITACHI, MOD. V-212 MPOO/33, SERIE. 9021292.
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA MECANICA (ELECTRICIDAD), MCA. APSA, MOD. EC-444, SERIE S/N
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA MECANICA (ELECTRICIDAD), MCA. APSA, MOD. EC-444, SERIE S/N
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA MECANICA (ELECTRICIDAD), MCA. APSA, MOD. EC-444, SERIE S/N
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA MECANICA (ELECTRICIDAD), MCA. APSA, MOD. EC-444, SERIE S/N
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA MECANICA (ELECTRICIDAD), MCA. APSA, MOD. EC-444, SERIE S/N
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA MECANICA (ELECTRICIDAD), MCA. APSA, MOD. EC-444, SERIE S/N
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA MECANICA (ELECTRICIDAD), MCA. APSA, MOD. EC-444, SERIE S/N
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA MECANICA (ELECTRICIDAD), MCA. APSA, MOD. EC-444, SERIE S/N
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA (MECANICA), MCA. APSA, MOD. EC-445, S/N SERIE
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA (MECANICA), MCA. APSA, MOD. EC-445, S/N SERIE
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA (MECANICA), MCA. APSA, MOD. EC-445, S/N SERIE
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA (MECANICA), MCA. APSA, MOD. EC-445, S/N SERIE
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA (MECANICA), MCA. APSA, MOD. EC-445, S/N SERIE
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA (MECANICA), MCA. APSA, MOD. EC-445, S/N SERIE
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA (MECANICA), MCA. APSA, MOD. EC-445, S/N SERIE
EQUIPO PARA EXPERIMENTOS DE FISICA (MECANICA), MCA. APSA, MOD. EC-445, S/N SERIE
GENERADOR
GENERADOR DE
DE FUNCIONES,
FUNCIONES, MCA.MAZAL,
MCA. MAZAL,MOD. HM-3100 GF,
MOD.HM-3100 GF, S/435.
S/540

GENERADOR DE FUNCIONES, MCA. MAZAL, MOD.HM-3100 GF, S/074


GENERADOR DE FUNCIONES, MCA. MAZAL, MOD.HM-3100 GF, SERIE. 289.
TRAZADOR DE CURVAS, ( ADITAMENTO PARA OSCILOSCOPIO), MCA. NISA, MOD. TC-905.
TRAZADOR DE CURVAS, ( ADITAMENTO PARA OSCILOSCOPIO), MCA. NISA, MOD. TC-905.
TRAZADOR DE CURVAS, ( ADITAMENTO PARA OSCILOSCOPIO), MCA. NISA, MOD. TC-905.
TRAZADOR DE CURVAS, ( ADITAMENTO PARA OSCILOSCOPIO), MCA. NISA, MOD. TC-905.
INDUCTOR STANDAR TIPO FIJO 10 MH. MCA. DINCEL, MOD. L-350
INDUCTOR STANDAR TIPO FIJO 10 MH. MCA. DINCEL, MOD. L-350
INDUCTOR STANDAR TIPO FIJO 10 MH. MCA. DINCEL, MOD. L-350
INDUCTOR STANDAR TIPO FIJO 10 MH. MCA. DINCEL, MOD. L-350
INDUCTOR STANDAR TIPO FIJO 10 MH. MCA. DINCEL, MOD. L-350
INDUCTOR STANDAR TIPO FIJO 10 MH. MCA. DINCEL, MOD. L-350
INDUCTOR STANDAR TIPO FIJO 10 MH. MCA. DINCEL, MOD. L-350
FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTO VOLTAJE MCA. DINCEL, MOD. D-400
FUENTE DE ALIMENTACION DE ALTO VOLTAJE MCA. DINCEL, MOD. D-400
CRONOMETRO DE MANO, MCA.LEVER MOD.NE-5
CRONOMETRO DE MANO, MCA.LEVER MOD.NE-5
CRONOMETRO DE MANO, MCA.LEVER MOD.NE-5
EQ. DE ENTRENAMIENTO EN REPARACION DE MAQUINAS ELECTRICAS
CAPACITOR VARIABLE MCA. DINCEL, RANGO DE CAPACIDAD, DE 40 PF A.1.11 MFD, EXACTITUD 0.25 a % VOLT DE OPERACION 550 VCD
CAPACITOR VARIABLE MCA. DINCEL, RANGO DE CAPACIDAD, DE 40 PF A.1.11 MFD, EXACTITUD 0.25 a % VOLT DE OPERACION 550 VCD
CAPACITOR VARIABLE MCA. DINCEL, RANGO DE CAPACIDAD, DE 40 PF A.1.11 MFD, EXACTITUD 0.25 a % VOLT DE OPERACION 550 VCD
CAPACITOR VARIABLE MCA. DINCEL, RANGO DE CAPACIDAD, DE 40 PF A.1.11 MFD, EXACTITUD 0.25 a % VOLT DE OPERACION 550 VCD
CAPACITOR VARIABLE MCA. DINCEL, RANGO DE CAPACIDAD, DE 40 PF A.1.11 MFD, EXACTITUD 0.25 a % VOLT DE OPERACION 550 VCD
WATTIMETRO ELECTRODINAMICO 30, MCA. CDA MOD. 778, S/04250
WATTIMETRO ELECTRODINAMICO 30, MCA. CDA,MOD. 778, S/38747
VOLTAMPERIMETRO C.D. MCA. ECODIME MOD. 21 3002, S/9792
VOLTAMPERIMETRO C.D., MCA. ECODIME MOD. Z1 3002, S/9899
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL, MOD.HM-2000-TIC,S/0409
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL, MOD. HM-2000-TIC S/1204
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS, MCA. MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/0855
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/0117
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL. MOD. HM-2000-TIC, S/1263
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL, MOD HM-2000-TIC, S/1169
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA MAZAL MOD. HM-2000-TIC, S/0473
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/0120
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/2287
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/2245
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/2358
TABLERO INSTRUCTOR DE CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000-TIC, S/2221
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MCA. NISA,MOD. 1700, S/N DE SERIE
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MCA. NISA,MOD. 1700, S/N DE SERIE
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MCA. NISA,MOD. 1700, S/N DE SERIE
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MCA. HANNA INSTRUMENTS MOD.HI 8014
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MCA. HANNA INSTUMENTS MOD.HI 8014
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MCA.HANNA INSTRUMENTS MOD.HI 8014
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MCA. NISA,MOD. 1700, S/N DE SERIE
MEDIDOR DE RESISTENCIA A TIERRA, MOD. PDR-100, MCA. SANWA
MEDIDOR DE RESISTENCIA A TIERRA MOD. PDR-100, MCA. SANWA, S/550244
GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA, MCA. TRIO MOD. AG-202A, S/6060193
GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA, MCA. TRIO MOD. AG-202A, S/6050197
GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA, MCA. TRIO MOD. AG-202A, S/6050072
GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA, MCA. TRIO MOD. AG-202A, S/6060182
FRECUENCIOMETRO A LA MINAS VIBRANTES PORTATIL, MCA. SAMAR, S/862652
FRECUENCIOMETRO LAMINAS VIBRANTES PORTA-TIL, MCA. SAMAR, MOD. 15-884, S/862509
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS VIBRANTES POR-TATIL, MCA. SAMAR, MOD. 15-884, S/862513
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS VIBRANTES POR-TATIL MCA. SAMAR, MOD. 15-884, S/862669
MEGOMETRO PORTATIL MCA. CASSINELLI MOD. IMI-11, S/610191
MEGOMETRO PORTATIL, MCA. CASSINELLI, MOD. IMI-11, S/610140
WATTMETRO TRIFASICO MCA.
MEDIDOR DE RESISTENCIA YEW, MOD.2024
A TIERRA, S/66AP0376
MOD. 3635,MCA. YOKOGAWA, S/60RP0026

WATTMETRO TRIFASICO MOD. 2042, MCA. YEWS/66AD0349


WATTIMETRO TRIFASICO, MOD. 2072, MCA. YEW, S/66AD0367
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA, EDULTESA, MOD. "SEC"
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA, EDULTESA, MOD. "SEC"
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA, EDULTESA, MOD. "SEC"
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA, EDULTESA, MOD. "SEC"
GENERADOR DE FUNCIONES MCA. TRIO, MOD. FG-270, S/0042754
DECADA DE CAPACITORES MCA. EICO, MOD. 1180
DECADA DE CAPACITORES MCA. EICO, MOD. 1180
DECADA DE CAPACITORES MCA. EICO, MOD. 1180
DECADA DE CAPACITORES MCA. EICO, MOD. 1180
DECADA DE CAPACITORES MCA. EICO, MOD. 1180
CONTROLES ESTATICOS LOGICOS, MOD. EL-IA,MCA. NISA, S/N DE SERIE
CONTROLES ESTATICOS LOGICOS, MOD. EL-IA,MCA. NISA, S/N DE SERIE
CONTROLES ESTATICOS LOGICOS, MOD. EL-IA,MCA. NISA, S/N DE SERIE
FLUXOMETRO ELECTRICO MCA. YEW MOD. 3254-1,2,3
FLUXOMETRO ELECTRICO MCA. YEW MOD. 3254-1,2,3
PROBADOR DE ALTO VOLTAJE MCA.LEADER MOD.LAM-80A SERIES 2050108
PROBADOR DE ALTO VOLTAJE MCA.LEADER MOD.LAM-80A SERIE 2050122

FUENTE DE ALIMENTACION BAJO VOLTAJE MCA. KIKUSUI MOD. PAB TO-1 SERIES 1220345
FUENTE
FUENTE DE
DE ALIMENTACION
ALIMENTACION BAJO
BAJO VOLTAJE
VOLTAJE MCA.
MCA. KIKUSUI
KIKUSUI MOD.
MOD. PAB
PAB TO-1
TO-1 SERIES,1220218
SERIES 1220164
FUENTE DE ALIMENTACION DE AD. MARCA ELENCO
FUENTE DE ALIMENTACION DE AD. MARCA ELENCO
FUENTE DE ALIMENTACION DE AD. MARCA ELENCO
FUENTE DE ALIMENTACION DE CA. MARCA NISA
FUENTE DE ALIMENTACION DE CA. MARCA NISA
FUENTE DE ALIMENTACION DE CA. MARCA NISA

FUENTE
FUENTE DE
DE ALIMENTACION
ALIMENTACION DE
DE CA.
CA. MARCA
MARCA NISA
NISA

EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA


EQUIPO DE FISICA COMPLEMENTARIA II MARCA ENERGY CONCEPT
DUPLICADOR DE ESTENCIL MARCA SUPER FAX MODELO RE-350 NUMERO DE SERIE 611712
DUPLICADOR ESTENCIL MARCA GESTETNER MODELO 4130 NUMERO DE SERIE 1A36934
EXTINTOR CON CAPACIDAD DE 6 KG. MARCA NORMANDO
PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS MARCA KODAK MODELO IIIA NUMERO DE SERIE 925419
MESA DE LABORATORIO CON AGUA Y ENERGIA ELECTRICA MARCA DAVIS
MICROSCOPIO TRIOCULAR MARCA IROSCOPE MODELO MG11T
MESA PARA LABORATORIO QUIMICO BIOLOGICO
AMPLIFICADOR CON TORNAMESA
FUENTE DE ALIMENTACION MARCA
DE BAJO RADSON,
VOLTAJE MODELO
MCA. NISA MOD.600 MTC
EJ-50
MEGANOMETRO MCA. YEW MOD. 2404-03 SERIE 03070U
GENERADOR MARCADOR DE R.F. PRECISO MOD. G-200
GENERADOR MARCADOR EICO MOD. 369 SERIE 80130

PUENTE LCR LEADER MOD. LCR-740 SERIE 2050229


TRAZADOR
TRAZADOR DE
DE CURVAS
CURVAS LEADER
LEADER MOD.
MOD. LIC-905
LIC-905 SERIE
SERIE 2050134
2050181
TRAZADOR DE CURVAS LEADER MOD. LIC-905 SERIE 2050265
OSCILOSCOPIO HITACHI MOD. VI-52B SERIE 390654
OSCILOSCOPIO HITACHI MOD. VI-52B SERIES 390683
OSCILOSCOPIO HITACHI MOD. VI-52B SERIE 390723
OSCILOSCOPIO
OSCILOSCOPIO HITACHI
HITACHI MOD.
MOD. VI-52B
VI-52B SERIE
SERIES390949
390905

OSCILOSCOPIO HITACHI MOD. VI-52B SERIE 390708


OSCILOSCOPIO HITACHI MOD. VI-52B SERIES 390711
PROBADOR DE TRANSISTORES MCA. B Y K MOD. 510 (TRANSFERENCIA M. MORENO T.)
PROBADOR DE TRANSISTORES MCA. B Y K MOD. 510 (TRANSFERENCIA M. MORENO T.)
PROBADOR DE TRANSISTORES MCA. B Y K MOD. 510 (TRANSFERENCIA M. MORENO T.)
PROBADOR DE TRANSISTORES MCA. B Y K MOD. 510 (TRANSFERENCIA M. MORENO T.)
PROBADOR DE TRANSISTORES MCA. B Y K MOD. 510 (TRANSFERENCIA M. MORENO T.)
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS MCA. MARCHESI
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS MCA. MARCHESI
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS MCA. MARCHESI
MEGONOMETRO MCA. YEW MOD. 200403 SERIES 60RP0041
MEGONOMETRO MCA. YEW MOD. 200403 SERIE 03042

MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA YEW MOD.3235 SERIES 29359U


MEDIDOR
MEDIDOR DE
DE RESISTENCIA DE TIERRAYEW
FACTOR DE POTENCIA YEWMOD.
MOD.3235 SERIES
2039022 SERIE60RP001
06608M
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA YEW MOD. 2039022 SERIES 06622M
WATMETRO ELECTRODINAMICO YEW MOD. 2041-02 SERIES 20587 Y 20788
WATMETRO ELECTRODINAMICO YEW MOD. 2041-02 SERIE 20788
WATMETRO ELECTRODINAMICO 1/5 A MOD. 3303 HIOKI S/N 821657

MEGOMETRO PORTATIL
GENERADOR DE MCA. CASSINELLI
AUDIO FRECUENCIA MCA. BMOD. IMI-11
Y K MOD. 3010
GENERADOR DE AUDIO FRECUENCIA MCA. B Y K MOD. 3010
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS VIBRANTES PORTATIL MCA. SAMAR MOD. 15-004
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS VIBRANTES PORTATIL MCA. SAMAR MOD. 15-004
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS VIBRANTES PORTATIL MCA. SAMAR MOD. 15-004
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS VIBRANTES PORTATIL MCA. SAMAR MOD. 15-004
FRECUENCIOMETRO A LAMINAS VIBRANTES PORTATIL MCA. SAMAR MOD. 15-004
WATTMETRO ELECTRODINAMICO TRIFASICO
WATTMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO
VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO MCA. AMPROBE MOD. RS-3 S/N 941475

CAJA
CAJA DE
DE RESISTENCIA
RESISTENCIA DECADA
DECADA MCA.
MCA. EICO
EICO MOD.
MOD. 1171A
1171A
CAJA DE RESISTENCIA DECADA MCA. EICO MOD. 1171A
WATTMETRO ELECTRODINAMICO 1/5 A MOD. 3303 HIOKI S/N 821697
MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA 5/25 MOD. 330403
FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE MCA. NISA MOD. EJ-50
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN CIRCUITOS MCA. MAZAL MOD. HM-2000 TIC
TABLERO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MCA. MAZAL,MOD. HM-2000-TIC, S/0234
TABLERO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MCA.MAZAL,MOD. HM-2000-TIC, S/0027
TABLERO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MCA.MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/1174
TABLERO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MCA.MAZAL, MOD. HM-2000-TIC, S/0182
PUNTAS DE PRUEBA MOD. TF-200
PUNTAS DE PRUEBA MOD. TF-200
TABLERO ENTRENADOR AM, MCA. EDUTELSA MOD. MY-1817942
TABLERO ENTRENADOR AM, MCA. EDUTELSA MOD. MY-1817942
TABLERO ENTRENADOR AM, MCA. EDUTELSA MOD. MY-1817942
WATTIMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO L.A., MCA. SEW, MOD. ST-2000
WATTIMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO L.A., MCA. SEW, MOD. ST-2000
GENERADOR DE FUNCIONES MCA. ELENCO
GENERADOR DE FUNCIONES MCA. ELENCO
GENERADOR DE FUNCIONES MCA. ELENCO
TABLERO DE ENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTOS DE "AM" MARCA ELENCO
TABLERO DE ENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTOS DE "AM" MARCA ELENCO
TABLERO DE ENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTOS DE "AM" MARCA ELENCO
TABLERO DE ENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTOS DE "AM" MARCA ELENCO
TABLERO DE ENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTOS DE "AM" MARCA ELENCO

REGRESADORA VHS MARCA KINYO MODELO 63V SERIE 207368


REPRODUCTORA DE VIDEO MARCA JVC MODELO BP-5300U NUMERO DE SERIE 08214199
REPRODUCTOR DE VIDEO MARCA JVC MODELO BP-5300U NUMERO DE SERIE 08214229
PANTALLA CA-LIFE DE 178X178 CMS CON TRIPIE MARCA KNOX
PANTALLA CON TRIPIE DE 1.78X1.78 MTS SIN MARCA Y SIN NUMERO DE SERIE
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO EAGLE FIRE
EXTINTOR A BASE DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 CON CAPACIDAD DE 6 KG
EXTINGUIDOR DE GAS HALON 1211
EQUIPO DE ENTRENAMIENO MAQUINAS ELECTRICAS MARCA LAB-VOLT MODELO 8001
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLIVETTI, MOD.ET2250MD, S/583330
INDICADOR DE SECUENCIA DE FASES MARCA SEW MODELO ST-850 SIN NUMERO DE SERIE
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA.OLYMPIA S/M8-5750700
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-5781204
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-5750667
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD.SG-3,SERIE M8-5781900

MAQUINA
MAQUINA DE
DE ESCRIBIR
ESCRIBIR MECANICA
MECANICA CON
CON CARRO
CARRO DE
DE 33
33 CMS.
CMS. MCA.OLYMPIA,MOD.
MCA.OLYMPIA, MOD.SG-3,SERIE M8-5795518
SG-3, SERIEM8-5667064
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. OLIVETTI, MOD. 115, S/7055736
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA,OLIVETTI MOD. ET2250 MD S/583463
MAQUINA
MAQUINA DE
DE ESCRIBIR
ESCRIBIR ELECTRONICA,OLIVETTIMOD.
ELECTRONICA MCA. OLIVETTI2250 MDET2250MD,
MOD. S/583557 S/583600

CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218177
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY,MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218600
CALCULADORA IMPRESORA OLIVETTI, MOD. LOGOS 49, S/218105

EXTINGUIDOR DE PARED
PUENTE DE MAXWELL, DE 7 KG. DE MOD.
MCA.SAMAR, POLVOCODE
QUIMICO
1151 SECO
PM-D/1, S/KR52
MEGOMETRO PORTATIL, MCA. YOKOGAMA, MOD. 2404-16, SERIE 01411B

GENERADOR DE FUNCIONES MARCA ELENCO NUM. SERIE 90080832


GENERADOR DE FUNCIONES MARCA ELENCO NUM. SERIE 99080860
MULTIMETRO DIGITAL MODELO DM-9092 MARCA UTRON
MULTIMETRO DIGITAL
SILLON GIRATORIO MODELO
NEGRO DM-9092
C/ BASE MARCA UTRON
METALICA.

ESCRITORIO METALICO.
ARCHIVERO DE MED
4 GAVETAS DE 1.20
COLOR X .60 X .75 CMS.
ALMENDRA
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ALMENDRA

ARCHIVERO
ESCRITORIO METALICO DE 24 GAVETAS,
SECRETARIAL CAJONES 1.30
MEDXDE
.70.60
X .50 CMSX COLOR
X 1.20 ARENA.
.75 MTS.
SILLON GIRATORIO NEGRO BASES METALICAS

SILLA SECRETARIAL GIRATORIA.


SILLA APILABLE ESTRUCTURA CROMADA, TAPIZADA EN VELLOUR COLOR NEGRO.
SILLA CON PALETA Y PORTALIBROS
SILLA DE PALETA
GENERADOR CON PORTAHUNG
DE FUNCIONES LIBROSCHAG G305
FUENTE DE ALIMENTACION DE C.A. NISA EJ-140-I0A
FUENTE DE ALIMENTACION DE C.A. NISA EJ25V2A/D

PUENTE UNIVERSAL
OSCILOSCOPIO LCRCANALES
DE DOS ELENCO 1810
GOLDSTAR
MCA. GOLDSTAR.
OSCILOSCOPIO DE DOS CANALES GOLDSTAR
MCA. GOLDSTAR
OSCILOSCOPIO DE DOS CANALES GOLDSTAR
MCA. GOLDSTAR
MULTIMETRO DIGITAL GOLDSTAR OM-333
MULTIMETRO DIGITAL GOLDSTAR OM-333
MULTIMETRO DIGITAL GOLDSTAR OM-333
TRAZADOR DE CURVAS
VOLTAMPERIMETRO HAMEG
A-480 MCAHM-6042
NISA

FRECUENCIOMETRO ELENCO F-1300


AMPERIMETRO NISA 1530

WATTMETRO ELECTRICO DINAMICO


AMPERIMETRO-VOLTIMETRO, MOD. MONOFASICO
1680, MCA. P/ IA Y 5A C.D Y C.A, MCA. NISA, MOD. 1702
NISA
GENERADOR DE R.F. PRECISO MOD. G-200
CONTADOR DE FRECUENCIA MOD. 1803C, MCA. BK PRECISION, S/123-01291
WALMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO MCA. CEW, MOD. 111-04
WALMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO MCA. CEW, MOD. 111-04
VOLTAMPERIMETRO MOD 1680 MCA. NISA
WALMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO MCA. CEW, MOD. 111-04
FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE MOD. EJ-50, MCA. NISA
FUENTE DE ALIMENTACION DE BAJO VOLTAJE MOD. EJ-50, MCA. NISA
RESISTENCIA DESLIZABLE DE 600 HOMS, MCA.DINCEL, MOD. 13A011
RESISTENCIA DESLIZABLE DE 600 HOMS, MCA.DINCEL, MOD. 13A011
RESISTENCIA DESLIZABLE DE 600 HOMS, MCA.DINCEL, MOD. 13A011
RESISTENCIA DESLIZABLE DE 600 HOMS, MCA.DINCEL, MOD. 13A011
RESISTENCIA DESLIZABLE DE 600 HOMS, MCA.DINCEL, MOD. 13A011
AUTOTRANSFORMADOR, MCA. POWERSTAT, MOD. 3 PN 216 C, S/N SERIE
AUTOTRANSFORMADOR MCA. POWERSTAT, MOD. 3 PN 216 C, S/N SERIE
GRAFICADOR, MCA. LLOYD INSTRUMENTS MOD. 011235, S/83020
EQUIPO DE SONIDO C/TOCADISCOS INTEGRADO MOD. 850 ETS, MCA. RADSON

TABLERO
INDUCTORINSTRUCTOR DE CIRCUITOS DE MICROPROCESADORES MCA. LAB VOLT S. 1161
INDUCTOR MUTUO,
MUTUO, MOD.
MOD. 326800,
326800, MCA.
MCA. YOKOGAWA,
YOKOGAWA, S/SILJ0046
S/SILJ0001
INDUCTOR MUTUO, MOD. 326800, MCA. YOKOGAWA, S/SILJ0048

WATTIMETRO MONOFASICO MOD. 2041, MCA. YEW, S/C802


WATTMETRO
WATTMETRO MONOFASICO
MONOFASICO MOD. 2041,MCA.
MOD.2041, MCA.YEW
YEWS/C486
S/66AN1011

MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MOD.2039 MCA. YOKOGAWA, S/65AR0625


MEDIDOR DE FACTOR DE POTENCIA MOD.2039 MCA. YOKOGAWA, S/65AR0608
VOLTMETRO DE BOBINA MOVIL PARA C.D., MCANISA, MOD.1660
VOLTMETRO DE HIERRO MOVIL PARA C.D.,MCA.NISA, MOD. 1670
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE MCA. STACO, MOD. 1010 CT-3
DECADA DE CAPACITORES, MCA. MAZAL MOD. HM-1001DC, S/0327DC
DECADA DE CAPACITORES MCA. MAZAL MOD. HM-1001DC, S/0290DC
DECADA DE CAPACITORES MCA. MAZAL MOD.HM-1001DC, S/0300DC
DECADA DE CAPACITORES MOD-HM-1001 DE MCA. MAZAL S-0304DC, S-0280DC, S-0319DC
DECADA DE CAPACITORES MOD-HM-1001 DE MCA. MAZAL S-0280DC
DECADA DE CAPACITORES
CAPACIDAD CONMUTABLEMOD-HM-1001
MOD.HM-1001 DCMCA. MAZAL
MCA. MAZALS-0319DC

CAPACIDAD CONMUTABLE MOD.HM-1001 DC MCA. MAZAL


CAPACIDAD CONMUTABLE MOD.HM-1001 DC MCA. MAZAL

MESA FREGADERO PARA CARNES MCA. CORA DE 70 X 180 CMS.


MESA
MESA FREGADERO
FREGADERO PARA
PARA CARNES
CARNES MCA.
MCA. CORA
CORA DE
DE 70
70 X
X 180
200 CMS.
X 93 CMS.
CARRITO DE SERVICIO PARA PLAQUE

ESTANTE 5 ESPACIOS
EXTRACTOR DE JUGOS2.16X1.80X.41
MCA. WARING, S/N SERIE
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-57816190
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-57812217
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD.SG-3, SERIEM8-57736900
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA. OLYMPIA, MOD, SG3, S/M8-5750714
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3, S/M8-5750864
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, SERIE M8-5773745
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, S/M8-5750854
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, S/M8-5750947
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, SERIEM8-57737945
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS.MCA. OLYMPIA, MOD.SG-3,SERIE M8-5181848
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA. OLYMPIA, MOD SG3, S/M8-5750611
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS.,MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-5782029
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA C/CARRO DE 33 CMS.MCA.OLIMPIA MOD. SG3, SERIE M8-5661998
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO 33CMSMCA.OLYMPIA MOD. SG3 SERIE M8-5781172
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS, MCA. OLYMPIA, MOD. SG 3 SERIE. M8-5781204.
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA.OLYMPIAS/M8-5661958
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA. OLYMPIA, S/M8-5781912
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA.OLYMPIA, MOD.SG-3,SERIE M8-5781939
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS.,MCA.OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIE M8-57819236
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-57811788
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD.SG-3, SERIEM8-57811898
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD.SG-3,SERIE M8-57819225
MAQUINA
MAQUINA DE
DE ESCRIBIR
ESCRIBIR MECANICA
MECANICA CON CARRO DE 33 CMS.
MCA.OLIMPIAMOD. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-57812459
S/M8-5752392

MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-57816464
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA.OLYMPIAMOD. SG-3, S/M8-5750621
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD.SG-3, SERIEM8-5781341
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA,MOD. SG-3,SERIE M8-57812053
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, S/M8-5750914
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, S/M8-5752591
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, S/M8-5749852
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, S/M8-5749785
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLYMPIA, MOD. SG-3,SERIEM8-57812295
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA. OLYMPIA, MOD. SG3, S/M8-5781786
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLIVETTI, MOD. ET2250MD, S/583590
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLYMPIA,MOD. MASTERTYPE, S/370915
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA .MCA. OLIVETTI, MOD. ET-115, S/7056994
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLIVETTI, MOD. ET-115, S/7056858
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLYMPIA, MOD. MASTERTYPE, S/370867
CAJA REGISTRADORA TIPO FISCAL, MCA.OLIVETTI, MOD.SRD12MF, REG. OLI 1013752
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLIVETTI, MOD. ET-2250MD, S/583458
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA., OLIVETTI, MOD. ET-2250MD, S/583388
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLIVETTI, MOD. ET-2250MD, S/582970
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLIVETTI, MOD. ET-2250MD, S/583200
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLIVETTI,MOD. ET-2250MD,S/583302
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLIVETTI, MOD. ET-2250MD, S/583318
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLIVETTI, MOD. ET-2250MD, S/583220
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLYMPIA, MOD.MASTERTYPE, S/375959
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLIVETTI, MOD. ET-2250MD, S/583239
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLIMPYA MOD. COMFORTYPE SERIE: 0476200
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE: 0476349
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE: 04763430
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE: 0476419
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE: 476387
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE: 0476222
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE: 0476420
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE: 0476297
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE: 0476439
MAQ.ESCRIBIR ELECTRON.OLIMPIA COMFORTYPE SERIE 0476441
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD.LOGOS 49 S/218883
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49, S/210223
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY MCA. OLIVETTI, MOD.LOGOS 49 S/218257
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218250
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218156
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/298142
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI , MOD. LOGOS 49 S/218127
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218230
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/219047
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218369
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218145
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI,MOD. LOGOS 49, S/217590
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49, S/218945
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218272
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218300
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA CON DISPLAY, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49 S/218648
CALCULADORA ELECTRONICA MCA. OLYMPIA MOD. CP03214, S/720268088
CALCULADORA ELECTRONICA IMPRESORA, MCA. OLIVETTI, MOD. LOGOS 49, S/208863
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLIVETTI, MOD. ET-2250MD,S/583290
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLIVETTI, MOD.ET2250MD, S/583328.
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MOD.ET-2250MD MCA. OLIVETTI, SERIE 000583269
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, MCA. OLIVETTI, MOD.ET-2250MD, SERIE 000583393
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLYMPIA MOD. MASTERTYPE SERIE 375977
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS, MCA. OLYMPIA , MOD. SG 3 , SERIE. M8-5736222
CALCULADORA ELECTRONICA MCA. OLYMPIA MOD.CPD-3224, S/745117499
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA.OLYMPIAMOD.SG 3, SERIE. M8-5750595.
CALCULADORA MCA. OLYMPIA, MOD. CPD-3214 S/745117480
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA OLYMPIA, MOD. S/M8-5661890
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA, MCA. OLYMPIA, MOD. MASTERTYPE, S/375932
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CON CARRO DE 33 CMS. MCA. OLIMPIA, MOD. CG3, SERIEM8-6420927

MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLIVETTI,MOD. ET-2250 MD, S/000583301


MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLIVETTI, MOD. ET 115, S/7055778
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLIVETTI MOD.ET. 2250 SERIE 000583301
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MCA. OLYMPIA,SERIE M8-5752546

