Sie sind auf Seite 1von 3

numer katalogowy: 258/XIX/A/0504/SATB

Ave Maria
(1893)
muzyka: Josef Gabriel RHEINBERGER (1839 - 1901) sowa: k 1, 28-42

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Sopran

p 3 . j &4
Andante molto

Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob. Bogosawiona Ty midzy niewiastami i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa, mdl si za nami grzesznymi, teraz i w godzin mierci naszej. Amen.
przekad wolny

63

Alt

3 &4

Tenor

j . A - ve Ma - ri - a, p 3 V 4 . J ?4 3
A - ve Ma - ri - a,

A - ve

Ma - ri - a,

. J
a - ve

Ma - ri - a,

a - ve Ma - ri - a,

f # b
gra - ti - a

f . J

ple


na,

f
gra - ti - a gra - ti - a

ple

.
-

na,

Bas


ve.

p . J
A - ve

a - ve Ma - ri - a,

. J f
a - ve Ma - ri - a, gra

ple - na,

Ma - ri - a,

J
ti - a

p & # p &
a a a -

p V #
-

#
-

ve.

f r 10 . # N J Do - mi- nus te - cum, f j . r fj r # .


Do - mi- nus te - cum, Do - mi- nus te - cum,

Fj . # r F j . r F . J R
te - cum,

Do - mi- nus

Do - mi- nus

p ?
-

ve.

ple - na,

f . # N J R
Do - mi - nus

te - cum,

j . r

Do - mi- nus

Do - mi- nus

2007 Zwizek Chrw Kocielnych Caecilianum Zarzd Gwny: ul. Dewajtis 3 , 01-815 Warszawa tel./fax: (22) 561 01 38 , e-mail: prezes.zg@caecilianum.webd.pl http://www.caecilianum.webd.pl

Do uytku publicznego. http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl

Ave Maria - Josef Gabriel RHEINBERGER

& & V b

te - cum:

b
ne

j r . J

15


ne -

be -

te - cum:

be -

di - cta tu,

p ? b . . J R
te - cum: be - ne di - cta tu,

in

mu - li - e

. J R

be - ne

di - cta tu,

. J R

be - ne

be - ne -

j j

ri -

bus,

be - ne
20

f . # &J R J
di - cta tu,

f j r j j r &. . b di - cta tu, et be - ne - di - ctus fru - ctus ven j r fj j r b V. .


et be - ne - di - ctus fru ctus

. J R


ven - tris tris

tu - i.

> >U > >U

f ? j r j b j . r .
di - cta tu, et di - cta tu, et

> >U N #> > U J


tu - i. tu - i.

tu - i.

be - ne - di - ctus

fru

ctus

ven

be - ne - di - ctus

fru

ctus

ven
25

.
-

tris

tris

j & .
San - cta

Ma - ri - a,

Ma

cresc.

ter

J
De - i, De - i,

f
o -

ra,

& . j San - cta Ma - ri - a, V . J ?


San - cta Ma - ri - a,

Ma


cresc.

cresc.

ter

f # b f
o -

b
o - ra pro

ra,

o - ra

pro

San - cta

. J

Ma

ter

De - i,

cresc.

. J f
o - ra, ter De - i, o

o - ra

pro

Ma - ri - a,

Ma

ra, pro

-2-

http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl

Ave Maria - Josef Gabriel RHEINBERGER

& # & V N ?

no - bis

pec - ca - to - ri - bus,

f . r . . J J # R f j r j r . # . . fj r j r . . . fj r j r . . . f b f

# #
dim.

et

n
in

30

ho -

#
ra,

nunc

no - bis

pec - ca - to - ri - bus,

nunc

et

in

ho - ra,

in

#
ho -

b
ra,

no - bis

pec - ca - to - ri - bus,

nunc

et

no - bis

pec - ca - to - ri - bus,

nunc

et

in

ho
35

ra,

& # n
nunc

b
in

et

ho - ra

mor - tis

p p

no

strae.

&

dim.

nunc

et

V b. ? & &
a et

j
in

in

ho

f
-

ra

et

ho - ra

ra

nunc

in

ho

N mor tis no dim. p - . b # J mor tis no dim. p .


mor tis no -

- strae. A - men,

strae.

strae.

A - men,

a -

rit.

#
-

U.
men.

men,

N
a

V ?

f f

rit.

rit. -

b
-

men.

#U.
U

A - men,

men.

A - men,

.
a

rit.

men.

-3-

http://www.biblioteka.caecilianum.webd.pl

Das könnte Ihnen auch gefallen