Sie sind auf Seite 1von 2

6

St. Nikolai of Zhicha: Duhovna Lira/Spiritual Songs

Soprano Alto

! !% % % % #$ " % % % % %
Andante
mf

IV. Spasi Boze

% % % % %
lju - de

Tenor

Bass

"

! #$ " % % % % % # '$" !% %
Spa - si mf

Spa - si mf

Bo - ze

% & % % & % %
svo

% % % % %
spa - si p

% % % % % % % %

arr. N. Resanovic

& & & &

% %

% %

% % % &
svo

je

Go - spo - di.

% %

% %

Bo - ze

% %

lju - de

je

&

spa - si p

Go - spo - di.

! $mp # % % % % #$ % % #
mp
Krs - tom mp

% % % % % % % % % % % %
tvo - jim Ti nam

& &
svet -

% & % & % &


li

% % % % % % % % %
krs - tom

& & & &


fine

% % % % % $%
si

% %

% %
Ti nam

&
svet -

&
-

&
li

% % % %

nas vo - di!

% % % %

Krs - tom

tvo - jim

krs - tom

nas vo - di!

' % % " $
mf ! $ % # % % %

% %

% $%

% % % &

% % % %)(% & % &


la

% % % % % % % %

+ %% % % % %* % % % % % % %
Krst je spa

rit.

% &%%
se -

, & &
nje.

"

% % $ # #
mf
Krst je

Krst je

&
si

% % % %
i

zna - me - nje.

& &

&
Krst

% %
je

% %
spa -

&
se -

&
nje.

mf '$ % %

% %

la

zna - me - nje.

&

% %

% %

&

Serbian Orthodox Church in the USA and Canada: Central Church Liturgical Music Committee (2005)

St. Nikolai of Zhicha: Duhovna Lira/Spiritual Songs

! $% % % % % # % % % % %
mf
Spa - si Bo - ze

% % % % % %
lju - de

% % & % % & % %
svo je

% % % % % %
spa - si

% % % % -

& & -

Go - spo - di.

#$ # ' " $

! $mp # % % % %
Krs - tom

% % % % % % % % % % % %
tvo - jim Ti nam

& &
svet -

% % & % % & % %
li

% % % % % % % % % %
krs - tom

nas vo - di!

& &

#$ # ' " $

! mf % #$ % % %
Krst je

Da Capo al fine

% % $% %
si -

% % % %)(% & % &


la i

% % % % -

zna - me -nje.

+ * % % % % %% % % %* )% % % % % .
Krst je spa

% % &%
se -

, & &

nje.

"

#$ # '$

Serbian Orthodox Church in the USA and Canada: Central Church Liturgical Music Committee (2005)