Sie sind auf Seite 1von 11

RAD PRED OGLEDALOM

Lujza L. Hej

Biblioteka
BUĐENJE
-WGIPMXIWZSN˷MZSX^EHER

     


  

                

‘Œ—’”—āƒƒ‰‹Œƒ‘‰Ž‡†ƒŽƒǤ
6DGUŗDM

‘„”‘†‘掋ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 

ėěĆēĊĉĊđďĆ
! " # $ % & ' ( ) * ' + ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , # -

! " . / ! 0 % 1 ! 2 ! 3 % 4 & ' 1 ! & % 5 % * ( ! " ' 5 6 ) 7 ! ( ' & 7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , #

! " 8 9 ! 1 4 & ' 1 ! " 7 ' * ! 3 % 6 ! : 4 % 2 % 6 ! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . -

! " ; < = > ( ! " 7 ' 5 6 % > & % * ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8 #

ƒ͡ ƒ«ƒŒ‡•ƒ‘’‘æ–‘˜ƒŒƒ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8 ?

ƒ͢ •Ž‘„ƒ¯ƒŒ‡”‹–‹«ƒ”ƒ—ƒƒ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; 8

! " ? $ % & ' ( ) * ' + ' @ 5 6 ' 4 & ' 1 5 6 2 ' " ' 1 ' & 7 ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;

ėĚČĆēĊĉĊđďĆ
! " A $ % & ' ( ) 1 ' ( ' = * ' + ) B 5 6 2 ) 1 ' % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - ?

! " $ % & ' ( ) 1 ' ( ' = * ' + ) B 1 6 = 4 ) 1 ' % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C #

! " # D $ % & ' ( ) ( ' & % E ) * F ' & ) ( ) + % & , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C ?

ƒ͝͝ •‡©ƒ–‹•‡†‘„”‘ǡ‘•Ž‘„‘†‹–‹„‡•
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ? 8

ƒ͝͞ ”‡˜ƒœ‹Žƒā‡Œ‡•–”ƒŠƒ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ?

ƒ͟͝ ƒ’‘«‹ŒƒŒ‡†ƒƒ•ŽŒ—„ƒ˜ŽŒ—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , A -

! " # ; $ % & ' ( ) * ' + ' @ 5 6 ' 4 & ' 1 1 6 = 4 ' " ' 1 ' & 7 ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , #


ėĊĬĆēĊĉĊđďĆ
! " # - G 5 6 % * ( ) ( ) * ' + ) ) % " ) 3 ! 0 % 7 ) * = 2 ! * 5 % 2 6 ' 1 ) & ) , , , , , , , , , , , , ?

! " # C H * F ' & 7 ) 2 ! " 7 ' % 1 " % * ! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , # D 8

ƒͣ͝ ~‹˜‡–‹„‡œ•–”‡•ƒ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , # D ?

! " # A < 6 ) 3 ! " 7 ' 5 6 % * 5 ' 6 ) ( ' ( ! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , # # 8

ƒͥ͝ ~‹˜‡–‹œƒŠ˜ƒŽ‘
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , # #

! " . D I 5 % : " ! 2 ! " 7 ' 1 ' F ' * ! 6 ! 1 % 3 5 6 ' 1 % 4 & ' 1 ! & % 3 , , , , , , , , # . -

! " . # $ % & ' ( ) * ' + ' * ! 1 ! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , # 8 #

‘‰‘˜‘”ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
# 8 -

͢͡ƒ«‹ƒƒ‘‘ā‡–‡˜‘Ž‡–‹•‡„‡•ƒ†ƒȂ‹—˜‡ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ J K L

ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
M N O P Q R S T
# 8


U V W X V Y V Z [ \ ] Y X ^ _ \ ` V a \ ] b ^ ` V a c d e Y b f g b \ h i X j k V Y b ^ l \ e