MULTIMETRO DIGITAL CON ESCALA ANALOGICA MODELO DM-9092 MARCA UTRON


FUENTE DE ALIMENTACION DE C.A. MARCA REFRIMAQ MODELO S/CA
FUENTE DE ALIMENTACION DE C.A. MARCA REFRIMAQ MODELO S/CA
FUENTE DE ALIMENTACION DE C.A. MARCA REFRIMAQ MODELO S/CA
FUENTE DE ALIMENTACION DE C.A. MARCA REFRIMAQ MODELO S/CA
RETROPROYECTOR DE ACETATOS MARCA 3M NUM. SERIE 1459760
WATTHORIMETRO MONOFASICO MARCA IUSA
WATTHORIMETRO MONOFASICO MARCA IUSA
WATTHORIMETRO MONOFASICO MARCA IUSA
WATTHORIMETRO MONOFASICO MARCA IUSA
WATTHORIMETRO MONOFASICO MARCA IUSA
WATTHORIMETRO MONOFASICO MARCA IUSA
WATTHORIMETRO MONOFASICO MARCA IUSA
WATTHORIMETRO MONOFASICO MARCA IUSA
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
COMPRESOR CA DE UNA CABEZA MOTOR CP 1/2 MONOFASICO
MAQUINA DE SOLDAR MARCA ISSA MOD. B-M4-250-30 S/2416
TALADRO DE COLUMNA TIPO DE PISO MOD. TE-4-25 MARCA PAGSA S/3150687540
CAMARA DE VIDEO MAGNAVOX MOD.CVN320 S/L642524
TABLERO PARA PRACTICAS DE ELECTRICIDAD
TABLERO PARA PRACTICAS DE ELECTRICIDAD
MESA PARA COMPUTADORA 2PERSONAS 1.50 X .90 X .75 CM
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS, DE 1.50 X .90 X .75 CM
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X.75 CM.
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS.
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS.
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS.
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS.
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X.75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50X .90X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA DE 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS
MESA PARA COMPUTADORA 2 PERSONAS DE 1.50 X .90 X .75 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45 X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.45 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA DE .45X.45X.84 CMS.
SILLAS APILABLES
UNIDAD ININTERRUMPIDA DE VOLTAJE CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO,MCA. SOLA BASIC,MOD. MICRO SR,SERIE E01K36109
UNIDAD ININTERRUMPIDA DE VOLTAJE CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO,MCA. SOLA BASIC,MOD. MICRO SR,SERIE E01K36121
ESCANER,MCA. EPSON PERFECTION 125OU, MOD. G810A,SERIE: DS7W009800
ESCANER, MCA.EPSON PERFECTION 124OU, MOD. G810A, SERIE: DS7W008416
LICUADORA DOMESTICA DE 7 VELOCIDADES,MCA. BIRTMAN, MOD. IB107MV
LICUADORA DOMESTICA DE 7 VELOCIDADES,MCA. BIRTMAN,MOD. IB-107MV
GENERADOR DE FUNCIONES,MCA. ESCORT, MOD. EGC-3230,SERIE: 01100034
GENERADOR DE FUNCIONES, MCA. ESCORT, MOD. EGC-3230, SERIE:01100048
GENERADOR DE FUNCIONES, MCA. ESCORT, MOD. EGC-3230, SERIE: 01100060
REFRIGERADOR BAJO,MCA. DAEWOO, MOD. FR-142
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
PANTALLA MARCA DA-LITE DE 2.13 X 2.13
ROTAFOLIO
ROTAFOLIO
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
SILLA PARA MESA DE COMPUTADORA
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
MESA PARA COMPUTADORA (CENTRO DE IDIOMAS)
SILLA TIPO SECRETARIAL (CENTRO DE IDIOMAS)
SILLA TIPO SECRETARIAL (CENTRO DE IDIOMAS)
SILLA TIPO SECRETARIAL (CENTRO DE IDIOMAS)
SILLA TIPO SECRETARIAL (CENTRO DE IDIOMAS)
C.P. MIT233E04X, MONITOR A04471A00378, FTE PRINCIPAL, SECUNDARIA, AUDIO HUB, ADAPTADORES P/DIAEMA, DIADEMAS, (CENTRO DE IDIOMAS)
C.P. MIT14EQ4W, MONITOR YA2671600026, FTE PRINCIPAL, SECUNDARIA, AUDIO HUB, ADAPTADORES P/DIAEMA, DIADEMAS, (CENTRO DE IDIOMAS)
COMPUTADORA COMPAQ M-EVO CPU 6X2BKNN8Z40DN TECLADO B557BOFGANYFJA MOUSE 3NQ25LO MONITOR 223CP28KG886
PIZARRÓN INTERACTIVO, MOD-SB580, MCA SMART TECNOL S-SB580-72658
VIDEOGRABADORA MCA SAMSUMG, MOD SV-J160UM SERIE 6VAT901587
SCANER CAMA PLANA MOD PERFECTION 1250 MCA EPSON S-DS7W056607
AMPLIFICADOR MOD 300MC, MCA RADSON INCLUYE 2 BAFFLES Y 2 MICROFONOS S-0243094
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
SILLA TIPO TRINEO MCA MOBILIARIO
EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DE BANDA ANGOSTA MCA. ZYDACRÓN MOD ONWAN350
CAMARA FOTOGRAFICA MCA MINOLTA MOD MAXXUM 400 S-00738282
TERMINAL DE REGISTRO RC/21 INTERFACE RS/32 CODIGO 39
GUILLOTINA MANUAL P/PAPEL
TELEVISION 29" MCA PANASONIC MOD CT-2786VY, RESIOLUCION HORIZONTAL 560L
MESABANCOS
IMPRESORA HP LASERJET 1300
TABLERO MODULAR PARA AUTOMATISMOS A CONTACTORES
TABLERO PARA AUTOMATISMOS A CONTACTORES
MESABANCOS
CAMARA DIGITAL
EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP LASER 3015,SERIE MXBM127432,MOD. BOISB-0307-00
IMPRESORA HP LASERJET 2550L,SERIE:CNGGG34168,MOD.BOISB-0305-00
REFRIGERADOR GE DE LUJO 15' BC MEC TW POL, SERIE:0409A322053,MOD.: TBX88X04B1
PC PERSONAL DELL INSPIRON 600,MOD:PP05L, INTEL PENTIUMSERIE:CN-OX8957-48643-54T-1233, 34LNK71
VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL 18'',COLOR NEGRO.
VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL 18'', COLOR NEGRO.
VENTILADOR TIPO INDUATRIAL 18'', COLOR NEGRO.
VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL 18'', COLOR NEGRO.
VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL 18'', COLOR NEGRO.
VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL 18'', COLOR NEGRO.
VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL 18'', COLOR NEGRO.
SILLAS C/PALETA PARA ADULTO.
SILLAS C/PALETA PARA ADULTO
SILLAS C/ PALETA PARA ADULTO.
SILLAS C/PALETA PARA ADULTO.(GPO.1103)
PANTALLA DA-LITE PARED CLASS RITE 178 X 178
PANTALLA DA-LITE PARED CLASS RITE 178 X 178.
PANTALLA DA-LITE PARED CLASS RITE 178 X 178.
VENTILADOR DE PISO 14'',MCA. MYTEK,MOD. 3314,PARRILLA DELANTERA ROTATORIA.
VENTILADOR DE PISO 14'',MCA. MYTEK,MOD. 3314,PARRILLA DELANTERA ROTATORIA.
VENTILADOR DE PISO 14'',MCA. MYTEK,MOD. 3314,PARRILLA DELANTERA ROTATORIA.
VENTILADOR DE PISO 14'',MCA.MYTEK.MOD. 3314,PARRILLA DELANTERA ROTATORIA.
VENTILADOR DE PISO 14'',MCA.MYTEK,MOD. 3314,PARRILLA DELANTERA ROTATORIA.
VENTILADOR DE PISO 14'',MCA.MYTEK,MOD. 3314,PARRILLA DELANTERA ROTATORIA.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DOBLE REGULADA TIPO VARIABLE,MOD. HM-1 224,MCA. MAZAL(TRANSF. DE MATEHUALA, 23/06/2005).
GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA,MCA. NISA,MOD. 2300.(TRANSF. DE MATEHUALA, 23/06/2005).
SILLAS APILABLES PARA ADULTO EN TUBULAR 1'' Y 7/8'', CAL.18 CON CONCHA SOPLADA EN POLIPROPILENO,COLOR AZUL REY.
EQUIPO SONIDO CON CONSOLA BACKSTAGE C/2 MICRÓFONOS, PREMIO 20/NOV/04.
BANCOS ALTOS P/LABORATORIO,TUBO 3/4,CLA. 18, CON ASIENTO EN MADERA DE PINO 32 MM.
BANCO ALTO PARA LABORATORIO,TUBO 3/4, CAL.18, CON ASIENTO EN MADERA DE PINO 32 MM.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/896,MONITOR:LMB 611300377,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:10003 (MONITOR DAÑADO)
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/993,MONITOR:LMB611300349,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8790
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/937,MONITOR:LMB611300332,TECLADO:ID200GNK02:MOUSE:10011
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/925,MONITOR:LMB611300385,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8818
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/950,MONITOR:LMB611300401,TECLADO:ID200GNK02:MOUSE:10687
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/964,MONITOR:LMB611300406,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8793.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/946,MONITOR:LMB611300618,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:10702.
EQPO.MCA.HALC:CPU:P4300256/0406/961,MONITOR:LMB611300346,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8817
EQPO.MCA,HALC,CPU:P4300256/0406/956,MONITOR:LMB611300621,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8810.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/968,MONITOR:LMB611300344,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:10700.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/905,MONITOT:LMB611300614,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8490.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/894,MONITOR:LMB611300380,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8482.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/924,MONITOR:LMB611300587,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:10699.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/985,MONITOR:LMB611300608,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8491.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/982,MONITOR:LMB611300336,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8495.
EQPO,MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/983,MONITOR:LMB611300396,TECLADO:ID200GNK02,MONITOR:8801.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/911,MONITOR:LMB611300338,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8806.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/955,MONITOR:LMB611300630,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8499.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/897,MONITOR:LMB611300602,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8492.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/974,MONITOR:LMB611300623,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8489.
EQPO,MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/930,MONITOR:LMB611300599,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8500.
EQPO.MCA.HALC,CPU:P4300256/0406/938,MONITOR:LMB611300348,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8487.
EQPO,MCA.HALC,CPU:P45900030/80600,MONITOR:LMB611300591,TECLADO:ID200GNK02,MOUSE:8821.
PROYECTOR DIGITAL TIPO CAÑÓN,MCA.VIEW SONIC,MOD. PJ402D-2,SERIE:Q3V062408882,CON MALETÍN.
PROYECTOR DIGITAL TIPO CAÑÓN,MCA.VIEW SONIC,MOD. PJ402D-2,SERIE:Q3V062409042,CON MALETÍN.
SILLAS APILABLES CON CONCHA, COLOR NEGRO.
REGULADORES NO BREAK,MCA. MINUTEMAN,MOD. MN525,SERIES GD51060601:695,696,733,734,713,714,685,686,705,706,711,712,681,682,780,697.
REGULADORES NO BREAK,MCA. MINUTEMAN, MOD. MN525, SERIES GD51060601: 709,710, 689 Y 690.
REGULADORES NO BREAK,MCA. MINUTEMAN,MOD. MN525, SERIES GD51060601: 686,727 Y 728.
REGULADOR NO BREAK, MCA. MINUTEMAN, MOD. MN525, SERIE:GD51060601731.
REGULADOR NO BREAK,MCA. MINUTEMAN, MOD. MN525, SERIE:GD51060601732.
REGULADOR NO BREAK,MCA. MINUTEMAN, MOD. MN525, SERIE:GD51060601779.
PIZARRON INTERACTIVO MCA. POLIVISION MOD TS600
IMPRESORA LASERJET HP 1320N SERIE CNRC67VD0B
IMPRESORA LASERJET HP 1320N SERIE CNRC67VD02
SCANER HP 4890 SERIE CN67UTA1R2
SILLAS APILABLES CON CONCHA, COLOR NEGRO
MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 CON CUBIERTA BLANCA
LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS
LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS
LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS
LOCKER METALICO
LOCKER EKON
LOCKER METALICO
LOCKER 4 PUERTAS
LOCKER 4 PUERTAS
LOCKER 4 PUERTAS
LOCKER DE 4 PUERTAS
LOCKER DE 4 PUERTAS
ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR ARENA 46 x 132 x 65 MCA HIRSH
ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR ARENA 46 x 132 x 65 MCA HIRSH
ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR ARENA 46 x 132 x 65 MCA HIRSH
ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR ARENA 46 x 132 x 65 MCA HIRSH
COMPUTADORA PERSONAL LAPTOP HP 6320,CORE DUO, 1.83 GHZ, 100GB, DVD+/,SERIE:CNU6362GKZ
RESTIRADOR DE MADERA
COMPUTADORA PERSONAL DELL, CPU MARCA OPTIPLEX GX620 N/S
COMPUTADORA PERSONAL DELL, CPU MARCA OPTIPLEX GX620 N/S
COMPUTADORA PERSONAL DELL, CPU MARCA OPTIPLEX GX620 N/S
COMPUTADORA PERSONAL DELL, CPU MARCA OPTIPLEX GX620 N/S
COMPUTADORA PERSONAL DELL, CPU MARCA OPTIPLEX GX620 N/S
DEPOSITOS DE BASURA TRIPLE DE LAM DE ACERO INOXIDABLE · 20 Y 22 CON BASE PARA COLUMPIOS DE DEPOSITOS, TUBOS 3" Y PLACAS DE 10 * 20
DEPOSITOS DE BASURA TRIPLE DE LAM DE ACERO INOXIDABLE · 20 Y 22 CON BASE PARA COLUMPIOS DE DEPOSITOS, TUBOS 3" Y PLACAS DE 10 * 20
DEPOSITOS DE BASURA TRIPLE DE LAM DE ACERO INOXIDABLE · 20 Y 22 CON BASE PARA COLUMPIOS DE DEPOSITOS, TUBOS 3" Y PLACAS DE 10 * 20
DEPOSITOS DE BASURA TRIPLE DE LAM DE ACERO INOXIDABLE · 20 Y 22 CON BASE PARA COLUMPIOS DE DEPOSITOS, TUBOS 3" Y PLACAS DE 10 * 20
DEPOSITOS DE BASURA TRIPLE DE LAM DE ACERO INOXIDABLE · 20 Y 22 CON BASE PARA COLUMPIOS DE DEPOSITOS, TUBOS 3" Y PLACAS DE 10 * 20
DEPOSITOS DE BASURA TRIPLE DE LAM DE ACERO INOXIDABLE · 20 Y 22 CON BASE PARA COLUMPIOS DE DEPOSITOS, TUBOS 3" Y PLACAS DE 10 * 20
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MCA SPACE MOD LIVESHOT 6 PRO DE 6.2 PANTALLA LCD 2.5" INCLUYE MEMORIA SD DE 512 MB
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MCA SPACE MOD LIVESHOT 6 PRO DE 6.2 PANTALLA LCD 2.5" INCLUYE MEMORIA SD DE 512 MB
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MCA SAMSUNG MOD ML2571N BANDEJA 250 HOJAS, SERIE: 3W27BKCP400034R
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MCA SAMSUNG MOD ML2571N BANDEJA 250 HOJAS
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MCA SAMSUNG MOD ML2571N BANDEJA 250 HOJAS
COMPUTADORA LAP TOP MCA ACER MOD TRAVEL MATE 4200 4372, 1GB RAM, DISCO DURO PANTALLA WXGA 1280 X 800 UNIDAD DVDRW Y MALETIN
COMPUTADORA LAP TOP MCA ACER MOD TRAVEL MATE 4200 4372, 1GB RAM, DISCO DURO PANTALLA WXGA 1280 X 800 UNIDAD DVDRW Y MALETIN
FAX PANASONIC KX-FT97 LA TERICO CONTESTADORA NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV541 3.4GHZ, 1GB RAM DISCO DURO , DVD-ROM MONITOR CRT COLOR TECLADO ESPAÑOL Y MOUSE NS
PINTARRON
PANTALLA AUTOMATICA DRAPER 2.44*2.44
COMBO DVD/VHS
EQUIPO DE ENTRENAMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MCA SAMSUNG ML 2571N NUM DE SERIE 3W27BKCP405694
ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO SIN MARCA
SILLON FIJO TRES PLAZA MOD AZTECA
SILLA DE PALETA GRANDE EN TRIPLAY DE PINO
COPIADORA MITA KM 1500 LA SERIE XGU7322094 CON ALIMENTADOR AUTOMATICO 1500LA
MESA TRAPEZOIDAL 1.20 X 60
MESA TRAPEZOIDAL 1.20 X 60
SILLA APILABLE NEGRA
RELOJ CHECADOR DIGITAL CON LECTOR BIOMETRICO DE TIEMPO Y ASISTENCIA MCA RECOGNTTION SYSTEMS MOD HANDPUNCH 2000BATERIA BB-200, GABI
MESAS RECTANGULARESDE 80 X 60X 75 FAB CON PATAS EN CUADRADO OLO NEGRO Y CUBIERTA DE TRIPLAY
SILLAS APLILABLES TAMAÑO ADULTO EST TUBULAR REDONDA DE 1" X 7/8" COLOR NEGRO CON ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE CONCHA COLOR NEGRO
SILLAS APLILABLES TAMAÑO ADULTO EST TUBULAR REDONDA DE 1" X 7/8" COLOR NEGRO CON ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE CONCHA COLOR NEGRO
SILLAS APLILABLES TAMAÑO ADULTO EST TUBULAR REDONDA DE 1" X 7/8" COLOR NEGRO CON ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE CONCHA COLOR NEGRO
SILLAS APLILABLES TAMAÑO ADULTO EST TUBULAR REDONDA DE 1" X 7/8" COLOR NEGRO CON ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE CONCHA COLOR NEGRO
SILLAS APILABLES TAMAÑO ADULTO EST TUBULAR REDONDA DE 1" X 7/8" COLOR NEGRO CON ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE CONCHA COLOR NEGRO
ESCRITORIO 1.52 X .75X.75 CON 2 GAVETAS
ESCRITORIO 1.52 X .75X.75 CON 2 GAVETAS
MESAS TRAPEZOIDALES
MESAS TROPEZOIDALES
TELEFONO SECRETARIAL
TELEFONO SECRETARIAL NO 689542
BASCULA DIGITAL MCA OHAUS MOD B505 SERIE II037520 CAPACIDAD 50 KG
GUILLOTINA QUARTET 12" PLAST
GUILLOTINA QUARTET 12" PLAST
ENGARGOLADORA BINDER7C75 GBC
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
SUMADORA SHARP EL-1801PIII
ARCHIVERO ECONOMICO 4 CAJONES
LIBRERO 5 REPISAS CEREZO
LIBRERO 3 REPISAS CEREZO
ENGARGOLADORA BINDER7C75 GBC
ENGARGOLADORA BINDER7C75 GBC
ARCHIVERO ECONOMICO 4 CAJONES
ARCHIVERO ECONOMICO 4 CAJONES
ARCHIVERO ECONOMICO 4 CAJONES
VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJ556D DLP2000 LUMENS NS
VIDEOPROYECTOR VIEW SONIC PJ556D DLP 2000 LUMENS NS
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA,MCA. HP, MOD. 1022N, SERIE: VNB3D37665
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, MCA. HP, MOD. 1022N, SERIE: VNB3D37054
REGULADOR CON NO BREAK, MCA. TRIPP LITE, MOD. 550 U
PIZARRON INTERACTIVO, MCA. INTER WRITE, MOD. GTCO.
PIZARRON INTERACTIVO, MCA. INTER WRITE, MOD. GTCO.
REBANADORA DE CARNE MARCA TORREY MOD RB 300 SERIE E-07-004574
MOLINO DE CARNE MCA TORREY MOD M22R SERIE H-07-034345
CAFETERA ELECTRICA MCA WEST-BEND MOD. 58002 CAP 42 TAZAS
REFRIGERADOR BAJO DE 5.54 PUES CUBICOS MCA WHIRPOOL MOD WRP05DXLD NUM SEWRIE VRU4101265
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU DCY5ZDI MONITOR , TECLADO, MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU 45ZT1F1 MONITOR , TECLADO, MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU F9YSZD1 MONITOR , TECLADO, MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU C5ZT1F1 MONITOR , TECLADO, MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU G4ZT1F1 MONITOR , TECLADO, MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU 55ZT1F1 MONITOR,, TECLADO MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU JBYSZD1 MONITOR,, TECLADO MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU GDYSZDI MONITOR,, TECLADO MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU 32ZTIF1 MONITOR,, TECLADO MOUSE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA DELL CPU GBYSZ01 MONITOR,, TECLADO MOUSE
MUEBLE EXIBIDOR PORTAFOLLETOS A DOS VISTAS
MESA TRAPEZOIDAL EN FORMAICA BLANCA
BATIDORA DE TRES VELOCIDADES CON CAPACIDAD DE 20 LITROS
ESTUFON DE DOS SECCIONES
PINTARRON 1.20 X 2.40
TARJETA MOD 6ES72980AA400AA0
LOGO MOD 6ED10573SA000YA1
LOGO MOD 6ED10573SA000YB1
LOGO MOD 6ED10573SA000YOO
CP MARCA HP MOD DC5800 PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE E2200 MEM 512 MB UNIDAD DVD-ROOM TECLADO PS/2 MOUSE OPTICO
CP MARCA HP MOD DC5800 PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE E2200 MEM 512 MB UNIDAD DVD-ROOM TECLADO PS/2 MOUSE OPTICO
IMPRESORA HP MONOCROMATICA MOS P1505N CON TARJETA DE RED
MULTIMETRO MOD UT50E NUM 34265000774
MULTIMETRO MOD UT50E NUM 34265000774
MULTIMETRO MOD UT50E NUM 34265000774
MULTIMETRO MOD UT50E NUM 34265000774
MULTIMETRO MOD UT50E NUM 34265000774
MULTIMETRO MOD UT58A SERIE 35396000711
MULTIMETRO MOD UT58A SERIE 35396000711
MULTIMETRO MOD UT58A SERIE 35396000711
MULTIMETRO MOD UT58A SERIE 35396000711
MULTIMETRO MOD UT90A SERIE 35396000711
MOTOR MONOF 0.25HP 4 POLOS ESTANDAR CODIGO BR402250-LD
MOTOR MONOF 0.25HP 4 POLOS ESTANDAR CODIGO BR402250-LD
MOTOR MONOF 0.25HP 4 POLOS ESTANDAR CODIGO BR402250-LD
MOTOR MONOF 0.25HP 4 POLOS ESTANDAR CODIGO BR402250-LD
LOTE:FRECUENCIÓMETRO A LAMINAS, EQUIPO DE ELECTRICIDAD, BAÑO MARIA ELECTRICO, ALACENA P VINOS, PELADOR DE PAPAS, MUFLA, MAT DEPORT
COMPUTADORA DUAL CORE DUO E5200,2.5GHZ,MEMORIA 1GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100453,MONITOR:M6986JA003893
COMPUTADORA DUAL CORE DUO E5200,2.5GHZ,MEMORIA 1GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100503,MONITOR:M6986JA002608
COMPUTADORA DUAL CORE DUO E5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100486,MONITOR:M6986JA003892
COMPUTADORA DUAL CORE DUO E5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100501,MONITOR:M6986JA002606
COMPUTADORA DUAL CORE DUO E5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100466,MONITOR:M6986JA003866
COMPUTADORA DUAL CORE DUO E5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100506,MONITOR:M6986JA002628
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100516,MONITOR:M6986JA002591
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100500,MONITOR:M6986JA002588
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100527,MONITOR:M6986JA002634
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100465,MONITOR:M6986JA002643
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100487,MONITOR:M6986JA003881
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100514,MONITOR:M6986JA002603
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100455,MONITOR:M6986JA002617
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100499,MONITOR:M6986JA003748
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100488,MONITOR:M6986JA003859
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100457,MONITOR:M6986JA003729
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100472,MONITOR:M6986JA003879
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100490,MONITOR:M6986JA003894
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5 GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANTALLA LCD TFT 19",SERIE:HALCQ8200/2008/100451,MONITOR:M6986JA003896
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANT. LCD TFT 19",SERIE:HALCE5200/1GB253/2009/103988,MONITOR:Z9NW815V1021
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANT. LCD TFT 19",SERIE:HALCE5200/1GB253/2009/103984,MONITOR:Z9NW815V0997
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANT. LCD TFT 19",SERIE:HALCE5200/1GB253/2009/103985,MONITOR:Z9NW815V0995
COMPUTADORA DUAL CORE DUOE5200,2.5GHZ,MEMORIA 1 GB,DVDRW,PANT. LCD TFT 19",SERIE:HALCE5200/1GB253/2009/103981,MONITOR:Z9NW815V1663
COMPUTADORA LAPTOP, MCA. HP, MOD. 6730,PROCESADOR INTEL CORE DUO P8600 DE 2.4 GHZ,MEMORIA 2GB,PANT. TFT 19",SERIE:CNU8462M8T
COMPUTADORA LAPTOP, MCA. HP, MOD. 6730,PROCESADOR INTEL CORE DUO P8600 DE 2.4 GHZ,MEMORIA 2GB,PANT. TFT 19",SERIE:CNU88462M6T
COMPUTADORA LAPTOP, MCA. HP, MOD. 6730,PROCESADOR INTEL CORE DUO P8600 DE 2.4 GHZ,MEMORIA 2GB,PANT. TFT 19",SERIE:CNU8462MG7
COMPUTADORA LAPTOP, MCA. HP, MOD. 6730,PROCESADOR INTEL CORE DUO P8600 DE 2.4 GHZ,MEMORIA 2GB,PANT. TFT 19",SERIE:CNU8462M74
COMPUTADORA LAPTOP, MCA. HP, MOD. 6730,PROCESADOR INTEL CORE DUO P8600 DE 2.4 GHZ,MEMORIA 2GB,PANT. TFT 19",SERIE:CNU8462NDS
COMPUTADORA LAPTOP, MCA. HP, MOD. 6730,PROCESADOR INTEL CORE DUO P8600 DE 2.4 GHZ,MEMORIA 2GB,PANT. TFT 19",SERIE:CNU8462LLB
PIZARRONES DE 1.20 X 2.40
REBANADOR DE CARNES, SERIE: 18271
UN PAQUETE:LABORATORIO MÓVIL MULTIPROPÓSITO DE CIENCIAS
IMPRESORA LÁSER, MCA. HP, MOD. P 1505, SERIE:VND3B02445
IMPRESORA MCA. EPSON, MOD. FX-890, 9 PIES, SERIE: E8 BY 382682, 680 CPS 10"
PIZARRÓN ARGOS BLANCO 1.20 X 2.40
PIZARRON ARGOS BLANCO DE 1.20 X 2.40
PIZARRON ARGOS BLANCO DE 1.20 X 2.40
ARCHIVETROS METALICOS, DONACIÓN DIRECC.CTROL.PATRIMONIAL. 4 PUERTAS COLOR CREMA
ARCHIVETROS, DONACIÓN DIRECC.CTROL.PATRIMONIAL
ARCHIVETROS, DONACIÓN DIRECC.CTROL.PATRIMONIAL
BANCO ALTO PARA LABORATORIO, BASE DE METAL CON ASIENTO DE MADERA
BANCO ALTO PARA LABORATORIO, BASE DE METAL CON ASIENTO DE MADERA
IMPRESORA DE USO RUDO HP LASERJET P2035N,CON PUERTO DE ETHERNET Y USB
DESPACHADOR DE AGUA 3 TEMPERATURAS, CON ENFRIADOR, MCA. GE PROFILE, MOD.GXCF25FBS2,SERIE: ST0907 J01925.
DESPACHADOR DE AGUA 3 TEMPERATURAS, CON ENFRIADOR, MCA. GE PROFILE, MOD.GXCF25FBS2,SERIE: ST0907 J01916.
TRITURADORA DE PAPEL Y TARJETAS FELLOWES, MOD. P-45C
MULTIFUNCIONAL(IMPRESORA,COPIADORA,SCANER),MCA. BROTHER, MOD. DCP-7030 LSR, SERIE: U62070K8J112079.
SUMADORA OLIVETTI OLIPRINT 34, PANTALLA 12 DÍG.,S/NO. SERIE.
INSTALACIÓN DE RED INALÁMBRICA.
STAND PARA BAFLES, MOD. BIEMAF17
BAFLE ALDE, MODELO PA100
GRABADORA +SD, 2GB, CD, MP3, USB, MCA. SONY, MOD. KIT CFD-RS60
PIZARRÓN ARGOS BLANCO DE 1.20 X 2.40
PIZARRÓN ARGOS BLANCO DE 1.20 X 2.40
PIZARRÓN ARGOS BLANCO DE 1.20 X 2.40
PIZARRÓN ARGOS BLANCO DE 1.20 X 2.40
PIZARRÓN ARGOS BLANCO DE 1.20 X 2.40
PANTALLA DE PARED MANUAL DE 2.44 X 2.44 MTS., MCA. LUMA
DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MCA. TRANE DE 2 TN. C/U, SOLO FRIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 25 M.
IMPRESORA MCA. SAMSUNG, MODELO ML-1910, TINTA NEGRA, SERIE: Z2L6BKEZ2011 96 M
IMPRESORA MCA. SAMSUNG, MODELO ML-1910, TINTA NEGRA, SERIE: Z2L6BKEZ2011 E
IMPRESORA MCA. SAMSUNG, MODELO ML-1910, TINTA NEGRA, SERIE: Z2L6BKEZ2012 03 V
VENTILADOR DE PISO 20'',MCA. LAKEWOOD, MOD. LPF007, COLOR ARENA, 3 VELOCIDADES.
VENTILADOR DE PISO 20'',MCA. LAKEWOOD, MOD. LPF007, COLOR ARENA, 3 VELOCIDADES.
VENTILADOR DE PISO 20'',MCA. LAKEWOOD, MOD. LPF007, COLOR ARENA, 3 VELOCIDADES.
VENTILADOR DE PISO 20'',MCA. LAKEWOOD, MOD. LPF007, COLOR ARENA, 3 VELOCIDADES.
VENTILADOR DE PISO 20'',MCA. LAKEWOOD, MOD. LPF007, COLOR ARENA, 3 VELOCIDADES.
VENTILADOR DE PISO 20'',MCA. LAKEWOOD, MOD. LPF007, COLOR ARENA, 3 VELOCIDADES.
VENTILADOR DE PISO 20'',MCA. LAKEWOOD, MOD. LPF007, COLOR ARENA, 3 VELOCIDADES.
VENTILADOR DE PISO 20'',MCA. LAKEWOOD, MOD. LPF007, COLOR ARENA, 3 VELOCIDADES.
ENFRIADOR DE AGUA,MCA. WHIRPOOL,CON GABINETE BLANCO,MOD. 7WDAB803SW,SERIE:7WDAB035W0KTI, 2 LLAVES C/CTROL. TEMP.
ENFRIADOR DE AGUA,MCA. WHIRPOOL,CON GABINETE BLANCO,MOD. 7WDAB803SWO, EJU 227510, 2 LLAVES C/CTROL. DE TEMP.
UN PAQUETE DE C.P.U. PARA EL ÁREA DE REC.MATERIALES, MCA. LG
ENFRIADOR DE AGUA,MCA. WHIRPOOL,CON GABINETE BLANCO,MOD. 7WDAB803SW,SERIE:7WDAB035W0KTI, 2 LLAVES C/CTROL. TEMP.
MESABANCO INDIVIDUAL GDE,COLOR NEGRO,DE CONCHA Y PARRILLA C/PALETA DE TRIPLAY DE 19MM C/FORMAICA Y PARRILLA PORTALIBROS
MESABANCO INDIVIDUAL GDE,COLOR NEGRO,DE CONCHA Y PARRILLA C/PALETA DE TRIPLAY DE 19MM C/FORMAICA Y PARRILLA PORTALIBROS
MESABANCO INDIVIDUAL GDE,COLOR NEGRO,DE CONCHA Y PARRILLA C/PALETA DE TRIPLAY DE 19MM C/FORMAICA Y PARRILLA PORTALIBROS
MESABANCO INDIVIDUAL GDE,COLOR NEGRO,DE CONCHA Y PARRILLA C/PALETA DE TRIPLAY DE 19MM C/FORMAICA Y PARRILLA PORTALIBROS
MESABANCO INDIVIDUAL GDE,COLOR NEGRO,DE CONCHA Y PARRILLA C/PALETA DE TRIPLAY DE 19MM C/FORMAICA Y PARRILLA PORTALIBROS
MESABANCO INDIVIDUAL GDE,COLOR NEGRO,DE CONCHA Y PARRILLA C/PALETA DE TRIPLAY DE 19MM C/FORMAICA Y PARRILLA PORTALIBROS
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
SILLA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
MESA P/MAESTRO DE 60 X 120 X 75 CM,PINTADA CON CUBIERTA DE MELAMINA
COMPUTADORA PERSONAL,MCA. HP COMPAQ,MOD. 505BM,SERIE: MXL0321SB4,MONITOR LCD EMACHINES E18HV,SERIE:ETQ3MO800103006BDF4200
COMPUTADORA PERSONAL,MCA. HP COMPAQ,MOD. 505BM,SERIE: MXL0321SFF,MONITOR LCD EMACHINES E18HV,SERIE:ETQ3MO800103006BE74200
MONITOR LCD,MCA. BENQ.MOD. ET-0024-NA ,SERIE:ETC7A03464026
VIDEOPROYECTOR,MCA. BENQ, MOD. MP515,SERIE:PDJ5A01613000
VIDEOPROYECTOR, MCA. BENQ, MOD. MP515, SERIE:PDJ5A01588000
EQUIPO MULTIFUNCIONAL(COPIADORA,IMPRESORA,E-MAIL,SCANNER Y FAX),MCA. XEROX WORKCENTRE M2OI,MOD. 418,SERIE:RYU271720
PROBADOR DE AISLAMIENTO, SERIE: H192627
PROBADOR DE AISLAMIENTO, SERIE: H204807
WATTMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO;SERIE: 24678;CLAVE:1000099
WATTMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO;SERIE: 24664;CLAVE:1000099
WATTMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO;SERIE: 24687;CLAVE:1000099
WATTMETRO ELECTRODINAMICO MONOFASICO;SERIE: 24656;CLAVE:1000099
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE P/REEMPLAZAR EN OTRO EQPO;SERIE: ;CLAVE:1000707
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE P/REEMPLAZAR EN OTRO EQPO;SERIE: ;CLAVE:1000707
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE P/REEMPLAZAR EN OTRO EQPO;SERIE: ;CLAVE:1000707
AUTOTRANSFORMADOR VARIABLE P/REEMPLAZAR EN OTRO EQPO;SERIE: ;CLAVE:1000707
SISTEMA DIDACTICO DE CONTROLES;CLAVE:100704 (10 PZAS.Y 01:JGO.DE MANUALES)
M.20532187:01PANEL DE COMPONENTES ELECTROMECANICOS;MOD. DL 2104 G
M.20532187:01PANEL DE COMPONENTES ELECTROMECANICOS;MOD. DL 2104 G
M.20532187:01 KIT P/INSTALACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS ;MOD. DL 2102
M.20532187:01 KIT P/INSTALACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS ;MOD. DL 2102
M.20532187:01 MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION ;MOD. DL 2102 A
M.20532187:01 MOTOR DAHLANDER ;MOD. DL 2102 D
M.20532187:01 BASTIDOR DE TRABAJO MURAL P/02 PUESTOS C/ALIMENTACION ;MOD. DL 106(4PQTES)
M.20532187:01 PANEL A TIRAS; MOD. DL 1100 E
M.20532187:01 PANEL A TIRAS; MOD. DL 1100 E
M.20532187:01 MEDIDOR DE GANCHO DIGITAL; MOD. ECT-660S
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
MULTIMETRO ANALOGICO;SERIE: ;CLAVE:1000539
EQUIPO PORTATIL DE OXIACETILENO;SERIE: ;CLAVE:1000709
EQUIPO PORTATIL DE OXIACETILENO;SERIE: ;CLAVE:1000709
LAB.DE AUTOAPRENDIZAJE (20 EQPOS:CPU,MONITOR,DIADEMA,REGULADOR)+EQPO.PROFR:SWITCH,PROY.MULT,PIZARR.ELEC
M.20532210: 01 CPU P/PROFR.;SERIE:108013;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR P/PROFR.;SERIE: ETSAA04786SL0;MCA.GHIA, LCD 15.6"
M.20532210: 01 SWITCH P/PROFR.;SERIE: QB181A7000056;MOD. ;MCA.
M.20532210: 01 PROYECTOR MULTIMEDIA P/PROFR.;SERIE: PDT6A00553001;MOD. ;MCA.
M.20532210: 01 PIZARRON ELEC. P/PROFR.;SERIE: D3909MA1181;MOD. ;MCA.
M.20532210: 01 DIADEMA P/PROFR.;SERIE: ZD100AK02853;MOD. ;MCA.
M.20532210: 01 REGULADOR P/PROFR.COLOR NEGRO;SERIE:10463317;MOD. RPC 2000;MCA. COMPLET
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107231;MCA.GHIA;MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:109466;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:108691;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:108697;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:109478;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:109512;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107241;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107220;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107235;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:109460,MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107227;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107224;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107214;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:108729;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:108667;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107236;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:107199;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:108707;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:108692;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 CPU;SERIE:109135;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA06704SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01219SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01192SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01212SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01170SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01201SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01218SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01194SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01216SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01283SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01235SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01193SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01271SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01243SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01188SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01225SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01252SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01207SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01175SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 01 MONITOR LCD 15.6",SERIE:ET7AA01236SL0;MCA.GHIA,MOD.PENTIUM DUAL CORE
M.20532210: 10(C)DIADEMAS C/MICROFONO;SERIE:ZD100AK039:90,87,89,88,81,94,96,92,82 Y 04000;MCA.GENIUS:MOD. HS-02N
M.20532210: 10(D)DIADEMAS C/MICROFONO;SERIE:ZD100AK039:86,80,93,85,97,69,99,95,98 Y 91;MCA.GENIUS:MOD. HS-02N
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04006989; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04006990; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04006994; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04006985; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04006986; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04001029; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04001031; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04010273; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04010274; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04010275; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04001030; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04001032; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04000852; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04000835; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04010277; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04010278; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04000844; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04000846; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04000848; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
M.20532210: 01 REGULADOR P/ALUMNO,SERIE:04000850; MCA. CDP, MOD. B-AVR1006
ARCHIVERO C/DOS GAVETAS,COLOR NEGRO,MCA.FILLING CABINET;MOD.907;36ANCHOx62Ax46F,CM
RELOJ CHECADOR BIOMETRICO P/TA'S;SERIE: MCA.TIMEWORK STANDALONE;MOD.STA2
MONITOR LCD 17"/NEGRO;SERIE:ETQ3M0800110707E354201;MCA.EMACHINES;MOD. E180HV
VIDEOCAMARA;SERIE:1961307;MCA.SONY HANDYCAM;MOD.DCR-SX20
MONITOR LCD 17"/NEGRO;SERIE:ETQ3W0D0011120D28C8500;MCA.EMACHINES;MOD. E180HV
M.20532210: 01 MESA PARA PROFESOR
M.20532210: 01 SILLA PARA PROFESOR
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 MESA TRAPEZOIDAL PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 SILLA PARA ALUMNO
M.20532210: 01 RED ALAMBRICA PARA 20 ALUMNOS Y EL PROFESOR
M.20532210: 01 SOFTWARE NETSUPPORT DE ADMINISTRACION Y CONTROL 21 USUARIOS
M.20532210: 01 SOFTWARE DEEPFREEZE DE RESTAURACION DE IMAGEN 01 USUARIO P/21EQPOS.
EQPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,MCA.TRACE DE 2 TT ERR 10,MOD.EVAPORADOR 2MCW0524GI,MOD.CONDENSADORA 2TTKO524G1
MONITOR LCD 17"/NEGRO;SERIE:MX11010004;MCA.PIXXO;MOD. LM-A920W;CODIGO BARRAS:051030004475
01 PQTE:SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN ELECTRONICA DE POTENCIA;CLAVE:1000224(19 PZAS)
01 PQTE:EQPO.DE ENTRENAMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS;CLAVE:1000538(34 PZAS)
01 PQTE:EQPO.DE ENTRENAMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS;CLAVE:1000538(34 PZAS)
PROYECTOR MCA.SAMSUNG;SERIE:YED6HVDB200270;MOD. SP-P410M 170 ANSI SVGA VP-6726288-1
PROYECTOR MCA.SAMSUNG;SERIE:YED6HVDB500264;MOD. SP-P410M 170 ANSI SVGA VP-6726288-1
PROYECTOR MCA.SAMSUNG;SERIE:YED6HVDB500265;MOD. SP-P410M 170 ANSI SVGA VP-6726288-1
PROYECTOR MCA.SAMSUNG;SERIE:YED6HVDB500267;MOD. SP-P410M 170 ANSI SVGA VP-6726288-1
PROYECTOR MCA.SAMSUNG;SERIE:YED6HVDB500272;MOD. SP-P410M 170 ANSI SVGA VP-6726288-1
MAQUINA S/n (DONACION DE BICICLETAS MERCURIO) RBO.157,10/08/11
MAQUINA D11 (DONACION DE BICICLETAS MERCURIO) RBO.157,10/08/11
TABLERO DE CONTROL ELECTRICO (DONACION DE BICICLETAS MERCURIO) RBO.157,10/08/11
MARCADOR DE CAJA K36 (DONACION DE BICICLETAS MERCURIO) RBO.157,10/08/11
HORNO DE COLUMPIO DE SEIS CHAROLAS; CODIFICACION: M31100023 (CONALEPT-033)
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826M8;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5Q0;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826M1;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P85X;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826QN;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5VN;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL1182C20;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5HW;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826RR;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5VQ;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826LS;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5Q2;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826QL;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P60S;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL118257N;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5PW;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826MM;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5W3;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL118257R;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P60Y;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL118256H;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P581;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL1182BYB;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5Q4;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826LZ;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5PX;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL118256G;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5W2;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826P3;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5VK;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL1182BWW;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5VF;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL1182BWS;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5V5;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826M0;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P06B;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826MH;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5PV;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826P4;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5VT;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826Q2;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P583;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826LX;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P59T;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826MZ;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P607;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL118257M;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5Y3;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826UT;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P5L8;CON CAMARA WEB
COMPUTADORA HP COMPAQ 505;CPU SERIE:MXL11826Q8;MONITOR LCD 18.5",SERIE:CNC136P584;CON CAMARA WEB
GARABATO DOBLE PARA OLLAS 1800x400x400 mm (CONALEP-031)
BATIDORA C/CAPACIDAD DE 20 LTS,MOTOR DE 3/4HP,MCA.RUVAMEX,BRILLANTE (CONALEP-055)
AMASADORA DE 40 KG,MCA. CENTURY,MOTOR 3HP (CONALEP-056)
ESTANTE SOBREMESA CON LUZ, 2400x300 mm. (CONALEP-010)
GUIA CORREBANDEJAS, SCB-48" DE 1219x300 mm (CONALEP-011)
GUIA CORREBANDEJAS, SCB-48" DE 1219x300 mm (CONALEP-011)
ESTANTE SOBREMESA C/LUZ Y CALOR, 1524x300 mm (CONALEP-016)
GUIA CORREBANDEJAS, SCB-60" (CONALEP-017)
ESTANTE MURAL, 3000x300 mm (CONALEP-021)
LAVAMANOS MURAL,PALANCA DE ACCIONAMIENTO MEDIANTE LA RODILLA,MCA.STEELINOX,INCL.MEZCLADORA Y LLAVE P/REG.AGUA FRIA-CAL,VALV.DESAGU
LICUADORA INDUSTRIAL,MODELO DE MESA,CAP.5LTS,MCA.INTERNACIONAL,MOD. LI-5 (CONALEP-007)
LICUADORA INDUSTRIAL,MODELO DE MESA,CAP.5LTS,MCA.INTERNACIONAL,MOD. LI-5 (CONALEP-007)
MESA MURAL NEUTRA, 500x780x900 mm (CONALEP-040)
ESTANTE MURAL, 3000x300 mm, CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE (CONALEP-075)
MESA COCKTELERA-1200,DE 1200x650x750mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (CONALEP-001)
MESA COCKTELERA-1200,DE 1200x650x750mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 (CONALEP-001)
CONTRABARRA CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16;C/LAVAMANOS SEMIESFERICO,4220x600mm (CONALEP-005)
MUEBLE NEUTRO DE AUTOSERVICIO,SMN-48",CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.18 (CONALEP-009)
MUEBLE NEUTRO DE AUTOSERVICIO,560x700x850 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-013)
MESA BAÑO MARIA,ELECTRICA,4 G/N SBM-60" ;CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-015)
MESA MURAL DE TRABAJO,C/ENTREPAÑOS INFERIORES Y PUERTAS,3000x700x900 mm;CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-020)
MESA DE DESBARACE,3000x700x900 mm;CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-022)
ESTANTE SOBREMESA P/CANASTILLAS,3000x500 mm;CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-023)
MESA MURAL DE ENTRADA LAVAVAJILLAS,C/TARJA,1500x760x900 mm,CONTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-024)
MESA MURAL DE SALIDA DE LAVAVAJILLAS,1860x760x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-029)
MESA MURAL 3 TARJAS P/OLLAS,2220x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-030)
MESA BAÑO MARIA ELECTRICO 2 G/N SBM-148,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-032)
GABINETE BAJO,P/PLATOS,3150x400x850 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-035)
MESA BAJA P/COCCION,1150x780x600 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-041)
HORNILLO DE PAVIMENTO(FOGON),QUEMADOR TRIPLE(3 AROS),PARRILLA DE Fo.Fo. ó SIMILAR (CONALEP-044)
HORNILLO DE PAVIMENTO(FOGON),QUEMADOR TRIPLE(3 AROS),PARRILLA DE Fo.Fo. ó SIMILAR (CONALEP-044)
MESA MURAL DE TRABAJO,C/TARJA DERECHA,3150x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-045)
ESTANTE CENTRAL SOBREMESA,3150x400 mm;CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-047)
MESA DE TRABAJO C/2 CAJONES Y CUBIERTA DE NAYLAMIND,1150x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-049)
MESA MURAL DE TRABAJO,2000x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-050)
MESA MURAL 3 TARJAS P/LAVAVO DE LEGUMBRES,2800x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-053)
MESA BAJA P/BATIDORA,700x700x600 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-054)
MESA MURAL DE TRABAJO C/TARJA DERECHA,1870x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-059)
MESA MURAL DE AMASADO C/CUBIERTA DE GRANITO,2000x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-060)
MESA MURAL C/2 CAJONES,1400x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-066)
MESA MURAL C/CUBIERTA DE NAYLAMIND Y ESTANTE INFERIOR,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-067)
MESA MURAL C/TARJA IZQUIERDA,2000x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-068)
ESTANTE MURAL,2000x300 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-069)
ESTANTE MURAL,2000x300 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-069)
ESTANTE MURAL,2000x300 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-069)
MESA MURAL C/TARJA DERECHA,2000x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-070)
MESA MURAL C/ENTREPAÑO INFERIOR,2000x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-071)
MESA CAFETERA(ESTACION DE MESEROS),C/2 CAJONES,LAVAMOS SEMIESFERICO Y ESTANTE INFERIOR,CONSTRUC.ACERO INOX.304,CAL.16(CONALEP-072)
MESA MURAL DE APOYO,C/TARJA DERECHA Y ESTANTE INFERIOR,3000x700x900 mm,CONSTRUCCION ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16(CONALEP-074)
MESA MURAL P/PICADO C/CUBIERTA DE NAYLAMIND Y ENTREPAÑO INFERIOR,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE (CONALEP-076)
MESA MURAL C/CAJONES,1500x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-077)
MESA MURAL C/LAVAMANOS IZQUIERDA Y ESTANTE INFERIOR,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-078)
ESTANTE MURAL,2050x300 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-079)
ESTANTE MURAL,2050x300 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-079)
MESA MURAL C/TARJA DERECHA Y ESTANTE INFERIOR,2050x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-080)
COCINA 4 FUEGOS,SOBREMESA O SIMILAR,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD (CONALEP-036)
COCINA 4 FUEGOS,SOBREMESA O SIMILAR,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD (CONALEP-036)
COCINA 4 FUEGOS,SOBREMESA O SIMILAR,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD (CONALEP-036)
PLANCHA LISA,COMERCIAL A GAS,TIPO AMERICANO 24" ,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD (CONALEP-037)
PLANCHA LISA,COMERCIAL A GAS,TIPO AMERICANO 24" ,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD (CONALEP-037)
CARRO P/BANDEJAS,CAPACIDAD 19 NIVELES,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-062)
CARRO P/BANDEJAS,CAPACIDAD 19 NIVELES,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16 (CONALEP-062)
MESA MURAL 3 TARJAS P/BAR,2000x600x750 mm,MCA.EQUIFAM,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.(18/10) (CONALEP-002)
GABINETE MURAL C/ENTREPAÑO Y PUERTAS ABATIBLES,2000x400x900 mm,MCA.EQUIFAM,CONSTRUCCION ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16(CONALEP-008)
GUIA CORREBANDEJAS,SCB-560 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16(CONALEP-014)
ENCIMERA C/LAVAMANOS SEMIESFERICO,5250x500 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16(CONALEP-019)
BASE HORNO SH-11 O SIMILAR,CONSTRUCCION EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16(CONALEP-043)
MESA MURAL C/ESTANTE INFERIOR,1100x700x900 mm,CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304,CAL.16(CONALEP-065)
MESA DE LAVADO TIPO QUIRURGICO,1800x700x900 mm,CUBETA INTERIOR DE 1600x500x450 mmCONSTRUC.ACERO INOX. 304,CAL.16(CONALEP-081)
CARRO DE TRANSPORTE,DIMENSIONES ESTANTE 600x1000 mm;DIMENS.TOTALES:663x1070x910mm,CONSTRUC.ACERO INOX. 304,CAL.16(CONALEP-063)
GRIFO CUELLO DE GANSO P/LAVAMANOS 5F-8DLX16 O SIMILAR (CONALEP-003)
ENFRIADOR DE BOTELLAS,FBC-50 S, 1283x673x848 mm (CONALEP-004)
MUEBLE FRIO CON CUBA REFRIGERADA SUPERIOR, SCRR-48", 1219x700 mm (CONALEP-012)
GRIFO DUCHA DOBLE PERFORACION A TARJA (CONALEP-025)
GRIFO DUCHA DOBLE PERFORACION A TARJA (CONALEP-025)
GRIFO DUCHA DOBLE PERFORACION A TARJA (CONALEP-025)
LAVAVAJILLAS DE CAPOTA, ELECTRICA,MODELO AD-90 O SIMILAR (CONALEP-027)
ESTANTE MURAL P/CANASTILLAS, 1800x500mm x600mm DE ALTO (CONALEP-028)
MESA DE PREPARACION DE ALIMENTOS FPT-67 (CONALEP-034)
FREIDORA DE INMERSION, A GAS,MODELO DE PISO 40 LBS. AEF-3540 (CONALEP-038)
MESA BAJA PARA COCCION,1250x780x600 mm (CONALEP-039)
MESA BAJA PARA COCCION,1250x780x600 mm (CONALEP-039)
HORNO VISUAL PLUS VPE-061 O SIMILAR,CAPACIDAD 6 BANDEJAS INCLUIDAS (CONALEP-042)
GRIFO CUELLO DE GANSO PERFORACION A TARJA,5F-8DLX12 O SIMILAR (CONALEP-046)
MESA FRIA REFRIGERADA FUR-72,DIMENSION EXTERIORES,1828x758x914 mm (CONALEP-048)
MESA CONSERVADOR DE CONGELADOS FUF-60,DIMENSIONES EXTERIORES,1524x758x914 mm (CONALEP-051)
REFRIGERADOR QR-2,CAPACIDAD 53 PIES CUBICOS,DIMENSIONES 1402x800x2149 mm (CONALEP-052)
CAMARA D/COCCION MODULAR CITIZEN GAS SERIE:I216002063604107,BASES CIT 6 BM G;SERIE:19002924 (CONALEP-057)
ESTANTE DE ALUMINIO Y POLIETILENO No.333,ESTRUCTURA:ALUMINIO ANODIZADO ALIMENTARIO;1390x500x1750mm (CONALEP-064)
CAFETERA PJ-28 C/JARRA,CORY ACERO INOXIDABLE INTERNATIONAL,PARA CAFÉ AMERICANO (CONALEP-073)
TRITURADOR TVF-350 CON BRAZO TRITURADOR BT-53, (CONALEP-082)
TRITURADOR TVF-350 CON BRAZOMODELO
CAFETERA EXPRESO-CAPUCHINO TRITURADOR BT-53, (CONALEP-082)
A PB2000-2GR. MARCA BEZZERA (CONALEP-005)

TOLVA PARA PAN Y BANDEJERO CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL-16 (CONALEP-018)
CAMPANA MURAL DE VAHOS 800 X 1100 X500 MM. CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 201-CAL-16 (CONALEP-026)
ESTANTE SOBREMESA 1440 X 300 MM. CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL-16 (CONALEP-033)
SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN PIEL COLOR NEGRA,CON RODAJAS.
PROYECTOR MCA.INFOCUS;SERIE: BJBB14300573;MOD. DLP SVGA;CODIGO:PRIN112.
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA EN PIEL II, COLOR NEGRA,CON RODAJAS.
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA EN PIEL II, COLOR NEGRA,CON RODAJAS.
HORNO CONVECCION A GAS PL5/MC;SERIE:12010128,CAMPANA EXTRACTORA Y;CAMARA DE FERMENTACION;SERIE:12010129 (CONALEP-058)
MESA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS, (CONALEP-DIA-AP01C-PO-05-FO16)
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA;MCA. EPSON; MOD.L200; SERIE: PRFK062331
SERIE:1202100300:SIST.ALARMA INALAMBRICA,MCA.ARATEC,MOD.901;INCL.PANEL CTRAL.C/DETECTOR MOV.,SENS.PUERTA O VENTANA,SIRENA 100dB
SERIE:1202100307:SIST.ALARMA INALAMBRICA,MCA.ARATEC,MOD.901;INCL.PANEL CTRAL.C/DETECTOR MOV.,SENS.PUERTA O VENTANA,SIRENA 100dB
SERIE:1201050051:SIST.ALARMA INALAMBRICA,MCA.ARATEC,MOD.901;INCL.PANEL CTRAL.C/DETECTOR MOV.,SENS.PUERTA O VENTANA,SIRENA 100dB
SERIE:1202240530:SIST.ALARMA INALAMBRICA,MCA.ARATEC,MOD.901;INCL.PANEL CTRAL.C/DETECTOR MOV.,SENS.PUERTA O VENTANA,SIRENA 100dB
ARCHIVETROS, DONACIÓN DIRECC. CTROL.PATRIMONIAL
ARCHIVETROS, DONACIÓN DIRECC.CTROL.PATRIMONIAL
MESABANCO INDIVIDUAL GDE,COLOR NEGRO,DE CONCHA Y PARRILLA C/PALETA DE TRIPLAY DE 19MM C/FORMAICA Y PARRILLA PORTALIBROS
SILLA APILABLE EN POLIPROPILENO CON ASIENTO Y RESPALDO EN FORMA DE CONCHA, COLOR NEGRO
PROYECTOR VIEWSONIC PJD5123 DLP2700 LUM SVGA 3D SERIE: SEU121703372
PROYECTOR VIEWSONIC PJD5123 DLP2700 LUM SVGA 3D SERIE: SEU121700889
PROYECTOR VIEWSONIC PJD5123 DLP2700 LUM SVGA 3D SERIE: SEU121703358
PROYECTOR VIEWSONIC PJD5123 DLP2700 LUM SVGA 3D SERIE: SEU120904197
MONITOR LCD HP MOD TFT185HP 18.5",SERIE:CNC211PK5G
MONITOR LCD HP MOD TFT185HP 18.5",SERIE:CNC211PJ2Y
MONITOR LCD HP MOD TFT185HP 18.5",SERIE:CNC211PJBY
MONITOR LCD HP MOD TFT185HP 18.5",SERIE:CNC211PK7N
CPU HP COMPAQ; SERIE:MXL207051Z; MOD.505B-MT ATHLON X2, 2 GB DE RAM, 500 GB DE D.D (TECLADO Y MOUSE)
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 1/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 2/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 3/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 4/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 5/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 6/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 7/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 8/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 9/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 10/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 11/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 12/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 13/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 14/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 15/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 16/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 17/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 18/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 19/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 20/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 21/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 22/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 23/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 24/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 25/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 26/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 27/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 28/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 29/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 30/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 31/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 32/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 33/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 34/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 35/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 36/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 37/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 38/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 39/40 PZAS
SILLA APILABLE MARCA ROBUS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO C/ PORTALIBROS DE ACERO. CLAVE M10100008 40/40 PZAS
PINTARRÓN DE ACRILICO BLANCO, 2400 X 1200 MM, CON MARCO DE ALUMINIO 1/2 PZAS EN FACT
PINTARRÓN DE ACRILICO BLANCO, 2400 X 1200 MM, CON MARCO DE ALUMINIO 2/2 PZAS EN FACT
MESA REDONDA 1200 MM. DE DIÀMETRO. CUBIERTA TERMINADA EN MELANINA COLOR CHERRY, ALTURA 0.76 M. 1/ 6 PZAS.
MESA REDONDA 1200 MM. DE DIÀMETRO. CUBIERTA TERMINADA EN MELANINA COLOR CHERRY, ALTURA 0.76 M. 2/ 6 PZAS.
MESA REDONDA 1200 MM. DE DIÀMETRO. CUBIERTA TERMINADA EN MELANINA COLOR CHERRY, ALTURA 0.76 M. 3/ 6 PZAS.
MESA REDONDA 1200 MM. DE DIÀMETRO. CUBIERTA TERMINADA EN MELANINA COLOR CHERRY, ALTURA 0.76 M. 4/ 6 PZAS.
MESA REDONDA 1200 MM. DE DIÀMETRO. CUBIERTA TERMINADA EN MELANINA COLOR CHERRY, ALTURA 0.76 M. 5/ 6 PZAS.
MESA REDONDA 1200 MM. DE DIÀMETRO. CUBIERTA TERMINADA EN MELANINA COLOR CHERRY, ALTURA 0.76 M. 6/ 6 PZAS.
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 03/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 04/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 05/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 06/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 07/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 08/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 09/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 10/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 11/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 12/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 13/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 14/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 15/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 16/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 17/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 18/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 19/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 20/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 21/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 22/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 23/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 24/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 25/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 26/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 27/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 28/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 29/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 30/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 31/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 32/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 33/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 34/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 35/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 36/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 37/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 38/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 39/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 40/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 41/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 42/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 43/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 44/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 45/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 46/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 47/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 48/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 49/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 50/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 51/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 52/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 01/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 02/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 53/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 54/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 55/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 56/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 57/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 58/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 59/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 60/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 61/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 62/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 63/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 64/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 65/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 66/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 67/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 68/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 69/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 70/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 71/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 72/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 73/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 74/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 75/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 76/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 77/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 78/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 79/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 80/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 81/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 82/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 83/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 84/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 85/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 86/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 87/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 88/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 89/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 90/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 91/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 92/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 93/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 94/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 95/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 96/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 97/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 98/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 99/100 PZAS
MESA-BANCO INDIVIDUAL, GRANDE. CON PARRILLA PORTA LIBROS. CLAVE M10400177 100/100 PZAS
REGULADOR CON NO BREAK, MCA. TRIPP LITE, MOD. 550 U
MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 CON CUBIERTA BLANCA
MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 CON CUBIERTA BLANCA
MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 CON CUBIERTA BLANCA
MESA TRAPEZOIDAL DE 1.20 X 60 X 75 CON CUBIERTA BLANCA
MESA
MESA TRAPEZOIDAL
PARA MAQUINADEDE
1.20 X 60 X DE
ESCRIBIR 75 CON CUBIERTA
60x45x 60 CMSBLANCA
CON RODAJA

REGULADOR CON NO BREAK, MCA. TRIPP LITE, MOD. 550 U


MESAS TRAPEZOIDAL 120X60X75,CUBIERTA MELAMINA BLANCA,CON CUBRECANTO PVC, TUBULAR NEGRO.
MESABANCO INDIVIDUAL GDE,COLOR NEGRO,DE CONCHA Y PARRILLA C/PALETA DE TRIPLAY DE 19MM C/FORMAICA Y PARRILLA PORTALIBROS
SILLAS CON PALETA
SILLAS CON PALETA
MESABANCOS
MESABANCOS
MESA TRAPEZOIDAL EN FORMAICA BLANCA
PINTARRON 1.20 X 2.40
PINTARRON 1.20 X 2.40
PIZARRONES DE 1.20 X 2.40
PIZARRONES DE 1.20 X 2.40
PIZARRONES DE 1.20 X 2.40
SILLA APILABLE,
BUTACAS ESTRUCTURA NEGRA,
(RESPALDOS,BRAZOS, TAPIZADO ENCOSTADO
CENTROS,PARESDE VELLOUR,YCOLOR
PANEL,NEGRO.
BULTOS Y REF)

