Sie sind auf Seite 1von 10

Die deutschen Stammformen1

Infinitiv Ind. Präteritum, Partizip Perfekt


3. Person (VD)
Singular
(OVT)

backen backte gebacken


befehlen befahl befohlen

beginnen begann begonnen


beißen biss gebissen
betrügen betrog betrogen
bewegen bewog bewogen
bewegte bewegt
biegen bog gebogen
bieten bot geboten
binden band gebunden
bitten bat gebeten

bleiben blieb geblieben


brechen brach gebrochen
brennen brannte gebrannt
bringen brachte gebracht
denken dachte gedacht
dürfen durfte gedurft

empfehlen empfahl empfohlen

erschrecken erschrak erschrocken

essen aß gegessen
fahren fuhr gefahren
fallen fiel gefallen
fangen fing gefangen
finden fand gefunden
fliegen flog geflogen
fliehen floh geflohen
fließen floss geflossen
fressen fraß gefressen
frieren fror gefroren
geben gab gegeben
gehen ging gegangen
gelingen gelang gelungen

gelten galt gegolten


genießen genoss genossen
geschehen geschah geschehen
gewinnen gewann gewonnen
1
Nach A. Victoor. Duitse Basisgrammatica. die Keure.
Übersetzun g

bakken
bevelen

beginnen
bijten
bedriegen
bewegen

buigen
bieden
binden
vragen,
verzoeken
blijven
breken
branden
brengen
denken
mogen (toelating)

aanbevelen

(doen) schrikken

eten
rijden, varen
vallen
vangen
vinden
vliegen
vluchten
vloeien
vreten
vriezen
geven
gaan
lukken, slagen

gelden
genieten
gebeuren
winnen
gießen goss gegossen
gleichen glich geglichen
backen glitt geglitten
graben grub gegraben
greifen griff gegriffen
haben hatte gehabt
halten hielt gehalten

hängen hing gehangen


heben hob gehoben
heißen hieß geheißen
helfen half geholfen
kennen kannte gekannt
kommen kam gekommen
können konnte gekonnt
kriechen kroch gekrochen
51 laden du lädst, er lädt lud geladen
52 lassen du lässt, er lässt ließ gelassen
53 laufen du läufst, er läuft lief gelaufen
54 leiden litt gelitten
55 leihen lieh geliehen
56 lesen du liest, er liest las gelesen
57 liegen lag gelegen
58 lügen log gelogen
59 mögen du magst, er mag mochte gemocht

60 müssen du musst, er muss musste gemusst


61 nehmen du nimmst, er nahm genommen
nimmt
62 nennen nannte genannt
63 pfeifen pfiff gepfiffen
64 raten du rätst, er rät riet geraten
65 reißen riss gerissen

66 reiten ritt geritten


67 rennen rannte gerannt
68 riechen roch gerochen
69 rufen rief gerufen
70 schaffen schuf geschaffen
71 scheiden schied geschieden
72 scheinen schien geschienen
73 schieben schob geschoben
74 schießen schoss geschossen
75 schlafen du schläfst, er schlief geschlafen
schläft
76 schlagen du schlägst, er schlug geschlagen
schlägt
77 schließen schloss geschlossen
78 schneiden schnitt geschnitten
79 schreiben schrieb geschrieben
80 schreien schrie geschrie(e)n
81 schweigen schwieg geschwiegen
82 schwimmen schwamm geschwommen
83 sehen du siehst, er sieht sah gesehen
84 sein du bist, er ist war gewesen
85 senden sandte gesandt
sendete gesendet
86 singen sang gesungen
87 sinken sank gesunken
88 sitzen saß gesessen
89 sollen du sollst, er soll sollte gesollt
90 sprechen du sprichst, er sprach gesprochen
spricht
91 springen sprang gesprungen
92 stechen du stichst, er sticht stach gestochen
93 stehen stand gestanden
94 stehlen du stiehlst, er stiehlt stahl gestohlen

95 steigen stieg gestiegen


96 sterben du stirbst, er stirbt starb gestorben
97 stinken stank gestunken
98 stoßen du stößt, er stößt stieß gestoßen
99 streichen strich gestrichen

100 streiten stritt gestritten


101 tragen du trägst, er trägt trug getragen
102 treffen du triffst, er trifft traf getroffen

103 treiben trieb getrieben


104 treten du trittst, er tritt trat getreten

105 trinken trank getrunken


106 tun tat getan
107 verderben du verdirbst, er verdirbt verdarb verdorben

108 vergessen du vergisst, er vergaß vergessen


vergisst
109 verlieren verlor verloren
110 verschwinde verschwand verschwunden
n
111 verzeihen verzieh verziehen
112 wachsen du wächst, er wächst wuchs gewachsen

113 waschen du wäschst, er wusch gewaschen


wäscht
114 wenden wandte gewandt

wendete gewendet
115 werben du wirbst, er wirbt warb geworben
116 werden du wirst, er wird wurde geworden

117 werfen du wirfst, er wirft warf geworfen


118 wiegen wog gewogen
119 wissen du weißt, er weiß wusste gewusst
120 wollen du willst, er will wollte gewollt
121 ziehen zog gezogen
122 zwingen zwang gezwungen
Bij de werkwoorden met 2 mogelijkheden hangt de keuze voor de ene of andere vorm af van de
context.
Op testen of oefeningen raad ik jullie aan om de vorm met de klankwissel te kiezen (vb.:
bewegen  bewog – bewogen).
gieten
gelijken op
glijden
graven
grijpen
hebben
houden, stoppen

hangen
heffen
heten
helpen
kennen
komen
kunnen
kruipen
laden
laten
lopen
lijden
lenen
lezen
liggen
liegen
lusten, graag
hebben
moeten
nemen

noemen
fluiten
aanraden
scheuren,
trekken
paardrijden
rennen
ruiken
roepen
scheppen
scheiden
schijnen
schuiven
schieten
slapen

slaan

sluiten
snijden
schrijven
schreeuwen
zwijgen
zwemmen
zien
zijn
zenden

zingen
zinken
zitten
moeten
spreken

springen
steken
staan
stelen

stijgen
sterven
stinken
stoten
strijken,
schilderen
ruzie maken
dragen
treffen,
ontmoeten
drijven
treden, stappen

drinken
doen
bederven

vergeten

verliezen
verdwijnen

vergeven
groeien

wassen

(zich) wenden

werven
worden, zullen

gooien
wegen
weten
willen
trekken
dwingen
of andere vorm af van de

ssel te kiezen (vb.:

Das könnte Ihnen auch gefallen