ƒ†’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘Ǥ
n o

p q r s t u r q v
m

u q u
o n o w n w x y

u z q
n o

‘Ž‡–‹•‡„‡Ǥ‘‘ƒ”‡†‡–”‹‡†‡ŽŒ‡ƒ—«‹©‡–‡
2 ) 1 ' % { 0 = 6 * =

ƒ‘†ƒ’”‡‘„”ƒ–‹–‡•˜‘Œā‹˜‘–‰Ž‡†ƒŒ—©‹•‡—‘‰Ž‡†ƒŽ‘Ǥ
ƒ†’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘Ȃœƒ‰Ž‡†ƒŒ–‡•‡’”‘†‘”‘—˜Žƒ•–‹–‡‘«‹
‹’‘ƒ˜ŽŒƒŒ–‡‹œŒƒ˜‡Ȃ’”‡†•–ƒ˜ŽŒƒƒŒ‡Ƥƒ•‹Œ‹‡–‘†‘Œ‹•ƒ
’”‘ƒæŽƒǡ’‘‘©—‘‰ƒ©‡–‡œƒ˜‘Ž‡–‹•‡„‡‹˜‹†‡–‹•˜‡–ƒ‘
„‡œ„‡†‘‡•–‘’—‘ŽŒ—„ƒ˜‹Ǥ‘†—«ƒ˜ƒŽŒ—†‡†ƒ‘”‹•–‡
‘‰Ž‡†ƒŽ‘‘–ƒ†ƒ•ƒ’‘«‡Žƒ†ƒœƒ‰‘˜ƒ”ƒ—’‘–”‡„—‹œŒƒ˜ƒǤ
‡†‘•–ƒ˜‘”‡«‡‘ǡ•˜‡斑ƒā‡‘‹Ž‹‹•Ž‹‘’”‡†•–ƒ˜ŽŒƒ
| } ~ €  ‚ ƒ „ … † ‡  ˆ ‰ Š } ‹ † € † Š Œ Œ  |  Œ † Ž †    | ~ … † ‹  € ‘ † ~

’ “ ” • – — ˜ – ™ š ˜ – › œ ”  ž Ÿ ’      ˜ – ¡ – ¡ ™ ” • ” ¢ £ š – ¡ ™ ” • š ¤ Ÿ ¥   ž Ÿ ¦ š Ÿ ¥ Ÿ §

©‡‡’‘†•˜‡•–‹‘Œ‡—•–ƒ‘˜ŽŒ—Œ——‘„‹«ƒŒ‡‡ƒ«‹‡”ƒœ‹æŽŒƒ ¨

Œƒ‹’‘ƒæƒŒƒǤ‘œ‹–‹˜‡‹œŒƒ˜‡—•ƒ¯—Œ—‹•…‡ŽŒ—Œ—©‡‹•Ž‹‹
‹†‡Œ‡‘Œ‡˜ƒ•’‘†”āƒ˜ƒŒ—’”‹Ž‹‘”ƒœ˜‹ŒƒŒƒ•ƒ‘—˜‡”‡‘•–‹
‹•ƒ‘’‘æ–‘˜ƒŒƒ‹‘„‡œ„‡¯—Œ—•‹”‡‘•–—ƒ‹——–”ƒæŒ—
6 ! 1 % * ( ,

ƒŒ‘©‹Œ‡‹œŒƒ˜‡•—‘‡‘Œ‡‹œ‰‘˜‘”‹–‡ƒ‰Žƒ•’”‡†‘‰Ž‡ ©

†ƒŽ‘Ǥ‰Ž‡†ƒŽ‘‘†”ƒāƒ˜ƒ‘•‡©ƒŒƒ‘Œƒ‹ƒ–‡‘•‡„‹Ǥ‘ ª

9
rad pred
ogledalom

‰—©ƒ˜ƒ˜ƒ†ƒ‹•–‘‰«ƒ•ƒ’‘•–ƒ‡–‡•˜‡•‹‰†‡•‡‘’‹”‡–‡ǡƒ‰†‡
« ¬ ­ ® ¬ ¯ ® ° ­ ± ² ² « ³ ® ´ ® µ ± ² ¶ · ± ® ¯ ¸ ¹ º ¸ « ± ® » ® ¼ ¸ ½ ¾ º ­ ¼ ® º ­ « ¾ ¯ ¸ ¹

‹•Ž‹’‘–”‡„‡†ƒ•‡’”‘‡‹–‡ƒ‘ā‡Ž‹–‡†ƒ‹ƒ–‡”ƒ†‘•–ƒ‹
‹•’—Œ‡ā‹˜‘–Ǥ
‘—«‹–‡†ƒ‘„ƒ˜ŽŒƒ–‡”ƒ†’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘ǡ’‘•–ƒ©‡–‡‘ ¿