BUTACA PARA SALA AUDIOVISUAL


SILLON EJECUTIVO
SILLON EJECUTIVO
SILLA SECRETARIAL
SILLA SECRETARIAL
SILLA SECRETARIAL
SILLA SECRETARIAL
SILLA SECRETARIAL
CPU DE 3GB ARMADA
OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 100 MHZ, 2 CANALES, 1 GSA/S , 1 MEGA DE MEMORIA. MARCA RIGOL. MODELO: DS112E
SOFTWARE:02 COMPUTADORAS (MCA.:BDK,DELL,EC LINE); 02 IMPRESORAS Y 01 CAJÓN DE DINERO
M.20532678:01 COMPUTADORA;SERIE:CN03Y5M0129663A1U02N;MCA.DELL;MOD. ,TOUCHSCREEN PROCES. INTEL CORE i3 3240,RAM 6GB,DISCO DURO 1TB
M.20532678:01 COMPUTADORA;SERIE:CN03Y5M0129663A1U01Q;MCA.DELL;MOD. ,TOUCHSCREEN PROCES. INTEL CORE i3 3240,RAM 6GB,DISCO DURO 1TB
M.20532678:01 IMPRESORA TÉRMICA;SERIE:S-130927A3975;MCA.EC LINE;MOD.EC 5890X
M.20532678:01 IMPRESORA TÉRMICA;SERIE:S-130927A2628;MCA.EC LINE;MOD.EC 5890X
M.20532678:01 CAJON DE DINERO;SERIE:DGA02KA50898;MCA.EC LINE;MOD. JUNIOR EC-G5100-II-GREY
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN ELECTRONICA DE POTENCIA,MCA. LAB-VOLT, MOD. 8010-A
VIDEOPROYECTOR,SERIE:PD5BD02513000,MCA.BENQ DLP SVGA 2700,LUMENES 6500,MOD. MS504
EXTRACTOR DE JUGOS,S/MCA.,S/MOD., SERIE:3164205
EXTRACTOR DE JUGOS,S/MCA.,S/MOD., SERIE:3164315
BAR PORTATIL,CARRITO DE BEBIDAS,APERITIVOS Y DIGESTIVOS;S/MCA.,S/MOD.,S/NoSERIE
HORNO DE MICROONDAS;SERIE:13070529CA0417;S/MCA.,S/MOD.
HORNO DE MICROONDAS;SERIE:13070529CA0651;S/MCA.,S/MOD.
BARRA DE SERVICIO A MESEROS;MOD. BM280;S/MCA.,S/NoSERIE
BATIDORA DE TRES VELOCIDADES;SERIE: ELE1546BAT;MOD. SM-159;S/MCA.
TOSTADOR DE PAN;SERIE:WX24412455;S/MCA.,S/MOD.
CARRO P/SERVICIO DE FLAMEO;MOD. CFB860;S/MCA.,S/NoSERIE
CARRO PASTELERO;MOD. CPT75;S/MCA.,S/NoSERIE
ESTACION P/CANTINERO DE 1.30x0.65x0.75M DE ALTURA;S/MCA.,S/MOD.,S/NoSERIE
ESTUFA INDUSTRIAL(ESTUFA MAESTRA C/HORNO);MOD. ECMH152;S/MCA.,S/NoSERIE
MESA P/PREPARACION DE ALIMENTOS DE 2.90x0.70x0.90M.;S/MCA.,S/MOD.,S/NoSERIE
REFRIGERADOR TIPO VITRINA;S/MOD.;S/MCA.,S/NoSERIE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO:MCA. HP,MOD. PRO 6305MT; CPU: MXL4150MSQ;MONITOR: 6CM4141YNC
COMPUTADORA DE ESCRITORIO:MCA. HP,MOD. PRO 6305MT; CPU: MXL4150MST;MONITOR: 6CM4141XX8
COMPUTADORA DE ESCRITORIO:MCA. HP,MOD. PRO 6305MT; CPU: MXL4150MSS;MONITOR: 6CM4141XY1
COMPUTADORA DE ESCRITORIO:MCA. HP,MOD. PRO 6305MT; CPU: MXL4150MSK;MONITOR: 6CM4141YN7
MESABANCO,ESTRUCTURA TUBULAR 1",CAL.18,COLOR NEGRO,ASIENTO Y PALETA/MADERA,BARNIZ COLOR NATURAL
MESABANCO,ESTRUCTURA TUBULAR 1",CAL.18,COLOR NEGRO,ASIENTO Y PALETA/MADERA,BARNIZ COLOR NATURAL
RELOJ CHECADOR BIOMETRICO,MCA. STANDALONE,MOD. EP300
SILLA DE PALETA DE TRIPLAY DE 12 CMS. MARCA ROCEN MOD. NS-1
REGULADOR CON NO BREAK, MCA. TRIPP LITE, MOD. 550 U
REGULADOR CON NO BREAK, MCA. TRIPP LITE, MOD. 550 U
MESAS TRAPEZOIDALES
SILLAS APLILABLES TAMAÑO ADULTO EST TUBULAR REDONDA DE 1" X 7/8" COLOR NEGRO CON ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE CONCHA COLOR NEGRO
SILLAS APLILABLES TAMAÑO ADULTO EST TUBULAR REDONDA DE 1" X 7/8" COLOR NEGRO CON ASIENTO Y RESPALDO A BASE DE CONCHA COLOR NEGRO
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 1/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 2/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 3/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 4/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 5/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 6/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 7/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 8/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 9/10
MULTIMETRO PROFESIONAL MARCA: STEREN MODELO MUL-285 C/AUTORANGO 10/10
HIDROLAVADORA, MCA. KARCHER; MODELO G 2600
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM43026CQ; 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL43621TL
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM43026GR; 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL43621W3
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM43026QW; 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL43621W4
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM43026R1; 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL43621W7
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM43026CS; 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL43621WB
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM43026CQ; 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL43621WM
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM43026QN; 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL43621WH
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM43026XZ-, 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL43621WR
PC E3T78LT HP 405PD MT A45000 500; MONITOR, SERIE: 6CM430296L; 18.5 N/S ; CPU, SERIE: MXL436220W
DESBROZADORA A GASOLINA 17", 52CC; MCA.SURTEK; MOD.:DG752A; S/No.SERIE.
PODADORA DE PASTO A GASOLINA 22", 5HP, 5 NIVELES, 139CC;MCA.SURTEK;MOD:PP622R;S/No.SERIE
SILLA CON PALETA TAMAÑO ADULTO EN TRIPLAY, ESTRUCTURA EN TUBO CON PARRILLA PORTALIBROS
PINTARRON 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA GISERA
PINTARRON 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA GISERA
PINTARRON 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA GISERA
PINTARRON 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA GISERA
PINTARRON 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA GISERA
PINTARRON 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA GISERA
PINTARRON 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA GISERA
PINTARRON 1.20 X 2.40 CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA GISERA
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
MESA PARA MAESTRO 60 X 1.20
ARCHIVERO METALICO VERTICAL, COLOR NEGRO C/ 4 GAVETAS, MED. DE 1.32 X .68 X .36
ARCHIVERO METALICO VERTICAL, COLOR NEGRO C/ 4 GAVETAS, MED. DE 1.32 X .68 X .36
MESA TRAPEZOIDAL 1.20 X 60
EQPO.SONIDO/BOCINA AMPLIFICADA RECARGABLE (BAFLE)15";MCA. WAHRGENOMEN C/ALTAVOCES, MOD. DJ15A
EQPO.SONIDO/BOCINA PASIVA (WOOFER)15" MEGA POWER;MCA. ALIEN.
EQPO.SONIDO/TRIPIE PARA BAFLE;MCA. KAISER
EQPO.SONIDO/TRIPIE PARA BAFLE;MCA. KAISER
EQPO.SONIDO/MICROFONO DINAMICO PROFESIONAL;MCA. HARDEN;MOD. KMI-07 CON CABLE 5m. C/U
EQPO.SONIDO/EXTENSION PROFESIONAL CANON 15 mts;MCA. HARDEN.
COMPUTADORA HP DESKTOP DC5700 SFF INTEL PIV 541 3.4 GHZ, CPU: MXJ719082Z; MONITOR: CNN6451Y9B (TRANSF.D.GRAL.)
IMPRESORA HP 1505N; SERIE: VND3C37223 (TRANSF. D.GRAL.)
IMPRESORA LASER HL-1212w BROTHER 21 ppm;USB 2.0; SERIE: U63982D5N613297
CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS Y GRASAS DE 3.24X2.00X0.50 CON 12 FILTROS,DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA RECTO, SOPORTE PARA EXTRACTOR
1/5 MOTOR 1.5HP, 1800 RPM 145T, 230-460V
2/5 MOTOR 1.5HP, 1800 RPM 145T, 230-460V
3/5 MOTOR 1.5HP, 1800 RPM 145T, 230-460V
4/5 MOTOR 1.5HP, 1800 RPM 145T, 230-460V
5/5 MOTOR 1.5HP, 1800 RPM 145T, 230-460V
1/4 MOTOR MONOFASICO 1/2 HP 4 POLOS; CODIGO 560731-M4P1/2
2/4 MOTOR MONOFASICO 1/2 HP 4 POLOS; CODIGO 560731-M4P1/2
3/4 MOTOR MONOFASICO 1/2 HP 4 POLOS; CODIGO 560731-M4P1/2
4/4 MOTOR MONOFASICO 1/2 HP 4 POLOS; CODIGO 560731-M4P1/2
1/5 MULTIMETRO DIGITAL 600 V, KLEIN
2/5 MULTIMETRO DIGITAL 600 V, KLEIN
3/5 MULTIMETRO DIGITAL 600 V, KLEIN
4/5 MULTIMETRO DIGITAL 600 V, KLEIN
5/5 MULTMETRO DIGITAL 600 V, KLEIN
1/5 AMPERIMETRO DE GANCHO CL 110, KLEIN
2/5 AMPERIMETRO DE GANCHO CL 110, KLEIN
3/5 AMPERIMETRO DE GANCHO CL 110, KLEIN
4/5 AMPERIMETRO DE GANCHO CL 110, KLEIN
5/5 AMPERIMETRO DE GANCHO CL 110, KLEIN
1/5 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 24 A, 127 VCA
2/5 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 24 A, 127 VCA
3/5 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 24 A, 127 VCA
4/5 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 24 A, 127 VCA
5/5 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 24 A, 127 VCA
BATIDORA CON PEDESTAL DE 5 LTS.,DE 5 A 10 VELOCIDADES,TAZON ACERO INOXIDABLE PALETA,GANCHO Y GLOBO;MCA.HAMILTON BEACH
1/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
2/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
3/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
4/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
5/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
6/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
7/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
8/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
9/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
10/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
11/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
12/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
13/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
14/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
15/15: BATIDORA ELECTRICA MANUAL,MCA. SUMBEAN
1/4:COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP; MOD.270-A002BLA; CPU N/S: CNV7270TM1; TORRE 270-A002BLA;MONITOR N/S:CNC7190VVK , TECLADO, MOUSE.
2/4:COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP; MOD.270-A002BLA; CPU N/S: CNV7340G2T; TORRE 270-A002BLA;MONITOR N/S:CNC7190XGH , TECLADO, MOUSE.
3/4:COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP; MOD.270-A002BLA; CPU N/S: CNV7200DSV; TORRE 270-A002BLA;MONITOR N/S:CNC7321Q1F , TECLADO, MOUSE.
4/4:COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP; MOD.270-A002BLA; CPU N/S: CNV7200DPN; TORRE 270-A002BLA;MONITOR N/S:CNC7190W25 , TECLADO, MOUSE.
BAFLE AMPLIFICADO, GHIA 8"
PANTALLA TRIPIE APOLLO 80" (2.03 X 2.03)
COMPUTADORA LAPTOP, MCA. HP 245, G5 AMD, A8 PRO 7410, 2.5 GHZ, 8GB RAM, 1T DISCO DURO, N/S: 5CG74519LV
1/4 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, MFP M130FW; MODELO: SHNGC-1501-04; N/S: VND4G24869.
2/4 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, MFP M130FW; MODELO: SHNGC-1501-04; N/S: VND4G24866.
3/4 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, MFP M130FW; MODELO: SHNGC-1501-04; N/S: VND4G24852.
4/4 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, MFP M130FW; MODELO: SHNGC-1501-04; N/S: VND4G24881.
EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE 1/4 HP E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTOR Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE
M-20532821:COMPL.EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE 1/4 HP E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTOR Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE
PROYECTOR MAC.EPSON, MOD. S18 DE 39/3000 LUMENES; SERIE: S/N
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO
ENTRENADOR EN EN
EN INSTALACIONES TECNOLOGIAS DE CONTROL
BAJA TENSIÓN, Y MAQUINAS
MARCA: PRAKTAL, ELECTRICAS
MODELO: , MARCA: PRAKTAL, MODELO: PKT-EMTS3 (IEIFE)
PKT-LTT11
(IEIFE)
PROYECTOR MCA. INFOCUS; 3800 LÚMENES,MOD. DLP SVGA(800x600);CODIGO:41111;SERIE:
PROYECTOR MCA. INFOCUS; 3800 LÚMENES,MOD. DLP SVGA(800x600);CODIGO:41111;SERIE:
PROYECTOR EPSON POWERLITE W39 3LCD; 3500 LÚMENES;(1280X800); SERIE: X4YQ9300882
PROYECTOR EPSON POWERLITE W39 3LCD; 3500 LÚMENES;(1280X800); SERIE: X4YQ9300960
PROYECTOR EPSON POWERLITE W39 3LCD; 3500 LÚMENES;(1280X800); SERIE: X4YQ9300947
PROYECTOR EPSON POWERLITE W39 3LCD; 3500 LÚMENES;(1280X800); SERIE: X4YQ9300782
PROYECTOR EPSON POWERLITE W39 3LCD; 3500 LÚMENES;(1280X800); SERIE: X4YQ9300869
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS; MARCA PRAKTAL; MODELO PKT SECME-01SN: SECME0101
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS; MARCA PRAKTAL; MODELO PKT SECME-01SN: SECME0102
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS; MARCA PRAKTAL; MODELO PKT SECME-01SN: SECME0103
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS; MARCA PRAKTAL; MODELO PKT SECME-01SN: SECME0104
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS; MARCA PRAKTAL; MODELO PKT SECME-01SN: SECME0105
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS; MARCA PRAKTAL; MODELO PKT SECME-01SN: SECME0106
EQUIPO DE COMPUTO TELIFE2T HP280 NS:8CG8334YFZ, MONITOR HP LED 18.5" NS:1CR84112FL, EMORIA DIMM 8GB DDR4 KINGSTON
PODADORA DE PASTO A GASOLINA SURTEK PP620R 20IN 5HP 5 NIVELES
VIA CONTRATO DOCUMENTOREFERENCIAFECHASALIDA
BMIICM- FECHAENTRADA ESTADO SITUACION PLANTEL PUMN PUME
BM MA-O56 S.A 33817 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 62.29 $ 0.00
BM OCBM
BMIIMC371
MT S.A 22586 4-Sep-85 4-Sep-85 B 1 205 $ 114.00 $ 0.00
BM O60
MBIIMC- S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM MT-060
BMIIMC- S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM MT-060
BMIICM MT- S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM 058 S.A 32616 27-Sep-86 27-Sep-86 M 1 205 $ 22.45 $ 0.00
BM OCBM-366 S.A 22585 4-Sep-85 4-Sep-85 B 1 205 $ 45.00 $ 0.00
CN LINVA
BMIICM- S.A 167199 5-Dec-94 5-Dec-94 B 1 205 $ 1,173.70 $ 0.00
BM M4-O56 S.A 33817 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 62.29 $ 0.00
BM S/N
BMIICM- OTR S/N 1-Jan-95 1-Jan-95 B 1 205 $ 55.00 $ 0.00
BM MO-053 S.A 33811 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 6.37 $ 0.00
CN S/N
BMIICM MO S.A S/N 2-Jan-98 2-Jan-98 B 1 205 $ 3,486.80 $ 0.00
BM 163
BMCNIIMO- S.A 80072 14-Aug-92 14-Aug-92 B 1 205 $ 288.50 $ 0.00
BM 003
BMIICMMO- S.A 31607 16-Dec-92 16-Dec-92 B 1 205 $ 62.75 $ 0.00
BM 052
PMAYOR- S.A 33812 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 49.22 $ 0.00
BM 8018
BMIICM MO S.A 149022 17-Aug-98 17-Aug-98 O 2 205 $ 944.28 $ 0.00
BM 053 S.A 33811 4-Sep-85 4-Sep-85 B 1 205 $ 25.18 $ 0.00
BM OCBM 365 S.A 22032 26-Aug-85 26-Aug-85 B 1 205 $ 11.55 $ 0.00
BM OCBM 365 S.A 22032 26-Aug-85 26-Aug-85 B 1 205 $ 55.73 $ 0.00
BM S/N
BMCNII OTR S/N 1-May-99 1-May-99 B 1 205 $ 3.00 $ 0.00
BM M046
BMCII MO- S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 R 1 205 $ 168.69 $ 0.00
BM 006
BMCNII MO- S.A 31606 23-Apr-86 23-Apr-86 B 1 205 $ 66.81 $ 0.00
BM 007
BMIICM MT S.A 31857 4-Sep-86 4-Sep-86 R 1 205 $ 16.50 $ 0.00
BM 058
BMIICM MT S.A 32616 27-Sep-86 27-Sep-86 M 1 205 $ 22.45 $ 0.00
BM 058 S.A 32616 27-Sep-86 27-Sep-86 R 1 205 $ 22.45 $ 0.00
BM OCB 365 MT S.A
BMIICM 22032 26-Aug-85 26-Aug-85 M 1 205 $ 24.44 $ 0.00
BM 060 S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM CAS 233/99 S.A 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,764.10 $ 0.00
BM CAS 233/99 S.A 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,764.10 $ 0.00
BM OCBM 366 S.A 22585 4-Sep-85 4-Sep-85 B 1 205 $ 35.15 $ 0.00
LPNEMO-
CN 009
LPNEMO- S.A 180462 26-Sep-95 26-Sep-95 B 1 205 $ 759.00 $ 0.00
CN 009 S.A 180461 26-Sep-95 26-Sep-95 B 1 205 $ 954.50 $ 0.00
DO S/C OTR S/R 6-May-96 6-May-96 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM OCBMII-108 S.A 28623 15-Apr-86 15-Apr-86 R 1 205 $ 41.00 $ 0.00
CN LINVA-011 S.A 167199 5-Dec-94 5-Dec-94 B 1 205 $ 2,230.03 $ 0.00
BM S/C S.A S/N 18-Jun-86 18-Jun-86 B 1 205 $ 130.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/N 1-Jan-88 1-Jan-88 B 1 205 $ 115.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/N 16-Dec-88 16-Dec-88 B 1 205 $ 600.00 $ 0.00
BM S/C
BMIICM- S.A S/N 1-May-99 1-May-99 R 1 205 $ 20.00 $ 0.00
BM MO-166
BMIICM- S.A 72497 10-Oct-88 10-Oct-88 B 1 205 $ 98.00 $ 0.00
BM MO-166
BMIICM- S.A 72497 10-Oct-88 10-Oct-88 B 1 205 $ 98.00 $ 0.00
BM MO-166 S.A 72497 10-Oct-88 10-Oct-88 B 1 205 $ 98.00 $ 0.00
CD S/C FAC 915 26-Jun-96 26-Jun-96 O 2 205 $ 3,650.00 $ 0.00
AE S/C S.A S/N 15-Apr-86 15-Apr-86 R 1 205 $ 659.94 $ 0.00
AE S/C S.A 115/94 18-Jul-94 18-Jul-94 R 2 205 $ 659.94 $ 0.00
BM S/C
BMCNII- S.A S/R 1-Nov-94 1-Nov-94 B 1 205 $ 200.00 $ 0.00
BM MO-003
BMCNII- S.A 31607 23-Aug-86 23-Aug-86 B 1 205 $ 44.42 $ 0.00
BM MO-003 S.A 31607 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 44.42 $ 0.00
BM OCBM-366
BMIICM- FAC 22585 4-Jul-85 4-Sep-85 B 1 205 $ 45.00 $ 0.00
BM MO-052
BMCIICM- S.A 33812 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 49.24 $ 0.00
BM MO-05
BMCNII- S.A 33812 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 49.24 $ 0.00
BM MO-90
BMCNII- S.A 27243 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 155.20 $ 0.00
BM MO-90
BMCNII- S.A 27243 22-Mar-91 2-Mar-91 B 1 205 $ 155.20 $ 0.00
BM MO-90
BMCNII- S.A 27243 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 155.20 $ 0.00
BM MO-46
BMIICM- S.A 444 13-Sep-89 3-Jun-89 B 1 205 $ 168.69 $ 0.00
BM MT-058
BMIICM- S.A 32616 27-Sep-86 27-Sep-86 R 1 205 $ 22.45 $ 0.00
BM MT-060 S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM OCBMII-520
OCBMII- S.A 37477 4-Feb-87 4-Feb-87 O 2 205 $ 128.00 $ 0.00
BM 1387
OCBMII- S.A 71368 16-Aug-88 16-Aug-88 B 1 205 $ 34.30 $ 0.00
BM 1387 S.A 71368 16-Aug-88 16-Aug-88 B 1 205 $ 34.30 $ 0.00
BMCNII-
BM MO-46
BMIICM- S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.69 $ 0.00
BM MT-060
BMIICM- S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM MT-060
OCBMII- S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM 1387
BMIICM- S.A 71368 16-Aug-88 16-Aug-88 B 1 205 $ 34.30 $ 0.00
BM MT-060
BMIICM- S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM MT-060 S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
BM CAS-222/99
BMCNIIMO- S.A 222283 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,493.85 $ 0.00
BM 90 S.A 28510 19-Apr-91 19-Apr-81 B 1 205 $ 213.40 $ 0.00
CD S/C S.A S/N 1-Nov-95 1-Nov-95 O 2 205 $ 800.00 $ 0.00
BM S/C
OCBMII- S.A S/N 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 49.22 $ 0.00
BM 1387
BMIICM- S.A 71368 16-Aug-88 16-Aug-88 B 1 205 $ 34.30 $ 0.00
BM MA-055
BMIICM- S.A 33818 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 57.72 $ 0.00
BM MT-060 S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 10.40 $ 0.00
AE S/C TRA 115/94 18-Jul-94 18-Jul-94 B 1 205 $ 659.94 $ 0.00
BM S/C
BMIICM- S.A 69296 20-Jun-88 20-Jun-88 B 1 205 $ 28.00 $ 0.00
BM MT-058
PMAYOR- S.A 32616 27-Sep-86 27-Sep-86 R 1 205 $ 22.45 $ 0.00
BM 8018
BMIICM- S.A 149022 28-Jun-94 28-Jun-94 B 1 205 $ 1,301.93 $ 0.00
BM MA-055
BMIICM- S.A 33818 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 57.72 $ 0.00
BM MA-055 S.A 33818 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 57.72 $ 0.00
BM CAS 233/99 S.A
BMIICN- 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 2,233.88 $ 0.00
BM MO-218 S.A 89999 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 164.56 $ 0.00
BM OCBM-366
BMCNII- S.A 23488 27-Sep-85 27-Sep-85 B 1 205 $ 33.00 $ 0.00
BM MO-90
BMIICM- S.A 28510 19-Apr-91 19-Apr-91 B 1 205 $ 213.40 $ 0.00
BM MO-166 S.A 72497 10-Oct-88 10-Oct-88 R 1 205 $ 98.00 $ 0.00
BM S/C
BMCII-MOD- S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 5.00 $ 0.00
BM 007
BMIICM- S.A 31857 3-Nov-94 3-Nov-94 R 1 205 $ 5.40 $ 0.00
BM MO-052 S.A 33812 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 49.22 $ 0.00
BM OCBM-366
BMCNII- S.A 23645 1-Oct-85 1-Oct-85 O 2 205 $ 35.15 $ 0.00
BM MO-46 S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.69 $ 0.00
CN CAS-158/00 S.A 226033 7-May-01 7-May-01 M 1 205 $ 11,218.25 $ 0.00
BM LPHIN-686 S.A 195973 19-Mar-97 19-Mar-97 M 1 205 $ 14,992.07 $ 0.00
CN CAS-247/98 S.A 216443 14-Jun-99 14-Jun-99 O 2 205 $ 4,105.29 $ 0.00
CN CAS-247/98 S.A 216443 14-Jun-99 14-Jun-99 B 1 205 $ 4,105.30 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 B 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 B 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 M 2 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 M 2 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 M 2 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 B 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 B 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 M 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 B 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 B 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 B 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN CAS-185/99 S.A 221640 14-Jun-00 14-Jun-00 B 1 205 $ 1,972.25 $ 0.00
CN EBNCIN-814 S.A 211784 4-Aug-98 4-Aug-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN CAS-148/00 S.A 226034 7-May-01 7-May-01 O 2 205 $ 2,127.77 $ 0.00
CN CAS-148/00 S.A 226034 7-May-01 7-May-01 O 2 205 $ 2,127.76 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN BMIIIIN-813 S.A 208701 29-Apr-98 29-Apr-98 O 2 205 $ 1,236.25 $ 0.00
CN DIC-046/97 S.A 211053 9-Jun-98 9-Jun-98 O 2 205 $ 1,281.95 $ 0.00
BM S/C S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 23.00 $ 0.00
CN PMA-8121 S.A 178734 25-Jul-95 25-Jul-95 O 2 205 $ 1,243.62 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 M 2 205 $ 316.25 $ 0.00
BM DIA-067/97 S.A 208926 31-Mar-98 31-Mar-98 R 1 205 $ 276.00 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 R 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 R 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99
BMIICM S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM MA-065
BMIICM S.A 35621 26-Nov-86 26-Nov-86 B 1 205 $ 5.10 $ 0.00
BM MA-065
BMIICMHA- S.A 35621 26-Nov-86 26-Nov-86 R 1 205 $ 5.10 $ 0.00
BM 065
BMCIIMO- S.A 35621 26-Nov-86 26-Nov-86 B 1 205 $ 5.10 $ 0.00
BM 006 S.A 31606 23-Apr-86 23-Apr-86 B 1 205 $ 66.81 $ 0.00
BM OCBMII-28
BMCNII- S.A 69296 20-Jun-88 20-Jun-88 B 1 205 $ 21.00 $ 0.00
BM MO-46
BMCNII- S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.70 $ 0.00
BM MO-46
BMCNII- S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.69 $ 0.00
BM MO46
BMIICM MO S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.69 $ 0.00
BM 166 S.A 72497 10-Oct-88 10-Oct-88 B 1 205 $ 98.00 $ 0.00
BM OCBMII-28 S.A 29349 13-May-86 14-May-86 B 1 205 $ 38.00 $ 0.00
BM CAS-225/99
BMCNII MO- S.A 222283 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,493.85 $ 0.00
BM 46
BMCNII MO- S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.70 $ 0.00
BM 46
BMCNII MO- S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.70 $ 0.00
BM 46
BMCNII MO- S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.70 $ 0.00
BM 46 S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 B 1 205 $ 168.70 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 M 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
CN CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 445.88 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 5.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 5.00 $ 0.00
BM OCBMII-38
BMII MO S.A 31608 23-Aug-86 23-Aug-86 M 1 205 $ 3.50 $ 0.00
BM -007
BMIICMO- S.A 33819 5-Nov-86 5-Nov-86 M 2 205 $ 7.19 $ 0.00
BM 165 S.A 81305 30-Jan-89 30-Jan-89 M 1 205 $ 646.80 $ 0.00
CN LPMVA-011 S.A 75113 21-Feb-95 21-Feb-95 R 1 205 $ 2,083.85 $ 0.00
BM OCBMII-9 S.A 28631 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 15.29 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 M 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM S/C
BMCNIIMT- S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
BM 135
BMCNII- S.A 90104 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 567.45 $ 0.00
BM MO46 S.A 444 4-Sep-85 4-Sep-85 B 1 205 $ 168.69 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 1-Jan-88 1-Jan-88 R 1 205 $ 15.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 12-Jun-01 12-Jun-01 B 1 205 $ 1,055.01 $ 0.00
CN PMA 77994 S.A
BMCIIMO- 70168 4-Feb-87 4-Feb-87 B 1 205 $ 267.84 $ 0.00
BM 006
BMCNII MO- S.A 31606 23-Aug-86 23-Aug-86 B 1 205 $ 66.81 $ 0.00
BM 90
BMIICM MT S.A 28510 19-Apr-91 19-Apr-91 B 1 205 $ 213.40 $ 0.00
BM 058 S.A 32616 27-Sep-86 27-Sep-86 R 1 205 $ 22.45 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 813.84 $ 0.00
BM CAS-234/99 S.A 222309 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 813.85 $ 0.00
BM CAS 233/99 S.A 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,765.25 $ 0.00
BM S/C
BMCNIIMO- S.A S/R 3-Nov-94 3-Nov-94 B 1 205 $ 400.00 $ 0.00
BM 003 S.A 31607 23-Aug-86 23-Aug-86 B 1 205 $ 23.55 $ 0.00
BM BMIICM-065
BMIICM-ML- S.A 35621 26-Nov-86 26-Nov-86 R 1 205 $ 11.80 $ 0.00
BM 087 S.A 37476 1-Nov-86 1-Nov-86 R 1 205 $ 8.76 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Jun-86 16-Jun-86 O 2 205 $ 23.00 $ 0.00
AE S/C S.A 5067 20-Feb-90 20-Feb-90 R 1 205 $ 200.00 $ 0.00
AE S/C S.A 5067 20-Feb-90 20-Feb-90 R 1 205 $ 200.00 $ 0.00
AE S/C S.A 5067 20-Feb-90 20-Feb-90 R 1 205 $ 200.00 $ 0.00
AE S/C S.A 5067 20-Feb-90 20-Feb-90 R 1 205 $ 200.00 $ 0.00
AE S/C S.A 5067 20-Feb-90 2-Feb-90 R 1 205 $ 200.00 $ 0.00
BM CAS-222/99 S.A 222283 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,493.85 $ 0.00
BM OCBMII-39
OCBM MO- S.A 29353 14-May-86 14-May-86 B 1 205 $ 38.07 $ 0.00
BM 031 S.A 32618 27-Sep-86 27-Sep-86 B 1 205 $ 7.09 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 10-Feb-98 10-Feb-98 O 2 205 $ 80.50 $ 0.00
DO S/C OTR S/R 1-Feb-94 1-Feb-94 O 2 205 $ 8,250.00 $ 0.00
AE S/C OTR 49128 10-Sep-87 10-Sep-87 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
AE S/C OTR 49128 10-Sep-87 10-Sep-87 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
AE S/C OTR 49128 10-Sep-87 10-Sep-87 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
AE S/C OTR 49128 10-Sep-87 10-Sep-87 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
AE S/C OTR 49128 10-Sep-87 10-Sep-87 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
AE S/C OTR 49128 10-Sep-87 10-Sep-87 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
AE S/C OTR 49128 10-Sep-87 10-Sep-87 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
BM CAS233/99 S.A 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,273.63 $ 0.00
LPNEMO-
CN 007
LPNEMO- S.A 180463 26-Sep-95 26-Jun-95 R 1 205 $ 293.25 $ 0.00
CN 007 S.A 180463 26-Sep-95 26-Sep-95 R 1 205 $ 293.25 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM S/C
OCBMII- S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 B 1 205 $ 10.00 $ 0.00
BM 1387
OCBMII- S.A 71368 16-Aug-88 16-Aug-88 M 2 205 $ 552.50 $ 0.00
BM 1387
BMIICM S.A 71368 16-Aug-88 16-Aug-88 M 2 205 $ 552.50 $ 0.00
BM MO-166
BMIICM S.A 72497 10-Oct-88 10-Oct-88 M 1 205 $ 98.00 $ 0.00
BM MO-166
BMIICM S.A 72497 10-Oct-88 10-Oct-88 B 2 205 $ 98.00 $ 0.00
BM MO-005
BMCNII MO- S.A 33812 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 49.22 $ 0.00
BM 89 S.A 24161 27-Feb-91 27-Feb-91 O 2 205 $ 279.36 $ 0.00
BM BMCNII-007 S.A 31857 24-Sep-86 24-Sep-86 O 2 205 $ 16.50 $ 0.00
BM BMCNII-007
BMCIICMM S.A 31857 24-Sep-86 24-Sep-86 O 2 205 $ 16.50 $ 0.00
BM O-142 S.A 72307 30-Oct-88 30-Oct-88 R 1 205 $ 26.00 $ 0.00
BM S/C FAC 9915 31-Mar-00 31-Mar-00 R 1 205 $ 44,500.00 $ 0.00
BM CAS-226/99 S.A 219088 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,927.40 $ 0.00
BM DIA-058/97 S.A 36930 8-Jan-98 8-Jan-98 O 2 205 $ 4,680.27 $ 0.00
DO S/C FAC 002956 18-Oct-93 18-Oct-93 R 1 205 $ 2,400.00 $ 0.00
BM OCBMII-28 S.A 29349 13-May-86 13-May-86 R 1 205 $ 38.00 $ 0.00
BM OCBM-368 S.A 22586 4-Sep-85 4-Sep-85 M 3 205 $ 249.60 $ 0.00
AE S/C S.A 49128 10-Sep-87 10-Sep-87 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
BM CAS-088/00 S.A 224565 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 186.30 $ 0.00
BM CAS-088/00 S.A 224565 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 186.30 $ 0.00
BM CAS-088/00 S.A 224565 4-Jan-01 4-Jan-01 B 1 205 $ 186.30 $ 0.00
BM CAS-088/00 S.A 224565 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 186.30 $ 0.00
BM CAS-088/00 S.A 224565 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 186.30 $ 0.00
BM CAS-088/00 S.A 224565 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 186.30 $ 0.00
BM CAS-088/00 S.A 224565 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 186.30 $ 0.00
BM CAS-088/00 S.A 224565 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 186.30 $ 0.00
AE S/C OTR S/R 1-Jun-01 1-Jun-01 B 1 205 $ 109.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 M 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 R 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 FAC 219977 30-May-00 30-May-00 M 3 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM CAS-233/99
BMCNII MO- S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM 46 S.A 444 13-Sep-89 13-Sep-89 R 1 205 $ 168.69 $ 0.00
BM OCBM-366 S.A 22585 4-Sep-85 4-Sep-85 O 2 205 $ 35.15 $ 0.00
BM S/C
BMIICM S.A S/R 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 30.00 $ 0.00
BM MA-055 S.A 33818 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205 $ 18.91 $ 0.00
AE 283 S.A 155048 31-Aug-94 31-Aug-94 R 1 205 $ 180.00 $ 0.00
CN PMA7794 S.A 70168 14-Aug-92 14-Aug-92 O 2 205 $ 267.84 $ 0.00
CN PMA77994 S.A 70168 14-Aug-92 14-Aug-92 R 1 205 $ 267.84 $ 0.00
CN PMA77994 S.A 70168 14-Aug-92 14-Aug-92 O 2 205 $ 267.85 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,273.60 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,273.63 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,273.63 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 222010 11-Jul-00 11-Jul-00 B 1 205 $ 1,273.63 $ 0.00
CD S/C FAC 3409 23-Mar-94 23-Mar-94 O 2 205 $ 390.00 $ 0.00
DO S/C OTR 1299 2-Feb-99 2-Feb-99 O 2 205 $ 320.00 $ 0.00
CN DIA-015-97 S.A 208212 31-Dec-99 31-Dec-99 R 1 205 $ 135.70 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 218619 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219090 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219090 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219090 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219090 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 1,283.40 $ 0.00
BM LPNVA010 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM LPNVA010 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM LPNVA010 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM LPNVA010 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM LPNVA010 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM LPNVA010 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM LPNVA010 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM LPNVA010 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM LPNVA010
BMIICAMO2 S.A 176993 3-May-95 3-May-95 M 1 205 $ 1,196.37 $ 0.00
BM 49 S.A 33148 9-Jul-91 9-Jul-91 M 2 205 $ 1,006.85 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.38 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.38 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.38 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.38 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.38 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.38 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.38 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.38 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.39 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.39 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.39 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.39 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.39 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.39 $ 0.00
BM PMA7823 S.A 86264 1-Dec-92 1-Dec-92 M 2 205 $ 165.39 $ 0.00
BM CAS-254/99 S.A 222867 18-Jun-00 18-Jun-00 B 1 205 $ 414.00 $ 0.00
BM DIC-049/97 S.A 40126 12-Mar-98 12-Mar-98 O 2 205 $ 24,715.02 $ 0.00
BM OCBM-II454
BMCNII- S.A 38094 3-Mar-87 3-Mar-87 R 1 205 $ 71.13 $ 0.00
BM MO0008
BMCNII- S.A 30907 4-Aug-86 4-Aug-86 R 1 205 $ 122.48 $ 0.00
BM M0008
BMCNII- S.A 30907 4-Aug-86 4-Aug-86 R 1 205 $ 122.48 $ 0.00
BM M0008
BMCNII- S.A 30907 4-Aug-86 4-Aug-86 R 1 205 $ 122.48 $ 0.00
BM M0008
BMCNII- S.A 30907 4-Aug-86 4-Aug-86 R 1 205 $ 122.48 $ 0.00
BM M0008
BMCNII- S.A 30907 4-Aug-86 4-Aug-86 R 1 205 $ 122.48 $ 0.00
BM M0008
BMIICM- S.A 30907 4-Aug-86 4-Aug-86 R 1 205 $ 122.48 $ 0.00
BM HG023
BMIICM- S.A 31856 27-Sep-86 27-Sep-86 R 1 205 $ 224.46 $ 0.00
BM HG023
BMIICMHG- S.A 31856 27-Sep-86 27-Sep-86 R 1 205 $ 185.05 $ 0.00
BM 224
BMCNIINT1 S.A 89625 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 3,057.44 $ 0.00
BM 35
BMCNIIMT- S.A 90104 17-Jul-89 17-Jul-89 R 1 205 $ 2,328.00 $ 0.00
BM 135 S.A 90104 11-Jul-98 11-Jul-89 R 1 205 $ 2,328.00 $ 0.00
BM MBIICMHG
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Aug-89 R 1 205 $ 4,546.60 $ 0.00
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 577.89 $ 0.00
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 577.89 $ 0.00
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 577.89 $ 0.00
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 577.89 $ 0.00
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 577.89 $ 0.00
BM 216 S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 798.79 $ 0.00
BMIICMHG-
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 3,637.05 $ 0.00
BM 216
BMIIMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 4,457.07 $ 0.00
BM 237
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 4,373.07 $ 0.00
BM 237
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM 223
BMICMHG- S.A 89294 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 1,558.29 $ 0.00
BM 156
BMIICM-HG- S.A 80015 6-Dec-88 6-Dec-88 R 1 205 $ 9,750.00 $ 0.00
BM 156
BMIICMHG- S.A 72498 10-Oct-88 10-Oct-88 R 1 205 $ 1,400.00 $ 0.00
BM 024
BMIICMHG- S.A 36489 6-Jan-87 6-Jan-87 R 1 205 $ 250.00 $ 0.00
BM 024
BMIICMHG- S.A 36489 6-Jan-87 6-Jan-87 R 1 205 $ 600.00 $ 0.00
BM 022
BMIIILNHG- S.A 36487 6-Jan-87 6-Jan-87 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM 011
BMIICMHG- S.A 57647 23-Mar-92 23-Mar-92 R 1 205 $ 979.70 $ 0.00
BM 022
BMIIILNHG- S.A 36487 6-Jan-87 6-Jan-87 R 1 205 $ 503.50 $ 0.00
BM 012
OCBMII- S.A 57646 23-Mar-92 23-Mar-92 R 1 205 $ 2,602.22 $ 0.00
BM 1760
BMIIILNHG- S.A 12004 23-May-90 23-May-90 R 1 205 $ 8,856.52 $ 0.00
BM 015
BMIIILNHG- S.A 57649 23-Mar-92 23-Mar-92 B 1 205 $ 215.18 $ 0.00
BM 015
BMIIILNHG- S.A 57649 23-Mar-92 23-Mar-92 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM 012
BMIICMHG- S.A 57648 23-Mar-92 23-Mar-92 B 1 205 $ 460.17 $ 0.00
BM 178 S.A 83784 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 16,587.00 $ 0.00
BM BMIIITG-77 S.A 13090 7-Dec-93 7-Dec-93 R 1 205 $ 5,118.93 $ 0.00
BM BMIIITG-77
BMIICMMT- S.A 13090 7-Dec-93 7-Dec-93 R 1 205 $ 6,735.44 $ 0.00
BM 167
BMIICMMT- S.A 72500 10-Oct-89 10-Oct-88 R 1 205 $ 560.00 $ 0.00
BM 167
OCBM-11- S.A 72500 10-Oct-88 10-Oct-88 R 1 205 $ 560.00 $ 0.00
BM 754 S.A 69753 19-Jul-88 19-Jul-88 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM OCBMII-682 S.A 69747 29-Jun-88 29-Jun-88 R 1 205 $ 46.00 $ 0.00
BM OCBMII-682
BMIIILNHG- S.A 69747 29-Jun-88 29-Jun-88 B 1 205 $ 46.00 $ 0.00
BM 012
BMIIILNHG- S.A 63063 4-May-92 4-May-92 B 1 205 $ 13,174.54 $ 0.00
BM 011
BMIIILNHG- S.A 63064 4-May-92 4-May-92 R 1 205 $ 6,392.54 $ 0.00
BM 014
BMIICM-ES- S.A 64431 19-May-92 19-May-92 B 1 205 $ 47,457.68 $ 0.00
BM 139
BMIIILNHG- S.A 70980 11-Aug-88 11-Aug-88 R 1 205 $ 350.00 $ 0.00
BM 9
BMIIILNHG- S.A 69262 17-Jul-92 17-Jul-92 R 1 205 $ 2,386.35 $ 0.00
BM 11 S.A 66627 19-Jun-92 19-Jun-92 R 1 205 $ 911.12 $ 0.00
BMIIILNHG-
BM 11
BMIICMHG- S.A 66627 29-Jun-92 29-Jun-92 R 1 205 $ 911.12 $ 0.00
BM 022
BMIICMHG- S.A 36487 6-Jan-87 6-Jan-87 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 577.88 $ 0.00
BM 216
BMIICM-HG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 B 1 205 $ 577.88 $ 0.00
BM 023
BMIICMHG- S.A 31856 27-Sep-86 27-Sep-86 B 1 205 $ 156.70 $ 0.00
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 798.79 $ 0.00
BM 216
BMIICMHG- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 798.79 $ 0.00
BM 216
BMCNII-MR- S.A 89444 11-Jul-89 11-Jul-89 R 1 205 $ 798.79 $ 0.00
BM 013 S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM BMIIIEC-45 S.A 113213 24-May-93 24-May-93 B 1 205 $ 293.43 $ 0.00
BM BMIIIEC-45 S.A 113213 24-May-93 24-May-93 M 2 205 $ 160.05 $ 0.00
BM BMIIIEC-45 S.A 113213 24-May-93 24-May-93 M 2 205 $ 160.05 $ 0.00
BM BMIIIEC-45
BMCNIIEN- S.A 113213 24-May-93 24-May-93 M 2 205 $ 160.05 $ 0.00
BM 67
BMCNIIEN- S.A 31602 24-Jun-91 24-Jun-91 R 1 205 $ 1,656.58 $ 0.00
BM 67
BMCNIIEN- S.A 31602 24-Jun-91 24-Jun-91 R 1 205 $ 1,656.59 $ 0.00
BM 67
BMCNIIEL- S.A 31602 24-Jun-91 24-Jun-91 R 1 205 $ 1,852.81 $ 0.00
BM 67
BMCNIIEL- S.A 31602 24-Jun-91 24-Jun-91 R 1 205 $ 1,656.59 $ 0.00
BM 67
BMCNIIEL- S.A 31602 24-Jun-91 24-Jun-91 R 1 205 $ 1,656.58 $ 0.00
BM 67
BMCNIIEL- S.A 31602 24-Jun-91 24-Jun-91 R 1 205 $ 1,656.58 $ 0.00
BM 67 S.A 31602 24-Jun-91 24-Jun-91 R 1 205 $ 1,656.59 $ 0.00
BM BMIIEL-298 S.A 30183 8-May-91 8-May-91 R 1 205 $ 155.00 $ 0.00
BM BMIIEL-298 S.A 30183 8-May-91 8-May-91 R 1 205 $ 155.00 $ 0.00
BM BMCNIIEI-52 S.A 28511 19-Apr-91 19-Apr-91 B 1 205 $ 5,773.52 $ 0.00
BM BMCNIIEI-52 S.A 28511 19-Apr-91 19-Apr-91 B 1 205 $ 5,773.52 $ 0.00
BM BMCNIIEI-52 S.A 28511 19-Apr-91 19-Apr-91 B 1 205 $ 5,773.52 $ 0.00
