Sie sind auf Seite 1von 2

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Merenje i regulacija (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE)

ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA


Februarski rok Avgustovski Septembarski Oktobarski rok
Rbr Predmet Godina Januarski rok Aprilski rok Junski rok Julski rok
rok rok

1 Algebra 1 06.02.2020. 21.02.2020. 13.06.2020. 06.07.2020. 20.07.2020. 29.08.2020. 11.09.2020. 25.09.2020.

2 Engleski jezik - niži srednji 1 28.01.2020. 09.02.2020. 08.06.2020. 09.07.2020. 23.07.2020. 24.08.2020. 01.09.2020. 15.09.2020.

3 Engleski jezik - osnovni 1 27.01.2020. 08.02.2020. 08.06.2020. 08.07.2020. 22.07.2020. 24.08.2020. 31.08.2020. 14.09.2020.

4 Fizika 1 03.02.2020. 18.02.2020. 11.06.2020. 29.06.2020. 16.07.2020. 27.08.2020. 08.09.2020. 22.09.2020.

5 Matematička analiza 1 1 01.02.2020. 13.02.2020. 10.06.2020. 23.06.2020. 14.07.2020. 26.08.2020. 05.09.2020. 19.09.2020.

6 Mehanika 1 02.02.2020. 14.02.2020. 11.06.2020. 27.06.2020. 15.07.2020. 27.08.2020. 07.09.2020. 21.09.2020.

7 Osnovi elektrotehnike 1 1 29.01.2020. 10.02.2020. 09.06.2020. 10.07.2020. 24.07.2020. 25.08.2020. 02.09.2020. 16.09.2020.

8 Osnovi elektrotehnike 2 1 07.02.2020. 22.02.2020. 13.06.2020. 07.07.2020. 21.07.2020. 29.08.2020. 12.09.2020. 26.09.2020.

9 Programski jezici i strukture podataka 1 05.02.2020. 20.02.2020. 12.06.2020. 04.07.2020. 18.07.2020. 28.08.2020. 10.09.2020. 24.09.2020.

10 Uvod u laboratorijski rad 1 30.01.2020. 11.02.2020. 09.06.2020. 11.07.2020. 25.07.2020. 25.08.2020. 03.09.2020. 17.09.2020.

11 Električna i elektronska merenja u industriji 2 07.02.2020. 22.02.2020. 13.06.2020. 07.07.2020. 21.07.2020. 29.08.2020. 12.09.2020. 26.09.2020.

12 Elektroenergetski pretvarači 2 01.02.2020. 13.02.2020. 10.06.2020. 23.06.2020. 14.07.2020. 26.08.2020. 05.09.2020. 19.09.2020.

13 Engleski jezik - srednji 2 27.01.2020. 08.02.2020. 08.06.2020. 08.07.2020. 22.07.2020. 24.08.2020. 31.08.2020. 14.09.2020.

14 Matematička analiza 2 2 28.01.2020. 09.02.2020. 08.06.2020. 09.07.2020. 23.07.2020. 24.08.2020. 01.09.2020. 15.09.2020.

15 Merni instrumenti 2 05.02.2020. 20.02.2020. 12.06.2020. 04.07.2020. 18.07.2020. 28.08.2020. 10.09.2020. 24.09.2020.

16 Objektno orijentisano programiranje 2 30.01.2020. 11.02.2020. 09.06.2020. 11.07.2020. 25.07.2020. 25.08.2020. 03.09.2020. 17.09.2020.

17 Sistemi automatskog upravljanja 2 03.02.2020. 18.02.2020. 11.06.2020. 29.06.2020. 16.07.2020. 27.08.2020. 08.09.2020. 22.09.2020.

18 Uvod u elektroniku 2 31.01.2020. 12.02.2020. 10.06.2020. 22.06.2020. 13.07.2020. 26.08.2020. 04.09.2020. 18.09.2020.

19 Verovatnoća, statistika i slučajni procesi 2 02.02.2020. 14.02.2020. 11.06.2020. 27.06.2020. 15.07.2020. 27.08.2020. 07.09.2020. 21.09.2020.