‰‘•˜‡•‹Œ‹”‡«‹‘Œ‡‹œ‰‘˜ƒ”ƒ–‡‹•–˜ƒ”‹‘Œ‡”ƒ†‹–‡Ǥƒ—«‹©‡–‡†ƒ
À Á À Â Ã Ä Ã Â Á Å À Á Æ Ç È Ã É Ê Æ Ë Ì Á Í È Ç Î Å Ê È Á Ï Å Ä Ã È Ç Ì Á Ð Ñ Ã É Ã À Á È Á Ò Â Å

†‘„”‘†‘‰‘†‹—˜ƒæ‡ā‹˜‘–—ǡ‘ā‡–‡‘–‹©‹†‘‘‰Ž‡†ƒŽƒ‹ƒœƒ Ó

–‹ǣǷ ˜ƒŽƒǡŠ˜ƒŽƒǤ‘Œ‡•ŒƒŒ‘Ǩ ˜ƒŽƒ–‹斑–‘”ƒ†‹æǤDz‘˜ƒ•‡


†‘‰‘†‹‡æ–‘Ž‘æ‡ǡ‘ā‡–‡‘–‹©‹†‘‘‰Ž‡†ƒŽƒ‹ƒœƒ–‹ǣǷ”‡†—ǡ
˜‘Ž‹–‡Ǥ˜‘斑•‡—’”ƒ˜‘†‘‰‘†‹Ž‘©‡’”‘©‹ǡƒŽ‹Œƒ–‡˜‘Ž‹‹
–‘‹ƒ†ƒ‡©‡’”‘©‹ǤDz
‡©‹‹ƒ•Œ‡—’‘«‡–—–‡æ‘†ƒ•‡†‹‘’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘‹
•—‘«ƒ˜ƒ‘•‡•ƒ‹•ƒ•‘„‘ǡ‹œƒ–‘–ƒŒ’”‘…‡•ƒœ‹˜ƒ‘ Ô Õ Ö

’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘ǤŽ‹˜”‡‡‘©‡–‡’‘•–ƒ–‹ƒŒ‡”‹–‹«‹‹
”ƒ†©‡•‡’”‡–˜‘”‹–‹—‹‰”—’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘Ǥ„”œ‘©‡˜ƒ‘‰Ž‡ ×

1 ! & % 5 % * ( ! ( ) 0 % 3 5 ! " 7 % " ) 1 6 ! 4 ) 5 6 ) 7 ! ( ' & 7 = 3 ' * ( % " ' 5 6 ) 7 ! ( ' & 7 ! ,

ƒ†’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘Œ‡Œ‡†ƒ‘†ƒŒ„‘ŽŒ‹Š’‘Ž‘ƒ‘Œ‹‘ Ø

ā‡–‡•‡„‹†ƒ”‹˜ƒ–‹Ǥ‘–”‡„ƒŒ‡•ƒ‘•‡—†ƒ†ƒƒā‡–‡ǣǷ†”ƒ Ù

˜‘ǡƒŽ‹Dzǡ‹Ž‹Ƿ‘„”‘‹œ‰Ž‡†ƒæDzǡ‹Ž‹Ƿ‹Œ‡Ž‹‘˜‘œƒ„ƒ˜‘ǫDz‡‘ƒ
Œ‡˜ƒā‘—’—©‹˜ƒ–‹•‡„‹ƒŽ‡’‘œ‹–‹˜‡’‘”—‡–‘‘†ƒƒǤe–‘
Ú Û Ü Ý Þ ß à Û á â Û â Ý ß ã ä Ý å æ ä æ ç æ è å Ý ä é Û Ú æ ê é Ý Þ ß ë ì ä Û ë Ý ê æ â æ á æ ë ß ë

•‡„‹ǡ’”‹Š˜ƒ–ƒŒ‡•‡„‡‹’‘†”āƒ˜ƒŒ‡•‡„‡—–‡æ‹–”‡—…‹ƒǡ
–‘©‡•‡˜ƒæ‘†‘••ƒ•ƒ‹•‘„‘˜‹æ‡’”‘†—„ŽŒ‹˜ƒ–‹‹’‘•–ƒ
{

7 ! ( ) 5 6 ) 7 ! ( " ) 7 ) ,

‘ā†ƒ•‡’‹–ƒ–‡œƒæ–‘‘˜ƒŒ’”‘‰”ƒ–”ƒŒ‡͞͝†ƒǫ‘ā‡–‡
Ž‹’‘–’—‘’”‡‘„”ƒœ‹–‹ā‹˜‘–œƒ•ƒ‘–”‹‡†‡ŽŒ‡ǫ‘ā†ƒ‡
’‘–’—‘ǡƒŽ‹‘ā‡–‡’‘•‡Œƒ–‹•‡‡Ǥ‘ƒ•–ƒ˜ŽŒƒ–‡”ƒ†’”‡†
% 4 & ' 1 ! & % 3 E ( % * ' 3 ' * ' 6 ! : 2 ) 7 ! = " % 2 ' E : 1 6 ! 2 ' " ! 2 ) 0 ' = 3 ! 0 % 7 '