BM BMIIEL-295 S.A 27242 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 228.60 $ 0.00
BM BMIIEL-295 S.A 27242 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 228.60 $ 0.00
BM BMIIEL-295 S.A 27242 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 228.60 $ 0.00
BM BMIIEL-295
MBCNIIEL- S.A 27242 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 228.61 $ 0.00
BM 65
BMCNIIEL- S.A 27241 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 91.15 $ 0.00
BM 65 S.A 27241 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 91.15 $ 0.00
BMCNIIEL-
BM 65 S.A 27241 22-Mar-91 22-Mar-91 B 1 205 $ 91.15 $ 0.00
BM BMIIEL-273 S.A 16436 10-Sep-90 10-Sep-90 B 1 205 $ 509.26 $ 0.00
BM BMIIEL-237 S.A 16436 10-Sep-90 10-Sep-90 B 1 205 $ 509.25 $ 0.00
AE S/C S.A 16348 19-Sep-90 19-Sep-90 R 1 205 $ 330.00 $ 0.00
AE S/C S.A 16348 19-Sep-90 19-Sep-90 R 1 205 $ 330.00 $ 0.00
AE S/C S.A 16348 19-Sep-90 19-Sep-90 B 1 205 $ 330.00 $ 0.00
BM BMIIEL-182 S.A 2106 22-Nov-89 22-Nov-89 B 1 205 $ 7,047.82 $ 0.00
BM BMIIEL-299 S.A 15016 31-Aug-90 31-Aug-90 R 1 205 $ 332.88 $ 0.00
BM BMIIEL-299 S.A 15016 31-Aug-90 31-Aug-90 R 1 205 $ 332.88 $ 0.00
BM BMIIEL-299 S.A 15016 31-Aug-90 31-Aug-90 R 1 205 $ 332.88 $ 0.00
BM BMIIEL-299 S.A 15016 31-Aug-90 31-Aug-90 R 1 205 $ 332.88 $ 0.00
BM BMIIEL-299 S.A 15016 31-Aug-90 31-Aug-90 R 1 205 $ 332.88 $ 0.00
BM BMIIEI-280 S.A 15015 31-Aug-90 31-Aug-90 B 1 205 $ 3,688.34 $ 0.00
BM BMIIEI-280
BMIIEMLM- S.A 15015 31-Aug-90 31-Aug-90 B 1 205 $ 3,688.34 $ 0.00
BM 272
BMIIEML- S.A 12832 7-Aug-90 7-Aug-90 B 1 205 $ 391.69 $ 0.00
BM 272
BMIIEML- S.A 12832 7-Aug-90 7-Aug-90 B 1 205 $ 391.69 $ 0.00
BM 272
BMIIEML- S.A 12832 7-Aug-90 7-Aug-90 B 1 205 $ 391.69 $ 0.00
BM 272
BMIIEML- S.A 12832 7-Aug-90 7-Aug-90 B 1 205 $ 391.69 $ 0.00
BM 272 S.A 12832 7-Aug-90 7-Aug-90 B 1 205 $ 391.70 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 5502 6-Mar-90 6-Mar-90 R 1 205 $ 969.31 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 5502 6-Mar-90 6-Mar-90 R 1 205 $ 969.31 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 5502 6-Mar-90 6-Mar-90 R 1 205 $ 969.31 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 5502 6-Mar-90 6-Mar-90 R 1 205 $ 969.31 $ 0.00
BM BMIIEL-036 S.A 5046 20-Feb-90 20-Feb-90 B 1 205 $ 313.78 $ 0.00
BM BMIIEL-036 S.A 5046 20-Feb-90 20-Feb-90 B 1 205 $ 313.78 $ 0.00
BM BMIIEI-281 S.A 8348 28-Mar-90 28-Mar-90 R 1 205 $ 1,190.74 $ 0.00
BM BMIIEI-281 S.A 8348 28-Mar-90 28-Mar-90 R 1 205 $ 1,190.74 $ 0.00
BM BMIIEL-238 S.A 1731 14-Nov-89 14-Nov-89 R 1 205 $ 290.23 $ 0.00
BM BMIIEL-238 S.A 1731 14-Nov-89 14-Nov-89 R 1 205 $ 290.23 $ 0.00
BM BMIIEL-238 S.A 1731 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 290.23 $ 0.00
BM BMIIEL-238 S.A 1731 14-Jan-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 290.23 $ 0.00
BM BMIIEL-238 S.A 1731 14-Jan-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 290.23 $ 0.00
BM BMIIEL-238 S.A 1731 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 290.23 $ 0.00
BM BMIIEL-238 S.A 1731 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 290.22 $ 0.00
BM BMIIEL-238 S.A 1731 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 290.22 $ 0.00
BM BMIIEL-190 S.A 1730 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
BM BMIIEL-190 S.A 1730 14-Jan-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
BM BMIIEL-190 S.A 1730 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
AE S/C TRA S/R 31-Dec-01 31-Dec-01 M 1 205 $ 24,317.90 $ 0.00
BM BMIIEL-190 S.A 1730 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
BM BMIIEL-190 S.A 1730 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
BM BMIIEL-190 S.A 1730 14-Jan-89 14-Jan-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
BM BMIIEL-190 S.A 1730 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
BM BMIIEL-190 S.A 1730 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
BM BMIIEL-190
BMIIEML- S.A 1730 14-Nov-89 14-Nov-89 B 1 205 $ 1,383.36 $ 0.00
BM 251
BMIIEML- S.A 1729 14-Nov-89 14-Nov-89 R 1 205 $ 15,182.28 $ 0.00
BM 251
BMIIEML- S.A 1729 14-Nov-89 14-Nov-89 R 1 205 $ 15,182.28 $ 0.00
BM 251 S.A 1729 14-Nov-89 14-Nov-89 R 1 205 $ 15,182.28 $ 0.00
BM BMIIEL-178 S.A 000039 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 542.07 $ 0.00
BM BMIIEL-178 S.A 000039 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 524.07 $ 0.00
BM BMIIEL-178 S.A 000039 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 542.07 $ 0.00
BM BMIIEL-83 S.A 000037 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 383.25 $ 0.00
BM BMIIEL-83 S.A 000037 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 383.25 $ 0.00
BM BMIIEL-83 S.A 000037 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 383.25 $ 0.00
BM BMIIEL-189
BMCNIIEL- S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 383.25 $ 0.00
BM 69
BMCNIIEL- S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 313.11 $ 0.00
BM 69
BMCNIIEL- S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 313.12 $ 0.00
BM 69
BMCNIIEL- S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 313.12 $ 0.00
BM 69
BMCNIIEL- S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 313.12 $ 0.00
BM 69 S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 313.11 $ 0.00
DO S/C FAC 1656 6-Nov-87 6-Nov-87 R 1 205 $ 588.00 $ 0.00
BM BMIIHA-059 S.A 43347 13-Jul-87 13-Jul-87 R 1 205 $ 130.55 $ 0.00
BM BMHM146 S.A 33621 6-Nov-86 6-Nov-86 R 1 205 $ 18.43 $ 0.00
BM BMHM-148 S.A 33821 6-Nov-86 6-Nov-86 R 1 205 $ 12.17 $ 0.00
BM BMIIHA-059 S.A 43347 13-Jul-87 13-Jul-87 R 1 205 $ 170.75 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184 S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM BMIIEL-184
OCBMII- S.A 34 4-Sep-88 4-Sep-88 R 1 205 $ 1,679.68 $ 0.00
BM 1338 S.A 86615 16-May-89 16-May-89 R 1 205 $ 214.00 $ 0.00
BM BMIIEL-007 S.A 44396 23-Jul-87 23-Jul-87 R 1 205 $ 163.01 $ 0.00
BM BMIIELL-007 S.A 44396 23-Jul-87 23-Jul-87 R 1 205 $ 163.01 $ 0.00
BM BMIIEL-007 S.A 44396 28-Jul-87 28-Jul-87 R 1 205 $ 163.01 $ 0.00
BM BMIIEL-33 S.A 110658 29-Apr-93 29-Apr-93 R 1 205 $ 6,251.10 $ 0.00
BM BMIIEL-33 S.A 110658 29-Apr-93 29-Apr-93 R 1 205 $ 6,251.10 $ 0.00
BM BMIIEL-33 S.A 110658 29-Apr-93 29-Apr-93 R 1 205 $ 6,251.10 $ 0.00
BM BMIIIEI-522 S.A 95929 12-Mar-97 12-Mar-97 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM BMIIIEI-522 S.A 95929 12-Mar-97 12-Mar-97 R 1 205 $ 1,823.28 $ 0.00
BM BMIIIEI-522 S.A 95929 12-Mar-97 12-Mar-97 R 1 205 $ 1,823.28 $ 0.00
BM BMIIIEI-522 S.A 95929 12-Mar-97 12-Mar-97 R 1 205 $ 1,823.28 $ 0.00
BM BMIIIEI-522
BMIICMEI- S.A 95929 12-Mar-97 12-Mar-97 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM 247
BMIICMEI- S.A 26142 27-Feb-91 27-Feb-91 M 2 205 $ 458.10 $ 0.00
BM 247 S.A 26142 27-Feb-91 27-Feb-91 M 2 205 $ 458.10 $ 0.00
DO S/C OTR S/S 30-Jan-89 30-Jan-89 R 1 205 $ 458.10 $ 0.00
DO S/C OTR S/S 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 92.00 $ 0.00
DO S/C
CAS- OTR S/S 1-Nov-95 1-Nov-95 R 1 205 $ 1,196.00 $ 0.00
BM 0819/00 S.A 224566 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 902.75 $ 0.00
CAS-
BM 0819/00
CAS- S.A 224566 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 902.75 $ 0.00
BM 0819/00
CAS- S.A 224566 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 902.75 $ 0.00
BM 0819/00 S.A 224566 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 902.75 $ 0.00
AE 283
BMCNIIMO- S.A 155048 31-Aug-94 31-Aug-94 R 1 205 $ 180.00 $ 0.00
BM 020 S.A 68935 31-Dec-99 31-Dec-99 O 2 205 $ 21.82 $ 0.00
BM S/C S.A 0 16-Nov-90 16-Nov-90 O 2 205 $ 10.00 $ 0.00
BM S/C S.A 0 10-Oct-85 10-Oct-85 R 1 205 $ 20.00 $ 0.00
BM OCBM-II822 S.A 45863 10-Aug-87 10-Aug-87 B 1 205 $ 38.08 $ 0.00
BM BMIIIEI-779 S.A 42319 21-Apr-98 21-Apr-98 B 1 205 $ 2,384.63 $ 0.00
BM BMIIIEI-779 S.A 42319 21-Apr-98 21-Apr-98 B 1 205 $ 2,384.63 $ 0.00
BM BMIIIEI-779 S.A 42319 21-Apr-98 21-Apr-98 B 1 205 $ 2,384.63 $ 0.00
BM EBNCEL-714 S.A 212621 17-Sep-98 17-Sep-98 B 1 205 $ 2,875.00 $ 0.00
BM EBNCEL-714 S.A 212621 17-Sep-98 17-Sep-98 B 1 205 $ 2,875.00 $ 0.00
BM S/C TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 8.70 $ 0.00
BM S/C TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 8.70 $ 0.00
BM S/C TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 8.70 $ 0.00
BM S/C TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 8.70 $ 0.00
BM S/C TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 8.70 $ 0.00
BM S/C TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 8.70 $ 0.00
BM CAS-248/99 S.A 222563 18-Jul-00 18-Jul-00 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 1,913.08 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 1,913.08 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,071.19 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,071.19 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,071.18 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,071.18 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,393.01 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,393.01 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,393.01 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,393.01 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,393.01 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,393.01 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,393.02 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 2,393.02 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-187 S.A 000035 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 922.36 $ 0.00
BM BMIIEL-196 S.A 91081 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 699.70 $ 0.00
BM BMIIEL-196 S.A 91081 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 699.70 $ 0.00
BM BMIIEL-196 S.A 91081 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 699.70 $ 0.00
BM BMIIEL-196 S.A 91081 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 699.70 $ 0.00
BM BMIIEL-196 S.A 91081 4-Sep-89 4-Sep-89 M 2 205 $ 699.70 $ 0.00
BM BMIIEL-196 S.A 91081 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 699.70 $ 0.00
BM BMIIEL-196 S.A 91081 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 699.70 $ 0.00
BM BMIIEL-196
BMIIEQL- S.A 91081 4-Sep-89 4-Sep-89 O 2 205 $ 699.70 $ 0.00
BM 196
BMIIEQL- S.A 86300 16-May-89 16-May-89 O 2 205 $ 437.16 $ 0.00
BM 196
BMIIEQL- S.A 86300 16-May-89 16-May-89 O 2 205 $ 437.16 $ 0.00
BM 196
BMIIEQL- S.A 8630 16-May-89 6-May-89 O 2 205 $ 437.16 $ 0.00
BM 196
BMIIEQL- S.A 86300 16-May-89 16-May-89 O 2 205 $ 437.16 $ 0.00
BM 196
BMIIEQL- S.A 86300 16-May-89 16-May-89 O 2 205 $ 437.16 $ 0.00
BM 196
BMIIEQL- S.A 86300 16-May-89 16-May-89 O 2 205 $ 437.17 $ 0.00
BM 196
BMIIEQL- S.A 86300 16-May-89 16-May-89 O 2 205 $ 437.17 $ 0.00
BM 196 S.A 86300 16-May-89 16-May-89 O 2 205 $ 437.17 $ 0.00
BM BMIIEL-181 S.A 83970 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 280.68 $ 0.00
BM BMIIEL-181 S.A 83970 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 280.68 $ 0.00
BM BMIIEL-181 S.A 83970 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 280.68 $ 0.00
BM BMIIEL-181
BMIICMEL- S.A 83970 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 280.68 $ 0.00
BM 179
BMIICMEL- S.A 83165 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 453.96 $ 0.00
BM 179
BMIICMEL- S.A 83165 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 453.96 $ 0.00
BM 179
BMIICMEL- S.A 83165 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 453.96 $ 0.00
BM 179 S.A 83165 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 453.96 $ 0.00
BM BMIIEL-183 S.A 81056 11-Jan-89 11-Jan-89 B 1 205 $ 370.54 $ 0.00
BM BMIIEL-183 S.A 81056 11-Jan-89 11-Jan-89 B 1 205 $ 370.54 $ 0.00
BM BMIIEL-183 S.A 81056 11-Jan-89 11-Jan-89 B 1 205 $ 370.54 $ 0.00
BM BMIIEL-183 S.A 81056 11-Jan-89 11-Jan-89 B 1 205 $ 370.54 $ 0.00
BM BMIIEL-183 S.A 81056 11-Jan-89 11-Jan-89 B 1 205 $ 370.54 $ 0.00
BM BMIIEL-183 S.A 81056 11-Jan-89 11-Jan-89 B 1 205 $ 370.54 $ 0.00
BM BMIIEL-183
BMIICMEI- S.A 81056 11-Jan-89 11-Jan-89 B 1 205 $ 370.54 $ 0.00
BM 161
BMIICMEI- S.A 75739 6-Dec-88 6-Dec-88 R 1 205 $ 581.03 $ 0.00
BM 161
BMIIOM-EA- S.A 75739 6-Dec-88 6-Dec-88 R 1 205 $ 581.03 $ 0.00
BM 137
BMIIOM-EA- S.A 730663 7-Nov-88 7-Nov-88 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM 137
BMIIOM-EA- S.A 73663 7-Nov-88 7-Nov-88 O 2 205 $ 149.50 $ 0.00
BM 137 S.A 73663 7-Nov-88 7-Nov-88 O 2 205 $ 149.50 $ 0.00
BM BMIIIEC-787
BMIICMEL- S.A 41333 12-Mar-98 12-Mar-98 B 1 205 ### $ 0.00
BM 138
BMIICMEL- S.A 73456 7-Nov-88 7-Nov-88 R 1 205 $ 785.20 $ 0.00
BM 138
BMIICMEL- S.A 73456 7-Nov-88 7-Nov-88 R 1 205 $ 785.20 $ 0.00
BM 138
BMIICMEL- S.A 73456 7-Nov-88 7-Nov-88 R 1 205 $ 785.20 $ 0.00
BM 138
BMIICMEL- S.A 73456 7-Nov-88 7-Nov-88 R 1 205 $ 785.20 $ 0.00
BM 138 S.A 73456 7-Nov-88 7-Nov-88 R 1 205 $ 785.20 $ 0.00
BM BMIIEL-006 S.A 63279 22-Jan-88 22-Jan-88 B 1 205 $ 448.57 $ 0.00
BM BMIIEL-006 S.A 63279 22-Jan-88 22-Jan-88 B 1 205 $ 448.57 $ 0.00
BM BMIIEL-006 S.A 63279 22-Jan-88 22-Jan-88 B 1 205 $ 240.30 $ 0.00
BM BMIIEL-006 S.A 63279 22-Jan-88 22-Jan-88 B 1 205 $ 240.30 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-180 S.A 87488 13-Jun-89 13-Jun-89 R 1 205 $ 240.77 $ 0.00
BM BMIIEL-171 S.A 83859 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 402.70 $ 0.00
BM BMIIEL-171 S.A 83859 10-Mar-89 10-Mar-89 R 1 205 $ 402.70 $ 0.00
BM BMIIEL-171 S.A 83859 10-Mar-89 10-Mar-89 M 2 205 $ 402.70 $ 0.00
BM BMIIEL-171 S.A 83859 11-Mar-89 11-Mar-89 B 1 205 $ 402.70 $ 0.00
BM BMIIEL-171 S.A 83859 11-Mar-89 11-Mar-89 B 1 205 $ 402.70 $ 0.00
BM BMIIEL-171 S.A 83859 11-Mar-89 11-Mar-89 B 1 205 $ 402.70 $ 0.00
BM BMIIEL-171
OCBMII- S.A 83859 11-Mar-89 1-Mar-89 B 1 205 $ 402.70 $ 0.00
BM 1053
OCBMII- S.A 50691 25-Sep-87 25-Sep-87 R 1 205 $ 644.00 $ 0.00
BM 1053
OCBMII- S.A 50691 25-Sep-87 25-Sep-87 R 1 205 $ 644.00 $ 0.00
BM 1051
OCBMII- S.A 48710 9-Sep-87 9-Sep-87 R 1 205 $ 480.00 $ 0.00
BM 1051
OCBMII- S.A 48710 9-Sep-87 9-Sep-87 R 1 205 $ 480.00 $ 0.00
BM 1051
OCBMII- S.A 48710 9-Sep-87 9-Sep-87 R 1 205 $ 480.00 $ 0.00
BM 1051 S.A 48710 9-Sep-87 9-Sep-87 R 1 205 $ 480.00 $ 0.00
BM BMIIEL-007 S.A 39222 25-Apr-87 25-Apr-87 R 1 205 $ 662.06 $ 0.00
BM BMIIEL-007 S.A 39222 25-Apr-87 25-Apr-87 R 1 205 $ 662.06 $ 0.00
BM BMIIEL-007 S.A 39222 25-Apr-87 25-Apr-87 R 1 205 $ 662.06 $ 0.00
BM BMIIEL-007 S.A 39222 25-Apr-87 25-Apr-87 R 1 205 $ 662.06 $ 0.00
BM BMIIEL-007 S.A 39222 25-Apr-87 25-Apr-87 R 1 205 $ 176.83 $ 0.00
BM BMIIEL-007
BMIICMCME S.A 39222 25-Apr-87 25-Apr-87 R 1 205 $ 176.84 $ 0.00
BM -003
BMIICM- S.A 33831 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 249.75 $ 0.00
BM EME-00
BMIICMCME S.A 33831 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 116.68 $ 0.00
BM -003
BMIICMCME S.A 33831 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 40.00 $ 0.00
BM -003 S.A 33831 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 40.00 $ 0.00
BMIICM-TE-
BM 008
BMIICM-TE- S.A 33810 25-Jan-86 25-Nov-86 R 1 205 $ 150.00 $ 0.00
BM 008
BMIICM-TE- S.A 33810 25-Nov-86 25-Nov-86 R 1 205 $ 150.00 $ 0.00
BM 008
BMIICM-TE- S.A 33810 25-Nov-86 25-Nov-86 R 1 205 $ 150.00 $ 0.00
BM 008 S.A 33810 25-Nov-86 25-Nov-86 R 1 205 $ 150.00 $ 0.00
BM OCBM-255 S.A 28056 26-Feb-86 26-Feb-86 R 1 205 $ 70.50 $ 0.00
BM OCBM-259 S.A 27849 13-Feb-86 13-Feb-86 R 1 205 $ 43.10 $ 0.00
BM OCBM-259 S.A 25849 13-Feb-86 13-Feb-86 R 1 205 $ 43.10 $ 0.00
BM OCBM-259 S.A 27849 13-Feb-86 13-Feb-86 R 1 205 $ 43.10 $ 0.00
BM OCBM-259 S.A 27849 13-Feb-86 13-Feb-86 R 1 205 $ 43.10 $ 0.00
BM OCBM-259 S.A 27849 13-Feb-86 13-Feb-86 R 1 205 $ 43.10 $ 0.00
BM BMIIIEI-172 S.A 76155 23-Mar-95 23-Mar-95 R 1 205 $ 864.27 $ 0.00
BM BMIIIEI-172 S.A 76155 23-Mar-95 23-Mar-95 R 1 205 $ 864.27 $ 0.00
BM BMIIIEI-172 S.A 76155 23-Mar-95 23-Mar-95 R 1 205 $ 864.27 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 B 1 205 $ 4,282.88 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 B 1 205 $ 4,282.87 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 28.77 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 28.77 $ 0.00
BM S/C TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 230.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 230.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 230.00 $ 0.00
BM CAS-250/99 S.A 222358 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 800.04 $ 0.00
BM CAS-250/99 S.A 222358 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 800.06 $ 0.00
BM CAS-250/99 S.A 222358 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 800.06 $ 0.00
BM CAS-257/99 S.A 222162 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 3,616.75 $ 0.00
BM CAS-257/99 S.A 222162 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 3,616.75 $ 0.00
BM CAS-257/99 S.A 222162 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 3,616.75 $ 0.00
BM CAS-257/99 S.A 222162 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 3,616.75 $ 0.00
BM CAS-257/99 S.A 222162 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 3,616.75 $ 0.00
BM EBNCEL-713 S.A 212376 12-Aug-98 12-Aug-98 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM CAS-128/99 S.A 218076 17-Feb-00 17-Feb-00 B 1 205 $ 97,315.32 $ 0.00
CN PMA-8153 S.A 176992 3-May-95 3-May-95 M 1 205 $ 7,682.40 $ 0.00
BM OCBM-II-22 S.A 28057 28-Feb-86 28-Feb-86 R 1 205 $ 617.52 $ 0.00
BM BMIICA-194 S.A 52369 16-Oct-87 16-Oct-87 M 1 205 $ 33.20 $ 0.00
BM BMIIAV-419 S.A 184916 13-Feb-96 13-Feb-96 M 1 205 $ 4,061.11 $ 0.00
CN DIA-084/98 S.A 40986 12-Mar-98 12-Mar-98 B 1 205 $ 1,684.75 $ 0.00
CN DIA-050/97 S.A 38314 30-Jan-98 30-Jan-98 B 1 205 $ 15,898.75 $ 0.00
CN DIA-070/97 S.A 38411 23-Jan-98 23-Jan-98 B 1 205 $ 962.55 $ 0.00
CN PMA8166 S.A 75114 30-Oct-85 30-Oct-85 O 2 205 $ 5,120.49 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 555.35 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 143.10 $ 0.00
CN S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 3.25 $ 0.00
CA S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 11.80 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 239.68 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 127.83 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 127.83 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 127.83 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 407.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 407.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 407.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 407.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 407.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 407.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 407.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 78.73 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 78.73 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 78.73 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 78.73 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 78.73 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 B 1 205 $ 151.20 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 B 1 205 $ 151.20 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 B 1 205 $ 151.20 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 143.10 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 143.10 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 204.50 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 204.50 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 224.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 224.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 275.60 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 275.60 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 269.90 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 205.33 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 143.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 143.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 722.34 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 722.34 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 722.34 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 722.34 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 722.34 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 1,103.17 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 525.21 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 491.75 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 49.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 49.00 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 49.00 $ 0.00
BM S/N S.A 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 269.90 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 199.68 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 555.35 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 M 2 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
BM S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 R 1 205 $ 279.58 $ 0.00
AE IRAPUATO II S.A 16970 5-Oct-90 5-Oct-90 R 1 205 $ 330.00 $ 0.00
AE IRAPUATO II S.A 16970 5-Oct-90 5-Oct-90 R 1 205 $ 330.00 $ 0.00
AE IRAPUATO II S.A 16970 5-Oct-90 5-Oct-90 R 1 205 $ 330.00 $ 0.00
AE IRAPUATO II S.A 16970 5-Oct-90 5-Oct-90 R 1 205 $ 330.00 $ 0.00
BM BMIIEL-298 S.A 30183 28-May-91 28-May-91 R 1 205 $ 155.00 $ 0.00
BM BMIIEL-298
OCBMII- S.A 30183 28-May-91 28-May-91 R 1 205 $ 155.00 $ 0.00
AE 1314
OCBMII- S.A 72499 10-Oct-88 10-Oct-88 R 1 205 $ 220.00 $ 0.00
AE 1314
OCBMII- S.A 72499 10-Oct-88 10-Oct-88 R 1 205 $ 220.00 $ 0.00
AE 1314 S.A 72499 10-Oct-88 10-Oct-88 R 1 205 $ 220.00 $ 0.00
BM BMIIIEC-44 S.A 110660 29-Mar-93 29-Mar-93 R 1 205 $ 467.35 $ 0.00
BM BMIIIEC-44 S.A 110660 29-Mar-93 29-Mar-93 R 1 205 $ 467.35 $ 0.00
BM CAS-248-99 S.A 222121 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 2,972.37 $ 0.00
BM CAS-222/99 S.A 222121 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 2,972.37 $ 0.00
BM CAS-248/99 S.A 222121 18-Jul-00 8-Jul-00 B 1 205 $ 2,972.31 $ 0.00
BM CAS-248/99 S.A 222121 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 199.63 $ 0.00
BM CAS-249/99 S.A 222121 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 199.63 $ 0.00
BM CAS-249/99 S.A 222121 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 199.63 $ 0.00
BM CAS-248/99 S.A 222121 18-Jul-00 18-Jul-00 B 1 205 $ 199.63 $ 0.00
BM CAS-248/99 S.A 222121 18-Jul-00 18-Jul-00 R 1 205 $ 199.63 $ 0.00
BM OCBM2791 S.A 18932 6-Mar-91 3-Jun-91 M 1 205 $ 53.56 $ 0.00
BM BMIIAV087 S.A 44398 1-Nov-89 1-Nov-89 R 1 205 $ 600.00 $ 0.00
BM BMIIAV087
BMIICM-AV- S.A 44398 1-Nov-89 1-Nov-89 R 1 205 $ 450.00 $ 0.00
BM 016 S.A 56322 6-Mar-91 6-Mar-91 R 1 205 $ 84.39 $ 0.00
BM BMIIIMI256 S.A 83417 23-Nov-95 23-Nov-95 M 1 205 $ 676.54 $ 0.00
BM OCBMII-9 S.A 28631 15-Apr-86 15-Apr-86 B 1 205 $ 15.29 $ 0.00
BM BMIICA-057 S.A 47741 21-Aug-87 21-Aug-87 B 1 205 $ 76.50 $ 0.00
BM OCBM-II822 S.A 45863 10-Aug-87 10-Aug-87 B 1 205 $ 38.08 $ 0.00
BM BMIIIED-48 S.A 110662 29-Mar-93 29-Mar-93 B 1 205 $ 68,964.24 $ 0.00
BM BMIIIEC-44
BMIIIME- S.A 110660 29-Apr-93 29-Apr-93 R 1 205 $ 170.02 $ 0.00
BM 240 S.A 63748 15-Apr-86 15-Apr-86 O 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM S/N S.A 33820 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 60.95 $ 0.00
BM S/N S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 5-Nov-86 5-Nov-86 M 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM S/N S.A 429930 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 79.42 $ 0.00
CN S/N S.A S/N 5-Nov-86 5-Nov-86 M 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BM S/N
BMCNII-MR- S.A S/N 5-Nov-86 5-Nov-86 M 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 1
BMMME- S.A 29929 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 220.50 $ 0.00
BM 240
BMMME- S.A S/N 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A S/N 31-Aug-95 31-Aug-95 R 1 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMCN-MR- S.A S/N 3-Nov-94 3-Nov-94 R 1 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 013
BMCN-MR- S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII- S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM MR1
BMIICM- S.A 299929 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 33.00 $ 0.00
BM EX140 S.A 72386 3-Oct-88 3-Oct-88 B 1 205 $ 63.50 $ 0.00
BM BMIIEL-189 S.A 000036 4-Sep-89 4-Sep-89 B 1 205 $ 1,913.09 $ 0.00
BM BMIIEL-83 S.A 000037 4-Sep-89 4-Sep-89 R 1 205 $ 383.25 $ 0.00
BM CAS-111/00 S.A 224568 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 2,623.60 $ 0.00
BM CAS-111/00 S.A 224568 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 2,623.55 $ 0.00
BM CAS-103/00 S.A 224567 24-Jan-01 24-Jan-01 O 2 205 $ 659.08 $ 0.00
BM CAS/103/00 S.A 224567 24-Jan-01 24-Jan-01 O 2 205 $ 659.08 $ 0.00
BM S/C
BMCIICM OTR S/R 16-Dec-94 16-Dec-94 R 1 205 $ 24.44 $ 0.00
BM MO165 S.A 80072 6-Dec-88 6-Dec-88 R 1 205 $ 288.50 $ 0.00
BM S/C
BMCNII- S.A S/R 30-May-99 30-May-99 B 1 205 $ 72.44 $ 0.00
BM MO-003 S.A 31607 23-Aug-86 23-Aug-86 B 1 205 $ 44.42 $ 0.00
BM 30/10/85 S.A S/R 30-Oct-84 30-Oct-84 R 1 205 $ 72.44 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 16-Nov-90 16-Nov-90 B 1 205 $ 500.00 $ 0.00
BM S/C
BMIICM- S.A S/R 16-Dec-94 16-Dec-94 B 1 205 $ 430.35 $ 0.00
BM MT-058 S.A 32616 27-Sep-86 27-Sep-86 O 2 205 $ 22.44 $ 0.00
AE S/C OTR S/R 1-Jun-01 1-Jun-01 R 1 205 $ 2.85 $ 0.00
BM CAS-087/00 S.A 244564 24-Jan-01 24-Jan-01 M 2 205 $ 176.28 $ 0.00
BM CAS-176/98 S.A 213311 28-Oct-98 28-Oct-98 R 1 205 $ 111.70 $ 0.00
BM EBNCEL-714 S.A 212378 12-Aug-98 12-Aug-98 R 1 205 $ 632.50 $ 0.00
BM EBNCEL-714 S.A 212380 17-Aug-98 17-Aug-98 R 1 205 $ 1,495.00 $ 0.00
BM EBNCEL-714 S.A 212380 17-Aug-98 17-Aug-98 R 1 205 $ 1,495.00 $ 0.00
BM EBNCEL-715 S.A 212382 12-Aug-98 12-Aug-98 O 2 205 $ 1,338.25 $ 0.00
BM EBNCEL-771 S.A 212395 12-Aug-98 12-Aug-98 M 2 205 $ 2,741.86 $ 0.00
BM EBNCEL-771 S.A 212397 12-Aug-98 12-Aug-89 M 2 205 $ 2,741.86 $ 0.00
BM EBNCEL-771 S.A 212395 12-Aug-98 12-Aug-98 M 2 205 $ 2,741.86 $ 0.00
BM EBNCEI-772 S.A 212397 12-Aug-98 12-Aug-98 O 2 205 $ 411.77 $ 0.00
BM EBNCEI-772 S.A 212397 12-Aug-98 12-Aug-98 O 2 205 $ 411.77 $ 0.00
BM EBNCEI-772 S.A 212397 12-Aug-98 12-Aug-98 O 2 205 $ 411.77 $ 0.00
BM EBNCEI-772
DON/BRITIS S.A 212397 12-Aug-98 12-Aug-98 R 1 205 $ 12,696.30 $ 0.00
BM H S.A 212399 12-Aug-98 12-Aug-98 R 1 205 $ 0.00 $ 0.00
BM EBNCEI-775 S.A 212401 12-Aug-98 12-Aug-98 R 1 205 $ 2,761.31 $ 0.00
BM EBNCEI-774 S.A 212403 12-Aug-98 12-Aug-98 R 1 205 $ 690.00 $ 0.00
CN BMIIIEL-179 S.A 176997 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 935.00 $ 0.00
BM BMIIEL-179 S.A 176998 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 302.50 $ 0.00
CN S/N TRA 310 31-May-99 31-May-99 O 2 205 $ 22.83 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 50.00 $ 0.00
BM BMIIEL-007 S.A 56324 25-Nov-87 25-Nov-87 R 1 205 $ 252.58 $ 0.00
BM BMIIEL-007
BMIICMEME S.A 56324 25-Nov-87 25-Nov-87 R 1 205 $ 252.58 $ 0.00
BM -004 S.A 33824 1-Nov-89 1-Nov-89 R 1 205 $ 19.50 $ 0.00
BM BMIIEL-007
BMIICME- S.A 56324 25-Nov-87 25-Nov-87 R 1 205 $ 252.60 $ 0.00
BM I160
BMIICMEI- S.A 000075 6-Dec-88 6-Dec-88 R 1 205 $ 478.26 $ 0.00
BM 160
BMCNIIEL- S.A 000075 6-Dec-88 6-Dec-88 R 1 205 $ 478.26 $ 0.00
BM 69
BMCNIIEL- S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 333.99 $ 0.00
BM 69 S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 333.98 $ 0.00
BMCNIIEL-
BM 69
BMCNIIEL- S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 333.98 $ 0.00
BM 69
BMCNIIEL- S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 333.98 $ 0.00
BM 69 S.A 23873 6-Feb-91 6-Feb-91 R 1 205 $ 333.98 $ 0.00
BM BMIIBI-237 S.A 16436 19-Sep-90 19-Sep-90 R 1 205 $ 509.25 $ 0.00
BM BMIIBI-237 S.A 16436 19-Sep-90 19-Sep-90 R 1 205 $ 509.25 $ 0.00
BM BMIIEL-182 S.A 2106 22-Nov-89 22-Nov-89 R 1 205 $ 7,047.80 $ 0.00
DO S/N OTR S/N 23-Sep-94 23-Sep-94 R 1 205 $ 1.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 250.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 30.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 30.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 30.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 40.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 40.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 40.00 $ 0.00
BM S/N S.A S-N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 44.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 44.00 $ 0.00
BM BMIIIEL-179 S.A 73994 3-May-95 3-May-95 B 1 205 $ 302.50 $ 0.00
CN BMIIIEL-179 S.A 76998 3-May-95 3-May-95 R 1 205 $ 302.50 $ 0.00
BM BMIIBI-237 S.A 16436 19-Sep-90 19-Sep-90 R 1 205 $ 509.25 $ 0.00
BM BMIIEL-37 S.A 11772 10-May-93 10-May-93 R 1 205 $ 448.24 $ 0.00
BM BMIIEL-37 S.A 11772 10-May-93 10-May-93 R 1 205 $ 448.24 $ 0.00
BM BMIIEL-37 S.A 11772 10-May-93 10-May-93 R 1 205 $ 448.24 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 1-Nov-89 1-Nov-89 R 1 205 $ 450.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 1-Nov-89 1-Nov-89 R 1 205 $ 450.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 1-Nov-89 1-Nov-89 O 2 205 $ 450.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 1-Nov-89 1-Nov-89 O 2 205 $ 80.00 $ 0.00
BM S/N S.A S/N 1-Nov-89 1-Nov-89 O 2 205 $ 80.00 $ 0.00
BM S/N
BMCNIIMT- S.A S/N 1-Nov-89 1-Nov-89 R 1 205 $ 80.00 $ 0.00
BM 135
BMCNIIMT- S.A 90104 3-Mar-87 3-Mar-87 R 1 205 $ 2,328.00 $ 0.00
BM 135
BMCNIIMT- S.A 90104 3-Mar-87 3-Mar-87 R 1 205 $ 2,328.00 $ 0.00
BM 135 S.A 90104 3-Mar-87 3-Mar-87 R 1 205 $ 2,328.00 $ 0.00
BM S/N
BMIICMMA- S.A S/N 1-Nov-90 1-Nov-90 R 1 205 $ 50.00 $ 0.00
BM 065 S.A 35621 1-Sep-89 1-Sep-89 R 1 205 $ 11.80 $ 0.00
CN S/N
BMCNII- S.A S/N 30-Oct-85 30-Oct-85 M 2 205 $ 10.00 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BM MM-01
BMCMII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BM MR-002
BMCNII-MR- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 002
BMCNII-MR- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 002
BMCNII-MR- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 002
BMCNII-MR- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 002
BMCNII- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM MM-011
BMCMII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII-MR- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BM 002
BMCNII- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BM MM011
BMCNII- S.A 33820 1-Nov-86 1-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM MM-011 S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM OCBM-365 S.A 22032 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 60.95 $ 0.00
BM MBIIIN10
BMCNII- S.A 17852 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 291.15 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM MM-011
BMCN-MM- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM 011 S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM OCBM-364
BMCNII- S.A 22032 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 60.95 $ 0.00
BM MM-011 S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM OCBM-364
BMCNII- S.A 22032 15-Apr-86 15-Apr-86 M 2 205 $ 60.95 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM MM-011 S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BMCNII-MR-
BM 002
BMCNII-MR- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 002
BMCNII-MR- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 002
BMCNII-MR- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 002
BMCNII- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM MM-011
BMCNII-MR- S.A 33820 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 79.43 $ 0.00
BM 002 S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 81.10 $ 0.00
BM BMIIME-240
BMCNIIMR- S.A 63748 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 013
BMCNII- S.A 33809 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 269.08 $ 0.00
BM MR1
BMCNII- S.A 29929 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 220.50 $ 0.00
BM MR1
BMCII-MR- S.A 29929 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 220.50 $ 0.00
BM 013
BMIIIME- S.A 33809 30-Oct-85 30-Oct-85 M 2 205 $ 269.08 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 60107 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 2,347.40 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMCNIIMR- S.A 63748 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 013
BMIIIME- S.A 33809 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 269.08 $ 0.00
BM 240
BMIIIEM- S.A 63748 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 734
BMIIIME- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734
BMIIIME- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734
BMIIIME- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734
BMIIIEM- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734
BMIIIEM- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734
BMIIIEM- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734
BMIIIEM- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734
BMIIIEM- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734
BMIIIME- S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BM 734 S.A 06021 7-Nov-97 7-Nov-97 O 2 205 $ 2,484.00 $ 0.00
BMCNII-MR-
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 3-Nov-94 3-Nov-94 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 26-Nov-86 26-Nov-86 R 1 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 R 1 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 26-Nov-86 26-Nov-86 R 1 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-NR- S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 R 1 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013
BMCNII-MR- S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM 013 S.A 35624 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 52.80 $ 0.00
BM OCBMII-62
BMCNII-MR- S.A 28633 14-Aug-92 14-Aug-92 M 2 205 $ 30.06 $ 0.00
BM 1
BMIIIME- S.A 299929 18-Jun-86 18-Jun-86 M 2 205 $ 33.00 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 26-Nov-86 26-Nov-86 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 15-Apr-86 15-Apr-86 M 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 14-Aug-92 14-Aug-92 R 1 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240
BMCNII-MR- S.A 63748 14-Aug-92 14-Aug-92 R 1 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 013
BMCNII- S.A 33809 14-Aug-92 14-Aug-92 O 2 205 $ 269.08 $ 0.00
BM MM-011 S.A 33820 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM BMIIIN 10 S.A 17852 5-Nov-86 5-Nov-86 O 2 205 $ 291.16 $ 0.00
BM OCBM-365 S.A 22032 1-Nov-86 1-Nov-86 O 2 205 $ 60.94 $ 0.00
BM OCBMII-62
BMCNII-MR- S.A 28633 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 30.06 $ 0.00
BM 002
BMCNIIMR- S.A 29930 18-Jun-86 18-Jun-86 R 1 205 $ 81.10 $ 0.00
BM 013
BMCNII- S.A 33809 3-Nov-94 3-Nov-94 O 2 205 $ 269.08 $ 0.00
BM MM-011
BMIIIME- S.A 33820 1-Nov-86 1-Nov-86 O 2 205 $ 79.42 $ 0.00
BM 240 S.A 63748 18-Jun-86 18-Jun-86 O 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BMCNII-MR-
BM 1
BMIIIME- S.A 29929 30-Jan-89 30-Jan-89 O 2 205 $ 220.50 $ 0.00
BM 240
BMIIIME- S.A 63748 3-Nov-94 3-Nov-94 R 1 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM 240 S.A 63148 1-Nov-86 1-Nov-86 O 2 205 $ 1,813.90 $ 0.00
BM CAS-103/00 S.A 224567 24-Jan-01 24-Jan-01 O 2 205 $ 659.08 $ 0.00
BM CAS-112/00 S.A 224569 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 1,667.50 $ 0.00
BM CAS-112/00 S.A 224569 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 1,667.50 $ 0.00
BM CAS-112/00 S.A 224569 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 1,667.50 $ 0.00
BM CAS-112/00 S.A 224569 24-Jan-01 24-Jan-01 B 1 205 $ 1,667.50 $ 0.00
BM CAS-202/00 S.A 226036 7-May-01 7-May-01 M 1 205 $ 2,678.85 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 2.50 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 2.50 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 2.50 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 2.50 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 2.50 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 2.50 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 2.50 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 2.50 $ 0.00
BM S/C S.A S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 11.80 $ 0.00
DO S/C REM S/R 30-Oct-85 30-Oct-85 R 1 205 $ 250.00 $ 0.00
DO S/C REM 5495 13-Jul-95 13-Jul-95 R 1 205 $ 38.19 $ 0.00
BM BMIIAN-131 S.A 43348 13-Jul-87 13-Jul-87 R 1 205 $ 579.54 $ 0.00
