Sie sind auf Seite 1von 3

G3 - njemački jezik

Poštovani učenici,

vaš je zadatak nadopuniti rekciju glagola odgovarajućim prijedlogom i padežom koji taj isti
prijedlog zahtjeva. Nakon toga trebate sastaviti rečenicu s tom rekcijom uz pomoć ponuđenih riječi.
Imenice, zamjenice i pridjevi se nalaze u nominativu jednine, te ih je potrebno deklinirati, a glagoli
se nalaze u infinitivu, te ih je potrebno staviti u prezent. Nakon toga postavite pitanje na tu istu
rečenicu.

Primjer: ( u zagradi se nalazi primjer rješenja)

warten ________________ + _____________

( warten auf + Akk.)

Ich/ der Bus/ warten/ lange

( Ich warte lange auf den Bus )

( Worauf wartest du? )

warte- 1. lice jednine prezenta

auf – prijedlog koji traži rekcija

den Bus – akuzativ imenice der Bus

Pripazite na redoslijed riječi u rečenici. Prilikom postavljanja pitanja pripazite da li se radi o nekom
predmetu ili sredstvu ( kao u ovom slučaju o autobusu – Worauf) ili o živom biću ( u tom slučaju bi
bilo auf wen)

Worauf- ( ukoliko prijedlog rekcije započinje sa samoglasnikom dodaje se slovo r)

Ako se radi o živom biću i ukoliko rekcija traži dativ postavljamo pitanje s wem, a ukoliko traži akuzati
s wen npr. mit wem , ali auf wen

1. fragen nach + D

Eine Frau / mir / fragen/ der Schulweg

Eine Frau fragt mich nach dem Schulweg.

Wonach fragt mich eine Frau?

2. sich freuen auf + A

Du/ sich/ freuen/ der kommende Sommer ( nadolazeće ljeto)

Du freust dich auf den kommenden Sommer.


3. denken an + A

Jeden Tag / ich / denken/ du.

Ich denke jeden Tag an dich.

An wen denkst du?

4. sprechen über + A

Du/ sprechen/ oft/ dein guter Freund

Du sprichst oft über deinen guten Freund.

Über wen sprichst du oft?

5. teilnehmen an + D

Die Schüler / teilnehmen/ ein wichtiges Projekt

Die Schüler nehmen an einem wichtigen Projekt teil.

Woran nehmen die Schüler teil?

6. arbeiten an + D

Nur / einige Schüler / können / arbeiten/ dieses wichtige Projekt

Nur einige Schüler können an diesem wichtigen Projekt arbeiten.

Woran arbeiten einige Schüler?

7. sich bedanken bei + D

Wir/ sich bedanken/ unsere liebe Klassenlehrerin

Wir bedanken uns bei unsere liebe Klassenlehrerin.

Bei wem bedanken wir uns?

8. helfen bei + D

Meine Mutter/ helfen/ mir/ meine schweren Hausaufgaben

Meine Mutter hilft mir bei meine schwere Hausaufgaben.


9. nachdenken über + A

Anja / nachdenken/ sehr viel/ ihr guter Freund Petar

Anja denkt sehr viel über ihren guten Freund Peter nach.

Über wen denkt Anja nach?

10. weinen über + A

Meine Schwester / weinen/ oft/ schlechte Noten

Meine Schwester weint oft über schlechten Noten.

Worüber weint deine Schwester?