‘–˜ƒ”ƒŒ—˜”ƒ–ƒ˜‡•‡Ž‘‹‹•’—Œƒ˜ƒŒ—©‡ā‹˜‘–—Ǥ
‘«‹‘Ǥ

10
Dobro došli

ƒ‘†ƒǷ•‹‡–‡Dz†‡˜‡‡†‹–ƒ…‹Œ‡
ƒ†’”‡†‘‰Ž‡
í î ï ð î ñ ò ó ô õ ö ô î ÷ î ø ù ó ú ù î û î

†ƒŽ‘ ý þ ÿ ÿ  þ ÿ     
  þ  þ

  ÿ   
   ý þ ÿ       ÿ 

…‘Ȁ†‘™Ž‘ƒ†‹—¯‹–‡—”‘†—…– ǣͥͦ͡͡‹—‡•‹ 

–‡‘†ǣ‡„‘‘Ǥ‘‹ƒ–‡’”‘„Ž‡ƒ•ƒ’”‹•–—’‘
           ! "  # $  #  %  & 

ƒ—•„”‹‰ƒ‘’‘–”‘惫—’—–‡–‡Ž‡ˆ‘ƒȂȋͨ͠͠Ȍ
ͦͥͤǦͥͦ͢͡‹Ž‹ ϊȋͧͦ͠Ȍͤͣ͡ǦͧͦͩͥȂ‹Ž‹’‘•‡–‹–‡
,

' ' ' ( ) * + ) , - . / ( 0 , 1 2 0 , 3 4 * 0 4

11
DAN 1

‡‘ƒŒ‡˜ƒā‘˜‘Ž‡–‹•‡„‡Ǥƒ†’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘
‘ā‡˜ƒ’‘‘©‹†ƒ‹œ‰”ƒ†‹–‡ƒŒ˜ƒā‹Œ‹‘†‘•
—ā‹˜‘–—ǣ‘†‘••ƒ•ƒ‹•‘„‘Ǥ

ƒ†ƒœƒ’‘«‡–‡”ƒ†’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘ǡ‘ā‡–‡’‘‹•Ž‹–‹†ƒ
Œ‡–‘•—˜‹æ‡Žƒ‘‹Ž‹«ƒ„Ž‡•ƒ˜‘Ǥ‘‰‡•–˜ƒ”‹‘Œ‡’”‡†Žƒā‡
†ƒ—”ƒ†‹–‡–‘‘ƒ”‡†‹Š͞͝†ƒ‘‰——’‘«‡–—‹œ‰Ž‡†ƒ–‹
•—˜‹æ‡Œ‡†‘•–ƒ˜‡†ƒ„‹‡æ–‘’”‘‡‹Ž‡ǤŽ‹ƒ—«‹Žƒ•ƒ†ƒ
•—ƒŒŒ‡†‘•–ƒ˜‹Œ‡•–˜ƒ”‹«‡•–‘‹ƒŒ˜ƒā‹Œ‡Ǥ
˜ƒ‘‰†ƒƒ‘„”ƒ†‹©‡‘†”—‰—–‡—Ǥƒ’‘«‡–—©——˜‡
ì ß å Ý ä Û â Û á Ú æ ë æ ê Ý Þ ß ä Û Þ ß ë Û á ä Û ß å æ â ß é â Ý ë Û Û ì ß â ß ë ç æ å æ â Û

˜‡ā„—œƒ”ƒ†’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘‘Œ—„‹Šā‡Ž‡Žƒ†ƒ—’”ƒāŒƒ˜ƒ–‡
–‘‘†ƒƒǤ‘ā‡–‡’‘«‡–‹—Œ—–”‘‹‘†”ƒ†‹–‹˜‡ā„—’”‡†‘‰Ž‡
{