BM C/C S.A S/R 1-Nov-94 1-Nov-94 R 1 205 $ 600.00 $ 0.00
CN S/C TRA 270/99 18-Oct-99 18-Oct-99 M 2 205 $ 20.00 $ 0.00
CN S/C TRA 270/99 18-Oct-99 18-Oct-99 M 2 205 $ 20.00 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048//01 S.A 227199 16-Jan-02 18-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227202 16-Jan-02 17-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227202 16-Jan-02 17-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227202 16-Jan-02 17-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227202 16-Jan-02 17-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227202 16-Jan-02 17-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227202 16-Jan-02 17-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227202 16-Jan-02 17-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-048/01 S.A 227202 16-Jan-02 17-Jan-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227543 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227544 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227544 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227544 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227544 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-048-01
CAS142/01A S.A 227552 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 136.27 $ 0.00
BM MPL
CAS142/01A S.A 228268 26-Apr-02 30-Apr-02 B 1 205 $ 1,661.75 $ 0.00
BM MPL S.A 228268 26-Apr-02 30-Apr-02 B 1 205 $ 1,661.75 $ 0.00
BM CAS-141/01 S.A 228269 26-Apr-02 30-Apr-02 B 1 205 $ 2,056.20 $ 0.00
BM CAS-141/01 S.A 228269 26-Apr-02 30-Apr-02 O 2 205 $ 2,056.20 $ 0.00
BM CAS-068/01 S.A 228281 26-Apr-02 30-Apr-02 B 1 205 $ 447.35 $ 0.00
BM CAS-068/01 S.A 228281 26-Apr-02 30-Apr-02 B 1 205 $ 447.35 $ 0.00
BM CAS-090/01 S.A 228282 26-Apr-02 30-Apr-02 B 1 205 $ 2,530.78 $ 276.00
BM CAS-090/01 S.A 228282 26-Apr-02 30-Apr-02 B 1 205 $ 2,530.78 $ 276.00
BM CAS-090/01 S.A 228282 26-Apr-02 30-Apr-02 B 1 205 $ 2,530.79 $ 276.00
BM CAS-064/01 S.A 228280 26-Apr-02 20-Jun-02 B 1 205 $ 1,810.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
CD S/N FAC 0109 A 5-Sep-02 30-Sep-02 B 1 205 $ 2,911.97 $ 0.00
CD S/N FAC 556 26-Sep-02 30-Sep-02 B 1 205 $ 449.99 $ 0.00
CD S/C FAC 556 26-Sep-02 30-Sep-02 R 1 205 $ 450.00 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 7-Feb-02 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-050/01 S.A 227547 2-Feb-70 11-Feb-02 B 1 205 $ 154.10 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 688.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 813.84 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 813.84 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 813.84 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 B 1 205 $ 813.85 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 O 2 205 $ 26,000.00 $ 0.00
BM CAS-176/01 S.A 230955 8-Aug-02 8-Aug-02 O 2 205 $ 26,000.00 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 15,635.06 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 17,144.52 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 1,035.48 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 O 2 205 $ 1,287.57 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 R 1 205 $ 5,291.63 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108-02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108-02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108-02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-108/02 S.A 231451 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 271.07 $ 0.00
BM CAS-195/02 S.A 231443 27-Feb-03 28-Feb-03 B 1 205 $ 26,914.14 $ 0.00
AE S/N TRA S/N 6-May-03 31-May-03 B 1 205 $ 7,289.32 $ 0.00
CD S/N FAC 1196 29-Aug-03 3-Sep-03 B 1 205 $ 10,192.39 $ 0.00
CN S/N TRA 0 11-Sep-03 15-Sep-03 O 2 205 $ 609.50 $ 0.00
CN CAS-196/00 TRA 225224 11-Sep-03 11-Sep-03 B 1 205 $ 12,648.00 $ 0.00
AE S/N OTR 11739 12-Sep-03 12-Sep-03 M 1 205 $ 169.00 $ 0.00
CD S/N FAC 208E51 9-Jul-04 9-Jul-04 O 2 205 $ 4,199.00 $ 0.00
BM BMIIEL210 S.A 90389 2-Aug-89 30-Jun-04 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
BM BMIIEL210 S.A 90389 2-Aug-89 4-Jul-04 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
CD S/N OTR R18306 18-Oct-04 18-Oct-04 R 2 205 $ 235.00 $ 0.00
CD S/C
208B000073 FAC 6206 18-Oct-04 18-Oct-04 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
CD 983
208B000073 FAC S/R 9-Feb-05 9-Feb-05 B 1 205 $ 4,099.00 $ 0.00
CD 983
NOTA DE FAC S/R 9-Feb-05 9-Feb-05 O 2 205 $ 5,399.10 $ 0.00
CD VENTA
C337150004 OTR 143 16-Feb-05 16-Feb-05 B 1 205 $ 2,610.57 $ 0.00
CD 94 FAC 459440 29-Apr-05 31-May-05 B 1 205 $ 15,803.77 $ 0.00
CD 07D0151675 FAC S/R 13-Jun-05 13-Jun-05 B 1 205 $ 585.18 $ 0.00
CD 07D0151675 FAC S/R 13-Jun-05 13-Jun-05 B 1 205 $ 585.18 $ 0.00
CD 07D0151675 FAC S/R 13-Jun-05 13-Jun-05 O 2 205 $ 585.18 $ 0.00
CD 07D0151675 FAC S/R 13-Jun-05 13-Jun-05 O 2 205 $ 585.18 $ 0.00
CD 07D0151675 FAC S/R 13-Jun-05 13-Jun-05 O 2 205 $ 585.18 $ 0.00
CD 07D0151675 FAC S/R 13-Jun-05 13-Jun-05 B 1 205 $ 585.18 $ 0.00
CD 07D0151675 FAC S/R 13-Jun-05 13-Jun-05 O 2 205 $ 585.19 $ 0.00
CD MOBYT FAC 073 31-Jul-05 5-Aug-05 M 2 205 $ 218.50 $ 0.00
CD MOBYT FAC 073 31-Jul-05 5-Aug-05 B 1 205 $ 218.50 $ 0.00
CD MOBYT FAC 073 31-Jul-05 5-Aug-05 B 1 205 $ 218.50 $ 0.00
CD MOBYT FAC 073 31-Jul-05 5-Aug-05 R 1 205 $ 218.50 $ 0.00
CD S/C FAC 000014 18-Aug-05 22-Aug-05 B 1 205 $ 954.50 $ 0.00
CD S/C FAC 000014 18-Aug-05 22-Aug-05 B 1 205 $ 954.50 $ 0.00
CD S/C FAC 000014 18-Aug-05 22-Aug-05 B 1 205 $ 954.50 $ 0.00
CD 07D0163076 FAC S/R 2-Aug-05 2-Aug-05 B 1 205 $ 299.00 $ 0.00
CD 07D0163076 FAC S/R 2-Aug-05 2-Aug-05 B 1 205 $ 299.00 $ 0.00
CD 07D0163076 FAC S/R 2-Aug-05 2-Aug-05 B 1 205 $ 299.00 $ 0.00
CD 07D0163076 FAC S/R 2-Aug-05 2-Aug-05 B 1 205 $ 299.00 $ 0.00
CD 07D0163076 FAC S/R 2-Aug-05 2-Aug-05 B 1 205 $ 299.00 $ 0.00
CD 07D0163076 FAC S/R 2-Aug-05 2-Aug-05 B 1 205 $ 299.00 $ 0.00
BM BMIIEI-239 S.A 1258 25-Oct-89 30-Nov-05 B 1 205 $ 178.85 $ 0.00
BM BMIIEL-294 S.A 12659 4-Jun-90 30-Nov-05 B 1 205 $ 278.69 $ 0.00
CD S/C FAC F/138 7-Oct-05 7-Oct-05 B 1 205 $ 200.60 $ 0.00
DO DG/131/06 OTR OFICIO 16-Feb-06 28-Feb-06 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
CD 216-221 FAC MOBYT 8-Mar-06 31-Mar-06 B 1 205 $ 204.12 $ 0.00
CD 216-221 FAC MOBYT 8-Mar-06 31-Mar-06 B 1 205 $ 204.32 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 B 1 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 B 1 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 B 1 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 B 1 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
DO 31,32,33,34 S.A IECE 6-Jun-06 10-Jul-06 O 2 205 $ 11,928.37 $ 0.00
CD DG/652/06 FAC F/4491 17-Aug-06 31-Aug-06 O 2 205 $ 9,959.00 $ 0.00
CD DG/652/06 FAC F/4491 17-Aug-06 31-Aug-06 O 2 205 $ 9,959.00 $ 0.00
CD S/N
DG/669- FAC 1178 9-Aug-06 31-Aug-06 B 1 205 $ 224.25 $ 0.00
CD 718/06
DG/669- FAC 15175 23-Aug-06 31-Aug-06 R 1 205 $ 977.50 $ 0.00
CD 718/06
DG/669- FAC 15175 23-Aug-06 31-Aug-06 B 1 205 $ 977.50 $ 0.00
CD 718/06
DG/669- FAC 15258 23-Aug-06 31-Aug-06 B 1 205 $ 977.50 $ 0.00
CD 718/06
DG/669- FAC 15259 23-Aug-06 31-Aug-06 B 1 205 $ 977.50 $ 0.00
CD 718/06
DG/669- FAC 15259 23-Aug-06 31-Aug-06 M 2 205 $ 977.50 $ 0.00
CD 718/06 FAC 15259 23-Aug-06 31-Aug-06 M 2 205 $ 977.50 $ 0.00
CD S/C FAC 0139 15-Sep-06 15-Sep-06 B 1 205 $ 18,756.11 $ 0.00
CD S/C FAC DG7746 20-Sep-06 20-Sep-06 B 2 205 $ 6,198.50 $ 0.00
CD S/C FAC DG7746 20-Sep-06 20-Sep-06 O 2 205 $ 6,198.50 $ 0.00
CD S/C FAC DG7746 20-Sep-06 20-Sep-06 B 1 205 $ 1,742.25 $ 0.00
CD S/N FAC F1184 11-Sep-06 11-Sep-06 B 1 205 $ 205.85 $ 0.00
CD S/N FAC F028 19-Sep-06 19-Sep-06 B 1 205 $ 471.50 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 R 1 205 $ 0.20 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 O 2 205 $ 0.20 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 O 2 205 $ 0.45 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 R 1 205 $ 956.00 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 R 1 205 $ 725.00 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 R 1 205 $ 4,812.00 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 M 2 205 $ 955.00 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 R 1 205 $ 615.00 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 R 1 205 $ 615.00 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 O 2 205 $ 8,560.00 $ 0.00
DO S/N FAC 25679 30-Jun-06 30-Sep-06 R 1 205 $ 9,560.00 $ 0.00
CD S/N FAC 0040 12-Oct-06 12-Oct-06 B 1 205 $ 2,484.00 $ 0.00
CD S/N FAC 0040 12-Oct-06 12-Oct-06 B 1 205 $ 2,484.00 $ 0.00
CD S/N FAC 0040 12-Oct-06 12-Oct-06 B 1 205 $ 2,484.00 $ 0.00
CD S/N FAC 0040 12-Oct-06 12-Oct-06 B 1 205 $ 2,484.00 $ 0.00
CD S/N FAC 26716 30-Nov-06 30-Nov-06 M 1 205 $ 18,962.35 $ 0.00
CD S/N FAC 274 22-Dec-06 22-Dec-06 M 2 205 $ 920.00 $ 0.00
AE CAS166 S.A 4445 5-Dec-06 13-Mar-07 O 2 205 $ 12,196.90 $ 0.00
AE CAS 166 S.A 4445 5-Dec-06 13-Mar-07 O 2 205 $ 12,196.90 $ 0.00
AE CAS166 S.A 4445 5-Dec-06 13-Mar-07 B 1 205 $ 12,196.90 $ 0.00
AE CAS166 S.A 4445 5-Dec-06 13-Mar-07 B 1 205 $ 12,196.90 $ 0.00
AE CAS166 S.A 4445 5-Dec-06 13-Mar-07 O 2 205 $ 12,196.90 $ 0.00
AE 0 FAC 4675 20-Mar-07 2-May-07 B 1 205 $ 27,140.00 $ 0.00
AE 0 FAC 4675 20-Mar-07 2-May-07 B 1 205 $ 27,140.00 $ 0.00
AE 0 FAC 4675 20-Mar-07 2-May-07 B 1 205 $ 27,140.00 $ 0.00
AE 0 FAC 4675 20-Mar-07 2-May-07 B 1 205 $ 27,140.00 $ 0.00
AE 0 FAC 4675 20-Mar-07 2-May-07 B 1 205 $ 27,140.00 $ 0.00
AE 0 FAC 4675 20-Mar-07 2-May-07 B 1 205 $ 27,140.00 $ 0.00
AE 0 FAC 12667 25-May-07 31-May-07 B 1 205 $ 3,317.75 $ 0.00
AE 0 FAC 12667 25-May-07 31-May-07 O 2 205 $ 3,317.75 $ 0.00
AE 0 FAC 12667 25-May-07 31-May-07 B 1 205 $ 2,903.75 $ 0.00
AE 0 FAC 12667 25-May-07 31-May-07 O 2 205 $ 2,903.75 $ 0.00
AE 0 FAC 12667 25-May-07 31-May-07 O 2 205 $ 2,903.75 $ 0.00
AE 0 FAC 12667 25-May-07 31-May-07 B 1 205 $ 12,085.35 $ 0.00
AE 0 FAC 12667 25-May-07 31-May-07 B 1 205 $ 12,085.35 $ 0.00
AE 0 FAC 20754 15-May-07 31-May-07 B 1 205 $ 1,880.25 $ 0.00
AE 0 FAC 20978 28-May-07 31-May-07 O 2 205 $ 9,105.70 $ 0.00
CD 0 FAC 20978 28-May-07 28-May-07 O 2 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 0 FAC 20978 28-May-07 31-May-07 B 1 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 0 FAC 20978 28-May-07 28-May-07 B 1 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 0 FAC 20978 28-May-07 28-May-07 O 2 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 20978 FAC 0 28-May-07 28-May-07 B 1 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 0 FAC 20978 28-May-07 31-May-07 B 1 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 0 FAC 20978 28-May-07 28-May-07 O 2 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 0 FAC 20978 28-May-07 28-May-07 B 1 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 0 FAC 20978 28-May-07 28-May-07 O 2 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE 0 FAC 1 18-Sep-07 15-May-07 B 1 205 $ 429.99 $ 0.00
CD 0 FAC 598 12-Jun-07 12-Jun-07 M 1 205 $ 6,836.75 $ 0.00
CD 0
CAS083/200 S.A 598 12-Jun-07 12-Jun-07 M 1 205 $ 1,840.00 $ 0.00
BM 6 S.A 0 12-Jun-07 12-Jun-07 B 1 205 ### $ 0.00
AE 0 FAC 12667 25-May-07 28-Aug-07 B 1 205 $ 2,903.75 $ 0.00
AE DIA068/97 TRA 0 30-Jan-95 20-Aug-07 B 1 205 $ 1,055.01 $ 0.00
AE 0 FAC 3 30-Jan-95 30-Aug-07 B 1 205 $ 2,000.00 $ 0.00
AE 0 FAC 1280 28-Aug-07 28-Aug-07 R 1 205 $ 285.20 $ 0.00
AE 0 FAC 0063 17-Aug-07 17-Aug-07 B 1 205 $ 8,740.00 $ 0.00
AE 0 FAC 1279 28-Aug-07 28-Aug-07 B 1 205 $ 391.00 $ 0.00
AE 0 FAC 1279 28-Aug-07 28-Aug-07 B 1 205 $ 391.00 $ 0.00
AE 0 FAC 1279 28-Aug-07 28-Aug-07 B 1 205 $ 235.75 $ 0.00
AE 0 FAC 12906 12-Sep-07 27-Sep-07 O 2 205 $ 20,132.48 $ 0.00
AE 0 FAC NS5508 30-Oct-07 30-Oct-07 B 1 205 $ 264.50 $ 0.00
AE 0 FAC 647 10-Oct-07 14-Nov-07 B 1 205 $ 247.25 $ 0.00
AE 0 FAC 647 10-Oct-07 14-Nov-07 B 1 205 $ 247.25 $ 0.00
AE 0 FAC 647 10-Oct-07 14-Nov-07 B 1 205 $ 247.25 $ 0.00
AE 0 FAC 647 11-Oct-07 14-Nov-07 B 1 205 $ 247.25 $ 0.00
AE 0 FAC 647 10-Oct-07 14-Nov-07 R 1 205 $ 247.25 $ 0.00
AE 0 FAC 25329 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,921.65 $ 0.00
AE 0 FAC 25329 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,921.65 $ 0.00
AE 0 FAC 0 9-Nov-07 30-Nov-07 B 1 205 $ 414.00 $ 0.00
AE 0 FAC 0 9-Nov-07 30-Nov-07 B 1 205 $ 414.00 $ 0.00
AE 0 FAC 24630 15-Nov-07 15-Nov-07 B 1 205 $ 549.00 $ 0.00
AE 0 FAC 24630 15-Nov-07 15-Nov-07 B 1 205 $ 549.00 $ 0.00
DO 0
208E000177 OTR 0 18-Oct-07 19-Oct-07 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 399.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 399.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,199.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 673 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 208E177673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 673 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 208E177673
208E000177 S.A 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 671
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 429.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,649.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 719.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 488.99 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,199.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,199.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,649.00 $ 0.00
CD 673
208E000177 S.A 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,649.00 $ 0.00
CD 673 FAC 0 16-Nov-07 16-Nov-07 B 1 205 $ 1,649.00 $ 0.00
AE 0 FAC 20754 15-May-07 15-May-07 O 2 205 $ 11,316.00 $ 0.00
AE 0 FAC 20754 15-May-07 15-May-07 O 2 205 $ 11,316.00 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 3,849.97 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 R 1 205 $ 3,849.97 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 M 2 205 $ 875.00 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 14,424.00 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 14,424.00 $ 0.00
DO 107 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 8,510.00 $ 0.00
DO 107 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 14,835.00 $ 0.00
DO 107 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 1,598.50 $ 0.00
DO 106
DIAAP01CP OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 4,366.00 $ 0.00
BM O05F
DIAAP01CP S.A F016 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM O05
DIAAP01CP S.A FO16 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM O05
DIAAP01CP S.A FO16 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM O05
DIAAP01CP S.A FO16 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM O05
DIAAP01CP S.A FO16 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM O05F
DIAAP01CP S.A CAS093 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM O05F
DIAAP01CP S.A CAS93 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM O05F
DIAAPO1CP S.A CAS93 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM OFO1
DIAAP01CP S.A CAS093 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
BM O05F S.A CAS093 18-Apr-08 30-Apr-08 O 2 205 $ 9,771.55 $ 0.00
AE SN TRA SN 9-May-08 9-May-08 M 2 205 $ 2,585.20 $ 0.00
AE 1323 TRA 92408 21-Aug-08 31-Aug-08 M 2 205 $ 621.00 $ 0.00
DO SC TRA 012 14-Aug-08 31-Aug-08 B 1 205 $ 10,600.00 $ 0.00
DO SC TRA 012 14-Aug-08 31-Aug-08 B 1 205 $ 23,600.00 $ 0.00
CD SC FAC 61482 29-Sep-08 29-Sep-08 B 1 205 $ 1,200.00 $ 0.00
CD SC FAC 85969 30-Sep-08 30-Sep-08 B 1 205 $ 11,830.05 $ 0.00
CD SC FAC 85969 30-Sep-08 30-Sep-08 B 1 205 $ 4,625.30 $ 0.00
CD SC FAC 85969 30-Sep-08 30-Sep-08 B 1 205 $ 4,625.30 $ 0.00
CD SC FAC 85969 30-Sep-08 30-Sep-08 B 1 205 $ 2,308.05 $ 0.00
AE 28923 TRA 106308 17-Sep-08 30-Sep-08 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
AE 28923 TRA 106308 17-Sep-08 30-Sep-08 O 2 205 $ 5,347.50 $ 0.00
AE 28923 TRA 106308 17-Sep-08 30-Sep-08 O 2 205 $ 2,645.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 393.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 393.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 393.00 $ 0.00
CD SC S.A 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 393.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 393.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 249.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 M 1 205 $ 249.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 249.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 249.00 $ 0.00
CD SC FAC 101535 26-Nov-08 30-Nov-08 O 2 205 $ 279.98 $ 0.00
CD SC FAC 1254 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 741.75 $ 0.00
CD SC FAC 1254 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 741.75 $ 0.00
CD SC FAC 1254 26-Nov-08 30-Nov-08 M 1 205 $ 741.75 $ 0.00
CD SC FAC 1254 26-Nov-08 30-Nov-08 B 1 205 $ 741.75 $ 0.00
DO SN
024/2008 OTR SN 31-Dec-08 31-Dec-08 R 1 205 ### $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
24/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/200/ OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
024/2008
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 O 2 205 $ 9,159.00 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 R 1 205 $ 17,767.50 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 17,767.50 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 17,767.50 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 17,767.50 $ 0.00
DO IECE
024/2008 OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 17,767.50 $ 0.00
DO IECE OTR 009 23-Feb-09 27-Feb-09 B 1 205 $ 17,767.50 $ 0.00
CD 0
500332CAS FAC 62184 20-Mar-09 20-Mar-09 R 1 205 $ 1,490.00 $ 0.00
CN 173
500345LPI0 S.A 2008 27-Feb-09 31-Mar-09 B 1 205 $ 9,890.00 $ 0.00
CN 01/
CLOC0496- S.A 08-01 27-Feb-09 31-Mar-09 B 1 205 ### $ 0.00
DO 1712 OTR 08 17-Dec-08 31-Mar-09 B 1 205 $ 1,858.00 $ 0.00
AE 0 FAC 33237 7-Jul-09 7-Jul-09 B 1 205 $ 6,325.00 $ 0.00
CD S/C FAC F89927 14-Sep-09 14-Sep-09 R 1 205 $ 2,113.12 $ 0.00
CD S/C FAC F89927 14-Sep-09 14-Sep-09 B 1 205 $ 2,113.13 $ 0.00
CD S/C
DG/1214- FAC F89927 14-Sep-09 14-Sep-09 R 1 205 $ 2,113.13 $ 0.00
DO B/09
DG/1214- OTR S/R 26-Oct-09 31-Oct-09 R 1 205 $ 1.00 $ 0.00
DO B/09
DG/1214- OTR S/R 26-Oct-09 31-Oct-09 R 1 205 $ 1.00 $ 0.00
DO B/09
DG/1159- OTR S/R 26-Oct-09 31-Oct-09 R 1 205 $ 1.00 $ 0.00
AE B/09
DG/1159- FAC F-1613 23-Sep-09 8-Oct-09 B 1 205 $ 184.00 $ 0.00
AE B/09 FAC F-1613 23-Sep-09 8-Oct-09 B 1 205 $ 184.00 $ 0.00
AE DG/1344/09 FAC F-1673 18-Nov-09 30-Nov-09 B 1 205 $ 5,790.25 $ 0.00
CD CABJ42487 FAC S/N 18-Dec-09 18-Dec-09 B 1 205 $ 3,784.08 $ 0.00
CD CABJ42487 FAC S/N 18-Dec-09 18-Dec-09 B 1 205 $ 3,784.08 $ 0.00
CD 0433716 FAC S/N 15-Dec-09 17-Dec-09 B 1 205 $ 999.00 $ 0.00
CD 0433716 FAC S/N 15-Dec-06 17-Dec-09 B 1 205 $ 2,829.00 $ 0.00
CD 0440817
6827,7042- FAC S/N 21-Dec-09 21-Dec-09 B 1 205 $ 1,479.00 $ 0.00
AE 74 FAC S/N 31-Dec-09 31-Dec-09 B 1 205 $ 8,863.91 $ 0.00
CD S/N FAC 133512 6-Feb-10 6-Feb-10 B 1 205 $ 395.00 $ 0.00
CD S/N FAC 133512 6-Feb-10 6-Feb-10 B 1 205 $ 1,590.00 $ 0.00
CD S/N FAC 10668 6-Feb-10 6-Feb-10 B 1 205 $ 1,799.00 $ 0.00
CD S/C FAC F92023 10-Feb-10 10-Feb-10 R 1 205 $ 953.69 $ 0.00
CD S/C FAC F92023 10-Feb-10 10-Feb-10 R 1 205 $ 953.69 $ 0.00
CD S/C FAC F92023 10-Feb-10 10-Feb-10 R 1 205 $ 953.69 $ 0.00
CD S/C FAC F92023 10-Feb-10 10-Feb-10 R 1 205 $ 953.69 $ 0.00
CD S/C FAC F92023 10-Feb-10 10-Feb-10 B 1 205 $ 953.71 $ 0.00
CD S/C FAC F23332 23-Feb-10 23-Feb-10 B 1 205 $ 2,677.28 $ 0.00
AE S/N FAC F-0173 14-Apr-10 30-Apr-10 B 1 205 $ 28,988.40 $ 0.00
CD S/N FAC F-0364 20-Apr-10 20-Apr-10 B 1 205 $ 1,450.00 $ 0.00
CD S/N FAC F-0364 20-Apr-10 20-Apr-10 B 1 205 $ 1,450.00 $ 0.00
CD S/N FAC F-0364 20-Apr-10 20-Apr-10 B 1 205 $ 1,450.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 339.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 339.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 M 2 205 $ 339.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 339.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 339.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 339.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 339.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 339.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 2,350.00 $ 0.00
CD S/N FAC F11877 20-May-10 20-May-10 M 1 205 $ 2,350.00 $ 0.00
CD S/N FAC F-0372 20-May-10 20-May-10 B 1 205 $ 3,900.00 $ 0.00
CD S/N
DG/760/201 FAC F12178 10-Jun-10 10-Jun-10 M 2 205 $ 2,350.00 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 458.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 458.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 458.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 458.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 458.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 458.20 $ 0.00
AE 0 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
DG/760/201
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 M 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 M 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 M 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 226.20 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 M 2 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 M 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 498.80 $ 0.00
DG/760/201
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 M 1 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 0
PSLP-DIR- FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 M 2 205 $ 498.80 $ 0.00
AE 818
PSLP-DIR- OTR S/NO 22-Oct-10 30-Nov-10 B 1 205 $ 15,750.00 $ 0.00
AE 818
PSLP-DIR- OTR S/NO 22-Oct-10 30-Nov-10 B 1 205 $ 13,400.00 $ 0.00
AE 818
PSLP-DIR- OTR S/NO 22-Oct-10 30-Nov-10 B 1 205 $ 5,000.00 $ 0.00
AE 818
PSLP-DIR- OTR S/NO 22-Oct-10 30-Nov-10 B 1 205 $ 13,500.00 $ 0.00
AE 818
DG/789- OTR S/NO 22-Oct-10 30-Nov-10 B 1 205 $ 13,500.00 $ 0.00
DO B/10
LPN002/201 OTR S/NO 27-Aug-10 30-Nov-10 O 2 205 $ 1.00 $ 0.00
DO 0-7
LPN002/201 OTR AG/061 16-May-11 23-May-11 B 1 205 $ 8,120.00 $ 0.00
DO 0-7
LPN2/2010- OTR AG/061 16-May-11 23-May-11 B 1 205 $ 8,120.00 $ 0.00
DO 6
LPN2/2010- S.A 500484 31-Jan-11 23-May-11 M 2 205 $ 3,712.00 $ 0.00
DO 6
LPN2/2010- S.A 500484 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 3,712.00 $ 0.00
DO 6
LPN2/2010- S.A 500484 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 3,712.00 $ 0.00
DO 6
LPN2/2010- S.A 500484 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 3,712.00 $ 0.00
DO 6
LPN2/2010- S.A 500484 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 8,700.00 $ 0.00
DO 6
LPN2/2010- S.A 500484 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 8,700.00 $ 0.00
DO 6
LPN2/2010- S.A 500484 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 8,700.00 $ 0.00
DO 6
LPN002/201 S.A 500484 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 8,700.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 ### $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN002/201 S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 0-9
LPN2/2010- S.A 500469 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10 S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
LPN2/2010-
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 1,148.40 $ 0.00
DO 10
LPN2/2010- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 11,213.48 $ 0.00
DO 10
CAS- S.A 500462 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 11,213.48 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 ### $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 O 2 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010 S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
CAS-
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010 S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
CAS-
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CREA/01552 S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
CD 403 FAC CREA 13-Jun-11 17-Jun-11 B 1 205 $ 949.00 $ 0.00
CD S/NO FAC F-092 20-Jun-11 20-Jun-11 B 1 205 $ 4,234.00 $ 0.00
CD S/NO FAC F-451 17-Jun-11 21-Jun-11 B 1 205 $ 1,439.56 $ 0.00
CD S/NO FAC F-454 1-Jul-11 12-Jul-11 B 1 205 $ 3,500.00 $ 0.00
CD S/NO
CAS- FAC F-455 13-Jul-11 22-Jul-11 B 1 205 $ 1,439.56 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010 S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
CAS-
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010 S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
CAS-
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010
CAS- S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 096/2010 S.A 200274 31-Jan-11 23-May-11 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
AE S/N FAC 654 6-Jul-11 31-Aug-11 B 1 205 $ 14,407.20 $ 0.00
CD S/N
LPN2/2010- FAC F-460 4-Aug-11 12-Aug-11 B 1 205 $ 1,439.56 $ 0.00
DO 3
LPN2/2010- S.A 500483 31-Jan-11 31-Aug-11 B 1 205 ### $ 0.00
DO 6
LPN2/2010- S.A 500484 31-Jan-11 31-Aug-11 B 1 205 ### $ 0.00
DO 6 S.A 500484 31-Jan-11 31-Aug-11 B 1 205 ### $ 0.00
AE S/N FAC 33426 7-Sep-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 4,999.00 $ 0.00
AE S/N FAC 33426 7-Sep-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 4,999.00 $ 0.00
AE S/N FAC 33426 7-Sep-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 4,999.00 $ 0.00
AE S/N FAC 33426 7-Sep-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 4,999.00 $ 0.00
AE S/N FAC 33426 7-Sep-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 4,998.98 $ 0.00
DO S/N OTR 157 10-Aug-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 10,000.00 $ 0.00
DO S/N OTR 157 10-Aug-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 10,000.00 $ 0.00
DO S/N OTR 157 10-Aug-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 2,000.00 $ 0.00
DO S/N
IEFE016/200 OTR 157 10-Aug-11 30-Sep-11 B 1 205 $ 10,000.00 $ 0.00
DO 7
CONCURSO OTR 060 12-May-09 31-Oct-11 B 1 205 $ 41,400.00 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005 FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
CONCURSO
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
CONCURSO FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
AE 005
5312900100 FAC 457045 31-Oct-11 30-Nov-11 B 4 205 $ 5,492.60 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 012 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,695.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 012 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 12,035.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 012 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 22,401.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 013 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,506.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 013 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 1,575.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 013 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 1,575.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 013 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 5,018.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 013 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 1,630.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 013 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,818.63 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 1764 6-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 4,779.57 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 3113 12-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 5,112.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 3113 12-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 5,112.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 3114 12-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,653.00 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 3114 12-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,864.00 $ 0.00
DO 311 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,348.09 $ 0.00
5312900100
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,348.09 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,949.32 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 8,148.13 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 5,748.09 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 14,748.09 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 17,148.13 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 11,148.10 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 6,348.12 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 10,548.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 10,548.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 15,948.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 12,348.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 12,948.08 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 5,388.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 5,148.17 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 5,148.17 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 14,748.09 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 6,348.12 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 8,508.14 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 10,548.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 16,548.10 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,348.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 10,548.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 10,348.11 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 8,148.13 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,708.17 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 11,148.10 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 2,989.32 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 2,989.32 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 2,989.32 $ 0.00
DO 311 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 11,148.10 $ 0.00
5312900100
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 10,548.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 18,348.11 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 15,348.15 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 12,348.07 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 8,148.13 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 11,748.13 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,108.13 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,108.13 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 017 15-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 11,748.13 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC A 39 8-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,044.57 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC A 39 8-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,044.57 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC A 39 8-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,044.57 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC A 39 8-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,044.57 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC A 39 8-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,044.57 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC A 39 8-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,044.57 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC A 39 8-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,044.57 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10373 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 12,133.60 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10373 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 8,908.80 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10373 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 1,368.80 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10374 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 12,910.80 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10374 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,445.20 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10374 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 7,331.20 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10374 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 15,462.80 $ 0.00
DO 311
051/2011AD FAC 10375 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,584.40 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 875.80 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 13,079.00 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 18,971.80 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 2,784.00 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 2,784.00 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 2,784.00 $ 0.00
DO Q FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 45,820.00 $ 0.00
051/2011AD
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 2,126.28 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 30,951.12 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 11,431.80 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 4,292.00 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 4,292.00 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 ### $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 875.80 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 19,476.40 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 23,280.04 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 23,967.92 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 68,668.52 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 4,102.92 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 8,252.24 $ 0.00
DO Q
051/2011AD FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 6,694.36 $ 0.00
DO Q
5312900100 FAC 117 8-Oct-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 6,694.36 $ 0.00
DO 311
5312900100 OTR 012 13-May-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 37,453.01 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10373 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 9,256.80 $ 0.00
DO 311
5312900100 FAC 10373 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 6,008.80 $ 0.00
DO 311 FAC 10373 11-Apr-11 21-Dec-11 B 1 205 $ 3,190.00 $ 0.00
CD S/N FAC 033682 13-Jan-12 31-Jan-12 B 1 205 $ 1,999.00 $ 0.00
CD S/C FAC A 3549 8-Feb-12 29-Feb-12 M 1 205 $ 5,800.00 $ 0.00
CD S/N FAC 208789 27-Mar-12 30-Mar-12 B 1 205 $ 719.20 $ 0.00
CD S/N
051/2011AD FAC 276959 26-Apr-12 30-Apr-12 B 1 205 $ 899.00 $ 0.00
DO Q
LPN004/201 FAC 117 8-Oct-11 31-May-12 B 1 205 ### $ 0.00
DO 1-2 SA 1075 4-May-12 31-May-12 B 1 205 $ 10,284.98 $ 0.00
CD S/N FAC A 056 7-Jul-12 31-Jul-12 B 1 205 $ 3,236.40 $ 0.00
CD S/N FAC 2716 17-May-12 31-Jul-12 B 1 205 $ 1,425.64 $ 0.00
CD S/N FAC 2716 17-May-12 31-Jul-12 B 1 205 $ 1,425.64 $ 0.00
CD S/N FAC 2716 17-May-12 31-Jul-12 B 1 205 $ 1,425.64 $ 0.00
CD S/N
DG/1214- FAC 2716 17-May-12 31-Jul-12 B 1 205 $ 1,425.64 $ 0.00
DO B/09 OTR S/R 26-Oct-09 31-Oct-09 R 1 205 $ 1.00 $ 0.00
DG/1214-
DO B/09
DG/760/201 OTR S/R 26-Oct-09 31-Oct-09 R 1 205 $ 1.00 $ 0.00
AE 0
DG/760/201 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 M 2 205 $ 458.20 $ 0.00
AE 0 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 R 1 205 $ 281.75 $ 0.00
DO S/N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 5,300.00 $ 0.00
DO S/N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 5,300.00 $ 0.00
DO S/N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 5,300.00 $ 0.00
DO S/N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 5,300.00 $ 0.00
DO S/N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 2,080.00 $ 0.00
DO S/N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 2,080.00 $ 0.00
DO S/N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 2,080.00 $ 0.00
DO S/N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 2,080.00 $ 0.00
DO S/N
92403999N OTR 921312 29-Jun-12 31-Aug-12 B 4 205 $ 6,793.00 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620 FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
92403999N
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 1 205 $ 285.36 $ 0.00
DO 3620
92403999N FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 4 205 $ 809.68 $ 0.00
DO 3620