20 Digitalni upravljački sistemi 3 31.01.2020. 12.02.2020. 10.06.2020. 22.06.2020. 13.07.2020. 26.08.2020. 04.09.2020. 18.09.2020.

21 Električne mašine 2 3 05.02.2020. 20.02.2020. 12.06.2020. 04.07.2020. 18.07.2020. 28.08.2020. 10.09.2020. 24.09.2020.

22 Industrijski sistemi i protokoli 3 02.02.2020. 14.02.2020. 11.06.2020. 27.06.2020. 15.07.2020. 27.08.2020. 07.09.2020. 21.09.2020.

23 Mikroprocesorski merno-akvizicioni sistemi 1 3 04.02.2020. 19.02.2020. 12.06.2020. 03.07.2020. 17.07.2020. 28.08.2020. 09.09.2020. 23.09.2020.

24 Mikroprocesorski merno-akvizicioni sistemi 2 3 30.01.2020. 11.02.2020. 09.06.2020. 11.07.2020. 25.07.2020. 25.08.2020. 03.09.2020. 17.09.2020.
25 Primena DSP u upravljanju 3 06.02.2020. 21.02.2020. 13.06.2020. 06.07.2020. 20.07.2020. 29.08.2020. 11.09.2020. 25.09.2020.

26 Senzori i merni pretvarači 3 27.01.2020. 08.02.2020. 08.06.2020. 08.07.2020. 22.07.2020. 24.08.2020. 31.08.2020. 14.09.2020.

27 Sociologija tehnike 3 07.02.2020. 22.02.2020. 13.06.2020. 07.07.2020. 21.07.2020. 29.08.2020. 12.09.2020. 26.09.2020.

28 Standardizacija i kvalitet 3 28.01.2020. 09.02.2020. 08.06.2020. 09.07.2020. 23.07.2020. 24.08.2020. 01.09.2020. 15.09.2020.

29 Tehnička sredstva automatike 3 01.02.2020. 13.02.2020. 10.06.2020. 23.06.2020. 14.07.2020. 26.08.2020. 05.09.2020. 19.09.2020.

30 Tehnologije upravljačkih sistema 3 03.02.2020. 18.02.2020. 11.06.2020. 29.06.2020. 16.07.2020. 27.08.2020. 08.09.2020. 22.09.2020.

31 Web bazirani merno-akvizicioni sistemi 4 02.02.2020. 14.02.2020. 11.06.2020. 27.06.2020. 15.07.2020. 27.08.2020. 07.09.2020. 21.09.2020.

32 Merenja neelektričnih veličina 4 06.02.2020. 21.02.2020. 13.06.2020. 06.07.2020. 20.07.2020. 29.08.2020. 11.09.2020. 25.09.2020.

33 Metode optimizacije 4 01.02.2020. 13.02.2020. 10.06.2020. 23.06.2020. 14.07.2020. 26.08.2020. 05.09.2020. 19.09.2020.
Projektovanje industrijskih uređaja i mernih
34 sistema 1 4 29.01.2020. 10.02.2020. 09.06.2020. 10.07.2020. 24.07.2020. 25.08.2020. 02.09.2020. 16.09.2020.
Projektovanje industrijskih uređaja i mernih
35 sistema 2 4 04.02.2020. 19.02.2020. 12.06.2020. 03.07.2020. 17.07.2020. 28.08.2020. 09.09.2020. 23.09.2020.
Projektovanje sistema automatskog
36 upravljanja 4 03.02.2020. 18.02.2020. 11.06.2020. 29.06.2020. 16.07.2020. 27.08.2020. 08.09.2020. 22.09.2020.

37 Stručna praksa 4 07.02.2020. 22.02.2020. 13.06.2020. 07.07.2020. 21.07.2020. 29.08.2020. 12.09.2020. 26.09.2020.

38 Upravljanje procesima računarom 4 30.01.2020. 11.02.2020. 09.06.2020. 11.07.2020. 25.07.2020. 25.08.2020. 03.09.2020. 17.09.2020.

Das könnte Ihnen auch gefallen