†ƒŽ‘——’ƒ–‹Ž—ǡƒ’‘–‘Œ‡–‘‘†ƒƒ‘ā‡–‡’‘ƒ˜ŽŒƒ–‹
—˜‡ƒ†ƒ’”‘¯‡–‡’‘”‡†‘‰Ž‡†ƒŽƒ‹Ž‹—‰Ž‡†ƒ–‡•˜‘Œ‘†”ƒœ—
’”‘œ‘”—Ǥ‘ā‡–‡‘•‹–‹‹†ā‡’‘‘‰Ž‡†ƒŽ‘•ƒ•‘„‘‹‘”‹•–‹–‹
‰ƒœƒ”ƒ†’”‡†‘‰Ž‡†ƒŽ‘—˜‡ƒ†ƒ‹ƒ–‡‡‘Ž‹‘•Ž‘„‘†‹Š
( 6 ' " = ( ! 0 ! ,

‘†•–‹«‡˜ƒ•†ƒ˜‘†‹–‡†‡˜‹†‘”ƒ†‹–‡˜‡ā„‡’”‡†‘‰Ž‡ 5

†ƒŽ‘Ǥ”‹„‡Ž‡ā‹–‡‹•Ž‹‹‘•‡©ƒŒƒƒ‘„‹•–‡‹ƒŽ‹—˜‹†—•˜‘ 6

Œ‡ƒ’”‡†‘˜ƒŒ‡Ǥ˜ƒ‘‰†ƒƒœƒ†ƒ©—˜ƒ˜‡ā„—œƒ†‡˜‹ǡ
’”‡†Ž‘ā‹©—‡‘Ž‹‘’‹–ƒŒƒ‘Œƒ©‡˜ƒ’‘‘©‹†ƒ’‘«‡–‡Ǥ
‡”—Œ‡†ƒ•˜ƒ‘‘†ƒ•’‘•‡†—Œ‡‘©—•‡„‹ǡ˜‹æ‡Œƒ’‘˜‡œƒ‘

15
—Œœƒ ‡ŒŒ‡‡–ƒƤœ‹«‹—«‹–‡ŽŒǡ’”‡†ƒ˜ƒ«‹ƒ—–‘”ƒ‘ 7

‰‘„”‘Œ‹Š„‡•–•‡Ž‡”ƒǤƒ†ƒŠ—ŽƒŒ‡‹Ž‹‘‡ŽŒ—†‹‘†ƒ†ƒŒ‡
8 9

‘©Œ‡—˜ƒƒ
: ; < = > ; ? < 8 : 9 @ ? A ? @ > @ B

C D E
: = F G

D
8 : ; : @ H B 8 I ; A ;

—˜‹æ‡‘†«‡–”†‡•‡–‹Ž‹‘ƒ’”‹‡”ƒƒ拔‘•˜‡–ƒǤ,—˜‡ƒ’‘
–‘‡斑Œ‡’‘ƒœƒŽƒ†ƒ‹œŒƒ˜‡‘‰—†‘˜‡•–‹†‘’‘œ‹–‹˜‹Š’”‘ J

K L M N O P Q R S N R L N Q T U V W N X V L W U T V Y Z L [ L T W M R Y \ N S N U Z V N [ ] L Y Z L ^ Q O

—ŽŒ—«—Œ—©‹‹„‡•–•‡Ž‡”‡ ƒ–‘‘‰— œŽ‡«‹–‡•˜‘Œ‡–‡Ž‘ _ ` a b c d e

~‹˜‘––‡˜‘Ž‹
f g h i j k f m h n h o g k p i q k r k q k s m t o u v m w x m r y o g m w

l l

‹•–”ƒā—Œ‡†—„ŽŒ‡œƒ«‡Œ‡‹’”ƒ–‹«‡’”‹‡‡‹œŒƒ˜ƒ’‘‘Œ‹ƒ
é Ý z è é ç æ ì ß ç ê æ â æ { | ß à Ý å Þ ê é Û ã æ } z è é ç æ é Ý Û ç å æ ä æ ~ à ß é ê Ý € Û

 ‚  ƒ „ … † „ ‡ ˆ ‰ Š ‹ ƒ Œ  … Ž ‰  ‡ „ ‡  ‡ Š … ‘  ‡ ’ ‘  “ „ ” ‰ Ž ‰ Œ … ”  ‡  ‡ ” „ ‰ • ”  Ž ‡

œƒœ†”ƒ˜‹˜‡•‡‘ā‹˜‘–‘Œ‹‹•’—Œƒ˜ƒǤ

™™™ǤŽ‘—‹•‡Šƒ›Ǥ…‘

139

Das könnte Ihnen auch gefallen