924037999 FAC 2021 13-Aug-12 31-Aug-12 B 4 205 $ 809.68 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 31-Aug-12 30-Sep-12 B 4 205 $ 1,450.00 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 31-Aug-12 30-Sep-12 B 4 205 $ 1,450.00 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 31-Aug-12 30-Sep-12 B 4 205 $ 1,450.00 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 31-Aug-12 30-Sep-12 B 4 205 $ 1,450.00 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 31-Aug-12 30-Sep-12 B 4 205 $ 1,450.00 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 31-Aug-12 30-Sep-12 B 4 205 $ 1,450.00 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
924037999
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
924037999
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
924037999
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 M 2 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
924037999
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36
924037999 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO N36 FAC 8688 7-Sep-12 30-Sep-12 B 1 205 $ 440.80 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 875.00 $ 0.00
CD S/N FAC F028 19-Sep-06 19-Sep-06 B 1 205 $ 471.50 $ 0.00
CD S/N FAC F028 19-Sep-06 19-Sep-06 B 1 205 $ 471.50 $ 0.00
CD S/N FAC F028 19-Sep-06 19-Sep-06 B 1 205 $ 471.50 $ 0.00
CD S/N FAC F028 19-Sep-06 19-Sep-06 B 1 205 $ 471.50 $ 0.00
CD S/N
BMIIVM FAC F028 19-Sep-06 19-Sep-06 B 1 205 $ 471.50 $ 0.00
BM MT-060 S.A 33808 5-Nov-86 5-Nov-86 R 1 205 $ 1.00 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 B 1 205 $ 875.00 $ 0.00
CD S/N
DG/760/201 FAC 1178 9-Aug-06 31-Aug-06 B 1 205 $ 391.00 $ 0.00
AE 0 FAC F-2826 4-Aug-10 31-Aug-10 B 1 205 $ 458.20 $ 0.00
DO S/C OTR 1299 2-Feb-99 2-Feb-99 M 2 205 $ 320.00 $ 0.00
DO S/C OTR 1299 2-Feb-99 2-Feb-99 M 2 205 $ 320.00 $ 0.00
AE S/N OTR 11739 12-Sep-03 12-Sep-03 M 1 205 $ 169.00 $ 0.00
AE S/N OTR 11739 12-Sep-03 12-Sep-03 M 1 205 $ 169.00 $ 0.00
AE 1323 TRA 92408 21-Aug-08 31-Aug-08 B 1 205 $ 621.00 $ 0.00
CD SC FAC 61482 29-Sep-08 29-Sep-08 B 1 205 $ 1,200.00 $ 0.00
CD SC FAC 61482 29-Sep-08 29-Sep-08 M 1 205 $ 1,200.00 $ 0.00
CD 0 FAC 62184 20-Mar-09 20-Mar-09 B 1 205 $ 1,490.00 $ 0.00
CD 0 FAC 62184 20-Mar-09 20-Mar-09 R 1 205 $ 1,490.00 $ 0.00
CD 0 FAC 62184 20-Mar-09 20-Mar-09 R 1 205 $ 1,490.00 $ 0.00
BM CAS-233/99 S.A 219977 30-May-00 30-May-00 B 1 205 $ 316.25 $ 0.00
BM OCBMII1608 S.A 5518 6-Mar-90 6-Mar-90 R 1 205 $ 67.64 $ 0.00
BM CAS-045/01
039/2012AD S.A 228279 26-Apr-02 30-May-02 R 1 205 $ 1,431.75 $ 0.00
DO Q
039/2012AD OTR S/N 31-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205 ### $ 0.00
DO Q
039/2012AD OTR S/N 31-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205 ### $ 0.00
DO Q OTR S/N 31-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205 $ 57,420.00 $ 0.00
039/2012AD
DO Q
039/2012AD OTR S/N 31-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205 $ 57,420.00 $ 0.00
DO Q
039/2012AD OTR S/N 31-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205 $ 57,420.00 $ 0.00
DO Q
039/2012AD OTR S/N 31-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205 $ 57,420.00 $ 0.00
DO Q OTR S/N 31-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
DO 0
LA92403799 S.A S/N 6-Dec-12 31-Dec-12 B 1 205 $ 5,930.00 $ 0.00
DO 9
LA92403799 FAC 573 4-Dec-13 31-Dec-13 B 1 205 $ 11,136.00 $ 0.00
DO 9
LA92403799 FAC 54 7-Feb-14 28-Feb-14 B 1 205 $ 83,650.00 $ 0.00
DO 9
LA92403799 FAC 54 7-Feb-14 28-Feb-14 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 9
LA92403799 FAC 54 7-Feb-14 28-Feb-14 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 9
LA92403799 FAC 54 7-Feb-14 28-Feb-14 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 9
LA92403799 FAC 54 7-Feb-14 28-Feb-14 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 9
LA92403799 FAC 54 7-Feb-14 28-Feb-14 B 1 205 $ 0.00 $ 0.00
DO 9 FAC 459 12-Feb-14 28-Feb-14 B 1 205 ### $ 0.00
CD SC
LPN017/201 FAC 5648 28-Feb-14 28-Feb-14 B 1 205 $ 6,559.00 $ 0.00
CN 3-2
LPN017/201 S.A 716/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 2,702.80 $ 0.00
CN 3-2
LPN002/201 S.A 716/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 2,702.80 $ 0.00
CN 3-3
LPN017/201 S.A 713/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 9,974.84 $ 0.00
CN 3-1
LPN017/201 S.A 715/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 3,132.00 $ 0.00
CN 3-1
LPN002/201 S.A 715/14 11-Apr-14 31-May-14 M 2 205 $ 3,132.00 $ 0.00
CN 3-7
LPN002/201 S.A 714/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 22,508.64 $ 0.00
CN 3-7
LPN017/201 S.A 714/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 3,865.12 $ 0.00
CN 3-1
LPN002/201 S.A 715/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 2,610.00 $ 0.00
CN 3-7
LPN002/201 S.A 714/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 6,025.04 $ 0.00
CN 3-7
LPN002/201 S.A 714/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 5,797.68 $ 0.00
CN 3-3
LPN002/201 S.A 713/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 7,888.00 $ 0.00
CN 3-7
LPN002/201 S.A 714/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 21,485.52 $ 0.00
CN 3-3
LPN002/201 S.A 713/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 11,417.88 $ 0.00
CN 3-7
IA92403799 S.A 714/14 11-Apr-14 31-May-14 B 1 205 $ 24,100.16 $ 0.00
DO 9
IA92403799 FAC A12651 15-May-14 31-May-14 B 1 205 $ 10,370.40 $ 0.00
DO 9
IA92403799 FAC A12651 15-May-14 31-May-14 B 1 205 $ 10,370.40 $ 0.00
DO 9 FAC A12651 15-May-14 31-May-14 B 1 205 $ 10,370.40 $ 0.00
IA92403799
DO 9 FAC A12651 15-May-14 31-May-14 B 1 205 $ 10,370.40 $ 0.00
CD S/N FAC 21 7-Aug-14 11-Aug-14 B 1 205 $ 336.40 $ 0.00
CD S/N FAC 21 7-Aug-14 11-Aug-14 B 1 205 $ 336.40 $ 0.00
CD S/N
BMCNIIMO- FAC 694 19-Nov-14 19-Nov-14 B 1 205 $ 2,552.00 $ 0.00
BM 020 S.A 68935 31-Dec-99 31-Dec-99 O 2 205 $ 21.82 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 M 2 205 $ 875.00 $ 0.00
DO 108 OTR IECE 13-Dec-07 1-Jan-08 M 2 205 $ 875.00 $ 0.00
AE 0 FAC 0 9-Nov-07 30-Nov-07 B 1 205 $ 414.00 $ 0.00
AE 0 FAC 647 10-Oct-07 14-Nov-07 R 1 205 $ 247.25 $ 0.00
AE 0 FAC 647 10-Oct-07 14-Nov-07 O 2 205 $ 247.25 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
CD SC FAC 692748 2-Dec-14 10-Dec-14 B 1 205 $ 423.40 $ 0.00
AE 0 FAC 612 15-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 6,860.00 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
AE 0 FAC A15555 18-Dec-14 19-Dec-14 B 4 205 $ 10,892.40 $ 0.00
CD SC FAC 13725 16-Jul-15 17-Jul-15 B 1 205 $ 3,135.89 $ 0.00
CD SC
DGSLP001- FAC 13725 16-Jul-15 17-Jul-15 B 1 205 $ 5,277.25 $ 0.00
CD 2015 FAC 489 17-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 371.20 $ 0.00
CD 0 FAC 206 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 1,102.00 $ 0.00
CD 0 FAC 206 21-Sep-15 23-Sep-15 O 2 205 $ 1,102.00 $ 0.00
CD 0 FAC 206 21-Sep-15 23-Sep-15 O 2 205 $ 1,102.00 $ 0.00
CD 0 FAC 206 21-Sep-15 23-Sep-15 O 2 205 $ 1,102.00 $ 0.00
CD 0 FAC 206 21-Sep-15 23-Sep-15 O 2 205 $ 1,102.00 $ 0.00
CD 0 FAC 206 21-Sep-15 23-Sep-15 O 2 205 $ 1,102.00 $ 0.00
CD 0 FAC 206 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 1,102.00 $ 0.00
CD 0 FAC 206 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 1,102.00 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 574.20 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 3,468.40 $ 0.00
CD 0 FAC 502 21-Sep-15 23-Sep-15 B 1 205 $ 3,468.40 $ 0.00
AE 0 FAC 1279 28-Aug-07 28-Aug-07 B 1 205 $ 391.00 $ 0.00
DO S/C FAC 2527 17-Mar-17 31-Mar-17 B 1 205 $ 3,200.00 $ 0.00
DO S/C FAC 2527 17-Mar-17 31-Mar-17 B 1 205 $ 1,850.00 $ 0.00
DO S/C FAC 2527 17-Mar-17 31-Mar-17 B 1 205 $ 290.00 $ 0.00
DO S/C FAC 2527 17-Mar-17 31-Mar-17 B 1 205 $ 290.00 $ 0.00
DO S/C FAC 2527 17-Mar-17 31-Mar-17 B 1 205 $ 470.00 $ 0.00
DO S/C FAC 2527 17-Mar-17 31-Mar-17 B 1 205 $ 230.00 $ 0.00
AE LICITACION FAC 20978 28-May-07 30-Jun-17 B 1 205 $ 9,105.70 $ 0.00
AE S/N FAC 1482 20-May-09 30-Jun-17 O 2 205 $ 3,277.50 $ 0.00
AE S/N FAC 0 23-Jun-17 30-Jun-17 B 1 205 $ 1,612.40 $ 0.00
AE S/N FAC 1648 22-Aug-17 31-Aug-17 B 4 205 $ 29,400.00 $ 0.00
AE S/N FAC 60784 23-Aug-17 31-Aug-17 B 1 205 $ 3,886.00 $ 0.00
AE S/N FAC 60784 23-Aug-17 31-Aug-17 B 1 205 $ 3,886.00 $ 0.00
AE S/N FAC 60784 23-Aug-17 31-Aug-17 B 1 205 $ 3,886.00 $ 0.00
AE S/N FAC 60784 23-Aug-17 31-Aug-17 B 1 205 $ 3,886.00 $ 0.00
AE S/N FAC 60784 23-Aug-17 31-Aug-17 B 1 205 $ 3,886.00 $ 0.00
AE SC FAC 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,308.97 $ 0.00
AE SC FAC 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,308.97 $ 0.00
AE SC FAC 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,308.97 $ 0.00
AE SC FAC 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,308.96 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 988.71 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 988.71 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 988.71 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 988.72 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 988.72 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,351.19 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,351.19 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,351.19 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,351.19 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 1,351.20 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 960.48 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 960.48 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 960.48 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 960.48 $ 0.00
AE SC FAC A 137 29-Aug-17 30-Sep-17 B 1 205 $ 960.48 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 4,998.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC A 514 13-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 498.00 $ 0.00
AE SC FAC 327733 15-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 7,199.22 $ 0.00
AE SC FAC 327733 15-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 7,199.22 $ 0.00
AE SC FAC 327733 15-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 7,199.22 $ 0.00
AE SC FAC 327733 15-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 7,199.22 $ 0.00
AE SC FAC A12498 15-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 1,716.80 $ 0.00
AE SC FAC A28567 18-Dec-17 31-Dec-17 B 1 205 $ 3,700.40 $ 0.00
AE SC FAC A29151 19-Feb-18 28-Feb-18 B 1 205 $ 8,114.20 $ 0.00
AE SC FAC A29151 19-Feb-18 28-Feb-18 B 1 205 $ 3,474.20 $ 0.00
AE SC FAC A29151 19-Feb-18 28-Feb-18 B 1 205 $ 3,474.20 $ 0.00
AE SC FAC A29151 19-Feb-18 28-Feb-18 B 1 205 $ 3,474.20 $ 0.00
AE SC FAC A29151 19-Feb-18 28-Feb-18 B 1 205 $ 3,474.20 $ 0.00
AE SC FAC A 518 17-Feb-18 28-Feb-18 B 1 205 $ 15,925.87 $ 0.00
AE SC FAC A 522 16-Mar-18 31-Mar-18 B 1 205 $ 10,617.25 $ 0.00
DO SC OTR S/No 11-Jul-18 21-Aug-18 B 1 205 $ 8,500.00 $ 0.00
DO 020/2018 FAC 1356 4-Dec-18 31-Dec-18 B 1 205 ### $ 0.00
DO 020/2018 FAC 1356 4-Dec-18 31-Dec-18 B 1 205 ### $ 0.00
CD S/C FAC 558 13-May-19 31-May-19 B 1 205 $ 8,124.64 $ 0.00
CD S/C FAC 558 13-May-19 31-May-19 B 1 205 $ 8,124.64 $ 0.00
AE S/C FAC 564 1-Jul-19 31-Jul-19 B 1 205 $ 13,340.00 $ 0.00
AE S/C FAC 564 1-Jul-19 31-Jul-19 B 1 205 $ 13,340.00 $ 0.00
AE S/C FAC 564 1-Jul-19 31-Jul-19 B 1 205 $ 13,340.00 $ 0.00
AE S/C FAC 564 1-Jul-19 31-Jul-19 B 1 205 $ 13,340.00 $ 0.00
AE S/C FAC 564 1-Jul-19 31-Jul-19 B 1 205 $ 13,340.00 $ 0.00
DO 016/2019 FAC 1615 22-Aug-19 30-Aug-19 B 1 205 ### $ 0.00
DO 016/2019 FAC 1615 22-Aug-19 30-Aug-19 B 1 205 ### $ 0.00
DO 016/2019 FAC 1615 22-Aug-19 30-Aug-19 B 1 205 ### $ 0.00
DO 016/2019 FAC 1615 22-Aug-19 30-Aug-19 B 1 205 ### $ 0.00
DO 016/2019 FAC 1615 22-Aug-19 30-Aug-19 B 1 205 ### $ 0.00
DO 016/2019 FAC 1615 22-Aug-19 30-Aug-19 B 1 205 ### $ 0.00
AE S/C FAC 35613 14-Aug-19 30-Aug-19 B 1 205 $ 12,168.40 $ 0.00
AE S/C FAC 37702 9-Sep-19 10-Sep-19 B 1 205 $ 5,221.16 $ 0.00
IF03:
IF02S:
IF05:
IF07:
IF08:
ITMN ITME CVEPERSONAL
$ 62.29 $ 0.00 18
$ 114.00 $ 0.00 18
$ 10.40 $ 0.00 18
$ 10.40 $ 0.00 18
$ 10.40 $ 0.00 18
$ 22.45 $ 0.00 06
$ 45.00 $ 0.00 06
$ 1,173.70 $ 0.00 18
$ 62.29 $ 0.00 18
$ 55.00 $ 0.00 18
$ 6.37 $ 0.00 18
$ 3,486.80 $ 0.00 18
$ 288.50 $ 0.00 18
$ 62.75 $ 0.00 18
$ 49.22 $ 0.00 06
$ 944.28 $ 0.00 06
$ 25.18 $ 0.00 18
$ 11.55 $ 0.00 18
$ 55.73 $ 0.00 18
$ 3.00 $ 0.00 24
$ 168.69 $ 0.00 18
$ 66.81 $ 0.00 18
$ 16.50 $ 0.00 18
$ 22.45 $ 0.00 18
$ 22.45 $ 0.00 18
$ 24.44 $ 0.00 22
$ 10.40 $ 0.00 18
$ 1,764.10 $ 0.00 06
$ 1,764.10 $ 0.00 06
$ 35.15 $ 0.00 01
$ 759.00 $ 0.00 18
$ 954.50 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 24
$ 10.00 $ 0.00 37
$ 41.00 $ 0.00 10
$ 2,230.03 $ 0.00 18
$ 130.00 $ 0.00 24
$ 115.00 $ 0.00 24
$ 600.00 $ 0.00 24
$ 20.00 $ 0.00 24
$ 98.00 $ 0.00 18
$ 98.00 $ 0.00 24
$ 98.00 $ 0.00 24
$ 3,650.00 $ 0.00 24
$ 659.94 $ 0.00 06
$ 659.94 $ 0.00 06
$ 200.00 $ 0.00 06
$ 44.42 $ 0.00 06
$ 44.42 $ 0.00 06
$ 45.00 $ 0.00 06
$ 49.24 $ 0.00 06
$ 49.24 $ 0.00 06
$ 155.20 $ 0.00 21
$ 155.20 $ 0.00 37
$ 155.20 $ 0.00 18
$ 168.69 $ 0.00 06
$ 22.45 $ 0.00 10
$ 10.40 $ 0.00 03
$ 128.00 $ 0.00 06
$ 34.30 $ 0.00 04
$ 34.30 $ 0.00 06
$ 168.69 $ 0.00 06
$ 10.40 $ 0.00 06
$ 10.40 $ 0.00 06
$ 34.30 $ 0.00 06
$ 10.40 $ 0.00 06
$ 10.40 $ 0.00 06
$ 1,493.85 $ 0.00 22
$ 213.40 $ 0.00 22
$ 800.00 $ 0.00 06
$ 49.22 $ 0.00 10
$ 34.30 $ 0.00 06
$ 57.72 $ 0.00 06
$ 10.40 $ 0.00 06
$ 659.94 $ 0.00 06
$ 28.00 $ 0.00 10
$ 22.45 $ 0.00 06
$ 1,301.93 $ 0.00 24
$ 57.72 $ 0.00 06
$ 57.72 $ 0.00 37
$ 2,233.88 $ 0.00 18
$ 164.56 $ 0.00 22
$ 33.00 $ 0.00 10
$ 213.40 $ 0.00 10
$ 98.00 $ 0.00 10
$ 5.00 $ 0.00 24
$ 5.40 $ 0.00 06
$ 49.22 $ 0.00 06
$ 35.15 $ 0.00 06
$ 168.69 $ 0.00 06
$ 11,218.25 $ 0.00 03
$ 14,992.07 $ 0.00 06
$ 4,105.29 $ 0.00 03
$ 4,105.30 $ 0.00 06
$ 1,972.25 $ 0.00 06
$ 1,972.25 $ 0.00 03
$ 1,972.25 $ 0.00 22
$ 1,972.25 $ 0.00 22
$ 1,972.25 $ 0.00 22
$ 1,972.25 $ 0.00 03
$ 1,972.25 $ 0.00 03
$ 1,972.25 $ 0.00 04
$ 1,972.25 $ 0.00 03
$ 1,972.25 $ 0.00 03
$ 1,972.25 $ 0.00 03
$ 1,972.25 $ 0.00 22
$ 1,236.25 $ 0.00 24
$ 2,127.77 $ 0.00 03
$ 2,127.76 $ 0.00 03
$ 1,236.25 $ 0.00 03
$ 1,236.25 $ 0.00 06
$ 1,236.25 $ 0.00 03
$ 1,236.25 $ 0.00 03
$ 1,236.25 $ 0.00 03
$ 1,236.25 $ 0.00 18
$ 1,236.25 $ 0.00 03
$ 1,236.25 $ 0.00 03
$ 1,236.25 $ 0.00 03
$ 1,281.95 $ 0.00 18
$ 23.00 $ 0.00 10
$ 1,243.62 $ 0.00 04
$ 316.25 $ 0.00 06
$ 276.00 $ 0.00 22
$ 316.25 $ 0.00 22
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 5.10 $ 0.00 18
$ 5.10 $ 0.00 10
$ 5.10 $ 0.00 10
$ 66.81 $ 0.00 22
$ 21.00 $ 0.00 22
$ 168.70 $ 0.00 22
$ 168.69 $ 0.00 22
$ 168.69 $ 0.00 22
$ 98.00 $ 0.00 22
$ 38.00 $ 0.00 22
$ 1,493.85 $ 0.00 22
$ 168.70 $ 0.00 22
$ 168.70 $ 0.00 22
$ 168.70 $ 0.00 22
$ 168.70 $ 0.00 22
$ 445.84 $ 0.00 18
$ 445.84 $ 0.00 18
$ 445.84 $ 0.00 18
$ 445.84 $ 0.00 06
$ 445.84 $ 0.00 24
$ 445.84 $ 0.00 24
$ 445.84 $ 0.00 22
$ 445.84 $ 0.00 22
$ 445.84 $ 0.00 22
$ 445.84 $ 0.00 10
$ 445.84 $ 0.00 22
$ 445.84 $ 0.00 22
$ 445.84 $ 0.00 22
$ 445.84 $ 0.00 22
$ 445.88 $ 0.00 22
$ 5.00 $ 0.00 10
$ 5.00 $ 0.00 10
$ 3.50 $ 0.00 04
$ 7.19 $ 0.00 04
$ 646.80 $ 0.00 22
$ 2,083.85 $ 0.00 04
$ 718.63 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 23.00 $ 0.00 18
$ 23.00 $ 0.00 22
$ 567.45 $ 0.00 04
$ 168.69 $ 0.00 03
$ 15.00 $ 0.00 04
$ 1,055.01 $ 0.00 24
$ 267.84 $ 0.00 06
$ 66.81 $ 0.00 10
$ 213.40 $ 0.00 04
$ 22.45 $ 0.00 04
$ 813.84 $ 0.00 06
$ 813.85 $ 0.00 18
$ 1,765.25 $ 0.00 22
$ 400.00 $ 0.00 06
$ 23.55 $ 0.00 06
$ 11.80 $ 0.00 24
$ 122.64 $ 0.00 22
$ 23.00 $ 0.00 04
$ 200.00 $ 0.00 22
$ 200.00 $ 0.00 22
$ 200.00 $ 0.00 22
$ 200.00 $ 0.00 22
$ 200.00 $ 0.00 22
$ 1,493.85 $ 0.00 22
$ 38.07 $ 0.00 04
$ 56.72 $ 0.00 22
$ 2,817.50 $ 0.00 22
$ 8,250.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 1,273.63 $ 0.00 22
$ 293.25 $ 0.00 17
$ 293.25 $ 0.00 18
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 552.50 $ 0.00 22
$ 552.50 $ 0.00 22
$ 98.00 $ 0.00 22
$ 98.00 $ 0.00 22
$ 49.22 $ 0.00 10
$ 279.36 $ 0.00 06
$ 16.50 $ 0.00 22
$ 16.50 $ 0.00 22
$ 1,040.00 $ 0.00 22
$ 44,500.00 $ 0.00 24
$ 1,927.40 $ 0.00 24
$ 4,680.27 $ 0.00 10
$ 2,400.00 $ 0.00 18
$ 38.00 $ 0.00 22
$ 249.60 $ 0.00 24
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 186.30 $ 0.00 03
$ 186.30 $ 0.00 03
$ 186.30 $ 0.00 03
$ 186.30 $ 0.00 03
$ 186.30 $ 0.00 03
$ 186.30 $ 0.00 03
$ 186.30 $ 0.00 03
$ 186.30 $ 0.00 03
$ 1,638.75 $ 0.00 03
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 40.00 $ 0.00 22
$ 316.25 $ 0.00 01
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 316.25 $ 0.00 04
$ 316.25 $ 0.00 04
$ 316.25 $ 0.00 03
$ 316.25 $ 0.00 03
$ 316.25 $ 0.00 22
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 316.25 $ 0.00 10
$ 168.69 $ 0.00 04
$ 35.15 $ 0.00 06
$ 30.00 $ 0.00 22
$ 18.91 $ 0.00 24
$ 180.00 $ 0.00 22
$ 267.84 $ 0.00 22
$ 267.84 $ 0.00 22
$ 267.85 $ 0.00 22
$ 1,273.60 $ 0.00 22
$ 1,273.63 $ 0.00 22
$ 1,273.63 $ 0.00 03
$ 1,273.63 $ 0.00 06
$ 390.00 $ 0.00 22
$ 10,880.00 $ 0.00 22
$ 814.20 $ 0.00 04
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,283.40 $ 0.00 03
$ 1,196.37 $ 0.00 06
$ 1,196.37 $ 0.00 06
$ 1,196.37 $ 0.00 01
$ 1,196.37 $ 0.00 24
$ 1,196.37 $ 0.00 10
$ 1,196.37 $ 0.00 03
$ 1,196.37 $ 0.00 18
$ 1,196.37 $ 0.00 18
$ 1,196.37 $ 0.00 03
$ 1,006.85 $ 0.00 03
$ 165.38 $ 0.00 03
$ 165.38 $ 0.00 03
$ 165.38 $ 0.00 03
$ 165.38 $ 0.00 03
$ 165.38 $ 0.00 03
$ 165.38 $ 0.00 03
$ 165.38 $ 0.00 03
$ 165.38 $ 0.00 03
$ 165.39 $ 0.00 03
$ 165.39 $ 0.00 03
$ 165.39 $ 0.00 03
$ 165.39 $ 0.00 03
$ 165.39 $ 0.00 03
$ 165.39 $ 0.00 03
$ 165.39 $ 0.00 03
$ 414.00 $ 0.00 22
$ 24,715.02 $ 0.00 24
$ 71.13 $ 0.00 22
$ 122.48 $ 0.00 22
$ 122.48 $ 0.00 22
$ 122.48 $ 0.00 22
$ 122.48 $ 0.00 22
$ 122.48 $ 0.00 22
$ 122.48 $ 0.00 22
$ 224.46 $ 0.00 22
$ 185.05 $ 0.00 22
$ 3,057.44 $ 0.00 22
$ 2,328.00 $ 0.00 22
$ 2,328.00 $ 0.00 22
$ 4,546.60 $ 0.00 22
$ 577.89 $ 0.00 22
$ 577.89 $ 0.00 22
$ 577.89 $ 0.00 22
$ 577.89 $ 0.00 22
$ 577.89 $ 0.00 22
$ 798.79 $ 0.00 22
$ 3,637.05 $ 0.00 22
$ 4,457.07 $ 0.00 22
$ 4,373.07 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 1,558.29 $ 0.00 22
$ 9,750.00 $ 0.00 22
$ 1,400.00 $ 0.00 22
$ 250.00 $ 0.00 22
$ 600.00 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 979.70 $ 0.00 22
$ 503.50 $ 0.00 22
$ 2,602.22 $ 0.00 22
$ 8,856.52 $ 0.00 22
$ 215.18 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 460.17 $ 0.00 22
$ 16,587.00 $ 0.00 22
$ 5,118.93 $ 0.00 22
$ 6,735.44 $ 0.00 22
$ 560.00 $ 0.00 22
$ 560.00 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 46.00 $ 0.00 22
$ 46.00 $ 0.00 22
$ 13,174.54 $ 0.00 22
$ 6,392.54 $ 0.00 22
$ 47,457.68 $ 0.00 22
$ 350.00 $ 0.00 22
$ 2,386.35 $ 0.00 22
$ 911.12 $ 0.00 22
$ 911.12 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 577.88 $ 0.00 22
$ 577.88 $ 0.00 22
$ 156.70 $ 0.00 22
$ 798.79 $ 0.00 22
$ 798.79 $ 0.00 22
$ 798.79 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 18
$ 293.43 $ 0.00 22
$ 160.05 $ 0.00 22
$ 160.05 $ 0.00 22
$ 160.05 $ 0.00 22
$ 1,656.58 $ 0.00 22
$ 1,656.59 $ 0.00 22
$ 1,852.81 $ 0.00 22
$ 1,656.59 $ 0.00 22
$ 1,656.58 $ 0.00 22
$ 1,656.58 $ 0.00 22
$ 1,656.59 $ 0.00 22
$ 155.00 $ 0.00 22
$ 155.00 $ 0.00 22
$ 5,773.52 $ 0.00 22
$ 5,773.52 $ 0.00 22
$ 5,773.52 $ 0.00 22
$ 228.60 $ 0.00 22
$ 228.60 $ 0.00 22
$ 228.60 $ 0.00 22
$ 228.61 $ 0.00 22
$ 91.15 $ 0.00 22
$ 91.15 $ 0.00 22
$ 91.15 $ 0.00 22
$ 509.26 $ 0.00 22
$ 509.25 $ 0.00 22
$ 330.00 $ 0.00 22
$ 330.00 $ 0.00 22
$ 330.00 $ 0.00 22
$ 7,047.82 $ 0.00 22
$ 332.88 $ 0.00 22
$ 332.88 $ 0.00 22
$ 332.88 $ 0.00 22
$ 332.88 $ 0.00 22
$ 332.88 $ 0.00 22
$ 3,688.34 $ 0.00 22
$ 3,688.34 $ 0.00 22
$ 391.69 $ 0.00 22
$ 391.69 $ 0.00 22
$ 391.69 $ 0.00 22
$ 391.69 $ 0.00 22
$ 391.70 $ 0.00 22
$ 969.31 $ 0.00 22
$ 969.31 $ 0.00 22
$ 969.31 $ 0.00 22
$ 969.31 $ 0.00 22
$ 313.78 $ 0.00 22
$ 313.78 $ 0.00 22
$ 1,190.74 $ 0.00 22
$ 1,190.74 $ 0.00 22
$ 290.23 $ 0.00 22
$ 290.23 $ 0.00 22
$ 290.23 $ 0.00 22
$ 290.23 $ 0.00 22
$ 290.23 $ 0.00 22
$ 290.23 $ 0.00 22
$ 290.22 $ 0.00 22
$ 290.22 $ 0.00 22
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 24,317.90 $ 0.00 04
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 1,383.36 $ 0.00 22
$ 15,182.28 $ 0.00 22
$ 15,182.28 $ 0.00 22
$ 15,182.28 $ 0.00 22
$ 542.07 $ 0.00 22
$ 524.07 $ 0.00 22
$ 542.07 $ 0.00 22
$ 383.25 $ 0.00 22
$ 383.25 $ 0.00 22
$ 383.25 $ 0.00 22
$ 383.25 $ 0.00 22
$ 313.11 $ 0.00 22
$ 313.12 $ 0.00 22
$ 313.12 $ 0.00 22
$ 313.12 $ 0.00 22
$ 313.11 $ 0.00 22
$ 588.00 $ 0.00 22
$ 130.55 $ 0.00 22
$ 18.43 $ 0.00 22
$ 12.17 $ 0.00 22
$ 170.75 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 1,679.68 $ 0.00 22
$ 214.00 $ 0.00 22
$ 163.01 $ 0.00 22
$ 163.01 $ 0.00 22
$ 163.01 $ 0.00 22
$ 6,251.10 $ 0.00 22
$ 6,251.10 $ 0.00 22
$ 6,251.10 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 1,823.28 $ 0.00 22
$ 1,823.28 $ 0.00 22
$ 1,823.28 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 458.10 $ 0.00 03
$ 458.10 $ 0.00 03
$ 458.10 $ 0.00 10
$ 92.00 $ 0.00 24
$ 1,196.00 $ 0.00 24
$ 902.75 $ 0.00 03
$ 902.75 $ 0.00 03
$ 902.75 $ 0.00 03
$ 902.75 $ 0.00 03
$ 180.00 $ 0.00 03
$ 349.12 $ 0.00 04
$ 160.00 $ 0.00 22
$ 20.00 $ 0.00 22
$ 38.08 $ 0.00 03
$ 2,384.63 $ 0.00 22
$ 2,384.63 $ 0.00 22
$ 2,384.63 $ 0.00 22
$ 2,875.00 $ 0.00 22
$ 2,875.00 $ 0.00 22
$ 8.70 $ 0.00 22
$ 8.70 $ 0.00 22
$ 8.70 $ 0.00 22
$ 8.70 $ 0.00 22
$ 8.70 $ 0.00 22
$ 8.70 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 1,913.08 $ 0.00 22
$ 1,913.08 $ 0.00 22
$ 2,071.19 $ 0.00 22
$ 2,071.19 $ 0.00 22
$ 2,071.18 $ 0.00 22
$ 2,071.18 $ 0.00 22
$ 2,393.01 $ 0.00 22
$ 2,393.01 $ 0.00 22
$ 2,393.01 $ 0.00 22
$ 2,393.01 $ 0.00 22
$ 2,393.01 $ 0.00 22
$ 2,393.01 $ 0.00 22
$ 2,393.02 $ 0.00 22
$ 2,393.02 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 922.36 $ 0.00 22
$ 699.70 $ 0.00 22
$ 699.70 $ 0.00 22
$ 699.70 $ 0.00 22
$ 699.70 $ 0.00 22
$ 699.70 $ 0.00 22
$ 699.70 $ 0.00 22
$ 699.70 $ 0.00 22
$ 699.70 $ 0.00 22
$ 437.16 $ 0.00 22
$ 437.16 $ 0.00 22
$ 437.16 $ 0.00 22
$ 437.16 $ 0.00 22
$ 437.16 $ 0.00 22
$ 437.17 $ 0.00 22
$ 437.17 $ 0.00 22
$ 437.17 $ 0.00 22
$ 280.68 $ 0.00 22
$ 280.68 $ 0.00 22
$ 280.68 $ 0.00 22
$ 280.68 $ 0.00 22
$ 453.96 $ 0.00 22
$ 453.96 $ 0.00 22
$ 453.96 $ 0.00 22
$ 453.96 $ 0.00 22
$ 370.54 $ 0.00 22
$ 370.54 $ 0.00 22
$ 370.54 $ 0.00 22
$ 370.54 $ 0.00 22
$ 370.54 $ 0.00 22
$ 370.54 $ 0.00 22
$ 370.54 $ 0.00 22
$ 581.03 $ 0.00 22
$ 581.03 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 149.50 $ 0.00 22
$ 149.50 $ 0.00 22
$ 418,806.40 $ 0.00 22
$ 785.20 $ 0.00 22
$ 785.20 $ 0.00 22
$ 785.20 $ 0.00 22
$ 785.20 $ 0.00 22
$ 785.20 $ 0.00 22
$ 448.57 $ 0.00 22
$ 448.57 $ 0.00 22
$ 240.30 $ 0.00 22
$ 240.30 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 240.77 $ 0.00 22
$ 402.70 $ 0.00 22
$ 402.70 $ 0.00 22
$ 402.70 $ 0.00 22
$ 402.70 $ 0.00 22
$ 402.70 $ 0.00 22
$ 402.70 $ 0.00 22
$ 402.70 $ 0.00 22
$ 644.00 $ 0.00 22
$ 644.00 $ 0.00 22
$ 480.00 $ 0.00 22
$ 480.00 $ 0.00 22
$ 480.00 $ 0.00 22
$ 480.00 $ 0.00 22
$ 662.06 $ 0.00 22
$ 662.06 $ 0.00 22
$ 662.06 $ 0.00 22
$ 662.06 $ 0.00 22
$ 176.83 $ 0.00 22
$ 176.84 $ 0.00 22
$ 249.75 $ 0.00 22
$ 116.68 $ 0.00 22
$ 40.00 $ 0.00 22
$ 40.00 $ 0.00 22
$ 150.00 $ 0.00 22
$ 150.00 $ 0.00 22
$ 150.00 $ 0.00 22
$ 150.00 $ 0.00 22
$ 70.50 $ 0.00 22
$ 43.10 $ 0.00 22
$ 43.10 $ 0.00 22
$ 43.10 $ 0.00 22
$ 43.10 $ 0.00 22
$ 43.10 $ 0.00 22
$ 864.27 $ 0.00 22
$ 864.27 $ 0.00 22
$ 864.27 $ 0.00 22
$ 4,282.88 $ 0.00 22
$ 4,282.87 $ 0.00 22
$ 28.77 $ 0.00 22
$ 28.77 $ 0.00 22
$ 230.00 $ 0.00 22
$ 230.00 $ 0.00 22
$ 230.00 $ 0.00 22
$ 800.04 $ 0.00 22
$ 800.06 $ 0.00 22
$ 800.06 $ 0.00 22
$ 3,616.75 $ 0.00 22
$ 3,616.75 $ 0.00 22
$ 3,616.75 $ 0.00 22
$ 3,616.75 $ 0.00 22
$ 3,616.75 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 97,315.32 $ 0.00 22
$ 7,682.40 $ 0.00 10
$ 617.52 $ 0.00 10
$ 33.20 $ 0.00 10
$ 4,061.11 $ 0.00 10
$ 1,684.75 $ 0.00 22
$ 15,898.75 $ 0.00 22
$ 962.55 $ 0.00 17
$ 5,120.49 $ 0.00 22
$ 555.35 $ 0.00 22
$ 143.10 $ 0.00 22
$ 3.25 $ 0.00 22
$ 11.80 $ 0.00 22
$ 239.68 $ 0.00 22
$ 127.83 $ 0.00 22
$ 127.83 $ 0.00 22
$ 127.83 $ 0.00 22
$ 407.00 $ 0.00 22
$ 407.00 $ 0.00 22
$ 407.00 $ 0.00 22
$ 407.00 $ 0.00 22
$ 407.00 $ 0.00 22
$ 407.00 $ 0.00 22
$ 407.00 $ 0.00 22
$ 78.73 $ 0.00 22
$ 78.73 $ 0.00 22
$ 78.73 $ 0.00 22
$ 78.73 $ 0.00 22
$ 78.73 $ 0.00 22
$ 151.20 $ 0.00 22
$ 151.20 $ 0.00 22
$ 151.20 $ 0.00 22
$ 143.10 $ 0.00 22
$ 143.10 $ 0.00 22
$ 204.50 $ 0.00 22
$ 204.50 $ 0.00 22
$ 224.00 $ 0.00 22
$ 224.00 $ 0.00 22
$ 275.60 $ 0.00 22
$ 275.60 $ 0.00 22
$ 269.90 $ 0.00 22
$ 205.33 $ 0.00 22
$ 143.00 $ 0.00 22
$ 143.00 $ 0.00 22
$ 722.34 $ 0.00 22
$ 722.34 $ 0.00 22
$ 722.34 $ 0.00 22
$ 722.34 $ 0.00 22
$ 722.34 $ 0.00 22
$ 1,103.17 $ 0.00 22
$ 525.21 $ 0.00 22
$ 491.75 $ 0.00 22
$ 49.00 $ 0.00 22
$ 49.00 $ 0.00 22
$ 49.00 $ 0.00 22
$ 269.90 $ 0.00 22
$ 199.68 $ 0.00 22
$ 555.35 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 279.58 $ 0.00 22
$ 330.00 $ 0.00 22
$ 330.00 $ 0.00 22
$ 330.00 $ 0.00 22
$ 330.00 $ 0.00 22
$ 155.00 $ 0.00 22
$ 155.00 $ 0.00 22
$ 220.00 $ 0.00 22
$ 220.00 $ 0.00 22
$ 220.00 $ 0.00 22
$ 467.35 $ 0.00 22
$ 467.35 $ 0.00 22
$ 2,972.37 $ 0.00 22
$ 2,972.37 $ 0.00 22
$ 2,972.31 $ 0.00 22
$ 199.63 $ 0.00 22
$ 199.63 $ 0.00 22
$ 199.63 $ 0.00 22
$ 199.63 $ 0.00 22
$ 199.63 $ 0.00 22
$ 53.56 $ 0.00 10
$ 600.00 $ 0.00 10
$ 450.00 $ 0.00 10
$ 84.39 $ 0.00 10
$ 676.54 $ 0.00 10
$ 15.29 $ 0.00 10
$ 76.50 $ 0.00 22
$ 38.08 $ 0.00 03
$ 68,964.24 $ 0.00 22
$ 170.02 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 24
$ 60.95 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 220.50 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 33.00 $ 0.00 22
$ 63.50 $ 0.00 18
$ 1,913.09 $ 0.00 22
$ 383.25 $ 0.00 22
$ 2,623.60 $ 0.00 22
$ 2,623.55 $ 0.00 22
$ 659.08 $ 0.00 22
$ 659.08 $ 0.00 22
$ 24.44 $ 0.00 22
$ 288.50 $ 0.00 04
$ 72.44 $ 0.00 24
$ 44.42 $ 0.00 06
$ 72.44 $ 0.00 06
$ 500.00 $ 0.00 22
$ 430.35 $ 0.00 22
$ 269.28 $ 0.00 22
$ 28.50 $ 0.00 03
$ 176.28 $ 0.00 22
$ 111.70 $ 0.00 22
$ 632.50 $ 0.00 22
$ 1,495.00 $ 0.00 22
$ 1,495.00 $ 0.00 22
$ 1,338.25 $ 0.00 22
$ 2,741.86 $ 0.00 22
$ 2,741.86 $ 0.00 22
$ 2,741.86 $ 0.00 22
$ 411.77 $ 0.00 22
$ 411.77 $ 0.00 22
$ 411.77 $ 0.00 22
$ 12,696.30 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 2,761.31 $ 0.00 21
$ 690.00 $ 0.00 22
$ 935.00 $ 0.00 22
$ 302.50 $ 0.00 22
$ 22.83 $ 0.00 22
$ 50.00 $ 0.00 22
$ 252.58 $ 0.00 22
$ 252.58 $ 0.00 22
$ 19.50 $ 0.00 22
$ 252.60 $ 0.00 22
$ 478.26 $ 0.00 22
$ 478.26 $ 0.00 22
$ 333.99 $ 0.00 22
$ 333.98 $ 0.00 22
$ 333.98 $ 0.00 22
$ 333.98 $ 0.00 22
$ 333.98 $ 0.00 22
$ 509.25 $ 0.00 22
$ 509.25 $ 0.00 22
$ 7,047.80 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 250.00 $ 0.00 22
$ 30.00 $ 0.00 22
$ 30.00 $ 0.00 22
$ 30.00 $ 0.00 22
$ 40.00 $ 0.00 22
$ 40.00 $ 0.00 22
$ 40.00 $ 0.00 22
$ 44.00 $ 0.00 22
$ 44.00 $ 0.00 22
$ 302.50 $ 0.00 22
$ 302.50 $ 0.00 22
$ 509.25 $ 0.00 22
$ 448.24 $ 0.00 22
$ 448.24 $ 0.00 22
$ 448.24 $ 0.00 22
$ 450.00 $ 0.00 22
$ 450.00 $ 0.00 22
$ 450.00 $ 0.00 22
$ 80.00 $ 0.00 22
$ 80.00 $ 0.00 22
$ 80.00 $ 0.00 22
$ 2,328.00 $ 0.00 22
$ 2,328.00 $ 0.00 22
$ 2,328.00 $ 0.00 22
$ 50.00 $ 0.00 22
$ 11.80 $ 0.00 22
$ 10.00 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 60.95 $ 0.00 22
$ 291.15 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 60.95 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 60.95 $ 0.00 22
$ 79.42 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 79.43 $ 0.00 22
$ 81.10 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 269.08 $ 0.00 22
$ 220.50 $ 0.00 22
$ 220.50 $ 0.00 22
$ 269.08 $ 0.00 22
$ 2,347.40 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 269.08 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 2,484.00 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 04
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 52.80 $ 0.00 22
$ 30.06 $ 0.00 22
$ 33.00 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 1,813.90 $ 0.00 06
$ 269.08 $ 0.00 06
$ 79.42 $ 0.00 06
$ 291.16 $ 0.00 06
$ 60.94 $ 0.00 06
$ 30.06 $ 0.00 06
$ 81.10 $ 0.00 06
$ 269.08 $ 0.00 06
$ 79.42 $ 0.00 18
$ 1,813.90 $ 0.00 18
$ 220.50 $ 0.00 18
$ 1,813.90 $ 0.00 18
$ 1,813.90 $ 0.00 22
$ 659.08 $ 0.00 22
$ 1,667.50 $ 0.00 22
$ 1,667.50 $ 0.00 22
$ 1,667.50 $ 0.00 22
$ 1,667.50 $ 0.00 22
$ 2,678.85 $ 0.00 22
$ 2.50 $ 0.00 22
$ 2.50 $ 0.00 22
$ 2.50 $ 0.00 22
$ 2.50 $ 0.00 22
$ 2.50 $ 0.00 22
$ 2.50 $ 0.00 22
$ 2.50 $ 0.00 22
$ 2.50 $ 0.00 22
$ 11.80 $ 0.00 22
$ 250.00 $ 0.00 22
$ 38.19 $ 0.00 22
$ 579.54 $ 0.00 22
$ 600.00 $ 0.00 10
$ 20.00 $ 0.00 22
$ 20.00 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 03
$ 688.85 $ 0.00 04
$ 688.85 $ 0.00 03
$ 688.85 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 545.08 $ 0.00 24
$ 1,661.75 $ 0.00 03
$ 1,661.75 $ 0.00 03
$ 2,056.20 $ 0.00 06
$ 2,056.20 $ 0.00 10
$ 447.35 $ 0.00 22
$ 447.35 $ 0.00 22
$ 2,530.78 $ 276.00 22
$ 2,530.78 $ 276.00 22
$ 2,530.79 $ 276.00 22
$ 1,810.10 $ 0.00 24
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 2,911.97 $ 0.00 10
$ 449.99 $ 0.00 10
$ 450.00 $ 0.00 10
$ 154.10 $ 0.00 06
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 154.10 $ 0.00 03
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 688.85 $ 0.00 22
$ 813.84 $ 0.00 22
$ 813.84 $ 0.00 22
$ 813.84 $ 0.00 22
$ 813.85 $ 0.00 22
$ 26,000.00 $ 0.00 03
$ 26,000.00 $ 0.00 03
$ 15,635.06 $ 0.00 03
$ 17,144.52 $ 0.00 03
$ 1,035.48 $ 0.00 03
$ 1,287.57 $ 0.00 03
$ 5,291.63 $ 0.00 03
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 271.07 $ 0.00 22
$ 26,914.14 $ 0.00 03
$ 7,289.32 $ 0.00 10
$ 10,192.39 $ 0.00 18
$ 609.50 $ 0.00 04
$ 12,648.00 $ 0.00 24
$ 8,450.00 $ 0.00 22
$ 4,199.00 $ 0.00 03
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 2.00 $ 0.00 22
$ 11,750.00 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 24
$ 4,099.00 $ 0.00 18
$ 5,399.10 $ 0.00 18
$ 2,610.57 $ 0.00 22
$ 15,803.77 $ 0.00 22
$ 585.18 $ 0.00 04
$ 585.18 $ 0.00 22
$ 585.18 $ 0.00 22
$ 585.18 $ 0.00 22
$ 585.18 $ 0.00 22
$ 585.18 $ 0.00 22
$ 585.19 $ 0.00 18
$ 8,084.50 $ 0.00 06
$ 8,084.50 $ 0.00 01
$ 12,017.50 $ 0.00 01
$ 4,588.50 $ 0.00 22
$ 954.50 $ 0.00 03
$ 954.50 $ 0.00 03
$ 954.50 $ 0.00 22
$ 299.00 $ 0.00 03
$ 299.00 $ 0.00 18
$ 299.00 $ 0.00 03
$ 299.00 $ 0.00 18
$ 299.00 $ 0.00 18
$ 299.00 $ 0.00 18
$ 894.25 $ 0.00 03
$ 278.69 $ 0.00 03
$ 9,829.40 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 06
$ 7,960.68 $ 0.00 22
$ 204.32 $ 0.00 22
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 10
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 04
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 10
$ 11,928.37 $ 0.00 04
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 11,928.37 $ 0.00 03
$ 9,959.00 $ 0.00 03
$ 9,959.00 $ 0.00 03
$ 10,091.25 $ 0.00 03
$ 15,640.00 $ 0.00 03
$ 3,910.00 $ 0.00 18
$ 1,955.00 $ 0.00 06
$ 977.50 $ 0.00 03
$ 977.50 $ 0.00 03
$ 977.50 $ 0.00 22
$ 18,756.11 $ 0.00 22
$ 6,198.50 $ 0.00 03
$ 6,198.50 $ 0.00 10
$ 1,742.25 $ 0.00 04
$ 9,263.25 $ 0.00 22
$ 18,860.00 $ 0.00 22
$ 0.20 $ 0.00 22
$ 0.80 $ 0.00 06
$ 0.90 $ 0.00 06
$ 1,912.00 $ 0.00 03
$ 2,175.00 $ 0.00 03
$ 4,812.00 $ 0.00 22
$ 7,640.00 $ 0.00 03
$ 1,230.00 $ 0.00 06
$ 1,845.00 $ 0.00 03
$ 8,560.00 $ 0.00 06
$ 9,560.00 $ 0.00 06
$ 4,968.00 $ 0.00 18
$ 2,484.00 $ 0.00 10
$ 2,484.00 $ 0.00 10
$ 2,484.00 $ 0.00 03
$ 18,962.35 $ 0.00 04
$ 27,600.00 $ 0.00 22
$ 12,196.90 $ 0.00 03
$ 12,196.90 $ 0.00 03
$ 12,196.90 $ 0.00 04
$ 12,196.90 $ 0.00 06
$ 12,196.90 $ 0.00 03
$ 27,140.00 $ 0.00 24
$ 27,140.00 $ 0.00 24
$ 27,140.00 $ 0.00 24
$ 27,140.00 $ 0.00 24
$ 27,140.00 $ 0.00 24
$ 27,140.00 $ 0.00 24
$ 3,317.75 $ 0.00 10
$ 3,317.75 $ 0.00 03
$ 2,903.75 $ 0.00 03
$ 2,903.75 $ 0.00 03
$ 2,903.75 $ 0.00 03
$ 12,085.35 $ 0.00 03
$ 12,085.35 $ 0.00 18
$ 1,880.25 $ 0.00 24
$ 9,105.70 $ 0.00 03
$ 9,105.70 $ 0.00 37
$ 9,105.70 $ 0.00 18
$ 9,105.70 $ 0.00 03
$ 9,105.70 $ 0.00 03
$ 9,105.70 $ 0.00 03
$ 9,105.70 $ 0.00 03
$ 9,105.70 $ 0.00 03
$ 9,105.70 $ 0.00 03
$ 9,105.70 $ 0.00 22
$ 429.99 $ 0.00 03
$ 6,836.75 $ 0.00 10
$ 1,840.00 $ 0.00 10
$ 373,513.54 $ 0.00 22
$ 2,903.75 $ 0.00 22
$ 1,055.01 $ 0.00 06
$ 2,000.00 $ 0.00 24
$ 2,852.00 $ 0.00 22
$ 8,740.00 $ 0.00 06
$ 4,692.00 $ 0.00 03
$ 7,820.00 $ 0.00 03
$ 9,430.00 $ 0.00 03
$ 20,132.48 $ 0.00 03
$ 5,290.00 $ 0.00 22
$ 12,362.50 $ 0.00 22
$ 7,417.50 $ 0.00 22
$ 7,417.50 $ 0.00 22
$ 7,417.50 $ 0.00 22
$ 6,923.00 $ 0.00 22
$ 1,921.65 $ 0.00 22
$ 1,921.65 $ 0.00 22
$ 9,522.00 $ 0.00 22
$ 12,420.00 $ 0.00 22
$ 549.00 $ 0.00 04
$ 549.00 $ 0.00 03
$ 1.00 $ 0.00 22
$ 399.00 $ 0.00 03
$ 399.00 $ 0.00 06
$ 1,199.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 429.00 $ 0.00 03
$ 1,649.00 $ 0.00 03
$ 719.00 $ 0.00 10
$ 488.99 $ 0.00 22
$ 1,199.00 $ 0.00 18
$ 1,199.00 $ 0.00 03
$ 1,649.00 $ 0.00 03
$ 1,649.00 $ 0.00 03
$ 1,649.00 $ 0.00 03
$ 11,316.00 $ 0.00 03
$ 11,316.00 $ 0.00 03
$ 3,849.97 $ 0.00 03
$ 3,849.97 $ 0.00 04
$ 14,875.00 $ 0.00 03
$ 14,424.00 $ 0.00 03
$ 14,424.00 $ 0.00 03
$ 8,510.00 $ 0.00 22
$ 14,835.00 $ 0.00 22
$ 1,598.50 $ 0.00 22
$ 4,366.00 $ 0.00 22
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 9,771.55 $ 0.00 03
$ 2,585.20 $ 0.00 10
$ 24,840.00 $ 0.00 22
$ 10,600.00 $ 0.00 22
$ 23,600.00 $ 0.00 22
$ 1,200.00 $ 0.00 22
$ 11,830.05 $ 0.00 22
$ 4,625.30 $ 0.00 22
$ 4,625.30 $ 0.00 22
$ 2,308.05 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 03
$ 5,347.50 $ 0.00 03
$ 2,645.00 $ 0.00 03
$ 393.00 $ 0.00 22
$ 393.00 $ 0.00 22
$ 393.00 $ 0.00 22
$ 393.00 $ 0.00 22
$ 393.00 $ 0.00 22
$ 249.00 $ 0.00 22
$ 249.00 $ 0.00 22
$ 249.00 $ 0.00 22
$ 249.00 $ 0.00 22
$ 279.98 $ 0.00 22
$ 741.75 $ 0.00 22
$ 741.75 $ 0.00 22
$ 741.75 $ 0.00 22
$ 741.75 $ 0.00 22
$ 300,000.00 $ 0.00 22
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 18
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 04
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 18
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 06
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 9,159.00 $ 0.00 03
$ 17,767.50 $ 0.00 22
$ 17,767.50 $ 0.00 03
$ 17,767.50 $ 0.00 03
$ 17,767.50 $ 0.00 37
$ 17,767.50 $ 0.00 10
$ 17,767.50 $ 0.00 06
$ 1,490.00 $ 0.00 22
$ 9,890.00 $ 0.00 22
$ 109,227.00 $ 0.00 22
$ 1,858.00 $ 0.00 06
$ 6,325.00 $ 0.00 18
$ 2,113.12 $ 0.00 22
$ 2,113.13 $ 0.00 22
$ 2,113.13 $ 0.00 22
$ 1.00 $ 0.00 18
$ 1.00 $ 0.00 06
$ 1.00 $ 0.00 06
$ 7,360.00 $ 0.00 22
$ 7,360.00 $ 0.00 22
$ 5,790.25 $ 0.00 06
$ 3,784.08 $ 0.00 18
$ 3,784.08 $ 0.00 06
$ 999.00 $ 0.00 18
$ 2,829.00 $ 0.00 18
$ 1,479.00 $ 0.00 18
$ 8,863.91 $ 0.00 03
$ 395.00 $ 0.00 06
$ 1,590.00 $ 0.00 06
$ 1,799.00 $ 0.00 06
$ 953.69 $ 0.00 22
$ 953.69 $ 0.00 22
$ 953.69 $ 0.00 22
$ 953.69 $ 0.00 22
$ 953.71 $ 0.00 22
$ 2,677.28 $ 0.00 03
$ 28,988.40 $ 0.00 03
$ 1,450.00 $ 0.00 18
$ 1,450.00 $ 0.00 10
$ 1,450.00 $ 0.00 03
$ 339.00 $ 0.00 22
$ 339.00 $ 0.00 06
$ 339.00 $ 0.00 10
$ 339.00 $ 0.00 06
$ 339.00 $ 0.00 06
$ 339.00 $ 0.00 06
$ 339.00 $ 0.00 37
$ 339.00 $ 0.00 18
$ 2,350.00 $ 0.00 36
$ 2,350.00 $ 0.00 15
$ 3,900.00 $ 0.00 18
$ 2,350.00 $ 0.00 10
$ 13,746.00 $ 0.00 22
$ 2,749.20 $ 0.00 22
$ 11,913.20 $ 0.00 22
$ 14,662.40 $ 0.00 22
$ 14,662.40 $ 0.00 22
$ 16,037.00 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 226.20 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 498.80 $ 0.00 22
$ 15,750.00 $ 0.00 37
$ 13,400.00 $ 0.00 06
$ 5,000.00 $ 0.00 03
$ 13,500.00 $ 0.00 10
$ 13,500.00 $ 0.00 03
$ 1.00 $ 0.00 03
$ 8,120.00 $ 0.00 22
$ 8,120.00 $ 0.00 22
$ 3,712.00 $ 0.00 22
$ 3,712.00 $ 0.00 22
$ 3,712.00 $ 0.00 22
$ 3,712.00 $ 0.00 22
$ 8,700.00 $ 0.00 22
$ 8,700.00 $ 0.00 22
$ 8,700.00 $ 0.00 22
$ 8,700.00 $ 0.00 22
$ 279,950.17 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 1,148.40 $ 0.00 22
$ 11,213.48 $ 0.00 22
$ 11,213.48 $ 0.00 22
$ 518,752.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 04
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 949.00 $ 0.00 10
$ 4,234.00 $ 0.00 10
$ 1,439.56 $ 0.00 18
$ 3,500.00 $ 0.00 03
$ 1,439.56 $ 0.00 18
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 0.00 $ 0.00 03
$ 14,407.20 $ 0.00 03
$ 1,439.56 $ 0.00 18
$ 309,604.00 $ 0.00 22
$ 156,600.00 $ 0.00 22
$ 156,600.00 $ 0.00 22
$ 4,999.00 $ 0.00 03
$ 4,999.00 $ 0.00 06
$ 4,999.00 $ 0.00 03
$ 4,999.00 $ 0.00 03
$ 4,998.98 $ 0.00 03
$ 10,000.00 $ 0.00 22
$ 10,000.00 $ 0.00 22
$ 2,000.00 $ 0.00 22
$ 10,000.00 $ 0.00 22
$ 41,400.00 $ 0.00 22
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 5,492.60 $ 0.00 03
$ 3,695.00 $ 0.00 22
$ 12,035.00 $ 0.00 22
$ 22,401.00 $ 0.00 22
$ 3,506.00 $ 0.00 22
$ 1,575.00 $ 0.00 22
$ 1,575.00 $ 0.00 22
$ 5,018.00 $ 0.00 22
$ 1,630.00 $ 0.00 22
$ 3,818.63 $ 0.00 22
$ 4,779.57 $ 0.00 22
$ 5,112.00 $ 0.00 22
