Sie sind auf Seite 1von 2

Aules Waut wie Haben

1 Timotus 6:6-12

Ruben schloot de Da op un jinkj nenn. Hee wia


jrots Tus von de School un hee wenscht sikj sea
daut hee nich auleen durf Tus sennen bat siene
Mame no Hus kjeem von are Oabeit. Daut feeld
sikj sea eensom. Foaken wan hee gaunz auleen
Tus wia, dan wudd hee opp ludes to sikj selfst
vetalen, dan spad sikj daut Hus nich soo ladich
un stell. Tim es soo jlekjlich! sd Ruben to sikj
selfst. Siene Mame es emma Tus un deit aul de
Hus Oabeit. See bakt scheene Kuaken fa am, un hee doaft niemols auleen Tus sennen.
Ekj mott jieda Dach een Poa Stunden auleen Tus sennen, un ekj mott soo vl von de Hus
Oabeit doonen. Vondoag saul ekj Ieedschocken auf schalen un Fleesch em Owen stalen to
Owentkost, un dan noch aules oppwauschen. Daut es hia soo eensom. Ekj wensch ekj
haud een Hunt, dan wudd mie daut nich soo auleen va komen. Soo grumsaujd hee
wieda to sikj selfst bat siene Mame no Hus kjeem.
Woo wia dien Dach vondoag? fruach Mame.
Krakjt soos emma, auntwuad Ruben.
Sea dankscheen fa daut Fleesch em Owen saten. Daut rikjt aul sea scheen! sd
Mame gaunz mootich. Oba see sach daut Ruben wia nich mootich. Waut es orrajcht?
fruach see. Wuarom sitt die soo brumsch?
Ruben vetald siene Mame woo schlajcht am daut jinkj daut hee soo vl must
auleen Tus sennen, un woo eensom hee sikj feeld.
Mame horcht no aules waut Ruben sd. See wia nich oppjeracht ooda beleidicht.
Oba, Ruben feeld sikj schuldich daut hee nich mootja wia. Hee wist daut siene Mame
haud daut uk sea schwoa. Siene Pape wia een Poa Joa trigj derch een Ojjlekj to Dood
jekomen, un daut Lwen wia von dan aun sea schwoa jewast. Mame haud must opp
Oabeit gonen, toom Jelt vedeenen. See hauden must a schmocket, grootet Hus
vekjeepen, toom Schult betolen, un see hauden sikj must een sea kjlienet Hus pachten.
Mame sad sikj biem Desch dol un sd, Ekj weet ons Lwen es nich krakjt soo aus
wie ons daut wenschen wudden. Ekj wudd uk vl leewa Tus sennen, oba daut es nu jrots
nich majlich. Ekj wensch uk daut du kust een Hunt haben to Jesalschoft. Oba dit es een
jepachtet Hus, un de Ieejendeema well nich haben daut wie hia sellen Tieren haben.
Mame stunt opp, un funk aun dn Desch opp to saten to Owentkost. See vetald
wieda. Ruben, ekj weet du hast nich aules waut diene Frind haben, oba du hast Jesus, un
hee es een btra Frint aus irjent een aundra. Hee haft ons noch aules jejft waut ons haft
jeflt. Wie sent noch niemols hungrich jegonen, wie haben eene goode Kjoakj un goode
Frind. Veleicht sull wie mea denkjen aun aules waut wie haben, enne Std von denkjen
wa waut wie nich haben. Well wie ons daut opp schriewen, aules waut wie haben, un
dan wan wie ons soo feelen daut aules es nich rajcht en onse Welt, dan kjennen wie daut
lsen un dankboa sennen.
Ruben hold sikj een Papia un eene Blie Steft. Daut es eene goode Iedee, sd hee.
Daut ieeschte woa ekj opp schriewen daut ekj hab Jesus aus mien Frint, un tweedens,
ekj hab eene Mame dee mie goot es!
Sea goot! lacht Mame. Ekj woa opp schriewen daut ekj hab een sea gooda Sn,
dee mie sea halpen deit met miene Oabeit!
Un wie haben een Hus toom bennen wonen, sd Ruben. Wie haben Kjleeda.
Ekj sd ieescht aul daut wie eene goode Kjoakj haben, un vl Frind, sd Mame.
Du hast eene goode Oabeit, un ekj hab eene goode School, sd Ruben. Soo jinkj
daut wieda. Daut Papia wort gaunz voll von aul de goode Dinja un Sajnungen waut see
en are Lwes hauden. Daut haud ekj niemols jedocht, daut ekj noch soo vl goodet en
mien Lwen haud, sd Ruben. Vondoag aus ekj no Hus kjeem spad sikj aules soo
diesta un schlajcht. Daut feeld sikj soo aus nuscht goodet en mien Lwen wia. Ekj feel
mie nu vl bta!
Daut freit mie, sd Mame. Doa es emma noch goodet em Lwen wan wie Jesus
haben!
Un weetst waut? fruach Ruben, Wie haben scheenet Owentkost! Daut Fleesch
es goa! Well wie ten!

Froagen: Feelst du die maunchmol soo aus wan nuscht rajcht jeit en dien
Lwen? Kjikjst du no aundre un sitst waut see aules haben un wenschst daut du
daut uk kust haben?

Wan daut Lwen uk nich emma soo jeit aus wie ons wenschen, doa es noch sea vl
goodet waut de Har ons schenkjen deit. Wan wie aun daut goodet denkjen waut wie
haben, dan sitt daut Lwen nich mea soo diesta. Wie kjennen ons lieren tofrd to sennen
met waut wie haben, un dankboa to sennen fa de Sajnungen dee Gott ons schenkjt.

Toom Utwendich Lieren: 1 Tessalonicha 5:18


Siet en aule Loagen dankboa, wiels Gott daut en Christus Jesus von junt
velangt.

Sie Dankboa fa aules waut du hast!