$ 5,112.00 $ 0.00 22
$ 3,653.00 $ 0.00 22
$ 3,864.00 $ 0.00 22
$ 9,348.09 $ 0.00 22
$ 9,348.09 $ 0.00 22
$ 9,949.32 $ 0.00 22
$ 8,148.13 $ 0.00 22
$ 5,748.09 $ 0.00 22
$ 14,748.09 $ 0.00 22
$ 17,148.13 $ 0.00 22
$ 11,148.10 $ 0.00 22
$ 6,348.12 $ 0.00 22
$ 10,548.07 $ 0.00 22
$ 10,548.07 $ 0.00 22
$ 15,948.07 $ 0.00 22
$ 12,348.07 $ 0.00 22
$ 12,948.08 $ 0.00 22
$ 5,388.07 $ 0.00 22
$ 5,148.17 $ 0.00 22
$ 5,148.17 $ 0.00 22
$ 14,748.09 $ 0.00 22
$ 6,348.12 $ 0.00 22
$ 8,508.14 $ 0.00 22
$ 10,548.07 $ 0.00 22
$ 16,548.10 $ 0.00 22
$ 3,348.07 $ 0.00 22
$ 10,548.07 $ 0.00 22
$ 10,348.11 $ 0.00 22
$ 8,148.13 $ 0.00 22
$ 3,708.17 $ 0.00 22
$ 11,148.10 $ 0.00 22
$ 2,989.32 $ 0.00 22
$ 2,989.32 $ 0.00 22
$ 2,989.32 $ 0.00 22
$ 11,148.10 $ 0.00 22
$ 10,548.07 $ 0.00 22
$ 18,348.11 $ 0.00 22
$ 15,348.15 $ 0.00 22
$ 12,348.07 $ 0.00 22
$ 8,148.13 $ 0.00 22
$ 11,748.13 $ 0.00 22
$ 3,108.13 $ 0.00 22
$ 3,108.13 $ 0.00 22
$ 11,748.13 $ 0.00 22
$ 9,044.57 $ 0.00 22
$ 9,044.57 $ 0.00 22
$ 9,044.57 $ 0.00 22
$ 9,044.57 $ 0.00 22
$ 9,044.57 $ 0.00 22
$ 9,044.57 $ 0.00 22
$ 9,044.57 $ 0.00 22
$ 12,133.60 $ 0.00 22
$ 8,908.80 $ 0.00 22
$ 1,368.80 $ 0.00 22
$ 12,910.80 $ 0.00 22
$ 3,445.20 $ 0.00 22
$ 7,331.20 $ 0.00 22
$ 15,462.80 $ 0.00 22
$ 3,584.40 $ 0.00 22
$ 3,503.20 $ 0.00 22
$ 13,079.00 $ 0.00 22
$ 18,971.80 $ 0.00 22
$ 2,784.00 $ 0.00 22
$ 2,784.00 $ 0.00 22
$ 2,784.00 $ 0.00 22
$ 45,820.00 $ 0.00 22
$ 2,126.28 $ 0.00 22
$ 30,951.12 $ 0.00 22
$ 11,431.80 $ 0.00 22
$ 4,292.00 $ 0.00 22
$ 4,292.00 $ 0.00 22
$ 118,206.32 $ 0.00 22
$ 11,385.40 $ 0.00 22
$ 19,476.40 $ 0.00 22
$ 23,280.04 $ 0.00 22
$ 23,967.92 $ 0.00 22
$ 68,668.52 $ 0.00 22
$ 4,102.92 $ 0.00 22
$ 8,252.24 $ 0.00 22
$ 6,694.36 $ 0.00 22
$ 6,694.36 $ 0.00 22
$ 37,453.01 $ 0.00 22
$ 9,256.80 $ 0.00 22
$ 6,008.80 $ 0.00 22
$ 3,190.00 $ 0.00 22
$ 1,999.00 $ 0.00 24
$ 5,800.00 $ 0.00 10
$ 719.20 $ 0.00 18
$ 899.00 $ 0.00 18
$ 124,248.76 $ 0.00 22
$ 10,284.98 $ 0.00 22
$ 3,236.40 $ 0.00 06
$ 1,425.64 $ 0.00 03
$ 1,425.64 $ 0.00 03
$ 1,425.64 $ 0.00 03
$ 1,425.64 $ 0.00 18
$ 1.00 $ 0.00 06
$ 1.00 $ 0.00 21
$ 16,495.20 $ 0.00 22
$ 6,480.25 $ 0.00 22
$ 5,300.00 $ 0.00 37
$ 5,300.00 $ 0.00 03
$ 5,300.00 $ 0.00 03
$ 5,300.00 $ 0.00 10
$ 2,080.00 $ 0.00 03
$ 2,080.00 $ 0.00 03
$ 2,080.00 $ 0.00 03
$ 2,080.00 $ 0.00 03
$ 6,793.00 $ 0.00 18
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 04
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 285.36 $ 0.00 22
$ 809.68 $ 0.00 22
$ 809.68 $ 0.00 22
$ 1,450.00 $ 0.00 22
$ 1,450.00 $ 0.00 22
$ 1,450.00 $ 0.00 04
$ 1,450.00 $ 0.00 04
$ 1,450.00 $ 0.00 04
$ 1,450.00 $ 0.00 04
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 440.80 $ 0.00 22
$ 875.00 $ 0.00 04
$ 471.50 $ 0.00 03
$ 471.50 $ 0.00 03
$ 471.50 $ 0.00 06
$ 471.50 $ 0.00 06
$ 471.50 $ 0.00 18
$ 1.00 $ 0.00 06
$ 875.00 $ 0.00 03
$ 391.00 $ 0.00 06
$ 1,374.60 $ 0.00 22
$ 10,560.00 $ 0.00 22
$ 10,560.00 $ 0.00 22
$ 8,450.00 $ 0.00 22
$ 8,450.00 $ 0.00 22
$ 24,840.00 $ 0.00 22
$ 1,200.00 $ 0.00 22
$ 1,200.00 $ 0.00 22
$ 1,490.00 $ 0.00 22
$ 1,490.00 $ 0.00 22
$ 1,490.00 $ 0.00 22
$ 632.50 $ 0.00 24
$ 2,029.20 $ 0.00 10
$ 62,997.00 $ 0.00 10
$ 1,067.25 $ 0.00 10
$ 1,067.25 $ 0.00 06
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 37
$ 574.20 $ 0.00 03
$ 574.20 $ 0.00 04
$ 5,930.00 $ 0.00 18
$ 11,136.00 $ 0.00 22
$ 83,650.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 0.00 $ 0.00 22
$ 573,999.55 $ 0.00 22
$ 6,559.00 $ 0.00 03
$ 2,702.80 $ 0.00 22
$ 2,702.80 $ 0.00 22
$ 9,974.84 $ 0.00 22
$ 3,132.00 $ 0.00 22
$ 3,132.00 $ 0.00 22
$ 22,508.64 $ 0.00 22
$ 3,865.12 $ 0.00 22
$ 2,610.00 $ 0.00 22
$ 6,025.04 $ 0.00 22
$ 5,797.68 $ 0.00 22
$ 7,888.00 $ 0.00 22
$ 21,485.52 $ 0.00 22
$ 11,417.88 $ 0.00 22
$ 24,100.16 $ 0.00 22
$ 10,370.40 $ 0.00 10
$ 10,370.40 $ 0.00 18
$ 10,370.40 $ 0.00 06
$ 10,370.40 $ 0.00 22
$ 15,138.00 $ 0.00 22
$ 10,092.00 $ 0.00 22
$ 2,552.00 $ 0.00 18
$ 174.56 $ 0.00 04
$ 875.00 $ 0.00 37
$ 875.00 $ 0.00 03
$ 414.00 $ 0.00 37
$ 247.25 $ 0.00 22
$ 247.25 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 423.40 $ 0.00 22
$ 6,860.00 $ 0.00 01
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 10,892.40 $ 0.00 03
$ 3,135.89 $ 0.00 01
$ 5,277.25 $ 0.00 01
$ 11,136.00 $ 0.00 22
$ 1,102.00 $ 0.00 03
$ 1,102.00 $ 0.00 22
$ 1,102.00 $ 0.00 22
$ 1,102.00 $ 0.00 22
$ 1,102.00 $ 0.00 22
$ 1,102.00 $ 0.00 22
$ 1,102.00 $ 0.00 03
$ 1,102.00 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 574.20 $ 0.00 22
$ 3,468.40 $ 0.00 18
$ 3,468.40 $ 0.00 06
$ 3,128.00 $ 0.00 22
$ 3,200.00 $ 0.00 03
$ 1,850.00 $ 0.00 03
$ 290.00 $ 0.00 03
$ 290.00 $ 0.00 03
$ 940.00 $ 0.00 03
$ 230.00 $ 0.00 03
$ 9,105.70 $ 0.00 03
$ 3,277.50 $ 0.00 03
$ 1,612.40 $ 0.00 24
$ 29,400.00 $ 0.00 22
$ 3,886.00 $ 0.00 22
$ 3,886.00 $ 0.00 22
$ 3,886.00 $ 0.00 22
$ 3,886.00 $ 0.00 22
$ 3,886.00 $ 0.00 22
$ 1,308.97 $ 0.00 22
$ 1,308.97 $ 0.00 22
$ 1,308.97 $ 0.00 22
$ 1,308.96 $ 0.00 22
$ 988.71 $ 0.00 22
$ 988.71 $ 0.00 22
$ 988.71 $ 0.00 22
$ 988.72 $ 0.00 22
$ 988.72 $ 0.00 22
$ 1,351.19 $ 0.00 22
$ 1,351.19 $ 0.00 22
$ 1,351.19 $ 0.00 22
$ 1,351.19 $ 0.00 22
$ 1,351.20 $ 0.00 22
$ 960.48 $ 0.00 22
$ 960.48 $ 0.00 22
$ 960.48 $ 0.00 22
$ 960.48 $ 0.00 22
$ 960.48 $ 0.00 22
$ 4,998.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 498.00 $ 0.00 22
$ 7,199.22 $ 0.00 01
$ 7,199.22 $ 0.00 10
$ 7,199.22 $ 0.00 10
$ 7,199.22 $ 0.00 06
$ 1,716.80 $ 0.00 03
$ 3,700.40 $ 0.00 03
$ 8,114.20 $ 0.00 18
$ 3,474.20 $ 0.00 10
$ 3,474.20 $ 0.00 06
$ 3,474.20 $ 0.00 22
$ 3,474.20 $ 0.00 18
$ 15,925.87 $ 0.00 22
$ 10,617.25 $ 0.00 22
$ 8,500.00 $ 0.00 03
$ 513,815.96 $ 0.00 22
$ 201,493.22 $ 0.00 22
$ 8,124.64 $ 0.00 03
$ 8,124.64 $ 0.00 03
$ 13,340.00 $ 0.00 03
$ 13,340.00 $ 0.00 03
$ 13,340.00 $ 0.00 03
$ 13,340.00 $ 0.00 03
$ 13,340.00 $ 0.00 03
$ 118,000.00 $ 0.00 22
$ 118,000.00 $ 0.00 22
$ 118,000.00 $ 0.00 22
$ 118,000.00 $ 0.00 22
$ 118,000.00 $ 0.00 22
$ 118,000.00 $ 0.00 22
$ 12,168.40 $ 0.00 10
$ 5,221.16 $ 0.00 22
10,615,918.67 ACTIVOS
280,815.04 STOCK
400.00 ptmo SACONALEP
404,009.75 BIBLIOTECA
11,301,143.46 TOTAL
MARBETE AREA CODIGO CLAVECONTABLE GRUPO CANTIDAD DESCRIPCION VIA
COPAS
20520001 26 28 124202 NN 7 CENICEROS
COÑAQUER BM
20520002 26 28 124202 NN 12 AS
COPAS BM
COPAS
COPAS
20520003 26 28 124202 NN 2 PARA
PARA AGUA BM
PARA
COPAS
20520004 26 28 124202 NN 16 CERVEZA
COGÑAC BM
PARA
20520005 26 28 124202 NN 20 CHICO
CHAMPAGN BM
COPAS
20520006 26 28 124202 NN 29 EPARA BM
COPAS
20520007 26 28 124202 NN 12 MALTEADA
PARA BM
COPAS
20520008 26 28 124202 NN 42 POSTRE
PARA VINO BM
20520009 26 28 124202 NN 11 TINTO
COPAS BM
20520010 26 28 124202 NN 78 TULIPAN BM
20520011 26 28 124202 NN 1 CHAIRA BM
CHAROLAS
20520012 26 28 124202 NN 50 CHALUPAS
CHICAS DE BM
CHAROLAS
20520013 26 28 124202 NN 7 DE
METAL BM
CHINOS
20520014 26 28 124202 NN 6 PLASTICO
(COLADORE BM
20520015 26 28 124202 NN 2 S DE METAL) BM
20520016 26 28 124202 NN 16 FLANERAS BM
INFIERNILLO
20520017 26 28 124202 NN 5 MOLDES
HIELERAS
(PARA BM
20520018 26 28 124202 NN 3 PARA
FLAMEAR)
JARRA DE BM
GELATINA
20520019 26 28 124202 NN 1 VIDRIO
DE 02 LTS. BM
MOLDES
MOLDES
20520020 26 28 124202 NN 7 METAL
PARA PAN BM
PARA
MOLDESPANDE
20520021 26 28 124202 NN 10 CHICOS
CUADRADO BM
ROSCA DE
20520022 26 28 124202 NN 3 MOLES
GRANDE
PARA PAN BM
ROSCA
MOLDES DE
20520023 26 28 124202 NN 8 CHICOS
PARA PAN BM
ROSCA
20520024 26 28 124202 NN 2 PLATOS
GRANDES
PARA PAN BM
FUENTE
PLATOS
20520025 26 28 124202 NN 3 CERAMICA
MEDIANOS BM
FUENTE DE
20520026 26 28 124202 NN 8 PLATOS
MEDIANO
BARRO BM
FUENTE
20520027 26 28 124202 NN 3 GRANDE
PLASTICO BM
20520028 26 28 124202 NN 7 MEDIANO BM
TARROS
20520029 26 28 124202 NN 13 CERVECERO
TAPADERAS BM
20520030 26 28 124202 NN 9 SVASOS 08 BM
20520031 26 28 124202 NN 43 ONZAS
VASOS DE BM
20520032 26 28 124202 NN 11 10 ONZAS
VASOS HIGH BM
20520033 26 28 124202 NN 3 VASOS
BALL PARA BM
20520034 26 28 124202 NN 25 JUGO
VINAGRERA BM
AGUJAS
20520035 26 28 124202 NN 8 SPARA BM
20520036 26 28 124202 NN BURROS
13 BROCHETA BM
APLANADOR
(TRIPIE
20520037 26 28 124202 NN 4 CANASTAS
DE FRIJOLES
PARA BM
DE
20520038 26 28 124202 NN 3 HIELERAS)
PLASTICO BM
20520039 26 28 124202 NN 14 PARA MASA BM
COLADOR
COLADORES
20520040 26 28 124202 NN 1 DE
DE METAL BM
20520041 26 28 124202 NN 4 CUCHARA
PLASTICO BM
COMALES
PARA
20520042 26 28 124202 NN 2 REDONDOS
ENSALADA BM
CUCHARAS
20520043 26 28 124202 NN 2 DE
DE MADERA
COCINA BM
20520044 26 28 124202 NN 24 DE METAL BM
CUCHARAS
DE
CUCHARAS
PLASTICO
DE
20520045 26 28 124202 NN 1 CUCHARILLA
DE COCINA BM
PRESENTACI
S DE BAR
20520046 26 28 124202 NN 79 ON
(AGITADORE BM
CUCHARON
20520047 26 28 124202 NN 2 S)
ES DE BM
CUCHARON
20520048 26 28 124202 NN 3 METAL
ES DE BM
20520049 26 28 124202 NN 2 PLASTICO
CUCHILLOS BM
20520050 26 28 124202 NN 28 DE COCINA BM
CUCHILLOS
20520051 26 28 124202 NN 24 DE SIERRA BM
ENSALADER
20520052 26 28 124202 NN 6 AS
ESPATULA BM
20520053 26 28 124202 NN 1 DE METAL BM
ESPATULAS
EXPRIMIDO
20520054 26 28 124202 NN 1 DE
RESMADERA
DE DE BM
BATIDOR
20520055 26 28 124202 NN 6 LIMON
HUEVOS(GL BM
20520056 26 28 124202 NN 5 OBOS)
PALAS DE BM
20520057 26 28 124202 NN 13 METAL
PANQUELER BM
PINZAS DE
20520058 26 28 124202 NN 11 PLASTICO
AS BM
PINZAS
20520059 26 28 124202 NN 2 PARA
PARA HIELO BM
PAN
20520060 26 28 124202 NN 1 DE METAL BM
RASPADOR
20520061 26 28 124202 NN 1 DE HIELO BM
20520062 26 28 124202 NN 22 RODILLOS
SARTENES BM
TABLAS
20520063 26 28 124202 NN 8 PARA
CHICOSPICAR BM
SARTENES
20520064 26 28 124202 NN (DE
3 GRANDES BM
SARTENES
MADERA Y
20520065 26 28 124202 NN TENEDORES
6 MEDIANOS
DE ACRILICO BM
PARA
20520066 26 28 124202 NN 8 TRINCHES
05 Y 03).
ENSALADA BM
TENEDORES
20520067 26 28 124202 NN 5 (TENEDORES
DE MADERA
PARA BM
GRANDES
20520068 26 28 124202 NN 9 PESCADO
PARA ASAR BM
20520069 26 28 124202 NN 2 CARNE)
ASPAS PARA BM
20520070 26 28 124202 NN 2 AZUCARERA
LICUADORA BM
20520071 26 28 124202 NN 2S BM
CORTADORE
20520074 26 28 124202 NN 9 CAFETERAS
S PARA BM
20520075 26 28 124202 NN 95 GALLETAS BM
20520076 26 28 124202 NN 2 CUCHARAS
CREMERAS BM
CUCHARAS
20520077 26 28 124202 NN 58 CUCHILLOS
CAFETERAS
PARA BM
PARA
20520078 26 28 124202 NN 1 CUCHILLOS
POSTRE
MANTEQUIL BM
CUCHILLOS
DE
20520079 26 28 124202 NN 21 LA
PARA BM
PRESENTACI
20520080 26 28 124202 NN 19 ON
PESCADO BM
20520081 26 28 124202 NN 150 (LOCKER)
CHAROLAS BM
20520082 26 28 124202 NN 11 DUYAS CON BM
DE METAL
MANGA
20520083 26 28 124202 NN 8 DUYAS
PARA BM
ESPATULAS
20520084 26 28 124202 NN 6 REPOSTERIA
DE BM
EXPRIMIDO
20520085 26 28 124202 NN 13 PLASTICO
RES DE DE BM
JARRAS
20520086 26 28 124202 NN 2 NARANJA
ACERO BM
20520087 26 28 124202 NN CHAROLA
6 INOXIDABLE BM
JERINGAS
(LAMINA
20520088 26 28 124202 NN 4 PARA
DE BETUN BM
LAMINAS
20520089 26 28 124202 NN 5 HORNEAR)
REDONDAS BM
20520090 26 28 124202 NN 5 PARA PIZZA BM
20520091 26 28 124202 NN 26 MISERABLES BM
MOLCAJETE
20520092 26 28 124202 NN 6 CON BOLA BM
MOLCAJETE
VAJILLA
20520093 26 28 124202 NN 1 SIN BOLA
SANTA BM
20520094 26 28 124202 NN 1 ANITA BM
PLATOS
20520095 26 28 124202 NN 4 PALILLERAS
COMPOTER BM
20520096 26 28 124202 NN 12 OS CAFES
PLATOS BM
20520097 26 28 124202 NN 44 ARROCEROS BM
REFRACTARI
20520098 26 28 124202 NN 10 TENEDORES
RAYADORES
O BM
DEPYR-O-
20520099 26 28 124202 NN 1 REY
PRESENTACI BM
TENEDORES
TENEDORES
20520100 26 28 124202 NN 75 ON
PARA BM
DE METAL
20520101 26 28 124202 NN 28 CARNE
PARA BM
20520102 26 28 124202 NN 5 ENSALADA
TENEDORES BM
APLANADOR
20520103 26 28 124202 NN 6 PARA
PARA FRUTA BM
20520104 26 28 124202 NN 1 BOWL
CARNE
BOWL
DE BM
ACERO
BOWL DE
20520105 26 28 124202 NN 1 INOXIDABLE
CHICO BM
ACERO
20520106 26 28 124202 NN 1 CHICO
INOXIDABLE BM
20520107 26 28 124202 NN 1 GRANDE
BOWL BM
20520108 26 28 124202 NN 1 MEDIANO BM
20520109 26 28 124202 NN 11 CHAROLA
CACEROLAS
CANASTAS BM
DE
20520110 26 28 124202 NN 8 PARA
PLASTICO BM
VINO
20520111 26 28 124202 NN 6 GRANDES BM
20520112 26 28 124202 NN 6 OLLAS BM
20520113 26 28 124202 NN 5 PANERAS
PIMIENTER BM
20520114 26 28 124202 NN 6 OS
PLATOS BM
PLATOS
20520115 26 28 124202 NN 17 BASE
BASE FLOR BM
20520116 26 28 124202 NN 15 PLATOS
REDONDOS
PLATOS BM
PLATOS
FUENTE
20520117 26 28 124202 NN 23 COMPOTER
CERO BM
CERAMICO
20520118 26 28 124202 NN 27 OS
CHICOS BM
PLATOS
20520119 26 28 124202 NN 9 (PLASTICO)
MANTEQUIL BM
20520120 26 28 124202 NN 10 LEROS
PLATOS BM
PLATOS
20520121 26 28 124202 NN 12 POSTRE
PARA SOPA BM
PLATOS
20520122 26 28 124202 NN 77 PLATOS
BLANCOS
POSTRE BM
TRINCHE
PLATOS
20520123 26 28 124202 NN 50 CAFÉ
CERÁMICA BM
TRINCHE
PLATOS
20520124 26 28 124202 NN 6 PLATOS
CHICOS
CERÁMICA BM
TRINCHE
TRINCHE DE
20520125 26 28 124202 NN 58 CERÁMICA
GRANDES BM
PLASTICO
20520126 26 28 124202 NN 38 MEDIANOS
MEDIANOS BM
20520127 26 28 124202 NN 19 CAFÉ BM
20520128 26 28 124202 NN 8 SALEROS BM
20520129 26 28 124202 NN 6 SALSERAS BM
20520130 26 28 124202 NN 6 SOPERAS
TAZAS BM
20520131 26 28 124202 NN 81 BLANCAS
TAZAS BM
COPA PARA
20520132 26 28 124202 NN 5 CAFÉS
BRANDY 09 BM
20520133 26 28 124202 NN 19 ARROCERAS
ONZAS BM
20520134 26 28 124202 NN 1 CON
CABRILLAS BM
TAPA
20520135 26 28 124202 NN 5 CROMADAS
CABRILLAS BM
20520136 26 28 124202 NN 1 DE MADERA BM
CAFETERAS
DE ACERO
20520137 26 28 124202 NN 6 INOXIDABLE
CAMPANA BM
20520138 26 28 124202 NN 16 PARA
CAZUELAS PLATO BM
20520139 26 28 124202 NN 6 DE BARRO BM
20520140 26 28 124202 NN 2 COMAL
COPAS BM
20520141 26 28 124202 NN 24 PARA SODA BM
20520142 26 28 124202 NN 1 PAELLERA
PLATOS
MARTILLO BM
20520143 26 28 124202 NN 34 DE
PASTELEROS
BOLA DE BM
DESARMAD
20520144 26 28 124202 NN 3 454 GRS.
SHIFFERS 5/16" BM
TORTILLERA
ORES
MARCA
LLAVE
20520145 26 28 124202 NN 4X 10" TIPO
SPROTO NO. BM
STILLSON
MARTILLO
MARCA DE
20520146 24 17 124202 NN 2 SOPLETE
1316-P
302BOLA
DE MM DE BM
DE
GREAT NECK
20520147 24 17 124202 NN 1 GASOLINA
MARCA
453
MODELOGRS. BM
MARCA
MARCA LIN-
20520148 24 17 124202 NN 4 61082
NEX DE 3/4 BM
PROTO-
LIMA
20520149 24 17 124202 NN 2 LIMA
DE
URREALT.PLANA
MOD BM
PLANA
BASTARDA
BASTARDA
20520150 24 17 124202 NN 2 8"
1316P
PINZA
SIN DE BM
DE 10"TIPO
20520151 24 17 124202 NN 3 LLAVE
PUNTA
MANGO
LLAVE
MARCA TIPO BM
STILLSON
LARGA
STILLSON
PINZA 6 DE
DE DE
20520152 24 17 124202 NN 1 NICHOLSON
10"
5/8" MARCA
CON BM
10" MARCA
ELECTRICIST
DOBLADOR
20520153 24 17 124202 NN 1 CORTE
DRAPER
DRAPER
A CON BM
A DE TUBO
LATERAL
20520154 24 17 124202 NN 2 CORTE
MOD
CONDUIT
DESARMAD17184 BM
MARCA
20520155 24 17 124202 NN 2 DIAGONAL
MARCA
OR
KLEIN
7
MOD. BM
BARRA
5/8" MARCA
20520156 24 17 124202 NN 8 REDONDA
D-206-6
KLEIN
PINZA PARA BM
MOD.
PUNTA
DESARMAD
20520157 24 17 124202 NN 1 CORTAR
2220-7
PLANA Y BM
OR
PELARDE CRUZ
PINZAS DE
20520158 24 17 124202 NN 2 TIJERAS
5/16"
1/4"
PINZA XXDE
410" BM
ALAMBRE
ELECTRICIST
20520159 24 17 124202 NN 1 PARA
1/4"
PUNTA
PINZA
A DE 8 DE
MARCA 9/16" BM
LAMINA
PLANA DE
168
ELECTRICIST
20520160 24 17 124202 NN 1 CORTE
VACO
CORTE BM
MM
A CON
LATERALMARCA
20520161 24 17 124202 NN 1 RECTO
KLEIN
CORTE MOD. BM
MARCA
TIJERA
PINZA PARA
20520162 24 17 124202 NN 1 KLEIN
305-6
LATERAL
PELADOR MODDE BM
LAMINA
PELADORA
7" MOD.
20520163 24 17 124202 NN 2 PINZA
D-201-8
AUTOMATIC
CORTE
AUTOMATIC
DE BM
22017
PUNTA
O PARA
20520164 24 17 124202 NN 2A RECTO
DE
MARCA
PLANA BM
ALAMBRE
ALAMBRE
20520165 24 17 124202 NN 5 MARCA
KLEIN
SIN MARCA BM
MARCA
CHANNELLO
20520166 24 17 124202 NN 6 DIAMON
NI MODELO BM
PLATOS
OK MOD.
20520167 24 17 124202 NN 3 PAQUETE
TYPE
SOPERO
326-G NUM
DIM 2 BM
DE
PAQUETE
BLANCO
20520168 24 17 124202 NN 4 LICUADORA
168 MM
HERRAMIEN
PLATOS BM
DE
CON
S OSTERIZER
20520169 24 17 124202 NN 1 BASE
TAS # 27
6 CM, BM
HERRAMIEN
DETALLES
DE 4
BLANCOS
20520170 25 18 124202 NN TAS # 7 DE BM
1 VELOCIDAD
AMARLLOS
CERAMICA
20520171 25 28 124202 NN 5 DE
ES
DOBLE AE
CERAMICA
20520172 42 28 124202 NN 43 HORNEADO
DOBLE DO
CUCHARAS
Conjunto de
20520173 42 28 124202 NN 27 HORNEADO
DE POSTRE
charolas de DO
CUCHARAS
20520174 42 28 124202 NN 20 TULIPAN
servicio,
SOPERAS DO
20520175 42 28 124202 NN piezas,
9 Charolas
TULIPAN de DO
TENEDORES
rectangulare
20520176 42 28 124202 NN servicio
8 Charolas
TULIPAN con
46 DO
de 35 x de
scorcho
20520177 42 28 124202 NN servicio
10 Charolas
cm. con
de DO
ovalada
corcho de
20520178 42 28 124202 NN servicio
8 redondas con
49 x 61 cm.
Charolas
corcho con de DO
de
20520179 42 28 124202 NN 1 servicio
37 cm.
redondas DO
corcho de
20520180 42 28 124202 NN 1 37 cm. de DO
redondas
20520181 42 28 124202 NN 8 49 cm. DO
Charolas de
servicio
Charolas con
de
Juego
corcho
Juego de
de
servicio
cacerolas con
rectangulare
cacerolas
corcho
20520182 42 28 124202 NN 10 budineras,
sJuego
de 44dex 59
budineras,
redondas de DO
piezas
piezas #28,
#30,
20520183 42 28 124202 NN 10 cacerolas
37 cm
capacidad
Juego DO
Juego de
capacidad de
20520184 42 28 124202 NN 2 budineras,
de 6.5
cacerolas
de 7.70de
cacerolas litros. DO
piezas
Juego
budineras, #32,
20520185 42 28 124202 NN 2 budineras,
litros.
capacidad
cacerolas DO
piezas
piezas #44,
#50,
20520186 42 28 124202 NN 2 budineras
de 10 litros.
capacidad , DO
capacidad
piezas
Sartenes #60,
20520187 42 28 124202 NN 4 Olla
de
para 24de
33litros.
24 DO
capacidad
Cheff,
20520188 42 28 124202 NN 4 cm.
Sartenes
litros.
Olla
para
de
56 26 DO
de
fabricados
diámetro,
Cheff,
cm.
Sartenesde
20520189 42 28 124202 NN 2 en
litrosaluminio DO
capacidad
fabricados
diámetro,
Cheff,
triple fuerte DO
20520190 42 28 124202 NN 8 en
11 litros.
aluminio
capacidad
fabricados
de 24 cm.
20520191 42 28 124202 NN 4 triple
de
en
de 14 fuerte
litros. DO
aluminio
de 24 cm.
20520192 42 28 124202 NN 4 triple
diámetro.
de
fuerte DO
de
Wok 26concm.
20520193 42 28 124202 NN 1 Conjunto
diámetro.
de de DO
teflón
tablas de
de 36
20520194 42 28 124202 NN 5 Conjunto
diámetro.
cm. de de DO
cocina
tablas de de DO
20520195 42 28 124202 NN 5 amarillas
diámetro.
Conjunto
cocina
tablas de de DO
20520196 42 28 124202 NN 3 Conjunto
para
amarillasaves.
cocina
20520197 42 28 124202 NN 1 tablas
para
Conjunto
verdes
Conjunto
de de DO
aves.
parade
cocina
20520198 42 28 124202 NN 4 tablas
vegetales.
Bowls
blancas
Conjunto
de DO
depara
de
cocina de
20520199 42 28 124202 NN 4 cocina,
frutas.
Bowls
azulesinox.
Conjunto de
para de DO
acero
20520200 42 28 124202 NN 4 cocina,
carnes.
Bowls
piezas
Conjunto dede DO
de de3
acero inox,
20520201 42 28 124202 NN 24 cocina,
Qt.
Bowls
piezas dede DO
de 3
acero inox,
20520202 42 28 124202 NN 1 cocina,
Qt.
piezas
de
de 5 DO
acero inox,
20520203 42 28 124202 NN 25 Coctelera
Qt.
Pinza
piezaspara
de
de 13 DO
acero
hielo, de
20520204 42 28 124202 NN 25 Qt.
inoxidable DO
acero
Pinza
Convoy parade
20520205 42 28 124202 NN 20 20 Oz.
inoxidable, DO
espagueti,
servicio
Pala para de
20520206 42 28 124202 NN 20 de
de
aceite6”.
acero yde DO
pastel,
20520207 42 28 124202 NN 20 acero
inoxidable.
vinagre, una DO
20520208 42 28 124202 NN 20 vinagrera,
inoxidable.
Salero
Azucarera de DO
una
cocina aceitera
con
20520209 42 28 124202 NN 8 Salero
con
yasa,
basetapa.
de DO
cocina dede sin
20520210 42 28 124202 NN 8 metal.
acero DO
asa,
Salero dede
20520211 42 28 124202 NN 16 acero
inoxidable. DO
Pimentero
mesa (vidrio
20520212 42 28 124202 NN 16 de mesa
inoxidable.
Cuchillo
y(vidrio
tapa de DO
para y
20520213 42 28 124202 NN 16 metal).
tapa de DO
deshuesar
Rallador de
20520214 42 28 124202 NN 16 metal).
(filetero/pes DO
queso,
Rallador dede
20520215 42 28 124202 NN 40 acero
cado). DO
queso, de
20520216 42 28 124202 NN 3 inoxidable.
acero DO
Juegos, de
20520217 42 28 124202 NN 1 inoxidable.
cucharas DO
20520218 42 28 124202 NN Colador
4 medidoras. DO de
malla dede
20520219 42 28 124202 NN 10 Colador
Pinzas.
acero de 16 DO
malla
Ranuradorde
20520220 42 28 124202 NN 5 Descorazon
cm.
acero
para de 20 DO
limón,
Decorador
ador de
20520221 42 28 124202 NN 5 de cm.
de acero
fruta DO
manzanas,
inoxidable,
20520222 42 28 124202 NN 8 (monador).
de acero DO
mango
Cucharones
20520223 42 28 124202 NN 8 polipropilen
inoxidable. DO
Cafeteras
soperos, de
20520224 42 28 124202 NN 8 cono.
acero DO
capacidad
20520225 42 28 124202 NN 10 inoxidable
para 24 DO
20520226 42 28 124202 NN 3 tazas. DO
Cafeteras
con
Cafeteras
capacidad
con
para 24
capacidad
20520227 42 28 124202 NN 1 tazas.
para 36 DO
20520228 42 28 124202 NN 4 tazas.
Cuchara DO
20520229 42 28 124202 NN 80 sopera.
Cuchara DO
20520230 42 28 124202 NN 80 cafetera.
Tenedor de DO
20520231 42 28 124202 NN 80 ensalada.
Tenedor de DO
20520232 42 28 124202 NN 80 mesa.
Cuchillo de DO
20520233 42 28 124202 NN 80 Cuchillo
mesa.
Cuchillo DO
botanero
20520234 42 28 124202 NN 80 filetero.
colonial DO
Cuchillo
20520235 42 28 124202 NN 40 (trinche).
para DO
Cuchillo
20520236 42 28 124202 NN 39 mantequilla
para DO
Vaso para
20520237 42 28 124202 NN 1 mantequilla
agua DO
Vaso 295 old f.
20520238 42 28 124202 NN 80 ml. / 10 oz.
pedrada 243 DO
20520239 42 28 124202 NN 80 ml.
Vaso / 8.2
paraoz. DO
Vaso
Copa para
para
20520240 42 28 124202 NN 80 cerveza
jugo 310360 ml. DO
agua 310
20520241 42 28 124202 NN 80 ml.
ml. / 12
/ 10.5oz. DO
Copa brandy
20520242 42 28 124202 NN 80 oz.coñac 150 DO
/Vaso
20520243 42 28 124202 NN 80 Tarro
ml. / 5Irish
tequilero oz.1 DO
Vaso
coffe 230
20520244 42 28 124202 NN 40 ½ oz.
tequilero 2 DO
ml. / 7.7 oz
20520245 42 28 124202 NN 40 Copa
oz.
(copa café DO
champaña
20520246 42 28 124202 NN 20 irlandés).
185 / 6.2 DO
Copaml. vino
20520247 42 28 124202 NN 80 oz.
blanco 150 DO
Copa
Tarro vino
20520248 42 28 124202 NN 80 ml.
tinto/ 5250
oz. DO
cervecero
20520249 42 28 124202 NN 80 Tarro
ml.
354 /ml. /oz.
8.5 12 DO
cervecero
20520250 42 28 124202 NN 40 oz.
475 ml. / 16 DO
Jarra
Jarra para
para
20520251 42 28 124202 NN 40 oz.
jugo DO
agua1.78con
20520252 42 28 124202 NN 40 pichel
ml. / 602.25
oz. DO
20520253 42 28 124202 NN 20 litros.
Plato sopero DO
20520254 42 28 124202 NN 80 de 23 pan
Plato cm. de DO
20520255 42 28 124202 NN 80 16 cm.
Plato DO
Plato pastel
20520256 42 28 124202 NN 80 trinche
de 20 cm. DO
Plato de
20520257 42 28 124202 NN 80 Tazón
26
trinche de DO
cm.
20520258 42 28 124202 NN 80 compota
27 cm.baseo DO
Plato
ensalada
20520259 42 28 124202 NN 80 de 32 cm.
(postre) de DO
20520260 42 28 124202 NN 80 Ensaladera
14 cm. DO
20520261 42 28 124202 NN 40 de
Ensaladera DO
23 cm.
20520262 42 28 124202 NN 40 de 27 cm. DO
Plato
Platónpasta
20520263 42 28 124202 NN 80 de 30 cm. DO
ovalado
Platón de
20520264 42 28 124202 NN 40 29 cm.
ovalado de DO
Platón
Platón
20520265 42 28 124202 NN 40 34 cm. de DO
ovalado
ovalado
Tazón
20520266 42 28 124202 NN 40 39 cm.
semihondo DO
consomé
Tazón
20520267 42 28 124202 NN 40 de
180 39cc.cm.
de DO
sopero 350
20520268 42 28 124202 NN 80 cc.
10 cm.
de 12 DO
Tazón cereal
20520269 42 28 124202 NN 80 Tazón
cm.
650 cc. de DO
pozolero
20520270 42 28 124202 NN 80 14
980cm.cc. de DO
20520271 42 28 124202 NN 80 16 cm. DO
Juegos,taza
BATERIA DE
yCOCINA
plato, DE
BATERIA
capacidad DE
ACERO
COCINA DE
20520272 42 28 124202 NN 80 BATERIA
230
Taza cc.
café
INOXIDABLEDE
de DO
Plato
ACERO
COCINA para
DE
20520273 42 28 124202 NN 24 ,MCA.
230
taza cc.BON
café
INOXIDABLE de DO
Plato
ACERO para
20520274 42 28 124202 NN 23 APPETIT
230
,MCA.
taza cc. (17
BON
café
INOXIDABLE de DO
PZAS.);CLAV
20520275 42 28 124202 NN 1 APPETIT
230
,MCA.
E: cc. (17
BON DO
PZAS.);CLAV
20520276 42 28 124202 NN 1 APPETIT
M50900001
E:
(17 DO
PZAS.);CLAV
20520277 42 28 124202 NN 1 M50900001
E: DO
20520278 42 28 124202 NN 1 M50900001 DO
CONTRATO DOCUMENTOREFERENCIAFECHASALIDA
FECHAENTRADA ESTADO SITUACION PLANTEL
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
S/N OTR S/N 31-Dec-01 31-Dec-01 B 1 205
OCBMII-014 S.A 33823 5-Nov-86 5-Nov-86 B 1 205
BMIIHM-72
BMIIHM- S.A 89196 18-Jul-89 18-Jul-89 B 1 205
137 S.A 88142 26-Jun-89 26-Jun-89 B 1 205
OCBMII-12
OCBM-II- S.A 29359 13-May-87 13-May-87 R 1 205
971 S.A 45029 31-Jul-87 31-Jul-87 B 1 205
BMIICM-145 S.A 73095 25-Oct-88 25-Oct-88 R 1 205
OCBMII-12 S.A 29357 13-May-86 13-May-86 B 1 205
BMIIHM-72 S.A 89196 18-Jul-89 18-Jul-89 B 1 205
BMIIHM-72 S.A 89196 18-Jul-89 18-Jul-89 B 1 205
BMIIHM-72 S.A 88897 18-Jul-89 18-Jul-89 R 1 205
OCBMII971 S.A 45030 31-Jul-87 31-Jul-87 R 1 205
OCBMII971 S.A 45030 31-Jul-87 31-Jul-87 R 1 205
BMIICA-150 S.A 41282 15-Jun-87 15-Jun-87 R 1 205
OCBMII-12 S.A 29358 13-May-86 13-May-86 R 1 205
OCBMII-971
BMIICM- S.A 45030 31-Jul-87 31-Jul-87 R 1 205
HM-068 S.A 36486 6-Jan-87 6-Jan-87 R 1 205
OCBMII-12 S.A 29359 13-May-86 13-May-86 R 1 205
OCBMII-971
BMCII-HM- S.A 45030 31-Jul-87 31-Jul-87 R 1 205
068 S.A 36486 6-Jan-87 6-Jan-87 R 1 205
OCBMII-971 S.A 45030 31-Jul-87 31-Jul-87 R 1 205
BMIIHM-72 S.A 88722 18-Jul-00 18-Jul-00 R 1 205
OCBMII-971 S.A 45030 31-Jul-87 31-Jul-87 R 1 205
BMIIHN-137 S.A 34104 7-Aug-91 7-Aug-91 B 1 205
CAS/22/99 S.A 221829 28-Jun-00 28-Jun-00 B 1 205
CAS-222/99 S.A 221836 28-Jun-00 28-Jun-00 B 1 205
S/C REM 143420 1-Aug-88 1-Aug-88 R 1 205
S/N OTR S/N 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
S/N OTR S/N 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
S/N OTR S/N 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
S/N OTR S/N 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
S/N OTR S/N 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 699 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 699 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 699 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 699 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 699 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 699 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 699 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2029 16-Oct-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2029 16-Oct-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2029 16-Oct-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2029 16-Oct-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2029 16-Oct-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2029 16-Oct-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 700 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 700 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 700 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 700 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 700 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 700 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 701 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 701 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 701 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 701 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 701 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 704 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 704 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 704 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 704 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 702 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2030 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2030 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2030 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
122/2012 FAC 703 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
120/2012 FAC A005 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2031 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
123/2012 FAC 2032 29-Aug-12 31-Oct-12 B 1 205
A0036/2013 FAC 0790 29-Apr-13 30-Apr-13 B 1 205
A0036/2013 FAC 0790 29-Apr-13 30-Apr-13 B 1 205
A0036/2013 FAC 0790 29-Apr-13 30-Apr-13 B 1 205
PUMN PUME ITMN ITME
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 25.91 $ 0.00 $ 25.91 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 1.64 $ 0.00 $ 3.28 $ 0.00
$ 20.56 $ 0.00 $ 20.56 $ 0.00
$ 6.86 $ 0.00 $ 27.44 $ 0.00
$ 9.91 $ 0.00 $ 19.82 $ 0.00
$ 6.19 $ 0.00 $ 12.38 $ 0.00
$ 9.68 $ 0.00 $ 29.04 $ 0.00
$ 1.74 $ 0.00 $ 1.74 $ 0.00
$ 15.59 $ 0.00 $ 15.59 $ 0.00
$ 15.59 $ 0.00 $ 31.18 $ 0.00
$ 545.09 $ 0.00 $ 1,090.18 $ 0.00
$ 6.90 $ 0.00 $ 55.20 $ 0.00
$ 7.45 $ 0.00 $ 7.45 $ 0.00
$ 11.34 $ 0.00 $ 22.68 $ 0.00
$ 0.51 $ 0.00 $ 0.51 $ 0.00
$ 12.87 $ 0.00 $ 12.87 $ 0.00
$ 3.45 $ 0.00 $ 3.45 $ 0.00
$ 1.24 $ 0.00 $ 1.24 $ 0.00
$ 7.75 $ 0.00 $ 15.50 $ 0.00
$ 3.45 $ 0.00 $ 6.90 $ 0.00
$ 7.14 $ 0.00 $ 35.70 $ 0.00
$ 8.55 $ 0.00 $ 51.30 $ 0.00
$ 22.55 $ 0.00 $ 67.65 $ 0.00
$ 18.06 $ 0.00 $ 72.24 $ 0.00
$ 42,844.86 $ 0.00 $ 42,844.86 $ 0.00
$ 29,937.16 $ 0.00 $ 29,937.16 $ 0.00
$ 166.00 $ 0.00 $ 830.00 $ 0.00
$ 1.00 $ 0.00 $ 43.00 $ 0.00
$ 1.00 $ 0.00 $ 27.00 $ 0.00
$ 1.00 $ 0.00 $ 20.00 $ 0.00
$ 1.00 $ 0.00 $ 9.00 $ 0.00
$ 1.00 $ 0.00 $ 8.00 $ 0.00
$ 102.08 $ 0.00 $ 1,020.80 $ 0.00
$ 180.96 $ 0.00 $ 1,447.68 $ 0.00
$ 83.76 $ 0.00 $ 83.76 $ 0.00
$ 83.78 $ 0.00 $ 83.78 $ 0.00
$ 113.68 $ 0.00 $ 909.44 $ 0.00
$ 214.60 $ 0.00 $ 2,146.00 $ 0.00
$ 100.80 $ 0.00 $ 1,008.04 $ 0.00
$ 315.00 $ 0.00 $ 630.00 $ 0.00
$ 255.00 $ 0.00 $ 510.00 $ 0.00
$ 399.00 $ 0.00 $ 798.00 $ 0.00
$ 766.00 $ 0.00 $ 3,064.00 $ 0.00
$ 966.00 $ 0.00 $ 3,864.00 $ 0.00
$ 1,557.00 $ 0.00 $ 3,114.00 $ 0.00
$ 539.40 $ 0.00 $ 4,315.20 $ 0.00
$ 563.76 $ 0.00 $ 2,255.04 $ 0.00
$ 173.71 $ 0.00 $ 694.84 $ 0.00
$ 173.62 $ 0.00 $ 173.62 $ 0.00
$ 207.06 $ 0.00 $ 1,035.30 $ 0.00
$ 690.20 $ 0.00 $ 3,451.00 $ 0.00
$ 215.62 $ 0.00 $ 646.86 $ 0.00
$ 215.69 $ 0.00 $ 215.69 $ 0.00
$ 215.62 $ 0.00 $ 862.48 $ 0.00
$ 215.62 $ 0.00 $ 862.48 $ 0.00
$ 215.62 $ 0.00 $ 862.48 $ 0.00
$ 32.48 $ 0.00 $ 779.52 $ 0.00
$ 32.41 $ 0.00 $ 32.41 $ 0.00
$ 51.04 $ 0.00 $ 1,276.00 $ 0.00
$ 96.08 $ 0.00 $ 2,402.07 $ 0.00
$ 161.82 $ 0.00 $ 3,236.40 $ 0.00
$ 25.52 $ 0.00 $ 510.40 $ 0.00
$ 35.84 $ 0.00 $ 716.88 $ 0.00
$ 82.24 $ 0.00 $ 1,644.88 $ 0.00
$ 22.62 $ 0.00 $ 180.96 $ 0.00
$ 171.68 $ 0.00 $ 1,373.44 $ 0.00
$ 60.32 $ 0.00 $ 965.12 $ 0.00
$ 45.82 $ 0.00 $ 733.12 $ 0.00
$ 20.30 $ 0.00 $ 324.80 $ 0.00
$ 21.46 $ 0.00 $ 343.36 $ 0.00
$ 105.56 $ 0.00 $ 4,222.40 $ 0.00
$ 106.72 $ 0.00 $ 320.16 $ 0.00
$ 107.27 $ 0.00 $ 107.27 $ 0.00
$ 42.92 $ 0.00 $ 171.68 $ 0.00
$ 48.14 $ 0.00 $ 481.40 $ 0.00
$ 57.42 $ 0.00 $ 287.10 $ 0.00
$ 66.12 $ 0.00 $ 330.60 $ 0.00
$ 26.68 $ 0.00 $ 213.44 $ 0.00
$ 62.64 $ 0.00 $ 501.12 $ 0.00
$ 104.28 $ 0.00 $ 834.27 $ 0.00
$ 95.12 $ 0.00 $ 951.20 $ 0.00
$ 4,481.87 $ 0.00 $ 13,445.61 $ 0.00
$ 4,480.92 $ 0.00 $ 4,480.92 $ 0.00
$ 5,518.12 $ 0.00 $ 22,072.48 $ 0.00
$ 10.56 $ 0.00 $ 844.48 $ 0.00
$ 8.93 $ 0.00 $ 714.56 $ 0.00
$ 9.13 $ 0.00 $ 730.34 $ 0.00
$ 9.11 $ 0.00 $ 728.48 $ 0.00
$ 19.60 $ 0.00 $ 1,568.32 $ 0.00
$ 37.12 $ 0.00 $ 2,969.60 $ 0.00
$ 16.12 $ 0.00 $ 644.96 $ 0.00
$ 16.24 $ 0.00 $ 633.36 $ 0.00
$ 15.90 $ 0.00 $ 15.90 $ 0.00
$ 5.82 $ 0.00 $ 465.86 $ 0.00
$ 17.40 $ 0.00 $ 1,392.00 $ 0.00
$ 5.80 $ 0.00 $ 464.00 $ 0.00
$ 11.60 $ 0.00 $ 928.00 $ 0.00
$ 20.88 $ 0.00 $ 1,670.40 $ 0.00
$ 20.88 $ 0.00 $ 1,670.40 $ 0.00
$ 3.31 $ 0.00 $ 132.24 $ 0.00
$ 3.48 $ 0.00 $ 139.20 $ 0.00
$ 30.16 $ 0.00 $ 603.20 $ 0.00
$ 20.88 $ 0.00 $ 1,670.40 $ 0.00
$ 22.04 $ 0.00 $ 1,763.20 $ 0.00
$ 20.88 $ 0.00 $ 1,670.40 $ 0.00
$ 44.08 $ 0.00 $ 1,763.20 $ 0.00
$ 48.72 $ 0.00 $ 1,948.80 $ 0.00
$ 77.72 $ 0.00 $ 3,108.80 $ 0.00
$ 127.60 $ 0.00 $ 2,552.00 $ 0.00
$ 35.46 $ 0.00 $ 2,836.90 $ 0.00
$ 17.82 $ 0.00 $ 1,425.41 $ 0.00
$ 24.36 $ 0.00 $ 1,948.80 $ 0.00
$ 24.36 $ 0.00 $ 1,948.80 $ 0.00
$ 44.08 $ 0.00 $ 3,526.40 $ 0.00
$ 90.48 $ 0.00 $ 7,238.40 $ 0.00
$ 23.20 $ 0.00 $ 1,856.00 $ 0.00
$ 74.24 $ 0.00 $ 2,969.60 $ 0.00
$ 136.88 $ 0.00 $ 5,475.20 $ 0.00
$ 81.20 $ 0.00 $ 6,496.00 $ 0.00
$ 110.20 $ 0.00 $ 4,408.00 $ 0.00
$ 142.68 $ 0.00 $ 5,707.20 $ 0.00
$ 136.88 $ 0.00 $ 5,475.20 $ 0.00
$ 139.20 $ 0.00 $ 5,568.00 $ 0.00
$ 20.88 $ 0.00 $ 1,670.40 $ 0.00
$ 32.48 $ 0.00 $ 2,598.40 $ 0.00
$ 34.80 $ 0.00 $ 2,784.00 $ 0.00
$ 38.28 $ 0.00 $ 3,062.40 $ 0.00
$ 38.28 $ 0.00 $ 3,062.40 $ 0.00
$ 20.88 $ 0.00 $ 501.12 $ 0.00
$ 13.92 $ 0.00 $ 320.16 $ 0.00
$ 13.22 $ 0.00 $ 13.22 $ 0.00
$ 2,262.87 $ 0.00 $ 2,262.87 $ 0.00
$ 2,262.87 $ 0.00 $ 2,262.87 $ 0.00
$ 2,262.87 $ 0.00 $ 2,262.87 $ 0.00
IF02S: 280,815.04 STOCK
ok
MESA P/
GASTRONO
MESA P/
MIA. MED.
GASTRONO
SEDE DE 1.00
MIA. MED.x
MARBETE LOCALIZACION
SINDICAL CODIGO CLAVECONTABLE GRUPO CANTIDAD DESCRIPCION
1.81 x 76 VIA
SEDE DE 1.00 x
20530315 SACONALEP
SINDICAL 28 124202 NN 1 CMS.
1.81 x 76 AE
20530319 SACONALEP 28 124202 NN 1 CMS. AE
CONTRATO DOCUMENTOREFERENCIAFECHASALIDAFECHAENTRADA ESTADO SITUACION PLANTEL
S/C S.A 5067 20-Feb-90 20-Feb-90 R 1 205
S/C S.A 5067 20-Feb-90 20-Feb-90 R 1 205
PUMN PUME ITMN ITME FECHALOC
$ 200.00 $ 0.00 $ 200.00 $ 0.00 13-Jun-18
$ 200.00 $ 0.00 $ 200.00 $ 0.00 13-Jun-18
IF05: 400.00 ptmo SACONALEP
ok
BUCK
MARBETECLAVECONTABLECANTIDAD CVEBIBLIO TITULO
ELECTRONIC AUTOR
ENGINEERIN EDITORIAL VIA
BUCK
20570001 124205 1 1-1 A BASICA
ELECTRONIC G
ENGINEERIN LAB-VOLT DO
BUCK
20570002 124205 1 1-1 A BASICA
ELECTRONIC G
ENGINEERIN LAB-VOLT DO
BUCK
20570003 124205 1 1-1 A BASICA
ELECTRONIC G
ENGINEERIN LAB - VOLT DO
BUCK
20570004 124205 1 1-1 A BASICA
ELECTRONIC G
ENGINEERIN LAB - VOLT DO
BUCK
20570005 124205 1 1-1 A BASICA
MANUAL
ELECTRONIC G
THEODORE
ENGINEERIN LAB - VOLT DO
DEL BUCK
BAUMEISTE
20570006 124205 1 1-1 A BASICA
MANUAL
ELECTRONIC G
THEODORE
ENGINEERIN LAB - VOLT DO
INGENIERO
DEL R - EUGENE
BAUMEISTE
20570007 124205 1 1-1 A BASICA
MECANICO, G
THEODORE
A. LAB - VOLT DO
INGENIERO
MANUAL R - EUGENE MC GRAW
BAUMEISTE
20570008 124205 3 1-1 3 TOMOS
MECANICO, AVALLONE
A. HILL, 1987 BM
DEL R - EUGENE MC GRAW
20570009 124205 3 1-1 3 TOMOS
INGENIERO AVALLONE
A. HILL,
MC GRAW1987 BM
MANUAL DE
20570010 124205 3 1-1 MECANICO
FORMULAS AVALLONE HILL, 1987 BM
ALFAOMEG
MANUAL DE
20570011 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT GIECK A, 1989
ALFAOMEG DO
MANUAL DE
20570012 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT GIECK A, 1989
ALFAOMEG DO
MANUAL DE
20570013 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT GIECK ALFAOMEG
A, 1989 DO
MANUAL DE
20570014 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT GIECK A, ALFAOMEG DO
1989
MANUAL DE
20570015 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT GIECK A ALFAOMEG DO
MANUAL DE
20570016 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT GIECK A, 1989
ALFAOMEG DO
MANUAL DE
20570017 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT
HENRYGIECK A ALFAOMEG DO
MANUAL DE
20570018 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT
CECIL
HENRY GIECK A
ALFAOMEG DO
MANUAL DE SPENCER Y
20570019 124205 1 1-1 TECNICAS
FORMULAS KURT
CECIL
HENRY GIECK A
ALFAOMEG AE
DIBUJO JOHN
SPENCER Y
20570020 124205 1 1-1 TECNICAS
TECNICO KURT
CECIL
THOMAS
HENRY GIECK A, 1989 AE
DIBUJO JOHN
SPENCER Y
20570021 124205 1 1-1 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS
HENRY CECSA, 1997 BM
DIBUJO JOHN
SPENCER Y CECSA, 1997 BM
20570022 124205 1 1-1 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS
HENRY
DIBUJO JOHN
SPENCER Y CECSA, 1997 BM
20570023 124205 1 1-1 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS
HENRY
DIBUJO JOHN
SPENCER Y CECSA, 1997 BM
20570024 124205 1 1-1 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS
HENRY
DIBUJO JOHN
SPENCER Y CECSA, 1997 BM
20570025 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS
HENRY
DIBUJO JOHN
SPENCER Y
20570026 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS
HENRY CECSA, 1997 BM
DIBUJO JOHN
SPENCER Y
20570027 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS
HENRY CECSA, 1997 BM
DIBUJO JOHN
SPENCER Y
20570028 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS
HENRY CECSA, 1997 BM
DIBUJO JOHN
SPENCER Y
20570029 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO DYGDON
CECIL
THOMAS CECSA, 1997 BM
DIBUJO JOHN
SPENCER Y CECSA, 1997 BM
20570030 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO DYGDON
THOMAS
DIBUJO JOHN
FREDERICK
20570031 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO DYGDON
THOMAS CECSA, 1997 BM
E. GIESECKE
FREDERICK
20570032 124205 1 1-2 BASICO
DIBUJO DYGDON
YE. ALVA CECSA, 1997 BM
GIESECKE LIMUSA,
FREDERICK
20570033 124205 1 1-2 TECNICO
DIBUJO YMITCHELL
ALVA 1984 BM
E. GIESECKE LIMUSA,
FREDERICK
20570034 124205 1 1-2 TECNICO
DIBUJO MITCHELL
YE. ALVA 1984 BM
GIESECKE LIMUSA,
20570035 124205 1 1-2 TECNICO
DIBUJO MITCHELL
Y ALVA 1984
LIMUSA, BM
20570036 124205 1 1-2 TECNICO
DIBUJO MITCHELL
A. 1990
UTEHA, BM
20570037 124205 1 1-2 INDUSTRIAL
DIBUJO CHEVALIER
A. 1992
UTEHA, BM
20570038 124205 1 1-2 INDUSTRIAL
DIBUJO CHEVALIER
A. 1992
MONTANER
UTEHA, BM
20570039 124205 1 1-2 INDUSTRIAL CHEVALIER Y
1992SIMON,
MONTANER BM
DIBUJO A. UTEHA,
S.A.
20570040 124205 1 1-2 INDUSTRIAL CHEVALIER Y
1992SIMON,
MONTANER BM
DIBUJO A. BARCELONA
S.A.
20570041 124205 1 1-2 INDUSTRIAL Y SIMON,
CHEVALIER BARCELONA
, 1979
MONTANER BM
DIBUJO A. S.A.
20570042 124205 1 1-2 INDUSTRIAL CHEVALIER Y, 1979
SIMON, BM
DIBUJO A. BARCELONA
S.A.
20570043 124205 1 1-2 INDUSTRIAL
DIBUJO CHEVALIER
A. ,BARCELONA
1979 BM
20570044 124205 1 1-2 INDUSTRIAL CHEVALIER , 1979 AE
MONTANER
Y SIMON,
S.A.
DIBUJO
DIBUJO A. BARCELONA
20570045 124205 1 1-2 INDUSTRIAL
TECNICO CHEVALIER
MARTIN ,LIMUSA,199
1979 AE
DIBUJO
20570046 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFORD
MARTIN 1
LIMUSA.199 BM
DIBUJO
20570047 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFORD
MARTIN 1
LIMUSA,199 BM
DIBUJO
20570048 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFORD
MARTIN 1
LIMUSA,199 BM
DIBUJO
20570049 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFORD
MARTIN 1
LIMUSA,199 BM
DIBUJO
20570050 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFORD
MARTIN 6
LIMUSA, AE
DIBUJO
20570051 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFORD
MARTIN 1996
LIMUSA,199 AE
DIBUJO
20570052 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFORD
MARTIN 6
LIMUSA,199 AE
DIBUJO
20570053 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFORD
MARTIN 6
LIMUSA,199 AE
DIBUJO
20570054 124205 1 1-2 BASICO
TECNICO CLIFFFORD
MARTIN 6
LIMUSA,199 AE
EJERCICIOS A.S.LEVENS
20570055 124205 1 1-2 BASICO
DE CLIFFORD
DIBUJO *A.S.LEVENS
S.J. 6
LIMUSA,198 AE
EJERCICIOS
20570056 124205 1 1-2 TECNICO
DE DIBUJO COOPER
*A.S.LEVENS 7 LIMUSA,198 CN
EJERCICIOS
20570057 124205 1 1-2 TECNICO
DE DIBUJO S.J.COOPER
*A.S.LEVENS 7 LIMUSA,198 CN
EJERCICIOS
DIBUJO
20570058 124205 1 1-2 TECNICO
DE DIBUJO S.J.COOPER LIMUSA,198
7 CN
TECNICO
DIBUJO Y *JOSEF
20570059 124205 1 1-2 TECNICO
DE S.J.COOPER 7 CN
TECNICO
DIBUJO Y VICENT
JOSEF
20570060 124205 1 1-2 INGENIERIA
DE LOMBARDO CECSA.1984 BM
TECNICO
CURSO Y VINCENT
JOSEF
20570061 124205 1 1-2 INGENIERIA
DE LOMBARDO
VINCENT CECSA.1984 BM
INTEGRAL
CURSO
20570062 124205 1 1-2 INGENIERIA
DE DIBUJO LOMBARDO
J.LUIS LUNA CECSA,1984
TRILLAS,198 BM
INTEGRAL
CURSO
20570063 124205 1 1-2 TECNICO
DE DIBUJO J.LUIS LUNA 5
DE LA ROSA TRILLAS.198 BM
INTEGRAL
FUNDAMEN
20570064 124205 1 1-2 TECNICO
DE DIBUJO DE LA ROSA
J.LUIS LUNA 5 TRILLAS,198 BM
TOS DE
FUNDAMEN C.H. JENSEN,
20570065 124205 1 1-2 TECNICO
DIBUJO DE LA ROSA 5
F.H.S. BM
TOS DE
FUNDAMEN C.H. JENSEN, MC GRAW
20570066 124205 1 1-3 MECANICO
DIBUJO MASON
F.H.S. HILL, 1986 BM
TOS DE C.H. JENSEN, MC GRAW
20570067 124205 1 1-3 MECANICO
DIBUJO MASON
F.H.S.- HILL, 1986 BM
MC GRAW
DIBUJO EN FREDE
20570068 124205 1 1-3 MECANICO
PROYECCIO MASON HILL, 1986 BM
DIBUJO EN ALTENIDIKE
FREDE - GUSTAVO
20570069 124205 1 1-3 N DIEDRICA R
TECNICAS
PROYECCIO GILI, 1974 BM
DIBUJO
DE EN ALTENIDIKE
DIBUJO FREDE - GUSTAVO
20570070 124205 1 1-3 N DIEDRICA ALTENIDIKE
TECNICAS
PROYECCIO R GILI, 1974 BM
GUSTAVO
PARA
DE DIBUJO R
20570071 124205 1 1-3 N DIEDRICA
TECNICAS
ILUSTRADO LOUIS GILI, 1974 BM
LIMUSA,
PARA
DE DIBUJO
20570072 124205 1 1-3 RES
TECNICAS
ILUSTRADO DEZART
LOUIS 1991
LIMUSA, CN
PARA
DE DIBUJO
20570073 124205 1 1-3 RES
ILUSTRADO DEZART
LOUIS 1991
LIMUSA, CN
PARA
20570074 124205 1 1-3 RES
ELECTRICID
ILUSTRADO DEZART
SECRETARIA
LOUIS 1991
LIMUSA, CN
20570075 124205 1 1-3 AD
RESBASICA DEL
TECNOLOGI DEZART
SECRETARIA 1991 CN
DIBUJO
INTRODUCCI
PARA OSCAR
TRABAJO Y LIMUSA,
TEXTOS
20570076 124205 1 1-3 A BASICA
TECNICO
ON A LA DEL
ARENAS H. 1992 BM
ELECTRONIC
INTRODUCCI
PARA PREVISION
TRABAJO Y TECNICOS,
20570077 124205 1 1-3 ELECTRICID
A
ON A LA SOCIAL 1987 DO
ELECTRONIC
Y A LA PREVISION TEXTOS
INTRODUCCI
AD
20570078 124205 1 1-3 ELECTRICID
A
ON A LA SOCIAL TECNICOS DO
ELECTRONIC
Y A LA ORLA E.
PRINCIPIOS
AD
20570079 124205 1 1-3 ELECTRICID
A
DE LOPER DIANA, 1979 BM
ELECTRONIC
Y A LA ORLA E.
PRINCIPIOS
AD
20570080 124205 1 1-3 ELECTRICID
A
DE LOPER DIANA, 1979 BM
ELECTRONIC
PRINCIPIOS
AD Y ORLA
BUCK E.
20570081 124205 1 1-3 ELECTRICID
A LOPER DIANA,
DE
ELECTRONIC
PRINCIPIOS
AD Y ENGINEERIN
BUCK LIMUSA,1979 BM
20570082 124205 1 1-3 ELECTRICID
A
DE G 1993 CN
ELECTRONIC
AD Y ENGINEERIN
BUCK LIMUSA,
20570083 124205 1 1-3 ELECTRICID
A G 1993 CN
ELECTRONIC
AD Y ENGINEERIN
BUCK LIMUSA,
20570084 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC G 1993 CN
ELECTRONIC ENGINEERIN
VAN LIMUSA,
20570085 124205 1 1-3 A
A BASICA G
VALKENBUR 1993 CN
ELECTRONIC VAN
20570086 124205 1 1-3 TOMO
A 1
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570087 124205 1 1-3 TOMO
A 1
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570088 124205 1 1-3 TOMO 1
A BASICA G
VALKENBUR CECSA,CECSA,.1986 BM
20570089 124205 1 1-3 TOMO 2 G 1986 BM
ELECTRONIC VAN
A BASICA
ELECTRONIC VALKENBUR
VAN
20570090 124205 1 1-3 TOMO
A 2
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570091 124205 1 1-3 TOMO 2
A BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570092 124205 1 1-3 TOMO
A 3
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570093 124205 1 1-3 TOMO
A 3
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570094 124205 1 1-3 TOMO
A 3
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570095 124205 1 1-3 TOMO 4
A BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570096 124205 1 1-3 TOMO
A 4
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570097 124205 1 1-3 TOMO
A 4
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570098 124205 1 1-3 TOMO
A 5
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570099 124205 1 1-3 TOMO 5
A BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570100 124205 1 1-3 TOMO
A 5
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC VAN
20570101 124205 1 1-3 TOMO
A 5
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 AE
ELECTRONIC VAN
20570102 124205 1 1-3 TOMO
A 6
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRONIC
PRINCIPIOS VAN
20570103 124205 1 1-3 TOMO
A 6
BASICA G
VALKENBUR CECSA, 1986 BM
DE
PRINCIPIOS ALBERT
20570104 124205 1 1-3 TOMO 6
ELECTRONIC G
PAUL CECSA,
MC GRAW 1986 BM
DE
PRINCIPIOS ALBERT
20570105 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC MALVINO
PAUL HILL, 1986 BM
MC GRAW
DE
PRINCIPIOS ALBERT
20570106 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC MALVINO
PAUL HILL, 1986 BM
MC GRAW
DE ALBERT
20570107 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC MALVINO
PAUL HILL, 1986 BM
MC GRAW
ELECTRONIC
20570108 124205 1 1-3 A
A MALVINO
HOWARD H. HILL, 1985 DO
LIMUSA,
ELECTRONIC
20570109 124205 1 1-3 ELEMENTAL
A GERRISH
HOWARD H. 1987
LIMUSA, BM
ELECTRONIC
20570110 124205 1 1-3 ELEMENTAL
A GERRISH
HOWARD H. 1987
LIMUSA, BM
ELECTRONIC
20570111 124205 1 1-3 ELEMENTAL
A GERRISH
HOWARD H. 1987
LIMUSA, BM
ELECTRONIC
20570112 124205 1 1-3 ELEMENTAL
A GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
ELECTRONIC
20570113 124205 1 1-3 ELEMENTAL
A GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
ELECTRONIC
20570114 124205 1 1-3 ELEMENTAL
A GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
ELECTRONIC
20570115 124205 1 1-3 ELEMENTAL
A GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
ELECTRONIC
FUNDAMEN
20570116 124205 1 1-3 ELEMENTAL
A GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
TOS DE
FUNDAMEN
20570117 124205 1 1-3 ELEMENTAL
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
TOS DE
FUNDAMEN
20570118 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1991
LIMUSA, BM
TOS DE
FUNDAMEN
20570119 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1991
LIMUSA, BM
TOS DE
FUNDAMEN
20570120 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1991
LIMUSA, BM
TOS DE
FUNDAMEN
20570121 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1991
LIMUSA, BM
TOS DE
EXPERIMEN
20570122 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1991
LIMUSA, BM
TOS DE
EXPERIMEN
20570123 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1991
LIMUSA, BM
TOS DE
EXPERIMEN
20570124 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
TOS DE
EXPERIMEN
20570125 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
TOS DE
EXPERIMEN
EXPERIMEN
20570126 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC
TOS GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
TOS DE
EXPERIMEN
20570127 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC
ELECTRONIC
EXPERIMEN GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
TOS
A DE
GUIA
20570128 124205 1 1-3 A
TOS DE
ELECTRONIC
EXPERIMEN GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
PARA
ELECTRONIC
20570129 124205 1 1-3 A
TOS DE
INSTRUCTO
EXPERIMEN GERRISH
HOWARD H. 1990
LIMUSA, BM
A, GUIA DEL
ELECTRONIC
20570130 124205 1 1-3 R
TOS DE
INSTRUCTO GERRISH
HOWARD H. 1980
LIMUSA, BM
A GUIA
ELECTRONIC
20570131 124205 1 1-3 R
INSTRUCTO GERRISH
HOWARD H. 1980
LIMUSA, BM
A GUIA
EXPERIMEN
20570132 124205 1 1-3 R
INSTRUCTO GERRISH
HOWARD H. 1980
LIMUSA. BM
TOS DE
20570133 124205 11 R
ELECTRONIC GERRISH
HOWARD H. 1980
LIMUSA,198 BM
20570134 124205 11 A GERRISH 0 BM
EXPERIM.CO
EXPERIMEN
N
EXPERIMEN
TOS DE
TRANSISTOR
TOS CON
ELECTRONIC
EXPERIMEN
ES Y HOWARD H. LIMUSA,
20570135 124205 1 1-3 TRANSISTOR
A GERRISH 1980
TOS CON
SEMICONDU
EXPERIMEN
ES Y HOWARD H. LIMUSA.198 BM
20570136 124205 1 1-3 TRANSISTOR
CTORES GERRISH 0
TOS CON
SEMICONDU
EXPERIMEN
ES Y HOWARD H. LIMUSA,198 CA
20570137 124205 1 1-3 TRANSISTOR
CTORES GERRISH 0
TOS CON
SEMICONDU
EXPERIMEN
ES Y HOWARD H. LIMUSA,198 CA
20570138 124205 1 1-3 TRANSISTOR
CTORES GERRISH 0
TOS CON
SEMICONDU
EXPERIMEN
ES Y HOWARD H. LIMUSA,198 CA
20570139 124205 1 1-3 TRANSISTOR
CTORES GERRISH 0
TOS CON
SEMICONDU
ES Y HOWARD H. LIMUSA,198 CA
20570140 124205 1 1-3 TRANSISTOR
CTORES GERRISH 0
SEMICONDU
ES Y HOWARD H. LIMUSA,198 CA
20570141 124205 1 1-3 PRINCIPIOS
CTORES GERRISH 0
SEMICONDU
BASICOS DE HOWARD LIMUSA,199 CA
20570142 124205 1 1-3 PRINCIPIOS
CTORES H.GERRISH 0
ELECTRONIC
BASICOS DE VESTER TRILLAS,199 DO
20570143 124205 1 1-3 PRINCIPIOS
A ROBINSON 0
ELECTRONIC
BASICOS DE VESTER TRILLAS,199 BM
20570144 124205 1 1-3 PRINCIPIOS
A ROBINSON 0
ELECTRONIC
BASICOS DE VESTER TRILLAS,199 BM
20570145 124205 1 1-3 A
ELECTRONIC ROBINSON
VESTER 0
TRILLAS,199 BM
LAWRENCE
20570146 124205 11 A
ELECTRONIC ROBINSON
A.JOHANNS 0 BM
LAWRENCE
20570147 124205 1 1-4 A
ELECTRONIC EN
BASICA A.JOHANNS DIANA,1974 AE
20570148 124205 1 1-4 A BASICA
ELECTRONIC EN DIANA,1974
LIMUSA,199 AE
ELECTRONIC HARRY
20570149 124205 1 1-4 A
A DIGITAL KYBETT
JOHN A. 2
ALFAOMEG DO
ELECTRONIC
20570150 124205 1 1-4 BASICA
A
MANUALDIGITAL DE DEMPSEY
JOHN A,1992
ALFAOMEG BM
ELECTRONIC
MANUAL DE A.DEMPSEY
20570151 124205 1 1-4 BASICA
TECNOLOGI
A DIGITAL JOHN A. A,1992
ALFAOMEG BM
ELECTRONIC
A
20570152 124205 1 1-4 BASICA
MANUAL
A BASICA DE 4 DEMPSEY
DELTON T. A,1992
INTERAMERI BM
ELECTRONIC
TECNOLOGI
20570153 124205 1 1-4 TOMOS
A 4
SISTEMAS HORN
J.J.DE CANA,1988
INTERAMERI BM
A
MANUAL DE
20570154 124205 1 1-4 TOMOS
DIGITALES
ELECTRONIC
SISTEMAS FRANCE
J.J.DE CANA,1988
INTERAMERI BM
INGENIERIA
PRINCIPIOS
20570155 124205 1 1-4 A 4
DIGITALESTOMOS
ELECTRONIC FRANCE CANA,1988
MC GRAW BM
YPRINCIPIOS DONALD
20570156 124205 1 1-4 A
GUIA5 TOMOS
PARA G.FINK HILL,1992
PRENTICE BM
YAPLICACION
MEDICIONE
RONALD J.
STANLEY
20570157 124205 1 1-4 ES
TABLAS
APLICACIONY TOCCI J. HALL,1993
PRENTICE AE
SFORMULAS RONALD
WOLF/
20570158 124205 1 1-4 ES
TABLAS Y
ELECTRONIC TOCCI
RICHARD HALL.1993
PRENTICE AE
DE
FORMULAS
20570159 124205 1 1-4 AS
ELECTRONIC F.M.SMITH
MARTIN HALL,1992
LIMUSA,198 AE
DE
INSTRUMEN
20570160 124205 1 1-4 A
ELECTRONIC CLIFFORD
MARTIN 9
LIMUSA,198 BM
TACION
INSTRUMEN RAMON
20570161 124205 1 1-4 A
ELECTRONIC CLIFFORD
PALLAS 9
MARCOMB BM
TACION
INSTRUMEN RAMON
20570162 124205 1 1-4 A BASICA
PRACTICAS
ELECTRONIC ARENY
PALLAS O,1987
MARCOMB BM
TACION
DE RAMON
20570163 124205 1 1-4 A BASICA
PRACTICAS
ELECTRONIC ARENY
PALLAS O,1989
MARCOMB BM
ELECTRONIC
DE
20570164 124205 1 1-4 A BASICA
PRACTICAS
A ARENYB.
PAUL O,1989
MARCOMB BM
ELECTRONIC
DE
20570165 124205 1 1-4 INDUSTRIAL
A ZBAR
PAUL B. O,1977
MARCOMB BM
ELECTRONIC
ELECTRONIC
20570166 124205 1 1-4 INDUSTRIAL
A ZBAR
PAUL O,1977
MARCOMB BM
A ROYCEB.
20570167 124205 1 1-4 INDUSTRIAL
INDUSTRIAL ZBAR
GERALD O,1977 BM
EL
20570168 124205 1 1-4 Y CONTROL PAUL
OSCILOSCOP KLOEFFLER CECSA,1980 DO
MARCOMB
EL
20570169 124205 1 1-4 IO
OSCILOSCOP E.KLEIN
PAUL E. O,1981
MARCOMB BM
EL
20570170 124205 1 1-4 IO
OSCILOSCOP KLEIN
PAUL E. O,1981
MARCOMB BM
EL
20570171 124205 1 1-4 IO
OSCILOSCOP
AMPLIFICAD KLEIN
DOUGLAS O,1981
PARANINFO. BM
EL
20570172 124205 1 1-4 IOS
OR
OSCILOSCOP
AMPLIFICAD BAPTON
DOUGLAS 1983
PARANINFO, BM
EL
OPERACION
20570173 124205 1 1-4 IOS
OR
OSCILOSCOP
AMPLIFICAD BAPTON
DOUGLAS 1983
PARANINFO, BM
AL Y SUS
OPERACION
20570174 124205 1 1-4 IOS
OR
APLICACION BAPTON
J.C.MARCHA 1983
MARCOMB BM
AL Y SUS
OPERACION
20570175 124205 1 1-4 ES
SERVICIO
APLICACION Y IS
J.C.MARCHA O,1986
MARCOMB BM
AL Y SUS
REPARACIO
20570176 124205 1 1-4 ES
SERVICIO
APLICACION IS
Y J.C.MARCHA O,1986
MARCOMB CN
N DE
REPARACIO
20570177 124205 1 1-4 ES
SISTEMAS IS
ANDY J. O,1986
LIMUSA,198 BM
N DE
20570178 124205 1 1-4 DE
SISTEMAS WELLS
AUDIO ANDY 6
LIMUSA,198 CN
20570179 124205 1 1-4 DE AUDIO J.WELLS 6 CN
DE
COMUNICA
INGENIERIA
CION,
DE
INTROD.
SISTEMASA
LA
DE TEORIA LIMUSA,
20570180 124205 1 1-4 Y...
TELECOMU B.P. LATHI 1994 CN
INGENIERIA ROGER L. LIMUSA,
20570181 124205 1 1-4 NICACIONES
DE FREEMAN
EDWARD V. 1993LIMUSA, CN
INGENIERIA
20570182 124205 1 1-5 METODOS
INGENIERIA
DE KRICK
EDWARD V. 1985
LIMUSA, BM
INGENIERIA
INDUSTRIAL,
20570183 124205 1 1-5 METODOS
INGENIERIA
DE KRICK 1985 BM
ESTUDIO
INDUSTRIAL,DE EDWARD V. LIMUSA,
20570184 124205 1 1-5 METODOS
INGENIERIA
TIEMPOS Y KRICK
BENJAMIN 1985 BM
ESTUDIO
INDUSTRIAL,DE
20570185 124205 1 1-5 MOV.
INGENIERIA
TIEMPOS DE Y W. NIEBEL RSI, 1986
BENJAMIN BM
ESTUDIO
INDUSTRIAL,
20570186 124205 1 1-5 MOV.
INGENIERIA
TIEMPOS W. NIEBEL RSI, 1986
Y BENJAMIN BM
ESTUDIO
INDUSTRIAL,DE
20570187 124205 1 1-5 MOV.
TIEMPOS Y W. NIEBEL RSI, 1986
BENJAMIN BM
ESTUDIO
ELEMENTOS DE
20570188 124205 1 1-5 MOV.
TIEMPOS Y W. NIEBEL RSI, 1980
BENJAMIN AE
DE
ELEMENTOS JUAN JOSE
20570189 124205 1 1-5 MOV.
INGENIERIA W. NIEBEL RSI,
TRUJILLO 1980 AE
DE
ELEMENTOS JUAN JOSE LIMUSA,
20570190 124205 1 1-5 INDUSTRIAL
INGENIERIA DEL RIO
TRUJILLO 1986 BM
DE
ELEMENTOS JUAN JOSE LIMUSA,
20570191 124205 1 1-5 INDUSTRIAL
INGENIERIA DEL RIO
TRUJILLO 1986 BM
DE
ELEMENTOS JUAN JOSE LIMUSA,
20570192 124205 1 1-5 INDUSTRIAL
INGENIERIA DEL RIO
TRUJILLO 1986 BM
DE JUAN JOSE LIMUSA,
20570193 124205 1 1-5 INDUSTRIAL TRUJILLO
INGENIERIA DEL RIO 1986
LIMUSA, AE
LA
20570194 124205 1 1-5 INDUSTRIAL
INGENIERIA DEL
ENRIQUE G. 1986
RIO LIMUSA, AE
LA
20570195 124205 1 1-5 EN MEXICO
INGENIERIA LEON
ENRIQUE G. 1989
LOPEZ LIMUSA, DO
LA
20570196 124205 1 1-5 EN MEXICO
INGENIERIA LEON
ENRIQUE G. 1989
LOPEZ LIMUSA, DO
LA
20570197 124205 1 1-5 EN
INGENIERIA ENRIQUE G. 1989
MEXICO LEON LOPEZ LIMUSA, BM
LA
20570198 124205 1 1-5 EN MEXICO LEON
INGENIERIA
INGENIERIA ENRIQUELOPEZ
G. 1989
LIMUSA, BM
LA
INDUSTRIAL,
20570199 124205 1 1-5 EN MEXICO
INGENIERIA
INGENIERIA LEON LOPEZ 1989 BM
METODOS
INDUSTRIAL, , ENRIQUE G. LIMUSA,
20570200 124205 1 1-5 EN MEXICO
INGENIERIA
TIEMPOS Y LEON LOPEZ 1989
BENJAMIN ALFAOMEG BM
METODOS,
INDUSTRIAL,
20570201 124205 1 1-5 MOV.
TIEMPOS Y BENJAMIN A,
MAN.DE W. NIEBEL 1990
ALFAOMEG CN
METODOS,
LAB.
20570202 124205 1 1-5 MOV.
TIEMPOS W. NIEBEL A,
Y BENJAMIN ALFAOMEG 1990 CN
P/INGENIERI
MAN.DE
20570203 124205 1 1-5 MOV.
A W. NIEBEL A, 1990
BENJAMIN CN
LAB.P/INGE
MAN.DE
20570204 124205 1 1-5 INDUSTRIAL
NIERIA W. NIEBEL RSI, 1981 BM
LAB.P/INGE BENJAMIN
20570205 124205 1 1-5 INDUSTRIAL BENJAMIN
NIERIA W. NIEBEL RSI, 1981 BM
20570206 124205 1 1-5 INDUSTRIAL
ELECTRONIC W. NIEBEL RSI,
HARRY 1981
LIMUSA,198 BM
20570207 124205 1 1-5 INTRODUCCI
A KYBETT 1 AE
ELECTRONIC
ON A LA HARRY LIMUSA,198
20570208 124205 1 1-5 INTRODUCCI
A KYBETT
PROYECTOS
INGENIERIA
ON A LA RICHARD C. 1 REVERTE,19 AE
20570209 124205 1 1-5 DE
INDUSTRIAL VICTORIA
PROCESOS VAUGHN 93 CN
INGENIERIA
INVERSION RICHARD
EUGENIA REVERTE,19
20570210 124205 1 1-5 DE
INDUSTRIAL C.VAUGHN 93 CN
EN
MANUFACT EROSSA
B.H.AMSTEA LIMUSA,199
20570211 124205 6 1-5 INGENIERIA
URA MARTIN
D -PHILLIP 1 CA
FRANCISCO
20570212 124205 3 1-5 VERSION
CHARLES SI A. F. OSTWALD CECSA,1985
HERNANDEZ LIMUSA,198 BM
WILLIAM RICARDO
20570213 124205 6 1-6 COULOMB GARCIA
MICHAEL MORALES LIMUSA,198
8 CA
THOMSON JOSE
20570214 124205 6 1-6 FARADAY
LORD TORRES
AGUILAR 8
LIMUSA,198 CA
PRINCIPIOS JOSE
20570215 124205 6 1-6 KELVIN
ALEJANDRO LOYOLA
NEW
AGUILARYORK 9
LIMUSA,198 CA
DE INSTITUTE
20570216 124205 6 1-6 VOLTA LOYOLA
ELECTROTEC ADOLF 8
REVERTE,19 CA
LECCIONES OF
20570217 124205 3 1-6 NIA
ELECTRICID SENNER
TECHNOLOG 94
LIMUSA,197 BM
DE
NOCIONES
20570218 124205 9 1-6 AD
AD. BASICA
ELECTRICID Y
J.NEY Y 5
MARCOMB BM
DE
FUNDAMEN
20570219 124205 3 1-6 AD
ELECTRICID G.LOUIS
J.A. O,1994
GUSTAVO CN
TOS Y
FUNDAMEN
20570220 124205 3 1-6 AD
APLICACION KANDYBA
ROBERT GILI ,1976
MC GRAW BM
TOS DE
FUNDAMEN
20570221 124205 3 1-6 ES
TECNICAS
ELECTRICID L.SCHRADER
HOWARD HILL,1981
H. LIMUSA,199 BM
TOS
DE DE
20570222 124205 3 1-6 AD
ELECTRICID GERRISH 4 CN
AUTOMACI HOWARD
JOSE J. LIMUSA,198
20570223 124205 13 1-6 AD
ON H.GERRISH
HORTA 8
LIMUSA, CA
20570224 124205 9 2-1 INDUSTRIAL SANTOS 1982 BM
TECNICAS
DE
PROYECTO
AUTOMACI
DE JOSE J.
MECANICA
ON Y HORTA LIMUSA,
ELEMENTOS
RESISTENCI KURT
20570225 124205 3 2-1 INDUSTRIAL
DE SANTOS 1982 CN
A DE GÖRGEN Y REVERTE,
20570226 124205 3 2-1 MAQUINAS
MATERIALES M.F. ALFREDSPOTTS 1982
URMO, BM
HIDRODINA
20570227 124205 3 2-1 ,MICAVOL . VI TIEDTKE 1972 BM
MOTORES Y WOLFGANGASMUS
20570228 124205 3 2-1 TECNICA,
MAQUINAS, V KALIDE URNO, 1965 BM
EL TORNO Y THOMAS
20570229 124205 3 2-1 VIII
INTRODUCCI
LA HANSEN
ROBERT URNO,
GUSTAVO 1982 BM
EL
ON TALADRO
A LA
20570230 124205 3 2-1 FRESADORA
MECANICA
DE NADREAU
MANUALES GILI,
FERDINAND
FERDINAND 1987 BM
REVERTE,
TECNOLOGI
VECTORIAL P. BEER Y
20570231 124205 3 2-1 COLUMNA
A DE DEL
E.F. KOEPPE, TRILLAS,198 BM
MAR
P.BEER Y 1968
PARA
MECANICA E.RUSSELL
RUSSELL
20570232 124205 3 2-1 TALLERES
INGENIEROS Z. ZEDLER 0 BM
VECTORIAL JOHNSTON,J
JOHNSTON,J MC GRAW
20570233 124205 3 2-1 .PARA
ESTATICA R. HILL, 1986 BM
INGENIERIA R. MC GRAW
20570234 124205 2 2-1 INGENIEROS
DE
CURSO DINAMICA HILL,1985 BM
MECANICA
20570235 124205 3 2-1 MATERIALES
PRACTICO
DE W.J.
EGORELLIS
P. RSI, 21981 BM
LIMUSA,199
ELECTRICID
DE
20570236 124205 4 2-1 MATERIALES
AD. SERIE POPOV
HARRY 0
LIMUSA,198 CA
ELECTRICID
20570237 124205 8 2-2 UNO SIETE MILEAF
AD CUATRO HARRY 7
LIMUSA,199 BM
20570238 124205 3 2-2 TOMOS
ELECTRICID MILEAF
HARRY 0
LIMUSA, CA
20570239 124205 4 2-2 AD TOMO
ELECTRICID 1 MILEAF 1990 CA
ELECTRICID HARRY LIMUSA,
20570240 124205 6 2-2 AD
AD TOMO
TOMO 2 MILEAF
HARRY 1991
LIMUSA, CA
ELECTRICID
20570241 124205 6 2-2 3
AD TOMO MILEAFHARRY 1991
LIMUSA, CA
ELECTRICID
20570242 124205 6 2-2 4
AD TOMO MILEAF HARRY 1991
LIMUSA, CA
20570243 124205 6 2-2 5
ELECTRICID HARRY MILEAF 1991
LUMUSA,19 CA
20570244 124205 6 2-2 FUNDAMEN
AD TOMO 6 MILEAF 91
FUNDAMEN
ELECTRICID
FUNDAMEN
TOS DE HARRY LIMUSA,199 CA
20570245 124205 5 2-2 TOS
AD
TOS DE
TOMO
DE 7 MILEAF 1 CA
ELECTRICID
ELECTRICID MILTON
GILBERTO MCGRAW-
20570246 124205 3 2-3 ELECTRICID
AD
AD T.2TOMO 1 GUSSOW
FUNDAMEN
AD ENRIQUEZ HILL
GILBERTO LIMUSA,199 AE
20570247 124205 6 2-3 FUNDAMEN
(CIRCUITOS)
TOS DE HARPER 0 CA
(ELEMENTO
FUNDAMEN
TOS DE ENRIQUEZ
GILBERTO LIMUSA,199
20570248 124205 3 2-3 ELECTRICID
SFUNDAMEN
DE DE
TOS C/ HARPER 0 CN
ELECTRICID
AD T.4 ENRIQUEZ
GILBERTO LIMUSA,199
20570249 124205 3 2-3 ELECTRICID
AD
TOS DE HARPER 0 CN
(ELECTRONI
AD T.5 ENRIQUEZ
GILBERTO LIMUSA,199
20570250 124205 3 2-3 ELECTRICID
CA B.) HARPER 0 CN
(INSTRUME
AD T.6 ENRIQUEZ
GILBERTO LIMUSA,199
20570251 124205 3 2-3 ELECTRICID
NTOS) HARPER 0 CN
(MEDICIONE
AD BASICA, ENRIQUEZ
VAN LIMUSA,
20570252 124205 3 2-3 S)
TOMO 1(3), HARPER
VALKENBUR 1990 CN
ELECTRICID VAN
20570253 124205 6 2-3 TOMO
AD 2(3) GH
BASICA, VALKENBUR CECSA, 1985 BM
ELECTRICID VAN
20570254 124205 1 2-3 TOMO
AD 3
BASICA, G
VALKENBUR CECSA, 1985 AE
ELECTRICID VAN
20570255 124205 3 2-3 TOMO
CURSO
AD 4DE G
BASICA, VALKENBUR CECSA, 1986 BM
ELECTRICID
ELECTRICID VAN
20570256 124205 1 2-3 TOMO
CURSO
AD 4DE G
BASICA, VALKENBUR CECSA, 1986 AE
AD
ELECTRICID
20570257 124205 1 2-3 TOMO
CURSO
GENERAL, 5DE G CECSA, 1986 AE
PARANINFO,
AD
ELECTRICID
20570258 124205 1 2-3 TOMO 1DE R. AUGE
CURSO
GENERAL, 1991
PARANINFO, CN
AD
ELECTRICID
20570259 124205 1 2-3 TOMO
CURSO
GENERAL, 1DE R. AUGE 1990
PARANINFO, CN
AD
ELECTRICID
20570260 124205 1 2-3 TOMO
CURSO
GENERAL, 2DE R. AUGE 1990
PARANINFO, CN
AD
ELECTRICID
20570261 124205 1 2-3 TOMO
COMPENDI
GENERAL, 2 R. AUGE 1990
PARANINFO, CN
AD
O DE
20570262 124205 1 2-3 TOMO
COMPENDI
GENERAL, 3 R. AUGE 1990
PARANINFO, CN
ELECTRICID
O DE
20570263 124205 1 2-3 TOMO
AD 3 R. AUGE 1990
GUSTAVO CN
ELECTRICID H.
MAN.
20570264 124205 3 2-3 PRACTICA
AD SCHOENTJES GILI, 1975 BM
ELECTRICID H.
ENTRENAM. GUSTAVO
20570265 124205 1 2-3 PRACTICA
PARA
AD TEC. SCHOENTJES
MAN.ENTRE PIERRE GILI, 1975 AE
PARANINFO,
ELECTRICID
ELECTRICIST
20570266 124205 1 2-3 BRICOLAJE PIERRE
NAM.PARA
AD AUGUSTE PARANINFO,
1990 CN
AS
TEC.ELECTRI
20570267 124205 1 2-3 BRICOLAJE
INDUSTRIAL AUGUSTE 1990
RUSSELL L. LIMUSA, CN
CISTAS
20570268 124205 8 2-3 ES
INDUSTRIAL HEISERMAN
RUSSELL L. 1985
LIMUSA, BM
20570269 124205 6 2-3 ES HEISERMAN 1985 BM
EXPERIMEN
TOS DE
ELECTRICID
AD, GUIA
EXPERIMEN
P/INSTRUCT
TOS DE HOWARD H. LIMUSA,
20570270 124205 9 2-3 EXPERIMEN
OR GERRISH
ELECTRICID
TOS DE HOWARD H. 1980 LIMUSA, BM
20570271 124205 3 2-3 EXPERIMEN
AD THEODORE
GERRISH
ELECTRICID
TOS CON HOWARD H. 1987
WILDI, LIMUSA, BM
20570272 124205 2 2-3 AD VICTOR
GERRISH 1987 AE
EQUIPO
PRUEBAS DE MICHAEL
LOC.Y PEREZ J. LIMUSA,
20570273 124205 6 2-4 ELECTRICO
REPARACIO
EQUIPO DE VITO 1991 CN
PRUEBAS
N D/FALLASDE AMADOR
VICTOR
DANIEL R.
LIMUSA,
20570274 124205 6 2-4 ELECTRICO
EQUIPO BARRON
PEREZ 1991
LIMUSA, CN
ELECT.
ELECTRICIDY TOMAL,
20570275 124205 6 2-4 ELECTRICO
ELECTRONIC2 AMADOR
EL DAVID V. 1991
LIMUSA, CN
AD
MONTADOR
20570276 124205 2 2-4 AS
INDUSTRIAL GEDEON 1992
PARANINFO, CN
AJUSTADOR ANDRE
20570277 124205 1 2-4 APLICADA
MAN.DEL
ELECTRICIST SIMON
YU. V. 1992 CN
ELEMENTOS
MONTADOR ANDRES
TERRELL
20570278 124205 3 2-4 A
ELECTRICID
PARA EL KORNILOV
RUIZ MIR, 1985 BM
ELECTRICIST
AD CROFT,
20570279 124205 3 2-4 TALLER
A T-1(2), T- MIJARES
ELECTRICID CLIFFORT L. RSI, 1972
REVERTE, BM
INDUSTRIAL,
AD
20570280 124205 2 2-4 2(2)
ELECTRICID
TOMO CARR
1(3), CHESTER 1994
L. REVERTE, CN
INDUSTRIAL
AD VAN
20570281 124205 3 2-4 TOMO
BASICA, 2(3) DAWES
VALKENBUR 1981
MARCOMB BM
INDUSTRIAL
INSTALACIO VAN
MA.PALOMI
20570282 124205 1 2-4 PARTE
FUNDAMEN
BASICA, 1Y2 G VALKENBUR O, 1986
MARCOMB CN
NES
TOS DE NO
20570283 124205 1 2-4 PARTE 1
MAN.DE
MONOFASIC G
ESCANDON O, 1976 CN
INSTALACIO
ELECTRICID
20570284 124205 1 2-4 AS
MAN.
NES DE ET A.
JOSEPH H. MC GRAW DO
STPS,1987
AD
ELECTRICID GILBERTO
20570285 124205 2 2-4 ELECTRICAS
INDUSTRIAL FOLEY
ENRIQUEZ HILL,1986 BM
AD
ELECTRICID GILBERTO LIMUSA,199
20570286 124205 4 2-4 TOMO
INDUSTRIAL1 HARPER
ENRIQUEZ 3
LIMUSA,199 CN
AD Y
ELECTRICID IGNACIO
20570287 124205 3 2-4 T.2
MAGNETIS
FUNDAMEN HARPER
GALAR 6
LIMUSA,198 BM
AD Y
ELECTRICID
20570288 124205 6 2-4 MO
TOS
MAGNETIS
FUNDAMENDE CASTELAN
LUIS L. 8
LIMUSA,199 CA
AD Y
ELECTRICID
20570289 124205 6 2-5 MO
TOS
MAGNETISDE CANTU
LUIS L. 1
LIMUSA,198 CA
AD Y
ELECTRICID RODOLFO
20570290 124205 2 2-5 MO
CURSO
MAGNETIS CANTU 7 AE
ABC
AD YDE LAS ROMERO
INTERMEDI RODOLFO LIMUSA,199
20570291 124205 6 2-5 MO
INSTALACIO
MAGNETIS CARRERA 1
LIMUSA,199 CN
ABC
O
NES DEDE LAS ROMERO
20570292 124205 1 2-5 MO
INSTALACIO
ELECTROMA CARRERA
FRED 1 CN
ELECTRICAS
NES GILBERTO LIMUSA,198
20570293 124205 6 2-5 GNETISMO
MAN.INSTAL
RESIDENCIA GARDIOL
ENRIQUEZ 7 CN
MANUAL
ELECTRICAS
ACIONES GILBERTO LIMUSA,
20570294 124205 6 2-5 LES
DEL
RESIDENCIA HARPER
ENRIQUEZ 1990
LIMUSA,199 CA
ELECTRICAS
INSTALADO PEDRO
20570295 124205 6 2-5 LES
RESIDENCIA HARPER
CAMARENA 8 AE
R
TECNOLOGI
20570296 124205 1 2-5 LES
INSTALACIO
ELECTRICIST
INST.ELECT. M,
JOSE CECSA,1987 AE
A
NES DE LA
20570297 124205 3 2-5 EA
ELECTRICID ROLDAN
JUAN JOSE CEAC 1992 AE
PARANINFO,
ELECTRICAS
ILUMINACIO
20570298 124205 1 2-5 AD
DOMESTICA FLORES 1990
MARCOMB CN
N
20570299 124205 3 2-5 SGUIA
P/HOGARES VITTORIO L.RE LIMUSA,199
EDWARD O,1984 BM
INSTALACIO
LINEAS E NEAGU
20570300 124205 3 2-5 YNES
OFICINAS
PRACTICA SAFFORD
BRATU JR. 0
ALFAOMEG CN
INSTALACIO
P/CALCULO CARLOS
20570301 124205 3 2-5 ELECTRICAS
INSTALACIO
NES SERBAN
LUCA A, 1990 CN
DE
NES GILBERTO
20570302 124205 3 2-5 ELECTRICAS
INSTALACIO
INSTAL.ELEC
MAN.INSTAL MARIN
ENRIQUEZ RSI,1984
LIMUSA, BM
ELECTRICAS
NES
20570303 124205 3 2-5 TRICAS
ACIONES
INDUSTRIAL
ABC DEL HARPER
PEDRO 1993 CN
ELECTRICAS
MAN.DE
ELECTRICAS
20570304 124205 3 2-5 ES
ALUMBRAD
INDUSTRIAL
INSTALACIO CAMARENA
PEDRO CECSA,1986 BM
RESID.E
O Y LAS GILBERTO
20570305 124205 3 2-5 ES
NES DE
INDUSTRIAL CAMARENA
ENRIQUEZ CECSA,1994 AE
SISTEMAS
INST.ELECT.
ALUMBRAD GILBERTO LIMUSA,
20570306 124205 6 2-5 ES
DE
EN HARPER
JOHN P. 1991 BM
O YBAJA
ILUMINACIO
ENRIQUEZ
JORGE
FRIER,
LIMUSA,
20570307 124205 6 2-6 TENSION
FOTOMETRI HARPER
CHAPA 1990
LIMUSA, BM
N MARY E.
20570308 124205 6 2-6 A
INDUSTRIAL CARREON
GAZLEY 1990
LIMUSA, BM
20570309 124205 6 2-6 ANALISIS
ES Y FRIER 1986
ILUMINACIO
DISEÑO DE MARCOMB BM
20570310 124205 3 2-6 INSTRUMEN
N EXTERNA VITTORIO RE O, 1979 BM
SISTEMAS
TOS IRWIN LIMUSA,
20570311 124205 4 2-6 ELECTRICOS
BASICOS DE LAZAR 1993 CN
MANUAL
INSTRUMEN DE EDWARD G. LIMUSA,
20570312 124205 1 2-6 MEDICION
MEDIDAS HOFFMAN
JOSE 1992 CN
TOS DE
20570313 124205 1 2-6 ELECTRICAS
MEDIDA Y ROLDAN
WERNER M. CEAC,MARCOMB1986 BM
20570314 124205 2 2-6 SU USO KOHLER O, 1980 BM
FUND. DE
METROLOGI
A
ELECTRICA,
EL ANDRES
ROBERTOM. MARCOMB
20570315 124205 1 1-6 3
WATTHORI TOMOS KARCZ
AGUILAR O, 1987 BM
EL ROBERTO LIMUSA,
20570316 124205 6 2-6 METRO
WATTHORI MERCADO AGUILAR 1987
LIMUSA, BM
EL ROBERTO
20570317 124205 6 2-6 METRO
WATTHORI AGUILAR MERCADO 1987
LIMUSA, CN
20570318 124205 1 2-6 METRO
CIRCUITOS MERCADO JOSEPH A. 1987
MC GRAW CN
20570319 124205 3 2-6 ELECTRICOS
TEORIA
CIRCUITOS DE EDMINISTER A. HILL, 1986 BM
TEORIA
LOS DE JOSEPH
JUAN
FERNANDO
MC GRAW
20570320 124205 1 2-6 ELECTRICOS
TEORIA
LOS DE EDMINISTER
HERRERA HILL, 1986 AE
LIMUSA,
CIRCUITOS,
LOS JIMENEZ
FERNANDO
20570321 124205 6 2-6 CIRCUITOS
CORRIENTES
PROBLEMAS ROJAS
GARZA 1990
LIMUSA, CN
CIRCUITOS,
DE JIMENEZ
20570322 124205 3 2-2 V ,PROBLEMAS
VOL.1
CORRIENTES RAMOS
GARZA 1985
LIMUSA, BM
CORTOCIRC
DE
20570323 124205 3 2-2 V ,UITO VOL EN2 RAMOS
RICHARD 1985
MARCOMB BM
CORTOCIRC
INTRODUCCI
20570324 124205 1 2-2 V REDES
UITO TRIF. ROEPER O, 1985 CN
ON
ANALISIS ALEN RICHARD
FERNANDO MARCOMB
20570325 124205 1 2-2 V REDES
CIRCUITOS
ANALISIS TRIF. ROEPER O,
DE GONZALEZ LIMUSA,1985 CN
INTRODUCT
ELECTRICOS
20570326 124205 3 2-2 V CIRCUITOS
ORIO AGUILAR
ROBERT L. 1987 CN
INT.ALDE TRILLAS,
20570327 124205 6 2-2 V CIRCUITOS
ANALISIS Y BOYLESTAD RICHARD C. 1995
ALFAOMEG AE
20570328 124205 3 2-2 V CIRCUITOS
DISEÑO DORF A, 1992 CN
EL
DE CIRCUITO ALOIS MARCOMB
20570329 124205 3 2-2 V FUND.DE
ELECTRICO KOLLER O, 1985 CN
CORRIENTE
CIRCUITOS RUSSELL M.
20570330 124205 3 2-2 V ALTERNA
ELECTRICOS KERCHNER
POTENCIA C.F. CECSA,
LIMUSA,1986 BM
20570331 124205 3 2-2 V DE
SES LA
30 NIEMANN III 1978
CORRIENTE
CORRIENTE WOLFGANG
GLADWYN
HANS- MARCOMB BM
20570332 124205 1 2-2 V TRIFASICA LAGO,
WEISKE O, 1989 BM
TRIFASICA
PROTECC.DE
TEORIA DE Y LLOYD
JOACHIMM. MARCOMB
20570333 124205 1 2-2 V CIRCUITOS,
SU
SISTEMAS MED. GAUS O, 1989 CN
SISTEMAS
DISPOSITIV Y BENNINGFIE LIMUSA,
20570334 124205 1 2-2 V DE
CIRCUITOS B.
LD 1984 BM
OS
POTENCIA Y E RALPH J.
RAVINDRAN LIMUSA,
20570335 124205 6 2-2 V SISTEMAS
FUND.DE
INTERRUPT SMITH
ATH, M. 1981
LIMUSA, CN
PROTECCIO
PROTECCIO ROBERTO
20570336 124205 6 2-3 V ORES
NES CHANDER
AGUILAR 1989
LIMUSA, CN
N DE
ROBOTICA GILBERTO
DON MC
20570337 124205 6 2-3 V ELECTRICAS
FUSIBLES,
SISTEMAS MERCADO 1987 BM
UNA
ARTE
ANALISIS Y DE ENRIQUEZ
CLOY, LIMUSA,
20570338 124205 3 2-3 V ELECTRICOS
FUSIBLES,
INTRODUCCI
CIENCIA DE HARPER
MICHAEL 1984
LIMUSA, BM
OPERACION
ANALISIS DE JESUS
20570339 124205 2 2-3 V ON
YOPERACION HARRIS
LA
PROCESO VELASCO 1993
LIMUSA, CN
PROTECCIO JESUS
20570340 124205 3 2-3 V SELECCION VELASCO
YDE SOLIS 1988
LIMUSA, CN
N POR
MANUFACT
20570341 124205 4 2-3 V SELECCION
MANUAL
RELEVADOR DE SOLIS
C. RUSSELL 1988 CN
URA
EQUIPO Y
20570342 124205 3 2-3 V ES
MANUAL
MATERIALES DE MASON CECSA, 1986 BM
FUNDAMEN
ELECTRICO
EQUIPO Y LAWRENCE
COYNE
20570343 124205 3 2-1 V P/ING.
TOS DE
ELECTRONIC E. DOYLE DIANA,
UTHEA, 1986 BM
ELECTRICO
CA/CD, Y ELECTRICAL
COYNE
20570344 124205 3 2-1 V O
ELECTRONIC SCHOOL
ELECTRICAL 1986
UTHEA, BM
GUIA DEL BUCK
20570345 124205 6 2-1 V O
CURSO
INSTRUCTO DE SCHOOL
ENGINEERIN 1987
UTELSA, BM
FUNDAMEN
TRANSF.Y BUCK
20570346 124205 10 2-1 V R
CURSO
TOS DE DE G ENGINEERIN 1985 AE
TRANSFOR
MOTORES
TRANSF.Y GILBERTO LAB-VOLT,
20570347 124205 18 2-1 V CA/CD
MADORES
TRIFASICOS G
ENRIQUEZ 1985 DO
MOTORES
DE GILBERTO LIMUSA,
20570348 124205 3 2-3 V DE IND.DE ENRIQUEZ
MAQUINAS
TRIFASICOS
EL ABC HARPER 1986
LIMUSA, BM
POTENCIA
ELECTRICAS
20570349 124205 6 2-3 V DE
LAS
DE
EL IND.
MEDIDA
ABC HARPER
DE ENRIQUE 1991
MARCOMB BM
YMAQUINAS
20570350 124205 1 2-3 V YEL
LASPROTECC.
TRANSFOR
ABC DE RAS OLIVA
IRVING L. O, 1991
REVERTE, CN
ELECT.,
MAQUINAS I. GILBERTO
20570351 124205 2 2-3 V MADORES
LAS
TRANSFOR KOSOW
ENRIQUEZ 1994 CN
EL ABC DE
ELECT.,
MAQUINAS I. GILBERTO LIMUSA,
20570352 124205 6 2-3 V MADORES
LAS
TRANSFOR HARPER
ENRIQUEZ 1991 BM
EL
ELECT.,
EL
MAQUINAS GILBERTO LIMUSA,
20570353 124205 4 2-4 V MADORES
ABC/MAQ.E
II.MOTORES HARPER
ENRIQUEZ 1997 AE
ABC/MAQ.E
ELECT.,
LECT., GILBERTO LIMUSA,
20570354 124205 6 2-4 V DE C/A
LECT.,
II.MOTORES HARPER
ENRIQUEZ 1990 BM
III.INST.Y
III.INST.Y GILBERTO LIMUSA,
20570355 124205 4 2-4 V DE C/A
CTROL.MOT HARPER
ENRIQUEZ 1997 AE
CTROL.MOT
MANUAL DE GILBERTO LIMUSA,
20570356 124205 5 2-4 V ORES.C/A
ORES DE HARPER
ENRIQUEZ 1991
LIMUSA, BM
MAQUINAS
CONTROL
20570357 124205 4 2-4 V C/A
ELECTRICAS, HARPER 1997
GEORGE J. LIMUSA, AE
DE
20570358 124205 4 2-4 V 4 TOMOS
MAQUINAS THALER
IRVING L. 1991
REVERTE, CN
20570359 124205 2 2-4 V ELECTRICAS KOSOW 1991 CN
DISTRIBUCI
ON EN
PLANTAS
ADMINISTR
INDUSTRIAL
ACION DE
ADMINISTR
ES, 3 STEPHAN LIMUSA,
MANTENIMI
ACION DE E.T.
20570360 124205 2 2-4 V TOMOS
BIBLIOTECA
ENTO KONZ
NEWBROUG 1992 CN
MANTENIMI
PRACTICA E.T.
20570361 124205 2 2-4 V INDUSTRIAL
MAN.DE
ENTO
ENCICLOPED H
NEWBROUG DIANA, 1986 BM
DE
MANTTO.DE OCEANO/CE
20570362 124205 1 2-4 V INDUSTRIAL
IA
MOTORES DE H
ROBERT J. NTRUM,1986 AE
DIANA,
MAQUINAS
MANTENIMI FRANCISCO
20570363 124205 1 2-5 V ELECTRICOS
EQUIPOS LAWRIE
ELECT.DE
YENTO REY 1990 CN
20570364 124205 4 2-5 V POTENCIA
ELECTRICOS
INDUST.,
FRACC.Y 7 SACRISTAN
L.C. CEAC, 1995 BM
MONITOR,
20570365 124205 1 2-5 V CONTROL
TOMOS
SUBFRACCI MORROW
DE CYRIL G. 1985
MARCOMB AE
20570366 124205 1 2-5 V CONTROL
ONARIA VEINOTT
MOTORES
PRACTICAS
DE WALTER N. O, 1978 CN
20570367 124205 3 2-5 V ELECTRICOS
DE
MOTORES ALERICH N. DIANA, 1986 BM
PRACTICAS
MOTORES
LABORATOR Y WALTER
BUCK
20570368 124205 1 2-5 V ELECTRICOS
DE
GENERADO ALERICH
ENGINEERIN DIANA,
CHARLES 1986 AE
LAB-VOLT,
IO DE
LABORATOR
20570369 124205 8 2-5 V RES
TEORIA
MAQUINAS
MAN.MAQU Y G
J. PALACIOS 1982
KINGSLEY, PARANINFO, DO
IO DE
ANALISIS DE ALEXANDER
20570370 124205 1 2-5 V ELECTRICAS
INAS
MAQUINAS BREGEL
J. PALACIOS 1986
PARANINFO, CN
LAS
ELECT.Y KUSKO, EDITIA
20570371 124205 1 2-5 V ELECTRICAS
MAQUINAS BREGEL
A.E.FITZGER 1986
MEXICANA, CN
TRANSFOR
DATOS
20570372 124205 3 2-5 V ELECTRICAS
MADORES, 3 ALD
GEORGE 1987
LIMUSA, CN
P/CONTRUI
DATOS
20570373 124205 2 2-5 V TOMOS
MAQUINAS
R MCPERSON 1991
APARATOS PEDRO CN
P/CONSTRUI
ELECTROMA
20570374 124205 2 2-5 V ELECTRICOS
LOS
R APARATOS CAMARENA CECSA, 1983 BM
GNETICAS
ELECTROMO Y PEDRO
20570375 124205 1 2-5 V ELECTRICOS
ELECTROME CAMARENA CECSA, 1985 AE
TORES EN LEANDER W. ALFAOMEG
20570376 124205 3 2-5 V CANICAS
REPARACIO
LA MATSCH A, 1992 BM
REEMBOBIN
DATOS
N DE DE RUDOLPH GUSTAVO
20570377 124205 3 2-5 V PRACTICA
ADO
MOTORES Y WESSEL
PEDRO GILI, 1975 BM
MOTORES
REPARACIO
20570378 124205 3 2-5 V ELECTRICOS
MONTAJE,AJ
ELECTRICOS, CAMARENA
ROBERTO CECSA, 1987 BM
GG/MEXICO,
N DE
USTE,VERIFI
20570379 124205 3 2-5,2-6 V 2 TOMOS
MOTORES ROSENBERG 1994 AE
CACION
MANUAL DE KARL
20570380 124205 1 2-6 V ELECT.
ELEMENTOS WILKINSON
JOSEPH DIANA,
REVERTE,1990 DO
PRACTICO
MANUAL
20570381 124205 3 2-6 V DE
DE MAQ.
LA SCHRÖCK
PEDRO 1981 BM
PRACTICO
SEGURIDAD JOHN V.
20570382 124205 3 2-6 V BOBINADO
LA
DE CAMARENA
PEDRO CECSA,
SOC.ELECTR AE
1994
INDUSTRIAL
SEGURIDAD GRIMALDI,
JOHN V.
20570383 124205 1 2-6 V BOBINADO
LA
YINDUSTRIAL
SU CAMARENA
ROLLIN H. OMEC, 1943 DO
SEGURIDAD GRIMALDI,
JOHN V.
20570384 124205 3 2-6 V ADMON.
LA
YINDUSTRIAL
SU SIMONDS
ROLLIN H. RSI, 1978 BM
SEGURIDAD GRIMALDI,
JOHN V.
20570385 124205 2 2-6 V YADMON.
SU SIMONDS
ROLLIN RSI, 1978
H. ALFAOMEG AE
INDUSTRIAL
MANUAL DE GRIMALDI,
20570386 124205 3 2-6 V ADMON.
YSEGURIDAD
SU SIMONDS
ROLLIN A, 1991 CN
MANUAL DE CESAR H. ALFAOMEG
20570387 124205 3 2-6 V ADMON.
INDUSTRIAL, SIMONDS A, 1991 CN
SEGURIDAD RAMIREZA
CESAR LIMUSA,
20570388 124205 2 2-6 V 3 TOMOS
INDUSTRIAL, CAVASSA
RAMIREZ 1986 BM
ROBERTO LIMUSA,
20570389 124205 1 2-6 V 3 TOMOS
SEGURIDAD CAVASSA
RAMIREZ 1992
LIMUSA, BM
SEGURIDAD, CESAR
20570390 124205 2 2-6 V INDUSTRIAL
CONTROL
SEGURIDAD MALPICA
RAMIREZ 1992
LIMUSA, BM
SALUD
DE Y
RIESGOS
20570391 124205 3 1-2 V INDUSTRIAL
COND.DE CAVASSA 1993
ALFAOMEG AE
DE
LA
20570392 124205 3 1-2 V TRABAJO
ACCIDENTES O.I.T. A, 1992
ALFAOMEG CN
PREVENCIO
LA
20570393 124205 3 1-2 V MAYORES
N DE LOS O.I.T. A, 1993
ALFAOMEG CN
PREVENCIO
20570394 124205 3 1-2 V ACCIDENTES
N O.I.T.
DE LOSDE PERSONAL ALFAOMEGA, 1991 CN
MANUAL
MANUAL DE W.J. PAX-
20570395 124205 3 1-2 V ACCIDENTES
PRIMEROS O.I.T. DE A,
MICHEL 1991 BM
SEGURIDAD NAVALHACKETT,
AGUET,
MEXICO,198
20570396 124205 3 1-2 V AUXILIOS E.E.U.U.
Y PRIMEROS MICHEL
ENERGIA G.P. 7
ALFAOMEG BM
JEAN-
AGUET,
20570397 124205 3 1-2 V AUXILIOS
SOLAR,
ENERGIA ROBBINS
JACQUES A, 1992
LIMUSA, CN
SELECC. DE JEAN-
20570398 124205 6 1-2 V ELECTRICA
INSTALACIO
ENERGIA MORF
JACQUES 1988 BM
EQUIPO,INS
NES RICHARD H. LIMUSA,
20570399 124205 6 1-2 V ELECTRICA
INSTALACIO
TALAC.MAN MORF
MONTGOM 1988
LIMUSA, BM
SOLARES
NES ENRIQUE
20570400 124205 2 1-2 V TTO.
FOTOVOLTA ERY
ALCOR 1994
PROGENSA, CN
SOLARES
ACUMULAD ENRIQUE
20570401 124205 2 1-2 V ICAS
FOTOVOLTA CABRERIZO PROGENSA,
ALCOR 1987 CN
ORES DE
ACUMULAD
20570402 124205 1 1-2 V ICAS
ELECTRICID CABRERIZO
LIONEL 1987
PROGENSA, CN
ORES DE
20570403 124205 1 1-2 V AD
ELECTRICID LEJARDI
LIONEL 1983
PROGENSA, CN
20570404 124205 1 1-2 V AD LEJARDI 1988 CN
H.
ENERGIA CHRISTOPH
ELEMENTOS
GEOTERMIC ER H. LIMUSA,
GRUPOS
DE DISEÑO ARMSTEAD 1989
20570405 124205 3 1-2 V A
ELEMENTOS
ELECTROGE LOREN J. MARCOMB CN
DE
DE DISEÑO GILBERTO
20570406 124205 3 1-2 V NOS
SUBESTACIO MAGES
FUNDAMEN ENRIQUEZ O, 1987
LIMUSA, BM
DE
TOS DE GILBERTO
20570407 124205 3 1-2 V NES ELECT.
ELEMENTOS
SUBESTACIO HARPER
ENRIQUEZ 1983 BM
SISTEMAS
DE GILBERTO LIMUSA,
20570408 124205 4 1-3 V NES ELECT. HARPER
ELEMENTOS
DE ENERGIA ENRIQUEZ 1998 AE
CENTRALES
DE GILBERTO LIMUSA,
20570409 124205 3 1-3 V ELECTRICA
ELECTRICAS HARPER
ENRIQUEZ 1985 CN
CENTRALES
TECNICA DE GILBERTO LIMUSA,
20570410 124205 3 1-3 V IALTA
ELECTRICAS HARPER
ENRIQUEZ 1982LIMUSA, DO
LAS
TECNICAALTASDE GILBERTO
20570411 124205 3 1-3 V II
TENSION
TENSIONES Y HARPER 1983 DO
LAS ALTAS , ENRIQUEZ
SISTEMAS GILBERTO LIMUSA,
20570412 124205 5 1-3 V TOMO
TENSIONES,1 HARPER
ENRIQUEZ 1987LIMUSA, BM
DE
SISTEMAS
20570413 124205 4 1-3 V TOMO
TRANSMISI 2 HARPER
LUIS A. 1987
LIMUSA, BM
DE ROBERTO
20570414 124205 3 1-3 V ON
DISTRIBUCI SIEGERT
ESPINOSAC.Y 1989
LIMUSA, CN
DICC.
20570415 124205 4 1-3 V ON
BIBLIOTECA
REDES LARA
HUGH 1990 CN
MULT.DE
DE VAN H. LIMUSA,
20570416 124205 3 1-3 V ELECTRICAS
TERMINOS
ANALISIS DE SKILLING
VALKENBUR 1992
LIMUSA, CN
INFORMATI
DE
20570417 124205 4 1-4 V REDES
CA, 7 G 1993
LIMUSA, CN
COMPUTACI
DICCIONARI
20570418 124205 2 3-1 TOMOS
ON, A.I.A. 1992 CN
O DE4
DICC.TECNIC
GEORGE
MANUEL LIMUSA,
20570419 124205 1 3-1 TOMOS
DICC.
NEGOCIOS NANIA
URRUTIA 1990 CN
O DE
TECNICO LUIS WEIS LIMUSA,
20570420 124205 2 3-1 ING./ESP.
ELECTROME RAOLA
BALLESTERO 1991
LIMUSA, CN
INGLES/ESP
DICC. RAFAEL
20570421 124205 6 3-1 CANICA
AÑOL, 4 SGARCIA 1992
E.CIENCIA Y CN
TECNICO RAFAEL
20570422 124205 1 3-1 TOMOS
INGLES/ESP DIAZ GARCIA TECN,
LIMUSA, 1990 BM
DICC.ENCICL JERONIMO
20570423 124205 4 3-1 AÑOL
DICC.CIENTI
OPEDICO DIAZ
DE VAZQUEZ URMO,1991 BM
INGLES
FICO Y
20570424 124205 2 3-1 SIDERURGIA
TECNICO Y LOPEZ
GUILLERMO 1974
LIMUSA, AE
TECNOLOGI
LAROUSSE
20570425 124205 2 3-1 CIENTIFICO